Spiller på samme lag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spiller på samme lag"

Transkript

1 L O G I S T I K K K O S M E T I K K H E L S E K O S T S K J Ø N N H E T S P L E I E D U T Y F R E E N Y H E T S B R E V Etisk veiviser for Validus Spiller på samme lag NR Hvordan skal du opptre overfor forretningsforbindelser og kolleger? Hvilke holdninger skal du vise, og hva må du passe på som bruker av sosiale medier? Side 2 Esthetique best på service Konsernsjef Terje Stykket i Valdius (fra høyre), hovedtrener i MIF, Vegard Hansen og daglig leder i Bymisjonen, Jon-Ivar Windstad skal gjøre en felles innsats for et bedre og mer inkluderende lokalmiljø. - I Mjøndalen er vi selvsagt opptatt av fotball, men vi er også opptatt av at livet er langt mer enn Esthetique toppet i fjor høst analyseselskapet Respons rankingliste over de beste parfymeriene på kjøpesentre i Norge. Denne våren står nye servicemålinger for tur. Side 7 Aldergrense ved salg av slankeprodukter fotball, sier MIF-trener Vegard Hansen. Validus, Mjøndalen Idrettsforening og Kirkens Bymisjon Drammen har inngått avtale om samarbeid. - Jeg tror både Bymisjonen og MIF kan få svært mye igjen for dette samarbeidet. Ikke i kroner og øre, men i dugnadsinnsats, verdier og holdninger. Om du taper en kamp, kan det jo være leit. Men om du dagen etter jobber som frivillig, tror jeg du raskt får et annet perspektiv og en annen forståelse for hva som er viktig her i livet, sier Terje Stykket. Side 4-5 Alternativ mat øker i dagligvare Alternativ mat kommer stadig sterkere inn i dagligvaremarkedet. Selskapets omsetning til dagligvarebransjen har økt gradvis fra 86 millioner i 2007 til 111 millioner i fjor. Nye interne retningslinjer i VITA kjeden, innebærer at produkter med vektkontrollerende effekt ikke skal selges til barn eller unge under 16 år. Side 8 - Allergimatvarer er i sterkest vekst, sier administrerende direktør Heidi Bruun Woldsnes. Hun forventer færre varelinjer med større volum i fremtiden. - Vårt hovedfokus er allergimat og økologiske produkter av toppkvalitet, og her ser vi fortsatt et stort vekstpotensial.

2 Kultur og verdier Etisk veiviser for Validus For en bedrift er et verdigrunnlag langt mer viktig enn mange er Her er det ikke detaljerte regler, men generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. klar over. I en startfase skapes ofte verdiene av gründerne og de første ansatte i selskapet. Deres holdninger og verdier skaper grunnlaget for en bedriftskultur. Validus er 50 år i år. Starten på Validus var T. Stykket Engros, grunnlagt av mine foreldre. I 1960 var det nøkternhet, hardt arbeid og fokus på alltid ha fornøyde kunder som la grunnlaget for det som i dag har vokst til et konsern med over 4 milliarder i omsetning. Etter hvert som vi blir flere, vokser behovet for struktur, kjøreregler og rutiner. Men disse er ikke ment som erstatning for de verdiene som er selve grunnlaget for Validus; nøkternhet, romslighet, jordnærhet og tillit til egne ansatte, kunder og leverandører. Det er også disse ideene som er årsak til at Validus har utviklet et sponsorsamarbeid med både Mjøndalen Idrettsforening (MIF) og Kirkens Bymisjon. Begge disse har de samme verdiene. Jeg er stolt over at Validus nå har bidratt til en nyskapning i SponsorNorge ved å skape et tett og gjensidig samarbeid mellom MIF og Kirkens Bymisjon. Hvordan skal du opptre overfor forretningsforbindelser og kolleger? Hvilke holdninger skal du vise, og hva må du passe på som bruker av sosiale medier? Dette er noen av temaene i Validuskonsernets etiske retningslinjer som nå er publisert på validus.no. De etiske retningslinjene ble utarbeidet i løpet av 4. kvartal og gjelder for konsernet og alle ansatte. Hvordan opptre - Vi ønsker å fremstå som troverdige, ordentlige og tillitsvekkende. Derfor er det viktig å ha generelle retningslinjer for hvordan vi skal opptre i samarbeidsforhold og hvilke holdninger vi skal vise, sier HR-direktør Cecilie Skarphagen. Viktige egenskaper Validus har forventninger til hver enkelt medarbeiders evne til å skape tillit, lojalitet og ansvarlig adferd, både overfor kunder, forretningsforbindelser og kolleger. - Dette er egenskaper som er godt forankret hos våre medarbeidere. Nå skal de videreføres ved at ansatte og nyansatte blir mer bevisste, sier Skarphagen. Overordnet karakter HR-direktøren forklarer at de etiske retningslinjene er av overordnet karakter og at hvert enkelt selskap har mulighet til å videreutvikle de etiske retningslinjene til egen organisasjon. - Her er det ikke detaljerte regler, men generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Etiske retningslinjer for Validus-konsernet finner du på validus.no/index.php/konsernet/ samfunnsansvar/ 2 VALIDUS NYHETSBREV NR

3 Frisk satsing på helsekost Alle de 83 butikkene i Naturligvis og Validus butikkdrifts Helsekosten står sammen om en ny og sterk satsing på Naturligvis. Kjedens nye logo og profil skal være på plass i alle butikkene i løpet av våren. I februar møttes 100 representanter fra butikkene, kjedekontoret, grossister og leverandørene for å diskutere hvordan de kan jobbe sammen og styrke seg som en solid aktør på helsekostsiden. - Vi skal få på plass den beste helsekostkjeden med pene butikker, hyggelig betjening og fint varesortiment, sier den nye kjedesjefen Geir Hantveit. Han er nå i full gang med arbeidet. Reviderer sortiment - Vi reviderer hele sortimentet og setter på plass et mer optimalt sortiment. Vi ser på ny butikkstruktur og ny profil for hele kjeden, sier Hantveit. Alle de 35 butikkene i Validus butikkdrift får også nye skilter og blir en del av Naturligviskjeden, som i løpet av våren presenterer seg med kjedens nye logo og profil. Eksperter på kosthold Naturligvis skal være eksperter på kosthold og kosttilskudd som bidrar til at folk holder seg friske. - Vi er opptatt av en sunnere livsstil og vil se litt utover det som er typisk helsekost, sier Hantveit. Den nye kjedesjefen mener en bedre struktur og gjennomføring av kampanjer samt bedre samarbeid med leverandører skal bidra til en lønnsom kjededrift. Kundemagasinet skal videreføres. Få opp lønnsomheten - Vi vil stramme opp strukturen og få opp lønnsomheten. Det er viktig at butikkene tjener penger og at kjedekontoret server butikkene bra. Vi skal være kundeorienterte og serviceinstilte i alle ledd, sier Hantveit. FAKTA Naturligvis endret eierskap 1. november i fjor, da Validus tok over 67 prosent av kjedeselskapet. Fra januar i år har Validus tatt med egne butikker samt sju tidligere Life-medlemmer inn i Naturligvis. Naturligvis har nå 83 butikker i 17 fylker og omsetter for 270 millioner kroner netto. NR VALIDUS NYHETSBREV 3

4 Validus, Bymisjonen og MIF på samme lag Kenneth Karlsen, assistenttrener i MIF (fra venstre) og hovedtrener i MIF, Vegard Hansen tror A-lagsspillerne blir bedre fotballspillere av å se livet fra andre perspektiver enn gressmatta. Et lite stykke norsk fotballhistorie ble skrevet i Drammen i begynnelsen av mars da Kirkens Bymisjon i Drammen, Mjøndalen Idrettsforening og Validus inngikk en avtale om et samarbeid. Avtalen innebærer blant annet at Mjøndalen-spillerne skal jobbe som frivillige på Bymisjonens Møtestedet en gang i uken. Det mest synlige resultatet av samarbeidet er at Mjøndalens A-lagsspillere har Bymisjonens logo på drakta denne sesongen. Mjøndalen er det første topplaget i Norge som lokalt inngår en avtale som dette, men både MIF og Bymisjonen har langt mer tungtveiende grunner til å inngå samarbeid enn å få fram Bymisjonens logo. Mer enn fotball - Jeg får nesten tårer i øynene av denne avtalen. I vår verden er det et konstant jag etter penger og atter penger, og det har vært direkte verdifullt å jobbe med en avtale som bygger på verdier som romslighet, nøkternhet og medmenneskelighet, sier daglig leder i MIF-fotball, Tor R. Jensen. - I Mjøndalen er vi selvsagt opptatt av fotball, men vi er også opptatt av at livet er langt mer enn fotball, sier MIF-trener Vegard Hansen. - Vi tror du blir en bedre fotballspiller av å se livet fra andre perspektiver enn gressmatta, sier Hansen og legger til at Mjøndalen også med glede tar imot hjelp fra brukere av Bymisjonen som har lyst til å gjøre en innsats. Felles verdier Daglig leder i Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon-Ivar Windstad, var ikke i tvil om å takke ja til avtalen med MIF. Vi har mange felles verdier. Mjøndalen er et jordnært og nøkternt lag som er opptatt av sitt eget lokalsamfunn. Vi er rett og slett veldig stolte av å bli med på samme lag som Mjøndalen, sier Windstad. Mange av våre brukere kan utvilsomt gjøre en god jobb for Mjøndalen. Windstad understreker at Validus også er en viktig del av dette samarbeidet. Vi har alle tre mange felles verdier og holdninger, og jeg tror vi alle har mye å lære av hverandre, sier Windstad. 4 VALIDUS NYHETSBREV NR

5 Validus samarbeid - Har utvidet horisonten Validus Engros ansatte er svært positive til det frivillige arbeidet de gjør for Kirkens Bymisjon Drammen. Det viser en undersøkelse blant de ansatte. Tre fredager hver måned stiller ansatte i Validus Engros opp som frivillige på Møtestedet, Kirkens Bymisjon Drammens tilbud til byens aktive rusmisbrukere. Validus Engros legger ut lister og de som ønsker kan sette seg opp som frivillig. På Møtestedet er de miljøarbeidere og lager mat til brukerne. Inntrykk og opplevelser Nå har Kirkens Bymisjon spurt de ansatte om hvilke opplevelser de har hatt, hvilket inntrykk de har fått og om de kunne tenke seg å gjøre det en gang til. De er også blitt spurt om de kunne tenke seg å anbefale denne typen frivillig arbeid til andre. 13 av de 17 som har vært frivillige svarte på undersøkelsen. Større innsikt - 11 av disse var kjempepositive. Dette har vært noe positivt i livet deres og utvidet horisonten. De har fått større innsikt i en problematikk de ikke hadde kjennskap til, forteller Jon Dahl i Kirkens Bymisjon Drammen. Han forteller at to av de ansatte var ikke like begeistret, men de var ikke direkte negative. - Begge mente det var et fint tiltak fra både Validus og Bymisjonens side, men at det å jobbe som frivillig på Møtestedet ble for sterkt. Hva som er viktig - Vårt engasjement i Kirkens Bymisjon bidrar til at vi alle får et bedre perspektiv på hva som virkelig er viktig her i livet, noe man fort glemmer bort i en hektisk hverdag, sier daglig leder Vidar Solberg i Validus Engros. Han forteller at i en bedrift med over 50 ansatte er det ofte ulike meninger på hva man bør støtte opp om. Alle har sine hjertebarn med gode foreninger og formål man selv brenner for. Mest engasjement - Det jeg med sikkerhet kan si er at av de samarbeidsavtalene vi har inngått er det ikke tvil om at samarbeidet med Kirkens Bymisjon er det som har skapt klart mest engasjement blant alle som jobber her. Jeg tror faktisk alle er veldig stolte av at det står en Validus logo på annonser for Kirkens Bymisjon, sier Solberg. Gi noe tilbake Validus har denne sesongen økt støtten til laget, men MIF ble samtidig oppfordret til å se om laget kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Ettersom Validus også er hovedsamarbeidspartner for Bymisjonen, var det nærliggende å se på et gjensidig samarbeid mellom Bymisjonen og MIF. - Jeg tror både Bymisjonen og Mjøndalen kan få svært mye igjen for dette samarbeidet. Ikke i kroner og øre, men i dugnadsinnsats, verdier og holdninger. Om du taper en kamp, kan det jo være leit. Men om du dagen etter jobber som frivillig på for eksempel Møtestedet i Engene, tror jeg du raskt får et annet perspektiv og en annen forståelse for hva som er viktig her i livet. Vi i Validus ser dette som en viktig del av selskapets samfunnsansvar, sier Terje Stykket. NR VALIDUS NYHETSBREV 5

6 Miljøsertifisering Vita Mer effektiv drift i Bringwell Vitakjeden har takket ja til å delta i et pilotprosjekt i regi av stiftelsen Miljøfyrtårn. Vita, som til nå har miljøsertifisert åtte av sine butikker, skal være med på å lage en ny sertifiseringsmal mer tilpasset kjedevirksomheter. - Våre erfaringer skal bidra til å gjøre det lettere å gjennomføre og enklere å følge opp miljøarbeidet i praksis. Neste steg for oss er å miljøsertifisere Vitas hovedkontor, forteller miljøansvarlig Anita Gjertsen. Vinnere av Vita Miljøfond Tre barnehager har fått penger fra Vita Miljøfond for Barnehagene (i Asker, Stokmarknes og på Hamar) hadde søkt om bidrag til kjøkkenhage med drivhus, en mini-ballbinge og uteplass med lavvo. - Vi vil støtte prosjekter som gjør nærmiljøer grønnere og miljøet bedre for barn og unge. Samtidig ønsker vi med Vita Miljøfond å gi nærmiljøet noe tilbake, sier administrerende direktør Roar Arnstad. Det er overskudd fra salg av Vitas miljøposer som er utgangspunktet for fondet. Dette har selvfølgelig vært svært krevende for de som er igjen i selskapet, men de ansatte har gjort en fantastisk jobb. En økt satsing på treningssentre og apotek samt mer effektiv drift skal bidra til å øke Bringwell Norges resultat i Vi ser nå en økning av salget via treningssentrene og apotek og her vil vi komme inn med flere produkter. Vi vil også jobbe tettere med den nye Naturligviskjeden, sier daglig leder Siv- Katrin Ramskjell i Bringwell Norge. Fjernet stillinger Bringwell Norge har i løpet av 2009 gjort en stor jobb med å omstrukturere selskapet. Etter betydelige underskudd de siste tre årene måtte ledelsen i fjor kutte kostnader og fjerne 10 av 23 stillinger. Alle har bidratt - Dette har selvfølgelig vært svært krevende for de som er igjen i selskapet, men de ansatte har gjort en fantastisk jobb og alle har bidratt til at vi nå har fått på plass gode rutiner og mer effektiv drift, sier Ramskjell. Riktige produkter Til tross for den store nedbemanningen og store kutt i sortimentet klarer Bringwell Norge å holde omsetningen på nesten samme nivå som i Vi har nå fått på plass riktige produkter på lager og gode salgs- og markedsføringsrutiner skal bli et bra år hvor målet er å få et godt plussresultat, sier Ramskjell. 6 VALIDUS NYHETSBREV NR

7 Humor og kunnskap er nøkkelen - Vi tenker ikke på det å yte service som spesielt komplisert, sier daglig leder av Estethique Farmandstredet, Marius Johnsen. Det viktigste er å konsentrere seg om hver enkelt kunde. Butikken han leder er en av de beste på Respons servicemålinger høsten 2009, men det er ikke egentlig Marius så opptatt av. - Det er mange som spør, men noen hemmelig oppskrift for å vinne servicemålinger har vi ikke! Jeg tror det handler om å se hver enkelt kunde, oppfylle forventningen de har til et besøk hos oss - og gjerne bidra med litt ekstra. Gode relasjoner Estethique har lyse og luftige lokaler på et sentralt hjørne på kjøpesenteret i Tønsberg. Marius Johnsen trives åpenbart som vert for sine gjester; - han ønsker velkommen, smiler, småprater og gir gode råd. Når kunden har betalt - og fått med seg en liten oppmerksomhet fra gaveskuffen - takker han for besøket. - Dette handler også litt om hvem du er som person, og det er ikke alle som passer til å stå bak en disk. Vi er opptatt av å ha humor, være jordnære og skape gode relasjoner. Det verste jeg vet er å måtte si at vi ikke har den varen kunden ønsker, men heldigvis skjer det ikke så ofte! Tillit og oppriktighet Marius og hans medarbeidere har tydelig policy på at når de jobber med varer eller står i telefonen, avsluttes det umiddelbart hvis det kommer en kunde. For å unngå at kundene kommer hjem med produkter de ikke er tilfredse med, bruker de tid og lar gjerne kunden prøve - eksempelvis make-up. - Er folk usikre på hva som er riktig, er vi ærlige på hva vi mener passer best. I tillegg er vi selvfølgelig opptatt av å ha god fag- og produktkunnskap. Når vi signaliserer trygghet og oppriktighet, tror jeg folk får tillit til oss - og kommer tilbake en annen gang, smiler han. Esthetique best på service Esthetique toppet i fjor høst analyseselskapet Respons rankingliste over de beste parfymeriene på kjøpesentre i Norge. Denne våren står nye servicemålinger for tur. Respons måler blant annet butikkers produktkunnskap og hvordan kunden blir ønsket velkommen. Alle blir målt på de samme områdene. Det er etter hvert mange kjøpesentre som benytter denne tjenesten. Esthetique vant i fjor høstmålingen, mens Body Shop vant vårmålingen. Konkurranse - Det er mye konkurranse sentrene imellom og det å vinne lokalt betyr masse for den enkelte butikk på senteret, sier personalkonsulent Gunn Heidi Brox i Esthetique Norge AS. Hun er svært fornøyd med Esthetiques posisjon på sentrene. Inspirasjon - Det er kjempegøy og en inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, sier Brox. Butikkene vet ikke når målingene skjer, men de foregår ofte over en toukers periode. De tre beste Esthetique-butikkene i fjor høst var Magasinet Drammen, Stavanger Storsenter og Farmandstredet Tønsberg. NR VALIDUS NYHETSBREV 7

8 RETUR: Validus AS Postboks Mjøndalen Norway B Aldersgrense ved salg av slankeprodukter Nytt om navn Geir Hantveit: Kjedesjef i Naturligvis AS Nye interne retningslinjer i VITA kjeden, innebærer at produkter med vektkontrollerende effekt ikke skal selges til barn eller unge under 16 år. - Jeg mener vi allerede har en bevisst holdning til dette, men det var en konkret situasjon som gjorde at vi så behovet for en presisering, forteller innkjøpssjef i Vita, Glenn Nilsen. Salgspolicy Bakgrunnen er en episode der en svært ung kunde fikk kjøpt slankemiddelet 30 days i en av kjedens butikker. Nilsen sier situasjonen skyldtes en misforståelse, men at denne erfaringen gjorde at de så behovet for å stramme inn salgspolicyen for slike produkter. - Det er jo en veldig viktig etisk dimensjon vi ønsker å ivareta. Vektreduksjon og kosthold kan være et problematisk område for mange - spesielt barn og unge, og vi vil bevisstgjøre våre ansatte ytterligere på hva som skal være vår praksis for salg av disse produktene. Enklere I følge innkjøpssjefen er det ikke ofte kunder under 16 etterspør slankemidler. - Likevel må vi ta høyde for at det kan skje. Våre folk kan be om legitimasjon hvis de er usikre, sier han. De nye retningslinjene ble sendt ut i februar og Nilsen sier han så langt ikke har fått noen sterke motforestillinger fra medarbeiderne. - Mange synes nok det er greit å ha en tydelig kjedepolicy i ryggen når de møter en viss type kunder. Da er det greit å ikke stå med ansvaret alene. Her har de støtte helt til topps, understreker han. Geir Hantveit har 1. mars i år tiltrådt stillingen som kjedesjef i Naturligvis AS. Han sitter også som ansvarlig for prosjekter og forretningsutvikling i konsernledelsen i Validus. Geir kom inn i Validus som prosjektdirektør, hvor en av hans oppgaver var restrukturering og avvikling av Cosmetic Trading. Han var tidligere også sjef for Notar og Krogsveen og har hatt en rekke sentrale lederstillinger i Dyno, Aker Maritime og Wilh. Wilhelmsen. Heidi Bruun Woldsnes: Adm. dir. i Alternativ mat Heidi Bruun Woldsnes tiltrådte 1. oktober 2009 som administrerende direktør i Alternativ mat. Woldsnes har vært ansatt i selskapet siden Hun begynte i salgsavdelingen og til direktørjobben kom hun fra stillingen som leder av logistikk- og innkjøpsavdelingen. Heidi har tidligere jobbet mange år i Dyno Industrier, hovedsakelig med eksport og import. Tidligere administrerende direktør og gründer, Thomas von Werden, har gått over til å være strategisk rådgiver for styret. Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Orkidehøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post: 8 VALIDUS NYHETSBREV NR

VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser sammen

VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser sammen LOGISTIKK KOSMETIKK HELSEKOST SKJØNNHETSPLEIE DUTY FREE N Y H E T S B R E V NR. 2.2007 www.validus.no Validus kjøper Parfymelle VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser

Detaljer

Vinnerlaget til Adam og Eva

Vinnerlaget til Adam og Eva L O G I S T I K K K O S M E T I K K H E L S E K O S T S K J Ø N N H E T S P L E I E D U T Y F R E E N Y H E T S B R E V NR. 2 2010 www.validus.no - Det skal være moro å gå på jobb! Vinnerlaget til Adam

Detaljer

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære.

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. 2005 SKJØNNHET OG VELVÆRE 3 Skjønnhet og velvære er to sider av samme sak. Skjønnhet er mye mer enn et vakkert ytre, indre skjønnhet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer