VEDLIKEHOLD I STATSBYGG. 6. Januar 2012 STATSBYGG-ORGANISERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLD I STATSBYGG. 6. Januar 2012 STATSBYGG-ORGANISERING"

Transkript

1 Kursdagene NTNU 2012 VEDLIKEHOLD I STATSBYGG 6. Januar 2012 A.P. Breirem, Statsbygg STATSBYGG-ORGANISERING Hovedkontor i Oslo 5 regionkontorer-oslo, Porsgrunn,Bergen, Trondheim,Tromsø Driftsorganisasjon fordelt over hele landet også på Svalbard CA. 900 ansatte i alt 2

2 STATSBYGG-ØKONOMI Husleieinntekter ,7 MRD KR. Egeninvesteringer i tilknytning til husleieordningen i ,5 MRD.KR Investeringer for andre statlige forvaltere ,5 MRD.KR 3 Statsbygg Forvaltningsbedrift fra 1993 med innføring av husleieordningen Knyttet til statsbudsjettet Offentlig anskaffelsesregelverk, politisk instruksjonsmyndighet og konstitusjonell kontroll 4

3 Forvaltningsbedrift (1) En viktig forskjell fra staten forøvrig: Statsbudsjettet er bruttobudsjettert Forvaltningsbedriftene er nettobudsjettert for driftsbudsjettets del større frihetsgrad bl. a. til å avsette vedlikeholdsmidler 5 Forvaltningsbedrift (2) NSB, Televerket og Postverket var forvaltningsbedrifter til 1995 Nåværende forvaltningsbedrifter: Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Statens pensjonskasse Statens kartverk NVE anlegg Kapitalkostnader som renter og avskrivninger skal vises Modell fra

4 Forvaltningsbedrift (3)-To viktige forhold Romertallsfullmakter Kontantprinsippet 7 Underp. Betegnelse Regnskap 2009 Saldert budsjett Driftsinntekter, overslagsbevilgning Driftsutgifter, overslagsbevilgning Avskrivninger Renter av statens kapital Til investeringsformål Til reguleringsfondet Sum post

5 Husleieordningens omfang (staten) Pr. i dag 55 % av statlige eiendommer i sivil sektor har husleieordning (Statsbyggs eiendommer) Universitetene har en form for internleieordning uten kapitaldel 9 Husleieordningens utvikling 1993: 1996: 2000: : 2009: Etablering Nye statsinstitusjoner( kvm) Utskilling av Entra kvm Utenlandseiendommer, havbruksstasjoner, barneverninstitusjoner Fengsler Areal i 2012: ca kvm

6 Trenger 2,5 mrd. I administrasjonsbygget på Ullevål har vannet lekket inn. Det er skifertak som er nesten 100 år gammelt, forklarer eiendomsdirektør Steffen Strømnes (t.v.). Nå er kontorene i toppetasjen stengt, og Øivind Årdal (t.h.), prosjektingeniør ved Ullevål, inspiserer de påbegynte reparasjonene. MAGNUS KNUTSEN BJØRKE Sykehusene i Osloregionen har et samlet oppussingsbehov på nesten to og 11 en halv milliarder kroner. Professor Leon Reubsaet ved UiO holder opp slangen som leder varmen fra laboratoriet til naborommet. Vedlikeholdsetterslepet ved UiO er 4 milliarder kroner, og over alt på universitetet er det slike provisoriske 12 løsninger

7 Gudshus råtner på rot Skoler, kirker og svømmehaller forfaller. Prislappen for å sette dem i stand er minst 150 milliarder kroner. 13 Det politisk moralske problem Kjernevirksomhet Vedlikehold 14

8 Økonomisk -organisatorisk Vedlikehold Kjernevirksomhet 15 Effekter av Statsbyggs husleieordning Juridisk regime innen staten Sikker kontantstrøm Klar ansvarsfordeling Sikrer ( juridisk ) midler til vedlikehold

9 Vedlikeholdstilstand (1) Statbyggs høyskoler Statbyggs øvrige bygningsmasse Universitetene 17 Selvforvaltende høgskoler Fengsler Tilstandsgrader-status Tilstandsgrad 0-1 og % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TG 0-1 TG 2-3 Statbyggs høgskoler Statbyggs øvrige bygningsmasse Universitetene 18 Fengsler Selvforvaltende høgskoler

10 Statsbygg og vedlikeholdsstrategi Verdibevarende vedlikehold lansert 1985/86 Evaluering og videreføring i 1995 Due-diligence ved etableringen av Entra i 1999 Gjennomgang og ajourføring av vedlikeholdsstrategien i Ny gjennomgang og strategi høsten våren 2008 med 5-årsperspektiv 20

11 Måling og styring av vedlikehold (1) Makro Avskrivninger Basissats-kr. pr. kvm 21 Måling og styring av vedlikehold (2) Mikro Vedlikeholdsplaner Tilstandsanalyser Benchmarking Resultat og verdianalyse Forvaltningsplaner (kulturhistoriske eiendommer) 22

12 Avskrivinger/vedlikehold (ekskl. fengsler) År Avskrivinger Vedlikehold Differanse Kroneinnsats pr.kvm (ekls. Fengslene) År Kroner pr. kvm Ca (Budsj.) 24

13 Portefølje Undervisning/forskning 41 % Offentlig adm.,tjenesteyting og tinghus 17 % Regjeringsbygg 9 % Kultureiendom, museer 3 % Veg,trafikk og tollstasjoner 3 % Barnevernsinstitusjoner 3 % Fengsler 12 % Øvrige eiendommer(utland,boliger m.v.) 12 % SUM 100 % 25 Kroneinnsats etter kategori (ekskl. fengsler) Kategori Underv./forskn. Regj.bygg Off.adm./tinghus Toll/Vegtraf. Kultur Barnevern 41 % 9% 17 % 3 % 3 % 3%

14 Drifts- og vedlikeholdskostnader 2009 for Statsbyggs eiendommer 27 Vedlikeholdsstrategi Dato: Side: 34 28

15 Aldersfordeling Statsbyggs bygg (eksklusive fengsler) Totalt antall bygg Løpende behov 0-12 år Tilstandsbasert behov år Ombygging /oppgradering > 30 år (1752) Gjennomsnittsalder Statsbygg 44 år 29 Utfordringer 1 (teknisk og miljø) Utskiftinger tekniske anlegg PCB og kuldemedier, klimastrategi Oljefyring Universell utforming Kapasitet Rehabilitering (og utvikling) høgskoler 30

16 Økonomiske utfordringer Grensesnitt mellom vedlikehold og investeringer Mer fleksibel bruk av investerings og vedlikeholdsmidler Behov for å øke basis vedlikeholdssats systematisk (kr. 10 pr. år) Modell for å håndtere større utskiftinger som faller inn under definisjonen vedlikehold (Lage en økonomisk 5-årsplan med elementene inntekter, administrasjon,drift og vedlikehold) 31 Nyansert inndeling av vedlikeholdsbudsjettet I. Basis (planlagt vedlikehold og mindre utskiftinger) II. Større øremerkede tiltak (større utskiftinger og utvikling) III. Satsinger (UU,ENØK,kultur,miljø) 32

17 Uten husleieordning Med husleieordning Komp. EK Invest ering FDV Kap.k. FDV + ADM Total leie EK Øvrig budsjett Finansiering Lån 33 Fremtiden? Bondevik II foreslo opprettet et eget Universitetsbygg i 2005 etter Statsbygg-modell Skrinlagt etter valget ? Er forvaltningsbedriftsmodellen fra 1931 tidsmessig for å drive en moderne og effektiv eiendomsforvaltning? 34

18 A building is not something you finish, it s something you start 35

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering?

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Det er en utbredt oppfatning at det er systematiske forskjeller i finansieringen av universiteter og høyskoler. Det er riktig, men forskjellene

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Arbeids- og administrasjonsdepartementet har gitt Statskonsult i oppdrag å legge frem en vurdering av tilknytningsformers egnethet. Spørsmålet om hvilke virkemidler staten kan bruke for å løse sine

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor

Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor En diskusjon av teori og empiriske resultater i internasjonal forskning av Rune J. Sørensen og Dag Morten Dalen i samarbeid med Hans Bonesrønning, Anne

Detaljer