Grensehandlere - annerledes enn andre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensehandlere - annerledes enn andre?"

Transkript

1 Oppdragsrapport nr Randi Lavik Grensehandlere - annerledes enn andre?

2

3 Oppdragsrapport nr Tittel Grensehandlere - annerledes enn andre? Forfatter(e) Randi Lavik Antall sider 61 Prosjektnummer Dato Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver NBL (Næringsmiddelbedriftenes landsforening) Sammendrag Utvidelse av tollkvotene har ikke ført til økt grensehandel (2003 til 2004). Dette skyldes to forhold; det som før var ulovlig er nå blitt lovlig, og den norske kronen er sterkt svekket i forhold til svensk krone i perioden. Dermed er prisforskjellene blitt redusert. Grensehandlerne skiller seg lite ut fra de som ikke grensehandler. Grensehandlerne foretrekker like mye tradisjonsmat sammenlignet med dem som ikke grensehandler, de foretrekker like mye enkel mat som dem som ikke grensehandler, og de synes det er like spennende med mat som er laget av eksklusive råvarer som dem som ikke grensehandler. Grensehandlerne skiller seg imidlertid ut som å være noe mer nyorienter i form av at de synes det er spennende med nye matretter enn de som ikke grensehandler, det er flere yngre enn eldre som grensehandler, og stemmer man Frp eller AP øker sannsynligheten for å grensehandle, og reduseres hvis man stemmer SV, Venstre eller Senterpartiet. Tobakksvarer skiller seg ut som produktgruppe i forhold til gjennomsnittlig bruk i Norge. Er en prisbevisst i Norge, øker sannsynligheten for å grensehandle, men en sjekker ikke prisforskjeller når en er i Sverige. En stor andel av grensehandlerne fra Østlandet har kjøpt tobakksprodukter, samt at lav utdanning øker sannsynligheten dramatisk for å ha handlet tobakksprodukter i Sverige sammenlignet med dem med høy utdanning. Ellers er det flere som nå kjøper andre matvarer enn tidligere, noe som kan tyde en dragsugeffekt, der grensehandelen med lokkevarene kjøtt, alkohol og tobakk drar med seg en økning i handelen også med andre matvarer. Stikkord Grensehandel, prisbevissthet, holdning til mat, politisk partipreferanse, sosiale bakgrunnsvariable, tobakk

4 2 Grensehandlere - annerledes enn andre?

5 Grensehandlere - annerledes enn andre? av Randi Lavik 2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Postboks 4682, 0405 Oslo

6 4 Grensehandlere - annerledes enn andre?

7 Forord Undersøkelsen er gjort på oppdrag for NBL Næringsmiddelbedriftenes landsforening. Dataene er samlet inn av TNS Gallup i siste halvdel av januar Undersøkelsen ble gjennomført i 8 østlandsfylker (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Utvalget var på 1320 respondenter 18 år og eldre, basert på telefonintervju. Grensehandelen i denne undersøkelsen er avgrenset til i Sverige, og gjelder kjøp av dagligvarer i løpet av siste 6 måneder. Mars 2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

8 6 Grensehandlere - annerledes enn andre?

9 Innhold Forord... 5 Innhold... 7 Sammendrag Innledning Tidligere forskning om grensehandel Tidligere undersøkelser: Hvem er grensehandlerne? Ny undersøkelse Grensehandel til Sverige Andel som handler Handlehyppighet Handlebeløp Oppsummering Sammenfatning av endring av grensehandelen Sammenfatning av hvem som grensehandler Sammenfatning av handlebeløp Grensehandel og prisbevissthet Grensehandel og politisk stemmegivning Grensehandel og holdninger til mat Samlet analyse av holdning til mat Hva man handler Samlet analyse av varegrupper Litteratur Vedlegg... 59

10 8 Grensehandlere - annerledes enn andre?

11 Sammendrag I januar 2004 ble det gjennomført en undersøkelse om grensehandel av befolkningen i 8 østlandsfylker; Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, 18 år og eldre. Undersøkelsen ble gjennomført av Gallup. Enkelte spørsmål i denne undersøkelsen er også stilt tidligere, i 1999 (Gallup og Opinion), 2001 (Opinion) og 2003 (Gallup). Omfanget av grensehandel Fra 1999 til 2003 økte grensehandelen, målt som andel av befolkningen som har handlet, målt som handlehyppighet og handlebeløp når det gjaldt dagligvarer (signifikant). Grensehandelen ble likevel svakt redusert fra 2003 til 2004 (ikke signifikant). Andelen som hadde handlet dagligvarer i Sverige i løpet av siste 6 mnd i 1999 var 44 prosent, økte til 52 prosent i 2003 og ble redusert til 48 prosent i Gjennomsnittlig antall handleturer blant dem som hadde handlet (dagligvarer) var 3,7 i 1999, 4 i 2003 og 3,7 i Gjennomsnittlig beløp brukt på dagligvare var NOK 1337 i 2003 og NOK 1298 i 2004 i løpende priser. Målt i faste priser ble forskjellen enda større, en indikasjon på en nedgang i hvor mye man handler for på siste handletur. Vi hadde en antakelse om at økte tollfrie kvoter (som gikk fra 3 kg kjøtt til 10 kg (kjøtt og ost) i januar 2003) kunne føre til økt grensehandel. Dette synes ikke å ha skjedd, noe som muligens kan forklares med to forhold. Den første forklaringen kan være at mange tidligere overskred kvotene, slik at det som før var ulovlig nå er blitt lovlig. Den andre forklaringen er knyttet til valutakurser. I 6-måneders perioden før forrige undersøkelse i februar 2003, var den gjennomsnittlig ca 80 NOK for 100 SEK. I 6- månedersperioden før siste undersøkelse januar 2004 var gjennomsnittlig valutakurs ca 91 NOK for 100 SEK. Dette representerer en svekkelse av den norske kronen på 11 prosentpoeng, eller prosent. Kjøttvarer er den produktgruppen de fleste oppgir å ha kjøpt. Ellers har produktgruppen andre matvarer økt markert. I 1999 hadde 39 prosent kjøpt andre matvarer, i 2001 hadde andelen økt til 49 prosent, mens hele 62 prosent hadde kjøpt andre matvarer i Dette kan tyde på en dragsugeffekt, der grensehandelen med lokkevarene kjøtt, alkohol og tobakk drar med seg en økning i handelen også med andre matvarer. Grensehandlere; Om man handler i Sverige eller ikke og hvor ofte man handler Vi spurte etter om man hadde handlet i Sverige i løpet av de siste 6 mnd og vi spurte om handlehyppighet. Husholdsinntekt har ingen betydning for om man handler i Sverige eller ikke, og heller ikke for handlehyppigheten. Heller ikke husholdningsstørrelse synes å ha betydning. De som har handlet i Sverige har samme inntekt og husholdningsstørrelse som dem som ikke handler der. Husholdningsstørrelse har derimot en svak effekt

12 10 Grensehandlere - annerledes enn andre? på hvor ofte man handler i Sverige; jo flere man er i husholdningen, jo oftere handler man der. Det er en svak overvekt av menn som handler i Sverige, men dette kan skyldes at grensehandel av dagligvarer er et husholdningsprosjekt og ofte reiser man flere sammen for å handle. Det er også en svak overvekt av de med lav utdanning som handler i Sverige. Utdanning har derimot ingen betydning for handlehyppigheten. Alder har en sterk betydning for om man handler i Sverige eller ikke, og har også viss betydning for hvor ofte man handler. De yngre handler oftere i Sverige enn de eldre. Prisbevissthet har stor betydning for om man reiser til Sverige eller ikke, men har ingen betydning for hvor ofte man handler der. Vi stilte fire spørsmål om holdninger til mat; Jeg synes det er spennende med nye matretter (moderne, nyorientering), Jeg foretrekker norsk tradisjonsmat (tradisjonsorientering), Jeg foretrekker mat som er enkel og rask å lage (effektivorientering), Jeg synes det er spennende med mat som er laget av eksklusive råvarer (gourmetorientering). Ingen av disse slår ut på om man har handlet dagligvarer eller ikke i løpet av de siste 6 mnd. Det vil si at de som har handlet i Sverige er like mye nyorientert, tradisjonsorientert, effektivitetsorientert eller gourmetorientert som dem som ikke hadde handlet dagligvarer i Sverige. Nyorientering slo derimot svakt ut på hvor ofte man handler i Sverige, dvs at jo mer nyorientert man er, (jo mer spennende man synes det er med nye retter), jo oftere handler man i Sverige. Politisk partipreferanse slår sterkt ut for om man grensehandler eller ikke, og også for hvor ofte man handler. Sannsynligheten for å grensehandle er større om en stemmer Frp, Høyre og Arbeiderpartiet enn om en stemmer SV, Krf eller Senterpartiet. Fremskrittspartiet skiller seg mest ut ved at de dessuten handler oftere enn de andre. At Frp-sympatisører er hyppige grensehandlere skyldes ikke at Østfold har en overvekt av Frp velgere i forhold til gjennomsnittet. Selv når vi kontrollerer for fylke, dvs holder fylke konstant, slår Frp som partipreferanse ut. Dette gjelder også for Senterpartiet, men med redusert sannsynlighet for å handle i Sverige. Til en viss grad kan dette indikere at grensehandel kan være uttrykk for en mer eller mindre bevisst politisk handling, enten i form av avstand mot skatter, avgifter og landbrukspolitikken slik som Frp-velgere, eller ved at en er for et proteksjonistisk norsk landbruk og derfor ikke vil handle i Sverige, slik som for eksempel for de som stemmer Senterpartiet. Det som slår mest ut for grensehandelen er hvilket fylke man kommer fra. Størst andeler kommer fra Østfold, og disse handler også oftest der. Deretter kommer Akershus, og færrest kommer fra Oppland. Avstand til handlesentra i Sverige er viktig, med Svinesund og Strømstad med relativ kort avstand til et befolkningsrikt fylke som Østfold. Enkelte produktgrupper skiller seg også ut i forhold til hva vi vet om bruken av dem i befolkningen. Dette gjelder spesielt tobakk, der 55 prosent har kjøpt i Sverige. Fra SSB vet vi at 26 prosent av befolkningen røyker daglig og 11 prosent av og til. Det kan tyde på at det blant grensehandlerne finnes en overvekt av røykere. Grensehandel men man sammenligner ikke prisene i Sverige Den viktigste årsak til grensehandel til Sverige er de store prisforskjellene som har vært, og fortsatt er tilstede. Det kan se ut som om Sverige til en viss grad blir betraktet som en lavprisbutikk. Det kan virke som om grensehandlere vurderer prisene

13 Sammendrag 11 som lavere i Sverige uansett. Man er prisbevisst når man handler i Norge, ved at man sammenligner priser i forskjellige dagligvarebutikker. Når man handler i Sverige derimot, sammenligner man dette i langt mindre grad. Studier viser imidlertid at det er stor prisspredning i både Norge og Sverige, slik at prissammenligning i prinsippet også burde skje når man handler i Sverige. Det kan være små forskjeller mellom laveste pris i Norge og høyeste i Sverige, og noen ganger kan høyeste pris i Sverige også være høyere enn laveste pris i Norge. Nå er det imidlertid en viss systematikk i prisforskjellene i Sverige som i mindre grad forekommer i Norge; jo nærmere man befinner seg den norske grensen i Sverige, jo lavere er prisene. Men også ved grensen kan vi finne høyere priser i Sverige enn i Norge. Dessuten, hvis den norske kronen svekkes ytterligere, vil prisforskjellene mellom Norge og Sverige bli stadig mindre. Valutautviklingen er derfor sentral for hvordan prisforskjellene mellom Norge og Sverige ser ut til enhver tid. Grensehandlerne må derfor følge med på denne dersom en ønsker å spare penger på grensehandelen. Grensehandelsvarer Kjøtt (inkl. kylling) er den produktgruppen flest kjøper, 94 prosent. Deretter kommer øl og mineralvann (69 prosent), sjokolade/godterier (68 prosent), andre matvarer (61 prosent), vin og brennevin (57 prosent), tobakk/sigaretter (55 prosent) og meierivarer (50 prosent). Dette er enten landbruksprodukter som er jevnt over dyrere i Norge enn i Sverige, eller varer som har særavgifter i Norge, som sjokolade/godterier, alkoholvarer og tobakksvarer. Øl og mineralvann ble oftere kjøpt av menn enn kvinner, og oftere av yngre enn av eldre. Godterier/sjokolade ble oftere kjøpt av yngre enn av eldre og oftere jo flere personer det var i husholdningen. Annen mat ble oftere kjøpt av eldre enn av yngre og oftere blant dem som syntes det var spennende med nye matretter. Kategorien annen mat har økt mye, noe som indikerer at grensehandel etter hvert ikke bare omfatter såkalte lokkevarer, men omfatter et bredt spekter av dagligvarer. Vin og brennevin ble oftere kjøpt av de med middels og høy utdanning enn av dem med lav utdanning, og oftere av eldre enn av yngre. Tobakk ble oftere kjøpt av de med lav utdanning, og av middelaldrende. Meierivarer ble oftere kjøpt av de med høy utdanning enn av de med lav utdanning, oftere av eldre enn av yngre og oftere av personer som hadde en nytelsesorientert forhold til mat. For eksempel får en andre oster i Sverige enn i Norge, noe som kan oppfattes som mer spennende og eksklusivt. Er grensehandlerne annerledes enn andre? Grensehandelen skiller seg stort sett lite ut fra befolkningen ellers. Vi kan dermed forkaste noen myter: Grensehandlerne domineres ikke av pensjonister på hygge- og handletur til Sverige. Det er heller flerpersonshusholdninger, og oftere yngre enn eldre, og oftere menn enn kvinner (er gjerne flere sammen når man reiser til Sverige). Grensehandel er et husholdsprosjekt, slik dagligvarehandel også er det her hjemme. Grensehandelen skiller seg sterkt ut ved at de er mer prisbevisst når de handler i Norge. Det å reise til Sverige for å handle er i seg selv en prisbevisst handling. Når

14 12 Grensehandlere - annerledes enn andre? de er i Sverige derimot, sammenlignes prisene der i liten grad. Det kan tyde på at de ser på Sverige som en slags lavprisbutikk. Som vi har sett fra andre undersøkelser vi har gjennomført, oppfattes Sverige som mye billigere enn i Norge halve prisen. Reisekostnader eller andre innsatskostnader nulles ut ved utsagn som kjøper du en kartong med sigaretter, er resten ren netto. Grensehandel synes også å ha et element av politisk markering. Dette kan være én grunn til at relativt mange Frp-velgere er storhandlere i Sverige, mens relativt få Senterpartivelgere handler der. Etterspørsel etter nytelsesmidler blant enkelte politiske grupperinger er en annen forklaring. Frp-velgere kjøper langt oftere tobakk og sigaretter sammenlignet med dem som har andre partipreferanser. Andre undersøkelser forteller da også at relativt flere Frp-velgere røyker daglig sammenlignet med andre. Kjøp av tobakk og sigaretter er en drivkraft for å grensehandle for røykerne. Det er store prisforskjeller på tobakksvarer (spesielt rulletobakk). Det er videre en langt større andel med lav utdanning som røyker enn dem med høy utdanning. Det samme mønsteret fant vi også for dem som kjøpte tobakksprodukter i Sverige. Som en hovedkonklusjon kan vi si at det er undergrupper av grensehandlere som skiller seg noe ut fra befolkningen, men i hovedtrekk er grensehandlerne som alle andre.

15 1 Innledning Formålet med undersøkelsen er å se hvem grensehandlerne er, om de skiller seg ut fra dem som ikke grensehandler, eller om de er som resten av befolkningen. Det er gjort en del undersøkelser tidligere (Lavik og Dulsrud 2000, Opinion 2001, Follo 2003, Lavik 2003, Storstad 2003), men en ønsket å få nye tall ettersom grensehandelsbildet er i stadig endring: *om endring av tollkvotene fra 3 til 10 kg kjøtt førte til økt grensehandel *grensehandlere og sosiale bagrunnsvariable *grensehandlere og prisbevissthet *grensehandlere og holdninger til mat *grensehandlere og politisk stemmegivning *grensehandlere og hvilke produkter de kjøper 1.1 Tidligere forskning om grensehandel Hovedbegrunnelsen for grensehandel er prisforskjeller. I 1999 gjennomførte vi ved SIFO en sammenlignende prisundersøkelse mellom Norge og Sverige, og fant betydelige forskjeller på typiske grensehandelsprodukter (Lavik og Dulsrud 2000). De store prisforskjellene har ført til betydelig handelslekkasje fra Norge til spesielt Sverige. Det er også handelslekkasje til andre land, blant annet til Danmark. I nord har man dessuten handelslekkasje til Finland, som også har en viss interesse. Når en grensehandler bør en ta i betraktning innsatskostnader. Jo lengre avstander en må reise, jo større blir innsatsen og mindre blir besparelsen. Dessuten kan en handle varer en i utgangspunktet ikke hadde tenkt å kjøpe, såkalte impulskjøp. Ved salg eller tilbud, eller hvis en oppfatter enkelte varer som ekstra billige, har forbrukere gjerne en tendens til å tenke hva man sparer i stedet for hva man bruker (Lavik 1990). På den annen side behøver ikke utbyttet av en handletur nødvendigvis være av rent økonomisk karakter. En handletur til Sverige kan også være forbundet med det å "ta en tur", spesielt siden Sverige holder søndagsåpent i motsetning til Norge. Søndagsturen kan derfor kombineres med en handletur i utlandet. Selv om Systembolaget i Sverige som Vinmonopolet i Norge er stengt på søndager 1, er det også mange forbrukere som kommer sjøveien, og har da anledning å handle alkoholvarer om bord på båten. Grensehandel definerer vi som handel i et annet tilgrensende land for å konsumere det i hjemlandet. Om man reiser for å handle og kombinerer det med en tur, eller tar en tur og dessuten handler, vil handelen i begge tilfeller bli definert som grensehan- 1 Fra år 2000 hadde Sverige igangsatt en prøveordning med enkelte lørdagsåpne polutsalg, men proveordningen innbefatter ikke pol nær grensen. Tidligere hadde Sverige lørdagsstengte vinmonopol, en ordning som ikke gjelder lengre. Fra 1. juli 2001 holdt Systembolaget også åpent på lørdager i hele Sverige.

16 14 Grensehandlere - annerledes enn andre? del. Nordmenn på ferie i andre land som handler og konsumerer varer der, er ikke grensehandel. Grensehandel er ikke noe ensidig norsk fenomen. Man finner grensehandel mellom en rekke land, f.eks mellom Sverige og Danmark, mellom Danmark og Tyskland, mellom Canada og USA, osv. I en undersøkelse fra EU i 2002 og 2003 viser at 13 prosent av EU-forbrukere hadde grensehandlet minst en gang i løpet av de siste 12 månedene i 2002 og 12 prosent i 2003 (EUROBAROMETER 2002, 2003) 2. Andel som har kjøpt varer i andre land Hellas Italia Portugal Spania Frankrike Belgia Nederland Luxemburg Storbritannia Irland Tyskland Danmark Sverige Finland Norge Figur 1-1 Prosentandel som grensehandler i de 15 EU landene og Norge blant representative utvalg 15 år og eldre (vet-ikke inkl) og I Europa synes Norge å skille seg klart ut med den største andelen som har grensehandlet. Grensehandel oppstår gjerne når man finner varer på andre siden av grensen som enten er billigere eller er annerledes enn det man får i sitt eget land. Grensehandel kan også gå begge veier. Svensker handler for eksempel brød og bakervarer i Norge (Ericsson 2001), men dette er neppe på grunn av pris ettersom prisnivået på brød og 2 0 RAPID&lg=EN&type=PDF 3 Kilde EU-landene (Eurobarometer): European Comission: Special Eurobarometer. Consumer Protection in the EU. Fieldwork: May-June 2003, Publication November Wave 59.2 European Opinion Research Group EEIG Spørsmålet i EU lyder: Over the last 12 months, have you bought or ordered products or services for private use from shops or sellers located in another European Union country, or not? (Yes, No or don t know). Spørsmålet i Norge lyder: Hvor mange ganger i løpet av de siste 12 månedene har du reist til utlandet for å handle? (Andelen som har svart positivt) Norge: Gallups Forbruker & Media, (2002 for Norge er litt misvisende), og (feltarbeid avsluttet sommeren 2003).

17 Innledning 15 kornprodukter er vesentlig høyere i Norge enn i Sverige (Bruksås et al 2001, SSB ). Flere undersøkelser viser at det er pris som har vært, og er hovedbegrunnelse for at forbrukerne krysser grensen til Sverige for å handle (HFU 1988, Opinion 1999, Storstad 2003). Grunnen til prisforskjeller mellom land er mange. Det kan være avgifter (merverdiavgift og/eller særavgifter), næringspolitikk og landbrukspolitikk (subsidier, toll, kvoter), kostnadsnivå i et land, valutamessige forhold, topografiske og klimamessige forhold, etc. Grensehandel, eller det å handle i et grensetilhørende land for å ta varer med seg hjem, kan også være turisme, en tur, eller at man shopper ut fra et opplevelsesmotiv. Turisme er en rekreasjonstur, en hyggelig fritidsaktivitet. Et resultat av en slik tur kan være shoppingvirksomhet. Da behøver ikke prisen være avgjørende. Timothy and Butler (1995) har utviklet et system for å definere grensehandleren ut fra hvilke motiver de har. Ut fra disse inndelingene får de følgende kategorier av grensehandlere. Lengde på oppholdet Motiv: Hygge Hygge og økonomi Økonomi Oppholder seg en natt eller lengre i det andre landet Disse synes det er hyggelig å handle, gjerne window shoppers, besøker turiststeder, museer, restauranter etc Liker å shoppe, men er også opptatt av økonomiske motiv Ønsker å spare penger, og trenger litt mer enn en dag (kanskje hvis de har et stykke å reise) Returnerer samme dag Motivert av hyggen ved å shoppe, er mindre turister siden de oppholder seg der kort tid. Det er turen som er det viktigste Kombinasjon av glede og økonomi om man reiser til utlandet fordi der er billigere samtidig som man synes det er hyggelig, eller om reiser til utlandet for en liten tur, og samtidig kjøper noe som er billigere vanskelig å skille Ren økonomi. Disse kan ikke defineres som turister, da de mangler lengde på opphold og hyggeaspektet Figur 1-2 Typer av grensehandlere (Timothy and Butler 1995) Grensehandel fremstår gjerne som et problem for det landet eller de områder som blir utsatt for handelslekkasjen. Landet taper provenyinntekter, og handelen taper inntekt. Som nevnt er det som regel lavere priser på den andre siden av grensen som lokker, men også andre motiver for å handle i et annet land kan være viktige, som turisme og tur. Forskjellige rammebetingelser i to land kan føre til at grensene krysses. For eksempel om søndagsåpent er tillatt i ett land og ikke i et annet. Hvis søndagsåpent praktiseres, kan det bidra til grensehandel. Dette er for eksempel tilfelle for Norge og Sverige, der mange holder søndagsåpent i Sverige der det er tillatt, mens i Norge er det kun dagligvarebutikker som ikke er større enn 100 kvm og bensinstasjoner som ikke er større enn 150 kvm som kan holde søndagsåpent (Lavik og Strand 1997 og Lavik et al 2003). Det er da også mange som reiser til Sverige for å handle på søndager, evt at de kombinerer det med en tur. Dette er også tilfelle i andre land, for eksempel mellom USA og Canada, der mange i grensenære områder i Canada reiser til USA for å handle (Timothy and Butler 1995). I USA var det søndagsåpent, prisene var lavere pga større konkurranse, skattene var lavere i USA og 4

18 16 Grensehandlere - annerledes enn andre? den canadiske dollaren var sterk. For å motvirke denne grensehandelen ble søndagsåpent tillatt i provinsen Ontario som grenser til USA. Canada innførte også skatter og avgifter på produkter som ble tatt med over grensen, samt at kasino ble tillatt (gambling). Hva er en grense mellom to land? Internasjonale grenser er usynlige, vertikale plan som går igjennom luftrommet, jordgrunnen mellom tilliggende stater, og markerer territoriale grenser der statene utøver suveren autoritet (Timothy 1995). Ofte fungerer det som filtre eller barrierer mot uønsket påvirkning. Selv om grensene er usynlige, er posisjonen deres likevel markert med ulike former for stengsler, gjerder, murer, velkommenskilter eller varselskilter, flagg, malte striper på veien osv. Det blir hevdet at i globaliseringens fremvekst får grensene mindre betydning som hinder for folks reiser og handel mellom land. Et trekk ved globaliseringen er at det endrer muligheter for nasjonal politisk styring av økonomien (Thörn 1999). Forbrukerne blir samtidig mer mobile og reiser over landegrensene som turister og for å handle. Det er en rekke grunner til at forbrukerne reiser til et annet land i den hensikt å handle. Det er lavere priser, gunstige valutakurser, media skriver mye om grensehandel, osv. Grunnen til prisforskjeller kan som nevnt være mange, som forskjellig kostnadsnivå, forskjellig effektivitet i produksjonen, forskjellige avgifter, forskjeller i import- og eksportrestriksjoner, osv. Slike faktorer kan beskrives i termer av push og pull. Push faktorer er krefter som får folk til å forlate hjemlandet, mens pull faktorer er eksterne krefter som trekker folk til et sted (Di Matteo and Di Matteo 1996). Høye priser i et land sammenlignet med et annet, som høyere kostnader, høyere skatter og avgifter, manglende valgmuligheter vil være eksempler på push faktorer, mens alternative shoppingfasiliteter og fordelaktige vekslingskurser vil være eksempler på pull faktorer. Endringer i valutakursene kan fort påvirke grensehandelen, slik det skjedde mellom Canada og USA i begynnelsen på 90-tallet da den canadiske dollaren sank i forhold til US-dollaren, og grensehandelen ble redusert. Også andre grunner bidro til en reduksjon i grensehandelen i den perioden. Prisforskjellene mellom Canada og USA på bensin ble mindre, handelen på den canadiske siden ble mer konkurransedyktig og myndighetene kjørte kampanjer for å få de canadiske forbrukerne til å handle i hjemlandet i stedet for å grensehandle (Di Matteo and Di Matteo 1996). Noen av de samme hendelsene som skjedde mellom Canada og USA, har også skjedd mellom Norge og Sverige. Når et land svarer med tiltak for å redusere handelslekkasje, er det eksempler på å redusere push faktorene. I Norge har for eksempel Norges Bank redusert renten betydelig siste år, noe som har ført til svekkelse av den norske kronen. Begrunnelsen for rentenedsettelsen var å får fart på norsk økonomi og gjøre det enklere for eksportnæringene. Denne politikken kan samtidig bidra til å redusere grensehandelen fordi valutafordelene svekkes. Import blir dyrere og grensehandel er import. 1.2 Tidligere undersøkelser: Hvem er grensehandlerne? Det har vært gjort en del grensehandelsundersøkelser tidligere av blant annet HSH (tidligere HFU) og Østfoldforskning. Dette har stort sett vært undersøkelser som har konsentrert seg om hva man kjøper, for hvor mye, transportmiddel, hvilke dager man reiser, hvor man kommer fra, osv. (Ericsson 1997, 1999, 2001; HSH 2000, HFU 1994, 1998). Høsten 2002 og februar 2003 gjorde Norsk senter for bygdeforskning og SIFO flere grensehandelsundersøkelser, der vi var opptatt av forbrukerne og deres holdning til

19 Innledning 17 grensehandel, samt hvem de var med hensyn til bakgrunnsvariabler og også hvor mye de kjøpte, hva de kjøpte, hvor ofte de handlet osv (Follo 2003, Lavik 2003, Stordal 2003). Funnene fra disse undersøkelsene kan kort oppsummeres som følger: Landsrepresentative undersøkelser: Prisforskjeller og frensehandel mellom Norge og Sverige sammenlignende prisundersøkelser av utvalgte grensehandelsvarer, kjente merkevarer og alkohol 2002 og ulike grensehandelsundersøkelser (Lavik 2003): Handleturene fordelte seg jevnt over hele året, noen færre i januar, og noen flere i sommermånedene. Av dagene var lørdag den hyppigste handledagen, spesielt i 2002 (20 prosent), noe som kan skyldes at 1. juli 2001 ble det åpnet opp for lørdagsåpne Vinmonopol (Systembolag) i Sverige. Ca 9-10 prosent av handleturene er lagt til søndager (i Sverige er det tillatt med søndagsåpne butikker). Østfold er det fylket som størst prosentandel av grensehandlere til Sverige kommer fra. I 2003 svarte 81 prosent at de hadde handlet dagligvarer i Sverige minst en gang i løpet av de siste 6 månedene. Deretter følger Hedmark med 60 prosent, etterfulgt av Akershus, Telemark, Vestfold, Oslo og Buskerud. Fra Nord-Trøndelag hadde 32 prosent handlet dagligvarer i løpet av de siste 6 månedene (Gallup). Grensehandlerne fra Østfold og Hedmark handler oftest. I antall er det imidlertid flere hushold fra Oslo og Akershus som har handlet dagligvarer i Sverige i løpet av de siste 6 mnd. Personer i de midterste aldersgruppene handlet oftere i Sverige enn de yngste og eldste. Ellers var det ingen forskjeller på menn og kvinner. Dette skyldes antakeligvis at mange par reiser sammen for å handle. Inntekt viser liten sammenheng med grensehandel. Langt flere som stemte Fremskrittspartiet grensehandlet sammenlignet med dem som for eksempel stemte Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet. Kvantitativ grensehandelsundersøkelse blant grensehandlere i Strømstad kommune 2002: Grensehandel forbrukerfest eller politisk protest? (Storstad 2003): Dette var grensehandlere med stor G. Grensehandlerne i denne undersøkelsen skilte seg ikke fra befolkningen som helhet verken når det gjaldt utdanningsnivå, inntekt, alder eller om de er i jobb eller er trygdet. Kjøttprodukter og sjokolade/godterier og ost topper listen over varer som ble handlet. Grensehandel krever kompetanse, ikke minst om priser, og denne kompetansen erverves gjennom praksis. Hvor godt de kjenner de ulike prisene er noe uklart. Grensehandlernee mente at det er de høye avgiftene i Norge som gjør at prisene er mye høyere her. Politikerforakten og misnøye med norske avgifter var stor blant grensehandlerne. Det er fire gode grunner for å handle i Sverige; økonomi, fritid/tur, det er et spenningselement i å smugle og det er en politisk protest. Grensehandel er en protest og dermed en form for politisk forbruk. Fremskittspartivelgere var overrepresentert blant dette utvalget av grensehandlere; 51 prosent ville stemt Frp hvis det var valg i morgen, til sammenligning med 29 prosent for hele landet (oktober 2002). Det er myndighetene sin skyld at de grensehandler, og harry er gjort om til noe positivt. Grensehandlerne selv opplever ikke grensehandel som en negativt ladet aktivitet. Kvalitativ grensehandelsundersøkelse blant grensehandlere i Strømstad kommune 2002: Grenselinje-landet grensehandel mellom handel og tur (Follo 2003):

20 18 Grensehandlere - annerledes enn andre? Grensehandlere kombinerer det økonomisk rasjonelle med at de også tar det som en tur. Tur-argumentet nuller ut reiseutgiftene, de går på kosepotten. Eller reiseutgiftene vurderes som besparelsen ved kjøp av en kartong med sigaretter og resten er ren netto, eller på 2 kg kyllingfilet: Her har du tjent inne hele turen. Den svenske billigheten er internalisert hos grensehandlerne. Halve prisen er deres oppfattelse av prisnivået. Forståelsen av billigheten er knyttet til mengdeforståelse. Når en får så my (mer) for pengene i Sverige, da må det være billigere der. Treenigheten av husholdningsbasert økonomisk fokus, den svenske billigheten og handel-tur dynamikk, gjør grensehandelen rasjonell. Det blir heller irrasjonelt ikke å handle i Sverige, og dermed fremstår forsøket på å stemple grensehandel som harry som meningsløst. Grenselinjelandet er et nyoppdaget land. Spesielt Svinesund er en miks av både norsk og svensk, et blandingsland. Nasjonalstatgrensen mellom Norge og Sverige blir her ikke-skarp. 1.3 Ny undersøkelse 2004 Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2004 av Gallup (telefonomnibus). Utvalget er begrenset til de 8 østlandsfylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er disse fylkene som de fleste grensehandlere som reiser til Sverige kommer i fra. Dette er de samme fylkene som ble benyttet i tilsvarende grensehandelsundersøkelser av Opinion i 1999, 2000 og Utvalget er basert på et sannsynlighetsutvalg, og vektet etter kjønn, alder og region for å gjøre det mest mulig representativt for disse 8 fylkene. Alderen er 18 år og eldre. Disse resultatene er sammenlignet med tilsvarende undersøkelser fra 1999 (slutten av oktober) og 2003 (februar) også gjennomført av Gallup. To av spørsmålene er helt identisk med dem som ble stilt i 1999, 2003 og 2004: Har din husstand i løpet av de siste 6 månedene handlet dagligvarer i Sverige for å ta med hjem? Hvis ja, hvor mange ganger? Neste spørsmål ble stilt i 2003 og 2004: Hvor mye handlet du eller din husstand for i dagligvarer siste gang, i norske kroner (omtrent)? Dette er de sentrale avhengige variablene. Andre variabler er: 1 Strukturell variabel: Bosted (fylke) 2 Grad av prisbevissthet 3 Politisk stemmegivning 4 Holdninger til mat i form av påstander, som skal måle o Moderne, nyorientering:

Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap?

Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap? Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap? Samarbeidsprosjekt mellom Bygdeforskning og SIFO Et annerledes grensehandelsprosjekt, skulle ikke være et prosjekt som anslo grensehandelens omfang

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Grensehandelen 2006-enkelte utviklingstrekk

Grensehandelen 2006-enkelte utviklingstrekk Prosjektnotat nr.4-2006 Randi Lavik Grensehandelen 2006-enkelte utviklingstrekk Hurtigstatistikk fra SIFO-survey 2006 SIFO 2006 Prosjektnotat nr.4 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder Oppdragsrapport nr. 14-2004 Arne Dulsrud, Randi Lavik og Anne Marie Øybø Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 14-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Salg av tobakk 2008 til 2011

Salg av tobakk 2008 til 2011 Prosjektnotat nr. 3-2012 Randi Lavik Salg av tobakk 2008 til 2011 SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 3 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 5-2003

Oppdragsrapport nr. 5-2003 Oppdragsrapport nr. 5-2003 Prisforskjeller og grensehandel mellom Norge og Sverige -sammenlignende prisundersøkelser av utvalgte grensehandelsvarer, kjente merkevarer og alkohol 2002 og ulike grensehandelsundersøkelser.

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Prosjektnotat nr. 8-2003

Prosjektnotat nr. 8-2003 Prosjektnotat nr. 8-2003 Prisutvikling etter merverdireformen - to år etter av RANDI LAVIK Statens institutt for forbruksforskning Prosjektnotat nr. 8-2003 Tittel Prisutvikling etter merverdireformen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Norske forbrukere bruker i større grad makta si enn tidligere

Norske forbrukere bruker i større grad makta si enn tidligere Pressemelding Den internasjonale forbrukerdagen 15. mars 25 Norske forbrukere bruker i større grad makta si enn tidligere Norske forbrukere ser på seg selv som ressurssterke og godt orienterte forbrukere

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner fhi.no/ml/alkohologrusmidler/statistikk/taxfree-salg-av-alkohol-og-tobakk-ved-norske-lufthavner/ Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2015 I 2015

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Rapport nummer 3/03. Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75

Rapport nummer 3/03. Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75 Rapport nummer 3/03 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75 Tittel Grensehandel - forbrukerfest eller politisk protest?

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012 ISBN: 978-82-7171-375-1 (pdf) SIRUS arbeider for tiden med et prosjekt

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller 12. januar 2012

Detaljer

Endringer i dagligvaremarkedet på 2000-tallet - Handlevaner og holdninger

Endringer i dagligvaremarkedet på 2000-tallet - Handlevaner og holdninger Oppdragsrapport nr. 2-2015 Randi Lavik og Eivind Jacobsen Endringer i dagligvaremarkedet på 2000-tallet - Handlevaner og holdninger SIFO 2015 Oppdragsrapport nr. 2 2015 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

I år som i fjor - en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001

I år som i fjor - en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001 I år som i fjor - en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001 av Anita Borch Forord Denne studien omhandler hvor mye penger nordmenn regner med å bruke på julegaver i 2002. Studien er

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet Sammendrag Sykkelbruk i trafikk og terreng Eksponering og uhellsinnblanding TØI rapport 1565/2 Forfatter: Hanne Beate Sundfør Oslo 2 3 sider En undersøkelse blant sykkeleiere i Norge viser at omtrent 15

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer