Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER"

Transkript

1 Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER

2 #8 Musikk #12 Debatt #16 Annet #1 [Formål] #2 [2013] #3 [Organisasjon] #4 [Musikk] #5 [Teater] #6 [Debatt] #7 [Film] #8 [Annet] #9 [Styrets beretning] #10 [Styrene] #11 [Regnskap] #12 [Balanse] #13 [Noter] Styreleder - Marius Solberg forhenværende årene. V i fortsatter arbeidet med at organisasjonen holder stødig kurs. Vi i styret er derimot bare en liten del av den store organisasjonen, og den utrolige fremgangen vi har hatt hadde ikke vært mulig uten de andre frivillige. De frivillige fortjener all honnør for innsatsen de har lagt og legger ned for studentmiljøet i Bergen. Det har vært et privilegium å være leder for Det Akademiske Kvarter i Selv om det har vært noen utfordringer har den positive trenden fra 2012 vedvart, og vi ser at organisasjonen har fått økt selvtillit. Styret til Kvarteret har vært opptatt av å opprettholde den gode utviklingen vi har sett de 2013 kan oppsummeres som et år der flere biter falt på plass. Sammenlignet med 2012 hadde vi omtrent like mange arrangement på huset. Dette skyldes ikke avtakende vekst i arrangementsfrekvensen, men heller det at vi nådde maksimal kapasitet i Vi har derimot sett et fortsatt økende besøkstall. Den økonomiske situasjonen har også forbedret seg ytterligere. Vi har fortsatt langt å gå før vi når vårt fulle potensiale, og det vil kreves minst like stor innsats i årene som kommer. Side 2

3 #1 [Formål] Kvarteret skal legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller allmenpolitisk virksomhet, som er selvorganisert, og som det er bred og demokratisk deltagelse fra studenter ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, og andre tilsvarende høyskoler i Bergen. Det Akademiske Kvarter, også kalt Kvarteret, ble åpnet av H.K.H Kronrins Haakon i 1995 og er studentenes kulturhus i Bergen. Huset som gir opplevelser, mat og drikke til gjester og arbeiserfaring, kompetanse og sosial omgangskrets til de mellom 300 og 400 frivillige som drifter huset. Det arrangeres hvert år et stort antall arrangementer på Kvarteret, med alt fra brettspill til konserter. Etter nesten 3 års utbygginsperiode åpnet Kvarteret på nytt 5. februar Huset har siden da befestet sin posisjon som et av landets mest aktive kulturhus og en rammetilbyder for kulturopplevelser i Bergen. Kvarteret har avtaler med 5 Driftsorganisasjoner (Dorger) som organisere flesteparten og de største arrangementene på huset. Disse er Bergen Filmklubb, Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet), Bergen Realistforening (RF), Aktive Studenters Forening (ASF) og Studentteateret Immaturus (Immaturus). I tillegg kan alle andre studentorganisasjoner benytte seg av fasilitetene på huset, og disse omtales som Brukerorganisasjoner (Borger). Side 3

4 #2 [2013] Det er stor grunn til å takke studentene. De har gått i front for å vitalisere kulturbyen Bergen og gitt den en helt ny dimensjon. Samtidig har studentene skapt et åpnere og vennligere samfunn. Fy søren, dere aner ikke hvor mye dere betyr. Det er utrolig hvor mye som skjer på dette huset. - Egil Herman Sjursen (direktør for Holbergfondene) Etter en vrien start i etterkant av gjenåpningen i 2010 var 2012 året der Kvarteret opplevde en god positiv utvikling, og man så for alvor resultatet av arbeidet som ble gjort etter gjenåpningen. Denne positive trenden fortsatte i 2013, men Kvarteret har fortsatt en vei å gå før vi når vårt fulle potensiale. Svære godt årsresultat og høye besøkstall i 2012 førte til at det var en optimistisk organisasjon som gikk inn i Utgiftene, som i 2012 var kuttet inn til benet, ble økt i 2013 for å gi organisasjonen mer økonomisk pusterom. Den langsiktige strategien fra 2011 gjorde seg fortsatt gjeldende i arbeidet vårt, og vi jobbet for å styrke Kvarteret sin plassering i sentrum. Det var de organisatoriske forandringene som ble gjort i foregående år gjorde at Kvarteret stod bedre rustet. I møte mot nye utfordringer, men også mulighetene som organisasjonen hadde. Fornyelsen av Stjernesalen fikk mange gode tibakemeldinger, og vi så at dette tiltaket ga positive utslag i besøks- og salgstall. Det var i 2013 at oppussingen av dette rommet ferdigstilt, og i tillegg totalrenoverte vi vårt tredje faste skjenkepunkt, Halvtimen. Det var vårt ønske å utnytte det salgspotensialet som lå i å drifte flere faste skjenkepunkt med differensierte og klare profiler. Når Halvtimen ble pusset opp ble dette gjort for å dekke et behov som studentene i Bergen selv hadde hevdet de savnet på Kvarteret. Et ønske om et avgrenset areal for de eldre studentene. Oppussingen i dette lokalet var ikke like omfattende som i Stjernesalen på kostnadssiden, men den betydelige oppgraderingen ga rommet en klar profil som skilte seg fra andre skjenkepunkter og lokaler på huset. På høsten 2013 ble det samtykket i en investeringsstrategi for de neste 3 årene. Den la opp til en øvre grense på investeringer som skulle sikre at kontantbeholdningen ikke ble redusert. Det ble samtidig bestemt at det hovedsakelig skal investeres i teknisk utstyr i denne perioden. Strategien vil, sammen med teknisk utskiftningsplan, gjøre at vi står bedre rustet finansielt når det skal foretas tekniske utskiftninger med svært høye enhetskostnader. Dette vil pågå i perioden I sum fortsatte den positive utviklingen i Vi er optimistiske på at den den oppadgående trenden vil fortsette i TOTALT ANTAlL BESØK 23% ANDEL STUDENTER ANDEL IKKE-STUDENTER Side 4

5 DETALJERT OVERSIKT (ARRANGEMENTER/BESØKENDE) Rytmisk Scene Ordskifte Annet Konsert Teater Debatt Sosialt Klubb Revy Møte Fest Jam Lyrikk Film Kurs Kor Foredrag Quiz Dans Seminar Øvinger Loppemarked Annet Rytmisk Annet ARRANGEMENTER % 64 DELTAGERE % Rytmisk Scene Kvarteret Samfunnet Immaturus Rf 496 Ordskifte Ordskifte Scene Over 150 arrangører Studentarrangører og organisasjoner ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Bergen bruker fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til sine artister eller gjester og tar selv all inntekt fra billettsalg. I tillegg har Kvarteret også et antall arrangører de samarbeider med utenfor studentmiljøet i Bergen. Filmklubben Asf Huset har kapasitet på personer og består av 9 bruksrom, café, pub, vinbar og uteservering fordelt på m2. Andre LIKEs FØLGEre KVARTERET.NO Side 5

6 #3 [Organisasjon] Kvarteret baserer seg på frivillig arbeid, og har etter hvert etablert seg som et naturlig tilholdssted både for de frivillige og andre studenter. Det legges hvert år ned flere hundre dugnadstimer, som alle setter sitt preg på hva Kvarteret er, og hva det blir i fremtiden. Kvarteret ville ikke vært noe uten de frivillige og deres engasjement, og det sier mye om innsatsen alle sammen legger ned når man ser på omsetning og antall dugnadstimer i Den godt gjennomførte rekrutteringen høsten 2013 har bidratt med en nytt giv i mange av gruppene. I gjennom hele året har det kommet en kontinuerlig strøm av nye frivillige, noe som har bidratt med større forutsigbarhet og gjennomføringsevne hos de fleste. En ny rekrutteringsstrategi er blitt utviklet basert på rekrutteringen denne høsten, noe som forhåpentligvis vil lette på arbeidet ved kommende semestre. De gruppene som har større utskiftning enn andre vil også få en Side 6 mer standardisert og målrettet rekruttering. Håpet er at engasjerte frivillige kan få øst av sin erfaring og sitt potensiale i en gruppe som også trenger deres spesifikke kunnskap. Det sosiale er en betydelig del av det å være frivillig, og etter at gruppene selv har begynt å arrangere internfester har det blitt foretatt fester med svært varierte temaer. Dette har ført til økt engasjement rundt festene og i tillegg mange gode ideer til dem. Når det arrangeres slike internfester er det en god måte for styrene å gjøre noe for de andre på huset, samt å skape en god følelse av tilhørighet for alle

7 som både bidrar eller kun deltar på festen. Vi har videre sett at det å åpne noen internfester for +1 har vært enormt etterspurt, spesielt blant de nye frivillige som får sjansen til å flette sammen flere forskjellige nettverk. Rekordsalg på mat i 2013 viser at flere og flere studenter bruker Kvarteret som sitt faste husrom. Dette har også ført til et mer stabilt år, både med tanke på inntekter og antall frivillige. Den økte produksjonen og salget har ført til et betydeligere behov for kursing og kompetanse blant de frivillige. Derfor har gruppene har hatt økt fokus på intern kursing. I september ble det avholdt et kompetansekurs for alle frivillige, og det arbeides jevnlig med å utarbeide gode rutiner for å avholde flere slike kurs. Erfaringen man får av frivillig arbeid er dyrebar senere i arbeidslivet, og kursingen de frivillige får fra Kvarteret er god erfaring å ta med seg videre. Det er ikke bare snakk om ren arbeidserfaring, men også store muligheter for å tenke kreativt. I arbeidet for å påvirke hva Kvarteret er og kan bli. Dette er noe man ikke finner i mange andre jobber hvor man mer eller mindre må begynne på golvet dugnadstimer 425 frivillige verdi av arbeid (nok) Side 7

8 308 Konserter gjester

9 #4 [musikk] Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. Bergen Realistforening - Einar Engelen Engelstad Året 2013 var et meget bra år for RF. Vi hadde en del stor band som trakk folk, som blant annet Blakk, Datarock, Greenland Whalefishers, Taake, Side Brok, Fjorden Baby, Major Parkinson, LidoLido, Yuma Sun, Gabrielle og DonkeyBoy. I tillegg til våre konserter, arrangerte vi også en Stand up kveld med Nils Ingar Aadne. Vi hadde et samarbeid med Roskilde Road Trip som var vellykket. Denne kvelden var det gratis inngang, og de som spillte var Casiokids og JKD and The Bastards, etterfulgt av Klubb Kannibal. Helhus ser ut til å bli mer kjent og det er økning i folk som kommer for å se hvilke type konserter som tilbys. I løpet av 2013 arrangerte vi 8 Helhus, i tillegg til at vi var med på Studentkampen der vi hadde Sci fi tema. Vi prøver gjerne å ha litt ulike typer sjangere på Helhusene, DJ er i Tivoli, konserter i Teglverket, Stjernegulv i Stjernesalen, Singstar i Maos og StåOppJazz i Storelogen. StåOppJazz sammen med ASF er blitt til et fast konsept på Helhusene til både RF og ASF. Up&Coming er et konsept hvor nyetablerte band i Bergen og omegn får en mulighet til å stå på scenen å vise hvem de er. Disse kveldene er gratis for alle. Noen av bandene vi har hatt her har kommet tilbake i senere tid og spilt på større kvelder. Oppslutningen på Up&Coming er stadig økende. Aktive Studenters Forening Konsertåret 2013 har for ASF vært preget av bookinger som viser bredden innen norsk musikk. Vi har hatt konserter med Casa Murilo, Honningbarna, Jonas Alaska, Monstereo, Eye Emma Jedi, Fagernes Yacht Klubb, Caliban Sessions, og mer. ASF er stolte av å kunne tilby et så kvalitetssrikt program til studentene i Bergen var året vi feiret oss selv også. I samarbeid med RF feiret vi 10-årsjubileum for StåOppJazz med en tre-dagers minifestival. Under festivalen hadde vi artister som The Sweetest Thrill, Bendik, Kjetil Møster og Farmers Market. Vi forsterket også undergrunnskonseptet vårt ASF SUB med to kvelder utenfor Helhus med band som Hjerteslag og The Good, The Bad and The Zugly. nordisk musikk som kanskje ikke ellers ville kommet til Bergen for å spille. Dette, i kombinasjon med en tydelig grafisk profil, tror vi kommer til å bidra til å styrke ASF som konsertarrangør og Kvarteret som et konsertsted. Besøkstallene fra 2013 var ikke helt på samme nivå som I nærheten av 9000 personer var på våre arrangementer. Vi er derimot svært stolte av å være en aktør som tilbyr opplevelser studenter har råd til. Gjennomsnittsprisen for å gå på en konsert arrangert av ASF er på bare 125 kroner. Alt i alt er vi svært fornøyde med konsertåret Vi gleder oss til å la studentene se hva vi har å tilby i Lyden av Norden er ASF sitt ferskeste konsept. Startskuddet var 27. sept. med norske Atlanter. Gjennom Lyden av Norden ønsker vi å vise frem det beste av Side 9

10 #5 [teater] Immaturus er et teater av studenter for Bergens befolkning og har i løpet av årene opparbeidet seg en viktig posisjon i byens kunst- og kulturliv. Høsten 2013 satte vi en ny medlemsrekord med 131 medlemmer. Vi er med dette ikke bare Norges største studentteater, men også den mest omfangsrike driftsorganisasjonen på Kvarteret. Immaturus er et inspirerende og livlig miljø for kreative studenter. Dette gjenspeiles også i det mangfoldige tilbudet. Immaturus har, i tillegg til mellom fire og seks store teaterproduksjoner i året, blant annet åpen scene, et tradisjonsrikt arrangement hvor scenen stilles åpen for kunstneriske og artistiske og innslag, ofte i form av stand-up, impro, performance, sang, dans, dikt- og tekstlesing og musikk. Her opptrer også Immaturus faste grupper: impro for begynnere og viderekommende, Micetro, samt skrivegruppa. Et annet tilbud er Cabaret-konseptet, første gang gjennomført vinteren 2013, som ble en umiddelbar hit. Gjennom en knapp uke arbeider studenter, som kanskje aldri har møtt hverandre før, sammen for å skape en one-night only cabaretaften! Vintercabareten ble spilt for fullt hus, og Høstcabareten gjorde det samme. Immaturus har også interesse for å utvide sitt perspektiv på teater. Vi lanserte derfor Mikroprosjekt, et tilbud med få føringer, som er en fri arena for de som ønsker å undersøke teateret og kunsten nærmere. I tillegg arrangerer vi flere kurs, som f. eks. høstkurset i utarbeiding av regikonsept, hvor bl.a. regissør Petter Næss var kursholder. Verdt og nevne er også Radioteateret, som etter flere år med ord, ble til handling høsten Radioteateret er et samarbeid med Studentradioen i Bergen, og Immaturus Radioteater mottok to priser av Studentradioen i Bergen i løpet av sitt første semester på lufta! Radioteateret har ukentlige programmer med både kjent og nyskrevet komikk, dikt, lyddrama og improvisasjon. Immaturus har de seneste årene produsert teaterforestillinger av høy artistisk kvalitet som har blitt hederlig mottatt av presse og publikum. Den Guddommelige Komedie var den første oppsetningen i 2013, med tydelig inspirasjon fra sirkus og klovning. Den neste produksjonen som ble satte opp av oss var Den Usynlige, et eksistensielt og multimedialt prosjekt som også ble godt mottatt utenfor Bergen, på Kunstnernes Hus i Oslo. Høsten 2013 ble et rekordsemester for Immaturus på flere plan. Semesteret åpnet med Becketts Ringar som var en uroppføring av en egenskrevet drømmevandring over Nygårdshøyden med over 70 involverte studenter. Disse har studiebakgrunn fra teater, musikk, arkitektur, kunst, dans og tekst. Stjerneklar og regnfri himmel på hver eneste forestilling midt i oktober! Året ble avsluttet med spenning og komikk med Alan Ayckbourns Hvem?. Den elleville krimkomedien der selv ikke skuespillerne var klar over hvem kveldens morder var, idet teppet gikk opp for fullsatt sal. I 2013 hadde Immaturus også et samarbeid med Teaterterminalen. Dette gjennom pilotprosjektet De selektive. Forestillingen, som er skapt og fremføres av tidligere Immaturusere, har høstet lovord fra kritikere hvor enn de har turnert. Den ble kåret til Årets Scenekunst i Bergen 2013 av bladet Natt&Dag. Ti av Immaturus sine skuespillere medvirket også i den kritikerroste storproduksjonen Dyveke på Den Nationale Scene i Bergen høsten Side 10

11 Studentteateret Immaturus fylte sitt 23. år i 2013, og har siden begynnelsen i 1990 utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster hvor arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord- Europas største studentteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. 43 forestillinger gjester Side 11

12 Side 12

13 #6 [Debatt og for edrag] Jeg vet at Studentersamfunnet i Bergen gjør mye bra. Jeg har vært på en del debatter de har arrangert på Kvarteret. Studentene i Bergen har vært flinke til å lage en akademisk debattarena som samtidig er lett tilgjengelig. Det klarte vi aldri i Oslo. - Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til På høyden Det er studenter på frivillig basis som driver Studentersamfunnet i Bergen, og ble stiftet allerede i 1934, 12 år før Universitetet i Bergen. I dag er Studentersamfunnets Vestlandets største uavhengige debattforum. I 2013 ble brorparten av debatter, foredrag og kulturmøter arrangert på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærvitenskapelige møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Studentersamfunnet har også en komitee som bidrar på Kvarterets lørdagskonsept: Helhus. I 2013 har Studentersamfunnet feiret jubileet for allmenn stemmerett med en ukes lang festival. Den ble avsluttet med et Helhus, 8. mars: Den store kvinnefesten. Bortimot 1000 besøkende feiret kvinnedagen på Kvarteret. På høstsemesteret arrangerte vi en fokusuke med tittelen Kapitalismens triumf. Intensjonen var å se med nye perspektiver på utfordringene som blir skapt i dagens økonomiske system. Høstsemesteret var for øvrig også preget en del av Storingsvalget. Studentersamfunnet ladet opp til valgnatten med et samarbeid med NRK Hordaland. To debatter ble kringkastet fra Tivoli i løpet av august. Valgvaken i september var svært vellykket. Kvarteret var fylt opp til randen av engasjerte tilhørere helt inn i morgentimene. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden gjorde Studentersamfunnet Det Akademiske Kvarter om til litteraturhus for en kveld og har blitt en tradisjon; med en rekke forfattere på programmet. Flere ganger i semesteret har Studentersamfunnet konserter etter kulturkveldene, der musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester og elever Griegakademiet og underholder studentene. I 2013 ble konsert-konseptet relansert under navnet Samklangfunnet. De slo rekord i besøkstall i 2013, og har hatt flere medieoppslag. Først og fremst i forbindelse med debattene. Slik bidrar de til å gjøre Kvarteret til et naturlig samlingssted for studentene i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har hatt mange besøkende fra Bergen for øvrig. 119 Arrangementer gjester Side 13

14 #7 [film] 2013 var et spennende år i Bergen Filmklubb, med stor variasjon i både vår- og høstprogrammet. Vårsemesteret ble sparket i gang med Terry Zwigoffs fenomenale dokumentar Crumb, om den eksentriske tegneserieskaperen Robert Crumb. Bergen Filmklubb har sett bl.a. dansk dogmefilm i Festen, svensk ungdomsdrama i Fucking Åmål og amerikansk film noir i The Night of The Hunter. En onsdagskveld fokuserte vi på det legendariske samarbeidet mellom Klaus Kinski og Werner Herzog, med en dobbeltvisning av filmene Aguirre og Min Beste Fiende. Enkelte fredager arrangerer vi gratisvisninger for våre medlemmer. Disse filmene blir som regel valgt ut med en noe lavere terskel hva angår filmatiske og kunstneriske kvaliteter, men scorer gjerne høyere på god-stemning/ hurra-det-er-helg-barometeret. Mange fant veien til Tivoli en fredagskveld for å kunne gjenoppleve vår barndoms favorittfilm Jurassic Park, som var enda bedre enn vi husket den! En annen fredag viste vi rap operaen til R. Kelly s hip-hopera Trapped in The Closet. Den hadde en helt spesiell introkonsert av Brødrene Vindenes, kjent fra bergensbandet Kakkmaddafakka. Det som huskes aller best fra vårsemesteret er nok likevel visningen av Orions Belte, da selveste hovedrolleinnehaver Helge Jordal kom for å holde innledningen! Foran et,ikke langt fra, fullstappet Tivoli snakket den lokale helten blant annet om temaer som den kalde krigen og norsk film på 1980-tallet. Høstsemesteret begynte på en alvorlig tone med den animerte dramadokumentaren Vals med Bashir, som omhandler krigen i Libanon på 1980-tallet. Alvoret og ubehaget gikk igjen i filmer som Funny Games og Den Frie Vilje, men som en lystigere motvekt viste vi også filmer som Dark Horse og Døden på Oslo S. Barndomsnostalgikerne fikk sin store kveld da vi satte opp Ronja Røverdatter. Det er ikke fritt for at noen av disse også fant veien til fredagsvisningen av Space Jam. Som filmklubb ser vi det også som vår plikt å formidle nyere filmer; av de som ikke har fått den oppmerksomsomheten de fortjener. På tampen av året inviterte vi derfor til den apokalyptiske dramafilmen Take Shelter og horrordramakomedien Attack The Block, begge fra Semesteret på høsten 2013 vil også bli husket som det da Bergen Filmklubb omsider innrettet seg de moderne tider, og gikk til innkjøp av en Digital (DCP)- projektor. Denne har stått øverst på ønskelisten i lang tid. Første gang projektoren ble tatt i bruk var under årets Bergen Internasjonale Filmfestival, og bildekvaliteten var nesten bedre enn vi hadde forventet. Vi gleder oss stort til å ta den i bruk i de fremtidige filmklubbsemestrene! 104 visninger gjester Side 14

15

16 553 ARRANGEMENTer gjester Side 16 Jeg har selv studert på universitetet i ni år, men aldri fikk jeg oppleve et akademisk kvarter med så god mat og så cool atmosfære. Herved anbefalt også for oss som ikke lenger er studenter. - BA ( )

17 #8 [annet] 2013 har vært år fylt av arrangementer i regi av både studiesteder, studentorganisasjoner og eksterne aktører. Et trekk som betegner dette året er eksterne arrangørenes voksende bruk av huset, i tillegg har det vært flere band og artister som har stått for egen gjennomføring av konserter og arrangement. Vi kan se tilbake på Grandmas Tea Party som et godt eksempel. Ellers i 2013 har Kvarteret merket seg som et ukentlig møtested for ulike grupper som Latin-amerikagruppen og debattarena for politiske partier som f.eks. Unge Venstre og Høyres studentforening i Bergen. På kultursiden har huset videre blitt brukt som både øvingslokaler og scene for impro, korgupper, dans og teater. Korene Studinekoret Sirenene og Mannskoret Arme Riddere har vært sterkt representert. Semesteret for våren fikk en kick-start med Studentkampen, et arrangement som har utviklet seg til å bli et av årets høydepunkter for Kvarteret. Vårens Studentkamp var grundig gjennomført, fulgt opp av høstens Studentkamp som endte opp med salgsrekord. Studentkampen er definitivt et arrangement som vil bli satset på fremover. Dette ettersom det har vist seg å være en dag der de forskjellige studentorganisasjonene får muligheten til å bli kjent med både hverandre og huset i målet om å skape den beste festen. Bergenskirken SALT utmerket seg som den eneste eksterne arrangøren av Helhus denne våren. Det var i forbindelse med veldedighetskampanjen med sitt fokus på menneskehandel. Festivalstemningen ble også tatt med på Kvarteret denne våren av blant annet den studentrettede Dagenefestivalen etterfulgt av humor, galskap og musikkfestivalen; Skandalefestivalen. BSTV fikk vist både publikum i Tivoli og publikum hjemme det beste fra studentkultur i sin underholdningsgalla Trampeklapp. Her fikk man blant annet se de beste klippene fra revyer som SV sin Bak lukkede svingdører og HF sin Bokstavelig galt. Startskuddet for høstsemesteret på Kvarteret ble markert med fadderuken. Målet var et gjennomført samarbeid med studentorganisasjonene og studiestedene. Dette for best mulig å presentere huset og studentkulturen for de nye studentene. I denne sammenheng fikk Høyskolen i Bergen hele huset til sin disposisjon og et heidundrende Helhus gikk av stabelen. Samarbeidet med studentradioen ble i september pleiet videre i arrangeringen av Phonofestival. Revyen for høstsemesteret ble psykologirevyens Psykt lykkelig. Det Akademiske Kvarter har i 2013 utviklet seg til et møtested for både studentorganisasjoner, studiesteder, studenter og eksterne aktører. Et forum for alt fra politiske debatter til seminarer, konserter, kunst, kultur og festligheter. Det har skjedd en positiv fremvekst mot en allsidig bruk av huset. Denne utviklingen vil bli lagt til rette for ved å begynne utformingen av et nytt rombookingssystem som skal forenkle rombookingsprosessen. På denne måten vil man lettere kunne legge til rette for en allsidig bruk av huset. Videre vil det også hjelpe for Kvarteret som studentkulturens møtested. Side 17

18 #9 [styrets beretning] Selskapets virksomhet Studentkulturhuset i Bergen AS (Selskapet) driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Hovedformålet til Selskapet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosial og kulturelt tilbud til studentene i Bergen. Det gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i Selskapet består av en representant fra Universitetet i Bergen, en fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre fra Kvarteret (Det Akademiske Kvarter). Kvarteret, som eier en tredjedel av aksjene, er en selvorganisert studentforening organisert på idealistisk basis med egen generaforsamling. Det er Kvarterets styre som har dette sammen med den daglige ledelsen. Styresammensetningen og arbeidsfordelingen i Kvarteret er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i Kvarteret. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom Selskapet og ledelsen i Kvarteret. Aksjonærforhold Selskapet har tre aksjonærer som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av tre aksjer á kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. Kvarteret er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertallet i Selskapet. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorar til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalens punkt 2, andre ledd. Det ble avholdt 11 styremøter og 29 saker har blitt behandlet. Styrets beretning Disponering av årsresultat Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har er verv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler som blir opptjent i huset, skal benyttes i huset. Regnskapet for 2013 viser et positivt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring fom 2011 er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir negativ påvirkning på årsresultat på kr ,- for Aktivering av utsatt skattefordel gir et positivt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 100 % stilling. Den Administrative lederen er Thomas Evensen som også er ansatt i 100 % stilling. I tillegg er 15 driftsledere ansatt i 20% stilling. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling Det etterstrebes minimum en tredjedel representert av hvert kjønn i styret til Selskapet. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i Kvarteret, jf. aksjonæravtalens punkt 3, første ledd. Styrets sammensetning Per STYRELEDER Arne Petter Sandvik (DAK) ØVRIGE MEDLEMMER Astrid S. Istad (DAK) Hanne Brørs (DAK) Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SIB) VARAER Marius A.S. Solberg (DAK) Erik Lie Hegre (DAK) Stig H. Bendiksen (SiB) Ingvild Greve (UiB) Per STYRELEDER Marius A.S. Solberg (DAK) ØVRIGE MEDLEMMER Marte Leirvåg (DAK) Sandra Eldegard (DAK) Ingvild Greve (UiB) Erik Næsgaard (SiB) VARAER Jonas Angelsen (DAK) Yri Ljosdal (DAK) Stig H. Bendiksen (SiB) Sven-Egil Bøe (UiB) Bedriftens påvirkning av det ytre miljø Bedriften påvirker ikke sitt ytre miljø nevneverdig. Utsiktene fremover Etter et godt driftsresultat i 2012 var det i 2013 fortsatt fokus på å øke inntjeningen gjennom investeringer i kafeen Stjernesalen samt skjenkepunktet Halvtimen. Halvtimen er det tredje faste skjenkepunktet Kvarteret drifter. Siden driftskostnadene ble kraftig kuttet i 2011 ble det budsjetterte driftskostnadene økt i 2012 for å gi organisasjonen mer økonomisk handlingsrom. Til tross for økte driftskostnader ble årsresultatet i 2013 også positivt. Det vil i tiden fremover bli fokusert på å øke inntjeningen for å finansiere utskiftning av teknisk utstyr. Utskiftning av teknisk utstyrspark vil stå i særlig fokus de kommende årene, da denne er utdatert og en utskiftning vil være nødvendig for å holde samme nivå som bransjestandard. Siden mye av kulturvirksomheten på huset finansieres av utelivsvirksomheten, vil det også være nødvendig med fokus på skjenkepunktenes profil og konkurransedyktighet.

19 #10 [styrene] Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) Aksjonærselskapet, SKiBAS, forvalter over økonomi og bygningsmasse. Selskapet er eid av Kvarteret, UiB og SiB med èn aksje hver. Det Akademiske Kvarter har tre styrerepresentanter, hvorpå UiB og SiB har èn hver. Vår Styreleder Arne P. Sandvik Styremedlemmer Astrid S. Istad Hanne Brørs Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyrets leder er daglig leder i SKiBAS. Det er også en tradisjon i at Kvarterstyrets leder er styreleder i SKiBAS. Høst Styreleder Marius A. S. Solberg Styremedlemmer Marte H. Leirvåg Sandra Eldegaard Ingvild Greve (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyret Kvarterstyret er styret til Det Akademiske Kvarter og består av studenter valgt på Kvarterets Generalforsamling. Kvarterstyret har også den daglige ledelsen av aksjonærselskapet SKiBAS og velger Kvarterets styremedlemmer i SKiBAS. I tillegg er Kvarterstyret ansvarlig for den daglige driften av huset og den frivillige organisasjonen. Vår: Styreleder - Arne P. Sandvik Sandra Eldegard, Kjersti B. Skjelbreid, Jonas Angelsen, Marius A. S. Solberg, Hanne Brørs og Silje D. Bjorøy Høst: Styreleder - Marius A. S. Solberg Marthe A. Underthun, Sandra Eldegard, Marte H. Leirvåg, Yri H. Ljosdal, Alexander V. Hopland og Jonas Angelsen Side 19

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr:

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskapskontor AS Strandgata, 6250 STORDAL Tlf 70 27 94 00 Fax 70 27 94 01 email: post@drk.no Org

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer