nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYUNDAI (730) Innehaver: Hyundai Electronics Industries Co, Ltd, San 136-1, Ami-Ri, Bubal-Eub, Ichon, Kyoungki- Do, KR (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Sivilingeniør Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Halvleder-prosessorbrikker, integrerte kretser, halvleder-lagerenheter, mikroprosessorer, trykte kretskort, multimedia-akseleratorer, mikro-kontrollere, TFT/LCD-paneler og -skjermer, LCD-monitorer, plasmafremvisningsskjermer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HB (730) Innehaver: SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co, Carolina, PR, US KL. 5: Preparater for mage og tarm. (730) Innehaver: Essilor International (Cie Générale d Optique) SA, 147, rue de Paris, F Charenton-le- Pont, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare for bruk av optikere ved ordinering av brilleglass, brilleinnfatninger og kontaktlinser og tilpassede brilleglass, ingen av ovennevnte dataprogrammer er operativsystemprogramvare; kataloger og prislister for brilleglass, innfatninger og kontaktlinser på CD-ROM og datadisketter. KL. 42: Utforming, utvikling og oppdatering av dataprogramvare for bruk av optikere ved ordinering av brilleglass, brilleinnfatninger og kontaktlinser og tilpassede brilleglass, ingen av ovennevnte dataprogrammer er operativsystemprogramvare; lån og utleie av ovennevnte dataprogramvare. FR, ,

4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DANARESEAL ZENERGY (730) Innehaver: Danapak A/S, Kongevejen 100, DK Holte, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Varer av papir, papp og plastmaterialer til emballasjeformål, ferdig emballasje fremstilt av bølgepapp, kartong, papir og plastmateriale, laminert med plastmaterialer eller metallfoliematerialer, begre og beholdere av papir, papp og plastmaterialer, emballasjer og emballasjematerialer. KL. 17: Plast i halvforarbeidet tilstand i form av folier, plastfolierør til videre forarbeidning, materialer til emballasjeformål. KL. 20: Plastbeholdere til emballasjeformål, herunder slike fremstilt ved sprøyteforming, trykkluftforming eller termoforming. (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; preparater til bruk ved behandling av seksuelle forstyrrelser hos mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARTINEZ (730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, Bristol, Avon BS13 8AR, England, GB KL. 33: Viner, sterkviner; portviner. 4

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORIGINAL SPIN (730) Innehaver: Levi Strauss & Co, Levi s Plaza 1155 Battery Street, San Francisco, CA 94111, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Bukser, shorts, overaller, skjorter, T-skjorter, bluser, vester, skjørt, jakker, frakker, kåper, sport- og fritidsjakker, gensere, treningsgensere, strikkejakker, jumpere, treningsbukser, hatter, luer, slips og sokker. KL. 35: Administrasjons- og handelsledelse av klesbutikker. KL. 40: Skreddervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: ScanAm Sales & Marketing v/h. J. Henschien, Halstoppen 63, 1397 Nesøya, NO KL. 32: Øl og maltbaserte drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BODYSLIMMERS (730) Innehaver: Warnaco U.S Inc, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, US KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. WINTERMASTER (730) Innehaver: Cooper Tire & Rubber Co, Findlay, OH, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Dekk og slanger; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 5

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANAMIX (730) Innehaver: SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool, England, GB KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn og handikappede; næringsmidler for mennesker med sykdommer, sykelige tilstander og/eller mangelsykdommer; næringsmidler for sammensatte stoffskifteforstyrrelser og relaterte tilstander; næringsmidler (inkludert drikker og preparater for fremstilling av samme) til bruk for dietetisk behandling av sykdom, medisinske tilstander og forstyrrelser hos mennesker; ernæringstilsetninger, ernæringshjelpemidler, dietetiske produkter og spesielle ernæringsmatprodukter, til bruk av mennesker med medisinske tilstander; næringsprodukter og dietetiske stoffer som energikilder for mennesker med forskjellige sykdommer, medisinske tilstander eller forstyrrelser; næringstilskudd, inkludert de miksturer som inneholder aminosyrer, karbohydrater, mineraler, sporelementssalter, vitaminer og smaksstoffer; næringsmidler for mennesker med fenylketonuri. EM, , (730) Innehaver: Dyrlegens Senter AS, Leif Weldingsv. 4, 3212 Sandefjord, NO KL. 5: Flåttspray, utøyspray, hudpleiemidler, pelspleiemidler, kosttilskudd og fiskeoljer for dyr. KL. 31: Kosttilskudd for dyr, hundegodt. KL. 42: Profylaktiske og kliniske tjenester i form av veterinære og homøopatiske tjenester samt veterinære informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CARLTON (730) Innehaver: Carlton Communications plc, 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ, England, GB (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Audio- og videoopptak; plater, kassetter, innsatspatroner, videobånd; fotografiske og kinematografiske filmer; fjernsynsprogram, innspilte fjernsynsannonser og reklamefilmer; fjernsynsapparater; kanalfjernsyn-dekoderbokser; apparater, instrumenter og media for opptak, gjengivelse, bæring, lagring, behandling, manipulering, overføring, kringkasting, gjenfinning og gjengivelse av musikk, lyd, bilder, tekst, signaler, programvare, informasjon, data og kode; innspilt musikk og lyd, lagret tekst, bilder, signaler, informasjon og kode, programvare, data tilveiebrakt gjennom telekommunikasjons-nettverk, ved levering via direktelinje og via Internet og via World Wide Web; publikasjoner i elektronisk format; dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater og instrumenter for å muliggjøre tilkopling til databaser og et globalt nettverk; dataprogramvare for å muliggjøre datasøking; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker, publikasjoner, journaler, 6

7 tidsskrifter, flygeblad, postkort, kalendere, bokmerker, fotografier, plakater, skrivesaker, etiketter, ringpermer, dagbøker, blyanter, penner, programinformasjonshefter, faktablad, håndbøker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklamemateriell; forretningsinformasjon; handelsinformasjon; forretningsundersøkelser; statistisk informasjon; salgsfremmende tiltak; utleie av annonseplass på et globalt nettverk; markedsundersøkelser; organisering av utstillinger for handel eller næringsliv; klargjøring av audiovisuelle presentasjoner til bruk i annonse- og reklamevirksomhet; levering av informasjon og digitale data, alt vedrørende annonse- og reklamevirksomhet; datalagrings- og datagjenfinningstjenester, alle for informasjon, bilder, audiomateriell og tekst; annonse- og reklametjenester, markedsføringstjenester og andre salgsfremmende tjenester for publikasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som bruker et datanettverk; forhåndsreklame for show, konserter, forestillinger og konkurranser; vedlikehold, indeksering, registerføring og elektronisk spredning av annonse- og reklamemateriell; rådgivnings-, konsulentog informasjonstjenester vedrørende forannevnte, innbefattet slike tjenester levert via direktelinje fra et datanettverk eller via Internet eller andre nett. KL. 38: Kringkasting; sending av radio- eller fjernsynsprogram; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og kringkastingsapparater; teleoverføring av informasjon, innbefattet nettsider, dataprogram og hvilke som helst andre data; e-posttjenester; levering av telekommunikasjonstilgang og linker til datamaskindatabaser og et globalt nettverk; overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og via Internet; informasjonstjenester vedrørende forannevnte, innbefattet slike tjenester levert via direktelinje fra et datanettverk eller via Internet eller andre nett. KL. 41: Produksjon, presentasjon, spredning og levering av radio- og fjernsynsunderholdning, filmer og videobånd; organisering, produksjon, og ledelse av show, konserter, forestillinger og konkurranser; utleie av fjernsynsapparater eller radioer, eller av lyd- eller videoopptak; levering av informasjon innenfor området underholdning og undervisning via direktelinje fra et datanettverk eller et globalt nettverk; informasjonstjenester vedrørende forannevnte, innbefattet slike tjenester levert via direktelinje fra et datanettverk eller via Internet eller andre nett. KL. 42: Konsultasjon, inspeksjon og kvalitetskontroll, alle vedrørende produksjon av film- og lydopptak, overføring av lydopptak til film samt mangfoldiggjøring av audio- eller videoopptak; utforming, opprettelse og vertstjenester for nettsider; nettside-inngangstjenester; tilveiebringelse av tilgang til, utleie av tilgangstid samt tilveiebringelse av søke-, gjenfinnings-, registerførings-, indekserings-, linke- og dataorganiseringsmuligheter for et globalt nettverk, elektroniske kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser; levere direktelinjeinformasjon innenfor området catering og fritidsaktiviteter; rådgivnings-, konsulent- og informasjonstjenester, innbefattet slike tjenester levert via direktelinje fra et datanettverk eller via Internet eller andre nett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIVING (730) Innehaver: Martha Stewart Living Omnimedia LLC, 20 West 43rd Street, New York, NY 10036, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. Registreringen dekker ikke papirhåndklær, papirduker, papirservietter og papirbleier. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Databaserte on-line informasjonstjenester i relasjon til hus og hjem, matlaging, husholdning, innredning, hagestell, råd for selskaper, bryllup, håndverk, antikksamling og ferieplanlegging. 7

8 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIRST STEPS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, kosmetiske preparater for kropps- og skjønnhetspleie, forhåndsimpregnerte cellulose- og/eller bomullsservietter for renseformål. KL. 5: Hygieniske preparater, servietter impregnert med medisinsk eller desinfiserende lotion, fuktige renseservietter for hygieniske formål, desinfeksjonsmidler. KL. 16: Varer av papir og/eller cellulose, bleier. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. CH, , 06213/1998 (730) Innehaver: Drilltec Patents & Technologies Company Inc, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Gjengebeskyttere for rør og rørledninger; beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med rør, slanger og rørledninger for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger. KL. 17: Materiale blandet av plast og metall brukt i konstruksjon av beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med slanger og rørledninger av metall for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger. KL. 20: Gjengebeskyttere for rør og rørledninger; beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med rør, slanger og rørledninger for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger; hyller, stativer og reoler for rør, slanger og rørledninger og deres deler. KL. 37: Rengjøring av beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med rør, slanger og rørledninger for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger. 8

9 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DRILLTEC SEDIS (730) Innehaver: Drilltec Patents & Technologies Company Inc, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Gjengebeskyttere for rør og rørledninger; beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med rør, slanger og rørledninger for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger. KL. 17: Materiale blandet av plast og metall brukt i konstruksjon av beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med slanger og rørledninger av metall for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger. KL. 20: Gjengebeskyttere for rør og rørledninger; beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med rør, slanger og rørledninger for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger; hyller, stativer og reoler for rør, slanger og rørledninger og deres deler. KL. 37: Rengjøring av beskyttelsesinnretninger, lokk, hetter, deksler eller plugger brukt i forbindelse med rør, slanger og rørledninger for å beskytte gjenger, ledd, skjøter, sammenføyninger eller vinkler på slike rør, slanger og rørledninger. (730) Innehaver: Sedis SA, Troyes, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Kjettingledd og nagler av metall, kjettingplater av metall, metallkjetting, metallkjetting med valser, metallkjetting med blokker og stillegående kjetting; uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkram-varer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall; malmer. KL. 7: Kjettingplater unntatt for landkjøretøyer, kjetting unntatt for landkjøretøyer, kjetting med valser, kjetting med blokker og stillegående kjetting; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 12: Kjettingplater for sykler, biler, motorsykler og andre befordringsmidler; kjetting for sykler, biler, motorsykler og for andre befordringsmidler, kjetting med valser, kjetting med blokker og stillegående kjetting; transportkjetting, transportbånd, koplingsdrev og koplingskjedehjul, alle forannevnte varer som deler av fremdriftsmekanismer for landkjøretøy; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 9

10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRANSFORMER VIA CAPSULES (730) Innehaver: Bell & Howell Mail and Messaging Technologies Co, Pinnacle Park, 4401 Silicon Drive, Durham, NC 27709, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer for trykt bilde- og datamanipuleringer; dataprogrammer for bruk innen automatisk postsortering. US, , 75/582,365 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO KL. 3: Vaskemidler; preparater og stoffer, alle for klesvask; mykningsmidler for klesvask; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; håndvaskeprodukter; parfymerte lukteposer for tøy og klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SATELLITE BODYSLIMMERS NANCY GANZ (730) Innehaver: KK Toshiba also trading as Toshiba Corp, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP KL. 9: Personlige datamaskiner. (730) Innehaver: Warnaco U.S. Inc, Milford, CT 06460, US KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 10

11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEWLEC (730) Innehaver: Newey & Eyre Group Ltd, Frederick Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1JD, England, GB KL. 9: Elektriske innretninger og apparater og deler og komponenter derfor. KL. 11: Elektriske innretninger og apparater og deler og komponenter derfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Marketmind Inc, 9 Park Center Court, Owings Mills, MD , US KL. 35: Markedsundersøkelser, inkludert kontinuerlige sporings/oppsporingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STYRON A-TECH (730) Innehaver: The Dow Chemical Co, P.O. Box 1967, Midland, MI 48640, US (730) Innehaver: Dog Walking AS, Ringsvn. 3, 1320 Stabekk, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6191, Sluppen, 7434 Trondheim KL. 1: Polystyrene harpikser og blandinger hovedsakelig bestående av polystyrene harpikser for bruk i videreforedling. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 11

12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Volvat Medisinske Senter AS, Borgenveien 2a, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Helsetjenester; medisinsk behandling; klinikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tequila Cuervos. A. de C.V., Tequila, Jalisco, CP 46400, MX KL. 33: Alkoholholdig drikker, nemlig tequila og tequilalikør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tequila Cuervos. A. de C.V., Tequila, Jalisco, CP 46400, MX KL. 33: Alkoholholdige drikker, nemlig tequila og tequilalikør. (730) Innehaver: Nordic Pharmaceuticals AS, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0371 Oslo, NO KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 12

13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCREEN MEDIA EHOW (730) Innehaver: Screen Media, Teresesgt. 31 bygn. B, 0354 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Ajourføring, vedlikehold og utarbeidelse av dataprogrammer og software; faglige og tekniske konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie av dataprogrammer, software og datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Brilleglede AS, Postboks 8100 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (730) Innehaver: ehow Inc, San Francisco, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Salgsfremmende tjenester for andre inkludert en lang rekke handels- og forbrukervarer og tjenester for andre, herunder de forannevnte tjenester via et globalt datanettverk; annonserings- og reklametjenester, nemlig on-line baserte tjenester med produktutplassering og hjelpemidler for produsenter, grossist og detaljister for å presentere sine produkter og tjenester for forbrukere og endebrukere i en redaksjonell kontekst på en webside i et globalt kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, dataassisterte overføringer av ethvert slag, kommunikasjon via dataterminaler, nemlig fremskaffelse av interaktivt online forum for informasjonskilder, forfattere, forbrukere og endebrukere for å engasjere i kommunikasjon vedrørende en lang rekke ulike temaer. KL. 42: Datatjenester, utleie av tilgangstid og tilretteleggelse av adgang til en on-line database som inneholder protokoller for utøvelse av aktiviteter forbundet med en vid rekke fagområder; datatjenester, nemlig å besørge informasjon til forbrukere og endekonsumenter om måter og prosedyrer for å engasjere seg i en vid rekke oppgaver, ved hjelp av et globalt kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig anskaffelse av praktisk informasjon til en vid rekke fagområder som kan gjøres tilgjengelig over et globalt kommunikasjonsnettverk; datatjenester; tekniske og vitenskapelige tjenester. US, , 75/663,271 KL. 9: Brilleinnfatninger, brilleglass og brilletilbehør; kontaktlinser og kontaktlinsetilbehør, solbriller. KL. 42: Yting av synsundersøkelse og kontaktlinsetilpasning. 13

14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WIBOREX NAVIA AVIATION (730) Innehaver: Fosroc International Ltd, Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemikalier for bruk innen industri, gruvedrift og tunnelering; flytende sement; sement; harpiksbasert injiseringsmørtel. KL. 6: Festeinnretninger og forankringer av metall; selvborende injiserbare boltesystemer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 7: Drillbor og borekroner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Navia ASA, Pirsenteret, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lyng & Co v/nils P. Jacobsen, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo KL. 7: Styreinnretninger for maskiner og motorer. KL. 9: Apparater og instrumenter til navigering av skip; navigasjonsinstrumenter; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel. KL. 12: Styreanordninger for båter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Tjenester i forbindelse med drift av flyplasser; tjenester i forbindelse med inspeksjon av befordringsmidler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; ingeniørvirksomhet; teknisk konsulentvirksomhet. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NAVIA (730) Innehaver: Navia ASA, Pirsenteret, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lyng & Co v/nils P. Jacobsen, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo KL. 7: Styreinnrettninger for maskiner og motorer. KL. 9: Apparater og instrumenter til navigering av skip; navigasjonsinstrumenter; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel. KL. 12: Styreanordninger for båter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Tjenester i forbindelse med drift av flyplasser; tjenester i forbindelse med inspeksjon av befordringsmidler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; ingeniørvirksomhet; teknisk konsulentvirksomhet. 14

15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NAVIA MARITIME (730) Innehaver: Navia ASA, Pirsenteret, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lyng & Co v/nils P. Jacobsen, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo (730) Innehaver: Navia ASA, Pirsenteret, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lyng & Co v/nils P. Jacobsen, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo KL. 7: Styreinnretninger for maskiner og motorer. KL. 9: Apparater og instrumenter til navigering av skip; navigasjonsinstrumenter; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel. KL. 12: Styreanordninger for båter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Tjenester i forbindelse med drift av flyplasser; tjenester i forbindelse med inspeksjon av befordringsmidler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; ingeniørvirksomhet; teknisk konsulentvirksomhet. KL. 7: Styreinnretninger for maskiner og motorer. KL. 9: Apparater og instrumenter til navigering av skip; navigasjonsinstrumenter; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel. KL. 12: Styreanordninger for båter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Tjenester i forbindelse med drift av flyplasser; tjenester i forbindelse med inspeksjon av befordringsmidler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; ingeniørvirksomhet; teknisk konsulentvirksomhet. 15

16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Navia ASA, Pirsenteret, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lyng & Co v/nils P. Jacobsen, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo KL. 7: Styreinnretninger for maskiner og motorer. KL. 9: Apparater og instrumenter til navigering av skip; navigasjonsinstrumenter; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel. KL. 12: Styreanordninger for båter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Tjenester i forbindelse med drift av flyplasser; tjenester i forbindelse med inspeksjon av befordringsmidler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; ingeniørvirksomhet; teknisk konsulentvirksomhet. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GLOMMARINGEN (730) Innehaver: Borg Buss AS, Postboks 1187, 1631 Gamle Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet. 16

17 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: SGA SrL, Via Ibsen 24, I Siusi, IT KL. 25: Klær, inkludert støvler, sko og tøfler. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Joh. Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe. 17

18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BERLITZ KIDS (730) Innehaver: Berlitz Investment Corp, 300 Delaware Avenue, Suite 501, Wilmington, DE , US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; audiokassetter, videobånd, CD-ROM, DVD, computerdisketter og software angående undervisning, språkundervisning/ instruksjoner og reiselivsvirksomhet. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; trykte publikasjoner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisningsvirksomhet. (730) Innehaver: Samlerhuset AS, Trollåsveien 6, 1410 Kolbotn, NO KL. 16: Frimerkealbum, myntbrevalbum og album for oppbevaring av ekthetssertifikater til mynter, skrin av tre utarbeidet med det formål å oppbevare mynter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, herunder permer laget av skinn eller skinnimitasjon for oppbevaring av frimerker, myntbrev samt sertifikater og eierbevis til mynter og myntsamlinger. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; utstillingsmontere for mynter, myntbrev, frimerker, rammer samt rammer (innramming). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MACMAN (730) Innehaver: PC og Mac Man AS, Postboks 580, 3412 Lierstranda, NO KL. 9: Datamaskiner. KL. 37: Installasjon, vedlikehold, reparasjon av datamaskiner. 18

19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Egmont Bøker Fredhøi AS, 0055 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: GratisAvisGruppen AS, Dikeveien 20, 1661 Rolvsøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Aviser, tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; reisehåndbøker, reiselitteratur. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; forlagsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXUBEREX (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Nordic Innovation AS v/hans J. Kotthaus, Nilsabk. 6, 4330 Ålgård, NO KL. 8: Hageredskaper. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper. KL. 28: Spill og leketøy; juletrepynt; føtter for juletrær. KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; farmasøytiske preparater og stoffer for behandling av diabetes; farmasøytiske preparater og stoffer inneholdende insulin. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; medisinske apparater for inhalering av insulin; deler og tilbehør derfor. GB, ,

20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOP N SHINE (730) Innehaver: Essential Industries Inc, Essential Road, Merton, WI 53056, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Rett i fella - Bjørnar Johansen, Rolvsøyveien 87, 1617 Fredrikstad, NO KL. 6: Rovdyrsfeller. KL. 21: Insektsfeller. KL. 35: Import- og eksportagenturer av feller og jaktutstyr. KL. 37: Skade- og rovdyrsbekjempelse, andre enn for landbruket. KL. 41: Kursvirksomhet. KL. 42: Skade- og rovdyrsbekjempelse, for landbruket; faglige konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TREKETT KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metall pulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning, sliping og vedlikehold av gulv, nemlig overflatebehandlingsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KINTAVA (730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State Road 172, KM 9.1/Bo, Certenejas, Cidra, PR 00639, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. (730) Innehaver: Trond Erik Skarshaug, Postboks 14, 6487 Harøy, NO KL. 19: Bygningsmaterialer; tregulv, spesielt parkett, laminatgulv, heltregulv, furugulv; fliser. KL. 27: Produkter til bekledning av gulv og vegger i form av gulvbelegg og tepper. 20

21 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (730) Innehaver: Norsk institutt for by- og regionforskning, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 42: Vitenskapelig forskning; utarbeidelse og utvikling av informasjonssider på et globalt datanettverk. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektroniske informasjonbehandlingsnettverk. KL. 16: Undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Bistand ved administrasjon av forretninger; bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon og kontortjenester, forretningsekspertise, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning; assistanse ved bedriftsledelse og bedriftsutvikling, bedriftsutredninger, konsulenttjenester vedrørende bedriftsorganisasjon, personellutvikling og fremtidsstrategi, konsultasjoner vedrørende måling og ledelse av innovasjons- og fornyelsesarbeidet i bedrifter; bedriftsformidling av innovasjoner og idéer; lagring av opplysninger i datamaskiner; informasjonstjenester online vedrørende annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon og kontortjenester; informasjon vedrørende bedriftsvirksomhet. KL. 36: Finansielle tjenester og finansiell informasjon; økonomisk forvaltning. KL. 38: Tele- og datakommunikasjon; utleie og leasing av telekommunikasjonsanlegg; elektronisk post. KL. 42: Konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon; profesjonell konsultasjon og profesjonell rådgivningsvirksomhet vedrørende kundepleiesystemer; fremstilling og bearbeidelse av datalayouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledning i datamaskinbasert form; tekniske prosjektstudier; kvalitetskontroll; konsultasjonsvirksomhet i form av yrkesmessig ekspertise innen tele- og datakommunikasjonsområdet; utvikling av datakommunikasjon samt dataprogrammering, deriblant utarbeidelse av programmer for å muliggjøre anvendelse av elektronisk dokumentasjon; programmering og dataprogrammeringstjenester i tilslutning til kommunikasjonsnettverk for overføring av data; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; konsulenttjenester innen teknikk og forskning; utleie av databehandlingsanlegg og datamaskiner; prosjektering og planlegging av telekommunikasjonsanlegg. 21

22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Spray Ventures AB, Box 5590, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Bildelesere (data); databehandlingsapparater og - innretninger, samt -utstyr; optiske og magnetiske databærere; datamaskiner og computer periferiutstyr; magnethukommelse for datamaskiner; innregistrerte programmer og programvare for datamaskiner; kompaktdisker (audio-video), kompaktdisker (optiske); disketter; magnetplateskriver; modemer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; spill, alene for bruk med tv-apparater; videobånd, videospillere. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); trykksaker, bøker, manualer og håndbøker; skrivesaker og papirvarer. KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy samt tilbehør som inngår i klassen. KL. 28: Elektroniske spill, ikke for bruk sammen med TV-apparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; faglige konsultasjoner om forretninger. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; eiendomsmegler for fast eiendom. KL. 38: Overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; kommunikasjon og kommunikasjonstjenester ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; sending av beskjeder, utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og undervisning; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utleie av videofilmer. KL. 42: Programmering for datamaskiner og datakonsulenttjenester; tilveiebringelse av adkomst til databaser; grafisk formgiving; utleie av dataspill. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: British American Tobacco (Brands) Ltd, London WC2R 2PG, England, GB KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakkprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. 22

23 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SA8 SOLUTIONS (730) Innehaver: Amway Corp, 7575 Fulton Street, East, Ada, MI 49355, US (730) Innehaver: Aqua Design Vest AS, 4070 Randaberg, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Akvarier, akvariedeksler, samt ben, understell, sokler og rammer til akvarier, deler til disse varer ikke opptatt i andre klasser; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); teknisk og faglig konsulentvirksomhet i forbindelse med anskaffelse og drift av akvarier; utleie av akvarier med innhold; drift av akvarier; stell av kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Beskyttende og dekorative belegningsmidler, nemlig en vannavstøtende spray for tøy, tekstiler, lær og tre; kjemiske sammensetninger for tilsetning til vaskemidler for økning av vaskemiddelets rengjøringsevne, solgt som en komponent av klesvaskemidler. KL. 3: Preparater for klesvask og -pleie, herunder vaskemidler, bløtleggingsmidler og forvaskemidler; rengjøringsforsterkere for klesvask; tøymyknere og tøylysnere, blekemidler; flekkfjernere, stivelsesspray, saniteringstabletter for tøy, revitaliserende tabletter for tøy, vannmyknere, tabletter for bruk i vaskemaskiner for absorbering av vann for hurtigere tørkeprosess, velduftende tabletter for bruk i vaskemaskiner for tilsetting av duft i klesvasken. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Orion SrL, Via Giulio Pastore, Z.I.P.A., Jesi (AN), IT KL. 20: Innredning for offentlige kommersielle bedrifter, så som barer og restauranter, inkludert bord, stoler, benker, disker (ikke kjøledisker), utstillingsdisker (ikke kjøledisker), speil. 23

24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SRS (730) Innehaver: SRS AS, Wernerholmsvei 33, 5232 Paradis, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Sele Naturgjødsel AS, Rindavegen 180, 4354 Voll, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Gjødningsmidler og gjødsel for jord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 37: Installasjon og reparasjon av elektriske anlegg, maskiner og apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DALE POLARWIND (730) Innehaver: Dale of Norway AS, 5721 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bocchi Holding BV, Postbus 38, NL Bleiswijk, NL KL. 31: Friske frukter og grønnsaker, inkludert valnøtter, hasselnøtter og fiken. 24

25 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DALE POLARWIND WINDPROOF & BREATHABLE LINER (730) Innehaver: Dale of Norway AS, 5721 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HØLEN (730) Innehaver: Hølen Verktøyindustri AS, Deliveien 5, 1540 Vestby, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Bygningsmaterialer i metall; varer av uedelt metall; støpeformer i metall. KL. 40: Bearbeiding av materialer. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILHOUETTE (730) Innehaver: Essential Industries Inc, Essential Road, Merton, WI 53056, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 25

26 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WAVEACCESS LASH SILKS (730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, NJ , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskiner; ytre enheter og styreenheter for datamaskiner; apparater for bruk sammen med datamaskiner; datalagringsmedia; magnetbånd; magnetplater (disker); lydkassetter; videokassetter; optiske plater; deler og utstyr for alle forannevnte varer; datamaskinprogramvarer; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; datamaskinnettverksapparater; innretninger og utstyrsenheter til bruk i nettverk av datamaskiner; antenner for trådløse kommunikasjonsapparater; toveis trådløse kommunikasjonsapparater; trådløse kommunikasjonsapparater; trådløse lokale nettverksadaptere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og tjenester forbundet med trådløse datanettverk. KL. 42: Tjenester forbundet med trådløs kommunikasjon, nemlig prosjektplanlegging, design, formidling av fagkunnskap og tekniske konsultasjoner samt andre støttefunksjoner ved bygging, drift, utvikling, kvalitetssikring, ajourføring og vedlikehold av globale og lokale nettverk. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. CH, , 08319/1999 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITANIACIN (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter for industriell bruk. KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. CH, , 05968/

27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARMAFIX TRILOGY (730) Innehaver: Armstrong Insulation Products GmbH, 10, Robert-Bosch-Strasse, D Münster, DE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Støttekapper laget av metall for tildekking av varmeisolerende materiale laget av plast eller plastskum i form av rør eller sylindriske hylser som kan åpnes og lukkes langs en langsgående spalte, med eller uten støttesegmentinnsatser laget av stivt skum; rørstøtteelement bestående av de ovennevnte varer, nemlig det varmeisolerende materiale og kappen. KL. 17: Varmeisolerende materiale laget av plast eller plastskum i form av rør eller sylindriske hylser som kan åpnes og lukkes langs en langsgående spalte, med eller uten støttesegmentinnsatser laget av stivt skum; rørstøtteelement bestående av de ovennevnte varer, nemlig det varmeisolerende materiale og kappen. (730) Innehaver: Trilogy Communications Inc, 2910 Highway 80 East, Pearl, MS 39208, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARMADUCT (730) Innehaver: Armstrong Insulation Products GmbH, 10, Robert-Bosch-Strasse, D Münster, DE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Metallfolie for tildekning av varmeisolerende materiale laget av plast eller plastskum i form av plater. KL. 16: Papir for tildekning av varmeisolerende materiale laget av plast eller plastskum i form av plater. KL. 17: Varmeisolerende materiale laget av plast eller plastskum i form av plater med eller uten selvklebende eller ikke-selvklebende overtrekk. KL. 24: Tekstilmateriale for tildekking av varmeisolerende materiale laget av plast eller plastskum i form av plater. 27

28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sandbox Security AG, Lilienthal Strasse 1, D Puchheim, DE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Programvare for datamaskiner, operativsystemer, brukerprogrammer, systemer for datalagring og gjenfinning, datakommunikasjons- og dataoverføringssystemer samt programmer for lokalnett (LAN), vidtrekkende nett (WAN) og Internett (globalt datakommunikasjonsnettverk); optiske, magnetiske og magnetooptiske databærere, slik som disketter, kassetter, magnetbånd, kompaktplater (CD), magnetooptiske og optiske plater. KL. 37: Kundeservice innenfor området datautstyr; reparasjon av datamaskiner, deler og tilbehør til datamaskiner; installering og vedlikehold av systemer og datanettverk (maskinvare). KL. 42: Utvikling av programvare; utforming av systemer og datanettverk; kundeservice innenfor området dataprogrammer; konfigurering av systemer og datamaskinnettverk; installering og vedlikehold av systemer og datanettverk (programvare). (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Dørteknikk AS, Postboks 8019 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall. KL. 9: Dataprogrammer. KL. 19: Bygningsmaterialer, ikke av metall. 28

29 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Eiendomsspar AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Dørteknikk AS, Postboks 8019 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall. KL. 9: Dataprogrammer. KL. 19: Bygningsmaterialer, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co v/jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (730) Innehaver: Pennzoil-Quaker State Co, P.O. Box 2967, Houston, TX 77002, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 4: Motordrivstoffer. KL. 9: Nødvarselutstyr for bil; startkabler, nødbluss, batteriladere, brannslukningsapparater. 29

30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EIENDOMSSPAR AIRATHON (730) Innehaver: Eiendomsspar AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co v/jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YRV (730) Innehaver: Daihatsu Motor Co Ltd, 1-1, Daihatsucho, Ikeda, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUTOGISTICS (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer software. KL. 42: Logistikk-, transport- og forsyningstjenester, nemlig tjenester i tilknytning til styring av forsyningskjeder og styring av transportnettverk for andre. KL. 12: Automobiler; motorer og maskiner for automobiler; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer. 30

31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERLEMOR (730) Innehaver: American Management Systems Inc, 4050 Legato Road, Fairfax, VA 22033, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Konsulenttjenester innenfor områdene informasjonsteknologi, informasjonssystemer og informasjonstjenester knyttet til ledelse; konsulenttjenester vedrørende forretningsledelse eller bruk av informasjonsbehandlingssystemer på data; forvaltning av databaser, filer og dokumenter; konsulenttjenester knyttet til forvaltning av databaser, filer og dokumenter; forretningsledelse; lagring og gjenfinning av data; konsulenttjenester knyttet til ledelse; konsulenttjenester knyttet til forretningsvirksomhet; bokføringstjenester; fremskaffelse av informasjon innenfor områdene konsulenttjenester knyttet til ledelse, konsulenttjenester knyttet til forretningsvirksomhet og bokføring; prosjektledelse med hensyn til anskaffelse og iverksettelse av informasjonssystemer; informasjonstjenester knyttet til forretningsdrift; forskning og undersøkelser innen forretningsvirksomhet; faglig rådgivning og veiledning samt fremskaffelse av informasjon innenfor områdene forretningsvirksomhet og konsulenttjenester knyttet til forretningsvirksomhet; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett. KL. 42: Faglige rådgivnings- og veiledningstjenester knyttet til fremskaffelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; konsulenttjenester innenfor områdene datamaskiner, datasystemer og datasystemutforming; rådgivning om bruk av programvare i forretningsmiljø, rådgivning innenfor planlegging, opprettelse og styring av databaser, filer og dokumenter; tjenester knyttet til forvaltning av databaser, filer og dokumenter; utforming av datasystemer; fremskaffe adgang til databaser innenfor områdene forretningsrådgivning, informasjonsteknologi, datamaskiner eller datasystemer og rådgivning knyttet til dette; utforming av dataprogram; utforming av datamaskinomgivelser; programmering av datamaskiner; spredning av informasjon og data via datanettverk; vertskap for nettsider; utforming, utprøving, forskning og rådgivning, alt knyttet til databehandling og programmering av datamaskiner; teknologiske tjenester vedrørende datamaskiner; rådgivning innenfor informasjonsteknologi; prosjektledelse med hensyn til utforming og spesifisering av informasjonssystemer; vedlikeholds- og reparasjonstjenester med hensyn til datanettverk og programvare for datamaskiner; tjenester knyttet til informasjonsteknologianalyse; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester knyttet til alle de forannevnte tjenester, innbefattet slike tjenester levert via direktelinje eller via Internett eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERPETUUM MOBILE (730) Innehaver: Miljø- og Ressurssenter Nord AS (MRN), Postboks 297, 9253 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 39: Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall. KL. 40: Avfallsbehandling (gjenvinning); avfallsdestruksjon, -forbrenning og -sortering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOUSE OF HIGHLAND (730) Innehaver: P.T. Sari Incofood Corp, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ID KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; frokostblandinger, pulverkaffe, pulverte, kunstige kaffeprodukter, kunstige teprodukter, kaffebønner, kaffeblandinger, teblandinger. 31

32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE DA (730) Innehaver: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 2338 Sollie, 0201 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Medisinske leveringsanordninger og - innretninger. KL. 42: Tilveiebringe medisinske informasjonstjenester relatert til menneskelige hormonvekstmangler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; konsultasjon for bedrifts- og/eller forretningsledelse; bistand til bedriftsledelse; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; rådgivning for forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; utarbeiding av skatteberegning; personellrekruttering; Public Relation (PR-virksomhet); reklamevirksomhet; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll. KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling (leiligheter); eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; husleieinnkreving; inkassoforretninger; konsulentbistand i skattespørsmål; meglervirksomhet; rådgivning i finansielle spørsmål. KL. 41: Utgivelse av bøker; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretning); juridisk forskning; juridiske tjenester; rådgivning for immateriell eiendomsrett; vergemål (juridisk assistanse). (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Medisinske leveringsanordninger og - innretninger. KL. 42: Tilveiebringe medisinske informasjonstjenester relatert til menneskelige hormonvekstmangler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REVLON GREAT FEELING (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske hårpleiepreparater. 32

33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WILWIN (730) Innehaver: Stein Winther Larssen, Parkenga 10 B, 0957 Oslo, NO KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk. KL. 42: Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MANGELS (730) Innehaver: Mangels Industria e Comercio Ltda, Rua Verbo Divino, 1488 Bloco A, 3. Andar, Sao Paulo- SP, BR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Hjul og dekk for motorkjøretøyer. (730) Innehaver: Mangels Industria e Comercio Ltda, Rua Verbo Divino, 1488 Bloco A, 3. Andar, Sao Paulo- SP, BR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Hjul og dekk for motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYLARAD (730) Innehaver: Biomatrix Inc, 65 Railroad Avenue, Ridgefield, NJ 07657, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Kosmetikk, nemlig et preparat for behandling av brannskader som følge av stråling. KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig et terapeutisk produkt for behandling og helbredelse av brannskader som følge av stråling. 33

34 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MØLLER ENERGI (730) Innehaver: Møller Energi AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker, NO (730) Innehaver: Wallenius Wilhelmsen Lines AS, 1324 Lysaker, NO KL. 39: Sjø- og landtransport av varer, inkludert kjøretøy- og ro-ro- transporttjenester, transport av utstyr til landbruk samt bygg og anlegg, statiske frakt- og containerfrakttjenester, hav- og sjøshippingstjenester, omskipningstjenester, leveranse og distribusjonstjenester, stuing, lagring av varer, jernbanerampetjenester, lasting til kjøretøy for videre transport, informasjonstjenester vedrørende transport og lagring, logistikkhåndteringstjenester, informasjonstjenester vedrørende realtidsvareopptelling og oppsporingssystemer for kjøretøyer og andre varer, containerutleie. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Tappe- og stengeanordninger i metall for dammer og vannkraftverk; luker, rørgater, ventiler, grindrensere, inntagsgaller i metall. KL. 7: Turbiner. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold av utstyr og deler for dammer og vannkraftverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Glassmester Knut Furulund AS, Cecilie Thorsensvei 17, 1153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: Møller Energi AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Tappe- og stengeanordninger i metall for dammer og vannkraftverk; luker, rørgater, ventiler, grindrensere, inntagsgaller i metall. KL. 7: Turbiner. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold av utstyr og deler for dammer og vannkraftverk. KL. 12: Glassruter for kjøretøyer. KL. 19: Bygningsmaterialer; glassruter (unntatt for kjøretøyer). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; glassmestervirksomhet. 34

35 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Møller Energi AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Tappe- og stengeanordninger i metall for dammer og vannkraftverk; luker, rørgater, ventiler, grindrensere, inntagsgaller i metall. KL. 7: Turbiner. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold av utstyr og deler for dammer og vannkraftverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LENE MARLIN (730) Innehaver: Lene Marlin Intellectual Property Rights Pedersen, Granittv. 11, 9022 Krokelvdalen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Grammofonplater, CD-plater, kassettbånd, videobånd og dermed likeartede varer for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: YEAA.com AS, Karenslyst Alle 10, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; faglige konsultasjoner for forretninger, rådgivning for forretningsledelse, konsulentbistand i forretningssaker, rådgivning om forretningsutvikling og markedsutvikling, markedsstudier og -undersøkelser, reklamebyråer, reklamebyråvirksomhet over et globalt datanettverk, reklamevirksomhet. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, programmering for datamaskiner, bistand ved utarbeidelse og utvikling av websider for bruk i et globalt datanettverk, interaktive tjenester; konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, interaktive tjenester og virksomhet på et globalt datanettverk. 35

36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arne Joachimsen AS, Breigata 5, 4006 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; restaurantvirksomhet; pubvirksomhet; kaféer. (730) Innehaver: Det Norske Kjøkkensenter AS, 5873 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøkkenvifter, -komfyrer og vasker; kjøleskap og frysebokser. KL. 20: Møbler; kjøkkeninnredninger. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper og - beholdere (ikke av edelt metall). 36

37 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REJUVA (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (730) Innehaver: Signatur Grafisk Kommunikasjonsbyrå AS, Postboks 6453 Etterstad, 0605 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Trykkeritjenester. KL. 3: Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper til husholdningsbruk. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). CH, , 9239/

38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REJUVA! (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper til husholdningsbruk. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). CH, , 9239/1999 (730) Innehaver: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, Singapore , SG (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektronikkretser, kretskort, datamaskiner, apparater og instrumenter til bruk sammen med datamaskiner, dataprosesseringsapparater, datainnmatings og -utmatingsapparater, audioapparater og -enheter, høyttalere, data programvare, dataprogrammer; bånd, kort, plater og brikker, alle for datamaskiner; maskinlesbare media, apparater og instrumenter for taleog dataoverføring, video-, elektronikk- og dataspilleapparater, og deler og utstyr for de forannevnte varer, periferapparater for datamaskiner og enheter for integrering av tekst, audio, grafikk, stillbilder og bevegelige bilder for datamaskinkontrollert og interaktiv audiovisuell levering for bruk med personlig datamaskin for multimediaanvendelse, mp3 spillere av typen maskinvare og tilhørende programvare for integrering av digital audiooverføring, lagring, avspilling, innspilling av musikk, lyd og bilder; elektroniske referansemanualer. KL. 16: Skrivesaker og papirvarer; papir, trykksaker, bøker, magasiner, manualer, innpakningsmateriale, trykkede kunngjøringer, aviser, penner, blyanter, binderser, brevordnere, mapper. KL. 42: Datamaskinprogrammering, konsulenttjenester for datamaskiner, data maskinvare og programvareutarbeidelse. 38

39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLAVA URBAN ZONE (FUZ) (730) Innehaver: Flava DA, Postboks 197 Sentrum, 0102 Oslo, NO KL. 25: Klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEISVAC-C (730) Innehaver: American Vaccine Corp, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Vaksiner til bruk for mennesker. US, , 75/785,984 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEISIVA (730) Innehaver: American Vaccine Corp, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Vaksiner til bruk for mennesker. US, , 75/785,983 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LYCHE (730) Innehaver: Harald Lyche & Co AS, Postboks 2171 Strømsø, 3003 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; konvolutter, poser for emballasje. KL. 36: Forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OLYO (730) Innehaver: Chrisco Golf AS, Postboks 98, 1332 Østerås, NO KL. 28: Golf utstyr. 39

40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AXELINA BRIGHT IDEA (730) Innehaver: Axelina Ltd c/o Spiegel & Associates LLC, One Railroad Avenue, Goshen, NY 10924, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogramvare til bruk i fysioterapi og fysisk rehabilitering og CD-ROM til bruk i fysioterapi og fysisk rehabilitering. KL. 16: Håndbøker/lærebøker innen fysioterapi og fysisk rehabilitering. KL. 42: Tjenester innen fysioterapi og fysisk rehabilitering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REDBACK (730) Innehaver: Gearhart United Pty Ltd, 104 Francis Road, Wingfield, SA 5013, AU (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); boremaskiner, borkroner (maskindeler), borskjær (maskindeler); rømmere, spesielt slikt verktøy brukt for grunn- og oljeboring, deler og tilbehør for slikt verktøy. (730) Innehaver: Amway Corp, 7575 Fulton Street, East, Ada, MI 49355, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Hudpleieprodukter; hudpleieprodukter nemlig kremer, lotion, en essens for å gjøre huden klarere og/ eller lysere, fuktighetskremer og -lotion, rensekremer og - lotion samt tonende preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMR (730) Innehaver: Osram GmbH, Haftung, München, DE KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter og deler dertil. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og deler dertil. 40

41 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TECTERRA (730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP (730) Innehaver: Strandsjø v/åse Lund Støen, 2266 Arneberg, NO KL. 42: Kafévirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACERTA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Biler, nemlig vogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, slepetraktorer (traktorer) og andre nyttekjøretøy; konstruksjonsdeler til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Biler, nemlig vogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, slepetraktorer (traktorer) og andre nyttekjøretøy; konstruksjonsdeler til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: A/S Angulus Trading Co, Tvedvangen 278, DK-2730 Herlev, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 41

42 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Takeda Chemical Industries Ltd, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Takeda Chemical Industries Ltd, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SIVA - Selskapet for industrivekst s.f., Leiv Eiriksson Senter, 7005 Trondheim, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer