STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet"

Transkript

1 STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

2 Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen Spørreskjemaet Hvem svarte? Presentasjon av studentenes evaluering Forventninger Faglig innhold Sosialt utbytte Oppsummering og anbefalinger til neste år 20 Vedlegg: Program for oppstartukene

3 1 Innledning Studentevaluering av oppstartukene inngår i Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet som beskrevet i pkt. 2.1: Det skal gjennomføres en årlig studentevaluering av oppstartukene. Oppstartukene skal i størst mulig grad oppleves som faglig relevante og gi et godt sosialt utbytte for begynnerstudentene. Hensikten med evalueringen er å fange opp signaler fra studentene om deres erfaringer med oppstartukene og deres første møte med NMH som studenter. Oppstartukene er obligatoriske for studenter i 1. år på bachelorstudiene, samt et tilbud til alle nye studenter ved NMH. I 2013 ble oppstartsukene avholdt fra mandag 19. august til og med fredag 30. august. En gruppe bestående av leder av Studieutvalget, leder for formidling og SUT-leder var ansvarlige for utviklingen av programmet. Fagseksjonene ble også bedt om å komme med innspill til programmet, og nytt i år var bestemmelsen om at det skulle settes av tid til egen øving hver morgen. Slik ble også programmet kortere enn tidligere. Programmet for ukene er vedlagt. 2 Om evalueringen Evalueringsskjemaet ble sent ut den siste dagen av oppstartukene til alle de nye studentene på kandidatstudiet, i alt 91, med påfølgende purringer for å øke svarprosenten. 2.1 Spørreskjemaet Spørreskjemaet består av 13 spørsmål der 8 er lukkede med svaralternativer og 5 åpne/ fritekstkommentarfelt. Respondentene får innledningsvis et åpent spørsmål om sine forventninger som føles opp med spørsmål om i hvilken grad forventningen ble innfridd. De neste spørsmålene omhandler de ulike programpostene og hvor godt det faglige opplegget var. Dernest evalueres det sosiale utbyttet deltakerne fikk av oppstartukene. Undersøkelsen avsluttes med spørsmål om hvordan oppstartsukene bør legges opp til neste år. 3

4 2.2 Hvem svarte? Spørreskjemaet ble kortet ned i år fra 39 spørsmål til 13, fordi man så i fjor at mange begynte uten å fullføre undersøkelsen. Svarprosenten er langt bedre i år. Denne tabellen viser antall studenter som ble invitert til å delta i evalueringen og prosentandel som deltok for perioden : Inviterte Respondenter Svarprosent 61 % 52 % 53 % 44 % 69 % 3 Presentasjon av studentenes evaluering Svar på de lukkede spørsmålene er gjengitt i tabeller med antall respondenter for hvert svar, samt prosent. Samtlige fritekstkommentarer er også tatt med i rapporten, i enkelte tilfeller redigerte for å sikre anonymisering. 3.1 Forventninger Hvilke forventninger hadde du til oppstartsukene ved Norges musikkhøgskole? Champagne, munch-museum og urelevant Gründer arbeid. Har snakket med mange på 2. klassinger. Andre forhåpninger var å bli godt kjent med klassen. Visste ikke helt. Forventet en del festing på kveldene, men det ble heller å være sammen og kose seg. Mye bedre. Mye info Jeg håpet at det kom til å bli gøy, sosialt og interessant. Jeg hadde høye forhåpninger til oppstartsukene. Ikke så høye forventninger, spennende, men jeg forberedte meg på at informasjonen skulle være litt rotete.. Jeg hadde ikke sett for meg noe spesielt - så jeg ble positivt overraska! Mange gode foredrag og kurs som jeg har nytte av. Jeg forventet å få en grundig innføring i skolens fasiliteter, linjer, systemer og rutiner. Jeg regnet med å bli presentert for mine faddere, og at det skulle bli arrangert sosialt opplegg for det nye kullet. Sosialt, mye gøy og mye info om forskjellige ting. Masse info og mange folk! 4

5 Hadde ingen spesielle forventninger til oppstartsukene. Var klar for å ta imot/gjøre det som jeg ble fortalt. Sampillsprosjektet var en fin opplevelse og SUT har gjort en kanonjobb for oss som nå begynner ved skolen. Bli kjent med skolen, både bygget og medstudentene. Få oversikt over hvordan studieåret ville være, med fag, timer, prosjekter osv.. Jeg hadde hørt at det var veldig mye info og lite spilling, så det var vel egentlig det jeg forventet. Hadde ingen spesielle forventninger. Trodde det kom til å bli skummelt men det gikk fint. Hadde vel strengt tatt forventninger om mer faglig trykk fra start, men det var veldig greit med en myk start, da jeg ikke var så flink til å øve i ferien. Spent! Jeg hadde ingen forventninger til oppstartsuken. Jeg hadde hørt at det ikke var noe spesielt med opplegg, så jeg ble positivt overrasket til alle aktivitetene SUT arrangerte. Ikke noe særlige forventninger. At det skulle være fokus på det sosiale innad i både 1. klasse og 1. avdeling. Mindre samtidsmusikkprosjekt - Jamkvelder - "scene til scene" i "pub til pub" format - flere sosiale sammenkomster gjerne innblandet med alkohol Jeg forventet at det kom til å være mye informasjon og litt prosjektarbeid så det stemte jo ganske så bra. Må si jeg ble veldig positivt overrasket av at det ble arrangert "NMH fra topp til tå". Veldig godt initiativ synes jeg. Mye informasjon jeg forventa at vi skulle bli tatt godt i mot, ha foredrag med interessante folk, og bli inspirert til å ta fatt på studiet. Å få innføring i åssen ting foregikk og fungerte på skolen Lærerike, praktiske og sosiale dager. Tenkte det ville bli spennende Mye tid brukt på leker eller bli-kjent-programmer som glir inn i hverandre, lite fokus på det man faktisk skal drive med under oppholdet på NMH. Jeg håpte på at jeg skulle lære å kjenne skolen og få en oppfatning av de kommende årene. Å bli kjent med skolen, dens ressurser og lærekrefter, og blir kjent med mine medelever Jeg tenkte det ville være lærerikt, spennende og at jeg kom til å møte masse nye mennesker! Felles program for alle førsteklassinger. Sosiale aktiviteter, osv. Jeg hadde forventninger om at jeg skulle bli kjent med mange nye mennesker og at det kom til å skje mye sosialt Å komme fort i gang med samspill og bli kjent med skolen og lærerene. Jeg forventet spennende dager med masse bli kjent-opplegg, samspilloppgaver, omvisninger og informasjon. Jeg forventet ikke fadderordning og SUT-arrangementer, og ble veldig positivt overrasket. Jeg forventet to interessante uker Hadde ingen forventninger utenom å bli kjent med mange nye 5

6 Mye info, få litt tid til å bli kjent med folk og bli kjent på skolen Trodde vi skulle bli kjent med huset, de andre retningene og ikke minst bli kjent med vår egen retning og kanskje noen forelesninger og workshops Hadde få forventninger, men kanskje å bli kjent med folk og skolen. Bli kjent med de nye studentene + lære om NMH (ulike øverom og muligheter, regler osv.). Bli litt kjent med mange og forstå litt mer av hvordan studiet var lagt opp! Og ellers ha det sosialt på kveldene og få den praktiske info som var nødvendig for å komme i gang greit på skolen etterpå Jeg hadde ikke så mange forventninger bortsett fra at det ville bli litt sosiale aktiviteter Forventet å få relevant info for studiet og få et skikkelig innblikk i hva som skjer på NMH Bli kjent med nye folk Bli bedre kjent med de ulike studiene Bli godt kjent med mitt eget studie Bli kjent med mine medstudenter, få oversikt over alt praktisk, lokaler. Treffe lærere, få oversikt over de ulike programmene på skolen. Sosiale aktiviteter etc. Hadde ikke tenkt så mye på det annet enn at det kom til å bli en uke for å bli kjent med både studenter og studiestedet. Hadde kanskje en forventning om å se flere av de studentene som ikke er nye i år. Spennende, sosialt, informativt, lærerikt Hilse på de fleste i mitt kull og flest mulig fra skolen. Treffe lærere, se lokaler, samspillsprosjekt og informasjon. Jeg var veldig spent, med tanke på de andre elevene. Jeg var spent på hvordan jeg kom til å klare meg sosialt og hvordan det skulle bli med samspill- det var litt skummelt å tenke på at alle jeg skulle spille med var veldig dyktige på instrumentet sitt. Men mest av gledet jeg meg til å endelig komme i gang med studiet jeg hadde gledet meg til i mange måneder. Jeg forventet et grundig bli-kjent-opplegg, omvisning og informasjon og samspillsprosjekt. Småflaue selskapsleker, mye informasjon og lite tid til øving. Hadde ikke så store forventinger, ettersom jeg kjente noen som hadde gått der tidligere, og uttalt at det ikke var særlig mye fadderopplegg! Jeg håpte derimot at det var hyggelige folk, og at jeg skulle bli kjent med andre enn de jeg gikk i klasse med! Få informasjon om det kommende året, og bli bedre kjent med bygningen og elevene Introdusering av skolens lærere og lokaler og et fadderopplegg. 6

7 I hvilken grad ble dine forventninger innfridd? Kryss av på en skala fra 1-5, der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad 3.2 Faglig innhold Hvor stort utbytte hadde du av de ulike innslagene i programmet til oppstartsukene? Møte med studiekontakter i grupper etter kandidatstudieretning : 7

8 Om øving ved Morten Carlsen Om øving ved Guro Gravem Johansen Informasjonsmøte med Studieseksjonen Omvisning i biblioteket 8

9 Balansenøkler med Merete Sperre Prestasjonsforberedelse med Phillip Dammen 9

10 NMH fra topp til tå Samspillprosjektet Dyrenes Karneval -revised Samspillprosjektet Dyrenes karneval - revised utgjorde en stor del av den første oppstartsuka. Hvor fornøyd er du med følgende sider av prosjektet? Presentasjon av hensikt og mål med prosjektet 10

11 Praktisk informasjon knyttet til prosjektet Kunstnerisk/ faglig utbytte Sosialt utbytte Presentasjonen fredag 23. August 11

12 Har du eventuelle kommentarer til samspillprosjektet? Komponistene burde har skrevet stykkene jevnere fordelt, så vi fikk spille tilnærmet like mye. Det var nå en veldig skjev fordeling Det var ganske vanskelig i starten og så var det bra å åpne opp slik at alle kunne delta Det var moro! Likte svært godt at vi fikk spilt sammen allerede fra første dag. Et artig og kreativt prosjekt. Ikke veldig givende, instrumentalt, men musikalsk og sosialt var det veldig bra. Dirigenter/komponister og øvrige arrangører gjorde en god jobb, til tross for at en del tekniske feil oppsto underveis. Jeg synes selve framføringen av verket gikk veldig bra, og er fornøyd med det samlede resultatet. Ble veldig stress i begynnelsen pga. manglende bassforsterker. Brukte mye tid på å finne denne. Det var et veldig kjekt prosjekt å være med på, men for mange av oss så hadde vi nå ventet hele sommeren for å spille musikk med flinke mennesker igjen også ble vi servert noe litt annet enn det de fleste av er vant til. Men det var fortsatt ett kjekt prosjekt å være med på. Det var en del utfordringer med teknologi og organisering underveis, men til slutt fungerte det ganske så bra heldigvis Man ble litt kjent med de man var på gruppe med, men ingen av de andre gruppene. Kjekt med noe litt annerledes, som likevel gav musikalsk mening og som var noe vi kunne formidle til publikum med stolthet. Passet dårlig for meg, og mange andre vil jeg tro. Musikken som var skrevet ut for mitt instrument var ikke musikk som kan spilles på mitt instrument i det hele tatt. Det var gøy! Det var gøy å oppleve litt annen musikk enn det man har til vanlig i korps og orkester. Noe som alle burde prøve ut uansett. 12

13 Nei, ingen kommentar. Møter både dirigenter og komponister, mennesker som har vært på NMH en stund, og som presenterer seg selv og skolen på en avslappet måte over tid og i forbindelse med en felles kunstutfoldelse. Fint opplegg. Det var fint at vi begynte med et prosjekt som ikke var så prestasjonskrevende slik at vi fikk en sjanse til å bli bedre kjent! Jeg fikk ikke spilt på hovedinstrumentet, men likevel var det sosialt og spennende! Veldig trivelig å bli ordentlig kjent med de på gruppa! Veldig artig idé og fint å samarbeide med komponistene Prosjektet var bra og gøy, men så ikke noen hensikt med det bortsett fra å ha noe å gjøre. Kjenner at det hadde vært bra å få en enda tydeligere oversikt over hvordan prosjektet skulle forløpe, det var veldig utydelig frem til første tutti-prøve. Tror også det hadde vært bedre å få høre de ulike gruppenes tolkninger av de ulike dyrene separat. Den blandingen det ble var altfor utydelig i karakter, den delen av stykket hadde større potensial, men ble mest kakofoni. Komponisten burde hatt bedre kunnskaper om for hvilke instrumenter han/hun hadde skrevet for, og instrumentalistens sjanger. Kunne fått tilsendt noter/instruksjon/presentasjon til/av prosjektet i forkant for å være mer effektive, og for å få en bedre og mer oversiktlig start på uken og innøvingsfasen, med mer fokus på samspillet. Kunne vært mer bli kjent leker i hver gruppe. I min gruppe startet vi spillingen med en gang etter en rask navnerunde på noen sekunder. Gøy, lærerikt, sosialt. Ganske spesiell musikk, som ble litt mindre motiverende å jobbe med utover uka. Men folk klarte å holde motivasjonen oppe. Skjønner at det er vanskelig å få til - men det hadde likevel vært bra med litt mer selvutfoldelse fra utøverne! Gøy at det blir en form for spilling på eget instrument med en gang. Tror det er fin måte for alle å spille for første gang sammen med/for klasse og skole. Vi hadde en fin gruppeleder som hadde mye navneleker når vi ventet på noter! Det syntes jeg var skikkelig bra og tror det er veldig viktig:) Veldig fint at vi ble satt i "tilfeldige" grupper med folk som spilte helt andre instrumenter enn deg selv! Likte godt at fokuset var at vi skulle skape noe sammen, og det var veldig gøy og ikke så selvhøytidelig eller brifete! Likte at fokuset var at vi skulle spille sammen, ikke at vi skulle "vise hvor flinke vi var for hverandre", om det var noenlunde forståelig!:) 13

14 Hvor faglig interessant opplevde du oppstartsukene samlet sett? Har du eventuelle forslag til hvordan oppstartsukene kan bli bedre faglig sett? Mer samspill, også eldre musikk i mindre grupper, flere supre foredrag med Morten Carlsen! Nei, det var greit! Ingen kommentarer Flere gode forelesninger, de var virkelig inspirerende! Jeg følte at det var mye snakk om øving, og hva som var bra og dårlig med det. Og det er fint, men det kunne jo kanskje vært litt mer variasjon ved at man kanskje snakket om andre relaterte ting til musikk? Forbedre NMH fra topp til tå. Spesielt viktig med programleder. Onsdag og torsdag var det ganske bra. Og de som skal presentere sin seksjon må være forberedt og vite hensikt, og tilnærming til formidlinga av det stoffet de skal presentere. Flere sosiale aktiviteter. Mer interessant musikk å jobbe med. Musikalske prosjekt som ikke baserer seg på samtidsmusikk, men mer på improvisert musikk, og/eller som inkluderer studentene i en større grad under innøvingsprosessen. Når det er satt av så mye tid til prosjektet som det var, bure vi studentene vært med på å utforme konserten selv. Det var vi ikke. Egentlig ikke. Faglig sett er jeg veldig fornøyd Flere foredrag Nei, ingen forslag til hvordan oppstartsukene kunne blitt bedre. Mindre og mindre opplegg i stedet for plutselige hull. Mer lærerdeltagelse i uformelle arrangementer som grillfest og kanonballturnering. Stort sett bra! 14

15 Vi burde hatt bli kjent-leker eller lignende. Eventuelt bare gruppearbeid på et vis, slik at alle ble kjent. Man ble ordentlig kjent egentlig bare med de man var på gruppe med under Dyrenes Karneval. Mange holder seg med de man allerede kjenner. Dem er det vanskelig å bli kjent med for de faktisk ikke kjenner noen fra før av. Flere forelesninger av typen som Carlsen og Dammen hadde. Inspirerer Aktivisere folk. For eksempel arrangere kammermusikkgrupper eller liknende Kanskje at skolen legger mer opptil Jam og samspill for jazz og mp Flere faglig relaterte forelesninger og aktiviteter. Føler at de to første ukene veldig lett kunne ha blitt komprimert ned til én Opplever at de sosiale aktivitetene kunne vært bedre planlagt. Man kunne ha funnet måter å få folk til å omgås mer på tvers av faggrenser gjennom flere leker og lignende. Man kunne hatt litt flere fellesaktiviteter, opplegget ble litt for kort noen ganger På øvingsteknikker skulle blås hatt en blåser og stryk hatt en stryker. Ble litt feil når blåsere måtte høre på en stryker sine teknikker. Bedre informasjon ang. registrering! Flere foredrag om flere forskjellige temaer. Droppe NMH fra topp til tå, evt. bare ha det en time. Det var bra at vi begynte med spilletimer og klassetimer i hovedinstrument første uka! Kunne godt tenkt meg mer samspill i oppstartsukene. Vi jazzelevene organiserte etter hvert våre egne jammer hvor vi møttes og spilte sammen - men det hadde vært topp om skolen arrangerte dette! Gjerne på kryss og tvers, men alle er gira på å komme i gang og spille med hverandre fortest mulig. Nei! syntes det var veldig fint:) Kanskje et lynkurs i studieteknikk, men det ville jeg heller hatt en uke litt senere kanskje. 3.3 Sosialt utbytte Hvor godt sosialt utbytte hadde du av oppstartsukene samlet sett? 15

16 Hvilke SUT arrangementer deltok du på? Hva synes du om omfanget av det sosiale programmet i regi av SUT? Har du forslag til hva som kan forbedre det sosiale utbyttet? Flere "bli-kjent-aktiviteter" Flere fester? Følge opp/evaluere fadderordningen og kanskje lage et mer fast rammeverk rundt denne. Fadderne gjorde en relativt god jobb, har jeg inntrykk av. Det kunne kanskje vært flere arrangementer i regi av fadderne (skape bedre samhold innad i instrumentgruppene). Litt usikker, kanskje andre aktiviteter enn å være ute til sent på kvelden. Gjøre hyggelige aktiviteter i parken er jo en mulighet :) Grillinga første kvelden var veldig fint! Da fikk man hilst på mange nye mennesker. Kanskje enda mer helt i starten. Altså mye sosialt mandag og tirsdag, for så å roe det litt ned etter hvert. Men alt i alt er jeg fornøyd med mengde og fordeling. Det er uansett vanskelig å møte alle sine krav på dette punktet, ettersom det er så utrolig mange meninger om Hva som er passelig "påtvungen" sosial trening... Mer leker og moro 16

17 Samspillprosjekt der studentene hadde hatt en større rolle med å utforme resultatet, der vi måtte vært kreativ sammen og jobbet på lag for å lage et resultat som skulle framføres for hverandre. ikke samtidsmusikk som er skrevet av andre elever. Et ferdiglaget "produkt" som bare skulle innøves krever ikke et samarbeid på samme måte. Mye flere arrangementer. For eksempel i form av jamkvelder, ballspill eller andre leker på fotballbanen bak neuf, musikkquiz-kveld, kvelder på utesteder (gjerne i forbindelse med konserter), flere grillkvelder (de som var var veldig bra). Oppstartsfesten var helt super! Nå er jo dette i startfasen, og ingenting er perfekt. Så er vel opp til mitt trinn å føre det videre. Nei. Ordne så man på en måte blir tvunget til å snakke med folk, synes det var litt vanskelig å komme i kontakt med noen og har ikke blitt særlig kjent med noen egentlig. Flere arrangementer å velge mellom basert på utenomfaglige interesser (ikke musikk). Legge opp til mer fadderaktiviterer, evt scene til scene som en fadderaktivitet slik at man får sett på de scenene som er aktuelle for ens instrumentgruppe og som man kanskje kan få mest ut av. Mer fadder-og elev forhold! Og kanskje ikke bare dele oss inn i instrumenter, men blande oss litt, så vi blir kjent på tvers av instrument og sjanger! Det er bra at det blir lagt opp til at vi blir kjent med de instrumentgruppene eller studieretningene vi hører til, men en mer bevisst blanding av feks instrument (feks i faddergruppene?) kunne bidra til et bedre sosialt miljø på skolen generelt, tror jeg. De som du ikke har så mye undervisning sammen med er jo de som det er vanskeligigst å bli kjent med resten av året. SUT har gjort et fantastisk arbeid, og jeg ville ikke pålagt dem enda mere. Skolen kunne imidlertid laget flere SUT-aktige arrangement og prosjekter. Faddergrupper på tvers av instrument og studieretning for å bli kjent med andre enn de på samme instrument Gjøre mere ting så man blir "tvunget" til å bli kjent med folk, f.eks. Ha faddergrupper på tvers av instrumenter og jazz/ped/folkemusikk/klassisk og ensemblespilling Evt. fotballkamp (på useriøst nivå) eller volleyballkamp e.l. Møte andre studenter ved andre skoler. NMH ble veldig innelukket og knyttet til seg selv eller neuf. Mer sprell utenfor Majorstuen! aktivitetene kunne ha vært litt mer forberedt. SUT har gjort en bra jobb og virkelig stilt opp, men det oppleves som at det mangler litt planlegging i blant. Faddergruppe som går ut på noe annet enn å drikke alkohol. Enda et kveldsarrangement lignende grillfest og St. Hanshaugen. Mer fadder. Fadder er kjempe bra, og positivt at dere satt det opp, men det var alt for lite og for lite forberedt. Kanskje velge mindre grupper på hver 17

18 fadder også. Fadderkvelden var nok noe alle likte best, men skulle som sagt vært bedre planlagt og mer. Synes den biten har vært veldig bra! Kjempebra fadderuke!! Scene til scene kunne kanskje vært mer sosialt sett - en rebus eller konkurranse eller ha et annet formål enn kun å se på hvor de lå! Men ellers synes jeg det har vært helt topp - helt topp med kanonballturnering!! Flere aktiviteter, ala kanonball. Trenger ikke BI-omfang, men ting som quiz eller fotball. Hva selve aktiviteten er, er egentlig ikke så viktig, men at man blir kjent med folk. Kanonball og grillfest fungerte svært bra på den måten. Hva synes du er passe tidsomfang for oppstart - en eller to uker? Resultater fra denne evalueringen vil være et viktig verktøy i planleggingen av oppstartukene neste studieår. Dersom du har flere kommentarer eller innspill som du mener vi bør ta med oss videre, ber vi deg skrive det her: Utrolig forbedring fra i fjor, Bravo! Synes fortsatt det kan være flere sosiale aktiviteter, gjerne i mindre, tilfeldig sammensatte grupper. Synes at oppstartsukene var helt konge. Det ble litt mye arrangementer hver dag i forhold til hva jeg følte jeg hadde tid og energi til. Når en er nyinnflyttet så er det jo en del ting å ta seg av i forhold til huset og andre byråkratiske ting som tar en del tid, så da er det fint å ha tid til disse tingene i oppstarten Er litt usikker på hvordan det kan forbedres men for min del så var det litt tung å høre på informasjon for/ettermiddag for så å dra ut på sosiale begivenheter etterpå. Da går ting mye i ett og tapper noe kolossalt på energien. Det var mye ny informasjon, så man bør kanskje ta det viktigste. Alle de ulike instrumentgruppene hadde feks kanskje ikke trengt å bli presentert på "nmh ved topp til tå" Tidsskjemaet var veldig stramt, og ble litt vanskelig å følge. Ellers likte jeg godt de ulike forelesningene vi fikk om øving og bevegelse ol. Det var bra vi fikk den informasjonen så tidlig i studiet :) Jeg syns at en uke med oppstart var nok, så kan man heller ha en litt mer gradvis uke som uke nr.2 hvor man faktisk får begynne med litt av undervisningen. 18

19 Da vi fikk informasjon om nettsidene og logoen og det, var det veldig mye informasjon som vi fikk beskjed om at vi kom til å få vite mer om. Men mye av det som var viktig, f.eks nettsidene og it-tjenesten på nmh samt. Hvordan få musikk-konto på mobil o.s.v var vanskelig å få med seg og vi fikk ikke videre informasjon om det. jeg synes det skal jobbes med å få første spilletime så tidlig som mulig, ettersom det gir trygghet og en pekepinn i øvinga i starten, som for min del kanskje ble litt anspent, stressa, famlende og lite målretta før jeg hadde min første spilletime, og fikk senka skuldrene. Viser til forrige spørsmål: 1 uke er kanskje litt for lite, men 2 uker er definitivt for mye synes jeg. Hva med å starte på f.eks. torsdag? Det resulterer i 2 helger under oppstartsperioden, selv om man kutter ut noen skoledager. Info og "bli kjent" kunne vært hovedfokus tors-lør, mens man startet med et eventuelt (eller flere parallelle) samspillsprosjekt på mandag. Det hadde vært veldig fint om det ble informert helt fra starten om hvordan nummersystemet for rommene fungerer. Det er veldig ofte at folk ikke veit hvor hva er de første dagene. Veldig bra at det ikke var for mye informasjon på en gang, ellers var det veldig greit å ha det så pass spredd. Rektor holder bra taler. Mangel på adgangskort begynner å bli irriterende: forklar fordelene ved å bestille studentkort før skoleåret begynner. Det var trøbbel med å få studentkort(noe som det tydeligvis pleier å være). Kanskje en ide å ha et kort hengende i heisen sånn at man kan få kommet seg opp i 5. for å øve uten å måtte gå opp alle trappene med tunge instrumentkasser. ikke som jeg kommer på. Mye bra! Man burde treffe fadderen sin allerede dag 1, og det burde være mer og mer omfattende "bli kjent". Kan være mye mer konsentrert og heller vare én uke. Vi er ivrige etter å komme i gang Mye info som ikke har kommet ordentlig frem, f.eks. restfag(???) Hva er det? Kan vi velge det? Synes at en uke med oppstart holder Det er veldig bra med opplegg. Uke 1: Intensivt, mange aktiviteter og mye sosialt. Uke 2: Mindre aktiviteter, flere forelesninger og oppstart med de ulike fagene. Det er virkelig en bra modell. Løsningen med avsatt øvetid på morgenen gjennom oppstartukene synes ikke jeg fungerte særlig godt. Hva med å heller bruke kun én uke til oppstartsuke, og heller komme i gang ordentlig tidligere? Likte at det var satt av så mye tid til individuell øving. Likte også at samspillsprosjektet var såpass lærerstyrt. Mer SUT-arrangementer og sosialt. Mye tid hver dag som kunne gått til dette, f.eks 1-2 timer på formiddagen/ettermiddagen. Jeg syns alt vi gjorde helt fram til NMH fra topp til tå var bra. De tre siste dagene kunne vært fylt med andre ting. Det var hyggelig og interessant med NMH fra topp til tå, men 3 dager ble for lenge og når det var det eneste som 19

20 sto på timeplanen var det lite motiverende å dra på skolen når man helle kunne gjort andre ting. Evt. kunne det vi gjorde mandag og tirsdag blitt flytta til uka før, slik at det kun ble 1 oppstarts uke. Skoledagene kunne godt vært lengere når vi først var på skolen og da kunne man rukket alt på kortere tid og kommet fortere i gang med fag. Alle foredragene vi har hatt disse to ukene har vært superbra og inspirerende! Jeg synes oppstartsukene har vært kjempespennende! Godt lagt opp. Det eneste var det tidligere nevnte med å få mer samspill helt i starten! Fokuset i år har vært skikkelig bra! Likte godt at vi ble kjent med alle på trinnet - og ikke spesifisert som sjanger eller klasse med en gang, men da fikk muligheten til å bli kjent med alle førsteklassingene på trinnet! STUD. utvalget har gjort en skikkelig bra jobb! Kanonballturnering og grillingen var spesielt bra. Fadderordningen var vel egentlig ingen særlig fadderordning. Hadde vært gøy med en quiz eller noe! Det var vi mange som mente! 4 Oppsummering og anbefalinger til neste år Denne evalueringen innledes med å spørre studentene om hvilke forventinger de hadde da de stilte opp på NMH mandag den 19.august av de 63 som har deltatt i denne evalueringen har beskrevet sine forventninger, og disse kan oppsummeres med følgende lille sitat masse info og mange folk! De aller fleste forventet med andre ord at de ville motta mye ny informasjon, delta i sosiale aktiviteter og bli kjent med sine medstudenter. Mange var også forberedt på samspill, og en forventning om at det ville bli spennende med forelesninger og workshops. På spørsmål om forventningene ble innfridd, har 66 % svært i stor grad eller ganske stor grad. 67 % oppgir også at de opplevde det faglige opplegget samlet sett som svært eller ganske interessant, mens 86 % hadde svært godt eller ganske godt sosialt utbytte av oppstartsukene. Sammenlignet med i fjor blir det sosiale utbyttet vurdert som betraktelig bedre, mens det faglige er ganske på linje med fjoråret. I fjorårets evaluering, og også de fra tidligere år, oppgav mange av at de ønsket seg en fadderordning, og dette kom endelig på plass i år. Studentene er svært fornøyd med innsatsen til SUT, men neste gang kan nok fadderordningen med fordel utvides. For en del har det vært vanskelig å bli kjent med folk, og flere aktiviteter med faddergruppen fra dag en vil trolig kunne bedre dette. Enkelte påpeker også at gruppene bør være mer sammensatt av folk fra ulike program. Årets program ble kuttet ned sammenlignet med tidligere år både fordi det ble bestemt av fagseksjonslederne at det skulle settes av øvetid hver dag fra morgenen av, samt at SUT ønsket færre forelesninger. Av fritekstkommentarene i årets evaluering, ser det ut til at programmet kan godt romme flere forelesninger bare de holder høyt nivå. Studentene var svært fornøyde med de få forelesningene som ble holdt. For temaet øving er det kanskje mulig å invitere 20

21 flere forlesere neste gang, og gi studentene innsyn i metoder innen ulike genre og på ulike instrumenter. Med tanke på nytt samspillprosjekt kan det være en fordel å komme tidligere i gang med planleggingen og involvere ulike miljøer ved NMH slik at samtlige studenter opplever at de har en likeverdig rolle i prosjektet og en forståelse av deres instrument. Jazz-studentene etterlyser jammer eller workshops med fokus på improvisasjon. I år skulle arrangementet NMH fra topp til tå sikre genrebredde, neste år det kanskje mulig å lage et opplegg enkelte dager hvor studentene får mulighet til å velge hva de vil delta på ut ifra eget interessefelt. Flere som har besvart denne evalueringen oppgir at de ikke har deltatt på enkelte poster selv om programmet i sin helhet er obligatorisk. Større valgfrihet vil kanskje få flere til å delta. Blant annet denne modellen benyttes av Konservatoriet i den Haag og kan muligens være til inspirasjon for gruppen som skal utforme neste år program. Oktober 2013, Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator 21

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer