R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl Studentparlamentet: Silje Linnerud Rolf Bjarne Larsen Øystein Nerland Flemmen(permisjon fra sak 48/12) Jenny Bergan Øverli Marius Wormnæs Sindre Lauritzen Hege Louise Lundgren Jan Kåre Jernslett Synne Berdal Isabelle Aabel (fra sak 48/12) STA-styret: Ole Thomas Grimsli Ruben Haugland Vegard Snaunes Eirin Vetaas Andre: Tommy Johannesen, leder av valgkomiteen Lise Berntsen, kandidat Renate Dirdal, kandidat Roger Fromreide, tilskuer Ordstyrere: Fredrik Andresen Referent: Forfall: Irene Bredal Ann Iren Torgersen Erika Ramona Erdos Sondre Rimstad Tom-Børge Belsaas Julie Falkevik Tungevåg Marit Lid Bjerkvik Inge Smeland Isabelle-Louise Aabel Magne Bartlett Christina Marlèn Staulen Lars S.Jørgensen Hashim Bhatti Jo Tore Berg Trine Blomholm Gausland Per Anders B. Gogstad

2 2 SAKSLISTE SP-sak 00a/12 Valg av ordstyrere Forslag til vedtak til ordstyrere: Fredrik Andresen Godkjent SP-sak 00b/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Innkalling godkjent Sakslisten godkjent Dagsorden godkjent Enstemmig vedtatt SP-sak 00c/12 Godkjenning av referat fra møte Referat godkjent Enstemmig vedtatt Vedtakssaker SP-sak 45/12 Valgforsamling Det skulle avholdes suppleringsvalg av velferdsansvarlig i styret. Før valgtalene ønsket Ole Thomas å komme med en saksopplysning fra styret, den ble innvilget fra ordstyrerbenken. Styret hadde lyst ut valget for sent i henhold til valgreglementet som sier at alle valg skal lyses ut 4 uker på forehånd. Bakgrunnen for ønsket om å ha saken på augustmøtet allikevel var at styret mente det var for lenge å vente til septembermøtet med å ha fullt styre, i tillegg til at det var viktig å ha en velferdsansvarlig på plass snart etter studiestart da det kunne komme mange nye søknader om opptak i STA. Ole Thomas håpet SP kunne godkjenne dette. Fredrik spurte SP om dette var greit, enstemmig godkjent.

3 3 Valg av Velferdsansvarlig i STA: Fredrik leste opp navnene på de som hadde stilt. Det var Lise Berntsen og Renate Dirdal. Fredrik spurte om det var andre kandidater til vervet, det var det ikke. Talene ble holdt i alfabetisk rekkefølge. Valgkomiteen leste opp sin innstilling. Da tellekorpset telte stemmer tok Fredrik opp en permisjonssøknad fra Øystein Flemmen. Han søkte permisjon etter vedtaksakene, denne ble enstemmig innvilget. Følgende ble valgt: Lise Berntsen Saken ble lukket, men åpnet igjen da styret hadde en til orden i forhold til dagsorden. Det viste seg at suppleringsvalget av 3 stykker til forberedende komité for politikk ikke var kommet med og det var meningen at det skulle. Fredrik spurte om det var ok for SP å ta valget med, enstemmig godkjent. De 3 ledige plassene i komiteen var 2 fra valgkretsen SP og 1 fra valgkretsen tillitsvalgte. Fredrik spurte om noen i SP hadde lyst å stille til valg. Det ble stilt spørsmål om hvor lenge vervet skulle vare, Ruben svarte at per nå var det frem til oktober. Fredrik foreslo en 5 minutters pause slik at en kunne diskutere litt, dette var ok for SP. Det ble spurt om en ikke skulle ha suppleringsvalg til STAs valgkomite også, Ole bekreftet det og informerte om at styret ønsket å vente til septembermøtet med det valget. Etter pausen spurte Fredrik om det var noen kandidater. Fra valgkretsen SP ønsket Marius Wormnæs, Hege Lovise Lundgren og Jan Kåre Jernslett å stille. Fra valgkretsen tillitsvalgte ønsket Jan Kåre Jernslett og Hege Lovise Lundgren å stille. Fredrik foreslo å velge de med akklamasjon, enstemmig godkjent. Alle kandidatene ble valgt ved akklamasjon. SP-sak 46/12 Gradert sykestipend Ole Thomas la frem saken. Dette var en kampanje som var kommet i kjølevannet av 22.juli 2011, og som skulle vare ut Informasjon om kampanjen var å finne på Den gjør at studenter kan få omgjort lån til stipend, gitt at man er sykemeldt i mer en 50 %. Sykestipendet gis tilsvarende sykemeldingsprosentene, og man kan maks være sykmeldt i 4,5 måned. Styret ønsket å være med å støtte denne kampanjen og lurte på om SP også ønsket det. Styret ønsket også å spørre SP om de hadde noen andre

4 4 ideer for å støtte kampanjen eller om en skulle støtte den på de måter som var beskrive på hjemmesiden. Det ble åpnet for spørsmål. Marius lurte på hvordan dette fungerte før denne ordningen. Ole Thomas svarte at om man var 100 % sykemeldt før, fikk en alt omgjort til stipend, med andre ord var det alt eller ingenting. Nå kan en få gradert omgjøring, dette blir regnet ut etter en egen formel. Ole Thomas spurte SP om dette var noe de hadde lyst å være med å støtte. Marius mente en burde høre med studentene om dette var noe de ønsket å støtte, og eventuelt hvordan de ønsket å støtte kampanjen frem mot neste SP-møte. Hege Lovise mente at SP absolutt burde støtte denne kampanjen og skape blest rundt den. Hun var også enig i at en burde høre med studentene hva de mente. Marius uttalte at denne ordningen var noe som var innført i arbeidslivet i det siste, det burde være slik for studentene også. Hege Lovise hadde vært inne på hjemmesiden til kampanjen og sett, det var stor forskjell mellom summene som ble dekket (kroner versus ) Fredrik leste opp forslaget til vedtak. Innstilling: Studentparlamentet ønsker å delta på kampanjen gjennom bruk av de virkemidlene som fremkom på møtet Enstemmig vedtatt. SP-sak 47/12 Endring mandat for politisk komité Ruben la frem saken. Mandatet til forbedrende komité sier opprinnelig at komiteen skal legge frem en rapport på oktobermøtet i SP. Komiteen hadde ikke fått kommet i gang med arbeidet sitt og novembermøtet har mange saker. Med bakgrunn i dette ønsket styret å foreslå at rapporten skulle vedtas på et ekstraordinært SP-møte mellom møtene i oktober og november. Fredrik åpnet for spørsmål. Det var ingen spørsmål. Fredrik åpnet for debatt. Fredrik leste opp forslaget til vedtak.

5 5 Endre fra: 1. komiteen skal innstille ovenfor Studentparlamentet på et nytt politisk måldokument på parlamentsmøte i oktober. 2. Komiteen skal innstille overfor Studentparlamentet på nye politiske prioriteringer på parlamentsmøtet i oktober. Endre til: 1. Komiteen skal innstille overfor Studentparlamentet på et nytt politisk måldokument på ekstraordinært studentparlamentsmøte mellom møtene i oktober og november. 2. Komiteen skal innstille overfor Studentparlamentet på nye politiske prioriteringer på ekstraordinært parlamentsmøte mellom møtene i oktober og november. Innstilling: Studentparlamentet vedtar endringene som beskrevet ovenfor. Enstemmig vedtatt Diskusjonssaker SP-sak 48/12 Studiestart Vegard la frem saken. Det hadde vært studiestartfestival mandag 20- tirsdag 21.august. Det er nå opp i studenter og velkomsten er veldig viktig. Hadde hatt en bra stand i Kristiansand med masse folk innom. Det ble delt ut studiestartposer og studentkalendere, samt at de kunne svare på en liten quiz. Quizen bestod av 2 spørsmål og et punkt der de skulle skrive 3 saker som var viktige for de som studenter. Fikk masse svar og en mengde gode forslag til saker å jobbe videre med. Styret ønsket tilbakemeldinger på SP om hva de synes hadde vært positivt og negativt. Marius la frem informasjon om studiestarten i Grimstad. De hadde hatt tidenes største stanstand og var veldig fornøyd med at studiestartposene og studentkalenderene hadde kommet i tide. STA var representert på rebusløpet, som i år hadde poster både på og rundt kampus. En var heldig med været og følte at en fikk vist STA godt frem. Konsertene var bra, positiv studiestart i Grimstad. Ole Thomas fikk skryt for å ha blitt stående ved standen noen timer på mandagen. Det ble åpnet for spørsmål. Det var ingen direkte spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Sindre mente at det hadde vært en bra studiestart, men tirsdagen fungerte litt dårlig. I Grimstad var det satt opp at en skulle sitte på stand

6 6 samtidig som rebusløpet foregikk. Alle standene var poster på rebusløpet, så det ble litt stress. Marius hadde en replikk på dette. De hadde fått forståelse for at en kunne stå på stand på onsdagen også, det fikk de ikke lov til. Det var dårlig koordinering mellom fadderordningen og SiA. Silje mente det var bra å vise seg frem for nye studenter og bra å ha en stand. Hun synes det var veldig bra med quizsvaret der studentene skrev saker som var viktige for dem. Hun var fadder og ba alle gå innom stastanden. Marius mente det var viktig å dra inn ekstra ressurser de to dagene, de er veldig hektiske for styrene. Han mente det var viktig å spørre SPmedlemmene om de ville være med på vårparten. Hege tok en replikk på dette, og sa at hun hadde sett mailen for sent, men ville gjerne ha vært med. Det var veldig bra å få vite om slike ting i god tid. Marius kom med en oppfordring til styret om å oppfordre SPmedlemmene til å hjelpe til på begge kampus. Hege Lovise mente en burde ha dette med alkohol og alkoholpress i bakhodet når en planla forskjellige arrangement. Hun hadde vært fadder for både bachelor og master, og bachelor arrangerte forskjellige ting hele tiden, men få som møtte opp. Hun hadde tenkt litt på om dette kunne skyldes alkoholpress. Marius tok en replikk på dette og sa at han husket godt fjorårets studiestart. Mange studenter følte da at arrangementene enten havnet i kategorien for pubrace eller i kategorien for andakt, og mange savnet arrangement i midten. Det hadde ikke vært noen dekning for dette i år heller synes han, og mange savnet også arrangement der en kunne ta med barn. Det var viktig å jobbe med tilbud til alle. Sindre hadde en replikk på dette. Han mente det var veldig bra med rolig fadder, men de måtte ofte finne opp oppleggene selv. Det burde være en fast mal/opplegg for disse gruppene også, de trengte også guiding. Fredrik kom med en historie og oppfordring til SP. I flere år har STA delt ut gutte- og jenteposer under studiestart med forskjellige produkter og reklame i. For noen år siden hadde daværende SP tatt en prinsipiell debatt rundt disse posene, var det noe SP burde gjøre nå. Øystein sa at han ikke hadde vært så mye til stede under studiestart, han fikk ikke pose. Han mente det var en god ide med quiz, dette var absolutt noe en kunne ha på andre tidspunkt enn under studiestart også. Marius sa det var tydelig trykket på posene hvem leverandøren var. Han mente det var helt greit å si at det ikke var STAs poser og at STA kun deler de ut og ikke stod for innholdet. Fredrik fryktet at studentene ikke så forskjellen på hvem som delte posene ut og hvem som stod for innholdet. Jan Kåre sa at det ikke fantes arrangement for småbarnsforeldre, og dette var noe man måtte ta tak i. Det var mange i hans faddergruppe som ikke hadde fått være med på arrangementene.

7 Marius sa at bakgrunnen for at alkoholbruken ble pratet så mye om i fjor var at UiA hadde fått tilbakemelding fra Departementet om å tone ned alkoholforbruket under studiestart. Ole Thomas sa at det var mange av kommentarene som var kommet som hadde med Fadderordningen og Fadderstyret å gjøre, det var viktig å ta disse innspillene med dem. Når det gjaldt studiestartposene så ønsket han å henge seg litt på det Fredrik hadde sagt og spørre SP om de synes det var ok med posene. Fredrik opplyste om at det var en tilfeldighet at posene kom til UiA den første gangen. De skulle egentlig til HiAK, havnet på daværende HiA istedenfor og ble dumpet her. Øystein lurte på hva som var oppi posene. Ole Thomas svarte at det var: tyggis, cherrios, boks med antibac, lakriskuler, drops, tannkrem og reklamemateriale. I tillegg var det tamponger og intimservietter i jenteposene. Det kom spørsmål fra SP om Isabelle kunne få talerett på møtet. Det ble opplyst fra ordstyrebenken om at Isabelle var fast representant med de rettigheter det innebar på et møte. Isabelle mente at selve ideen med posene var god og det var bra å skape blest om STA, men innholdet var bare tull. Hun mente videre at om STA ønsket å være bekjent med posene, så burde man kanskje heller ha med ting fra UiA som representerte UiA. Eksempler på dette kunne være kladdebok fra Sørbok og kaffekort fra kantinen. Det var viktig med eierskap til posene, og linken er ansikter og t-skjorter. Marius var enig i at innholdet ikke var helt ideelt, men fortsatt viktig å dele ut noe og skape blest om STA. Han mente det hadde vært bedre med en studentkalender med STA på fremsiden. Ole Thomas tok en replikk på dette. Studentkalenderen er delvis STAs, en sender inn lokalt material. Når det gjaldt diskusjonen rundt det å ha andre ting i posene, ville dette bli et økonomisk spørsmål. Marius mente at forsiden på kalenderen måtte være STA-relatert. Isabelle var helt enig i dette, forsiden måtte være i STA-farger. Hun mente at UiA sikkert kunne være med å sponse, muligens ønsket kommunene også å delta med midler. Det var viktig å være kreativ og tenke utenfor boksen når det gjaldt eventuelle sponsorer. Jan Kåre mente at kreativiteten var helt opp til SP selv, det er mange næringsforeninger på begge kampusene også. Han mente videre at jobben ville bli å sette sammen posene, og skulle STA levere ut noe måtte en kunne stå inne for det. Hege Lovise var enig i mye av det som Isabella sa. Det var godt mulig forskjellige butikker ville være interessert, for eksempel kaffe og kake på en cafe og lignende. Marius kunne opplyse om at Grimstad Kommune hadde vært i kontakt med Fadderstyret i Grimstad for å diskutere måter de kunne være med å hjelpe til under studiestarten. Han mente det hadde vært kult å få til noe skreddersydd for UiA. Fredrik sa at bakgrunnen for at han hadde tatt opp saken var at dette var tatt opp prinsipielt i et tidligere SP. Den gangen var det pakker fra Nestlé som var utfordringen. 7

8 8 Ole Thomas var enig i mye av det som var blitt sagt, men han mente også at en måtte ha en prinsipiell diskusjon rundt saken og også se hvilke bedrifter en eventuelt ønsket å ha med. Han opplyste om at en fortsatt har 5 paller med poser stående, og disse ønsket en å bruke under SP-valget. Han lurte på hva SP mente om det. Isabelle mente det var en selvfølge å ha en prinsipiell debatt rundt hvilke bedrifter en eventuelt ønsket å ha med. Hun mente en kunne begynne med å se på hvilke bedrifter UiA allerede har avtaler med. Når det gjaldt posene og valget mente hun at en bare kunne bruke de. Posene var jo allerede her, og valgdeltakelsen er lav, så posene kan lokke. Marius hadde vært inne på hjemmesiden til studentposene og kikket. De ble delt ut mange steder i landet og han mente at det ikke var noe problem for STA å dele de ut, all den tid det står studentpose på og ikke kommer fra STA. Han mente det var viktigere å ha kontroll på hvem og hvor ting kom fra når STA sette navnet på. Fredrik spurte SP om det mente styret burde lage en sak på dette til et senere SP-møte. Dette er en eventuell sak som vil kreve saksbehandling på forehånd. Silje mente dette burde bli en SP-sak. Det var mange som hadde meninger. Orienteringssaker SP-sak 49/12 UiA - løpet Eirin la frem saken. Lørdag 22. september arrangeres UiA-løpet av Kristiansand Studentidrettslag (KSI). Arrangementet er i forbindelse med årets tv-aksjon som skal støtte Amnesty. Styret er blitt spurt om de kan stå for grilling av pølser etter løpet er ferdig, dette er noe de ønsker å være med på. STA har ingen ambisjoner om å tjene penger på dette og jobber med å skaffe sponsing. Om det viser seg at en må selge pølsene er ambisjonen selvsagt å gå i 0, og et eventuelt overskudd vil uavkortet gå til tv-aksjonen. Styret ønsket å invitere SP med på grillingen. Fredrik åpnet for spørsmål. Marius lurte på om tanken var å få sponset pølsene, så selge de og la overskuddet gå til tv-aksjonen. Eirin svarte at det ikke var helt bestemt enda, men alt overskudd vil gå videre. Isabelle sa at hun regnet med at det var krefter med penger som stod bak arrangementet, og lurte derfor på om ingen av dem hadde sagt seg villig til å betale. Eirin svarte at KSI hadde sagt seg villig til å ta en eventuell regning. Isabelle sa at hun hadde et stort problem med at det skulle koste penger å kjøpe pølser og inntektene ikke skulle gå til aksjonen, men å dekke pølsekjøpet. Dette var hun helt i mot.

9 9 Eirin opplyste at KSI hadde fått sponsing. Marius mente det var feil at en bedrift skulle tjene på at STA kjøper grillmat. Eirin var enig i dette, det var derfor man jobbet med å få pølsene sponset. Isabelle håpet at man fikk pølsene sponset og opplyste om at Slakter Frivold vart veldig glad i å profilere seg. Fredrik spurte SP om de mente at man ikke skulle ha pølser om de ikke ble sponset. Isabelle mente at man ikke skulle ha pølser om man måtte kjøpe de siden det var Amnesty. Marius sa at dette var et viktig prinsipp, men han kunne leve med pølser til selvkost. Et alternativ, mente han, var at folk kunne ta med mat mens STA stod for griller og grillkull. SP-sak 50/12 Avspark NSO Ole Thomas la frem saken. Den første helgen i august hadde han vært på avsparkkonferansen til Norsk Studentorganisasjon (NSO) på Romerike Folkehøgskole. Ann Iren og Tom Børge var også med, de representerte faglige komiteer. Det hadde vært en flott og lærerik helg. Ole Thomas deltok på forskjellige bolker, blant annet Samarbeid om arbeidsdeling og konsentrasjon(sak) og Fra tanke til tekst. Han møtte også deler av Landsstyret for 2012/13 og hadde selv et innlegg om pedagogisk kompetanse. Konferansen var Øyvinds første som NSO leder og han klarte seg veldig bra. SP-sak 51/11 Siden Sist Ole Thomas la frem saken. Han hadde vært tilbake på jobb første uken i august, det hadde vært travelt før studiestart, men veldig moro. Studiestarten gikk veldig fint, ønsket å gi skryt til STA-Grimstad som stort sett hadde kun vært 2 på stand. Gav også skryt til eget styret. Ole Thomas hadde vært på en del utvalgsmøter, blant annet dekanråd, referansegruppen for universitetsbyen og kompetansetorget. En hadde også hatt en del forberedende møter til tillitsvalkurs. Disse kursene er en viktig rekrutteringsagenda til SP-valget. Hjulene i forhold til høsten SP-valg var satt i gang, årets valg blir i perioden oktober. Ole Thomas hadde vært i media i sommer angående BSU-saken og i forbindelse med studiestart. Han jobbet også med en kronikk om UiA-

10 10 løpet sammen med Helge Ø. Hovland, en av studentrepresentantene i UiAs universitetsstyre. Torsdag 23.august ble det første Student på Torget arrangert, det gikk dessverre med dundrende underskudd. Ole Thomas hadde representert STA på sponsortreff i forbindelse med NM i friidrett, han hadde også vært på stadion under arrangementet. Jobbet med å opprette Studentråd, det vil bli en sak på septembermøtet i SP. Styret ønsker innspill fra SP i saken. Har hatt styremøter, har vært litt manglende da en har manglet velferdsansvarlig. Ole Thomas skal sette fast kontordag i Grimstad. Fredrik åpnet for spørsmål. Isabelle lurte på om en skulle kjøre BSU-saken større. Det var tross alt snart valg. Ole Thomas sa at en kunne godt prøve, men saken snudde dagen etter så det døde kjapt ut. Isabelle sa at selv om saken ble vunnet hadde saken gitt studentene en gylden mulighet til å se på saken med ekstrainntekter, renter og lån. På Stortinget har partiene satt i gang med valgprogrammene, så det er en mulighet for å få pushe studentene inn i programmene. Fredrik opplyste om at partiene allerede hadde dette i partiprogrammene, men de klarte ikke å gjennomføre det. SP-sak 52/12 Eventuelt Marius ønsket å ha siden siste fra Grimstad. Det var kommet en del tilbakemeldinger fra studentene gjennom tillitsvalgtsrådet på teknologi og realfag. Dette rådet var veldig populært og det ble vist stort engasjement. Det jobbes med å få de andre fakultetene med også. Det var kommet ønsker om litt lengre og flere tillitsvalgtsråd utover året. Det var også ønskelig å utvide 24-timers sonen. Første møte etter sommeren i prosjektgruppen for kommuneplan Grimstad var blitt avholdt. Det var blitt vedtatt å holde en NHO-konferanse i Grimstad i høst, Marius hadde vært på møte med teknisk utvalg før sommeren angående saken. Det ble også jobbet med avtalen mellom UiA og Kjevik, og få til bedre kommunikasjon mellom de ulike partene og studentene. Vegard informerte om at det jobbes med tillitvalgtsrådene i Kristiansand også. Har satt av første møtedag til 17.oktober. Hege Lovise hadde en sak om digitalisering av universitetet. Dette var en sak som var blitt tatt opp på SP-møtet i januar, og i april hadde hun

11 11 vært på en konferanse om digitalisering. Studiet hennes er fronterbasert og fronteransvarlig på universitetet var veldig interessert i saken. Hun skulle ha et møte med han i høst. Hun mente det var viktig å få de ansatte med på å bruke Fronter mer, da ville studentene også bruke det. Hun mente STA burde være en pådriver for dette. Marius ønsket å informere om en klagesak fra forrige semester. Eksamen hadde vært før mars og ble avgjort på et møte i mai med 14 dagers svarfrist. Han hadde lært av denne saken at studiekatalogen var å anse som en kontrakt, og at alle fag skal gjennomføres slik de står i katalogen. Han mente det var viktig for studentene å følge med om dette ble overholdt og at UiA hadde en del å rydde opp i forhold til dette. Det var ikke alltid at innholdet i katalogen stemte med faginnhold og emner. Isabelle hadde en replikk om saken. De hadde kjørt samme saken på noen av hennes masterfag der det ikke var samsvar mellom fag og studiekatalog. Studiekatalogen var da endret til neste semester. Hege Lovise ønsket å komme med et innspill til tillitsvalgtskursene. Det var veldig viktig å si fra på kursene at det nyttet å si fra om ting som ikke fungerte. Hun var tillitsvalgt på masteren sin, og der var det flere endringer som var gjort etter innspill fra studentene. Marius ønsket at STA skulle lage en sak om hvordan en forholder seg til gratisprinsippet og diverse obligatoriske turer/ekskursjoner. Det var flere og flere faglige turer som ble arrangert utenfor kampusene som ofte kostet en del. Hege Lovise hadde en kommentar på dette angående reiser til studentene på utviklingsstudiet. De studentene hadde mye reiser og fikk dekket 7000 kr av Lånekassen på summer over Silje hadde en kommentar på dette angående praksis på sykepleien. Samlet skal all praksis vare i 1 år, og busskortene var veldig dyre. Praksiskoordinatoren hadde fremstilt dette som om en filleting, Silje mente dette var en dårlig holdning. Marius opplyste om at gratisprinsippet stod veldig sterkt, med mindre institusjonene hadde fått dispensasjon fra departementet om å pålegge studentene merutgifter til for eksempel turer. Han mente STA burde jobbe med å sjekke dette ovenfor UiA. Silje ønsket å komme med en oppfordring til styret angående høsten SP-valg. Hun mente det var svært viktig å få ut valginfoen så tidlig som mulig, dette ville gjøre det enklere å rekruttere kandidater. Møtet ble avsluttet klokken 18.00

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.05.12 Saksbehandler Tonje F. Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.10.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.02.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.02.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 22.02.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.02.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 25.04.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.09.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Rolf Bjarne

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.02.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.04.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 08.04.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.10.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 21.03.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 21.03.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 21.03.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 21.03.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 23. november 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 23. november 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.11.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 23. november 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet:

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 16:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 16:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. Godkjent Sak

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011 Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Dagsorden for studentrådsmøtet onsdag 19.10.11 kl. 11.45 13.45 S 141 på P48

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13 Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste AU-møte 17/13 den 15.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

INNKALLING til møte i lokalt styre for Oddemarka skole torsdag 22. januar kl. 1930-2100

INNKALLING til møte i lokalt styre for Oddemarka skole torsdag 22. januar kl. 1930-2100 Til styremedlemmene Dokumentene sendes fortrinnsvis på e-post. Styrets varamedlemmer (skal ikke møte uten spesiell innkalling) og foreldrekontaktene får saksdokumentene til orientering (uten vedlegg dersom

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 Tid: 13.06.2014 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Solheim Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Juan Valenzuela Oleg Sashchenko Anne

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referent og ukesmail: Thinius Kontorvakt neste uke aka etter påske: Gaute (kakestraff) Ikke tilstede: SO, Mats, Hallén, Emilie, Gaute, Hallvard Info fra påtroppende leder

Detaljer

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/1854 Sak 04/11 Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Referat OSSK 16 november 2013

Referat OSSK 16 november 2013 Referat OSSK 16 november 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Club 67: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Åpen

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer