Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 27. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 09: Møtested: Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 27. Møtedato: 25.01.2012. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 13.45. Møtested: Formannskapssalen"

Transkript

1 Side 1 av 27 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09: Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. januar 2012 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 001/12-007/12 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 27 Møtebok Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Delegasjonssaker 003/12 Søknad om fritak fra verv som vara i Forliksrådet 004/12 Samorganisering av RKK Mosjøen og MSS 005/12 Prosjekt Samarbeid for Reisemålsutvikling 006/12 Trofors næringshage A/S - sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II 007/12 Årsrapport for Næringsfond - Vefsna for 2011 Til innkalling og saksliste: Ordfører melder 1x tilleggssak, FS-sak 007/12, Årsrapport for Næringsfond Vefsna for Før innledende runde med gjensidige orienteringer informerte Pleie- og omsorgssjef Karin Ingebrigtsen om resultatet av de avholdte forhandlingsrunder mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset HF. Gjelder Felles samarbeidsavtale Tjenesteavtale nr 1, 3, 5 og 11. Spesielt ble det viet tid til enkeltheter til avtale nr 5, som omhandler Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Formannskapet tok avtaleutkastene til etterretning og informasjon Videre behandling i Komité for Helse og Omsorg 09. feb og Formannskapet 22. feb evt. direkte behandling i Kommunestyret. ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Fellesmøte AP Grane, Vefsn, Hemnes og Rana. Enighet og felles uttalelse til media og Statens Vegvesen, fylket m.fl Vi vil heim. Arrangementet var fint opplagt og de fremmøtte fikk god informasjon og det var gjensidig til oss politikere og administrasjon Møte med HelgelandsKraft og Statskog vedr. Planprogram Vefsna E6-møte med Naimark og regional ledelse i Statens Vegvesen, og politisk ledelse i E6- kommunene på Helgeland Sven Are Kappfjell omkom i helikopterulykke. Kriseberedskapen fungerer SKUP-seminar for kommunestyret og skoleledelsen, samt teamlederne. Kolbjørn Eriksen: - Viser til div ifm deltakelse på Styremøter i HagVekst as i Tilstedeværelse- og oppmøte på styremøter vil bli sak på neste generalforsamling. Ellers positiv utvikling ift. x-ant. ansatt i Hattfjelldal. - Politikeropplæring 16/17 feb. Anbefaler at den samkjøres med planlagt Kommunestyremøte 29. feb. Ordfører vurderer dette.

3 Side 3 av 27 Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Info om status ifm. utlyste stillinger innen Pleie/Omsorg/Helse. Godt søkergrunnlag ift. tidligere erfaringer. Intervjurunder pågår denne og neste uke. - Info om problematisk lekkasje/inntrenging av vann over isolasjon/plast på Stormoen skole. Begrenset bruk av 1x klasserom er iverksatt grunnet fukt mv. Skadeomfang, forsikring mv utredes og utbedringstiltak med kostnad vurderes. - Orientering om status og fremdrift i forhold til ekspropriasjonssaken.

4 Side 4 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/26 12/211 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 001/12 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/4507 I Grane Treindustri Ekspropriasjonssaken mellom Grane kommune og Svein J. Paulsen 2 11/4550 I Bjørn Ivar Lamo Prosjektstilling Lomsdal/Visten. 3 11/4551 I Bjørn Ivar Lamo E-post: Svar til Ågot Riisems advokat 4 12/193 I Helgelandskraft AS E-post: Planarbeid Vefsna 5 11/4603 I Fylkesmannen i 2.fordeling skjønnsmilder 2012 Nordland 6 12/194 I Statskog E-post: Planprogram Vefsna 7 12/195 I Helgeland Regionråd E-post: Vedtak- Fellesprosjekt v/ Sissel Hesjedal 8 12/205 I Ordfører Bjørn Ivar Lamo E-post: Ønske om møte med partisekretær Raymond Johansen 9 12/207 I Kvalsund kommune Melding om vedtak- samiske rettigheter Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Innhold mv. etterspurt ref. nr. 1, 2, 3, 5 og 7 av Kolbjørn Eriksen. Ordføreren redegjorde for nevnte saker og behandling. Ordføreren henviste til ref. nr. 9, Vedtak - samiske rettigheter, fra Tysfjord Kommune. Ønsker denne som egen sak til neste FS-møte. FS-001/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Side 5 av 27

6 Side 6 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/25 12/210 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 002/12 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 033/11: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane Bridgeklubb gis skjenkebevilling for salg av: - alkoholgruppe 1 øl - alkoholgruppe 2 vin Sted: Grane Samfunnshus, Vegset Dato: 29. desember 2011 Tidsrom: 14:00 24:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Anne-Mari Lien, 8680 Trofors. Laila Tuven, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning. DFS. 034/11: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane Ungdomslag gis skjenkebevilling for salg av: - alkoholgruppe 1 øl - alkoholgruppe 2 vin Sted: Grane ungdomshus Dato: 29. desember 2011 Tidsrom: 20:00 02:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Jon Farbu, 8680 Trofors. Ingen foreløpig satt Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 4-5 en bestemt anledning, lukket arrangement.

7 Side 7 av 27 DFS. 035/11: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane Samfunnshus AL gis skjenkebevilling for salg av: Alkoholgruppe 1 øl Sted: Grane samfunnshus, Vegset. Dato: 2. juledag / 26. desember 2011 Tidsrom: 22:00 01:30 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Bjørn Ivar Lamo, 8680 Trofors. Ann Hege Bekkevold, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 036/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Veronica Skundberg gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Gnr. 50/61 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 001/12: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Jon Eirik Fiplingdal og Kristine Blomquist gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Skoleveien 28 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

8 FS-002/12 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning. Side 8 av 27

9 Side 9 av 27

10 Side 10 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /244 12/203 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 003/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om fritak fra verv som vara i Forliksrådet som vara i Forliksrådet Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 98 I Grane forliksråd v/leder Even Stenvik Vedr. valg av medlemmer til forliksrådet i Grane kommune Sammendrag: Forliksrådet v/ leder Even Stenvik og sekretær Marie Sjåvik søker om fritak for varamedlem Per- Arne Benjaminsen. Det vises til punkter i skriv av : 1. Det er uheldig at Per-Arne Benjaminsen er valgt til varamedlem i Forliksrådet ut fra at Marie Sjåvik er sekretær i Forliksrådet og Namsmann i Grane og Hattfjelldal. I en så liten kommune som Grane vil dette kunne ha innvirkning på folks rettsoppfatning. Formålet med inhabilitetsreglene er å skape tillit til at rettstvister blir behandlet og avgjort av dommere som er nøytrale i forhold til partene samt den videre behandlingen av saken. Alle dommere avsagt av forliksrådet blir fullbyrdet av Namsmyndighetene. Dette medfører at det ved behov for vararepresentant til forliksrådet vil Per-Arne Benjaminsen måtte erklære seg inhabil etter Domstollovens Vi ønsker at varamedlemmene rykker opp fra sine plasser slik at nytt varamedlem blir nr. 3, jfr. praksis ved valg av nye dommere til Forliksrådet. 3. Perioden som medlemmene i Forliksrådet er valgt til er fra til Even Stenvik er valgt som leder i Forliksrådet. Han har ikke funksjonen sekretær som er en del av stillingen til namsmannen, og som Marie Sjåvik har. Vurdering: Det skal være et forliksråd i hver kommune, jf domstolloven 27. Rådet består av tre personer med varamedlemmer, alle valgt av kommunestyret. Forliksrådet er således en ren lekmannsdomstol. Medlemmene velges for fire år om gangen.

11 Side 11 av 27 Det kan velges personer som ikke er bosatt i kommunen, men de som tilhører denne personkategorien, kan kreve fritak fra vervet. Fritaksretten gjelder også for de personer som har fylt 65 år, eller som har vært medlem av forliksrådet de siste åtte årene. Fylkesmannen skal etter 58 prøve lovligheten av valget av medlemmer til forliksrådet. Hun/han skal også føre tilsyn med virksomheten i forliksrådet. Hvis en person ikke er utelukket fra valg, og heller ikke har krevd seg fritatt fra vervet, har hun/han rett og plikt til å ta imot valget. Dette plasserer forliksrådets medlemmer i samme stilling som meddommere/lagrettemedlemmer etter domstollovens alminnelige regler og skjønnsmenn; disse vervene er alle å anse som ombud. Heller ikke forliksrådets medlemmer kan derfor uten videre frasi seg vervet. Vervet opphører normalt ved utløpet av den fireårige funksjonsperioden. En særregel som gjelder for medlemmer av forliksrådet - i motsetning til meddommere og skjønnsmenn - er at kommunestyret har en skjønnsmessig adgang til å frita et medlem fra vervet, når medlemmet fremmer ønske om det. Utfra at Per-Arne Benjaminsen er samboer med sekretær i Forliksrådet, Marie Sjåvik gir dette adgang til å gi fritak fra vervet som vara i Forliksrådet, som ønsket også fra han selv. Rådmannens innstilling: Per-Arne Benjaminsen gis fritak fra vervet som vara i Forliksrådet, som nytt varamedlem forslås Åge Stabbforsmo. Forliksrådet for perioden : Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Stein-Erik Eriksen 1. Kristin Fagerbakk 2. Ann Hege Bekkevold 2. Bent Even Olderskog 3. Even Stenvik 3. Åge Bernt Stabbforsmo Leder: Even Stenvik Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-003/12 Vedtak: Per-Arne Benjaminsen gis fritak fra vervet som vara i Forliksrådet, som nytt varamedlem velges Åge Stabbforsmo. Forliksrådet for perioden : Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Stein-Erik Eriksen 1. Kristin Fagerbakk 2. Ann Hege Bekkevold 2. Bent Even Olderskog

12 Side 12 av Even Stenvik 3. Åge Bernt Stabbforsmo Leder: Even Stenvik

13 Side 13 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/21 12/172 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 004/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Samorganisering av RKK Mosjøen og MSS Mosjøen Studiesenter i et toårig prosjekt Trykte vedlegg: - Saksoppstilling fra RKK-leder - Organisasjonsmodell for en samorganisert enhet - Evaluering og videreutvikling av studiesentrene. Nordland Fylkeskommune Erfaringer og veien videre Studiesentre i Nordland. Nordland Fylkeskommune Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Lars-Erik Kapskarmo sak til kommunestyrene Sammendrag: Det vises til vedlagte sakspapirer. RKK Vefsn i samarbeid med Grane og Hattfjelldal ble etablert i 1987, etter initiativ fra Fylkesutdanningssjefen. I oppstarten var fokus rettet moe videre- og etterutdanning innen skolesektoren, men siden ca år 2000 har RKK Vefsn vært kommunenes kompetansekontor innenfor alle kommunale sektorer, både for etterutdanning og videreutdanning. I 2011 hadde kontoret 2,2 årsverk og samlet ca 3000 deltakere på ulike etter- og videreutdanningstiltak. Styret for RKK består av de respektive kommuners rådmenn, med en representant fra de lokale arbeidstakerorganisasjoner. I tillegg har ordføreren i de respektive kommuner møte- og talerett på styremøtene. I de senere år har RKK sakte men sikkert grunnet voksende etterspørsel utenom de kommunale rekker, tatt med elever fra lokale statsetater, og i enkelttilfeller også fra private bedrifter. Dette har vært bra for økonomien i RKK vefsn, samt at det har gitt RKK Vefsn et godt omdømme som et kvalitativt godt alternativ til andre videre- og etterutdanningstilbydere lokalt og regionalt! For å videreutvikle denne utviklingstrenden og bevisst rette seg inn mot andre lokale kundegrupper, uten at det går utover gjeldende effektmål for RKK Vefsn som er: - Være en drivkraft for vekst og utvikling i kommunene - Være kommunenes hovedleverandør og koordinator av kompetanseheving - Medvirke til at regionen framstår som attraktiv og med godt omdømme - anbefaler styret for RKK Vefsn at vi starter opp et 2-årig prosjekt over 2012 og 2013 som samorganiserer RKK Vefsn med Mosjøen Studiesenter.

14 Side 14 av 27 Når det gjelder bakgrunn og historikk for fylkets studiesenter vises til vedlagte Fylkestingsak. Mosjøen Studiesenter (MSS) ble etablert som en prosjektorganisasjon i 2010 for 3 år, etter initiativ fra Vefsn kommune og Mosjøen videregående skole (MVS). MSS er bemannet med prosjektleder i 100% stilling. MON er rosjekteier og MVS er prosjektansvarlig. Målet for prosjektet er: - Kompetanseutvikling på høgskolenivå lokalt og regionalt gjennom samarbeid, samhandling og nettverksbygging. Vurdering: For å tenke helhetlig og systematisk, samt få en positiv vekst og utvikling lokalt og regionalt er det viktig med en kosteffektiv og samordnet innsats fra det offentlige. Det er vel også erkjent fra deltakerne i Prosjektet MSS at oppstarten har vært utfordrende, og ikke i tråd med lokale forventninger. Siden lokalt næringsliv og offentlig sektor lokalt har sammenfallende ønsker og behov ift etterutdanning og kompetanseheving, er det vurdert som samfunnstjenlig å samordne driften av RKK Vefsn og MSS under en felles ledelse. Driften av RKK Vefsn med planutvalg samt fagutvalg fra de enkelte kommunale sektorer skal være som tidligere, men koblingen mot næringslivet evt andre skal bli sterkere og bedre synkronisert. Kurs rettet mot kommunale ansatte skal også kunne tilbys lokalt næringsliv i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Lover og regler ift HMS, internkontroll, amu mv er sammenfallende for både offentlig og privat sektor. I dag må ofte private (mindre) bedrifter sende sine ansatte på nødvendige pliktige- og pålagte kurs utenfor regionen, som blir både kostbart og lite ønskelig for den/de det gjelder. Med en viss fare for at nevnte samordning kan gå utover driften av RKK Vefsn som pr dd ansees å være både faglig velfungerende og økonomisk veldrevet, er det å anbefale at en samordning med MSS under felles hatt utprøves over resterende 2 år av MSS s prosjektperiode. Dette er som NFK anbefaler i sin oppsumering Erfaringer og veien videre, i tråd med NFK s anbefalinger og skisserte lokale tilpasninger, som kan være forskjellig fra region til region. Et felles styre etableres med utgangspkt i dagens styre for RKK Vefsn, med tillegg av en næringslivsrepresentant og en med utdanningsfaglig bakgrunn. Dagens leder for RKK Vefsn er tiltenkt rollen som ny felles leder. En samordnet modell for ovennevnte skal ikke medføre økte utgifter for den enkelte kommune. Rådmannens innstilling: Grane kommune anbefaler en samorganisering av RKK Vefsn med Mosjøen Studiesenter (MSS) med felles styre og felles leder, i en prosjektperiode som går over årene 2012 og Kommunene forutsettes å bidra økonomisk med samme finansieringsmodell som i dag gjelder for hhv Vefsn RKK og MSS. Det forutsettes at prosjektet evalueres ila siste halvår Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

15 Side 15 av 27 FS-004/12 Vedtak: Grane kommune anbefaler en samorganisering av RKK Vefsn med Mosjøen Studiesenter (MSS) med felles styre og felles leder, i en prosjektperiode som går over årene 2012 og Kommunene forutsettes å bidra økonomisk med samme finansieringsmodell som i dag gjelder for hhv Vefsn RKK og MSS. Det forutsettes at prosjektet evalueres ila siste halvår 2013.

16 Side 16 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA- 10/239 12/185 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 005/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Prosjekt Samarbeid for Reisemålsutvikling veien videre etter avsluttet fase 1 Trykte saksdokumenter i saken: - fra prosjektleder MON 28. nov Vedtak i MON Reisemålsutvikling Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Forstudie Indre Helgeland. - Reisemålsutvikling Indre Helgeland, forstudium (Kortversjonen. Full Prosjektrapport som utrykt vedlegg i saken). - FS-sak 046/10, Prosjekt Samarbeid for Reisemålsutvikling - Søknad om midler. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Mosjøen og omegn Samarbeid prosjekt reisemål Næringsselskap KF 3 U Mosjøen og omegn Næringsselskap KF Prosjekt Samarbeid for Reisemålsutvikling - Søknad om midler 4 I Destination Helgeland as Reisemålsutvikling forstudie i Vefsn, Grane og Hattfjelldal MON Forstudie i reisemålsutviklingsprosessen: Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot Sammendrag: Det vises til vedlagte dokumenter, der det i fra prosjektleder 28. nov 2011 henvises til forstudierapport for Forstudie i reisemålsutviklingsprosessen: Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot I studien er det blitt avklart at de grunnleggende forutsetningene for videreføring av prosjektet er tilstede. I en fase 2 for prosjektet, ser en for seg at man skal utrede mulighetene videre og gi oss tydelige anbefalinger på om de ulike delene av utviklingsarbeidet bør gjennomføres, utsettes eller avsluttes. Man tar sikte på i fellesskap å utvikle en Masterplan (navnet på det ferdige strategidokumentet man utvikler i fase 2). Som prosjektleder skriver i sin henvendelse er det slik at en fase 2 krever en tredjedels finansiering fra kommunene, en tredjedel fra næringslivet og resten finansieres av Innovasjon Norge (IN). Anslaget for kostnadsrammen ligger på ca kr 1,5 mill. Tidsvarighet +/- ett år. Det er også mulig å kjøre en fase 2 og 3 parallelt, noe som vil kunne spare både tid og penger. I en fase 3 settes ordene ut i handling, og tiltakene gjennomføres.

17 Side 17 av 27 Styret i MON har pr utarbeidet forslag til vedtak for Vefsn Kommunestyre, der de tilrår å tilslutte seg planens hovedtrekk, og at den legges til grunn for en videre reiselivssatsing i regionen generelt. Fase 2 ireisemålsprosessen anbefales igangsatt. For detaljer se vedlegg. Som grunnlag for videre vurdering tas vårt FS-vedtak 16. juni 2010 i Fs-sak 046/10 med: Grane kommune støtter prosjektet Reisemålsutvikling for Vefsn, Grane og Hattfjelldal i regi av MON kf med kr ,-. Kr ,- dekkes inn med flg kontering: Grane kommune registrere at fokus innen reiseliv har stort fokus på kysten. Vi ber Prosjektet presse på for å få med Indre Helgeland i mye større grad. Det henvises i MON s anbefaling til vedtak at det detaljene rundt finansiering og oppstart av fase 2 skal avklares i eget framlegg i løpet av høsten Nevnte opplysninger er etterspurt, men ikke mottatt pr oppstart uke 03/2012. Vurdering: Rapporten og de framtidige planer for utarbeidelse av en Masterplan i en evt fase 2 er forelagt daglig leder for Grane Næringsutvikling as. Vi har en felles generell oppfatning av at det nå i vår region er modent for å få konsolidert mange gode- og påkostede planer, og få de som ansees å ha livets rett omsatt til fysiske handlinger og tiltak. Vi anbefaler derfor at Prosjektet videre samkjører en fase 2 og 3, slik at allerede godt forankrede lokale næringstiltak kommer ut i en regionalt tilpasset tiltaksportefølge, som omsettes i praktisk handling med oppfølging! Dette vil være både økonomisk og tidsmessig besparende. Skal lokalt næringsliv delta i en videre finansiering av prosjektet med inntil en tredjedel, antas det å være en klar forutsetning at synlige resultater kan/bør kunne vises innen en relativt begrenset tidsperiode. Hvis tiltaksdelen først kan forventes med oppstart etter 1,5 år er det sannsynlig at interessen fra næringslivet blir heller avventende og mindre interessant for våre mindre aktører som vi i Grane må spille på framover mot Rådmannens innstilling: Grane kommune støtter prinsipielt en videreføring av Reisemålsutviklingsprosessen: Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot 2020, men anbefaler at videre planlagte fase 2 og 3 samordnes for å spare midler og tidsforløp. Det forventes at en endelig finansieringsplan framlegges før endelig vedtak fattes, og at en støtte fra Grane er basert på at de andre aktører deltar ut fra skisserte prosessplan og en bevisst felles reiselivssatsing i regionen generelt Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling med følgende tillegg fra Kolbjørn Eriksen: Dette samordnes med strategier og planer i Helgeland Reiseliv AS Enstemmig vedtatt.

18 Side 18 av 27 FS-005/12 Vedtak: Grane kommune støtter prinsipielt en videreføring av Reisemålsutviklingsprosessen: Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot 2020, men anbefaler at videre planlagte fase 2 og 3 samordnes for å spare midler og tidsforløp. Det forventes at en endelig finansieringsplan framlegges før endelig vedtak fattes, og at en støtte fra Grane er basert på at de andre aktører deltar ut fra skisserte prosessplan og en bevisst felles reiselivssatsing i regionen generelt. Dette samordnes med strategier og planer i Helgeland Reiseliv AS.

19 Side 19 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 07/336 12/202 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 006/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Trofors næringshage A/S - sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II Trykte vedlegg: - FS-sak 086/11 med vedlegg - Evalueringsskjema Grane Næringsutvikling as Sammendrag: Som tidligere innledning i FS-sak 086/11 har vi mottatt et nytt utkast til samarbeidsavtale med Sentrum Næringshage as, med et revidert og nytt Næringshageprogram som gjelder fra , med evalueringer i Bidraget fra Grane kommune ønskes videreført med samme beløp som tidligere, dvs kr ,- årlig. I tillegg medfinansierer Nordland Fylkeskommune (NFK) driften av Sentrum Næringshage avd Trofors med kr ,- årlig. Daglig leder i Sentrum Næringshage har i ettertid informert oss om at det i 2010 er kjøpt lokale tjenester fra GNU as med ca kr ,- for adm- og tilrettelegging av filialen på Trofors. I et møte 08. jan 2012 initiert av sentrum Næringshage as v daglig leder, der også styreformann deltok, møtte ordfører og rådmann fra Grane kommune. Signalet fra Næringshagens representanter var entydig at de ønsket en snarlig tilbakemelding på om Grane k ønsket å delta i utviklingen av Sentrum Næringshage med tilstedeværelse her på Trofors. En tilstedeværelse for lokal næringsutvikling og tilrettelegging som Grane k selv i starten var pådriver for! En medfinansiering fra NFK til driften her på Trofors forutsetter at Grane kommune deltar. Vedtaket i FS-sak 086/11, med møtedato var som flg: Grane kommune viderefører samarbeidet med Sentrum Næringshage inntil videre. Vi vil gjennomføre en evaluering av samarbeidet med Sentrum Næringshage i starten av 2012, og komme med vedtak i kommunestyremøte 29. feb vedrørende framtidig organisering og samarbeide. Det antas at påbegynte evaluering av Grane Næringsutvikling as implementerer skisserte evaluering av vårt medlemskap i Sentrum Næringshage as. Vurdering:

20 Side 20 av 27 Hvor mye- og hva oppstartet evaluering av GNU inkl Sentrum Næringshage as vil berøre/omtale drift/nytte av vår deltakelse i Sentrum Næringshage as er pr dd ikke kjent. NB! Evalueringen vil bli lagt fram på møtet onsdag 25. jan- hvis den er klar! Det som er en realitet er at det i eks adm lokaler til Norgesvinduet Svenningdal as, nåværende Sentrum Næringshage as, er blitt et kontorfellesskap og miljø for privat og offentlig tjenesteproduksjon som ikke er- el kan defineres som kommunal. I tillegg til GNU as med en fast- og 2 prosjektansatte har vi Tine med 1x, Fylkesmannen med 1x, (etter hver 1x i tillegg?), snart NFK med 1x (prosjektstilling Lomsdal/Visten), Duett regnskap med 2x og adm i Hag-vekst 3x. I tillegg tilbys leiekontor og div møterom med blant annet konferanseutstyr for videokonferanse. Om dette hadde vært på plass her på Trofors uten vår deltakelse- og medvirkning fra Sentrum Næringshage as er usikkert. Rent teoretisk kunne eier av lokalene stått for nødvendig tilrettelegging, uten involvering av sentrum Næringshage, men tilhørende nettverk innen næringshage paraplyen felles med Sandnessjøen og Vefsn, (snart også i Brønnøysund?), ville da ikke vært tilgjengelig som i dagog i skissen for nytt Næringshageprogram for perioden Fra et adm synspkt ansees samarbeidet med sentrum Næringshage å være et viktig element i en fortsatt positiv næringsutvikling- og tilrettelegging for eksisterende og ny næringsvirksomhet her på Trofors, som ikke er lønnet og framdrevet av Grane kommune. Grane k bør signalisere som er erfart, at vi i en ny avtale krever at lokal kontakt for Sentrum Næringshage as om det blir via GNU as el annet, har den myndighet som er nødvendig for at dynamikken ift adm tilrettelegging mv blir tilpasset lokale forhold og krav fra eksisterende deltakere og nye potensielle kunder. Dette bør komme fram i en driftsavtale der Grane k deltar at gis rom for nødvendige lokale tilpasninger der dette er et ønske fra kunder/leietakere! Rådmannens innstilling: Ingen innstilling avgis. Evalueringsrapport avventes Formannskapet Behandling: Monica Hoff forespurte om sin habilitet. Hun ble erklært habil. Annbjørn Brennhaug orienterte om de foreløpige signal fra evalueringen av Sentrum Næringshage og Grane Næringsutvikling. Vedtaket i FS-sak 086/11 opprettholdes. Enstemmig vedtatt. FS-006/12 Vedtak: Grane kommune viderefører samarbeidet med Sentrum Næringshage inntil videre. Vi vil gjennomføre en evaluering av samarbeidet med Sentrum Næringshage i starten av 2012, og komme med vedtak i kommunestyremøte 29. feb. vedrørende framtidig organisering og samarbeide.

21 Side 21 av 27

22 Side 22 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/117 12/306 Bjørn Ivar Lamo Saksnummer Utvalg Møtedato 007/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Årsrapport for Næringsfond - Vefsna for 2011 Trykte vedlegg: - Kontoutskrifter fra Helgeland Sparebank - Innbetalte renter 2011 Oversikt Lån Svenningdal Trevarefabrikk AS Sammendrag: Ved tildeling av kompensasjon med bakgrunn i vern av Vefsnavassdraget ble Grane kommune tilkjent kr 60 millioner til et næringsfond. Nærings og Handelsdepartementet har i forbindelse med tildelingen laget et sett av regler som kommunene skal forholde seg til ved bruk av fondet. Grane kommune har i tillegg laget et eget regelsett som fondstyre, (formannskapet) skal forholde seg til vedtatt av kommunestyre i sak 044/09. I pkt 5 i tildelingsbrevet er forholdet om rapportering til Nærings og Handelsdepartementet fra den enkelte kommune beskrevet. Frist for tilbakemeldning er 15 februar det påfølgende år. Det er i 2011 avholdt 6 møter i fondstyre, og det er behandlet 21 saker. En sak er kun behandlet i kommunestyre, sak 016/11 Forskuttering av spillemidler til kunstgressbane, egen redegjørelse. I 11 av sakene er det gitt tilskudd etter de kriterier vi har å forholde oss til. I sak 19 er det positivt vedtak til å forlenge lånet til N-vinduet, egen redegjørelse. 8 saker har fått avslag. Fondet er delt i to deler i forhold til rente betingelser hos Helgeland Sparebank en konto som er låst i 5 år saldo pr kr ,05 Den andre brukskontoen er på kr ,61 Rentene for 2011 beløper seg til , herav kr ,- fra lånet til N-vinduet. Kontooversikt ligger vedlagt. Alle sakene fortløpende som er behandlet i 2011: Sak nr. Sakstittel 001/11 Vefsna-fondet - Søknad om tilskudd til ny-investeringer - Paul Kappfjell 002/11 Vefsna-fondet - Søknad om tilskudd fra Trofors Byggmontering 003/11 Vefsna-fondet - Søknad fra Fjellfolket Helgeland BA om Tilskudd til markedsførings- og profileringsutstyr 004/11 Vefsna-fondet - Søknad om investeringstilskudd fra Trofors Nærkjøp AS 005/11 Vefsna-fondet - Søknad om økonomisk støtte til SAL1 Grane Trenings og Kampsportsenter

23 Side 23 av /11 Vefsna-fondet - Søknad om Tilskudd og lån fra Fiplingdal Landhandel SA 007/11 Vefsna-fondet - Søknad om Investeringsstøtte til prosjekt Sommarfjøshaugen. 008/11 Referatsaker 009/11 Unikraft AS - søknad om finansiering 010/11 Majavatn camping og opplevelser - søknad om finansiering 011/11 Båfjellmo Gård - Overnattingsmuligheter på Trofors 012/11 Fru Haugans Hotel - Søknad om økonomisk støtte 013/11 Fjellfolket - Søknad om midler fra Vefsnafondet 014/11 Jan Thomas Kløvimo - Søknad om midler til kjøp av hogstmaskin 015/11 Jern og Bygg AS - søknad om støtte fra Vefsnafondet 016/11 Norgesvinduet Svenningdal AS - søknad om tilskudd til produktutvikling og etablering av produksjon av vinduer iht. PASSIV-standard 017/11 Norgesvinduet Svenningdal AS - Søknad om tilskudd til infrastruktur og forskjønnelse av uteområde og arbeidsmiljø 018/11 Fiplingdal Landhandel SA - Søknad om lån fra Vefsnafondet 019/11 Lån til Norgesvinduet Svenningdal AS 020/11 Søknad fra Grane Næringsutvikling AS om tilskudd til prosjekt Fra ide til industri og sysselsetting 021/11 Unikraft AS Søknad om støtte fra Vefsnafondet Det er relativt lave beløp som er bevilget og søkt om fra de fleste i Vi ser at det næringslivet vi har, generelt har noe svak inntjening og lite egenkapital. En stor utfordring for Grane kommune er nedgang i folketallet og alderssammensetningen. Dette forhold gir noen selvforsterkende negative følger som vi politisk ønsker å motvirke. Vi ser også muligheter for næringsvirksomhet og økt sysselsetning, men rasjonalisering og reduksjoner i tradisjonelle næringer som landbruk, skogbruk og statsbedrifter som NSB, Vegvesen og Statskog er vanskelig å erstatte. Kommentarer til noen av sakene hvor det er gitt tilskudd / lån fra Vefsna fondet. Drifting av Grane Næringsutvikling og tilskudd til sentrums næringshage er videreført også i 2011 med kr til GNU og kr til sentrums næringshage. Det treårige prosjektet avsluttes i Sak 002/11 Søknad om tilskudd fra Trofors Byggemontering. Dette er en typisk sak. Trofors Byggemontering er en liten privat bedrift som i hovedsak produserer takstoler. Søknaden går på modernisering, effektivisering for å etterkomme nye krav og øke produksjon. Investeringsbehov på kr og her ble det gitt ,- i støtte fra fondet. Med tre til fire ansatte i dag skisserer de å øke med en og i perioder to nye medarbeidere. Sak 006/11 Søknad om tilskudd og lån fra Fiplingdal Landhandel. Fiplingdal er en bygd som har vist evne til å utvikle seg. Det er et potensial i forhold til at det er ca 350 hytter i dalen, og diverse næringsaktører innen landbruk og service mot hytter med mer. Børgefjell skolen og 1-4 skole, samt barnehage. Butikken ble nedlagt og nye drivere kom inn med god støtte og dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen. Fondstyre avslo søknaden om lån, men innvilget tilskudd på kr ,- Dette gir en arbeidsplass, samt en deltid. Butikken er viktig for trivsel, bosetning og annet næringsliv.

24 Side 24 av 27 Sak 007/11 Søknad om investeringsstøtte til prosjekt Sommaefjøshaugen. Dette er et gårdsutviklings prosjekt for å gi et nytt tilbud innen reiseliv, og åpne for større inntjening for produkter som i dag produseres på gårdsbruket. Det vil si overnatting og lokalprodusert mat. Fondsstyre bevilget kr ,- Sak 010/11 Majavatn Camping og opplevelse søknad om finansiering. Søknaden innvilges med kr ,- til å utvikle campingplassen med nye tilbud. Sak 012/11 Bogfjellmo gård overnattingsmuligheter på Trofors. Etablering og utvikling av overnattingstilbud i gammelt langhus ved Trofors. Søknaden innvilges med kr ,- i investeringsstøtte. Sak 014/11 Fjellfolket søknad om midler fra Vefsnafondet. Fjellfolket er en sammenslutning av småskala matprodusenter. De søker om midler til å videreutvikle konseptet med et breiere tilbud, og utvikle selskapet organisatorisk. De er innvilget kr ,- under forutsetning av at resterende finansiering kommer på plass. Sak016/11 Norgesvinduet Svenningdal a/s søknad om tilskudd til produktutvikling og etablering av vinduer iht. PASSIV standard. Fondstyre bevilger kr ,- til formålet. Sak 019/11. Ks sak 044/11 Lån til Norgesvinduet Svenningdal a/s Norgesvinduet Svenningdal a/s har et lån på 5 mill som ble gitt da bedriften var i en meget presset situasjon likviditetsmessig. Bedriften er kommunens hjørnesteinsbedrift og sysselsetter ca 80 ansatte. Bedriften har vert gjennom en prosess med omstilling, og vil videre reinvestere for å etterkomme krav for økt produksjon og effektiviserende tiltak. Bedriften har fått lån og tilskudd fra Innovasjon Norge for å utvikle bedriften videre. Etter flere år med svake resultat viser 2011 en stor økning i omsetning og et relativt bra positivt resultat på bunnlinjen. Søknaden om å videreføre lånet på 5 mill ble etter innstilling fra fondstyre vedtatt av kommunestyre. Rentebetingelsene er høyere enn vi får ved plasseringen vi har i bank. Dette etter krav fra Innovasjon Norge. Ks sak 016/11 Forskuttering av spillemidler kunstgressbane. Grane kommune har sommer / høsten 2011 bygd kunstgressbane med åpning i slutten av september. Dette prosjektet har fulgt de ordinære beslutningsprosesser, men for å realisere arbeide raskt (spare et til to år) var vi avhengig av forskuttering av spillemidlene.

25 Midlene som er lånt vil betales tilbake i løpet av Bakgrunn for bruk av Vefsnafondet til slik mellomfinansiering er 2 i vedtektene Sikre lokal bosetning og bolyst herunder trivselsfremmende tiltak. Vurdering: Side 25 av 27 Ordførers innstilling: Årsrapport for Næringsfondet Vefsna for 2011 vedtas Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-007/12 Vedtak: Årsrapport for Næringsfondet Vefsna for 2011 vedtas.

26

27 Side 27 av 27

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Formannskapet Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/10 08/2553 AVTALE MED HOLANDSVIKA NÆRINGSEIENDOM AS 108/10 09/2932 SAMARBEID

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 20.06.2011-20.06.2011

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 20.06.2011-20.06.2011 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 07/622-29 Sakstittel Dok.dato 10.05.2011 Barnehagen - oppsigelser Arkivkode 1--***-*** Oppsigelse av plass

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2006 Møtested: Formannskapssalen, 4. etasje Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Komersialisering av Fjellfolket Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Side 1 av 27 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 01.07.2010 Møtetid: 09:00 10:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 19.12.2012 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 11:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Jan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.05.2012 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.05.2012 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 24 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.05.2012 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 16. mai 2012 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer