Årsrapport 2014 Frivilligsentralen Ullensaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Frivilligsentralen Ullensaker"

Transkript

1 Frivilligsentralen har som mål å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Årsrapport 2014 Frivilligsentralen Ullensaker

2 Frivilligsentralen i Ullensaker Frivilligsentral er en alminnelig stiftelse opprettet av følgende eiere: Forsvarets Pensjonistforening Hovin Menighet Kløfta Vel Lions Club Ullensaker Lions Club Ullensaker Kløfta Natteravnene, Jessheim Nordlys Astma og Allergi Ullensaker Eldreråd Ullensaker kommune Ullensaker LHL Ullensaker Menighet Ullensaker Pensjonistforening Ullensaker Sanitetsforening Statlige og kommunale samarbeidspartnere Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet til Frivilligsentralen i Ullensaker kommune. Frivilligsentralen har et nært og godt samarbeid med politikere og det administrative personale i kommunen. Administrativt og i samarbeid om prosjekter forholder sentralen seg til enhet for kultur. Ullensaker kommune sin representant i styret er Marit Lødemel, kultursjef. Formålet med Frivilligsentralen Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal utvikles av de som er knyttet til sentralen. Målet for sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger lag og det offentlige. Styremedlemmer valgt til styret i 2014 Sammensetning: Steinar Ørum Ullensaker Menighet Leder Karsten Thorvaldsen Natteravnene, Jessheim Nestleder Olav Hagen Eldrerådet Styremedlem Marit Lødemel Ullensaker Kommune Styremedlem Kirsten Holter Lions Club Ullensaker Kløfta Styremedlem Øistein Storberget Kløfta Vel Varamedlem Marie Arntzen Repr. frivillige Varamedlem Tor Petersen Lions Club Ullensaker Jessheim Varamedlem Det er avholdt 5 styremøter og ordinært årsmøte Daglig leder for Frivilligsentralen er Rita Fjeld Hovden Regnskap føres av ABRA Regnskap og Rådgivning AS. Revisjon utføres av: DBO revisjon, Oslo.

3 Frivilligheten I løpet av året har vi kommet i kontakt med nye aktive og interesserte frivillige. Det er personer som er opptatt av å hjelpe andre og som bidrar mye på de sosiale møteplassene. Vi har erfart at deltakerne i vår gågruppe rekrutterer mange nye frivillige. Det at så mange yngre personer nå bruker Frivilligsentralen som en arena for å møtes og få arbeidstrening, er en viktig faktor for å vise mangfoldet. Viktig å finne gode arenaer hvor folk trives. Å skille mellom frivillige og brukere er umulig. Det er heller ikke noe mål. Det ligger også i retningslinjene fra Kultur- og kirkedepartementet, at Frivilligsentralen skal være en forankret møteplass i lokalsamfunnet. For å lykkes med innføringen av samhandlingsreformen er det lagt vekt på forebyggende helsefremmende tiltak. Helsemyndighetene har innsett at dette ikke er mulig uten en betydelig innsats av frivilligheten. Frivilligsentralen har en betydelig rolle i dette arbeidet. I de kommende år vil vi i tråd med den nye kommunale folkehelseplanen fortsette å legge stor vekt på sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter, for alle i alle aldre. Lokaler Lokalitetene vi disponerer på Gjestad ligger sentralt og er lett tilgjengelige. Mange kommer innom for å slå av en prat eller ta opp et eller annet tema. Vi registrerer også stor interesse fra lag og foreninger om å delta i de aktiviteter som foregår i lokalene både på dag og kveldstid. Nettverket til sentralen utvides kontinuerlig ved slikt samarbeid. Vi på vår side forsøker å legge forholdene til rette slik at lokalitetene er tilpasset brukerne. Vi har nå med et så stort antall arrangement og personer inne hos oss, vokst ut av våre lokaler. Daglig leder og sentralens frivillige medarbeidere er engasjert i denne virksomheten flere kvelder i uka. Resultat og fortsatt drift. Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir informasjon om driften og den økonomiske status. Styret mener grunnlaget for fortsatt drift absolutt er tilstede. Aktiviteter i 2014 Også 2014 gjennomførte vi på sentralen godt over 300 arrangement. Mange deltar på et eller flere tilbud i regi av Frivilligsentralen. I årsrapporten vises det til det til flere av arrangementene. Også i 2014 holdt vi aktivitet igjennom hele året, uten sommerfri. Dette blei veldig godt mottatt. Frivillige har utført en betydelig innsats som kommer svært mange i alle aldre, til gode.

4 NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Siden 1994 har NaKuHel arbeidet med å kombinere disse begrepene eller områdene i lokalt forankrede gruppeaktiviteter med hele lokalbefolkningen som målgruppe. Frivilligsentralen er en NaKuHel møteplass, og har vært med i organisasjonen i mange år. Tanken er å skape miljøer som er sammensatt, inkluderende og uformelle, der en kan spille ut forskjellige sider ved seg selv gjennom natur- og kulturaktiviteter i samspill med andre. At slike miljøer har positive konsekvenser for folks trivsel, helse og velferd er kjent. Daglig leder er styreleder i NaKuHel Akershus Gågruppe I «Livsgnisten» gå gruppe, er det registrert godt over 80 deltakere i alle aldre. Noen faller fra mens nye kommer. Aktiviteten består i å gå på tur hver tirsdag, hele året. Noen går langt, noen går kort. Det aller viktigste er å komme seg i gang, og over dørstokken hjemme. Uansett vær og føre møter mange opp. Turen avsluttes inne på sentralen til kaffe og litt å bite i. Svært sosialt, og meget god stemning i gruppa. Det er plass til alle som vil delta. Tilbakemeldinger viser at de som kommer nye blir godt tatt vare på. Mange takker for å ha fått mulighet til å knytte nye bekjentskaper igjennom nettopp denne gruppa. Frivillige, 4 til 6 personer dekker opp, steker vafler og serverer kaffe. I denne gruppa finnes det mange frivillige, som svært gjerne tar tak også i andre sammenheng. Bingo Bingo arrangeres hver mandag gjennom hele året. Det er et populært tiltak som gir litt spenning og avveksling i hverdagen. Da legger mange vegen til Frivilligsentralen for å møte andre til sosialt samvær. Like viktig som spillet og gevinster er samværet med prat, kaffe og litt å bite i. Det hele organiseres og drives av frivillige, som gjør en kjempeinnsats for fellesskapet. I 2014 har det vært en jevn økning av deltakere, noe som er svært hyggelig også for de frivillige som hver mandag stiller opp. Utdeling av Frivillighetsprisen for 2014 Frivillighetsprisen blei utdelt for åttende gang i år. Etter innbydelse fra Frivilligsentralen kom det inn forslag på 10 kandidater til prisen. Styret hadde en utfordrende oppgave, da alle kandidatene er verdige vinnere. Styret valgte enstemmig å tildele prisen til Nils Kristen Wiig fra Ull Kisa. Prisen var maleri gitt som gave av Eva Slettvoll, i tillegg kom blomster til vinneren.. Ordfører Harald Espelund delte ut prisene og takket for innsats til beste for bygdas befolkning. Utdelingen var lagt til årets julemesse på Herredshuset. Påskeaften For andre gang var det arrangement på Påskeaften her på Frivilligsentralen. Det var vellykket med svært mange besøkende, underholdning, stor stemning og servering av hjemmelaget lapskaus og kaker. Kjempemotiverende å ha slike arrangement hvor en gleder så mange i en ellers stille påske for mange.

5 Verdensdagen for Psykisk helse I samarbeid med Ullensaker kommune psykisk helsevern, og Ullensaker Mental Helse arrangerte vi stort åpent møte med Finn Schjøll i «Ullr» 9. oktober. Tilbakemeldingene var udelt positiv, og vi veit vi har bidratt til mer åpenhet rundt et vanskelig tema. Julaften Også i 2014 hadde vi arrangement på julekvelden. Det var også i år, et samarbeid mellom Frivilligsentralen, Røde Kors Ullensaker og Natteravnene Jessheim. 60 personer valgte å komme for å tilbringe julaften, hvor det var dekket og pyntet med hvite duker, juleservice, blomster og julepynt. Det ble servert julemat, desserter kaffe, kaker og godt drikke. Ved at vi har bestemt det ikke skal være påmelding, er det alltid spennende hvor mange som kommer. Mye frivillighet og engasjement hos enkeltpersoner, lag og foreninger, og næringsliv gjør arrangementet mulig. Hvert år opplever vi enkeltpersoner som gir utrykk for «dette er den beste julekvelden jeg har hatt». Ved slike tilbakemeldinger er det liten tvil om at det er stor motivasjon å fortsette å ha juleaften arrangement for hele Øvre Romerike. En fin måte å ha frivillighet og deltakere sammen, hvor ingen kjenner bakgrunn for noen av de som er tilstede. Juletrefest i Hoppensprett hallen Livsglede for eldre, og Hoppensprett hallen, arrangerte juletrefest for alle seniorer rett før jul. Elever fra Hoppensprett og Jessheim vgs deltok som hjelpere. Et knall vellykket arrangement som vi gjerne gjentar. Jenny Jenssen satte alle i julestemning denne formiddagen. Selvhjelpsgrupper I et samarbeid med Frivilligsentralen i Eidsvoll har vi opplegget klart for å hjelpe med oppstart. «En selvhjelpsgruppe består av mennesker som har erkjent at de har et felles problem - på tross av at symptomer og opplevelser varierer fra person til person. Og det er nettopp fellestrekkene i de ulike opplevelsene som skaper næring til gruppas arbeid» Ullensaker museum En samarbeidspart for Frivilligsentralen. Livsglede for eldre i Ullensaker Kjempespennende samarbeid ukentlig mellom Jessheim VGS, Ullensaker kommune, menighetene, Ullensaker Røde Kors og Frivilligsentralen som bare utvikler seg mer og mer. Tiltaket er til glede og nytte både for elever og eldre. Elever er de frivillige og bidrar til økt livskvalitet for mange eldre. I 2014 var elever og 10 reelle brukere med på en 3 dagers tur. Ellers har skolen en minifrivillig sentral, som hver onsdag hjelper de som har behov, hjelp på dataklubb på Frivilligsentralen og mange flere ting. Sandshytta i Mogreina

6 Frivilligsentralen var invitert på den offisielle åpning av hytta etter at den er bygd opp igjen. Det er flott den nå er tilgjengelig for bruk. Terrenget rundt med vann, stier og skog gir grupper som vi har en fin naturopplevelse. Når det kunne kombineres med mosjon og sosialt samvær blir resultatet godt. Et typisk NaKuHel tiltak. Innvandrerråd Frivilligsentralen ønsker opprettelse av et innvandrerråd i Ullensaker, og har sendt henvendelse til sentrale personer om å få det til. Vi er klare for å bidra når det er aktuelt. Lite nytt her, men vi er klare til å bidra. Rullatorfestivalen Nok en gang, for 7. året klarte vi i samarbeid med fysio / ergo tjenesten og kulturenheten i kommunen å planlegge og gjennomføre Rullatorfestivalen. Det har blitt et stort arrangement som krever mye av arrangørene. Vi registrerte fornøyde deltakere over hundre i tallet, som var i alle aldre, både med og uten rullator / rullestol. Om lag 250 barnehagebarn underholdt til stor glede for alle fremmøtte. Frivilligsentralen ordner gratis oppskåret frukt, kaffe og kaker til alle. Folkehelse uka i Ullensaker Vi sto sentralt i planlegging og gjennomføring av den første Folkehelse uka i Ullensaker. Utallige arrangement hvor Frivilligsentralen hadde regi og gjennomføring, alene og sammen med andre. Livsglededager i Ullensaker. En ny og bedre benevnelse på tidligere «Eldres kulturuke». En uke fylt av kulturtilbud som på en informativ måte synliggjør en initiativrik og aktiv eldre generasjon i bygda. Innholdet øker både når det gjelder antall arrangement og antall samarbeidspartnere fra lag og foreninger. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling, ikke minst med tanke på arenaer for arrangementer. Frivilligsentralen er prosjektansvarlig for uka. Vi samarbeider også her veldig tett med enhet for kultur. Planlegging og gjennomføring bidrar til at Frivilligsentralen oppnår et konstruktivt og godt samarbeid med ressurspersoner Na (anonyme narkomane) Våren 2010 fikk vi en forespørsel via Jessheimklinikken om et mulig samarbeid. Det var et behov for møteplass for personer som tidligere hadde hatt et rusproblem. Vi ønsket dem velkommen i våre lokaler og nå møtes de en gang i uka. De gir på alle måter inntrykk av å føle at de er velkomne, og de finner seg vel til rette. Fantastisk flott å kunne bidra til at de sammen får en mulighet til å ha en møteplass de kan støtte hverandre i livet sitt. Et flott tilbud som videreføres hver uke også i år. Julemarked på Herredshuset Første helg i advent arrangerte vi også i år julemarked for alle som ville komme og selge sine produkter. Vi hadde stands i hele 2. etg. på Herredshuset. Selgere og besøkende strømmet til og ga klare tilbakemeldinger om at de ville ha gjentakelse.

7 Det største hittil hadde vi i Utdeling av Frivillighetspris er blitt fast på dette arrangementet. Samarbeid med Romerike Folkehøgskole I elevopplæringen ved Romerike Folkehøgskole inngår gjennomføring av flere timer frivillighet i året. Elevene møter her på Frivilligsentralen har allsang og underholdning. Sentralens frivillige tar i mot og organiserer disse allsangtreffene. Demensforening for pårørende Demensforening for pårørende i Ullensaker er en forening under hovedorganisasjonen «Nasjonalforeningen for Folkehelsen.» Frivilligsentralen var oppstarter av avdelingen og bidrar fremdeles i driften av foreningen. Fagpersoner og frivillige er med i driften av den lokale demensforeningen. Det gis mange positive tilbakemeldinger fra pårørende for det tilbudet vi kan bidra med. Aller viktigst er møteplassen ved sentralen hvor en treffer andre i samme situasjon. Demensforeningen i Ullensaker var pådriver for å få «Klokkeklovner» engasjert på demensavdelinger. Tiltaket blei igangsatt med forankring i kommunen og blant ansatte i år, og gjennomføring er første halvår Hørselshjelp Øvre Romerike Hørselshjelp har hver måned hatt åpent hus i sentralens lokaler. Hensikten er å gi informasjon og assistanse til personer som har problemer med hørselen. Et svært nødvendig og viktig tilbud til de som har behov for den type hjelp. Lokal Kulturuke Frivilligsentralen hadde arrangement i tilknytning til kulturuka Ullensaker også i Maleklubben Damene er her fast en gang pr uke. De bidrar til sosialt nettverk også for andre som kommer innom. Brigde Fast er det bridge en gang pr uke. Et åpent tilbud hvor de gjerne tar i mot nye deltakere. Språktrening Flere har i løpet av året vært her fast opptil flere ganger pr uke på språktrening. Å ha et sted å komme til, hvor de får lære å snakke og lese norsk, og gjøre dem i stand til å delta ellers i det sosiale liv.

8 Følgetjenester / assistanse Antall forespørsler om følge har vært stabilt de siste årene. Frivillige stiller opp om behovet blir meldt i god tid før det ønskes gjennomført. De som mottar slik hjelp er svært takknemlige overfor dem som stiller opp. I år har vi i perioder hatt mye følge til sykehus. Regionkonferansen På ny ble det avviklet regionkonferanse. Det møter representanter fra alle Frivillig sentraler i Akershus, Oppland, Hedmark og Buskerud. I år deltok styreleder Steinar Ørum, daglig leder og Solveig Byrbotten. Nav Vi har hatt flere brukere / frivillige fra Nav.. De deltar i det daglige arbeidet og gir uttrykk for at de finner seg godt til rette og at de føler det godt å være på sentralen. 4 til 5 deltakere har vært samtidig, en svært kjærkommen hjelp og ikke minst hjelp til dem som trenger en arena for avklaring og arbeidstrening. Veldig mange flotte folk som er takknemlig over muligheten som er gitt dem på Frivilligsentralen. I 2014 har vi startet prosjektet «Over dørstokken» for å vise og bidra til at frivilligheten kan gjøre noe for ungdom som er knyttet til Nav. Dette er spennende og lærerikt. Pr. nå er det 2 deltakere vi har spesielt fokus på å bidra til at de kommer seg ut i fast lønnet arbeid eller videre utdanning. Førerkort Et prosjekt om å hjelpe 2 yngre med å få førerkort blei gjennomført i år. Takket være engasjerte positive yngre, og ikke minst ressurser i styret, fikk vi det til. Flere organisasjoner og NAV bidro in i prosjektet. Vi fikk stor mediedekning av tiltaket. Utflukter Vi har flere ganger i løpet av året hatt utflukter, både dagsturer og overnattingsturer. Mange som ellers aldri ville blitt med på turer, nettopp fordi det vi dekker den uorganiserte frivilligheten, melder seg på. Det er stor folkehelse i å få gode trygge opplevelser og for alle. Alt vi driver med er for alle i alle aldre. «For hver god opplevelse utsetter vi veien til helsevesenet» Media Vi har hatt svært god hjelp av media også i år, i forbindelse med våre arrangementer og andre tiltak vi har behov for å markedsføre. Vi har kun møtt positiv respons på våre henvendelser. Frivilligsentralen er i media hver uke, med sine arrangement. Det trykkes gode forhåndsomtaler av det vi arbeider med. Dataklubb Hver uke har vi inntil 2 samlinger med opplæring på data med egen medbrakt pc / lesebrett. Frivillige og elever fra Jessheim vgs. stiller opp som veiledere.

9 Internett har fortløpende oppdatering av arrangement og informasjon på Ullensaker Kommunes hjemmeside, kultur og fritid, Frivilligsentralen. Huskelappen Det er fortsatt mange eldre som ikke har adgang til internett, eller som bruker det fast. Den eldre generasjon setter stor pris på at vi trykker en Huskelapp hvor alle aktiviteter gjennom måneden satt opp. Huskelappen har kommet ut i ti månedlige utgaver. Vi bestreber oss på å gjøre publikasjon så leservennlig som mulig. Huskelappen ligger også på kommunens hjemmeside: Kultur og fritid Ullensaker frivilligsentral Friskgården Romerike Daglig leder sitter i styret for Friskgården Romerike på Fenstad, og har også i år hatt arrangement der. Kulturkafeen Flere ganger i 2014 har Frivilligsentralen servert kake og kaffe til alle på «Kulturkafeen» som er hver lørdag hele året igjennom. Om lag 100 personer er tilstede hver lørdag. De frivillige stiller opp og vi får en god opplevelse, da det blir veldig godt mottatt. På slutten av året fikk vi forespørsel om å overta driften fra 2015, noe vi bekreftet vi tar ansvar for. Formidling Vi er svært mye brukt til formidling. Utallige mennesker er innom eller ringer for å få hjelp til å finne fram i organisasjonen Ullensaker kommune eller andre ting. Det er en hyggelig del av jobben, å vite en bidrar til å løse et hverdagsproblem for andre.

10 Oppsummering / sammendrag Frivilligheten skal være, og er et supplement til offentlige virksomheter, kalt den tredje sektor. Som det fremgår av årsrapporten er det mange aktiviteter som utføres av frivillige. Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake. Vi kan ikke bli stående på stedet hvil, men hele tiden ha for øyet at nye utfordringer venter på løsninger. Alt vi driver med skal komme befolkningen i alle aldre til gode. Folkehelse i et vidt perspektiv er vår ledetråd i det vi gjør. For å iverksette nye aktiviteter trenger vi frivillige. Vi har sett at samarbeid med lag og foreninger, Nav og andre, kan gi oss økte ressurser. Vi vil derfor i år prioritere dette arbeidet, særlig med vekt på arbeidet med å bidra til et økt fokus på forebyggende helsefremmende tiltak. Vi er medlem i NaKuHel (natur, kultur og helse) og vil arbeide nært opp til denne organisasjonen, og hva den står for. Ser vi på vår virksomhet i siste kommuneperiode har aktivitetsnivået ved sentralen økt betydelig. En stor del av aktiviteter og møter foregår på kveldstid. Det medfører at daglig leder har en arbeidsdag langt utover normal arbeidstid, samt ofte helger og helligdager. Det må tilstrebes at Frivilligsentralen kan budsjettere med mer enn et årsverk. I 2014 har vi vært heldige å ha en person inne i en halv stilling via Nav. Jessheim Steinar Ørum Styreleder Rita Fjeld Hovden Daglig leder

Årsrapport 2013 Frivilligsentralen i Ullensaker

Årsrapport 2013 Frivilligsentralen i Ullensaker Frivilligsentralen har som mål å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Årsrapport 2013 Frivilligsentralen i Ullensaker Frivilligsentralen

Detaljer

Frivilligsentralen har som mål å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Frivilligsentralen har som mål å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralen har som mål å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralen i Ullensaker Årsrapport 2012 Frivilligsentralen

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2016

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2016 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral

Årsmelding 2015. Bindal Frivilligsentral Årsmelding 2015 Bindal Frivilligsentral Bakgrunn og eierstruktur Bindal Frivilligsentral ble etablert i 1991 og har hatt ulike eiere frem til 11. april 2005. Da ble Foreningen Frivilligsentralen i Bindal

Detaljer

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer!

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer! PROGRAM høst 2014 - vår 2015 ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG? Som medlem i det lokale husflidslaget blir du også medlem av Norges husflidslag, og får dermed tilsendt tidsskriftet Norsk

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter 1 En Bakgrunn utvikling og fornyelse av dagens eldre og seniorsentre Det er en sterk økning av antall eldre i befolkningen. Det er viktig å engasjere

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat

FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat Møtedato: Mandag 1/6-2015 Møtevarighet: 19.30 20.30 Møtested: Stabbursmoen skole, Personalrom Neste møte: Høsten 2015 TRINN PERIODE KONTAKTER TELEFON Tilstede

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.01.2010 Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER UNGDOMSRÅDET 2010 10/2

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Inviterer til Årsmøte. Mandag 23.02.2015 kl. 18.00 Sted: Brobekk eldresenter, Brobekkveien 53, 0598 Oslo

Inviterer til Årsmøte. Mandag 23.02.2015 kl. 18.00 Sted: Brobekk eldresenter, Brobekkveien 53, 0598 Oslo Inviterer til Årsmøte Mandag 23.02.2015 kl. 18.00 Sted: Brobekk eldresenter, Brobekkveien 53, 0598 Oslo Til behandling: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møtefunksjonærer 3. Årsberetning 4. Revidert

Detaljer

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral.

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Årsmelding 2015 Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Organisering: Åseral Frivilligsentral er organisert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Antall eldre øker kraftig også forventet økt levealder Framtidens utfordringer St.m. 25 5 strategier, hvorav en er aktiv omsorg økt vekt på kultur, aktivitet

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste:

Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste: Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2015 4. Regnskap 5. Valg 6. Saker Årsmelding Iveland Frivilligsentral

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Rapport skoleåret 2016/2017.

Rapport skoleåret 2016/2017. Rapport skoleåret 2016/2017. Livsglede for eldre Eidsvoll er et samarbeid mellom Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående skole Helsefag. Vi startet opp foreningen i 2014 og har konsentrert våre

Detaljer

AUST-AGDER TURISTFORENING

AUST-AGDER TURISTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE AUST-AGDER TURISTFORENING Austegdlagets Hus, Arendal kl. 19:00 29. MARS 2011 1. Åpning Styreleder Svein Hjorth-Olsen ønsket de 44 frammøtte medlemmene velkommen til det 96. årsmøtet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer