PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning"

Transkript

1 PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning

2 Kjære kunde, Ved kjøp av dette apparatet, har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Dette apparatet tilfredsstiller de mest varierte krav til privat bruk eller i din kontor- og forretningshverdag. Ditt apparat utleveres med en installert gratis inkfilm for noen prøvesider. Du trenger ikke noe Plug n Print-kort (= chipkort med informasjoner om inkfilmens kapasitet) for denne inkfilmen. Telefonbok I apparatets telefonbok kan du lagre oppføringer med flere numre og sammenfatte oppføringer til grupper. Du kan tilordne forskjellige ringetoner til oppføringene. Mottakernummer 6 taster Du kan tilordne 6 mottakernumre til numre som du slår ofte. Med mottakernummertastene kaller du disse numrene hurtig opp. Den trådløse telefonen er utstyrt med en egen telefonbok. Med den trådløse telefonen kan du sende og lese SMS-meldinger (denne funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk). Du kan lytte til meldinger på telefonsvareren, og ta opp nye utgående beskjeder. Funksjoner Innstill individuelle ringe- og signaltoner, displaybilde og menyfunksjoner på den trådløse telefonen. Dessuten er ytterligere funksjoner tilgjengelige, så som vekkeklokke, timer, bursdagsalarm eller romovervåknings-funksjoner. Du kan påmelde opptil fem trådløse telefoner til ditt apparat. Den innebygde telefonsvareren lagrer opptil 30 minutter med meldinger. Du kan spille inn både interne og eksterne talemeldinger (=memoer). Med fjerntilgangen forespør du fra enhver telefon om du har mottatt nye meldinger. Med VIP-koden kan oppringere nå deg, selv om telefonsvareren er slått på. Du kan sende faksmeldinger med forskjellige oppløsninger til én eller flere mottakere, f.eks. en gruppe. Du kan også kalle opp fakser, og sette inn dokumenter for avhenting (polling). Faksmaler I apparatet finnes fem faksmaler som du kan skrive ut. Med disse faksmalene kan du raskt lage eksempelvis et kort faksnotat eller en invitasjon. Velg mellom oppløsninger for tekst og fotoer for å kopiere dokumentene med apparatet. Du kan også lage flerdobbelte kopier. Send SMS-meldinger fra ditt apparat hvis telefonforbindelsen er frikoblet for denne tjenesten (denne funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk). Innkomne SMS-meldinger administrerer du med de omfangsrike funksjonene i SMS-menyen. Aktivér meldingen pr. SMS, og du får en SMS-melding f.eks. på mobiltelefonen dersom du mottar anrop, fakssendinger eller andre meldinger mens du er borte (funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk). Apparatet ditt skriver ut Sudoku-gåte i fire forskjellige vanskelighetsnivåer - med løsning hvis du ønsker det. Vi ønsker deg mye moro med ditt apparat og dets mangfoldige funksjoner! Vedrørende denne bruksanvisningen Med installeringshjelpen på de etterfølgende sidene tar du apparatet både hurtig og enkelt i bruk. I de etterfølgende kapitler finner du detaljerte beskrivelser til denne bruksanvisningen. Les nøye gjennom bruksanvisningen. Legg spesielt merke til sikkerhetshenvisningene for å sikre feilfri drift av apparatet. Produsenten overtar ingen heftelse dersom du ikke følger henvisningene. I denne bruksanvisningen beskrives flere modeller i byggeserien. Vennligst bemerk at noen funksjoner kun er tilgjengelige for bestemte modeller. Anvendte symboler Farevarsel Advarer mot farer for personer, skader på apparatet eller andre gjenstander samt mulig tap av data. Personskader eller materielle skader kan oppstå grunnet upassende håndtering. henvisningsforklaring Med dette symbolet markeres tips for mer effektiv og enklere bruk av ditt apparat. 2 Philips PPF

3 Innhold Kjære kunde,... 2 Vedrørende denne bruksanvisningen Generelle sikkerhetshenvisninger Oversikt... 6 Oversikt over menyfunksjonene... 6 Apparatoversikt... 7 Trådløstelefonens panel... 8 Panel Første igangsetting Pakkeinnhold Sette på papirholderen Sette inn papir Tilkoble telefonrøret Tilkoble telefonledningen Tilkoble nettledningen Førstegangs installering Sett batteriene inn i den trådløse telefonen Ta den trådløse telefonen i bruk Telefonfunksjoner Telefonere med apparatet Ringe med den trådløse telefonen Hente frem ekstra telefonfunksjoner Handsfree Stumkobling Ta opp telefonsamtale Viderekoble telefonsamtaler Før interne telefonsamtaler Nummervisning (CLIP) Ikke besvarte anrop Apparatets telefonbok Lagre oppføringer Bearbeide oppføringer Slette oppføringer Grupper Mottakernummer Telefonbok i den trådløse telefonen. 19 Lagre oppføringer Bearbeide oppføringer Slett oppføring Tilføy ekstra nummer Endre ringetone Kall på alternativer Trådløs telefon Finn trådløs telefon Slå av og på Naviger i menyen: Låse tastene Aktivere alarmtelefonnummeret Tilleggsfunksjoner Telefonsvarer Slå av og på Rediger telefonsvarmelding Lytt til meldinger Slett meldinger Sett opp viderekobling og fjerntilgang Bruke fjerntilgang Fjerntilgangsfunksjoner Ta opp interne memoer Endre innstillinger Faks Send en faks Sende en faks manuelt Ringe et direkte innvalgsnummer eller en subadresse 28 Kringkaste (= Broadcasting) Sende faks senere Motta faks Mottar faks manuelt Hente fakser Bruke faksmaler Kopieringsmaskin Legge inn et dokument Lage en kopi Lage flere kopier SMS SMS forutsetninger Send SMS-meldinger Melding pr. SMS Motta SMS Les SMS Kall på SMS-funksjoner Skrive ut SMS Slett SMS Endre innstillinger Spill og moro Sudoku Innstillinger på apparatet Taste inn klokkeslett og dato Velge språk Velge land Taste inn nummeret Taste inn navnet Innstille kontrasten Redusere overføringshastigheten Slå sidetilpasning på og av Innstille ringetoner Innstille faksbryteren Skrive ut liste og hjelpesider Starte første installering Innhold 3

4 14 Innstillinger på den trådløse telefonen Velg språk Endre bakgrunnsbilde Endre menyfarge Innstille kontrasten Innstill ringetoner Koble på og av tast- og signaltoner Slå hvilemodus på og av Programmerbare taster Automatisk Svar og Legg på Tilbakestill den trådløse telefonen Vis anropslister og hendelser Telefontilkoblinger og tilleggutstyr. 43 Innrette telefontilkoblinger og -tjenester Meld den trådløse telefonen på og av Tilkoble tilleggsutstyr Bruke tilleggstelefoner (Easylink) Service Avlese inkfilmreserven Bytting av inkfilm Oppheve papirkrasj Oppheve dokumentkrasj Rengjøring Vis batterienes ladenivå Bytting av batterier på den trådløse telefonen Avlese firmvareversjonen Bruke servicekodene Hurtighjelp Vedlegg Tekniske data Garantibestemmelser Konformitetserklæring (DoC) Philips PPF

5 1 Generelle sikkerhetshenvisninger Ditt apparat er kontrollert i samsvar med normene EN henholdsvis IEC , og må kun brukes på telefon- og strømnett som tilsvarer disse normene. Apparatet er utelukkende konstruert for bruk i det aktuelle salgsland. Du må ikke foreta noen innstillinger og forandringer som ikke beskrives i denne bruksanvisningen. Sette opp apparatet Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jevn overflate. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jevn overflate. Dersom apparatet faller ned kan det ødelegges og skade personer - spesielt små barn. Legg ledningene slik at ingen kan snuble i dem og skade seg eller ødelegge apparatet. Avstanden til andre maskiner og gjenstander skal være minimum 15 cm. Avstanden til andre apparater eller gjenstander må utgjøre minst 15 centimeter, dette gjelder også for bruk av ytterligere trådløse telefoner. Du må ikke installere apparatet i nærheten av radio- eller tv-apparater. Sørg for at apparatlokket går fullstendig i lås Sørg for at apparatlokket går fullstendig i lås når du åpner apparatet. Du kan skade deg om lokket faller ned mens du arbeider på apparatet. Beskytt apparatet mot direkte sollys Beskytt apparatet mot direkte sollys, varme, store temperaturforskjeller og fuktighet. Du må ikke installere apparatet i nærheten av varmeapparater eller klimaanlegg. Observér informasjonene vedr. temperatur og luftfuktighet i de tekniske dataene. Apparatet må få tilstrekkelig lufting Apparatet må få tilstrekkelig lufting, og må ikke tildekkes. Sett ikke apparatet i lukkede skap eller skatoller. Sett det ikke på myke underlag så som sengetøy eller tepper, og sørg for at lufteslissene ikke tildekkes. Ellers kan apparatet bli for varmt og begynne å brenne. Hvis apparatet blir for varmt, eller røyk kommer ut av apparate Hvis apparatet blir for varmt, eller røyk kommer ut av apparatet, trekk støpselet straks ut av stikkontakten. Få apparatet kontrollert på et teknisk servicested. For å unngå at ild sprer seg, må åpne ildsteder ikke befinne seg i nærheten av apparatet. Apparatet må ikke tilkobles i våtrom. Apparatet må ikke tilkobles i våtrom. Berør verken støpselet, nettilkoblingen eller telefonkontakten med fuktige hender. Væsker må aldri komme inn i apparatet. Væsker må aldri komme inn i apparatet. Frakoble apparatet fra strømnettet, dersom væsker eller fremmedlegemer er kommet inn i apparatet, og få det kontrollert på et teknisk servicested. La ikke barn uten oppsyn håndtere apparatet. La ikke barn uten oppsyn håndtere apparatet. Barn må ikke få lov å leke med emballasjefoliene. Telefonrør magnetisk Apparatets telefonrør er magnetisk. Pass på små metallgjenstander (binder osv.) som kan feste seg til høreren. Strømforsyning Kontrollér at nettspenningen på apparatet Kontrollér at nettspenningen på apparatet (typeskilt) stemmer overens med nettspeningen på oppstillingsstedet. Bruk kun de medleverte nett- og telefonledningene. Bruk kun de medleverte nett- og telefonledningene. Apparatet har ikke noe på- og avknapp. Installér apparatet slik at stikkontakten lett kan nåes. Apparatet har ikke noe på- og avknapp. I nødsituasjoner, frakoble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Du må aldri berøre nett- eller telefonledningen dersom isoleringen er ødelagt. Du må aldri berøre nett- eller telefonledningen dersom isoleringen er ødelagt. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet i tordenvær. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet i tordenvær. Dersom dette ikke er mulig, bruk ikke apparatet under tordenværet. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet før du renser overflaten. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet før du renser overflaten. Du må under ingen omstendighet bruke flytende, gassholdige eller lett antennelige rengjøringsmidler (spray, skuremidler, poleringsmidler, alkohol osv.). Rens displayet med en tørr og myk klut. Rens displayet med en tørr og myk klut. Om displayet knuser kan en lett etsende væske tre ut. Unngå hud- og øyekontakt. Ved strømbrudd fungerer ikke apparatet; Ved strømbrudd fungerer ikke apparatet; lagrete data bevares. Reparasjoner Dersom det opptrer feil, vennligst observér henvisningene på displayet og feilrapporten. Du må ikke selv foreta reparasjonsarbeider på apparatet. Ufagmessig vedlikehold kan føre til person- eller materielle skader. Få apparatet utelukkende reparert på et autorisert servicested. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers opphører garantien. Bruksmaterialer Bruk utelukkende originale bruksmaterialer. Disse får du i faghandelen eller via vår bestillingsservice (se baksiden av denne bruksanvisningen). Andre bruksmaterialer kan ødelegge apparatet hhv. redusere dets levetid. Gamle bruksmaterialer må avfallhåndteres i samsvar med avfallsbestemmelsene som gjelder i ditt land. Trådløs telefon Sett aldri den trådløse telefonen inn i ladestasjonen uten oppladbare akkumulatorer eller med engangsbatterier. Du må ikke installere eller bruke den trådløse telefonen i fuktige omgivelser. Ta ikke i den trådløse telefonen med fuktige hender. Funksjonene til sikkerhetsanlegg, medisinske eller sensible apparater kan forstyrres av den trådløse telefonens senderstyrke. Legg merke til eventuelle bruksforskrifter (eller -begrensninger) i nrheten av slike innretninger. Brukte akkumulatorer må fjernes i samsvar med resirkuleringsbestemmelsene i ditt land. Generelle sikkerhetshenvisninger 5

6 2 Oversikt Oversikt over menyfunksjonene Følgende funksjoner er tilgjengelige på apparatet. Det finnes to muligheter for å kalle opp funksjonene: Menynavigering Navigere i menyen: Trykk OK eller én av de to piltastene [, for å åpne funksjonsmenyen. Med [ blar du gjennom menyen. Med OK velger du menyfunksjonen. Med C returnerer du til det forutgårende menytrinnet. Med STOP avslutter du menyen og returnerer til utgangsmodus. Direkte oppkalling Kalle opp funksjonen direkte: Med funksjonsnumrene kaller du opp en menyfunksjon direkte. Trykk OK og tast inn det gjeldende funksjonsnummeret med siffertastene. Bekreft med OK. Funksjonsnummerne finner du i listen nedenfor. Hjelp 6 Funksjonsliste Trykk i og 6, for å skrive ut en liste over alle funksjoner og innstillinger som finnes for apparatet. 1 Telefonbok 11 Søk oppføringer (PPF 6xx SPFX 4x) 11 Søk oppføringer... Side Nye oppføringer (PPF) 12 Nye oppføringer... Side Opprett gruppe 13 Opprett gruppe... Side Mottakernummer (PPF) 14 Mottakernummer... Side Endre oppføringer 15 Endre oppføringer... Side Slett oppføringer 16 Slett oppføringer... Side Skriv ut oppføringer 17 Skriv ut oppføringer... Side 38 2 Oppringninger 21 Innkomne anrop (PPF 6xx SPFX 4x) 21 Innkomne anrop... Side Utgående anrop (PPF 6xx SPFX 4x) 22 Utgående anrop... Side Skriv ut oppføringer 23 Skriv ut oppføringer... Side 38 3 Faks 31 Pollet mottak 31 Pollet mottak... Side Sende polling 32 Send polling... Side Sende faks senere 33 Sende faks senere... Side Kringkaste 34 Kringkaste (= Broadcast)... Side Skriv ut faksjournal 35 Skriv ut faksjournal... Side Skriv ut overføringsrapport 36 Skriv ut overføringsrapport... Side Skriv ut forminsket 37 Skriv ut forminsket... Side Redusere overføringshastighet 38 Redusere overføringshastighet... Side 37 4 Diverse 41 Skrive ut oppringningsliste 41 Skrive ut oppringningsliste... Side Slå signaltonen for samtale venter på og av 42 Slå signaltonen for samtale venter på og av... Side Bruke faksmaler 43 Bruke faksmaler... Side Innstille kontrasten 44 Innstille kontrasten... Side Bruke servicekodene 45 Bruke servicekodene...side Avlese inkfilmreserven 46 Avlese inkfilmreserven...side Avlese firmvareversjonen 47 Avlese firmvareversjonen...side Sudoku 48 Sudoku...Side 36 5 Faksbryter 51 Innstille dag-modus 51 Innstille dag-modus...side Innstille natt-modus 52 Innstille natt-modus...side Instill timer 53 Instill timer...side Easylink 54 Easylink...Side Innstille ringetoner 55 Innstille ringetoner...side 38 6 SMS 61 Send SMS (PPF /695) 61 Send SMS...Side Les SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 62 Les SMS...Side Skriv ut SMS 63 Skriv ut SMS...Side Slett SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 64 Slett SMS...Side Melding pr. SMS 65 Melding pr. SMS...Side SMS tilgang 66 SMS tilgang...side 34 7 Telefonsvarer 71 Slå telefonsvareren på og av (PPF 685/695 SPFX 48/49) 71 Slå telefonsvareren på og av...side Lytt til meldinger (PPF 685/695 SPFX 48/49) 72 Lytt til meldinger...side Ta opp interne memoer (PPF 685/695 SPFX 48/49) 73 Ta opp interne memoer...side Stille inn opptaksvarighet 74 Stille inn opptaksvarighet...side Rediger telefonsvarmelding (PPF 685/695 SPFX 48/49) 75 Rediger telefonsvarmelding...side Bruke beskjed uten utgående beskjed. 76 Bruke beskjed uten utgående beskjed. (= eksternt memo)...side Videresende meldinger 77 Videresende meldinger...side Taste inn VIP-koden 78 Taste inn VIP-koden...Side Legg inn adgangskode 79 Legg inn adgangskode...side 25 8 Trådløs telefon 81 Finn trådløs telefon 81 Finn trådløs telefon...side Påmelde trådløse telefoner 82 Påmelde trådløse telefoner...side Avmelde trådløse telefoner 83 Avmelde trådløse telefoner...side 44 9 Innstillinger 91 Taste inn klokkeslett og dato 91 Taste inn klokkeslett og dato...side Velg språk 92 Velg språk...side Velge land 93 Velge land...side Taste inn nummeret 94 Taste inn nummeret...side Taste inn navnet (PPF) 95 Taste inn navnet...side Innrette telefontilkoblinger og -tjenester 96 Innrette telefontilkoblinger og -tjenester.side 43 6 Philips PPF

7 Apparatoversikt Oversikt Primo Voice Telefonrør ƒ Papirholder Dokumentmater (skriften oppover) Panel med display )-kontakten tilkoblingskontakt for telefonrøret EXT-Kontakt tilkoblingskontakt for tilleggsapparater ˆLINE-Kontakt tilkoblingskontakt for telefonkabel PPF 63x, PPF 67x Skannerglass ƒ Valsene på den automatiske dokumentmateren Matevalsenes underlag Dokumentføring / Skannerfolie Tildekning for skanneren og den automatiske dokumentmateren Tannhjul for stramming av inkfilmen ˆ Inkfilmrull i den bakre inkfilmfordypningen Inkfilmrull i den fremre inkfilmfordypningen Š Stikkholder for Plug n Print-kortet Holdere for tildekningen av skanneren og den automatiske dokumentmateren Innenansicht nummeriert Innvendig beskrivelse Oversikt 7

8 Trådløstelefonens panel Monokrome Dect Farge Dect Paneel Dect Kombi Programtast til venstre õ Programmerbare taster (lagrede funksjoner på displayet) Programtast til høyre ô Programmerbar tast (den valgte funksjonen vises på displayet) / kall opp alternativene / bekreft valget Grønn tast Trykkes kort: telefonere / godta samtalen / handsfree / Trykkes lenge: nummerrepetisjon / slå på den trådløse telefonen Rød tast Trykkes kort: avslutte samtalen / avbryte menyfunksjonen / Trykkes lenge: slå av den trådløse telefonen Telefonboktast m Trykkes kort: kall opp apparatets telefonbok / Trykkes lenge: kalle opp telefonboken i den trådløse telefonen SMS-tast _ Kall opp SMS-menyen (funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk) Piltaster [ Kall opp menyfunksjonene / naviger i menyen / velg alternativer / beveg markøren / innstill lydstyrken C-tast C Returner til det forutgående menytrinnet / slett enkelte tegn OK-tast OK Kall opp menyfunksjonene / Bekreft inntastinger Telefonsvarertast 1/b trykkes lenge: kalle opp telefonsvarermenyen Tastaturlås */ Trykk lenge: slå tastaturlåsen på og av Tast 0 Legg inn spesialtegn R-tast R Svitsje mellom oppringninger (= samtale venter) Interkom-tast { Videresend en samtale til apparatet eller til andre trådløse telefoner LCD-displaysymboler Monokrome Dect Display Monochrome Dect Farge DECT Display Colour Dect Indikator for batterienes ladetilstand Telefon INT Intern telefonsamtale (= Intercom) med en annen trådløs telefon eller apparatet Telefon EXT Ekstern telefonsamtale SMS _ En ny SMS-melding er mottatt Telefonsvarer Telefonsvareren er slått på Vekkerklokke Alarmklokken er slått på Timer Timeren er slått på Påmeldingsnummer 1 Nummeret som er brukt for å påmelde den trådløse telefonen på basisstasjonen Farge DECT Tastaturlås ï Tastaturlåsen er slått på Hvilemodus ð Hvilemodusen er slått på (alle ringetoner er slått av) Batterier 8 Philips PPF

9 Panel Message ä Tennes, når nye meldinger er kommet inn/ liste over nye meldinger med undermenyer / blinker ved apparatfeil (for eksempel hvis det ikke er lagt inn en inkfilm) Dect (PPF 685/695 SPFX 48/49) { Under en telefonsamtale: Videresende en samtale til en bestemt trådløs telefon eller alle trådløse telefoner / I utgangsmodus: Finn trådløs telefon (alle påmeldte trådløse telefoner ringer) Mottakernummer Mottakernummertaster ë Trykkes kort: Kall opp en mottakernummeroppføring / Trykkes lenge: Rediger en mottakernummeroppføring Telefonbok ma Trykkes kort: Kall opp telefonbokoppføringer. Valg av oppføringer med [ / Trykk lenge: lagre en ny oppføring Faksbryter ¼/º/» Innstilling av timeren og faksmottaksmodi (= faksbryter). Innstilte modi i displayet (dag), (natt). Aktiverer timer i tillegg med Stopp (AB) STOP Avbryt funksjonen / Returner til utgangsmodus / Utmating av dokumenter / Avslutt avspilling av meldinger (AB) C Returner til det forutgående menytrinnet / Trykkes kort: Slett enkelte tegn / Trykkes lenge: Slett hele oppføringen / Under avspillingen: Slett enkeltmelding / I utgangsmodus: slette alle meldinger (modellavhengig) Piltaster [ Kall opp menyfunksjonene / naviger i menyen / velg alternativer / beveg markøren / innstill lydstyrken OK OK Kall opp menyfunksjonene / Bekreft inntastinger Start START Trykkes kort: start meldingsoverføringen / Trykkes lenge: start pollingen Telefonsvarer b Kall opp telefonsvarermenyen Hjelp i Trykkes kort: skriv ut hjelpesidene og innstillingslistene / Trykkes lenge: start første installeringsprosess Copy (SMS) COPY Trykkes kort: lag en kopi / Trykkes lenge: lag flere kopier / Skriv ut SMS Oppløsning ã Innstill høyere oppløsning for faks og kopiering (OPPLØS.:STANDARD, OPPLØS.:FIN, OP- PLØS.:FOTO) SMS (Støttes ikke overalt) _ Kall opp SMS-menyen (funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk) Siffertaster Siffertaster taste inn sifre, bokstaver og spesialtegn Trykkes kort: liste over de siste ti slåtte numrene (=repetisjonstast) / Trykkes lenge: liste over de siste ti oppringningene (= oppringerliste) Høyttaler (PPF /695 SPFX 48/49) ß Ring med telefonrøret pålagt apparatet / handsfri R Trykkes kort: tilføye en kort ringepause (hook-flash) som prefiks på hussentraler (PABX), eller for å hente frem spesialfunksjoner i det offentlige telefonnettet (PSTN) / Trykkes lenge: Tilføye en ringepause PPF Oversikt 9

10 3 Første igangsetting Pakkeinnhold Pakkeinnhold Primo Voice Apparat ƒ Telefonrør Spiralledning for telefonrør Papirholder Nettledning med støpsel (spesifikt for landet) Telefonledning med støpsel (spesifikt for landet) Pakkeinnhold Dect ˆ Ladestasjon Tre batterier Š Trådløs telefon Bruksanvisning Bruksanvisning med installeringshjelp (uten illustrasjon) Flere trådløse telefoner Avhengig av modellen er flere trådløse telefoner inkludert. Pakkeinnhold Sette inn papir Papirformat Før du kan motta eller kopiere dokumenter, må du sette inn papir. Vennligst bruk utelukkende egnet papir i standardformat A4 ( millimeter fortrinnsvis 80 g/ m 2 ). Observér informasjonene i de tekniske dataene. Sett inn papir Luft ut papirstabelen og rett den ut på et glatt underlag. På denne måten unngår du at flere ark trekkes inn samtidig. Forberede papiret Sette inn papir 1 Klaff armen til høyre for papirmateren forover. 2 Sett papiret inn i papirinntrekket. Du kan legge inn maksimalt 50 ark (A4 80 g/m²). 3 Klaff armen til høyre for papirinntrekket bakover for å fiksere papiret. Sette inn papir Pakkeinnhold Sette på papirholderen Sette på papirholderen Sett papirholderen inn i de dertil bestemte åpningene bak papirinntrekket. Sette på papirholderen Dersom en del skulle mangle eller være beskadiget, vennligst henvend deg til din fagforhandler eller vår kundeservice. Tilkoble telefonrøret Tilkoble telefonrøret Sett enden på spiralledningen inn i kontakten på telefonrøret. Sett den andre enden inn i kontakten som er merket med )-symbolet. Tilkoble telefonrøret 10 Philips PPF

11 Tilkoble telefonledningen Tilkoble telefonledningen Tilkoble telefonledningen Tilkoble telefonledningen til apparatet ved å sette den inn i kontakten som er merket med LINE koblingsenhet (Rj- 11-tilkopling). Sett telefonstøpselet inn i telefonens tilkoblingskontakt. Tilkoble telefonledningen Hussentraler 1 Tilkoble nettledningen Nettspenning på oppstillingsstedet Nettkabelapparat Tilkoble apparatets nettledning Tilkoble nettledningen Sett nettledningen inn i tilkoblingen på apparatets bakside. Tilkoble nettledningen til stikkontakten. Tilkoble nettledningen Nettledning ladestasjon Tilkoble ladestasjonens nettledning Tilkoble ladestasjonens nettledning til stikkontakten. Ladestation anschließen Maskinen er en analog faks (gruppe 3). Det er ikke en ISDN-faksmaskin (gruppe 4) og kan derfor ikke brukes direkte i en ISDN-tilkobling. Du må enten bruke en (analog) adapter eller en ISDN-tilkobling for analoge enheter. Dersom du tilkobler apparatet ditt som ekstraapparat til et telefonanlegg, må du sette det i ekstraapparatmodus (se også kapitlet Telefontilkoblinger og tilleggsapparater Seite 43). Kontrollér at nettspenningen på apparatet (typeskilt) stemmer overens med nettspeningen på oppstillingsstedet. Førstegangs installering Starte førstegangs installering Etter at du har tilkoblet apparatet til nettspenningen starter prosessen med førstegangs installeringen. Trykk i. Apparatet skriver ut en hjelpeside. Velge språk 1 Med [ velger du det ønskete displayspråket. Velge land Korrekt innstilling av landet Du må absolutt innstille landet der du bruker apparatet. Ellers er apparatet ikke tilpasset telefonnettet. Dersom ditt land ikke er oppført i listen, må du velge en annen innstilling og bruke en telefonledning som er riktig for landet. Rådfør deg med din fagforhandler. Innstille landet 1 Med [ velger du landet der du skal bruke apparatet. Etter inntastingen skriver apparatet ut enda en hjelpeside, og kontrollerer telefontilkoblingen. Taste inn nummeret Topptekst Ditt nummer og navn vises i den øvre randen på hver fakssending (= topptekst) og sendes sammen med dato, klokkeslett og sidenummer. Taste inn nummeret 1 Tast inn ditt nummer. Med # eller * kan du sette inn et plusstegn. Taste inn navnet Taste inn navnet 1 Tast inn ditt navn. Du taster inn bokstavene med siffertastene (se påskriften). Spesialtegn taster du inn med 0. Trykk den angjeldende tasten helt til den ønskete bokstaven eller det ønskete spesialtegnet vises på displayet. Med [ beveger du markøren. Med C sletter du enkelttegn. Etter inntastingen skriver apparatet ut en oversikt over funksjonene. Taste inn klokkeslett og dato Taste inn klokkeslett/dato 1 Angi klokkeslett, f.eks 1400 for kl. 2 Angi dato (alltid tosifret) f. eks for den 8. juni Hjelp 2 Første installeringsprosess Du kan når som helst starte den første installeringsprosessen på nytt. Trykk i og 2. Første igangsetting 11

12 Sett batteriene inn i den trådløse telefonen 1 Legg de nye batteriene inn med pluss- og minuspolene slik det beskrives på tegningen i akkumulatorrommet. Du må under ingen omstendighet sette engangsbatterier inn i den trådløse telefonen. Observér informasjonene i de tekniske dataene. 2 Legg dekselet på batterirommet, og skyv det til det sitter fast. 3 Sett den trådløse telefonen i ladestasjonen. Sett aldri den trådløse telefonen inn i ladestasjonen uten batterier. Sett den trådløse telefonen i ladestasjonen i minst tolv timer. Mens ladingen pågår kan batteriene bli litt varme; dette er ikke farlig. Ta den trådløse telefonen i bruk Koble inn den trådløse telefonen Trykk den grønne tasten i minst to sekunder for å slå på den trådløse telefonen. Den trådløse telefonen er klar Den trådløse telefonen er vanligvis klargjort for ditt apparat fra fabrikkens side. Trykk i utgangsmodus OK. På displayet vises på hvilken basisstasjon og hvilket nummer den trådløse telefonen er påmeldt. Ikke påmeldte trådløse telefoner Har du en modell med flere trådløse telefoner er kun en trådløs telefon påmeldt for ditt apparat. Legg batteriene inn som beskrevet over og meld på din trådløse telefon (se også kapitlet Telefontilkoblinger og tilleggsapparater, Side 43). 12 Philips PPF

13 4 Telefonfunksjoner For å finne ut hvordan du tilkobler ytterligere telefoner og hvilke funksjoner som er tilgjengelige, vennligst se kapittelet vedr. telefontilkoblinger og tilleggsutstyr,side 43. Telefonere med apparatet Slå det ønskete nummeret. Til dette finnes flere muligheter. Løft deretter av røret. Direkte oppringning Du kan også løfte av røret først, og deretter slå et nummer. Oppringningsprosessen starter med én gang. Slå et nummer manuelt: Slå det ønskete nummeret med siffertastaturet. Telefonbok: 1 Trykk ma Telefonbokoppføringer kan du også kalle opp ved å trykke OK, 11 og OK. 2 Med [ velger du en oppføring. Tast inn den første bokstaven med siffertastene for å navigere hurtigere i telefonboken. Du kan lagre en oppføring flere ganger med samme navn, men i en annen kategori. I telefonboken vises kategoriens første bokstav bak oppføringen. Mottakernummer: Trykk de ønskede mottakernummertastene (ë). Repetisjonsliste: Velg en oppføring fra listen over de valgte numre med [. Utgående anrop Du kan også kalle opp repetisjonslisten ved å trykke OK, 22 og OK. Oppringerliste: lenge (i minst to sekunder). Velg en oppføring fra oppringerlisten med [. Mottatte oppringninger Du kan også kalle opp oppringningslisten ved å trykke OK, 21 og OK. CLIP forutsetning For å få denne funksjonen til å fungere, må din telefontilkobling være aktivert for nummervisningen (CLIP) (avhengig av land og nettverk). Nummer og navn vises ikke dersom oppringeren undertrykker sitt nummer. Hente en bylinje Hussentraler Hussentraler (PABX) er helt vanlige i mange bedrifter og i noen privathjem. Du må slå et lokalt forvalg for å få en forbindelse fra en hussentral til det offentlige telefonnettet (PSTN). Tast inn prefikset for å komme til det offentlige telefonnettet før du taster inn det ønskete telefonnummeret, eller før du velger en lagret oppføring. Prefikset er vanligvis 0. Feil på lokalt forvalg I sjeldne tilfeller hender det at det lokale forvalget består av et annet siffer eller er tosifret. Ved eldre telefonanlegg kan det lokale forvalget være R (= Flash). Trykk R for å taste inn dette lokale forvalget. Dersom en forbindelse til det offentlige telefonnettet ikke er mulig, rådfør deg med telefonanleggets leverandør. Innrette en internlinje Om du bruker apparatet permanent på en internlinje, lagre prefikset med funksjonen 96 (se side 43). Kjeding av numre Du kan kombinere og bearbeide manuelt inntastete sifre og lagrede oppføringer før ringeprosessen starter. Hvis du for eksempel har lagret det lokale forvalgnummeret til en gunstig telefonoperatør (call-by-call) som en oppføring i telefonboken, velg denne oppføringen, og tast inn det etterfølgende nummeret manuelt, eller velg enda en lagret oppføring. Tilføye et ringeopphold Det kan være nødvendig å tilføye et ringeopphold når du slår telefonnummeret, for eksempel for det lokale forvalget, for et direkte nummer eller en subadresse eller for et rikstelefonnummer. Trykk R. Nummerets annen del slås først når det finnes en forbindelse til hovednummeret. Ringe med den trådløse telefonen Velg nummer Slå det ønskede nummeret. Til dette finnes det flere muligheter. Trykk deretter. Velg direkte Du kan også trykke først, og slå et nummer deretter. Oppringningsprosessen starter med én gang. Send en faks til apparatet Dersom du godtar en oppringning på den trådløse telefonen og hører at det dreier seg om et faksanrop (pipetone eller ingen lyd), kan du starte faksmottaket på apparatet. Trykk enten på START apparatet eller *5 på den trådløse telefonen. Slå et nummer manuelt: Slå det ønskede nummeret med siffertastaturet. Telefonbok i den trådløse telefonen: 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Med [ velger du en oppføring. Tast inn den første bokstaven med siffertastene for å navigere hurtigere i telefonboken. Dersom du har tilføyd ytterligere et nummer til oppføringen, vises denne oppføringen to ganger i telefonboken. Kategoriens symbol står foran navnet. Apparatets telefonbok: 1 Trykk m. 2 Med [ velger du en oppføring. Tast inn den første bokstaven med siffertastene for å navigere hurtigere i telefonboken. Repetisjonsliste: lenge (i minst to sekunder). Velg en oppføring fra listen over de valgte numre med [. Oppringningsliste: 1 Trykk [, og velg med [SAMT.. 3 Velg med [, utfra en liste et nummer som du vil velge. 5 Velg ut et nummer med [. Innstill lydstyrken Under en samtale kan du innstille lydstyrken på den trådløse telefonens høyttaler med [. Telefonfunksjoner 13

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer