Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800"

Transkript

1 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement, Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Havn

2 1 Åpning av årsmøtet Fungerende leder, Ole Johnny Christiansen åpner årsmøtet og ønsker velkommen. 2 Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter I følge vedtektene skal innkalling sendes ut med 1 måneds varsel med angivelse av dagsorden. For at en representant skal kunne godkjennes, må den være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år. 3 Godkjenning av dagsorden Følgende dagsorden er satt: 1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av ordstyrer 5. Valg av referent 6. Valg av to personer til å signere protokoll 7. Behandle og godkjenne styrets beretning for Behandle og godkjenne regnskap for Fastsette kontingenter og avgifter fra og med Innkomne forslag 11. Vedta budsjett for Valg 4 Valg av ordstyrer Det skal velges en ordstyrer til å lede årsmøtet. Styrets forslag til ordstyrer: Nils Røsholt 5 Valg av referent Styrets forslag til referent: Lisbeth Danielsen Side 2

3 6 Valg av to personer til å signere protokoll Styrets forslag til personer som skal signere protokollen: 1: 2: 7 Behandle og godkjenne styrets beretning for 2014 Styret og komiteer har i perioden bestått av Leder Dag G. Hansen til nov 2014 Nestleder Ole Johnny Christiansen fung.leder fra nov 2014 Sekretær Lisbeth Danielsen Kasserer Per Erik Wendel Styremedl./båtplassansv. Per Berle Christiansen Styremedl. Rolf Stordalen Styremedl. Per R. Wilhelmsen Knight Styremedl./arrang.ansv. Janne Johansen Styremedl. Geir Hem Styremedl. Morten Leine Styremedl./Vaktsjef. Sverre Haugene Styremedl./nettsideansv. Robin O. Wold Styremedl./bryggeansv. Aage H. Nilsen Bryggekomiteen Arne Gudem Helge Trondsen Geir Haugland Rolf Eliassen Øyvind Furustad Klaus Øyen Ivar A. Hansen Trond Lunde Harald Moen Per Christian Gudem Bjørn Martinsen Revisorer Thor Ydse Harald Aske Valgkomité Per Christian Gudem Marianne Nalum Ivar A. Hansen Side 3

4 Dag G. Hansen Året 2014 har vært veldig spesielt for oss som har vært i styret i Helgeroa Båtforening. Styrets leder, Dag Geir Hansen gikk på en ny periode under forutsetning av at han fikk med seg en nestleder som kunne være tett på underveis, og ikke minst var forberedt på å ta over som leder når Dags sykdom krevde det. I november fikk vi beskjed om at nestleder måtte ta over som leder, og det var med stor tristhet at vi 10. desember mottok beskjed om at Dag var død. Helgeroa Båtforening har mistet en særdeles dyktig leder som har gjort mye for å utvikle foreningen og havnedriften. Dag har gått i bresjen for å få til ryddige og forutsigbare retningslinjer og oppfølging av disse, både for de med båtplass og de på venteliste. Styret vil videreføre dette arbeidet. Han var også den som tok initiativ til byggingen og finansiering av vakttårnet som sto klart for åpning i mai Plan om havneutvidelsen skjøt ny fart med Dag som leder. Dag har satt tydelige og store spor etter seg, og styret er takknemlig for tiden vi fikk jobbe sammen med han. Møtevirksomhet i perioden Styremøter: (11) Sosiale arr: (4) årsfest, sommerfest, dugnadsfest, julefest Larvik Kommune: (4) parkering, vakttårn, søppelcontainere, havneutvidelse Larvik Havn KF: (2) havneutvidelse, miljøvennlig båthavn Komite for havneutvidelse: (4) Leverandører: (4) brygger, entreprenører, arkitekter Noen av sakene vi har behandlet i perioden Båtfordeling Bruk av båtplasser systematisering og oppfølging Vakttårn Parkering Havneutvidelse Dugnader Sosiale arrangement Arealplan Kurs Ny nettside Overvåkningskamera Renovasjon Miljøvennlig småbåthavn Nesjar 2016 Side 4

5 Venteliste for båtplass/ utvidelse av båthavn Dagens venteliste er lang. Av den totale medlemsmassen på 608 medlemmer er det hele 238 på venteliste. Av disse er det 168 som bor i Larvik Kommune 21 som har hytte i Larvik 49 som bor utenfor kommunen Det ble tildelt 5 plasser med følgende størrelse: 1 stk 4m plass 1 stk 3m plass. 2 stk 2,75m plass 1 stk 2,5m. I tillegg har det vært internt bytte i havna for 4 stykker. De to siste sesongene har vi gått flere runder og sjekket status på båtplassene. Mange båtplasser har vært tomme. Vi har da tatt kontakt med den som har båtplass. Denne gjennomgangen har resultert i at vi sesongen 2014 kunne låne ut 10 båtplasser til dem på ventelisten. Jobben med dette har vært omfattende, og båtplassen er jo kun til låns i ett år. Det er derfor ønskelig at de som vet at de ikke skal benytte båtplassen, selv melder fra om dette så tidlig som mulig. Så langt er det to stykker som har meldt at båtplassen deres kan leies ut til andre i Årlig har vi mange henvendelser fra medlemmer på ventelisten. Den som har ventet lengst har ventet helt fra Det medfører et stort behov for flere båtplasser i Helgeroa. Helgeroa Båtforening har startet en «Komite for havneutvidelse». I denne komiteen sitter Ole Jonny Christiansen, Per Erik Wendel, Aage H Nilsen og Per Berle Christiansen. Komiteen har hatt flere møter med blant annet kommunen og bryggeleverandør Pontona. Det er laget et forslag til havneutvidelse som er vist fram til kommunen. Den foreløpige planen er at det i trinn 1 utvides med 54 plasser i gjestebassenget. I det andre byggetrinnet; utsiden av steinmolo, planlegges det ytterligere plasser. Vi har sendt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få gjennomført det første trinnet. Side 5

6 Båtvakt I båtvaktsesongen 2014 har det vært greit oppmøte og gjennomføring, men heller ikke i år har det vært helt optimalt. Det er positivt at mange har byttet selv, eller skaffet stedfortreder til de fleste vakter, som ikke har passet dem selv. Det ser fortsatt ut til at informasjon og lister med avløsere fungerer greit. Når det gjelder rekkefølge på navn på denne listen, vil disse som tidligere bli kontaktet foran hver sesong og rullere og rykke en plass oppover for hvert år. Hvis det kommer nye navn til, vil de bli lagt til nedenfra. Møtt/ikke møtt til båtvakt Mai 2 personer ikke møtt (2013: alle møtte) Juni 7 personer ikke møtt (2013: 4 ikke møtt) Juli 9 personer ikke møtt (2013: 9 ikke møtt) August 6 personer ikke møtt (2013: alle møtte) September 1 person ikke møtt (2013: 1 ikke møtt). Totalt var det 21 som ikke møtte mot 14 i Med andre ord en økning, som ikke er ønskelig. Av disse var 6 (5) bosatt utenfor kommunen, mens 15 (9) personer har relativt lokal tilknytning. 2 personer er gjengangere fra forrige år og får forhøyet gebyr. I tillegg er det 2 personer som ikke møtte i 2013, og dermed er på lista over dem som kan få forhøyet gebyr ved en eventuelt neste gangs ikke møtt til båtvakt. Etter innkjøringsproblemer forrige året, skulle vaktlista for 2014 være både oversiktlig og komplett. De som gis fritak for båtvakt er styrets og bryggekomiteens medlemmer, de som har hatt mer enn 10 timer dugnad (ingen har oppfylt disse 10 timene for sesongen 2015), og de med jolleplass. Medlemmer under 18 år med ordinære båtplasser (ikke jolleplasser), plikter å få noen til å gå båtvakt for seg. Etter å ha gjeninnført kvitteringsordningen for vaktene, ber vi på sterkeste at alle båtvaktene går hele båtvakta ut. Eventuelle uærlige, skal oppleve at i denne båthavna er vi på vakt og passer på. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har utført sin plikt og holdt havnen ryddig og pen. Side 6

7 Bryggekomiteen vedlikehold oppgradering Som tidligere år ble utliggerne i ytre basseng tatt opp og skrapt i november og satt ut igjen på våren. En fast gjeng tar seg av dette arbeidet med god hjelp av Klaus Øyen, som stiller med gravemaskin. Det gjør arbeidet enkelt og er unnagjort på et par timer. En ekstra takk til Klaus som er lett å be. Fartsdumpene langs brygga har virket etter hensikten. De blir montert på våren og tatt inn om høsten. Bjørn Martinsen har vært til stor hjelp ved montering og demontering. Når vannet settes på om våren legger båtforeningen ut slanger langs alle bryggekanter og på flytebryggene. Dessverre forsvinner noen slanger og koblinger. Det er i alles interesse at ting som lånes eller flyttes blir lagt tilbake der det lå. På Holmen er det satt opp et skilt som sier hva som ikke kan kastes i søppelkontainerne eller plasseres på plassen. Likevel opplever vi at så vel batterier, spann med olje, malingrester og annet skrot legges der. Det er nå satt opp kamera mot denne plassen, og det er å håpe at det har en noe avskrekkende effekt. Slippen for opptak/sjøsetting er utbedret. Større båthengere kan nå brukes uten problemer. Ved parkeringsplassen ved «Kongebrygga» hadde en del grunnmasser forsvunnet grunnet vannlekkasjer. Dette er rettet opp og det er laget en stor steintrapp på 3 trinn ned til sjøkanten. Dugnader Også i 2014 var frammøtet til den tradisjonelle dugnaden stor. Organiseringen var noe bedre enn året før, og mye godt arbeid ble utført. Hele brygga ble sopt og ryddet. Spesielt ble området på Holmen ryddet godt. Plener ble raket og ryddet. Pontonger ble skrapt reine for skjell og groe. Parkeringsplasser ble oppmerket. Det ble gjort arbeid med rør og kabler i forbindelse med montering av kameraer på brygga. Lyspærer ble skiftet. Klubbhuset ble vasket innvendig også kjøleskap, andre innredninger og vinduer ble vasket. En stor flaggstang ble satt opp ved «Kongebrygga» Store deler av flytebryggene ble rengjort med høytrykkspyler. Resten må tas på neste dugnad. Buene på Holmen ble malt i etterkant. Styret er svært godt fornøyd med arbeidet som ble utført på dugnadsdagene. Åpning av vakttårnet Den andre dugnadsdagen ble avsatt til åpningen av det nye «Vakttårnet». Byggmester har vært Frank Ødegård, og han har gjort et flott arbeid. Åpningen ble gjennomført med høytidelig seremoni med fanfare og snorklipping ved hovedsponsorene Christian Ringnes og Oddbjørn Bakken. De ble tildelt HBF-cap og nøkkel til lokalene, inklusiv tårnet, med oppfordring om å gjøre bruk av den. Alle frammøtte fikk kaffe, kaker og pølser. Til stede var også Østlands-Posten og «Langs veien», slik at begivenheten ble behørig dekket. Vinteropplag Vinteropplaget på Lundes parkeringsplass er en suksess. Flere og flere benytter seg av denne opplagsplassen. Antall båter i opplag har i år steget fra 30 til 38. Alle som plasserer båtene her må være medlem av Helgeroa Båtforening. Det har betydd at vi har fått noen flere medlemmer. Båtforeningen har lagt opp vann og strøm til plassen, og flere benytter uttak av strøm også til vinteropplaget. De som gjør det får utdelt en strømmåler. Strømmålere benyttes også av båter som ligger ute. Side 7

8 Nettside Hovedoppgave for webansvarlig, er å holde nettsiden oppdatert. Dette bød på en del utfordringer da nettsiden var av eldre dato. Det kom derfor raskt et forslag om å lage en ny nettside for å unngå utfordringene. Styret gikk enstemmig inn for det. Overføring av domene ble en lang og kronglete vei fordi det sto på et tidligere medlem som lenger ikke er blant oss. Etter fire måneder var endelig domeneoverføringen gjennomført. I tillegg til domeneoverføringen har det vært fokus på - kontinuerlig oppdatering av hjemmesiden (fra mars 2014) - flytting av domene/mail/web til ny leverandør (aug-des) - laget ny hjemmeside, ut fra ønskede spesifikasjoner (aug-nov) - ordnet med ny internettleverandør for HBF, samt ny trådløs router - fikset kamera, så den dukker opp på nettsiden - satt opp værstasjon, og fått den ut på siden - satt opp forwarding av mail til de som skal ha det - generelt vedlikehold av data Sosiale arrangement I løpet av 2014 har det vært arrangert fire sosiale arrangement for båtforeningens medlemmer. Årsmøtefesten i etterkant av årsmøtet 22. mars, var også i år godt besøkt. På Sydvesten ble det tradisjonen tro servert erter, kjøtt og flesk til medlemmer med følge. Årsmøtefesten ble i sin helhet bekostet av båtforeningen. Sommerfesten ble også i år avholdt på Moder n. Rundt 30 var påmeldt og på menyen stod ferske reker med godt tilbehør. Egenandelen var kr. 200,- pr/pers. Fredag 5. september arrangerte Sydvesten v/herbert og Kristinus Bergmann v/ingrid Berseth en dugnadsfest for medlemmer i Helgeroa Vel og Helgeroa Båtforening. Maten ble sponset av Herbert og Ingrid, mens velforeningen og båtforeningen spleiset på underholdningen. Det var rundt 70 påmeldte til festen. Julefesten den 22. november møtte det 59 stykker. Egenandelen var på kr. 100,-, og deltakerne fikk servert tradisjonell julemiddag. Regnskap Regnskapsåret 2014 har forløpt seg uten noen store problemer. Innbetalinger av kontingenter er upåklagelig, kun 5% av medlemmene må purres. Også avskriving av ubetalte er ubetydelig. Utbetalinger til våre leverandører er gjort etter pålydende beløp problemfritt. Til dugnaden møtte det 82 medlemmer i tillegg til styret og bryggekomiteen. Disse fikk refundert vedlikeholdsgebyret på kr. 300,-. Side 8

9 Sjøbua - leie Driften av Sjøbua har stabilisert seg dette året. Vedlikehold i form av maling, rydding ved utnyttelse av plassen på loftsrommet for lager, har fortsatt. Likeledes organisering av bruken av Sjøbua av andre enn Helgeroa Båtforening. Avtalene med Helgeroa Vel, Helgeroa Havfiskeklubb og Helgeroa Pensjonist- og Sjømannsforening fungerer som forventet. Lokalene reserveres ved påtegning på kalenderen som henger i gangen på bua. Foreningene betaler for bruken og følger Reglement for Sjøbua. Flere potensielle brukere har meldt sin interesse. Parkering Tønsberg Parkering er overtatt av Micasa, og de har dermed overtatt avtalen med å stå for ansvar og drift av parkeringsplassene i Helgeroa Båthavn. Styret opplever at hyppigheten på kontrollene har sunket, og vi ser også det på reduserte inntekter til tross for en kanonsommer med mye besøk. Styret følger opp avtalen og ber om hyppigere oppfølging fra selskapets side kommende sesong. Videre planer: Fjorårets utsikter til at vi skulle «overta havna» har blitt lagt på is og inntil videre driver vi som tidligere. Det er fra Larvik Havn KS fokus på at alle havnene skal fylle kravene som kommer til å være en miljøvennlig havn. Først kartlegges status, så legges det planer for utbedringer og igangsetting av tiltak for å fylle kravene. Renovasjon Forhandlingene med Larvik Kommune om å grave ned avfallscontainere på Holmen og på Marina-moloen har tatt lengre tid enn ønsket. Vi opplever det som svært nødvendig å få på plass dette for å få "søppel-problemet" under overflaten, og eliminere lukt og rot. Styret i båtforeningen forventer at det vil skje våren Takk til medlemmene Styret vil takke alle medlemmer for samarbeidet i Spesielt vil vi takke alle som har stått på og gjort en ekstra innsats for Helgeroa Båtforening. Helgeroa, 3. mars 2015 Ole Johnny Christiansen /s/ Per Erik Wendel /s/ Fungerende leder kasserer sekretær Lisbeth Danielsen /s/ Per Berle Christiansen /s/ Rolf Stordalen /s/ Janne Johansen /s/ styremedl./båtplassansv. styremedlem/husansvarlig styremedl./arrangem.ansv Morten Leine /s/ Per R. W. Knight /s/ Geir Hem /s/ styremedlem styremedlem styremedlem Aage Hodsdal Nielsen /s/ Sverre Haugene /s/ Robin O. Wold /s/ styremedl./bryggeansv. styremedl./vaktsjef styremedl./nettsideansvarlig Side 9

10 8 Behandle og godkjenne regnskap 2014 Resultatregnskap - Drift Båthavn 2014 Regnsk Budsj Regnsk Kontonavn Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader Andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorarer Kontorkostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Gaver og kontingenter Forsikringer Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Side 10

11 Note 1 - salgsinntekter Regnskap Budsjett Båtplassavgifter Utfakturert strøm Vedlikehold brygge Inntekt parkometer SUM Note 2 - varekostnader Regnskap Budsjett Båtførerkurs Båtopplag SUM Note 3 - lønnskostnader Regnskap Budsjett Lønn Godtgj.styret og ansvarlige SUM Note 4 - kostnader lokaler Regnskap Budsjett Leie bod Leie båthavn Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold SUM Note 5 - reparasjoner og vedlikeh. Regnskap Budsjett Bygninger Kran og utstyr Brygger Annet SUM Side 11

12 Resultatregnskap - Helgeroa Båtforening 2014 Kontonavn Note Regnsk Budsj Regnsk DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Salgs- og reklamekostnader Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note 1 - Sum salgsinntekter Regnskap Budsjett Egenandel arrangement Medlemskontingent SUM Note 2 - Sum kostnader lokaler Regnskap Budsjett Renhold Note 3 - Sum andre kostnader Regnskap Budsjett Arrangementer Side 12

13 Balanse 2014 Kontonavn Note Inngående Bevegelse Utgående EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENEKAPITAL OG GJELD Note 1 - Spesifikasjon varige driftsmidler Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avskrivninger i året Anskaffelseskost Note 2 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2014 Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer - - Netto oppførte kundefordringer Note 3 - Bankinnskudd Skyldig skattetrekk er kr Dette er ikke avsatt på egen konto per Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Side 13

14 REVISORS BERETNING FOR 2014 Side 14

15 9 Fastsette kontingenter og avgifter Styret foreslår at medlemskontingenten, og andre avgifter videreføres på samme måte med konsumprisindeksregulering. Kontingentene er per 2015 Vanlig kr. 256,- Junior (0-17 år) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Senior (67 år +) halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Familiemedl. halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-) Båtplassavgifter per 2015 Kr. 870,- per breddemeter båtplass Opplagsavgift per 2015 Kr. 310,- per breddemeter båtplass Side 15

16 10 Innkomne forslag A Forslag til vedtektene Ingen forslag til vedtektsendringer er mottatt B - Andre forslag Forslag nr. B-1 Tillegg til reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa havn Vedtatt reglement per finnes som vedlegg 3 på side 40 Forslagsstiller: Styret Forslaget: Nytt punkt: 4. Tildelt plass Ved tildeling av plass gjelder følgende: A) Den som står på venteliste må takke ja når fast plass (etter ønsket bredde) tildeles. B) Takkes det nei, mistes plassen på ventelista. C) Den som tildeles plass, kan hvis ønskelig, søke om fritak for bruk av båtplassen i inntil 3 år, som andre med båtplass, før den eventuelt mistes. Endringen gjelder fra og med sesongen Begrunnelse for forslaget: Ventelista i Helgeroa Båtforening er lang, og har vært det lenge. Det er en meget tidkrevende jobb å holde denne à jour og ved like. I mange år har alt for mange av de på ventelista som tildeles fast plass, takket nei og sagt at de står over dette året. Flere gjør dette mange år på rad. Styret har derfor opplevd et behov for å lage retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Med den foreslåtte tilføyelsen, får vi en mer oversiktlig situasjon over ventelista, og det blir mer bevegelse på ventelista. Med tildelt plass, har medlemmet de samme rettigheter som andre båtplassinnehaver til å kunne avstå fra å bruke plassen i inntil 3 år, uten at den mistes. Da har de tid på seg til å skaffe til veie en båt. Side 16

17 Forslag nr. B-2 Forslagsstiller: Marianne Nalum Forslaget: Parkering til båtplass eiere. I stedet for at vi skal betale full pris hver gang vi skal ta båten ut og bli borte noen dager, så ønsker jeg at vi kan få kjøpt et parkeringspass som gjelder for hele året for eks. kr. 500,-. Parkeringspasset må gjelde for båtplassen og ikke en bestemt bil. Regelen må jo være at vi parkerer på langtidsparkeringen og ikke korttidsparkeringen. Dersom 300 båtplasseiere kjøper dette parkeringspasset, har HBF en inntekt på kr ,-. I tillegg kommer parkering fra turister osv. Det er flere ganger man ønsker å bli ute en dag lenger pga av flott vær, men må i land pga parkeringsbilletten. Styrets innstilling Styret støtter ikke forslaget. Det er flere årsaker til det. Oppfølgingen av parkeringen er satt bort til et parkeringsselskap. For denne jobben får de sin andel av inntektene. Vi vil bryte betingelsene for avtalen om det legges opp til at alle båtplasseiere kan parkere fritt til en fast årlig sum. Denne ordningen har Isak Lunde et tilbud om, og båtforeningen ønsker ikke å ha et konkurrerende tilbud. Det vil heller ikke være mulig å kunne tilby parkering til alle båtplasseierne til enhver tid, noe de ville kunne krevd hvis de betalte en årsavgift for å parkere fritt. Den nåværende parkeringsløsningen gir brukerne mulighet til å last ned en App, som gjør det mulig å forlenge parkeringen uten å måtte reise inn for å ordne dette. Side 17

18 11 Vedta budsjett 2015 Forslag til budsjett drift båthavn Kontonavn Note Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER Båtplassavgift Miljøavgift Gebyr ikke utf.båtvakt Opplagsavgift Utfakturert strøm Vedlikeholdsavgift Venteliste gebyr Inntekt parkometer Utleie båtbu Inntekt egenandel fest - - Kursinntekter Medlemsavgifter Sum salgsinntekter andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Kostnader arbeidskraft Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorarer Kontorkostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnad Gaver og kontingenter Forsikringer Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Finansinntekter Finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Side 18

19 Note 1 (miljøavgift) Baseres på antall breddemeter båtplass. Hver breddemeter båtplass prises med kr Kommer som følge av nye krav om miljøtiltak i båthavner. Det vil innebære mange investeringer og ekstra kostnader knyttet til disse kravene. Note 2 (lønn inkl feriepenger, styrehonorar, ulykke) Leder Nestleder Kasserer Sekretær Øvrige styremedlemmer (5 stk a kr ) Plassansvarlig Vaktsjef Bryggeansvarlig Nettsideansvarlig Gressklipperperson Yrkesskade Sum Note 3 (Lokaler) Lei bod Leie båthavn Renovasjon Lys, varme Sum Note 4 (Reparasjon og vedlikehold) Prosjektering havneutvidelse Rep. og vedlikeh. bygninger Rep. og vedlikeh. kran og utstyr Rep. og vedlikeh. brygger Rep. og vedlikehold annet Sum Side 19

20 Forslag til budsjett Helgeroa Båtforening Budsjett 2015 Avd.2-Regnsk Avd.2-Budsj Kontonavn Note DRIFTSINNTEKTER Utleie båtbu Egenandel arrangement Kursinntekter Medlemsavgifter Sum salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnader anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Salgs- og reklamekostn Andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Sum finansinntekter Sum finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note 1 (egenandel arrangement) Egenandel på kr. 200,- per deltaker. Budsjettert med til sammen 150 deltakere fordelt på 3 arrangement Note 2 (andre kostnader) Arrangement Side 20

21 12 Valg Valgkomiteen har bestått av Per Christian Gudem, Ivar A. Hansen og Marianne Nalum Valgkomiteens forslag til nytt styre, komiteer og andre verv er: Verv Tilleggsfunksjon Nåværende På Valgkomiteens forslag Periode valg Styret Leder Ole Johnny Christiansen Ja Ole Johnny Christiansen 1 år Nestleder Ja Per Erik Wendel 2 år fra 2015 Kasserer Per Erik Wendel Ja Per Erik Wendel 2 år fra 2015 Sekretær Lisbeth Danielsen Ja Lisbeth Danielsen 1 år Styremedl. Husansv. Rolf Stordalen Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Arr.ansv Janne Johansen Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Geir Hem Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Bryggesjef Aage H. Nilsen Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Nettsideansv Robin O. Wold Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Vaktsjef Sverre Haugene Nei 2 år fra 2014 Styremedl. Plassansv. Per Berle Christiansen Ja Per Berle Christiansen 2 år fra 2015 Styremedl. Per R. W. Knight Ja Kathinka Lunde 2 år fra 2015 Styremedl. Morten Leine Ja Christopher Thuv 2 år fra 2015 Styremedl. Tove Braathen 2 år fra 2015 Bryggekomité Medlem Arne Gudem Ja Arne Gudem 2 år fra 2015 Helge Trondsen Ja Helge Trondsen 2 år fra 2015 Øyvind Furustad Ja Øyvind Furustad 2 år fra 2015 Harald Moen Ja Harald Moen 2 år fra 2015 Per Chr. Gudem Ja Per Chr. Gudem 2 år fra 2015 Klaus Øyen Nei 2 år fra 2014 Ivar A. Hansen Nei 2 år fra 2014 Trond Lunde Nei 2 år fra 2014 Geir Haugland Nei 2 år fra 2014 Rolf Eliassen Nei 2 år fra 2014 Bjørn Aage Martinsen Nei 2 år fra 2014 Revisor Thor Ydse Nei 2 år fra 2014 Harald Aske Nei 2 år fra 2014 Vararevisor 2 år fra 2014 Styrets forslag til valgkomité Verv Nåværende På valg Styrets forslag Periode Valgkomité Per Chr. Gudem Ja Per Chr. Gudem 2 år fra 2015 Ivar A. Hansen Nei 2 år fra 2014 Marianne Nalum Nei 2 år fra 2014 Side 21

22 Avslutning Valgt leder avslutter årsmøtet. Vi går til årsmøtefesten på Sydvesten. Side 22

23 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helgeroa Båtforening Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Vedlegg 2 Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik som drives av båtforeninger Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Vedlegg 3 Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Båthavn Side 40

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling med årsregnskap (s 1-49) Protokoll fra ordinær generalforsamling (s 50 53) Vedtekter (s 54 63) Husordensregler (s 64 67)

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer