Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014"

Transkript

1 Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014 Sosiale aktiviteter s. 2 Lokal synlighet s. 4 Temamøter s. 6 Politisk arbeid s. 8 Internasjonalt arbeid s. 9 Liste over alle innkomne ideer s. 11 1

2 Sosiale aktiviteter Ide Filosofikafe Foredrag Kor Litteraturkvelder Quiz/spill/leker/sang/musikk Hva/hvordan/ når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Små, samarbeid med eksisterende, barnesanggrupper På biblioteket Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Musikalsk ressurs Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Enkelt å arrangere spillkveld når div spill er innkjøpt, pizza og mineralvann bestilt/kjøpt Solsnumarkeringer Mobilisere styret/medlemmer Nei Temamøter Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Musikalsk ressurs? Medlemsinfo Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Nei Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Henge opp plakat på helsestasjon, barnehager for barnesanggruppe. Plakater på steder folk ferdes, Facebook Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Markedsføres overfor for eksempel barnefamilier Stands med mer sentralt i lokalmiljøet, dele ut julekort. Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer 2

3 Turgruppe Ungdomsarbeid Kan kombineres med flere av ideene, for eksempel quiz/leker/sang eller filosofi. Turer i skogen, rebusturer, på Glomma/ sommer.. Turleder Organisere påmelding Koordinator, skaffe lokale Medlemslister over tidligere konfirmanter Humanus, lokalavis, human.no, mail, facebook Henge opp plakat på skoler, Facebook 3

4 Lokal synlighet Ide Hva/hvordan/ når Lokal innsats Navnefest Henge opp info om navnefest på helsestasjon Papir og stift Nei Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Fester og happenings Filosofikafe Lokale medier (vise hva vi er for) Fest eller sosiale møteplasser, båttur, sommerfest, konfirmantgjenforening Arrangere og invitere Midler Kort i postkassa På lokale biblioteker, kanskje kvartalsvis. Få lokalpressen til å dekke HEFsaker, jevnlig Opprette et godt samarbeid med bibliotekets administrator Finne spesielle saker til lokale medier: f. eks. folk som må reise langt, til andre kommuner for å få utført ønsket humanistisk seremoni. Få med lokale politikere. Er det noen av dem som er humanister? Lage sak på det. Arrangere temamøter om interessante saker og få oppmerksomhet på dem. Finne aktuelle saker, kommentere med én gang. Bruke kjendiser til å sette søkelys på for eksempel seremoniene (når man finner ut at en kjent person deltar på seremoni). Sende en filosof eller lignende person til å lede opplegget. Kanskje aktuelle forfattere fra Humanist forlag? Kontakte lokale medier Pressemeldinger, oppfølging av journalister. Få maler til leserinnlegg når det er store aktuelle saker. Dette er vanskelig, men en mulighet er å bruke kjente navn til å trekke folk. Avisannonser. Twitter, Facebook, Instagram 4

5 Lokalpolitikere (ha stand når det er valg) Rubrikkannonser Seremonirom HEF må gripe tak i dagsaktuelle saker og mene noe. Si hva vi er FOR, ikke bare mot. Rubrikkannonse med navn til navnefest, gratulasjon til konfirmanter etc Melde inn sak til kommuneplan om seremonirom til gravferd Gå gjennom partiprogrammene, finne noe å være enig/uenig i. Bli synlig ved å mene noe. Ha møter med politikerne. Starte med barnehagene, som allerede innfører kristendom. Melde inn saken, gjøre lokal, be om møte, stille opp på møte Formuleringer og standardskriv Sende kopi til lokalpresse, underskriftskampanje, facebookaksjon Tenkebenk Finne en plass, avtale med kommune/grunneier Benk og plakett Invitere lokalpresse og lokallag + ordfører ++ 5

6 Temamøter Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Humanisme hva er det? Hva er HEF? Opplysningsmøte Hva kan HEF gjøre for eldre? Identitet knyttet til livssyn Konfirmasjon Generelt temamøte om Human-Etisk Forbund. Hva er humanisme, hvordan foregår en humanistisk gravferd. Mange tror at de er medlemmer fordi de er konfirmert hos oss Dataopplæring for eldre i regi av humanistiske konfirmanter. F.eks. kurskveld, besøk på eldresenter/pensjonistforening. Hver kveld har et tema relatert til konf.undervisning samtidig som unge kan vise praktisk bruk av data (brukerundersøkelser er ofte elektroniske unders. viser at svarprosenten er 10%). Gjensidighet/likeverdighet. Etiske problemstillinger. Nettvett. De eldre kan være leksehjelp. Informere ungdommene om HK, skolebesøk??, Sett ut Tenke Benk på skolen m/nettadr. Biblioteket, samfunnshus, lokal kafen, puben. Stand -Hum uke Sørge for lokaler kontakte aktuell målgruppe (eldre). Arrangere møtene Hjelp fra fylkeskontoret skaffe foredragsholdere Utsendelse av invitasjoner, skaffe foredragsholdere. Utsendelse av invitasjoner Skaffe foredragsholdere Annonsering Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Avis, medlemsblad, E-post, plakater markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. Markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. Skrive til konfirmanter. Avis, medlemsblad, E-post, plakater Annonse i avisa, medlemsblad, FB, E-post, plakater 6

7 Seremonirom/ flerbruksrom/ gravplass Temamøte om KRLE/ julegudstjenester Åpent folkemøte om seremonirom/ flerbrukshus/ gravplasser på et torg før kommunevalg evt. paneldebatt. Invitere politikere, kommuneansvarlige andre viktige personer. Invitere foredragsholdere fra begge sider. skaffe lokaler Utsendelse av invitasjoner, skaffe foredragsholdere markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. 7

8 Politisk arbeid Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Initiere samarbeidsarenaer for trossamfunn Lokal dialog. Be kommunen initiere et årlig treff der alle kommunens livssynsorganisasjoner inviteres. Fellesdialogmøte om behov, felles interesser, felles arena til åpne møter, utvikle respekt for hverandres syn (forutsetter personliggjøring). Kommunalt drevet nettforum. Ta kontakt med rådmannen og /eller politikere for å få dette til å skje. Bidra til at henvendelser til kommunen er profesjonelt og ordentlig. Være et erfarings-nav Skrive i avisene. Livssynsnøytrale seremonirom Det må inn i partiprogram i kommunen. Undersøke hva status er, og sette opp et forslag. Før kommunevalget i Undersøke med partiene. Til besøk i andre parti enn de man selv er aktiv i. Livssynsnøytrale kommunale tjenester Stopp rituell omskjæring av norske barn Forberede seg, beskrive hvilke livssynsnøtrale tjenester som bør tilbys, og beskrive hvilke tjenester som skal tilbys hvordan. Be kommunene vedta at kommunen er livssynsnøytral/åpen, og tilby offentlige tjenester som omsorg/samtale m.m. som er nøytrale. Samtaleparter Beskytte gutter like mye som jenter. Likestilling. Info.kampanje om realiteten ved omskjæring. Sosiale medier. Grafiske hjelpemidler (stygge bilder). Tagging av politikere for å ansvarliggjøre. Berører foreldreretten. Det finnes ikke religiøse barn vi må beskytte de inntil de er gamle nok til selv å ta standpunkt. Kontakte lokale politikere, presentere forslag til løsninger og/eller spørre om hva kommunens holdning er. Evt. initiere en debatt, i et temamøte og/eller i media. Det blir ikke dyrt (sosiale medier). Må skaffe oss kompetanse på omskjæring leger. Viktig med ildsjeler. Bidra med faktagrunnlag / erfaringer fra andre kommuner. Fylket kan være en kunnskapsbank. Kunnskap om sosiale medier. Kampanjespredning via fylkessidene Evt. initiere en debatt, i et temamøte og/eller i media. Grafiske virkemidler. Fokus på realitetene bak praksisen med omskjæring. 8

9 Internasjonalt arbeid Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Fadder Noen må fange opp radarer fra utlandet må være på nasjonalt nivå, bidra på lokalt nivå. Vi er fadder vi tar fadderrollen lokallagsmedlemmer, fylkeslagsmedlemmer, skoleklasser, medlemmer generelt. Jobbe med dette frem til man kommer frem til en eventuell løsning. Kan kobles opp mot konfirmasjon, kan kobles på andre aktiviteter, kan være en helårsaktivitet. Kan være samarbeid med andre organisasjoner ikke politiske, men religiøse årsaker Alt i fra noe den enkelte gjør kampanjeoppskrift. Til møter for å skaffe midler, penger, kan kobles opp mot ide 1. Aksjoner ifm konfirmanter. Kampanjeoppskrift, finne personer som skal ha en fadder. Kampanjer utad, kampanjer fra HEF sentralt Internasjonal seremonivennskapsgruppe Melde interesse. Være med i arbeidet om seremoni. Ta imot Være bindeledd og administrasjon Internasjonalt arrangement Kan være en aften, en konsert, bibliotek, asylmottak, konserthus, rådhus, kulturhus, ute, størrelsen er ikke avgjørende, ifm stand, kulturuke, hele året knyttet opp mot kommunale og nasjonale arrangementer Flere samarbeidspartnere, fredsbevegelse, sammen med kommunen, kulturutvalget for politisk forankring, interkommunalt, på tvers av lokallag, regionalt initiativ, kulturskolen Materiell, økonomi, kontaktperson en bestemt i fylkeskontoret, internasjonal kontakt, internasjonale kunstnere, kontakt med kunstnere, lokale krefter Annonsere i aviser, sosiale medier, plakater, løpesedler, ut til medlemmer, definere målgrupper, temaet er viktig, komme med noe nytt, trekkplaster, kan henge på et nasjonalt arrangement/aksjon, internasjonalt aksjon, internasjonal situasjon relatert til norske forhold. 9

10 Skape en "internasjonal gruppe" med kontaktperson i fylkesstyret, en ansatt (?) og de som er interesserte lokalt. Finne en person En ansatt, arrangere møter Vennskapsorganisasjon Finne en samarbeidsorganisasjon. Samarbeide med eksisterende organisasjoner, annet fylke som en kan utveksle ideer med hele året, må avtales på nasjonalt nivå Holde kontakt En kontaktperson i fylket, en internasjonal kontakt Komme fra organisasjonen sentralt. Nasjonale arrangement, samarbeid Åpent møte om "Humanisme i verden", "freedom of thought". Finne dato og sted å være 10

11 ALLE INNKOMNE IDEER, alfabetisk Sosiale aktiviteter Lokal synlighet Temamøter Politisk arbeid Internasjonalt arbeid Alternative aktiviteter til skolegudstjenesten Arrangement ved høytider Bridge Bygge vinterlandsby (sammen med vintersolsnu). Barhytter ved sommer-solsnu Filosofikafe Filosofikurs Foredrag Artikkel i lokalavis om humanisme for å skape bevissthet Avertere i aviser (ikke bare på internett) En serie med temamøter om livssynspolitikk Fet kommune få livssynsnøytralitet med i kommuneplan til 2026 Filosofisk kafé (organisere invitere noen fra HK til å bidra) Fortelle naboer at man er medlem Få oppmerksomhet på seremonier på uvanlige steder Filosofikveld Gravferdsforvaltningen Humanisme hva er det Hva er HEF? Opplysningsmøte Hva kan HEF gjøre for eldre? Identitet knyttet til livssyn Info om humanistisk konfirmasjon Arrangere og delta i politiske debatter. Bistand forfølgelse pga religion eller ateisme Bistand homofili: trakassering, forfolgelse, fengsling og vold Bruke media påpeke når media ikke er nøytral. Bruke medlemmer med tilknytning til andre organisasjoner. Bør være kommunens initiativ til å kalle inn representanter fra forskjellige trossamfunn, årlig. Etikk i et generasjonsperspektiv generasjonsombud Aktivitet for å lære mer om andre. (Spesielt å reise til andre land for å lære og bidra der.) Brudd på menneskerettigheter hjemme contra utlandet Bruke innvandrerne som ressurs, aktivt informere for de kjenner gjerne ikke til oss eller tilsvarende organisasjoner. Delta på internasjonale konferanser En i fylket er ansvarlig - holder foredrag, er i kontakt med Er det lov å være anderledestenkende. Facebook aksjon IHEU Fotball Gå ut og mene noe Kirka ut av det off. rom Eutanasi Fadder for personer med religionstrøbbel Henge opp plakat i gangen i KRLE/ julegudstjenester på Foreldremøter? Finansierte oversettelser av sekulær litteratur Friidrett blokka skole Historiekvelder Humanistisk juleverksted Rettsstaten religionsnøytrale lover Fremme saker for kommunestyret evt. få hjelp fra sentralt Folk fra stedet/organisasjonen 11

12 Informasjonsmøter, ungdomsskole Kino med humanistisk tema. Konkurranser Hva betyr det at Norge er et livssynsåpent samfunn? Følge opp med innlegg i lokalavisene Informasjon via biblioteket (filosofikveld Invitere med en nabo hvis man skal på møte Seremonirom/ flerbruksrom/ gravplass Ungdomsaktiviteter Gravferder bør koste likt! Gravferdsforvaltninga et kommunalt ansvar Gravlund ikke kirkegård HEF sentralt som presenterer sitt arbeid med internasjonale saker Hva er mangfoldet lokalt? Hvert fylke har sitt land/by/organisasjon som de støtter/hjelper økonomisk og med kunnskap Kor. Små akapella-kor eller samarbeid med andre eksisterende kor. Juletrefest for barn med "godkjente" sanger Grunnloven Hvordan foregår begravelser i andre land/andre kulturer? Kan Skape interesse og engasjement Krisetelefon/-gruppe Kjendiser på seremoniene HEF bør være en naturlig høringsinnstans i saker der det er naturlig Ikke misjonere, men åpne opp om hva som skjer andre steder. Kunstutstilling med humanistisk tema. Kort i postkasser om lokale events Hvordan religion tar fra enkeltmennesket rettigheter Informere lokalt Leker Litteraturkveld Opplesning Quiz Kulturelle innslag basert på livssynet vårt (arrangere sangkveld e.l., innslag på torvet, Hum-koret? fortellerkvelder) Leserinnlegg i lokalavis om at kommunen arrangerer siste skoledag i kirken (praktisk for rektor som slipper å utøve ledelse eller få lærerne til å planlegge avslutning) (17. maitog som går innom kirken) Livssynsnøytrale seremonirom Lokalpolitikk, kommunestyremøter, melde inn saker til kommuneplan, påvirke (som Gjerdrum) Info på kommunens hjemmeside om kommunens livssynspolitikk Ingen kristendomsforkynning i skolen, KRLE, livssynsnøytal undervisning Innkalle til samarbeidsmøte i kommunen (få rådmannen til å innkalle). Kommunen bør organisere tilbud om nøytrale samtaleparter for eldre. Internasjonal aften/konsert for konfirmanter Invitere representanter fra andre land til å være med på seremonier (navnefest og konfirmasjon) lokalt Kobling ved samarbeid som beskrives under lokal organisasjon Kontaktperson i lokallag (og fylkeslag) 12

13 Rebusløp/tursti i skogen med humanistiske oppgaver Samtalekontor Sang og musikk Sanggruppe for barn Sjakk Solsnumarkering Spillkveld Temakveld Tur med Elvekongen (båt på Glomma), Tur til Liseberg for tidligere konfirmanter Turgruppe med tema Turmarsjer Meldinger, leserbrev om seremonier Nøytral kriseberedskap lokalt som ikke er prest Opprette lokallag i Fet Oppslag om navnefest på helsestasjon Publisere navn etter navnefest eller konfirmasjon, prøve å skape saker Påvirke media, ringe til journalister, egne bilder, tekst, kommentere saker lokalt Reklame (materiell, brosjyrer, lokalavisa, til 17. mai) Reportasjer om humanistiske seremonier Samarbeid med andre aksjoner i Norge, feks miljøbevegelsen Solsnumarkering Sommerfest for medlemmer Sosialarbeid for flyktninger Kriseberedskap fra nøytrale instanser, offentlig anliggende Kulturhus på Nesodden Livssynsnøytrale seremonirom (hva har vi? på sykehus osv) Livssynsåpen kommune (plan som i Drammen og Gjerdrum) Kunnskapsfylke et i norge, en by el. I utlandet, gjerne utvklingsland Lage en "festival" hvor vi inviterer og informere om våre tilbud/seremonier til innvandrere i Norge. Lokal organisasjon - etterlyse deltagere i en arbeidsgruppe via medlemsbrev, foreningsnytt, lokal-tv/-radio Lokal organisering fastsette 3-4 tema og inngå samarbeid med aktuelle organisasjoner, politiske partier etc. Mot reservasjonsrett for leger Lokal organisering utpeke hovedansvarlig Nasjonalt fokus på vold mot homofile Nøytrale seremonier i grunnskolen Omskjæring Religiøse symboler i det offentlige rom Samarbeide med andre organisasjoner. Samarbeide med andre trossamfunn (politiske partier?) Sikre like mye midler til hver ungdom (konfirmasjonskostnad) Lokal organisering utpeke hovedansvarlig, etterlyse deltagere i en utførergruppe Lokallaget må bestemme om vi har tid til dette Samarbeid i nordiske land, vite hvordan vi har seremonier. Samarbeidspartnere lokalt med samme Sentralt kan lage en pakke om internasjonalt arbeid som kan sendes ut (Konfirmantledere) Studiesirkel på "freedom of thought" Søsterorganisasjon lokal 13

14 Uformelle møteplasser, faste tidspunkt, fast ukedag (evt. dag i måneden). Spesielle situasjoner som man kan skape en sak fra (for eksempel folk som må reise langt til seremoni) Skape nøytrale møteplasser / tankesmier Ta for seg et av landene og lære seg hvordan de driver, evt. få kontakt med det landet. Lokallagsnivå. Ungdomshus Spillkvelder og gjenforeningsmøter for konfirmanter i september Skolegudstjenester man må melde seg på Ta kontakt med andre grupper i samfunnet, det er de som vet hvor skoen trykker. På bakgrunn av dette vite hvordan vi kan bistå. Walk & Talk Stands (f.eks under valgkamp, under kulturdager - gjerne med kjendis eller litt action) Skolen jul/påske/17. mai må være nøytrale arrangementer, inkluderende juleavslutninger Temamøte om én konkret problemstilling, noe konkret som har skjedd Tagge naboer, tenke lokalt Skrive avisinnlegg Temamøte om tilstanden i andre land. (Hvordan politikken er på våre områder.) Temakvelder Temamøter, bør være på fylkesnivå? Tenkebenk foran rådhuset eller i et storsenter eller på en gravplass Twitter, Facebook, Instagram Tørre å si fra når anledningen byr seg Valgår: Invitere politikere til debatt om livssyn - hva mener de om våre saker? Hvilket parti skal humanetikere stemme på? Vise oss frem og snakke med skoler i nærmiljøet Vise tydelig hva vi er for, ikke bare mot Være med på internasjonale aksjoner/organisasjoner feks Amnesty eller LGBT-aksjoner, ting som har med menneskerettigheter å gjøre 14

15 15

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt?

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? #4 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve sammen i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? Side 40 NORDIC ECOLABEL

Detaljer

Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig

Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Informasjon om 150-årsjubileet og Norgesturneen Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Foto: Tine Poppe ANDERS, flyktningguide Foto: Tine Poppe Foto:

Detaljer

GRUPPEARBEID REKRUTTERING Fra drøm til virkelighet

GRUPPEARBEID REKRUTTERING Fra drøm til virkelighet GRUPPEARBEID REKRUTTERING Fra drøm til virkelighet Deltakerne ble inndelt i grupper på ca. 6. Nedenfor kan du se hva gruppene svarte på spørsmålene: Oppgave 1: VISJON Hvordan ser vår perfekte natteravngruppe

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer