Seminar NTVA Teknologiforum 2012 Naturgass og norsk industri Trondheim 6. september Are Korneliussen 1, Richard Bialecki 2 og Ingar Walder 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seminar NTVA Teknologiforum 2012 Naturgass og norsk industri Trondheim 6. september 2012. Are Korneliussen 1, Richard Bialecki 2 og Ingar Walder 3"

Transkript

1 Seminar NTVA Teknologiforum 2012 Naturgass og norsk industri Trondheim 6. september 2012 Foredrag (30 min.) Binding av CO 2 i mineralogisk materiale: muligheter for CO 2 -basert industriell utvikling i kombinasjon med lokale og regionale mineralske råstoff Are Korneliussen 1, Richard Bialecki 2 og Ingar Walder 3 1 Norges geologiske undersøkelse (NGU) 2 Konsulent, London 3 Kjeøy Research & Education Center (KREC) ngu.no tlf , mob Foredraget er utarbeidet i samråd med Dr. Ingar Walder (Kjeøy Research & Education Center ( og Dr. Richard Bialecki (konsulent, London). Alt i alt har vi hatt en rekke foredrag om dette og beslektede tema i løpet av de seneste årene, noen ganger koordinert og andre ganger uavhengig av hverandre.

2 Hvordan møte framtidig nedgang i petroleumsproduksjonen? VERDIskaping (relativ) PROSESS industri GRUVEDRIFT VISJON 100 Olje og Gass Muligheter for økning i gruvebasert produksjon men kan neppe kompensere for framtidig nedgang i petroleum i særlig grad (er i dag 1/50 av petroleum) Muligheter for økning i prosessindustri men trenden er å bygge ny industri i utlandet heller enn i Norge; har ikke lenger vannkraft som konkurransefortrinn for ny utvikling; er ca. 1/5 av petroleum GASS + PROSESSINDUSTRI + GRUVEDRIFT ENESTÅENDE MULIGHETER TEMA FOR DETTE FOREDRAGET

3 VISJON CO 2 (problemavfall) CO 2 (ressurs) INDUSTRIELL BRUK AV CO 2 KAN GI UNIKE MULIGHETER FOR VERDISKAPING Gass, kull CO 2 VERDI skaping Prosess industri GRUVE- DRIFT Mineraler Verdifulle PRODUKTER AVFALL for deponering CO 2 Industriell utvikling basert på CO 2 VERDI skaping Prosess industri GRUVE- DRIFT Mineraler Verdifulle PRODUKTER CO 2 -holdig mineralogisk AVFALL for deponering DEPONI På land eller sjøbunn

4 CO 2 -HÅNDTERING MÅ BLI ØKONOMISK ATTRAKTIVT krever integrasjon med produksjon av verdifulle mineralske produkt INNTEKTER Indikativ sammenligning CO 2 - DEPONERING ALTERNATIVER Mineral alternativet INNTEKTER av salg av mineralske produkter Atmosfære alternativet Reservoar alternativet Mineral alternativet FORTJENESTE UTGIFTER CO 2 -avgift Miljøpolitisk problematisk Svært kostbart mht landbasert industri Er trolig teknisk realiserbar UTGIFTER til råvarer, prosessering, deponering Er enda ikke teknisk realiserbar, jfr. dette foredraget

5 H 2 O CO 2 Dannelse av kalkstein EN NATURENS MEKANISME for mineralogisk CO 2 -håndtering gjennom millioner av år BALANSE mellom CO 2 i havet og CO 2 i atmosfæren FORVITRING/EROSJON Dekomponering/forvitring av bergarter Ca HCO 3 - Ca (Mg,Fe) fra berggrunnen danner sammen med CO 2 fra lufta bikarbonat Ca(HCO 3 ) 2 som er løselig i vann (egentlig Ca HCO 3- ) TRANSPORT som bikarbonat med grunnvann og elver mot havet 50 % returneres MINUS det som bindes i biologisk materiale UTFELLING som karbonat (ved endret Ph) Ca HCO 3 - CaCO 3 ( sediment) + CO 2 Biologiske prosesser er viktige for å binde CO 2 Rolla i Troms Ca HCO 3 - CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Svært store mengder CO 2 er lagret som karbonat i berggrunnen i visse deler av landet millioner år gammel kalkstein

6 KALKSTEIN - EN NATURENS MEKANISME for mineralogisk CO 2 -håndtering (lagring) gjennom millioner av år Rolla i Troms Kalkspatmarmor - Bergart som i hovedsak består av mineralet kalkspat (CaCO 3 ) Kalkspat Kalkspat (CaO CO 2 ) Kalkspat Kalkspat Kalkspat Naturen har «lagret» enorme mengder CO 2 som karbonat i berggrunnen i visse deler av landet I visse tilfeller har slik kalkstein kvaliteter som er egnet for industriell anvendelse (15 gruver i drift i Norge)

7 H 2 O CO 2 NATURENS PROSESSER tar millioner av år Det bør kunne la seg gjøre å få til industriell verdiskaping ved bruk av CO 2 men da må prosessen skje raskt Ca(HCO 3 ) 2 VERDIFULLE PRODUKTER Industrielle prosesser CO 2 holdig mineralogisk materiale for DEPONI

8 GASS GRUVEDRIFT MINERALER HVORDAN REALISERE ET GASS-MINERAL-CO 2 SCENARIUM? GASS-BASERT PROSESSINDUSTRI MINERALER GRUVEDRIFT CO 2 Verdifulle PRODUKTER CO 2 -BASERT PROSESSINDUSTRI. CO 2 -holdig mineralogisk materiale (karbonat) for DEPONERING Verdifulle PRODUKTER Den absolutt avgjørende utfordringen er TEKNISK MILJØ Oppnå RASK dekomponering av bergarter i karbonsyre ved atmosfærisk trykk og temperatur og uten forkonsentrering av CO 2 Separasjon og anrikning av VERDIFULLE PRODUKTER ENERGI optimalisering Innebærer gruvedrift og deponering av CO 2 -holdig mineralogisk materiale Må utvikle miljøpolitisk akseptable løsninger SAMFUNNSAKSEPT

9 Industriell utvikling vil kreve rask oppløsning av mineraler/bergarter i karbonsyre PROSESSER FOR DEKOMPONERING AV BERGARTER I KARBONSYRE (1) VED HØYT TRYKK OG TEMPERATUR (diverse forskning internasjonalt) Øke trykket (ca. 150 bar) Mer CO 2 oppløses I vannet Sterkere syre Øke temperaturen (ca. 150 o C) Kraftigere molekylære vibrasjoner Mer reaktivt Store begrensninger mht industriell produksjon fordi benytter høyt trykk og temperatur Norsk forskning: Institutt for Energiteknikk (IFE) (2) VED ATMOSFÆRISKE FORHOLD (a) Spre mineralet olivin (bergarten dunitt) langs strender og utover i landskapet Oppløsning og CO 2 -binding over lang tid; benytter naturens prosesser, jfr. Schuiling & deboer (2011) (b) Gjennomstrømning av karbonsyre i knust bergart Begrenset effektivitet og tar lang tid Mulighet for å utvikle billige løsninger KREC/LKAB prosjekt (avsluttet) (c) Dette foredraget ØKE REAKSJONSHASTIGHETEN VED EKSTREMT KRAFTIG PULSERT ENERGI E-Puls teknologi (Dr. Richard Bialecki, konsulent basert i London) Rask reaksjon, høy effektivitet Mulighet for verdifulle produkter, betydelig industrielt potensial Prosjekt (avsluttet) støttet av Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og NGU

10 KREC Kjeøy Research and Education Center (KREC) Et nedlagt fiskemottak, ombygget mht diverse geologisk forskning, Vestbygd i Lødingen kommune, Dr. Ingar Walder PhD i geokjemi fra New Mexico Tech (USA). Lofoten Kjeøy KREC lab. Dr. Richard Bialecki PhD i fysikk fra Imperial Collage London, nå konsulent (London) Prosjekt Støttet av Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og NGU Avsluttet prosjekt NY UTVIKLING..

11 . Grunnprinsipp «Kjeøy-prosessen» Utnytte den kjemiske prosessens evne til å reagere raskt ved å tilføre EKSTREMT KRAFTIG PULSERT ENERGI Denne teknologien kan benyttes for: Knusing av stein mht effektiv friknusing av mineralene (ikke tema i dette foredraget) Energiintensitet PULSERT energitilførsel Oppnå rask oppløsning av mineraler i karbonsyre DETTE FOREDRAGET Andre anvendelser. KONVENSJONELL mekanisk energitilførsel Tid

12 FORENKLET (Mg,Fe) 2 SiO 4 (olivin) + CO 2 SiO 2 (silika) + (Mg,Fe)CO 3 (karbonat) Mg, Fe, Ni I PRAKSIS MgO (+ FeO, NiO) går i løsning SiO 2 anrikes i kornoverflaten og danner et impermeabelt lag som stopper den videre reaksjonen Utfordring: DEN IMPERMEABLE RANDSONEN MÅ FJERNES LIKE FORT SOM DEN DANNES Olivin (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 SiO 2 (silika) anriket omvandlingssone FE-SEM bilde fra McKelvy et al. (2003)

13 RASK OPPLØSNING ER AVGJØRENDE Bruk av ekstremt kraftige energi pulser for omrøring og abrasjon Kontinuerlig abrasjon av mineralkornene fjerner impermeabelt SiO 2 - anriket reaksjonsmateriale slik at frisk olivin kommer i kontakt med karbonsyre og oppløsningsprosessen fortsetter Energi intensitet Olivin (Mg,Fe) 2 SiO 4 Konvensjonell mekanisk omrøring. i vandig løsning (vann er et ypperlig medium for pulsert energi) Time

14 E-Puls HV Ekstremt kraftige energipulser (lydbølger i vann/karbonsyre) i intervaller Bialecki egenutviklet system; energipulsene lages v.h.a. plasmaeksplosjoner i reaksjonskammeret; ekstremt mye kraftigere enn konvensjonell ultralyd 1000 ganger færre pulser enn ved konvensjonell ultralyd Millioner av ganger kraftigere enn mekanisk omrøring Energi intensitet (ikke i henhold til skala) Ultralyd (E-Pulse US) Ultralyd (så kraftig som mulig) laget med konvensjonell ultralydmaskin, er i størrelsesorden 1000 x mer effektiv enn mekanisk omrøring pulser/sek. Energinivå for konvensjonell mekanisk omrøring Tid (indikativ)

15 Trinn 2: UTFELLING A. Mineral particles in suspension clouding the water in the sample cylinder B. Close-up photo of mineral particles in suspension Prøvemateriale etter dekomponering av olivin i karbonsyre C. Settled mineral particles (grayish) covering the floor of the sample cylinder

16 Innstøping av prøvemateriale i epoxy Epoxy Prøvesylinder Herding Prøvepreparat Saging Polering Prøve-preparat Mikroskopi (SEM) SEM-bilde Prøvemateriale etter dekomponering av olivin i karbonsyre

17 SEM-bilde av mineralogisk materiale innstøpt i epoxy Reaksjonsprodukter innstøpt i epoxy Olivin Randsone med omvandlet mineralogisk materiale

18 Olivin (Mg,Fe,Ca,Ni) 2 Si 4 Ekstremt finkornet mineralogisk materiale (reaksjonsprodukter, grå) innstøpt i epoxy (sort) Oppsprekking av olivinkorn i randsonen Inneholder SiO 2, MgCO 3 o.a mm (10 µm)

19 FRACTURING by pulsated energy ALTERATION ZONE SIRCULATION OF CARBONIC ACID DISSOLUTION of Mg, Fe and Ni Olivine (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 KRITISKE FAKTORER for å oppnå rask dekomponering av olivin ABRASION by pulsated energy GROWTH E-Puls HV (ekstremt kraftig); vanlig ultralyd blir for svak VAPOR BUBBLES IMPLOSION Effektiv abrasjon av reaksjonsmateriale i kornoverflaten Effektiv omrøring i reaksjonsmassen Kraftig kavitasjon Kontinuerlig tilførsel av frisk syre (må opprettholde ph ) Unngå signifikant oppvarming ( mindre CO 2 holdes i løsning og syra blir svakere; både dekomponering av olivin (eksotermisk) og den pulsbaserte energitilførselen gir oppvarming) Effektiv fjerning av reagert materiale (må ha flere trinn i prosessen, komplekst) KAVITASJON (cavitation) TRYKKBØLGER GIR ALTERNERENDE HØYT OG LAVT TRYKK Lavt trykk Gassbobler dannes når trykket blir lavere enn damptrykket Absorberer energi Høyt trykk Når trykket stiger til over damptrykket vil gassboblene kollapse (implodere) Energi frigjøres FRIGJØRING AV ENERGI NÅR BOBLENE KOLLAPSER SYNES VIKTIG FOR PROSESSEN men det er uklart hva som egentlig skjer

20 GRUVEDRIFT GASS MINERALER GASS-BASERT PROSESSINDUSTRI Verdifulle PRODUKTER CO 2 CO 2 -BASERT PROSESSINDUSTRI. Oppløsning i karbonsyre har vært fokus fram til nå Skal si litt mer om denne delen MINERALER GRUVEDRIFT CO 2 -holdig mineralogisk materiale (karbonat) for DEPONERING Verdifulle PRODUKTER

21 Prinsippskisse Fokus har hittil vært OPPLØSNING UTFELLING Håndtering av resterende CO 2 med CaO (brent kalk)? CaO + CO 2 CaCO 3 H 2 O + CO 2.. CO 2 + H 2 O MINERAL Renseprosess Andre Produkter Verdifullt Produkt Renseprosess Uløst rest Karbonat (Ca,Mg,Fe)CO 3 Renseprosess Salgbar Karbonat DEPONERING Alt som ikke er salgbart må deponeres

22 Prinsippskisse Fokus har hittil vært OPPLØSNING UTFELLING Håndtering av resterende CO 2 med CaO (brent kalk)? CaO + CO 2 CaCO 3 H 2 O + CO 2.. CO 2 + H 2 O MINERAL Renseprosess Andre Produkter Verdifullt Produkt Renseprosess Uløst rest Karbonat (Ca,Mg,Fe)CO 3 Renseprosess Salgbar Karbonat DEPONERING Alt som ikke er salgbart må deponeres

23 Noen egnede mineralske råvarer

24 HAR TESTET AT PRINSIPPET FUNGERER, dvs. at olivin lar seg dekomponere, men har ikke testet at verdifulle produkter faktisk kan la seg produsere Når formålet er å binde mest mulig CO 2 for å gjøre gassbasert industri miljøpolitisk mulig OLIVIN (bergarten dunitt; andre bergarter er også aktuelle) CO 2 + (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 (olivin) (Mg,Fe)CO 3 (karbonat) + SiO 2 + Ni Produkter for salg Det som ikke er salgbart må deponeres DEPONI På land eller sjøbunn

25 CO 2 + (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 (olivin) (Mg,Fe)CO 3 (magnesitt) + SiO 2 + Ni STORT CO 2 -binding potensial 400 kg CO 2 / t bergart Inneholder % Ni og 40 % SiO 2 INDIKATIVT VERDIPOTENSIAL % Ni ca. 150 kr/t bergart 100 Mt bergart ca. 15 MRD kr - SiO 2 : kr/t bergart ( kr/t produkt) - Begrenset markedsvolum mht høy pris - Mulighet for bruk i betong (stort marked) - Noe magnesitt kan også være salgbart (renset produkt, reduserer CO 2 -lagringen) Pris/kvalitet/marked Ressurser: Ubegrenset Åheim Sunnmøre

26 ANORTOSITT CO 2 + CaAl 2 Si 2 O 8 (anortitt) Al 2 O 3 + SiO 2 + CaCO 3 Lavt CO 2 -binding potensial (CaCO 3 ) < 100 kg CO 2 /t bergart INDIKATIVT VERIPOTENSIAL - Al 2 O 3 : 3000 kr/t (store variasjoner) 30 % Al 2 O kr/t bergart 100 Mt bergart 90 MRD kr - SiO 2 : kr/t (produkt) Begrenset markedsvolum mht høy pris - CaCO kr/t (PCC-produkt) Eventuelt deponering Pris/kvalitet/marked Ressurser: Ubegrenset Gudvangen - Mjølfjell Gudvangen anortosittgruve Syreløselig plagioklas

27 Visse nivå i den sedimentære lagrekken har potensielt ypperlig kvalitet Landet har store ressurser av mineralkjemisk høyren kalkspatmarmor Lavt innhold av krystallbundet jern og mangan gir høy hvithet og stor potensiell verdi

28 KALKSPATMARMOR Kalkspat (CaCO 3 ) + andre mineraler Kvarts Kalkspat med inneslutninger av andre mineraler Grafitt Karbonatmineralet kalkspat (CaCO 3 ) er løselig i svak syre mens de andre mineralene ikke er løselige MULIGHET FOR SELEKTIV EKSTRAKSJON HØYRENT PRODUKT (PCC)

29 Trinn 1 SELEKTIV OPPLØSNING AV HØYREN KALSIUMKARBONAT fra en bergart med andre mineraler CO 2 + H 2 O + CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 Trinn 2 TRANSPORT av oppløst kalsium bikarbonat Ca(HCO 3 ) 2 Trinn 3 UTFELLING AV HØYREN KALSIUMKARBONAT fra kalsium bikarbonat Ca(HCO 3 ) 2 H 2 O + CO 2 + CaCO 3 H 2 O + CO 2.. MINERAL Uløst rest av andre mineraler Verdifullt Produkt DEPONERING

30 Råvare Olivin Olivin Produkt CO2 Anortositt Råvare Anortositt Produkt CO2 Ca-karbonat Råvare Ca-karbonat Produkt GCC Ca-karbonat Produkt CO2 Konvensjonell TEORETISK SETT STORT POTENSIALE FOR VERDISKAPING FORUTSATT Konkurransedyktig på pris/kvalitet God markedstilpasning Indikativ Potensiale for verdiskaping for tre "ubegrensede" ressurstyper Verdibetraktning (høyre akse) basert på 100 Mt råvare Kr/t bergart Olivin (dunitt)? Anortositt? Kalsium karbonat GCC PCC? MRD kr STORT potensial for å binde CO 2 LITE potensial for å binde CO 2 INTET potensial for å binde CO 2

31 GRUNNLEGGENDE FoU INDUSTRIALISERING FASE 1 Har testing et nytt idé konsept for rask karbonsyreoppløsning av olivin Har eksperimentelle data som grunnlag for videre utvikling av konseptet Alle detaljer er enda ikke offentlig tilgjengelig FASE 2 (neste trinn) Optimalisering av metodikken og systematisk testing av utvalgte forekomsttyper Utvikle et oppsett for kontinuerlig gjennomstrømming av prøvemateriale Det er en utvikling på gang i Glomfjord: - Etter diverse industrinedleggelser vurderes ulike alternativer for ny næringsutvikling, bl.a. Mg-metall fabrikk Mg + CO 2 - Kan mineralogisk lagring av CO 2 bli et reelt alternativ? - Andre mineralprodukter? FASE 3 Pilotanlegg Industriell testing FASE 4 Industriell produksjon Tid Indikativ, uten skala

32 UNIKE MULIGHETER FOR GASS OG MINERAL-BASERT VERDISKAPING Landet har et enestående ressursgrunnlag En rekke egnede mineralske råvarer er tilgjengelig fra gruver i produksjon Kan også utvikle nye forekomster; en rekke potensielt egnede forekomster er kjent Gass/LNG er tilgjengelig Teknologi, industriell kompetanse,.. NY INDUSTRIELL UTVIKLING Integrerte løsninger STØRSTE UTFORDRINGER SAMFUNNSAKSEPT Behov for politiske grep; behov for insentiver rettet mot industriell utvikling PROSESSUTVIKLINGEN Også behov for å utvikle løsninger som gir mulighet for CO 2 -handel; dvs. at Bedrift A betaler Bedrift B for å håndtere en viss mengde CO 2. Utvikle miljøakseptable DEPONERINGSLØSNINGER

33 VISION 100 Gass + Mineraler + CO 2 Miljø VERDIskaping (relativ) Olje og Gass Teknologi Industri PROSESS industri GRUVEDRIFT CO 2

Mineraler og CO 2 -fangst

Mineraler og CO 2 -fangst NGU-dagen 2014 Trondheim 6-7. februar 2014 Mineraler og CO 2 -fangst Are Korneliussen 1, Ingar Walder 2 og Richard 3 Bialecki 1 Norges geologiske undersøkelse, tlf. 73904000/92016204 are.korneliussen@ngu.no

Detaljer

Mineralogisk binding av CO 2 Muligheter for kombinert verdiskaping og CO 2 -lagring

Mineralogisk binding av CO 2 Muligheter for kombinert verdiskaping og CO 2 -lagring Workshop Gassnova/NFR, Oslo 20. juni 2011 Mineralisering CO 2 -lagring og forretningsidé Mineralogisk binding av CO 2 Muligheter for kombinert verdiskaping og CO 2 -lagring Are Korneliussen Norges geologiske

Detaljer

NGU Rapport 2011.038. Muligheter for verdiskaping ved CO 2 basert prosessering av mineralske råvarer: Egnede forekomster i Nordland.

NGU Rapport 2011.038. Muligheter for verdiskaping ved CO 2 basert prosessering av mineralske råvarer: Egnede forekomster i Nordland. NGU Rapport 2011.038 Muligheter for verdiskaping ved CO 2 basert prosessering av mineralske råvarer: Egnede forekomster i Nordland. Norges geologiske undersokelse 7491 TRONDHEIM Tlr. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

CO 2 som innsatsfaktor i industriproduksjon

CO 2 som innsatsfaktor i industriproduksjon CO 2 som innsatsfaktor i industriproduksjon Presentasjon på Lutelandsseminaret 2006 Fjaler, 30. mai 2006 Bjørg Andresen Institutt for energiteknikk P.O. Box 40 NO-2027 Kjeller www.ife.no VISJON: Ny norsk

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

Fra tærekraft til bærekraft Tom Heldal, NGU

Fra tærekraft til bærekraft Tom Heldal, NGU Fra tærekraft til bærekraft Tom Heldal, NGU Parallelle utviklingstrekk Kraftig industrialisering i deler av verden: Kina og Brasil, India på vei, Afrika i startgropa. Dette gir sterk vekst i jern, legeringsmetaller

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system. Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system. Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen NGU 4.februar 2009 Verdens energiforbruk Gass 20,9% Kjernekraft

Detaljer

Karbonatforekomster. Norge har store ressurser som en bør ha kunnskap om mht ressursforvaltning og framtidige muligheter

Karbonatforekomster. Norge har store ressurser som en bør ha kunnskap om mht ressursforvaltning og framtidige muligheter Foredrag, NGU 5 6. februar 2009 Karbonatforekomster Are Korneliussen, NGU Hovedpunktene i foredraget Karbonater er komplekse bergarter Mineralogi og mineralkjemi Norge har store ressurser som en bør ha

Detaljer

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7.

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. februar 2014 Men først. en liten digresjon Hvordan kan norsk bergindustri

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

Mineralnæringens kunnskapsbehov i nordområdet Ross Wakelin Bodø 14 nov 2011

Mineralnæringens kunnskapsbehov i nordområdet Ross Wakelin Bodø 14 nov 2011 Mineralnæringens kunnskapsbehov i nordområdet Ross Wakelin Bodø 14 nov 2011 Hvilke kunnskapsbehov må dekkes før utviklingspotensialet for bergindustrien i nordområdene kan realiseres, og hvordan kan vi

Detaljer

Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass

Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass Morten Breinholt Jensen Farlig avfallskonferansen 2015 17. og 18. september NOAHs virksomhet i dag Nordens største behandlingsanlegg for farlig

Detaljer

Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata

Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata Steinar Løve Ellefmo 1,* 1 Institutt

Detaljer

100 år med deponering

100 år med deponering Miljøringens temamøte 27.- 28. oktober 2015: Gruver og Miljø 100 år med deponering Ann Heidi Nilsen Titania AS En av verdens største ilmenittforekomster Grunnlagt i 1902 og i kontinuerlig produksjon siden

Detaljer

Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser

Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser Historik Predikert at gruva skulle gå i overløp tidligst etter ca. 2030, men kom i 2008. Kortslutning i Hjerkinndammen Geologi og vannkjemi

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

Energi- og miljøteknologi på IFE

Energi- og miljøteknologi på IFE Energi- og miljøteknologi på IFE Fornybar energi Solenergi Vind Varmepumper Hydrogen som energibærer Produksjon Elektrolyse, biogass, naturgass Lagring Systemanalyse CO 2 -håndtering Fangst Undergrunnsdeponering

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Potensiale og utfordringer ved taredyrking til bioenergi

Potensiale og utfordringer ved taredyrking til bioenergi Tare grønn energi fra havet, FKD, 25.oktober 2011 Potensiale og utfordringer ved taredyrking til bioenergi Jorunn Skjermo 1 Hvorfor bør Norge dyrke tare? SINTEF Seaweed Energy Solutions En biomasse med

Detaljer

Avgangsforbedring og avgangsminimalisering

Avgangsforbedring og avgangsminimalisering Dr. Rolf Arne Kleiv, Deptartment of Geology Sem Sælands Mineral veg Resources 1, NO-7491 Engineering, Trondheim, Norway Norwegian - University rolf.kleiv@geo.ntnu.no of Science and Technology, R.A. Kleiv

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

YourExtreme - Norge 6.0

YourExtreme - Norge 6.0 YourExtreme - Norge 6.0 The Flashfighters Arnt Hafsås Gjert Magne Kahrs Knutsen Eirik Ruben Grimholt Søvik Sondre Moe Knudsen Innhold Ingress... 3 1 Hvem er vi?... 3 2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

GRÅ betong kan også være GRØNN

GRÅ betong kan også være GRØNN GRÅ betong kan også være GRØNN Industrikonferansen Grenland 2017 31. mai 2017 David Verdú NORCEM, BREVIK Velkommen til Norcem Brevik New York Hva er sement? Grå pulver Kunstige mineraler Evne til å reagere

Detaljer

Rensing av vann fra gruveområder

Rensing av vann fra gruveområder Rensing av vann fra gruveområder Hva innebærer det? Erfaringer og utfordringer Nasjonal vannmiljøkonferanse, Oslo 16. 17. mars 2011 Eigil Iversen Norsk instititutt for vannforskning ive@niva.no www.niva.no

Detaljer

Kan flyveaske benyttes til å fange CO 2?

Kan flyveaske benyttes til å fange CO 2? Kan flyveaske benyttes til å fange CO 2? Askdagen 2017 5. april 2017 Stockholm NOAH AS Morten Breinholt Jensen Aske som en ressurs NOAH har som målsetning å gjenvinne 25 % av mottatt avfall innen 2025

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Bruksområder for rest- og biprodukter ved drift på Engebø

Bruksområder for rest- og biprodukter ved drift på Engebø Bruksområder for rest- og biprodukter ved drift på Engebø Mona Schanche, Nordic Mining ASA Oslo, mai, 2009 Innledning Utnyttelse og produksjon av rest- og biprodukter ved drift på Engebø kan bidra positivt

Detaljer

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås.

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås. informerer Nr 2-1999 Alkalireaksjoner på keramiske fliser. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være

Detaljer

Teknologiutvikling - Norske muligheter og fortrinn

Teknologiutvikling - Norske muligheter og fortrinn Teknologiutvikling - Norske muligheter og fortrinn Den globale energi-klima utviklingen Bjørg Andresen Forskningsdirektør, Energi- og Miljøteknologi Institutt for energiteknikk P.O.Boks 40 NO-2027 Kjeller

Detaljer

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor Fagtreff Norsk Vannforening: Korrosjonskontroll av drikkevann. Hvilke metoder fungerer i forhold til ulike materialer? Oslo, 27. oktober 2010 Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor av Stein W. Østerhus

Detaljer

Harstad VB Et annerledes Moldeprosessanlegg Av Jon Brandt, Asplan Viak

Harstad VB Et annerledes Moldeprosessanlegg Av Jon Brandt, Asplan Viak Harstad VB Et annerledes Moldeprosessanlegg Av Jon Brandt, Asplan Viak Agenda Bakgrunn for utbyggingen Prosessvalg Generelt om Moldeprosessen Pilotforsøk Driftserfaringer Saltsyre Reelle driftsparametre

Detaljer

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng Den norske regjeringa Statministerne sitt kontor Glacisgata 1 0150 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2011000525 - Saksbeh: Harald Jordal Arkivkode: Dato: 26 Journalpostid: 2015000495 Telefon: 53 65 40

Detaljer

Verdiskapingspotensialet i Sunnfjord basert på rutil/eklogitt-forekomster

Verdiskapingspotensialet i Sunnfjord basert på rutil/eklogitt-forekomster Workshop/dialogmøte Uttak og videreforedling av mineralressurser Sted: Naustdal kommunehus Tid: Tirsdag 23. februar 2016, kl. 1000-1400 Til disposisjon: 25 minutter Verdiskapingspotensialet i Sunnfjord

Detaljer

AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap

AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap Er biogass en løsning for å behandle slam? Litt om BioTek AS (1 slide) Prøver på slam fra Åsen Settefisk AS og Smolten AS Utfordringer ved behandling av slam

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND

MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND Olje- og gasskonferansen Sandnessjøen 10. og 11. juni 2010 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND Finn Nordmo Meløy Næringsutvikling AS 1 På oppdrag fra NHD og OED kom i august 2006 rapporten

Detaljer

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge LAVKARBONBETONG Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge Sement produksjon i HEIDELBERGCEMENT Nord Europa, HCNE Kjøpsvik a Sementproduksjon NE, 6

Detaljer

Konferanse om bærekraftig utvikling

Konferanse om bærekraftig utvikling Konferanse om bærekraftig utvikling Finansdepartementet 20.2.03 Adm.dir. Per Terje Vold Prosessindustriens Landsforening (PIL) Bærekraftig økonomisk utvikling (2) Oljefond Olje Verdigap Trad. industri

Detaljer

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall Farlig avfallskonferansen 2014 Solveig Dysvik, Seksjonsleder miljø og atomsikkerhet Haugesund, 18.09.2014 Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat

Detaljer

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro 2 Introduksjon Boreoperasjoner som gjennomføres i forbindelse med produksjon av olje og gass er

Detaljer

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene?

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? IFE Akademiet 25. mars 2014 Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Hvorfor CO 2 -håndtering (CCS)? CO 2 -utslippene må reduseres drastisk

Detaljer

ALT KAN LAGES AV SKOGEN!

ALT KAN LAGES AV SKOGEN! ALT KAN LAGES AV SKOGEN! BORREGAARD - VERDENS MEST AVANSERTE BIORAFFINERI A v a n s e r t e k j e m i s k e l ø s n i n g e r f r a b æ r e k r a f t i g e o g f o r n y b a r e r å v a r e r F o r s k

Detaljer

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU Jobben som gjøres i Norge Tom Heldal med flere, NGU Lete og kartlegge Forstå hva som skjuler seg under overflaten God arealforvaltning av mineralressurser Hvorfor Kartlegging med moderne metoder har dokumentert

Detaljer

Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge

Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge NGU-dagene 7. februar 2013 Mona Schanche, utforskningsleder Exploration and production of high-end minerals and metals Nordic Mining ASA N-0250 Oslo Norway Tel

Detaljer

Anvendt Prosessteknologi

Anvendt Prosessteknologi Anvendt Prosessteknologi Partnere Samarbeidsavtale Tel-Tek HiT Norner 2 Mål Samarbeide på områder der Innovasjonsbedriftene og akademia kan danne en sterk R&D front nasjonalt/internasjonalt Levere tjenester

Detaljer

SKOG 22 SKOGINDUSTRIELLE MULIGHETER KAN VI NÅ MÅLENE? KOLA VIKEN, 3. november. Olav Veum Norges Skogeierforbund og AT SKOG

SKOG 22 SKOGINDUSTRIELLE MULIGHETER KAN VI NÅ MÅLENE? KOLA VIKEN, 3. november. Olav Veum Norges Skogeierforbund og AT SKOG SKOG 22 SKOGINDUSTRIELLE MULIGHETER KAN VI NÅ MÅLENE? KOLA VIKEN, 3. november. Olav Veum Norges Skogeierforbund og AT SKOG Norges Skogeierforbund Over 36.000 andelseiere Over 80 prosent av all tømmerforsyning

Detaljer

Dyrking av tare i IMTA

Dyrking av tare i IMTA Marin Ressursutnyttelse,Tekna 3.1.2012 Dyrking av tare i IMTA Jorunn Skjermo, Silje Forbord, Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Kristine B. Steinhovden, Johanne Arff, Trond Størseth, Stine W. Dahle, Kjell

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

Tiltak og utfordringer for å redde elvemuslingen i Haukåsvassdraget

Tiltak og utfordringer for å redde elvemuslingen i Haukåsvassdraget Tiltak og utfordringer for å redde elvemuslingen i Haukåsvassdraget Håvard Bjordal - Bergen kommune, Stjørdal, 3. feb. 2015 Historikk og bakgrunn Gjennomførte undersøkelser Erfaring og utfordring Elvemuslingen

Detaljer

NGU Rapport 2002.026. XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt

NGU Rapport 2002.026. XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt NGU Rapport 2002.026 XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2002.026 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen

Detaljer

Oppsummering og vurdering av teknologier rundt CO 2 -fjerning

Oppsummering og vurdering av teknologier rundt CO 2 -fjerning Oppsummering og vurdering av teknologier rundt -fjerning Olav Bolland Professor Institutt for Energi- og prosessteknikk www.ept.ntnu.no Gass- og energiteknologi Verdiskaping ved industriell foredling av

Detaljer

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kort innføring i fosforets jordkjemi Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Mikro Makro Næringsstoffer nødvendig for plantevekst Plantene tar opp viktige næringsstoffer hovedsakelig

Detaljer

Velkommen til WORKSHOP

Velkommen til WORKSHOP Velkommen til WORKSHOP Utnyttelse av mineralske overskuddsmasser Bærekraftig deponering av overskuddsmasser fra norsk bergindustri Trondheim, 8. mai 2012 1 Innledning MINFORSK-arbeidet Målsetning etablering

Detaljer

Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett Et TVERR-forsk prosjekt

Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett Et TVERR-forsk prosjekt Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett Et TVERR-forsk prosjekt John Mosbye, Odd Ivar Lekang, Olav Fjeld Kraugerud, Tore Krogstad FOSFOR (P) - UTFORDRING Er en begrenset ressurs, og er i lett tilgjengelig

Detaljer

Hydros industrielle agenda Nye 100 år

Hydros industrielle agenda Nye 100 år Hydros industrielle agenda Nye 100 år Børs & Bacalao 2014 Kathrine Fog Head of Hydro Corporate Strategy & Analysis / Energy Policy (1) Hydro anno 2014 01 (2) Hydro: et ressursbasert globalt aluminiumselskap

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon. NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015

Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon. NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015 Per Arne Kyrkjeeide, Forsker, Teknova AS: Eyde Biokarbon NCE Eyde - FoU Forum Elkem AS, Kristiansand 11.12.2015 Eyde Biokarbon - Produksjon av miljøvennlig biokarbon til prosessindustri basert på norsk

Detaljer

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no Studietur for Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5.11.2015 «Horisont 2020 for økt innovasjon. SMB-mulighetene i EUs rammeprogram for forskning og ionnovasjon» Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no EU-prosjekter

Detaljer

All-round sement produsert med ubetydelig CO 2 utslipp, og som gir tett betong uten synlige svinnriss. Harald Justnes SINTEF Byggforsk Trondheim

All-round sement produsert med ubetydelig CO 2 utslipp, og som gir tett betong uten synlige svinnriss. Harald Justnes SINTEF Byggforsk Trondheim All-round sement produsert med ubetydelig CO 2 utslipp, og som gir tett betong uten synlige svinnriss Harald Justnes SINTEF Byggforsk Trondheim Ubetydelig CO 2 utslipp i tittel betydelig overdrevet I alle

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det?

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det? CO 2 -fri gasskraft? Hva er det? Gasskraft Norsk begrep for naturgassfyrt kraftverk basert på kombinert gassturbin- og dampturbinprosess ca. 56-60% av naturgassens energi elektrisitet utslippet av CO 2

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

Dosering av jern og CO2 -ett mol vannkjemi og litt erfaringer

Dosering av jern og CO2 -ett mol vannkjemi og litt erfaringer -ett mol vannkjemi og litt erfaringer Driftsassistansen i Møre og Romsdal, 05.11.2014 Moldeprosessen Jern Råvann ph < 4,5? Mikser CO 2 ph >8,0 Rentvann Dosering av jern i Moldeprosesen Koaguleringsprosessen

Detaljer

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole.

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. Midt norsk Realfag og Teknologisenter, Kjemi 2 Et undervisningsopplegg for videregående skole. Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. INNLEDNING Undervisningsopplegget er lagt opp slik

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN Trifolia Landskapsarkitekter DA Torggaten 23 post@trifolia.no Tlf.: 21 98 70 24 Faks: 21 98 70 25 Mob.: 911 95 355 PUKKPRODUKSJON AS MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN DRIFTSPLAN. 2011-2015, 5 ÅR INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gass til industrielt bruk (mineraler)

Gass til industrielt bruk (mineraler) Gass til industrielt bruk (mineraler) Utkast 19 sep 2013 November konferansen, 21 Nov 2013 Ross Wakelin Drivkraft for industrielle bruk av naturgass Stabil råvarer kvalitet Lavere forurensende elementer

Detaljer

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken?

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Næringsforeningen i Stavanger-regionen i samarbeid med Sparebanken Vest Per Heum 30. november 2012 www.snf.no

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Korrosjonskontroll ved bruk av fellingsanlegg og Moldeprosessen spesielt

Korrosjonskontroll ved bruk av fellingsanlegg og Moldeprosessen spesielt Korrosjonskontroll ved bruk av fellingsanlegg Fagtreff om korrosjonskontroll, Norsk vannforening Svartediket VBA, 11.10.2011 Jon Brandt, Asplan Viak Agenda Ulike fellingsprosesser i kombinasjon med korrosjonskontroll

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

Miljøgifter. -opprydding før 2020 eller ødelegger nye utslipp planen? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet På Miljøgiftkonferansen 2014

Miljøgifter. -opprydding før 2020 eller ødelegger nye utslipp planen? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet På Miljøgiftkonferansen 2014 Miljøgifter -opprydding før 2020 eller ødelegger nye utslipp planen? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet På Miljøgiftkonferansen 2014 Mudringslekter i Oslo Havn Sjøfugl-unger forgiftet Sjøpattedyr

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

SPL behandling på Elkem Bjølvefossen. Presentasjon 10. desember-2008

SPL behandling på Elkem Bjølvefossen. Presentasjon 10. desember-2008 SPL behandling på Elkem Bjølvefossen Presentasjon 10. desember-2008 Aluminum industrien leter etter en bærekraftig løsning for SPL avfall. Verdens aluminium produksjon er 30 mill T/År =>Årlig SPL generering

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Verdiskaping knyttet til nye teknologier Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt nivå 3 Punkt nivå 4 Innhold Strategiprosess

Detaljer

Hvilke politiske grep og virkemidler må til for å skape en grønn økonomi i Norge?

Hvilke politiske grep og virkemidler må til for å skape en grønn økonomi i Norge? Hvilke politiske grep og virkemidler må til for å skape en grønn økonomi i Norge? Seminar om grønn økonomi i Norge hva er det egentlig, og hvordan får vi det til? Hotel Continental, Oslo 28. februar 2012

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier?

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Stein Petter Næss, Kemira Chemicals AS Kemira Water Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier?

Detaljer

Energi 21 CO2 håndtering hva og hvordan

Energi 21 CO2 håndtering hva og hvordan Energi 21 CO2 håndtering hva og hvordan Dr. Arne Grislingås Statoil 15.02.2011 1 - Classification: Internal 2011-02-14 CO2 Håndtering Teamet bak den foreliggende rapporten har gjort en grundig og god analyse

Detaljer

OPTIMAP Optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering av sjømat og kjøtt pakket i modifisert atmosfære

OPTIMAP Optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering av sjømat og kjøtt pakket i modifisert atmosfære Nytt satsningsområde innen FoU område II: OPTIMAP Optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering av sjømat og kjøtt pakket i modifisert atmosfære Forsker Thomas Eie Emballasjegruppen, MATFORSK Modifisert

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Forskningsdagene 2007 ved HiT : Kjernekraft basert på Thorium

Forskningsdagene 2007 ved HiT : Kjernekraft basert på Thorium Forskningsdagene 2007 ved HiT - 26.9.2007: Kjernekraft basert på Thorium Siv.ing. Knut K.F. Eitrheim Strålevern, OECD Halden Reactor Project, Institutt for Energiteknikk (IFE) Vi skal se på Prinsippet:

Detaljer

FME SUCCESS. SUbsurface CO 2 storage Critical Elements and Superior Strategy. Hvor står vi og hvor skal vi? Per Aagaard Universitetet i Oslo

FME SUCCESS. SUbsurface CO 2 storage Critical Elements and Superior Strategy. Hvor står vi og hvor skal vi? Per Aagaard Universitetet i Oslo FME SUCCESS SUbsurface CO 2 storage Critical Elements and Superior Strategy Hvor står vi og hvor skal vi? Climitdagene 2010 Per Aagaard Universitetet i Oslo Slide 1 / 12-Oct-10 SUCCESS Fossil fuel Electricity

Detaljer

Sjødeponi i Førdefjorden naturlige mineraler uten skadelige stoffer

Sjødeponi i Førdefjorden naturlige mineraler uten skadelige stoffer Sjødeponi i Førdefjorden naturlige mineraler uten skadelige stoffer Konsentrasjonen av partikler oppover i vannmassene og utover deponiområdet er så lave at det ikke har effekt på marint liv. NIVA rapport

Detaljer

- 1 - Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse til enkelte punkter i søknaden

- 1 - Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse til enkelte punkter i søknaden - 1 - Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse til enkelte punkter i søknaden 2.3 Kart Figur 1: Regionkart Figur 2: Lokalkart - 2 - Figur 3: Kart over kraftverkstomta 3.2 Produksjonsbeskrivelse Der er utarbeidet

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer