Spiller på samme lag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spiller på samme lag"

Transkript

1 L O G I S T I K K K O S M E T I K K H E L S E K O S T S K J Ø N N H E T S P L E I E D U T Y F R E E N Y H E T S B R E V Etisk veiviser for Validus Spiller på samme lag NR Hvordan skal du opptre overfor forretningsforbindelser og kolleger? Hvilke holdninger skal du vise, og hva må du passe på som bruker av sosiale medier? Side 2 Esthetique best på service Konsernsjef Terje Stykket i Valdius (fra høyre), hovedtrener i MIF, Vegard Hansen og daglig leder i Bymisjonen, Jon-Ivar Windstad skal gjøre en felles innsats for et bedre og mer inkluderende lokalmiljø. - I Mjøndalen er vi selvsagt opptatt av fotball, men vi er også opptatt av at livet er langt mer enn Esthetique toppet i fjor høst analyseselskapet Respons rankingliste over de beste parfymeriene på kjøpesentre i Norge. Denne våren står nye servicemålinger for tur. Side 7 Aldergrense ved salg av slankeprodukter fotball, sier MIF-trener Vegard Hansen. Validus, Mjøndalen Idrettsforening og Kirkens Bymisjon Drammen har inngått avtale om samarbeid. - Jeg tror både Bymisjonen og MIF kan få svært mye igjen for dette samarbeidet. Ikke i kroner og øre, men i dugnadsinnsats, verdier og holdninger. Om du taper en kamp, kan det jo være leit. Men om du dagen etter jobber som frivillig, tror jeg du raskt får et annet perspektiv og en annen forståelse for hva som er viktig her i livet, sier Terje Stykket. Side 4-5 Alternativ mat øker i dagligvare Alternativ mat kommer stadig sterkere inn i dagligvaremarkedet. Selskapets omsetning til dagligvarebransjen har økt gradvis fra 86 millioner i 2007 til 111 millioner i fjor. Nye interne retningslinjer i VITA kjeden, innebærer at produkter med vektkontrollerende effekt ikke skal selges til barn eller unge under 16 år. Side 8 - Allergimatvarer er i sterkest vekst, sier administrerende direktør Heidi Bruun Woldsnes. Hun forventer færre varelinjer med større volum i fremtiden. - Vårt hovedfokus er allergimat og økologiske produkter av toppkvalitet, og her ser vi fortsatt et stort vekstpotensial.

2 Kultur og verdier Etisk veiviser for Validus For en bedrift er et verdigrunnlag langt mer viktig enn mange er Her er det ikke detaljerte regler, men generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. klar over. I en startfase skapes ofte verdiene av gründerne og de første ansatte i selskapet. Deres holdninger og verdier skaper grunnlaget for en bedriftskultur. Validus er 50 år i år. Starten på Validus var T. Stykket Engros, grunnlagt av mine foreldre. I 1960 var det nøkternhet, hardt arbeid og fokus på alltid ha fornøyde kunder som la grunnlaget for det som i dag har vokst til et konsern med over 4 milliarder i omsetning. Etter hvert som vi blir flere, vokser behovet for struktur, kjøreregler og rutiner. Men disse er ikke ment som erstatning for de verdiene som er selve grunnlaget for Validus; nøkternhet, romslighet, jordnærhet og tillit til egne ansatte, kunder og leverandører. Det er også disse ideene som er årsak til at Validus har utviklet et sponsorsamarbeid med både Mjøndalen Idrettsforening (MIF) og Kirkens Bymisjon. Begge disse har de samme verdiene. Jeg er stolt over at Validus nå har bidratt til en nyskapning i SponsorNorge ved å skape et tett og gjensidig samarbeid mellom MIF og Kirkens Bymisjon. Hvordan skal du opptre overfor forretningsforbindelser og kolleger? Hvilke holdninger skal du vise, og hva må du passe på som bruker av sosiale medier? Dette er noen av temaene i Validuskonsernets etiske retningslinjer som nå er publisert på validus.no. De etiske retningslinjene ble utarbeidet i løpet av 4. kvartal og gjelder for konsernet og alle ansatte. Hvordan opptre - Vi ønsker å fremstå som troverdige, ordentlige og tillitsvekkende. Derfor er det viktig å ha generelle retningslinjer for hvordan vi skal opptre i samarbeidsforhold og hvilke holdninger vi skal vise, sier HR-direktør Cecilie Skarphagen. Viktige egenskaper Validus har forventninger til hver enkelt medarbeiders evne til å skape tillit, lojalitet og ansvarlig adferd, både overfor kunder, forretningsforbindelser og kolleger. - Dette er egenskaper som er godt forankret hos våre medarbeidere. Nå skal de videreføres ved at ansatte og nyansatte blir mer bevisste, sier Skarphagen. Overordnet karakter HR-direktøren forklarer at de etiske retningslinjene er av overordnet karakter og at hvert enkelt selskap har mulighet til å videreutvikle de etiske retningslinjene til egen organisasjon. - Her er det ikke detaljerte regler, men generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Etiske retningslinjer for Validus-konsernet finner du på validus.no/index.php/konsernet/ samfunnsansvar/ 2 VALIDUS NYHETSBREV NR

3 Frisk satsing på helsekost Alle de 83 butikkene i Naturligvis og Validus butikkdrifts Helsekosten står sammen om en ny og sterk satsing på Naturligvis. Kjedens nye logo og profil skal være på plass i alle butikkene i løpet av våren. I februar møttes 100 representanter fra butikkene, kjedekontoret, grossister og leverandørene for å diskutere hvordan de kan jobbe sammen og styrke seg som en solid aktør på helsekostsiden. - Vi skal få på plass den beste helsekostkjeden med pene butikker, hyggelig betjening og fint varesortiment, sier den nye kjedesjefen Geir Hantveit. Han er nå i full gang med arbeidet. Reviderer sortiment - Vi reviderer hele sortimentet og setter på plass et mer optimalt sortiment. Vi ser på ny butikkstruktur og ny profil for hele kjeden, sier Hantveit. Alle de 35 butikkene i Validus butikkdrift får også nye skilter og blir en del av Naturligviskjeden, som i løpet av våren presenterer seg med kjedens nye logo og profil. Eksperter på kosthold Naturligvis skal være eksperter på kosthold og kosttilskudd som bidrar til at folk holder seg friske. - Vi er opptatt av en sunnere livsstil og vil se litt utover det som er typisk helsekost, sier Hantveit. Den nye kjedesjefen mener en bedre struktur og gjennomføring av kampanjer samt bedre samarbeid med leverandører skal bidra til en lønnsom kjededrift. Kundemagasinet skal videreføres. Få opp lønnsomheten - Vi vil stramme opp strukturen og få opp lønnsomheten. Det er viktig at butikkene tjener penger og at kjedekontoret server butikkene bra. Vi skal være kundeorienterte og serviceinstilte i alle ledd, sier Hantveit. FAKTA Naturligvis endret eierskap 1. november i fjor, da Validus tok over 67 prosent av kjedeselskapet. Fra januar i år har Validus tatt med egne butikker samt sju tidligere Life-medlemmer inn i Naturligvis. Naturligvis har nå 83 butikker i 17 fylker og omsetter for 270 millioner kroner netto. NR VALIDUS NYHETSBREV 3

4 Validus, Bymisjonen og MIF på samme lag Kenneth Karlsen, assistenttrener i MIF (fra venstre) og hovedtrener i MIF, Vegard Hansen tror A-lagsspillerne blir bedre fotballspillere av å se livet fra andre perspektiver enn gressmatta. Et lite stykke norsk fotballhistorie ble skrevet i Drammen i begynnelsen av mars da Kirkens Bymisjon i Drammen, Mjøndalen Idrettsforening og Validus inngikk en avtale om et samarbeid. Avtalen innebærer blant annet at Mjøndalen-spillerne skal jobbe som frivillige på Bymisjonens Møtestedet en gang i uken. Det mest synlige resultatet av samarbeidet er at Mjøndalens A-lagsspillere har Bymisjonens logo på drakta denne sesongen. Mjøndalen er det første topplaget i Norge som lokalt inngår en avtale som dette, men både MIF og Bymisjonen har langt mer tungtveiende grunner til å inngå samarbeid enn å få fram Bymisjonens logo. Mer enn fotball - Jeg får nesten tårer i øynene av denne avtalen. I vår verden er det et konstant jag etter penger og atter penger, og det har vært direkte verdifullt å jobbe med en avtale som bygger på verdier som romslighet, nøkternhet og medmenneskelighet, sier daglig leder i MIF-fotball, Tor R. Jensen. - I Mjøndalen er vi selvsagt opptatt av fotball, men vi er også opptatt av at livet er langt mer enn fotball, sier MIF-trener Vegard Hansen. - Vi tror du blir en bedre fotballspiller av å se livet fra andre perspektiver enn gressmatta, sier Hansen og legger til at Mjøndalen også med glede tar imot hjelp fra brukere av Bymisjonen som har lyst til å gjøre en innsats. Felles verdier Daglig leder i Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon-Ivar Windstad, var ikke i tvil om å takke ja til avtalen med MIF. Vi har mange felles verdier. Mjøndalen er et jordnært og nøkternt lag som er opptatt av sitt eget lokalsamfunn. Vi er rett og slett veldig stolte av å bli med på samme lag som Mjøndalen, sier Windstad. Mange av våre brukere kan utvilsomt gjøre en god jobb for Mjøndalen. Windstad understreker at Validus også er en viktig del av dette samarbeidet. Vi har alle tre mange felles verdier og holdninger, og jeg tror vi alle har mye å lære av hverandre, sier Windstad. 4 VALIDUS NYHETSBREV NR

5 Validus samarbeid - Har utvidet horisonten Validus Engros ansatte er svært positive til det frivillige arbeidet de gjør for Kirkens Bymisjon Drammen. Det viser en undersøkelse blant de ansatte. Tre fredager hver måned stiller ansatte i Validus Engros opp som frivillige på Møtestedet, Kirkens Bymisjon Drammens tilbud til byens aktive rusmisbrukere. Validus Engros legger ut lister og de som ønsker kan sette seg opp som frivillig. På Møtestedet er de miljøarbeidere og lager mat til brukerne. Inntrykk og opplevelser Nå har Kirkens Bymisjon spurt de ansatte om hvilke opplevelser de har hatt, hvilket inntrykk de har fått og om de kunne tenke seg å gjøre det en gang til. De er også blitt spurt om de kunne tenke seg å anbefale denne typen frivillig arbeid til andre. 13 av de 17 som har vært frivillige svarte på undersøkelsen. Større innsikt - 11 av disse var kjempepositive. Dette har vært noe positivt i livet deres og utvidet horisonten. De har fått større innsikt i en problematikk de ikke hadde kjennskap til, forteller Jon Dahl i Kirkens Bymisjon Drammen. Han forteller at to av de ansatte var ikke like begeistret, men de var ikke direkte negative. - Begge mente det var et fint tiltak fra både Validus og Bymisjonens side, men at det å jobbe som frivillig på Møtestedet ble for sterkt. Hva som er viktig - Vårt engasjement i Kirkens Bymisjon bidrar til at vi alle får et bedre perspektiv på hva som virkelig er viktig her i livet, noe man fort glemmer bort i en hektisk hverdag, sier daglig leder Vidar Solberg i Validus Engros. Han forteller at i en bedrift med over 50 ansatte er det ofte ulike meninger på hva man bør støtte opp om. Alle har sine hjertebarn med gode foreninger og formål man selv brenner for. Mest engasjement - Det jeg med sikkerhet kan si er at av de samarbeidsavtalene vi har inngått er det ikke tvil om at samarbeidet med Kirkens Bymisjon er det som har skapt klart mest engasjement blant alle som jobber her. Jeg tror faktisk alle er veldig stolte av at det står en Validus logo på annonser for Kirkens Bymisjon, sier Solberg. Gi noe tilbake Validus har denne sesongen økt støtten til laget, men MIF ble samtidig oppfordret til å se om laget kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Ettersom Validus også er hovedsamarbeidspartner for Bymisjonen, var det nærliggende å se på et gjensidig samarbeid mellom Bymisjonen og MIF. - Jeg tror både Bymisjonen og Mjøndalen kan få svært mye igjen for dette samarbeidet. Ikke i kroner og øre, men i dugnadsinnsats, verdier og holdninger. Om du taper en kamp, kan det jo være leit. Men om du dagen etter jobber som frivillig på for eksempel Møtestedet i Engene, tror jeg du raskt får et annet perspektiv og en annen forståelse for hva som er viktig her i livet. Vi i Validus ser dette som en viktig del av selskapets samfunnsansvar, sier Terje Stykket. NR VALIDUS NYHETSBREV 5

6 Miljøsertifisering Vita Mer effektiv drift i Bringwell Vitakjeden har takket ja til å delta i et pilotprosjekt i regi av stiftelsen Miljøfyrtårn. Vita, som til nå har miljøsertifisert åtte av sine butikker, skal være med på å lage en ny sertifiseringsmal mer tilpasset kjedevirksomheter. - Våre erfaringer skal bidra til å gjøre det lettere å gjennomføre og enklere å følge opp miljøarbeidet i praksis. Neste steg for oss er å miljøsertifisere Vitas hovedkontor, forteller miljøansvarlig Anita Gjertsen. Vinnere av Vita Miljøfond Tre barnehager har fått penger fra Vita Miljøfond for Barnehagene (i Asker, Stokmarknes og på Hamar) hadde søkt om bidrag til kjøkkenhage med drivhus, en mini-ballbinge og uteplass med lavvo. - Vi vil støtte prosjekter som gjør nærmiljøer grønnere og miljøet bedre for barn og unge. Samtidig ønsker vi med Vita Miljøfond å gi nærmiljøet noe tilbake, sier administrerende direktør Roar Arnstad. Det er overskudd fra salg av Vitas miljøposer som er utgangspunktet for fondet. Dette har selvfølgelig vært svært krevende for de som er igjen i selskapet, men de ansatte har gjort en fantastisk jobb. En økt satsing på treningssentre og apotek samt mer effektiv drift skal bidra til å øke Bringwell Norges resultat i Vi ser nå en økning av salget via treningssentrene og apotek og her vil vi komme inn med flere produkter. Vi vil også jobbe tettere med den nye Naturligviskjeden, sier daglig leder Siv- Katrin Ramskjell i Bringwell Norge. Fjernet stillinger Bringwell Norge har i løpet av 2009 gjort en stor jobb med å omstrukturere selskapet. Etter betydelige underskudd de siste tre årene måtte ledelsen i fjor kutte kostnader og fjerne 10 av 23 stillinger. Alle har bidratt - Dette har selvfølgelig vært svært krevende for de som er igjen i selskapet, men de ansatte har gjort en fantastisk jobb og alle har bidratt til at vi nå har fått på plass gode rutiner og mer effektiv drift, sier Ramskjell. Riktige produkter Til tross for den store nedbemanningen og store kutt i sortimentet klarer Bringwell Norge å holde omsetningen på nesten samme nivå som i Vi har nå fått på plass riktige produkter på lager og gode salgs- og markedsføringsrutiner skal bli et bra år hvor målet er å få et godt plussresultat, sier Ramskjell. 6 VALIDUS NYHETSBREV NR

7 Humor og kunnskap er nøkkelen - Vi tenker ikke på det å yte service som spesielt komplisert, sier daglig leder av Estethique Farmandstredet, Marius Johnsen. Det viktigste er å konsentrere seg om hver enkelt kunde. Butikken han leder er en av de beste på Respons servicemålinger høsten 2009, men det er ikke egentlig Marius så opptatt av. - Det er mange som spør, men noen hemmelig oppskrift for å vinne servicemålinger har vi ikke! Jeg tror det handler om å se hver enkelt kunde, oppfylle forventningen de har til et besøk hos oss - og gjerne bidra med litt ekstra. Gode relasjoner Estethique har lyse og luftige lokaler på et sentralt hjørne på kjøpesenteret i Tønsberg. Marius Johnsen trives åpenbart som vert for sine gjester; - han ønsker velkommen, smiler, småprater og gir gode råd. Når kunden har betalt - og fått med seg en liten oppmerksomhet fra gaveskuffen - takker han for besøket. - Dette handler også litt om hvem du er som person, og det er ikke alle som passer til å stå bak en disk. Vi er opptatt av å ha humor, være jordnære og skape gode relasjoner. Det verste jeg vet er å måtte si at vi ikke har den varen kunden ønsker, men heldigvis skjer det ikke så ofte! Tillit og oppriktighet Marius og hans medarbeidere har tydelig policy på at når de jobber med varer eller står i telefonen, avsluttes det umiddelbart hvis det kommer en kunde. For å unngå at kundene kommer hjem med produkter de ikke er tilfredse med, bruker de tid og lar gjerne kunden prøve - eksempelvis make-up. - Er folk usikre på hva som er riktig, er vi ærlige på hva vi mener passer best. I tillegg er vi selvfølgelig opptatt av å ha god fag- og produktkunnskap. Når vi signaliserer trygghet og oppriktighet, tror jeg folk får tillit til oss - og kommer tilbake en annen gang, smiler han. Esthetique best på service Esthetique toppet i fjor høst analyseselskapet Respons rankingliste over de beste parfymeriene på kjøpesentre i Norge. Denne våren står nye servicemålinger for tur. Respons måler blant annet butikkers produktkunnskap og hvordan kunden blir ønsket velkommen. Alle blir målt på de samme områdene. Det er etter hvert mange kjøpesentre som benytter denne tjenesten. Esthetique vant i fjor høstmålingen, mens Body Shop vant vårmålingen. Konkurranse - Det er mye konkurranse sentrene imellom og det å vinne lokalt betyr masse for den enkelte butikk på senteret, sier personalkonsulent Gunn Heidi Brox i Esthetique Norge AS. Hun er svært fornøyd med Esthetiques posisjon på sentrene. Inspirasjon - Det er kjempegøy og en inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, sier Brox. Butikkene vet ikke når målingene skjer, men de foregår ofte over en toukers periode. De tre beste Esthetique-butikkene i fjor høst var Magasinet Drammen, Stavanger Storsenter og Farmandstredet Tønsberg. NR VALIDUS NYHETSBREV 7

8 RETUR: Validus AS Postboks Mjøndalen Norway B Aldersgrense ved salg av slankeprodukter Nytt om navn Geir Hantveit: Kjedesjef i Naturligvis AS Nye interne retningslinjer i VITA kjeden, innebærer at produkter med vektkontrollerende effekt ikke skal selges til barn eller unge under 16 år. - Jeg mener vi allerede har en bevisst holdning til dette, men det var en konkret situasjon som gjorde at vi så behovet for en presisering, forteller innkjøpssjef i Vita, Glenn Nilsen. Salgspolicy Bakgrunnen er en episode der en svært ung kunde fikk kjøpt slankemiddelet 30 days i en av kjedens butikker. Nilsen sier situasjonen skyldtes en misforståelse, men at denne erfaringen gjorde at de så behovet for å stramme inn salgspolicyen for slike produkter. - Det er jo en veldig viktig etisk dimensjon vi ønsker å ivareta. Vektreduksjon og kosthold kan være et problematisk område for mange - spesielt barn og unge, og vi vil bevisstgjøre våre ansatte ytterligere på hva som skal være vår praksis for salg av disse produktene. Enklere I følge innkjøpssjefen er det ikke ofte kunder under 16 etterspør slankemidler. - Likevel må vi ta høyde for at det kan skje. Våre folk kan be om legitimasjon hvis de er usikre, sier han. De nye retningslinjene ble sendt ut i februar og Nilsen sier han så langt ikke har fått noen sterke motforestillinger fra medarbeiderne. - Mange synes nok det er greit å ha en tydelig kjedepolicy i ryggen når de møter en viss type kunder. Da er det greit å ikke stå med ansvaret alene. Her har de støtte helt til topps, understreker han. Geir Hantveit har 1. mars i år tiltrådt stillingen som kjedesjef i Naturligvis AS. Han sitter også som ansvarlig for prosjekter og forretningsutvikling i konsernledelsen i Validus. Geir kom inn i Validus som prosjektdirektør, hvor en av hans oppgaver var restrukturering og avvikling av Cosmetic Trading. Han var tidligere også sjef for Notar og Krogsveen og har hatt en rekke sentrale lederstillinger i Dyno, Aker Maritime og Wilh. Wilhelmsen. Heidi Bruun Woldsnes: Adm. dir. i Alternativ mat Heidi Bruun Woldsnes tiltrådte 1. oktober 2009 som administrerende direktør i Alternativ mat. Woldsnes har vært ansatt i selskapet siden Hun begynte i salgsavdelingen og til direktørjobben kom hun fra stillingen som leder av logistikk- og innkjøpsavdelingen. Heidi har tidligere jobbet mange år i Dyno Industrier, hovedsakelig med eksport og import. Tidligere administrerende direktør og gründer, Thomas von Werden, har gått over til å være strategisk rådgiver for styret. Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Orkidehøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post: 8 VALIDUS NYHETSBREV NR

- Du kan bli rik av frivillig arbeid

- Du kan bli rik av frivillig arbeid LOGISTIKK KOSMETIKK HELSEKOST SKJØNNHETSPLEIE DUTY FREE N Y H E T S B R E V NR. 1 2009 www.validus.no Økt grønn satsing Validus engasjerer seg for Kirkens Bymisjon: - Du kan bli rik av frivillig arbeid

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Lederskifte i Validus

Lederskifte i Validus LOGISTIKK KOSMETIKK HELSEKOST SKJØNNHETSPLEIE DUTY FREE N Y H E T S B R E V Takk til Odd Runar! www.validus.no Lederskifte i Validus I januar overlot Odd Runar Knudsen konsernsjefsstolen til Mark Jeffreys.

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Salamandertomten. Würth Group,

Salamandertomten. Würth Group, 1 Salamandertomten 2 Würth Norge AS 23.05.2013 WÜRTH GRUPPEN et familieselskap Bettina Würth Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth Styreleder (Advisory Board) Leder av Familiestiftelse (Supervisory Board

Detaljer

Dette er Ditt Apotek. - vi gir deg bedre helse

Dette er Ditt Apotek. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre om Ditt Apotek Dette er Ditt Apotek - vi gir deg bedre helse - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek - et kjedesamarbeid for frittstående apotek. Det norske apotekmarkedet er i dag

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER

ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER Beliggenhet: Norge Pris antydning: Kr.2.200.000,- Total omsetning 2015: Kr. 16.000.000,- Omsetning YH AS: Kr. 5.835.029,- MEGLER: Per

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

for landbruket i mer enn 40 år For alle traktormerker

for landbruket i mer enn 40 år For alle traktormerker for landbruket i mer enn 40 år For alle traktormerker www.okonomi-deler.no En god kombinasjon Økonomi-deler AS ble grunnlagt i 1975 av Gunnar Wilskog. Siden starten med direkte import og salg av deler

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Månedsrapport februar 2014

Månedsrapport februar 2014 Månedsrapport februar 2014 Side 1 av 10 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no februar 2014 Trender og aktuelle problemstillinger Ny Nettside Kontakt Side 2 av 10 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

KUNNSKAP, STOLTHET OG ARBEIDSGLEDE HALVOR BING LORENTZEN KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

KUNNSKAP, STOLTHET OG ARBEIDSGLEDE HALVOR BING LORENTZEN KOMMUNIKASJONSDIREKTØR KUNNSKAP, STOLTHET OG ARBEIDSGLEDE HALVOR BING LORENTZEN KOMMUNIKASJONSDIREKTØR VINMONOPOLET I GAMLE DAGER NORGES BESTE OMDØMME REPTRAK 2011! Skåret høyt på ledelse, ytelse, innovasjon, produkter,

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater BECCLE - Bergen Senter for Konkurransepolitikk 10. Oktober 2012 Oversikt Diversjon og tolkningen av diversjonstall Bruk av diversjonsanalyser

Detaljer

Brusenteret. Utleie Prospekt

Brusenteret. Utleie Prospekt Brusenteret Utleie Prospekt Forvalter og eier av Brusenteret: ET senter med stort potensial KONTAKTPERSON FOR brusenteret: SJEKK- PUNKT SEKTOR Viktige tiltak som skal bidra til å styrke kjøpesentrenes

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi!

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi! Bjugn/Ørland skøyteklubb Her er vi! Heftets formål Klubbens verdier og retningslinjer Bjugn/ Ørland skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for mennesker

Detaljer

Frem'den er ikke lenger hva den var!

Frem'den er ikke lenger hva den var! Frem'den er ikke lenger hva den var! Fremtiden skapes nå! RUNE DRÆGNI Agenda ü Alt var enklere før? ü 10 mega miljøtrender. ü Angrepssett rett ambisjonsnivå. ü Miljøledelse, ja takk til hva? Alt var enklere

Detaljer

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Hvem er vi? Krav og forventninger til lønnssystemet Dagens system i KMH Prosessen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser sammen

VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser sammen LOGISTIKK KOSMETIKK HELSEKOST SKJØNNHETSPLEIE DUTY FREE N Y H E T S B R E V NR. 2.2007 www.validus.no Validus kjøper Parfymelle VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Hege Hesselberg, Mariel Ryen, Frode Kittelsen, Randi Ditlev-Simonsen, Leif Terje Hansen

Hege Hesselberg, Mariel Ryen, Frode Kittelsen, Randi Ditlev-Simonsen, Leif Terje Hansen KJEDERÅDSMØTE REFERAT THUNES VEI 2, SKØYEN TIRSDAG 19. MAI, 2015 Tilstede: Fraværende: Hege Hesselberg, Mariel Ryen, Frode Kittelsen, Randi Ditlev-Simonsen, Leif Terje Hansen Helene Rask 1. Gjennomgang

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Skal gjøre Norge sunnere

Skal gjøre Norge sunnere LOGISTIKK KOSMETIKK HELSEKOST SKJØNNHETSPLEIE DUTY FREE N Y H E T S B R E V NR. 2 2008 www.validus.no Validus til filmen + Skal gjøre Norge sunnere For første gang i nyere norsk filmhistorie blir det laget

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: Mars 07,

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer