KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65"

Transkript

1 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette Panasonic-produktet. Les håndboken nøye før du tar i bruk produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk. Bruk bare batterier som er godkjente av Panasonic. Lad batteriene i ca. 6 timer før du bruker telefonen for første gang. For detaljer, se Å lade batteriene, Side 78 i håndboken. R I denne håndboken er endelsene til hvert modellnummer utelatt med mindre det er nødvendig å inkludere dem. R Illustrasjonene, f.eks. noen taster, kan avvike fra utseendet på selve produktet. R Noen produkter og funksjoner som er beskrevet i dette dokumentet, kan være utilgjengelige i landet eller området ditt. Kontakt telefonsystemleverandøren din. R Innholdet og utformingen av programvaren kan endres uten varsel. Dokumentversjon:

2 Introduksjon Introduksjon Denne håndboken beskriver installasjons- og bruksinformasjon for KX-TGP600, KX-TPA60 og KX-TPA65. Relatert dokumentasjon R Hurtigstartveiledning Beskriver grunnleggende informasjon om installasjonen og forholdsregler for sikkerhet for å forhindre personskade og/eller skade på eiendom. R Administratorveiledning Beskriver detaljert informasjon om konfigurasjon og bruk av enheten. Denne veiledningen beskriver bare informasjon om KX-TGP600. Disse dokumentene er tilgjengelige på nettstedet til Panasonic på: For fremtidig referanse Skriv ned informasjonen i feltet nedenfor for fremtidig referanse. R Serienummeret på dette produktet finner du på etikettene på følgende steder: Baseenhet (KX-TGP600): baksiden av enheten Telefon (KX-TPA60): innsiden av batterirommet på baksiden av telefonen Lader (KX-TPA60): bunnen av laderen Bordapparat (KX-TPA65): bunnen av telefonen Du bør notere serienumrene til enhetene i feltet nedenfor og ta vare på håndboken som bevis på kjøpet, for å lette identifiseringen dersom de blir stjålet. MODELLNR. SERIENR. KJØPSDATO FORHANDLERENS NAVN FORHANDLERENS ADRESSE FORHANDLERENS TLF. NR. 2

3 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Viktig informasjon...4 For brukere i europeiske land...5 For best ytelse...6 Batteri-informasjon (bare KX-TPA60)...7 Før du tar i bruk telefonene Før du tar i bruk telefonene...9 Informasjon om tilbehør...11 Kontrollplassering...14 Skjermen og ikoner...25 Justere volumet...36 Logg for innkommende/utgående samtaler...37 Parallellmodus (bare KX-TPA65)...38 Angi passordet...39 Tastelås...39 Velge skjermspråk...40 Taste inn tegn...40 Slå på/av (bare KX-TPA60)...41 Strømsparingsmodus...41 Grunnleggende bruk...41 Ringe Ringe...43 Grunnleggende om ringing...43 Enkel oppringing...44 Utføre en Multicast Voice Paging-samtale...47 Motta samtaler Motta samtaler...48 Svare på samtaler...48 Håndfrimodus...49 Svare på intercom-samtaler...50 Lydløs...50 Støy reduktion (bare KX-TPA60)...50 Under en samtale Under en samtale...52 Før du går fra arbeidsplassen din Samtaleoverføring / Ikke forstyrr...57 Å lytte til telefonsvareren (bare når du er tilkoblet KX-TGP600)...57 Bruke telefonboken Bruke telefonboken...58 Bruke telefonboken til den trådløse telefonen...59 Å bruke baseenhetens telefonbok (bare når du er tilkoblet en annen baseenhet enn KX-TGP600)...65 Å bruke ekstern telefonbok (bare når du er tilkoblet KX-TGP600)...67 Tilpassing av telefonen Tilpassing av telefonen...68 Installasjon og oppsett Installasjon og oppsett...75 Tilkoblinger...77 Å oppdatere programvaren...81 Å registrere/avregistrere en trådløs telefon/ skrivebordstelefon på KX-TGP Appendiks Appendiks

4 Viktig informasjon Viktig informasjon Datasikkerhet R Denne telefonen kommuniserer ved hjelp av digitale signaler som er vanskelige å fange opp. Det er imidlertid mulig at signalene blir fanget opp av en tredjepart. R For å unngå uautorisert tilgang til dette produktet: Hold passord (f.eks. PIN-kode for registrering) hemmelig. Endre standardpassordet. Angi et passord som er tilfeldig og som er vanskelig å gjette. Endre passordet regelmessig. R Dette produktet kan lagre privat/konfidensiell informasjon. For å beskytte privatliv/konfidensialitet anbefaler vi at du sletter informasjon som telefonbok eller anropslogg fra minnet før du kaster, overfører eller returnerer produktet, eller får produktet reparert. R Angi passordet når du registrerer telefonen/bordtelefonen på baseenheten. R Det anbefales at du låser telefonboken eller anropsloggen for å hindre at lagret informasjon kan leses når du går rundt med telefonen eller dersom du mister den. Informasjon for brukere om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Informasjon for brukere om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Disse symbolene på produktene, emballasjen og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering av gamle produkter og brukte batterier, vennligst ta dem med til gjenvinningsstasjoner, i henhold til nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene er du med på å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø, som kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering. For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter og batterier, vennligst ta kontakt med kommunen du bor i, avfallshåndteringsanlegget eller stedet du kjøpte gjenstanden. Man kan straffes for uriktig håndtering av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning. For bedriftskunder i EU Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med forhandleren eller leverandøren din for nærmere informasjon. Informasjon om deponering i andre land utenfor EU Disse symbolene gjelder bare i EU. Dersom du ønsker å kaste disse gjenstandene, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandlere og spør om riktig fremgangsmåte for håndtering. for batterisymbol (to nederste symboleksempler): Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I slike tilfeller må man følge kravene som er satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder. 4

5 Viktig informasjon For brukere i europeiske land Den følgende erklæringen gjelder bare KX-TGP600CE/KX-TGP600UK/KX-TPA60CE/KX-TPA60UK/ KX-TPA65CE/KX-TPA65UK/KX-TPA65X Denne enheten er en DECT flyttbar stasjon som opererer i frekvensbåndet fra 1880 til 1900 MHz. Bruk av denne enheten er generelt tillatt i alle EU-land. Panasonic System Networks Co., Ltd. erklærer at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringer for de relevante Panasonic-produktene beskrevet i denne håndboken, er tilgjengelige for nedlasting fra: Kontakt en autorisert representant: Panasonic Testing Center Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Ecodesign information Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Regulation No.801/2013. ======================================= Please visit here: click [Downloads] Energy related products information (Public) ======================================= Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site above. 5

6 Viktig informasjon For best ytelse Driftsområde R Driftsområdet avhenger av topografien på kontoret ditt, vær eller bruksforholdene, fordi signalene overføres med radiobølger mellom basestasjonen og telefonen/bordtelefonen. R Vanligvis vil man få større rekkevidde utendørs enn innendørs. Hvis det er hindringer, f.eks. vegger, kan støy forstyrre telefonsamtalene dine. Spesielt høye metallbokhyller og armerte betongvegger kan begrense driftsområdet. R Telefonen/bordtelefonen vil ikke fungere når den er for langt unna baseenheten, avhengig av strukturen på bygningen. R Vi anbefaler at du holder i den nederste delen av telefonen, for å sikre god samtalekvalitet. Dette fordi antennen befinner seg i den øverste delen av telefonen (bare KX-TPA60). Støy Sporadisk støy eller interferens kan oppstå på grunn av elektromagnetisk stråling fra objekter som kjøleskap, mikrobølgeovner, fakser, TV-er, radioer eller datamaskiner. Hvis telefonsamtalene dine forstyrres av støy, hold telefonen/bordtelefonen unna disse elektriske apparatene. Miljø R Hold produktet unna varmeapparater og enheter som genererer elektrisk støy, som lysrør og motorer. Disse støykildene kan påvirke ytelsen til produktet. R Ikke plasser produktet i et rom hvor temperaturen er lavere enn 0 C (32 F) eller høyere enn 40 C (104 F). R For å unngå skader må du bare lade batteriene i temperaturer fra 5 C (41 F) til 40 C (104 F). R La det være 10 cm (3 15/16 in) klaring rundt produktet for ventilasjon. R Unngå omgivelser med mye røyk, støv, fuktighet, mekanisk vibrasjon, støt eller direkte sollys. R Apparatet er laget for å bli installert og brukt under kontrollerte forhold for omgivelsestemperatur og fuktighet. Rutinemessig behandling R Koble strømadapteret fra stikkontakten og koble fra Ethernet-kabelen før rengjøring. R Tørk av produktet med en myk klut. R Ikke rengjør produktet med skurepulver eller kjemiske middel, som bensin eller tynner. R Ikke bruk flytende rengjøringsmiddel eller spray. R Rengjør ladestasjonen med jevne mellomrom. Plassering R Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet. R Pass på at objekter ikke faller på produktet og at det ikke kommer væske inn i det. R Plasser laderen på et flatt underlag. R Plasser KX-TPA65 på et sted der signalstyrkeindikatoren viser enten middels ( ) eller sterkt ( ) signal. 6

7 Viktig informasjon Batteri-informasjon (bare KX-TPA60) Etter at batteriene er fulladet (ved 25 C [77 F]): Bruk Når du snakker (Bakgrunnslys av *1, smalbåndsmodus) Når du snakker (Bakgrunnslys på *2, bredbåndsmodus) Når den ikke brukes (standby) Brukstid Opptil ca. 11 t Opptil ca. 8 t Opptil ca. 200 t *1 Når innstillingen "Taler" for "Bakgrunn lys" er satt til "AV". Se Displayvalg, Side 89 for detaljer. *2 Når innstillingen "Taler" for "Bakgrunn lys" er satt til "PÅ". Se Displayvalg, Side 89 for detaljer. R Brukstiden kan være kortere enn nevnt ovenfor, avhengig av bruksforhold og omgivelsestemperatur. R Batteriene vil tømmes sakte, selv når telefonen er slått av. R Telefonen kan motta samtaler når den lades. R Batteriforbruket øker når telefonen er utenfor rekkevidde (slå av telefonen hvis " " blinker). R Rengjør telefonen og ladekontaktene med en myk, tørr klut én gang i måneden. Rengjør oftere hvis enheten utsettes for fett, støv eller høy fuktighet. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende batteriene ikke lader ordentlig. Varsel om lavt batteri Batteriene må lades i følgende situasjoner: R Batterinivåindikatoren vises som tom (" ") og alarmen går *1. R "Lade batteri" vises. Telefonen vil ikke kunne brukes i et slikt tilfelle. *1 Hvis varsel om lavt batteri oppstår under en samtale, vil samtalen bli brutt etter 1 minutt og telefonen slå seg av 1 minutt senere. Skifte batteriene Hvis batterinivåindikatoren vises som tom (" ") etter at telefonen er brukt en kort tid, selv om batteriene var fulladet, bør batteriene skiftes. Før du skifter batteriene, må du kontrollere at advarselen om lavt batteri vises og slå av strømmen for å hindre tap av minne. Skift ut batteriene og lad de nye batteriene i ca. 6 timer. Hvis du skifter batteriene før varselet om lavt batteri vises, kan ikonet for batteristyrken vise feil. I slike tilfeller bruker du telefonen som normalt med de nye batteriene i. Når advarselen om lavt batterinivå vises, lad batteriene i ca. 6 timer. Ikonet for batteristyrken vil da vise korrekt. Å sette inn batterier, se Batteriinstallasjon, Side 78. R Bruk bare batteriene AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mah. (Kontakt telefonforhandleren/serviceleverandøren din.) R Hvis batteriene skiftes ut på feil måte, kan det oppstå eksplosjoner. (Bare for USA og Canada) Resirkulerbare nikkelmetallhybridbatterier driver produktet du har kjøpt. Ring BATTERY for informasjon om hvordan du kan resirkulere batteriene. 7

8 Viktig informasjon Viktig melding om riktig bruk og lading av Ni-MH-batterier På grunn av utformingen utsettes batteriene for noe slitasje. Levetiden til batteriene er også avhengig av riktig vedlikehold. Lading og utlading er de viktigste faktorene. Du bør legge merke til følgende for å opprettholde livet til batteriene så lenge som mulig. Ni-MH-batterier har en form for hukommelse, "minneeffekten". Hvis fulladede batterier brukes flere ganger i bare 15 minutter i telefonen før de lades på nytt, vil kapasiteten til batteriene reduseres til 15 minutter på grunn av minneeffekten. Derfor bør du lade batteriene helt ut, det vil si at du bruker dem til batterinivåindikatoren vises som tom (" "). Deretter kan du lade dem som beskrevet i håndboken. Når minneeffekten har inntruffet, er det mulig å oppnå nesten full kapasitet av Ni-MH-batteriene ved lading og utlading flere ganger etter hverandre. Ni-MH-batterier kan også selvutlades. Denne selvutladingen avhenger av omgivelsestemperaturen. Ved temperaturer under 0 C (32 F) vil selvutladingen være lavest. Høy luftfuktighet og høye temperaturer bidrar til selvutladingen. Også langtidslagring vil føre til selvutlading. FORSIKTIG EKSPLOSJONSFARE HVIS BATTERIENE BYTTES UT MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. 8

9 Før du tar i bruk telefonene Før du tar i bruk telefonene Systemoversikt <Når baseenheten er en KX-TGP600> KX-TGP600 er en trådløs SIP telefon, som består av en baseenhet, en trådløs telefon og en trådløs bordtelefon og har følgende funksjoner. Telefonen er den samme som KX-TPA60 og bordtelefonen er den samme som KX-TPA65. R Kan utvides med trådløse telefoner / bordtelefoner [seriene KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT *1 (unntatt KX-UDT111)]. Opptil 8 telefoner totalt. R Opptil 8 samtidige samtaler (smalbåndsmodus) eller opptil 4 samtidige samtaler (bredbåndsmodus) R Høy lydkvalitet ved hjelp av støyreduksjon og feilrettingsteknologi R Du kan øke signalområdet til baseenheten ved å bruke en KX-A406. R Hvis du vil koble til et KX-UDT *1 -serien håndsett (unntatt KX-UDT111) til KX-TGP600, må du først laste ned fastvaren fra denne nettsiden og oppdatere KX-TGP600. Når du registrerer et KX-UDT-serien håndsett til KX-TGP600, oppdateres håndsettet automatisk. Det er noen forskjeller i funksjonaliteten mellom KX-TPA60/KX-TPA65 og KX-UDT-serien håndsett. Se denne nettsiden for mer informasjon. "Download" "KX-TGP600 series" *1 For KX-UDT-serien, versjon eller nyere av programvarefilen KX-A406 KX-TPA60 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 KX-UDT-serien *1 : Internett 9

10 Før du tar i bruk telefonene <Når baseenheten ikke er en KX-TGP600> KX-TPA60 og KX-TPA65 støtter standarden CAT-iq (Cordless Advanced Technology-internet and quality) 2.0 og kan tilkobles og brukes med alle baseenheter som støtter denne standarden. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600, men tilgjengeligheten til noen funksjoner og spesifikasjonene til visse innstillinger og handlinger vil avhenge av baseenheten som brukes. KX-TPA60 KX-TPA65 : Internett : Annen baseenhet enn KX-TGP600 10

11 Før du tar i bruk telefonene Informasjon om tilbehør Medfølgende tilbehør KX-TGP600 AC-adapter til baseenhet: 1 DC output: 6,5 V Modell nr. KX-TGP600/KX-TGP600C/ KX-TGP600LA KX-TGP600AL KX-TGP600A01/KX-TGP600CE/ KX-TGP600RU KX-TGP600LC KX-TGP600UK Del nr. PQLV219 PQLV219AL PQLV219CE PQLV219BX PQLV219E AC-adapter til lader: 1 *1 DC output: 5,5 V Modell nr. KX-TPA60/KX-TPA60C/ KX-TPA60LA KX-TPA60AL KX-TPA60CE/KX-TPA60RU KX-TPA60LC KX-TPA60UK Del nr. PNLV226 PNLV226AL PNLV226CE PNLV226BX PNLV226E Lader: 1 Batterier *2 : 2 Belteklips: 1 Ethernet-kabel: 1 Skruer: 2 Skiver: 2 *1 AC-adapteret kommer festet til laderen. *2 Oppladbare AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mah-batterier 11

12 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA60 AC-adapter til lader: 1 DC output: 5,5 V Modell nr. KX-TPA60/KX-TPA60C/ KX-TPA60LA KX-TPA60AL KX-TPA60CE/KX-TPA60RU KX-TPA60LC KX-TPA60UK Del nr. PNLV226 PNLV226AL PNLV226CE PNLV226BX PNLV226E Lader: 1 Batterier *1 : 2 Belteklips: 1 *1 Oppladbare AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mah-batterier KX-TPA65 AC-adapter til bordtelefon: 1 DC output: 6,5 V Modell nr. KX-TPA65/KX-TPA65C/ KX-TPA65LA KX-TPA65AL KX-TPA65CE/KX-TPA65RU KX-TPA65LC KX-TPA65UK Del nr. PQLV219 PQLV219AL PQLV219CE PQLV219BX PQLV219E Telefonledning: 1 Telefon: 1 Stasjon: 1 Bare for brukere i USA Hvis du vil bestille tilbehør, ring gratis til

13 Før du tar i bruk telefonene Valgfritt tilbehør KX-TPA65 Element Veggmonteringssett Modell nr. KX-TPA65/KX-TPA65C: KX-A440 KX-TPA65AL/KX-TPA65CE/KX-TPA65LA/KX-TPA65LC/KX-TPA65RU/ KX-TPA65UK: KX-A440X 13

14 Før du tar i bruk telefonene Kontrollplassering Baseenhet (KX-TGP600) Statusindikator Farge Status Lysmønster Betydning Grønn På R Baseenheten er koblet til Internett. Oppstartsprosessen er fullført og du kan nå ringe og motta samtaler via Internett. Sakte blinking Rask blinking R Baseenheten blir brukt for en samtale. R Baseenheten laster ned data. Ikke koble Ethernet-kabelen eller AC-adapteret fra baseenheten før STATUS-indikatoren slutter å blinke og lyser konstant grønt. R Telefonen/bordtelefonen er opptatt. Rød På R Når baseenheten er skrudd på, lyser STATUS-indikatoren rødt i ca. 40 sekunder. Sakte blinking Rask blinking R Baseenheten registrerer en telefon/bordtelefon. R Baseenheten søker telefoner/bordtelefoner (ved å bruke telefonlokaliseringsknappen). 14

15 Gul På R Baseenhetens IP-adresse kan være i konflikt med IP-adressene til andre enheter i det lokale nettverket. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Sakte blinking Rask blinking Sakte veksling (Rødagrønnagulaav) Rask veksling (Rødagrønnagulaav) R Baseenheten innhenter en IP-adresse eller konfigurasjoner. Vennligst vent. R Baseenheten registrerer telefonsystemet ditt. Vennligst vent. R Hvis STATUS-indikatoren fortsetter å blinke, kontrollerer du følgende: Nettverksinnstillingene er kanskje ikke riktige. Kontakt administratoren din. Mange installasjonsproblemer kan løses ved å tilbakestille alt utstyr. Slå først av modem, ruter, hub, baseenhet og datamaskin. Slå deretter enhetene på en om gangen i denne rekkefølgen: modem, ruter, hub, baseenhet og datamaskin. Hvis du ikke får tilgang til Internett-sider via datamaskinen, sjekk om telefonsystemet har tilkoblingsproblemer i området ditt. For mer feilsøkingshjelp, kontakt administratoren din. R Koble fra baseenhetens AC-adapter for å tilbakestille enheten, koble deretter til AC-adapteret igjen. Hvis STATUS-indikatoren fremdeles blinker raskt, kan det være et problem med baseenhetens maskinvare. Kontakt telefonsystemleverandøren din. Baseenheten er i vedlikeholdsmodus. Slå baseenheten av og så på igjen. Baseenheten starter på nytt. Vent litt. Av R Baseenheten er slått av. R Ethernet-kabelen er ikke riktig tilkoblet. Koble den til. R Nettverksenhetene (hub, ruter, osv.) er slått av. Sjekk LED-lysene for koblingsstatusen til enhetene. R Indikatorens blinkemønster er slik: Sakte blinking: 60 ganger per minutt Rask blinking: 240 ganger per minutt Før du tar i bruk telefonene Telefonlokaliseringsknapp Du kan lokalisere en feilplassert telefon/bordtelefon ved å søke etter den. Hvis du trykker på knappen én gang til, eller det har gått 60 sekunder, stoppes søket etter telefonen. Du kan også registrere telefonen/bordtelefonen til baseenheten ved å holde inne knappen i omtrent 3 sekunder. Se Registrering av trådløs telefon / skrivebordstelefon ved hjelp av baseenheten, Side 81 for detaljer. 15

16 Før du tar i bruk telefonene Telefon (KX-TPA60) [Bakside] (bare KX-TPA60) (bare KX-TPA60C) (bare KX-TPA60RU) (Alle andre modeller) Ringe-/lade-/meldingsindikator Status Farge Lysmønster Betydning Rød På Lader Sakte blinking Det er en ny tapt samtale eller talemelding. Rask blinking Mottar en samtale Av Fulladet eller telefonen er ikke koblet til laderen. 16

17 Før du tar i bruk telefonene Hodetelefonplugg Hodetelefoner kan brukes med denne enheten. (Ikke alle funksjoner med hodetelefonene kan garanteres.) For oppdatert informasjon om hodetelefoner som har blitt testet med denne enheten, se følgende nettside: (TALE/høyttaler)-tast Brukes til å opprette eller motta samtaler, eller veksle mellom mottakermodus og håndfrimodus under en samtale. Under en samtale der det brukes hodetelefoner, vil ikke håndfrimodus fungere. Navigeringstast Navigeringstasten omfatter fire piltaster og én midttast. Piltastene brukes til å justere ringe-/mottakervolum eller å flytte markøren for å velge et element. Midttasten brukes til å bekrefte et valg. Når du er i standby-modus, vil det å trykke på tastene føre til følgende: VENSTRE ( ) Brukes til å vise loggen for innkommende samtaler. *1 OPP ( ) Brukes til å justere ringevolumet. HØYRE ( ) Brukes til å åpne telefonboken. *1 NED ( ) Brukes til å vise loggen for utgående samtaler. SENTER Brukes til å vise menyen. I denne håndboken, når du blir bedt om å "trykke OK ", kan du også trykke på [SENTER]-tasten for å bekrefte valget. *1 Når BroadCloud (Presence) er aktivert, vil telefonen fungere på denne måten. Kontakt administratoren din for mer informasjon. VENSTRE: Brukes til å vise Presence. HØYRE: Brukes til å vise Favoritter. / /[HOLD/MSG]-tast Under samtaler brukes den til å sette samtaler på vent. I standbymodus brukes den til å hente en ventende samtale eller for å få tilgang til meldinger på telefonsvarer hvis ingen samtale er på vent. (Lydløs)-tast Brukes til å slå av og på lyden når du holder tasten inne i mer enn 2 sekunder i standby-modus. Se Lydløs, Side 50 for detaljer. /[LINE]-tast Brukes til å bekrefte linjestatusen eller gripe en linje. Mottaker Skjerm Se Skjerm, Side 25 for detaljer. Funksjonstaster A/B/C (plassert fra venstre mot høyre) brukes til å velge elementene som vises på nederste linje på skjermen. For detaljer om funksjonstastene som er vist her, se Funksjonstaster, Side

18 Før du tar i bruk telefonene (STRØM/AVBRYT)-tast Brukes til å avslutte samtaler, gå ut av telefonboken eller funksjonsmodus. Trykk og hold tasten inne for å skru av eller på telefonen. / /[XFER/CLR]-tast Brukes til å overføre en samtale til en annen part, eller til å fjerne tall eller tegn. /[FUNC]-tast Ved å trykke denne tasten og deretter et tall på tastaturet (0 9) kan du utføre ulike vanlige funksjoner veldig raskt. Se Funksjonstaster, Side 36 for detaljer. Mikrofon Ladekontakter Hull til rem Brukes til å feste telefonrem og lignende. Høyttaler 18

19 Før du tar i bruk telefonene Bordtelefon KX-TPA65 A B C DE FG HI J K L M N O P Q 19

20 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65AL, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC, KX-TPA65UK, KX-TPA65X A B C DE FG HI J K L M N O P Q 20

21 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65C A B C DE FG HI J K L M N O P Q 21

22 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65CE A B C DE FG HI J K L M N O P Q 22

23 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65RU A B C DE FG HI J K L M N O P Q Telefonkrok Holder telefonen stabil når enheten er montert på veggen. Se Å legge på telefonrøret (KX-TPA65), Side 80 for detaljer. Ringe-/meldingsindikator Hvis det kommer en innkommende samtale, blinker indikatoren i henhold til LED-mønsterinnstillingene. Farge Status Lysmønster Betydninger Blå Sakte blinking Det er en ny tapt samtale eller talemelding. Rask blinking Av Avslått Mottar en samtale Skjerm Funksjonstaster (A/B/C) A/B/C (plassert fra venstre mot høyre) brukes til å velge elementene som vises på nederste linje på skjermen. For detaljer om funksjonstastene som er vist her, se Funksjonstaster, Side

24 Før du tar i bruk telefonene Navigeringstast Navigeringstasten omfatter fire piltaster og én enter-tast. Piltastene brukes til å justere ringe-/mottakervolum eller å flytte markøren for å velge et element. Enter-tasten brukes til å bekrefte et valg. Når du er i standby-modus, vil det å trykke på tastene føre til følgende: VENSTRE (F) Brukes til å vise loggen for inkommende samtaler. *1 OPP (D) Brukes til å justere ringevolumet. HØYRE (E) Brukes til å åpne telefonboken. *1 NED (C) Brukes til å vise loggen for utgående samtaler. ENTER Brukes til å vise menyen. *1 Når BroadCloud (Presence) er aktivert, vil telefonen fungere på denne måten. Kontakt administratoren din for mer informasjon. VENSTRE: Brukes til å vise Presence. HØYRE: Brukes til å vise Favoritter. Når denne håndboken ber deg om å "trykke OK ", kan du også trykke på [ENTER]-tasten for å bekrefte valget. /[MESSAGE]-tast Brukes til å få tilgang til talepostkassen. /[FUNCTION]-tast Ved å trykke denne tasten og deretter et tall på tastaturet (0 9) kan du utføre ulike vanlige funksjoner veldig raskt. Se Funksjonstaster, Side 36 for detaljer. / /[REDIAL]-tast Brukes til å ringe opp igjen det sist oppringte nummeret. /[MUTE]-tast Brukes til å dempe mikrofonen/telefonen under en samtale. /[VOL]-tast Brukes til å justere volumet. /[SP-PHONE]-tast (Høyttaler) Brukes til å utføre håndfrihandlinger. /[LINE]-tast Brukes til å bekrefte linjestatusen eller gripe en linje. / /[TRANSFER]-tast Brukes til å overføre en samtale til en annen part, eller til å fjerne tall eller tegn. / /[HOLD]-tast Under samtaler brukes den til å sette samtaler på vent. I standby-modus brukes den til å hente en eventuell samtale som er på vent. /[CONF]-tast Brukes til å opprette en samtale med flere deltakere. /[CANCEL]-tast Brukes til å avbryte det valgte elementet. Hodetelefonplugg Hodetelefoner kan brukes med denne enheten. (Ikke alle funksjoner med hodetelefonene kan garanteres.) For oppdatert informasjon om hodetelefoner som har blitt testet med denne enheten, se følgende nettside: 24

25 Før du tar i bruk telefonene Skjermen og ikoner Skjerm [Eksempel] Piktogram Signalstyrkeindikator - Sterk Batteriindikator *1 - Full Signalstyrkeindikator - Middels Batteriindikator *1 - Middels Signalstyrkeindikator - Svak Batteriindikator *1 - Svak Signalstyrkeindikator - Veldig svak Batteriindikator *1 - Veldig svak Signalstyrkeindikator - Utenfor rekkevidde Batteriindikator *1 - Må lades Bruksstatus Logg for innkommende samtaler Intercom-indikator *2 Logg for utgående samtaler Talemelding Telefonbok Navigeringstastveiledning *1 Bare KX-TPA60. *2 Vises ikke når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP

26 Før du tar i bruk telefonene Statusinformasjon for telefon/bordtelefon (ingen)/c/ LA/LC Suffiks UK/AL/ RU/CE Ringetone av Lydløs Betydning Automatisk svar Baseenhetsnummer (når man er registrert på flere baseenheter) *1 Telefonens/bordtelefonens registreringsnummer *1 Fwd Viderekobling DND Ikke forstyrr *1 *1 Vises ikke når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600. Tidsvisning Visning av dato, ny melding eller tapt anrop Telefonens/bordtelefonens nummer og navn (bare når den er tilkoblet KX-TGP600) Funksjonstaster For mer informasjon, se Side 27. R Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen din kan variere i farge og/eller utseende. 26

27 Før du tar i bruk telefonene Funksjonstaster Ikoner og informasjon som vises på skjermen, vil variere ut ifra kontekst. For å velge et element som vises på skjermen, trykk på tilhørende funksjonstast. Funksjonstast A (venstre tast) (ingen)/c/ LA/LC Suffiks UK/AL/ RU/CE Går tilbake til forrige skjerm. Betydning Base Åpner telefonboken. Ved å trykke og holde denne tasten i mer enn 2 sekunder låser du telefonboken. Vises når telefonboken er låst. Ved å trykke på denne tasten og deretter skrive inn passordet (standard: ikke registrert) låser du opp telefonboken midlertidig. Ved å holde tasten inne i mer enn 2 sekunder og deretter skrive inn passordet (standard: ikke registrert) låser du opp telefonboken. Hvis det ikke er laget et passord, kan du ikke låse telefonboken. For detaljer om hvordan du angir passordet, se Angi passordet, Side 39. Viser informasjonen om innringer, som er lagret i telefonens telefonbok, når du mottar samtaler. Viser informasjonen om innringer, som er lagret i baseenheten, når du mottar samtaler. CONF MUTE ANSWER Oppretter en samtale mellom flere parter (konferanse). Slår mikrofonens dempefunksjon av eller på under en samtale. Blinker når Mic Mute er på. Svartast 27

28 Før du tar i bruk telefonene Funksjonstast B (midtre tast) (ingen)/c/ LA/LC Suffiks OK UK/AL/ RU/CE Bekrefter inntastingen. Betydning MENU MENU Åpner hovedmenyen. Å holde inne denne tasten i mer enn 2 sekunder når telefonen er i standby-modus, låser alle tastene. Åpner menylisten (redigere / slette i telefonboken, osv.). Lagrer et nytt element i telefonboken. KALL Utfører en oppringning. Funksjonstast C (høyre tast) Vises når tastene er låst. Ved å holde denne tasten i mer enn 2 sekunder låser du opp tastene. Slår av ringesignalet. (ingen)/c/ LA/LC Suffiks NESTE UK/AL/ RU/CE Går videre til neste skjerm. Viser logg for utgående samtaler. Betydning Åpner logg for innkommende samtaler. REDIAL *3 *3 Viser det sist oppringte nummeret. P *3 Pausetast BLIND *1 ABC Utfører en blind overføring. Vises når du kan taste inn latinske tegn. 0-9 Vises når du kan taste inn siffer. Vises når du kan taste inn spesialtegn (utvidet 1). 28

29 Vises når du kan taste inn spesialtegn (utvidet 2). Vises når du kan taste inn greske tegn. Før du tar i bruk telefonene SLETT Sletter tall eller tegn. Søker alfabetisk etter et element i telefonboken. Brukes til å velge et element når du er i innstillingsmodus. AM/PM Brukes til å velge AM eller PM når du bruker memoalarm-funksjonen. FLASH *4 RECALL *4 Kobler fra den aktuelle samtalen, og lar deg ringe igjen, uten at den første samtalen blir avsluttet. CANCEL Brukes til å avbryte innstillingen. DELETE Brukes til å slette en innstilling. AVC Aktivere/deaktivere støyreduksjon. *2 LAGRE Brukes til å lagre en innstilling. Vises når du kan taste inn kyrilliske tegn. INT REJECT Brukes til å ringe eller svare på intercom-samtaler. Avvis en inkommende samtale. *4 Brukes til å angi/fjerne autosvar-modus når du er i standby-modus. Slår mikrofonens dempefunksjon på eller av under en samtale. For detaljer om dempe-/autosvar-funksjonen, se Funksjonstaster, Side 36. Fwd/DND *4 *4 Brukes til å angi Samtaleoverføring og Ikke forstyrr. PARK *3*4 Hot0 Hot9 *4 SØK *3*4 Brukes til å gjenoppta en parkert samtale (samtaleparkering). Ringer nummeret som er knyttet til hurtigtasten. Brukes til å opprette en Multicast Voice Paging-samtale. *4 Brukes til å angi en memoalarm. *1 Vises ikke når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600. *2 Bare KX-TPA60. *3 Denne funksjonstasten vises bare når den er konfigurert på telefonen. *4 Denne funksjonstasten kan konfigureres til å vises som funksjonstast A, B eller C. Redigere funksjonstastene Endre standardinnstillingene [I standby-modus] 1. /MENU 2. [D]/[C]/[F]/[E]: a OK 3. [D]/[C]: "Taste valg" a OK 4. [D]/[C]: "Redig. Softtast" a OK 29

30 Før du tar i bruk telefonene 5. [D]/[C]: Velg ønsket funksjonstast. a OK 6. [D]/[C]: "Standby"/"Taler" a OK 7. [D]/[C]: "Standard" a OK Tilordne funksjonstaster [I standby-modus] 1. /MENU 2. [D]/[C]/[F]/[E]: a OK 3. [D]/[C]: "Taste valg" a OK 4. [D]/[C]: "Redig. Softtast" a OK 5. [D]/[C]: Velg ønsket funksjonstast. a OK 6. [D]/[C]: "Standby"/"Taler" a OK 7. [D]/[C]: "Funktions tast" a OK 8. [D]/[C]: Velg ønsket element. a OK Tilordne hurtigtaster for oppringing [I standby-modus] 1. /MENU 2. [D]/[C]/[F]/[E]: a OK 3. [D]/[C]: "Taste valg" a OK 4. [D]/[C]: "Redig. Softtast" a OK 5. [D]/[C]: Velg ønsket funksjonstast. a OK 6. [D]/[C]: "Standby"/"Taler" a OK 7. [D]/[C]: "Hurtigoppring." a OK 8. [D]/[C]: Velg ønsket element. a OK 30

31 Før du tar i bruk telefonene LINE-tast LINE-tasten kan brukes til å gripe en linje for å ringe eller for å motta en samtale. I standby-modus trykker du LINE-tasten for å vise en liste over tilgjengelige linjer. Fargen på hvert linjenummer indikerer statusen til linjen eller statusen til funksjonen som er tilordnet tasten. Ikonet som vises på neste linje, viser statusen til hver linje. Linjer som er tilgjengelige, kan endres ved hjelp av multilinje-innstillinger. Se System innstill., Side 93. Når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600, kan du bare gripe en linje ved å bruke denne tasten. Du kan ikke sjekke statusen til linjene. [Eksempel] R Når du er tilkoblet en KX-TGP600 R Trykk [D] eller [C] for å velge ønsket tast. a OK R Hvis du trykker på en oppringingstast når linjestatusen vises, vil bare den begrensede linjen vises. R Linjenavnet kan endres. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Statusindikasjon *1 Farge Status Lysmønster Grønn På "I bruk" R Du er i en samtale. Sakte blinking Rask blinking "Linj på vent" R En samtale er satt på vent. Betydning "Innkom. Call/Tilbakekall" R En samtale (inkludert samtaler på vent) mottas. Rød På "I bruk" R En delt linje er i bruk eller satt på vent på en annen enhet. Sakte blinking Rask blinking "Linj på vent" R En delt linje er satt på vent på en annen enhet. "Innkom. Call" R En samtale mottas på en delt linje. Av "Ledig" R Linjen er inaktiv. *1 Betydningen av fargene på nøkkeltallene varierer avhengig av statusen på den eksterne linjen. Statusikon Ikoner Beskrivelse Viser antallet (1 8) telefoner/bordtelefoner som er i bruk eller på vent. 31

32 Før du tar i bruk telefonene Ikoner Beskrivelse Viser innstillingen for å blokkere anonyme samtaler. For detaljer om handlingen, se Anrops innstill., Side 94. Vises når en anonym samtale er spesifisert. For detaljer om handlingen, se Anrops innstill., Side 94. Vises når viderekobling av anrop er spesifisert. Vises når Ikke forstyrr (DND) er spesifisert. Vises når personverninnstillingen er slått av. <x> Viser indeksnummeret til den delte linjen. (x: indeksnummeret) 32

33 Før du tar i bruk telefonene Driftomriss Skjermovergangsdiagram Telefon-/bordtelefonfunksjoner nås gjennom skjermmenyen og velges med funksjonstastene. [Eksempel] <Linjestatus> *1 <I standby-modus> <Funksjonstaster> *3 LINE FUNC *2 /MENU <Telefonens telefonbok> <Hovedmeny> <Logg for utgående samtaler> <Logg for innkommende samtaler> *1 Linjestatusskjermen varierer avhengig av om den er koblet til en KX-TGP600 eller til en annen baseenhet. Se LINE-tast, Side 31 for detaljer. *2 /[FUNCTION] for KX-TPA65. *3 Funksjonstastskjermen varierer avhengig av om den er koblet til en KX-TGP600 eller en annen baseenhet. Se Funksjonstaster, Side 36 for detaljer. R Det valgte elementet merkes. 33

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Videotelefon Brukermanual

Videotelefon Brukermanual Videotelefon Brukermanual Innhold 1. ACN videotelefon...4 1-1. Komponenter til videotelefonen... 4 1-2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 1-3. Slik gjør du deg kjent med videotelefonen... 6 1-4. Slik installerer

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer