Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER"

Transkript

1 Årsmelding 2013 DET AKADEMISKE KVARTER

2 #8 Musikk #12 Debatt #16 Annet #1 [Formål] #2 [2013] #3 [Organisasjon] #4 [Musikk] #5 [Teater] #6 [Debatt] #7 [Film] #8 [Annet] #9 [Styrets beretning] #10 [Styrene] #11 [Regnskap] #12 [Balanse] #13 [Noter] Styreleder - Marius Solberg forhenværende årene. V i fortsatter arbeidet med at organisasjonen holder stødig kurs. Vi i styret er derimot bare en liten del av den store organisasjonen, og den utrolige fremgangen vi har hatt hadde ikke vært mulig uten de andre frivillige. De frivillige fortjener all honnør for innsatsen de har lagt og legger ned for studentmiljøet i Bergen. Det har vært et privilegium å være leder for Det Akademiske Kvarter i Selv om det har vært noen utfordringer har den positive trenden fra 2012 vedvart, og vi ser at organisasjonen har fått økt selvtillit. Styret til Kvarteret har vært opptatt av å opprettholde den gode utviklingen vi har sett de 2013 kan oppsummeres som et år der flere biter falt på plass. Sammenlignet med 2012 hadde vi omtrent like mange arrangement på huset. Dette skyldes ikke avtakende vekst i arrangementsfrekvensen, men heller det at vi nådde maksimal kapasitet i Vi har derimot sett et fortsatt økende besøkstall. Den økonomiske situasjonen har også forbedret seg ytterligere. Vi har fortsatt langt å gå før vi når vårt fulle potensiale, og det vil kreves minst like stor innsats i årene som kommer. Side 2

3 #1 [Formål] Kvarteret skal legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller allmenpolitisk virksomhet, som er selvorganisert, og som det er bred og demokratisk deltagelse fra studenter ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, og andre tilsvarende høyskoler i Bergen. Det Akademiske Kvarter, også kalt Kvarteret, ble åpnet av H.K.H Kronrins Haakon i 1995 og er studentenes kulturhus i Bergen. Huset som gir opplevelser, mat og drikke til gjester og arbeiserfaring, kompetanse og sosial omgangskrets til de mellom 300 og 400 frivillige som drifter huset. Det arrangeres hvert år et stort antall arrangementer på Kvarteret, med alt fra brettspill til konserter. Etter nesten 3 års utbygginsperiode åpnet Kvarteret på nytt 5. februar Huset har siden da befestet sin posisjon som et av landets mest aktive kulturhus og en rammetilbyder for kulturopplevelser i Bergen. Kvarteret har avtaler med 5 Driftsorganisasjoner (Dorger) som organisere flesteparten og de største arrangementene på huset. Disse er Bergen Filmklubb, Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet), Bergen Realistforening (RF), Aktive Studenters Forening (ASF) og Studentteateret Immaturus (Immaturus). I tillegg kan alle andre studentorganisasjoner benytte seg av fasilitetene på huset, og disse omtales som Brukerorganisasjoner (Borger). Side 3

4 #2 [2013] Det er stor grunn til å takke studentene. De har gått i front for å vitalisere kulturbyen Bergen og gitt den en helt ny dimensjon. Samtidig har studentene skapt et åpnere og vennligere samfunn. Fy søren, dere aner ikke hvor mye dere betyr. Det er utrolig hvor mye som skjer på dette huset. - Egil Herman Sjursen (direktør for Holbergfondene) Etter en vrien start i etterkant av gjenåpningen i 2010 var 2012 året der Kvarteret opplevde en god positiv utvikling, og man så for alvor resultatet av arbeidet som ble gjort etter gjenåpningen. Denne positive trenden fortsatte i 2013, men Kvarteret har fortsatt en vei å gå før vi når vårt fulle potensiale. Svære godt årsresultat og høye besøkstall i 2012 førte til at det var en optimistisk organisasjon som gikk inn i Utgiftene, som i 2012 var kuttet inn til benet, ble økt i 2013 for å gi organisasjonen mer økonomisk pusterom. Den langsiktige strategien fra 2011 gjorde seg fortsatt gjeldende i arbeidet vårt, og vi jobbet for å styrke Kvarteret sin plassering i sentrum. Det var de organisatoriske forandringene som ble gjort i foregående år gjorde at Kvarteret stod bedre rustet. I møte mot nye utfordringer, men også mulighetene som organisasjonen hadde. Fornyelsen av Stjernesalen fikk mange gode tibakemeldinger, og vi så at dette tiltaket ga positive utslag i besøks- og salgstall. Det var i 2013 at oppussingen av dette rommet ferdigstilt, og i tillegg totalrenoverte vi vårt tredje faste skjenkepunkt, Halvtimen. Det var vårt ønske å utnytte det salgspotensialet som lå i å drifte flere faste skjenkepunkt med differensierte og klare profiler. Når Halvtimen ble pusset opp ble dette gjort for å dekke et behov som studentene i Bergen selv hadde hevdet de savnet på Kvarteret. Et ønske om et avgrenset areal for de eldre studentene. Oppussingen i dette lokalet var ikke like omfattende som i Stjernesalen på kostnadssiden, men den betydelige oppgraderingen ga rommet en klar profil som skilte seg fra andre skjenkepunkter og lokaler på huset. På høsten 2013 ble det samtykket i en investeringsstrategi for de neste 3 årene. Den la opp til en øvre grense på investeringer som skulle sikre at kontantbeholdningen ikke ble redusert. Det ble samtidig bestemt at det hovedsakelig skal investeres i teknisk utstyr i denne perioden. Strategien vil, sammen med teknisk utskiftningsplan, gjøre at vi står bedre rustet finansielt når det skal foretas tekniske utskiftninger med svært høye enhetskostnader. Dette vil pågå i perioden I sum fortsatte den positive utviklingen i Vi er optimistiske på at den den oppadgående trenden vil fortsette i TOTALT ANTAlL BESØK 23% ANDEL STUDENTER ANDEL IKKE-STUDENTER Side 4

5 DETALJERT OVERSIKT (ARRANGEMENTER/BESØKENDE) Rytmisk Scene Ordskifte Annet Konsert Teater Debatt Sosialt Klubb Revy Møte Fest Jam Lyrikk Film Kurs Kor Foredrag Quiz Dans Seminar Øvinger Loppemarked Annet Rytmisk Annet ARRANGEMENTER % 64 DELTAGERE % Rytmisk Scene Kvarteret Samfunnet Immaturus Rf 496 Ordskifte Ordskifte Scene Over 150 arrangører Studentarrangører og organisasjoner ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Bergen bruker fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til sine artister eller gjester og tar selv all inntekt fra billettsalg. I tillegg har Kvarteret også et antall arrangører de samarbeider med utenfor studentmiljøet i Bergen. Filmklubben Asf Huset har kapasitet på personer og består av 9 bruksrom, café, pub, vinbar og uteservering fordelt på m2. Andre LIKEs FØLGEre KVARTERET.NO Side 5

6 #3 [Organisasjon] Kvarteret baserer seg på frivillig arbeid, og har etter hvert etablert seg som et naturlig tilholdssted både for de frivillige og andre studenter. Det legges hvert år ned flere hundre dugnadstimer, som alle setter sitt preg på hva Kvarteret er, og hva det blir i fremtiden. Kvarteret ville ikke vært noe uten de frivillige og deres engasjement, og det sier mye om innsatsen alle sammen legger ned når man ser på omsetning og antall dugnadstimer i Den godt gjennomførte rekrutteringen høsten 2013 har bidratt med en nytt giv i mange av gruppene. I gjennom hele året har det kommet en kontinuerlig strøm av nye frivillige, noe som har bidratt med større forutsigbarhet og gjennomføringsevne hos de fleste. En ny rekrutteringsstrategi er blitt utviklet basert på rekrutteringen denne høsten, noe som forhåpentligvis vil lette på arbeidet ved kommende semestre. De gruppene som har større utskiftning enn andre vil også få en Side 6 mer standardisert og målrettet rekruttering. Håpet er at engasjerte frivillige kan få øst av sin erfaring og sitt potensiale i en gruppe som også trenger deres spesifikke kunnskap. Det sosiale er en betydelig del av det å være frivillig, og etter at gruppene selv har begynt å arrangere internfester har det blitt foretatt fester med svært varierte temaer. Dette har ført til økt engasjement rundt festene og i tillegg mange gode ideer til dem. Når det arrangeres slike internfester er det en god måte for styrene å gjøre noe for de andre på huset, samt å skape en god følelse av tilhørighet for alle

7 som både bidrar eller kun deltar på festen. Vi har videre sett at det å åpne noen internfester for +1 har vært enormt etterspurt, spesielt blant de nye frivillige som får sjansen til å flette sammen flere forskjellige nettverk. Rekordsalg på mat i 2013 viser at flere og flere studenter bruker Kvarteret som sitt faste husrom. Dette har også ført til et mer stabilt år, både med tanke på inntekter og antall frivillige. Den økte produksjonen og salget har ført til et betydeligere behov for kursing og kompetanse blant de frivillige. Derfor har gruppene har hatt økt fokus på intern kursing. I september ble det avholdt et kompetansekurs for alle frivillige, og det arbeides jevnlig med å utarbeide gode rutiner for å avholde flere slike kurs. Erfaringen man får av frivillig arbeid er dyrebar senere i arbeidslivet, og kursingen de frivillige får fra Kvarteret er god erfaring å ta med seg videre. Det er ikke bare snakk om ren arbeidserfaring, men også store muligheter for å tenke kreativt. I arbeidet for å påvirke hva Kvarteret er og kan bli. Dette er noe man ikke finner i mange andre jobber hvor man mer eller mindre må begynne på golvet dugnadstimer 425 frivillige verdi av arbeid (nok) Side 7

8 308 Konserter gjester

9 #4 [musikk] Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. Bergen Realistforening - Einar Engelen Engelstad Året 2013 var et meget bra år for RF. Vi hadde en del stor band som trakk folk, som blant annet Blakk, Datarock, Greenland Whalefishers, Taake, Side Brok, Fjorden Baby, Major Parkinson, LidoLido, Yuma Sun, Gabrielle og DonkeyBoy. I tillegg til våre konserter, arrangerte vi også en Stand up kveld med Nils Ingar Aadne. Vi hadde et samarbeid med Roskilde Road Trip som var vellykket. Denne kvelden var det gratis inngang, og de som spillte var Casiokids og JKD and The Bastards, etterfulgt av Klubb Kannibal. Helhus ser ut til å bli mer kjent og det er økning i folk som kommer for å se hvilke type konserter som tilbys. I løpet av 2013 arrangerte vi 8 Helhus, i tillegg til at vi var med på Studentkampen der vi hadde Sci fi tema. Vi prøver gjerne å ha litt ulike typer sjangere på Helhusene, DJ er i Tivoli, konserter i Teglverket, Stjernegulv i Stjernesalen, Singstar i Maos og StåOppJazz i Storelogen. StåOppJazz sammen med ASF er blitt til et fast konsept på Helhusene til både RF og ASF. Up&Coming er et konsept hvor nyetablerte band i Bergen og omegn får en mulighet til å stå på scenen å vise hvem de er. Disse kveldene er gratis for alle. Noen av bandene vi har hatt her har kommet tilbake i senere tid og spilt på større kvelder. Oppslutningen på Up&Coming er stadig økende. Aktive Studenters Forening Konsertåret 2013 har for ASF vært preget av bookinger som viser bredden innen norsk musikk. Vi har hatt konserter med Casa Murilo, Honningbarna, Jonas Alaska, Monstereo, Eye Emma Jedi, Fagernes Yacht Klubb, Caliban Sessions, og mer. ASF er stolte av å kunne tilby et så kvalitetssrikt program til studentene i Bergen var året vi feiret oss selv også. I samarbeid med RF feiret vi 10-årsjubileum for StåOppJazz med en tre-dagers minifestival. Under festivalen hadde vi artister som The Sweetest Thrill, Bendik, Kjetil Møster og Farmers Market. Vi forsterket også undergrunnskonseptet vårt ASF SUB med to kvelder utenfor Helhus med band som Hjerteslag og The Good, The Bad and The Zugly. nordisk musikk som kanskje ikke ellers ville kommet til Bergen for å spille. Dette, i kombinasjon med en tydelig grafisk profil, tror vi kommer til å bidra til å styrke ASF som konsertarrangør og Kvarteret som et konsertsted. Besøkstallene fra 2013 var ikke helt på samme nivå som I nærheten av 9000 personer var på våre arrangementer. Vi er derimot svært stolte av å være en aktør som tilbyr opplevelser studenter har råd til. Gjennomsnittsprisen for å gå på en konsert arrangert av ASF er på bare 125 kroner. Alt i alt er vi svært fornøyde med konsertåret Vi gleder oss til å la studentene se hva vi har å tilby i Lyden av Norden er ASF sitt ferskeste konsept. Startskuddet var 27. sept. med norske Atlanter. Gjennom Lyden av Norden ønsker vi å vise frem det beste av Side 9

10 #5 [teater] Immaturus er et teater av studenter for Bergens befolkning og har i løpet av årene opparbeidet seg en viktig posisjon i byens kunst- og kulturliv. Høsten 2013 satte vi en ny medlemsrekord med 131 medlemmer. Vi er med dette ikke bare Norges største studentteater, men også den mest omfangsrike driftsorganisasjonen på Kvarteret. Immaturus er et inspirerende og livlig miljø for kreative studenter. Dette gjenspeiles også i det mangfoldige tilbudet. Immaturus har, i tillegg til mellom fire og seks store teaterproduksjoner i året, blant annet åpen scene, et tradisjonsrikt arrangement hvor scenen stilles åpen for kunstneriske og artistiske og innslag, ofte i form av stand-up, impro, performance, sang, dans, dikt- og tekstlesing og musikk. Her opptrer også Immaturus faste grupper: impro for begynnere og viderekommende, Micetro, samt skrivegruppa. Et annet tilbud er Cabaret-konseptet, første gang gjennomført vinteren 2013, som ble en umiddelbar hit. Gjennom en knapp uke arbeider studenter, som kanskje aldri har møtt hverandre før, sammen for å skape en one-night only cabaretaften! Vintercabareten ble spilt for fullt hus, og Høstcabareten gjorde det samme. Immaturus har også interesse for å utvide sitt perspektiv på teater. Vi lanserte derfor Mikroprosjekt, et tilbud med få føringer, som er en fri arena for de som ønsker å undersøke teateret og kunsten nærmere. I tillegg arrangerer vi flere kurs, som f. eks. høstkurset i utarbeiding av regikonsept, hvor bl.a. regissør Petter Næss var kursholder. Verdt og nevne er også Radioteateret, som etter flere år med ord, ble til handling høsten Radioteateret er et samarbeid med Studentradioen i Bergen, og Immaturus Radioteater mottok to priser av Studentradioen i Bergen i løpet av sitt første semester på lufta! Radioteateret har ukentlige programmer med både kjent og nyskrevet komikk, dikt, lyddrama og improvisasjon. Immaturus har de seneste årene produsert teaterforestillinger av høy artistisk kvalitet som har blitt hederlig mottatt av presse og publikum. Den Guddommelige Komedie var den første oppsetningen i 2013, med tydelig inspirasjon fra sirkus og klovning. Den neste produksjonen som ble satte opp av oss var Den Usynlige, et eksistensielt og multimedialt prosjekt som også ble godt mottatt utenfor Bergen, på Kunstnernes Hus i Oslo. Høsten 2013 ble et rekordsemester for Immaturus på flere plan. Semesteret åpnet med Becketts Ringar som var en uroppføring av en egenskrevet drømmevandring over Nygårdshøyden med over 70 involverte studenter. Disse har studiebakgrunn fra teater, musikk, arkitektur, kunst, dans og tekst. Stjerneklar og regnfri himmel på hver eneste forestilling midt i oktober! Året ble avsluttet med spenning og komikk med Alan Ayckbourns Hvem?. Den elleville krimkomedien der selv ikke skuespillerne var klar over hvem kveldens morder var, idet teppet gikk opp for fullsatt sal. I 2013 hadde Immaturus også et samarbeid med Teaterterminalen. Dette gjennom pilotprosjektet De selektive. Forestillingen, som er skapt og fremføres av tidligere Immaturusere, har høstet lovord fra kritikere hvor enn de har turnert. Den ble kåret til Årets Scenekunst i Bergen 2013 av bladet Natt&Dag. Ti av Immaturus sine skuespillere medvirket også i den kritikerroste storproduksjonen Dyveke på Den Nationale Scene i Bergen høsten Side 10

11 Studentteateret Immaturus fylte sitt 23. år i 2013, og har siden begynnelsen i 1990 utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster hvor arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord- Europas største studentteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. 43 forestillinger gjester Side 11

12 Side 12

13 #6 [Debatt og for edrag] Jeg vet at Studentersamfunnet i Bergen gjør mye bra. Jeg har vært på en del debatter de har arrangert på Kvarteret. Studentene i Bergen har vært flinke til å lage en akademisk debattarena som samtidig er lett tilgjengelig. Det klarte vi aldri i Oslo. - Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til På høyden Det er studenter på frivillig basis som driver Studentersamfunnet i Bergen, og ble stiftet allerede i 1934, 12 år før Universitetet i Bergen. I dag er Studentersamfunnets Vestlandets største uavhengige debattforum. I 2013 ble brorparten av debatter, foredrag og kulturmøter arrangert på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærvitenskapelige møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Studentersamfunnet har også en komitee som bidrar på Kvarterets lørdagskonsept: Helhus. I 2013 har Studentersamfunnet feiret jubileet for allmenn stemmerett med en ukes lang festival. Den ble avsluttet med et Helhus, 8. mars: Den store kvinnefesten. Bortimot 1000 besøkende feiret kvinnedagen på Kvarteret. På høstsemesteret arrangerte vi en fokusuke med tittelen Kapitalismens triumf. Intensjonen var å se med nye perspektiver på utfordringene som blir skapt i dagens økonomiske system. Høstsemesteret var for øvrig også preget en del av Storingsvalget. Studentersamfunnet ladet opp til valgnatten med et samarbeid med NRK Hordaland. To debatter ble kringkastet fra Tivoli i løpet av august. Valgvaken i september var svært vellykket. Kvarteret var fylt opp til randen av engasjerte tilhørere helt inn i morgentimene. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden gjorde Studentersamfunnet Det Akademiske Kvarter om til litteraturhus for en kveld og har blitt en tradisjon; med en rekke forfattere på programmet. Flere ganger i semesteret har Studentersamfunnet konserter etter kulturkveldene, der musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester og elever Griegakademiet og underholder studentene. I 2013 ble konsert-konseptet relansert under navnet Samklangfunnet. De slo rekord i besøkstall i 2013, og har hatt flere medieoppslag. Først og fremst i forbindelse med debattene. Slik bidrar de til å gjøre Kvarteret til et naturlig samlingssted for studentene i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har hatt mange besøkende fra Bergen for øvrig. 119 Arrangementer gjester Side 13

14 #7 [film] 2013 var et spennende år i Bergen Filmklubb, med stor variasjon i både vår- og høstprogrammet. Vårsemesteret ble sparket i gang med Terry Zwigoffs fenomenale dokumentar Crumb, om den eksentriske tegneserieskaperen Robert Crumb. Bergen Filmklubb har sett bl.a. dansk dogmefilm i Festen, svensk ungdomsdrama i Fucking Åmål og amerikansk film noir i The Night of The Hunter. En onsdagskveld fokuserte vi på det legendariske samarbeidet mellom Klaus Kinski og Werner Herzog, med en dobbeltvisning av filmene Aguirre og Min Beste Fiende. Enkelte fredager arrangerer vi gratisvisninger for våre medlemmer. Disse filmene blir som regel valgt ut med en noe lavere terskel hva angår filmatiske og kunstneriske kvaliteter, men scorer gjerne høyere på god-stemning/ hurra-det-er-helg-barometeret. Mange fant veien til Tivoli en fredagskveld for å kunne gjenoppleve vår barndoms favorittfilm Jurassic Park, som var enda bedre enn vi husket den! En annen fredag viste vi rap operaen til R. Kelly s hip-hopera Trapped in The Closet. Den hadde en helt spesiell introkonsert av Brødrene Vindenes, kjent fra bergensbandet Kakkmaddafakka. Det som huskes aller best fra vårsemesteret er nok likevel visningen av Orions Belte, da selveste hovedrolleinnehaver Helge Jordal kom for å holde innledningen! Foran et,ikke langt fra, fullstappet Tivoli snakket den lokale helten blant annet om temaer som den kalde krigen og norsk film på 1980-tallet. Høstsemesteret begynte på en alvorlig tone med den animerte dramadokumentaren Vals med Bashir, som omhandler krigen i Libanon på 1980-tallet. Alvoret og ubehaget gikk igjen i filmer som Funny Games og Den Frie Vilje, men som en lystigere motvekt viste vi også filmer som Dark Horse og Døden på Oslo S. Barndomsnostalgikerne fikk sin store kveld da vi satte opp Ronja Røverdatter. Det er ikke fritt for at noen av disse også fant veien til fredagsvisningen av Space Jam. Som filmklubb ser vi det også som vår plikt å formidle nyere filmer; av de som ikke har fått den oppmerksomsomheten de fortjener. På tampen av året inviterte vi derfor til den apokalyptiske dramafilmen Take Shelter og horrordramakomedien Attack The Block, begge fra Semesteret på høsten 2013 vil også bli husket som det da Bergen Filmklubb omsider innrettet seg de moderne tider, og gikk til innkjøp av en Digital (DCP)- projektor. Denne har stått øverst på ønskelisten i lang tid. Første gang projektoren ble tatt i bruk var under årets Bergen Internasjonale Filmfestival, og bildekvaliteten var nesten bedre enn vi hadde forventet. Vi gleder oss stort til å ta den i bruk i de fremtidige filmklubbsemestrene! 104 visninger gjester Side 14

15

16 553 ARRANGEMENTer gjester Side 16 Jeg har selv studert på universitetet i ni år, men aldri fikk jeg oppleve et akademisk kvarter med så god mat og så cool atmosfære. Herved anbefalt også for oss som ikke lenger er studenter. - BA ( )

17 #8 [annet] 2013 har vært år fylt av arrangementer i regi av både studiesteder, studentorganisasjoner og eksterne aktører. Et trekk som betegner dette året er eksterne arrangørenes voksende bruk av huset, i tillegg har det vært flere band og artister som har stått for egen gjennomføring av konserter og arrangement. Vi kan se tilbake på Grandmas Tea Party som et godt eksempel. Ellers i 2013 har Kvarteret merket seg som et ukentlig møtested for ulike grupper som Latin-amerikagruppen og debattarena for politiske partier som f.eks. Unge Venstre og Høyres studentforening i Bergen. På kultursiden har huset videre blitt brukt som både øvingslokaler og scene for impro, korgupper, dans og teater. Korene Studinekoret Sirenene og Mannskoret Arme Riddere har vært sterkt representert. Semesteret for våren fikk en kick-start med Studentkampen, et arrangement som har utviklet seg til å bli et av årets høydepunkter for Kvarteret. Vårens Studentkamp var grundig gjennomført, fulgt opp av høstens Studentkamp som endte opp med salgsrekord. Studentkampen er definitivt et arrangement som vil bli satset på fremover. Dette ettersom det har vist seg å være en dag der de forskjellige studentorganisasjonene får muligheten til å bli kjent med både hverandre og huset i målet om å skape den beste festen. Bergenskirken SALT utmerket seg som den eneste eksterne arrangøren av Helhus denne våren. Det var i forbindelse med veldedighetskampanjen med sitt fokus på menneskehandel. Festivalstemningen ble også tatt med på Kvarteret denne våren av blant annet den studentrettede Dagenefestivalen etterfulgt av humor, galskap og musikkfestivalen; Skandalefestivalen. BSTV fikk vist både publikum i Tivoli og publikum hjemme det beste fra studentkultur i sin underholdningsgalla Trampeklapp. Her fikk man blant annet se de beste klippene fra revyer som SV sin Bak lukkede svingdører og HF sin Bokstavelig galt. Startskuddet for høstsemesteret på Kvarteret ble markert med fadderuken. Målet var et gjennomført samarbeid med studentorganisasjonene og studiestedene. Dette for best mulig å presentere huset og studentkulturen for de nye studentene. I denne sammenheng fikk Høyskolen i Bergen hele huset til sin disposisjon og et heidundrende Helhus gikk av stabelen. Samarbeidet med studentradioen ble i september pleiet videre i arrangeringen av Phonofestival. Revyen for høstsemesteret ble psykologirevyens Psykt lykkelig. Det Akademiske Kvarter har i 2013 utviklet seg til et møtested for både studentorganisasjoner, studiesteder, studenter og eksterne aktører. Et forum for alt fra politiske debatter til seminarer, konserter, kunst, kultur og festligheter. Det har skjedd en positiv fremvekst mot en allsidig bruk av huset. Denne utviklingen vil bli lagt til rette for ved å begynne utformingen av et nytt rombookingssystem som skal forenkle rombookingsprosessen. På denne måten vil man lettere kunne legge til rette for en allsidig bruk av huset. Videre vil det også hjelpe for Kvarteret som studentkulturens møtested. Side 17

18 #9 [styrets beretning] Selskapets virksomhet Studentkulturhuset i Bergen AS (Selskapet) driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Hovedformålet til Selskapet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosial og kulturelt tilbud til studentene i Bergen. Det gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i Selskapet består av en representant fra Universitetet i Bergen, en fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre fra Kvarteret (Det Akademiske Kvarter). Kvarteret, som eier en tredjedel av aksjene, er en selvorganisert studentforening organisert på idealistisk basis med egen generaforsamling. Det er Kvarterets styre som har dette sammen med den daglige ledelsen. Styresammensetningen og arbeidsfordelingen i Kvarteret er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i Kvarteret. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom Selskapet og ledelsen i Kvarteret. Aksjonærforhold Selskapet har tre aksjonærer som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av tre aksjer á kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. Kvarteret er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertallet i Selskapet. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorar til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalens punkt 2, andre ledd. Det ble avholdt 11 styremøter og 29 saker har blitt behandlet. Styrets beretning Disponering av årsresultat Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har er verv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler som blir opptjent i huset, skal benyttes i huset. Regnskapet for 2013 viser et positivt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring fom 2011 er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir negativ påvirkning på årsresultat på kr ,- for Aktivering av utsatt skattefordel gir et positivt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 100 % stilling. Den Administrative lederen er Thomas Evensen som også er ansatt i 100 % stilling. I tillegg er 15 driftsledere ansatt i 20% stilling. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling Det etterstrebes minimum en tredjedel representert av hvert kjønn i styret til Selskapet. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i Kvarteret, jf. aksjonæravtalens punkt 3, første ledd. Styrets sammensetning Per STYRELEDER Arne Petter Sandvik (DAK) ØVRIGE MEDLEMMER Astrid S. Istad (DAK) Hanne Brørs (DAK) Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SIB) VARAER Marius A.S. Solberg (DAK) Erik Lie Hegre (DAK) Stig H. Bendiksen (SiB) Ingvild Greve (UiB) Per STYRELEDER Marius A.S. Solberg (DAK) ØVRIGE MEDLEMMER Marte Leirvåg (DAK) Sandra Eldegard (DAK) Ingvild Greve (UiB) Erik Næsgaard (SiB) VARAER Jonas Angelsen (DAK) Yri Ljosdal (DAK) Stig H. Bendiksen (SiB) Sven-Egil Bøe (UiB) Bedriftens påvirkning av det ytre miljø Bedriften påvirker ikke sitt ytre miljø nevneverdig. Utsiktene fremover Etter et godt driftsresultat i 2012 var det i 2013 fortsatt fokus på å øke inntjeningen gjennom investeringer i kafeen Stjernesalen samt skjenkepunktet Halvtimen. Halvtimen er det tredje faste skjenkepunktet Kvarteret drifter. Siden driftskostnadene ble kraftig kuttet i 2011 ble det budsjetterte driftskostnadene økt i 2012 for å gi organisasjonen mer økonomisk handlingsrom. Til tross for økte driftskostnader ble årsresultatet i 2013 også positivt. Det vil i tiden fremover bli fokusert på å øke inntjeningen for å finansiere utskiftning av teknisk utstyr. Utskiftning av teknisk utstyrspark vil stå i særlig fokus de kommende årene, da denne er utdatert og en utskiftning vil være nødvendig for å holde samme nivå som bransjestandard. Siden mye av kulturvirksomheten på huset finansieres av utelivsvirksomheten, vil det også være nødvendig med fokus på skjenkepunktenes profil og konkurransedyktighet.

19 #10 [styrene] Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) Aksjonærselskapet, SKiBAS, forvalter over økonomi og bygningsmasse. Selskapet er eid av Kvarteret, UiB og SiB med èn aksje hver. Det Akademiske Kvarter har tre styrerepresentanter, hvorpå UiB og SiB har èn hver. Vår Styreleder Arne P. Sandvik Styremedlemmer Astrid S. Istad Hanne Brørs Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyrets leder er daglig leder i SKiBAS. Det er også en tradisjon i at Kvarterstyrets leder er styreleder i SKiBAS. Høst Styreleder Marius A. S. Solberg Styremedlemmer Marte H. Leirvåg Sandra Eldegaard Ingvild Greve (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyret Kvarterstyret er styret til Det Akademiske Kvarter og består av studenter valgt på Kvarterets Generalforsamling. Kvarterstyret har også den daglige ledelsen av aksjonærselskapet SKiBAS og velger Kvarterets styremedlemmer i SKiBAS. I tillegg er Kvarterstyret ansvarlig for den daglige driften av huset og den frivillige organisasjonen. Vår: Styreleder - Arne P. Sandvik Sandra Eldegard, Kjersti B. Skjelbreid, Jonas Angelsen, Marius A. S. Solberg, Hanne Brørs og Silje D. Bjorøy Høst: Styreleder - Marius A. S. Solberg Marthe A. Underthun, Sandra Eldegard, Marte H. Leirvåg, Yri H. Ljosdal, Alexander V. Hopland og Jonas Angelsen Side 19

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen FORORD Studietiden er en spesiell fase av livet. Du lever på tilnærmet ingen penger, har det samtidig utrolig

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge

Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge Layout: Solfrid Foseide, Stavanger Aftenblad Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen, Knut S. Vindfallet, Pål Christensen, Marte Monsen Strandskog, Helge Johanson, Jørg Larsen, Øyvind Ellingsen, Egil Eriksson Trykk:

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2 0 1 1 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Kino - vår digitale fellesarena Innhold s2 Innhold s3 Kino - vår digitale fellesarena ved Geir Bergkastet s4 Presentasjon av konsernstyret s5 Selskapsstruktur s6 Året

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer