KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65"

Transkript

1 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette Panasonic-produktet. Les håndboken nøye før du tar i bruk produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk. Bruk bare batterier som er godkjente av Panasonic. Lad batteriene i ca. 6 timer før du bruker telefonen for første gang. For detaljer, se Å lade batteriene, Side 78 i håndboken. R I denne håndboken er endelsene til hvert modellnummer utelatt med mindre det er nødvendig å inkludere dem. R Illustrasjonene, f.eks. noen taster, kan avvike fra utseendet på selve produktet. R Noen produkter og funksjoner som er beskrevet i dette dokumentet, kan være utilgjengelige i landet eller området ditt. Kontakt telefonsystemleverandøren din. R Innholdet og utformingen av programvaren kan endres uten varsel. Dokumentversjon:

2 Introduksjon Introduksjon Denne håndboken beskriver installasjons- og bruksinformasjon for KX-TGP600, KX-TPA60 og KX-TPA65. Relatert dokumentasjon R Hurtigstartveiledning Beskriver grunnleggende informasjon om installasjonen og forholdsregler for sikkerhet for å forhindre personskade og/eller skade på eiendom. R Administratorveiledning Beskriver detaljert informasjon om konfigurasjon og bruk av enheten. Denne veiledningen beskriver bare informasjon om KX-TGP600. Disse dokumentene er tilgjengelige på nettstedet til Panasonic på: For fremtidig referanse Skriv ned informasjonen i feltet nedenfor for fremtidig referanse. R Serienummeret på dette produktet finner du på etikettene på følgende steder: Baseenhet (KX-TGP600): baksiden av enheten Telefon (KX-TPA60): innsiden av batterirommet på baksiden av telefonen Lader (KX-TPA60): bunnen av laderen Bordapparat (KX-TPA65): bunnen av telefonen Du bør notere serienumrene til enhetene i feltet nedenfor og ta vare på håndboken som bevis på kjøpet, for å lette identifiseringen dersom de blir stjålet. MODELLNR. SERIENR. KJØPSDATO FORHANDLERENS NAVN FORHANDLERENS ADRESSE FORHANDLERENS TLF. NR. 2

3 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Viktig informasjon...4 For brukere i europeiske land...5 For best ytelse...6 Batteri-informasjon (bare KX-TPA60)...7 Før du tar i bruk telefonene Før du tar i bruk telefonene...9 Informasjon om tilbehør...11 Kontrollplassering...14 Skjermen og ikoner...25 Justere volumet...36 Logg for innkommende/utgående samtaler...37 Parallellmodus (bare KX-TPA65)...38 Angi passordet...39 Tastelås...39 Velge skjermspråk...40 Taste inn tegn...40 Slå på/av (bare KX-TPA60)...41 Strømsparingsmodus...41 Grunnleggende bruk...41 Ringe Ringe...43 Grunnleggende om ringing...43 Enkel oppringing...44 Utføre en Multicast Voice Paging-samtale...47 Motta samtaler Motta samtaler...48 Svare på samtaler...48 Håndfrimodus...49 Svare på intercom-samtaler...50 Lydløs...50 Støy reduktion (bare KX-TPA60)...50 Under en samtale Under en samtale...52 Før du går fra arbeidsplassen din Samtaleoverføring / Ikke forstyrr...57 Å lytte til telefonsvareren (bare når du er tilkoblet KX-TGP600)...57 Bruke telefonboken Bruke telefonboken...58 Bruke telefonboken til den trådløse telefonen...59 Å bruke baseenhetens telefonbok (bare når du er tilkoblet en annen baseenhet enn KX-TGP600)...65 Å bruke ekstern telefonbok (bare når du er tilkoblet KX-TGP600)...67 Tilpassing av telefonen Tilpassing av telefonen...68 Installasjon og oppsett Installasjon og oppsett...75 Tilkoblinger...77 Å oppdatere programvaren...81 Å registrere/avregistrere en trådløs telefon/ skrivebordstelefon på KX-TGP Appendiks Appendiks

4 Viktig informasjon Viktig informasjon Datasikkerhet R Denne telefonen kommuniserer ved hjelp av digitale signaler som er vanskelige å fange opp. Det er imidlertid mulig at signalene blir fanget opp av en tredjepart. R For å unngå uautorisert tilgang til dette produktet: Hold passord (f.eks. PIN-kode for registrering) hemmelig. Endre standardpassordet. Angi et passord som er tilfeldig og som er vanskelig å gjette. Endre passordet regelmessig. R Dette produktet kan lagre privat/konfidensiell informasjon. For å beskytte privatliv/konfidensialitet anbefaler vi at du sletter informasjon som telefonbok eller anropslogg fra minnet før du kaster, overfører eller returnerer produktet, eller får produktet reparert. R Angi passordet når du registrerer telefonen/bordtelefonen på baseenheten. R Det anbefales at du låser telefonboken eller anropsloggen for å hindre at lagret informasjon kan leses når du går rundt med telefonen eller dersom du mister den. Informasjon for brukere om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Informasjon for brukere om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Disse symbolene på produktene, emballasjen og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering av gamle produkter og brukte batterier, vennligst ta dem med til gjenvinningsstasjoner, i henhold til nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene er du med på å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø, som kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering. For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter og batterier, vennligst ta kontakt med kommunen du bor i, avfallshåndteringsanlegget eller stedet du kjøpte gjenstanden. Man kan straffes for uriktig håndtering av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning. For bedriftskunder i EU Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med forhandleren eller leverandøren din for nærmere informasjon. Informasjon om deponering i andre land utenfor EU Disse symbolene gjelder bare i EU. Dersom du ønsker å kaste disse gjenstandene, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandlere og spør om riktig fremgangsmåte for håndtering. for batterisymbol (to nederste symboleksempler): Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I slike tilfeller må man følge kravene som er satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder. 4

5 Viktig informasjon For brukere i europeiske land Den følgende erklæringen gjelder bare KX-TGP600CE/KX-TGP600UK/KX-TPA60CE/KX-TPA60UK/ KX-TPA65CE/KX-TPA65UK/KX-TPA65X Denne enheten er en DECT flyttbar stasjon som opererer i frekvensbåndet fra 1880 til 1900 MHz. Bruk av denne enheten er generelt tillatt i alle EU-land. Panasonic System Networks Co., Ltd. erklærer at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringer for de relevante Panasonic-produktene beskrevet i denne håndboken, er tilgjengelige for nedlasting fra: Kontakt en autorisert representant: Panasonic Testing Center Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Ecodesign information Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Regulation No.801/2013. ======================================= Please visit here: click [Downloads] Energy related products information (Public) ======================================= Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site above. 5

6 Viktig informasjon For best ytelse Driftsområde R Driftsområdet avhenger av topografien på kontoret ditt, vær eller bruksforholdene, fordi signalene overføres med radiobølger mellom basestasjonen og telefonen/bordtelefonen. R Vanligvis vil man få større rekkevidde utendørs enn innendørs. Hvis det er hindringer, f.eks. vegger, kan støy forstyrre telefonsamtalene dine. Spesielt høye metallbokhyller og armerte betongvegger kan begrense driftsområdet. R Telefonen/bordtelefonen vil ikke fungere når den er for langt unna baseenheten, avhengig av strukturen på bygningen. R Vi anbefaler at du holder i den nederste delen av telefonen, for å sikre god samtalekvalitet. Dette fordi antennen befinner seg i den øverste delen av telefonen (bare KX-TPA60). Støy Sporadisk støy eller interferens kan oppstå på grunn av elektromagnetisk stråling fra objekter som kjøleskap, mikrobølgeovner, fakser, TV-er, radioer eller datamaskiner. Hvis telefonsamtalene dine forstyrres av støy, hold telefonen/bordtelefonen unna disse elektriske apparatene. Miljø R Hold produktet unna varmeapparater og enheter som genererer elektrisk støy, som lysrør og motorer. Disse støykildene kan påvirke ytelsen til produktet. R Ikke plasser produktet i et rom hvor temperaturen er lavere enn 0 C (32 F) eller høyere enn 40 C (104 F). R For å unngå skader må du bare lade batteriene i temperaturer fra 5 C (41 F) til 40 C (104 F). R La det være 10 cm (3 15/16 in) klaring rundt produktet for ventilasjon. R Unngå omgivelser med mye røyk, støv, fuktighet, mekanisk vibrasjon, støt eller direkte sollys. R Apparatet er laget for å bli installert og brukt under kontrollerte forhold for omgivelsestemperatur og fuktighet. Rutinemessig behandling R Koble strømadapteret fra stikkontakten og koble fra Ethernet-kabelen før rengjøring. R Tørk av produktet med en myk klut. R Ikke rengjør produktet med skurepulver eller kjemiske middel, som bensin eller tynner. R Ikke bruk flytende rengjøringsmiddel eller spray. R Rengjør ladestasjonen med jevne mellomrom. Plassering R Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet. R Pass på at objekter ikke faller på produktet og at det ikke kommer væske inn i det. R Plasser laderen på et flatt underlag. R Plasser KX-TPA65 på et sted der signalstyrkeindikatoren viser enten middels ( ) eller sterkt ( ) signal. 6

7 Viktig informasjon Batteri-informasjon (bare KX-TPA60) Etter at batteriene er fulladet (ved 25 C [77 F]): Bruk Når du snakker (Bakgrunnslys av *1, smalbåndsmodus) Når du snakker (Bakgrunnslys på *2, bredbåndsmodus) Når den ikke brukes (standby) Brukstid Opptil ca. 11 t Opptil ca. 8 t Opptil ca. 200 t *1 Når innstillingen "Taler" for "Bakgrunn lys" er satt til "AV". Se Displayvalg, Side 89 for detaljer. *2 Når innstillingen "Taler" for "Bakgrunn lys" er satt til "PÅ". Se Displayvalg, Side 89 for detaljer. R Brukstiden kan være kortere enn nevnt ovenfor, avhengig av bruksforhold og omgivelsestemperatur. R Batteriene vil tømmes sakte, selv når telefonen er slått av. R Telefonen kan motta samtaler når den lades. R Batteriforbruket øker når telefonen er utenfor rekkevidde (slå av telefonen hvis " " blinker). R Rengjør telefonen og ladekontaktene med en myk, tørr klut én gang i måneden. Rengjør oftere hvis enheten utsettes for fett, støv eller høy fuktighet. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende batteriene ikke lader ordentlig. Varsel om lavt batteri Batteriene må lades i følgende situasjoner: R Batterinivåindikatoren vises som tom (" ") og alarmen går *1. R "Lade batteri" vises. Telefonen vil ikke kunne brukes i et slikt tilfelle. *1 Hvis varsel om lavt batteri oppstår under en samtale, vil samtalen bli brutt etter 1 minutt og telefonen slå seg av 1 minutt senere. Skifte batteriene Hvis batterinivåindikatoren vises som tom (" ") etter at telefonen er brukt en kort tid, selv om batteriene var fulladet, bør batteriene skiftes. Før du skifter batteriene, må du kontrollere at advarselen om lavt batteri vises og slå av strømmen for å hindre tap av minne. Skift ut batteriene og lad de nye batteriene i ca. 6 timer. Hvis du skifter batteriene før varselet om lavt batteri vises, kan ikonet for batteristyrken vise feil. I slike tilfeller bruker du telefonen som normalt med de nye batteriene i. Når advarselen om lavt batterinivå vises, lad batteriene i ca. 6 timer. Ikonet for batteristyrken vil da vise korrekt. Å sette inn batterier, se Batteriinstallasjon, Side 78. R Bruk bare batteriene AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mah. (Kontakt telefonforhandleren/serviceleverandøren din.) R Hvis batteriene skiftes ut på feil måte, kan det oppstå eksplosjoner. (Bare for USA og Canada) Resirkulerbare nikkelmetallhybridbatterier driver produktet du har kjøpt. Ring BATTERY for informasjon om hvordan du kan resirkulere batteriene. 7

8 Viktig informasjon Viktig melding om riktig bruk og lading av Ni-MH-batterier På grunn av utformingen utsettes batteriene for noe slitasje. Levetiden til batteriene er også avhengig av riktig vedlikehold. Lading og utlading er de viktigste faktorene. Du bør legge merke til følgende for å opprettholde livet til batteriene så lenge som mulig. Ni-MH-batterier har en form for hukommelse, "minneeffekten". Hvis fulladede batterier brukes flere ganger i bare 15 minutter i telefonen før de lades på nytt, vil kapasiteten til batteriene reduseres til 15 minutter på grunn av minneeffekten. Derfor bør du lade batteriene helt ut, det vil si at du bruker dem til batterinivåindikatoren vises som tom (" "). Deretter kan du lade dem som beskrevet i håndboken. Når minneeffekten har inntruffet, er det mulig å oppnå nesten full kapasitet av Ni-MH-batteriene ved lading og utlading flere ganger etter hverandre. Ni-MH-batterier kan også selvutlades. Denne selvutladingen avhenger av omgivelsestemperaturen. Ved temperaturer under 0 C (32 F) vil selvutladingen være lavest. Høy luftfuktighet og høye temperaturer bidrar til selvutladingen. Også langtidslagring vil føre til selvutlading. FORSIKTIG EKSPLOSJONSFARE HVIS BATTERIENE BYTTES UT MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. 8

9 Før du tar i bruk telefonene Før du tar i bruk telefonene Systemoversikt <Når baseenheten er en KX-TGP600> KX-TGP600 er en trådløs SIP telefon, som består av en baseenhet, en trådløs telefon og en trådløs bordtelefon og har følgende funksjoner. Telefonen er den samme som KX-TPA60 og bordtelefonen er den samme som KX-TPA65. R Kan utvides med trådløse telefoner / bordtelefoner [seriene KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT *1 (unntatt KX-UDT111)]. Opptil 8 telefoner totalt. R Opptil 8 samtidige samtaler (smalbåndsmodus) eller opptil 4 samtidige samtaler (bredbåndsmodus) R Høy lydkvalitet ved hjelp av støyreduksjon og feilrettingsteknologi R Du kan øke signalområdet til baseenheten ved å bruke en KX-A406. R Hvis du vil koble til et KX-UDT *1 -serien håndsett (unntatt KX-UDT111) til KX-TGP600, må du først laste ned fastvaren fra denne nettsiden og oppdatere KX-TGP600. Når du registrerer et KX-UDT-serien håndsett til KX-TGP600, oppdateres håndsettet automatisk. Det er noen forskjeller i funksjonaliteten mellom KX-TPA60/KX-TPA65 og KX-UDT-serien håndsett. Se denne nettsiden for mer informasjon. "Download" "KX-TGP600 series" *1 For KX-UDT-serien, versjon eller nyere av programvarefilen KX-A406 KX-TPA60 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 KX-UDT-serien *1 : Internett 9

10 Før du tar i bruk telefonene <Når baseenheten ikke er en KX-TGP600> KX-TPA60 og KX-TPA65 støtter standarden CAT-iq (Cordless Advanced Technology-internet and quality) 2.0 og kan tilkobles og brukes med alle baseenheter som støtter denne standarden. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600, men tilgjengeligheten til noen funksjoner og spesifikasjonene til visse innstillinger og handlinger vil avhenge av baseenheten som brukes. KX-TPA60 KX-TPA65 : Internett : Annen baseenhet enn KX-TGP600 10

11 Før du tar i bruk telefonene Informasjon om tilbehør Medfølgende tilbehør KX-TGP600 AC-adapter til baseenhet: 1 DC output: 6,5 V Modell nr. KX-TGP600/KX-TGP600C/ KX-TGP600LA KX-TGP600AL KX-TGP600A01/KX-TGP600CE/ KX-TGP600RU KX-TGP600LC KX-TGP600UK Del nr. PQLV219 PQLV219AL PQLV219CE PQLV219BX PQLV219E AC-adapter til lader: 1 *1 DC output: 5,5 V Modell nr. KX-TPA60/KX-TPA60C/ KX-TPA60LA KX-TPA60AL KX-TPA60CE/KX-TPA60RU KX-TPA60LC KX-TPA60UK Del nr. PNLV226 PNLV226AL PNLV226CE PNLV226BX PNLV226E Lader: 1 Batterier *2 : 2 Belteklips: 1 Ethernet-kabel: 1 Skruer: 2 Skiver: 2 *1 AC-adapteret kommer festet til laderen. *2 Oppladbare AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mah-batterier 11

12 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA60 AC-adapter til lader: 1 DC output: 5,5 V Modell nr. KX-TPA60/KX-TPA60C/ KX-TPA60LA KX-TPA60AL KX-TPA60CE/KX-TPA60RU KX-TPA60LC KX-TPA60UK Del nr. PNLV226 PNLV226AL PNLV226CE PNLV226BX PNLV226E Lader: 1 Batterier *1 : 2 Belteklips: 1 *1 Oppladbare AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mah-batterier KX-TPA65 AC-adapter til bordtelefon: 1 DC output: 6,5 V Modell nr. KX-TPA65/KX-TPA65C/ KX-TPA65LA KX-TPA65AL KX-TPA65CE/KX-TPA65RU KX-TPA65LC KX-TPA65UK Del nr. PQLV219 PQLV219AL PQLV219CE PQLV219BX PQLV219E Telefonledning: 1 Telefon: 1 Stasjon: 1 Bare for brukere i USA Hvis du vil bestille tilbehør, ring gratis til

13 Før du tar i bruk telefonene Valgfritt tilbehør KX-TPA65 Element Veggmonteringssett Modell nr. KX-TPA65/KX-TPA65C: KX-A440 KX-TPA65AL/KX-TPA65CE/KX-TPA65LA/KX-TPA65LC/KX-TPA65RU/ KX-TPA65UK: KX-A440X 13

14 Før du tar i bruk telefonene Kontrollplassering Baseenhet (KX-TGP600) Statusindikator Farge Status Lysmønster Betydning Grønn På R Baseenheten er koblet til Internett. Oppstartsprosessen er fullført og du kan nå ringe og motta samtaler via Internett. Sakte blinking Rask blinking R Baseenheten blir brukt for en samtale. R Baseenheten laster ned data. Ikke koble Ethernet-kabelen eller AC-adapteret fra baseenheten før STATUS-indikatoren slutter å blinke og lyser konstant grønt. R Telefonen/bordtelefonen er opptatt. Rød På R Når baseenheten er skrudd på, lyser STATUS-indikatoren rødt i ca. 40 sekunder. Sakte blinking Rask blinking R Baseenheten registrerer en telefon/bordtelefon. R Baseenheten søker telefoner/bordtelefoner (ved å bruke telefonlokaliseringsknappen). 14

15 Gul På R Baseenhetens IP-adresse kan være i konflikt med IP-adressene til andre enheter i det lokale nettverket. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Sakte blinking Rask blinking Sakte veksling (Rødagrønnagulaav) Rask veksling (Rødagrønnagulaav) R Baseenheten innhenter en IP-adresse eller konfigurasjoner. Vennligst vent. R Baseenheten registrerer telefonsystemet ditt. Vennligst vent. R Hvis STATUS-indikatoren fortsetter å blinke, kontrollerer du følgende: Nettverksinnstillingene er kanskje ikke riktige. Kontakt administratoren din. Mange installasjonsproblemer kan løses ved å tilbakestille alt utstyr. Slå først av modem, ruter, hub, baseenhet og datamaskin. Slå deretter enhetene på en om gangen i denne rekkefølgen: modem, ruter, hub, baseenhet og datamaskin. Hvis du ikke får tilgang til Internett-sider via datamaskinen, sjekk om telefonsystemet har tilkoblingsproblemer i området ditt. For mer feilsøkingshjelp, kontakt administratoren din. R Koble fra baseenhetens AC-adapter for å tilbakestille enheten, koble deretter til AC-adapteret igjen. Hvis STATUS-indikatoren fremdeles blinker raskt, kan det være et problem med baseenhetens maskinvare. Kontakt telefonsystemleverandøren din. Baseenheten er i vedlikeholdsmodus. Slå baseenheten av og så på igjen. Baseenheten starter på nytt. Vent litt. Av R Baseenheten er slått av. R Ethernet-kabelen er ikke riktig tilkoblet. Koble den til. R Nettverksenhetene (hub, ruter, osv.) er slått av. Sjekk LED-lysene for koblingsstatusen til enhetene. R Indikatorens blinkemønster er slik: Sakte blinking: 60 ganger per minutt Rask blinking: 240 ganger per minutt Før du tar i bruk telefonene Telefonlokaliseringsknapp Du kan lokalisere en feilplassert telefon/bordtelefon ved å søke etter den. Hvis du trykker på knappen én gang til, eller det har gått 60 sekunder, stoppes søket etter telefonen. Du kan også registrere telefonen/bordtelefonen til baseenheten ved å holde inne knappen i omtrent 3 sekunder. Se Registrering av trådløs telefon / skrivebordstelefon ved hjelp av baseenheten, Side 81 for detaljer. 15

16 Før du tar i bruk telefonene Telefon (KX-TPA60) [Bakside] (bare KX-TPA60) (bare KX-TPA60C) (bare KX-TPA60RU) (Alle andre modeller) Ringe-/lade-/meldingsindikator Status Farge Lysmønster Betydning Rød På Lader Sakte blinking Det er en ny tapt samtale eller talemelding. Rask blinking Mottar en samtale Av Fulladet eller telefonen er ikke koblet til laderen. 16

17 Før du tar i bruk telefonene Hodetelefonplugg Hodetelefoner kan brukes med denne enheten. (Ikke alle funksjoner med hodetelefonene kan garanteres.) For oppdatert informasjon om hodetelefoner som har blitt testet med denne enheten, se følgende nettside: (TALE/høyttaler)-tast Brukes til å opprette eller motta samtaler, eller veksle mellom mottakermodus og håndfrimodus under en samtale. Under en samtale der det brukes hodetelefoner, vil ikke håndfrimodus fungere. Navigeringstast Navigeringstasten omfatter fire piltaster og én midttast. Piltastene brukes til å justere ringe-/mottakervolum eller å flytte markøren for å velge et element. Midttasten brukes til å bekrefte et valg. Når du er i standby-modus, vil det å trykke på tastene føre til følgende: VENSTRE ( ) Brukes til å vise loggen for innkommende samtaler. *1 OPP ( ) Brukes til å justere ringevolumet. HØYRE ( ) Brukes til å åpne telefonboken. *1 NED ( ) Brukes til å vise loggen for utgående samtaler. SENTER Brukes til å vise menyen. I denne håndboken, når du blir bedt om å "trykke OK ", kan du også trykke på [SENTER]-tasten for å bekrefte valget. *1 Når BroadCloud (Presence) er aktivert, vil telefonen fungere på denne måten. Kontakt administratoren din for mer informasjon. VENSTRE: Brukes til å vise Presence. HØYRE: Brukes til å vise Favoritter. / /[HOLD/MSG]-tast Under samtaler brukes den til å sette samtaler på vent. I standbymodus brukes den til å hente en ventende samtale eller for å få tilgang til meldinger på telefonsvarer hvis ingen samtale er på vent. (Lydløs)-tast Brukes til å slå av og på lyden når du holder tasten inne i mer enn 2 sekunder i standby-modus. Se Lydløs, Side 50 for detaljer. /[LINE]-tast Brukes til å bekrefte linjestatusen eller gripe en linje. Mottaker Skjerm Se Skjerm, Side 25 for detaljer. Funksjonstaster A/B/C (plassert fra venstre mot høyre) brukes til å velge elementene som vises på nederste linje på skjermen. For detaljer om funksjonstastene som er vist her, se Funksjonstaster, Side

18 Før du tar i bruk telefonene (STRØM/AVBRYT)-tast Brukes til å avslutte samtaler, gå ut av telefonboken eller funksjonsmodus. Trykk og hold tasten inne for å skru av eller på telefonen. / /[XFER/CLR]-tast Brukes til å overføre en samtale til en annen part, eller til å fjerne tall eller tegn. /[FUNC]-tast Ved å trykke denne tasten og deretter et tall på tastaturet (0 9) kan du utføre ulike vanlige funksjoner veldig raskt. Se Funksjonstaster, Side 36 for detaljer. Mikrofon Ladekontakter Hull til rem Brukes til å feste telefonrem og lignende. Høyttaler 18

19 Før du tar i bruk telefonene Bordtelefon KX-TPA65 A B C DE FG HI J K L M N O P Q 19

20 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65AL, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC, KX-TPA65UK, KX-TPA65X A B C DE FG HI J K L M N O P Q 20

21 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65C A B C DE FG HI J K L M N O P Q 21

22 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65CE A B C DE FG HI J K L M N O P Q 22

23 Før du tar i bruk telefonene KX-TPA65RU A B C DE FG HI J K L M N O P Q Telefonkrok Holder telefonen stabil når enheten er montert på veggen. Se Å legge på telefonrøret (KX-TPA65), Side 80 for detaljer. Ringe-/meldingsindikator Hvis det kommer en innkommende samtale, blinker indikatoren i henhold til LED-mønsterinnstillingene. Farge Status Lysmønster Betydninger Blå Sakte blinking Det er en ny tapt samtale eller talemelding. Rask blinking Av Avslått Mottar en samtale Skjerm Funksjonstaster (A/B/C) A/B/C (plassert fra venstre mot høyre) brukes til å velge elementene som vises på nederste linje på skjermen. For detaljer om funksjonstastene som er vist her, se Funksjonstaster, Side

24 Før du tar i bruk telefonene Navigeringstast Navigeringstasten omfatter fire piltaster og én enter-tast. Piltastene brukes til å justere ringe-/mottakervolum eller å flytte markøren for å velge et element. Enter-tasten brukes til å bekrefte et valg. Når du er i standby-modus, vil det å trykke på tastene føre til følgende: VENSTRE (F) Brukes til å vise loggen for inkommende samtaler. *1 OPP (D) Brukes til å justere ringevolumet. HØYRE (E) Brukes til å åpne telefonboken. *1 NED (C) Brukes til å vise loggen for utgående samtaler. ENTER Brukes til å vise menyen. *1 Når BroadCloud (Presence) er aktivert, vil telefonen fungere på denne måten. Kontakt administratoren din for mer informasjon. VENSTRE: Brukes til å vise Presence. HØYRE: Brukes til å vise Favoritter. Når denne håndboken ber deg om å "trykke OK ", kan du også trykke på [ENTER]-tasten for å bekrefte valget. /[MESSAGE]-tast Brukes til å få tilgang til talepostkassen. /[FUNCTION]-tast Ved å trykke denne tasten og deretter et tall på tastaturet (0 9) kan du utføre ulike vanlige funksjoner veldig raskt. Se Funksjonstaster, Side 36 for detaljer. / /[REDIAL]-tast Brukes til å ringe opp igjen det sist oppringte nummeret. /[MUTE]-tast Brukes til å dempe mikrofonen/telefonen under en samtale. /[VOL]-tast Brukes til å justere volumet. /[SP-PHONE]-tast (Høyttaler) Brukes til å utføre håndfrihandlinger. /[LINE]-tast Brukes til å bekrefte linjestatusen eller gripe en linje. / /[TRANSFER]-tast Brukes til å overføre en samtale til en annen part, eller til å fjerne tall eller tegn. / /[HOLD]-tast Under samtaler brukes den til å sette samtaler på vent. I standby-modus brukes den til å hente en eventuell samtale som er på vent. /[CONF]-tast Brukes til å opprette en samtale med flere deltakere. /[CANCEL]-tast Brukes til å avbryte det valgte elementet. Hodetelefonplugg Hodetelefoner kan brukes med denne enheten. (Ikke alle funksjoner med hodetelefonene kan garanteres.) For oppdatert informasjon om hodetelefoner som har blitt testet med denne enheten, se følgende nettside: 24

25 Før du tar i bruk telefonene Skjermen og ikoner Skjerm [Eksempel] Piktogram Signalstyrkeindikator - Sterk Batteriindikator *1 - Full Signalstyrkeindikator - Middels Batteriindikator *1 - Middels Signalstyrkeindikator - Svak Batteriindikator *1 - Svak Signalstyrkeindikator - Veldig svak Batteriindikator *1 - Veldig svak Signalstyrkeindikator - Utenfor rekkevidde Batteriindikator *1 - Må lades Bruksstatus Logg for innkommende samtaler Intercom-indikator *2 Logg for utgående samtaler Talemelding Telefonbok Navigeringstastveiledning *1 Bare KX-TPA60. *2 Vises ikke når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP

26 Før du tar i bruk telefonene Statusinformasjon for telefon/bordtelefon (ingen)/c/ LA/LC Suffiks UK/AL/ RU/CE Ringetone av Lydløs Betydning Automatisk svar Baseenhetsnummer (når man er registrert på flere baseenheter) *1 Telefonens/bordtelefonens registreringsnummer *1 Fwd Viderekobling DND Ikke forstyrr *1 *1 Vises ikke når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600. Tidsvisning Visning av dato, ny melding eller tapt anrop Telefonens/bordtelefonens nummer og navn (bare når den er tilkoblet KX-TGP600) Funksjonstaster For mer informasjon, se Side 27. R Bildene på skjermen i denne håndboken er bare eksempler, og den faktiske skjermen på telefonen din kan variere i farge og/eller utseende. 26

27 Før du tar i bruk telefonene Funksjonstaster Ikoner og informasjon som vises på skjermen, vil variere ut ifra kontekst. For å velge et element som vises på skjermen, trykk på tilhørende funksjonstast. Funksjonstast A (venstre tast) (ingen)/c/ LA/LC Suffiks UK/AL/ RU/CE Går tilbake til forrige skjerm. Betydning Base Åpner telefonboken. Ved å trykke og holde denne tasten i mer enn 2 sekunder låser du telefonboken. Vises når telefonboken er låst. Ved å trykke på denne tasten og deretter skrive inn passordet (standard: ikke registrert) låser du opp telefonboken midlertidig. Ved å holde tasten inne i mer enn 2 sekunder og deretter skrive inn passordet (standard: ikke registrert) låser du opp telefonboken. Hvis det ikke er laget et passord, kan du ikke låse telefonboken. For detaljer om hvordan du angir passordet, se Angi passordet, Side 39. Viser informasjonen om innringer, som er lagret i telefonens telefonbok, når du mottar samtaler. Viser informasjonen om innringer, som er lagret i baseenheten, når du mottar samtaler. CONF MUTE ANSWER Oppretter en samtale mellom flere parter (konferanse). Slår mikrofonens dempefunksjon av eller på under en samtale. Blinker når Mic Mute er på. Svartast 27

28 Før du tar i bruk telefonene Funksjonstast B (midtre tast) (ingen)/c/ LA/LC Suffiks OK UK/AL/ RU/CE Bekrefter inntastingen. Betydning MENU MENU Åpner hovedmenyen. Å holde inne denne tasten i mer enn 2 sekunder når telefonen er i standby-modus, låser alle tastene. Åpner menylisten (redigere / slette i telefonboken, osv.). Lagrer et nytt element i telefonboken. KALL Utfører en oppringning. Funksjonstast C (høyre tast) Vises når tastene er låst. Ved å holde denne tasten i mer enn 2 sekunder låser du opp tastene. Slår av ringesignalet. (ingen)/c/ LA/LC Suffiks NESTE UK/AL/ RU/CE Går videre til neste skjerm. Viser logg for utgående samtaler. Betydning Åpner logg for innkommende samtaler. REDIAL *3 *3 Viser det sist oppringte nummeret. P *3 Pausetast BLIND *1 ABC Utfører en blind overføring. Vises når du kan taste inn latinske tegn. 0-9 Vises når du kan taste inn siffer. Vises når du kan taste inn spesialtegn (utvidet 1). 28

29 Vises når du kan taste inn spesialtegn (utvidet 2). Vises når du kan taste inn greske tegn. Før du tar i bruk telefonene SLETT Sletter tall eller tegn. Søker alfabetisk etter et element i telefonboken. Brukes til å velge et element når du er i innstillingsmodus. AM/PM Brukes til å velge AM eller PM når du bruker memoalarm-funksjonen. FLASH *4 RECALL *4 Kobler fra den aktuelle samtalen, og lar deg ringe igjen, uten at den første samtalen blir avsluttet. CANCEL Brukes til å avbryte innstillingen. DELETE Brukes til å slette en innstilling. AVC Aktivere/deaktivere støyreduksjon. *2 LAGRE Brukes til å lagre en innstilling. Vises når du kan taste inn kyrilliske tegn. INT REJECT Brukes til å ringe eller svare på intercom-samtaler. Avvis en inkommende samtale. *4 Brukes til å angi/fjerne autosvar-modus når du er i standby-modus. Slår mikrofonens dempefunksjon på eller av under en samtale. For detaljer om dempe-/autosvar-funksjonen, se Funksjonstaster, Side 36. Fwd/DND *4 *4 Brukes til å angi Samtaleoverføring og Ikke forstyrr. PARK *3*4 Hot0 Hot9 *4 SØK *3*4 Brukes til å gjenoppta en parkert samtale (samtaleparkering). Ringer nummeret som er knyttet til hurtigtasten. Brukes til å opprette en Multicast Voice Paging-samtale. *4 Brukes til å angi en memoalarm. *1 Vises ikke når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600. *2 Bare KX-TPA60. *3 Denne funksjonstasten vises bare når den er konfigurert på telefonen. *4 Denne funksjonstasten kan konfigureres til å vises som funksjonstast A, B eller C. Redigere funksjonstastene Endre standardinnstillingene [I standby-modus] 1. /MENU 2. [D]/[C]/[F]/[E]: a OK 3. [D]/[C]: "Taste valg" a OK 4. [D]/[C]: "Redig. Softtast" a OK 29

30 Før du tar i bruk telefonene 5. [D]/[C]: Velg ønsket funksjonstast. a OK 6. [D]/[C]: "Standby"/"Taler" a OK 7. [D]/[C]: "Standard" a OK Tilordne funksjonstaster [I standby-modus] 1. /MENU 2. [D]/[C]/[F]/[E]: a OK 3. [D]/[C]: "Taste valg" a OK 4. [D]/[C]: "Redig. Softtast" a OK 5. [D]/[C]: Velg ønsket funksjonstast. a OK 6. [D]/[C]: "Standby"/"Taler" a OK 7. [D]/[C]: "Funktions tast" a OK 8. [D]/[C]: Velg ønsket element. a OK Tilordne hurtigtaster for oppringing [I standby-modus] 1. /MENU 2. [D]/[C]/[F]/[E]: a OK 3. [D]/[C]: "Taste valg" a OK 4. [D]/[C]: "Redig. Softtast" a OK 5. [D]/[C]: Velg ønsket funksjonstast. a OK 6. [D]/[C]: "Standby"/"Taler" a OK 7. [D]/[C]: "Hurtigoppring." a OK 8. [D]/[C]: Velg ønsket element. a OK 30

31 Før du tar i bruk telefonene LINE-tast LINE-tasten kan brukes til å gripe en linje for å ringe eller for å motta en samtale. I standby-modus trykker du LINE-tasten for å vise en liste over tilgjengelige linjer. Fargen på hvert linjenummer indikerer statusen til linjen eller statusen til funksjonen som er tilordnet tasten. Ikonet som vises på neste linje, viser statusen til hver linje. Linjer som er tilgjengelige, kan endres ved hjelp av multilinje-innstillinger. Se System innstill., Side 93. Når du kobler til en annen baseenhet enn KX-TGP600, kan du bare gripe en linje ved å bruke denne tasten. Du kan ikke sjekke statusen til linjene. [Eksempel] R Når du er tilkoblet en KX-TGP600 R Trykk [D] eller [C] for å velge ønsket tast. a OK R Hvis du trykker på en oppringingstast når linjestatusen vises, vil bare den begrensede linjen vises. R Linjenavnet kan endres. Kontakt administratoren din for mer informasjon. Statusindikasjon *1 Farge Status Lysmønster Grønn På "I bruk" R Du er i en samtale. Sakte blinking Rask blinking "Linj på vent" R En samtale er satt på vent. Betydning "Innkom. Call/Tilbakekall" R En samtale (inkludert samtaler på vent) mottas. Rød På "I bruk" R En delt linje er i bruk eller satt på vent på en annen enhet. Sakte blinking Rask blinking "Linj på vent" R En delt linje er satt på vent på en annen enhet. "Innkom. Call" R En samtale mottas på en delt linje. Av "Ledig" R Linjen er inaktiv. *1 Betydningen av fargene på nøkkeltallene varierer avhengig av statusen på den eksterne linjen. Statusikon Ikoner Beskrivelse Viser antallet (1 8) telefoner/bordtelefoner som er i bruk eller på vent. 31

32 Før du tar i bruk telefonene Ikoner Beskrivelse Viser innstillingen for å blokkere anonyme samtaler. For detaljer om handlingen, se Anrops innstill., Side 94. Vises når en anonym samtale er spesifisert. For detaljer om handlingen, se Anrops innstill., Side 94. Vises når viderekobling av anrop er spesifisert. Vises når Ikke forstyrr (DND) er spesifisert. Vises når personverninnstillingen er slått av. <x> Viser indeksnummeret til den delte linjen. (x: indeksnummeret) 32

33 Før du tar i bruk telefonene Driftomriss Skjermovergangsdiagram Telefon-/bordtelefonfunksjoner nås gjennom skjermmenyen og velges med funksjonstastene. [Eksempel] <Linjestatus> *1 <I standby-modus> <Funksjonstaster> *3 LINE FUNC *2 /MENU <Telefonens telefonbok> <Hovedmeny> <Logg for utgående samtaler> <Logg for innkommende samtaler> *1 Linjestatusskjermen varierer avhengig av om den er koblet til en KX-TGP600 eller til en annen baseenhet. Se LINE-tast, Side 31 for detaljer. *2 /[FUNCTION] for KX-TPA65. *3 Funksjonstastskjermen varierer avhengig av om den er koblet til en KX-TGP600 eller en annen baseenhet. Se Funksjonstaster, Side 36 for detaljer. R Det valgte elementet merkes. 33

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Driftsinstruksjoner KX-HDV130. SIP telefon. Modellnr.

Driftsinstruksjoner KX-HDV130. SIP telefon. Modellnr. Driftsinstruksjoner Modellnr. SIP telefon KX-HDV130 Takk for at du kjøpte dette Panasonic-produktet. Les håndboken nøye før du tar i bruk produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk. R I denne håndboken

Detaljer

Driftsinstruksjoner KX-HDV330. SIP telefon. Modellnr.

Driftsinstruksjoner KX-HDV330. SIP telefon. Modellnr. Driftsinstruksjoner Modellnr. SIP telefon KX-HDV330 Takk for at du kjøpte dette Panasonic-produktet. Les håndboken nøye før du tar i bruk produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk. R I denne håndboken

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Velkommen. Hurtigstartveiledning. Koble til. Installasjon. Gled deg

Velkommen. Hurtigstartveiledning. Koble til. Installasjon. Gled deg Velkommen NO Hurtigstartveiledning 1 2 3 Koble til Installasjon Gled deg Hva er det i boksen Håndsett Basestasjon Strømtilførsel for basestasjon Linjekabel 2 AAA oppladbare batterier Batteridør Brukerveiledning

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 1 5 6 7 2 3 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 92 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Bilde taster 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer