Status bruk av. Smarthusteknologi, trygghetsalarmsystem, bærbare enheter/pda innen hjemmetjenestene mv. Kristiansund kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status bruk av. Smarthusteknologi, trygghetsalarmsystem, bærbare enheter/pda innen hjemmetjenestene mv. Kristiansund kommune"

Transkript

1 Status bruk av Smarthusteknologi, trygghetsalarmsystem, bærbare enheter/pda innen hjemmetjenestene mv. i Kristiansund kommune

2 Innhold 1.0 Teknisk infrastruktur i sykehjem mv Teknisk oppbygging av Ascomanlegget en oversikt Omgivelsekontroll / Smarthusteknologi Praktisk bruk og individuell tilpasning Skall-sikring /HMS Personlig overfallsalarm Overfallsalarm medisinrom Brannalarm: Heisalarm: Adgangskontroll/Porttelefon Beskrivelse av teknisk infrastruktur ved Roligheten omsorgsbolig Planer for 2011 Ascom-anlegget Trygghetsalarmsystemet Oversikt over volum og dagens bruk Planer for Trygghetsalarmsystemet Elektronisk pasientjournal og bruk av PDA Status innføring og bruk av EPJ EPJ og bruk av bærbare enheter i hjemmetjenesten Arbeidslister og PDA Leger og bruk av PDA: Planer 2011 bruk av PDA Helsenett Status innføring av helsenett i Kristiansund kommune Innføring av helsenett i Kristiansund kommune Effektmål innføring av Helsenett Integrasjoner og gjenbruk av informasjon/data Organisering av arbeidet innen helse-ikt... 11

3 1.0 Teknisk infrastruktur i sykehjem mv. Med teknisk infrastruktur menes i denne sammenhengen: 1. Ascom sykesignalanlegg 2. Omgivelsekontroll/ Smarthusteknologi for mennesker med aldersdemens 3. Skallsikring av bygg dvs. primært dører som fører ut av bygget herunder porttelefon og adgangskontroll internt i bygget 4. Overfallsalarm 5. Brannvarsling 6. Heisalarm 1.1 Teknisk oppbygging av Ascomanlegget en oversikt Hovedkomponenten i den tekniske infrastrukturen ved sykehjemmene er et Ascom sykesignalanlegg. Den representerer hovedkabelen som omgivelseskontrollsystem, skallsikringssystemet og de øvrige systemer kobler seg opp i mot. Ascom-anlegget er i utgangspunktet et konvensjonelt sykesignalanlegg som består av ulike knappepaneler som er oppkoblet på pasientrom ved seng og på toalett, videre på fellesrom og stuer. Dette systemet er ikke levert med tekstpaneler og/eller lyssignaler i korridor og over for eksempel pasientrom som vi er vant med fra sykehus og våre tidligere sykehjem. All informasjon ved aktivering av systemet kommer inn på 2 ulike bærbare enheter: Bærbar enhet 1 - Personsøker: Dette er en vanlig personsøker som mottar de ulike signaler og gir tekstmeldinger både fra Ascom-anlegget med også fra de andre systemene i den tekniske infrastrukturen. Systemet blir aktivert med et lydsignal med påfølgende tekstmelding av typen Assistanse rom 203. Alle ansatte skal ha denne på seg i jobbsituasjonen siden brannalarm også tas inn på disse enhetene. Bærbar enhet 2 - telefon: Dette er en bærbar DECT-telefon med innebygd personsøkerfunksjon. Denne funger mao. både som en ordinær telefon som en person får ansvar for å betjene på de ulike vakter. Denne er en enhet med vanlige telefonfunksjoner som viderekobling, interntelefon osv. I tillegg kan man fra denne enheten også kommunisere med porttelefonsystemet og fjernåpne hoveddør ved bruk av kombinasjoner med tastetrykk. Ved telefoner til pasientene viderekobles det til annen telefon som benyttes til dette formålet. DECT-telefonen har funksjonalitet lik en vanlig mobiltelefon. I dette ligger at man kan legge inn adresselister, justere ringelyd, ringestyrke, hurtigtaster osv. Mao. Kan dette håndsettet gjøres meget praktisk i bruk.

4 Alle pasientrom på sykehjemmene har installert følgende utstyr for tilkalling av hjelp og bistand fra pasienter og ansatte: På det enkelte pasientrom er det ved pasientseng oppkoblet et 3- funksjonspanel med mulighet for tilkobling av kabel med bryter som kan aktiveres for å tilkalle hjelp/oppmerksomhet fra pasient i seng til personalet. Denne type signal vil sendes ut på Ascomanlegget og kommer inn på personsøkerenhetene. Funksjonen må avstilles på pasientrommet ved at den ansatte trykker inn den grønne avstillingsknappen på panelet. På panelet ved pasientseng en det også en gul knapp som aktiveres av ansatte som ønsker assistanse fra andre ansatte. Den tredje funksjonen som finnes på dette panelet er en den grønne avstillingsknappen. Denne har to funksjoner.- Funksjon en er avstilling av oppkall for hjelp fra pasient og assistanse til ansatte, funksjon 2 er Stans-alarm/Nød-alaram. Når grønn knapp hodes inn mer enn 3 sekunder vil et karakteristisk lydsignal gå ut på alle bærbare enheter på hele sykehjemmet med tekst Nød rom 203. Dette er en såkalt skarp alarm som gis prioritet foran andre signal. Hvis en pasient på rom ringer for hjelp og samtidig en ansatt på naborommet trykker inn stans/nødalarm gis denne prioritet foran signalet fra pasienten Dersom snor er for kort (pasient vil sitte i sofa på rommet eller på terrasse) kan vedkommende utstyres med en bærbar og trådløs knapp som kan brukes til å aktivere sykesignalanlegget. Denne kan programmeres på person eller rom. Eks. på tekst som kommer opp i personsøkerenhetene ved aktivering er Bærbar Ole Olsen eller Bærbar rom 203. Det er også et panel med mulighet for tilkobling av trykkfølsom sengematte eller fotmatte som inngår i omgivelseskontrollsystemet. Denne fungerer på den måten at når en pasient står opp av sengen eller prøver komme seg over en sengehest eller lignende, aktiveres enten sengematte/gulvmatte ved endringer i trykket på matten. Denne alarmen er gitt høy prioritet og personalet vil bli alarmert umiddelbart hvis noen står opp/prøver å komme seg ut av sengen. Bergan sykehjem har plater som legges mellom madrass og sengebunn. Disse platene fungerer etter samme prinsipp som trø-/fotmattene. På pasienttoalett er det et tilsvarende panel som ved pasientseng, men snor er ikke koblet til dette panelet. En rød snor henger ned fra et panel i taket som rekker nesten ned til gulvet. På denne snoren er det påkoblet noen stor røde og godt synlige kuler som pasienten kan holde i når vedkommende drar i snoren. Skulle pasienten være så uheldig å falle på gulvet er snoren også tilgjengelig herfra.

5 1.2 Omgivelsekontroll / Smarthusteknologi Ved aldersdementavdelingene (AD) ved Bergan, Kringsjå og delvis Rokilde 2. etg er det installert et omgivelseskontrollsystem (OK) ( Smarthusteknologi ). OK er koblet til Ascomsystemet og meldinger fra OK- systemet framkommer som tekst- og lydmeldinger på de bærbare enhetene. Ved Kringsjå og Bergan er OK tilknyttet et styringsprogram (egen softvare installert på egen PC) som muliggjør individuell styring av dører, vinduer og sengevakt på pasientrommene. Vinduskontroll: Når vindu på pasientrom og fellesarealer åpnes fra luftestillingen til åpen stilling framkommer følgende melding på de ulike bærbare enheter: Vindu rom 103. Denne alarmen er aktivert 24t/døgnet. Dette fungerer både som en utbrudds- og innbruddsalaram og inngår også som en del av skall-sikringen av bygget. Gjelder Bergan AD-avdelinger og Kringsjå AD-avdeling. Rokilde har ikke denne type funksjonalitet tilknyttet vinduer i 2. etg og heller ikke i 1. etg. Dørkontroll pasientrom: Når dør åpnes for eksempel i perioden aktiveres dørkontrollen. Denne gir lyd og følgende tekstmelding: Dør rom 103. Ved Rokilde 2. etg er det en bryter over hver dør hvor man manuelt aktiverer døralarmene. Sengevakt: Dette er en plate som legges mellom sengebunn og madrass. Den fungerer som en bryter ved at denne er følsom for vektforandringer. Når en pasient står opp vil dette skape en vektforandring som slår matten på og gir lyd og følgende tekstmelding på de bærbare enhetene: Seng rom 103. Denne kontrollen er vanligvis aktivert mellom kl Denne type brukes ved Kringsjå 1. etg, alle avdelinger ved Bergan. De avdelinger som har fot-/trømatte på gulvet fungerer etter samme prinsipp, ved at pasienten står opp og trør på matten slås bryteren på. De øvrige avdelinger ved Kringsjå og Rokilde bruker fot-/trømatter som plasseres foran sengen til pasienten Kontroll av dører som fører ut av avdelingene til hall, hage og veranda: Denne type funksjonalitet er tilknyttet Kringsjå 1. etg, Kringsjå 2. etg, Rokilde 2. etg og alle avdelinger på Bergan og er en del av Skall-sikringssystemet, men inngår i omgivelseskontrollen på disse AD-avdelingene. Har man lovlig/autorisert gjennomgang av dører tilknyttet disse systemene aktiveres denne ved at man drar en kort gjennom en enhet leser en kode og gir adgang og dermed ikke aktiverer alarmfunksjonene. Motsatt prøver man å komme seg ut en dør uten bruk av kort eller andre ulovlige midler gir dette lyd og en tekstmelding på de bærbare enhetene som for eksempel Dør fellesstue 1. etg. Signaler og meldinger kan på sammen måte som for Ascom-systemet begrenses innad i en avdeling eller åpnes for at en større antall bærbare enheter på andre avdelinger kan ta inn disse. Nattvaktene vil for eksempel ta inn signaler og meldinger fra alle avdelinger og system via sin nattprofil. Nattprofilen aktiveres på den enkelte vaktvelger på personal/vaktrom på de respektive avdelinger.

6 1.3 Praktisk bruk og individuell tilpasning. Ascom-anlegget og den tekniske infrastrukturen er et fleksibelt og tilpassningsmulig system. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at man ønsker at signaler fra ulike rom innen en avdeling kan styres mot forhåndsbestemte bærbare enheter for eksempel i en primærsykepleieorganisering. Dette for å begrense antall meldinger og støy i avdelingen. Videre kan man samkjøre en eller flere avdelinger ved bruk av et profilpanel hvor man kan velge hvilken profil man til en hver tid bruker. En profil er et oppsett som tar inn et på forhånd bestemt mønster av signaler og meldinger. Hvert av de 7 personal/vaktrommene er utstyrt med en profilvelger som til en hver tid viser hvilken profil som kjøres. Profil 1 kan for eksempel være signal og meldinger fra kun avdeling 1, mens Profil 2 kan være en samkjøring av signal og meldinger fra både avdeling 1 og 2 dvs. alle signal fra disse avdelingene kommer inn på de bærbare enheter som er tilknyttet disse avdelingene. På den måten kan den ene avdelingen fungere som backup for den andre hverandre i gitte situasjoner. 1.4 Skall-sikring /HMS Dette er det tredje hovedsystemet som er tilknyttet Ascom-systemet og er opprettet for øke sikkerheten, oversikten og kontrollen for ansatte som jobber på bygget og omfatter i korthet ulike overfallsalarmer og sikring av bygg (dører, vindu). Dette er spesielt viktig på kveld og natt. Skallsikringen omfatter sikring av dører som fører ut av bygget, kortleserenheter på dører internt i bygget samt pinkodelås på medisinrom. En uautorisert gjennomgang av en dør vil derfor gi et lydsignal og tekstmelding av typen Utgangsdør gang avdeling 1. Denne fungerer begge veier dvs. den er like mye en utbruddsalaram som innbruddsalarm. Meldingene kommer inn på de bærbare enhetene som finnes ved den enkelte avdeling. Obs. at disse meldingene må slettes fra bærbare enheter som en vanlig tekstmelding. For den vanlige bruker har det ingen praktisk betydning hvilket system den ene eller andre alarmen kommer fra, men for de som skal drifte systemet er det viktig hvem man skal kontakte med spørsmål, råd, service mv. 1.5 Personlig overfallsalarm Dette er en alarmfunksjon som mest er tiltenkt nattevaktene. På den kombinerte personsøker/telefonenheten er det en rød knapp på øvre del. Hvis man kommer bort i en situasjon med f.eks fremmende på institusjonen på natt kan denne alarmen aktiveres. Denne går da direkte til brannvakta som igjen tilkaller politiet. Avtalen med politiet er at disse skal være på plass etter ca. 5-6 minutter etter at en slik alarm er utløst. Politiet har eget kort slik at de kan komme seg inn i bygget etter at hoveddør er stengt. 1.6 Overfallsalarm medisinrom En overfallsfunksjon er også tilknyttet pinkodeleseren på medisinrom. Her kan man aktivere en overfallsfunksjon ved at man legger til tallet 1 på sitt først siffer i pin-koden. Er pin-koden 2525 blir overfallskoden Meldingen går til brannvakta som Overfall medisinrom Rokilde 4. etg,

7 eller Overfall medisinrom Kringsjå mv. Politiet blir tilkalt når denne alarmen blir utløst. 1.7 Brannalarm: Våre sykehjem innehar en brannalarmfunksjon som kalles Stille varsling. I dette ligger det at man på sin bærbare enhet får inn lyd og type tekstmelding av typen Brann pasientrom 103. Man har da noen minutter på seg for å sjekke og avstille hovedanlegget før brannklokkene aktiveres over hele huset. På den måten kan man luke bort falske meldinger uten å skape unødig utrygghet og uro som en varling med klokker over hele institusjonen vil medføre. Selv om man har funksjonen Stille varsling vil alle alarmer gå direkte til brannvaktssentralen som vil rykke ut på vanlig måte. 1.9 Heisalarm: Ved feil på heis er det egen alarmknapp i heisen som ved aktivisering kobler vedkommende opp mot en bærbar telefon slik at vedkommende kan kommunisere og få tilkalt hjelp Adgangskontroll/Porttelefon. Når det gjelder port-telefonsystemet kan man kommunisere med de som vil inn i bygget etter at hoveddøren er stengt ved bruk av den bærbare telefonen (*55) og ved alle sykehjemmene kan hoveddøren fjernåpnet via den bærbare telefonen. Ansatte kan bruke sitt kort og kode for å komme seg inn i sykehjemmet når hoveddørene er stengt Beskrivelse av teknisk infrastruktur ved Roligheten omsorgsbolig. Roligheten omsorgsbolig et borettslag for mennesker med alderdemens har en smarthusteknologi tilsvarende det som er beskrevet under sykehjemmene Planer for 2011 Ascom-anlegget Det er under planlegging en utvidelse av Ascom-anlegget i Man ønsker å installere sonesensorer i sykehjemsavdelinger som mottar korttidsbrukere med kognitiv svikt. En sonesensor kan for eksempel installeres i området rundt utgangsdør. Brukeren går med en smykke likt det som brukere av trygghetstelefonsystemet bruker. Når man beveger inn i sonen går det et signal til de bærbare enhetene som alle ansatte går med. En sonesensor vil kunne hindre at brukere går ut av avdelingen uten at personalet er klar over dette. Dette utstyret inngår i en handlingsplan, og er en av flere tiltak for å bedre sikkerheten til mennesker med kognitiv svikt i åpne sykehjemsavdelinger. Utstyret vil øke pasientsikkerheten i avdelingen, men vil også være et HMS-tiltak som kan slå positivt ut på for eksempel sykefraværet.

8 2.0 Trygghetsalarmsystemet. 2.1 Oversikt over volum og dagens bruk Kommunen har ca 420 trygghetsalarmer (TA) utplassert i kommunen. Kommunen drifter systemet selv med alarmsentralen ved kommunens brannstasjon som mottak. Vi har lagt oss på det prinsippet at alle har tilkoblet brannmelder med tilknyttet kommunens alarmsentral. Utstyret vi bruker er levert av Tunstall. I 2010 har vi gjennomført en omfattende oppgradering av systemet hvor en av målsettingene var å klargjøre de tekniske forutsetningene for utvidet bruk av TA-systemet Planer for Trygghetsalarmsystemet Vi skal i 2011 gjennomføre 4-6 pilotinstallasjoner til brukere med kognitiv svikt. Alt etter behov vil vi installere indirekte fallalarm, sensorer på dør, komfyrvakt, vann mv. Det finnes mye dokumentasjon på dette feltet, bl.a. fra England, som vi vil ta utgangspunkt i. Samarbeid med pårørende vil også inngå som en sentral part i prosjektet.

9 3.0 Elektronisk pasientjournal og bruk av PDA 3.1 Status innføring og bruk av EPJ Kommunen bruker Profil fra leverandøren Visma. Vi har i perioden november 2008 til november 2010 innført elektronisk pasientjournal i hele organisasjonen herunder medikamentkort og kurvedokumentasjon. Alle tilsynsleger skriver i EPJ. 3.2 EPJ og bruk av bærbare enheter i hjemmetjenesten Innføring av EPJ har også resulterte i en del svært interessante sideprosjekt innen hjemmetjenestene med Distrikt 3/Frei hjemmesykepleie som prosjektavdeling. I korthet går dette ut på at man skriver i elektronisk pasientjournal ute hos bruker ved hjelp av en PDA. En PDA er både en PC og en telefon. Programmet på PDA heter MobilProfil. En fullskala gjennomføring av dette medfører at man ikke behøver å dra tilbake til basen for dokumentasjon, men gjør dette ferdig som en del av besøket hos bruker. Man kan dermed spare tid som igjen kan brukes til økt brukertid. En økning på direkte brukertid på 10-15% er fullt mulig. I tillegg til å dokumentere ute hos bruker får den enkelte ansatte også sin arbeids- /kjøreliste på PDA, samt direkte oppslag på vårt prosedyresystem PPS. Erfaringene er så vidt positive at vi i 2011 vil bredde dette ut i hele hjemmetjenestene. Ansatte ved D3 benytter PDA i sitt arbeid. 3.3 Arbeidslister og PDA Svært mye tid går med til å sette opp de daglige arbeidslistene i hjemmetjenesten og i etterkant fordele oppgavene på ansatte. Ved bruk av funksjonalitet i fagsystemet Profil kan dette settes opp i Visma Profil og i etterkant overføre dette til PDA, Den ansatte logger seg på og får sien brukere og oppgaver direkte på PDA. Programmet tar bl.a. hensyn til hvilke ansatte som er primærkontakt, alternativt den som var sist hos bruker samt oppgaver og prosedyrer som krever kompemtanse. 3.4 Leger og bruk av PDA: 2 leger så langt PDA i sitt arbeid. Lege ved palliativ enhet/kristiansund sykehus bruker denne i sitt arbeid med oppfølging av pasienter og behandling ved Lindrende enhet/rokilde sykehjem. Tilsynslegen ved Frei sykehjem bruker denne i sin pasientoppfølging på pasientene i sykehjem, men også de pasientene som legen har i samarbeid med hjemmetjenestene. 3.5 Planer 2011 bruk av PDA Erfaringene er så vidt positive at vi i 2011 vil bredde dette ut i hele hjemmetjenestene.

10 4.0 Helsenett 4.1. Status innføring av helsenett i Kristiansund kommune Vi har nå kommet så vidt langt i bruk av EPJ at flere enheter er moden for og etterspør bruk av helsenett i sitt arbeid spesielt er informasjon av type lab-svar og epikrise etterspurt 4.2. Innføring av helsenett i Kristiansund kommune Prosjektet Elektronisk samhandling kommune og helseforetak er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og Helse Nordmøre og Romsdal (HNR) som bygger på arbeidet i Elin-k prosjektet og målsettingene i Meldingsløftet. Kristiansund kommune og HNR har arbeidet med samhandling i mer en 10 år. Opprettelsen og drift av Lindrende enhet ved Rokilde undervisningssykehjem i samarbeid med Palliativt team med sykehuset i Kristiansund og kreftsykepleier i hjemmetjenestene Kristiansund kommune har hatt en formalisert samarbeid med pasienten i sentrum siden I 2010 ble Etterbehandlingsenheten ved Barmanhaugen åpnet. Etterbehandlingsavdelingen er et resultat av et faglig og økonomisk samarbeid mellom Kristiansund kommune og Helse Nordmøre og Romsdal HF. Målsettingen med avdelingen er:..å bedre helsetjenestene for mennesker som har behov for et tilbud i overgangen mellom sykehus og hjem. Et sentralt mål med etablering av denne avdelingen er å bedre helsetjenestene til mennesker med sammensatte/kroniske lidelser. Tilbudet kan gi pasienter tilpasset rehabilitering samtidig som påbegynt medisinsk behandling ved sykehuset videreføres. I vårt helsenettprosjekt har vi valgt ut Etterbehandlingsenheten som prosjekt- og pilotavdeling. Erfaringene og resultatet fra denne avdelingen vil i neste omgang bli implementert ved Lindrende enhet Rokilde undervisningssykehjem. Det som skiller prosjektet Elektronisk samhandling kommune og helseforetak fra de 11 hovedsamarbeidskommuner som inngår i Helsedirektoratets Nasjonale Meldingsløft er et hovedfokus på endringer i arbeidsprosesser, og en beskrivelse av disse, som må på plass for å ta ut gevinster av elektronisk samhandling. Erfaringer mange store IKT-prosjekt er at gamle rutiner enten lever i beste velgående på siden av det nye, eller at IKT tilpasses gamle og ofte uhensiktsmessige rutiner og arbeidsprosesser. 4.1 Effektmål innføring av Helsenett Bedre kvalitet på behandlingen av etterbehandlingspasienter ved sanntids tilgang til pasientdata Bedre samarbeidsrelasjoner mellom tjenestenivåene ved god behandling på laveste effektive behandlingsnivå Behovet for papirkopi administrasjon fjernes som gir en enklere administrasjon av pasientdata

11 5.0 Integrasjoner og gjenbruk av informasjon/data Innen pleie- og omsorgstjenestene har vi hatt som prinsipp at vi, så langt som mulig, skal unngå dobbeltføring av like data i ulike system, men hente disse inn via integrasjoner. Vi definerer våre hovedsystem som mastersystem som avgir for eksempel personalinformasjon til samarbeidende system (forsystem). Vi har i dag en rekke integrasjoner mellom våre system som reduser dobbeltarbeid og øker datakvaliteten. Vi gjenbruker også data fra våre system som inngår i styrings- og oppfølgingssystemene til lederne. 6.0 Organisering av arbeidet innen helse-ikt Kommunen har en egen funksjon som initierer prosjekt, koordinerer prosjekt og gjennomfører opplæring på prioriterte prosjekt. Funksjonen knytter til seg ressurspersoner fra IT-avdeling og brukermiljøene i gjennomføring av prosjektene.

12

FACI Tera Sykesignal

FACI Tera Sykesignal FACI Tera Sykesignal FT 4045 Hovedsentral Hovedsentralen er en lavenergi, vifteløs industri PC med flash disk og har embeded Windows installert. Hovedsentralen styrer et sentralkort med USB tilkobling.

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia.

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia. V a r s l i n g For folk flest er det å oppleve trygghet en viktig del av livet. Det å være trygg på at noen hjelper deg om du faller eller har behov for assistanse, kan være avgjørende for å opprettholde

Detaljer

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Vedlegg 5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Innhold Generelt:... 3 Befaring:... 3 Kravspesifikasjon... 3 Dekningsomfang:... 5 Kravspesifikasjon pasientvarsling Fauske sykehjem Generelt:

Detaljer

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever

Detaljer

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Per Waardal Bergen kommune okt 2010 per.waardal@bergen.kommune.no IKT /tekn oppgaver Systemkoordinasjon av fagsystemet i helse og omsorg/pasientjorunalen

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Søgne kommune Arkiv: F00 Saksmappe: 2012/3493-36464/2012 Saksbehandler: John Øyvind Seland Dato: 20.11.2012 Saksframlegg Rapport fra arbeidsgruppe Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Detaljer

Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Overhalla kommune Trond Stenvik, rådmann Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg

Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Overhalla kommune Trond Stenvik, rådmann Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Overhalla kommune Trond Stenvik, rådmann Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg (Midtre Namdal) (Indre Namdal) Nytt fokus på innovative anskaffelser

Detaljer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, Avdeling Instrumentering, SINTEF IKT Konferanse for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi CARLO GAV AZZI Automation C o m p o n e nts Løsninger med Smart-house for Velferdsteknologi Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funk sjons svikt. Mange vil oppleve at hu kommelse og førlighet

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Varsling. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Varsling. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Varsling Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Fagutvalget. Referat fra møte i Sirdal

Fagutvalget. Referat fra møte i Sirdal Referat fra møte i Sirdal 24.02.2014 Fagutvalgsmøte Fagutvalget Dato: 24.03.14 Sted: Sirdal Innhold Innkalling:... 2 Runden rundt bordet:... 3 Status «Lengre i eget Liv»... 3 U4H... 3 Trygghetspakken...

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender NESK funksjonsoversikt - PSPager alarmsender 12 karakterers alfanummerisk display. Reversibelt. Norsk tekst display Ingen ekstern antenne 2-fargers LED 2 manuelle

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( 090423 Man mal PowerPoint

Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( 090423 Man mal PowerPoint Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( Agenda( Hvem(er(vi(?( Dagens(situasjon(og(behov( Ima;s(visjon(og(løsninger( Prak;ske(eksempler( Hvorfor(Ima;s( Oppsummering(

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

Fokus på sikkerhet pass på pasientdata

Fokus på sikkerhet pass på pasientdata Fokus på sikkerhet pass på pasientdata Sensitive personopplysninger: Må ikke forsvinne (tilgjengelighet) Må finnes lett og oversiktlig (tilgjengelighet) Må ikke endres av uvedkommende (integritet) Må ikke

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Klæbu 18. januar 2013 Sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som er viktig for å kunne mestre eget liv lengst mulig Funksjoner som er ønskelig å få dekket i hjemmene

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 60 00 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 60 00 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: HELSE- OG SOSIALSTYRET MØTENR.: 03/2 MØTETID: 02.04.2003 - KL 18:00 MØTESTED: HELSEHUSET 1. ETG., TORGHALLEN Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 60 00 Varamedlemmer

Detaljer

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Status for ehelse (ekommunekartleggingen

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Velferdsteknologi. Eatons og Sensios tilnærming til temaet

Velferdsteknologi. Eatons og Sensios tilnærming til temaet Velferdsteknologi Eatons og Sensios tilnærming til temaet Kort om Eaton og Sensio Eaton En av verdens ledende leverandører av elektriske systemer og komponenter til energiverk, hydrauliske systemer og

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune Prosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Frist for oppdraget er 1. august 2014.

Frist for oppdraget er 1. august 2014. Standardisering: Oppdrag fra HOD Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet om å vurdere eksisterende standarder og rammeverk på velferdsteknologiområdet. Helsedirektoratet bes også om å utarbeide

Detaljer

EkoTek HUB. Funksjoner

EkoTek HUB. Funksjoner EkoTek HUB Beskrivelse EkoTek hub er en alphanummerisk toveis meldingsenhet, med innbygget nødalarm funksjon. Hub en kan motta tekstmeldinger, sende responser og tilbyr muligheten til å lagre mgeldinger

Detaljer

En del av Telecom Norden gruppen BERGEN KOMMUNE. Ole-Bjørn Tuftedal. Teknologisjef. ole-bjorn.tuftedal@bergen.kommune.no T C

En del av Telecom Norden gruppen BERGEN KOMMUNE. Ole-Bjørn Tuftedal. Teknologisjef. ole-bjorn.tuftedal@bergen.kommune.no T C BERGEN KOMMUNE Ole-Bjørn Tuftedal Teknologisjef 55569907 ole-bjorn.tuftedal@bergen.kommune.no KORT ORIENTERING BERGEN KOMMUNE Eksempler på noen av utfordringene Det er mye eldre teknologi o Eldre trygghetsstelefoner

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

ASCOM telecare IP TRÅDLØST PASIENTSIGNAL MED POSISJONERING GIR NYE FORDELER TIL ELDREOMSORGEN

ASCOM telecare IP TRÅDLØST PASIENTSIGNAL MED POSISJONERING GIR NYE FORDELER TIL ELDREOMSORGEN ASCOM telecare IP TRÅDLØST PASIENTSIGNAL MED POSISJONERING GIR NYE FORDELER TIL ELDREOMSORGEN 2 ASCOM telecare IP En aldrende og mer krevende befolkning, underbemanning, aldersrelaterte sykdommer og færre

Detaljer

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås

22/09-12/10-2015. Velferdsteknologi. Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås 22/09-12/10-2015 Velferdsteknologi Fra analog til digital trygghetsalarm og innføring elås Velferdsteknologi i Fredrikstad Fra analog til digital trygghetsalarm Fra analog til digital trygghetsalarm Vi

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

25.08.2015. Mestringsteknologier: - for å bedre kunne mestre egen helse. Helsedirektoratet definerer fire teknologiområder:

25.08.2015. Mestringsteknologier: - for å bedre kunne mestre egen helse. Helsedirektoratet definerer fire teknologiområder: HVORDAN KAN OMSORGSTEKNOLOGI BRUKES I SPESIALISTHELSETJENESTE N? A L F H E N R I K A N D R E A S S E N FA G D I R E K T Ø R, H E L S E B E R G E N Omsorgsteknologi: Aktuelle bruksområder spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon

Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon 23.10.2015 Velferdsteknologi for brukere i bolig og institusjon Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Plattform for velferdsteknologi For brukere i bolig og institusjon 3 4 Velferdsteknologi

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn fra nattevaktene: «Noen ganger våkner pasienten av at vi

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer