Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt"

Transkript

1 NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport:Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri Gir etter for Skål for Nergård Foredlingsbedriften Arvid Nergård AS i Senjahopen var i nordnorsk fiskerinærings særklasse i fjor. På bildet Ole Arvid Nergård. s. 32 Altafjordens Gromgutt press Det offentlige får trolig innsyn i alle positive SND vedtak fra neste år. Dette er jammen på tide, næringsminister Grete Knudsen. Side 2 Oppdretterne i Alta har tatt plass i den ypperste elitedivisjon blant norske oppdrettere. På bildet Arne Kristiansen, Langfjordlaks. s.12 Norsk fiskeindustri stopper ikke ved Lindesnes Hvordan skaffe seg økonomisk trygghet for et fiskeprodukt, fra brottsjø på norskekysten til damaskduker på Europas fineste bord. Økonomisk trygghet er ikke bare forsikring. Det er også skadeforebyggende arbeid gjennom kontroller, krav og rådgivning i hver enkelt bedrift, og i samarbeide med bransjeorganisasjonene. Det er kvalifisert, lokal betjening og service, og ikke minst sikkerhet for riktig pris på forsikringene. Vi tror på samarbeide! Fiskeindustriens Forsikringspartner Telefon: 02400, Fax:

2 2 INKOGNITO SND Bruken av SND-milliardene: Hemmelig siden 1993 Det er ikke småpenger SND forvalter. I fjor behandlet statsinstitusjonen mer enn søknader og ga tilsagn om nærmere 3,7 milliarder kroner i lån og tilskudd. I år er det en samlet ramme på 4,8 milliarder kroner. Forvaltningen av midlene har stor betydning for distrikts Norge og Nord-Norge. Siden 1993 har det vært helt umulig å få innsyn i enkeltvedtak, positive som negative - hos SND-kontorenes byråkrater og direk-tører. SND har gjennomgått en kraftig omstrukturering. I dag er virksomhetene utvidet og desentralisert i forhold til tidligere. SND har overtatt oppgavene til Landbruksbanken, administrer ordningene med grunnfinansiering til fiskeriformål, og får midler fra Kommunal og- regionaldepartementet for å yte distriktsrettede risikolån. I tillegg er virksomheten i SND i hovedsak finansiert av Nærings- og handelsdeparte-mentet. Distriktspolitikken skal være en prioritert oppgave for hele SND -administrasjonen og i forvaltningen av alle SNDs virkemidler. Distriktskontorene forvalter alle SNDs virkemidler, både de som er distriktsrettede og de som er landsdekkende. Ved å samle virksomhetene og legge større en større del til distriktskontorene, regner en på overordnet politisk nivå med at forvaltningen av midlene skal bli mer i tråd med lokale behov. Det skal ikke lenger være skrivebords folk i sør som skal gi lån å tilskudd til bedrifter i distriktene. Desentraliseringen skal bidra til å gi å la de som har best kjennskap til det lokale næringsliv og de lokale behov avgjørende innflytelse på hvem som får midler og til hva. Mangler innsyn Med de store offentlige summene som går til næringslivet i distriktene er det viktig å få vite hvilke bedrifter som får tildelinger. Det er dessverre ikke mulig i dag. SND er i motsetning til de fleste andre offentlige institusjoner unntatt fra det som er av lover som kan gi offentligheten innsyn. SND er unntatt fra offentlighetsloven, forvaltningsloven og tjenestetvistloven. Dessuten gjelder heller ikke lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner for SND. Ett unntak eksisterer. For de gamle "Bygdeutviklingsmidlene" SND i dag forvalter, gjelder offentlighetsloven. Årsaken er at dette var en ordning som tidligere lå i Landbruksbanken der offentlighetsloven gjaldt og en ordning SND nå har overtatt forvaltningen av uten at forholdet til offentlighetsloven ble berørt. INNSYN: Det offentlige får trolig innsyn i alle positive SND vedtak fra neste år.dette er jammen på tide, næringsminister Grete Knudsen. Mulig endring Den siste tidens kraftige debatt vedrørende mulige dobbelt-roller for enkelte styremedlemmer, har satt fart i diskusjonene om eventuell endring av alt hemmelighetskremmeriet vedrørende SNDs tildeling av midler. Det foreligger et forslag for Stortinget om at alle positive vedtak fattet av SND skal offentliggjøres. Denne endringen kan vedtas allerede innen utgangen av november i år og vil i såfall trå i kraft fra årsskiftet, sier juridisk direktør Britt Kjølstad i SND. NæringsRapport ønsker endringen velkommen. Knut Ørjasæter The energy to make a differencetm BETONGFL TER MED LANG LEVETID Når kvalitet teller! Nordens ledende betongentrepen r har knyttet kysten sammen i 72 r med utallige kaier,veganlegg og 25 broer, hvor bla. verdens lengste fritt frembyggete betongbro, Stolmasund bru inng r.vi har ogs bygget Heidrun-og Trollplattformen, som regnes for v re noen av verdens fremste og mest komplekse betongkonstruksjoner i sitt slag. Denne unike ekspertisen tilbys nå oppdrettsnæringen! KURS KONTROLL TRUCKER Truckførerkurs (påbudt) Sakkyndig kontroll (påbudt) Service, reservedeler, utstyr Alle typer trucker Brukttrucker Jekketraller TA KONTAKT! Tlf , faks Evjenvn. 138, Boks 5225 Tr.d., 9285 Tromsø JÆGER TRUCKIMPORT AS Info: FOLLALAKS HOLDING AS Betongfl ter i mange utf relser med funksjonelle l sninger, tilpasset lokalitet og bruker. Kan tilpasses alle typer f ringsanlegg og utstyr.bygges etter Norsk Standard, med grundig dokumetasjon, NCC anlegg AS Pb Bergen Bes ksadresse: Liavn Nyborg stabilitet og styrkeberegninger. SNAKK MED OSS OM EN VEDLIKEHOLDSFRI FREMTID. TLF FAKS NæringsRapport Nr MATFISK BRØNNBÅT SETTEFISK LAKSESLAKTING Tlf.: Fax: Nordfold

3 LEDERSIDEN 3 Vis mappene! Har en ikke noe å skjule, så er det heller ikke noe å være redd for. Dette gjelder SND og styremedlemmers dobbeltroller. Det gjelder topp ledere og deres avtaler om godtgjørelse i børsnoterte selskaper. Vi har med stor interesse fulgt debatten rundt SND og mulige dobbeltroller til sentrale styremedlemmer. I et forholdsvis lite land som Norge er det knapt nok mulig at sentrale personer i næringslivet kan unngå å komme i posisjoner der dobbeltroller oppstår. I Nord-Norge er det enda mer sannsynlig siden næringslivet her er enda mindre. Trenger nøkkelpersoner Det er viktig at nøkkelpersoner skal kunne bidra til videre utvikling av næringslivet og de foretak der de innehar posisjoner. Arvid Jensen er en slik nøkkelperson og han har gjort mye for nord-norsk næringsliv at han havner i dobbeltroller er ikke til å unngå. Vi er imidlertid sterkt kritiske til spesielt deler av SND politikk. SND forvalter offentlige midler som skal bidra til næringsutvikling. Da må også det offentlige ha rett til å få vite hvilke prosjekter/bedrifter som får tildelt slike midler, samt hvor store summer prosjektene/bedriftene får og om og hvilke relasjoner mellom sentrale personer i SND og prosjektet/bedriften som blir tildelt midler. Vi i NæringsRapport har ved en rekke anledninger tatt spørsmålet opp med SND. MER ÅPENHET: Tør SND styremedlemmet Arvid Jensen å kjempe for mer åpenhet i SNDs vedtak? Vi har blitt avvist hver eneste gang. Begrunnelsen er at avgjørelsene om tildeling av SND midler er unntatt offentlighet, hvorfor? Skal det være mulig å følge nord-norsk næringsliv kritisk og konstruktivt er dette opplysninger som vil være av sentral betydning. I tillegg vil SND og nøkkelpersoner i eventuelle mulige dobbeltroller, få debatten der og da, om det er i det hele tatt noe å debattere. En klok mann sa en gang at hvis det er et vedtak eller en avgjørelse en er i ferd med å ta som ikke tåler offentlighetens lys ikke gjør vedtaket. Vi ber SND igjen vise oss mappene og gi opplysninger om alle positive SND vedtak slik at vi kan gjøre vår jobb som journalister og gi vårt bidrag til en kritisk og konstruktiv utvikling av næringslivet. Sjokk Det er med sjokk vi har fulgt det som har foregått i Storebrand. Vi er forundret over at aksjonærer og/eller forsikringstakere ikke har gått til sivilt søksmål mot toppledelsen og styret. Det må bli et krav at all godtgjørelse og økonomiske relasjoner mellom børsnoterte selskaper på den ene side og toppledelse og styremedlemmer på den andre side blir offentlig tilgjengelig. Det gir eierne muligheter til å reagere på urimeligheter. Det gir også pressen mulighet til å reagere. I USA er slike avtaler offentlige vi henger etter her i Norge. Igjen, har en ikke noe å skjule, har en heller ikke noe å være redd for. Vi trenger ikke ledere som ikke er mann eller kvinne nok til å stå for avtalene de har med selskapene de leder. INNHOLD NR : IHemmelig siden Vis mappene!...3 Sivertsen-brødrenees seddelpresse...4 Snart i pluss?...5 Bent sikrer bygda...6 Mot nytt gullår...7 Inge satser på Amerika...8 Bruker laksmillionene lokalt...9 Vesteråls-veteranen ,3 millioner pr. ansatt...11 Altafjordens Gromgutter...12 Feskar`n som satset og vant...13 Finnmarkslaksen skal vokse seg stor...14 Større enn fangst - for første gang!...15 Lakselordene blir torsketunge...16 Solceller til Narvik...19 Oppdrettsgigant fra Brønnøysund...20 Uavgjort...21 Nytt Fjord Seafood oppkjøp...21 Tørrfisk-Giæver trives...24 Vannaoverskuddene som forsvant...25 Vanna-underskudd på flåtesiden...26 kun sildepluss for Arne M., Værøy...27 Dyr pensjon for Skjervøyfisk AS...28 Lofotoverskuddet tørket bort...29 Hårfest...30 Kjempeøkning for Joh. H. Pettersen...31 Skål for Nergård...32 Små marginer i fiskeeksporten...33 Vi møtes på Amfi...36 Solenergi fra Nord-Norge...37 Europas første sykehus med IP-telefoni...38 Vokser like fort...39 Aldri meir fesk, hæ?...40 Nye refa-eiere etter millionoverskudd...41 Politikerne må bestemme seg...42 Oppdrett i AP - gi bud!...43 Nordlendinger til to tusen...44 Simonsens største lykke...44 NæringsRapport REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : internett: Markedskonsulent: Dag Danielsen, Bidragsytere: Guttorm Lindquist, Knut Ørjasæter, Yngve Paulsen Grafisk produksjon: BokstavHuset AS, Tromsø Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 400,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 OPPDRETT Follalaks Holding: Sivertsen-brødrenes seddelpresse Brødrene Sivertsen driver en meget lønnsom butikk. I fjor tjente selskapet i underkant av 25 øre for hver krone som ble omsatt. I år blir det bedre. Tarald Sivertsen har tidligere uttalt at mange oppdrettsselskaper vil doble resultatene inneværende år sammenliknet med i fjor. Det vil trolig ikke være mulig for Follalaks Holding, men også i år blir det resultater andre bare kan drømme om. Det er ikke lett å trenge gjennom regnskapene til Follalaks. I konsernregnskapet til holdingselskapet er bare deler av virksomheten inkludert. Regnskapet viste i fjor en omsetning på 193 millioner kroner og et resultat før skatt på 45 millioner kroner. I år ventes omsetning å bli svakt høyere, men resultatet blir bedre. Virksomheten eier de to brødrene Martin og Tarald med en halvpart hver. Ugjennomtrengelig Det som gjør det vanskelig å få full oversikt over Follalaks Holdings virksomhet er at en rekke selskaper er deleid. De blir derfor bare tatt med under finansposter. Utenforstående får derfor liten oversikt bare ved å se på offisielle regnskaper. Dette har også vært tilfellet for en rekke andre oppdrettsselskaper, men børsnotering har i hvert fall bidratt til at både Pan Fish og Fjord Seafood er blitt godt oversiktlige. - Vi har ingen planer om å følge andre oppdrettsselskaper på børs, sier Tarald Sivertsen. Dermed blir det neppe lettere å trenge gjennom regnskapene fremover. - Sammen med våre samarbeidspartnere, Midnor Group, sitter vi med eierandeler i 58 konsesjoner. Det gir en tilgang på vel tonn fisk. Fisken omsettes gjennom Terra Seafood som er markedsselskapet vi bruker, sier Sivertsen. Dette betyr at Follalaks og Minor Group er i førstedivisjon innen norsk oppdrett. Om vi regner med en kilopris på mellom 30 og 33 kroner for laksen som produseres, gir det en omsetning på mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner. I sommer kjøpte Follalaks Holding seg inn i 8 konsesjoner sammen med Midnor Group da de overtok Troms Sjøfarmer for 230 millioner kroner til sammen. Denne produksjonen er tatt med i beregningene ovenfor. Troms Sjøfarm har nå skiftet navn til Troms Aquakultur og helt nylig ble Nordreisa Laks s fire konsesjoner majoritetsovertatt av samme gruppering.. GULLGUTTER: OppdrettsTarald og OppdrettsMartin FOLLALAKS HOLDING I TALL (MNOK) Pr. 3. kvartal Omsetning Driftsresultat Res. før skatt Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 5 millioner - Hovedtabell NR FIRMANAVN POSTSTED ANT. TOT ENDR. DRIFTS- ENDR DRIFTS ÅRSRES ENDR. NETTO EK ENDR EK EK.ANDEL ANS. INN TOT INN RES. DR.RES MARGIN ÅRSRES F.TJ.MARG 1 ATLANTIS GROUP AS HERØY % % 0.99% % 0.44% % 12.89% 2 DÅFJORD LAKS AS TROMSØ % % -7.11% % -9.01% % 22.54% 3 SEAFARM INVEST AS LOVUND % % 21.93% % 15.21% % 34.16% 4 ATLANTIS FILETFABRIKK AS HERØY % % 3.76% % 1.22% % 13.30% 5 SISOMAR AS STRAUMEN % % 24.94% % 16.34% % 29.91% 6 TROMS SJØFARMER AS FLORØ % % 13.27% % 5.05% % 26.01% 7 SENJA SJØFARM AS FINNSNES % % 16.35% % 11.66% % 15.82% 8 HØLLALAKS AS SKROVA % % 14.60% % 5.80% % 40.50% 9 VIKING SJØFARM AS NORDFOLD % % 20.98% % 14.98% % 43.85% 10 TORRIS PRODUCTS LTD AS HALSA % % 10.51% % 2.94% % 31.24% 11 TORGNES FISKEFARM AS BRØNNØYSUND % % 19.27% % 10.95% % 26.18% 12 ALSVÅG FISKEPRODUKTER AS ALSVÅG % % 2.71% % 1.75% % 27.39% 13 VOLDENS FISKEOPPDRETT AS ALTA % % 17.49% % 7.50% * 38.72% 14 HYDRO SEAFOOD BOLGA AS BOLGA % % 22.72% % 15.71% % 23.37% 15 BALDER SJØFARM AS NORDFOLD % % 15.98% % 11.41% % 54.52% 16 TROMS STAMFISKSTASJON AS STONGLANDSE % % 7.01% % 3.48% % 13.67% 17 NOVA SEA AS LOVUND % % 4.56% % 2.84% % 37.14% 18 NORDLAKS OPPDRETT AS STOKMARKNES % % 7.60% % 4.41% % 17.95% 19 ATLANTIS AS DØNNA * 7 * 0.01% -263 * -0.48% -152 * -1.15% 20 ALTAFJORD OPPDRETT AS KONGSHUS % % 10.91% % -1.06% % 26.57% 21 BERGSFJORDANLEGGET AS BERGSFJORD * 997 * 1.84% 606 * 1.12% 1453 * 30.87% 22 EGIL KRISTOFFERSEN & S. AS STRAUMSJØEN * 7920 * 14.72% 4637 * 8.62% * 40.57% 23 DÅFJORD SLAKTERIER AS TROMSØ % % 5.45% % 2.74% % 8.37% 24 PUNDSLETT LAKS AS DIGERMULEN % % 21.99% % 12.90% % 24.96% 25 NORDREISA LAKS AS ROTSUND % % 16.65% % 8.79% % 32.83% 26 SL-FJORD AQUA AS LEIRFJORD % % 29.93% % 13.63% % 26.32% 27 SJØLAKS FISKEOPPDRETT AS HERØY * 5012 * 10.54% 1760 * 3.70% 6760 * 15.02% 28 VOLD LAKS AS HERØY * 2523 * 5.46% 355 * 0.77% 5346 * 14.75% 29 PRIMA NOR AS TROMSØ * 1077 * 2.36% 815 * 1.79% 640 * 8.27% 30 EIDSFJORD SJØFARM AS SORTLAND % % 10.36% % 3.08% % 28.84% 31 BLOMSØ HAVBRUK AS LEIRFJORD * 8582 * 19.27% 5075 * 11.40% 9076 * 32.18% 32 LOVUNDLAKS AS LOVUND % % 22.04% % 13.26% % 39.20% 33 LANGFJORDLAKS AS TALVIK % % 24.33% % 16.88% % 60.24% 34 JUL NØTNES AS STOKMARKNES * * -8.17% * % * 24.04% 35 HERØY SJØFARM AS HERØY % % 6.07% % -0.41% % 20.46% 36 TORSKEN HAVPRODUKTER AS TORSKEN * * -6.38% * -6.59% 5257 * 18.63% 37 BERLE FISK AS BERLEVÅG * 3459 * 8.70% 2448 * 6.16% 599 * 10.00% 38 NYE ARCTIC SEAFOOD AS ALSVÅG % % 15.28% % 10.44% % 42.66% 39 FLAKSTADVÅG LAKS AS KALDFARNES % % 18.07% % 10.55% % 24.46% 40 GILDESKÅL FORSØKSST.AS INNDYR % % 13.48% % 8.82% % 61.08% NæringsRapport Nr

5 OPPDRETT 5 Snart i pluss? Vigratulerer REFA Også i 1999 toppet Dåfjord Laks lista over de minst lønnsomme bedriftene i oppdrettsnæringa, med et årsresultat på 23 millioner i minus. Men i år som i fjor, dette er regnskapstall, ikke reellt uttrykk for fortjenesten i selskapet. Fremdeles er det slik at man benytter seg av konsernbidrag - som det er full anledning til - enten for å pynte på morselskapets regnskap, eller for å legge fortjenesten dit det er mest lønnsomt - for eksempel med hensyn til beskatning. Vi ser det sammen i Vannakonsernets Dåfjord Settefisk AS, som havner på 10. plass på lista over de minst lønnsomme bedriften. En del av disse "dumpe"-selskapene har vært utsatt for sykdom eller uvær, som slår negativt ut. Men som regel gir negativt resultat uttrykk for at investeringer er tatt over driften. For selskaper som ikke er børsnoterte, og som derfor er avhengig av gode driftsresultater for å holde aksjeomsetningen oppe, er det like greitt. Pr. 3. kvartal i år har konsernet Dåfjord Laks et resultat over drift på 53 mill. kroner av omsetning på 336,5 mill. Arne Reidar Hole Praktisk erfaring og oppdatert kunnskap Akvaplan-niva tilbyr næringsaktører og myndigheter i inn- og utlandet rådgivning i akvakultur og miljøproblemstillinger i vann, herunder: kunnskap om, og konsepter for nye marine arter i oppdrett (kveite, flekksteinbit, piggvar, torsk, gullbasse og havabbor) strategi- og prosessarbeid innen akvakultur produksjonskompetanse innen bl.a. laks, ørret og røye driftsoptimalisering og miljøkontroll planlegging og prosjektering av anlegg Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Tel: Fax: med 50 år! Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 5 millioner - Hovedtabell NR FIRMANAVN POSTSTED ANT. TOT ENDR. DRIFTS- ENDR DRIFTS ÅRSRES ENDR. NETTO EK ENDR EK EK.ANDEL ANS. INN TOT INN RES. DR.RES MARGIN ÅRSRES F.TJ.MARG 41 SELØY SJØFARM AS HERØY % % 7.97% % 2.02% % 36.89% 42 ARCTIC PRODUCTS AS BUGØYNES % % % % -2.17% % 13.17% 43 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS LEKNES % % 20.32% % 12.01% % 38.82% 44 NORDKAPP SJØFARM AS HONNINGSVÅG % % 27.06% % 13.84% % 25.72% 45 FINNMARK STAMFISKST. AS KORSFJORDEN % % 26.74% % 14.57% % 28.55% 46 RØST LAKSEFARM AS STRAUMEN % % 24.32% % 16.21% % 38.26% 47 KONGSFJ. HAVBRUKSSELS. AS KONGSFJORD * 1380 * 4.33% 1177 * 3.69% 1985 * 51.27% 48 WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS TORSKEN % % 14.96% % 10.24% % 13.09% 49 NORNE SJØFARM AS NORDFOLD % % 35.86% % 24.11% % 32.69% 50 ISHAVSLAKS AS HASVIK % % 20.46% % 11.05% % 22.87% 51 POLARLAKS II AS BRASØY % % 20.82% % 12.74% % 41.87% 52 GIGANTE BRØNNØY AS BODØ % % 14.58% % 6.17% % 25.87% 53 FJORD SEAFOOD MIDT-NORGE AS BRØNNØYSUND * 5872 * 25.34% 3751 * 16.18% * 36.88% 54 HELGEL.FORSØKST. HAVBRUK AS MOSJØEN * 1061 * 4.94% 201 * 0.94% 1887 * 18.36% 55 ARNØY LAKS AS LAUKSLETTA % % 20.30% % 12.60% % 23.31% 56 BINDALSLAKS AS RØRVIK * 4675 * 22.41% 3426 * 16.42% * 41.00% 57 SKJÅNESLAKS AS SKJÅNES * 2727 * 13.12% 1143 * 5.50% 4317 * 19.54% 58 FAGERLAKS AS LYNGSEIDET % % 15.48% % 9.77% % 35.13% 59 TOMMA LAKS AS HUSBY % % 27.27% % 19.03% % 37.10% 60 NORDLAKS PRODUKTER AS STOKMARKNES * 418 * 2.07% 752 * 3.73% 1891 * 11.08% 61 NORPAK AS NORDFOLD * 2422 * 12.02% 1136 * 5.64% 1910 * 12.71% 62 ALSVÅG HAVBRUK AS STOKMARKNES % % 30.26% % 19.50% % 24.91% 63 ØYFISK AS MYRE % % 7.72% % 4.47% % 34.40% 64 JENNFISK AS STRAUMSJØEN % % 27.33% % 19.73% % 48.26% 65 DÅFJORD SETTEFISK AS TROMSØ % % 6.01% % -3.29% % 10.76% 66 AQUA DRIFT AS MYRE % % 16.89% % 11.35% % 39.31% 67 KVARØY FISKEOPPDRETT A/S INDRE KVARØY % % 29.75% % 24.14% % 40.78% 68 ØYGUNNLAKS AS SELSØYVIK * 244 * 1.32% -8 * -0.04% 4022 * 39.88% 69 RYA PRODUKTER AS KVALØYSLETTA * -469 * -2.55% -335 * -1.82% 2218 * 47.58% 70 WENBERG FISKEOPPDRETT AS FAUSKE % % 22.43% % 15.60% % 72.86% 71 NORTHERN LIGHTS SALMON AS GROVFJORD * 5119 * 28.32% 2817 * 15.58% 4639 * 23.11% 72 HUSVÆR LAKS AS HERØY * 1842 * 10.40% 557 * 3.14% 2300 * 11.63% 73 SELSØYVIK HAVBRUK AS SELSØYVIK % % 37.48% % 25.06% % 37.44% 74 AKVAFARM AS SKALAND % % 5.72% % 16.76% % 48.46% 75 MORTENLAKS AS LØDINGEN % % 13.88% % 8.08% % 62.35% 76 STRAUMEN HAVBRUK AS GRATANGEN % % 10.44% % 5.04% % 33.41% 77 HAMNEIDET LAKS AS SKJERVØY % % 9.07% % 7.67% % 51.97% 78 SKOGSØY HAVBRUK AS MYRE % % 0.28% % -4.42% % 41.34% 79 SALAKS AS SJØVEGAN % % 25.80% % 17.26% % 55.54% 80 URE FISKEOPPDRETT AS SENNESVIK % % 12.52% % 2.53% % 14.63% NæringsRapport Nr

6 6 OPPDRETT Samfunnsbygger: Bent sikrer bygda Uten Pundslett Laks AS er det ikke sikkert den lille bygda øst i Lofoten hadde huset noe annet enn hjemmekjære pensjonister. I dag vokser i stedet innbyggertallet, og ungdommen spør stadig Bent Eriksen etter jobb. - Hva jeg mener? Man skal ikke skryte av egen virksomhet. Bent Eriksen, disponent ved Pundslett Laks i østre Vågan kler moderat beskjedenhet, men det er allikevel et faktum at butikken han styrer går så det suser. Drøyt 300 sjeler har adresse i området, og selv om fiske og landbruk danner en del av næringsgrunnlaget, er det Pundslett Laks som utgjør fundamentet i samfunnet. SAMFUNNSBYGGER: Uten Pundslett Laks AS er det ikke sikkert den lille bygda øst i Lofoten hadde huset noe annet enn hjemmekjære pensjonister. I dag vokser i stedet innbyggertallet, og ungdommen spør stadig Bent Eriksen etter jobb. Eriksen etablerte seg med lakseoppdrett allerede i Før det huset lokalitetene et fiskemottak med produksjon av hvitfisk. I dag holder bedriften 28 ansatte med arbeid, de produserer laks i året, og i 1999 kunne Eriksen notere en omsetning på 50,6 millioner kroner. Tilsvarende tall året før var 35,8. Det betyr en prosentvis økning på 41,39. Går man regnskapet nærmere etter i sømmene finner man flere tall som underbygger teorien om velstand: *Driftsresultatet i fjor var på 11,1 millioner kroner. I 1998 sa den samme posten 2,7. Prosentvis økning: 305. *Årsresulatet etter skatt i 1999: 6,5 millioner kroner. Tilsvarende tall i 1998: Prosentvis økning: Dermed havner Pundslett Laks AS på 24. plass i Nord- Norge, i følge NæringsRapports oversikt. - Vi har dessuten fått konsesjon for kveiteoppdrett, og planlegger også produksjon av skjell. Det er noe hele Europa vil ha, forteller Eriksen. Blir det noe sus over den nye satsingen, kan det bli snakk om å øke arbeidsstokken. Eriksen er ikke et sekund i tvil om at nettopp havbruk er framtidens næring, og at mulighetene er enorme. - Oppdrett er nå større enn det ordinære torskefisket, og det fortsetter bare å øke, også i forhold til hvilke arter som drives fram. Se på Asia; der er oppdrettsnæringen flere ganger større enn de tradisjonelle fiskeriene. Om ti år tipper jeg at andelen av oppdrettet mat er mange ganger større her også. Det er sagt fra sentrale myndigheter at dette er framtiden, og det er denne næringen som etterhvert kommer til å overta den verdiskapningen oljen står for i dag, mener Eriksen, og takker oppdrettsnæringen for at det fortsatt er liv i så mange små-samfunn langs kysten. - Jeg tror det hadde sett dårlig ut mange steder hvis ikke oppdrettsnæringen hadde kommet. Det hadde vært tynt i rekkene. I utkantstrøk er man avhengig av i hvert fall én bedrift som folket kan samles rundt. Hvis ikke flytter ungdommen, skolen forsvinner, deretter butikken, og så er det liksom gjort. Dette henger nøye sammen. Der hvor de tradisjonelle fiskeriene før sørget for å sysselsette 90 prosent av befolkningen, har oppdrett nå overtatt. Eksporten vokser stadig. Men anleggene ligger i all hovedsak ved kysten, og Eriksen poengterer at det samtidig er her vi finner den dårligste infrastrukturen og den mest langsomme utbyggingen av veinettet: - Skal næringen fungere, må infrastukturen på plass. Det er de sentrale myndighetene som skal sørge for, avslutter Eriksen. Anki Gerhardsen Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 5 millioner - Hovedtabell NR FIRMANAVN POSTSTED ANT. TOT ENDR. DRIFTS- ENDR DRIFTS ÅRSRES ENDR. NETTO EK ENDR EK EK.ANDEL ANS. INN TOT INN RES. DR.RES MARGIN ÅRSRES F.TJ.MARG 81 HELLFJORDLAKS AS STRAUMSJØEN % % 13.67% % 6.67% % 19.19% 82 ULLSFJORD FISK AS SJURSNES % % 5.29% % 1.18% % 17.46% 83 ÅBORNES FISK AS HANSNES % % -4.53% % % % % 84 JØKELFJORD LAKS AS BURFJORD * 4355 * 29.56% 2699 * 18.32% 7500 * 19.67% 85 HAVSØLV AS SORTLAND * * % * % * -7.36% 86 KLEIVA FISKEFARM AS ENGENES % % 24.50% % 15.25% % 54.77% 87 MJØSUNDLAKS AS ENGENES % % 21.51% % 12.80% % 28.98% 88 KATTFJORD FISK AS KVALØYSLETTA % % 18.10% % 9.09% % 24.17% 89 MIDT FINNMARK SMOLT AS LEBESBY % % 15.85% % 6.51% % 23.97% 90 J. OG E. MARTINUSSEN FISKEKJ. GULLESFJORD % % 14.84% % 8.61% % 33.62% 91 POLARSMOLT AS BODØ % % 13.63% % 2.48% % 6.44% 92 HAVFANGST AS HANSNES * 2508 * 19.63% 1698 * 13.29% 7032 * 34.90% 93 ØRNFLØY FISKEOPPDRETT AS BRENSHOLMEN % % 21.06% % 6.58% % % 94 SMOLTEN AS INNHAVET % % 15.61% % 8.18% % 24.40% 95 SILVER SEED AS SKROVA % % 13.62% % 3.61% % 37.64% 96 BADDEREN LAKS AS SØRSTRAUMEN * 3499 * 29.14% 1644 * 13.69% 3643 * 19.02% 97 RIOL AS STONGLANDSEIDET % % 20.99% % 11.64% % 17.11% 98 EDELFARM AS ROGNAN % % 24.52% % 19.22% % 55.07% 99 STRAUMLAKS AS HERØY % % 6.16% % 0.13% % 36.28% 100 ISHAVSSMOLT AS LEBESBY % % 25.87% % 21.44% % 37.63% 101 STØ FISKEOPPDRETT AS STØ % % 12.82% % 4.11% % 42.29% 102 SANDVÆRFISK AS SANDVÆR % % 17.17% % 29.84% % 52.29% 103 SKJELBULAKS AS NORDARNØY % % 39.24% % 25.92% % 50.26% 104 BREIVOLL MARINE PROD. AS HAMNVIK % % 0.68% % -0.85% % 33.38% 105 LOPPA SALAR AS TROMSØ * * % * % 1025 * 6.72% 106 PROSJEKT OMEGA AS SVOLVÆR * 1128 * 10.56% 780 * 7.30% 3132 * 19.00% 107 KOBBVÅGLAKS AS HERØY % % 14.04% % 24.36% % 59.41% 108 SJURELV FISKEOPPDRETT AS KVALØYSLETTA % % 14.46% % 10.28% % 43.55% 109 SFI MELØ AS LOVUND % % 22.49% % 17.86% % 59.92% 110 VÅGLAKS AS HERØY % % 2.04% % 9.52% % 42.60% 111 HELGELAND SMOLT AS MO I RANA % % 10.94% % -3.77% % 11.60% 112 HENNINGSVÆRFISK AS HENNINGSVÆR % % -0.91% % -2.11% % 45.48% 113 SKOTTNESLAKS AS BALLSTAD % % 12.60% % 5.49% % 19.75% 114 NYE BUNES FISK AS TVERLANDET % % 14.89% % -1.25% % 23.44% 115 GIGANTE SMOLT AS BODØ % % 6.96% % -7.26% % 22.49% 116 SJØBLINK BLOKKEN AS SORTLAND % % 12.05% % 7.07% % 39.38% 117 ISQUEEN AS LEKNES % % 28.69% % 16.59% % 24.14% 118 LARSSEN SEAFOOD AS NORD-SOLVÆR * 3209 * 36.33% 1729 * 19.57% 3573 * 32.62% 119 PERAFISK AS BOGØY % % 22.19% % 11.51% % 18.16% 120 WILSGÅRD SETTEFISK AS SAMUELSBERG % % 13.69% % -5.97% % 26.34% 121 SØRROLLNESFISK AS HAMNVIK % % 17.34% % 15.84% % 67.77% 122 SKJERVØY EDELFISK AS SKJERVØY % % % % % % 2.46% 123 ELVENESSTRAND SMOLT AS MYRE % % 25.93% % 17.61% % 57.24% 124 GIGANTE HAVBRUK AS ROGNAN * -117 * -2.01% -413 * -7.10% 5096 * 8.71% 125 BLÅMANNSVIK AS KVALØYSLETTA % % 32.04% % 1.83% % 4.42% 126 ASTAFJORD SMOLT AS GRATANGEN * 893 * 15.69% 603 * 10.60% 3413 * 55.60% 127 FRAMNESFISK AS KLEPPSTAD % % 4.35% % -1.13% % 27.07% 128 HUSVÆR FISK AS BRASØY * 271 * 4.99% 114 * 2.10% 1000 * 29.33% NæringsRapport Nr

7 OPPDRETT 7 Seafarm Invest på Lovund: Mot nytt gullår Lakseselskapet Seafarm Invest på Lovund i Lurøy kommune går så det fosser for tiden. Så langt i år har de tjent betydelig mer penger enn de gjorde gjennom hele fjoråret. Et halvt år etter at Hydro Seafood ble solgt til Nutreco har den nederlandske fôrgiganten fremdeles ikke overtatt selskapet. Formelt sett er det fremdeles Hydro Seafood som er aksjonær i Lovund-selskapet Seafarm Invest. Dradd i langdrag Grunnen til at aksjeovertakelsen har dradd i langdrag, er blant annet at det norske Næringsdepartementet har vurdert saken i henhold til ervervsloven. Fristen for en slik vurdering var opprinnelig satt til 18. mai i år, men er senere blitt forskjøvet. Når overdragelsen av aksjene eventuelt blir endelig godkjent, er det klart at Nutreco har gjort et strategisk godt timet kjøp. Laksenæringen seiler nemlig i sterk medvind for tiden, noe som gir seg til dels store utslag hos konsernet Seafarm Invest AS på Lovund i Lurøy kommune. Nytt gullår I fjor omsatte Hydro Seafood Helgeland til sammen for 295 millioner kroner. Seafarm Invest representerte 67 prosent av den omsetningen. I første halvår i år har Seafarm Invest imidlertid omsatt for hele 128 millioner kroner alene. Det betyr at år 2000 tegner til å bli et av de virkelig store gullårene for Lovund-selskapet. Tallene forteller også at konsernet Seafarm Invest hadde et driftsresultat på 49 millioner kroner i hele Bare i første halvår i år har driftsresultatet i selskapet oversteget 50 millioner kroner. Høye laksepriser Ifølge regionsjef i Hydro Seafood Helgeland, Yngve Myhre, skyldes resultatforbedringen blant annet at lakseprisene har vært gode i år. Så langt har selskapet dessuten slaktet mer laks enn de hadde gjort på samme tid i fjor. I første halvår slaktet vi 100 tonn mer laks enn vi gjorde i samme periode i 1999, sier Myhre. Det betyr at selskapet har gjort et strategisk valg som gav dem bedre uttelling for de verdiene som fantes i merdene i I årsberetningen for 1999 heter det nemlig at Hydro Seafood Helgeland valgte å holde litt igjen på slaktingen høsten Ved å vente med å slakte en del av fisken har de fått en bedre pris for den i år. Lakseprisene har æren De gode lakseprisene har største-parten av æren for det gode resultatet så langt i år, konstaterer en fornøyd regionsjef ble for øvrig også registrert som et av de beste årene i Hydro Seafoods historie. De oppnådde et resultat før skatt på 64 millioner kroner, noe som var en resultatforbedring på hele 49 prosent i forhold til Så langt i år ser det med andre ord ut til at dette er en trend som fortsetter, og at selskapets resultater fortsetter å stige mot himmelen. * Hydro Seafoood Helgeland består av selskapene Seafarm Invest, HSF-Bolga AS og GIFAS. Rolf G Zimmermann EIER MEST I SEAFARM INVEST: Olaisen-familien, har representert ved Steinar, har fortsatt aksjemajoriteten i Seafarm Invest etter at Nutreco kjøpte ut Hydro Seafood. DE MEST LØNNSOMME ETTER ÅRSRESULTAT FIRMA NAVN POSTSTED TOT.INN ÅRSRES EK.ANDEL DR.MARGIN NTO. F.MARGIN 3 SEAFARM INVEST AS LOVUND % 21.93% 15.21% 5 SISOMAR AS STRAUMEN % 24.94% 16.34% 9 VIKING SJØFARM AS NORDFOLD % 20.98% 14.98% 7 SENJA SJØFARM AS FINNSNES % 16.35% 11.66% 14 HYDRO SEAFOOD BOLGA AS BOLGA % 22.72% 15.71% 11 TORGNES FISKEFARM AS BRØNNØYSUND % 19.27% 10.95% 49 NORNE SJØFARM AS NORDFOLD % 35.86% 24.11% 15 BALDER SJØFARM AS NORDFOLD % 15.98% 11.41% 33 LANGFJORDLAKS AS TALVIK % 24.33% 16.88% 24 PUNDSLETT LAKS AS DIGERMULEN % 21.99% 12.90% 26 SL-FJORD AQUA AS LEIRFJORD % 29.93% 13.63% 32 LOVUNDLAKS AS LOVUND % 22.04% 13.26% 6 TROMS SJØFARMER AS FLORØ % 13.27% 5.05% 46 RØST LAKSEFARM AS STRAUMEN % 24.32% 16.21% 8 HØLLALAKS AS SKROVA % 14.60% 5.80% 13 VOLDENS FISKEOPPDRETT AS ALTA % 17.49% 7.50% 31 BLOMSØ HAVBRUK AS LEIRFJORD % 19.27% 11.40% 45 FINNMARK STAMFISKSTASJON AS KORSFJORDEN % 26.74% 14.57% 44 NORDKAPP SJØFARM AS HONNINGSVÅG % 27.06% 13.84% 22 EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS STRAUMSJØEN % 14.72% 8.62% 67 KVARØY FISKEOPPDRETT A/S INDRE KVARØY % 29.75% 24.14% 73 SELSØYVIK HAVBRUK AS SELSØYVIK % 37.48% 25.06% 43 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS LEKNES % 20.32% 12.01% 25 NORDREISA LAKS AS ROTSUND % 16.65% 8.79% 38 NYE ARCTIC SEAFOOD AS ALSVÅG % 15.28% 10.44% NæringsRapport Rammet av brann før oppstart Saga Trading AS 6002 Ålesund Vi kjøper og selger alle sorteringer med frossen laks! Tlf.: Fax: FORSINKET: Anlegget til Aquarius AS på Lovund i Lurøy. Etter planen skulle fiskemel og - olje-fabrikken Aquarius AS startet produksjonen i oktober. En brann i anlegget har imidlertid forsinket oppstarten. I 1999 startet byggingen av en ny fiskemel og -oljefabrikk på øya Lovund i Lurøy kommune. I år har selskapet Aquarius AS brukt rundt 75 millioner kroner på å fullføre fabrikken, og håpet å starte produksjonen i midten av oktober i år. Fabrikken har to produksjonslinjer som gjør fiskeavfall om til mel og olje. Den ene behandler avfall fra laks, og den andre behandler avfall fra sild. Under prøvedrift av anlegget tok det imidlertid fyr i sildelinjen, og både produksjonslinjene og bygningen ble påført betydelig skade. Dermed må oppstarten i det svære anlegget forskyves, sannsynligvis til godt over nyttår. Vi har foreløpig ikke full oversikt over når vi kan få til full drift i anlegget til Aquarius, men det ser ikke ut til at vi kommer i gang i år, sier styreleder i Aquarius AS, Bjørnar Olaisen. Han håper imidlertid at det skal være mulig å starte opp drift i en av produksjonslinjene et stykke over nyttår. Det vil sannsynligvis gå enda lenger før de får til full drift i anlegget. En brann på dette tidspunktet var selvfølgelig svært ubeleilig. Men når skaden først er skjedd, så er det i alle fall bra at anlegget er godt forsikret med avbruddsforsikring og det hele, sier Olaisen videre. Dermed risikerer ikke Lovund-samfunnet at den store nyinvesteringen får brukket ryggen økonomisk før oppstart. En rekke lokale investorer på Lovund står bak selskapet Aquarius AS i samarbeid med SND. Visste du; at vi er en bedrift med solid kompetanse innen alle grener av oppdrettsnæringen; fra stamfisk, rogn, yngel og smolt frem til matfisk? Og at vi i dag har konsesjon på 3,5 mill. stk. settefisk og 6 matfiskkonsesjoner, samt at vi driver 1 stamfiskstasjon for Nordland Fiskeoppdretterlag. Lyst til å vite mer? Ta kontakt med oss; Trollbukta Straumen telf.: fax: NæringsRapport Nr

8 8 OPPDRETT Inge satser på Amerika Nordlakskonsernet har siden starten for elleve år siden, utviklet sin organisasjon fra ren matfiskproduksjon til et konkurransedyktig konsept for produksjon, bearbeiding og salg av oppdrettsfisk. Nå er konserndirektør Inge Berg klar for det amerikanske markedet. Nordlaks Oppdrett er nummer 18 på NæringsRapports oversikt når det gjelder omsetning. Årsresultatet i 1999 ble 2,7 mill. kr. I 1998 tjente han 7,8 mill. kr. Store nyinnvesteringer og endringer i forretningskonseptet har krevd store innsprøytninger av kapital. En nedgang på hele 65,87% i årsresultat forteller sitt. Det har vært svært viktig for Inge Berg å videreutvikle bedriften i retning av en størst mulig kontroll av alle ledd i verdiskapningskjeden. For å få til dette har konsernet sikret seg medeierskap i framre og bakre ledd, strategiske allianser samt utføre størst mulig grad av verdiskapning innen bedriften. Vi har hatt ei stor utvikling de siste to årene spesielt. Særlig på sjøsida, men også på land med det nye, moderne slakteriet her på Børøya. Synergieffekten av dette anlegget er stor. Kapasiteten vår har økt betraktelig, og dette gjør oss interessante også for andre. For å kunne matche kravene hos et stadig voksende laksemarked, er det avgjørende at råstofftilgang og landanlegg er stabile og effektive, slår Berg fast. Nordlaks + Trufresh = suksess I uke 2 i 2001 starter byggearbeidet for ny filetfabrikk på Børøya. Det er nettopp inngått avtaler mellom det amerikanske konsernet Trufresh og Nordlakskonsernet verdt enorme summer. Ved den nye filetfabrikken skal det produseres laksefilet for det amerikanske markedet. Trufresh har patent på en unik teknologi når det gjelder nedfrysing av fersk filet, og Nordlakskonsernet har enerett på bruk av metoden i Europa. Vi vet hva fiskerinæringen Smith Stålbygg betyr for Nord-Norge. Vi vet også hva riktig finansiering betyr for fiskerinæringen. I tider hvor kravene til effektivitet og arbeidsmiljø er på topp også i primærnæringene, er det en fordel å kunne forholde seg til en bank som vet hva det dreier seg om. Nordlandsbanken har deltatt i utviklingen innen nord-norsk fiskerinæring i mer enn ett århundre. For oss er det ikke bare snakk om kroner og øre, men også om levebrød, bosetting og kultur. Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt når det passer. Vi er der når du trenger oss! Nordlandsbanken Tromsø Telefon Inge Berg`s konsern imøtekommer alle våre krav. Utviklingspotensialet er stort, råstofftilgangen er god. Personalet er svært dyktige. Når området her i tillegg er så godt som sykdoms-og algefritt, føler vi oss sikre på suksess, sier Trufresh`s representant Bob Peacock. Gjennom 49 % eierskap i den nybygde brønnbåten Startrans, ser Inge Berg det som mulig å betjene et stadig voksende amerikansk marked. BB Startrans har kapasitet til å levere laks tilsvarende 80 tonn ferdigprodusert laksefilet. Tror på kveita Nordlaks-konsernet har per i dag 9 konsesjoner, og driver matfisk-produksjon i Nordre Nordland og Sør Troms. De disponerer 28 lokaliteter i fem kommuner, og halvparten av disse vil også være klarert for kveiteoppdrett. Ved anlegget på Fiskebøl på Austvågøy ble det i mai i år satt ut bortimot kveiteyngel. Prosjektleder Trude Johansen ser svært positivt på utviklinga så langt. Siden mai har yngelen mer enn doblet vekta. Vi er, så vidt meg bekjent, de eneste som bruker undervannskamera i mærene. Det har vært et svært godt hjelpemiddel under utforskning av kveita`s adferd og inntak av fôr, forteller Johansen. Går alt etter planen, vil konsumentene kunne kjøpe også oppdrettskveite fra Nordlakskonsernet. INGEN FOR FULLE MUGGER: Inge Berg har skapt store verdier gjennom Nordlakskonsernet. Framtida er preget av ny-innvesteringer og store prosjekter. Jeg ser bare muligheter når det gjelder laks, slår den sindige konserndirektøren fast. DE MINST SOLIDE ETTER EGENKAPITALANDEL FIRMA NAVN POSTSTED TOT.INN ORD.RES.F.SKATT ÅRSRES EK.ANDEL NTO. F.MARGIN 83 ÅBORNES FISK AS HANSNES % % 93 ØRNFLØY FISKEOPPDRETT AS BRENSHOLMEN % 6.58% 85 HAVSØLV AS SORTLAND % % 19 ATLANTIS AS DØNNA % -0.48% 122 SKJERVØY EDELFISK AS SKJERVØY % % 125 BLÅMANNSVIK AS KVALØYSLETTA % 1.83% 91 POLARSMOLT AS BODØ % 2.48% 105 LOPPA SALAR AS TROMSØ % % 29 PRIMA NOR AS TROMSØ % 1.79% 23 DÅFJORD SLAKTERIER AS TROMSØ % 2.74% 124 GIGANTE HAVBRUK AS ROGNAN % -7.10% 37 BERLE FISK AS BERLEVÅG % 6.16% 65 DÅFJORD SETTEFISK AS TROMSØ % -3.29% 60 NORDLAKS PRODUKTER AS STOKMARKNES % 3.73% 111 HELGELAND SMOLT AS MO I RANA % -3.77% 72 HUSVÆR LAKS AS HERØY % 3.14% 61 NORPAK AS NORDFOLD % 5.64% 1 ATLANTIS GROUP AS HERØY % 0.44% 48 WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS TORSKEN % 10.24% 42 ARCTIC PRODUCTS AS BUGØYNES % -2.17% 4 ATLANTIS FILETFABRIKK AS HERØY % 1.22% 16 TROMS STAMFISKSTASJON AS STONGLANDSEIDET % 3.48% 80 URE FISKEOPPDRETT AS SENNESVIK % 2.53% 28 VOLD LAKS AS HERØY % 0.77% 27 SJØLAKS FISKEOPPDRETT AS HERØY % 3.70% NæringsRapport NæringsRapport Nr

9 OPPDRETT 9 Bruker laksemillionene lokalt Hans Petter Meland investerer laksemillionene sine i lokalsamfunnet, og protesterer høylydt mot et system der oppdrettskonsesjoner skal auksjoneres bort til høystbydende. Dette kommer fra politikere som er omringet av et børsmiljøet som aldri har tenkt å bosette seg og skape aktivitet på Helgeland og i Salten, men som kun er interessert i å kjøpe seg inn, sier Senterpartiveteranen. Millionær Meland er blant Nordlands oppdretts-pionerer, og han var en av de sju som innkasserte gevinst i 50 millioners-klassen ved å selge smoltbedriften Sisomar i Sørfold. - Det er jeg stolt av. Og det jeg gjør med Sisomar-pengene er å investere dem lokalt, sier Hans Petter Meland. Derfor toppfinansierer han svømmehall på hjemplassen Lovund, han har bygd to nye kaier, betalt ned gjeld på olje-og melfabrikken familien eier, og investerer i sildoljefabrikk og prosjekter innen torskeoppdrett. I tillegg har jeg satt av 14 millioner kroner til skatt, og det burde også samfunnet være fornøyd med, mener Hans Petter Meland. Protesterer I likhet med resten av fylkespolitikerne, frykter Meland et system der store og kapitalsterke sammenslutninger skal sikre seg oppdrettskonsesjoner på bekostning av lokale eiere, og uten at verdiskapningen blir igjen i lokalsamfunnene. Det er Regjeringen som ønsker å innføre et slikt auksjonsprinsipp. I stedet vil et enstemmig fylkesting i Nordland kreve et system som ligner på konsesjonsordningen ved utbygging av vannkraft, der avgiften tilfaller kommunene som stiller sitt areal til disposisjon. Mangedobling Hans Petter Meland minner også om at han selv har deltatt i auksjon om oppdrettskonseksjonene han har i dag. På begynnelsen av 90-tallet betalte han kroner for to konsesjoner på hjemplassen Lovund, inkludert utstyr og båter. Ingen andre var interessert, og Meland var selv ikke sikker på om det var en god handel. I dag er markedet antakelig villig til å betale 150 millioner kroner for familiens tre konsesjoner. - Men vi skiller oss aldri med dem. Dette er en familiebedrift som vi har tenkt skal gå i arv, sier Hans Petter Meland. I 1999 tjente Meland 5,7 millioner kroner på Lovundlaks (se hovedtabell). AUKSJONSMOTSTANDER: Hans Petter Meland investerer laksemillionene sine i lokalsamfunnet, og protesterer høylydt mot et system der oppdrettskonsesjoner skal auksjoneres bort til høystbydende. DE MEST LØNNSOMME ETTER NETTO FORTJ.MARGIN FIRMA NAVN POSTSTED TOT.INN ÅRSRES EK.ANDEL DR.MARGIN NTO. F.MARGIN 102 SANDVÆRFISK AS SANDVÆR % 17.17% 29.84% 103 SKJELBULAKS AS NORDARNØY % 39.24% 25.92% 73 SELSØYVIK HAVBRUK AS SELSØYVIK % 37.48% 25.06% 107 KOBBVÅGLAKS AS HERØY % 14.04% 24.36% 67 KVARØY FISKEOPPDRETT A/S INDRE KVARØY % 29.75% 24.14% 49 NORNE SJØFARM AS NORDFOLD % 35.86% 24.11% 100 ISHAVSSMOLT AS LEBESBY % 25.87% 21.44% 64 JENNFISK AS STRAUMSJØEN % 27.33% 19.73% 118 LARSSEN SEAFOOD AS NORD-SOLVÆR % 36.33% 19.57% 62 ALSVÅG HAVBRUK AS STOKMARKNES % 30.26% 19.50% 98 EDELFARM AS ROGNAN % 24.52% 19.22% 59 TOMMA LAKS AS HUSBY % 27.27% 19.03% 84 JØKELFJORD LAKS AS BURFJORD % 29.56% 18.32% 109 SFI MELØ AS LOVUND % 22.49% 17.86% 123 ELVENESSTRAND SMOLT AS MYRE % 25.93% 17.61% 79 SALAKS AS SJØVEGAN % 25.80% 17.26% 33 LANGFJORDLAKS AS TALVIK % 24.33% 16.88% 74 AKVAFARM AS SKALAND % 5.72% 16.76% 117 ISQUEEN AS LEKNES % 28.69% 16.59% 56 BINDALSLAKS AS RØRVIK % 22.41% 16.42% 5 SISOMAR AS STRAUMEN % 24.94% 16.34% 46 RØST LAKSEFARM AS STRAUMEN % 24.32% 16.21% 53 FJORD SEAFOOD MIDT-NORGE AS BRØNNØYSUND % 25.34% 16.18% 121 SØRROLLNESFISK AS HAMNVIK % 17.34% 15.84% 14 HYDRO SEAFOOD BOLGA AS BOLGA % 22.72% 15.71% NæringsRapport Norges største totalleverandør av rengjøringsutstyr og rengjøringsmidler Lilleborg Storforbrukere Postboks Torshov 0401 Oslo Telefon: Telefax: Norges ledende portal! Vi gjør Norge renere og tryggere! NæringsRapport Nr

10 10 OPPDRETT Vesteråls-veteranen Inge Kristoffersen har vært med siden starten, og fått kjenne næringa på både opp- og nedtur. FOS-konkursen holdt på å knekke selskapet, men i dag sitter familien Kristoffersen på fire konsesjoner og en egenkapital på 15,9 millioner kroner. Selskapet har fortsatt navn etter far sjøl. Egil Kristoffersen og Sønnner AS administreres fra Jennskaret i Bø, der også slakteriet ligger. Det var ønsket om et bein til å stå på som gjorde at det konvensjonelle fiskebruket i 1978 gikk inn med en tredel av kapitalen i Svenningen Lakseoppdrett i Lurøy. Her vant far og sønn Kristoffersen erfaring med den nye næringa, og fikk i 1984 sin egen oppdrettskonsesjon i Bø. Selskapet ekspanderte, og skaffet seg to konsesjoner i Kvalsund i Finnmark. Så kom FOS-konkursen i Kristoffersen-familien omsatte all sin fisk gjennom Fiskeoppdretternes Salgslag, og tapte hele 11,3 millioner kroner. All egenkapitalen og mere til, konstaterer Kristoffersen, som ennå ikke greier å skjule bitterheten over tapet som satte selskapet tilbake til scratch. Selskapet som eide de to anleggene i Finnmark gikk til skifteretten, og det var ifølge Inge reint trollsinne som gjorde at de greide å beholde anlegget hjemme i Bø, Det vesterålske trollsinnet har etterhvert fått konstruktive utslag. Opp gjennom 90-tallet har Kristoffersen-familien kjøpt opp to lokale anlegg, samt hentet en konsesjon i Lofoten. Slakteriet i Jennskaret har en kapasitet på rundt tonn i året, og oppgraderes nå for rundt 20 millioner kroner i sløyemaskiner, nedkjølingstank og større fryserikapasitet. Egil Kristoffersen & Sønner BETTEN s fòrautomat -BETTEN`s fôrautomater leveres i flere størrelser i flere utførelser fra 400 l til 5000 l med kapasitet fra 4 kg. til 2812 kg/t. Automatene monteres på brygge eller på egne flåter. -Vi leverer også settefisk fôrautomater for jevn og nøyaktig fôring i hele karet. -Siden 1975 er det levert over 6500 stk. BETTEN`s fôrautomater. Postboks 892, 9489 Harstad Telefon: Telefax: AS eies i dag av Inge Kristoffersen og hans to døtre. Den ene er i ferd med å flytte hjem og dra lasset sammen med far Inge, så da spørs det om ikke ringen er sluttet, og et navnebytte snart står for døren? Selskapet står som nr. 22 i NæringsRapport sin oversikt. Nøkkeltall 1999: Erik Jenssen Omsetning: 53,8 Driftsres: 7,9 Res. før skatt: 6,4 årsresultat: 4,6 Egenkap: 15,9 mill.kr. VESTERÅLS-VETERANEN: Inge Kristoffersen har vært med siden starten, og fått kjenne næringa på både opp- og nedtur. DE MINST LØNNSOMME ETTER ÅRSRESULTAT FIRMA NAVN POSTSTED TOT.INN ÅRSRES EK.ANDEL DR.MARGIN NTO. F.MARGIN 2 DÅFJORD LAKS AS TROMSØ % -7.11% -9.01% 34 JUL NØTNES AS STOKMARKNES % -8.17% % 122 SKJERVØY EDELFISK AS SKJERVØY % % % 85 HAVSØLV AS SORTLAND % % % 83 ÅBORNES FISK AS HANSNES % -4.53% % 36 TORSKEN HAVPRODUKTER AS TORSKEN % -6.38% -6.59% 105 LOPPA SALAR AS TROMSØ % % % 42 ARCTIC PRODUCTS AS BUGØYNES % % -2.17% 78 SKOGSØY HAVBRUK AS MYRE % 0.28% -4.42% 115 GIGANTE SMOLT AS BODØ % 6.96% -7.26% 65 DÅFJORD SETTEFISK AS TROMSØ % 6.01% -3.29% 20 ALTAFJORD OPPDRETT AS KONGSHUS % 10.91% -1.06% 120 WILSGÅRD SETTEFISK AS SAMUELSBERG % 13.69% -5.97% 124 GIGANTE HAVBRUK AS ROGNAN % -2.01% -7.10% 111 HELGELAND SMOLT AS MO I RANA % 10.94% -3.77% 69 RYA PRODUKTER AS KVALØYSLETTA % -2.55% -1.82% 19 ATLANTIS AS DØNNA % 0.01% -0.48% 112 HENNINGSVÆRFISK AS HENNINGSVÆR % -0.91% -2.11% 35 HERØY SJØFARM AS HERØY % 6.07% -0.41% 114 NYE BUNES FISK AS TVERLANDET % 14.89% -1.25% 104 BREIVOLL MARINE PRODUKTER AS HAMNVIK % 0.68% -0.85% 127 FRAMNESFISK AS KLEPPSTAD % 4.35% -1.13% 68 ØYGUNNLAKS AS SELSØYVIK % 1.32% -0.04% 99 STRAUMLAKS AS HERØY % 6.16% 0.13% 125 BLÅMANNSVIK AS KVALØYSLETTA % 32.04% 1.83% NæringsRapport Norway Royal Salmon AS Oppdretternes eget salgs- og innkjøpsselskap TM Hårek Boats erobrer stadig nytt land... Båtene som produseres av Hemnes Mekaniske Verksted AS på Hemnesberget, er i dag ettertraktet som robuste bruksbåter her hjemme, på Grønland og i andre Europeiske land. For ytterligere informasjon og referanser vennligst kontakt: Olav Tryggvasonsgt. 40 Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim NæringsRapport Nr Telefon: Telefaks: Tlf.: Faks: E-post:

11 OPPDRETT 11 3,3 millioner pr. ansatt I Nord-Norge var det 128 oppdrettsselskaper som hadde fem mill. kroner eller mer i omsetning i Resulatet av arbeidet til disse 1345 oppdrettsfolkene, var ei omsetning på ikke mindre enn 4,4 milliarder kroner. Det vil si at omsetningen pr ansatt var 3,3 millioner kroner. Årsresultatet for disse bedriftene var 323,7 millioner kroner, mens utbytte til eierne ble utbetalt med 87,4 millioner. Hver ansatt bidro altså med et netto resultat på kroner og et utbytte på ! Man skal antagelig lete lenge etter et virksomhetsområde som kan oppvise make til resultat pr. ansatt. Når vi ser disse tallene, skal Disse selskapene sysselsatte 1345 personer, et snitt på 10,4 personer pr anlegg. vi også ha i minne at dette er tall etter at innkjøpt innsats fra andre selskaper som transport.- og utstyrsleverandører er trukket fra! Det er ingen tvil om at oppdrettsselskapene og deres ansatte bidrar sterkt til den totale økonomien i Nord-Norge. 3,3 MILLIONER PR. ANSATT: I gjennomsnitt utgjorde 1 årsverk 3,3 millioner kroner i omsetning i Altså 9,9 millioner kroner tilsammen for de tre karene på bildet polarcirkel oppdrettsutstyr Hvorfor ta sjanser? HEAD M&D RRA 152 DE MEST SOLIDE ETTER EGENKAPITALANDEL FIRMA NAVN POSTSTED TOT.INN ORD.RES.F.SKATT ÅRSRES EK.ANDEL NTO. F.MARGIN 70 WENBERG FISKEOPPDRETT AS FAUSKE % 15.60% 121 SØRROLLNESFISK AS HAMNVIK % 15.84% 75 MORTENLAKS AS LØDINGEN % 8.08% 40 GILDESKÅL FORSØKSSTASJON AS INNDYR % 8.82% 33 LANGFJORDLAKS AS TALVIK % 16.88% 109 SFI MELØ AS LOVUND % 17.86% 107 KOBBVÅGLAKS AS HERØY % 24.36% 123 ELVENESSTRAND SMOLT AS MYRE % 17.61% 126 ASTAFJORD SMOLT AS GRATANGEN % 10.60% 79 SALAKS AS SJØVEGAN % 17.26% 98 EDELFARM AS ROGNAN % 19.22% 86 KLEIVA FISKEFARM AS ENGENES % 15.25% 15 BALDER SJØFARM AS NORDFOLD % 11.41% 102 SANDVÆRFISK AS SANDVÆR % 29.84% 77 HAMNEIDET LAKS AS SKJERVØY % 7.67% 47 KONGSFJORD HAVBRUKSSELSK. AS KONGSFJORD % 3.69% 103 SKJELBULAKS AS NORDARNØY % 25.92% 74 AKVAFARM AS SKALAND % 16.76% 64 JENNFISK AS STRAUMSJØEN % 19.73% 69 RYA PRODUKTER AS KVALØYSLETTA % -1.82% 112 HENNINGSVÆRFISK AS HENNINGSVÆR % -2.11% 9 VIKING SJØFARM AS NORDFOLD % 14.98% 108 SJURELV FISKEOPPDRETT AS KVALØYSLETTA % 10.28% 38 NYE ARCTIC SEAFOOD AS ALSVÅG % 10.44% 110 VÅGLAKS AS HERØY % 9.52% NæringsRapport Invester i vår erfaring! PolarCirkel oppdrettsutstyr er et resultat av mer enn 25 års erfaring og er utviklet for å tåle forholdene på alle verdens hav. I tillegg til merder i alle størrelser, leverer vi: - Nedsenkbar merde Foto: Profoto - 4-kantmerder - Tilleggsutstyr - Fortøyningssystem - polarcirkel Båt 4,5 til 9 meter - Polyetylen rør og deler De beste blant de beste, i snart 30 år Rogn fra Aqua Gen blir bedre og bedre for hver generasjon med målrettet avl. Fem generasjoner med familiebasert avlsarbeid har bl.a. gitt 12% bedre tilvekst pr. generasjon, 2,5 ganger større smoltvekt og en vesentlig reduksjon i fôrforbruket. Og like viktig: Gjennom valg av rogn kan fisken «rendyrkes» for bestemte markeder. Kontakt en av våre forhandlere i Norge/Norden for mer informasjon: Refa AS, 9301 Finnsnes Tlf: Refa AS, 7266 Kverva Tlf: Refa Rørvik AS, 7901 Rørvik Tlf: Egersund Net AS, 4371 Egersund Tlf: Holstad Rørservice AS, 6060 Hareid Tlf: Færøyene, Vonin LTD Tlf: Sverige, Modus Trading AS Tlf: Finland, Oy MG Trading AB Tlf: Kvalitetssikrings system ISO-9001 sertifisert av Det Norske Veritas QA, Ltd. ADRESSE 7200 Kyrksæterøra TELEFON TELEFAX INTERNETT aquagen.no HELGELAND PLAST AS P.O. Box 133, Vika N-8601 Mo i Rana NORWAY Kontakt oss i dag: Tele: Telefaks: NæringsRapport Nr

12 12 OPPDRETT Altafjordens Gromgutter Oppdretterne i Alta har tatt plass i den ypperste elitedivisjon blant nord-norske oppdrettere. Av rundt 130 oppdrettsbedrifter med over fem millioner kroner i årsomsetning er tre av Alta-bedriftene blant de 20 mest lønnsomme. Aller best ut kommer Langfjordlaks og oppdretter Arne Kristiansen i Langfjord. Hans bedrift er den 9. mest lønnsomme oppdrettsbedriften i landsdelen, ifølge NæringsRapports statistikk. Gode resultat Alt tyder på at 1999 har vært en gullår for Alta-oppdretterne. Likevel er det ingenting som tyder på at 2000 vil bli noe dårligere. Finnmark Stamfiskstasjon, som er helt oppe på 18 plass på lista, ser at den økonomiske kondisjonen til bedriften stadig blir bedre. Vi er for vår del overrasket over å være så høyt oppe på lista for På dette tidspunktet hadde vi på ingen måte tatt ut bedriftens lønnsomhetspotensiale, konstaterer Knut Altmann, daglig leder i Finnmark Stamfiskstasjon i distriktsbygda Lerresfjord i Alta. Han regner med at regnskapstallene for 2000 vil sette det gode 1999-resultatet fullstendig i skyggen. Nå begynner bedriften å få betalt for oppbyggingsfasen hvor den blant annet økte fra to til fire konsesjoner. Små marginer Hos Volden Group, som har hand om Volden Fiskeoppdrett i Alta og Ishavssmolt i Lebesby kommune, går det så det suser. I 1999 var Volden Fiskeoppdrett 16. mest lønnsomme oppdrettsanlegg i Nord- STOR OG SOLID: Håkon Volden i Volden Fiskeoppdrett kan trygt smile. Bedriften er inne på listen av over landsdelens 25 mest lønnsomme oppdrettsanlegg. Norge med et årsresultat på over fem millioner kroner. Samtidig er Volden Fiskeoppdrett det klart største oppdrettsanlegget i Alta og satte en ny omsetningsrekord med 68 millioner kroner i Nei, vi skal ikke klage. Vi har fått opp en standard på driften som gjør at vi er klar for nye utfordringer. Det betyr at vi jobber med å utvide lakseoppdrettet for å kunne oppfylle salgskontraktene vi har i Asia, men ser også nye veier. Planen er at vi i tillegg skal satse nytt innen hvitfisk, sier daglig leder Håkon Volden, i Voldens Fiskeoppdett. PÅ TOPP: Arne Kristiansen, en av Norges dyktigste fiskeoppdrettere. Kraftig økning Årsresultatet i 1999 på vel fem millioner kroner er på nivå med sesongen. Omsetningstallene viser imidlertid at bedriften har økt produksjon og salg. Volden omsatte i 1998 for 48 millioner. Et år senere var tallet 68 millioner. I tillegg har Volden en datterbedrift i Lebesby kommune, Ishavssmolt, med en omsetning på 11 millioner kroner og et årsresultat på 2,3 millioner kroner. Totalt sysselsetter vi rundt 45 personer eller omregnet i årsverk rundt 40. Det er bra i en eksportrettet næring, mener Håkon Volden. Ikke bare tilfører han og oppdretterne lokalsamfunnet arbeidsplasser både direkte og indirekte. Arbeidsplassene ute på bedriften er også svært variert. Mange ser for seg arbeidsplassene kun som fiskeslakting og foring. Faktum er at oppgavene er langt mer variert og spredt over et vidt spekter. Vi har bruk både for IT-kunnskap, mekanikere, biologer og økonomer, påpeker Volden. Vil svinge At det går så det suser for oppdretterne i Alta-området påvirker også egenkapitalsgraden. Langfjordlaks har en egenkapitalsgrad på 60 prosent. Det er 5. best. Oversikten fra NæringsRapport viser også at driftsmarginene er gode. Finnmark Stamfiskstasjon har en driftsmargin på 27 prosent, Langfjordlaks på 24 prosent og Volden på 18 prosent. Dette er ei biologisk avhengig næring. Det gjør den sårbar. I tillegg vil prisene naturlig vil svinge. Det gjør at marginene endrer seg hele tiden. I dag har vi en pris på rundt 24 kroner. Fortsatt er det mulig å tjene penger, men situasjonen er mer marginal enn tidligere, forklarer Håkon Volden. For etter lang tid med gode priser startet året med en laksepris på mellom 32 og opp mot 40 kroner. Fallet ned mot dagens pris på noen og tyve kroner stiller langt større krav til god drift for å skape overskudd. Foto: EyeWire Hvor du bestiller er web som wap. Å reise billettløst med e-pass hos Braathens er både effektivt og enkelt. Når du reiser på normalpris innenlands er alt du trenger Wings-kortet. Da kan du gå rett til utgangen, dra kortet ditt - og dra. Forhåndsreservering av plass gjør du enkelt på internett, wap, hos ditt reisebyrå eller på telefon til oss. Velkommen! Nyhet! Nå kan du bestille, avbestille og endre billettløse reiser via wap. Ring , se braathens.no, kontakt ditt lokale reisebyrå eller bestill via wap.braathens.no NæringsRapport Nr

13 OPPDRETT 13 Feskar`n som satset og vant Svein Kristian Hansen omsetter ved sine 18 bedrifter i Øksnes kommune for rundt 220 mill. kroner. 60% av omsetningen og 70% av årsresultatet ligger i den marine satsingen. Samlet egenkapital i Hansens selskaper er for år 2000, 65 mill. kroner. Selskapene sysselsetter rundt hundre mennesker i kommunen. Arctic Seafood Holding as utgjør et tyngdepunkt i samlet virksomhet for «Alsvåggruppen» som samler disse 18 selskapene under strategisk partnerskap. Selskapets administrasjon er samlokalisert med datterselskapet Alsvåg Fiskeprodukter as og er lokalisert i Alsvåg, Øksnes kommune i Vesterålen. Gjennom strategiske fusjoner har ASH som målsetning innen utgangen av 2000 å eiermessig integrere all marin virksomhet, for å oppnå kontroll over hele verdikjeden i lakseproduksjonen, -fra rognkorn til ferdige fiskeprodukter. Den eiermessige omorganiseringen av «Alsvåggruppen» vil integrere flere oppdrett- og fiskerirelaterte selskaper, med det mål at samtlige selskaper innen marin virksomhet skal organiseres eiermessig under selskapet ASH. Skretting i Stokmarknes Etter at dette arbeidet er ferdig vil selskapet bestå av: fem matfiskkonsesjoner for l laks en konsesjon for oppdrett av torsk en smoltkonsesjon på 1 million smolt et slakte- og pakkeanlegg emballasjefabrikk to brønnbåter Styringsstruktur uten tette skott som hindrer effektiv ressursbruk er vel etablert i Alsvåggruppen. Strukturen utnytter synergieffektene som ligger i en tett integrert gruppering, samtidig som hver enhet framstår som selvstendig resultatenhet. Slik organiserer man de marine selskapene under Alsvåggruppen: Bunes Fisk as sikrer tilgang av settefisk til oppdrettsanleggene. Gjennom oppdrettsselskapene Arctic Seafood as og Arctic salmon as sikres volum på oppdrettet laks levert til slakteriet Alsvåg Fiskeprodukter as. Selskapene disponerer 5 matfiskkonsesjoner. BANKSJEFENS DRØM: Svein Kristian Hansen omsetter ved sine 18 bedrifter i Øksnes kommune for rundt 220 millioner kroner. 60% av omsetningen og 70% av årsresultatet ligger i den marine satsingen. Oppdrettsfusjon i Vesterålen Arctic Seafood, Bunes Fisk og Arctic Salmon har fusjonert til Arctic Seafood Holding AS. De tre fusjonerte selskapene er alle Øksnesbedrifter med Svein Kr. Hansen som største aksjonær. Svein Kr. Hansen er også største aksjonær i det nye holdingselskapet, med sine 85%. Resterende aksjer er fordelt mellom daglig leder i Arctic Seafood Holding, Hannu Koivunen, Robert Eliassen, Geir Børresen, og Bernhard Lind, Bodø. Torsk og marine arter Alsvåg Torskefarm as innehar en konsesjon for oppdrett av torsk. Selskapet representerer gruppens fremtidige satsing på marine arter og videreutvikling av totalkonseptet. Brønnbåtselskapene Starfrakt as og Alsvågfrakt as sikrer rettidig og kvalitetskontrollert frakt til eget slakteri. Alsvåg Fiskeprodukter as har slaktekapasitet på opp mot 10,000 tonn laks pr. år. Fabrikken har også hvitfisklinje for mottak, salting eller alternativ fersk anvendelse og utskiping av villfanget fisk. Produksjonsbedriften Øksnes Thermo as sikrer leveranse av emballasje. Hovedproduktet er isoporkasser. Fabrikken har tre produksjonslinjer. Arctic Quality Seafood as ivaretar salg av fersk laks til innenlandske og utenlandske kjøpere. Selskapene i gruppen har en aksje- Skretting er verdens største produsent av fòr til laks og ørret. Sjømat er Norges nest største eksportnæring Skretting produserer rundt 200 kilo fiskefòr årlig. Av dette produsert laks nok til at alle kunne ha en fiskemiddag i uken Postboks Stokmarknes Tlf Faks Unn deg et år med læring, kompetanse, erfaringsutveksling, kultur og opplevelse. Hovedprogrammet 2001 Lederutviklingsprogram i verdibasert ledelse starter 5. februar 2001 og vi vil invitere deg til å delta. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Opptakene er begynt og pågår fortløpende. Telefon: Faks: Vi er en ideell stiftelse etablert av bedrifter, banker, kommuner, fylkeskommunene, universitet og høgskoler i Nord-Norge. NæringsRapport Nr

14 14 OPPDRETT Finnmarkslaksen skal vokse seg stor Smålaksen hos den aller ferskeste oppdretteren i Finnmark,Polarlaks AS, skal snart vokse seg stor. Det samme skal oppdrettsnæringai Finnmark. Næringa i fylket har tredoblet produksjonen på tre år, ogvil fortsatt vokse kraftig i åra som kommer. HEKTISK BOOM: Nå er det artig å drive oppdrett, sier daglig leder Jonny Nicolaisen i Polarlaks. Finnmark står midt oppe i en hektisk oppdrettsboom. Samtidig med at kampen om retten til oppdrett i Finnmark blir en sak for Eftas overvåkingsorgan ESA, blir stadig nye fjorder lengst nord underlagt den raskt voksende oppdrettsvirksomheten. Med de 25 nyekonsesjonene som ble retildelt i 1999, har oppdrettsnæringa spredt seg til nye kommuner. Næringa tar nå for alvor steget ut fra fjordbunnene og ut mot storhavet. Hammerfest-området opplever nå sterk vekst. Her har merdene nå krøpet over Sørøysundet til Sørøyas «innside». Men ennå er det bare smålaks å se. Selskapet som driver her, Polarlaks, var det siste som kom i gang etter retildelingen. Konsesjon ble gitt i tidligere i år og smolten var i merdene kort tid etter. Morsomt Daglig leder Jonny Nikolaisen er godt fornøyd med tilveksten ved Sørøya så langt. Og han trives som oppdretter i Finnmark. Tromsværingen har lang erfaring fra oppdrett i Troms, og er glad for å få være med på veksten i et nytt fylke. Her i Finnmark skjer det mye mer. Nå er det artig å drive med oppdrett! Laksen i Sørøysundet skal sammen med millioner av andre artsfrender bidra til at den samlede oppdrettsproduksjonen i Finnmark om to år, i 2002, skal bli ti ganger så stor som den var i Fiskeridirektoratet forventer at veksten fra i år til neste år forventes å bli hele 30 prosent. Men noen ser også lenger inn i glasskula. En fersk rapport fra SINTEF og Akvaplan-niva om oppdrett i Nord-Norge vurderer potensialet i Finnmark som stort. Med et optimistisk anslag spås mulighetene i Finnmark til å være en årlig produksjon på tonn i 2005, tonn i 2010 og tonn i Tjener godt Hvem skal stå for denne veksten? Lokalt eierskap vil fortsatt dominere i Finnmark, ESA eller ei. Ikke minst fordi mange av de lokale gründerne gjør det godt. Det viser en gjennomgang Fiskaren har gjort av utvalgte regnskap blant de selskapene som har noen år på baken.de nyeste selskapene, som ennå ikke har lagt fram tall for et helt driftsår, er ikke vurdert i denne omgang. Det er heller ikke de to store: Stolt Sea Farm og Dåfjord Laks (med respektive sju og åttekonsesjoner). De fleste av de mellomstore oppdrettere ligger i Alta, og de fleste tjente svært godt i fjor. Aller best gikk imidlertid drifta hos Nordkapp Sjøfarm i Honningsvåg.se Nærings- Rapport tabell side 5. Årsresultatet ble 4,7 mill. kroner. Mot børs Gjennom retildelingen har nye, kapitalsterke selskaper utenfra etablert seg i Finnmark ved å gå i kompaniskap med lokale oppdrettere. Det gjelder selskaper som Amulaks i Måsøy, Kirkenes Salmon i Sør-Varanger og Laksefjord Marine Farms AS i Lebesby. Laksen i merdene til sistnevnte selskap kan bli den første finnmarkslaksen som kommer på børs.moderselskapet Marine Farms kan nemlig bli børsnotert neste år. Men få tror at framtida for oppdrett i Finnmark ligger på børsen. Jeg håper børseventyret er på topp nå. Det er en trussel mot lokalt eierskap. De kan godt si at de tenker langsiktig, men børsen går kun inni næringer som går godt, sier Nikolaisen. Asle Rønning, Fiskaren NæringsRapport Nr

15 OPPDRETT 15 Oppdrettsnæringa bryter ny grense: Større enn fangst -for første gang! Oppdrettsnæringen setter nye rekorder hvert år nå, ser det ut som ble et rekordår som vanlig. Eksportert fisk for 10,7 milliarder ble oppdrettsnæringas fasit dette året. Inneværende år blir ikke mindre eventyrlig, selv om eventyrlige laksepriser har dalt en del de siste månedene. For dette året blir en annen grense overskredet: For første gang i historien har eksportverdien av oppdrettsfisk oversteget verdien av villfanget fisk! Dette skjedde i august i år Og selvfølgelig vil det bli ny rekord når det gjelder eksportverdi. Allerede i august var eksportverdien av laks økt med 1,4 milliarder i forhold til i fjor. Spørsmålet er om dette vil holde - med laksepriser som i løpet av ettersommeren og høsten har falt fra vel 36 kroner til vel 27 kroner kiloet. Selv med et tilsynelatende dramatisk fall, vil fortjenestemarginene være store. Man regner at produksjonskostnadene pr. kilo laks er ca kroner, så det er ingen fare for dramatikk. Ekspertene mener at prisen på laks på det europeiske markedet bør holde seg på et nivå i underkant av 30 kroner. For laksen konkurrerer med andre matvarer som svinekjøtt og kylling, og med billigere laks vil flere velge laks på middagsbordet. Dermed vil markedene bli i stand til å ta unna for de store mengdene laks som skal ut av mærene i Norge. Det er heller ingen fare for at lakseproduksjonen på lengere sikt heller. Etterspørselen etter sjømat er på vei oppover, mens produksjonen holder seg. Når tilførselen av andre arter er synkende, vil laks være vinneren i verdensmarkedet. Dette betyr at selv om prisene ikke holder seg på samme eventyrlige nivå som før sommeren, vil oppdrettsnæringa i Norge ha gode vilkår fremover. Vilkårene er blitt så gode at finansmiljøet er blitt oppmerksomme på at det skjer noe langs kysten. Om dette er en interesse som er like forbigående som den høye kiloprisen på 36 kroner, gjenstår å se. Investorer har forskjellig strategi for sin satsing. Noen ønsker raske penger, andre er mer langsiktig. Under ingen omstendighet er næringen tjent med investorer som vil ha mest mulig av overskuddet i utbytte. Det kan gå ut over ideen om å investere i økt kunnskap og kompetanse. For det er nettopp investeringen i disse to faktorene som har gjort at norske oppdrettere på noen få år har klart å senke produksjonsprisen fra vel 20 kroner til kroner kiloet. Økt kunnskap og kompetanse skal ikke nødvendigvis senke produksjonsprisen ytterligere, men bidra til at næringa er i forkant av utviklinga og dermed være ledende både i utvikling og marked i fremtida. Arne Reida Hole Nok en historisk grense er nådd for norsk oppdrett: For første gang har verdien av oppdrettfisk oversteget verdien av villfisk. Kjell Stangeland har vekslet havets sølv til penger og gull. Lurer du på hvordan han kan få kapitalen i din fiskerivirksomhet til fortsatt å vokse? Kjell Stangeland, leder av Fiskeriseksjonen i DnB Uansett hva slags fiskerivirksomhet dere driver; Kjell og hans medarbeidere kan hjelpe dere med å finne plasseringsløsninger tilpasset bedriftens risikoprofil og likviditetsbehov. Mulighetene er mange; fra foliokonto og særvilkårsinnskudd til obligasjoner, aksjer, valuta og derivater. Vi samarbeider tett med spesialister innen forskjellige fagfelt i hele DnB konsernet. Gjennom bred erfaring, kunnskap i finans og innsikt i fiskerivirksomhet, vil vi derfor ha de beste forutsetninger for å få overskuddet ditt til å gå i overskudd. Ring Fiskeriseksjonen på , så får du vite mer. Vi har mulighetene. Du har valget. NæringsRapport Nr

16 16 OPPDRETT Lakselordene blir torsketunge Etter flere år med skyhøye torskepriser skjer det som måtte skje: Lakseoppdrettere med proppfulle bankbøker hiver seg på oppdrett av torsk.! 3.april i år, Herøy i Nordland: Konsernsjef i lakseimperiet Atlantis Group, Steinar Furu, selger unna og «pensjonerer» seg fra laks. Satsingsområde: Torsk.! September, Kollsnes i Horda-land: Verdens største opp-drettsfirma Nutreco kjøper 59 prosent av Cod Culture Norway, satsingsområde: Torsk.! 10.oktober, Tromsø: Akvaplan-niva/Salaris kjøpes av Fjord Marin AS. Største eier: Fjord Seafood. Satsingsområde: Torsk.! Et par dager seinere, Herøy i Nordland: Helgeland Havvekst AS dannes. Blant annet med Pan-Fish som medeier. Satsingsområde: Torsk.! 23.oktober, Leknes i Lofoten: Verdien på Lofilab tredobles, etter at Vestvågøy kommune legger aksjene sine ut for salg. Lofilabs satsingsområde: Torsk. Signalene er mange, og tydelige, om hva som er forventet å bli den nye næringslivsraketten på kysten. Og mens torskeoppdrett i et tiår har vært prega av syslerier og småskala oppforing av villfanga torsk, klinger plutselig ordet «torskekonsesjon» like pengetungt som «salmon salaris». Noe som betyr kappløp om posisjoner, og konsesjoner. Pengefolket posisjonerer seg Administrerende direktør i Fjord Marin AS, Håkon Grande, syns det er helt naturlig at det er personer og firma med penger på bok som vinner dette kappløpet. Til neste år har vi planer om å sette ut en halv million torskeyngel. Kjøp og oppdrett av dette fram til slakting koster flere titalls millioner kroner. Da sier det seg sjøl at du bør ha en viss kapitalbase, sier Grande. Han ser ikke bort fra at en del mindre og mellomstore aktører kan fortsette å oppdrette torsk i mindre skala. Men om torskeoppdrett skal bli ei livskraftig næring, så må store aktører på banen. Både for å kunne bygge opp et markedsapparat som jo er avhengig av volum og jevn tilgang, men også for å kunne drive forskning og utvikling. Vi er jo for eksempel knapt startet på avlsarbeide, og sier Grande. Dessuten regner han med at aktørene som nå satser på torsk må regne med å måtte tape noen kroner, underveis. Kappløp om yngel I år produseres det omlag en halv million yngel i Norge. Drøyt halvparten av dette skjer i Nord-Norge, på Lofilab på Leknes og ved Troms Marine Yngel i Tromsø. Samtidig venter Fiskeridirektoratet at tallet på konsesjonssøknader for torsk i år passerer 200. Dermed sier det seg sjøl at kampen om yngel blir hard. Og den blir ikke mindre av at det nå kreves dokumentasjon på at du får tak i yngel, før du kan drømme om å få tildelt torskekonsesjon. Dette vil føre til et uheldig prispress på yngel, og vanskeliggjøre situasjonen for de som vil starte med torskeoppdrett, frykter Jørgen Borthen. Han er leder for oppdrettsnettverket «sats på torsk», et nettverk som ble etablert mens interessen for torskeoppdrett var nede i en bølgedal - men som nå består av 65 medlemmer fra forskningsinstitusjoner og torskeoppdrett. Borthen kritiserer myndighetene for å bevilge alt for lite midler til forsking og utvikling av marint oppdrett, og han er derfor i hovedsak positiv til storkapitalens interesse for torsk. Yngelproduksjonen mangedobles At selskap som Nutreco og Fjord Marin sprøyter laksekroner inn i torskeoppdrett fører blant annet til at yngelproduksjonen mangedobles på kort tid. Nutrecos Cod Culture Norway er allerede i gang med bygginga av et anlegg som kan produsere 3 millioner yngel i året, og og ved Troms Marin Yngel prosjekteres et landbasert anlegg for 10 millioner yngel per år. 10 millioner yngel vil i løpet av et par år kunne slaktes som tonn torsk - alene et middels lofotfiske! LAKSELORD BLIR TORSKETUNG: Håkon Grande - hovedaksjonær i Fjord Marine er sulten på salt suksess. Og oppdrettstorsk passer best i nord. Også Lofilab står foran store utvidelser, trolig med flere yngeloppdrettsanlegg spredd ut over Vestfjordbassenget. Neste år er målet , om fire år to millioner - og i fremtiden: Minst 20 millioner yngel per år. Nystartede Helgeland Havvekst har også planer om eget anlegg for yngeloppdrett, i samarbeide med SINTEF. Kunnskapen er på plass, nå er det bare å få opp produksjonen i stor skala som gjenstår. Samt å utvikle rasjonelle metoder for å skaffe fôr til torskeyngelen, sier Jørgen Borthen. For om ikke torskeyngelen skal utvikle kannibalisme, må den få tilført tilstrekkelig og riktig plankton. Noe som sjølsagt må løses med «oppdrett» - eller rettere sagt dyrking - av plankton ute hos yngelprodusentene. Gjøran Engen Torskeoppdrettere får laksekonsesjon? Fiskeridepartementet har signalisert at de kan komme til å premiere firma som satser millioner på oppdrett av nye arter, som torsk. Når en slik konsesjon i dag verdsettes til mellom 30 og 50 millioner kroner, sier det seg sjøl at det kan være lukrativt å bruke noen millioner kroner på å være med på torske-kjøret. Administrerende direktør i Fjord Marin, Håkon Grande, Premien: Konsesjoner for god, gammeldags laks! synes ei slik premiering vil være positiv - og ganske naturlig: Jeg synes det er naturlig å gi de som satser seriøst på de nye artene en risikoavlastning. For det er ikke tvil om at vi løper en risiko, vi som vil være med og utvikle avlsarbeide, produksjon av yngel, fôr, drifts-rutiner, redskaper og så videre. Denne risikoen kan altså dempes, ved at et selskap som satser på torsk eller kveite også får anledning til å oppdrette laks, sier Grande. Oppdrettstorsk passer best i nord Austevollingen Arne Kolbeinshavn mener at oppdrettstorsk i stor skala først og fremst vil bli ei nord-norsk næring. Kolbeinshavn er daglig leder i Lofilab, en pionerbedrift innen forskning og utvikling av torsk og kveite. Han «avslørte» Nord-Norges fortrinn i torskeoppdrett i Bodø nylig, under en stor konferanse for oppdrett av marine arter. Og vårt fortrinn er sjølsagt: Lave badetemperaturer! For torsken slutter å vokse når sjøtemperaturen overstiger 14 grader, noe den sjelden gjør hos oss. PRODUKSJON, OMSETNING OG EKSPORT AV: Filet, fersk og frossen Fersk og frossen rund fisk Saltfisk/Klippfisk Makrell/Sild Laks/Ørret HOVEDKONTOR: PRODUKSJONSANLEGG SALGSKONTOR I UTLANDET West Fish - Aarsæther AS Vardø, Kjøllefjord Tyskland Frankrike Storbritania Box 876, 6001 Ålesund Båtsfjord, Nusfjord Bremerhaven Boulogne Sur Mer Grimsby Tlf , Fax TORSKEYNGEL: Yngelproduksjonen er fortsatt på FOU-stadie. Men teknologien er nå på plass. Her har Knut Bråten, avdelingsleder ved Fjord Marines anlegg ved Brusjøen i Brønnøy, mottatt sine første yngel - fraktet 900 kilometer med bil, fra Troms Marine Yngel. (Foto: Gjøran Engen) NæringsRapport Nr

17 ANNONSER 17 OPUS Troms OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSSENTER I TROMS OPUS Troms FKF OPUS Troms er fra årsskiftet organisert som et fylkeskommunalt foretak - vi samarbeider nært med de videregående skolene og tilbyr kompetanseheving og kompetanseutvikling til næringsliv og forvaltning. OPUS Troms har fire avdelinger i Troms fylke- i Tromsø, Nord-Troms på Storslett, Midt-Troms på Setermoen og Finnsnes, og i Harstad. OPUS Troms leverer fleksible løsninger på kurs og kompetanse. Det ferskeste er vårt nyutviklede nettbaserte fjernundervisningssystem imentor. I høst er det stor aktivitet på de ulike OPUS-sentrene: Fagbrevkurs i Omsorgsarbeiderfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Renholdsfag, Snekkerfag, Kokkefag, Ambulansefag og Utrykningskjøring Hjelpepleierutdanning som privatist ved alle sentrene- totalt ca. 80 deltakere Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i psykiatri og eldreomsorg Datakurs i alle modulene i Datakortet, pensjonistkurs, Front Page, Webdesign, vekttallkurs i Webdesign, Photoshop, MS Project, Prosjektledelse, grafiske kurs OPUS Troms er autoriserte testsenter for Datakortet OPUS Troms, Tromsø OPUS Troms, Harstad OPUS Troms, Nord-Troms OPUS Troms, Midt-Troms Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: Telefaks: Telefaks: E-post: E-post: E-post: E-post: K.M. Dahl ble grunnlagt i 1987, og er etablert i Bardu Kommune. Med vann som fellesnevner bygger vi vår forretningsidé på å dekke kundens behov av produkter og tjenester. Industriveien 9, Boks 220, 9365 Bardu Telefon: , Telefaks: mail: Vannverk og avløpsteknikk I vår landsdel benyttes det i hovedsak overflatevann som drikke- og prosessvann. Dette medfører organiske forurensinger som humus, mikroorganiske osv. og uorganiske forurensinger i form av bl.a. sur nedbør. I forbindelse med EØS avtalen og de norske drikkevannsforskriftene er det satt krav til kvaliteten på forsyningsvann. Det vil derfor være nødvendig med ulike tiltak for å nå disse standariserte kravene. Hvilken løsning som velges i hvert enkelt tilfelle er avhengig av flere forhold. Vi leverer komplette program avhengig av vannkvalitet og ønsker, der det kan inngå ulike filterløsninger og desinfeksjonsmetoder Vi kan tilby: Komplette vannrenseanlegg med: Grunnarbeider, bygg, elektriske arbeider, automatikk, VVS og ventilasjon, dette i ett etablert nettverksamarbeid med andre bedrifter i vår landsdel. Videre leverer vi membran- og sandfilter samt ionebytteanlegg, UV-aggregater, kloranlegg, trykksiler, pumper, måle- og analyseutstyr, styringssystemer og annet nødvendig utstyr, samt kjemikalier. Industriell vannbehandling Vann brukes på mange forskjellige måter innenfor industrien bl.a. i prosesser for dampproduksjon og for varmeoverføring i kjøleog varmesystemer. Dette krever ulik behandling av prosessvannet, fordi det stilles spesielle krav til vannkvaliteten innenfor de ulike bruksområdene. For å hindre problemer med f.eks. avleiringer, korrosjon og påvekst av mikroorganismer i industrielle systemer, må det tilførte vannet ofte renses og behandles med kjemikalier. Systemene kan være utformet på mange ulike måter og har svært varierende problemer. Vann-behandlingsmetoder må derfor velges individuelt for hvert system og leder ofte til en kombinasjon av spedvannsrensing og kjemikaliebehandling. Vi leverer derfor komplette program for disse typer vannbehandling. Vi kan tilby: Membranfilteranlegg, trykkfiltre, ionebytteanlegg, dosering - og analyseutstyr. For behandling av ulike typer prosessvann har vi et komplett kjemikalie-program og på vårt laboratorium utfører vi nødvendige kjemiske og mikrobiologiske analyser. Analyse-laboratorium Vårt selskap har i samarbeid med Mikrobiologisk avd. ved Regionsykehuset i Tromsø (RiTø), etablert kjemisk og mikrobiologisk laboratorium i Bardu. Laboratorieavdelingen tilbyr våre kunder omfattende analysetjenster, som er nødvendig for våre kunder med tanke på økt konkurranse og strengere krav til kontroll bl.a. innenfor EU. Laboratoriet ble etablert internt for å ta vare på kompetanse og eksternt for å tilby utvidete tjenester. I tillegg gir laboratoriet oss bedre mulighet til å løse endel problemer vi møter daglig. NORSK AKKREDITERING P144 Vi kan tilby: Kjemiske og mikrobiologiske analyser av råvann, drikkevann, avløpsvann, industrielt prosessvann, vann fra offentlige bad og resipient. I tillegg utfører vi mikrobiologiske analyser for bl.a. næringsmiddelindustrien og analyser av muggsopp. Med den kvalitetssikringen som ligger i akkrediteringen, kan vi tilby våre kunder analyser som tilfredstiller de krav som stilles av myndighetene i Norge og innen EU. NæringsRapport Nr

18 NæringsRapport Nr

19 TEKNOLOGI 19 Terra Seafood AS, Leiv Eriksson senteret, 7005Trondheim Telefon: Telefax: Omsetter og eksporterer hel og foredlet oppdrettslaks/-ørret og hvitfisk. Vi kjøper alle typer fisk Solceller til Narvik Etter en trang fødsel er de siste brikkene i ferd med å komme på plass for den første solcelle fabrikken i Norden. ScanCell og SIVA forhandler om de siste detaljene i avtalen om overta deler av Natech-bygget i Narvik. - Vi håper på å komme i gang med rekruttering i februar neste å, uttalte administrerende direktør Bruno Ceccaroli nylig til avisen Fremover. Det er vel to år siden ScanCell ble etablert med utviklingsselskapet Futurum og Scantec i Glomfjord som deleiere. Det har tatt lang tid å bli enige om lokalisering. Lange og til dels harde forhandlinger har vært ført med SIVA. ScanCell ønsket opprinnelig et eget bygg tilpasset de helt spesielle kravet solcelle produksjon setter. Nå ser det ut til at en at en klarer å løse dette i Natechbygget og at en får til en avtale som også er både teknisk og økonomisk forsvarlig. Bedriften vil til å begynne med produsere ca. tre millioner solceller årlig. Til dette trenger en ca. 30 medarbeidere. Produksjonsstart er beregnet til høsten neste år. Målet er imidlertid å doble produksjonen innen utgangen av Marine Biprodukter Med Tromsø som utgangspunkt driver vi utstrakt samarbeide med laskeslakteri, oppdrettere og tilvirkere i hele landsdelen. Innsamling/mellomlagring og foredling av marine fòrprodukter. Salg av maursyre, antioxydant etc. Prosjektering av ensileringsanlegg Levering og montering av anlegg Postboks 2011, 9265 Tromsø Telefon Telefax Invester i robust anlegg for lavkostproduksjon Forenklet og forbedret driftsmodell Tåler eksponerte lokaliteter Integrert fôrlager -og foringsmaskin Dokumentert konsept Stabil og attraktiv arbeidsplass Gunstig finansiering Bur størrelser: 25 x 25 m For mer utfyllende informasjon kontakt: Procean AS Nordnesboder 3 P.O.box Nordnes 5024 Bergen, NORWAY Tlf: Fax: Reklame Partner Tel /00 NæringsRapport Nr

20 20 OPPDRETT Fjord Seafood: Oppdrettsgigant fra Brønnøysund TRANSPORT Effektive transportløsninger for eksportører og importører i Nord-Norge Transport Spedisjon Fra våre strategisk plasserte kontorer i Narvik og Tromsø betjener vi hele landsdelen Hovedkontor Narvik: Tlf Fax: Avd. Tromsø: Tlf Fax: Luto, Narvik SPEDISJON Ledelsen i Fjord Seafood har som mål å være en av verdens største oppdrettsselskaper. I dag er de verdens tredje største oppdrettselskap etter Nutreco og Pan Fish. Fjord Seafood har gjennomgått en voldsom forandring i løpet av det siste året. Selskapet fusjonerte med Domsteins laksevirksomhet, en rekke oppdrettsselskaper i Norge er overtatt, Fjord Seafood er blitt børsnotert og selskapet har doblet kapasiteten gjennom oppkjøp i Chile på mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner. Fullintegrert I dag fremstår Fjord Seafood som et fullintegrert selskap med en produksjonskapasitet på vel tonn laks i Norge. Oppkjøpene i Chile gir selskapet økt produksjon på tonn med et potensiale til å utvide produksjonen ytterligere med mellom og tonn. STØRST I NORD: Paul Birger Trognes leder Nord-Norges mest verdifulle selskap. - Vi har som mål å kontrollere 10 prosent av verdensproduksjonen av atlantisk laks, har administrerende direktør Paul Birger Torgnes tidligere uttalt. I fjor ble det produsert i underkant av tonn atlantisk laks og vel tonn ørret. Dette er ventet å øke til tonn i år Skal Torgnes klare sine ambisiøse mål må det komme ytterligere oppkjøp i tiden fremover, spesielt om vekst prognosene for totalmarkedet stemmer. Som et fullintegrert selskap har Fjord Seafood produksjon av alt fra rogn og stamfisk via yngel og settefisk til matfisk. I tillegg har selskapet egne slakterier og foredlingsbedrifter. Det er en viktig del av strategien å komme opp i et kritisk volum i de geografiske områdene selskapet er representert. Det muliggjør gode logistikk løsninger gjennom hele verdikjeden og er også årsaken til at en satser meget tungt i Chile Verdi 3,2 milliarder Med en pris på mellom 45 og 50 kroner per aksje som har vært kursnivået etter at selskapet ble børsnotert, har Fjord Seafood en verdi på 3,2 milliarder kroner. Dette gjør selskapet til det høyest verdsatte nord-norske selskapet kanskje med unntak av Troms Kraft, eventuelt et sammenslått Salten Kraftsamband/Bodø Energi. Verdien er dobbelt så høy som det nest største nord-norske selskapet på Oslo Børs, Nordlandsbanken. Knut Ørjasæter NæringsRapport Nr

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Prioriteringslisten er basert på rapporterte lakselustall fra selskapene, og tallene er kvalitetssikret med selskapene. Utfra rapporterte tall har Mattilsynet

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør?

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Tarald Sivertsen, Leder Sjømat Norge Rømmingsutvalg / Styreleder NCE Aquaculture Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Mennesklig faktor og evne til omstilling! MASKERER DEN

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 Innhold Dette er SalMar Syklisk næring Innovasjon og utvikling 2 SalMar ASA Nord-Norge: 23 konsesjoner 18 700 tgw (2011) SalMar Japan KK salg

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

Helgelandskonferansen 2014

Helgelandskonferansen 2014 Helgelandskonferansen 2014 Havbruk utfordringer i et marked med høye priser på ubearbeidede produkter. Eller, forutsetninger for økt bearbeiding av laks i Norge. Odd Strøm. Daglig leder Nova Sea AS. Nova

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2- Sammendrag Sysselsettingen i Fiskermanntallet Sysselsettingen i foredlingsleddet. Sysselsettingen i

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2- Sammendrag Sysselsettingen i Fiskermanntallet Sysselsettingen i foredlingsleddet. Sysselsettingen i r OI!$NES I{O~fMlJNI~ l. HYRE - Kommunesenter 2. ØKSNES - Leirsted 3. N y K S UN O - F r a f l y t t e t... f i a k ~ V 1! r 4. STØ - Fiskevær med Lari~on6c ki~ke 5. ALSVAG - Alsvåg hoveqg~rd. 6. TINDEN-

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

Lerøy Seafood Norsk verdiskaping. Sørøya 8. mars Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling

Lerøy Seafood Norsk verdiskaping. Sørøya 8. mars Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling Lerøy Seafood Norsk verdiskaping Sørøya 8. mars 2017 Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling Lerøy Seafood Ole Mikkel Lerøen 1899 Pionér Fullsortiment sjømatleverandør Serverer over 5 millioner sjømatmåltider

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Fylkeskonferanse for LO i Nord-Trøndelag Stiklestad 21. oktober 2016 Fisken er fundamentet på Vikna! Allerede på 1000-tallet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Arealbehov for akvakultur refleksjoner Fiskeridirektoratets Planforum Ålesund 25/

Arealbehov for akvakultur refleksjoner Fiskeridirektoratets Planforum Ålesund 25/ Knut A. Hjelt Regionsjef Sjømat Norge Havbruk Midt knuta.hjelt@sjomatnorge.no Arealbehov for akvakultur refleksjoner Fiskeridirektoratets Planforum Ålesund 25/10 2017 Status (laks, regnbueørret) Tillatelser

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Verdiskapning i Nordområdene Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, FHL Disposisjon Havbruksnæringas betydning

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen, 17. 18.okt 2012, Honningsvåg Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, Regionsjef FHL Nordnorsk havbrukslag Disposisjon Kort om produksjon

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet Alta, den 22. november 2016 Fiskeridirektoratet Postmottak@fiskeridir.no HØRINGSVAR - FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE Vedlagt følger vårt

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer