FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner"

Transkript

1 FS-1118MFP Oppsetthåndbok for nettverksskanner

2

3 Innledning Om denne håndboken Informasjon om varemerker Rettslige restriksjoner på skanning Denne håndboken inneholder instruksjoner for den innledende installasjonen av skannefunksjonene og de grunnleggende fremgangsmåtene for å bruke denne maskinen som en nettverksskanner. Microsoft, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation of America og andre land. Windows Me, Windows Server og Windows XP er varemerker for Microsoft Corporation. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation of America. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Andre firma- og produktnavn i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og blir ikke benyttet i denne håndboken. VIKTIG: Skanning av opphavsrettsbeskyttet materiale, som dokumenter, partiturer, bilder, tresnitt, kart, tegninger og fotografier, for noe annet formål enn ditt eget personlige eller private bruk, eller annet slikt formål, er forbudt under lov om opphavsrett uten forhåndsinnhentet tillatelse fra den rettighetshaver. Skanning av følgende elementer kan føre til bot: Pengesedler, mynter, verdipapir utstedt av myndighetene, og andre typer verdipapir, statsobligasjoner og andre obligasjoner, utenlandsk valuta og verdipapir, ubenyttede frimerker og offentlige stempelmerker. Andre elementer som ikke bør skannes: I tillegg anbefaler vi at du ikke forsøker å skanne pass utstedt av noen myndighet, lisenser/bevillinger, tillatelser, sertifikater, adgangskort, ID-kort, verdipapir, sesongkort (månedskort osv.), billetthefter og matkuponger utstedt av offentlige eller private organisasjoner. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER i

4 Innledning Koble til Følgende fremgangsmåter må utføres for å bruke maskinen som skanner. 1 Koble maskinen til datamaskinen (eksempel på tilkopling) Koble skanneren til PCen med en nettverkskabel (100BASE-TX eller 10BASE-T) Side 1 Administratorens PC Skrive ut KYOCERA COMMAND CENTER Nettverksinnstillinger Standardinnstillinger for skanner Bruker- og målregistrering MFP Nettverk Send e-post Sender bildedata av skannede originaler til ønsket mottaker som et filvedlegg til en e-postmelding. Parallell Nettverk Send SMB USB Lagrer det skannede bildet som en datafil på PCen. Nettverk Nettverksfaks (tilleggsutstyr) Nettverk Nettverk Send FTP Sender det skannede bildet som en datafil på FTP. Faks (tilleggsutstyr) Faks TWAIN-skanning USB Neste side TWAIN er et standardisert grensesnitt for kommunikasjon mellom programvaren og bilderegistreringsenhe ter. Det støtter skanning via USB. ii OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

5 Innledning 2 Utfør de nødvendige operasjonene på maskinen Dato- og klokkeslettinnstillinger (registrer tidssone, dato og klokkeslett osv.) Nettverksinnstillinger (registrer IP-adressen, subnettmasken osv.) Side 3 Side 5 Utfør de nødvendige operasjonene på PCen 3 Gå inn i COMMAND CENTER (intern HTML-nettside) Side 7 Avansert TCP/IP-innstilling Side 7 E-postinnstilling Side 8 Aktivere SMB-funksjonen Side 11 Aktivere FTP-funksjonen Side 12 Registrere adresseboken Side 13 Registrere brukerpålogging Side 17 Nå kan du skanne! OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER iii

6 Innledning iv OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

7 Innhold Innledning i Om denne håndboken i Informasjon om varemerker i Rettslige restriksjoner på skanning i Koble til ii 1 Klargjøring Koble til kablene Koble til nettverkskabelen Koble til parallell- eller USB-kabelen Koble til strømkabelen Slå på maskinen Oppsett Dato- og klokkeslettinnstillinger Angi tidssonen Angi sommertid Angi gjeldende dato og klokkeslett Nettverksinnstillinger Registrere IP-adressen Registrere delnettmasken Registrere standard gateway Gå inn i COMMAND CENTER Avansert TCP/IP-innstilling Advanced > Protocols > TCP/IP > General E-postinnstilling Advanced > > SMTP > General Aktivere SMB-funksjonen Scanner > SMB Aktivere FTP-funksjonen Scanner > FTP Registrere adresseboken Basic > Address Book Registrere en ekstern adressebok Advanced > Management > LDAP Registrere brukerpålogging Basic > Security > User Login Legge til en ny brukerpålogging Redigere brukerpåloggingen Slette brukerpåloggingen Angi brukerpålogging Bruk Fremgangsmåte ved vanlig skanning Standardinnstillinger for funksjoner OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER v

8 Innhold vi OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

9 1 Klargjøring Koble til kablene Maskinen kan kobles til et nettverk eller direkte til en PC. Koble til nettverkskabelen 1 Når maskinen skal kobles til nettverket, må du bruke den riktige nettverkskabelen (10BASE-T eller 100BASE-TX). Kontroller at maskinen er slått av, og trekk støpslet ut av stikkontakten. 2 Koble nettverkskabelen til kontakten for nettverksgrensesnittet på baksiden av maskinen. 3 4 Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverksenheten. Endre de nødvendige nettverksinnstillingene på betjeningspanelet slå opp på Nettverksinnstillinger på side 5. Koble til parallell- eller USB-kabelen Installer de nødvendige driverne fra CD-en som fulgte med (Product Library CD) før du kobler til via USB-grensesnittet. 1 Hvis du skal koble maskinen direkte til datamaskinen, bruker du enten en parallellkabel eller en USB-kabel. Slå av maskinen, trekk støpslet ut av stikkontakten og slå av datamaskinen. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 1

10 Klargjøring 2 Koble skriverkabelen til den riktige porten på baksiden av maskinen. Parallellkabel USBkabel 3 Koble den andre enden av skriverkabelen til den riktige porten på PCen. Koble til strømkabelen Koble strømkabelen til baksiden av maskinen. Koble den andre enden til en passende stikkontakt. Slå på maskinen Slå på av/på-bryteren. Maskinen begynner å varme opp, og deretter vises hovedvinduet. 2 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

11 2 Oppsett Dato- og klokkeslettinnstillinger Angi tidssonen Du kan også angi denne innstillingen ved hjelp av COMMAND CENTER. Hvis du vil ha mer informasjon om COMMAND CENTER, kan du slå opp på Gå inn i COMMAND CENTER på side 7. Sys_meny/teller. eller Sett dato/tidtak Enter eller Tidssone Enter 1 Gå til Tidssone. 2 Trykk på eller for å velge tidssonen du er i. 3 Trykk på Enter. Meldingsvinduet viser Fullført, og går tilbake til skjermbildet Sett dato/tidtak. 4 Aktiver sommertid om nødvendig slå opp på Angi sommertid på side 3. Angi sommertid Følg disse instruksjonene for å slå på eller av innstillingen for sommertid. MERK: Denne innstillingen er bare gyldig i områder som har sommertid. 1 Trykk på eller for å velge Sommertid. 2 Trykk på Enter. 3 Trykk på eller for å velge enten På eller Av. 4 Trykk på Enter. Meldingsvinduet viser Fullført, og går tilbake til skjermbildet Sett dato/tidtak. 5 Angi dato og klokkeslett slå opp på Angi gjeldende dato og klokkeslett på side 4. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 3

12 Oppsett Angi gjeldende dato og klokkeslett Du kan også angi denne innstillingen ved hjelp av COMMAND CENTER. MERK: Kontroller med jevne mellomrom klokkeslettet som vises i meldingsvinduet, og juster etter behov for å samsvare med gjeldende klokkeslett. 1 Trykk på eller for å velge År/tidsp. 2 Trykk på Enter. Vinduet for datoinnstillingen (Dag/Måned/År) vises. 3 Hvis du vil angi datoen, trykker du på eller for hvert felt så mange ganger som nødvendig for å vise den riktige verdien. Deretter trykker du på for å gå til det neste feltet. 4 Når datoen er riktig, trykker du på Enter. Vinduet for tidsinnstillingen (time:minutt:sekund) vises. 5 Hvis du vil angi klokkeslettet, trykker du på eller for hvert felt så mange ganger som nødvendig for å vise den riktige verdien. Deretter trykker du på for å gå til det neste feltet. 6 Trykk på Enter. Meldingsvinduet viser Fullført, og går tilbake til skjermbildet Sett dato/tidtak. 7 Trykk på høyre valgtast. Meldingsvinduet går tilbake til hovedvinduet. 4 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

13 Oppsett Nettverksinnstillinger Registrere IP-adressen Kontroller IP-adressen hos nettverksadministratoren før du endrer denne innstillingen. Du kan bare angi en IP-adresse når DHCP-innstillingen er Av og TCP/ IP-innstillingen er På. Eventuelle endringer i nettverksinnstillingene vil ikke tre i kraft før du har slått maskinen av og deretter på igjen. Sys_meny/teller. eller Systeminnst. Enter eller Nettverksinnst Enter eller TCP/IP-innst Enter 1 Gå til IP-adresse. 2 Bruk talltastene til å angi hvert segment av IP-adressen etter tur ved å trykke på eller [*.] for å flytte mellom segmentene. Hvis du gjør feil når du skriver inn en del av IP-adressen, trykker du på for å gå tilbake til den forrige gruppen sifre og skrive inn det riktige tallet. 3 Trykk på Enter når du er ferdig. 4 Registrer delnettmasken slå opp på Registrere delnettmasken på side 6. eller DHCP Enter eller Av Enter eller IP-adresse Enter OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 5

14 Oppsett Registrere delnettmasken 1 Trykk på eller for å velge Delnettmaske. 2 Trykk på Enter. 3 Bruk talltastene til å angi hvert segment av delnettmasken etter tur ved å trykke på eller [*.] for å flytte mellom segmentene. Hvis du gjør feil når du skriver inn en del av delnettmasken, trykker du på for å gå tilbake til den forrige gruppen sifre og skrive inn det riktige tallet. 4 Trykk på Enter når du er ferdig. 5 Registrer standard gateway slå opp på Registrere standard gateway på side 6. Registrere standard gateway 1 Trykk på eller for å velge Standard gateway. 2 Trykk på Enter. 3 Bruk talltastene til å angi hvert segment av standard gateway etter tur ved å trykke på eller [*.] for å flytte mellom segmentene. Hvis du gjør feil når du skriver inn en del av standard gateway, trykker du på for å gå tilbake til den forrige gruppen sifre og skrive inn det riktige tallet. 4 Trykk på Enter når du er ferdig. 5 Når du har endret alle nettverksinnstillingene, trykker du på høyre valgtast. Meldingsvinduet går tilbake til hovedvinduet. 6 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

15 Oppsett Gå inn i COMMAND CENTER 1 2 COMMAND CENTER viser til maskinens integrerte nettbaserte grensesnitt. Her kan du kontrollere maskinens driftsstatus og endre innstillinger som har forbindelse med sikkerhet, nettverksutskrift, e-postoverføringer og avanserte nettverksoperasjoner. Åpne nettleseren. Angi maskinens IP-adresse som URL i adressefeltet eller på adresselinjen, dvs. Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og COMMAND CENTER, i tillegg til gjeldende status for maskinen. 3 4 Velg en kategori fra navigasjonsfeltet til venstre for å se på og angi verdiene for den bestemte kategorien. Hvis administratorprivilegier er aktivert på COMMAND CENTER, må du huske å angi riktig brukernavn og passord når du prøver å få tilgang til de relevante vinduene. Avansert TCP/IP-innstilling Advanced > Protocols > TCP/IP > General På denne siden kan du redigere innstillingene som kreves for nettverksutskrift og sending av e-post. Start maskinen om igjen for å registrere eventuelle endrede innstillinger. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 7

16 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden med generelle innstillinger for TCP/IP. Komponent Host Name IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (Primary, Secondary) Domain Name WINS Server (Primary, Secondary) Scope ID FTP Status Check Beskrivelse Angir et navn for nettverkskomponenten for maskinsystemet. Dette navnet benyttes også som NetBEUI-skrivernavn og SNMP sysnavn-objekt. Angir Internet Protocol-adressen for nettverkskomponenten for maskinsystemet. Formatet for IP-adressen er numre på fire byte (32 biter) atskilt med punktum, f.eks Angir delnettmasken som er konfigurert på nettverkskomponenten for maskinsystemet. Hvis maskinsystemet ikke automatisk tildeles en brukbar standardverdi, og det første tallet i IP-adressen er fra 192 til 254, bruker du som delnettmaske. IP-adressen til gateway-ruteren for det lokale nettverket. Angir hvordan maskinen oppnår IP-konfigurasjonen: DHCP/BOOTP: Automatisk konfigurasjon via en BOOTP-server eller en DHCP-server. Automatisk konfigurasjon ved hjelp av Reverse Address Resolution Protocol. IP-adressen til den primære og sekundære DNS-serveren (Domain Name System). Domenenavnsystemet (Domain Name System DNS) som maskinsystemet hører til, som abcdnet.com. Det skal ikke omfatte vertsmaskinnavnet. IP-adressen til den primære og sekundære WINS-serveren (Windows Internet Name Service). Her avgjøres området for IP-adresser som en Windows-server kan gi eller leie ut til alle nettverkskomponenter som ber om det. En DHCP-server behandler maskinsystemets registreringsanmodninger og returnerer en IP-adresse til den. DHCP-serveren kan settes opp til å gi en IP-adresse for et begrenset tidsrom (midlertidig utleie) eller på ubestemt tid (ubegrenset utleie), eller den kan konfigureres med en permanent adressereservasjon for maskinsystemet. Aktiverer eller deaktiverer kontroll av FTP-status. E-postinnstilling Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger skannede data til en e-post for overføring. Skann til e-post fungerer i følgende miljøer: Den trenger et nettverksmiljø der denne maskinen kan koble seg til en e-postserver. Det anbefales at maskinen brukes i omgivelser der den når som helst kan koble seg til e-postserveren via et lokalnett. SMTP-innstillingene må fullføres. Bruk COMMAND CENTER til å registrere IP-adressen og vertsnavnet for SMTP-serveren. Det kan hende at overføring ikke er mulig på grunn av størrelsen på hvert e-postelement. 8 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

17 Oppsett Advanced > > SMTP > General Skannerdelen i systemnettverket tilbyr e-postfunksjoner. SMTP er en innebygd protokoll som støtter denne funksjonen. Skannesystemet må kobles til en e-postserver som bruker POP3-protokollen, for at du skal kunne bruke e-postfunksjonen. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 9

18 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden for innstillinger for SMTP-protokoll. Komponent SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Denne protokollen må aktiveres for at du skal kunne bruke e-post. SMTP Port Number Angi SMTP-portnummeret eller bruk standard SMTP-port 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login Account Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Angi navnet på SMTP-serveren eller dennes IP-adresse. Maksimal lengde på navnet på SMTP-serveren og IP-adressen er 62 tegn. Hvis du angir et navn, må en DNS-serveradresse også konfigureres. DNS-serveradressen kan angis i kategorien TCP/IP General. Angi standard tidsavbrudd for serveren i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkjenningsprotokollen eller angir POP før SMTP som protokoll. SMTP-godkjenning støtter Microsoft Exchange Godkjenning kan angis fra tre POP3-konti, eller du kan velge en annen konto. Når Other (Annen) er valgt for Authenticate as (Godkjenn som), blir det kontonavnet som angis her, benyttet for SMTP-godkjenning. Maksimal lengde på påloggingsnavnet er 62 tegn. Hvis Other (Annen) er valgt for Authenticate as (Godkjenn som), blir det passordet som angis her, benyttet for godkjenning. Maksimal lengde på påloggingspassordet er 62 tegn. Angi tidsavbruddet (i sekunder) hvis du velger POP before SMTP (POP før SMTP) som godkjenningsprotokoll. Denne tester om SMTP-tilkoblingen kan opprettes. Angi maksimumsstørrelsen i kilobyte på e-post som kan sendes. Hvis verdien er 0, er det ingen begrensninger for e-poststørrelse. Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for skannesystemet, f.eks. maskinadministratoren, slik at et svar eller en rapport over manglende levering går til en person i stedet for til maskinen. Avsenderadressen må angis riktig for SMTP-godkjenning. Maksimal lengde for avsenderadressen er 126 tegn. Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vises på slutten av e-postsendingen. Den benyttes ofte for videre identifisering av maskinen. Maksimal lengde for signaturen er 126 tegn. Angi domenenavnene som kan tillates eller forkastes. Maksimal lengde for domenenavnet er 30 tegn. Du kan også angi e-postadresser. 10 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

19 Oppsett Aktivere SMB-funksjonen Med SMB-funksjonen kan skannede bilder lagres som individuelle filer i en mappe på PCen. SMB-parameterne kan angis ved hjelp av COMMAND CENTER. Følgende informasjon om hver server må registreres på maskinen. Påloggingsbrukernavn (bruk betjeningspanelet) Passord (bruk betjeningspanelet) Vertsnavnet eller IP-adressen til PCen Portnummer Bane (bane fra hjemmekatalogen på PCen til lagringsmappen) Deler mottakerens PC-mappe Påloggingsbrukernavnet og -passordet er identiske med Windowsbrukerpåloggingen på den PCen der mappene du skal gå inn i, er lagret. Rettighetene for brukertilgang på den maskinen til den nødvendige mappen må registreres på Windows på den PCen. Scanner > SMB I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden med SMB-innstillinger for skanneren. Komponent Beskrivelse SMB Protocol SMB Port Number Slår SMB-protokollen på eller av. Du kan angi portnummeret som skal benyttes av SMB. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 11

20 Oppsett Aktivere FTP-funksjonen FTP/overføringsfunksjonen konverterer data fra originaler skannet på denne maskinen til PDF-, TIFF- eller JPEG-format, og laster dem direkte opp til en FTP-server. FTP-parameterne kan angis ved hjelp av COMMAND CENTER. Følgende informasjon om hver server må angis for at de skal registreres på maskinen. Ta kontakt med serveradministratoren hvis du ikke har all informasjonen. Påloggingsbrukernavn (bruk betjeningspanelet) Passord (bruk betjeningspanelet) Vertsnavnet eller IP-adressen til FTP-serveren Portnummer (vanligvis 21) Bane (bane fra hjemmekatalogen til FTP-serveren til lagringsmappen) Deler FTP-serveren Påloggingsbrukernavnet og -passordet er identiske med FTP-brukerpåloggingen. FTP-brukerkontoen for maskinen må installeres og administreres på FTP-serveren. Scanner > FTP I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden med FTP-innstillinger for skanneren. Komponent Beskrivelse FTP FTP Port Number Slår FTP på eller av. Du kan angi portnummeret som skal benyttes av FTP. 12 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

21 Oppsett Registrere adresseboken Denne maskinen har en adressebokfunksjon. Når en e-postadresse, banen til en PC-mappe (SMB), FTP-serverbanen og faksnumre registreres i adresseboken, kan du sende direkte fra maskinens betjeningspanel. Basic > Address Book På siden for adressebok kan du legge til, redigere eller slette kontakter eller grupper. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 13

22 Oppsett Legge til en ny kontakt Åpne siden Address Book Contacts. Klikk på Add Contact og angi kontaktinformasjonen. Du kan angi et faksnummer selv om ikke fakssystemet er installert. Klikk på Submit. 14 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

23 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på siden for å legge til kontakter i adresseboken. Komponent Number Name Address Host Name Path FAX Number Transmit Start Speed ECM Sub Address Password Encryption Key No. Encryption Box Encryption Box No. Velg nummeret til denne adresseboken. Angi registreringsnavnet. Skriv inn e-postadressen. Beskrivelse Skriv inn PCens navn (FTP-server) eller IP-adresse (FTP-server). Angi banen til den nødvendige mappen for å laste opp data. Hvis du for eksempel vil lagre dataene i mappen Skannedata i hjemmekatalogen, angir du \Skannedata. Hvis du ikke angir noe, lagres dataene i hjemmekatalogen. Angi mottakerens faksnummer. Velger den første faksoverføringshastigheten. Slår ECM-kommunikasjonen på eller av. Angi deladressen for konfidensiell deladresse-kommunikasjon. Angi passordet for konfidensiell deladresse-kommunikasjon. Velger krypteringsnøkkelnummeret som skal benyttes i den krypterte kommunikasjonen. Slå krypteringsruten på eller av for å registrere faksens informasjon i krypteringsruten. Angi nummeret på krypteringsruten. Redigere en kontakt Åpne siden Address Book Contacts. Klikk på kontaktens nummer eller navn. Endre informasjonen som ønsket. Klikk på Submit. Legge til en ny gruppe Åpne siden Address Book Groups. Klikk på Add Group og angi informasjonen for den brukeren som skal benyttes for brukerpålogging. Angi nummeret og navnet på gruppen. Klikk på Submit. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 15

24 Oppsett Redigere gruppen Åpne siden Address Book Groups. Klikk på nummeret og navnet på gruppen som skal redigeres. Klikk på Add Members for å legge til kontakter i gruppen, eller på Delete Members for å slette kontakter fra gruppen. Du kan bare legge til én SMB- eller FTP-adresse til en gruppe. Klikk på Submit. Registrere en ekstern adressebok Denne maskinen kan referere til en adressebok på LDAP-serveren som en ekstern adressebok, og tildele et faksnummer og en e-postadresse til mottakeren. 1 2 Slik bruker du den eksterne adresseboken: Registrer en adressebok på LDAP-serveren. Slå opp i Windows-hjelpen hvis du vil vite mer. Aktiver LDAP-parameterne i COMMAND CENTER. Advanced > Management > LDAP 16 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

25 Oppsett I tabellen nedenfor ser du innstillingene på LDAP-siden. Komponent LDAP LDAP Server Name Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer tilgangen til LDAP-serveren. Angir et navn eller en IP-adresse til LDAP-serveren. LDAP Port Number Angir et portnummer for LDAP eller bruker standard LDAP-port 389. Search Timeout Login User Name Login Password Max Search Results Search Base Angir en tidsperiode for å søke LDAP-serveren. Angi brukernavnet som skal brukes ved pålogging på LDAP-serveren. Angi passordet som skal brukes ved pålogging på LDAP-serveren. Angir høyeste antall viste resultater som er søkt etter i LDAP-adresseboken. Angir et baseobjekt som indikerer utgangspunktet i trestrukturen for databasen for LDAP-katalogsøk. Registrere brukerpålogging Hvis administratoren har aktivert brukerpåloggingsfunksjonen, må du angi bruker-id og passord for å bruke maskinen. Standardbruker-ID og -passord ved levering er Basic > Security > User Login Her kan du legge til, redigere eller fjerne brukerpålogginger. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 17

26 Oppsett Legge til en ny brukerpålogging Åpne siden User Login. Klikk på Add og angi informasjonen for brukeren som trengs for brukerpålogging. Klikk på Submit. Redigere brukerpåloggingen Åpne siden User Login. Klikk på ønsket nummer eller navn for å redigere brukeren og endre den tilhørende informasjonen. Klikk på Submit. Slette brukerpåloggingen Åpne siden User Login. Kryss av for ønsket bruker. Hvis du krysser av for ID, krysses det av for alle brukerne. Klikk på Delete. 18 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

27 Oppsett Angi brukerpålogging 1 Hvis meldingsvinduet ber deg om å logge på, følger du instruksjonene nedenfor: Bruk talltastene til å angi Bruker-ID. Bruker-ID: Passord: Avbryt 2 Hvis du må angi passord, trykker du på for å velge Passord, og så talltastene til å angi passordet. Deretter trykker du på Enter. Hovedvinduet vises. Hvis administratoren ikke har stilt inn passord, trykker du på Enter. Hovedvinduet vises. Bruker-ID: 1118 Passord: Avbryt 3 Trykk på Log Out når du er ferdig. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 19

28 Oppsett 20 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

29 3 Bruk Fremgangsmåte ved vanlig skanning 1 Du kan skanne dokumenter og sende dem til e-postadresser eller en mappe. Mappen kan være på en PC eller FTP-server. Mottakernes adresser kan angis fra en intern adressebok, ekstern adressebok (LDAP) eller ved hjelp av en ettrykkstast. Trykk på Send. 2 Trykk på. 3 Trykk på eller for å velge Adressebok eller Ekstern adressebok. Velg adressebok: Adressebok Ekstern adressebok Avslutt 4 Trykk på Enter. OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 21

30 Bruk 5 Trykk på eller for å velge ønsket navn, og trykk på Enter. Adressebok: ABC Harold Tiger Avbryt Meny 6 7 Trykk på eller for å velge bestemmelsessted, og trykk på Enter. Hvis du har valgt (SMB eller FTP), vises vinduet for å skrive inn påloggingsbrukernavnet. Hvis du velger (E-post) eller (Faks), står det Fullført i vinduet, og du kommer tilbake til hovedvinduet. Gå til trinn 9. Skriv inn påloggingsnavnet, og trykk på Enter. Påloggingsnavnet er det samme som påloggingsbrukernavnet på mottakerens PC (FTP-server). Harold Sales_01 Avslutt Pålogg. br.navn: Harold * Avbryt ABC Tekst Hvis du også har et domenenavn, kan du skrive det inn etter påloggingsnavnet. Ta kontakt med nettverksadministratoren hvis du er usikker på domenenavnet. Pålogg. br.navn: * Avbryt ABC Tekst 8 Skriv inn påloggingspassordet, og trykk på Enter. Vinduet viser Fullført, og går tilbake til hovedvinduet. Påloggingspassordet er det samme som påloggingspassordet på mottakerens PC (FTP-server). Pålogg.passord: 12345abcde * Avbryt ABC Tekst 22 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

31 Bruk 9 Trykk på venstre valgtast. Klar til å sende. Mål: 1 :Sales_01 Venstre Av Plass Emne 10 Trykk på eller for å velge originalens plassering, og trykk på Enter. Vinduet viser Fullført, og går tilbake til hovedvinduet. Orig. plassering: Toppkant til bak * Toppk til vens Avbryt Når du bruker glassplaten Øverste kant bakerst Bak Øverste kant til venstre Venstre Når du bruker dokumentmateren Øverste kant bakerst Bak Øverste kant til Venstre OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER 23

32 Bruk 11 Legg originalen i dokumentmateren eller på glassplaten. 12 Programmer innstillingene som nødvendig for å bruke flere funksjoner. Hvis du vil endre standardverdien, ser du Standardinnstillinger for funksjoner i tabellen nedenfor. 13 Trykk på Start. Skanne-vinduet vises, og skanningen starter. Standardinnstillinger for funksjoner Denne tabellen viser skannerfunksjonene og de tilgjengelige innstillingene. Standardinnstillingene kan endres. Funksjon Standardinnstilling Tilgjengelig innstilling Velg skannefarge Monokrom Fullfarge, Gråskala, Monokrom Originalkvalitet Tekst+bilde Tekst+bilde, Foto, Tekst, OCR Skanneoppløsning 200 x 200 Fin 200 x 100 Normal, 200 x 200 Fin, 200 x 400 Superfin, 300 x 300 dpi, 400 x 400 Ultrafin, 600 x 600 dpi Lysregulering Manuell (Normal) Auto, Manuell (Sju nivåer er tilgjengelig) Sendestørrelse A4 eller Letter Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, OficioII, Andre Forstørr Auto Auto, 100 % Filformat PDF PDF, TIFF, JPEG (tilgjengelige JPEG-komprimeringsnivåer: 1 til 5) Filnavn Dato og kl.slett Dato og kl.slett, Jobbnr.. Hvis du vil skanne originaler i fullfarge og gråskala med oppløsningen 400 ppt eller 600 ppt, må det interne minnet utvides. 24 OPPSETTHÅNDBOK FOR NETTVERKSSKANNER

33 E8

34 2006 KYOCERA MITA Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Rev

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Administratorhåndbok

Administratorhåndbok NPD 4956-00 NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Om denne håndboken Ikoner og symboler...5 Grafikk...5 Referanser til operativsystemer...5 Merknader... 6 Introduksjon SSL/TLS-kommunikasjon...

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Veiledning for Skann til nettverk (Windows )

Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) For å finne grunnleggende informasjon om nettverket og Brothermaskinens avanserte nettverksfunksjoner. Se uu Brukerhåndbok for nettverket. For å finne grunnleggende

Detaljer

4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com

4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com 4600 MFP Menyer og meldinger August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2006 Lexmark International,

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 5mfp HP Innebygd Web-server Brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Les igjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerhåndbok - Nettverksveiledning 020-000608-01 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av denne prosjektøren. Denne

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer