Terje Rakke / Nordic Life / INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / VISSTE DU AT... «Kun hver jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for å kunne beundre de kosmiske festspillene». «Stern» februar 2013

3 INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg... 9 Økonomi Statistikk Markedsføring og profilering av Nord-Norge Digitale og sosiale medier Temaprosjekter Prosjektarbeid Samarbeidsavtaler REISELIVET PÅ TERSKELEN TIL EN SPENNENDE FREMTID! 2014 ble rekordenes år for reiselivet i Nord-Norge og det er ferie- og fritidsreiser som står for det meste av økningen. Dette er NordNorsk Reiseliv meget tilfreds med da det understøtter at vårt arbeid bærer frukter. Det er også viktig at sommertrafikken på nytt har kommet tilbake til gamle høyder med betydelig økning fra våre viktigste markeder som Tyskland, Nederland, USA og Frankrike. I 2014 har NordNorsk Reiseliv også tatt på seg vertskap for et betydelig antall journalister og skribenter på visningsturer til Nord-Norge. Resultatene av disse er redaksjonell omtale beregnet til mer enn 500 millioner kroner i ekstra markedseksponering. I tillegg kommer verdien av den eksponeringen de 18 TV-teamene som besøkte vår region representerer. Det at Lonely Planet etter sitt besøk i 2014 også utnevnte Nord-Norge til et av de ti beste regionene i verden å besøke i 2015, støtter ekstra opp om arbeidet vårt med å gjøre Nord-Norge til et attraktivt og bedre kjent reisemål globalt. NordNorsk Reiseliv har i 2014 tatt vind i seilene knyttet til resultatene av de hovedfunn som ble gjort i selskapets internasjonale konkurrentanalyse utført av Mimir og Nordlandsforskning. Her fremkommer det at Nord-Norge har ressurser i verdensklasse, med levende byer og lokalsamfunn integrert med uberørt storslått natur. Vi har likevel store utviklingsoppgaver knyttet til å bygge sterkere strategiske allianser, utvikle mer fremtredende nisjeprodukter, ytterligere forsterke distribusjon og salg, og understøtte utvikling av sterkere signaturprodukter. Charterfondet er endelig på plass og skal øke tilgangen til Nord-Norge ved å skape ny trafikk fra viktige markeder. De nordnorske fylkeskommunene har også her vist positiv vilje til langsiktig satsning for å bygge en mer robust reiselivsnæringen for landsdelen inn i fremtiden. Det er gledelig å registrere hvordan den sterke økningen i vintertafikken især, nå sprer seg ut i hele Nord-Norge. En helårlig reiselivsnæring bidrar til viktig økt sysselsetting, spesielt blant ungdom og kvinner i distriktene. Det er særlig opplevelsesbedriftene som rapporterer om økt verdiskapning, mer helårlig aktivitet og bedre økonomi. Dette borger for økte investeringer i både eksisterende og nye opplevelsesbedrifter, og understøtter at reiselivsnæringen står fremfor en spennende tid i årene som kommer. INNHOLD Arne Trengereid, Adm.dir. NordNorsk Reiseliv AS 3

4 ÅRET 2014 Ørjan Bertelsen / VISSTE DU AT... «Nordlys» er det mest søkte ordet på Visitnorway.dk etter Visit Norway.

5 ÅRET 2014 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 talte vi 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8,2 prosent, mens Norge som helhet kun økte med 3 prosent. Les mer på side 11. NORD-NORGE - ET AV VERDENS BESTE REISEMÅL Det anerkjente reiseguideforlaget Lonely Planet lanserte listen over de ti beste regionene å reise til i Her er Nord-Norge på plass nr. 5. Les mer på side 33. -Velkommen til en av Europas siste, storslåtte villmarker. Nord-Norge vil gi deg bakoversveis med sine hjerteskjærende vakre landskaper med isbreer, fjorder og fjell, alt badet i krystallklart lys, heter det i «Lonely Planet s Best in Travel 2015». LANSERING AV CHARTERFOND NORD-NORGE I slutten av september var finansieringen av fondet klart. De tre nordnorske fylkeskommunene gikk sammen om å finansiere ca. 7,2 millioner NOK per år over en periode på 3 år som er redskap for å øke turisttrafikken til landsdelen. NNR ble satt til å administrere og markedsføre fondet. Les mer på side 30. DERTOUR ACADEMY Dertour Academy, et av verden største reiselivsarrangement for reisebyråansatte i Tyskland, Østerrike og Sveits, ble gjennomført i desember Aldri før har norsk reiseliv gjennomført et så stort og omfattende tiltak. Rundt 600 reisebyråansatte var på visningsturer i hele landet, med hovedvekt på Fjordog Nord-Norge. 18 av 34 turer gikk til Nord-Norge. Hensikten var å vise frem de mange storslåtte, attraktive og verdifulle opplevelsene vår region tilbyr. Tilbakemeldingen fra Dertour etter et meget godt gjennomført arrangement kan leses i en økning i bestillinger til Nord-Norge på 57 % sammenlignet med året før. For 2015 investeres det tungt i oppfølging av Dertours egne og tilknyttede reisebyråer, totalt byråer. Selskapet omsetter for 6 milliarder euro. Les mer på side 42. VISIT ARCTIC EUROPE Intensjonen bak Interreg-prosjektet, Visit Arctic Europeer å styrke grenseoverskridende nettverk og kommersielt samarbeid. Her inngår kommunikasjon, tilgjengelighet, utvikling av nye grenseoverskridende reiselivskonsepter for å møte kravene til den globale reisende. Prosjektet skal utvikle handlingsplaner og aktiviteter for å ta større markedsandeler globalt ved å øke turiststrømmene fra sør til nord -til «Arctic Europe». Les mer på side 41. JOINT WORKING GROUP FOR TOURIST DEVELOPMENT IN BARENTS REGION (JWGT) NNR har påtatt seg lederansvaret for samarbeidsprosjekt i Joint Working Group for Tourist Development in Barents region. Prosjektet er i regi av Barentsrådet, og dette konkrete prosjektet ble etablert for å utvikle og promotere bærekraftig turisme. Videre skal prosjektet fremme multilateralt samarbeid, felles prosjekter, nettverksrelasjoner og erfaringsutveksling. Til tross for kjølige politiske vinder i forholdet til Russland som resulterer i nedgang i trafikk for Norge øker antall russiske gjestedøgn i Nord-Norge med 17 %. Dette viser at reiselivsnæringen, som ikke er underlagt politiske sanksjoner, er viktig for å opprettholde godt samspill med våre naboland (en næring som både skaper og ivaretar relasjoner, folk til folk). «DESTINASJON NORGE» Reiselivsprosjektet «Destinasjon Norge», med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som fasilitator og Knut-Sigurd Pettersen som leder for region Nord-Norge, fortsatte i 2014 arbeidet med å utvikle forslag til ny felles forretningsplan og fremtidig organisering av reiselivet i Nord-Norge. Målet er å ferdigstille dette medio ÅRETS MARKEDSFØRINGSPRIS Nordnorsk Markedsføringspris til uredd bergenser Adm. direktør i NordNorsk Reiseliv, Arne Trengereid, ble tildelt nordnorsk markedsføringspris 2014 under konferansen Nord i Sør. I juryens enstemmige begrunnelse heter det at prisvinneren er en fremragende talsmann for Nord-Norge, og har fremmet reiselivets interesser i vår region på mange områder. Han fremstår som en samlende, kunnskapsrik og entusiastisk leder både internt og eksternt. Ansatte gleder seg og er stolt på hans og selskapets vegne. BUDSJETTKUTT I 2015 Budsjettkuttene presentert i statsbudsjett for 2015 forårsaket stor usikkerhet i norsk reiseliv. For Nord-Norge er det ekstra dramatisk fordi budsjettkuttene resulterer i at 15 millioner kroner som har vært øremerket Nord-Norge forsvinner totalt. Dette betyr en betydelig reduksjon i markedsbidrag gjennom Innovasjon Norge. Arbeidet med å finne kompenserende tiltak pågår. STRATEGIUTVIKLING Reiselivet som næring er i ferd med å gå fra tradisjonell serviceøkonomi og over i opplevelsesøkonomi. Dette har NordNorsk Reiseliv tatt inn over seg i sitt strategiarbeid. Parallelt har NordNorsk Reiseliv redusert markedsbudsjett og derigjennom påbegynt innovative prosesser for å opprettholde best mulig markedskraft. ÅRET

6 OM NORDNORSK REISELIV AS Kjell Fredriksen / VISSTE DU AT... Nordmenn vil oppleve mer kultur på sine reiser i eget land, og det største andelen av disse gjestene reiser til Nord-Norge, viser tall fra turistundersøkelsen til Innovasjon Norge.

7 OM NORDNORSK REISELIV AS FORMÅL NordNorsk Reiseliv AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement. VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier: Driftig Profesjonell Inspirerende Våre kjerneområder: Det arktiske Nordnorsk kultur & historie Naturbaserte aktiviteter Vår profil: Kontrastfylt Friskt Eksotisk Ekte og upolert EIERSKAP Selskapets aksjekapital er delt i to aksjeklasser; A-klasse med i alt 51 prosent av aksjene og B-klasse med i alt 49 prosent av aksjene. A-aksjer kan kun eies av Nordland-, Tromsog Finnmark Fylkeskommune. God politisk vilje på tvers av Nordland, Troms og Finnmark har bidratt til etablering av NNR som en nordnorsk overbygning for markedsføring og utvikling av reiselivet i Nord-Norge. Nordnorske politikere var i forkant av regjeringens intensjoner rundt strukturendring forå få reiselivet inn i større konstellasjoner. Selskapet har gjennom langsiktig samarbeid mellom de tre nordligste fylkeskommunene bidratt til sesongutvidelse, trafikkøkning og økt lønnsomhet i reiselivsnæringen. Posisjon: Mektige naturopplevelser og levende kystkultur i arktiske strøk Visjon: Inspirere verden til å oppleve Nord-Norge OM NORDNORSK REISELIV AS Misjon NordNorsk Reiseliv AS skal skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter Forretningsidé: NordNorsk Reiseliv AS skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. VISJON Gjennom bevisste valg i vår kommunikasjon skal vi fremme et attraktivt, troverdig og konsistent bilde av vår destinasjon som skaper reiselyst og inspirasjon til å oppleve Nord-Norge. Å inspirere står også sentralt internt, hvor ansatte skal oppleve trygghet og tillit. Dette skaper entusiasme og er drivkraften til stadig å nå nye mål. MISJON Gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter skal vi skape varige verdier og fremme Nord-Norge som et helårlig reisemål. Varige verdier er mer enn ren finansiell avkastning. Verdier skapes i form av menneskelig utvikling og vekst, og ved å berike våre gjester med kunnskap og gode opplevelser de sent vil glemme. Som den viktigste støttespilleren til reiselivsnæringen i Nord-Norge tilfører NNR varige verdier bærekraftige, solide prosjekter, partnerskap som varer og en næring som drives av de samme overordnede prinsippene uten at den enkeltes identitet og handlefrihet hemmes. 7

8 PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Anne Olsen-Ryum /

9 PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG Vi har i 2014 vært med i følgende prosjekter, råd og utvalg; Administrator for Charterfond Nord-Norge Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Deltager i fagteam i delpilotprosjektet Tjenester- og opplevelsesdesign, i det nasjonale forskerprosjektet Nasjonal sertifisering av naturbaserte opplevelser Innovasjon Norges markedsgruppe for Danmark Innovasjon Norges markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges markedsgruppe for USA Innovasjon Norges nasjonale strategiske råd for reiselivet Joint Working Group Tourism Barents Cooperation Nærings- og Fiskeridepartementets prosjektgruppe Nord-Norge Nærings og Fiskeridepartementets strukturutvalg Programkomité Nord i Sør Prosjektgruppe Arctic Race of Norway 2014 Prosjektgruppe Grønt reiseliv fylkesmannen i Troms Referansegruppe prosjekt Destinasjon Finnmark Referansegruppe Winter Project v/uit, Finnmarksfakultetet Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Styringsgruppe i bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Styrings og arbeidsgruppe DERTOUR Academy i samarbeid med Fjord-Norge og Innovasjon Norge Styringsgruppe ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv Styrings- og arbeidsgruppe NTW Alta 2014 Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Finnmark Fylkeskommune Tildelingsgruppe for skilting og gradering (Turskiltprosjektet) i regi av Troms Fylkeskommune Trafikkutviklingsforum for Avinor Bodø Trafikkutviklingsforum og flyplassutvalg for Tromsø Lufthavn PROSJEKTER, RÅD OG UTVALG 9

10 ØKONOMI / STATISTIKK Baard Loeken / VISSTE DU AT... To helger på rad fikk Nord-Norge en svært bra eksponering i beste sendetid på Belgisk TV. Dette er et resultat av vårt samarbeid med en Belgiske turoperatør. Beregnet pr-verdi er på kroner.

11 ØKONOMI NordNorsk Reiseliv ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt næringsaktører som bidrar støttende. Vår målsetting er å ha lang- siktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen. TILSKUDD OG OMSETNING Selskapet hadde totalt kr ,- i driftsinntekter i I 2014 bidro fylkeskommunene med et tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå ved etablering av selskapet. Fylkeskommunene har også bidratt med et ekstraordinært profileringstilskudd på 7,6 millioner kroner til sammen. Nordland fylkeskommune har utover dette innvilget 1,6 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiselivet i Nordland. BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG Næringsbidrag fra reiselivsaktørene utgjorde totalt 4,8 millioner kroner i Dette er i form egenandeler ved kampanje- og messedeltakelse, kjøp av annonser i reiseguide og websider. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for journalister og turoperatører som er estimert til å ha en merverdi på over 1 million kroner. STATISTIKK REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE I 2014 hadde reiselivsnæringen i Nord-Norge en total omsetning på 16,5 milliarder kroner og en verdiskapning på 7,3 milliarder kroner. Næringen sysselsatte i 2013 hele mennesker, noe som er 6,5 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenligning representerer primærnæring inkl. fiskeforedling 6,6 prosent, og industri, petro og bergverk har en sysselsettingsprosent på 5,8. Figuren under viser omsetning og sysselsetting i Finnmark, Troms og Nordland. Finnmark Troms Nordland Nord-Norge * Kilde for sysselsetting 2013: SSB/NORUT Omsetning ,2 milliard NOK 6,2 milliard NOK 8,1 milliard NOK 16,5 milliard NOK Sysselsetting sysselsatte sysselsatte sysselsatte sysselsatte REISELIVSNÆRINGEN ER MANGFOLDIG Reiselivsnæringen er en næring som består av mange ulike næringer. Figuren under viser en oversikt over antall sysselsatte og omsetning i ulike næringer som primært omtales som reiselivsnæring. I tillegg er det andre næringer som ikke er nevnt her, men som har inntekt av betydning fra reiselivet, som bensinstasjoner, lokalbutikker og handelsstand. ØKONOMI / STATISTIKK Luftfart Sjøfart Annen transport Samlet transporttjenester Overnatting Servering Samlet overnatting og servering Reisebyrå/turoperatører/bilutleie Kultur/attraksjoner/museer/idrettsarrangement Sum reiselivsnæringen Antall sysselsatte Omsettning i mill. kr Kilde: Nordnorsk reiselivsstatistikk v/reiseliv i Nord as/nho Reiseliv Nord-Norge. 11

12 REKORDMANGE OVERNATTINGER I NORD I 2014 Året 2014 ble det talt opp 3,230 millioner overnattinger på ulike nordnorske overnattingsbedrifter. Dette er en solid økning på overnattinger fra Dette innebærer at regionen Nord-Norge øker med 8 prosent, mens Norge som helhet økte med 3 prosent. Utlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 12 prosent fra 2013 til Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. Hotellene i landsdelen har i 2014 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 13 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent. Begrensninger i statistikkgrunnlaget Statistikkgrunnlaget vi benytter i dette dokumentet er fra SSB og viser kun gjestedøgnstatistikk fra hotell og camping/feriehytter av en viss størrelse eller i et område med flere enn tre tilbydere innenfor sin kategori. Dette medfører at et betydelig antall mindre bedrifter ikke er med i statistikken. På grunn av omleggingen gjort av SSB i 2013, kan det også være noen feilregistreringer for camping og hyttegrender som gjør at tallene ikke er 100 % sammenlignbare. Alene er ikke antall registrerte gjestedøgn nok til å analysere utviklingen i reiselivsnæringen ei heller for overnattingsbedriftene, da lønnsomheten ikke beregnes. En helhetsvurdering krever innsyn i verdiskapningen i hele verdikjeden som inkluderer kjøp av opplevelser, aktiviteter, bespisning, transport og lignende. På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning på 6 prosent fra 2013 til 2014, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. De nordnorske hotellene har hatt sitt beste år noensinne hvor både ferie- og fritidstrafikken og forretningstrafikken viser en positiv utvikling. Bussturismen går stadig ned, og noe av denne trafikken er erstattet av cruise. Mange aktivitetsbedrifter i landsdelen melder om solid økning fra cruisegjester. De som tradisjonelt har hatt sitt virke fra rundreisegjester med bil og bussturisme, og som i tillegg har noe avstand fra cruiseanløp, opplever en nedgang i antall gjestedøgn. Aktivitetsbasert turisme er økende og aktører som tilrettelegger for slike segmenter rapporterer om en gledelig økning, og mange er fullbooket i høysesong. Det er også gledelig å registrere at stadig flere tilrettelegger for alternative tilbud i skulder- og lavsesong. Dette kan for eksempel være fisketurismeanlegg som legger om til vinterturisme med nordlysopplevelser. Finnmark Finnmark har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 9,1 prosent. Det norske markedet har økt med 15,5 prosent og det utenlandske markedet har gått ned med 0,5 prosent. Nordkapp hadde totalt besøkende hvorav 5,3 prosent var fra cruise og 21,1 prosent fra Hurtigruta. Dette er en økning på 5 prosent i forhold til Finnmark viser totalt sett en stagnasjon i utviklingen av kommersielle overnattinger. En nærmere analyse av regionene i fylket gir en forklaring, selv om en endring i regioninndelingen til SSB gjør det vanskeligere å gi et korrekt bilde for alle regionene. 12

13 Finanskrisen og endret etterspørselsmønster har gitt en nedgang i den tradisjonelle sommerbusstrafikken til Nordkapp. Denne utviklingen rammer særlig Finnmark fordi trafikken kommer gjennom Finland og inn/ut på grensestasjonene ved Karigasniemi/ Karasjok og Enontekiö/Kautokeino. Statistikken viser at overnattinger ved camping og hyttegrender dermed går ned i indre Finnmark. Mens kommersielle overnattinger for vintersesongen har hatt en fin økning siden 2010, ser men en liten nedgang fra 2013 til 2014 på 5 prosent. Bildet er likt for alle regionene i fylket og det er vanskelig å peke på en spesiell årsak, men nedgangen i offentlig virksomhet og møtevirksomhet, virker inn. Vintercruise til Nord-Norge og Nordkapp har hatt en stor økning. I Alta ble det solgt opplevelsesprodukter i løpet av februar/ mars til cruisegjester. Hurtigruten melder også om gode besøkstall på sine vinterpakker og tilbakemeldinger fra opplevelsesindustrien er at etterspørselen øker kraftig fra år til år. Det ventes at effekten av denne økningen vil vise seg på overnattingsstatistikken fremover. Troms Troms har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattingsdøgn på 28,4 prosent. Det norske markedet har økt med 23,5 prosent og det utlands markedet med hele 42,2 prosent. For hotellene har det i denne perioden har det vært en økning i antall hotellgjestedøgn på 36,6 prosent. Det norske markedet har økt med 27,7 prosent og det utenlandske markedet med hele 72,6 prosent, hvorav 18,7 prosent ferie og fritidsgjester. Troms har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,0 prosent. Det norske markedet har økt med 3,7 prosent og det utenlandske markedet er på samme nivå i 2010 og Størst økning i antall overnattinger innen ferie og fritid på hotell har kommet i regionene Brønnøysund, Bodø og Mo/Sandnessjøen, mens det har vært en nedgang i regionene, Fauske, Lofoten og Mosjøen. Noe av forklaringen kan være økt overnattingskapasitet i regionene med vekst, og muligens færre turister langs E6 og flere langs kysten i perioden fra 2010 til Det har i perioden vært en liten økning i antall overnattinger i Nordland fra de fleste markedene på vinteren, mens det har vært en liten nedgang i antall overnattinger av utlendinger i Nordland på sommeren. Unntakene har vært fra Sverige etter den nye direkteruta på sommeren mellom Stockholm og Bodø ble opprettet i 2014 og fra Frankrike i hele perioden fra 2010 til 2014 på sommeren. Færre bussturister som reiser langs etter Nordland på sommeren, og mer over til Sverige og Finland kan være noe av forklaringen. Svalbard 2014 ble et nytt godt år for reiselivsnæringen på Svalbard, med en vekst i kommersielle overnattinger på 11 prosent og en vekst i ankomster til hotell og gjestehus på 17 prosent. Veksten har naturlig nok avtatt fra året før, grunnet endringer i flytilbudet. Veksten fordeler seg over hele året, også i den tradisjonelle lavsesongen fra oktober til februar. Medlemsbedrifter rapporterer om bedre omsetning og lønnsomhet i 2014 enn i Salg av aktiviteter og opplevelser viser også en positiv utvikling. Det utvikles stadig nye og differensierte produkt som gjør det mer attraktivt å besøke Svalbard. Spesielt i mørketida, eller polarnatta, er det nå et godt utvalg av spennende opplevelser å være med på, både inne og ute. Nordlysprodukter, mer varierte skuterturer og flere utflukter i nærområdet til Longyearbyen er blant stikkordene. STATISTIKK Det er særlig vinteren som øker i Troms og da med nordlyset som hovedattraksjon. I tillegg trekker andre naturbaserte aktiviteter som hvalsafari, hund- og reinsdyrsledetur og skiturisme stadig flere gjester til regionen. Nordlysturismen som tidligere har vært konsentrert rundt sentrale strøk, ser vi nå tenderer til å strekke seg ut i hele regionen. Nordland Nordland har i perioden fra hatt en økning i antall kommersielle overnattinger på 5,8 prosent. Det norske markedet har økt med 6,1 prosent og det utenlandske markedet har økt med 5,1 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en økning i antall hotellgjestedøgn på 12,3 prosent. Det norske markedet har økt med 12,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 9,9 prosent. Nordland har i perioden fra 2010 til 2014 hatt en nedgang i antall overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem på 2,6 prosent. Det norske markedet har gått ned med 5,9 prosent og det utenlandske markedet har økt med 1,9 prosent. Roy Mangersnes / wildphoto.no / 13

14 14 MARKEDSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvor våre gjester kommer fra og på utviklingstrekk fra de ulike markedene. Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Tabellen under utvikling i antall overnattinger for hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge Endr. øvrig Norge Nord-Norge Totalt I alt ,5 % 6,2 % Nordmenn ,4 % 7,4 % Utlendinger ,7 % 3,2 % Sveri ge ,4 % 8,5 % Danmark ,6 % -18,9 % Finland ,2 % 14,2 % Island ,0 % 27,4 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen ,8 % 6,2 % Tsjekkia ,4 % -13,6 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % Russland ,6 % 4,9 % Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 % Storbritannia ,0 % 18,1 % Nederland ,8 % -32,5 % Tyskland ,5 % -15,2 % Frankrike ,3 % -5,1 % Spania ,2 % -18,4 % Sveits ,9 % 19,9 % Liechtenstein ,4 % 124,1 % Italia ,2 % -14,0 % Østerrike ,3 % 5,3 % Bel gi a ,5 % 8,7 % Por tugal ,4 % 2,6 % Hellas ,9 % 14,5 % Irland ,5 % -0,1 % Luxembourg ,7 % -18,7 % Tyrkia ,7 % 23,5 % Polen Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge 4,8 % Endr. øvrig Norge 6,2 % Nord-Norge Tsjekkia Totalt ,4 % ,6 % Slovakia I alt ,4 13,5 % 45,3 6,2 % Ungar Nordmenn n ,4 13,4 % 25,7 7,4 % Estland Utlendinger ,7 13,7 % 20,5 3,2 % Latvia Sveri ge ,6 8,4 % -2,4 8,5 % Li Danmark tauen ,6 14,7 % -18,9 14,7 % Kypros Finland ,0-16,2 % 38,2 14,2 % Malta Island ,0 4,4 % 62,8 27,4 % Slovenia Storbritannia ,0-4,2 % 26,1 18,1 % Ukraina Nederland ,8-6,8 % -32,5 24,2 % Russland Tyskland ,6-1,5 % -15,2 4,9 % Europa Frankrike ellers ,7 20,3 % 152,9-5,1 % USA Spania ,2 76,2 % -18,4 26,1 % Canada Sveits ,9 20,9 % 86,8 19,9 % Mexico Liechtenstein ,8 28,4 % 101,0 124,1 % Brasil Italia ,1-12,2 % -14,0 65,5 % Latin-Amerika Østerrike ellers ,9 23,3 % 62,7 5,3 % Austral Bel gi a i a ,9 14,5 % 59,2 8,7 % New Por tugal Zealand/Oceania ellers ,3-6,4 % 102,6 % Japan Hellas ,2-22,9 % -12,4 14,5 % Kina Irland ,6 35,5 % 159,4-0,1 % Sør-Korea Luxembourg ,2 12,7 % -18,7 49,5 % Asia Tyrkia ellers ,3 122,7 % 73,8 23,5 % Sør-Afrika Polen ,2 4,8 % 153,6 6,2 % Andre Tsjekkia land/afrika ellers ,6-3,4 % -13,6 7,2 % Kilde: Slovakia Statistikknett ,4 % 45,3 % Ungar n ,4 % 25,7 % Estland ,7 % 20,5 % Latvia ,6 % -2,4 % Li tauen ,7 % 14,7 % Kypros ,0 % 38,2 % Malta ,4 % 62,8 % Slovenia ,2 % 26,1 % Ukraina ,8 % 24,2 % Russland ,6 % 4,9 % Europa ellers ,7 % 152,9 % USA ,2 % 26,1 %

15 UTVIKLING I ANTALL OVERNATTINGER TOTALT FORDELT PER FYLKE Grafen nedenfor viser utviklingen i totalt antall overnattinger i fylkene i Nord-Norge for perioden fra 2010 til Statistikken inkl. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem Overnattinger i Nord-Norge Samlet Samlet antall antall overnattinger Nordland Troms Finnmark Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene Kilde: Statistikknett i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender nedenfor og viser vandrerhjem. utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Grafen Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Overnattinger i Nord-Norge Utvikling utenlandske overnattinger STATISTIKK Kilde: Statistikknett Nordland Troms Finnmark Kilde: Statistikknett Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske overnattinger i de ulike fylkene i Nord-Norge i perioden fra 2010 til Statistikken inkluder hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. 12 Ernst Furuhatt / 15

16 Konrad Konieczny /

17 NASJONALITETSFORDELING Kakediagrammene viser prosentandelen de ulike markedene representerer av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge Hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem. Nasjonalitetsfordeling sommersesong (mai - sep. 2014) Endring i prosent Sommer Tyskland 7 % Sverige Endring i prosent 9 % Nederland Sommer % Tyskland Finland 7 % 12 % Sverige Danmark 9 %-5 % Nederland Frankrike 10 % 21 % Finland Italia 12 % 22 % Danmark Storbritannia -5 % 19 % Frankrike Spania 21 % 26 % Italia Sveits 22 % 10 % Storbritannia Polen 19 % 19 % Spania Østerrike 26 % 15 % Sveits USA 10 % 43 % Polen Russland 19 % 10 % Østerrike Japan 15 % 9 % USA Kina 43 % 54 % Russland Asia & 10 % Japan Oseania 9 % 39 % Kina Andre land 54 % 12 % Asia & Oseania 39 % Andre land 12 % Nasjonalitetsfordeling vintersesong (okt apr. 2014) Endring i prosent Vinter 12/13-13/14 Tyskland 4 % Sverige Endring i prosent 36 % Nederland Vinter 12/13-13/14 30 % Tyskland Finland 4 % 21 % Sverige Danmark 36 %-6 % Nederland Frankrike 30 % 32 % Finland Italia 21 % 8 % Danmark Storbritannia -6 % 6 % Frankrike Spania 32 % 43 % Italia Sveits 8 % 7 % Storbritannia Polen 6 %-28 % Spania Østerrike 43 % 23 % Sveits USA 7 % 27 % Polen Russland % % Østerrike Japan % % USA Kina 27 % 58 % Russland Asia & 30 % Japan Oseania % % Kina Andre land 58 % 10 % Asia & Oseania 44 % Andre land 10 % Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett Nasjonalitetsfordeling totalt NORD-NORGE TAR STADIG MARKEDSANDELER PÅ NORDKALOTTEN Nord-Norge tar stadig markedsandeler på Nordkalotten når man ser på utviklingen av samlede utenlandske overnattinger i vintersesongen (oktober - april) fra 2005 til I denne perioden hadde Nord-Norge en økning på hele 244 %. Benchmarking vintersesongen (oktober-april). Samlede utenlandske overnattinger fra vinteren 2005/06 til vinteren 2013/2014 O v e r n a t t i n g e % +84 % +40 % Nord-Norge Norrbotten Lappland +66 % Nordkaloten 2005/ / / / / / / / 2013 Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett STATISTIKK 17

18 MARKEDSFØRING OG Yvonne Holth / PROFILERING AV NORD-NORGE

19 I 2013 så vi behovet for å revidere eksisterende merkevareplattform. Dette fordi norgeturisten er i endring fra å være observatør til en aktiv deltager i kulturrike og tilgjengelige landskap. Det ble innledet et samarbeid med bedriften Riktig Spor fra Bodø, som ga oss en svært spennende prosess. Resultatet ble en solid plattform som gjør det enklere å utvikle gode kommunikasjonskonsepter med tydelig spisser som kommuniserer det unike med Nord-Norge. MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV NORD-NORGE Nord-Norge er langt fra markedene, og det er stor internasjonal konkurranse om turistene. Reiselivsnæringen i landsdelen har mange små reiselivsbedrifter, er mer fragmentert og har mindre finansielle muskler enn i landet for øvrig. Nord-Norge styrker attraksjonsverdien til Norge som reisemål - sier tysk turoperatør Sammen med våre partnere har vi langt på vei lykkes i å gjøre vår landsdel til et attraktivt reisemål, og har tatt en tydelig posisjon som det beste reisemålet for å oppleve nordlyset. Undersøkelser viser at Nord-Norge er «top of mind» når turister fra Storbritannia bes svare på spørsmålet om hvilket land de tenker på når ordet «nordlys» nevnes. Source: Lonely Planet Traveller {Main} Edition: Country: UK Date: Monday 1, December 2014 Page: 1 Area: 664 sq. cm Circulation: ABC Monthly Ad data: page rate 6,000.00, scc rate 0.00 Phone: Keyword: Norway I tillegg er Nord-Norge kåret til den 5. beste regionen å besøke i 2015 av selveste Lonely Planet. Den engelske interesseorganisasjonen for turoperatører og reisebyråer, ABTA, har i sin årlige trendanalyse trukket frem Nord- Norge som «the destination to watch». Dette ble sendt ut til ABTAs 1200 medlemmer, representert på 5000 byråer i Storbritannia. Det som er gjeldende for Norge er selvsagt også gjeldene for Nord-Norge. Nord-Norge må ha en klar og enestående fremtoning i norsk sammenheng og styrke merkevaren Norge. MERKEVAREPLATTFORM NORD-NORGE Vår merkevareplattform, Effektiv kommunikasjon se figur handler under, om representerer å motivere og kjernen inspirere i Nord-Norge potensielle som besøkende turistdestinasjon; Nord-Norge våre som verdier, reisemål. merkevareløfter Vi har definert og hva vår som kjernemålgruppe gjør oss sterke som i forhold aktive til og andre nysgjerrige til å velge destinasjoner. utforskere som ønsker å lære noe nytt. De har høyere utdanning, god økonomi, er reisevante, kvalitetsbevisste og reiser oftest uten barn. Denne ble revidert i 2013, og ny kommunikasjonsplattform ble presentert for og godkjent Merkevareplattformen av styret i november består Av fortsatt budsjettmessige av fire grunnpilarer, årsaker ble der kommunikasjonsplattformen enda ikke mer satt i fokus ut i livet og vil i være det bærende element. Det gjøres oppmerksom på at i arktiske kysten og kystkulturen er satt strøk kun skal benyttes utenfor Scandinavia. MARKEDSFØRING Reproduced by Gorkana under licence from the NLA (newspapers), CLA (magazines), FT (Financial Times/ft.com) or other copyright owner. No further copying (including printing of digital cuttings), digital reproduction/forwarding of the cutting is permitted except under licence from the copyright owner. All FT content is copyright The Financial Times Ltd. Article Page 1 of ROBPER - A For å bevare denne attraktive posisjonen ble det igangsatt ulike aktiviteter både sommer og vinter. Vinteren 2013/2014 ble det gjennomført en omfattende vinterkampanje med nordlyset som spydspiss. Vinterturismen øker fortsatt, og vi ser en gledelig oppgang på sommerhalvåret. Totalt hadde Nord-Norge en økning på 8,2 %, mot landet for øvrig på 3 %. Kilde: Kilde: Riktig Spor Riktig Spor Markedsstrategier Vi ser en tydelig endring i vår rolle som markedsføringsorganisasjon. Det vil stadig være behov for generisk markedsføring for å inspirere verden til å komme til Nord-Norge. Men vi ser også et skifte hvor kunden/turisten blir en stadig viktigere del av den totale Markedsstrategi 2013 markedsføringen ved at de tar en aktiv rolle gjennom bruk av sosiale medier. Leverandører NNR av igangsatte reiselivsprodukter en grundig må markedsstrategisk i enda større grad gjennomgang innfri kundens med forventinger utgangspunkt fordi i nye evalueringen undersøkelser, fra kunden tilbakemeldinger skjer umiddelbart fra markedene, og digitalt. markedsrådet Dette vil kreve og Innovasjon nye markedstilnærminger og en justering av selskapets strategier. Norge. Markedsråd 15 19

20 Kristin Folsland Olsen / MARKEDSRÅD Det ble avholdt to markedsråd i Markedsråd for Nord-Norge består av representanter for alle etablerte reiselivslag og destinasjonsselskaper i landsdelen (totalt 17 stk.). I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arena-prosjekter representert. Innovasjon Norge og de tre nordnorske fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NNR i sitt markedsstrategiske arbeid og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan for Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for SAMARBEID OM FELLES NORDNORSK PROFIL NordNorsk Reiseliv har tilbudt flere fellestjenester innenfor web. De fleste destinasjonsselskapene i nord har knyttet seg til samme leverandør av webplattform som oss. De har fått tilgang til samme gjenkjennbare struktur og design, slik at en potensiell turist kan forflytte seg mer sømløst mellom ulike destinasjoner og få følelsen av å være i samme webunivers, hele veien fra inspirasjon til kjøp av reise til Nord-Norge. Destinasjon med nordnorsk mal for webplattform: Helgeland Reiseliv Visit Bodø Reiseliv i Hamsuns Rike Destination Narvik Destination Lofoten Visit Lyngenfjord Svalbard Reiseliv Vesterålen Reiseliv Destinasjon med felles nordnorsk fotobank: Helgeland Reiseliv Visit Bodø Bodø i vinden (næringsprosjekt) Gildeskål kommune Visit Vesterålen Destination Lofoten Svalbard Reiseliv Destinasjon med felles nordnorsk mal på reiseguide: Visit Bodø Visit Vesterålen Destination Lofoten Destination Harstad

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig.

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Terje Rakke Nordic Life Helgeland Reiseliv / www.visithelgeland.com VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

HELG HEL ELAND EN DEL

HELG HEL ELAND EN DEL HELGELAND EN DEL AV NORDNORSK O REISELIV Steinar Sæterdal Var i mange år markeds /produktdirektør d ktdi ktø i OVDS / Hurtigruten Driveret et egetlitekonsulent konsulent /utviklingsselskap Real Tourism

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer