Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014"

Transkript

1 Sammenstilling av ideer fra gruppearbeid Frivillighetsseminar Akershus fylkeslag mars 2014 Sosiale aktiviteter s. 2 Lokal synlighet s. 4 Temamøter s. 6 Politisk arbeid s. 8 Internasjonalt arbeid s. 9 Liste over alle innkomne ideer s. 11 1

2 Sosiale aktiviteter Ide Filosofikafe Foredrag Kor Litteraturkvelder Quiz/spill/leker/sang/musikk Hva/hvordan/ når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Små, samarbeid med eksisterende, barnesanggrupper På biblioteket Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Musikalsk ressurs Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Enkelt å arrangere spillkveld når div spill er innkjøpt, pizza og mineralvann bestilt/kjøpt Solsnumarkeringer Mobilisere styret/medlemmer Nei Temamøter Sørge for lokaler, kontaktperson, betale for gode foredragsholdere/filosofer Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Musikalsk ressurs? Medlemsinfo Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Nei Legge opp til tematurneer rundt i lokallag som ønsker det med en foredragsholder eller filosof. Ressurs med kompetanse på tema Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Henge opp plakat på helsestasjon, barnehager for barnesanggruppe. Plakater på steder folk ferdes, Facebook Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer Markedsføres overfor for eksempel barnefamilier Stands med mer sentralt i lokalmiljøet, dele ut julekort. Annonsering i avisa, plakater, medlemsblad/gjerne et kjent navn/aktuelle temaer 2

3 Turgruppe Ungdomsarbeid Kan kombineres med flere av ideene, for eksempel quiz/leker/sang eller filosofi. Turer i skogen, rebusturer, på Glomma/ sommer.. Turleder Organisere påmelding Koordinator, skaffe lokale Medlemslister over tidligere konfirmanter Humanus, lokalavis, human.no, mail, facebook Henge opp plakat på skoler, Facebook 3

4 Lokal synlighet Ide Hva/hvordan/ når Lokal innsats Navnefest Henge opp info om navnefest på helsestasjon Papir og stift Nei Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Fester og happenings Filosofikafe Lokale medier (vise hva vi er for) Fest eller sosiale møteplasser, båttur, sommerfest, konfirmantgjenforening Arrangere og invitere Midler Kort i postkassa På lokale biblioteker, kanskje kvartalsvis. Få lokalpressen til å dekke HEFsaker, jevnlig Opprette et godt samarbeid med bibliotekets administrator Finne spesielle saker til lokale medier: f. eks. folk som må reise langt, til andre kommuner for å få utført ønsket humanistisk seremoni. Få med lokale politikere. Er det noen av dem som er humanister? Lage sak på det. Arrangere temamøter om interessante saker og få oppmerksomhet på dem. Finne aktuelle saker, kommentere med én gang. Bruke kjendiser til å sette søkelys på for eksempel seremoniene (når man finner ut at en kjent person deltar på seremoni). Sende en filosof eller lignende person til å lede opplegget. Kanskje aktuelle forfattere fra Humanist forlag? Kontakte lokale medier Pressemeldinger, oppfølging av journalister. Få maler til leserinnlegg når det er store aktuelle saker. Dette er vanskelig, men en mulighet er å bruke kjente navn til å trekke folk. Avisannonser. Twitter, Facebook, Instagram 4

5 Lokalpolitikere (ha stand når det er valg) Rubrikkannonser Seremonirom HEF må gripe tak i dagsaktuelle saker og mene noe. Si hva vi er FOR, ikke bare mot. Rubrikkannonse med navn til navnefest, gratulasjon til konfirmanter etc Melde inn sak til kommuneplan om seremonirom til gravferd Gå gjennom partiprogrammene, finne noe å være enig/uenig i. Bli synlig ved å mene noe. Ha møter med politikerne. Starte med barnehagene, som allerede innfører kristendom. Melde inn saken, gjøre lokal, be om møte, stille opp på møte Formuleringer og standardskriv Sende kopi til lokalpresse, underskriftskampanje, facebookaksjon Tenkebenk Finne en plass, avtale med kommune/grunneier Benk og plakett Invitere lokalpresse og lokallag + ordfører ++ 5

6 Temamøter Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Humanisme hva er det? Hva er HEF? Opplysningsmøte Hva kan HEF gjøre for eldre? Identitet knyttet til livssyn Konfirmasjon Generelt temamøte om Human-Etisk Forbund. Hva er humanisme, hvordan foregår en humanistisk gravferd. Mange tror at de er medlemmer fordi de er konfirmert hos oss Dataopplæring for eldre i regi av humanistiske konfirmanter. F.eks. kurskveld, besøk på eldresenter/pensjonistforening. Hver kveld har et tema relatert til konf.undervisning samtidig som unge kan vise praktisk bruk av data (brukerundersøkelser er ofte elektroniske unders. viser at svarprosenten er 10%). Gjensidighet/likeverdighet. Etiske problemstillinger. Nettvett. De eldre kan være leksehjelp. Informere ungdommene om HK, skolebesøk??, Sett ut Tenke Benk på skolen m/nettadr. Biblioteket, samfunnshus, lokal kafen, puben. Stand -Hum uke Sørge for lokaler kontakte aktuell målgruppe (eldre). Arrangere møtene Hjelp fra fylkeskontoret skaffe foredragsholdere Utsendelse av invitasjoner, skaffe foredragsholdere. Utsendelse av invitasjoner Skaffe foredragsholdere Annonsering Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Avis, medlemsblad, E-post, plakater markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. Markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. Skrive til konfirmanter. Avis, medlemsblad, E-post, plakater Annonse i avisa, medlemsblad, FB, E-post, plakater 6

7 Seremonirom/ flerbruksrom/ gravplass Temamøte om KRLE/ julegudstjenester Åpent folkemøte om seremonirom/ flerbrukshus/ gravplasser på et torg før kommunevalg evt. paneldebatt. Invitere politikere, kommuneansvarlige andre viktige personer. Invitere foredragsholdere fra begge sider. skaffe lokaler Utsendelse av invitasjoner, skaffe foredragsholdere markedsføring via sosiale medier, utsendelse av invitasjoner, plakater lokalt, få lokalavisene til å skrive om det. 7

8 Politisk arbeid Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Initiere samarbeidsarenaer for trossamfunn Lokal dialog. Be kommunen initiere et årlig treff der alle kommunens livssynsorganisasjoner inviteres. Fellesdialogmøte om behov, felles interesser, felles arena til åpne møter, utvikle respekt for hverandres syn (forutsetter personliggjøring). Kommunalt drevet nettforum. Ta kontakt med rådmannen og /eller politikere for å få dette til å skje. Bidra til at henvendelser til kommunen er profesjonelt og ordentlig. Være et erfarings-nav Skrive i avisene. Livssynsnøytrale seremonirom Det må inn i partiprogram i kommunen. Undersøke hva status er, og sette opp et forslag. Før kommunevalget i Undersøke med partiene. Til besøk i andre parti enn de man selv er aktiv i. Livssynsnøytrale kommunale tjenester Stopp rituell omskjæring av norske barn Forberede seg, beskrive hvilke livssynsnøtrale tjenester som bør tilbys, og beskrive hvilke tjenester som skal tilbys hvordan. Be kommunene vedta at kommunen er livssynsnøytral/åpen, og tilby offentlige tjenester som omsorg/samtale m.m. som er nøytrale. Samtaleparter Beskytte gutter like mye som jenter. Likestilling. Info.kampanje om realiteten ved omskjæring. Sosiale medier. Grafiske hjelpemidler (stygge bilder). Tagging av politikere for å ansvarliggjøre. Berører foreldreretten. Det finnes ikke religiøse barn vi må beskytte de inntil de er gamle nok til selv å ta standpunkt. Kontakte lokale politikere, presentere forslag til løsninger og/eller spørre om hva kommunens holdning er. Evt. initiere en debatt, i et temamøte og/eller i media. Det blir ikke dyrt (sosiale medier). Må skaffe oss kompetanse på omskjæring leger. Viktig med ildsjeler. Bidra med faktagrunnlag / erfaringer fra andre kommuner. Fylket kan være en kunnskapsbank. Kunnskap om sosiale medier. Kampanjespredning via fylkessidene Evt. initiere en debatt, i et temamøte og/eller i media. Grafiske virkemidler. Fokus på realitetene bak praksisen med omskjæring. 8

9 Internasjonalt arbeid Ide Hva/hvordan/når Lokal innsats Hjelp fra fylkeskontoret Hvordan få oppmerksomhet/ deltakere Fadder Noen må fange opp radarer fra utlandet må være på nasjonalt nivå, bidra på lokalt nivå. Vi er fadder vi tar fadderrollen lokallagsmedlemmer, fylkeslagsmedlemmer, skoleklasser, medlemmer generelt. Jobbe med dette frem til man kommer frem til en eventuell løsning. Kan kobles opp mot konfirmasjon, kan kobles på andre aktiviteter, kan være en helårsaktivitet. Kan være samarbeid med andre organisasjoner ikke politiske, men religiøse årsaker Alt i fra noe den enkelte gjør kampanjeoppskrift. Til møter for å skaffe midler, penger, kan kobles opp mot ide 1. Aksjoner ifm konfirmanter. Kampanjeoppskrift, finne personer som skal ha en fadder. Kampanjer utad, kampanjer fra HEF sentralt Internasjonal seremonivennskapsgruppe Melde interesse. Være med i arbeidet om seremoni. Ta imot Være bindeledd og administrasjon Internasjonalt arrangement Kan være en aften, en konsert, bibliotek, asylmottak, konserthus, rådhus, kulturhus, ute, størrelsen er ikke avgjørende, ifm stand, kulturuke, hele året knyttet opp mot kommunale og nasjonale arrangementer Flere samarbeidspartnere, fredsbevegelse, sammen med kommunen, kulturutvalget for politisk forankring, interkommunalt, på tvers av lokallag, regionalt initiativ, kulturskolen Materiell, økonomi, kontaktperson en bestemt i fylkeskontoret, internasjonal kontakt, internasjonale kunstnere, kontakt med kunstnere, lokale krefter Annonsere i aviser, sosiale medier, plakater, løpesedler, ut til medlemmer, definere målgrupper, temaet er viktig, komme med noe nytt, trekkplaster, kan henge på et nasjonalt arrangement/aksjon, internasjonalt aksjon, internasjonal situasjon relatert til norske forhold. 9

10 Skape en "internasjonal gruppe" med kontaktperson i fylkesstyret, en ansatt (?) og de som er interesserte lokalt. Finne en person En ansatt, arrangere møter Vennskapsorganisasjon Finne en samarbeidsorganisasjon. Samarbeide med eksisterende organisasjoner, annet fylke som en kan utveksle ideer med hele året, må avtales på nasjonalt nivå Holde kontakt En kontaktperson i fylket, en internasjonal kontakt Komme fra organisasjonen sentralt. Nasjonale arrangement, samarbeid Åpent møte om "Humanisme i verden", "freedom of thought". Finne dato og sted å være 10

11 ALLE INNKOMNE IDEER, alfabetisk Sosiale aktiviteter Lokal synlighet Temamøter Politisk arbeid Internasjonalt arbeid Alternative aktiviteter til skolegudstjenesten Arrangement ved høytider Bridge Bygge vinterlandsby (sammen med vintersolsnu). Barhytter ved sommer-solsnu Filosofikafe Filosofikurs Foredrag Artikkel i lokalavis om humanisme for å skape bevissthet Avertere i aviser (ikke bare på internett) En serie med temamøter om livssynspolitikk Fet kommune få livssynsnøytralitet med i kommuneplan til 2026 Filosofisk kafé (organisere invitere noen fra HK til å bidra) Fortelle naboer at man er medlem Få oppmerksomhet på seremonier på uvanlige steder Filosofikveld Gravferdsforvaltningen Humanisme hva er det Hva er HEF? Opplysningsmøte Hva kan HEF gjøre for eldre? Identitet knyttet til livssyn Info om humanistisk konfirmasjon Arrangere og delta i politiske debatter. Bistand forfølgelse pga religion eller ateisme Bistand homofili: trakassering, forfolgelse, fengsling og vold Bruke media påpeke når media ikke er nøytral. Bruke medlemmer med tilknytning til andre organisasjoner. Bør være kommunens initiativ til å kalle inn representanter fra forskjellige trossamfunn, årlig. Etikk i et generasjonsperspektiv generasjonsombud Aktivitet for å lære mer om andre. (Spesielt å reise til andre land for å lære og bidra der.) Brudd på menneskerettigheter hjemme contra utlandet Bruke innvandrerne som ressurs, aktivt informere for de kjenner gjerne ikke til oss eller tilsvarende organisasjoner. Delta på internasjonale konferanser En i fylket er ansvarlig - holder foredrag, er i kontakt med Er det lov å være anderledestenkende. Facebook aksjon IHEU Fotball Gå ut og mene noe Kirka ut av det off. rom Eutanasi Fadder for personer med religionstrøbbel Henge opp plakat i gangen i KRLE/ julegudstjenester på Foreldremøter? Finansierte oversettelser av sekulær litteratur Friidrett blokka skole Historiekvelder Humanistisk juleverksted Rettsstaten religionsnøytrale lover Fremme saker for kommunestyret evt. få hjelp fra sentralt Folk fra stedet/organisasjonen 11

12 Informasjonsmøter, ungdomsskole Kino med humanistisk tema. Konkurranser Hva betyr det at Norge er et livssynsåpent samfunn? Følge opp med innlegg i lokalavisene Informasjon via biblioteket (filosofikveld Invitere med en nabo hvis man skal på møte Seremonirom/ flerbruksrom/ gravplass Ungdomsaktiviteter Gravferder bør koste likt! Gravferdsforvaltninga et kommunalt ansvar Gravlund ikke kirkegård HEF sentralt som presenterer sitt arbeid med internasjonale saker Hva er mangfoldet lokalt? Hvert fylke har sitt land/by/organisasjon som de støtter/hjelper økonomisk og med kunnskap Kor. Små akapella-kor eller samarbeid med andre eksisterende kor. Juletrefest for barn med "godkjente" sanger Grunnloven Hvordan foregår begravelser i andre land/andre kulturer? Kan Skape interesse og engasjement Krisetelefon/-gruppe Kjendiser på seremoniene HEF bør være en naturlig høringsinnstans i saker der det er naturlig Ikke misjonere, men åpne opp om hva som skjer andre steder. Kunstutstilling med humanistisk tema. Kort i postkasser om lokale events Hvordan religion tar fra enkeltmennesket rettigheter Informere lokalt Leker Litteraturkveld Opplesning Quiz Kulturelle innslag basert på livssynet vårt (arrangere sangkveld e.l., innslag på torvet, Hum-koret? fortellerkvelder) Leserinnlegg i lokalavis om at kommunen arrangerer siste skoledag i kirken (praktisk for rektor som slipper å utøve ledelse eller få lærerne til å planlegge avslutning) (17. maitog som går innom kirken) Livssynsnøytrale seremonirom Lokalpolitikk, kommunestyremøter, melde inn saker til kommuneplan, påvirke (som Gjerdrum) Info på kommunens hjemmeside om kommunens livssynspolitikk Ingen kristendomsforkynning i skolen, KRLE, livssynsnøytal undervisning Innkalle til samarbeidsmøte i kommunen (få rådmannen til å innkalle). Kommunen bør organisere tilbud om nøytrale samtaleparter for eldre. Internasjonal aften/konsert for konfirmanter Invitere representanter fra andre land til å være med på seremonier (navnefest og konfirmasjon) lokalt Kobling ved samarbeid som beskrives under lokal organisasjon Kontaktperson i lokallag (og fylkeslag) 12

13 Rebusløp/tursti i skogen med humanistiske oppgaver Samtalekontor Sang og musikk Sanggruppe for barn Sjakk Solsnumarkering Spillkveld Temakveld Tur med Elvekongen (båt på Glomma), Tur til Liseberg for tidligere konfirmanter Turgruppe med tema Turmarsjer Meldinger, leserbrev om seremonier Nøytral kriseberedskap lokalt som ikke er prest Opprette lokallag i Fet Oppslag om navnefest på helsestasjon Publisere navn etter navnefest eller konfirmasjon, prøve å skape saker Påvirke media, ringe til journalister, egne bilder, tekst, kommentere saker lokalt Reklame (materiell, brosjyrer, lokalavisa, til 17. mai) Reportasjer om humanistiske seremonier Samarbeid med andre aksjoner i Norge, feks miljøbevegelsen Solsnumarkering Sommerfest for medlemmer Sosialarbeid for flyktninger Kriseberedskap fra nøytrale instanser, offentlig anliggende Kulturhus på Nesodden Livssynsnøytrale seremonirom (hva har vi? på sykehus osv) Livssynsåpen kommune (plan som i Drammen og Gjerdrum) Kunnskapsfylke et i norge, en by el. I utlandet, gjerne utvklingsland Lage en "festival" hvor vi inviterer og informere om våre tilbud/seremonier til innvandrere i Norge. Lokal organisasjon - etterlyse deltagere i en arbeidsgruppe via medlemsbrev, foreningsnytt, lokal-tv/-radio Lokal organisering fastsette 3-4 tema og inngå samarbeid med aktuelle organisasjoner, politiske partier etc. Mot reservasjonsrett for leger Lokal organisering utpeke hovedansvarlig Nasjonalt fokus på vold mot homofile Nøytrale seremonier i grunnskolen Omskjæring Religiøse symboler i det offentlige rom Samarbeide med andre organisasjoner. Samarbeide med andre trossamfunn (politiske partier?) Sikre like mye midler til hver ungdom (konfirmasjonskostnad) Lokal organisering utpeke hovedansvarlig, etterlyse deltagere i en utførergruppe Lokallaget må bestemme om vi har tid til dette Samarbeid i nordiske land, vite hvordan vi har seremonier. Samarbeidspartnere lokalt med samme Sentralt kan lage en pakke om internasjonalt arbeid som kan sendes ut (Konfirmantledere) Studiesirkel på "freedom of thought" Søsterorganisasjon lokal 13

14 Uformelle møteplasser, faste tidspunkt, fast ukedag (evt. dag i måneden). Spesielle situasjoner som man kan skape en sak fra (for eksempel folk som må reise langt til seremoni) Skape nøytrale møteplasser / tankesmier Ta for seg et av landene og lære seg hvordan de driver, evt. få kontakt med det landet. Lokallagsnivå. Ungdomshus Spillkvelder og gjenforeningsmøter for konfirmanter i september Skolegudstjenester man må melde seg på Ta kontakt med andre grupper i samfunnet, det er de som vet hvor skoen trykker. På bakgrunn av dette vite hvordan vi kan bistå. Walk & Talk Stands (f.eks under valgkamp, under kulturdager - gjerne med kjendis eller litt action) Skolen jul/påske/17. mai må være nøytrale arrangementer, inkluderende juleavslutninger Temamøte om én konkret problemstilling, noe konkret som har skjedd Tagge naboer, tenke lokalt Skrive avisinnlegg Temamøte om tilstanden i andre land. (Hvordan politikken er på våre områder.) Temakvelder Temamøter, bør være på fylkesnivå? Tenkebenk foran rådhuset eller i et storsenter eller på en gravplass Twitter, Facebook, Instagram Tørre å si fra når anledningen byr seg Valgår: Invitere politikere til debatt om livssyn - hva mener de om våre saker? Hvilket parti skal humanetikere stemme på? Vise oss frem og snakke med skoler i nærmiljøet Vise tydelig hva vi er for, ikke bare mot Være med på internasjonale aksjoner/organisasjoner feks Amnesty eller LGBT-aksjoner, ting som har med menneskerettigheter å gjøre 14

15 15

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Livssynshumanisme Innledning

Livssynshumanisme Innledning Livssynshumanisme Innledning Human-Etisk Forbund (HEF) er en organisasjon for mennesker som bygger sitt liv og sin etikk på medmenneskelighet, personlig erfaring og egen kritisk tenkning - uten tilknytning

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Regelverk for skolegudstjenester Retningslinjene for gudstjenester i skolen er å finne i sin helhet

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Viser til vedtak i Notodden formannskap 4/3 2010, sak 12/10, der det ble fattet følgende vedtak:

Viser til vedtak i Notodden formannskap 4/3 2010, sak 12/10, der det ble fattet følgende vedtak: 1 Rapport livssynsnøytrale seremonirom Viser til vedtak i formannskap 4/3 2010, sak 12/10, der det ble fattet følgende vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som vurderer livssynsnøytrale seremonirom i

Detaljer

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 RLE 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 31-32 (Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- RESSURSER FORMER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- RESSURSER FORMER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015/16 Læreverk: Horisonter 9, Gyldendal Norsk Forlag, 2007 Med forbehold om endringer. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- FORMER

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996.

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996. STRATEGIDOKUEMENT FOR STL: 2012-2014 / ARBEIDSPLAN 2012 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. I 2011 feiret vi femten års jubileum.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss)

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Tjøme mottok fra kulturdepartementet NOK 25 000,- til aktiviteter til den kulturelle spaserstokken for 2012.

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne: 2015/16 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -17 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Styrets årsberetning skoleåret 2013/2014

Styrets årsberetning skoleåret 2013/2014 FAU Tårnåsen skole 2013/2014 Styrets årsberetning skoleåret 2013/2014 FAU-styret har bestått av: Leder: Nesteleder / OKFU-repr.: Sekretær: Ressurs og web ansvarlig: Kasserer: Koordinator: Vera Sønsthagen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

VTG-markedsføringsmateriell 2016

VTG-markedsføringsmateriell 2016 VTG-markedsføringsmateriell 2016 NGF har også i 2016 tilrettelagt tiltak for klubber som ønsker bistand til å markedsføre VTGopplæringen. Følgende løsninger/tjenester/materiell er tilgjengelig fra uke

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Lærerveiledning: Nei er nei. Innholdsfortegnelse

Lærerveiledning: Nei er nei. Innholdsfortegnelse Lærerveiledning: Nei er nei Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over egen kropp og seksualitet. En voldtekt er et alvorlig og grovt brudd på denne retten. Målet med undervisningsprogrammet

Detaljer

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover.

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. - FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. Torsdag 10/2 fra kl. 17: Spillkveld SJAKKTURNERING Her har du mulighet til å

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer