A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre : TiGR 350R NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK"

Transkript

1 A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre :50 14 TiGR 350R NORSK

2 A_TiGR350R_NOR.book Page 2 Mercredi, 21. octobre :50 14

3 A_TiGR350R_NOR.book Page 3 Mercredi, 21. octobre :50 14 Gratulerer med din nye SAGEM COMMUNICATIONS-telefon. Vi anbefaler at du leser denne brukerhåndboken nøye slik at du får størst mulig utbytte av telefonen. Telefonen kan brukes internasjonalt i flere nettverk (R-GSM, GSM 900MHz og DCS 1800MHz avhengig av modell). Dette avhenger av hvilke avtaler du har med operatøren. Denne telefonen er godkjent i henhold til europeisk standard. ADVARSEL! Forsikre deg om at du bruker et 3-volts SIM-kort som er kompatibelt med telefonen. Hvis du bruker et kort som ikke er kompatibelt, får du beskjed om det når telefonen slås på. Kontakt operatøren. IMEI-nummeret er telefonens identifikasjonsnummer. Skriv ned dette nummeret og oppbevar det et annet sted enn telefonen. Du kan bli bedt om å oppgi nummeret hvis telefonen blir stjålet, for å forhindre at telefonen blir brukt selv om SIM-kortet skiftes. Tast følgende for å vise IMEI-nummeret på mobilens skjerm: *#06#. AT er et registrert varemerke for Hayes Microcomputer Products Inc. Hayes er et registrert varemerke for Hayes Microcomputer Products Inc. T9 er beskyttet av én eller flere av følgende amerikanske patenter: 5,818,437, , , , Det søkes også om andre patenter i resten av verden. Java og alle Java -baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems Inc. i USA og andre land. Openwave har opphavsrett til WAP-navigatoren og de inkluderte programvarene. Det er derfor ulovlig å endre, oversette, dekonstruere eller dekompilere hele eller deler av disse programvarene. Wellphone og SmartCom er registrerte varemerker som eies av SmartCom SARL Frankrike. Bluetooth verdensmerke og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. 3

4 A_TiGR350R_NOR.book Page 4 Mercredi, 21. octobre :50 14 Innhold Menyer... 9 Telefonpakken Beskrivelse Navigeringsprinsipper Åpningsskjermbildet Aktivere telefonen Informasjon som er lagret i SIM-kortet Første gangs bruk: Installere SIM-kortet og batteriet Fjerne batteri Komme i gang PIN-kode Angi klokkeslett og dato Nettverk Den første samtalen Ringe talepost Motta et anrop Slå av Bruke telefonen Ta ut antennen Øke telefonens ytelse Bytte batteri Telefonbok Bruke telefonboken Lagre en ny kontakt Ringe en kontakt Innhold

5 A_TiGR350R_NOR.book Page 5 Mercredi, 21. octobre :50 14 Kontaktalternativer Endre kontakt Sende melding Send via Kopiere til SIM Mine numre Distribusjonsliste Minne Slett/Slett alle Stille inn som mitt kort/visittkort Utveksling Kontakters synkronisering med en datamaskin Listevalg ID Samtalehjelp Hurtigvalg Funksjonelle nr Registrering Avregistrering Nr. forespørsel Endre gjeldende ID Avregistrere alle Synkronisere ID-er Anropsgrupper Aktivere et kringkastingsanrop Aktivere en gruppesamtale Aktivere et nødanrop Delta i pågående gruppe Avslutte et kringkastingsanrop Avslutte en gruppesamtale Avslutte et nødanrop Innhold 5

6 A_TiGR350R_NOR.book Page 6 Mercredi, 21. octobre :50 14 Meldinger Skrive tekstmeldinger Skrive multimediemeldinger Motta meldinger Innboks Utboks Sendte Kladder Maler Status rapport Sende en melding Mottaker Alias Ny statusmelding Valg Minne Ringe talepost Distribusjonsliste WAP WAP-menyen Konfigurere WAP-parametere Logge seg på WAP Laster ned objekter Logge seg av WAP GPRS Programmer Gjøremål Gjøremål-menyen Handlingsmeny for gjøremål Sende et vcalendar-element Motta et vcalendar-element Utveksle data med en PC Innhold

7 A_TiGR350R_NOR.book Page 7 Mercredi, 21. octobre :50 14 Kalkulator Valuta veskler Alarm Tidtaker...46 Kalender Kalender-menyen Innstillinger Tilpass (PIN2) Lyder...48 Sikkerhet WAP-innstillinger Videroble Nummervisning Talepostkasse Svarteliste Lokale oppl Aktivere meny Samtale venter Anrop...53 Siste anrop Tidtellere Nettverk...53 Multimedia Mine bilder Mine lyder Minne Språkvalg Strømsparing Kontakter Innhold 7

8 A_TiGR350R_NOR.book Page 8 Mercredi, 21. octobre :50 14 Snarveier Automatisk oppdatering Hurtigoppringning Dato/klokkeslett Stille inn Automatisk oppdatering Display Tidssone Sommertid Hjelp Tilkobling Bluetooth Seriellhastighet Bil utstyr SyncML Tekniske funksjoner Sikkerhet og bruk SAR Råd for begrensning av radiostråling (RF-felt) Sikkerhet Miljø Garanti Sluttbruker-lisensavtale (EULA), for programvaren Java Feilsøking Indeks Innhold

9 A_TiGR350R_NOR.book Page 9 Mercredi, 21. octobre :50 14 Menyer WAP Programmer Gjøremål Tjenester Kalkulator Valuta veksler Alarm Timer Meldinger Skriv Innboks Utboks Sendte Kladder Maler Status rapport Valg Minne Ring talepost Distribusjonslis. ID Samtale hjelp Hurtigvalg Funksjonelle nr. Registrere Avregistrere Nr. forespørsel Endre Avregistrere Synkronisere Anropsgrupper Ring Pågående samt. Gruppestatus Kalender Vis måned Vis uke Vis dagens dato. Vis dato Kalender meny Hjelp Tilkobling Bluetooth Seriellhastighet Bil utstyr SyncML Innstillinger Tilpass (PIN2) Lyder Sikkerhet WAP-innstilling. Viderekoble Vis numre Talepostnr Svarteliste Lokale oppl. Aktivere meny Samtale venter Anrop Siste anrop Tidtellere Hjelp Nettverk Menyer 9

10 A_TiGR350R_NOR.book Page 10 Mercredi, 21. octobre :50 14 Multimedia Mine bilder Mine lyder Minne Hjelp Språkvalg Display Kontakter Snarveier Dato/tid Stille dato/tid Automatisk opp. oppdater dato/klo. Vise Tidssone Sommertid Hjelp Telefonbok Telefonbok meny 10 Menyer

11 A_TiGR350R_NOR.book Page 11 Mercredi, 21. octobre :50 14 Telefonpakken Kontroller at følgende utstyr finnes i pakken når du åpner den: 1. Telefon 2. Lader 3. Batteri 4. Brukerhåndbok Telefonpakken 11

12 A_TiGR350R_NOR.book Page 12 Mercredi, 21. octobre :50 14 Beskrivelse Nødanrop Hold ned: Slå av/på Under en samtale: Avvise en samtale, legge på I menyer: Gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet. Under en samtale: Aktiver/deaktiver håndfrimodus (ADVARSEL! I denne modusen må du ikke legge telefonen inntil øret) Under en samtale: Anrop - motta et anrop Høyre programmerbare tast: I åpningsskjermbildet: Tilgang til visse funksjoner (hurtigtaster) I menyer: Tilgang til valget vist i skjermbildet i kategorien (*) Venstre programmerbare tast: I åpningsskjermbildet: Tilgang til visse funksjoner (hurtigtaster) I menyer: Tilgang til valget vist i skjermbildet i tabulatoren (*) Navigasjons-sticken med fire retninger brukes til å: - Flytte markøren i skjermbildet ved å skyve sticken mot den samsvarende retningen. - Bekreft valget ved å trykke - I åpningsskjermbildet: langt trykk til venstre/høyre: tilgang til telefonbok Merk: Når ikonene vises på skjermbildet, er funksjonen tilknyttet navigasjons-sticken Trykk kort og [OK]: Aktiver eller deaktiver tastaturlås Hold ned: I åpningsskjermbildet:lydløs modus I modus for samtalemottak: Trykk for å stanse ringetonen I modus for ringetoneinnstillinger: Aktivere / deaktivere ringetone Når du skriver en melding: Kort trykk: Bytter fra én inntastingsmetode til en annen (T9, ABC, 123). Hold nede: Store/små bokstaver 2 til 9 Dersom du holder nede tastene 2-9 vises telefonboken direkte. (*) I denne manualen, når det velges en funksjon ved å trykke på denne tasten, brukes klammeparanteser (f.eks.: [Lagre]). 12 Beskrivelse

13 A_TiGR350R_NOR.book Page 13 Mercredi, 21. octobre :50 14 konnektor for tilbehør brukes ikke høyttaler PTT (push to talk) Beskrivelse 13

14 A_TiGR350R_NOR.book Page 14 Mercredi, 21. octobre :50 14 Navigeringsprinsipper Disse grunnleggende prinsippene gjør telefonbruken intuitiv. Bekreft valg ved å trykke på tasten eller tasten OK. Avbryt ved å trykke på. Ikonene nederst i displayet viser til tastene. Når du bruker menyer, vises det en tittellinje med informasjon om forrige nivå. I åpningsskjermbildet trykker du på navigasjons-sticken for å vise ikonene for hovedmenyen. Når du trykker på navigasjons-sticken etterfulgt av en figur, kan du vise en meny direkte. For eksempel dersom du trykker på navigasjons-sticken og så på 8, vises telefonboken. Tasten brukes til å gå fra en meny til en undermeny. Tasten brukes til å gå fra en undermeny til en meny. Tasten (kort trykk) brukes til å gå tilbake til åpningsskjermbildet (gjeldende funksjon avsluttes). På enkelte menyer finnes det en Hjelp-meny (ikonet ) som gir deg informasjon om de ulike funksjonene på undermenyene. 14 Navigeringsprinsipper

15 A_TiGR350R_NOR.book Page 15 Mercredi, 21. octobre :50 14 Åpningsskjermbildet Åpningsskjermbildet kan inneholde følgende informasjon: 1. Ikonene på tittellinjen Batteri Viderekoblede anrop Ringe (starte en samtale) Ringe (håndfri) Melding (mottak av melding, meldingsminnet fullt) Fakskommunikasjon Datakommunikasjon Lydløs modus Melding i talepost WAP-kommunikasjon GPRS Region sone Roaming Kun nødanrop er mulig Tastaturlås Sikker WAP-registrering Sikkert WAP-registreringssymbol med sertifikat Signalnivå (5 søyler) Manuelt nettverksvalg. Få tilgang til gruppeanrop eller kringkasting. 2. Dato og klokkeslett i digital modus 3. Nettverksleverandør 4. Ikon midt på nederste linje Ikonet for hovedmenyen viser at menyen kan aktiveres ved hjelp av «Meny» via navigasjons-sticken. Følgende informasjon kan også vises: «1 melding mottatt» eller «1 anrop». Du kan slette denne meldingen ved å trykke på. Åpningsskjermbildet 15

16 A_TiGR350R_NOR.book Page 16 Mercredi, 21. octobre :50 14 Aktivere telefonen Informasjon som er lagret i SIM-kortet For å bruke telefonen trenger du et kort kalt SIM-kort. Det inneholder personlige opplysninger som du kan endre: - Hemmelige PIN-koder. Personlige identifikasjonsnumre, disse kodene gjør det mulig å beskytte tilgangen til SIM-kortet og telefonen - Telefonbok - Meldinger - Informasjon om hvordan spesialtjenester fungerer. Telefonen er kompatibel med 3V SIM-kort. ADVARSEL! Kortet må håndteres og lagres forsiktig for å unngå skade på det. Hvis du mister SIM-kortet, bør du kontakte operatøren med en gang. Oppbevar SIM-kortet utilgjengelig for små barn. 16 Aktivere telefonen

17 A_TiGR350R_NOR.book Page 17 Mercredi, 21. octobre :50 14 Første gangs bruk: Installere SIM-kortet og batteriet Plasser SIM-kortet i kortholderen med den gullfargede siden ned og det avkuttede hjørnet som vist i illustrasjonen. Sett inn batteriet ved å først trykke toppen av det på plass som vist i illustrasjonen. 2 Fjerne batteri Gå fram som følger for å fjerne batteriet (for eksempel når du vil skifte SIM-kort): - Snu telefonen opp ned. Trykk på baksiden av batteriet ved låsen og løft opp batteriet. Aktivere telefonen 17

18 A_TiGR350R_NOR.book Page 18 Mercredi, 21. octobre :50 14 Komme i gang Du er nå klar til å bruke telefonen for første gang. Slå på telefonen ved å trykke på tasten. En kort melding vises. Når du slår på telefonen for første gang, må du konfigurere den med forskjellige innstillinger som vil forbli på standard til du har valgt å endre dem. Etter at du har tastet PIN-kode og dato og klokkeslett, må du velge følgende innstillinger: tidssone, sommertid, tema, bakgrunnsbilde, skjermsparer, ringetone, volum, vibrering og talepostboks-nummer. Hvis du har lagret kontakter på SIM-kortet, kan du kopiere dem til kontaktminnet i telefonen. PIN-kode Dette er den hemmelige koden for SIM-kortet. Hvis tilgang til SIM-kortet er beskyttet av en PIN-kode, blir du bedt om å taste denne: Tast koden på mellom 4 og 8 sifre. Koden får du sammen med SIM-kortet. Av sikkerhetsmessige hensyn vises ikke disse sifrene i displayet. Trykk [OK] eller navigasjons-sticken for å bekrefte. Hvis telefonen viser en melding om at SIM-kortet mangler, trykker du på for å slå av telefonen og kontrollere at SIM-kortet er satt riktig inn. ADVARSEL! Hvis du taster feil PIN-kode 3 ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Du må da gjøre følgende: - Tast PUK-koden (Personal Unblocking Key) som du har fått av operatøren, og bekreft. - Tast PIN-koden og bekreft. - Tast PIN-koden på nytt og bekreft. Dette gjør du ved å utføre følgende trinn: **05*PUK*PIN*PIN-kode Etter 5 eller 10 mislykkede forsøk (avhengig av type SIM-kort), låses SIM-kortet permanent. Du må da kontakte operatøren eller tjenesteleverandøren for å få et nytt kort. 18 Aktivere telefonen

19 A_TiGR350R_NOR.book Page 19 Mercredi, 21. octobre :50 14 Angi klokkeslett og dato Når du bruker telefonen for første gang, må du angi dato og klokkeslett. Når batteriet lades helt ut eller det fjernes, vil du bli bedt om å bekrefte dato og klokkeslett på nytt. Angi dato: Angi datoen ved å taste den inn i tallformat eller bruk navigasjons-sticken til å øke eller redusere standardverdiene. Bruk (eller ) for å gå inn i neste (eller siste) datainntastingsfelt. Når datoen er korrekt, trykker du på for å bekrefte. Angi klokkeslett: Samme fremgangsmåte som for datoangivelse. Nettverk Telefonen prøver å finne et nettverk som den kan ringe i. Hvis den finner et nettverk, viser den navnet på nettverket i displayet. Du er nå klar til å ringe eller motta anrop. Hvis nettverksikonet vises, er det mulig å ringe i nettverket til operatøren din. Hvis bokstaven R og et nettverksnavn vises, kan du ringe via en annen operatørs nettverk. Hvis bokstaven E vises uten et nettverksnavn, er bare nødtjenestene tilgjengelige (ambulanse, politi, brannvesen). Hvis nettverksikonet blinker, er telefonen i permanent søkemodus. Det finnes ingen tilgjengelige nettverk. Signalstyrkeindikatoren viser mottakskvaliteten. Hvis færre enn tre søyler vises, bør du prøve å finne bedre mottaksforhold. Den første samtalen Tast nummeret du vil ringe. Trykk på. Mens telefonen ringer nummeret, blinker ikonet for pågående samtale i displayet, og pipetoner kan angi at samtalen kobles opp. Når forbindelse er opprettet, slutter ikonet å blinke. Du kan justere lydnivået (volum) ved hjelp av navigasjons-stickene. Når du vil avslutte samtalen, trykker du på for å legge på. Aktivere telefonen 19

20 A_TiGR350R_NOR.book Page 20 Mercredi, 21. octobre :50 14 Ringe talepost På åpningsskjermen, trykk og hold nede tasten 1. Internasjonale samtaler Hold nede 0 for å vise "+", tast deretter landskoden uten å vente på summetonen, og tast til slutt telefonnummeret du vil ringe. Nødtjenester Avhengig av operatøren kan du ringe nødtjenestene med eller uten SIM-kort, og når tastaturet er låst. Det er nok at du befinner deg i et område som betjenes av et nettverk. For å ringe den internasjonale nødtjenesten, taster du 112 og trykker deretter på. Motta et anrop Når du mottar et anrop, kan du se nummeret til den som ringer hvis nettverket tillater dette. Trykk på eller for å svare. Hvis du vil avvise anropet, trykker du på eller. Hvis du vil stoppe ringetonen eller vibrasjonsvarslingen uten å avvise samtalen, trykker du på. Håndfrimodus Under en samtale, trykker du på tasten for å bytte til håndfrimodus og bekrefter med tasten OK. ADVARSEL! I denne modusen må du ikke legge telefonen inntil øret. Alle numrene for inngående og utgående anrop logges i en liste over de siste anropene. Under en samtale kan du trykke på [Valg] for å få tilgang til forskjellige funksjoner: bytte til håndfrimodus, sette en samtale på venting, bytte til dempingsmodus, avslutte samtalen, vise menyer. Hvis du trykker på [Høytt. Av], slår du av lyden midlertidig hvis du for eksempel ikke vil at personen i den andre enden skal høre når du snakker med andre. Slå av Hold nede tasten (langt trykk). Avslutningsmeldingen vises. Telefonen slås av. 20 Aktivere telefonen

21 A_TiGR350R_NOR.book Page 21 Mercredi, 21. octobre :50 14 Bruke telefonen Ta ut antennen Antennen er integrert under bakdekslet øverst på telefonen. Ikke hold fingrene over dette området når telefonen er slått på. Hvis fingrene holdes over antennen, kan det være at telefonen krever mer strøm enn normalt. Det fører til redusert ytelse. Det kan også påvirke kvaliteten på kommunikasjonen. Ikke-ioniserende stråling Hold telefonen i loddrett stilling ved bruk for å sikre best mulig ytelse. Det øker også sikkerheten. Øke telefonens ytelse - Ikke bruk unødige tastetrykk. Hver gang du trykker på en tast, aktiveres bakgrunnslyset. Det fører til økt strømforbruk. - Ikke hold fingrene over antennen. Bruke telefonen 21

22 A_TiGR350R_NOR.book Page 22 Mercredi, 21. octobre :50 14 Bytte batteri Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri. Nye batterier må lades i minst 4 timer før de tas i bruk. Maksimumskapasitet oppnås etter at batteriet er oppladet og utladet noen ganger. Når batteriet er utladet, vises dette i displayet (et tomt batteriikon blinker). Når det skjer, må du lade batteriet i minst 15 minutter før du ringer ut for å sikre at samtalen ikke brytes. Slik lader du batteriet: Koble laderen til en stikkontakt. Koble kabelen til kontakten på siden av telefonen. Telefonen lades. Nivåindikatoren på batteriikonet blinker for å angi at lading pågår. Når batteriet er fulladet, stanser ladingen automatisk. Koble fra kabelen. Det kan være at batteriet varmes opp under lading. Det er normalt. ADVARSEL! Batteriet kan eksplodere hvis det plasseres feil eller hvis det utsettes for ild. Ikke kortslutt batteriet. Batteriet inneholder ikke deler som kan byttes ut. Ikke prøv å åpne batterihylsen. Bruk kun ladere og batterier som er godkjent av telefonprodusenten. Bruk av andre typer ladere eller batterier kan være farlig. Det kan også føre til at garantien ikke er gyldig. Brukte batterier må håndteres som spesialavfall. Vi anbefaler at du tar ut batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke telefonen på en stund. Det anbefales på det sterkeste at du ikke kobler telefonen til laderen hvis telefonen ikke inneholder batteri. Laderen er en sikkerhets-nedtransformator, det er forbudt å endre eller skifte den ut med en annen komponent (strømkontakt, mv.). Dersom batteriet er helt utladet, starter ikke telefonen. Koble telefonen til laderen. Telefonen slås på etter et par minutters lading. Du kan ikke bruke telefonen igjen når Start-alternativet vises på skjermen. 22 Bruke telefonen

23 A_TiGR350R_NOR.book Page 23 Mercredi, 21. octobre :50 14 Telefonbok Bruke telefonboken Gå til menyen Telefonbok, kontaktlisten vises hvis du allerede har noen kontakter (ellers går du til Lagre en ny kontakt). Når du har valgt en kontakt, vises et ikon i tittellinjen: Informasjonen er lagret på SIM-kortet Informasjonen er lagret i telefonen Informasjonen er lagret Fast telefonbok. Se PIN2-kode og Fast telefonbok i menyen Sikkerhet dersom du ønsker ytterligere opplysninger om denne aktiveringen. Du kan hurtigsøke etter en kontakt ved å taste de første bokstavene (opptil tre). Du kan vise det ved å trykke OK. Lagre en ny kontakt - Vis telefonbok, trykk [Valg] og velg Legg til tlf.kontakt eller Legg til SIM-kont.. - Tast det siste navnet og trykk på navigatoren. - Tast nummeret og trykk på navigatoren (OK). Merk: Du kan fylle ut andre felter dersom du lagrer kontakten i telefonminnet (e-post, adresse, ringetone, bilde, osv.). - Trykk [Lagre] for å lagre den. Ringe en kontakt Flere måter: - Velg en kontakt. Trykk på for å starte oppringingen. - Velg en kontakt, trykk OK, nummeret vises, trykk [Anrop] for å starte anropet. - Direkteanrop fra standby-skjermen (bare for de kontaktene som er lagret i SIM-kortminnet): Tast nummeret du har tilordnet kontakten, og tast deretter (eksempel: 21 ) eller tast nummeret og deretter #. Telefonnummeret vises. Bekreft. Telefonbok 23

24 A_TiGR350R_NOR.book Page 24 Mercredi, 21. octobre :50 14 Kontaktalternativer For å vise de forskjellige alternativene velg en kontakt og trykk [Valg]. Endre kontakt Foreta endringene og bekreft dem. Når alle endringene er utført, velger du Lagre. Sende melding Brukes til å sende en SMS eller en MMS til en kontakt (se kapittel Meldinger). Send via Brukes for å sende kontaktdetaljer via MMS, SMS, Bluetooth (se kapitlene Meldinger og Tilkobling). Kopiere til SIM Ved hjelp av disse alternativene kan du kopiere telefonbokkontakter fra ett minne til et annet. Det er bare navn og første telefonnummer som kopieres. Mine numre Du kan lage oppføringer for dine egne numre, slik at du har dem lett tilgjengelig ved behov. Velg Mine numre, og bekreft valget. Oppgi informasjonen, og bekreft registreringen. Distribusjonsliste En distribusjonsliste kan brukes til å sende samme melding til flere mottakere samtidig. - Velg Distribusjonslis. og trykk på navigasjons-sticken. Telefonen ber deg om å bekrefte opprettelsen av en ny liste. - Velg listetypen (SMS eller MMS) og trykk på navigasjons-sticken. - Tast en melding, og trykk på navigasjons-sticken. - Trykk deretter i en liste [Valg]. Velg Legg til kontakt hver gang du ønsker å legge til en kontakt i listen. 24 Telefonbok

25 A_TiGR350R_NOR.book Page 25 Mercredi, 21. octobre :50 14 Minne Velg SIM eller Telefon og bekreft. Telefon: Det vises også hvor mye minne som er brukt. Minnekapasiteten er delt mellom telefonboken og forskjellige andre funksjoner. Dersom du har for lite minne, sjekk om du kan frigjøre plass. SIM: Tilgjengelig minne kun for kontakter: Slett/Slett alle Brukes til å slette den valgte kontakten eller alle kontaktene. Stille inn som mitt kort/visittkort Detaljene til en kontakt som er lagret i telefonminnet kan lagres i et visittkort. - Velg en kontakt og trykk [Valg]. - Velg Angi som mitt kort og [OK]. Detaljene lagres som Visittkort. Da kan du lese det, endre det eller sende det via SMS, MMS. Utveksling Du kan synkronisere telefonbok med dine arkiver lagret i din operatørs nettverk avhengig av alternativene som tilbys av din operatør. Den lokale synkroniseringen med din datamaskin er kun datamaskin-generert, fra Wellphone-programvare (valgfritt); det er bare å aktivere Bluetooth, eller konfigurere USB-koblingen i telefonen din. Kontakters synkronisering med en datamaskin Installer Wellphone, programvare på CD (valgrritt), og klikk på DIREKTSYNK: Du kan synkronisere kontaktene dine som er lagret i telefonminnet med de i Lotus Notes eller Microsoft Outlook basene. Listevalg Denne menyen brukes til å velge standard telefonbok (telefon, SIM og Telefon eller SIM), som vises når telefonen slås på. Telefonbok 25

26 A_TiGR350R_NOR.book Page 26 Mercredi, 21. octobre :50 14 ID Samtalehjelp Denne menyen gir hjelp til å ringe et funksjonelt nummer (FID). Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Meny for funksjonelle nr. og [Enter]. Tast og bekreft anropstype (CT), bruker-id (UIN) og funksjonskode (FC) til den ID du vil ringe. Bekreft ved å trykke OK. Hurtigvalg Denne menyen er en snarvei for å foreta et direkteavspilt FID-anrop. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Hurtigvalg og trykk [Enter]. Mobiltelefonen vil gjenvinne begynnelsen på din gjeldende FID. Tast inn funksjonskoden (FC) for din samtalepartner og bekrefte den. Dette gjør at du unngår å taste inn begynnelsen på det funksjonelle nummeret (anropstype + bruker-idnummer). For å ringe en samtalepartner med funksjonelt nr. som ikke har samme type anrop eller bruker-id-nummer bruker du menyen Samtale hjelp. Funksjonelle nr. Registrering Denne menyen brukes til å lagre et funksjonelt nummer. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Funksjonelle nr. og så Registrere og [Enter]. Tast og bekreft nettverkets internasjonale kode (RAC), anropstype (CT), bruker-id-nr. (UIN) og funksjonskode (FC) for det funksjonelle nummeret du vil lagre. Bekreft ved å trykke OK. Det lagrede funksjonelle nummeret blir ditt aktuelle funksjonelle nummer, og vises på velkomstskjermen. 26 ID

27 A_TiGR350R_NOR.book Page 27 Mercredi, 21. octobre :50 14 Avregistrering Denne menyen brukes til å slette et funksjonelt nummer. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Funksjonelle nr. og så Avregistrere og [Enter]. Velg det funksjonelle nr. som skal slettes og bekreft med OK (det gjeldende funksjonelle nr. vises i rødt). Nr. forespørsel Denne menyen brukes til å be om telefonnummeret som er tildelt et funksjonelt nummer. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Funksjonelle nr. og så Nr. forespørsel og [Enter]. Tast og bekreft nettverkets internasjonale kode (RAC), anropstype (CT), bruker-id-nr. (UIN) og funksjonskode (FC). Bekreft ved å trykke OK. Du oppnår telefonnummeret (MSISDN) som er tilknyttet det funksjonelle nr. du har bedt om. Endre gjeldende ID Denne menyen brukes til å endre ditt gjeldende funksjonelle nr. Det gjeldende funksjonelle nr. vises på mobilens velkomstskjerm og på din samtalepartners skjerm når du foretar et anrop. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Funksjonelle nr. og så Endre og [Enter]. Det gjeldende funksjonelle nr. vises i rødt. Velg det funksjonelle nr. som du vil ha som gjeldende funksjonelt nr. og bekreft det med OK. Det nye gjeldende funksjonelle nr. vises på velkomstskjermen og vises for din samtalepartner. Avregistrere alle Denne menyen brukes til å slette alle ID-er. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Funksjonelle nr. og så Avregistrere alle og [Enter]. Bekreft slettingen ved å trykke på OK. ID 27

28 A_TiGR350R_NOR.book Page 28 Mercredi, 21. octobre :50 14 Synkronisere ID-er Denne menyen brukes til å synkronisere funksjonelle nr. med nettverket. Det kan hende at noen av dine funksjonelle nr. ikke er synkronisert med nettverket for eksempel etter en tvunget avregistrering. I dette tilfellet blinker det gjeldende funksjonelle nr. på velkomstskjermen. Når du arbeider fra menyen ID, velg menyen Synkronisere og [Enter]. Det funksjonelle nr. som ikke lenger er tildelt deg, blir da slettet automatisk. 28 ID

29 A_TiGR350R_NOR.book Page 29 Mercredi, 21. octobre :50 14 Anropsgrupper Denne menyen brukes til å aktivere og koble seg opp til et gruppeanrop eller et kringkastingsanrop. Du kan også få tilgang til en liste over de aller siste numrene som er brukt. Aktivere et kringkastingsanrop I menyen Anropsgrupper, velg menyen Ring og bekreft. Velg alternativet for Kringkasting. Mobiltelefonen viser de anropsnumrene for kringkasting (GID) som du kan sette opp. Velg en GID og trykk [Anrop]. Ettersom det var du som aktiverte kringkastingsanropet, er du den eneste som kan snakke. Dette angis av ikonet. De andre brukerne i gruppen kan ikke snakke, og det angis av ikonet. Aktivere en gruppesamtale I menyen Anropsgrupper, velg menyen Ring og bekreft. Velg alternativet for Gruppe. Mobiltelefonen viser de gruppeanropsnumrene (GID) som du kan sette opp. Velg en GID og trykk [Anrop]. Før du snakker, må du be om tillatelse ved å trykke på tasten PTT (Push-To-Talk). Nettverket gir tillatelse kun til én bruker i gangen. Dersom du får tillatelse, viser din mobiltelefon ikonet, som angir at du kan snakke. Dersom du ikke får tillatelse til å snakke, blir du en av gruppens lyttere og din mobiltelefon viser ikonet. Aktivere et nødanrop Trykk på når som helst fra en meny. Når anropet er blitt aktivert, fungerer nødanropet som et anropsgrupper. Anropsgrupper 29

30 A_TiGR350R_NOR.book Page 30 Mercredi, 21. octobre :50 14 Delta i pågående gruppe I menyen Anropsgrupper, velg menyen Pågående samt. og bekreft. Mobiltelefonen viser en liste for en gruppe og kringaster pågående samtaler på det tidspunktet i din region. Velg en samtale og trykk [Bli med]. Gruppestatus Denne menyen brukes til å velge gruppen eller anropsnummeret for kringkasting som skal aktiveres for å foreta eller motta gruppeanrop eller kringkastingsanrop. Fra menyen Samtale, velg menyen Gruppestatus, og så alternativet kringkasting eller gruppe. Bruk pilene for å aktivere eller deaktivere det ønskede nummeret for kringkasting eller gruppe, og bekreft. Avslutte et kringkastingsanrop Trykk eller for å avslutte et kringkastingsanrop. Dersom du aktiverte anropet, vil det avsluttes, og anropet bryter forbindelsen med nettverket, og alle brukerne frakobles nettverket. Dersom du ikke aktiverte anropet, er det bare du som forlater samtalen og de andre brukerne kan fremdeles delta i den. Avslutte en gruppesamtale Trykk eller for å avslutte et Gruppeanrop. Dersom du ikke aktiverte anropet, er det bare du som forlater samtalen og de andre brukerne kan fremdeles delta i den. Dersom du aktiverte anropet, gir mobiltelefonen deg to alternativer: Avslutte eller Lukke. Dersom du velger Lukke, blir forbindelsen med nettverket brutt, og alle brukerne frakobles nettverket. Dersom du velger Avslutte, er det bare du som forlater samtalen og de andre brukerne kan fremdeles delta i den. Etter at du har avsluttet, kan du fremdeles lukke gruppen dersom du deltar i den igjen: Snakk minst én gang og velg Lukke når alternativet vises. Avslutte et nødanrop Trykk eller for å avslutte et Nødanrop. Dersom du ikke aktiverte anropet, kan du ikke avslutte anropet. Dersom du aktiverte anropet, kan du bare Lukke anropet. Forbindelsen med nettverket brytes, og alle brukerne frakobles nettverket. 30 Anropsgrupper

31 A_TiGR350R_NOR.book Page 31 Mercredi, 21. octobre :50 14 Meldinger Denne menyen brukes til å sende tekst- og multimediemeldinger. Ved hjelp av MMS (Multimedia Message Service) kan du legge ved lydfiler, bilder og annet innhold i meldinger. Slike meldinger kan til og med være bygd opp av flere sider. Multimediemeldinger prises annerledes enn tekstmeldinger. Kontakt nettverksleverandøren for prisinformasjon. Denne menyen er laget i samarbeid med magic4. Skrive tekstmeldinger I menyen Meldinger, velg Skriv og bekreft. Velg alternativet for SMS. Språket som brukes, er det som er valgt for telefonens display. (Hvis valgt språk ikke er kompatibelt med Easy Message T9, brukes engelsk automatisk.) Når du skriver inn tekst, trekkes tegnene du skriver inn, fra en teller som vises øverst på siden. Telleren vises ikke hvis det settes inn et ikon eller en lyd i tekstmeldingen. Når du har skrevet inn teksten, kan du bruke tasten, [Valg] for å få tilgang til de tilgjengelige funksjonene: - Send brukes til å sende meldingen ved å skrive inn mottakerens nummer eller velge det i telefonboken - ABC modus (se side 33) modus (se side 33) - T9 modus (se side 32) - Lagre brukes til å lagre en kladd i minnet - Lagre som mal: Lar deg beholde en melding som mal for å kunne bruke den igjen - Avbryt brukes til å slette all innskrevet tekst og avslutte - Aktivere/Deaktivere Zoom brukes til å endre tegnstørrelse - Aktivere/Deaktivere stille brukes til å aktivere tastaturtonene når du taster en tekst - Formatering brukes til å formatere tekst - Sett inn brukes til å sette inn et bilde eller lyd i en melding (se side 34) Meldinger 31

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Kom i gang Nokia N70-1

Kom i gang Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre

Detaljer

Business Communications Manager

Business Communications Manager Business Communications Manager 3.0- oppdatering til hurtigreferansen for Desktop Messaging Business Communications Manager Om sletting av Desktop Messaging-meldinger Microsoft Outlook og Microsoft Exchange

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer