SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SF65

2 nnhold 1 Sikkerhetsanvisninger... 2 Oversikt over telefonen... 4 Displaysymboler... 8 Ta enheten i bruk... 9 Slå på/av, PN-inntasting Generelle opplysninger Standardfunksjoner Sikkerhet Tekstskriving Bruk av telefonen Addressebok Anropslogg Kamera SMS MMS E-post...36 Talepostkasse...38 nfrarød Surf & Fun Oppsett...44 Planlegger...49 Ekstra...50 Mine filer...52 Kundeservice (Customer Care)...54 Pleie og vedlikehold...56 Produktdata...57 SAR...58 Menytre Stikkordregister...66

3 2 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger nformasjon til foreldre Les nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før bruk! Gjør barna dine kjent med innholdet i disse og fortell dem om farene ved bruk av telefonen! Når du bruker telefonen må du passe på å følge forskrifter og lokale begrensninger. Dette kan f.eks gjelde om bord i fly, på bensinstasjoner, i sykehus eller når du kjører bil. Funksjonen til medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere kan påvirkes. Hold en minimumsavstand på 20 cm mellom telefon og pacemaker. Under en samtale må du holde telefonen mot det øret som har lengst avstand til pacemakeren. Ta kontakt med lege hvis du trenger ytterligere informasjon. Små deler som SM-kort, forsegling, objektivring og objektivdeksel kan tas av og svelges av små barn. Telefonen må derfor oppbevares utenfor små barns rekkevidde. Nettspenningen (V) som er angitt på nettadapteren, må ikke overskrides. Laderen kan i tilfelle bli ødelagt. Strømforsyningsenheten må plugges inn i en tilgjengelig nettstrømkontakt når du lader batteriet. Den eneste måten å slå av laderen på etter lading av batteriet er å trekke ut pluggen. Ringesignaler (s. 44), varslingstoner (s. 46) og tale ved handsfree blir gjengitt via høyttaleren. kke hold telefonen til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen (s. 20). motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Unngå å se inn i et aktivert infrarød-grensesnitt [Klasse 1 LED-produkt (Klassifisering iht. EC )] med optiske forstørrelsesinnretninger. Bruk bare originale Siemensbatterier (100 % kvikksølvfrie) og -ladere. motsatt fall kan det oppstå alvorlige helseskader og materielle skader. F.eks. kan batteriet eksplodere. Telefonen må ikke åpnes. Telefonen skal bare åpnes ved bytte av batteri (100 % kvikksølvfritt) eller SM-kort. Batteriet må ikke åpnes under noen omstendighet. All annen bruk av apparatet er forbudt og innebærer et brudd på driftsgodkjenningen.

4 Sikkerhetsanvisninger 3 Legg merke til følgende: Batterier og telefoner som ikke kan brukes, må avhendes på forskriftsmessig måte. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i nærheten av TV-apparater, radioer og PC-er. Bruk bare originalt Siemenstilbehør. Dermed unngår du mulige helseskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser overholdes. Feilaktig bruk gjør at alt garantiansvar opphører! Disse sikkerhetsanvisningene gjelder også for originaltilbehør fra Siemens. Forbedret dataoverføring For at telefonen skal kunne overføre data med høy hastighet er det nødvendig med god forbindelse med nettet. Dataoverføringshastigheten kan bli redusert under opprettelse av forbindelse. For å overholde retningslinjene mht. påvirkning fra radiobølger bør du under dataoverføring holde telefonen 22 mm fra kroppen.

5 4 Oversikt over telefonen Oversikt over telefonen 1 Navigeringstast C Trykk loddrett på navigeringstasten for å starte et program eller en funksjon. Rull til venstre, høyre, opp og ned for å navigere på menyene. C OK-tast. Trykk kort for å bekrefte en handling. hviletilstand: C Trykk og hold for å få tilgang til taleoppringing eller Trykk for å få tilgang til funksjoner: opp (Profiler), ned (Addressebok), til venstre (Lydalbum), til høyre (Bildealbum). 2 A Svartast Foreta anrop, besvar innkommende anrop, vis de siste samtalene. 3 B På/av/avslutt-tast Slått av: trykk og hold for å slå på. Trykk for å avslutte en samtale eller avvise et innkommende anrop. Trykk kort for å gå tilbake til hviletilstand. Trykk og hold for å slå av. 4 <>/øù Displaytaster De gjeldende funksjonene for disse tastene vises på nederste linje i displayet Tekst /symbol (f.eks. p). (Tastene under displayet fungerer også som displaytaster.) Z X Operatør :10 Meny MMS 5 Volumtaster hviletilstand: Trykk for å øke eller redusere ringetonevolumet. Under en samtale: Trykk for å øke eller redusere ørepluggvolumet. Motta et anrop: Trykk en av tastene kort for å dempe ringesignalet. Trykk og hold en av tastene for å avvise det innkommende anropet.

6 Oversikt over telefonen 5 1 Høyttaler 2 Anropslampe På baksiden av skallet. Aktiveres f.eks. når du mottar en samtale eller en ny MMS- eller SMS-melding. 3 Display 4 nnebygd antenne Unngå å dekke til telefonen unødig ovenfor batteridekselet. Dette reduserer mottakskvaliteten. 5 nnskrivingstaster 6 rda-grensesnitt 7 * Ringetone Trykk og hold i hviletilstand: slå signaltoner på/av (gjelder ikke vekking). 8 Tilkoblingskontakt For lader, headset, osv. 9 Kameraobjektiv : Blitz/lykt Z X Operatør :10 Meny MMS Tilbehør Du kan finne originalt Siemens-tilbehør på:

7 6 Oversikt over telefonen Bytt til kameramodus: Slik bytter du fra telefonmodus til kameramodus: 1 Vri skjermskallet forsiktig 180 mot urviserretningen til skjermen vender bakover 1. 2 Lukk skallet 2. Telefonen bytter automatisk til kameramodus. Andre opplysninger Displayet kan bare vris mot urviserretningen! Viktig! Følg håndteringsanvisningene nøye for å unngå skader på displayhengselet. Vær spesielt nøye med å vri displayet i riktig retning!

8 Oversikt over telefonen 7 Kamerafunksjoner: (Disse funksjonene er bare tilgjengelige når telefonen er i kameramodus!) 1 Kameratast Trykk for å ta et bilde. Trykk på nytt for å lagre fotografiet i bildealbumet. 2 Volumtaster kameraforhåndsvisning: Trykk for å aktivere/deaktivere blitsen for å ta et bilde eller bruke den som lykt. 3 önnzoomingstast Zoom inn på forhåndsvisningsbildet. På menyer: Trykk for å gå ett nivå tilbake på listemenyen. 4 õ Utzoomingstast Zoom ut fra forhåndsvisningsbildet. På menyer: Trykk for å gå ett nivå fremover på listemenyen. 5 ù Menytast Trykk for å åpne kameravalgmenyen. På menyer: Trykk for å gå ett nivå fremover. Andre opplysninger Det er ikke mulig å telefonere når telefonen er i kameramodus! Andre opplysninger Hvis du mottar et anrop, vises en vvarslingsmelding, men du må bytte til telefonmodus for å besvare anropet! 6 ø Liggende/stående-tast Trykk for å bytte mellom liggende og stående bildeformat. På menyer: Trykk for å gå ett nivå tilbake. Ved innkommende anrop: Trykk for å avviseet innkommende anrop.

9 8 Displaysymboler Displaysymboler Displayvisning (valg) Z Mottaksstyrke W Batterinivå, f.eks. 50 %. L Addressebok P Anropslogg ± Surf & Fun/ Operatørportal Alle anrop viderekobles Œ Q M q Anrop viderekobles til postkassen Planlegger SMS Lest s Sendt S Ekstra N Mine filer T Oppsett a nfrarød Ringetone av ¹ Alarm aktivert Aktivert og tilgjengelig o Nett ikke tilgjengelig Hendelser (valg) v u Tapte anrop WAP-varsel Planleggerhendelser n Ü Ý Oppgave Møte Ferie Meldingssymboler (valg) p p z Ulest SMS (hvit konvolutt) Ulest MMS (gul konvolutt) E-post videresendt { E-post med vedlegg À Talebeskjed mottatt Dynamiske symboler Hjemmesone aktivert Š WAP-varsel mottatt Talebeskjed mottatt MMS mottatt (gul konvolutt) SMS mottatt (hvit konvolutt) ƒ SMS mottatt, SM-minne for SMS fullt Vibrasjonsmodus innstilt Minne fullt Håndsett koblet til annet nett

10 Ta enheten i bruk 9 Ta enheten i bruk nnsetting av SM-kort og batteri Fra operatøren får du et SM-kort der alle viktige data om tilkoblingen din er lagret. Fjern SM-kortet fra holderen før du setter det inn i telefonen. Trykk på bakdekselknappen på kortsiden øverst på telefonen 1 til festepinnen kommer ut av sporet, og ta av dekselet 2. Sett inn SM-kortet under metallklipsen, med kontaktflaten vendt nedover, inntil det ligger på plass 3 (sørg for at det vinklede hjørnet er på riktig plass.) Press metallklipsen over SM-kortet 4. Plasser batteriet sidelengs inn i sporene. Først setter du inn høyre side mot høyre kant av telefonen 5, så presser du det nedover 6 inntil det smekker på plass.

11 10 Ta enheten i bruk Når du skal ta ut batteriet, presser du de indre klipsene etter hverandre og løfter ut batteriet fra høyre kant av telefonen. Når du skal sette på bakdekselet igjen, hekter du klipsene på hengslene i bunnen av telefonen 7 og presser dekselet nedover 8 inntil festepinnen får tak. Lading av batteriet Fremgangsmåte ved lading Batteriet er ikke fulladet ved levering. Sett i ladekabelen nederst på telefonen 9, sett strømforsyningsenheten i stikkkontakten og la telefonen lade i minst to timer. Andre opplysninger Slå av telefonen før du tar ut batteriet! Bare 3-volts SM-kort kan brukes. Kontakt operatøren hvis du har et eldre kort. Ladetid Et tomt batteri blir fulladet i løpet av 3 timer. Lading er bare mulig innenfor et temperaturområde på 0 C til 45 C. Ved 5 C henholdsvis over/under dette blinker ladesymbolet som advarsel. Angitt nettspenning på strømforsyningsenheten må ikke overskrides.

12 Ta enheten i bruk 11 Driftstider Driftstidene avhenger av de aktuelle bruksforholdene. Ekstreme temperaturer reduserer telefonens standbytid betydelig. kke legg telefonen i solen eller på et varmeapparat. Samtaletid: 140 til 400 minutter Standbytid: 160 til 400 timer. Ladesymbolet vises ikke Hvis batteriet er fullstendig utladet, vises ikke ladesymbolet straks strømforsyningsenheten blir plugget inn. Det vises i løpet av to tomer. dette tilfellet er batteriet fulladet etter 3 til 5 timer. Bruk bare den strømforsyningsenheten som følger med telefonen! Visning under bruk Visning av ladenivå under bruk (tomt-fullt): V W X Du hører et signal når batteriet er nesten tomt. Batteriets ladetilstand blir bare vist på riktig måte etter en uavbrutt lade-/utladingssyklus. Du bør derfor ikke ta ut batteriet unødig og unngå å avbryte ladingen før tiden hvis mulig. Andre opplysninger Ved lengre tids bruk blir strømforsyningsenheten varm. Dette er normalt og ikke farlig. Hvis batteriet er ute i mer enn ca. 30 sekunder, må klokken stilles på nytt.

13 12 Slå på/av, PN-inntasting Slå på/av, PN-inntasting Slå telefonen på/av B Trykk og hold. Tast inn PN-koden SM-kortet kan være beskyttet av en 4- til 8- sifret PN-kode. J C Tast inn PN-koden med talltastene. For at ingen skal kunne lese PN-koden i displayet, vises tegnene som ****. Rett eventuelle feil med ]. Bekreft ved å trykke på navigeringstasten. Oppmeldingen på nettet varer noen sekunder. Andre opplysninger Endre PN... s. 17 Opphev SM-kortsperre... s. 17 Nødnummer (SOS) Må kun brukes i nødstilfelle! Ved å trykke på displaytasten SOS, kan du uansett nett foreta et nødanrop uten SM-kort og uten å taste inn PN-kode. (Dette er kanskje ikke mulig i alle land.) Slå på telefonen for første gang Klokke/dato Under første gangs oppsett blir du bedt om å sjekke dato og klokkeslett. Etter det kan du stille klokken slik at den viser riktig tid. Du trenger ikke å foreta denne innstillingen igjen. Still først inn dato J (dag/måned/år), deretter klokkeslett (24-timers inkl. sekunder). C Trykk. Klokkeslett/dato blir oppdatert. Kopiering av SM-adresser Første gang SM-kortet settes inn, kan oppføringene på dette kopieres til adressebokminnet. Du kan avbryte kopieringen, for eksempel for å besvare et anrop, og deretter starte kopieringsprosessen fra innstilinger i telefonboken. Du kan også kopiere dataene fra SM-kortet på et senere tidspunkt (se også s. 23).

14 Generelle opplysninger Hviletilstand Telefonen befinner seg i hviletilstand og er driftsklar når navnet på operatøren vises i displayet. Trykk kort for å gå tilbake B (langt trykk slår av telefonen). Du kan gå tilbake til hviletilstand fra en hvilken som helst situasjon. Mottaksstyrke Z [ Kraftig mottakssignal. Svakt signal. Svakt signal gir dårligere talekvalitet, og det er fare for at forbindelsen blir brutt. Gå et annet sted. Generelle opplysninger Hovedmeny Bruk følgende taster til å navigere på hovedmenyen. C <> C Oppringing fra hviletilstand. 13 Velg programsymbolene. Start et program. Hovedmenyvalg Valg Åpne menyen. Det vises ulike funksjoner avhengig av situasjonen.

15 14 Generelle opplysninger Brukerveiledning Menystyring De nødvendige trinnene for å nå en funksjon vises i kompakt format i brukerveiledningen. Det kompakte formatet for å vise samtalehistorikken for alle samtaler er som følger: C P Anropslister Dette omfatter følgende trinn: C Åpne hovedmenyen. Velg P og deretter funksjonen Anropslister. Velg Trykk for å bekrefte. Symboler Følgende symboler er brukt til forklaring av betjeningsfunksjonene: J B A nntasting av tall eller bokstaver. På/av/avslutt-tast. Svartast. <> Displaytaster. Meny C D F E H G = Visning av displaytastfunksjon. Trykk rett ned på navigeringstasten, f.eks. for å få tilgang til menyen. Trykk på navigeringstasten i anvist retning. Funksjonen avhenger av operatøren og må evt. bestilles separat.

16 Standardfunksjoner 15 Standardfunksjoner Valgmenyer Nedenfor finner du et sammendrag av funksjoner som forekommer ofte på valgmenyer. Valg Åpne menyen. Endre Vis Slett/ Slett alt <Ny> Sendt av... Svar Lagre Kopier til adresseb. Gi nytt navn Vis Åpne oppføringen for redigering. Du kan ikke endre språket under redigering. Vis oppføringen. Slett oppføring/slett alle oppføringer etter at du har bekreftet dette. Opprett en ny oppføring. Velg overføringstjeneste og medium for sending eller utskrift. Et svar blir sendt til avsenderen, «Sv» settes foran emnetittelen og den mottatte teksten blir tatt med i den nye meldingen. Lagre oppføringen. Lagre oppføringer i gjeldende telefonbok. Gi den merkede oppføringen nytt navn. Vis egenskapene til det merkede objektet.

17 16 Sikkerhet Sikkerhet Telefon og SM-kort er beskyttet mot misbruk ved hjelp av flere hemmelige tall (koder). Oppbevar disse sikkerhetskodene på et trygt sted der du kan finne dem igjen ved behov. Endre koder PN- KODE Beskytter SM-kortet ditt (personlig identifikasjonsnummer). PN2- KODE PUK- KODE PUK2- KODE Sperrekode Nødvendig for innstilling av kostnadsvisning og for tilleggsfunksjoner på spesielle SM-kort. Nøkkelkode. Med denne opphever du sperren på SM-kortet hvis du har tastet feil PN-kode flere ganger. Brukes for å sette begrensninger og forhindre oppringing av bestemte nummertyper. C T Sikkerhet Endre koder Velg funksjon. PN-kontroll Du blir normalt bedt om å taste inn PN-koden hver gang du slår på telefonen. Du kan slå av denne kontrollen, men da risikerer du at uvedkommende får tilgang til telefonen. PN-kontroll må være aktivert for at du skal kunne bruke alle tilgjengelige sikkerhetskoder. Noen operatører lar deg ikke slå av kontrollen. Velg Trykk. J C Endre C Tast inn PN-kode. Bekreft inntastingen. Trykk. Bekreft.

18 Sikkerhet 17 C T Sikkerhet Endre koder Velg funksjon. Endre PN Du kan endre PN-koden til et hvilket som helst 4- til 8-sifret tall som du synes er enklere å huske. Tast inn gjeldende J PN-kode. C J,C J,C Trykk. Tast inn den nye PN-koden. Gjenta og bekreft den nye PN-koden. Oppheving av SM-kortsperre Etter tre gangers feiltasting av PNkoden blir SM-kortet sperret. Følg anvisningene fra operatøren, og tast inn PUK (MASTER PN) som ble utlevert sammen med SM-kortet fra operatøren. Hvis PUK (MASTER PN) er gått tapt, må du kontakte operatøren. Endre PN2 (Vises bare hvis PN2 er tilgjengelig) Fortsett som med Endre PN. Endre sperrekode Fortsett som ved endring av andre koder.

19 18 Tekstskriving Tekstskriving Tekstskriving uten T9 Trykk gjentatte ganger på talltastene inntil ønsket bokstav vises. Eksempel: 2 ] F # * 0 1 Trykk kort en gang for å skrive bokstaven a, to ganger for å skrive b osv. Trykk og hold hvis du vil skrive tallet. Trykk kort for å slette bokstaven foran markøren. Trykk og hold hvis du vil slette hele ordet. Flytt markøren fremover/ bakover. Trykk kort: Bytt mellom abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Trykk for å aktivere/ deaktivere spesialtegn. Trykk en gang/gjentatte ganger:.,?! " ( / : _ Trykk og hold: Skriver 0. Skriver mellomrom. Trykk to ganger: skriver 1. Trykk og hold: skriver 1. Spesialtegn *,F 1. 2, 3? 4 : 5 ; 6! 7 " = 4 * 5 / 6 % 7 < 8 > 9 # 1 $ & ( 8 ) 9 _ J Trykk for å aktivere/deaktivere spesialtegn. Naviger til tegntabellen som inneholder spesialtegnet du trenger: Trykk på en tilsvarende tast på tastaturet for å velge spesialtegnet du trenger.

20 Tekstskriving 19 Tekstinntasting med T9 «T9» kombinerer seg frem til det riktige ordet basert på inntastingene. # Aktiver/deaktiver T9. Skriv med T9 Derfor er det best å skrive et ord helt ut uten å ta hensyn til displayet. Du trykker ganske enkelt en gang på tasten som har den aktuelle bokstaven. 1/E Et mellomrom eller trinn til høyre avslutter ordet. kke bruk spesialtegn som Ä. Bruk bare standardtegn, dvs. A i dette eksempelet. T9 gjør resten. T9-ordforslag Hvis det finnes flere muligheter i ordboken for en inntastingssekvens (et ord), vises den mest sannsynlige først. ^ Trykk. Hvis heller ikke dette ordet passer, trykker du på tasten en gang til. ^ Fortsett å trykke inntil riktig ord vises. Andre opplysninger Trykk kort: Bytt mellom: abc, # Abc, T9abc, T9Abc, 123. Trykk for å aktivere/deaktivere * spesialtegn. T9 Text nput er lisensiert under ett eller flere av følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, F, FR, T, NL, PT, ES, SE, GB; samt andre patentsøknader verden over.

21 20 Bruk av telefonen Bruk av telefonen Angi telefonnummer J A Avslutt B (alltid med retningsnummer/landskode). ] Et kort trykk sletter siste tall, et langt trykk sletter hele nummeret. Ring telefonnummeret. Kort trykk på avslutttasten. Still inn volumet Bruk volumtastene til å regulere volumet. Bytt til handsfreemodus Et langt trykk på den grønne tasten setter telefonen i handsfreemodus. Repetisjon av tidligere numre A Trykk to ganger. Det sist oppringte telefonnummeret blir ringt opp igjen. Åpne repetisjonslisten: A A Trykk en gang. Velg telefonnummeret. Ring ved å trykke på...avslutt-tasten. Autom. nummerrepetisjon Autooppring. Oppringingen gjentas automatisk 10 ganger med økende tidsintervall. Motta anrop A Trykk. Valg Eller Avvis anrop B Valg Åpne og velg Motta anrop eller Motta i handsfree. Kort trykk. Eller Åpne og velg Avvis eller Stille.

22 Bruk av telefonen 21 Andre opplysninger Besvar anropet før du løfter telefonen opp til øret. Da slipper du hørselsskader på grunn av høy ringetone! Ring med handsfree Aktiver høyttaler Avspilling via høyttaler (handsfreesamtaler). Slå alltid av handsfreefunksjonen før du holder telefonen mot øret! Ellers kan du få hørselsskader! nternasjonale prefiks Husk å legge til «+» foran 0 nummeret. Samtalevalg Valg Funksjoner som bare er tilgjengelige under samtalen, blir tilbudt. Bytte mellom 2 samtaler Opprett forbindelse nr. 2 Valg Åpne menyen. J Velg et nytt nummer fra telefonboken. Eller Ring opp det nye nummeret direkte. Gjeldende samtale blir automatisk satt på vent. Valg Bytt Åpne menyen. Bytt mellom samtalene. Eller bruk navigeringstasten til å bytte mellom samtaler. nnkommende anrop under en samtale Du hører tonen «samtale venter», og du kan nå: Besvare det ventende anropet i tillegg til den første samtalen Besvar anropet og sett A gjeldende samtale på vent. Eller Valg Trykk for å besvare anropet. Avvise det ventende anropet Avvis anrop Avvis anropet, eller overfør det til postkassen med viderekoblingsvalget på samtalevalgmenyen. Eller bruk for å avvise det innkommende anropet. B Besvare det ventende anropet og avslutte den aktive samtalen Godta Besvar det nye anropet. Eller Besvar det nye anropet med navigeringstasten. Avslutt den aktive B samtalen.

23 22 Bruk av telefonen Avslutt samtalen(e) B Ja Nei Trykk på avslutt-tasten. Fortsett samtalen som står på vent. Avslutt alle samtaler. Konferanse Du kan ringe opp opptil 5 konferansedeltakere etter hverandre. Så snart du har etablert en forbindelse: Valg J Valg Åpne menyen. Den aktuelle samtalen blir satt på vent. Velg det nye nummeret fra anropslisten eller telefonboken. Eller Ring opp det nye nummeret direkte. Trykk når den nye forbindelsen er opprettet, og velg Konferanse. Gjenta inntil alle deltakere er tilkoblet. Avslutt B Når du trykker på avslutttasten, avsluttes alle samtaler i konferansen.

24 Addressebok telefonen kan du lagre f.eks. navn og numre til venner og bekjente som kontakter. Du kan lagre kontaktene enten i minnet på SM-kortet (valget Telefonbok) eller i telefonminnet (valget Addressebok). Valget Addressebok er angitt som standard. Når du skal lagre kontakter, velger du: C L Telefonbokinnst. Velg Addressebok/Telefonbok Ny oppføring Når du skal legge inn en ny kontakt i telefonboken, gjør du slik: H Åpne telefonboken. H Velg Vis navneliste. H Velg <Ny>. J Fyll ut inntastingsfeltene. Addressebok 23 ANG NAVN: Tast inn for- og/eller etternavn. Telefonnummer: Legg alltid inn telefonnummeret med eventuelt prefiks. En oppføring uten telefonnummer blir ikke lagret. Ringemåte: Velg typen ny oppføring, f.eks. mobiltelefon, hjemmetelefon, faks. Du kan også velge følgende: Velg gruppe: (i Adressebok-valget) Legg oppføringen til en gruppe (s. 25). E-post: (i Adressebok-valget) Legg inn e-postadressen. Notat: (i Adressebok-valget) Du kan legge inn tekst hvis du vil legge til kommentarer om kontakten. C Lagre den nye oppføringen. Andre opplysninger nternasjonale prefikser: Husk å legge til «+» foran 0 nummeret.

25 24 Addressebok Søk etter oppføring/ring Åpne telefonboken. Velg Vis navneliste. Angi et navn med første J/ bokstav og/eller bla. A Ring det valgte nummeret. Endre en oppføring Valg J Velg en oppføring i telefonboken. Vis alternativer. Velg ønsket inntastingsfelt. Foreta endringer. Trykk for å lagre endringene. Rediger oppføringene Følgende valg er tilgjengelige avhengig av hva som er valgt i øyeblikket. Valg Åpne menyen. Endre Slett Send SMS Du kan redigere navnet, nummeret og typen for den valgte oppføringen. Du kan slette hele den valgte oppføringen. Du kan sende en SMS til valgt(e) mottaker(e). Send MMS nfrarød Vis Kopi til SM (i Adressebokvalget) Kopier til adresseb. (i Telefonbokvalget) Ring høyttalende Taleoppringing Flash-ringing Du kan sende en MMS til valgt(e) mottaker(e). Du kan sende den valgte oppføringen via rda. Du kan vise detaljene i den valgte oppføringen. Du kan kopiere oppføringer manuelt fra telefonminnet til SM-kortet. Du kan kopiere oppføringer manuelt fra SM-kortet til telefonminnet. Du kan ringe den valgte mottakeren med handsfreefunksjonen. Du kan innspille en taleoppringing for å få raskere tilgang til den valgte oppføringen. Du kan programmere et kortnummer for den valgte oppføringen.

26 Addressebok 25 Telefonbokinnst. Følgende funksjoner er tilgjengelige, avhengig av hva som er valgt i øyeblikket. Valg Åpne menyen. Velg gruppe Velg Slett alt Kopier alt t. adr.bok Velg gruppen som kontakten er tildelt. Velg enten Addressebok eller Telefonbok. Slett hele innholdet som er lagret i Addressebok/ Telefonbok. Kopier alle oppføringer fra minnet Telefonbok-minnet til Addressebok-minnet. (Standardfunksjoner, se s. 15): Gruppeinnst. Plasser oppføringene Addressebok i grupper slik at de blir enklere å holde styr på. Du kan velge en gruppe ved å opprette en ny oppføring, eller velge en eksisterende oppføring for å tilpasse gruppeinnstillingene. Du kan velge en melodi og et bilde for gruppen. Disse vises når en anroper fra gruppen ringer. J / < Egne nr. Åpne telefonboken. Velg Vis navneliste. Merk den ønskede oppføringen. Velg Valg. Trykk på Velg gruppe. Legg inn dine «egne» telefonnumre for informasjonsformål når Telefonbok eller Addressebok er valgt. Nødsamtale Nødnummeret vises alltid på slutten av navnelisten. Du kan ikke endre det forhåndsdefinerte nødnummeret (se s. 12).

27 26 Anropslogg Anropslogg Telefonnumre lagres slik at det blir enklere å repetere dem. Anropslister Anropslisten kan lagre opptil 30 oppføringer. Listene kan for eksempel inneholde tapte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. C P Anropslister Velg liste. C Åpne listen. Velg telefonnummer. Valg / OK Velg Oppringing, Ring tilbake handsf., Send SMS, Send MMS, Detaljer, Lagre, Slett. Tilgang til de siste anropene A Rask tilgang i hviletilstand. Tilbakestill Anropslistene blir slettet. Tellerskritt C P Tellerskritt Velg funksjon: nfo siste samt., Utgående, nnk. samtale, Akk. kostnader C Velg. Åpne rapport eller innstillinger. Tilbakestill Tilbakestill gjeldende valgte innstilling. Avbryt Annuller gjeldende valgte innstilling. Akk. kostnader C Åpne menyen. Pris t.skritt Tast inn valuta og kostnad per tellerskritt. Vis saldo Resterende kreditt eller enheter vises. Kost.grense Spesielle SM-kort gir deg eller operatøren mulighet til å definere en kredittgrense. Tilbakestill Tilbakestill gjeldende valgte innstilling. Avbryt Annuller gjeldende valgte innstilling.

28 Kamera Fotografier tatt med det integrerte kameraet kan du med se på med en gang og... Bruke som bakgrunnsbilde. Sende via MMS, rda eller e-post. Slå på Vri displayet forsiktig 180 mot høyre inntil skjermen vender bakover. Lukk skallet. Se telefonoversikten på s. 4. Telefonen bytter automatisk til kameramodus. telefonoversikten s. 4 er tastenes virkemåte i kameramodus beskrevet. Andre opplysninger Kamerafunksjonen er automatisk i bruk så snart du setter telefonen i kameramodus. Kamera Det aktuelle bildet forhåndsvises i displayet. På første linje ser du fra venstre til høyre: œ Oppløsning. Nattmodus. Selvutløser. Ñ Lagrer. ½ Blitz er aktivert. Blokkmodus. 1,5 Zoom-verdi, f.eks. 1,5. nnstillinger før opptak: Trykk for å zoome inn ö/õ og ut på forhåndsvisningsbildet. Bildeoppløsning Det er mulig å angi kvaliteten på bildet uavhengig av forhåndsvisningsbildets oppløsning. 27 Best kvalitet: (SXGA) Høy: (SVGA) Bakgrunn: Den aktuelle oppløsningen kan bli redusert avhengig av valgt digitalzoom. Bakgrunnen tilpasses i forhold til telefonens skjermoppløsning.

29 28 Kamera Ta et bilde Trykk for å ta et bilde. Trykk for å lagre bildet. Fotografiet lagres i bildealbumet. Slett Slett fotografiet. Send Send fotografiet med: nfrarød MMS E-post Lysbildevisning Se alle tilgjengelige fotografier etter hverandre på skjermen. Trykking på en hvilken som helst tast stopper presentasjonen. Hviletilstand Hvis du ikke bruker kameraet i to minutter, bytter det automatisk til hviletilstand. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake til forhåndsvisning når hviletilstand er aktivert. Kameraalternativer Avhengig av den aktuelle situasjonen er følgende funksjoner tilgjengelige: Valg Åpne menyen. Valg nnstillinger: Bildekvalitet, lydinnstilling, tilbakestilling av innstillinger. Rammer: Velg Standardrammer, Egne rammer eller ingen. Fargemodus: f.eks. svart/hvitt, sepia. Bildealbum Selvutløser: Kameraet tar automatisk bildet omtrent 10 sekunder etter utløsning. Du hører et pip før de siste 3 sekundene. Blitz: Aktiver blitzen før du tar bildet. Seriebilder: Ta flere fotografier med ett knips. Nattmodus: Brukes når eksponeringen er veldig mørk. Bildeorientering: Bruk stående for telefondisplayet og liggende for PC-skjerm. (Standardfunksjoner, se s. 15):

30 SMS Med telefonen din kan du motta og sende ekstra lange tekstmeldinger (maks. 760 tegn). Disse blir satt sammen av flere «vanlige» SMSmeldinger på 160 tegn (vær klar over at kostnadene øker!). Du kan også sende bilder og lyder med eller uten ledsagende tekst i en SMS-melding. SMS støtter heller ikke alle typer bilder og/eller lyder. Skriv/send C M SMS Ny SMS Velg <Legg t mottaker> for å velge et navn i den viste navnelisten, eller angi et nytt nummer. Gjenta fremgangsmåten hvis du vil legge til flere kontakter. Velg <Ny>. Tast inn tekst (se s. 18) eller velg Standard for å bruke en standardmelding. SMS Velg <Godkjenn liste> hvis du vil sette inn et bilde, tekst eller en lyd i SMS-meldingen. Velg fra en liste over mulige vedlegg, og trykk på OK. Velg Lagre hvis du vil lagre meldingen i meldingslisten. Velg Send nå for å sende SMS-meldingen til valgt(e) deltaker(e). SMS-meldingen blir overført til servicesenteret og sendt derfra. SMS-arkiv C M SMS-arkiv Det vises en liste over SMS-meldinger som er arkivert i telefonen. 29 SMS til en gruppe Gjennomfør samme fremgangsmåte som når du skriver en standard SMS. Gjenta fremgangsmåten så mange ganger som trengs for å legge til flere kontakter.

31 30 SMS Lese p C Valg Svar Videresend til Slett Flytt til arkiv Ring tilbake Vises i displayet når du har fått en ny SMS-melding. Når du skal lese SMSmeldingen, trykker du på navigeringstasten eller på Les. Bla linje for linje gjennom meldingen. Velg fra følgende liste. Åpne menyen. Svar med en gang på SMS-meldingen som vises nå. Videresend den merkede meldingen til en valgt mottaker. Slett den merkede meldingen. Arkiver meldingen i telefonminnet. Ring avsenderen av den merkede meldingen. SMS-innstillinger Signatur C M SMS SMS-innstillinger Signatur Du kan taste inn en «underskrift» på opptil 16 tegn. Denne underskriften blir tilføyd hver SMS-melding, unntatt når du endrer en eksisterende SMS-melding. SMS-innstillinger kan du også fastslå innstillingene for følgende: Lagre automatisk SMSsenternr. Gyldighets periode Svarbane Sende rapport Lagre de sendte SMSmeldingene automatisk i telefonminnet. Angi På eller Av. Velg servicesenternummeret som skal brukes som standard hver gang du sender en ny SMS. Velg innenfor hvilket tidsrom servicesenteret skal forsøke å levere meldingen: 1 time, 12 timer, 1 døgn, 1 uke, Maksimum* *) det maksimale tidsrommet tjnenestetilbyderen tillater. Angi På hvis du vil sende servicesenternummeret sammen med SMS-meldingen, slik at mottakeren kan svare ved hjelp av dette nummeret. Be om leveringsbekreftelse for sendte meldinger. Standardmeldinger C M SMS Standard Standardmeldinger kan lagres i telefonen og legges til de andre meldingene dine.

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N8 00

Brukerhåndbok for Nokia N8 00 Brukerhåndbok for Nokia N8 00 2.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Kom i gang 6 Taster og deler 6 Endre volumet på et anrop, en sang eller en video 8 Låse eller låse opp tastene og skjermen 8 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer