SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SF65

2 nnhold 1 Sikkerhetsanvisninger... 2 Oversikt over telefonen... 4 Displaysymboler... 8 Ta enheten i bruk... 9 Slå på/av, PN-inntasting Generelle opplysninger Standardfunksjoner Sikkerhet Tekstskriving Bruk av telefonen Addressebok Anropslogg Kamera SMS MMS E-post...36 Talepostkasse...38 nfrarød Surf & Fun Oppsett...44 Planlegger...49 Ekstra...50 Mine filer...52 Kundeservice (Customer Care)...54 Pleie og vedlikehold...56 Produktdata...57 SAR...58 Menytre Stikkordregister...66

3 2 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger nformasjon til foreldre Les nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før bruk! Gjør barna dine kjent med innholdet i disse og fortell dem om farene ved bruk av telefonen! Når du bruker telefonen må du passe på å følge forskrifter og lokale begrensninger. Dette kan f.eks gjelde om bord i fly, på bensinstasjoner, i sykehus eller når du kjører bil. Funksjonen til medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere kan påvirkes. Hold en minimumsavstand på 20 cm mellom telefon og pacemaker. Under en samtale må du holde telefonen mot det øret som har lengst avstand til pacemakeren. Ta kontakt med lege hvis du trenger ytterligere informasjon. Små deler som SM-kort, forsegling, objektivring og objektivdeksel kan tas av og svelges av små barn. Telefonen må derfor oppbevares utenfor små barns rekkevidde. Nettspenningen (V) som er angitt på nettadapteren, må ikke overskrides. Laderen kan i tilfelle bli ødelagt. Strømforsyningsenheten må plugges inn i en tilgjengelig nettstrømkontakt når du lader batteriet. Den eneste måten å slå av laderen på etter lading av batteriet er å trekke ut pluggen. Ringesignaler (s. 44), varslingstoner (s. 46) og tale ved handsfree blir gjengitt via høyttaleren. kke hold telefonen til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen (s. 20). motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Unngå å se inn i et aktivert infrarød-grensesnitt [Klasse 1 LED-produkt (Klassifisering iht. EC )] med optiske forstørrelsesinnretninger. Bruk bare originale Siemensbatterier (100 % kvikksølvfrie) og -ladere. motsatt fall kan det oppstå alvorlige helseskader og materielle skader. F.eks. kan batteriet eksplodere. Telefonen må ikke åpnes. Telefonen skal bare åpnes ved bytte av batteri (100 % kvikksølvfritt) eller SM-kort. Batteriet må ikke åpnes under noen omstendighet. All annen bruk av apparatet er forbudt og innebærer et brudd på driftsgodkjenningen.

4 Sikkerhetsanvisninger 3 Legg merke til følgende: Batterier og telefoner som ikke kan brukes, må avhendes på forskriftsmessig måte. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i nærheten av TV-apparater, radioer og PC-er. Bruk bare originalt Siemenstilbehør. Dermed unngår du mulige helseskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser overholdes. Feilaktig bruk gjør at alt garantiansvar opphører! Disse sikkerhetsanvisningene gjelder også for originaltilbehør fra Siemens. Forbedret dataoverføring For at telefonen skal kunne overføre data med høy hastighet er det nødvendig med god forbindelse med nettet. Dataoverføringshastigheten kan bli redusert under opprettelse av forbindelse. For å overholde retningslinjene mht. påvirkning fra radiobølger bør du under dataoverføring holde telefonen 22 mm fra kroppen.

5 4 Oversikt over telefonen Oversikt over telefonen 1 Navigeringstast C Trykk loddrett på navigeringstasten for å starte et program eller en funksjon. Rull til venstre, høyre, opp og ned for å navigere på menyene. C OK-tast. Trykk kort for å bekrefte en handling. hviletilstand: C Trykk og hold for å få tilgang til taleoppringing eller Trykk for å få tilgang til funksjoner: opp (Profiler), ned (Addressebok), til venstre (Lydalbum), til høyre (Bildealbum). 2 A Svartast Foreta anrop, besvar innkommende anrop, vis de siste samtalene. 3 B På/av/avslutt-tast Slått av: trykk og hold for å slå på. Trykk for å avslutte en samtale eller avvise et innkommende anrop. Trykk kort for å gå tilbake til hviletilstand. Trykk og hold for å slå av. 4 <>/øù Displaytaster De gjeldende funksjonene for disse tastene vises på nederste linje i displayet Tekst /symbol (f.eks. p). (Tastene under displayet fungerer også som displaytaster.) Z X Operatør :10 Meny MMS 5 Volumtaster hviletilstand: Trykk for å øke eller redusere ringetonevolumet. Under en samtale: Trykk for å øke eller redusere ørepluggvolumet. Motta et anrop: Trykk en av tastene kort for å dempe ringesignalet. Trykk og hold en av tastene for å avvise det innkommende anropet.

6 Oversikt over telefonen 5 1 Høyttaler 2 Anropslampe På baksiden av skallet. Aktiveres f.eks. når du mottar en samtale eller en ny MMS- eller SMS-melding. 3 Display 4 nnebygd antenne Unngå å dekke til telefonen unødig ovenfor batteridekselet. Dette reduserer mottakskvaliteten. 5 nnskrivingstaster 6 rda-grensesnitt 7 * Ringetone Trykk og hold i hviletilstand: slå signaltoner på/av (gjelder ikke vekking). 8 Tilkoblingskontakt For lader, headset, osv. 9 Kameraobjektiv : Blitz/lykt Z X Operatør :10 Meny MMS Tilbehør Du kan finne originalt Siemens-tilbehør på:

7 6 Oversikt over telefonen Bytt til kameramodus: Slik bytter du fra telefonmodus til kameramodus: 1 Vri skjermskallet forsiktig 180 mot urviserretningen til skjermen vender bakover 1. 2 Lukk skallet 2. Telefonen bytter automatisk til kameramodus. Andre opplysninger Displayet kan bare vris mot urviserretningen! Viktig! Følg håndteringsanvisningene nøye for å unngå skader på displayhengselet. Vær spesielt nøye med å vri displayet i riktig retning!

8 Oversikt over telefonen 7 Kamerafunksjoner: (Disse funksjonene er bare tilgjengelige når telefonen er i kameramodus!) 1 Kameratast Trykk for å ta et bilde. Trykk på nytt for å lagre fotografiet i bildealbumet. 2 Volumtaster kameraforhåndsvisning: Trykk for å aktivere/deaktivere blitsen for å ta et bilde eller bruke den som lykt. 3 önnzoomingstast Zoom inn på forhåndsvisningsbildet. På menyer: Trykk for å gå ett nivå tilbake på listemenyen. 4 õ Utzoomingstast Zoom ut fra forhåndsvisningsbildet. På menyer: Trykk for å gå ett nivå fremover på listemenyen. 5 ù Menytast Trykk for å åpne kameravalgmenyen. På menyer: Trykk for å gå ett nivå fremover. Andre opplysninger Det er ikke mulig å telefonere når telefonen er i kameramodus! Andre opplysninger Hvis du mottar et anrop, vises en vvarslingsmelding, men du må bytte til telefonmodus for å besvare anropet! 6 ø Liggende/stående-tast Trykk for å bytte mellom liggende og stående bildeformat. På menyer: Trykk for å gå ett nivå tilbake. Ved innkommende anrop: Trykk for å avviseet innkommende anrop.

9 8 Displaysymboler Displaysymboler Displayvisning (valg) Z Mottaksstyrke W Batterinivå, f.eks. 50 %. L Addressebok P Anropslogg ± Surf & Fun/ Operatørportal Alle anrop viderekobles Œ Q M q Anrop viderekobles til postkassen Planlegger SMS Lest s Sendt S Ekstra N Mine filer T Oppsett a nfrarød Ringetone av ¹ Alarm aktivert Aktivert og tilgjengelig o Nett ikke tilgjengelig Hendelser (valg) v u Tapte anrop WAP-varsel Planleggerhendelser n Ü Ý Oppgave Møte Ferie Meldingssymboler (valg) p p z Ulest SMS (hvit konvolutt) Ulest MMS (gul konvolutt) E-post videresendt { E-post med vedlegg À Talebeskjed mottatt Dynamiske symboler Hjemmesone aktivert Š WAP-varsel mottatt Talebeskjed mottatt MMS mottatt (gul konvolutt) SMS mottatt (hvit konvolutt) ƒ SMS mottatt, SM-minne for SMS fullt Vibrasjonsmodus innstilt Minne fullt Håndsett koblet til annet nett

10 Ta enheten i bruk 9 Ta enheten i bruk nnsetting av SM-kort og batteri Fra operatøren får du et SM-kort der alle viktige data om tilkoblingen din er lagret. Fjern SM-kortet fra holderen før du setter det inn i telefonen. Trykk på bakdekselknappen på kortsiden øverst på telefonen 1 til festepinnen kommer ut av sporet, og ta av dekselet 2. Sett inn SM-kortet under metallklipsen, med kontaktflaten vendt nedover, inntil det ligger på plass 3 (sørg for at det vinklede hjørnet er på riktig plass.) Press metallklipsen over SM-kortet 4. Plasser batteriet sidelengs inn i sporene. Først setter du inn høyre side mot høyre kant av telefonen 5, så presser du det nedover 6 inntil det smekker på plass.

11 10 Ta enheten i bruk Når du skal ta ut batteriet, presser du de indre klipsene etter hverandre og løfter ut batteriet fra høyre kant av telefonen. Når du skal sette på bakdekselet igjen, hekter du klipsene på hengslene i bunnen av telefonen 7 og presser dekselet nedover 8 inntil festepinnen får tak. Lading av batteriet Fremgangsmåte ved lading Batteriet er ikke fulladet ved levering. Sett i ladekabelen nederst på telefonen 9, sett strømforsyningsenheten i stikkkontakten og la telefonen lade i minst to timer. Andre opplysninger Slå av telefonen før du tar ut batteriet! Bare 3-volts SM-kort kan brukes. Kontakt operatøren hvis du har et eldre kort. Ladetid Et tomt batteri blir fulladet i løpet av 3 timer. Lading er bare mulig innenfor et temperaturområde på 0 C til 45 C. Ved 5 C henholdsvis over/under dette blinker ladesymbolet som advarsel. Angitt nettspenning på strømforsyningsenheten må ikke overskrides.

12 Ta enheten i bruk 11 Driftstider Driftstidene avhenger av de aktuelle bruksforholdene. Ekstreme temperaturer reduserer telefonens standbytid betydelig. kke legg telefonen i solen eller på et varmeapparat. Samtaletid: 140 til 400 minutter Standbytid: 160 til 400 timer. Ladesymbolet vises ikke Hvis batteriet er fullstendig utladet, vises ikke ladesymbolet straks strømforsyningsenheten blir plugget inn. Det vises i løpet av to tomer. dette tilfellet er batteriet fulladet etter 3 til 5 timer. Bruk bare den strømforsyningsenheten som følger med telefonen! Visning under bruk Visning av ladenivå under bruk (tomt-fullt): V W X Du hører et signal når batteriet er nesten tomt. Batteriets ladetilstand blir bare vist på riktig måte etter en uavbrutt lade-/utladingssyklus. Du bør derfor ikke ta ut batteriet unødig og unngå å avbryte ladingen før tiden hvis mulig. Andre opplysninger Ved lengre tids bruk blir strømforsyningsenheten varm. Dette er normalt og ikke farlig. Hvis batteriet er ute i mer enn ca. 30 sekunder, må klokken stilles på nytt.

13 12 Slå på/av, PN-inntasting Slå på/av, PN-inntasting Slå telefonen på/av B Trykk og hold. Tast inn PN-koden SM-kortet kan være beskyttet av en 4- til 8- sifret PN-kode. J C Tast inn PN-koden med talltastene. For at ingen skal kunne lese PN-koden i displayet, vises tegnene som ****. Rett eventuelle feil med ]. Bekreft ved å trykke på navigeringstasten. Oppmeldingen på nettet varer noen sekunder. Andre opplysninger Endre PN... s. 17 Opphev SM-kortsperre... s. 17 Nødnummer (SOS) Må kun brukes i nødstilfelle! Ved å trykke på displaytasten SOS, kan du uansett nett foreta et nødanrop uten SM-kort og uten å taste inn PN-kode. (Dette er kanskje ikke mulig i alle land.) Slå på telefonen for første gang Klokke/dato Under første gangs oppsett blir du bedt om å sjekke dato og klokkeslett. Etter det kan du stille klokken slik at den viser riktig tid. Du trenger ikke å foreta denne innstillingen igjen. Still først inn dato J (dag/måned/år), deretter klokkeslett (24-timers inkl. sekunder). C Trykk. Klokkeslett/dato blir oppdatert. Kopiering av SM-adresser Første gang SM-kortet settes inn, kan oppføringene på dette kopieres til adressebokminnet. Du kan avbryte kopieringen, for eksempel for å besvare et anrop, og deretter starte kopieringsprosessen fra innstilinger i telefonboken. Du kan også kopiere dataene fra SM-kortet på et senere tidspunkt (se også s. 23).

14 Generelle opplysninger Hviletilstand Telefonen befinner seg i hviletilstand og er driftsklar når navnet på operatøren vises i displayet. Trykk kort for å gå tilbake B (langt trykk slår av telefonen). Du kan gå tilbake til hviletilstand fra en hvilken som helst situasjon. Mottaksstyrke Z [ Kraftig mottakssignal. Svakt signal. Svakt signal gir dårligere talekvalitet, og det er fare for at forbindelsen blir brutt. Gå et annet sted. Generelle opplysninger Hovedmeny Bruk følgende taster til å navigere på hovedmenyen. C <> C Oppringing fra hviletilstand. 13 Velg programsymbolene. Start et program. Hovedmenyvalg Valg Åpne menyen. Det vises ulike funksjoner avhengig av situasjonen.

15 14 Generelle opplysninger Brukerveiledning Menystyring De nødvendige trinnene for å nå en funksjon vises i kompakt format i brukerveiledningen. Det kompakte formatet for å vise samtalehistorikken for alle samtaler er som følger: C P Anropslister Dette omfatter følgende trinn: C Åpne hovedmenyen. Velg P og deretter funksjonen Anropslister. Velg Trykk for å bekrefte. Symboler Følgende symboler er brukt til forklaring av betjeningsfunksjonene: J B A nntasting av tall eller bokstaver. På/av/avslutt-tast. Svartast. <> Displaytaster. Meny C D F E H G = Visning av displaytastfunksjon. Trykk rett ned på navigeringstasten, f.eks. for å få tilgang til menyen. Trykk på navigeringstasten i anvist retning. Funksjonen avhenger av operatøren og må evt. bestilles separat.

16 Standardfunksjoner 15 Standardfunksjoner Valgmenyer Nedenfor finner du et sammendrag av funksjoner som forekommer ofte på valgmenyer. Valg Åpne menyen. Endre Vis Slett/ Slett alt <Ny> Sendt av... Svar Lagre Kopier til adresseb. Gi nytt navn Vis Åpne oppføringen for redigering. Du kan ikke endre språket under redigering. Vis oppføringen. Slett oppføring/slett alle oppføringer etter at du har bekreftet dette. Opprett en ny oppføring. Velg overføringstjeneste og medium for sending eller utskrift. Et svar blir sendt til avsenderen, «Sv» settes foran emnetittelen og den mottatte teksten blir tatt med i den nye meldingen. Lagre oppføringen. Lagre oppføringer i gjeldende telefonbok. Gi den merkede oppføringen nytt navn. Vis egenskapene til det merkede objektet.

17 16 Sikkerhet Sikkerhet Telefon og SM-kort er beskyttet mot misbruk ved hjelp av flere hemmelige tall (koder). Oppbevar disse sikkerhetskodene på et trygt sted der du kan finne dem igjen ved behov. Endre koder PN- KODE Beskytter SM-kortet ditt (personlig identifikasjonsnummer). PN2- KODE PUK- KODE PUK2- KODE Sperrekode Nødvendig for innstilling av kostnadsvisning og for tilleggsfunksjoner på spesielle SM-kort. Nøkkelkode. Med denne opphever du sperren på SM-kortet hvis du har tastet feil PN-kode flere ganger. Brukes for å sette begrensninger og forhindre oppringing av bestemte nummertyper. C T Sikkerhet Endre koder Velg funksjon. PN-kontroll Du blir normalt bedt om å taste inn PN-koden hver gang du slår på telefonen. Du kan slå av denne kontrollen, men da risikerer du at uvedkommende får tilgang til telefonen. PN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne bruke alle tilgjengelige sikkerhetskoder. Noen operatører lar deg ikke slå av kontrollen. Velg Trykk. J C Endre C Tast inn PN-kode. Bekreft inntastingen. Trykk. Bekreft.

18 Sikkerhet 17 C T Sikkerhet Endre koder Velg funksjon. Endre PN Du kan endre PN-koden til et hvilket som helst 4- til 8-sifret tall som du synes er enklere å huske. Tast inn gjeldende J PN-kode. C J,C J,C Trykk. Tast inn den nye PN-koden. Gjenta og bekreft den nye PN-koden. Oppheving av SM-kortsperre Etter tre gangers feiltasting av PNkoden blir SM-kortet sperret. Følg anvisningene fra operatøren, og tast inn PUK (MASTER PN) som ble utlevert sammen med SM-kortet fra operatøren. Hvis PUK (MASTER PN) er gått tapt, må du kontakte operatøren. Endre PN2 (Vises bare hvis PN2 er tilgjengelig) Fortsett som med Endre PN. Endre sperrekode Fortsett som ved endring av andre koder.

19 18 Tekstskriving Tekstskriving Tekstskriving uten T9 Trykk gjentatte ganger på talltastene inntil ønsket bokstav vises. Eksempel: 2 ] F # * 0 1 Trykk kort en gang for å skrive bokstaven a, to ganger for å skrive b osv. Trykk og hold hvis du vil skrive tallet. Trykk kort for å slette bokstaven foran markøren. Trykk og hold hvis du vil slette hele ordet. Flytt markøren fremover/ bakover. Trykk kort: Bytt mellom abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Trykk for å aktivere/ deaktivere spesialtegn. Trykk en gang/gjentatte ganger:.,?! " ( / : _ Trykk og hold: Skriver 0. Skriver mellomrom. Trykk to ganger: skriver 1. Trykk og hold: skriver 1. Spesialtegn *,F 1. 2, 3? 4 : 5 ; 6! 7 " = 4 * 5 / 6 % 7 < 8 > 9 # 1 $ & ( 8 ) 9 _ J Trykk for å aktivere/deaktivere spesialtegn. Naviger til tegntabellen som inneholder spesialtegnet du trenger: Trykk på en tilsvarende tast på tastaturet for å velge spesialtegnet du trenger.

20 Tekstskriving 19 Tekstinntasting med T9 «T9» kombinerer seg frem til det riktige ordet basert på inntastingene. # Aktiver/deaktiver T9. Skriv med T9 Derfor er det best å skrive et ord helt ut uten å ta hensyn til displayet. Du trykker ganske enkelt en gang på tasten som har den aktuelle bokstaven. 1/E Et mellomrom eller trinn til høyre avslutter ordet. kke bruk spesialtegn som Ä. Bruk bare standardtegn, dvs. A i dette eksempelet. T9 gjør resten. T9-ordforslag Hvis det finnes flere muligheter i ordboken for en inntastingssekvens (et ord), vises den mest sannsynlige først. ^ Trykk. Hvis heller ikke dette ordet passer, trykker du på tasten en gang til. ^ Fortsett å trykke inntil riktig ord vises. Andre opplysninger Trykk kort: Bytt mellom: abc, # Abc, T9abc, T9Abc, 123. Trykk for å aktivere/deaktivere * spesialtegn. T9 Text nput er lisensiert under ett eller flere av følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, F, FR, T, NL, PT, ES, SE, GB; samt andre patentsøknader verden over.

21 20 Bruk av telefonen Bruk av telefonen Angi telefonnummer J A Avslutt B (alltid med retningsnummer/landskode). ] Et kort trykk sletter siste tall, et langt trykk sletter hele nummeret. Ring telefonnummeret. Kort trykk på avslutttasten. Still inn volumet Bruk volumtastene til å regulere volumet. Bytt til handsfreemodus Et langt trykk på den grønne tasten setter telefonen i handsfreemodus. Repetisjon av tidligere numre A Trykk to ganger. Det sist oppringte telefonnummeret blir ringt opp igjen. Åpne repetisjonslisten: A A Trykk en gang. Velg telefonnummeret. Ring ved å trykke på...avslutt-tasten. Autom. nummerrepetisjon Autooppring. Oppringingen gjentas automatisk 10 ganger med økende tidsintervall. Motta anrop A Trykk. Valg Eller Avvis anrop B Valg Åpne og velg Motta anrop eller Motta i handsfree. Kort trykk. Eller Åpne og velg Avvis eller Stille.

22 Bruk av telefonen 21 Andre opplysninger Besvar anropet før du løfter telefonen opp til øret. Da slipper du hørselsskader på grunn av høy ringetone! Ring med handsfree Aktiver høyttaler Avspilling via høyttaler (handsfreesamtaler). Slå alltid av handsfreefunksjonen før du holder telefonen mot øret! Ellers kan du få hørselsskader! nternasjonale prefiks Husk å legge til «+» foran 0 nummeret. Samtalevalg Valg Funksjoner som bare er tilgjengelige under samtalen, blir tilbudt. Bytte mellom 2 samtaler Opprett forbindelse nr. 2 Valg Åpne menyen. J Velg et nytt nummer fra telefonboken. Eller Ring opp det nye nummeret direkte. Gjeldende samtale blir automatisk satt på vent. Valg Bytt Åpne menyen. Bytt mellom samtalene. Eller bruk navigeringstasten til å bytte mellom samtaler. nnkommende anrop under en samtale Du hører tonen «samtale venter», og du kan nå: Besvare det ventende anropet i tillegg til den første samtalen Besvar anropet og sett A gjeldende samtale på vent. Eller Valg Trykk for å besvare anropet. Avvise det ventende anropet Avvis anrop Avvis anropet, eller overfør det til postkassen med viderekoblingsvalget på samtalevalgmenyen. Eller bruk for å avvise det innkommende anropet. B Besvare det ventende anropet og avslutte den aktive samtalen Godta Besvar det nye anropet. Eller Besvar det nye anropet med navigeringstasten. Avslutt den aktive B samtalen.

23 22 Bruk av telefonen Avslutt samtalen(e) B Ja Nei Trykk på avslutt-tasten. Fortsett samtalen som står på vent. Avslutt alle samtaler. Konferanse Du kan ringe opp opptil 5 konferansedeltakere etter hverandre. Så snart du har etablert en forbindelse: Valg J Valg Åpne menyen. Den aktuelle samtalen blir satt på vent. Velg det nye nummeret fra anropslisten eller telefonboken. Eller Ring opp det nye nummeret direkte. Trykk når den nye forbindelsen er opprettet, og velg Konferanse. Gjenta inntil alle deltakere er tilkoblet. Avslutt B Når du trykker på avslutttasten, avsluttes alle samtaler i konferansen.

24 Addressebok telefonen kan du lagre f.eks. navn og numre til venner og bekjente som kontakter. Du kan lagre kontaktene enten i minnet på SM-kortet (valget Telefonbok) eller i telefonminnet (valget Addressebok). Valget Addressebok er angitt som standard. Når du skal lagre kontakter, velger du: C L Telefonbokinnst. Velg Addressebok/Telefonbok Ny oppføring Når du skal legge inn en ny kontakt i telefonboken, gjør du slik: H Åpne telefonboken. H Velg Vis navneliste. H Velg <Ny>. J Fyll ut inntastingsfeltene. Addressebok 23 ANG NAVN: Tast inn for- og/eller etternavn. Telefonnummer: Legg alltid inn telefonnummeret med eventuelt prefiks. En oppføring uten telefonnummer blir ikke lagret. Ringemåte: Velg typen ny oppføring, f.eks. mobiltelefon, hjemmetelefon, faks. Du kan også velge følgende: Velg gruppe: (i Adressebok-valget) Legg oppføringen til en gruppe (s. 25). E-post: (i Adressebok-valget) Legg inn e-postadressen. Notat: (i Adressebok-valget) Du kan legge inn tekst hvis du vil legge til kommentarer om kontakten. C Lagre den nye oppføringen. Andre opplysninger nternasjonale prefikser: Husk å legge til «+» foran 0 nummeret.

25 24 Addressebok Søk etter oppføring/ring Åpne telefonboken. Velg Vis navneliste. Angi et navn med første J/ bokstav og/eller bla. A Ring det valgte nummeret. Endre en oppføring Valg J Velg en oppføring i telefonboken. Vis alternativer. Velg ønsket inntastingsfelt. Foreta endringer. Trykk for å lagre endringene. Rediger oppføringene Følgende valg er tilgjengelige avhengig av hva som er valgt i øyeblikket. Valg Åpne menyen. Endre Slett Send SMS Du kan redigere navnet, nummeret og typen for den valgte oppføringen. Du kan slette hele den valgte oppføringen. Du kan sende en SMS til valgt(e) mottaker(e). Send MMS nfrarød Vis Kopi til SM (i Adressebokvalget) Kopier til adresseb. (i Telefonbokvalget) Ring høyttalende Taleoppringing Flash-ringing Du kan sende en MMS til valgt(e) mottaker(e). Du kan sende den valgte oppføringen via rda. Du kan vise detaljene i den valgte oppføringen. Du kan kopiere oppføringer manuelt fra telefonminnet til SM-kortet. Du kan kopiere oppføringer manuelt fra SM-kortet til telefonminnet. Du kan ringe den valgte mottakeren med handsfreefunksjonen. Du kan innspille en taleoppringing for å få raskere tilgang til den valgte oppføringen. Du kan programmere et kortnummer for den valgte oppføringen.

26 Addressebok 25 Telefonbokinnst. Følgende funksjoner er tilgjengelige, avhengig av hva som er valgt i øyeblikket. Valg Åpne menyen. Velg gruppe Velg Slett alt Kopier alt t. adr.bok Velg gruppen som kontakten er tildelt. Velg enten Addressebok eller Telefonbok. Slett hele innholdet som er lagret i Addressebok/ Telefonbok. Kopier alle oppføringer fra minnet Telefonbok-minnet til Addressebok-minnet. (Standardfunksjoner, se s. 15): Gruppeinnst. Plasser oppføringene Addressebok i grupper slik at de blir enklere å holde styr på. Du kan velge en gruppe ved å opprette en ny oppføring, eller velge en eksisterende oppføring for å tilpasse gruppeinnstillingene. Du kan velge en melodi og et bilde for gruppen. Disse vises når en anroper fra gruppen ringer. J / < Egne nr. Åpne telefonboken. Velg Vis navneliste. Merk den ønskede oppføringen. Velg Valg. Trykk på Velg gruppe. Legg inn dine «egne» telefonnumre for informasjonsformål når Telefonbok eller Addressebok er valgt. Nødsamtale Nødnummeret vises alltid på slutten av navnelisten. Du kan ikke endre det forhåndsdefinerte nødnummeret (se s. 12).

27 26 Anropslogg Anropslogg Telefonnumre lagres slik at det blir enklere å repetere dem. Anropslister Anropslisten kan lagre opptil 30 oppføringer. Listene kan for eksempel inneholde tapte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. C P Anropslister Velg liste. C Åpne listen. Velg telefonnummer. Valg / OK Velg Oppringing, Ring tilbake handsf., Send SMS, Send MMS, Detaljer, Lagre, Slett. Tilgang til de siste anropene A Rask tilgang i hviletilstand. Tilbakestill Anropslistene blir slettet. Tellerskritt C P Tellerskritt Velg funksjon: nfo siste samt., Utgående, nnk. samtale, Akk. kostnader C Velg. Åpne rapport eller innstillinger. Tilbakestill Tilbakestill gjeldende valgte innstilling. Avbryt Annuller gjeldende valgte innstilling. Akk. kostnader C Åpne menyen. Pris t.skritt Tast inn valuta og kostnad per tellerskritt. Vis saldo Resterende kreditt eller enheter vises. Kost.grense Spesielle SM-kort gir deg eller operatøren mulighet til å definere en kredittgrense. Tilbakestill Tilbakestill gjeldende valgte innstilling. Avbryt Annuller gjeldende valgte innstilling.

28 Kamera Fotografier tatt med det integrerte kameraet kan du med se på med en gang og... Bruke som bakgrunnsbilde. Sende via MMS, rda eller e-post. Slå på Vri displayet forsiktig 180 mot høyre inntil skjermen vender bakover. Lukk skallet. Se telefonoversikten på s. 4. Telefonen bytter automatisk til kameramodus. telefonoversikten s. 4 er tastenes virkemåte i kameramodus beskrevet. Andre opplysninger Kamerafunksjonen er automatisk i bruk så snart du setter telefonen i kameramodus. Kamera Det aktuelle bildet forhåndsvises i displayet. På første linje ser du fra venstre til høyre: œ Oppløsning. Nattmodus. Selvutløser. Ñ Lagrer. ½ Blitz er aktivert. Blokkmodus. 1,5 Zoom-verdi, f.eks. 1,5. nnstillinger før opptak: Trykk for å zoome inn ö/õ og ut på forhåndsvisningsbildet. Bildeoppløsning Det er mulig å angi kvaliteten på bildet uavhengig av forhåndsvisningsbildets oppløsning. 27 Best kvalitet: (SXGA) Høy: (SVGA) Bakgrunn: Den aktuelle oppløsningen kan bli redusert avhengig av valgt digitalzoom. Bakgrunnen tilpasses i forhold til telefonens skjermoppløsning.

29 28 Kamera Ta et bilde Trykk for å ta et bilde. Trykk for å lagre bildet. Fotografiet lagres i bildealbumet. Slett Slett fotografiet. Send Send fotografiet med: nfrarød MMS E-post Lysbildevisning Se alle tilgjengelige fotografier etter hverandre på skjermen. Trykking på en hvilken som helst tast stopper presentasjonen. Hviletilstand Hvis du ikke bruker kameraet i to minutter, bytter det automatisk til hviletilstand. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake til forhåndsvisning når hviletilstand er aktivert. Kameraalternativer Avhengig av den aktuelle situasjonen er følgende funksjoner tilgjengelige: Valg Åpne menyen. Valg nnstillinger: Bildekvalitet, lydinnstilling, tilbakestilling av innstillinger. Rammer: Velg Standardrammer, Egne rammer eller ingen. Fargemodus: f.eks. svart/hvitt, sepia. Bildealbum Selvutløser: Kameraet tar automatisk bildet omtrent 10 sekunder etter utløsning. Du hører et pip før de siste 3 sekundene. Blitz: Aktiver blitzen før du tar bildet. Seriebilder: Ta flere fotografier med ett knips. Nattmodus: Brukes når eksponeringen er veldig mørk. Bildeorientering: Bruk stående for telefondisplayet og liggende for PC-skjerm. (Standardfunksjoner, se s. 15):

30 SMS Med telefonen din kan du motta og sende ekstra lange tekstmeldinger (maks. 760 tegn). Disse blir satt sammen av flere «vanlige» SMSmeldinger på 160 tegn (vær klar over at kostnadene øker!). Du kan også sende bilder og lyder med eller uten ledsagende tekst i en SMS-melding. SMS støtter heller ikke alle typer bilder og/eller lyder. Skriv/send C M SMS Ny SMS Velg <Legg t mottaker> for å velge et navn i den viste navnelisten, eller angi et nytt nummer. Gjenta fremgangsmåten hvis du vil legge til flere kontakter. Velg <Ny>. Tast inn tekst (se s. 18) eller velg Standard for å bruke en standardmelding. SMS Velg <Godkjenn liste> hvis du vil sette inn et bilde, tekst eller en lyd i SMS-meldingen. Velg fra en liste over mulige vedlegg, og trykk på OK. Velg Lagre hvis du vil lagre meldingen i meldingslisten. Velg Send nå for å sende SMS-meldingen til valgt(e) deltaker(e). SMS-meldingen blir overført til servicesenteret og sendt derfra. SMS-arkiv C M SMS-arkiv Det vises en liste over SMS-meldinger som er arkivert i telefonen. 29 SMS til en gruppe Gjennomfør samme fremgangsmåte som når du skriver en standard SMS. Gjenta fremgangsmåten så mange ganger som trengs for å legge til flere kontakter.

31 30 SMS Lese p C Valg Svar Videresend til Slett Flytt til arkiv Ring tilbake Vises i displayet når du har fått en ny SMS-melding. Når du skal lese SMSmeldingen, trykker du på navigeringstasten eller på Les. Bla linje for linje gjennom meldingen. Velg fra følgende liste. Åpne menyen. Svar med en gang på SMS-meldingen som vises nå. Videresend den merkede meldingen til en valgt mottaker. Slett den merkede meldingen. Arkiver meldingen i telefonminnet. Ring avsenderen av den merkede meldingen. SMS-innstillinger Signatur C M SMS SMS-innstillinger Signatur Du kan taste inn en «underskrift» på opptil 16 tegn. Denne underskriften blir tilføyd hver SMS-melding, unntatt når du endrer en eksisterende SMS-melding. SMS-innstillinger kan du også fastslå innstillingene for følgende: Lagre automatisk SMSsenternr. Gyldighets periode Svarbane Sende rapport Lagre de sendte SMSmeldingene automatisk i telefonminnet. Angi På eller Av. Velg servicesenternummeret som skal brukes som standard hver gang du sender en ny SMS. Velg innenfor hvilket tidsrom servicesenteret skal forsøke å levere meldingen: 1 time, 12 timer, 1 døgn, 1 uke, Maksimum* *) det maksimale tidsrommet tjnenestetilbyderen tillater. Angi På hvis du vil sende servicesenternummeret sammen med SMS-meldingen, slik at mottakeren kan svare ved hjelp av dette nummeret. Be om leveringsbekreftelse for sendte meldinger. Standardmeldinger C M SMS Standard Standardmeldinger kan lagres i telefonen og legges til de andre meldingene dine.

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT3558/ATUSA0P2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1033421

Din bruksanvisning PHILIPS CT3558/ATUSA0P2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1033421 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT3558/ATUSA0P2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT3558/ATUSA0P2 i bruksanvisningen

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS ST60 http://no.yourpdfguides.com/dref/534151

Din bruksanvisning SIEMENS ST60 http://no.yourpdfguides.com/dref/534151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Din brugermanual BENQ-SIEMENS EF81 http://da.yourpdfguides.com/dref/532752

Din brugermanual BENQ-SIEMENS EF81 http://da.yourpdfguides.com/dref/532752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer