Terje Rakke / Nordic Life / INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / VISSTE DU AT... «Kun hver jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for å kunne beundre de kosmiske festspillene». «Stern» februar 2013

3 INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg... 9 Økonomi Statistikk Markedsføring og profilering av Nord-Norge Digitale og sosiale medier Temaprosjekter Prosjektarbeid Samarbeidsavtaler REISELIVET PÅ TERSKELEN TIL EN SPENNENDE FREMTID! 2014 ble rekordenes år for reiselivet i Nord-Norge og det er ferie- og fritidsreiser som står for det meste av økningen. Dette er NordNorsk Reiseliv meget tilfreds med da det understøtter at vårt arbeid bærer frukter. Det er også viktig at sommertrafikken på nytt har kommet tilbake til gamle høyder med betydelig økning fra våre viktigste markeder som Tyskland, Nederland, USA og Frankrike. I 2014 har NordNorsk Reiseliv også tatt på seg vertskap for et betydelig antall journalister og skribenter på visningsturer til Nord-Norge. Resultatene av disse er redaksjonell omtale beregnet til mer enn 500 millioner kroner i ekstra markedseksponering. I tillegg kommer verdien av den eksponeringen de 18 TV-teamene som besøkte vår region representerer. Det at Lonely Planet etter sitt besøk i 2014 også utnevnte Nord-Norge til et av de ti beste regionene i verden å besøke i 2015, støtter ekstra opp om arbeidet vårt med å gjøre Nord-Norge til et attraktivt og bedre kjent reisemål globalt. NordNorsk Reiseliv har i 2014 tatt vind i seilene knyttet til resultatene av de hovedfunn som ble gjort i selskapets internasjonale konkurrentanalyse utført av Mimir og Nordlandsforskning. Her fremkommer det at Nord-Norge har ressurser i verdensklasse, med levende byer og lokalsamfunn integrert med uberørt storslått natur. Vi har likevel store utviklingsoppgaver knyttet til å bygge sterkere strategiske allianser, utvikle mer fremtredende nisjeprodukter, ytterligere forsterke distribusjon og salg, og understøtte utvikling av sterkere signaturprodukter. Charterfondet er endelig på plass og skal øke tilgangen til Nord-Norge ved å skape ny trafikk fra viktige markeder. De nordnorske fylkeskommunene har også her vist positiv vilje til langsiktig satsning for å bygge en mer robust reiselivsnæringen for landsdelen inn i fremtiden. Det er gledelig å registrere hvordan den sterke økningen i vintertafikken især, nå sprer seg ut i hele Nord-Norge. En helårlig reiselivsnæring bidrar til viktig økt sysselsetting, spesielt blant ungdom og kvinner i distriktene. Det er særlig opplevelsesbedriftene som rapporterer om økt verdiskapning, mer helårlig aktivitet og bedre økonomi. Dette borger for økte investeringer i både eksisterende og nye opplevelsesbedrifter, og understøtter at reiselivsnæringen står fremfor en spennende tid i årene som kommer. INNHOLD Arne Trengereid, Adm.dir. NordNorsk Reiseliv AS 3

4 ÅRET 2014 Ørjan Bertelsen / VISSTE DU AT... «Nordlys» er det mest søkte ordet på Visitnorway.dk etter Visit Norway.

5 ÅRET 2014 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 talte vi 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8,2 prosent, mens Norge som helhet kun økte med 3 prosent. Les mer på side 11. NORD-NORGE - ET AV VERDENS BESTE REISEMÅL Det anerkjente reiseguideforlaget Lonely Planet lanserte listen over de ti beste regionene å reise til i Her er Nord-Norge på plass nr. 5. Les mer på side 33. -Velkommen til en av Europas siste, storslåtte villmarker. Nord-Norge vil gi deg bakoversveis med sine hjerteskjærende vakre landskaper med isbreer, fjorder og fjell, alt badet i krystallklart lys, heter det i «Lonely Planet s Best in Travel 2015». LANSERING AV CHARTERFOND NORD-NORGE I slutten av september var finansieringen av fondet klart. De tre nordnorske fylkeskommunene gikk sammen om å finansiere ca. 7,2 millioner NOK per år over en periode på 3 år som er redskap for å øke turisttrafikken til landsdelen. NNR ble satt til å administrere og markedsføre fondet. Les mer på side 30. DERTOUR ACADEMY Dertour Academy, et av verden største reiselivsarrangement for reisebyråansatte i Tyskland, Østerrike og Sveits, ble gjennomført i desember Aldri før har norsk reiseliv gjennomført et så stort og omfattende tiltak. Rundt 600 reisebyråansatte var på visningsturer i hele landet, med hovedvekt på Fjordog Nord-Norge. 18 av 34 turer gikk til Nord-Norge. Hensikten var å vise frem de mange storslåtte, attraktive og verdifulle opplevelsene vår region tilbyr. Tilbakemeldingen fra Dertour etter et meget godt gjennomført arrangement kan leses i en økning i bestillinger til Nord-Norge på 57 % sammenlignet med året før. For 2015 investeres det tungt i oppfølging av Dertours egne og tilknyttede reisebyråer, totalt byråer. Selskapet omsetter for 6 milliarder euro. Les mer på side 42. VISIT ARCTIC EUROPE Intensjonen bak Interreg-prosjektet, Visit Arctic Europeer å styrke grenseoverskridende nettverk og kommersielt samarbeid. Her inngår kommunikasjon, tilgjengelighet, utvikling av nye grenseoverskridende reiselivskonsepter for å møte kravene til den globale reisende. Prosjektet skal utvikle handlingsplaner og aktiviteter for å ta større markedsandeler globalt ved å øke turiststrømmene fra sør til nord -til «Arctic Europe». Les mer på side 41. JOINT WORKING GROUP FOR TOURIST DEVELOPMENT IN BARENTS REGION (JWGT) NNR har påtatt seg lederansvaret for samarbeidsprosjekt i Joint Working Group for Tourist Development in Barents region. Prosjektet er i regi av Barentsrådet, og dette konkrete prosjektet ble etablert for å utvikle og promotere bærekraftig turisme. Videre skal prosjektet fremme multilateralt samarbeid, felles prosjekter, nettverksrelasjoner og erfaringsutveksling. Til tross for kjølige politiske vinder i forholdet til Russland som resulterer i nedgang i trafikk for Norge øker antall russiske gjestedøgn i Nord-Norge med 17 %. Dette viser at reiselivsnæringen, som ikke er underlagt politiske sanksjoner, er viktig for å opprettholde godt samspill med våre naboland (en næring som både skaper og ivaretar relasjoner, folk til folk). «DESTINASJON NORGE» Reiselivsprosjektet «Destinasjon Norge», med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som fasilitator og Knut-Sigurd Pettersen som leder for region Nord-Norge, fortsatte i 2014 arbeidet med å utvikle forslag til ny felles forretningsplan og fremtidig organisering av reiselivet i Nord-Norge. Målet er å ferdigstille dette medio ÅRETS MARKEDSFØRINGSPRIS Nordnorsk Markedsføringspris til uredd bergenser Adm. direktør i NordNorsk Reiseliv, Arne Trengereid, ble tildelt nordnorsk markedsføringspris 2014 under konferansen Nord i Sør. I juryens enstemmige begrunnelse heter det at prisvinneren er en fremragende talsmann for Nord-Norge, og har fremmet reiselivets interesser i vår region på mange områder. Han fremstår som en samlende, kunnskapsrik og entusiastisk leder både internt og eksternt. Ansatte gleder seg og er stolt på hans og selskapets vegne. BUDSJETTKUTT I 2015 Budsjettkuttene presentert i statsbudsjett for 2015 forårsaket stor usikkerhet i norsk reiseliv. For Nord-Norge er det ekstra dramatisk fordi budsjettkuttene resulterer i at 15 millioner kroner som har vært øremerket Nord-Norge forsvinner totalt. Dette betyr en betydelig reduksjon i markedsbidrag gjennom Innovasjon Norge. Arbeidet med å finne kompenserende tiltak pågår. STRATEGIUTVIKLING Reiselivet som næring er i ferd med å gå fra tradisjonell serviceøkonomi og over i opplevelsesøkonomi. Dette har NordNorsk Reiseliv tatt inn over seg i sitt strategiarbeid. Parallelt har NordNorsk Reiseliv redusert markedsbudsjett og derigjennom påbegynt innovative prosesser for å opprettholde best mulig markedskraft. ÅRET

6 OM NORDNORSK REISELIV AS Kjell Fredriksen / VISSTE DU AT... Nordmenn vil oppleve mer kultur på sine reiser i eget land, og det største andelen av disse gjestene reiser til Nord-Norge, viser tall fra turistundersøkelsen til Innovasjon Norge.

7 OM NORDNORSK REISELIV AS FORMÅL NordNorsk Reiseliv AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement. VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier: Driftig Profesjonell Inspirerende Våre kjerneområder: Det arktiske Nordnorsk kultur & historie Naturbaserte aktiviteter Vår profil: Kontrastfylt Friskt Eksotisk Ekte og upolert EIERSKAP Selskapets aksjekapital er delt i to aksjeklasser; A-klasse med i alt 51 prosent av aksjene og B-klasse med i alt 49 prosent av aksjene. A-aksjer kan kun eies av Nordland-, Tromsog Finnmark Fylkeskommune. God politisk vilje på tvers av Nordland, Troms og Finnmark har bidratt til etablering av NNR som en nordnorsk overbygning for markedsføring og utvikling av reiselivet i Nord-Norge. Nordnorske politikere var i forkant av regjeringens intensjoner rundt strukturendring forå få reiselivet inn i større konstellasjoner. Selskapet har gjennom langsiktig samarbeid mellom de tre nordligste fylkeskommunene bidratt til sesongutvidelse, trafikkøkning og økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. Posisjon: Mektige naturopplevelser og levende kystkultur i arktiske strøk Visjon: Inspirere verden til å oppleve Nord-Norge OM NORDNORSK REISELIV AS Misjon NordNorsk Reiseliv AS skal skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter Forretningsidé: NordNorsk Reiseliv AS skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. VISJON Gjennom bevisste valg i vår kommunikasjon skal vi fremme et attraktivt, troverdig og konsistent bilde av vår destinasjon som skaper reiselyst og inspirasjon til å oppleve Nord-Norge. Å inspirere står også sentralt internt, hvor ansatte skal oppleve trygghet og tillit. Dette skaper entusiasme og er drivkraften til stadig å nå nye mål. MISJON Gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter skal vi skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårlig reisemål. Varige verdier er mer enn ren finansiell avkastning. Verdier skapes i form av menneskelig utvikling og vekst, og ved å berike våre gjester med kunnskap og gode opplevelser de sent vil glemme. Som den viktigste støttespilleren til reiselivsnæringen i Nord-Norge tilfører NNR varige verdier bærekraftige, solide prosjekter, partnerskap som varer og en næring som drives av de samme overordnede prinsippene uten at den enkeltes identitet og handlefrihet hemmes. 7

8 PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Anne Olsen-Ryum /

9 PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Vi har i 2014 vært med i følgende prosjekter, råd og utvalg; Administrator for Charterfond Nord-Norge Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Deltager i fagteam i delpilotprosjektet Tjenester- og opplevelsesdesign, i det nasjonale forskerprosjektet Nasjonal sertifisering av naturbaserte opplevelser Innovasjon Norges markedsgruppe for Danmark Innovasjon Norges markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges markedsgruppe for USA Innovasjon Norges nasjonale strategiske råd for reiselivet Joint Working Group Tourism Barents Cooperation Nærings- og Fiskeridepartementets prosjektgruppe Nord-Norge Nærings og Fiskeridepartementets strukturutvalg Programkomité Nord i Sør Prosjektgruppe Arctic Race of Norway 2014 Prosjektgruppe Grønt reiseliv fylkesmannen i Troms Referansegruppe prosjekt Destinasjon Finnmark Referansegruppe Winter Project v/uit, Finnmarksfakultetet Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Styringsgruppe i bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Styrings og arbeidsgruppe DERTOUR Academy i samarbeid med Fjord-Norge og Innovasjon Norge Styringsgruppe ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv Styrings- og arbeidsgruppe NTW Alta 2014 Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Finnmark Fylkeskommune Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Troms Fylkeskommune Trafikkutviklingsforum for Avinor Bodø Trafikkutviklingsforum og flyplassutvalg for Tromsø Lufthavn PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG 9

10 ØKONOMI / STATISTIKK Baard Loeken / VISSTE DU AT... To helger på rad fikk Nord-Norge en svært bra eksponering i beste sendetid på Belgisk TV. Dette er et resultat av vårt samarbeid med en Belgiske turoperatør. Beregnet pr-verdi er på kroner.

11 ØKONOMI NordNorsk Reiseliv ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt næringsaktører som bidrar støttende. Vår målsetting er å ha lang- siktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen. TILSKUDD OG OMSETNING Selskapet hadde totalt kr ,- i driftsinntekter i I 2014 bidro fylkeskommunene med et tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå ved etablering av selskapet. Fylkeskommunene har også bidratt med et ekstraordinært profileringstilskudd på 7,6 millioner kroner til sammen. Nordland fylkeskommune har utover dette innvilget 1,6 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiselivet i Nordland. BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG Næringsbidrag fra reiselivsaktørene utgjorde totalt 4,8 millioner kroner i Dette er i form egenandeler ved kampanje- og messedeltakelse, kjøp av annonser i reiseguide og websider. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for journalister og turoperatører som er estimert til å ha en merverdi på over 1 million kroner. STATISTIKK REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE I 2014 hadde reiselivsnæringen i Nord-Norge en total omsetning på 16,5 milliarder kroner og en verdiskapning på 7,3 milliarder kroner. Næringen sysselsatte i 2013 hele mennesker, noe som er 6,5 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenligning representerer primærnæring inkl. fiskeforedling 6,6 prosent, og industri, petro og bergverk har en sysselsettingsprosent på 5,8. Figuren under viser omsetning og sysselsetting i Finnmark, Troms og Nordland. Finnmark Troms Nordland Nord-Norge * Kilde for sysselsetting 2013: SSB/NORUT Omsetning ,2 milliard NOK 6,2 milliard NOK 8,1 milliard NOK 16,5 milliard NOK Sysselsetting sysselsatte sysselsatte sysselsatte sysselsatte REISELIVSNÆRINGEN ER MANGFOLDIG Reiselivsnæringen er en næring som består av mange ulike næringer. Figuren under viser en oversikt over antall sysselsatte og omsetning i ulike næringer som primært omtales som reiselivsnæring. I tillegg er det andre næringer som ikke er nevnt her, men som har inntekt av betydning fra reiselivet, som bensinstasjoner, lokalbutikker og handelsstand. ØKONOMI / STATISTIKK Luftfart Sjøfart Annen transport Samlet transporttjenester Overnatting Servering Samlet overnatting og servering Reisebyrå/turoperatører/bilutleie Kultur/attraksjoner/museer/idrettsarrangement Sum reiselivsnæringen Antall sysselsatte Omsettning i mill. kr Kilde: Nordnorsk reiselivsstatistikk v/reiseliv i Nord as/nho Reiseliv Nord-Norge. 11

12 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 ble det talt opp 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8 prosent, mens Norge som helhet økte med 3 prosent. Utlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 12 prosent fra 2013 til Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. Hotellene i landsdelen har i 2014 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 13 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent. Begrensninger i statistikkgrunnlaget Statistikkgrunnlaget vi benytter i dette dokumentet er fra SSB og viser kun gjestedøgnstatistikk fra hotell og camping/feriehytter av en viss størrelse eller i et område med flere enn tre tilbydere innenfor sin kategori. Dette medfører at et betydelig antall mindre bedrifter ikke er med i statistikken. På grunn av omleggingen gjort av SSB i 2013, kan det også være noen feilregistreringer for camping og hyttegrender som gjør at tallene ikke er 100 % sammenlignbare. Alene er ikke antall registrerte gjestedøgn nok til å analysere utviklingen i reiselivsnæringen ei heller for overnattingsbedriftene, da lønnsomheten ikke beregnes. En helhetsvurdering krever innsyn i verdiskapningen i hele verdikjeden som inkluderer kjøp av opplevelser, aktiviteter, bespisning, transport og lignende. På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning på 6 prosent fra 2013 til 2014, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. De nordnorske hotellene har hatt sitt beste år noensinne hvor både ferie- og fritidstrafikken og forretningstrafikken viser en positiv utvikling. Bussturismen går stadig ned, og noe av denne trafikken er erstattet av cruise. Mange aktivitetsbedrifter i landsdelen melder om solid økning fra cruisegjester. De som tradisjonelt har hatt sitt virke fra rundreisegjester med bil og bussturisme, og som i tillegg har noe avstand fra cruiseanløp, opplever en nedgang i antall gjestedøgn. Aktivitetsbasert turisme er økende og aktører som tilrettelegger for slike segmenter rapporterer om en gledelig økning, og mange er fullbooket i høysesong. Det er også gledelig å registrere at stadig flere tilrettelegger for alternative tilbud i skulder- og lavsesong. Dette kan for eksempel være fisketurismeanlegg som legger om til vinterturisme med nordlysopplevelser. Finnmark Finnmark har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 9,1 prosent. Det norske markedet har økt med 15,5 prosent og det utenlandske markedet har gått ned med 0,5 prosent. Nordkapp hadde totalt besøkende hvorav 5,3 prosent var fra cruise og 21,1 prosent fra Hurtigruta. Dette er en økning på 5 prosent i forhold til Finnmark viser totalt sett en stagnasjon i utviklingen av kommersielle overnattinger. En nærmere analyse av regionene i fylket gir en forklaring, selv om en endring i regioninndelingen til SSB gjør det vanskeligere å gi et korrekt bilde for alle regionene. 12

13 Finanskrisen og endret etterspørselsmønster har gitt en nedgang i den tradisjonelle sommerbusstrafikken til Nordkapp. Denne utviklingen rammer særlig Finnmark fordi trafikken kommer gjennom Finland og inn/ut på grensestasjonene ved Karigasniemi/ Karasjok og Enontekiö/Kautokeino. Statistikken viser at overnattinger ved camping og hyttegrender dermed går ned i indre Finnmark. Mens kommersielle overnattinger for vintersesongen har hatt en fin økning siden 2010, ser men en liten nedgang fra 2013 til 2014 på 5 prosent. Bildet er likt for alle regionene i fylket og det er vanskelig å peke på en spesiell årsak, men nedgangen i offentlig virksomhet og møtevirksomhet, virker inn. Vintercruise til Nord-Norge og Nordkapp har hatt en stor økning. I Alta ble det solgt opplevelsesprodukter i løpet av februar/ mars til cruisegjester. Hurtigruten melder også om gode besøkstall på sine vinterpakker og tilbakemeldinger fra opplevelsesindustrien er at etterspørselen øker kraftig fra år til år. Det ventes at effekten av denne økningen vil vise seg på overnattingsstatistikken fremover. Troms Troms har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattingsdøgn på 28,4 prosent. Det norske markedet har økt med 23,5 prosent og det utlands markedet med hele 42,2 prosent. For hotellene har det i denne perioden har det vært en økning i antall hotellgjestedøgn på 36,6 prosent. Det norske markedet har økt med 27,7 prosent og det utenlandske markedet med hele 72,6 prosent, hvorav 18,7 prosent ferie og fritidsgjester. Troms har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,0 prosent. Det norske markedet har økt med 3,7 prosent og det utenlandske markedet er på samme nivå i 2010 og Størst økning i antall overnattinger innen ferie og fritid på hotell har kommet i regionene Brønnøysund, Bodø og Mo/Sandnessjøen, mens det har vært en nedgang i regionene, Fauske, Lofoten og Mosjøen. Noe av forklaringen kan være økt overnattingskapasitet i regionene med vekst, og muligens færre turister langs E6 og flere langs kysten i perioden fra 2010 til Det har i perioden vært en liten økning i antall overnattinger i Nordland fra de fleste markedene på vinteren, mens det har vært en liten nedgang i antall overnattinger av utlendinger i Nordland på sommeren. Unntakene har vært fra Sverige etter den nye direkteruta på sommeren mellom Stockholm og Bodø ble opprettet i 2014 og fra Frankrike i hele perioden fra 2010 til 2014 på sommeren. Færre bussturister som reiser langs etter Nordland på sommeren, og mer over til Sverige og Finland kan være noe av forklaringen. Svalbard 2014 ble et nytt godt år for reiselivsnæringen på Svalbard, med en vekst i kommersielle overnattinger på 11 prosent og en vekst i ankomster til hotell og gjestehus på 17 prosent. Veksten har naturlig nok avtatt fra året før, grunnet endringer i flytilbudet. Veksten fordeler seg over hele året, også i den tradisjonelle lavsesongen fra oktober til februar. Medlemsbedrifter rapporterer om bedre omsetning og lønnsomhet i 2014 enn i Salg av aktiviteter og opplevelser viser også en positiv utvikling. Det utvikles stadig nye og differensierte produkt som gjør det mer attraktivt å besøke Svalbard. Spesielt i mørketida, eller polarnatta, er det nå et godt utvalg av spennende opplevelser å være med på, både inne og ute. Nordlysprodukter, mer varierte skuterturer og flere utflukter i nærområdet til Longyearbyen er blant stikkordene. STATISTIKK Det er særlig vinteren som øker i Troms og da med nordlyset som hovedattraksjon. I tillegg trekker andre naturbaserte aktiviteter som hvalsafari, hund- og reinsdyrsledetur og skiturisme stadig flere gjester til regionen. Nordlysturismen som tidligere har vært konsentrert rundt sentrale strøk, ser vi nå tenderer til å strekke seg ut i hele regionen. Nordland Nordland har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 5,8 prosent. Det norske markedet har økt med 6,1 prosent og det utenlandske markedet har økt med 5,1 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall hotellgjestedøgn på 12,3 prosent. Det norske markedet har økt med 12,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 9,9 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en nedgang i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,6 prosent. Det norske markedet har gått ned med 5,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 1,9 prosent. Roy Mangersnes / wildphoto.no / 13

14 14 MARKEDSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvor våre gjester kommer fra og på utviklingstrekk fra de ulike markedene. Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Tabellen under utvikling i antall overnattinger for hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge Endr. øvrig Norge Nord-Norge Totalt I alt ,5 % 6,2 % Nordmenn ,4 % 7,4 % Utlendinger ,7 % 3,2 % Sveri ge ,4 % 8,5 % Danmark ,6 % -18,9 % Finland ,2 % 14,2 % Island ,0 % 27,4 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen ,8 % 6,2 % Tsjekkia ,4 % -13,6 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % Russland ,6 % 4,9 % Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge 4,8 % Endr. øvrig Norge 6,2 % Nord-Norge Tsjekkia Totalt ,4 % ,6 % Slovakia I alt ,4 13,5 % 45,3 6,2 % Ungar Nordmenn n ,4 13,4 % 25,7 7,4 % Estland Utlendinger ,7 13,7 % 20,5 3,2 % Latvia Sveri ge ,6 8,4 % -2,4 8,5 % Li Danmark tauen ,6 14,7 % -18,9 14,7 % Kypros Finland ,0-16,2 % 38,2 14,2 % Malta Island ,0 4,4 % 62,8 27,4 % Slovenia Storbritannia ,0-4,2 % 26,1 18,1 % Ukraina Nederland ,8-6,8 % -32,5 24,2 % Russland Tyskland ,6-1,5 % -15,2 4,9 % Europa Frankrike ellers ,7 20,3 % 152,9-5,1 % USA Spania ,2 76,2 % -18,4 26,1 % Canada Sveits ,9 20,9 % 86,8 19,9 % Mexico Liechtenstein ,8 28,4 % 101,0 124,1 % Brasil Italia ,1-12,2 % -14,0 65,5 % Latin-Amerika Østerrike ellers ,9 23,3 % 62,7 5,3 % Austral Bel gi a i a ,9 14,5 % 59,2 8,7 % New Por tugal Zealand/Oceania ellers ,3-6,4 % 102,6 % Japan Hellas ,2-22,9 % -12,4 14,5 % Kina Irland ,6 35,5 % 159,4-0,1 % Sør-Korea Luxembourg ,2 12,7 % -18,7 49,5 % Asia Tyrkia ellers ,3 122,7 % 73,8 23,5 % Sør-Afrika Polen ,2 4,8 % 153,6 6,2 % Andre Tsjekkia land/afrika ellers ,6-3,4 % -13,6 7,2 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % Russland ,6 % 4,9 % Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 %

15 UTVIKLING I ANTALL OVERNATTINGER TOTALT FORDELT PER FYLKE Grafen nedenfor viser utviklingen i totalt antall overnattinger i fylkene i Nord-Norge for perioden fra 2010 til Statistikken inkl. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem Overnattinger i Nord-Norge Samlet Samlet antall antall overnattinger Nordland Troms Finnmark Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene Kilde: Statistikknett i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender nedenfor og viser vandrerhjem. utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Grafen Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Overnattinger i Nord-Norge Utvikling utenlandske overnattinger STATISTIKK Kilde: Statistikknett Nordland Troms Finnmark Kilde: Statistikknett Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. 12 Ernst Furuhatt / 15

16 Konrad Konieczny /

17 NASJONALITETSFORDELING Kakediagrammene viser prosentandelen de ulike markedene representerer av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge Hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem. Nasjonalitetsfordeling sommersesong (mai - sep. 2014) Endring i prosent Sommer Tyskland 7 % Sverige Endring i prosent 9 % Nederland Sommer % Tyskland Finland 7 % 12 % Sverige Danmark 9 %-5 % Nederland Frankrike 10 % 21 % Finland Italia 12 % 22 % Danmark Storbritannia -5 % 19 % Frankrike Spania 21 % 26 % Italia Sveits 22 % 10 % Storbritannia Polen 19 % 19 % Spania Østerrike 26 % 15 % Sveits USA 10 % 43 % Polen Russland 19 % 10 % Østerrike Japan 15 % 9 % USA Kina 43 % 54 % Russland Asia & 10 % Japan Oseania 9 % 39 % Kina Andre land 54 % 12 % Asia & Oseania 39 % Andre land 12 % Nasjonalitetsfordeling vintersesong (okt apr. 2014) Endring i prosent Vinter 12/13-13/14 Tyskland 4 % Sverige Endring i prosent 36 % Nederland Vinter 12/13-13/14 30 % Tyskland Finland 4 % 21 % Sverige Danmark 36 %-6 % Nederland Frankrike 30 % 32 % Finland Italia 21 % 8 % Danmark Storbritannia -6 % 6 % Frankrike Spania 32 % 43 % Italia Sveits 8 % 7 % Storbritannia Polen 6 %-28 % Spania Østerrike 43 % 23 % Sveits USA 7 % 27 % Polen Russland % % Østerrike Japan % % USA Kina 27 % 58 % Russland Asia & 30 % Japan Oseania % % Kina Andre land 58 % 10 % Asia & Oseania 44 % Andre land 10 % Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett Nasjonalitetsfordeling totalt NORD-NORGE TAR STADIG MARKEDSANDELER PÅ NORDKALOTTEN Nord-Norge tar stadig markedsandeler på Nordkalotten når man ser på utviklingen av samlede utenlandske overnattinger i vintersesongen (oktober - april) fra 2005 til I denne perioden hadde Nord-Norge en økning på hele 244 %. Benchmarking vintersesongen (oktober-april). Samlede utenlandske overnattinger fra vinteren 2005/06 til vinteren 2013/2014 O v e r n a t t i n g e % +84 % +40 % Nord-Norge Norrbotten Lappland +66 % Nordkaloten 2005/ / / / / / / / 2013 Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett STATISTIKK 17

18 MARKEDSFØRING OG Yvonne Holth / PROFILERING AV NORD-NORGE

19 I 2013 så vi behovet for å revidere eksisterende merkevareplattform. Dette fordi norgeturisten er i endring fra å være observatør til en aktiv deltager i kulturrike og tilgjengelige landskap. Det ble innledet et samarbeid med bedriften Riktig Spor fra Bodø, som ga oss en svært spennende prosess. Resultatet ble en solid plattform som gjør det enklere å utvikle gode kommunikasjonskonsepter med tydelig spisser som kommuniserer det unike med Nord-Norge. MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV NORD-NORGE Nord-Norge er langt fra markedene, og det er stor internasjonal konkurranse om turistene. Reiselivsnæringen i landsdelen har mange små reiselivsbedrifter, er mer fragmentert og har mindre finansielle muskler enn i landet for øvrig. Nord-Norge styrker attraksjonsverdien til Norge som reisemål - sier tysk turoperatør Sammen med våre partnere har vi langt på vei lykkes i å gjøre vår landsdel til et attraktivt reisemål, og har tatt en tydelig posisjon som det beste reisemålet for å oppleve nordlyset. Undersøkelser viser at Nord-Norge er «top of mind» når turister fra Storbritannia bes svare på spørsmålet om hvilket land de tenker på når ordet «nordlys» nevnes. Source: Lonely Planet Traveller {Main} Edition: Country: UK Date: Monday 1, December 2014 Page: 1 Area: 664 sq. cm Circulation: ABC Monthly Ad data: page rate 6,000.00, scc rate 0.00 Phone: Keyword: Norway I tillegg er Nord-Norge kåret til den 5. beste regionen å besøke i 2015 av selveste Lonely Planet. Den engelske interesseorganisasjonen for turoperatører og reisebyråer, ABTA, har i sin årlige trendanalyse trukket frem Nord- Norge som «the destination to watch». Dette ble sendt ut til ABTAs 1200 medlemmer, representert på 5000 byråer i Storbritannia. Det som er gjeldende for Norge er selvsagt også gjeldene for Nord-Norge. Nord-Norge må ha en klar og enestående fremtoning i norsk sammenheng og styrke merkevaren Norge. MERKEVAREPLATTFORM NORD-NORGE Vår merkevareplattform, Effektiv kommunikasjon se figur handler under, om representerer å motivere og kjernen inspirere i Nord-Norge potensielle som besøkende turistdestinasjon; Nord-Norge våre som verdier, reisemål. merkevareløfter Vi har definert og hva vår som kjernemålgruppe gjør oss sterke som i forhold aktive til og andre nysgjerrige til å velge destinasjoner. utforskere som ønsker å lære noe nytt. De har høyere utdanning, god økonomi, er reisevante, kvalitetsbevisste og reiser oftest uten barn. Denne ble revidert i 2013, og ny kommunikasjonsplattform ble presentert for og godkjent Merkevareplattformen av styret i november består Av fortsatt budsjettmessige av fire grunnpilarer, årsaker ble der kommunikasjonsplattformen enda ikke mer satt i fokus ut i livet og vil i være det bærende element. Det gjøres oppmerksom på at i arktiske kysten og kystkulturen er satt strøk kun skal benyttes utenfor Scandinavia. MARKEDSFØRING Reproduced by Gorkana under licence from the NLA (newspapers), CLA (magazines), FT (Financial Times/ft.com) or other copyright owner. No further copying (including printing of digital cuttings), digital reproduction/forwarding of the cutting is permitted except under licence from the copyright owner. All FT content is copyright The Financial Times Ltd. Article Page 1 of ROBPER - A For å bevare denne attraktive posisjonen ble det igangsatt ulike aktiviteter både sommer og vinter. Vinteren 2013/2014 ble det gjennomført en omfattende vinterkampanje med nordlyset som spydspiss. Vinterturismen øker fortsatt, og vi ser en gledelig oppgang på sommerhalvåret. Totalt hadde Nord-Norge en økning på 8,2 %, mot landet for øvrig på 3 %. Kilde: Kilde: Riktig Spor Riktig Spor Markedsstrategier Vi ser en tydelig endring i vår rolle som markedsføringsorganisasjon. Det vil stadig være behov for generisk markedsføring for å inspirere verden til å komme til Nord-Norge. Men vi ser også et skifte hvor kunden/turisten blir en stadig viktigere del av den totale Markedsstrategi 2013 markedsføringen ved at de tar en aktiv rolle gjennom bruk av sosiale medier. Leverandører NNR av igangsatte reiselivsprodukter en grundig må markedsstrategisk i enda større grad gjennomgang innfri kundens med forventinger utgangspunkt fordi i nye evalueringen undersøkelser, fra kunden tilbakemeldinger skjer umiddelbart fra markedene, og digitalt. markedsrådet Dette vil kreve og Innovasjon nye markedstilnærminger og en justering av selskapets strategier. Norge. Markedsråd 15 19

20 Kristin Folsland Olsen / MARKEDSRÅD Det ble avholdt to markedsråd i Markedsråd for Nord-Norge består av representanter for alle etablerte reiselivslag og destinasjonsselskaper i landsdelen (totalt 17 stk.). I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arena-prosjekter representert. Innovasjon Norge og de tre nordnorske fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NNR i sitt markedsstrategiske arbeid og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan for Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for SAMARBEID OM FELLES NORDNORSK PROFIL NordNorsk Reiseliv har tilbudt flere fellestjenester innenfor web. De fleste destinasjonsselskapene i nord har knyttet seg til samme leverandør av webplattform som oss. De har fått tilgang til samme gjenkjennbare struktur og design, slik at en potensiell turist kan forflytte seg mer sømløst mellom ulike destinasjoner og få følelsen av å være i samme webunivers, hele veien fra inspirasjon til kjøp av reise til Nord-Norge. Destinasjon med nordnorsk mal for webplattform: Helgeland Reiseliv Visit Bodø Reiseliv i Hamsuns Rike Destination Narvik Destination Lofoten Visit Lyngenfjord Svalbard Reiseliv Vesterålen Reiseliv Destinasjon med felles nordnorsk fotobank: Helgeland Reiseliv Visit Bodø Bodø i vinden (næringsprosjekt) Gildeskål kommune Visit Vesterålen Destination Lofoten Svalbard Reiseliv Destinasjon med felles nordnorsk mal på reiseguide: Visit Bodø Visit Vesterålen Destination Lofoten Destination Harstad

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer