Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014"

Transkript

1 Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014 Sosiale aktiviteter s. 2 Lokal synlighet s. 4 Temamøter s. 6 Politisk arbeid s. 8 Internasjonalt arbeid s. 9 Liste over alle innkomne ideer s. 11 1

2 Sosiale aktiviteter Ide Filosofikafe Foredrag Kor Litteraturkvelder Quiz/spill/leker/sang/musikk Hva/hvordan/ når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Små, samarbeid med eksisterende, barnesanggrupper På biblioteket Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Musikalsk ressurs Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Enkelt å arrangere spillkveld når div spill er innkjøpt, pizza og mineralvann bestilt/kjøpt Solsnumarkeringer Mobilisere styret/medlemmer Nei Temamøter Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Musikalsk ressurs? Medlemsinfo Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Nei Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Henge opp plakat på helsestasjon, barnehager for barnesanggruppe. Plakater på steder folk ferdes, Facebook Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Markedsføres overfor for eksempel barnefamilier Stands med mer sentralt i lokalmiljøet, dele ut julekort. Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer 2

3 Turgruppe Ungdomsarbeid Kan kombineres med flere av ideene, for eksempel quiz/leker/sang eller filosofi. Turer i skogen, rebusturer, på Glomma/ sommer.. Turleder Organisere påmelding Koordinator, skaffe lokale Medlemslister over tidligere konfirmanter Humanus, lokalavis, human.no, mail, facebook Henge opp plakat på skoler, Facebook 3

4 Lokal synlighet Ide Hva/hvordan/ når Lokal innsats Navnefest Henge opp info om navnefest på helsestasjon Papir og stift Nei Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Fester og happenings Filosofikafe Lokale medier (vise hva vi er for) Fest eller sosiale møteplasser, båttur, sommerfest, konfirmantgjenforening Arrangere og invitere Midler Kort i postkassa På lokale biblioteker, kanskje kvartalsvis. Få lokalpressen til å dekke HEFsaker, jevnlig Opprette et godt samarbeid med bibliotekets administrator Finne spesielle saker til lokale medier: f. eks. folk som må reise langt, til andre kommuner for å få utført ønsket humanistisk seremoni. Få med lokale politikere. Er det noen av dem som er humanister? Lage sak på det. Arrangere temamøter om interessante saker og få oppmerksomhet på dem. Finne aktuelle saker, kommentere med én gang. Bruke kjendiser til å sette søkelys på for eksempel seremoniene (når man finner ut at en kjent person deltar på seremoni). Sende en filosof eller lignende person til å lede opplegget. Kanskje aktuelle forfattere fra Humanist forlag? Kontakte lokale medier Pressemeldinger, oppfølging av journalister. Få maler til leserinnlegg når det er store aktuelle saker. Dette er vanskelig, men en mulighet er å bruke kjente navn til å trekke folk. Avisannonser. Twitter, Facebook, Instagram 4

5 Lokalpolitikere (ha stand når det er valg) Rubrikkannonser Seremonirom HEF må gripe tak i dagsaktuelle saker og mene noe. Si hva vi er FOR, ikke bare mot. Rubrikkannonse med navn til navnefest, gratulasjon til konfirmanter etc Melde inn sak til kommuneplan om seremonirom til gravferd Gå gjennom partiprogrammene, finne noe å være enig/uenig i. Bli synlig ved å mene noe. Ha møter med politikerne. Starte med barnehagene, som allerede innfører kristendom. Melde inn saken, gjøre lokal, be om møte, stille opp på møte Formuleringer og standardskriv Sende kopi til lokalpresse, underskriftskampanje, facebookaksjon Tenkebenk Finne en plass, avtale med kommune/grunneier Benk og plakett Invitere lokalpresse og lokallag + ordfører ++ 5

6 Temamøter Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Humanisme hva er det? Hva er HEF? Opplysningsmøte Hva kan HEF gjøre for eldre? Identitet knyttet til livssyn Konfirmasjon Generelt temamøte om Human-Etisk Forbund. Hva er humanisme, hvordan foregår en humanistisk gravferd. Mange tror at de er medlemmer fordi de er konfirmert hos oss Dataopplæring for eldre i regi av humanistiske konfirmanter. F.eks. kurskveld, besøk på eldresenter/pensjonistforening. Hver kveld har et tema relatert til konf.undervisning samtidig som unge kan vise praktisk bruk av data (brukerundersøkelser er ofte elektroniske unders. viser at svarprosenten er 10%). Gjensidighet/likeverdighet. Etiske problemstillinger. Nettvett. De eldre kan være leksehjelp. Informere ungdommene om HK, skolebesøk??, Sett ut Tenke Benk på skolen m/nettadr. Biblioteket, samfunnshus, lokal kafen, puben. Stand -Hum uke Sørge for lokaler kontakte aktuell målgruppe (eldre). Arrangere møtene Hjelp fra fylkeskontoret skaffe foredragsholdere Utsendelse av invitasjoner, skaffe foredragsholdere. Utsendelse av invitasjoner Skaffe foredragsholdere Annonsering Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Avis, medlemsblad, E-post, plakater markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. Markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. Skrive til konfirmanter. Avis, medlemsblad, E-post, plakater Annonse i avisa, medlemsblad, FB, E-post, plakater 6

7 Seremonirom/ flerbruksrom/ gravplass Temamøte om KRLE/ julegudstjenester Åpent folkemøte om seremonirom/ flerbrukshus/ gravplasser på et torg før kommunevalg evt. paneldebatt. Invitere politikere, kommuneansvarlige andre viktige personer. Invitere foredragsholdere fra begge sider. skaffe lokaler Utsendelse av invitasjoner, skaffe foredragsholdere markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. 7

8 Politisk arbeid Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Initiere samarbeidsarenaer for trossamfunn Lokal dialog. Be kommunen initiere et årlig treff der alle kommunens livssynsorganisasjoner inviteres. Fellesdialogmøte om behov, felles interesser, felles arena til åpne møter, utvikle respekt for hverandres syn (forutsetter personliggjøring). Kommunalt drevet nettforum. Ta kontakt med rådmannen og /eller politikere for å få dette til å skje. Bidra til at henvendelser til kommunen er profesjonelt og ordentlig. Være et erfarings-nav Skrive i avisene. Livssynsnøytrale seremonirom Det må inn i partiprogram i kommunen. Undersøke hva status er, og sette opp et forslag. Før kommunevalget i Undersøke med partiene. Til besøk i andre parti enn de man selv er aktiv i. Livssynsnøytrale kommunale tjenester Stopp rituell omskjæring av norske barn Forberede seg, beskrive hvilke livssynsnøtrale tjenester som bør tilbys, og beskrive hvilke tjenester som skal tilbys hvordan. Be kommunene vedta at kommunen er livssynsnøytral/åpen, og tilby offentlige tjenester som omsorg/samtale m.m. som er nøytrale. Samtaleparter Beskytte gutter like mye som jenter. Likestilling. Info.kampanje om realiteten ved omskjæring. Sosiale medier. Grafiske hjelpemidler (stygge bilder). Tagging av politikere for å ansvarliggjøre. Berører foreldreretten. Det finnes ikke religiøse barn vi må beskytte de inntil de er gamle nok til selv å ta standpunkt. Kontakte lokale politikere, presentere forslag til løsninger og/eller spørre om hva kommunens holdning er. Evt. initiere en debatt, i et temamøte og/eller i media. Det blir ikke dyrt (sosiale medier). Må skaffe oss kompetanse på omskjæring leger. Viktig med ildsjeler. Bidra med faktagrunnlag / erfaringer fra andre kommuner. Fylket kan være en kunnskapsbank. Kunnskap om sosiale medier. Kampanjespredning via fylkessidene Evt. initiere en debatt, i et temamøte og/eller i media. Grafiske virkemidler. Fokus på realitetene bak praksisen med omskjæring. 8

9 Internasjonalt arbeid Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Fadder Noen må fange opp radarer fra utlandet må være på nasjonalt nivå, bidra på lokalt nivå. Vi er fadder vi tar fadderrollen lokallagsmedlemmer, fylkeslagsmedlemmer, skoleklasser, medlemmer generelt. Jobbe med dette frem til man kommer frem til en eventuell løsning. Kan kobles opp mot konfirmasjon, kan kobles på andre aktiviteter, kan være en helårsaktivitet. Kan være samarbeid med andre organisasjoner ikke politiske, men religiøse årsaker Alt i fra noe den enkelte gjør kampanjeoppskrift. Til møter for å skaffe midler, penger, kan kobles opp mot ide 1. Aksjoner ifm konfirmanter. Kampanjeoppskrift, finne personer som skal ha en fadder. Kampanjer utad, kampanjer fra HEF sentralt Internasjonal seremonivennskapsgruppe Melde interesse. Være med i arbeidet om seremoni. Ta imot Være bindeledd og administrasjon Internasjonalt arrangement Kan være en aften, en konsert, bibliotek, asylmottak, konserthus, rådhus, kulturhus, ute, størrelsen er ikke avgjørende, ifm stand, kulturuke, hele året knyttet opp mot kommunale og nasjonale arrangementer Flere samarbeidspartnere, fredsbevegelse, sammen med kommunen, kulturutvalget for politisk forankring, interkommunalt, på tvers av lokallag, regionalt initiativ, kulturskolen Materiell, økonomi, kontaktperson en bestemt i fylkeskontoret, internasjonal kontakt, internasjonale kunstnere, kontakt med kunstnere, lokale krefter Annonsere i aviser, sosiale medier, plakater, løpesedler, ut til medlemmer, definere målgrupper, temaet er viktig, komme med noe nytt, trekkplaster, kan henge på et nasjonalt arrangement/aksjon, internasjonalt aksjon, internasjonal situasjon relatert til norske forhold. 9

10 Skape en "internasjonal gruppe" med kontaktperson i fylkesstyret, en ansatt (?) og de som er interesserte lokalt. Finne en person En ansatt, arrangere møter Vennskapsorganisasjon Finne en samarbeidsorganisasjon. Samarbeide med eksisterende organisasjoner, annet fylke som en kan utveksle ideer med hele året, må avtales på nasjonalt nivå Holde kontakt En kontaktperson i fylket, en internasjonal kontakt Komme fra organisasjonen sentralt. Nasjonale arrangement, samarbeid Åpent møte om "Humanisme i verden", "freedom of thought". Finne dato og sted å være 10

11 ALLE INNKOMNE IDEER, alfabetisk Sosiale aktiviteter Lokal synlighet Temamøter Politisk arbeid Internasjonalt arbeid Alternative aktiviteter til skolegudstjenesten Arrangement ved høytider Bridge Bygge vinterlandsby (sammen med vintersolsnu). Barhytter ved sommer-solsnu Filosofikafe Filosofikurs Foredrag Artikkel i lokalavis om humanisme for å skape bevissthet Avertere i aviser (ikke bare på internett) En serie med temamøter om livssynspolitikk Fet kommune få livssynsnøytralitet med i kommuneplan til 2026 Filosofisk kafé (organisere invitere noen fra HK til å bidra) Fortelle naboer at man er medlem Få oppmerksomhet på seremonier på uvanlige steder Filosofikveld Gravferdsforvaltningen Humanisme hva er det Hva er HEF? Opplysningsmøte Hva kan HEF gjøre for eldre? Identitet knyttet til livssyn Info om humanistisk konfirmasjon Arrangere og delta i politiske debatter. Bistand forfølgelse pga religion eller ateisme Bistand homofili: trakassering, forfolgelse, fengsling og vold Bruke media påpeke når media ikke er nøytral. Bruke medlemmer med tilknytning til andre organisasjoner. Bør være kommunens initiativ til å kalle inn representanter fra forskjellige trossamfunn, årlig. Etikk i et generasjonsperspektiv generasjonsombud Aktivitet for å lære mer om andre. (Spesielt å reise til andre land for å lære og bidra der.) Brudd på menneskerettigheter hjemme contra utlandet Bruke innvandrerne som ressurs, aktivt informere for de kjenner gjerne ikke til oss eller tilsvarende organisasjoner. Delta på internasjonale konferanser En i fylket er ansvarlig - holder foredrag, er i kontakt med Er det lov å være anderledestenkende. Facebook aksjon IHEU Fotball Gå ut og mene noe Kirka ut av det off. rom Eutanasi Fadder for personer med religionstrøbbel Henge opp plakat i gangen i KRLE/ julegudstjenester på Foreldremøter? Finansierte oversettelser av sekulær litteratur Friidrett blokka skole Historiekvelder Humanistisk juleverksted Rettsstaten religionsnøytrale lover Fremme saker for kommunestyret evt. få hjelp fra sentralt Folk fra stedet/organisasjonen 11

12 Informasjonsmøter, ungdomsskole Kino med humanistisk tema. Konkurranser Hva betyr det at Norge er et livssynsåpent samfunn? Følge opp med innlegg i lokalavisene Informasjon via biblioteket (filosofikveld Invitere med en nabo hvis man skal på møte Seremonirom/ flerbruksrom/ gravplass Ungdomsaktiviteter Gravferder bør koste likt! Gravferdsforvaltninga et kommunalt ansvar Gravlund ikke kirkegård HEF sentralt som presenterer sitt arbeid med internasjonale saker Hva er mangfoldet lokalt? Hvert fylke har sitt land/by/organisasjon som de støtter/hjelper økonomisk og med kunnskap Kor. Små akapella-kor eller samarbeid med andre eksisterende kor. Juletrefest for barn med "godkjente" sanger Grunnloven Hvordan foregår begravelser i andre land/andre kulturer? Kan Skape interesse og engasjement Krisetelefon/-gruppe Kjendiser på seremoniene HEF bør være en naturlig høringsinnstans i saker der det er naturlig Ikke misjonere, men åpne opp om hva som skjer andre steder. Kunstutstilling med humanistisk tema. Kort i postkasser om lokale events Hvordan religion tar fra enkeltmennesket rettigheter Informere lokalt Leker Litteraturkveld Opplesning Quiz Kulturelle innslag basert på livssynet vårt (arrangere sangkveld e.l., innslag på torvet, Hum-koret? fortellerkvelder) Leserinnlegg i lokalavis om at kommunen arrangerer siste skoledag i kirken (praktisk for rektor som slipper å utøve ledelse eller få lærerne til å planlegge avslutning) (17. maitog som går innom kirken) Livssynsnøytrale seremonirom Lokalpolitikk, kommunestyremøter, melde inn saker til kommuneplan, påvirke (som Gjerdrum) Info på kommunens hjemmeside om kommunens livssynspolitikk Ingen kristendomsforkynning i skolen, KRLE, livssynsnøytal undervisning Innkalle til samarbeidsmøte i kommunen (få rådmannen til å innkalle). Kommunen bør organisere tilbud om nøytrale samtaleparter for eldre. Internasjonal aften/konsert for konfirmanter Invitere representanter fra andre land til å være med på seremonier (navnefest og konfirmasjon) lokalt Kobling ved samarbeid som beskrives under lokal organisasjon Kontaktperson i lokallag (og fylkeslag) 12

13 Rebusløp/tursti i skogen med humanistiske oppgaver Samtalekontor Sang og musikk Sanggruppe for barn Sjakk Solsnumarkering Spillkveld Temakveld Tur med Elvekongen (båt på Glomma), Tur til Liseberg for tidligere konfirmanter Turgruppe med tema Turmarsjer Meldinger, leserbrev om seremonier Nøytral kriseberedskap lokalt som ikke er prest Opprette lokallag i Fet Oppslag om navnefest på helsestasjon Publisere navn etter navnefest eller konfirmasjon, prøve å skape saker Påvirke media, ringe til journalister, egne bilder, tekst, kommentere saker lokalt Reklame (materiell, brosjyrer, lokalavisa, til 17. mai) Reportasjer om humanistiske seremonier Samarbeid med andre aksjoner i Norge, feks miljøbevegelsen Solsnumarkering Sommerfest for medlemmer Sosialarbeid for flyktninger Kriseberedskap fra nøytrale instanser, offentlig anliggende Kulturhus på Nesodden Livssynsnøytrale seremonirom (hva har vi? på sykehus osv) Livssynsåpen kommune (plan som i Drammen og Gjerdrum) Kunnskapsfylke et i norge, en by el. I utlandet, gjerne utvklingsland Lage en "festival" hvor vi inviterer og informere om våre tilbud/seremonier til innvandrere i Norge. Lokal organisasjon - etterlyse deltagere i en arbeidsgruppe via medlemsbrev, foreningsnytt, lokal-tv/-radio Lokal organisering fastsette 3-4 tema og inngå samarbeid med aktuelle organisasjoner, politiske partier etc. Mot reservasjonsrett for leger Lokal organisering utpeke hovedansvarlig Nasjonalt fokus på vold mot homofile Nøytrale seremonier i grunnskolen Omskjæring Religiøse symboler i det offentlige rom Samarbeide med andre organisasjoner. Samarbeide med andre trossamfunn (politiske partier?) Sikre like mye midler til hver ungdom (konfirmasjonskostnad) Lokal organisering utpeke hovedansvarlig, etterlyse deltagere i en utførergruppe Lokallaget må bestemme om vi har tid til dette Samarbeid i nordiske land, vite hvordan vi har seremonier. Samarbeidspartnere lokalt med samme Sentralt kan lage en pakke om internasjonalt arbeid som kan sendes ut (Konfirmantledere) Studiesirkel på "freedom of thought" Søsterorganisasjon lokal 13

14 Uformelle møteplasser, faste tidspunkt, fast ukedag (evt. dag i måneden). Spesielle situasjoner som man kan skape en sak fra (for eksempel folk som må reise langt til seremoni) Skape nøytrale møteplasser / tankesmier Ta for seg et av landene og lære seg hvordan de driver, evt. få kontakt med det landet. Lokallagsnivå. Ungdomshus Spillkvelder og gjenforeningsmøter for konfirmanter i september Skolegudstjenester man må melde seg på Ta kontakt med andre grupper i samfunnet, det er de som vet hvor skoen trykker. På bakgrunn av dette vite hvordan vi kan bistå. Walk & Talk Stands (f.eks under valgkamp, under kulturdager - gjerne med kjendis eller litt action) Skolen jul/påske/17. mai må være nøytrale arrangementer, inkluderende juleavslutninger Temamøte om én konkret problemstilling, noe konkret som har skjedd Tagge naboer, tenke lokalt Skrive avisinnlegg Temamøte om tilstanden i andre land. (Hvordan politikken er på våre områder.) Temakvelder Temamøter, bør være på fylkesnivå? Tenkebenk foran rådhuset eller i et storsenter eller på en gravplass Twitter, Facebook, Instagram Tørre å si fra når anledningen byr seg Valgår: Invitere politikere til debatt om livssyn - hva mener de om våre saker? Hvilket parti skal humanetikere stemme på? Vise oss frem og snakke med skoler i nærmiljøet Vise tydelig hva vi er for, ikke bare mot Være med på internasjonale aksjoner/organisasjoner feks Amnesty eller LGBT-aksjoner, ting som har med menneskerettigheter å gjøre 14

15 15

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Kompetansemål fra K06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kristendom finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 23/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre er positiv

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

En håndbok til årets kampanje

En håndbok til årets kampanje En håndbok til årets kampanje Vær litt kompis 2 I Røde Kors Ungdom tror vi på at alle kan være litt kompis. Det skal ikke så mye til for å være litt vennligere med andre. I hver eneste lille Kompis-gjerning

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den Planprogram for kommuneplanen 2015-2027 Delplan for medvirkning og informasjon Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 1 INNHOLD 1. Hvorfor medvirkning fra innbyggere?... 3 2. Hva er

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

Viser til vedtak i Notodden formannskap 4/3 2010, sak 12/10, der det ble fattet følgende vedtak:

Viser til vedtak i Notodden formannskap 4/3 2010, sak 12/10, der det ble fattet følgende vedtak: 1 Rapport livssynsnøytrale seremonirom Viser til vedtak i formannskap 4/3 2010, sak 12/10, der det ble fattet følgende vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som vurderer livssynsnøytrale seremonirom i

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole

Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole Årsplan i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) ved Blussuvoll skole Undervisningtid per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 90 min 60 min 90 min Læremidler: Under samme himmel 1-3, Cappelen forlag,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Regelverk for skolegudstjenester Retningslinjene for gudstjenester i skolen er å finne i sin helhet

Detaljer

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning Norsk forening for gravplasskultur GFL 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Nytt forslag

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN «På Strand vil vi være, mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN Strand oppvekstsenter, avd skole 2017-2018 Lærer: Janne K. Nordmo Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

Nordnorsk krematorium

Nordnorsk krematorium Fylkesmannen januar 2017 Nordnorsk krematorium oppstart drift - muligheter Nils H. Opsahl ... KREMASJONSPROSENT TROMSØ 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2013 2014 2015 2016 10 mnd 2017 2018

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

Livssynshumanisme Innledning

Livssynshumanisme Innledning Livssynshumanisme Innledning Human-Etisk Forbund (HEF) er en organisasjon for mennesker som bygger sitt liv og sin etikk på medmenneskelighet, personlig erfaring og egen kritisk tenkning - uten tilknytning

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon:

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Arrangører: Livslaget, Inderøy Pensjonistlag, Røra Pensjonistlag, Utøy Pensjonistlag, Mosvik Pensjonistlag, Sandvollan Pensjonistlag (alle

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9)

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Søknadssum: 70 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer