FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner"

Transkript

1 FS-1118MFP Oppsetthåndbok for nettverksskanner

2

3 Innledning Om denne håndboken Informasjon om varemerker Rettslige restriksjoner på skanning Denne håndboken inneholder instruksjoner for den innledende installasjonen av skannefunksjonene og de grunnleggende fremgangsmåtene for å bruke denne maskinen som en nettverksskanner. Microsoft, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation of America og andre land. Windows Me, Windows Server og Windows XP er varemerker for Microsoft Corporation. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation of America. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Andre firma- og produktnavn i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og blir ikke benyttet i denne håndboken. VIKTIG: Skanning av opphavsrettsbeskyttet materiale, som dokumenter, partiturer, bilder, tresnitt, kart, tegninger og fotografier, for noe annet formål enn ditt eget personlige eller private bruk, eller annet slikt formål, er forbudt under lov om opphavsrett uten forhåndsinnhentet tillatelse fra den rettighetshaver. Skanning av følgende elementer kan føre til bot: Pengesedler, mynter, verdipapir utstedt av myndighetene, og andre typer verdipapir, statsobligasjoner og andre obligasjoner, utenlandsk valuta og verdipapir, ubenyttede frimerker og offentlige stempelmerker. Andre elementer som ikke bør skannes: I tillegg anbefaler vi at du ikke forsøker å skanne pass utstedt av noen myndighet, lisenser/bevillinger, tillatelser, sertifikater, adgangskort, ID-kort, verdipapir, sesongkort (månedskort osv.), billetthefter og matkuponger utstedt av offentlige eller private organisasjoner. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER i

4 Innledning Koble til Følgende fremgangsmåter må utføres for å bruke maskinen som skanner. 1 Koble maskinen til datamaskinen (eksempel på tilkopling) Koble skanneren til PCen med en nettverkskabel (100BASE-TX eller 10BASE-T) Side 1 Administratorens PC Skrive ut KYOCERA COMMAND CENTER Nettverksinnstillinger Standardinnstillinger for skanner Bruker- og målregistrering MFP Nettverk Send e-post Sender bildedata av skannede originaler til ønsket mottaker som et filvedlegg til en e-postmelding. Parallell Nettverk Send SMB USB Lagrer det skannede bildet som en datafil på PCen. Nettverk Nettverksfaks (tilleggsutstyr) Nettverk Nettverk Send FTP Sender det skannede bildet som en datafil på FTP. Faks (tilleggsutstyr) Faks TWAIN-skanning USB Neste side TWAIN er et standardisert grensesnitt for kommunikasjon mellom programvaren og bilderegistreringsenhe ter. Det støtter skanning via USB. ii OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

5 Innledning 2 Utfør de nødvendige operasjonene på maskinen Dato- og klokkeslettinnstillinger (registrer tidssone, dato og klokkeslett osv.) Nettverksinnstillinger (registrer IP-adressen, subnettmasken osv.) Side 3 Side 5 Utfør de nødvendige operasjonene på PCen 3 Gå inn i COMMAND CENTER (intern HTML-nettside) Side 7 Avansert TCP/IP-innstilling Side 7 E-postinnstilling Side 8 Aktivere SMB-funksjonen Side 11 Aktivere FTP-funksjonen Side 12 Registrere adresseboken Side 13 Registrere brukerpålogging Side 17 Nå kan du skanne! OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER iii

6 Innledning iv OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

7 Innhold Innledning i Om denne håndboken i Informasjon om varemerker i Rettslige restriksjoner på skanning i Koble til ii 1 Klargjøring Koble til kablene Koble til nettverkskabelen Koble til parallell- eller USB-kabelen Koble til strømkabelen Slå på maskinen Oppsett Dato- og klokkeslettinnstillinger Angi tidssonen Angi sommertid Angi gjeldende dato og klokkeslett Nettverksinnstillinger Registrere IP-adressen Registrere delnettmasken Registrere standard gateway Gå inn i COMMAND CENTER Avansert TCP/IP-innstilling Advanced > Protocols > TCP/IP > General E-postinnstilling Advanced > > SMTP > General Aktivere SMB-funksjonen Scanner > SMB Aktivere FTP-funksjonen Scanner > FTP Registrere adresseboken Basic > Address Book Registrere en ekstern adressebok Advanced > Management > LDAP Registrere brukerpålogging Basic > Security > User Login Legge til en ny brukerpålogging Redigere brukerpåloggingen Slette brukerpåloggingen Angi brukerpålogging Bruk Fremgangsmåte ved vanlig skanning Standardinnstillinger for funksjoner OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER v

8 Innhold vi OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

9 1 Klargjøring Koble til kablene Maskinen kan kobles til et nettverk eller direkte til en PC. Koble til nettverkskabelen 1 Når maskinen skal kobles til nettverket, må du bruke den riktige nettverkskabelen (10BASE-T eller 100BASE-TX). Kontroller at maskinen er slått av, og trekk støpslet ut av stikkontakten. 2 Koble nettverkskabelen til kontakten for nettverksgrensesnittet på baksiden av maskinen. 3 4 Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverksenheten. Endre de nødvendige nettverksinnstillingene på betjeningspanelet slå opp på Nettverksinnstillinger på side 5. Koble til parallell- eller USB-kabelen Installer de nødvendige driverne fra CD-en som fulgte med (Product Library CD) før du kobler til via USB-grensesnittet. 1 Hvis du skal koble maskinen direkte til datamaskinen, bruker du enten en parallellkabel eller en USB-kabel. Slå av maskinen, trekk støpslet ut av stikkontakten og slå av datamaskinen. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 1

10 Klargjøring 2 Koble skriverkabelen til den riktige porten på baksiden av maskinen. Parallellkabel USBkabel 3 Koble den andre enden av skriverkabelen til den riktige porten på PCen. Koble til strømkabelen Koble strømkabelen til baksiden av maskinen. Koble den andre enden til en passende stikkontakt. Slå på maskinen Slå på av/på-bryteren. Maskinen begynner å varme opp, og deretter vises hovedvinduet. 2 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

11 2 Oppsett Dato- og klokkeslettinnstillinger Angi tidssonen Du kan også angi denne innstillingen ved hjelp av COMMAND CENTER. Hvis du vil ha mer informasjon om COMMAND CENTER, kan du slå opp på Gå inn i COMMAND CENTER på side 7. Sys_meny/teller. eller Sett dato/tidtak Enter eller Tidssone Enter 1 Gå til Tidssone. 2 Trykk på eller for å velge tidssonen du er i. 3 Trykk på Enter. Meldingsvinduet viser Fullført, og går tilbake til skjermbildet Sett dato/tidtak. 4 Aktiver sommertid om nødvendig slå opp på Angi sommertid på side 3. Angi sommertid Følg disse instruksjonene for å slå på eller av innstillingen for sommertid. MERK: Denne innstillingen er bare gyldig i områder som har sommertid. 1 Trykk på eller for å velge Sommertid. 2 Trykk på Enter. 3 Trykk på eller for å velge enten På eller Av. 4 Trykk på Enter. Meldingsvinduet viser Fullført, og går tilbake til skjermbildet Sett dato/tidtak. 5 Angi dato og klokkeslett slå opp på Angi gjeldende dato og klokkeslett på side 4. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 3

12 Oppsett Angi gjeldende dato og klokkeslett Du kan også angi denne innstillingen ved hjelp av COMMAND CENTER. MERK: Kontroller med jevne mellomrom klokkeslettet som vises i meldingsvinduet, og juster etter behov for å samsvare med gjeldende klokkeslett. 1 Trykk på eller for å velge År/tidsp. 2 Trykk på Enter. Vinduet for datoinnstillingen (Dag/Måned/År) vises. 3 Hvis du vil angi datoen, trykker du på eller for hvert felt så mange ganger som nødvendig for å vise den riktige verdien. Deretter trykker du på for å gå til det neste feltet. 4 Når datoen er riktig, trykker du på Enter. Vinduet for tidsinnstillingen (time:minutt:sekund) vises. 5 Hvis du vil angi klokkeslettet, trykker du på eller for hvert felt så mange ganger som nødvendig for å vise den riktige verdien. Deretter trykker du på for å gå til det neste feltet. 6 Trykk på Enter. Meldingsvinduet viser Fullført, og går tilbake til skjermbildet Sett dato/tidtak. 7 Trykk på høyre valgtast. Meldingsvinduet går tilbake til hovedvinduet. 4 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

13 Oppsett Nettverksinnstillinger Registrere IP-adressen Kontroller IP-adressen hos nettverksadministratoren før du endrer denne innstillingen. Du kan bare angi en IP-adresse når DHCP-innstillingen er Av og TCP/ IP-innstillingen er På. Eventuelle endringer i nettverksinnstillingene vil ikke tre i kraft før du har slått maskinen av og deretter på igjen. Sys_meny/teller. eller Systeminnst. Enter eller Nettverksinnst Enter eller TCP/IP-innst Enter 1 Gå til IP-adresse. 2 Bruk talltastene til å angi hvert segment av IP-adressen etter tur ved å trykke på eller [*.] for å flytte mellom segmentene. Hvis du gjør feil når du skriver inn en del av IP-adressen, trykker du på for å gå tilbake til den forrige gruppen sifre og skrive inn det riktige tallet. 3 Trykk på Enter når du er ferdig. 4 Registrer delnettmasken slå opp på Registrere delnettmasken på side 6. eller DHCP Enter eller Av Enter eller IP-adresse Enter OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 5

14 Oppsett Registrere delnettmasken 1 Trykk på eller for å velge Delnettmaske. 2 Trykk på Enter. 3 Bruk talltastene til å angi hvert segment av delnettmasken etter tur ved å trykke på eller [*.] for å flytte mellom segmentene. Hvis du gjør feil når du skriver inn en del av delnettmasken, trykker du på for å gå tilbake til den forrige gruppen sifre og skrive inn det riktige tallet. 4 Trykk på Enter når du er ferdig. 5 Registrer standard gateway slå opp på Registrere standard gateway på side 6. Registrere standard gateway 1 Trykk på eller for å velge Standard gateway. 2 Trykk på Enter. 3 Bruk talltastene til å angi hvert segment av standard gateway etter tur ved å trykke på eller [*.] for å flytte mellom segmentene. Hvis du gjør feil når du skriver inn en del av standard gateway, trykker du på for å gå tilbake til den forrige gruppen sifre og skrive inn det riktige tallet. 4 Trykk på Enter når du er ferdig. 5 Når du har endret alle nettverksinnstillingene, trykker du på høyre valgtast. Meldingsvinduet går tilbake til hovedvinduet. 6 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

15 Oppsett Gå inn i COMMAND CENTER 1 2 COMMAND CENTER viser til maskinens integrerte nettbaserte grensesnitt. Her kan du kontrollere maskinens driftsstatus og endre innstillinger som har forbindelse med sikkerhet, nettverksutskrift, e-postoverføringer og avanserte nettverksoperasjoner. Åpne nettleseren. Angi maskinens IP-adresse som URL i adressefeltet eller på adresselinjen, dvs. Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og COMMAND CENTER, i tillegg til gjeldende status for maskinen. 3 4 Velg en kategori fra navigasjonsfeltet til venstre for å se på og angi verdiene for den bestemte kategorien. Hvis administratorprivilegier er aktivert på COMMAND CENTER, må du huske å angi riktig brukernavn og passord når du prøver å få tilgang til de relevante vinduene. Avansert TCP/IP-innstilling Advanced > Protocols > TCP/IP > General På denne siden kan du redigere innstillingene som kreves for nettverksutskrift og sending av e-post. Start maskinen om igjen for å registrere eventuelle endrede innstillinger. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 7

16 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden med generelle innstillinger for TCP/IP. Komponent Host Name IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (Primary, Secondary) Domain Name WINS Server (Primary, Secondary) Scope ID FTP Status Check Beskrivelse Angir et navn for nettverkskomponenten for maskinsystemet. Dette navnet benyttes også som NetBEUI-skrivernavn og SNMP sysnavn-objekt. Angir Internet Protocol-adressen for nettverkskomponenten for maskinsystemet. Formatet for IP-adressen er numre på fire byte (32 biter) atskilt med punktum, f.eks Angir delnettmasken som er konfigurert på nettverkskomponenten for maskinsystemet. Hvis maskinsystemet ikke automatisk tildeles en brukbar standardverdi, og det første tallet i IP-adressen er fra 192 til 254, bruker du som delnettmaske. IP-adressen til gateway-ruteren for det lokale nettverket. Angir hvordan maskinen oppnår IP-konfigurasjonen: DHCP/BOOTP: Automatisk konfigurasjon via en BOOTP-server eller en DHCP-server. Automatisk konfigurasjon ved hjelp av Reverse Address Resolution Protocol. IP-adressen til den primære og sekundære DNS-serveren (Domain Name System). Domenenavnsystemet (Domain Name System DNS) som maskinsystemet hører til, som abcdnet.com. Det skal ikke omfatte vertsmaskinnavnet. IP-adressen til den primære og sekundære WINS-serveren (Windows Internet Name Service). Her avgjøres området for IP-adresser som en Windows-server kan gi eller leie ut til alle nettverkskomponenter som ber om det. En DHCP-server behandler maskinsystemets registreringsanmodninger og returnerer en IP-adresse til den. DHCP-serveren kan settes opp til å gi en IP-adresse for et begrenset tidsrom (midlertidig utleie) eller på ubestemt tid (ubegrenset utleie), eller den kan konfigureres med en permanent adressereservasjon for maskinsystemet. Aktiverer eller deaktiverer kontroll av FTP-status. E-postinnstilling Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger skannede data til en e-post for overføring. Skann til e-post fungerer i følgende miljøer: Den trenger et nettverksmiljø der denne maskinen kan koble seg til en e-postserver. Det anbefales at maskinen brukes i omgivelser der den når som helst kan koble seg til e-postserveren via et lokalnett. SMTP-innstillingene må fullføres. Bruk COMMAND CENTER til å registrere IP-adressen og vertsnavnet for SMTP-serveren. Det kan hende at overføring ikke er mulig på grunn av størrelsen på hvert e-postelement. 8 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

17 Oppsett Advanced > > SMTP > General Skannerdelen i systemnettverket tilbyr e-postfunksjoner. SMTP er en innebygd protokoll som støtter denne funksjonen. Skannesystemet må kobles til en e-postserver som bruker POP3-protokollen, for at du skal kunne bruke e-postfunksjonen. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 9

18 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden for innstillinger for SMTP-protokoll. Komponent SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Denne protokollen må aktiveres for at du skal kunne bruke e-post. SMTP Port Number Angi SMTP-portnummeret eller bruk standard SMTP-port 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login Account Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Angi navnet på SMTP-serveren eller dennes IP-adresse. Maksimal lengde på navnet på SMTP-serveren og IP-adressen er 62 tegn. Hvis du angir et navn, må en DNS-serveradresse også konfigureres. DNS-serveradressen kan angis i kategorien TCP/IP General. Angi standard tidsavbrudd for serveren i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkjenningsprotokollen eller angir POP før SMTP som protokoll. SMTP-godkjenning støtter Microsoft Exchange Godkjenning kan angis fra tre POP3-konti, eller du kan velge en annen konto. Når Other (Annen) er valgt for Authenticate as (Godkjenn som), blir det kontonavnet som angis her, benyttet for SMTP-godkjenning. Maksimal lengde på påloggingsnavnet er 62 tegn. Hvis Other (Annen) er valgt for Authenticate as (Godkjenn som), blir det passordet som angis her, benyttet for godkjenning. Maksimal lengde på påloggingspassordet er 62 tegn. Angi tidsavbruddet (i sekunder) hvis du velger POP before SMTP (POP før SMTP) som godkjenningsprotokoll. Denne tester om SMTP-tilkoblingen kan opprettes. Angi maksimumsstørrelsen i kilobyte på e-post som kan sendes. Hvis verdien er 0, er det ingen begrensninger for e-poststørrelse. Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for skannesystemet, f.eks. maskinadministratoren, slik at et svar eller en rapport over manglende levering går til en person i stedet for til maskinen. Avsenderadressen må angis riktig for SMTP-godkjenning. Maksimal lengde for avsenderadressen er 126 tegn. Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vises på slutten av e-postsendingen. Den benyttes ofte for videre identifisering av maskinen. Maksimal lengde for signaturen er 126 tegn. Angi domenenavnene som kan tillates eller forkastes. Maksimal lengde for domenenavnet er 30 tegn. Du kan også angi e-postadresser. 10 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

19 Oppsett Aktivere SMB-funksjonen Med SMB-funksjonen kan skannede bilder lagres som individuelle filer i en mappe på PCen. SMB-parameterne kan angis ved hjelp av COMMAND CENTER. Følgende informasjon om hver server må registreres på maskinen. Påloggingsbrukernavn (bruk betjeningspanelet) Passord (bruk betjeningspanelet) Vertsnavnet eller IP-adressen til PCen Portnummer Bane (bane fra hjemmekatalogen på PCen til lagringsmappen) Deler mottakerens PC-mappe Påloggingsbrukernavnet og -passordet er identiske med Windowsbrukerpåloggingen på den PCen der mappene du skal gå inn i, er lagret. Rettighetene for brukertilgang på den maskinen til den nødvendige mappen må registreres på Windows på den PCen. Scanner > SMB I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden med SMB-innstillinger for skanneren. Komponent Beskrivelse SMB Protocol SMB Port Number Slår SMB-protokollen på eller av. Du kan angi portnummeret som skal benyttes av SMB. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 11

20 Oppsett Aktivere FTP-funksjonen FTP/overføringsfunksjonen konverterer data fra originaler skannet på denne maskinen til PDF-, TIFF- eller JPEG-format, og laster dem direkte opp til en FTP-server. FTP-parameterne kan angis ved hjelp av COMMAND CENTER. Følgende informasjon om hver server må angis for at de skal registreres på maskinen. Ta kontakt med serveradministratoren hvis du ikke har all informasjonen. Påloggingsbrukernavn (bruk betjeningspanelet) Passord (bruk betjeningspanelet) Vertsnavnet eller IP-adressen til FTP-serveren Portnummer (vanligvis 21) Bane (bane fra hjemmekatalogen til FTP-serveren til lagringsmappen) Deler FTP-serveren Påloggingsbrukernavnet og -passordet er identiske med FTP-brukerpåloggingen. FTP-brukerkontoen for maskinen må installeres og administreres på FTP-serveren. Scanner > FTP I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden med FTP-innstillinger for skanneren. Komponent Beskrivelse FTP FTP Port Number Slår FTP på eller av. Du kan angi portnummeret som skal benyttes av FTP. 12 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

21 Oppsett Registrere adresseboken Denne maskinen har en adressebokfunksjon. Når en e-postadresse, banen til en PC-mappe (SMB), FTP-serverbanen og faksnumre registreres i adresseboken, kan du sende direkte fra maskinens betjeningspanel. Basic > Address Book På siden for adressebok kan du legge til, redigere eller slette kontakter eller grupper. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 13

22 Oppsett Legge til en ny kontakt Åpne siden Address Book Contacts. Klikk på Add Contact og angi kontaktinformasjonen. Du kan angi et faksnummer selv om ikke fakssystemet er installert. Klikk på Submit. 14 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

23 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden for å legge til kontakter i adresseboken. Komponent Number Name Address Host Name Path FAX Number Transmit Start Speed ECM Sub Address Password Encryption Key No. Encryption Box Encryption Box No. Velg nummeret til denne adresseboken. Angi registreringsnavnet. Skriv inn e-postadressen. Beskrivelse Skriv inn PCens navn (FTP-server) eller IP-adresse (FTP-server). Angi banen til den nødvendige mappen for å laste opp data. Hvis du for eksempel vil lagre dataene i mappen Skannedata i hjemmekatalogen, angir du \Skannedata. Hvis du ikke angir noe, lagres dataene i hjemmekatalogen. Angi mottakerens faksnummer. Velger den første faksoverføringshastigheten. Slår ECM-kommunikasjonen på eller av. Angi deladressen for konfidensiell deladresse-kommunikasjon. Angi passordet for konfidensiell deladresse-kommunikasjon. Velger krypteringsnøkkelnummeret som skal benyttes i den krypterte kommunikasjonen. Slå krypteringsruten på eller av for å registrere faksens informasjon i krypteringsruten. Angi nummeret på krypteringsruten. Redigere en kontakt Åpne siden Address Book Contacts. Klikk på kontaktens nummer eller navn. Endre informasjonen som ønsket. Klikk på Submit. Legge til en ny gruppe Åpne siden Address Book Groups. Klikk på Add Group og angi informasjonen for den brukeren som skal benyttes for brukerpålogging. Angi nummeret og navnet på gruppen. Klikk på Submit. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 15

24 Oppsett Redigere gruppen Åpne siden Address Book Groups. Klikk på nummeret og navnet på gruppen som skal redigeres. Klikk på Add Members for å legge til kontakter i gruppen, eller på Delete Members for å slette kontakter fra gruppen. Du kan bare legge til én SMB- eller FTP-adresse til en gruppe. Klikk på Submit. Registrere en ekstern adressebok Denne maskinen kan referere til en adressebok på LDAP-serveren som en ekstern adressebok, og tildele et faksnummer og en e-postadresse til mottakeren. 1 2 Slik bruker du den eksterne adresseboken: Registrer en adressebok på LDAP-serveren. Slå opp i Windows-hjelpen hvis du vil vite mer. Aktiver LDAP-parameterne i COMMAND CENTER. Advanced > Management > LDAP 16 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

25 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på LDAP-siden. Komponent LDAP LDAP Server Name Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer tilgangen til LDAP-serveren. Angir et navn eller en IP-adresse til LDAP-serveren. LDAP Port Number Angir et portnummer for LDAP eller bruker standard LDAP-port 389. Search Timeout Login User Name Login Password Max Search Results Search Base Angir en tidsperiode for å søke LDAP-serveren. Angi brukernavnet som skal brukes ved pålogging på LDAP-serveren. Angi passordet som skal brukes ved pålogging på LDAP-serveren. Angir høyeste antall viste resultater som er søkt etter i LDAP-adresseboken. Angir et baseobjekt som indikerer utgangspunktet i trestrukturen for databasen for LDAP-katalogsøk. Registrere brukerpålogging Hvis administratoren har aktivert brukerpåloggingsfunksjonen, må du angi bruker-id og passord for å bruke maskinen. Standardbruker-ID og -passord ved levering er Basic > Security > User Login Her kan du legge til, redigere eller fjerne brukerpålogginger. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 17

26 Oppsett Legge til en ny brukerpålogging Åpne siden User Login. Klikk på Add og angi informasjonen for brukeren som trengs for brukerpålogging. Klikk på Submit. Redigere brukerpåloggingen Åpne siden User Login. Klikk på ønsket nummer eller navn for å redigere brukeren og endre den tilhørende informasjonen. Klikk på Submit. Slette brukerpåloggingen Åpne siden User Login. Kryss av for ønsket bruker. Hvis du krysser av for ID, krysses det av for alle brukerne. Klikk på Delete. 18 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

27 Oppsett Angi brukerpålogging 1 Hvis meldingsvinduet ber deg om å logge på, følger du instruksjonene nedenfor: Bruk talltastene til å angi Bruker-ID. Bruker-ID: Passord: Avbryt 2 Hvis du må angi passord, trykker du på for å velge Passord, og så talltastene til å angi passordet. Deretter trykker du på Enter. Hovedvinduet vises. Hvis administratoren ikke har stilt inn passord, trykker du på Enter. Hovedvinduet vises. Bruker-ID: 1118 Passord: Avbryt 3 Trykk på Log Out når du er ferdig. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 19

28 Oppsett 20 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

29 3 Bruk Fremgangsmåte ved vanlig skanning 1 Du kan skanne dokumenter og sende dem til e-postadresser eller en mappe. Mappen kan være på en PC eller FTP-server. Mottakernes adresser kan angis fra en intern adressebok, ekstern adressebok (LDAP) eller ved hjelp av en ettrykkstast. Trykk på Send. 2 Trykk på. 3 Trykk på eller for å velge Adressebok eller Ekstern adressebok. Velg adressebok: Adressebok Ekstern adressebok Avslutt 4 Trykk på Enter. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 21

30 Bruk 5 Trykk på eller for å velge ønsket navn, og trykk på Enter. Adressebok: ABC Harold Tiger Avbryt Meny 6 7 Trykk på eller for å velge bestemmelsessted, og trykk på Enter. Hvis du har valgt (SMB eller FTP), vises vinduet for å skrive inn påloggingsbrukernavnet. Hvis du velger (E-post) eller (Faks), står det Fullført i vinduet, og du kommer tilbake til hovedvinduet. Gå til trinn 9. Skriv inn påloggingsnavnet, og trykk på Enter. Påloggingsnavnet er det samme som påloggingsbrukernavnet på mottakerens PC (FTP-server). Harold Sales_01 Avslutt Pålogg. br.navn: Harold * Avbryt ABC Tekst Hvis du også har et domenenavn, kan du skrive det inn etter påloggingsnavnet. Ta kontakt med nettverksadministratoren hvis du er usikker på domenenavnet. Pålogg. br.navn: * Avbryt ABC Tekst 8 Skriv inn påloggingspassordet, og trykk på Enter. Vinduet viser Fullført, og går tilbake til hovedvinduet. Påloggingspassordet er det samme som påloggingspassordet på mottakerens PC (FTP-server). Pålogg.passord: 12345abcde * Avbryt ABC Tekst 22 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

31 Bruk 9 Trykk på venstre valgtast. Klar til å sende. Mål: 1 :Sales_01 Venstre Av Plass Emne 10 Trykk på eller for å velge originalens plassering, og trykk på Enter. Vinduet viser Fullført, og går tilbake til hovedvinduet. Orig. plassering: Toppkant til bak * Toppk til vens Avbryt Når du bruker glassplaten Øverste kant bakerst Bak Øverste kant til venstre Venstre Når du bruker dokumentmateren Øverste kant bakerst Bak Øverste kant til Venstre OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 23

32 Bruk 11 Legg originalen i dokumentmateren eller på glassplaten. 12 Programmer innstillingene som nødvendig for å bruke flere funksjoner. Hvis du vil endre standardverdien, ser du Standardinnstillinger for funksjoner i tabellen nedenfor. 13 Trykk på Start. Skanne-vinduet vises, og skanningen starter. Standardinnstillinger for funksjoner Denne tabellen viser skannerfunksjonene og de tilgjengelige innstillingene. Standardinnstillingene kan endres. Funksjon Standardinnstilling Tilgjengelig innstilling Velg skannefarge Monokrom Fullfarge, Gråskala, Monokrom Originalkvalitet Tekst+bilde Tekst+bilde, Foto, Tekst, OCR Skanneoppløsning 200 x 200 Fin 200 x 100 Normal, 200 x 200 Fin, 200 x 400 Superfin, 300 x 300 dpi, 400 x 400 Ultrafin, 600 x 600 dpi Lysregulering Manuell (Normal) Auto, Manuell (Sju nivåer er tilgjengelig) Sendestørrelse A4 eller Letter Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, OficioII, Andre Forstørr Auto Auto, 100 % Filformat PDF PDF, TIFF, JPEG (tilgjengelige JPEG-komprimeringsnivåer: 1 til 5) Filnavn Dato og kl.slett Dato og kl.slett, Jobbnr.. Hvis du vil skanne originaler i fullfarge og gråskala med oppløsningen 400 ppt eller 600 ppt, må det interne minnet utvides. 24 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

33 E8

34 2006 KYOCERA MITA Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Rev

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1118MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3632173

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1118MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/3632173 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA FS-1118MFP. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA FS-1118MFP i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

LDAP-bruksveiledning

LDAP-bruksveiledning LDAP-bruksveiledning (Lightweight Directory Access Protocol) For å finne grunnleggende informasjon om nettverket og Brothermaskinens avanserte nettverksfunksjoner. Se uu Brukerhåndbok for nettverket. For

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram.

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Webmail - pat.react.no Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Noen funksjoner i webmail: Sende

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI152F http://no.yourpdfguides.com/dref/589755

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI152F http://no.yourpdfguides.com/dref/589755 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Gjeldende regelverk EU-samsvarserklæ ring Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Brukermanual for oppsett av Wanscam overvåkningskamera

Brukermanual for oppsett av Wanscam overvåkningskamera Brukermanual for oppsett av Wanscam overvåkningskamera 1. Koble strøm til kameraet og koble kameraet til ruteren direkte med en internettkabel. 2. PC: Sett inn CD eller last ned filene på vår nettside:

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Webtilkoblingsguide MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW. Version 0 NOR

Webtilkoblingsguide MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW. Version 0 NOR Webtilkoblingsguide MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikoner i denne brukerhåndboken: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

AR-M256 AR-M316 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) MODELL AR-M56 AR-M6 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) INNLEDNING FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN HVORDAN BRUKE NETTVERKSSKANNERFUNKSJONEN PROBLEMLØSNING METADATA

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer