PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning"

Transkript

1 PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning

2 Kjære kunde, Ved kjøp av dette apparatet, har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Dette apparatet tilfredsstiller de mest varierte krav til privat bruk eller i din kontor- og forretningshverdag. Ditt apparat utleveres med en installert gratis inkfilm for noen prøvesider. Du trenger ikke noe Plug n Print-kort (= chipkort med informasjoner om inkfilmens kapasitet) for denne inkfilmen. Telefonbok I apparatets telefonbok kan du lagre oppføringer med flere numre og sammenfatte oppføringer til grupper. Du kan tilordne forskjellige ringetoner til oppføringene. Mottakernummer 6 taster Du kan tilordne 6 mottakernumre til numre som du slår ofte. Med mottakernummertastene kaller du disse numrene hurtig opp. Den trådløse telefonen er utstyrt med en egen telefonbok. Med den trådløse telefonen kan du sende og lese SMS-meldinger (denne funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk). Du kan lytte til meldinger på telefonsvareren, og ta opp nye utgående beskjeder. Funksjoner Innstill individuelle ringe- og signaltoner, displaybilde og menyfunksjoner på den trådløse telefonen. Dessuten er ytterligere funksjoner tilgjengelige, så som vekkeklokke, timer, bursdagsalarm eller romovervåknings-funksjoner. Du kan påmelde opptil fem trådløse telefoner til ditt apparat. Den innebygde telefonsvareren lagrer opptil 30 minutter med meldinger. Du kan spille inn både interne og eksterne talemeldinger (=memoer). Med fjerntilgangen forespør du fra enhver telefon om du har mottatt nye meldinger. Med VIP-koden kan oppringere nå deg, selv om telefonsvareren er slått på. Du kan sende faksmeldinger med forskjellige oppløsninger til én eller flere mottakere, f.eks. en gruppe. Du kan også kalle opp fakser, og sette inn dokumenter for avhenting (polling). Faksmaler I apparatet finnes fem faksmaler som du kan skrive ut. Med disse faksmalene kan du raskt lage eksempelvis et kort faksnotat eller en invitasjon. Velg mellom oppløsninger for tekst og fotoer for å kopiere dokumentene med apparatet. Du kan også lage flerdobbelte kopier. Send SMS-meldinger fra ditt apparat hvis telefonforbindelsen er frikoblet for denne tjenesten (denne funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk). Innkomne SMS-meldinger administrerer du med de omfangsrike funksjonene i SMS-menyen. Aktivér meldingen pr. SMS, og du får en SMS-melding f.eks. på mobiltelefonen dersom du mottar anrop, fakssendinger eller andre meldinger mens du er borte (funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk). Apparatet ditt skriver ut Sudoku-gåte i fire forskjellige vanskelighetsnivåer - med løsning hvis du ønsker det. Vi ønsker deg mye moro med ditt apparat og dets mangfoldige funksjoner! Vedrørende denne bruksanvisningen Med installeringshjelpen på de etterfølgende sidene tar du apparatet både hurtig og enkelt i bruk. I de etterfølgende kapitler finner du detaljerte beskrivelser til denne bruksanvisningen. Les nøye gjennom bruksanvisningen. Legg spesielt merke til sikkerhetshenvisningene for å sikre feilfri drift av apparatet. Produsenten overtar ingen heftelse dersom du ikke følger henvisningene. I denne bruksanvisningen beskrives flere modeller i byggeserien. Vennligst bemerk at noen funksjoner kun er tilgjengelige for bestemte modeller. Anvendte symboler Farevarsel Advarer mot farer for personer, skader på apparatet eller andre gjenstander samt mulig tap av data. Personskader eller materielle skader kan oppstå grunnet upassende håndtering. henvisningsforklaring Med dette symbolet markeres tips for mer effektiv og enklere bruk av ditt apparat. 2 Philips PPF

3 Innhold Kjære kunde,... 2 Vedrørende denne bruksanvisningen Generelle sikkerhetshenvisninger Oversikt... 6 Oversikt over menyfunksjonene... 6 Apparatoversikt... 7 Trådløstelefonens panel... 8 Panel Første igangsetting Pakkeinnhold Sette på papirholderen Sette inn papir Tilkoble telefonrøret Tilkoble telefonledningen Tilkoble nettledningen Førstegangs installering Sett batteriene inn i den trådløse telefonen Ta den trådløse telefonen i bruk Telefonfunksjoner Telefonere med apparatet Ringe med den trådløse telefonen Hente frem ekstra telefonfunksjoner Handsfree Stumkobling Ta opp telefonsamtale Viderekoble telefonsamtaler Før interne telefonsamtaler Nummervisning (CLIP) Ikke besvarte anrop Apparatets telefonbok Lagre oppføringer Bearbeide oppføringer Slette oppføringer Grupper Mottakernummer Telefonbok i den trådløse telefonen. 19 Lagre oppføringer Bearbeide oppføringer Slett oppføring Tilføy ekstra nummer Endre ringetone Kall på alternativer Trådløs telefon Finn trådløs telefon Slå av og på Naviger i menyen: Låse tastene Aktivere alarmtelefonnummeret Tilleggsfunksjoner Telefonsvarer Slå av og på Rediger telefonsvarmelding Lytt til meldinger Slett meldinger Sett opp viderekobling og fjerntilgang Bruke fjerntilgang Fjerntilgangsfunksjoner Ta opp interne memoer Endre innstillinger Faks Send en faks Sende en faks manuelt Ringe et direkte innvalgsnummer eller en subadresse 28 Kringkaste (= Broadcasting) Sende faks senere Motta faks Mottar faks manuelt Hente fakser Bruke faksmaler Kopieringsmaskin Legge inn et dokument Lage en kopi Lage flere kopier SMS SMS forutsetninger Send SMS-meldinger Melding pr. SMS Motta SMS Les SMS Kall på SMS-funksjoner Skrive ut SMS Slett SMS Endre innstillinger Spill og moro Sudoku Innstillinger på apparatet Taste inn klokkeslett og dato Velge språk Velge land Taste inn nummeret Taste inn navnet Innstille kontrasten Redusere overføringshastigheten Slå sidetilpasning på og av Innstille ringetoner Innstille faksbryteren Skrive ut liste og hjelpesider Starte første installering Innhold 3

4 14 Innstillinger på den trådløse telefonen Velg språk Endre bakgrunnsbilde Endre menyfarge Innstille kontrasten Innstill ringetoner Koble på og av tast- og signaltoner Slå hvilemodus på og av Programmerbare taster Automatisk Svar og Legg på Tilbakestill den trådløse telefonen Vis anropslister og hendelser Telefontilkoblinger og tilleggutstyr. 43 Innrette telefontilkoblinger og -tjenester Meld den trådløse telefonen på og av Tilkoble tilleggsutstyr Bruke tilleggstelefoner (Easylink) Service Avlese inkfilmreserven Bytting av inkfilm Oppheve papirkrasj Oppheve dokumentkrasj Rengjøring Vis batterienes ladenivå Bytting av batterier på den trådløse telefonen Avlese firmvareversjonen Bruke servicekodene Hurtighjelp Vedlegg Tekniske data Garantibestemmelser Konformitetserklæring (DoC) Philips PPF

5 1 Generelle sikkerhetshenvisninger Ditt apparat er kontrollert i samsvar med normene EN henholdsvis IEC , og må kun brukes på telefon- og strømnett som tilsvarer disse normene. Apparatet er utelukkende konstruert for bruk i det aktuelle salgsland. Du må ikke foreta noen innstillinger og forandringer som ikke beskrives i denne bruksanvisningen. Sette opp apparatet Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jevn overflate. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jevn overflate. Dersom apparatet faller ned kan det ødelegges og skade personer - spesielt små barn. Legg ledningene slik at ingen kan snuble i dem og skade seg eller ødelegge apparatet. Avstanden til andre maskiner og gjenstander skal være minimum 15 cm. Avstanden til andre apparater eller gjenstander må utgjøre minst 15 centimeter, dette gjelder også for bruk av ytterligere trådløse telefoner. Du må ikke installere apparatet i nærheten av radio- eller tv-apparater. Sørg for at apparatlokket går fullstendig i lås Sørg for at apparatlokket går fullstendig i lås når du åpner apparatet. Du kan skade deg om lokket faller ned mens du arbeider på apparatet. Beskytt apparatet mot direkte sollys Beskytt apparatet mot direkte sollys, varme, store temperaturforskjeller og fuktighet. Du må ikke installere apparatet i nærheten av varmeapparater eller klimaanlegg. Observér informasjonene vedr. temperatur og luftfuktighet i de tekniske dataene. Apparatet må få tilstrekkelig lufting Apparatet må få tilstrekkelig lufting, og må ikke tildekkes. Sett ikke apparatet i lukkede skap eller skatoller. Sett det ikke på myke underlag så som sengetøy eller tepper, og sørg for at lufteslissene ikke tildekkes. Ellers kan apparatet bli for varmt og begynne å brenne. Hvis apparatet blir for varmt, eller røyk kommer ut av apparate Hvis apparatet blir for varmt, eller røyk kommer ut av apparatet, trekk støpselet straks ut av stikkontakten. Få apparatet kontrollert på et teknisk servicested. For å unngå at ild sprer seg, må åpne ildsteder ikke befinne seg i nærheten av apparatet. Apparatet må ikke tilkobles i våtrom. Apparatet må ikke tilkobles i våtrom. Berør verken støpselet, nettilkoblingen eller telefonkontakten med fuktige hender. Væsker må aldri komme inn i apparatet. Væsker må aldri komme inn i apparatet. Frakoble apparatet fra strømnettet, dersom væsker eller fremmedlegemer er kommet inn i apparatet, og få det kontrollert på et teknisk servicested. La ikke barn uten oppsyn håndtere apparatet. La ikke barn uten oppsyn håndtere apparatet. Barn må ikke få lov å leke med emballasjefoliene. Telefonrør magnetisk Apparatets telefonrør er magnetisk. Pass på små metallgjenstander (binder osv.) som kan feste seg til høreren. Strømforsyning Kontrollér at nettspenningen på apparatet Kontrollér at nettspenningen på apparatet (typeskilt) stemmer overens med nettspeningen på oppstillingsstedet. Bruk kun de medleverte nett- og telefonledningene. Bruk kun de medleverte nett- og telefonledningene. Apparatet har ikke noe på- og avknapp. Installér apparatet slik at stikkontakten lett kan nåes. Apparatet har ikke noe på- og avknapp. I nødsituasjoner, frakoble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Du må aldri berøre nett- eller telefonledningen dersom isoleringen er ødelagt. Du må aldri berøre nett- eller telefonledningen dersom isoleringen er ødelagt. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet i tordenvær. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet i tordenvær. Dersom dette ikke er mulig, bruk ikke apparatet under tordenværet. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet før du renser overflaten. Frakoble apparatet fra strøm- og telefonnettet før du renser overflaten. Du må under ingen omstendighet bruke flytende, gassholdige eller lett antennelige rengjøringsmidler (spray, skuremidler, poleringsmidler, alkohol osv.). Rens displayet med en tørr og myk klut. Rens displayet med en tørr og myk klut. Om displayet knuser kan en lett etsende væske tre ut. Unngå hud- og øyekontakt. Ved strømbrudd fungerer ikke apparatet; Ved strømbrudd fungerer ikke apparatet; lagrete data bevares. Reparasjoner Dersom det opptrer feil, vennligst observér henvisningene på displayet og feilrapporten. Du må ikke selv foreta reparasjonsarbeider på apparatet. Ufagmessig vedlikehold kan føre til person- eller materielle skader. Få apparatet utelukkende reparert på et autorisert servicested. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers opphører garantien. Bruksmaterialer Bruk utelukkende originale bruksmaterialer. Disse får du i faghandelen eller via vår bestillingsservice (se baksiden av denne bruksanvisningen). Andre bruksmaterialer kan ødelegge apparatet hhv. redusere dets levetid. Gamle bruksmaterialer må avfallhåndteres i samsvar med avfallsbestemmelsene som gjelder i ditt land. Trådløs telefon Sett aldri den trådløse telefonen inn i ladestasjonen uten oppladbare akkumulatorer eller med engangsbatterier. Du må ikke installere eller bruke den trådløse telefonen i fuktige omgivelser. Ta ikke i den trådløse telefonen med fuktige hender. Funksjonene til sikkerhetsanlegg, medisinske eller sensible apparater kan forstyrres av den trådløse telefonens senderstyrke. Legg merke til eventuelle bruksforskrifter (eller -begrensninger) i nrheten av slike innretninger. Brukte akkumulatorer må fjernes i samsvar med resirkuleringsbestemmelsene i ditt land. Generelle sikkerhetshenvisninger 5

6 2 Oversikt Oversikt over menyfunksjonene Følgende funksjoner er tilgjengelige på apparatet. Det finnes to muligheter for å kalle opp funksjonene: Menynavigering Navigere i menyen: Trykk OK eller én av de to piltastene [, for å åpne funksjonsmenyen. Med [ blar du gjennom menyen. Med OK velger du menyfunksjonen. Med C returnerer du til det forutgårende menytrinnet. Med STOP avslutter du menyen og returnerer til utgangsmodus. Direkte oppkalling Kalle opp funksjonen direkte: Med funksjonsnumrene kaller du opp en menyfunksjon direkte. Trykk OK og tast inn det gjeldende funksjonsnummeret med siffertastene. Bekreft med OK. Funksjonsnummerne finner du i listen nedenfor. Hjelp 6 Funksjonsliste Trykk i og 6, for å skrive ut en liste over alle funksjoner og innstillinger som finnes for apparatet. 1 Telefonbok 11 Søk oppføringer (PPF 6xx SPFX 4x) 11 Søk oppføringer... Side Nye oppføringer (PPF) 12 Nye oppføringer... Side Opprett gruppe 13 Opprett gruppe... Side Mottakernummer (PPF) 14 Mottakernummer... Side Endre oppføringer 15 Endre oppføringer... Side Slett oppføringer 16 Slett oppføringer... Side Skriv ut oppføringer 17 Skriv ut oppføringer... Side 38 2 Oppringninger 21 Innkomne anrop (PPF 6xx SPFX 4x) 21 Innkomne anrop... Side Utgående anrop (PPF 6xx SPFX 4x) 22 Utgående anrop... Side Skriv ut oppføringer 23 Skriv ut oppføringer... Side 38 3 Faks 31 Pollet mottak 31 Pollet mottak... Side Sende polling 32 Send polling... Side Sende faks senere 33 Sende faks senere... Side Kringkaste 34 Kringkaste (= Broadcast)... Side Skriv ut faksjournal 35 Skriv ut faksjournal... Side Skriv ut overføringsrapport 36 Skriv ut overføringsrapport... Side Skriv ut forminsket 37 Skriv ut forminsket... Side Redusere overføringshastighet 38 Redusere overføringshastighet... Side 37 4 Diverse 41 Skrive ut oppringningsliste 41 Skrive ut oppringningsliste... Side Slå signaltonen for samtale venter på og av 42 Slå signaltonen for samtale venter på og av... Side Bruke faksmaler 43 Bruke faksmaler... Side Innstille kontrasten 44 Innstille kontrasten... Side Bruke servicekodene 45 Bruke servicekodene...side Avlese inkfilmreserven 46 Avlese inkfilmreserven...side Avlese firmvareversjonen 47 Avlese firmvareversjonen...side Sudoku 48 Sudoku...Side 36 5 Faksbryter 51 Innstille dag-modus 51 Innstille dag-modus...side Innstille natt-modus 52 Innstille natt-modus...side Instill timer 53 Instill timer...side Easylink 54 Easylink...Side Innstille ringetoner 55 Innstille ringetoner...side 38 6 SMS 61 Send SMS (PPF /695) 61 Send SMS...Side Les SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 62 Les SMS...Side Skriv ut SMS 63 Skriv ut SMS...Side Slett SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 64 Slett SMS...Side Melding pr. SMS 65 Melding pr. SMS...Side SMS tilgang 66 SMS tilgang...side 34 7 Telefonsvarer 71 Slå telefonsvareren på og av (PPF 685/695 SPFX 48/49) 71 Slå telefonsvareren på og av...side Lytt til meldinger (PPF 685/695 SPFX 48/49) 72 Lytt til meldinger...side Ta opp interne memoer (PPF 685/695 SPFX 48/49) 73 Ta opp interne memoer...side Stille inn opptaksvarighet 74 Stille inn opptaksvarighet...side Rediger telefonsvarmelding (PPF 685/695 SPFX 48/49) 75 Rediger telefonsvarmelding...side Bruke beskjed uten utgående beskjed. 76 Bruke beskjed uten utgående beskjed. (= eksternt memo)...side Videresende meldinger 77 Videresende meldinger...side Taste inn VIP-koden 78 Taste inn VIP-koden...Side Legg inn adgangskode 79 Legg inn adgangskode...side 25 8 Trådløs telefon 81 Finn trådløs telefon 81 Finn trådløs telefon...side Påmelde trådløse telefoner 82 Påmelde trådløse telefoner...side Avmelde trådløse telefoner 83 Avmelde trådløse telefoner...side 44 9 Innstillinger 91 Taste inn klokkeslett og dato 91 Taste inn klokkeslett og dato...side Velg språk 92 Velg språk...side Velge land 93 Velge land...side Taste inn nummeret 94 Taste inn nummeret...side Taste inn navnet (PPF) 95 Taste inn navnet...side Innrette telefontilkoblinger og -tjenester 96 Innrette telefontilkoblinger og -tjenester.side 43 6 Philips PPF

7 Apparatoversikt Oversikt Primo Voice Telefonrør ƒ Papirholder Dokumentmater (skriften oppover) Panel med display )-kontakten tilkoblingskontakt for telefonrøret EXT-Kontakt tilkoblingskontakt for tilleggsapparater ˆLINE-Kontakt tilkoblingskontakt for telefonkabel PPF 63x, PPF 67x Skannerglass ƒ Valsene på den automatiske dokumentmateren Matevalsenes underlag Dokumentføring / Skannerfolie Tildekning for skanneren og den automatiske dokumentmateren Tannhjul for stramming av inkfilmen ˆ Inkfilmrull i den bakre inkfilmfordypningen Inkfilmrull i den fremre inkfilmfordypningen Š Stikkholder for Plug n Print-kortet Holdere for tildekningen av skanneren og den automatiske dokumentmateren Innenansicht nummeriert Innvendig beskrivelse Oversikt 7

8 Trådløstelefonens panel Monokrome Dect Farge Dect Paneel Dect Kombi Programtast til venstre õ Programmerbare taster (lagrede funksjoner på displayet) Programtast til høyre ô Programmerbar tast (den valgte funksjonen vises på displayet) / kall opp alternativene / bekreft valget Grønn tast Trykkes kort: telefonere / godta samtalen / handsfree / Trykkes lenge: nummerrepetisjon / slå på den trådløse telefonen Rød tast Trykkes kort: avslutte samtalen / avbryte menyfunksjonen / Trykkes lenge: slå av den trådløse telefonen Telefonboktast m Trykkes kort: kall opp apparatets telefonbok / Trykkes lenge: kalle opp telefonboken i den trådløse telefonen SMS-tast _ Kall opp SMS-menyen (funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk) Piltaster [ Kall opp menyfunksjonene / naviger i menyen / velg alternativer / beveg markøren / innstill lydstyrken C-tast C Returner til det forutgående menytrinnet / slett enkelte tegn OK-tast OK Kall opp menyfunksjonene / Bekreft inntastinger Telefonsvarertast 1/b trykkes lenge: kalle opp telefonsvarermenyen Tastaturlås */ Trykk lenge: slå tastaturlåsen på og av Tast 0 Legg inn spesialtegn R-tast R Svitsje mellom oppringninger (= samtale venter) Interkom-tast { Videresend en samtale til apparatet eller til andre trådløse telefoner LCD-displaysymboler Monokrome Dect Display Monochrome Dect Farge DECT Display Colour Dect Indikator for batterienes ladetilstand Telefon INT Intern telefonsamtale (= Intercom) med en annen trådløs telefon eller apparatet Telefon EXT Ekstern telefonsamtale SMS _ En ny SMS-melding er mottatt Telefonsvarer Telefonsvareren er slått på Vekkerklokke Alarmklokken er slått på Timer Timeren er slått på Påmeldingsnummer 1 Nummeret som er brukt for å påmelde den trådløse telefonen på basisstasjonen Farge DECT Tastaturlås ï Tastaturlåsen er slått på Hvilemodus ð Hvilemodusen er slått på (alle ringetoner er slått av) Batterier 8 Philips PPF

9 Panel Message ä Tennes, når nye meldinger er kommet inn/ liste over nye meldinger med undermenyer / blinker ved apparatfeil (for eksempel hvis det ikke er lagt inn en inkfilm) Dect (PPF 685/695 SPFX 48/49) { Under en telefonsamtale: Videresende en samtale til en bestemt trådløs telefon eller alle trådløse telefoner / I utgangsmodus: Finn trådløs telefon (alle påmeldte trådløse telefoner ringer) Mottakernummer Mottakernummertaster ë Trykkes kort: Kall opp en mottakernummeroppføring / Trykkes lenge: Rediger en mottakernummeroppføring Telefonbok ma Trykkes kort: Kall opp telefonbokoppføringer. Valg av oppføringer med [ / Trykk lenge: lagre en ny oppføring Faksbryter ¼/º/» Innstilling av timeren og faksmottaksmodi (= faksbryter). Innstilte modi i displayet (dag), (natt). Aktiverer timer i tillegg med Stopp (AB) STOP Avbryt funksjonen / Returner til utgangsmodus / Utmating av dokumenter / Avslutt avspilling av meldinger (AB) C Returner til det forutgående menytrinnet / Trykkes kort: Slett enkelte tegn / Trykkes lenge: Slett hele oppføringen / Under avspillingen: Slett enkeltmelding / I utgangsmodus: slette alle meldinger (modellavhengig) Piltaster [ Kall opp menyfunksjonene / naviger i menyen / velg alternativer / beveg markøren / innstill lydstyrken OK OK Kall opp menyfunksjonene / Bekreft inntastinger Start START Trykkes kort: start meldingsoverføringen / Trykkes lenge: start pollingen Telefonsvarer b Kall opp telefonsvarermenyen Hjelp i Trykkes kort: skriv ut hjelpesidene og innstillingslistene / Trykkes lenge: start første installeringsprosess Copy (SMS) COPY Trykkes kort: lag en kopi / Trykkes lenge: lag flere kopier / Skriv ut SMS Oppløsning ã Innstill høyere oppløsning for faks og kopiering (OPPLØS.:STANDARD, OPPLØS.:FIN, OP- PLØS.:FOTO) SMS (Støttes ikke overalt) _ Kall opp SMS-menyen (funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk) Siffertaster Siffertaster taste inn sifre, bokstaver og spesialtegn Trykkes kort: liste over de siste ti slåtte numrene (=repetisjonstast) / Trykkes lenge: liste over de siste ti oppringningene (= oppringerliste) Høyttaler (PPF /695 SPFX 48/49) ß Ring med telefonrøret pålagt apparatet / handsfri R Trykkes kort: tilføye en kort ringepause (hook-flash) som prefiks på hussentraler (PABX), eller for å hente frem spesialfunksjoner i det offentlige telefonnettet (PSTN) / Trykkes lenge: Tilføye en ringepause PPF Oversikt 9

10 3 Første igangsetting Pakkeinnhold Pakkeinnhold Primo Voice Apparat ƒ Telefonrør Spiralledning for telefonrør Papirholder Nettledning med støpsel (spesifikt for landet) Telefonledning med støpsel (spesifikt for landet) Pakkeinnhold Dect ˆ Ladestasjon Tre batterier Š Trådløs telefon Bruksanvisning Bruksanvisning med installeringshjelp (uten illustrasjon) Flere trådløse telefoner Avhengig av modellen er flere trådløse telefoner inkludert. Pakkeinnhold Sette inn papir Papirformat Før du kan motta eller kopiere dokumenter, må du sette inn papir. Vennligst bruk utelukkende egnet papir i standardformat A4 ( millimeter fortrinnsvis 80 g/ m 2 ). Observér informasjonene i de tekniske dataene. Sett inn papir Luft ut papirstabelen og rett den ut på et glatt underlag. På denne måten unngår du at flere ark trekkes inn samtidig. Forberede papiret Sette inn papir 1 Klaff armen til høyre for papirmateren forover. 2 Sett papiret inn i papirinntrekket. Du kan legge inn maksimalt 50 ark (A4 80 g/m²). 3 Klaff armen til høyre for papirinntrekket bakover for å fiksere papiret. Sette inn papir Pakkeinnhold Sette på papirholderen Sette på papirholderen Sett papirholderen inn i de dertil bestemte åpningene bak papirinntrekket. Sette på papirholderen Dersom en del skulle mangle eller være beskadiget, vennligst henvend deg til din fagforhandler eller vår kundeservice. Tilkoble telefonrøret Tilkoble telefonrøret Sett enden på spiralledningen inn i kontakten på telefonrøret. Sett den andre enden inn i kontakten som er merket med )-symbolet. Tilkoble telefonrøret 10 Philips PPF

11 Tilkoble telefonledningen Tilkoble telefonledningen Tilkoble telefonledningen Tilkoble telefonledningen til apparatet ved å sette den inn i kontakten som er merket med LINE koblingsenhet (Rj- 11-tilkopling). Sett telefonstøpselet inn i telefonens tilkoblingskontakt. Tilkoble telefonledningen Hussentraler 1 Tilkoble nettledningen Nettspenning på oppstillingsstedet Nettkabelapparat Tilkoble apparatets nettledning Tilkoble nettledningen Sett nettledningen inn i tilkoblingen på apparatets bakside. Tilkoble nettledningen til stikkontakten. Tilkoble nettledningen Nettledning ladestasjon Tilkoble ladestasjonens nettledning Tilkoble ladestasjonens nettledning til stikkontakten. Ladestation anschließen Maskinen er en analog faks (gruppe 3). Det er ikke en ISDN-faksmaskin (gruppe 4) og kan derfor ikke brukes direkte i en ISDN-tilkobling. Du må enten bruke en (analog) adapter eller en ISDN-tilkobling for analoge enheter. Dersom du tilkobler apparatet ditt som ekstraapparat til et telefonanlegg, må du sette det i ekstraapparatmodus (se også kapitlet Telefontilkoblinger og tilleggsapparater Seite 43). Kontrollér at nettspenningen på apparatet (typeskilt) stemmer overens med nettspeningen på oppstillingsstedet. Førstegangs installering Starte førstegangs installering Etter at du har tilkoblet apparatet til nettspenningen starter prosessen med førstegangs installeringen. Trykk i. Apparatet skriver ut en hjelpeside. Velge språk 1 Med [ velger du det ønskete displayspråket. Velge land Korrekt innstilling av landet Du må absolutt innstille landet der du bruker apparatet. Ellers er apparatet ikke tilpasset telefonnettet. Dersom ditt land ikke er oppført i listen, må du velge en annen innstilling og bruke en telefonledning som er riktig for landet. Rådfør deg med din fagforhandler. Innstille landet 1 Med [ velger du landet der du skal bruke apparatet. Etter inntastingen skriver apparatet ut enda en hjelpeside, og kontrollerer telefontilkoblingen. Taste inn nummeret Topptekst Ditt nummer og navn vises i den øvre randen på hver fakssending (= topptekst) og sendes sammen med dato, klokkeslett og sidenummer. Taste inn nummeret 1 Tast inn ditt nummer. Med # eller * kan du sette inn et plusstegn. Taste inn navnet Taste inn navnet 1 Tast inn ditt navn. Du taster inn bokstavene med siffertastene (se påskriften). Spesialtegn taster du inn med 0. Trykk den angjeldende tasten helt til den ønskete bokstaven eller det ønskete spesialtegnet vises på displayet. Med [ beveger du markøren. Med C sletter du enkelttegn. Etter inntastingen skriver apparatet ut en oversikt over funksjonene. Taste inn klokkeslett og dato Taste inn klokkeslett/dato 1 Angi klokkeslett, f.eks 1400 for kl. 2 Angi dato (alltid tosifret) f. eks for den 8. juni Hjelp 2 Første installeringsprosess Du kan når som helst starte den første installeringsprosessen på nytt. Trykk i og 2. Første igangsetting 11

12 Sett batteriene inn i den trådløse telefonen 1 Legg de nye batteriene inn med pluss- og minuspolene slik det beskrives på tegningen i akkumulatorrommet. Du må under ingen omstendighet sette engangsbatterier inn i den trådløse telefonen. Observér informasjonene i de tekniske dataene. 2 Legg dekselet på batterirommet, og skyv det til det sitter fast. 3 Sett den trådløse telefonen i ladestasjonen. Sett aldri den trådløse telefonen inn i ladestasjonen uten batterier. Sett den trådløse telefonen i ladestasjonen i minst tolv timer. Mens ladingen pågår kan batteriene bli litt varme; dette er ikke farlig. Ta den trådløse telefonen i bruk Koble inn den trådløse telefonen Trykk den grønne tasten i minst to sekunder for å slå på den trådløse telefonen. Den trådløse telefonen er klar Den trådløse telefonen er vanligvis klargjort for ditt apparat fra fabrikkens side. Trykk i utgangsmodus OK. På displayet vises på hvilken basisstasjon og hvilket nummer den trådløse telefonen er påmeldt. Ikke påmeldte trådløse telefoner Har du en modell med flere trådløse telefoner er kun en trådløs telefon påmeldt for ditt apparat. Legg batteriene inn som beskrevet over og meld på din trådløse telefon (se også kapitlet Telefontilkoblinger og tilleggsapparater, Side 43). 12 Philips PPF

13 4 Telefonfunksjoner For å finne ut hvordan du tilkobler ytterligere telefoner og hvilke funksjoner som er tilgjengelige, vennligst se kapittelet vedr. telefontilkoblinger og tilleggsutstyr,side 43. Telefonere med apparatet Slå det ønskete nummeret. Til dette finnes flere muligheter. Løft deretter av røret. Direkte oppringning Du kan også løfte av røret først, og deretter slå et nummer. Oppringningsprosessen starter med én gang. Slå et nummer manuelt: Slå det ønskete nummeret med siffertastaturet. Telefonbok: 1 Trykk ma Telefonbokoppføringer kan du også kalle opp ved å trykke OK, 11 og OK. 2 Med [ velger du en oppføring. Tast inn den første bokstaven med siffertastene for å navigere hurtigere i telefonboken. Du kan lagre en oppføring flere ganger med samme navn, men i en annen kategori. I telefonboken vises kategoriens første bokstav bak oppføringen. Mottakernummer: Trykk de ønskede mottakernummertastene (ë). Repetisjonsliste: Velg en oppføring fra listen over de valgte numre med [. Utgående anrop Du kan også kalle opp repetisjonslisten ved å trykke OK, 22 og OK. Oppringerliste: lenge (i minst to sekunder). Velg en oppføring fra oppringerlisten med [. Mottatte oppringninger Du kan også kalle opp oppringningslisten ved å trykke OK, 21 og OK. CLIP forutsetning For å få denne funksjonen til å fungere, må din telefontilkobling være aktivert for nummervisningen (CLIP) (avhengig av land og nettverk). Nummer og navn vises ikke dersom oppringeren undertrykker sitt nummer. Hente en bylinje Hussentraler Hussentraler (PABX) er helt vanlige i mange bedrifter og i noen privathjem. Du må slå et lokalt forvalg for å få en forbindelse fra en hussentral til det offentlige telefonnettet (PSTN). Tast inn prefikset for å komme til det offentlige telefonnettet før du taster inn det ønskete telefonnummeret, eller før du velger en lagret oppføring. Prefikset er vanligvis 0. Feil på lokalt forvalg I sjeldne tilfeller hender det at det lokale forvalget består av et annet siffer eller er tosifret. Ved eldre telefonanlegg kan det lokale forvalget være R (= Flash). Trykk R for å taste inn dette lokale forvalget. Dersom en forbindelse til det offentlige telefonnettet ikke er mulig, rådfør deg med telefonanleggets leverandør. Innrette en internlinje Om du bruker apparatet permanent på en internlinje, lagre prefikset med funksjonen 96 (se side 43). Kjeding av numre Du kan kombinere og bearbeide manuelt inntastete sifre og lagrede oppføringer før ringeprosessen starter. Hvis du for eksempel har lagret det lokale forvalgnummeret til en gunstig telefonoperatør (call-by-call) som en oppføring i telefonboken, velg denne oppføringen, og tast inn det etterfølgende nummeret manuelt, eller velg enda en lagret oppføring. Tilføye et ringeopphold Det kan være nødvendig å tilføye et ringeopphold når du slår telefonnummeret, for eksempel for det lokale forvalget, for et direkte nummer eller en subadresse eller for et rikstelefonnummer. Trykk R. Nummerets annen del slås først når det finnes en forbindelse til hovednummeret. Ringe med den trådløse telefonen Velg nummer Slå det ønskede nummeret. Til dette finnes det flere muligheter. Trykk deretter. Velg direkte Du kan også trykke først, og slå et nummer deretter. Oppringningsprosessen starter med én gang. Send en faks til apparatet Dersom du godtar en oppringning på den trådløse telefonen og hører at det dreier seg om et faksanrop (pipetone eller ingen lyd), kan du starte faksmottaket på apparatet. Trykk enten på START apparatet eller *5 på den trådløse telefonen. Slå et nummer manuelt: Slå det ønskede nummeret med siffertastaturet. Telefonbok i den trådløse telefonen: 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Med [ velger du en oppføring. Tast inn den første bokstaven med siffertastene for å navigere hurtigere i telefonboken. Dersom du har tilføyd ytterligere et nummer til oppføringen, vises denne oppføringen to ganger i telefonboken. Kategoriens symbol står foran navnet. Apparatets telefonbok: 1 Trykk m. 2 Med [ velger du en oppføring. Tast inn den første bokstaven med siffertastene for å navigere hurtigere i telefonboken. Repetisjonsliste: lenge (i minst to sekunder). Velg en oppføring fra listen over de valgte numre med [. Oppringningsliste: 1 Trykk [, og velg med [SAMT.. 3 Velg med [, utfra en liste et nummer som du vil velge. 5 Velg ut et nummer med [. Innstill lydstyrken Under en samtale kan du innstille lydstyrken på den trådløse telefonens høyttaler med [. Telefonfunksjoner 13

14 Slå opp et nummer Slå opp et nummer Under en samtale kan du slå opp et nummer i telefonboken. 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ TELEFONLISTE. 3 Velg med [ ønsket oppføring. Et menytrinn tilbake Med õretur kommer du tilbake til forrige menytinn. Hente frem ekstra telefonfunksjoner støttes ikke av alle land og nettverk (Funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk) Ekstra telefonfunksjoner Med apparatet kan du bruke ekstra telefonfunksjoner, så som samtaleveksling, trippelkonferanse eller viderekoblinger. Informasjon om disse funksjonene er tilgjengelige for din telefontilkobling får du hos ditt telefonselskap. Signalet til telefonsentralen for å hente frem disse tjenestene er en kort linjepause (hook-flash). Trykk R for å hente frem disse ekstra telefonfunksjonene. På apparatet Foreta ytterligere en oppringing 1 Trykk under en samtale R. 2 Tast inn det ønskede nummeret med siffertastaturet, eller velg en lagret oppføring. Trykk R, for å skifte mellom samtalene. Svitsje mellom samtaler Svitsje mellom samtaler Trykk R, for å skifte mellom samtalene. Godta en annen samtale Samtale venter Under en telefonsamtale kan du bli informert med et lydsignal om enda en oppringning (= samtale venter), dersom telefonoperatøren tilbyr denne tjenesten. Lydsignalet på apparatet for funksjonen samtale venter er slått av fra fabrikkens side. Godta en annen samtale For å ta imot en ny oppringning, tast R under en samtale. CLIP forutsetning For å få denne funksjonen til å fungere, må din telefontilkobling være aktivert for nummervisningen (CLIP) (avhengig av land og nettverk). Nummer og navn vises ikke dersom oppringeren undertrykker sitt nummer. Slå signaltonen for samtale venter på og av 1 Trykk på OK, 42 og OK. 2 Med [ velger du om du ønsker å slå funksjonen samtale venter på eller av. På trådløs telefon Godta en annen samtale Trykk under en samtale ô GODTA, for å ta imot den nye oppringningen. Skift samtale (= samtale venter) 2: Skift mellom samtaler Kortmelding: Trykk R, for å skifte mellom samtalene. 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ VEKSLE. Slipp til andre oppringning Velg videre nummer Kort beskjed: Trykk õ, og slå nummeret. 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ NY SAMTALE. 3 Oppgi det ønskede nummeret med siffertastaturet 4 Trykk ô Ring. 1: Avslutt en samtale Kort beskjed: Trykk õ og 1, for å avslutte den løpende samtalen og aktivere samtalen som venter. Handsfree På apparatet 1 Trykk ß, for å ringe med telefonrøret på apparatet. Du hører en ringetone gjennom høyttaleren. 2 Tast inn det ønskede nummeret med siffertastaturet, eller velg en lagret oppføring. Oppringningen starter med en gang. Feilslåtte sifre kan du ikke lenger korrigere. Telefonrør ved siden av apparatet Legg telefonrøret med mikrofonen opp ved siden av apparate for å oppnå en best mulig forståelse. På trådløs telefon Lavt batterinivå Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved lavt batterinivå. Sett den trådløse telefonen inn i ladestasjonen. Koble inn handsfri 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ HÅNDFRI. Koble ut handsfri 1 Velg på ny HÅNDFRI. 2 Trykk ô Deakt.. Handsfri inn-/utkobling Du kan koble inn og ut handsfri ved at du trykker på under en samtale. Stumkobling Stumkobling Under en samtale kan du sette telefonrøret på lydløst, dersom du ønsker å snakke med noen uten at samtalepartneren kan lytte på telefonen. På apparatet 1 Trykk under en samtale C. Din telefonsamtalepartner kan ikke høre deg lenger. 2 Trykk C på nytt, for å fortsette samtalen. 14 Philips PPF

15 På den trådløse telefonen Stumkobling på Dect 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ HEMMELIG. Din telefonsamtalepartner kan ikke høre deg lenger. 4 Trykk õ Avslutt, for å fortsette samtalen Stumkobling Du kan også stille den trådløse telefonen på lydløst henholdsvis oppheve stumkobling ved at du C trykkes lenge (i minst to sekunder). Ta opp telefonsamtale Ta opp telefonsamtale Du kan ta opp en telefonsamtale. Etter opptaket blinker ä-tasten og du høre opptaket som en melding på telefonsvareren. Ta opp telefonsamtale Du må informere samtalepartneren om at du tar opp telefonsamtalen. Ta opp telefonsamtale 1 Trykk på b under telefonsamtalen. Opptaket begynner. 2 Trykk b igjen for å avslutte opptaket. Viderekoble telefonsamtaler Viderekoble samtaler Du kan viderekoble telefonsamtaler på apparetet til påmeldte trådløse telefoner. Fra den trådløse telefonen kan telefonsamtalen viderekobles til apparatet eller til andre trådløse telefoner. Fra apparatet På en trådløs telefon 1 Trykk { under en samtale. 2 Slå det ønskede nummeret på den trådløse telefonen med siffertastaturet. 3 Legg på røret. På alle trådløse telefoner 1 Trykk under en samtale {. 2 Legg på røret. Fra den trådløse telefonen Til apparatet 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ SAMT.OVERFØR.. 4 Velg med [ HÅNDSETT 0. 6 Trykk, for å legge på. På andre trådløse telefoner Viderekoble Forutsetning telefonsamtaler flere apparater på Dect Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du har påmeldt flere trådløse telefoner og telefonene befinner seg innenfor apparatets rekkevidde. 1 Trykk under en samtale ô Meny. 2 Velg med [ SAMT.OVERFØR.. 4 Velg med [ den trådløse telefonen som du vil viderekoble samtalen til. 6 Trykk for å legge på. Hente tilbake telefonsamtale Du kan hente tilbake en viderekoblet telefonsamtale, før den oppringte trådløse telefonen heves. 1 Trykk ô Meny. 2 Velg med [ LEGGER PÅ. Før interne telefonsamtaler Fra apparatet Ring til en trådløs telefon 1 Løft av røret i utgangsmodus. 2 Trykk {. 3 Slå det ønskede nummeret på den trådløse telefonen med siffertastaturet. Ring til alle trådløse telefoner 1 Løft av røret når du er i utgangsmodus. 2 Trykk {. Avslutte interkom Du kan også avslutte en intern telefonsamtale ved å trykke { uten å legge på. Du kan føre enda en intern eller ekstern telefonsamtale. Fra den trådløse telefonen Ring til apparat 1 Trykk i utgangsmodus {. 2 Velg med [ HÅNDSETT 0. 3 Trykk ô Ring. Ring til andre trådløse telefoner Intercom Forutsetning Dect flere apparater Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du har påmeldt flere trådløse telefoner og telefonene befinner seg innenfor apparatets rekkevidde. 1 Trykk i utgangsmodus {. 2 Velg med [ den trådløse telefonen som du vil ringe til. 3 Trykk ô Ring. Nummervisning (CLIP) støttes ikke av alle land og nettverk (Funksjonen støttes ikke av alle land og nettverk) CLIP definisjon På apparatets og den trådløse telefonens display vises nummeret til det innkommende anropet. For at denne funksjonen skal fungere, må nummervisningen (CLIP = Caller Line Identification Presentation) være aktivert for din telefontilkobling. Informer deg hos hos din telefonoperatør. Det er mulig at nummervisningen er avgiftspliktig. Innstille landet Dersom nummervisningen ikke fungerer, selv om denne funksjonen er aktivert for din telefontilkobling, kontrollér at innstillingen stemmer overens med landet (se også kapitlet Innstillinger, Side 37). Telefonfunksjoner 15

16 Ikke besvarte anrop Vise telefonboknavn Ditt apparat viser navnet som du har brukt for å lagre abonnenten i telefonboken. Nummer og navn vises ikke dersom oppringeren undertrykker sitt nummer. På apparatet Ikke besvarte oppringninger Dersom du har fått oppringninger i ditt fravær, blinker ä-tasten. 1 Trykk ä. 2 Med [ blar du i listen over ikke besvarte anrop. Hvis du har mottatt ytterligere meldinger, velger du først de mottatte oppringningene med [ og bekrefter med OK. 3 Løft av røret eller trykk på den trådløse telefonen, for å ringe tilbake. På trådløs telefon Ikke besvarte anrop Dect Har du fått anrop når du har vært fraværende, vises en melding på displayet til den trådløse telefonen. 1 Trykk OK. 2 Med [ blar du i listen over ikke besvarte anrop. 3 Trykk på, for å ringe tilbake. 16 Philips PPF

17 5 Apparatets telefonbok Hjelp 3 Telefonfunksjoner Telefonbok I apparatets telefonbok kan du lagre oppføringer med flere numre og sammenfatte oppføringer til grupper. Du kan tilordne forskjellige ringetoner til oppføringene. Observér informasjonene i de tekniske dataene. Markørnavigering 1 Trykk i og 3, for å skrive ut en oversikt over telefonbokfunksjonene. Med [ beveger du markøren. Med C sletter du enkelttegn. Med STOP avslutter du menyen og returnerer til utgangsmodus. Lagre oppføringer 1 Trykk ma lenge (i minst to sekunder). Du kan også kalle opp denne funksjonen ved å trykke OK, 12 og OK. 2 Tast inn navnet. Du taster inn bokstavene med siffertastene (se påskriften). Spesialtegn taster du inn med 0. Trykk den angjeldende tasten helt til den ønskete bokstaven eller det ønskete spesialtegnet vises på displayet. 4 Med [ velger du kategorien som du ønsker å tildele et nummer: KATEGORI:HJEMME, KATE- GORI:JOBB, KATEGORI:MOBIL eller KATE- GORI:FAKS. 6 Tast inn nummeret. 7 Bekreft med OK. 8 Du kan tilordne en ringetone til nummeret. Med siffertastene 0 til 9 innstiller du en ringetone. Med [ innstiller du lydstyrken. 9 Bekreft med OK. Oppføringen lagres. Bearbeide oppføringer 1 Trykk på OK, 15 og OK. 2 Velg oppføringen du vil bearbeide med [. 4 Bearbeid navnet. 6 Med [ velger du kategorien som du ønsker å tildele et nummer: KATEGORI:HJEMME, KATE- GORI:JOBB, KATEGORI:MOBIL eller KATE- GORI:FAKS. 7 Bekreft med OK. 8 Tast inn nummeret. 9 Bekreft med OK. 10 Du kan tilordne en ringetone til nummeret. Med siffertastene 0 til 9 innstiller du en ringetone. Med [ innstiller du lydstyrken. 11 Bekreft med OK. Oppføringen lagres. Slette oppføringer 1 Trykk på OK, 16 og OK. 2 Velg med [ oppføringen som du ønsker å slette. 4 Bekreft SLETTE: JA med OK Grupper Grupper Du kan sammenfatte flere oppføringer i telefonboken til en gruppe. En melding sendes til alle medlemmer i gruppen. Tilføye gruppeoppføringer 1 Trykk på OK, 13 og OK. 2 Med [ velger du gruppen som du ønsker å opprette. Du kan tilføye oppføringer til gruppen, få vist gruppens medlemmer, slette gruppen, eller sende en faks til gruppen. 4 Velg med [ LEGG TIL MEDLEM?. 6 Med [ velger du oppføringen som du ønsker å tilføye til gruppen. 7 Bekreft med OK. 8 Gjenta trinnene 4 til 6 for å tilføye flere oppføringer til gruppen. 9 Trykk STOP for å avbryte inntastingen. Vise gruppeoppføringer 1 Trykk på OK, 13 og OK. 2 Med [ velger du gruppen som du ønsker å få vist. 4 Velg med [ VIS MEDLEM?. 6 Med [ blar du i gruppens oppføringer. 7 Trykk STOP to ganger for å returnere til utgangsmodusen. Slette enkelte eller alle gruppeoppføringer Slette en enkelt gruppeoppføring 1 Trykk på OK, 13 og OK. 2 Med [ velger du gruppen der du ønsker å slette en oppføring. 4 Velg med [ SLETT MEDLEM?. 6 Velg med [ oppføringen som du ønsker å slette. 7 Bekreft med OK. 8 Velg med [ SLETTE: JA. 9 Bekreft med OK. Oppføringen slettes. Apparatets telefonbok 17

18 Slette en gruppe 1 Trykk på OK, 13 og OK. 2 Med [ velger du gruppen som du ønsker å slette. 4 Velg med [ SLETT MEDLEM?. 6 Velg med [ SLETTE: ALLE. 7 Bekreft med OK. Alle gruppens oppføringer slettes. Mottakernummer Mottakernummer 6 taster Du kan tilordne 6 mottakernumre til numre som du slår ofte. Med mottakernummertastene kaller du disse numrene hurtig opp. Tildele eller endre kortvalgoppføringen 1 Trykk måltasten (ë), som du ønsker å tildele eller forandre, lenge (i minst to sekunder). Du kan også kalle opp denne funksjonen ved å trykke OK, 14 og OK. 3 Med [ velger du oppføringen i telefonboken som du ønsker å tildele denne måltasten. Slett kortnummer-oppføringer Slett kortnummer-oppføringer Med denne funksjonen sletter du ikke bare kortvalgoppføringen, men hele oppføringen fra telefonboken. Overskriv kortvalgoppføringen dersom du skal forandre tilordningen. 1 Trykk kortnummertasten (ë), hvis oppføring du vil slette. Du kan også kalle opp denne funksjonen ved å trykke OK, 14 og OK. 2 Trykk C. 3 Trykk OK for å bekrefte. 18 Philips PPF

19 6 Telefonbok i den trådløse telefonen Begrensede telefonbokfunksjoner Slette og avslutte Lagre oppføringer Ikke tilføy apparatoppføringer 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Velg med [ <Ny>. 3 Tast inn navnet. Du taster inn bokstavene med siffertastene (se påskriften). Spesialtegn taster du inn med 0eller#. Trykk den gjeldende tasten så lenge eller så ofte helt til det ønskede tegnet vises på displayet. 5 Tast inn nummeret. 7 Med [ velger du kategorien som du ønsker å tildele et nummer: HJEM, ARBEID, MOBIL eller FAKS. 8 Bekreft med OK. Bearbeide oppføringer Ikke bearbeid apparatoppføringer 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Velg oppføringen du vil bearbeide med [. 3 Trykk ô Valg. 4 Velg med [ REDIGER. 6 Endre navnet. Med C sletter du enkelttegn. 7 Bekreft med OK. 8 Endre nummeret. 9 Bekreft med OK. 10 Med [ velger du en kategori. 11 Bekreft med OK. Slett oppføring 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Velg med [ oppføringen som du ønsker å slette. 3 Trykk ô Valg. 4 Velg med [ SLETT. 6 Bekreft slettingen med ô Ja. Tilføy ekstra nummer Tilleggsnummer Når det gjelder apparatets telefonbok er ikke alle den trådløse telefonens funksjoner tilgjengelige. Med C sletter du enkelttegn. Med avslutter du menyen og returnerer til utgangsmodus. Du kan kun tilføye oppføringer i den trådløse telefonens telefonbok. Du kan kun bearbeide oppføringer i den trådløse telefonenes telefonbok. Dersom du har tilføyd ytterligere et nummer til oppføringen, vises denne oppføringen to ganger i telefonboken. Kategoriens symbol står foran navnet. 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Velg oppføringen du vil bearbeide med [. 3 Trykk ô Valg. 4 Velg med [ LEGG TIL NR.. 6 Tast inn nummeret. 7 Bekreft med OK. 8 Med [ velger du en kategori. 9 Bekreft med OK. Endre ringetone Endre ringetone Du kan tilvise en egen ringetone for hver oppføring. Slik kan du for eksempel skille mellom jobb- og private anrop. CLIP forutsetning For å få denne funksjonen til å fungere, må din telefontilkobling være aktivert for nummervisningen (CLIP) (avhengig av land og nettverk). Nummer og navn vises ikke dersom oppringeren undertrykker sitt nummer. 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Velg oppføringen du vil bearbeide med [. 3 Trykk ô Valg. 4 Velg med [ RINGETONE. 6 Velg med [ ønsket ringetone. 7 Bekreft med OK. Kall på alternativer Apparatets telefonbokoppføringer 1 Trykk m. 2 Med [ velger du den ønskete oppføringen. 3 Trykk ô Valg. 4 Med [ velger du det ønskede alternativet. Du kan vise detaljer om oppføringene, ringe nummeret, sende en SMS-melding til nummeret eller finne en annen oppføring. Telefonbokoppføringer i den trådløse telefonen 1 Trykk m lenge (i minst to sekunder). 2 Med [ velger du den ønskete oppføringen. 3 Trykk ô Valg. 4 Med [ velger du det ønskede alternativet. Du kan vise detaljer om oppføringen, ringe nummeret, sende en SMS-melding til nummeret, redigere eller slette oppføringen, tilvise oppføringen en spesiell ringetone eller tilføye et ekstra nummer, eller finne en annen oppføring eller lagre en ny oppføring. Telefonbok i den trådløse telefonen 19

20 7 Trådløs telefon Finn trådløs telefon Bruk søkefunksjonen Denne funksjonen hjelper deg å finne trådløse telefoner som du har lagt ett eller annet sted. Den trådløse telefonen må være på meldt apparatet og innenfor rekkevidde. Trykk på apparatet {. Alle trådløse telefoner som er påmeldt ringer i ca. ett minutt. Søk Dect Du kan også kalle opp denne funksjonen ved å trykke OK, 81 og OK. Slå av og på Du kan slå av din trådløse telefon for å spare strøm. Trykk lenge (i minst to sekunder) for å slå av den trådløse telefonen. Trykk lenge (i minst to sekunder) for å slå på den trådløse telefonen. Naviger i menyen: Naviger i menyen: Trykk én av de to piltastene [ for å åpne funksjonsmenyen. Med [ blar du gjennom menyen. Med OK velger du en menyfunksjon. Med C kommer du tilbake til forrige menytinn. Med avslutter du menyen og returnerer til utgangsmodus. Låse tastene På den monokrome DECT-telefonen 1 Trykk [ og velg med [ INNSTILLINGER. 3 Velg [ SIKKERHET. 5 Velg [ TASTELÅS. 7 Trykk ô Ja for å slå på funksjonen. Trykk õ Nei for å slå av funksjonen. På DECT farge-telefonen 1 Trykk [, og slå nummeret med [ SIKKERHET. 3 Velg [ TASTELÅS. 5 Trykk ô Ja for å slå på funksjonen. Trykk õ Nei for å slå av funksjonen. Aktivere alarmtelefonnummeret Nødnummer Med denne funksjonen kan du lagre et nummer som nødnummer. Er nødnummeret aktivert, vil nummeret velges straks du trykker. Du kan velge og ringe andre telefonnumre med siffertastene. Nødnummer Vi anbefaler at du med denne funksjonen ikke lagrer virkelige nødnummere (som politi eller brannvesen), slik at du ikke ringer disse nødnumrene i vanvare. På den monokrome DECT-telefonen 1 Trykk [ og velg med [ INNSTILLINGER. 3 Velg [ SIKKERHET. 5 Velg med [ NØDSAMTALE. 7 Trykk õ REDIGER. 8 Velg [ AKTIVER for å slå på funksjonen. Velg [ DEAKTIVER for å slå av funksjonen. 9 Bekreft med OK. Nødanrops-funksjon For å aktivere funksjonen må du først legge inn et nummer. Dette nummet forblir lagret. Endre nødnummer 1 Trykk [ og velg med [ INNSTILLINGER. 3 Velg [ SIKKERHET. 5 Velg med [ NØDSAMTALE. 7 Trykk õ REDIGER. 8 Velg [ ENDRE NR.. 9 Bekreft med OK. 10 Tast inn nummeret. 11 Bekreft med OK. På DECT farge-telefonen 1 Trykk [, og slå nummeret med [ SIKKERHET. 3 Velg med [ NØDSAMTALE. 5 Trykk õ REDIGER. 6 Velg [ AKTIVER for å slå på funksjonen. Velg [ DEAKTIVER for å slå av funksjonen. 7 Bekreft med OK. Nødanrops-funksjon For å aktivere funksjonen må du først legge inn et nummer. Dette nummet forblir lagret. Ende alarmtelefonnumeret 1 Trykk [, og slå nummeret med [ SIKKERHET. 3 Velg med [ NØDSAMTALE. 5 Trykk õ REDIGER. 6 Velg [ ENDRE NR.. 7 Bekreft med OK. 8 Tast inn nummeret. 9 Bekreft med OK. 20 Philips PPF

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO

PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9351664

Brukerhåndbok 9351664 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

INNHOLD. 16-19 KORT OVERSIKT 16 Håndsett 17 Baseenhet (Calios A1) 18 Baseenhet (Calios) 19 Display Symboler og deres betydning

INNHOLD. 16-19 KORT OVERSIKT 16 Håndsett 17 Baseenhet (Calios A1) 18 Baseenhet (Calios) 19 Display Symboler og deres betydning 02 Calios_no 29.06.2007 8:30 Uhr Seite 2 INNHOLD 5-7 INFORMASJON 5 Forord 5 Råd vedrørende bruk 5-6 Sikkerhetsregler 7 Miljø 7 Pakningen 7 Engangsbatterier og oppladbare batterier 7 Produktet 8-13 IDRIFTSSETTELSE

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer