SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller samarbeidspartnere kommer til fylkesleder, som videresender dette til lokallagslederen når det er tema som gjelder lokallaga. Nå er det en del informasjon som er viktig at vi får ut til dere, og som vi ønsker tilbakemelding på. Dette brevet blir derfor sendt også som mail til leder, - som oppfordres til å videresende til sitt styre. VERVEMIDLER NTBK har søkt om, og mottatt kr til verveprosjekt. Styret har bestemt at brukes til å dekke utgifter ved Berit Nordstrand sin foredrag på lokallagssamlinga på Snåsa kr er satt av til lokallaga med kr per lag. Kravet for å motta midlene er 50% egenandel, dvs dere må bruke kr får å få utbetalt kr. Her kan man også regne inn arbeidstimer (200 kr per time). Vi må ha en kort beskrivelsen (rapport) av gjennomført prosjekt, og kontonr for overføring av pengene. Det er viktig at vi får en rapport fordi vi må bruke dette for å rapportere videre til NBK. Søknaden sendes via brev eller mail til adressen nederst i dette brev. Søknadsfrist: 1. september INSPIRASJONS-SEMINAR PÅ LILLEHAMMER OKTOBER 2013 Dette er et seminar vi håper mange av dere vil være med på. NBK har hentet inn flere kjente inspiratorer som vi tror kan hjelpe oss til ny giv, både som lag og tillitsvalgt. Påmeldingsfrist er 18. august. Opphold og reise må laga betale selv. Det betyr ca 2850 kr (helpensjon per person pr døgn i enkeltrom), pluss reise. Det enkleste er vel å ta tog. Fra Steinkjer til Lillehammer tar det mellom 7 og 10 timer å reise, og koster ca kr. Gå inn på for å få mer informasjon om seminaret. Påmelding skjer til NBK, men vi vil gjerne vite hvor mange som reiser fra Nord-Trøndelag. Kanskje vi kan reise sammen? ÆRESMEDLEM Har ditt lag medlemmer som har gjort et fremragende arbeid i Bygdekvinnelaget? Snakk med eldre medlemmer og les i gamle protokoller. Det er hyggelig å gjøre litt stas på medlemmer som har gjort mye for laget og bygda. Diplomet skal helst deles ut på lokallagets årsmøte, og det er en tidkrevende prosess å få det godkjent, så dere må gjøre vedtaket og sende til fylkesstyret i god tid før årsmøtet. Nedenfor finner dere kravene for å motta NBK sitt ærestegn i sølv med diplom og NBK sin diplom. 1

2 Norges Bygdekvinnelags ærestegn i sølv med diplom Norges Bygdekvinnelags ærestegn i sølv tildeles av årsmøte i fylkeslag i Norges Bygdekvinnelag. Vedtak om tildeling må være enstemmig, og forhåndsgodkjent av styret i Norges Bygdekvinnelag. Ærestegnet i sølv kan tildeles medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette ved fremragende arbeid i organisasjonen eller ved tiltak og initiativ som er til særlig gagn for hele organisasjonen, distriktet eller bygdekvinnene spesielt. Sak om tildeling av ærestegn må behandles konfidensielt, og tildeling offentliggjøres først når ærestegnet overrekkes. Ærestegnet er en sølvnål med årstall og mottakerens initialer inngravert. Diplomet som følger ærestegnet skal undertegnes av Norges Bygdekvinnelags leder, fylkesleder og generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag. Ærestegnet i sølv med diplom overrekkes på fylkeslagets årsmøte, jubileum eller annen større markering i laget. Mottaker blir med dette utnevnt til æresmedlem i fylkeslaget. Æresmedlemmet er fritatt for kontingent. Fylkeslaget betaler kontingent for æresmedlemmet til Norges Bygdekvinnelag sentralt og æresmedlemmets lokallag. Ærestegn og diplom bekostes av fylkeslaget. Ærestegn og diplom kreves ikke tilbakelevert til fylkeslaget ved æresmedlemmets død. Norges Bygdekvinnelags diplom Norges Bygdekvinnelags diplom tildeles av styret i lokallag i Norges Bygdekvinnelag. Vedtak om tildeling må være enstemmig, og forhåndsgodkjent av styret i fylkeslaget og styret i Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelags diplom kan tildeles medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til dette ved fremragende arbeid i organisasjonen, eller ved tiltak og initiativ som er til særlig gagn for lokallaget, bygda eller for bygdekvinnene spesielt. Sak om tildeling av Norges Bygdekvinnelags diplom må behandles konfidensielt, og tildeling offentliggjøres først når diplomet overrekkes. Diplomet skal undertegnes av Norges Bygdekvinnelags leder, fylkeslagets leder og lokallagets leder. Norges Bygdekvinnelags diplom overrekkes på lokallagets årsmøte, jubileum eller annen større markering i laget. Mottaker blir med dette utnevnt til æresmedlem i lokallaget. Æresmedlemmet er fritatt for kontingent. Lokallaget betaler kontingent for æresmedlemmet til Norges Bygdekvinnelag sentralt og æresmedlemmets fylkeslag. Diplomet bekostes av lokallaget. SUNN MATGLEDE FOR SMÅ MAGER Bygdekvinnelaget deltar på Økouka Økouka er i uke 42 (altså vil en del av inspirasjonsseminaret gå samtidig). Vi har i lag med Mære Landbruksskole søkt fylkesmannen om midler til et kurs; Sunn Matglede for små mager. Kurset vil gå tirsdag 15. oktober kl 10 til 14 på Landbruksskolen med kokk Jan Kåre Johansen som lærer. Kurset er beregnet på småbarnsforeldre, og det legges til rette for at de kan ha med babyen og vi håper at noen lokale bygdekvinner kan stille opp som trillepiker. Hvis vi får tilskudd fra fylkesmannen, lager vi reklame for kurset som sendes via mail til lokallagene, samt til helsestasjonene i Steinkjer-området. Vi håper å få til flere lignende kurs i nord- og sørdelen av fylket. Kjenner du kokk eller en person om har teoretisk og praktisk kunnskap om mat, og som kunne ha et slikt kurs, vil vi gjerne ha tips fra dere. Program for hele Økouka sendes dere når det er klart. 2

3 MEDLEMMER I NORD-TRØNDELAG Vi har nå fått oversikt over antall medlemmer i fylkene. Vi har en nedgang på 63 medlemmer siden i fjor. Ingen Nord-Trønderske lag har hatt økning i medlemstallet. De fleste har samme antall eller nedgang med 3-5 medlemmer. Tre lag har nedgang på medlemmer. Lag som ikke har hatt aktivitet de siste åra er Henning og Verdal. Malm har heller ikke lokallag. Lagene som ligger i geografisk nærhet av disse lagene kan diskutere hvordan de kan gi tilbud om medlemskap i sitt lokallag til medlemmer som ønsker å være med i Bygdekvinnelaget. LANDSSTEVNE PÅ INDERØY Nord-Trøndelag BU er i år arrangør for Landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag. Mellom den 16. og 21. juli, uke 29, forventes det å komme rundt 1000 ungdommer til stevneområdet på Straumen i Inderøy kommune. Det behøves mange dugnadstimer, og alle lokallaga i NTBK er spurt opp til flere ganger. Bygdekvinnelaget var satt opp på nesten 200 vakter, dette var nok et urealistisk høyt tall. Leder i NTBK hadde på forhånd signalisert at vi var positiv til å bidra, men at vi ikke var så mange medlemmer, det var i ferietiden, vi har en del eldre medlemmer, og at det var lite trolig at vi fikk mange til å kjøre langt for å delta. Vi ønsker å hjelpe de dyktige ungdommene, men å fylle alle vaktene blir nok litt i overkant av hva vi greier. 10 RÅD FOR KJÆRLIGHET I LANDBRUKET Oppgaven var å lage 10 gode råd for kjærlighet i landbruket, - men som dere ser her, ble det til 15 gode råd Listen er laget i samarbeid med Bygdekvinnelaget, Bondelaget og Bygdeungdomslaget nasjonalt. Forslag til 10 gode råd for samlivet for ektefeller og samboere relatert til juridiske rettigheter og økonomiske forhold. Listen er ikke uttømmende men et utgangspunkt for videre drøfting 1. Snakk om økonomi og juridiske forhold tidlig i forholdet og hold dialogen om dette levende 2. Oppstil ønsker og krav til hverandre på dette området 3. Skriv avtaler som forplikter og klargjør den enkeltes situasjon 4. Samboere må skrive avtale 5. Samboere bør vurdere å gifte seg for å øke den enkeltes økonomiske trygghet 6. Vurder om det bør skrives en ektepakt mellom partene for å klargjøre de juridiske og økonomiske forhold mellom partene 7. Vurder om det bør skrives et testament for å sikre arven slik en ønsker 3

4 8. Bruk profesjonell hjelp regnskapsfører, advokat mv 9. Vær raus mot hverandre å unne den annen part økonomisk trygghet er omsorg og inkludering 10. Jobb med holdningene hos de forskjellige generasjoner foreldregenerasjonens holdninger kan være annerledes 11. Ta vare på kjærlighetsforholdet dette er utgangspunktet for en felles suksess og en utløsende faktor for den enkeltes energi og arbeidslyst 12. Sørg for at begge er med på å eie og at ikke den ene betaler ned på eiendom og den andre kjøper mat og klær balanser dette 13. Ta vare på dokumenter og andre papirer hold orden i sysakene 14. Ikke spiss konflikter vær løsningsorientert og ta og gi i like stor grad 15. Skap et robust forhold som tåler en støyt og som samtidig har evne til å oppnå suksess dette er gunstig i medgang og motgang LANDBRUKSMARKERING PÅ STEINKJER Bygdekvinnelaga i Steinkjer (Sparbu, Kvam og Ogndal) samarbeider om å være med på ei landbruksmarkering på Steinkjer 31. august. Vi skal dele telt med Skogeierlaget, Tine og Nortura. Bondelaga i Steinkjer og Bondens Marked er også med. I forbindelse med dette arrangementet vil vi lage T-skjorter med Bygdekvinnelaget åpner bygda og vi arbeider med å få laget en banner med Bygdekvinnelaget på. Er ditt lokallag med på lignende samarbeidsprosjekt, - så vil vi gjerne at du skriver litt om det og tar litt bilder, så kan vi legge det ut på hjemmesida til NTBK. STEMMETOGET STEINKJER TRONDHEIM 5. OKTOBER I 2013 er det 100 år siden vi fikk allmenn stemmerett, det vil si at alle myndige personer (den gang over 25 år) fikk stemme, uavhengig av kjønn, økonomi og eiendom. Dette er blitt markert på ulik vis i de forskjellige kommunene, men jeg kjenner ikke til at lokallaga (utenom Steinkjer) i NT har markert dette. Steinkjer-laga var sammen med NKS og Soroptimistene i et arrangement i mars. Senterkvinnene i Norge har tatt initiativ til et Stemmetog. Dette er et tog som går på skinner (NSB) fra Oslo til Trondheim og fra Steinkjer til Trondheim. Det skal skje ting underveis på toget, og på et arrangement i Trondheim. Arrangementet har fått støtte fra 4

5 likestillingsdepartementet, og Senterkvinnene ønsker å invitere andre organisasjoner, både politiske og politisk nøytrale, til å delta. Dette sier Senterkvinnene om arrangementet: Stemmetoget er tog (på skinner) som går til Trondheim. Under vegs vil deltakerne kunne nyte både ny innsikt og utsikten. Målet er å å få frem den store bredden i det som kan kalles kvinnepolitikk. Blant temaene er forsvar, miljø, integrering og familiepolitikk. Deltakere kan velge å være med på hele eller deler av togturen, eller bare på arrangementet i Trondheim på kvelden. To tog; fra Steinkjer og Oslo, skal møtes i Trondheim på ettermiddagen den 5. oktober. Det vil være arrangement både på togene, på enkelte stasjoner og i Trondheim. Deltakerne vil få høre dyktige innledere på turen, det vil bli debatter og gruppearbeid. Organisasjoner som Norsk Bondeog Småbrukarlag, Likestillingssenteret på Hamar, Norges Bygdekvinnelag, Kvinneutvalget i Nei til EU, LO, Kvinnegruppa Ottar, Jenter i skogbruket og Fagforbundet sagt seg positive til å bidra. Ikke alle brikker er på plass ennå, men et av temaene vi ønsker å belyse er hvordan kvinne- og likestillingspolitikken har utviklet seg i årene fra kampen om stemmerett for kvinner startet. Og hva med fremtiden? Arrangementet i Trondheim lørdag kveld tar mål av seg å sette fokus på Kvinneliv i Norge i Hva innebærer det å være kvinne i forsvaret i 2013? Hva innebærer det å være innvandrerkvinne i politikken i Hva innebærer det å være yrkesaktiv småbarnsmor i 2013? Hva innebærer det å være aleneboende kvinne i Norge i Hvilke utfordringer møter man - og hva kan være gode løsninger på disse utfordringene? Praktisk informasjon Toget fra Oslo til Trondheim går fra Oslo og ankommer Trondheim Tog fra Steinkjer til Trondheim går fra Steinkjer og ankommer Trondheim Fellesarrangementet i Trondheim er og er åpent for alle, også de som ikke reiser med toget. Deltakerne er selv ansvarlig for hjemreise og evt. overnatting i Trondheim. Deltakelse på hele strekningen Oslo-Trondheim koster kr 600,- inkl. arrangementet i Trondheim. Deltakelse på hele strekningen Steinkjer-Trondheim koster kr 200,- inkl. arrangementet i Trondheim. Det er mulig å være med på deler av strekningene Oslo-Trondheim o Oslo-Lillehammer = 200,- o Lillehammer-Dombås = 200,- o Dombås-Trondheim = 200,- MEN - deltakere på hele arrangementet vil bli prioritert. 5

6 SAMLING FOR LOKALLAGA I STEINKJER OG STJØRDAL Vi har hatt ei samling for lokallagsstyrene i Namdals-området (på Grong), og vi har planlagt ei samling for laga i Steinkjer + Snåsa, og laga i sør blir invitert til Stjørdal (eller kanskje vi kan ha det på Åsen?). Vi ønsker helst å få det til i september. Samlinga er lagt opp med en informasjonsdel fra fylkesstyret, og en del skal være dialog mellom lokallagenes representanter og representanter fra fylkesstyret. Tema kan være litt ulikt fra møte til møte, vi tar for oss det som lokallagene som deltar på møtet er opptatt av. Det er fint om laga kan ta opp dette på et styremøte, og gi tilbakemelding til fylkesleder eller fadder. Målet med samlinga er at lokallaga og medlemmene i fylkesstyret, og lokallaga i området, skal få bedre kontakt, og at det skal være lett å ta opp saker man er opptatt av. FADDERLAG Styremedlemmene i fylket er fadder for lokallagene. Vi har vedtatt en plan for oppfølging av laga, men det er opp til lokallaget om de ønsker besøk av fadder. Laga er fordelt slik: Marna: Inderøy, Kvam, Sandvollan, Snåsa, Åsen, Henning, Malm og Verdal Anette: Høylandet Sigrid Mari: Frol, Ogndal, Sparbu, Ytterøy Jorunn: Grong, Namdalseid, Ranum og Skage Dordi: Hegra, Skatval, Skjelstadmark og Stjørdal Mari: Lånke og Skogn ROLL-UP Det er viktig at Bygdekvinnelaget er synlig til stede på lokale arrangement. Dette kan vi gjøre ved å lage / selge mat (god lukt og alle trenger mat), ved å være aktive når viktige saker diskuteres, være pådriver for å markere våre saker (se politisk plattform på NBK sine hjemmesider), være en motor for samarbeid mellom lokale lag for å få til aktivitet i bygda, osv, osv. Men vi bør også være synlig med brosjyrer, vesker, påkledning (t-skjorter, forkle, skjerf og lignende). NTBK har hatt flere roll-up er, men disse har ikke evig liv. Vi har nå bestemt å kjøpe en roll-up ekstra, slik at lokallaga kan låne den til sine arrangement. Lokallaget har da ansvar for å hent og bringe den tilbake. Ta kontakt med leder for å lage avtale om å leie den. Styret i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag ønsker dere alle en god sommer, så møtes vi på sensommeren og høsten Spørsmål og kommentarer kan sendes til leder Marna G.N. Ramsøy: 6

7 mobilnr Adresse: Trollhaugveien 1, 7718 Steinkjer Med hilsen Styret i NTBK 7

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG

ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Vassbotn Forsamlingshus, Høylandet 3. mars 2012 Blomsterhilsen fra æresmedlemmene Toril B. Skjørholm og Liv Skogseth Værdal. Blomsterhilsen fra Margit

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer