ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT Telefon. Arendal telefon. Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2011. Telefon. Arendal 37 3702 02 02 00. telefon. Telefon"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT Telefon Kristiansand Arendal Telefon Telefon Kristiansand Kristiansand Web side: Arendal Arendal E-post: Web Web side: side: Web E-post: side: E-post: E-post: Landsdekkende døgnåpen telefon Landsdekkende Landsdekkende døgnåpen døgnåpen telefon telefon Landsdekkende døgnåpen telefon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål og informasjon side 3 1. Formål og informasjon side 3 2. Seksuelle overgrep side 4 2. Seksuelle overgrep side 4 3. Organisasjon og økonomi side 5 3. Organisasjon og økonomi side Tilbud Tilbud side 7 side 7 5. Utadrettet virksomhet side 9 5. Utadrettet virksomhet side 9 6. Statistikk side Statistikk side Ansatte ved senteret side Kompetanseutvikling side Ansatte ved senteret side Fremover side Kompetanseutvikling side Vedtekter side Fremover side 16 Årsberetning side Vedtekter side 17 Revisjonsberetning side 20 Resultatregnskap side 22 Årsberetning side 18 Balanse pr side 23 Revisjonsberetning side 20 Verdensdagen for forebygging side 24 av overgrep mot barn Resultatregnskap side 22 Balanse pr side 23 Verdensdagen for forebygging side 24 av overgrep mot barn Sponset av: 2 2

3 1. FORMÅL OG INFORMASJON Senter mot seksuelle overgrep (SMSO) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Senterets formål er blant annet følgende: - Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt. - Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre. - Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. - Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. SMSO-Agder har lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Besøksadresse: Kristiansand, Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal, Langbryggen 13, 4. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl , onsdager fra kl Senteret har nettside med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Brukere kan stikke innom senteret for samtale, delta i ulike tilbud, ta en kopp kaffe eller te, lese avis og slappe av. Vi har også en massasjestol i Kristiansand som er tilgjengelig for brukere. Ved behov for samtale anbefaler vi å avtale tid i forkant. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. 3

4 Det er kommuner i Vest- og Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til drift Det er kommuner Vest- og Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til Det av er senteret. kommuner Dette i Vest- bidraget og Aust-Agder, utløser midler samt fra Helse Barne-, Sør-Øst ungdoms- som bevilger og midler til familiedirektorat drift av senteret. Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdoms- og drift av senteret. (Bufdir). Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir). familiedirektorat (Bufdir) har vært et travelt år for SMSO med økte henvendelser fra brukere og hjelpeapparat har vært et travelt år for SMSO med økte henvendelser fra brukere og 2011 har vært Det et er travelt i tillegg år for flere SMSO henvendelser med økte i henvendelser forhold til behov fra for brukere informasjon og om hjelpeapparat. Det er tillegg flere henvendelser forhold til behov for informasjon hjelpeapparat. senteret og om Det temaet er i tillegg seksuelle flere overgrep. henvendelser Media i forhold tar oftere til behov kontakt for for informasjon å få informasjon om senteret og om temaet seksuelle overgrep. Media tar oftere kontakt for få om senteret om og tema om temaet seksuelle seksuelle overgrep. overgrep. I tillegg Media ønsker tar media oftere uttalelser kontakt for i konkrete å få saker. informasjon om tema seksuelle overgrep. tillegg ønsker media uttalelser konkrete informasjon om tema seksuelle overgrep. I tillegg ønsker media uttalelser i konkrete saker. saker. 2. SEKSUELLE OVERGREP 2. SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de Seksuelle overgrep et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for Seksuelle som rammes overgrep og deres et pårørende. samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. de som rammes og deres pårørende. Definisjonen av seksuelle overgrep, Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av Definisjonen av seksuelle overgrep, Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting Definisjonen barn og unge av menes seksuelle at avhengige overgrep, og Med utviklingsmessige seksuelle overgrep umodne eller barn seksuell eller utnytting ungdommer av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller av barn og trekkes unge menes inn i seksuelle at avhengige aktiviteter og utviklingsmessige som de ikke fullt umodne ut forstår barn og eller som de ikke ungdommer trekkes inn seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ungdommer har tilstrekkelig trekkes kunnskap inn i seksuelle eller erfaring aktiviteter til å som gi sitt de begrunnede ikke fullt ut samtykke forstår og til som de (Sosialdepartementets ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til gi sitt begrunnede samtykke til ikke har tilstrekkelig kunnskap veileder fra eller 1992: erfaring Seksuelle til å gi overgrep sitt begrunnede mot barn samtykke til I-0690 (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn (Sosialdepartementets B) veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) I-0690 B) Det er store mørketall i forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at mellom 5 og Det er store mørketall forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at mellom Det 15 er % store av barn mørketall og unge i forhold er utsatt til overgrep. for overgrep. Ulike Av undersøkelser barn og unge viser med at mellom funksjonsnedsettelser og 15 av barn og unge er utsatt for overgrep. Av barn og unge med 5 og 15 % av barn og er unge opptil er 28 utsatt % utsatt for overgrep. for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28 utsatt for overgrep. funksjonsnedsettelser er opptil 28 % utsatt for overgrep. I tillegg er det mellom 8000 og voldtekter i Norge hvert år. Rundt 10 % av voldtektene tillegg er det mellom 8000 og voldtekter Norge hvert år. Rundt 10 av I tillegg er blir det anmeldt mellom og 8000 i ca og % blir det voldtekter avsagt i dom. Norge De hvert fleste år. overgrep Rundt 10 skjer % av i kjente/nære voldtektene blir anmeldt og ca blir det avsagt dom. De fleste overgrep skjer voldtektene relasjoner. blir anmeldt Det og kan i ca derfor 1 % blir være det vanskelig avsagt dom. for en De del fleste å si overgrep ifra om skjer i overgrep. kjente/nære relasjoner. Det kan derfor være vanskelig for en del si ifra om kjente/nære Seksuelle relasjoner. overgrep Det er kan et derfor av mest være traumatiserende vanskelig for en overgrep del å si ifra et om menneske overgrep. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et overgrep. kan Seksuelle utsettes overgrep for. er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. menneske kan utsettes for. De fleste som tar kontakt med senteret har vært utsatt for overgrep i barndommen og De fleste som tar kontakt med senteret har vært utsatt for overgrep barndommen De for fleste noen som har det tar tatt kontakt mange med år senteret før de våger har vært å fortelle utsatt om for det overgrep de har i opplevd. barndommen og for noen har det tatt mange år før de våger fortelle om det de har opplevd. og for noen har det tatt mange år før de våger å fortelle om det de har opplevd. Jeg vil male et bilde av livet mens Jeg vil male et bilde av livet Jeg jeg vil puster male i et luft bilde fylt av av livet ro Jeg mens jeg puster luft fylt av ro mens vil sløse jeg med puster farger i luft av fylt glede av ro der Jeg vil sløse med farger av glede Jeg jeg vil former sløse med litt håp farger og litt av glede tro der jeg former litt håp og litt tro der jeg former litt håp og litt tro Alt det sorte fra fortidens mørke det skal Alt det sorte fra fortidens mørke Alt det dekkes sorte med fra livsgledens fortidens mørke hvitt det skal dekkes med livsgledens hvitt det Jeg skal vil danse dekkes av med lyst livsgledens og av lykke hvitt Jeg danse av lyst og av lykke Jeg jeg vil danse rope at av livet lyst er og mitt av lykke jeg vil rope at livet er mitt jeg vil rope at livet er mitt Min drømmer skal festes på lerret Livets Min drømmer skal festes på lerret Min drømmer skatter skal skal nå festes preges på inn lerret Så Livets skatter skal nå preges inn Livets jeg svinge skatter min skal pensel nå preges i frihet inn mens Så jeg svinge min pensel frihet Så jeg jeg svinge jubler min i sjel pensel og i sinn i frihet mens jeg jubler sjel og sinn mens jeg jubler i sjel og i sinn For jeg er mitt eget livs kunstner Jeg For jeg er mitt eget livs kunstner For vil jeg male er mitt en eget lys, styrket livs kunstner sjel Så litt Jeg vil male en lys, styrket sjel Jeg tillit vil og male trygghet en lys, som styrket ramme sjel Og Så litt tillit og trygghet som ramme Så litt til slutt tillit vil og jeg trygghet male meg som hel ramme Og til slutt vil jeg male meg hel Og til slutt vil jeg male Lisa, meg 25år hel Lisa, 25år Lisa, 25år Senter mot seksuelle overgrep Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder Årsrapport Årsrapport

5 3. ORGANISASJON OG ØKONOMI Organisasjon SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i Organisasjonsnummer Organisasjonen bygger på selvhjelpsideologi, og tar i bruk fag- og erfaringskunnskap i arbeidet. Tilbudet som gis er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet som finnes i forhold til målgruppen. Det er Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLD) som angir retningslinjer for senterets virksomhet. SMSO har i fast ansatte ved senteret i 7,5 årsverk. I tillegg er det 2 midlertidig ansatte i 0,7 årsverk. Det er til sammen 9 kvinner og 2 menn ansatt ved senteret i De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom HSH. Styret er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og regionleder i Redd Barna. Øvrige styremedlemmer: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder - Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - Geir Sandvik, leder av helse- og sosialstyret i Kristiansand - Raymond Lønberg, veileder ved SMSO, ansattes representant, - Vararepresentant Mette Gundersen, varaordfører Kristiansand kommune - Vararepresentant Grethe Linda Kristiansen, veileder ved SMSO - Daglig leder Rigmor Høyland er sekretær for styret. Vertskommunen for SMSO er Kristiansand kommune. Dette blir ivaretatt av Helseog sosialdirektørens stab. SMSO og Vest-Agder krisesenter er med i Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene. Det er et interkommunalt organ hvor øvrige medlemmer er politiske representanter for Kristiansand kommune og KS og representanter fra helse- og sosialdirektørens stab i Kristiansand kommune. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. De skal også godkjenne budsjett og vedtektsendringer. Politikerne i utvalget er interessert i temaet vi jobber med, er engasjerte og er også gode talspersoner for tilbudet som gis ved SMSO. 5

6 Økonomi Driftsinntektene til SMSO-Agder består av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest- Agder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand og eventuelle private tilskudd og gaver. Tilskudd fra kommuner, Helse Sør-Øst og Bystyret skal dekke minimum 20 % av driften og utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra BUF direktoratet. Hvert krone senteret mottar betyr mye for driften og det tilbudet som SMSO gir i Agder. Vi er svært takknemlige for bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en rimelig stabil økonomi og videre drift. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet vi holder på med. Det er et viktig arbeid da vi opplever at det er stadig økende behov for senterets tilbud og fagkompetanse. Kristiansand kommune er senterets vertskommune og har gjennom dette et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra øvrige kommuner i Vest-Agder. Alle kommuner i Vest-Agder gir driftsmidler til senteret. Takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. I Aust-Agder bidro de fleste kommuner med tilskudd. Takk: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Valle, Åmli. Senteret håper at alle kommuner i Aust-Agder prioriterer å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune som er ansvarlig for å sende søknaden til Bufdir. Frist for å søke om tilskudd er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden følger blant annet revidert årsregnskap, godkjent budsjett for inneværende år, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, vedtak om tilskudd fra helseforetak, revisjonsberetning fra revisor, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB! Det er særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommuner og helse Sør-Øst i god tid før 15. mars Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand. Lokalene SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Brukere og andre gir tilbakemelding på at det er gode lokaler å være i. Flere brukere stikker innom og bruker senteret mer nå enn tidligere. 6

7 4. TILBUD Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke ønsker, behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en ansatt ved senteret. Den ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl Brukerkvelder ledes av ansatte og er et tilbud om en uformell møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter hvor det er fokus på et trygt og sosialt miljø. Aktivitetene har variert fra matlaging, spilling, håndarbeid, turgåing og konserter. Vi har også deltatt på Nesten Helg, landets eneste sykehus talkshow. Her har det blitt tatt opp ulike tema innen psykisk helse med ulike fagpersoner og brukere. Åpen gruppe/temakveld Gjennom året har det vært et åpent gruppetilbud på onsdager hvor det 1-2 ganger i måneden har det vært temakveld. Temaene er satt opp på forhånd lik at brukerne har hatt kjennskap til og kan velge om de ønsker å delta på dette. Ulike temaer som er tatt opp i gruppene er: ensomhet, intimitet og nærhet, selvskading, angst, sommerferie, egen omsorg og spiseforstyrrelser. Bevegelighetsgruppe Det ble satt i gang bevegelighetsgruppe våren Denne ble ledet av ansatte på senteret som har tilegnet seg kompetanse på dette gjennom kurs. Det er et opplegg hvor en har fokus på kropp, bevissthet og nærhet gjennom ledet bevegelse. Kulturkveld Det ble arrangert kulturkveld hvor brukere og ansatte bidro med sang, dikt, dans og utstilling av egne produkter. Sommeravslutning I år ble sommeravslutningen holdt på Hamresanden. Her møttes brukere og ansatte fra Kristiansand og Arendal til grilling, sosialt samvær, strandaktiviteter og kulturelle innslag. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukere at vi arrangerer julebord. Lokalene blir julepyntet med dekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, og deltakere fikk en trivelig kveld sammen. Det var to brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. De to påtok seg også å pakke inn gavene og lage bordkort. Det var mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste ledere til både grupper og brukerkvelder. Da får man en større tillit til stedet og kvelden godt med forutsigbarhet og stabilitet. 7

8 Tanker fra en bruker En oase i ørkenen Tanker fra en bruker En oase i ørkenen Skummelt var det og ikke så reint lite skamfullt - den første gangen jeg kom til Skummelt senteret. Hva var i all det verden og ikke gjorde så reint jeg her? lite skamfullt Men nå var - den det første gjort. gangen Etter å ha jeg båret kom på til senteret. mørk hemmelighet Hva i all verden i over gjorde tretti jeg år, her? med Men høy nå angst var og det dyp gjort. depresjon Etter å ha på båret slep, der på en psykologer mørk hemmelighet forgjeves hadde i over saumfart tretti år, livet med mitt, høy angst var det og endelig dyp depresjon noen som på ville slep, høre der psykologer den historien forgjeves som kroppen hadde min saumfart prøvde livet å fortelle. mitt, var det endelig noen som ville høre den historien som kroppen min prøvde å fortelle. For ordene var borte. Opplevelsene, tankene og følelsene fra min ungdomstid var For frosset ordene fast var i kaotiske borte. knuter Opplevelsene, i kroppen tankene og sinnet. og følelsene Jeg var livredd fra min for ungdomstid nærhet, for var frosset avvisning fast og i kaotiske situasjoner knuter som i kunne kroppen fremkalle og sinnet. noe Jeg jeg var ikke livredd kunne for sette nærhet, ord på, for men som avvisning gang og på situasjoner gang kjørte som meg kunne ned i et fremkalle virvar av noe dyp, jeg endeløs ikke kunne smerte sette som ord bare på, men som kunne gang stanses på gang ved kjørte hjelp av meg å påføre ned i et meg virvar selv av fysisk dyp, smerte. endeløs smerte som bare kunne stanses ved hjelp av å påføre meg selv fysisk smerte. Jo da- jeg pratet med psykologene, hadde alt så klart, virket oppegående og Jo selvsikker, da- jeg pratet manglet med aldri psykologene, ord, men kunne hadde ikke alt så snakke klart, om virket dette, oppegående og gangene og jeg hadde selvsikker, prøvd, manglet ble jeg aldri avfeid ord, med men at kunne ja men, ikke du snakke var jo om tenåring dette, da, og det gangene må ha skjedd jeg hadde noe veldig prøvd, dramatisk ble jeg avfeid da du var med liten, at ja siden men, du du reagerer var jo tenåring sånn. La da, oss det heller må se ha på skjedd noe ungdommen veldig dramatisk din, og da det du var var det. liten, siden du reagerer sånn. La oss heller se på ungdommen din, og det var det. Jeg klarte ikke å si at jeg døde da, som 17 åring, og at livet mitt etter det ble en Jeg langsom klarte stumfilm ikke å si der at jeg alle døde fargene da, ble som borte 17 åring, og der og eneste at livet jeg mitt klarte, etter var det så ble vidt en å langsom eksistere. stumfilm Jeg ba om der hjelp alle fargene av både ble prest borte og lege, og der men eneste ingen jeg forsto, klarte, og var det så gjorde vidt å eksistere. jeg jo ikke Jeg selv ba heller. om hjelp Det var av både ingen prest hjelp og å få lege, den men gangen, ingen så forsto, langsomt og det begravde gjorde jeg jo meg ikke selv selv levende. heller. Det var ingen hjelp å få den gangen, så langsomt begravde jeg meg selv levende. I dag takker jeg gud for SMSO. Jeg møter en stille forståelse uten å måtte forklare så I dag mye, takker en raushet jeg gud og for romslighet SMSO. Jeg som møter jeg en har stille savnet forståelse i alle år, uten hjelp å måtte til å forklare lytte til så kroppens mye, en smerter raushet og og det romslighet de skjuler, som uansett jeg har hvor savnet lang i tid alle dette år, en tar. hjelp For til det å tar lytte tid- til kroppens lang tid- og smerter jeg og så det redd de for skjuler, å bli gått uansett lei av. hvor Men lang nå begynner tid dette tar. jeg For å våge det å tar stole tid- på lang at jeg tid- er og velkommen, jeg er så redd at jeg for har å bli noe gått å bidra lei av. med, Men at nå jeg begynner kan møte jeg historien å våge å min stole å på at komme jeg er ut velkommen, på den andre at siden jeg har så noe jeg å orker bidra å med, leve igjen. at jeg kan møte Sara, historien 49år min å komme ut på den andre siden så jeg orker å leve igjen. Sara, 49år Studenter Studenter Det var en 3. års sosionomstudenter i Kristiansand hele høsten. Senteret har også Det hatt var besøk en 3. av års elever sosionomstudenter i videregående skole, i Kristiansand folkehøyskole hele høsten. og UIA Senteret som har fått har også hatt informasjon/undervisning besøk av elever i videregående om senteret skole, og om folkehøyskole seksuelle overgrep. og UIA som Studenter har fått får informasjon/undervisning kunnskap og kompetanse som senteret gjør dem og bedre om seksuelle i stand til overgrep. å ha fokus Studenter på temaet får seksuelle kunnskap overgrep. og kompetanse som gjør dem bedre i stand til å ha fokus på temaet seksuelle overgrep. Det har også i 2011 vært studenter fra UIA på videreutdanning psykisk helse og det er Det spennende. har også i 2011 Praksisansvarlig vært studenter Erna fra Ulland UIA skriver på videreutdanning følgende: psykisk helse og det er spennende. Praksisansvarlig Erna Ulland skriver følgende: SMSO har også i løpet av 2011 tatt imot studenter fra master- og videreutdanning i SMSO psykisk har helsearbeid også i løpet ved av Universitetet 2011 tatt imot i Agder. studenter Dette fra begynner master- å og bli videreutdanning en tradisjon i psykisk dvs. at SMSO helsearbeid i flere ved år på Universitetet rad har tilrettelagt i Agder. for Dette kliniske begynner studier å bli for denne tradisjon dvs. studentgruppen. at SMSO i flere De år tar på imot rad to har til tilrettelagt tre studenter for i kliniske året og studier hver praksisperiode for denne studentgruppen. strekker seg over De 150 tar timer. imot to I sin til praksisperiode tre studenter i året skal og studentene hver praksisperiode fordype seg i strekker emnet: Møte seg over med 150 mennesker timer. I i sin kriser. praksisperiode skal studentene fordype seg i emnet: Møte med mennesker i kriser. Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 8 8

9 Ved SMSO får de rikelig anledning til å reflektere over hva det vil si å drive med krisearbeid. Ved SMSO får Her de treffer rikelig de anledning en av den til mest å reflektere sårbare over gruppen hva det mennesker, vil si å drive som med i sine liv krisearbeid. har vært utsatt Her for treffer store de krenkelser. av den Studentene mest sårbare får gruppen også delta mennesker, i opplysningsarbeid som i sine liv i har form vært av deltakelse utsatt for på store skolebesøk, krenkelser. gruppevirksomhet Studentene får også etc. delta i opplysningsarbeid i form av deltakelse på skolebesøk, gruppevirksomhet etc. I dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskaper om hva som skaper kriser I og dette hvordan emnet kriser skal kan studentene mestres videreutvikle basert på menneskers kunnskaper egne om opplevelser hva som skaper og tanker kriser om hva og hvordan som kan kriser hjelpe kan dem mestres videre basert i livet. på De menneskers skal tilstrebe egne åpne opplevelser samtaler og og tanker om hva tilrettelegge som kan for hjelpe dialoger dem som videre omhandler i livet. De både skal kunnskaper, tilstrebe åpne ferdigheter samtaler og tilrettelegge holdninger. I for denne dialoger type som samtaler omhandler gis studentene både kunnskaper, anledning ferdigheter til å reflektere og over egne holdninger. opplevelser I i å denne møte type krenkede samtaler mennesker gis studentene ansikt til anledning ansikt et til å samarbeid reflektere om over egne opplevelser ferdigheter i og å møte erfaring krenkede fra kritisk mennesker etisk refleksjon ansikt til over ansikt egne et og samarbeid andres praksiser. om En ferdigheter målsetting for i og samarbeidet erfaring fra mellom kritisk etisk SMSO refleksjon og UiA er over å integrere egne og akademia, andres praksiser. En og målsetting brukererfaringer for samarbeidet for kvalitativt mellom bedre SMSO utdanninger og UiA er og å tjenester. integrere akademia, praksis og brukererfaringer for kvalitativt bedre utdanninger og tjenester. UiA er svært godt fornøyd med praksisplassene ved SMSO! UiA er svært godt fornøyd med praksisplassene ved SMSO! 5. UTADRETTET VIRKSOMHET 5. UTADRETTET VIRKSOMHET Gjennom utadrettet virksomhet bidrar vi med å synliggjøre forhold i samfunnet som Gjennom opprettholder utadrettet og skjuler virksomhet incest og bidrar seksuelle vi med overgrep. å synliggjøre Det skjer forhold gjennom i samfunnet foredrag, som opprettholder undervisning og informasjon. skjuler incest Det og er seksuelle et viktig overgrep. arbeid for Det å motvirke skjer gjennom forhold foredrag, som undervisning legitimerer, underbygger og informasjon. og opprettholder Det er viktig incest arbeid og for seksuelle å motvirke overgrep. forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. Vi erfarer at informasjon om seksuelle overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter Vi og erfarer fagfolk at kunnskap informasjon og økt om bevissthet seksuelle om overgrep seksuelle er nyttig. overgrep. Det gir Ofte elever/studenter tar folk kontakt og med fagfolk senteret kunnskap i etterkant og økt av bevissthet foredrag, undervisning om seksuelle og overgrep. informasjon. Ofte tar folk kontakt med senteret i etterkant av foredrag, undervisning og informasjon. Senteret har hatt 32 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært ca 870 Senteret tilhørere og har det hatt har 32 vært informasjons-/undervisningsøkter, til følgende grupper: hvor det har vært ca 870 tilhørere og det har vært til følgende grupper: - elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler, - elever lærere, i barne-, ungdoms- og videregående skoler, - lærere, ansatte i barnehager - ansatte studenter i barnehager på ulike studier, - studenter jordmødre, på ulike studier, - jordmødre, tannlegeassistenter, - tannlegeassistenter, personer som jobber med helse og psykiatri, - personer forskjellige som kommuner jobber med og etater, helse og psykiatri, - forskjellige politikere kommuner og etater, - politikere frivillige organisasjoner - frivillige organisasjoner Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 9 9

10 SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever for SMSO 4./5.klasse har utarbeidet og for 9./10.klasse tilrettelagte i grunnskolen. undervisningsopplegg I forbindelse rettet med mot undervisning elever for for elever 4./5.klasse gis også for ansatte 9./10.klasse på skolen i grunnskolen. undervisning I om forbindelse seksuelle med overgrep, undervisning tegn og for elever signaler gis og også hvordan ansatte hjelpe på skolen lærere undervisning til å få trygghet om til seksuelle å gå fra overgrep, uro og bekymring tegn og til handling signaler og for hvordan elevens hjelpe beste. lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til handling for elevens beste. Tre ansatte fra SMSO har sammen med RVTS - sør jobbet med å utarbeide et Tre konsept ansatte på hvordan fra SMSO man har kan sammen bruke med filmen RVTS Det - sør skjulte jobbet ansikt; med en å utarbeide dokumentar et i to konsept deler a 50 på minutter hvordan om man seksuelt kan bruke misbruk filmen av Det barn skjulte og konsekvensene ansikt; en dokumentar som voksen i to i deler forhold a 50 til undervisning. minutter om seksuelt Filmen er misbruk tenkt som av barn et utgangspunkt og konsekvensene for undervisning som voksen til i andre forhold fagfolk til undervisning. og også til Filmen studenter er tenkt som tar som utdannelse et utgangspunkt innenfor for helse/sosial undervisning og til andre psykisk fagfolk helse og ved også universitetet til studenter i Agder som (UIA). tar utdannelse Konseptet innenfor med filmen helse/sosial Det skjulte og psykisk ansikt og helse refleksjonsoppgaver ved universitetet i har Agder blitt (UIA). prøvd Konseptet ut for studenter med filmen fra master- Det skjulte og ansikt videreutdanning og refleksjonsoppgaver innen psykisk helse har blitt og prøvd for medlemmene ut for studenter i faglig fra seksologisk master- og forum. videreutdanning Tilbakemeldingen innen har vært psykisk gode helse og at og dette for medlemmene er en film som i faglig egner seksologisk seg godt for forum. undervisning. Tilbakemeldingen har vært gode og at dette er en film som egner seg godt for undervisning. SMSO har deltatt på møter med ulike samarbeidspartnere, både offentlige instanser, SMSO organisasjoner har deltatt og på andre. møter I tillegg med ulike har vi samarbeidspartnere, invitert til møter på både senteret offentlige både i instanser, Arendal organisasjoner og i Kristiansand. og andre. I tillegg har vi invitert til møter på senteret både i Arendal og i Kristiansand. SMSO har vært flere ganger i media, både i avis, radio og TV. Det er ofte SMSO henvendelser har vært fra flere målgruppa ganger i etterkant media, både av oppslag. i avis, radio og TV. Det er ofte henvendelser fra målgruppa i etterkant av oppslag. SMSO deltar i et kommunalt tiltak Pro-hjelpa og har en råd- og veilederfunksjon i forhold SMSO deltar til dette. i kommunalt tiltak Pro-hjelpa og har en råd- og veilederfunksjon i forhold til dette. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe Samfunnsløft mot voldtekt. Gruppen består SMSO deltar av fagpersoner også i en fra tverretatlig IMDI, politi, gruppe helsestasjon Samfunnsløft for ungdom, mot voldtekt. statlig asylmottak, Gruppen består UDI, flyktningehelsetjenesten, av fagpersoner fra IMDI, og politi, overgrepssmottaket helsestasjon for i ungdom, Vest-Agder. statlig asylmottak, UDI, flyktningehelsetjenesten, og overgrepssmottaket i Vest-Agder. SMSO er med i en tverretatlig gruppe i Kristiansand kommune som jobber i forhold SMSO til unge er som med tilbyr i en tverretatlig seksuelle tjenester. gruppe i Gruppa Kristiansand består kommune i tillegg av som fagpersoner jobber i forhold fra Sosialoppfølgingstjeneste til unge som tilbyr seksuelle (SOFOT), tjenester. politiet, Gruppa barneverntjenesten, består i tillegg av fagpersoner ABUP, helsestasjon fra Sosialoppfølgingstjeneste for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende (SOFOT), politiet, barneverntjenesten, koordinator og Alternativ ABUP, skole. helsestasjon for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende koordinator og Alternativ skole. Vi er også representert i referansegruppe i forhold til UNIK (Universitetsklinikken) som Vi er er også et prosjekt representert i forhold i referansegruppe til samarbeid mellom i forhold Universitetet til UNIK (Universitetsklinikken) og Helse Sør-Øst med som fokus er på et psykisk prosjekt helse. i forhold til samarbeid mellom Universitetet og Helse Sør-Øst med fokus på psykisk helse. SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er SMSO et forum har hvor i flere seksualrådgivere år deltatt i et faglig kommer seksologisk sammen forum og drøfter og gjør arbeidsadekvate det fortsatt. Dette er et fagseksologiske forum hvor seksualrådgivere spørsmål. kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. Vi samarbeider med Redd Barna lokalt og vi er medlem av VABUR (Vest-Agder Vi barne- samarbeider og ungdomsråd) med Redd i regi Barna av lokalt Vest-Agder og vi er fylkeskommune. medlem av VABUR (Vest-Agder barne- og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. SMSO har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlinger i SMSO regi av har Habiliteringstjenesten fra 2007 deltatt med for informasjon/undervisning barn og unge i Vest-Agder på (HABU). ungdomssamlinger i regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder (HABU). Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 10 10

11 Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn 19.november Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn 19.november Også i 2011 tok SMSO i samarbeid med andre initiativ til en markering av Også Verdensdagen: i 2011 tok SMSO i samarbeid med andre initiativ til en markering av Verdensdagen: Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn 19.november Også i 2011 tok SMSO i samarbeid med andre initiativ til en markering av Verdensdagen: Fredag 18. november markerer vi Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn med dagskonferanse på Filadelfia v/harebakken i Arendal Da var jeg redd, veldig redd Om barn som lever med vold i familien Konferansen dekkes av Fylkesmannen (det blir servert baguett til lunsj, kaffe, te, vann og frukt i pauser). Øivind Aschjem holder foredrag SÅRBAR GLEDE en kunstutstilling Øivind Aschjem - Alternativ til Vold Øivind Aschjem, terapeut og leder av ATV Telemark. Arbeidet med familievold i 30 år. Arrangør: Kirkens Bymisjon Senter mot seksuelle overgrep KRIS-samtalesenter Program: Registrering Åpning v/fylkesmannen Øystein Djupedal Øivind Aschjem Lunsj Øivind Aschjem Takk for deltakelsen og vel hjem! Åpent hus på Senter mot seksuelle overgrep, for de som vil stikke innom og se på lokalene eller ta en prat. Adresse : Langbryggen 13, 4. etasje. LØRDAG 19.NOVEMBER KL.16 Kirkens Bymisjon, Gravane 6 Enkel bevertning Arrangørene er: Senter mot seksuelle overgrep, Fylkesmannen, Stine Sofies Stiftelse, Aust-Agder Krisesenter, Alternativ til vold og Alarmtelefonen for barn og unge. Disse har stand og er tilgjengelige for informasjon i pausene. For spørsmål og påmelding : send mail til Påmeldingsfrist er fredag 11. november. Innledning ved Siri Søftestad Sang av Hilde Charlotte Solberg På piano Reidar Skaaland Fylkesmannen i Aust-Agder Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn 19.november en barndom uten vold Da var jeg redd, veldig redd om barn som lever med vold i familien. Da I Arendal var jeg var redd, det nærme veldig redd 200 personer om barn som som deltok lever på med Verdensdagen. vold i familien. Terapeut og leder I Arendal av Alternativ var det nærme til vold, 200 Øivind personer Aschjem, som var deltok foredragsholder. på Verdensdagen. Dagen Terapeut ble markert og i leder samarbeid av Alternativ med Alarmtelefonen til vold, Øivind for Aschjem, barn og unge, var foredragsholder. Alternativ til vold, Dagen Aust-Agder ble markert i samarbeid Krisesenter, med Fylkesmannen Alarmtelefonen i Aust-Agder, for barn og Stine-Sofie unge, Alternativ stiftelsen. til vold, Tusen Aust-Agder takk til Krisesenter, Fylkesmannen Da var jeg redd, Fylkesmannen som veldig bidro redd med i Aust-Agder, økonomiske om barn som Stine-Sofie midler lever slik med stiftelsen. at vold konferansen i familien. Tusen var takk gratis. til I Arendal var det nærme 200 personer som deltok på Verdensdagen. Terapeut og Fylkesmannen som bidro med økonomiske midler slik at konferansen var gratis. leder Sårbar av glede Alternativ til vold, Øivind Aschjem, var foredragsholder. Dagen ble markert i samarbeid med Alarmtelefonen for barn og unge, Alternativ til vold, Aust-Agder Sårbar I Kristiansand glede ble Verdensdagen markert i samarbeid med Kirkens Bymisjon og KRIS Krisesenter, Fylkesmannen i Aust-Agder, Stine-Sofie stiftelsen. Tusen takk til I samtalesenter. Kristiansand ble Det Verdensdagen ble dannet en markert kunstgruppe i samarbeid i forkant med av Kirkens Verdensdagen Bymisjon med og KRIS Fylkesmannen som bidro med økonomiske midler slik at konferansen var gratis. samtalesenter. brukere som arbeidet Det ble med dannet bilder en og kunstgruppe tekst som skulle i forkant brukes av Verdensdagen i en utstilling med i brukere forbindelse som med arbeidet markeringen. med bilder Kunstgruppa og tekst som hadde skulle flere brukes samlinger i en utstilling i forkant i av Sårbar glede forbindelse utstillingen. Sårbar med markeringen. glede ble navnet Kunstgruppa på kunstutstillingen hadde flere samlinger og ble svært i forkant godt av mottatt I Kristiansand ble Verdensdagen markert samarbeid med Kirkens Bymisjon og KRIS utstillingen. Sårbar og det ble fin markering glede ble med navnet fullt hus på kunstutstillingen i Kirkens Bymisjons og ble lokaler. svært godt mottatt samtalesenter. Det ble dannet en kunstgruppe i forkant av Verdensdagen med og det ble en fin markering med fullt hus i Kirkens Bymisjons lokaler. brukere som arbeidet med bilder og tekst som skulle brukes i en utstilling i forbindelse med markeringen. Kunstgruppa hadde flere samlinger i forkant av utstillingen. Sårbar glede ble navnet på kunstutstillingen og ble svært godt mottatt og det ble en fin markering med fullt hus i Kirkens Bymisjons lokaler. Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 11 11

12 6. STATISTIKK Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved senteret er anonym. Henvendelsen kommer i hovedsak på telefon, e-post eller sms. Innholdet i henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om samtale. For mange er det aller første gang de setter ord på at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange kommer til samtaler alene, andre velger å ha med seg en støtteperson Det kan være en partner, andre pårørende eller en fagperson. Noen tar kontakt for å få veiledning i forhold til hvem som kan bistå, hvor de kan henvende seg eller for å få følge til andre hjelpeinstanser. Andre har behov for råd og veiledning i forhold til anmeldelse og noen har behov for bistand gjennom hele prosessen fram til det eventuelt foreligger en dom har vært innom senteret enten til enesamtale, tema- eller brukerkveld og 2095 brukere eller representanter fra øvrig hjelpeapparat har henvendt seg til senteret. Det har vært 240 enkeltbrukere som har henvendt seg til senteret, og 206 enkeltbrukere har vært innom senteret enesamtale, tema- eller brukerkveld. Av disse har 96 ikke vært innom senteret før. Første henvendelse til senteret skjedde i form av: - 71 % telefon - 24 % besøk på senteret - 5 % e-post / brev Av de som har sin første henvendelse som besøk på senteret kommer ofte i følge med øvrig hjelpeapparat eller partner/pårørende. Omlang 20 % av henvendelse til senteret kommer fra hjelpeapparatet. Formålet med henvendelsene fra hjelpeapparatet har vært: - 26 % samarbeid - 31 % enkeltbrukere - 18 % undervisning - 19 % råd og veiledning - 6 % annet Brukere som henvender seg til senteret har fått vite om senteret via: - 48 % fra hjelpeinstans - 36 % fra privatperson som kjente til senteret - 16 % fra telefonkatalog/internett/avisoppslag 12

13 Senteret har hatt en økning av henvendelser fra menn, dvs 13 % av henvendelsene Senteret til og fremmøte har hatt på en senteret økning og av 21 henvendelser % har fylt ut fra brukerskjema. menn, dvs 13 % av henvendelsene til og fremmøte på senteret og 21 % har fylt ut brukerskjema. 14 % av brukerne har begge foreldre født i utlandet og registreres i statistikken som 14 innvandrer. % av brukerne Dette er har en begge klar økning foreldre fra født 6% i i utlandet og registreres i statistikken som innvandrer. Dette er en klar økning fra 6% i Om lag hver femte bruker av senteret er under 23 år. Hovedvekten i forhold til alder Om ligger lag fra hver 25 - femte 40 år bruker av senteret er under 23 år. Hovedvekten i forhold til alder ligger fra år Det ble avholdt 1325 enesamtaler ved senteret i Det har vært en økning fra 1180 Det ble i avholdt Det 1325 har vært enesamtaler ca 400 deltakere ved senteret på temakvelder i Det har eller vært ulike en gruppetilbud. økning fra 1180 i Det har vært ca 400 deltakere på temakvelder eller ulike gruppetilbud. Statistikken viser at 17 % av brukerne som har fylt ut skjema er pårørende. Statistikken viser at 17 % av brukerne som har fylt ut skjema er pårørende. - 53% av de pårørende er partnere/ektefeller - 53% 20% foreldre av de pårørende er partnere/ektefeller - 20% 13% søsken foreldre - 13% 14% søsken venner - 14% venner I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: Alder ved første overgrep: Alder ved første overgrep: - 41 % under 7 år % under 7-12 år 7 år % år år % år % år eller år eldre % 18 uklart år eller eldre - 3 % uklart Hvor lenge har misbruket pågått: Hvor lenge har misbruket pågått: - 61 % ett år eller mer % ett engangs år eller foreteelse mer % engangs under ett foreteelse år % uklart under ett år - 12 % uklart Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 13 13

14 7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og har Rigmor bakgrunn Høyland fra barnevern Iversen og spesialisthelsetjenesten. er daglig leder ved senteret. Hun Hun har videreutdanning sosionom og har innen bakgrunn sosiologi, sosialpedagogikk fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. og veiledningspedagogikk. Hun har videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk Vidar utviklingshemmede, Bjelland er sosionom. sosialkontor Han og har barneverntjenesten. bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Hulda Gudmundsdottir er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med Hulda psykisk Gudmundsdottir utviklingshemmede, er sosionom. sosialkontor Hun og har ungdomsinstitusjon. bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og ungdomsinstitusjon. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hilde Hauge er pedagog. Hun har Hun videreutdanning har bakgrunn i sjelesorg/veiledning. fra skole, hvor hun også Hun arbeidet har i tillegg med hørselshemmede. jobbet som frivillig Hun på KRIS. har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten Grethe og spesialisthelsetjenesten. Linda Kristiansen Hun er sosionom. har videreutdanning Hun har bakgrunn i sosialpedagogikk. fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon Raymond Lønberg og rusbehandling, er pedagog. Han henholdsvis har mange i Oslo års erfaring og Kristiansand. i sosialt arbeid Han har fra videreutdanning gateprostitusjon i og spesialpedagogikk, rusbehandling, henholdsvis seksologi og i Oslo gestaltterapi. og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i Ellen familieterapi. Skauerød Hun Øydna har bakgrunn er sosionom/barnevernspedagog fra barnevern, sosialkontor, med familiekontor videreutdanning og i familieterapi. familiesenter. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Tone Walbeck er sosionom. Hun har bakgrunn fra Utekontakten og psykiatrien. Tone Walbeck er sosionom. Hun har bakgrunn fra Utekontakten og psykiatrien. Malin Kristensen er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. Malin Kristensen er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig Carin administrasjon Eckel er og ansatt har jobbet som økonomikonsulent. administrativt og Hun med har regnskap bachelorgrad i offentlig i offentlig og privat administrasjon virksomhet i flere og år. har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid Lill Sørgjerd og bank. er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank. Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 14 14

15 8. KOMPETANSEUTVIKLING 8. KOMPETANSEUTVIKLING Ansatte har deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet. Ansatte som har deltatt deltar på kurs i eller ulike er tema i gang som med er videreutdanning relevant for senterets videreformidler virksomhet. sin kunnskap Ansatte som til kolleger, deltar på som kurs en eller del er av i gang den lærende med videreutdanning organisasjonen videreformidler hvor deler sin kunnskap. til kolleger, som en del av den lærende organisasjonen hvor vi deler kunnskap. Alle ansatte ved senteret har gjennomgått VIVAT - kurs som er et Alle selvmordsforebyggende ansatte ved senteret kurs har i gjennomgått regi av RVTS. VIVAT Flere - ansatte kurs som har er tatt et oppfølgingskurset selvmordsforebyggende i regi av VIVAT. RVTS ved kurs selvmordsforebyggende i regi av RVTS. Flere team ansatte har har gitt tatt gruppeveiledning oppfølgingskurset til alle i regi ansatte. av VIVAT. Det RVTS har vært, ved selvmordsforebyggende og er, en god støtte i forhold team til har ulike gitt problemstillinger gruppeveiledning når til alle det gjelder ansatte. tema Det har selvmord. vært, og I tillegg er, en har god det støtte vært i forhold intern veiledning. til ulike problemstillinger når det gjelder tema selvmord. I tillegg har det vært intern veiledning. To ansatte deltok på ukeskurset: Dialogiske samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar To ansatte deltok på i ukeskurset: lokalbasert psykisk Dialogiske helsearbeid. samtaler i Dette nettverksmøter var i regi av HiB, et UiA og fordypningsseminar HiG. Kurset er en del i lokalbasert av UNIK som psykisk er et universitetsklinisk helsearbeid. Dette samarbeid var i regi mellom av HiB, Klinikk UiA og HiG. for psykisk Kurset helse er en del psykiatri av UNIK og som avhengighetsbehandling er et universitetsklinisk (SSHF/KPH), samarbeid Avdeling mellom Klinikk for for barn psykisk og unges helse psykiske psykiatri helse og (ABUP) avhengighetsbehandling og Universitetet i Agder (SSHF/KPH), (UiA). Unik Avdeling er en for felles barn møteplass og unges for ulike psykiske virksomheter helse (ABUP) hvor og en Universitetet tilstreber vekst i Agder og utvikling (UiA). Unik for alle er en grupper felles basert møteplass på erfaringsutveksling. for ulike virksomheter Ansatte hvor en ved tilstreber SMSO deltar vekst i dette og utvikling fellesskapet. for alle grupper basert på erfaringsutveksling. Ansatte ved SMSO deltar i dette fellesskapet. Alle ansatte har vært på studietur til Oslo. Tema for turen var overgripere, salg og Alle bytte ansatte av seksuelle har vært tjenester på studietur og voldtekt. til Oslo. Vi Tema fikk informasjon turen var og overgripere, undervisning salg av og bytte Thore av Langfeldt seksuelle ved tjenester IKST, Institutt og voldtekt. for klinisk Vi fikk sexologi informasjon og terapi, og undervisning Pro-senteret av og Thore Dixi. Langfeldt ved IKST, Institutt for klinisk sexologi og terapi, Pro-senteret og Dixi. Det er tre ansatte som er sertifisert i regi av Vestfold incestsenter i forhold til Det undervisning tre ansatte inn mot som elever er sertifisert i 4.-6.klassse. i regi av Vestfold incestsenter i forhold til undervisning inn mot elever i 4.-6.klassse. Det var tre ansatte fra SMSO som deltok på landskonferansen som er i regi av Det sentrene var tre og ansatte FMSO. Det fra SMSO var tre som dager deltok med på spennende landskonferansen og nyttig som innhold er i regi som av vi tar med sentrene oss tilbake og FMSO. i hverdagen Det var tre og dager i møte med spennende brukere. og nyttig innhold som vi tar med oss tilbake i hverdagen og i møte med brukere. Vi inviterer til og deltar på møter ulike samarbeidspartnere gjennom året. Det gir oss Vi verdifull inviterer kunnskap til og deltar og er på en møter anledning ulike til samarbeidspartnere kompetanseutveksling gjennom og samarbeid. året. Det gir oss verdifull kunnskap og er en anledning til kompetanseutveksling og samarbeid. Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 15 15

16 9. FREMOVER 9. FREMOVER SMSO har inngått samarbeid med RVTS-sør om gjennomføring av et faglig SMSO utviklingsprogram. har inngått samarbeid Programmet med gjennomføres RVTS-sør om sammen gjennomføring med Senter av et mot faglig seksuelle utviklingsprogram. overgrep i Telemark Programmet Incestsenteret gjennomføres i Vestfold. sammen Samarbeidet med Senter har som mot målsetningen seksuelle overgrep å bidra til i økt Telemark profesjonalisering og Incestsenteret og kompetanseutvikling i Vestfold. Samarbeidet hos senterets har som ansatte, målsetningen herunder å bidra til økt kunnskap profesjonalisering og handlingskompetanse og kompetanseutvikling komplekse hos senterets psykiske ansatte, traumer, traumebevist herunder økt kunnskap omsorg og og sekundærtraumatisering handlingskompetanse om samt komplekse egen- og psykiske kollegaivaretakelse. traumer, traumebevist Utviklingsprogrammet omsorg og har sekundærtraumatisering en varighet av to år med samt oppstart egen- våren og kollegaivaretakelse Utviklingsprogrammet har en varighet av to år med oppstart våren Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med Brukerarbeidet støtte overfor senterets mennesker viktigste som har oppgave. vært utsatt Vi skal for være seksuelle tilgjengelige overgrep og og bidra med pårørende. støtte overfor Det vektlegges mennesker at senteret som har skal vært være utsatt et for supplement seksuelle til overgrep annet og pårørende. hjelpeapparat. Det Videre vektlegges at det at er senteret viktig med skal samarbeid være et supplement med relevante til annet instanser. hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Vi vil være aktive i forhold til å gi Ulike personer tilbud med og funksjonsnedsettelser aktiviteter skal fortsatt et prioriteres. tilbud. Det Vi samme vil være gjelder aktive i forhold i til til å gi personer flerkulturelle med brukere. funksjonsnedsettelser SMSO vil fortsatt et tilbud. arrangere Det temakvelder samme gjelder og i videreutvikle forhold til flerkulturelle aktivitetskveldene. brukere. Ulike SMSO arrangement vil fortsatt vil arrangere bli videreført temakvelder ut fra ønsker og videreutvikle fra brukere. Sommeravslutning, aktivitetskveldene. Ulike julebord, arrangement turer, åpne vil kvelder bli videreført og temakvelder ut fra ønsker vil fra fortsatt brukere. være et Sommeravslutning, tilbud. Det vil bli tilbud julebord, om grupper, turer, åpne både kvelder åpne og og lukkede. temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Det er fortsatt en målsetning å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. Det er fortsatt en målsetning å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å Senteret få kunnskap vil fortsette om hverandre å invitere og sette til og fokus delta på samarbeid. møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og Ansatte kompetanse. vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke Senteret og stat og vil i tillegg fortsette frivillige å jobbe organisasjoner for å gjøre tilbudet og andre. kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn - 19.november vil fortsatt bli Verdensdagen prioritert og det for legges forebygging opp til fortsatt av overgrep samarbeid mot barn med andre november vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til fortsatt samarbeid med andre. Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna og senteret er medlem Vest- Senteret Agder barne- vil fortsette og ungdomsråd samarbeidet (VABUR). med Redd Barna og senteret er medlem Vest- Agder barne- og ungdomsråd (VABUR). SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO. SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO. Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 Agder 16 16

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Telefon. Web side: www.smso-agder.no. E-post: kontakt@smso-agder.no. Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00

ÅRSRAPPORT 2013. Telefon. Web side: www.smso-agder.no. E-post: kontakt@smso-agder.no. Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 ÅRSRAPPORT 2013 Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål og informasjon side 3 2. Seksuelle

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015. Telefon. Web side: www.smso-agder.no. E-post: kontakt@smso-agder.no. Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00

ÅRSRAPPORT 2015. Telefon. Web side: www.smso-agder.no. E-post: kontakt@smso-agder.no. Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 ÅRSRAPPORT 2015 Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 Den brutale virkeligheten 1 av 10 gutter utsettes for seksuelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE LaH NSF NORDLAND FYLKES FAGSEMINAR FOR HELSESØSTRE 2.-3.mars 2016 Inger Marie Otterdal Helsesøster Larvik kommune HVA KAN DU FORVENTE Å LÆRE

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Østre Agder 19/4-17 Inger Brit Line, Signe Hegertun, Britta Tranholm Hansen og Øydis Vevik-Myraker

Østre Agder 19/4-17 Inger Brit Line, Signe Hegertun, Britta Tranholm Hansen og Øydis Vevik-Myraker Østre Agder 19/4-17 Inger Brit Line, Signe Hegertun, Britta Tranholm Hansen og Øydis Vevik-Myraker ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Politisk ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør.

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Praktisk informasjon Vi begynner all aktivitet 9.30. Barnehagen åpner 7.45 og stenger 16.40 30.10-15 er det planleggings

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 26. 27. november 2014 Siri Leraand Barndommen

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon.

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Innhold Velkommen som ny bruker!... 3 Hva betyr det å være en bruker?... 3

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lærerveiledning: Nei er nei. Innholdsfortegnelse

Lærerveiledning: Nei er nei. Innholdsfortegnelse Lærerveiledning: Nei er nei Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over egen kropp og seksualitet. En voldtekt er et alvorlig og grovt brudd på denne retten. Målet med undervisningsprogrammet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen Fagdag 7. mai Sentrumstiltakene: Uteseksjonen Børge Erdal, seksjonsleder borge.erdal@vel.oslo.kommune.no 1 UTESEKSJONEN Sentrums- og storbyavdelingen i (Oslo kommune). Gatebasert oppsøkende sosialt og

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2017 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

MOT SEKSUELLE OVERGREP

MOT SEKSUELLE OVERGREP Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE jan 2007 Lokal handlingsplan MOT SEKSUELLE OVERGREP Åsveien skole glad og nysgjerrig Seksuelle overgrep handlingsplan for arbeidet med temaet ved Åsveien

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen.

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Velkommen Sjelesorg og veiledning En kort presentasjon av sidene

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer