R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl Studentparlamentet: Silje Linnerud Rolf Bjarne Larsen Øystein Nerland Flemmen(permisjon fra sak 48/12) Jenny Bergan Øverli Marius Wormnæs Sindre Lauritzen Hege Louise Lundgren Jan Kåre Jernslett Synne Berdal Isabelle Aabel (fra sak 48/12) STA-styret: Ole Thomas Grimsli Ruben Haugland Vegard Snaunes Eirin Vetaas Andre: Tommy Johannesen, leder av valgkomiteen Lise Berntsen, kandidat Renate Dirdal, kandidat Roger Fromreide, tilskuer Ordstyrere: Fredrik Andresen Referent: Forfall: Irene Bredal Ann Iren Torgersen Erika Ramona Erdos Sondre Rimstad Tom-Børge Belsaas Julie Falkevik Tungevåg Marit Lid Bjerkvik Inge Smeland Isabelle-Louise Aabel Magne Bartlett Christina Marlèn Staulen Lars S.Jørgensen Hashim Bhatti Jo Tore Berg Trine Blomholm Gausland Per Anders B. Gogstad

2 2 SAKSLISTE SP-sak 00a/12 Valg av ordstyrere Forslag til vedtak til ordstyrere: Fredrik Andresen Godkjent SP-sak 00b/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Innkalling godkjent Sakslisten godkjent Dagsorden godkjent Enstemmig vedtatt SP-sak 00c/12 Godkjenning av referat fra møte Referat godkjent Enstemmig vedtatt Vedtakssaker SP-sak 45/12 Valgforsamling Det skulle avholdes suppleringsvalg av velferdsansvarlig i styret. Før valgtalene ønsket Ole Thomas å komme med en saksopplysning fra styret, den ble innvilget fra ordstyrerbenken. Styret hadde lyst ut valget for sent i henhold til valgreglementet som sier at alle valg skal lyses ut 4 uker på forehånd. Bakgrunnen for ønsket om å ha saken på augustmøtet allikevel var at styret mente det var for lenge å vente til septembermøtet med å ha fullt styre, i tillegg til at det var viktig å ha en velferdsansvarlig på plass snart etter studiestart da det kunne komme mange nye søknader om opptak i STA. Ole Thomas håpet SP kunne godkjenne dette. Fredrik spurte SP om dette var greit, enstemmig godkjent.

3 3 Valg av Velferdsansvarlig i STA: Fredrik leste opp navnene på de som hadde stilt. Det var Lise Berntsen og Renate Dirdal. Fredrik spurte om det var andre kandidater til vervet, det var det ikke. Talene ble holdt i alfabetisk rekkefølge. Valgkomiteen leste opp sin innstilling. Da tellekorpset telte stemmer tok Fredrik opp en permisjonssøknad fra Øystein Flemmen. Han søkte permisjon etter vedtaksakene, denne ble enstemmig innvilget. Følgende ble valgt: Lise Berntsen Saken ble lukket, men åpnet igjen da styret hadde en til orden i forhold til dagsorden. Det viste seg at suppleringsvalget av 3 stykker til forberedende komité for politikk ikke var kommet med og det var meningen at det skulle. Fredrik spurte om det var ok for SP å ta valget med, enstemmig godkjent. De 3 ledige plassene i komiteen var 2 fra valgkretsen SP og 1 fra valgkretsen tillitsvalgte. Fredrik spurte om noen i SP hadde lyst å stille til valg. Det ble stilt spørsmål om hvor lenge vervet skulle vare, Ruben svarte at per nå var det frem til oktober. Fredrik foreslo en 5 minutters pause slik at en kunne diskutere litt, dette var ok for SP. Det ble spurt om en ikke skulle ha suppleringsvalg til STAs valgkomite også, Ole bekreftet det og informerte om at styret ønsket å vente til septembermøtet med det valget. Etter pausen spurte Fredrik om det var noen kandidater. Fra valgkretsen SP ønsket Marius Wormnæs, Hege Lovise Lundgren og Jan Kåre Jernslett å stille. Fra valgkretsen tillitsvalgte ønsket Jan Kåre Jernslett og Hege Lovise Lundgren å stille. Fredrik foreslo å velge de med akklamasjon, enstemmig godkjent. Alle kandidatene ble valgt ved akklamasjon. SP-sak 46/12 Gradert sykestipend Ole Thomas la frem saken. Dette var en kampanje som var kommet i kjølevannet av 22.juli 2011, og som skulle vare ut Informasjon om kampanjen var å finne på Den gjør at studenter kan få omgjort lån til stipend, gitt at man er sykemeldt i mer en 50 %. Sykestipendet gis tilsvarende sykemeldingsprosentene, og man kan maks være sykmeldt i 4,5 måned. Styret ønsket å være med å støtte denne kampanjen og lurte på om SP også ønsket det. Styret ønsket også å spørre SP om de hadde noen andre

4 4 ideer for å støtte kampanjen eller om en skulle støtte den på de måter som var beskrive på hjemmesiden. Det ble åpnet for spørsmål. Marius lurte på hvordan dette fungerte før denne ordningen. Ole Thomas svarte at om man var 100 % sykemeldt før, fikk en alt omgjort til stipend, med andre ord var det alt eller ingenting. Nå kan en få gradert omgjøring, dette blir regnet ut etter en egen formel. Ole Thomas spurte SP om dette var noe de hadde lyst å være med å støtte. Marius mente en burde høre med studentene om dette var noe de ønsket å støtte, og eventuelt hvordan de ønsket å støtte kampanjen frem mot neste SP-møte. Hege Lovise mente at SP absolutt burde støtte denne kampanjen og skape blest rundt den. Hun var også enig i at en burde høre med studentene hva de mente. Marius uttalte at denne ordningen var noe som var innført i arbeidslivet i det siste, det burde være slik for studentene også. Hege Lovise hadde vært inne på hjemmesiden til kampanjen og sett, det var stor forskjell mellom summene som ble dekket (kroner versus ) Fredrik leste opp forslaget til vedtak. Innstilling: Studentparlamentet ønsker å delta på kampanjen gjennom bruk av de virkemidlene som fremkom på møtet Enstemmig vedtatt. SP-sak 47/12 Endring mandat for politisk komité Ruben la frem saken. Mandatet til forbedrende komité sier opprinnelig at komiteen skal legge frem en rapport på oktobermøtet i SP. Komiteen hadde ikke fått kommet i gang med arbeidet sitt og novembermøtet har mange saker. Med bakgrunn i dette ønsket styret å foreslå at rapporten skulle vedtas på et ekstraordinært SP-møte mellom møtene i oktober og november. Fredrik åpnet for spørsmål. Det var ingen spørsmål. Fredrik åpnet for debatt. Fredrik leste opp forslaget til vedtak.

5 5 Endre fra: 1. komiteen skal innstille ovenfor Studentparlamentet på et nytt politisk måldokument på parlamentsmøte i oktober. 2. Komiteen skal innstille overfor Studentparlamentet på nye politiske prioriteringer på parlamentsmøtet i oktober. Endre til: 1. Komiteen skal innstille overfor Studentparlamentet på et nytt politisk måldokument på ekstraordinært studentparlamentsmøte mellom møtene i oktober og november. 2. Komiteen skal innstille overfor Studentparlamentet på nye politiske prioriteringer på ekstraordinært parlamentsmøte mellom møtene i oktober og november. Innstilling: Studentparlamentet vedtar endringene som beskrevet ovenfor. Enstemmig vedtatt Diskusjonssaker SP-sak 48/12 Studiestart Vegard la frem saken. Det hadde vært studiestartfestival mandag 20- tirsdag 21.august. Det er nå opp i studenter og velkomsten er veldig viktig. Hadde hatt en bra stand i Kristiansand med masse folk innom. Det ble delt ut studiestartposer og studentkalendere, samt at de kunne svare på en liten quiz. Quizen bestod av 2 spørsmål og et punkt der de skulle skrive 3 saker som var viktige for de som studenter. Fikk masse svar og en mengde gode forslag til saker å jobbe videre med. Styret ønsket tilbakemeldinger på SP om hva de synes hadde vært positivt og negativt. Marius la frem informasjon om studiestarten i Grimstad. De hadde hatt tidenes største stanstand og var veldig fornøyd med at studiestartposene og studentkalenderene hadde kommet i tide. STA var representert på rebusløpet, som i år hadde poster både på og rundt kampus. En var heldig med været og følte at en fikk vist STA godt frem. Konsertene var bra, positiv studiestart i Grimstad. Ole Thomas fikk skryt for å ha blitt stående ved standen noen timer på mandagen. Det ble åpnet for spørsmål. Det var ingen direkte spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Sindre mente at det hadde vært en bra studiestart, men tirsdagen fungerte litt dårlig. I Grimstad var det satt opp at en skulle sitte på stand

6 6 samtidig som rebusløpet foregikk. Alle standene var poster på rebusløpet, så det ble litt stress. Marius hadde en replikk på dette. De hadde fått forståelse for at en kunne stå på stand på onsdagen også, det fikk de ikke lov til. Det var dårlig koordinering mellom fadderordningen og SiA. Silje mente det var bra å vise seg frem for nye studenter og bra å ha en stand. Hun synes det var veldig bra med quizsvaret der studentene skrev saker som var viktige for dem. Hun var fadder og ba alle gå innom stastanden. Marius mente det var viktig å dra inn ekstra ressurser de to dagene, de er veldig hektiske for styrene. Han mente det var viktig å spørre SPmedlemmene om de ville være med på vårparten. Hege tok en replikk på dette, og sa at hun hadde sett mailen for sent, men ville gjerne ha vært med. Det var veldig bra å få vite om slike ting i god tid. Marius kom med en oppfordring til styret om å oppfordre SPmedlemmene til å hjelpe til på begge kampus. Hege Lovise mente en burde ha dette med alkohol og alkoholpress i bakhodet når en planla forskjellige arrangement. Hun hadde vært fadder for både bachelor og master, og bachelor arrangerte forskjellige ting hele tiden, men få som møtte opp. Hun hadde tenkt litt på om dette kunne skyldes alkoholpress. Marius tok en replikk på dette og sa at han husket godt fjorårets studiestart. Mange studenter følte da at arrangementene enten havnet i kategorien for pubrace eller i kategorien for andakt, og mange savnet arrangement i midten. Det hadde ikke vært noen dekning for dette i år heller synes han, og mange savnet også arrangement der en kunne ta med barn. Det var viktig å jobbe med tilbud til alle. Sindre hadde en replikk på dette. Han mente det var veldig bra med rolig fadder, men de måtte ofte finne opp oppleggene selv. Det burde være en fast mal/opplegg for disse gruppene også, de trengte også guiding. Fredrik kom med en historie og oppfordring til SP. I flere år har STA delt ut gutte- og jenteposer under studiestart med forskjellige produkter og reklame i. For noen år siden hadde daværende SP tatt en prinsipiell debatt rundt disse posene, var det noe SP burde gjøre nå. Øystein sa at han ikke hadde vært så mye til stede under studiestart, han fikk ikke pose. Han mente det var en god ide med quiz, dette var absolutt noe en kunne ha på andre tidspunkt enn under studiestart også. Marius sa det var tydelig trykket på posene hvem leverandøren var. Han mente det var helt greit å si at det ikke var STAs poser og at STA kun deler de ut og ikke stod for innholdet. Fredrik fryktet at studentene ikke så forskjellen på hvem som delte posene ut og hvem som stod for innholdet. Jan Kåre sa at det ikke fantes arrangement for småbarnsforeldre, og dette var noe man måtte ta tak i. Det var mange i hans faddergruppe som ikke hadde fått være med på arrangementene.

7 Marius sa at bakgrunnen for at alkoholbruken ble pratet så mye om i fjor var at UiA hadde fått tilbakemelding fra Departementet om å tone ned alkoholforbruket under studiestart. Ole Thomas sa at det var mange av kommentarene som var kommet som hadde med Fadderordningen og Fadderstyret å gjøre, det var viktig å ta disse innspillene med dem. Når det gjaldt studiestartposene så ønsket han å henge seg litt på det Fredrik hadde sagt og spørre SP om de synes det var ok med posene. Fredrik opplyste om at det var en tilfeldighet at posene kom til UiA den første gangen. De skulle egentlig til HiAK, havnet på daværende HiA istedenfor og ble dumpet her. Øystein lurte på hva som var oppi posene. Ole Thomas svarte at det var: tyggis, cherrios, boks med antibac, lakriskuler, drops, tannkrem og reklamemateriale. I tillegg var det tamponger og intimservietter i jenteposene. Det kom spørsmål fra SP om Isabelle kunne få talerett på møtet. Det ble opplyst fra ordstyrebenken om at Isabelle var fast representant med de rettigheter det innebar på et møte. Isabelle mente at selve ideen med posene var god og det var bra å skape blest om STA, men innholdet var bare tull. Hun mente videre at om STA ønsket å være bekjent med posene, så burde man kanskje heller ha med ting fra UiA som representerte UiA. Eksempler på dette kunne være kladdebok fra Sørbok og kaffekort fra kantinen. Det var viktig med eierskap til posene, og linken er ansikter og t-skjorter. Marius var enig i at innholdet ikke var helt ideelt, men fortsatt viktig å dele ut noe og skape blest om STA. Han mente det hadde vært bedre med en studentkalender med STA på fremsiden. Ole Thomas tok en replikk på dette. Studentkalenderen er delvis STAs, en sender inn lokalt material. Når det gjaldt diskusjonen rundt det å ha andre ting i posene, ville dette bli et økonomisk spørsmål. Marius mente at forsiden på kalenderen måtte være STA-relatert. Isabelle var helt enig i dette, forsiden måtte være i STA-farger. Hun mente at UiA sikkert kunne være med å sponse, muligens ønsket kommunene også å delta med midler. Det var viktig å være kreativ og tenke utenfor boksen når det gjaldt eventuelle sponsorer. Jan Kåre mente at kreativiteten var helt opp til SP selv, det er mange næringsforeninger på begge kampusene også. Han mente videre at jobben ville bli å sette sammen posene, og skulle STA levere ut noe måtte en kunne stå inne for det. Hege Lovise var enig i mye av det som Isabella sa. Det var godt mulig forskjellige butikker ville være interessert, for eksempel kaffe og kake på en cafe og lignende. Marius kunne opplyse om at Grimstad Kommune hadde vært i kontakt med Fadderstyret i Grimstad for å diskutere måter de kunne være med å hjelpe til under studiestarten. Han mente det hadde vært kult å få til noe skreddersydd for UiA. Fredrik sa at bakgrunnen for at han hadde tatt opp saken var at dette var tatt opp prinsipielt i et tidligere SP. Den gangen var det pakker fra Nestlé som var utfordringen. 7

8 8 Ole Thomas var enig i mye av det som var blitt sagt, men han mente også at en måtte ha en prinsipiell diskusjon rundt saken og også se hvilke bedrifter en eventuelt ønsket å ha med. Han opplyste om at en fortsatt har 5 paller med poser stående, og disse ønsket en å bruke under SP-valget. Han lurte på hva SP mente om det. Isabelle mente det var en selvfølge å ha en prinsipiell debatt rundt hvilke bedrifter en eventuelt ønsket å ha med. Hun mente en kunne begynne med å se på hvilke bedrifter UiA allerede har avtaler med. Når det gjaldt posene og valget mente hun at en bare kunne bruke de. Posene var jo allerede her, og valgdeltakelsen er lav, så posene kan lokke. Marius hadde vært inne på hjemmesiden til studentposene og kikket. De ble delt ut mange steder i landet og han mente at det ikke var noe problem for STA å dele de ut, all den tid det står studentpose på og ikke kommer fra STA. Han mente det var viktigere å ha kontroll på hvem og hvor ting kom fra når STA sette navnet på. Fredrik spurte SP om det mente styret burde lage en sak på dette til et senere SP-møte. Dette er en eventuell sak som vil kreve saksbehandling på forehånd. Silje mente dette burde bli en SP-sak. Det var mange som hadde meninger. Orienteringssaker SP-sak 49/12 UiA - løpet Eirin la frem saken. Lørdag 22. september arrangeres UiA-løpet av Kristiansand Studentidrettslag (KSI). Arrangementet er i forbindelse med årets tv-aksjon som skal støtte Amnesty. Styret er blitt spurt om de kan stå for grilling av pølser etter løpet er ferdig, dette er noe de ønsker å være med på. STA har ingen ambisjoner om å tjene penger på dette og jobber med å skaffe sponsing. Om det viser seg at en må selge pølsene er ambisjonen selvsagt å gå i 0, og et eventuelt overskudd vil uavkortet gå til tv-aksjonen. Styret ønsket å invitere SP med på grillingen. Fredrik åpnet for spørsmål. Marius lurte på om tanken var å få sponset pølsene, så selge de og la overskuddet gå til tv-aksjonen. Eirin svarte at det ikke var helt bestemt enda, men alt overskudd vil gå videre. Isabelle sa at hun regnet med at det var krefter med penger som stod bak arrangementet, og lurte derfor på om ingen av dem hadde sagt seg villig til å betale. Eirin svarte at KSI hadde sagt seg villig til å ta en eventuell regning. Isabelle sa at hun hadde et stort problem med at det skulle koste penger å kjøpe pølser og inntektene ikke skulle gå til aksjonen, men å dekke pølsekjøpet. Dette var hun helt i mot.

9 9 Eirin opplyste at KSI hadde fått sponsing. Marius mente det var feil at en bedrift skulle tjene på at STA kjøper grillmat. Eirin var enig i dette, det var derfor man jobbet med å få pølsene sponset. Isabelle håpet at man fikk pølsene sponset og opplyste om at Slakter Frivold vart veldig glad i å profilere seg. Fredrik spurte SP om de mente at man ikke skulle ha pølser om de ikke ble sponset. Isabelle mente at man ikke skulle ha pølser om man måtte kjøpe de siden det var Amnesty. Marius sa at dette var et viktig prinsipp, men han kunne leve med pølser til selvkost. Et alternativ, mente han, var at folk kunne ta med mat mens STA stod for griller og grillkull. SP-sak 50/12 Avspark NSO Ole Thomas la frem saken. Den første helgen i august hadde han vært på avsparkkonferansen til Norsk Studentorganisasjon (NSO) på Romerike Folkehøgskole. Ann Iren og Tom Børge var også med, de representerte faglige komiteer. Det hadde vært en flott og lærerik helg. Ole Thomas deltok på forskjellige bolker, blant annet Samarbeid om arbeidsdeling og konsentrasjon(sak) og Fra tanke til tekst. Han møtte også deler av Landsstyret for 2012/13 og hadde selv et innlegg om pedagogisk kompetanse. Konferansen var Øyvinds første som NSO leder og han klarte seg veldig bra. SP-sak 51/11 Siden Sist Ole Thomas la frem saken. Han hadde vært tilbake på jobb første uken i august, det hadde vært travelt før studiestart, men veldig moro. Studiestarten gikk veldig fint, ønsket å gi skryt til STA-Grimstad som stort sett hadde kun vært 2 på stand. Gav også skryt til eget styret. Ole Thomas hadde vært på en del utvalgsmøter, blant annet dekanråd, referansegruppen for universitetsbyen og kompetansetorget. En hadde også hatt en del forberedende møter til tillitsvalkurs. Disse kursene er en viktig rekrutteringsagenda til SP-valget. Hjulene i forhold til høsten SP-valg var satt i gang, årets valg blir i perioden oktober. Ole Thomas hadde vært i media i sommer angående BSU-saken og i forbindelse med studiestart. Han jobbet også med en kronikk om UiA-

10 10 løpet sammen med Helge Ø. Hovland, en av studentrepresentantene i UiAs universitetsstyre. Torsdag 23.august ble det første Student på Torget arrangert, det gikk dessverre med dundrende underskudd. Ole Thomas hadde representert STA på sponsortreff i forbindelse med NM i friidrett, han hadde også vært på stadion under arrangementet. Jobbet med å opprette Studentråd, det vil bli en sak på septembermøtet i SP. Styret ønsker innspill fra SP i saken. Har hatt styremøter, har vært litt manglende da en har manglet velferdsansvarlig. Ole Thomas skal sette fast kontordag i Grimstad. Fredrik åpnet for spørsmål. Isabelle lurte på om en skulle kjøre BSU-saken større. Det var tross alt snart valg. Ole Thomas sa at en kunne godt prøve, men saken snudde dagen etter så det døde kjapt ut. Isabelle sa at selv om saken ble vunnet hadde saken gitt studentene en gylden mulighet til å se på saken med ekstrainntekter, renter og lån. På Stortinget har partiene satt i gang med valgprogrammene, så det er en mulighet for å få pushe studentene inn i programmene. Fredrik opplyste om at partiene allerede hadde dette i partiprogrammene, men de klarte ikke å gjennomføre det. SP-sak 52/12 Eventuelt Marius ønsket å ha siden siste fra Grimstad. Det var kommet en del tilbakemeldinger fra studentene gjennom tillitsvalgtsrådet på teknologi og realfag. Dette rådet var veldig populært og det ble vist stort engasjement. Det jobbes med å få de andre fakultetene med også. Det var kommet ønsker om litt lengre og flere tillitsvalgtsråd utover året. Det var også ønskelig å utvide 24-timers sonen. Første møte etter sommeren i prosjektgruppen for kommuneplan Grimstad var blitt avholdt. Det var blitt vedtatt å holde en NHO-konferanse i Grimstad i høst, Marius hadde vært på møte med teknisk utvalg før sommeren angående saken. Det ble også jobbet med avtalen mellom UiA og Kjevik, og få til bedre kommunikasjon mellom de ulike partene og studentene. Vegard informerte om at det jobbes med tillitvalgtsrådene i Kristiansand også. Har satt av første møtedag til 17.oktober. Hege Lovise hadde en sak om digitalisering av universitetet. Dette var en sak som var blitt tatt opp på SP-møtet i januar, og i april hadde hun

11 11 vært på en konferanse om digitalisering. Studiet hennes er fronterbasert og fronteransvarlig på universitetet var veldig interessert i saken. Hun skulle ha et møte med han i høst. Hun mente det var viktig å få de ansatte med på å bruke Fronter mer, da ville studentene også bruke det. Hun mente STA burde være en pådriver for dette. Marius ønsket å informere om en klagesak fra forrige semester. Eksamen hadde vært før mars og ble avgjort på et møte i mai med 14 dagers svarfrist. Han hadde lært av denne saken at studiekatalogen var å anse som en kontrakt, og at alle fag skal gjennomføres slik de står i katalogen. Han mente det var viktig for studentene å følge med om dette ble overholdt og at UiA hadde en del å rydde opp i forhold til dette. Det var ikke alltid at innholdet i katalogen stemte med faginnhold og emner. Isabelle hadde en replikk om saken. De hadde kjørt samme saken på noen av hennes masterfag der det ikke var samsvar mellom fag og studiekatalog. Studiekatalogen var da endret til neste semester. Hege Lovise ønsket å komme med et innspill til tillitsvalgtskursene. Det var veldig viktig å si fra på kursene at det nyttet å si fra om ting som ikke fungerte. Hun var tillitsvalgt på masteren sin, og der var det flere endringer som var gjort etter innspill fra studentene. Marius ønsket at STA skulle lage en sak om hvordan en forholder seg til gratisprinsippet og diverse obligatoriske turer/ekskursjoner. Det var flere og flere faglige turer som ble arrangert utenfor kampusene som ofte kostet en del. Hege Lovise hadde en kommentar på dette angående reiser til studentene på utviklingsstudiet. De studentene hadde mye reiser og fikk dekket 7000 kr av Lånekassen på summer over Silje hadde en kommentar på dette angående praksis på sykepleien. Samlet skal all praksis vare i 1 år, og busskortene var veldig dyre. Praksiskoordinatoren hadde fremstilt dette som om en filleting, Silje mente dette var en dårlig holdning. Marius opplyste om at gratisprinsippet stod veldig sterkt, med mindre institusjonene hadde fått dispensasjon fra departementet om å pålegge studentene merutgifter til for eksempel turer. Han mente STA burde jobbe med å sjekke dette ovenfor UiA. Silje ønsket å komme med en oppfordring til styret angående høsten SP-valg. Hun mente det var svært viktig å få ut valginfoen så tidlig som mulig, dette ville gjøre det enklere å rekruttere kandidater. Møtet ble avsluttet klokken 18.00

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer