Helsenettverket i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverket i Lister."

Transkript

1 Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag kl Tilstede Forfall Sak Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Liv Karin Snerthammer Flekkefjord/OSS Inger Marethe Egeland Flekkefjord / prosjektleder Anne Berit Åtland Hansen - Kvinesdal Vigdis Hunsbedt - Kvinesdal Ellen Åsheim SSHF Anne Margrethe Johnsen Farsund Kristin Opsahl Lyngdal Jon Birkeland Sirdal Annette Solinski SSHF Anders Rønningen Lister brukerutvalg/sshf Elin Risholt Korsveien/Sørlandets Rehabiliteringssenter Marit Modalsli Larsen SSHF enhetsleder kirurgisk avd. Sigrun Kittelsen SSHF enhetsleder medisinsk avd Reidun Meberg Bulut Sørlandets Rehabiliteringssenter Svein Vangen Listerrådet Trond A. Skjævesland Lund Torun Strømland Fagforbundet Kent Seland Sirdal Berit Wathne Pedersen NSF Vidar Kleppe Lister brukerutvalg Ronny Bjørnevåg Lyngdal Jerry Braastad - Hægebostad Ingrid Mydland FMVA Dag Olaf Torjusen UIA Gaute Frøyland - Sokndal Wenche Glendrange Delta May-Ardis Iversen - Lyngdal Referat Runde rundt bordet Aktuelt i kommunene

2 Kristin Opsahl Lyngdal May-Ardis inn som enhetsleder, vil møte for Ronny. Lyngdals helse og omsorgsplan er snart ferdig. Kommunene kan få en kopi av den hvis de ønsker dette, da Helsenettverk Lister sitter i referansegruppen ferdig, vil dere ha en kopi gi beskjed til Kristin Opsahl Ellen Åsheim SSHF Ellen og Liv Karen har arbeidet med avviksskjema. Annette E Solinskii SSHF Beklager oppslag i Avisen Agder. Anne Berit Åtland Hansen - Kvinesdal Skal lage ny pleie og omsorgsplan. Kommune delplan om likestilling og levekår ble vedtatt i kommunestyret. Har fult belegg på sykehjem og omsorgsboliger, er en utfordring. Reidun M Bulut Sørlandets Rehabiliteringssenter Har hatt forhandlinger med Helse Sør-Øst, venter en avgjørelse medio ultimo oktober Sørlandets rehab senter synes samarbeidet i fagforum Rehabilitering er spennende. Vil gjerne bidra i arbeidet med å finne gode felles maler for individuell plan. Elin Risholt Korsveien Har vært med på Områdeplan for Rehabilitering. Spennende arbeid, noen av rapportene vil bli presentert i Kristiansand på frivillighetens Hus 12. oktober viktig å være med Jon Birkeland Sirdal jobber med å sette brukerundersøkelser i system. Hadde visjon om balansert målstyring, men har justert ambisjonsnivået. Jobber også mht organisering av helseenheten i kommunen. I dag fungerer kommuneoverlegen som leder for helseenheten, dette vil bli vurdert. Etisk kompetanseheving i helse og omsorgssektoren, ønsker å jobbe videre med dette Liv Karen OSS arbeidsutvalg Avviksskjema utarbeidet av Ellen og Liv Karen er sendt til de andre fem regionene for videresending til kommunene. Veldig glade for å få det! Spørsmål til kommunene mht tilbakemelding utskrivingsklare pasienter. Farsund, Hægebostad og Lyngdal mangler tilbakemelding! Skal følges opp med dialogmøte med SSHF

3 Jobbes med en matrise over prosjekter FoU strategi. Svein Vangen Listerrådet Spennende dagsorden, kommer til å berøre en del utfordringer mht organisering av samarbeid i Lister Er i ferd med en informasjonsrunde i alle kommunestyrene, informasjon om Listersamarbeidet. Bruker Helsenettverk Lister som eksempel, mange blir overrasket over prosjektomfanget. Arbeider også med en Samarbeidsavtale mellom UiA og Lister Inger M Egeland - Prosjektleder Brev til UiA og Undervisningssykehjemmet vedrørende samarbeid. Positiv tilbakemelding. Møte i Flekkefjord Kommunalsjefene er innkalt til møtet. Leni Klakegg representant fra Undervisningssykehjemmet Torunn Vatnøy fra fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fagforum Rus: 3 stillinger Lyngdal, utfordring kontorleie men satser på at de er på plass 4. oktober, deltar på møtet 11. oktober og skal rundt å hilse på fremtidige samarbeidspartnere i alle kommunene den første måneden. Linn og Inger M møte med Britt Møll Abrahamsen, Tove Johnsen og Agderforskning vedrørende opplærings pakke over 3 dager til koordinatorer innen Rus og psykisk helse og ansatte i NAV som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet settes av til gjennomføring i januar/februar 2011 Helsenettverk Lister er positive til tilbudet! Linn og fagforum Rus arbeider videre sammen med fagforum psykisk helse, prosjektleder psykisk helse og Tove Johnsen om program Fagforum Rehabilitering møte 29.9 KUA meld på! Søknad om felles ergoterapeut er sendt Fagforum psykisk helse mangler representant fra Hægebostad, søknadsfrist stilling prosjektleder 24. september møte for å avgjøre hvem som skal innkalles til intervju i etterkant av møtet i dag Lindring i Lister møte og 6.12 søknadsfrist 30% stilling 1. oktober Marit Oftebro fastlege fra Lyngdal deltar Fagforum eldre med sammensatte lidelser, det ikke kalt inn til møte. Ernæringsfysiolog stilling er utlyst, mangler representanter fra Hægebostad, Lyngdal, Farsund (og Flekkefjord) Meld inn representanter Sak Felles bemanning og rekrutteringssamarbeid innen helse i Lister v/ Daniel Collett (kl ) Daniel Collett, sosiolog. Fra kompetanseflytt til kompetansevekst. hvordan man i Lister skal jobbe med å få flinke folk tilbake Leder av næringshagen i Lyngdal JERRY, ANNE MARGRETE MAY ARDIS BERNHARD

4 Leder av Lister kompetanse Behov for å få flinke folk til å jobbe i regionen. - rekrutteringskonsulent Min geniale plan: - Hente svenske sykepleiere gjennom NAV Eures som sommervikarer (fase 1) - Kvalitetssikre selge tilrettelegge, følge opp - Igangsettte fase 2 med språkopplæring og integrering, for å sikre gode langsiktige løsninger Hva kan Listerkommunenen samarbeide om i forhold til vikarbruk/rekruttering? For eksempel: Felles prosjekt der man rekrutterer, lærer opp, integrer, og sammen er med på å eie en pelsepool? Prøveprosjekt: sommervikarer 2011? Vikar 2011 Pris / eventuelt MVA? Anders Rønningen stiller spørsmålstegn ved forutsetningene - Bruker lite rekrutteringsfirma Annette: har ikke behov for rekrutteringsfirma Marit: Mange 50% stillinger i SSHF Har dere mange reduserte stillinger i kommunene i Lister? Kan vi tenke oss felles stillinger mellom kommune og SSHF? Bernhard Nilsen: Utfordring til Listerregionen, bør vi tenke annerledes som region for å møte rekrutteringsutfordringene? Marcus: Vi har en rammeavtale i hele Sør- Øst SSHF avdelig Flekkefjord kan ikke ha egen avtale. Spesialsykepleiere er utfordring langsiktig behov Anne-Berit Åtland Hansen: Langsiktige behov for rekruttering, samarbeide på tvers for å få mann og kone til å flytte til regionen. Rønningen: Industri og helsevesen: koble sammen Sigrunn: samarbeid mellom kommune og SSHF kombinasjonsstillinger, skal Helsenettverk Lister vurdere et slikt samarbeid? Svein Snakke med lister nyskaping mht kompetansedatabase. Bernhard Rekruttering diskutere mht strategisk satsning innen helsenettverk Lister fremover tema på neste møte

5 Sak Felles kompetansekartlegging og -planlegging i Lister - eventuelt sammenstille data fra kommunene vurdere felles strategisk plan for kompetanseheving / kompetansedeling mellom kommuner og mellom kommuner og sykehus. v/ Ellen Åsheim Ellen innleder: Kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging i sykehuset Vil det være nyttig å ha en felles kompetansekartlegging i Lister? Like viktig som å etter å videreutdanne er å vedlikeholde kompetanse Tydeliggjøre det vi mangler lange plan for kompetanseheving og rekruttering Oversiktlig plan med oversikt over hva vi har og hva vi mangler. Forslag: Ellen og Inger Marethe lager en oversikt. Penger å spare i god planlegging Bernhard: Når vi i Flekkefjord søker midler til kompetanseløft, mangler vi en god kartlegging og strategisk plan Anne M: organisasjonene krever at kommunene lager kompetansekartlegging ved lønnsforhandlinger. Svein: Vi har etablert Lister kompetanse ta kontakt med Lister kompetanse Jon Lister kompetanse som verktøy, kompetansekartlegging må gjøres i kommunene. Gjøre et forarbeid i Helsenettverket for å kunne gi en god bestilling til Lister kompetanse. SSHF: sykehuset har oversikt, gjøres kompetansekartlegging en gang i året Bernhard: kommunene har gjennomføret kompetansekartlegging men har ikke strategiske planer for kompetanseheving og rekruttering Anders Rønningen: Lister brukerutvalg kartlegge kompetanse vedr. slagrehabilitering. Viktig for brukere at fagkompetansen i regionen er synlig, viktig med større miljø. Vigdis: Hva skal vi kartlegge kompetanse til? Hva er begynnelsen og slutten? Strategi?

6 Anders: Vi må tenke langsiktig Svein: Det må avklares hva Helsenettverk Lister skal være fremover, hva skal vi jobbe med sammen? Konklusjon Viktig at vi bruker eksisterende material og strukturer, Ellen og Inger M tar kontakt med Lister kompetanse mht å få innspill. Diskutere videre i neste møte om kompetanse og rekruttering skal være blant nettverkets strategiske satsningsområder fremover? Sak Orientering om søknad sendt til kompetansefondet Inger Marethe gikk gjennom formål, mål, tiltak og budsjett slik det fremgår av søknad sendt til Kompetansefondet 15 september INNSPILL: Viktig å samarbeide både med Undervisningssykehjemmet og Undervisningshjemmetjenesten Brukerutvalg/medvirkning personer med begynnende demens bør være med i prosjektet. Et mål er å faktisk være i stand til å opprettholde tjenestenivå. Uten omsorgsteknologi vil vi ikke kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene i kommunene Lister nyskapning, lokale produsenter, industri Vi må gjøre noe. Viktig at vi får satt i gang. I Kvinesdal får de IP? telefon. Kvinesdal er veldig interessert i dette prosjektet, ser utfordringene. Må ikke bli Varme hender vs kald teknologi diskusjon viktig med informasjon til brukere og pårørende så tidlig som mulig IME ELLEN Sak Videreformidling av informasjon hvordan sikre løpende

7 forankring i tjenestene og hos politisk ledelse? Svein opplever å få mange hevede øyebryn i kommunestyrene når han orienterer om Helsenettverk Lister sine prosjekter. Vi må ikke jobbe i et vakuum. Hvilke arenaer bør vi være på? Runde rundt bordet: Hvordan sikrer medlemmene i Helsenettverket at informasjon videreformidles i egen organisasjon? Flekkefjord: Helsenettverk er tema i ledergruppa, Utvalg for helse og velferd kjenner også til HN, Kommunestyret ble orientert i februar, må jobbe mer med politisk forankring og forankring blant ansatte Lyngdal: god kjennskap blant ledere, vært i hovedutvalg for helse og omsorg, men mangler en del mht informasjon til politikere og ansatte SSHF: Ellen sender alle sakspapirer linje veien til ledere og enhetsledere, IME har orientert på internundervisning for leger Annette: Sykehusledelsen er veldig interessert i hva vi drive med? Anders Rønningen: Kunne hatt behov for et oppsett på en side med informasjon om Helsenettverk Lister som kan sendes til ansatte. Forslag: Lage nyhetsbrev innimellom: oppdatere ledelse, politikere og ansatte. Svein: Viktig å bruke Hva er Helsenettverk Lister hva tenker dere å gjøre fremover IME Kvinesdal: Det blir lagt frem saker til politiske utvalg, Anne Berit blir invitert til ulike utvalg og team og orienterer, tar opp helsenettverk Lister i sektormøter og sender informasjon til enhetsledere. Forslag: Kanskje vi skal sende ut mai til ansatte med link til lister.no Lag en link til lister.no på e-post jeg sender ut. IME Anne Margrethe: Videresendte tidligere informasjon/saker til enhetsledere, men sluttet med dette for å skjerme dem. Forslag: Lage en kortversjon som kan sendes til ansatte/politikere Jon: Orientere hovedutvalget fortløpende, mangler forankring til kommunestyrer. Enhetsledere får dokumenter og videreformidler dette

8 Elin: Informasjon generelt. Få treff på Helsenettverk Lister på nettet. Krisin: Skal ha stand på kompetanseuka hun kan informere om Helsenettverket samtidig, IME deltar selv en av dagene på stand. Bernhard Nilsen: Vurdere å be Listerrådet gi innspill til hvordan vi sikrer informasjonsflyt. Sak Involvering av kommuneleger og fastleger i Lister Veldig viktig med samarbeid Legene må se sin rolle i de fremtidige utordringer nøkkelen til å lykkes er å få fatt i noen yngre leger som har lyst til å ta fatt i utfordringene Anders Rønningen: Marianne er tilsatt i 20% som praksiskonsulent, men skal tilbake til DPS Lister. Som praksiskonsulent skal hun ha dialog med fastlegene. Møter dem hjemme. Skal vi få dette til å fungere i praksis, vi må foreslå noe sende ut på høring. Legene har en travel hverdag, det må være interessant for dem. Noe konkret håndfast. SVEIN/IME Strategisk faggruppe er etablert. Tor Nilsen er Lister sin representant, se initiativet i sammenheng med dette Annette: viktig å vite hva vi vil med dette forumet. Kommunene må legge deltakelse inn i forumet som et mandat. Lister brukerutvalg: Lister brukerutvalg anbefaler at Lister legeforum utvides med deltakere fra kommunehelsetjenesten (hjemmesykepleie og/eller sykehjem) og Spesialisthelsetjenesten for å få en best mulig samhandling mellom de ulike behandlingsnivå. IME Anne Berit: Kvinesdals kommuneoverlege er veldig positiv Ellen: Ta direkte kontakt med legeforeningeni Vest-Agder Anne M: Viktig at vi ikke lager nye arenaer. Mange leger gjør en kjempe innsats. IME og Annette Forslag til vedtak godkjent Prosjektleder sammen med Hallman/Pedersen og Omland Jobber frem et forslag Lege fra SSHF deltar, Annette oppnevner Ta med innspill fra Lister brukerutvalg med til diskusjonen i møtet Sak Evaluering av Helsenettverk Lister Drøfting av innhold

9 og opplegg for neste møte. Diskutere Helsenettverk Lister, organisering, rolle, ansvar Anne Berit viktig å innhente innspill fra Rådmenn, ordførere mv. De bør komme med innspill. Bernhard: Helsenettverk Lister lager en strategi, presentere dette i notat til rådmannsutvalget Viktig å diskutere styringsmodell. Modeller som kan gi politisk legitimitet. Bernhard: Samhandlingsreformen og et tett samarbeid om helse- og omsorgstjenester utfordrer den tradisjonelle måten å tenke interkommunalt samarbeid på i Lister Anders Rønningen: Er det ikke Helsenettverket satt ned av Listerrådet og fått mandat fra Listerrådet? Vigdis: Felles ruspolitisk handlingsplan er et mål Anne Margrethe: Vil gjerne samarbeide, men viktig med politisk forankring, fordi mandatet har blitt utvidet. Svein: Listerrådet har ikke mandat dersom ikke det har blitt behandlet politisk i alle kommunestyrene Få regionråd som har konkret behandlet modell for forankring og politisk styring. Åpne opp å invitere flere deltakere, invitere ordførere politikere Konklusjon: Dagsorden som foreslås i notat godkjennes, men de åpnes for innspill frem til 8. november. Møtet kun for medlemmene i Helsenettverket. Før neste møte er det viktig at kommunalsjefer og avdelingsledere diskuterer punktene i dagsorden med egen rådmann og ordfører. Sak Valg av leder og nestleder Melde inn til Listerrådet at vi kan ha behov for retningslinjer. ALLE SVEIN/IME I mangel av vedtekter fra Listerrådet foreslås det at leder og nestleder velges for 2 år. Anne Berit, Ellen, Anne-Margrethe ønsker at Bernhard fortsetter som leder. Sak Bernhard Nilsen fortsetter som leder Anne Berit Åtland Hansen velges som nestleder Endre møtedato fra 3. november til 16. november Alle sjekker dette.

10 Svein har nytt møte kl ønsker at møtet legges til IME Sak Eventuelt Barn forebygging - samhandlingsreformen. Hvilken rolle/plass har barn i Samhandlingsreformen? Tverrfaglig team skole, familie, sosial, barnevern Vigdis: oppfølging av planer kommer naturlig inn i diskusjonen i fagforum Rus og Psykisk helse Innspill fra Lister brukerutvalg: Lister brukerutvalg vil be om at Helsenettverk Lister kartlegger behovet for et viktig samhandlingsprosjekt for demente personer i Listerregionen, med særlig vekt på unge personer med demens. Bernhard: Høre med Fylkesmannen om det planlegges en kartlegging på fylkesnivå, eventuelt om et initiativ fra Helsenettverk Lister være aktuelt Anne Berit: Hvordan er samarbeidet mellom fastleger og kommunehelsetjenesten mht tidlig diagnostikk, kan kanskje legges til oppgavene i Fagforum eldre med sammensatte lidelser Anders :Samarbeid om tilbud til yngre personer med demens Anne_Margrethe: viktig å få kartlagt fastlegene sitter på tallene ALLE på kontaktmøtene Lister Brukerutvalg: Lister brukerutvalg vil understreke viktigheten av at prosjektet Vel hjem. som følger opp intensjonen om samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, videreføres. Lister Brukerutvalg vil videre understreke at tiltaket bør utvides til å omfatte flere pasientgrupper og at alle kommunene i Lister regionen innføre tiltaket og informerer om dette til sine innbyggere. Annette: Det blir et ambulant team som skal serve alle kommunene i Lister og i Lund og Sokndal. Teamet har ikke etablert seg enda og det skal diskuteres hvilke pasientgrupper det skal følge opp, men det vil bli permanent tilbud! Lister brukerutvalg vil be Helsenettverk Lister vurdere et interkommunalt samarbeid mht. å etablere en felles kunnskapsbank av fagpersoner (både fag- og erfaringskunnskap) i Lister innen feltet Universell utforming som skal gi råd og svar til planleggere, godkjennende myndigheter og innbyggere. Universell utforming: bruke hverandre og hverandres kompetanse. Ta med innspillet til diskusjonen på neste møte, når vi diskutere hva Helsenettverk Lister skal samarbeide om, og hvilken rolle og oppgaver nettverket skal ha. IME

11 Trond orienterte fra møtet med Dalane distriktsmedisinske senter Statsråden på besøk: det ble orientert om driften og om Kols prosjektet spesielt. Trykket og tempoet mht Samhandlingsreformen opprettholdes 1. oktober kommer lover og planer på høring. I Dalane jobbes det med kontakter mellom SUS og kontaktpersoner i kommunene mht kreftpasienter. Distriktsmedisinske senter har en styringsgruppe som består av rådmennene og kommunelege Egersund og Lund Oppsøkende behandlingsteam i Dalane, rus/psykiatri Annette: mulig med samarbeid med kols koffert slik at det kan bli et tilbud også i Listerregionen Felles møte mellom Dalane, Helsenettverk Lister, Lister brukerutvalg og brukerrepresentanter fra Dalane kommunene i janunar. TROND/IME Anders: Møte DPS Lister 13. oktober, psykisk helse møte. Prosjektleder/prosjektleder fagforum Psykisk helse deltar Flekkefjord Inger Marethe Egeland prosjekleder.

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer