Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800"

Transkript

1 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement, Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Havn

2 1 Åpning av årsmøtet Fungerende leder, Ole Johnny Christiansen åpner årsmøtet og ønsker velkommen. 2 Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter I følge vedtektene skal innkalling sendes ut med 1 måneds varsel med angivelse av dagsorden. For at en representant skal kunne godkjennes, må den være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år. 3 Godkjenning av dagsorden Følgende dagsorden er satt: 1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av ordstyrer 5. Valg av referent 6. Valg av to personer til å signere protokoll 7. Behandle og godkjenne styrets beretning for Behandle og godkjenne regnskap for Fastsette kontingenter og avgifter fra og med Innkomne forslag 11. Vedta budsjett for Valg 4 Valg av ordstyrer Det skal velges en ordstyrer til å lede årsmøtet. Styrets forslag til ordstyrer: Nils Røsholt 5 Valg av referent Styrets forslag til referent: Lisbeth Danielsen Side 2

3 6 Valg av to personer til å signere protokoll Styrets forslag til personer som skal signere protokollen: 1: 2: 7 Behandle og godkjenne styrets beretning for 2014 Styret og komiteer har i perioden bestått av Leder Dag G. Hansen til nov 2014 Nestleder Ole Johnny Christiansen fung.leder fra nov 2014 Sekretær Lisbeth Danielsen Kasserer Per Erik Wendel Styremedl./båtplassansv. Per Berle Christiansen Styremedl. Rolf Stordalen Styremedl. Per R. Wilhelmsen Knight Styremedl./arrang.ansv. Janne Johansen Styremedl. Geir Hem Styremedl. Morten Leine Styremedl./Vaktsjef. Sverre Haugene Styremedl./nettsideansv. Robin O. Wold Styremedl./bryggeansv. Aage H. Nilsen Bryggekomiteen Arne Gudem Helge Trondsen Geir Haugland Rolf Eliassen Øyvind Furustad Klaus Øyen Ivar A. Hansen Trond Lunde Harald Moen Per Christian Gudem Bjørn Martinsen Revisorer Thor Ydse Harald Aske Valgkomité Per Christian Gudem Marianne Nalum Ivar A. Hansen Side 3

4 Dag G. Hansen Året 2014 har vært veldig spesielt for oss som har vært i styret i Helgeroa Båtforening. Styrets leder, Dag Geir Hansen gikk på en ny periode under forutsetning av at han fikk med seg en nestleder som kunne være tett på underveis, og ikke minst var forberedt på å ta over som leder når Dags sykdom krevde det. I november fikk vi beskjed om at nestleder måtte ta over som leder, og det var med stor tristhet at vi 10. desember mottok beskjed om at Dag var død. Helgeroa Båtforening har mistet en særdeles dyktig leder som har gjort mye for å utvikle foreningen og havnedriften. Dag har gått i bresjen for å få til ryddige og forutsigbare retningslinjer og oppfølging av disse, både for de med båtplass og de på venteliste. Styret vil videreføre dette arbeidet. Han var også den som tok initiativ til byggingen og finansiering av vakttårnet som sto klart for åpning i mai Plan om havneutvidelsen skjøt ny fart med Dag som leder. Dag har satt tydelige og store spor etter seg, og styret er takknemlig for tiden vi fikk jobbe sammen med han. Møtevirksomhet i perioden Styremøter: (11) Sosiale arr: (4) årsfest, sommerfest, dugnadsfest, julefest Larvik Kommune: (4) parkering, vakttårn, søppelcontainere, havneutvidelse Larvik Havn KF: (2) havneutvidelse, miljøvennlig båthavn Komite for havneutvidelse: (4) Leverandører: (4) brygger, entreprenører, arkitekter Noen av sakene vi har behandlet i perioden Båtfordeling Bruk av båtplasser systematisering og oppfølging Vakttårn Parkering Havneutvidelse Dugnader Sosiale arrangement Arealplan Kurs Ny nettside Overvåkningskamera Renovasjon Miljøvennlig småbåthavn Nesjar 2016 Side 4

5 Venteliste for båtplass/ utvidelse av båthavn Dagens venteliste er lang. Av den totale medlemsmassen på 608 medlemmer er det hele 238 på venteliste. Av disse er det 168 som bor i Larvik Kommune 21 som har hytte i Larvik 49 som bor utenfor kommunen Det ble tildelt 5 plasser med følgende størrelse: 1 stk 4m plass 1 stk 3m plass. 2 stk 2,75m plass 1 stk 2,5m. I tillegg har det vært internt bytte i havna for 4 stykker. De to siste sesongene har vi gått flere runder og sjekket status på båtplassene. Mange båtplasser har vært tomme. Vi har da tatt kontakt med den som har båtplass. Denne gjennomgangen har resultert i at vi sesongen 2014 kunne låne ut 10 båtplasser til dem på ventelisten. Jobben med dette har vært omfattende, og båtplassen er jo kun til låns i ett år. Det er derfor ønskelig at de som vet at de ikke skal benytte båtplassen, selv melder fra om dette så tidlig som mulig. Så langt er det to stykker som har meldt at båtplassen deres kan leies ut til andre i Årlig har vi mange henvendelser fra medlemmer på ventelisten. Den som har ventet lengst har ventet helt fra Det medfører et stort behov for flere båtplasser i Helgeroa. Helgeroa Båtforening har startet en «Komite for havneutvidelse». I denne komiteen sitter Ole Jonny Christiansen, Per Erik Wendel, Aage H Nilsen og Per Berle Christiansen. Komiteen har hatt flere møter med blant annet kommunen og bryggeleverandør Pontona. Det er laget et forslag til havneutvidelse som er vist fram til kommunen. Den foreløpige planen er at det i trinn 1 utvides med 54 plasser i gjestebassenget. I det andre byggetrinnet; utsiden av steinmolo, planlegges det ytterligere plasser. Vi har sendt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få gjennomført det første trinnet. Side 5

6 Båtvakt I båtvaktsesongen 2014 har det vært greit oppmøte og gjennomføring, men heller ikke i år har det vært helt optimalt. Det er positivt at mange har byttet selv, eller skaffet stedfortreder til de fleste vakter, som ikke har passet dem selv. Det ser fortsatt ut til at informasjon og lister med avløsere fungerer greit. Når det gjelder rekkefølge på navn på denne listen, vil disse som tidligere bli kontaktet foran hver sesong og rullere og rykke en plass oppover for hvert år. Hvis det kommer nye navn til, vil de bli lagt til nedenfra. Møtt/ikke møtt til båtvakt Mai 2 personer ikke møtt (2013: alle møtte) Juni 7 personer ikke møtt (2013: 4 ikke møtt) Juli 9 personer ikke møtt (2013: 9 ikke møtt) August 6 personer ikke møtt (2013: alle møtte) September 1 person ikke møtt (2013: 1 ikke møtt). Totalt var det 21 som ikke møtte mot 14 i Med andre ord en økning, som ikke er ønskelig. Av disse var 6 (5) bosatt utenfor kommunen, mens 15 (9) personer har relativt lokal tilknytning. 2 personer er gjengangere fra forrige år og får forhøyet gebyr. I tillegg er det 2 personer som ikke møtte i 2013, og dermed er på lista over dem som kan få forhøyet gebyr ved en eventuelt neste gangs ikke møtt til båtvakt. Etter innkjøringsproblemer forrige året, skulle vaktlista for 2014 være både oversiktlig og komplett. De som gis fritak for båtvakt er styrets og bryggekomiteens medlemmer, de som har hatt mer enn 10 timer dugnad (ingen har oppfylt disse 10 timene for sesongen 2015), og de med jolleplass. Medlemmer under 18 år med ordinære båtplasser (ikke jolleplasser), plikter å få noen til å gå båtvakt for seg. Etter å ha gjeninnført kvitteringsordningen for vaktene, ber vi på sterkeste at alle båtvaktene går hele båtvakta ut. Eventuelle uærlige, skal oppleve at i denne båthavna er vi på vakt og passer på. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har utført sin plikt og holdt havnen ryddig og pen. Side 6

7 Bryggekomiteen vedlikehold oppgradering Som tidligere år ble utliggerne i ytre basseng tatt opp og skrapt i november og satt ut igjen på våren. En fast gjeng tar seg av dette arbeidet med god hjelp av Klaus Øyen, som stiller med gravemaskin. Det gjør arbeidet enkelt og er unnagjort på et par timer. En ekstra takk til Klaus som er lett å be. Fartsdumpene langs brygga har virket etter hensikten. De blir montert på våren og tatt inn om høsten. Bjørn Martinsen har vært til stor hjelp ved montering og demontering. Når vannet settes på om våren legger båtforeningen ut slanger langs alle bryggekanter og på flytebryggene. Dessverre forsvinner noen slanger og koblinger. Det er i alles interesse at ting som lånes eller flyttes blir lagt tilbake der det lå. På Holmen er det satt opp et skilt som sier hva som ikke kan kastes i søppelkontainerne eller plasseres på plassen. Likevel opplever vi at så vel batterier, spann med olje, malingrester og annet skrot legges der. Det er nå satt opp kamera mot denne plassen, og det er å håpe at det har en noe avskrekkende effekt. Slippen for opptak/sjøsetting er utbedret. Større båthengere kan nå brukes uten problemer. Ved parkeringsplassen ved «Kongebrygga» hadde en del grunnmasser forsvunnet grunnet vannlekkasjer. Dette er rettet opp og det er laget en stor steintrapp på 3 trinn ned til sjøkanten. Dugnader Også i 2014 var frammøtet til den tradisjonelle dugnaden stor. Organiseringen var noe bedre enn året før, og mye godt arbeid ble utført. Hele brygga ble sopt og ryddet. Spesielt ble området på Holmen ryddet godt. Plener ble raket og ryddet. Pontonger ble skrapt reine for skjell og groe. Parkeringsplasser ble oppmerket. Det ble gjort arbeid med rør og kabler i forbindelse med montering av kameraer på brygga. Lyspærer ble skiftet. Klubbhuset ble vasket innvendig også kjøleskap, andre innredninger og vinduer ble vasket. En stor flaggstang ble satt opp ved «Kongebrygga» Store deler av flytebryggene ble rengjort med høytrykkspyler. Resten må tas på neste dugnad. Buene på Holmen ble malt i etterkant. Styret er svært godt fornøyd med arbeidet som ble utført på dugnadsdagene. Åpning av vakttårnet Den andre dugnadsdagen ble avsatt til åpningen av det nye «Vakttårnet». Byggmester har vært Frank Ødegård, og han har gjort et flott arbeid. Åpningen ble gjennomført med høytidelig seremoni med fanfare og snorklipping ved hovedsponsorene Christian Ringnes og Oddbjørn Bakken. De ble tildelt HBF-cap og nøkkel til lokalene, inklusiv tårnet, med oppfordring om å gjøre bruk av den. Alle frammøtte fikk kaffe, kaker og pølser. Til stede var også Østlands-Posten og «Langs veien», slik at begivenheten ble behørig dekket. Vinteropplag Vinteropplaget på Lundes parkeringsplass er en suksess. Flere og flere benytter seg av denne opplagsplassen. Antall båter i opplag har i år steget fra 30 til 38. Alle som plasserer båtene her må være medlem av Helgeroa Båtforening. Det har betydd at vi har fått noen flere medlemmer. Båtforeningen har lagt opp vann og strøm til plassen, og flere benytter uttak av strøm også til vinteropplaget. De som gjør det får utdelt en strømmåler. Strømmålere benyttes også av båter som ligger ute. Side 7

8 Nettside Hovedoppgave for webansvarlig, er å holde nettsiden oppdatert. Dette bød på en del utfordringer da nettsiden var av eldre dato. Det kom derfor raskt et forslag om å lage en ny nettside for å unngå utfordringene. Styret gikk enstemmig inn for det. Overføring av domene ble en lang og kronglete vei fordi det sto på et tidligere medlem som lenger ikke er blant oss. Etter fire måneder var endelig domeneoverføringen gjennomført. I tillegg til domeneoverføringen har det vært fokus på - kontinuerlig oppdatering av hjemmesiden (fra mars 2014) - flytting av domene/mail/web til ny leverandør (aug-des) - laget ny hjemmeside, ut fra ønskede spesifikasjoner (aug-nov) - ordnet med ny internettleverandør for HBF, samt ny trådløs router - fikset kamera, så den dukker opp på nettsiden - satt opp værstasjon, og fått den ut på siden - satt opp forwarding av mail til de som skal ha det - generelt vedlikehold av data Sosiale arrangement I løpet av 2014 har det vært arrangert fire sosiale arrangement for båtforeningens medlemmer. Årsmøtefesten i etterkant av årsmøtet 22. mars, var også i år godt besøkt. På Sydvesten ble det tradisjonen tro servert erter, kjøtt og flesk til medlemmer med følge. Årsmøtefesten ble i sin helhet bekostet av båtforeningen. Sommerfesten ble også i år avholdt på Moder n. Rundt 30 var påmeldt og på menyen stod ferske reker med godt tilbehør. Egenandelen var kr. 200,- pr/pers. Fredag 5. september arrangerte Sydvesten v/herbert og Kristinus Bergmann v/ingrid Berseth en dugnadsfest for medlemmer i Helgeroa Vel og Helgeroa Båtforening. Maten ble sponset av Herbert og Ingrid, mens velforeningen og båtforeningen spleiset på underholdningen. Det var rundt 70 påmeldte til festen. Julefesten den 22. november møtte det 59 stykker. Egenandelen var på kr. 100,-, og deltakerne fikk servert tradisjonell julemiddag. Regnskap Regnskapsåret 2014 har forløpt seg uten noen store problemer. Innbetalinger av kontingenter er upåklagelig, kun 5% av medlemmene må purres. Også avskriving av ubetalte er ubetydelig. Utbetalinger til våre leverandører er gjort etter pålydende beløp problemfritt. Til dugnaden møtte det 82 medlemmer i tillegg til styret og bryggekomiteen. Disse fikk refundert vedlikeholdsgebyret på kr. 300,-. Side 8

9 Sjøbua - leie Driften av Sjøbua har stabilisert seg dette året. Vedlikehold i form av maling, rydding ved utnyttelse av plassen på loftsrommet for lager, har fortsatt. Likeledes organisering av bruken av Sjøbua av andre enn Helgeroa Båtforening. Avtalene med Helgeroa Vel, Helgeroa Havfiskeklubb og Helgeroa Pensjonist- og Sjømannsforening fungerer som forventet. Lokalene reserveres ved påtegning på kalenderen som henger i gangen på bua. Foreningene betaler for bruken og følger Reglement for Sjøbua. Flere potensielle brukere har meldt sin interesse. Parkering Tønsberg Parkering er overtatt av Micasa, og de har dermed overtatt avtalen med å stå for ansvar og drift av parkeringsplassene i Helgeroa Båthavn. Styret opplever at hyppigheten på kontrollene har sunket, og vi ser også det på reduserte inntekter til tross for en kanonsommer med mye besøk. Styret følger opp avtalen og ber om hyppigere oppfølging fra selskapets side kommende sesong. Videre planer: Fjorårets utsikter til at vi skulle «overta havna» har blitt lagt på is og inntil videre driver vi som tidligere. Det er fra Larvik Havn KS fokus på at alle havnene skal fylle kravene som kommer til å være en miljøvennlig havn. Først kartlegges status, så legges det planer for utbedringer og igangsetting av tiltak for å fylle kravene. Renovasjon Forhandlingene med Larvik Kommune om å grave ned avfallscontainere på Holmen og på Marina-moloen har tatt lengre tid enn ønsket. Vi opplever det som svært nødvendig å få på plass dette for å få "søppel-problemet" under overflaten, og eliminere lukt og rot. Styret i båtforeningen forventer at det vil skje våren Takk til medlemmene Styret vil takke alle medlemmer for samarbeidet i Spesielt vil vi takke alle som har stått på og gjort en ekstra innsats for Helgeroa Båtforening. Helgeroa, 3. mars 2015 Ole Johnny Christiansen /s/ Per Erik Wendel /s/ Fungerende leder kasserer sekretær Lisbeth Danielsen /s/ Per Berle Christiansen /s/ Rolf Stordalen /s/ Janne Johansen /s/ styremedl./båtplassansv. styremedlem/husansvarlig styremedl./arrangem.ansv Morten Leine /s/ Per R. W. Knight /s/ Geir Hem /s/ styremedlem styremedlem styremedlem Aage Hodsdal Nielsen /s/ Sverre Haugene /s/ Robin O. Wold /s/ styremedl./bryggeansv. styremedl./vaktsjef styremedl./nettsideansvarlig Side 9

10 8 Behandle og godkjenne regnskap 2014 Resultatregnskap - Drift Båthavn 2014 Regnsk Budsj Regnsk Kontonavn Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader Andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorarer Kontorkostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Gaver og kontingenter Forsikringer Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Side 10

11 Note 1 - salgsinntekter Regnskap Budsjett Båtplassavgifter Utfakturert strøm Vedlikehold brygge Inntekt parkometer SUM Note 2 - varekostnader Regnskap Budsjett Båtførerkurs Båtopplag SUM Note 3 - lønnskostnader Regnskap Budsjett Lønn Godtgj.styret og ansvarlige SUM Note 4 - kostnader lokaler Regnskap Budsjett Leie bod Leie båthavn Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold SUM Note 5 - reparasjoner og vedlikeh. Regnskap Budsjett Bygninger Kran og utstyr Brygger Annet SUM Side 11

12 Resultatregnskap - Helgeroa Båtforening 2014 Kontonavn Note Regnsk Budsj Regnsk DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Salgs- og reklamekostnader Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note 1 - Sum salgsinntekter Regnskap Budsjett Egenandel arrangement Medlemskontingent SUM Note 2 - Sum kostnader lokaler Regnskap Budsjett Renhold Note 3 - Sum andre kostnader Regnskap Budsjett Arrangementer Side 12

13 Balanse 2014 Kontonavn Note Inngående Bevegelse Utgående EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENEKAPITAL OG GJELD Note 1 - Spesifikasjon varige driftsmidler Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avskrivninger i året Anskaffelseskost Note 2 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2014 Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer - - Netto oppførte kundefordringer Note 3 - Bankinnskudd Skyldig skattetrekk er kr Dette er ikke avsatt på egen konto per Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Side 13

14 REVISORS BERETNING FOR 2014 Side 14

15 9 Fastsette kontingenter og avgifter Styret foreslår at medlemskontingenten, og andre avgifter videreføres på samme måte med konsumprisindeksregulering. Kontingentene er per 2015 Vanlig kr. 256,- Junior (0-17 år) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Senior (67 år +) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Familiemedl. halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Båtplassavgifter per 2015 Kr. 870,- per breddemeter båtplass Opplagsavgift per 2015 Kr. 310,- per breddemeter båtplass Side 15

16 10 Innkomne forslag A Forslag til vedtektene Ingen forslag til vedtektsendringer er mottatt B - Andre forslag Forslag nr. B-1 Tillegg til reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa havn Vedtatt reglement per finnes som vedlegg 3 på side 40 Forslagsstiller: Styret Forslaget: Nytt punkt: 4. Tildelt plass Ved tildeling av plass gjelder følgende: A) Den som står på venteliste må takke ja når fast plass (etter ønsket bredde) tildeles. B) Takkes det nei, mistes plassen på ventelista. C) Den som tildeles plass, kan hvis ønskelig, søke om fritak for bruk av båtplassen i inntil 3 år, som andre med båtplass, før den eventuelt mistes. Endringen gjelder fra og med sesongen Begrunnelse for forslaget: Ventelista i Helgeroa Båtforening er lang, og har vært det lenge. Det er en meget tidkrevende jobb å holde denne à jour og ved like. I mange år har alt for mange av de på ventelista som tildeles fast plass, takket nei og sagt at de står over dette året. Flere gjør dette mange år på rad. Styret har derfor opplevd et behov for å lage retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Med den foreslåtte tilføyelsen, får vi en mer oversiktlig situasjon over ventelista, og det blir mer bevegelse på ventelista. Med tildelt plass, har medlemmet de samme rettigheter som andre båtplassinnehaver til å kunne avstå fra å bruke plassen i inntil 3 år, uten at den mistes. Da har de tid på seg til å skaffe til veie en båt. Side 16

17 Forslag nr. B-2 Forslagsstiller: Marianne Nalum Forslaget: Parkering til båtplass eiere. I stedet for at vi skal betale full pris hver gang vi skal ta båten ut og bli borte noen dager, så ønsker jeg at vi kan få kjøpt et parkeringspass som gjelder for hele året for eks. kr. 500,-. Parkeringspasset må gjelde for båtplassen og ikke en bestemt bil. Regelen må jo være at vi parkerer på langtidsparkeringen og ikke korttidsparkeringen. Dersom 300 båtplasseiere kjøper dette parkeringspasset, har HBF en inntekt på kr ,-. I tillegg kommer parkering fra turister osv. Det er flere ganger man ønsker å bli ute en dag lenger pga av flott vær, men må i land pga parkeringsbilletten. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Det er flere årsaker til det. Oppfølgingen av parkeringen er satt bort til et parkeringsselskap. For denne jobben får de sin andel av inntektene. Vi vil bryte betingelsene for avtalen om det legges opp til at alle båtplasseiere kan parkere fritt til en fast årlig sum. Denne ordningen har Isak Lunde et tilbud om, og båtforeningen ønsker ikke å ha et konkurrerende tilbud. Det vil heller ikke være mulig å kunne tilby parkering til alle båtplasseierne til enhver tid, noe de ville kunne krevd hvis de betalte en årsavgift for å parkere fritt. Den nåværende parkeringsløsningen gir brukerne mulighet til å last ned en App, som gjør det mulig å forlenge parkeringen uten å måtte reise inn for å ordne dette. Side 17

18 11 Vedta budsjett 2015 Forslag til budsjett drift båthavn Kontonavn Note Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER Båtplassavgift Miljøavgift Gebyr ikke utf.båtvakt Opplagsavgift Utfakturert strøm Vedlikeholdsavgift Venteliste gebyr Inntekt parkometer Utleie båtbu Inntekt egenandel fest - - Kursinntekter Medlemsavgifter Sum salgsinntekter andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorarer Kontorkostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnad Gaver og kontingenter Forsikringer Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Side 18

19 Note 1 (miljøavgift) Baseres på antall breddemeter båtplass. Hver breddemeter båtplass prises med kr Kommer som følge av nye krav om miljøtiltak i båthavner. Det vil innebære mange investeringer og ekstra kostnader knyttet til disse kravene. Note 2 (lønn inkl feriepenger, styrehonorar, ulykke) Leder Nestleder Kasserer Sekretær Øvrige styremedlemmer (5 stk a kr ) Plassansvarlig Vaktsjef Bryggeansvarlig Nettsideansvarlig Gressklipperperson Yrkesskade Sum Note 3 (Lokaler) Lei bod Leie båthavn Renovasjon Lys, varme Sum Note 4 (Reparasjon og vedlikehold) Prosjektering havneutvidelse Rep. og vedlikeh. bygninger Rep. og vedlikeh. kran og utstyr Rep. og vedlikeh. brygger Rep. og vedlikehold annet Sum Side 19

20 Forslag til budsjett Helgeroa Båtforening Budsjett 2015 Avd.2-Regnsk Avd.2-Budsj Kontonavn Note DRIFTSINNTEKTER Utleie båtbu Egenandel arrangement Kursinntekter Medlemsavgifter Sum salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Salgs- og reklamekostn Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Sum finansinntekter Sum finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note 1 (egenandel arrangement) Egenandel på kr. 200,- per deltaker. Budsjettert med til sammen 150 deltakere fordelt på 3 arrangement Note 2 (andre kostnader) Arrangement Side 20

21 12 Valg Valgkomiteen har bestått av Per Christian Gudem, Ivar A. Hansen og Marianne Nalum Valgkomiteens forslag til nytt styre, komiteer og andre verv er: Verv Tilleggsfunksjon Nåværende På Valgkomiteens forslag Periode valg Styret Leder Ole Johnny Christiansen Ja Ole Johnny Christiansen 1 år Nestleder Ja Per Erik Wendel 2 år fra 2015 Kasserer Per Erik Wendel Ja Per Erik Wendel 2 år fra 2015 Sekretær Lisbeth Danielsen Ja Lisbeth Danielsen 1 år Styremedl. Husansv. Rolf Stordalen Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Arr.ansv Janne Johansen Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Geir Hem Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Bryggesjef Aage H. Nilsen Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Nettsideansv Robin O. Wold Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Vaktsjef Sverre Haugene Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Plassansv. Per Berle Christiansen Ja Per Berle Christiansen 2 år fra 2015 Styremedl. Per R. W. Knight Ja Kathinka Lunde 2 år fra 2015 Styremedl. Morten Leine Ja Christopher Thuv 2 år fra 2015 Styremedl. Tove Braathen 2 år fra 2015 Bryggekomité Medlem Arne Gudem Ja Arne Gudem 2 år fra 2015 Helge Trondsen Ja Helge Trondsen 2 år fra 2015 Øyvind Furustad Ja Øyvind Furustad 2 år fra 2015 Harald Moen Ja Harald Moen 2 år fra 2015 Per Chr. Gudem Ja Per Chr. Gudem 2 år fra 2015 Klaus Øyen Nei 2 år fra 2014 Ivar A. Hansen Nei 2 år fra 2014 Trond Lunde Nei 2 år fra 2014 Geir Haugland Nei 2 år fra 2014 Rolf Eliassen Nei 2 år fra 2014 Bjørn Aage Martinsen Nei 2 år fra 2014 Revisor Thor Ydse Nei 2 år fra 2014 Harald Aske Nei 2 år fra 2014 Vararevisor 2 år fra 2014 Styrets forslag til valgkomité Verv Nåværende På valg Styrets forslag Periode Valgkomité Per Chr. Gudem Ja Per Chr. Gudem 2 år fra 2015 Ivar A. Hansen Nei 2 år fra 2014 Marianne Nalum Nei 2 år fra 2014 Side 21

22 Avslutning Valgt leder avslutter årsmøtet. Vi går til årsmøtefesten på Sydvesten. Side 22

23 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helgeroa Båtforening Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Vedlegg 2 Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik som drives av båtforeninger Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Vedlegg 3 Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Båthavn Side 40

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2014-1 Konstituering

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer