MAT-nytt. Nr. 11 September Kjære alle sammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen"

Transkript

1 MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 11 September 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Nå er det alvor. I budsjettforslaget for 2012 for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet som ble behandlet i fakultetsstyremøtet 8. september står det følgende: "- Samlokalisering av Matematisk institutt i 4. et. i Realfagbygget. Samlokalisering av Matematisk institutt i Realfagbygget var en forutsetning for vedtakene fra 2004 om bygging av de nye BIO-byggene på Marineholmen. Instituttet har idag lokaler i Johs. Brunst. 12 (Autogården) og Jahnebakken 8 (Kroepeliens hus), og disse byggene skal selges. Prosjektering av byggetrinn 1 i 4. et. i Realfagbygget er i sluttfasen, og det forventes byggestart vinteren 2011 med innflytting sommeren Kostnadsoverslaget for samlokaliseringen er på 12 millioner kroner, og fakultetet har tidligere satt av 6 millioner kroner til tiltaket. Det er viktig at det i 2013 settes av tilstrekkelige midler til å finansiere byggetrinn 2 i prosjektet, slik at full samlokalisering av hele instituttet kan skje i løpet av 2013." I forkant av møtet var jeg i dialog med fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås og han lovet meg at...full samlokalisering av hele instituttet... endres til...full samlokalisering av hele instituttet i 4. et. i Realfagbygget....

2 Det vil bli oppnevnt en flyttekomite med følgende medlemmer: Marie Skorpa Nilsen (leder), Stein Arild Strømme, Henrik Kalisch, Christoph Kirfel, Hans Karlsen, Carina Bringedal og en mastergradsstudent i statistikk. Administrasjonen, inkludert instituttleder, og de som sitter i Kroepeliens hus skal flytte i byggetrinn 1. Et forslag til mandat for komiteen er utarbeidet, men jeg skal snart ha et møte med eiendomsdirektøren og fakultetsdirektøren og mandatet må muligens justeres etter dette. I universitetsstyrevedtaket fra står det: "...Bygningene skal imidlertid ikke selges før aktivitetene som nå har lokaler i eiendommene er sikret andre hensiktsmessige lokaler." Oppgaven framover blir å sikre at det vi flytter inn i blir hensiktsmessig ut fra våre behov og våre aktiviteter. Beste hilsen Jarle Har du bidrag til nyhetsbrevet? Jeg trenger innspill for å lage et bra nyhetsbrev! Har du deltatt på en interessant konferanse eller et seminar? Kanskje har du eller forskningsgruppen din hatt besøk? MATnytt er interessert! Alle bidrag tas imot med stor takk, både tekst og/eller bilder. Send på e-post til

3 Aktuelt Offshore wind industry; science meets industry Industriklyngen Arena NOW og forskningssenteret NORCOWE arrangerer fellesseminar om offshore vindenergi tirsdag 4. oktober klokken på hotell Scandic i Håkonsgaten 2. Det vil bli presentasjoner fra industri og forskning fra klokken 10 til 15. Dessuten vil åtte studenter få anledning til å gi en 5-minutters presentasjon av sin bachelor- eller masteroppgave. Presentasjonen må være på engelsk. Det blir posters og stands etter at selve seminaret er slutt. Studenter blir invitert til å lage en poster der de presenterer oppgaven sin for industrien. Industrien vil også ha stands og presentere bachelor- og masteroppgaver innen offshore vindenergi. Detaljert program og påmelding: Seminaret (inkludert postersesjonen) er gratis for studenter. Lag gjerne en kort CV på 1-2 sider som du tar med deg på seminaret! Ønsker du å presentere din oppgave og/eller ha en poster? Send en epost med tittel på presentasjonen, utdanningsinstitusjon, navn på veileder for oppgaven og kontaktinformasjonen din til innen 16. september. Oppgi om du både vil ha en muntlig presentasjon og poster, eller bare poster. Tibet forskningsprosjekter Les mer om utlysning av prosjektmidler for fra nettverket for universitetssamarbeid mellom Tibet og Norge:

4 Introduksjonskurs i Stata Det avholdes kurs i dataanalyse i Stata november: Abelstipend for masterstudenter Det er nå en ny utlysning av Abelstipend med søknadsfrist 30. september. Et Abelstipend er et personlig stipend for masterstudenter og skal dekke utgifter i forbindelse med opphold ved et utenlandsk lærested. Se for ytterligere detaljer. Søknad om professoropprykk Fakultetet minner om fristen for søknad om opprykk til professor 15. september: Midler til innovasjon og entreprenørskap Kunnskapsdepartementet lyser i år ut 4,45 millioner til prosjekter for å fremme innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning i tråd med handlingsplan utformet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Søknadsfristen i år er den 30. september*, og vi viser til vår nettside for nærmere informasjon om utlysningen:

5 Ny særavtale om godtgjøring Denne gjelder for arbeid med etter- og videreutdanning ved UiB og gjelder fra : Betaling av ekstra sensur og undervisning Det har kommet nye retningslinjer for betaling av ekstra sensur og undervisning fra : Fagspråkseminar Språkrådet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) inviterer til seminar mandag 17. oktober kl hos Språkrådet i Observatoriegata 1 B, Oslo. For program og påmelding: Vintertid Administrasjonen har nå gått over til vinterarbeidstid og har arbeidstid frå Nyheter Intervju med nytilsatte Mette Andresen I På Høydens faste spalte ble nytilsatte førsteamanuensis Mette Andresen intervjuet for litt siden:

6 Trygve Nilsen 70 år Førsteamanuensis Trygve Nilsen fyller 70 år lørdag 17. september og går også dermed av med pensjon fra sin stilling ved Matematisk institutt, hvor han har vært i over 40 år. Nilsen tilhører statistikkgruppen og har blant annet vært en av motorene bak masterprogrammet i finans og forsikring, som er ett av de mest populære programmene blant studentene. Fredag 16. september ble Nilsen hedret i atriet på instituttet med snitter, kake, tale, gaver og mange fine ord. Nilsen har likevel ikke gitt seg helt, og er innleid som underviser i kurset STAT310 Multivariabel statistisk analyse dette semesteret. SWOT-generalprøve Matematikkens styrker og svakheter. Bjørn I. Dundas på vegne av faggruppen i topologi.

7 For få matematikklærere og for lavt lønnsnivået i akademia sammenlignet med industrien. Dette var noen av punktene som kom frem i faggruppenes presentasjoner. I etterkant av innleveringen av selvevalueringsrapporten for Matematisk institutt, skal en gruppe fagansatte presentere en SWOT-analyse for fagekspertene i Forskningsrådet i Oslo 12. oktober. Dette er en del av matematikkevalueringen, som sist ble gjennomført i Generalprøven på dette foregikk nylig, med oppmøte fra instituttet og fakultetsledelsen, og hovedformålet var å fremme diskusjon og innspill til nytte for faggruppenes analyser. En SWOT-analyse skal inneholde strengths, weaknesses, opportunities and threats. Styrker og svakheter gjelder gruppene internt, mens de to sistnevnte punktene er ment å skulle identifisere eksterne muligheter og trusler som i mindre grad kan kontrolleres. For få blir lærere Blant annet kom det frem at statistikkgruppen, som er den minste av gruppene, har mange studenter, både på master- og ph.d.-nivå. Kjønnsbalansen i gruppen er derimot ikke god nok, men gruppen har nylig bedret dette noe med en 20 %-stilling. Instituttleder Jarle Berntsen presenterte instituttets analyse, og blant sterke sider ble det nevnt at de vitenskapelig ansatte er svært aktive og har sterke tilknytninger til internasjonale miljøer. På den andre siden er det for få mastergradsstudenter generelt, med unntak av i statistikk, og alt for få studenter som ender opp som lærere i den videregående skolen. Dette kan også ha negativ påvirkning på rekrutteringen til matematiske fag. Det kom mange innspill til gruppenes presentasjoner, både som gikk på å få meningen bak punktene bedre frem, og angående en mulig samkjøring av enkelte momenter som gikk igjen hos flere. Det ferdige resultatet blir presentert i Oslo i oktober!

8 Formidling Bedre matteselvtillit med Ent3r Mattetreningsprosjektet Ent3r har hjulpet tre av fire elever med matematikken, viser en undersøkelse gjennomført av blant andre Renate-senteret i Trondheim. Ent3r er et prosjekt der realfagstudenter er mentorer for og hjelper elever i 10. klasse på ungdomsskolen og 1. klasse på videregående skole med matematikk. UiB er medvirkende i dette prosjektet. Les hele saken i Teknisk Ukeblad: Praktisk mattelek Hjelper praktiske aktiviteter på læringen i matematikk i skolen? Er lærerne flinke nok til å gjennomføre slik læring? Les hele artikkelen på Forskning.no. Det skjer Seminar i selvvalgt emne Ph.d.-kandidat i anvendt og beregningsorientert matematikk, Alfatih Ali, avholder seminar i selvvalgt emne torsdag 22. september klokken på rom 640, Carl Godskes Hus. Tittelen på seminaret er: ''Particle Tracking Methods and Aquaculture Waste Dispersion.

9 Prøveforelesninger Ph.d.-kandidat i statistikk, Andreas S. Stordal, avholder prøveforelesning tirsdag 27. september klokken på rom 508, Carl Godskes Hus. Tittelen på prøveforelesningen er: "Weather Forecasting and the Kalman Filter". Ph.d.-kandidat i statistikk, Øystein A. Haaland, avholder prøveforelesning tirsdag 4. oktober klokken på rom 508, Carl Godskes Hus. Tittelen vil bli annonsert. Alle interesserte er velkomne! Publikasjoner Se oversikt over nye publikasjoner hentet fra ISI Web of Science og MathSci: Nye mastergrader Pål Næverlid Sævik: Reactive Transport in Porous Media Sævik hadde avsluttende mastergradseksamen i anvendt og beregningsorientert matematikk 30. august. Veileder: Ivar Aavatsmark. Bikram Maharjan: A Study in the Effects of Different Treatments on the Growth of High Fluorescence Virus Maharjan hadde avsluttende mastergradseksamen i statistikk 12. september. Veileder: Trygve Nilsen

10 Ledige stillinger Førstekonsulent, Matematisk institutt Det er ledig stilling som førstekonsulent i administrasjonen ved Matematisk institutt, UiB. Hovedarbeidsoppgavene er ph.d.-administrasjon, eksamen, internasjonalisering og informasjonsarbeid. Søknadsfristen er : Forskere/seniorforskere, SINTEF SINTEF i henholdsvis Oslo og Trondheim søker etter forskere innenfor bildeanalyse. Arbeidsoppgavene er rettet mot bildeanalyse, analyse av 3D avstandsdata og video. Søknadsfrist er 23. september 2011: Stipendiat, UiA Det er ledig en tre- eller fireårig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder, Institutt for matematiske fag. Søknadsfristen er 30. oktober 2011: https://www.nav.no/stillinger/stilling?s2=857935&s2=595213&s2=45434&sort=akt&s1=248 04&rpp=20&p=1&ID= &rv=l&=&sp=0&search=true Rådgiver/seniorrådgiver, Bergen Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen lyser ut stilling som rådgiver/seniorrådgiver i statistikk med oppgaver innenfor statistikk/it. Søknadsfristen er 26. september: https://www.nav.no/stillinger/stilling?s2=857935&s2=595213&s2=45434&sort=akt&s1=248 04&rpp=20&p=4&ID= &rv=l&=&sp=3&search=true

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer