Et liberalt Vestre Toten. «Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et liberalt Vestre Toten. «Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»"

Transkript

1 Et liberalt Vestre Toten «Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

2 Vern om demokratiet 22. juli ble demokratiet i Norge angrepet. Bombingen av regjeringskvartalet og angrepet på Utøya var rettet mot politisk arbeid og ledelse - bærebjelkene i et fungerende demokrati. I ukene etter angrepene har det virket meningsløst å drive valgkamp. Politisk agitasjon og debatt føles feil når alt vi ønsker er å stå sammen og støtte hverandre. Samtidig er det jo nettopp dette angrepet rettet seg mot politiske prosesser i et demokrati. Venstre mener at å fortsette det politiske engasjementet for å gjøre Vestre Toten til et bedre sted å leve er en god måte å hedre ofrene på. Vi vil derfor fortsette å ytre våre meninger og kjempe for våre kjernesaker Skole, Miljø, Småbedrifter og Velferd også etter 22. juli Knut Ladegård Venstres førstekandidat i Vestre Toten

3 God økonomi er førsteprioritet Kommuneøkonomien i Vestre Toten er så svak at vi ikke klarer å nedbetale kommunens gjeld. Vi er dermed satt på den beryktede ROBEKlista. Det betyr i praksis at vi må søke godkjenning hos Kommunal- og regionaldepartementet for alle nye lån. Å gjenopprette økonomisk selvråderett er avgjørende for utviklingen av kommunen. Venstre vil: redusere kommunens driftsutgifter gjennom mer effektiv bruke av egne bygg. støtte utviklingsarbeidet i kommunen med innspill fra forbedringsarbeidet i Raufossindustrien. øke samarbeidet med nabokommunene i Gjøvikregionen for å opprettholde tjenestene til mindre kostnad. arbeide målretttet for å øke kommunens inntekter gjennom økt tilflytting. støtte frivillighet. Frivilligsentral, frivillige organisasjoner og enkeltmenneskets engasjement kan gjøre mye.

4 Bolyst i hele kommunen Venstre ønsker å utvikle bærekraftige lokalsamfunn gjennom bl.a. å legge til rette for å utvikle attraktive og varierte boområder. Mange oppgir ønske om mer plass som et argument for å flytte ut av storbyen. I Vestre Toten har vi plass. Vi kan tilby gras mellom tærne - natur, idrett og kultur og spennende arbeidsplasser. Aktiv markedsføring og økt tilrettelegging av tomter i hele kommunen vil kunne bidra til at Vestre Toten får sin del av tilflyttingen til Gjøvikregionen. arbeide for at «fortetting» ikke er eneste alternativ når nye tomteområder etableres - vi har plass nok. øke markedsføringen av Vestre Toten som attraktivt bokommune - ikke bare bli omtalt som et arbeidsted for Gjøvik og Østre Toten. legge til rette for hyttebygging i egnede deler av kommunen Venstre vil: sette folk først og legge til rette for tomter der folk faktisk vil bo. innføre gradert jordvern - enhver steinrøys er ikke matjord

5 Nyskaping må til! Vestre Toten som en av Norges viktigste industrikommuner kan i dag glede seg over meget lav arbeidsledighet. Samtidig vet vi at det hele tiden må skapes nye arbeidsplasser for å sikre høy sysselsetting i fremtiden. Venstre ønsker at Vestre Toten skal være en kommune som støtter skaperlyst og gründerånd. Derfor vil vi legge til rette for at det finnes gode støtteordninger både faglig og finansielt i startfasen. frigjøre kapital til nyskaping gjennom å redusere bedriftenes kostnader som følge av statlige regler og skjemavelde. øke innsatsen på forskning og utvikling støtte opp om Høgskolen i Gjøvik og arbeidet for å etablere Universitetet i Innlandet. Venstre vil: gi selvstendig næringsdrivende samme sosiale ordninger som vanlig ansatte. arbeide for etableringen av «Såkornfond» i innlandet. støtte NCE Raufoss sin satsing på innovasjon og entreprenørskap (Komm-Inn).

6 Miljøfokus i alle handlinger Miljøvern er en hjertesak for Venstre. Skal Norge opprettholde sine klimaforpliktelser må vi gjøre vårt for at utslippene reduseres globalt. Mindre bruk av strøm til oppvarming i Norge gjør at denne strømmen kan erstatte kull som energibærer på kontinentet. Miljøværn handler ikke bare om klima. Vi i Vestre Toten må evne å ta vare på naturen omkring oss. Hunnselva selve grunnlaget for Raufossamfunnet er, takket være lokal frivillig innsats, igjen en av landets beste ørretelver. Venstre ønsker å legges til rette for å videreføre dette arbeide til større deler av elva gjerne med støtte fra næringslivet. En levende elv omgitt av høyteknologisk industri symboliserer utviklingen av Vestre Toten og industrisamfunnet Raufoss. Venstre vil: Venstre ønsker å forsere satsingen på ENØK i kommunale bygg. Styrke arbeide med å redusere bruken av salt på veiene våre. forlenge Gjøvikbanen til Lillehammer og reduserer reisetiden til Oslo til under 1 time. støtte bruk av bioenergi som en klimanøy- tral energibærer og utviklingen av bioenerginæringen i innlandet.

7 Miljøvern starter lokalt. Vestre Toten fiskeforening fikk Venstres miljøpris i 2011 for sitt arbeid for å rehabilitere Hunnselva som ørretelv.

8 Kultur og idrett Vi i Vestre Toten har mye å være stolte av. Vi har en av landets beste kulturskoler og flere sterke idrettsmijøer. venstre støtter opp om denne satsingen. Anstrengt kommuneøkonomi krever imidlertid at vi må tenke annerledes skal utviklingen fortsette. Venstre mener at idretten i større grad bør involveres i drift og utvikling av idrettsanlegg og at kommunen heller bidrar med driftsstøtte. På den måten belønnes frivillig initiativ og innsats. Innendørsidretter er i vekst. Få idrettsanlegg benyttes mer enn idrettshaller. Derfor er etableringen av flere idrettshaller en folkehelsesak for Venstre. Venstre vil: støtte Eina Sportsklubbs initiativ til bygging av flerbrukshall ved Thune Skole. Denne hallen belaster kommunes budsjette i liten grad og kan gjennomføres raskt. arbeide sammen med idretten for å finne løsning som kan framskynde etableringen av idrettshall på Reinsvoll. gi flere mulighet til å delta på kulturskolen gjennom å tilby deler av undervisningen på barneskolene i kommunen. gå inn for stabil støtte til korps, kor og andre frivillige kulturtilbud. arbeide for at stat og fylkeskommune skal ta større ansvar for regionale idrettsanlegg.

9 Trygge og gode skoler Gode skoler er grunnlaget for utvikling i samfunnet. Skolene skal være trygge læringsarenaer. Derfor har venstre alltid vært partiet som har priorietert skole og satsing på lærerne. Svak kommuneøkonomi førte til at det i juni ble det besluttet å slå sammen ungdomsskolene i kommunen til en felles skole på Raufoss. Likeledes ble det besluttet å bygge ny Raufoss barneskole i Raufosskogen. Venstre mener at en så viktig sak burde vært utsatt til etter kommende valg. I tillegg mener vi sakgrunnlaget ikke favner bredt nok. mot ønsket bosetning i kommunen? Få en faglig vurdering av 1-10 skole framfor delte skoler. Kan vi få mer ut av ressursene ved å ha 1-10 skole på Reinsvoll og Raufoss? Se på alternativ bruk av eventuelle overflødige skolebygg (Raufoss Barneskole og Reinsvoll ungdomsskole) for å redusere kommunens utgifter til leie av andre bygg(sagatunet). Venstre vil gjennoppta skolestrukturdebatten og vurdere bl.a. følgende: Hvordan motvirke synkende elevtall på skolene utenfor Raufoss? Skolestruktur vurdert

10 Varm velferd når du trenger det Mennesker er viktigere enn systemer. Som ulike mennesker trenger vi et mangfold av løsninger. Velferdstilbud skal alltid bygge på respekt for den enkeltes integritet, ønsker og behov. Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre vil: sikre kommunen nærhet, bredde og kvalitet på sykehustjenester fra Sykehus Innlandet - SI Gjøvik og SI Reinsvoll sikre framtidig drift ved SI Reinsvoll med sitt unike fagmiljø. at pårørende som pleier eldre kan få mulighet for omsorgslønn fra kommunen. at «HUSET» - Prosjektet for rusavhengige gjøres til et forutsigbart tiltak med tilstrekkelige ressurser. ta i bruk ny omsorgsteknologi for å øke tryggheten for hjemmeboende eldre. sikre tilsyn til eldre i omsorgsboliger tilpasset den enkeltes behov. at Vestre Toten fortsetter arbeidet som pilotkommune for universell utforming av nærmiljøet.

11 Ped eos alic tota vel elique ipsaerit vent qui omnihil itaecabo. Ceperro quo ea si qui il inihillabor sit quo. Velferdstilbud skal alltid bygge på respekt for den enkeltes integritet, ønsker og behov.

12 Venstres kandidater i Vestre Toten 1. Knut Ladegård (42) Forretningsutvikler, Eina 2. Vidar Brude (60) Overingeniør, Raufoss 3. Wenche Aamodt Furuseth (54) Regiondirektør, Reinsvoll 4. Jan Svein Asprusten (62) Pensjonist, Raufoss 5. Mette Norstrand Ødegård (36), Raufoss. 6. Ove B. Mikkelsen (72), Eina. 7. Elbjørg Kristin Hylland (64), Raufoss 8. Øystein Barstad(56), Reinsvoll. 9. Stine Hansen (19), Eina. 10. Abel Jel Karaba (36), Raufoss 11. Marianne T. Strømberg Brude( 28), Raufoss. 12. Turid Mørk Øfstaas (74), Bøverbru. 13. Ann Kristin Wien (43), Bøverbru. 14. Eva-Lina E. Strømberg Brude (59), Raufoss. 15. Kristin Ringerud (60), Bøverbru. 16. Kjersti Barstad (56), Reinsvoll. 17. Odd Elvestuen (72), Eina. 18. Ole Korsen (67), Eina.. Foto: Arild Kristiansen

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår.

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår. Budsjettale Ordfører og kommunestyre. Etter dette innlegget vil jeg at dere skal huske tre ting: Vi har på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår Vår ambisjon ligger fast; fortsatt

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer