3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system"

Transkript

1

2 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen 16 Herkules ÅRSREGNSKAP 18 Årsberetning 25 Resultatregnskap 26 Balanse 27 Kontantstrømoppstilling 28 Noter 40 Revisjonsberetning EIENDOMMER 41 Eiendomsoversikt 42 Kjøpesentre 45 Andre eiendommer ENGLISH SUMMARY 50 Key figures 51 About The Sektor Group 52 Sektor Real Estate UAB 53 Ansatte 54 Adresser

3 Sektor: Her er vi

4 Sektor i tall Utviklingsprosjekter 1 Lundekroken 2 IT Fornebu 3 Helsfyr Atrium 4 Kolbotn Torg 5 Hønefoss Senteret 6 Voss Fjellandsby 7 Kilden 8 Sjøfront Handelssenter 9 Handelsbyen Herkules 10 Sektor Real Estate Eiendommer 11 Hagaløkkveien 7 12 Skøyen Atrium 13 Enebakkveien Kakkelovnskroken 3 15 Brådalsstubben Haakon VII gate 25 Kjøpesentre 17 Trekanten Senter 18 NAF-huset 19 Østbanehallen 20 Bryn Senter 21 Liertoppen 22 Hønefoss Senteret 23 Kongssenteret 24 Kremmertorget 25 Strandtorget kjøpesenter 26 Solsiden 27 Kilden Kjøpesenter 28 Stoa Senter 29 Handelsbyen Herkules 30 Lietorvet 31 PP-senteret 32 Tønsberg Torv 33 Storbyen 34 Stopp Tune Leieinntekter Mill. kr Samlet areal Kjøpesentre kvm Igangsatte utviklingsprosjekter kvm Litauen 10 Andre eiendommer kvm Samlet areal: kvm

5 Høydepunkter 2006 Januar Februar Mars April Byggestart på utvidelse av Handelsbyen Herkules i Skien og Kolbotn Torg i Oppegård. Overlevering av første boligbyggetrinn på Kolbotn Torg omfattende 53 leiligheter og salgsstart på neste trinn omfattende 64 leiligheter. Arbeidene med utvidelse av Kilden Kjøpesenter i Stavanger påbegynnes. Salg av PP-senteret i Porsgrunn, Stoa Senter i Arendal og Tønsberg Torv gjennom etablering av Salto Eiendom AS. Mai Juli August Salg av aksjene i Kongsberg Utvikling AS til Salto Eiendom AS. Salg av Rabekkgata 9 i Moss. 110 leiligheter i Lundekroken i Asker legges ut for salg. Utvidelse av Hønefoss Senteret blir igangsatt. Oktober November Desember Kjøp av 50 % andel i Heiane Storsenter AS et utbyggingsselskap for nytt senter på Stord. Calle Evenrud på Storbyen i Sarpsborg tildeles prisen Årets driftsleder av NCCS. Kjøp av Ulefossveien 38 i Skien. Kjøp av 50,1 % av aksjene i Nordre Jarlsberg Brygge AS et utbyggingsselskap for ny fjordlandsby i Sande kommune i Vestfold.

6 2 SEKTOR GRUPPEN Sektor Gruppen eier, utvikler og forvalter kjøpe sentre og eiendomsprosjekter, alene eller i partner skap med andre selskaper. Gruppens overordnede mål er å være fremst på utvikling, forvaltning og drift av eiendommer og kjøpesentre i Norge på bakgrunn av kunnskap, kompetanse og stordriftsfordeler, med mål om optimal verdiskapning. Sektor Gruppen er delt i to selskaper; Sektor EiendomsPartner AS og Sektor Eiendoms Utvikling AS. Sektor EiendomsPartner AS planlegger og deltar i utviklingsprosjekter som gir rom for å skape synergi mellom ulike miljøer. I korte trekk Hovedeiendom: Kontoreiendommen Skøyen Atrium i Oslo. Utleieareal kvm inkl parkering. Leieinntekt 50 mill.kr. Under utbygging: Lundekroken Bolig og Næring på Billingstad, Asker. 110 leiligheter, kvm handels- og parkeringsarealer. Under utvikling: Helsfyr Atrium, kvm kontor med parkering. Nordre Jarlsberg Brygge, 270 mål til leiligheter, næringsarealer, hotell og båtplasser i Sande kommune. Sjøfront Utvikling. Tomteområde ved Kristiansand jernbanestasjon til handelshus, bygarasje og 240 boliger. Voss Fjellandsby, Reiselivsdestinasjon under utvikling i Myrkdalen på Voss med fritidsboliger, senterbygg og 4 skitrekk. Utlandet: Sektor Real Estate i Vilnius, Litauen, kjøper tomter for utvikling og salg til markedet. Sektor EiendomsUtvikling AS er et rendyrket kjøpesenterselskap som utvikler, forvalter og drifter kjøpesentre, med mål om å skape vekst for leietakerne og positive kjøpsopplevelser for kundene. I korte trekk Antall kjøpesentre / handelseiendommer: Eier, utvikler og forvalter 22 kjøpesentre hvorav ni sentre er blant de 60 største i Norge. Samlet totalareal er på kvm. Senteromsetning: Våre leietakere solgte varer og tjenester for 8.9 milliarder (6.6 mrd i egeneide, opp 5.4 % fra 2005 (3.3 % i egeneide sentre). Antall ansatte; Totalt 65, hvorav 23 på hovedkontoret og 42 ute på sentrene. Under utvikling: Selskapet har for tiden 8 utviklingsprosjekter som gir oss store utvidelser i Kolbotn, Skien, Hønefoss, Stord, Kongsberg, Asker, Stavanger og Trondheim.

7 SEKTOR GRUPPEN 3 Hovedtall (Kronebeløp i millioner kroner) Note INNTJENING Leieinntekter Andre driftsinntekter Salgsgevinster Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat KONTANTSTRØM OG INVESTERINGER Kontantstrøm fra ordinær drift 1 184,7 177, Kontantstrøm etter skatt 2 193,0 130, Investeringer Salg BALANSE OG LIKVIDITET Bokført totalkapital Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel 33 % 35 % 34 % 32 % Langsiktig rentebærende gjeld Likviditetsreserve EIENDOM 3 Brutto areal (m 2 ) Utleibart areal, eksl. parkering (m 2 ) Brutto leieinntektsnivå 4 400,0 414,7 394,9 413,9 Vektet gj.v. leietid (år) 3,2 3,6 3,8 4,1 Verdibasert ledighet 5 2,1 % 2,0 % 2,5 % 4,2 % Vekst i kjøpesenteromsetning 3,1 % 6,7 % 5,1 % 7,7 % Vekst i brutto leieinntektsnivå -3,5 % 5,0 % -4,6 % 1) Kontantstrøm fra ordinær drift: Resultat før skattekostnad korrigert for gevinster/tap, rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt. 2) Kontantstrøm etter skatt: Resultat før skattekostnad korrigert for poster uten kontanteffekt, fratrukket betalbar skatt. 3) Eiendom: Omfatter kun eiendommer hvor leieinntektene konsolideres i eget regnskap. 4) Brutto leieinntektsnivå: Årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Verdibasert ledighet: Antatt leieverdi av ledige arealer / brutto leieinntektsnivå.

8 4 SEKTOR EIENDOMSPARTNER AS ADM. DIREKTØR HAR ORDET Langsiktig og lønnsomt Vi er få medarbeidere, spesialisert på store utviklingsprosjekter. Langsiktighet og samarbeid er vår styrke. Strategien er å trekke veksler på eksterne miljøer og erfaringer gjennom bevisst partnerskap. På den måten blir prosjektene flere, og resultatene bedre, tror vi. Vår erfaring er at effektiviteten gjerne blir bedre med større og mer omfattende utviklingsprosjekter, enn med små. Store områder stiller krav til helhet og god synergi mellom bolig, handel og næring for å skape levende miljøer, hele døgnet. Å utvikle byer og miljøer er langt mer spennende enn å utvikle enkeltstående bygg. Fjellandsby på Voss Det som kanskje skiller oss fra andre eiendomsutviklere er at vi leter etter prosjektidéer i bred skala, og lever oss inn i dem vi velger med visjonære, men realistiske mål. Vi har til en hver tid mellom to til fire store prosjekter i arbeid. Beslutningene tar vi på grunnlag av størrelse, langtidshorisont og beliggenhet. Voss Fjellandsby er et godt eksempel. I 1999 var området preget av fraflytting. I dag er Myrkdalen i ferd med å bli en ny reiselivsdestinasjon med hytter og leiligheter tilpasset den mektige naturen. Vi planlegger et komplett alpinanlegg, en landsbykjerne med butikker og spisesteder, og opplevelsestilbud, sommer som vinter. Første fase av en større plan er under planlegging, og interessen er enorm. Fjordby og knutepunkt Sande kan bli den syvende Vestfold-byen. I fjor kjøpte vi 50,1 prosent av prosjektet Nordre Jarlsberg Brygge AS i Sande, en hel liten fjordlandsby med boliger, hoteller, næring og båtplasser. Salget av de første boligene starter i 2007, og vi tar sikte på at området er ferdig utviklet om år. Byer er i stadig endring. Euroterminalen i Kristiansand er et kollektivt knutepunkt midt i sentrum som krever løsninger for infrastruktur, ny terminal, handelshus og boliger. Utviklingen skjer i samarbeid med ROM Eiendom i regi av et felles selskap, Sjøfront Utvikling AS. Vi ønsker å knytte handelshuset sammen med Markensgate som et ledd i å styrke handelstilbudet som er viktig for bykjernen. Vi benytter kompetansen i Sektor EiendomsUtvikling AS for å utvikle handelshuset. Satser i Litauen Vi er majoritetseier i bolig- og næringsprosjektet Lundekroken på Billingstad utenfor Oslo som er nær fulltegnet to år før ferdigstillelse. Kontorbygget Skøyen Atrium i Oslo er grunnsteinen i Sektor EiendomsPartner AS med årlige leieinntekter på over femti millioner kroner. Eiendommen reguleres for en utvidelse på tjue tusen kvadratmeter. Eierskapet gir oss verdifull detaljkunnskap om utvikling og drift av moderne kontorbygg. I Vilnius, Litauen, er 40 leiligheter overlevert i Gjennom selskapet Sektor Real Estate UAB satser vi videre i Baltikum med bygging av 64 nye leiligheter i gamlebyen. I tillegg har vi kjøpt oss inn i to nye utviklingsprosjekter. Vår filosofi er å tenke helhetlig, utarbeide gode planer som tilfører verdier og skape resultater. Virksomheten vår er basert på å løse utfordringer der andre ser problemer, og da handler det først og fremst om erfaring, troverdighet og kreativitet.

9 «Vi lever oss inn i prosjektideer med visjonære, men realistiske mål» Egil Svoren, Adm. direktør SEKTOR EIENDOMSPARTNER

10 6 SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS ADM. DIREKTØR HAR ORDET Drift er ferskvare Aldri tidligere har vi hatt flere utviklingsprosjekter i gang samtidig. Verdien av utbyggingen nærmer seg to milliarder kroner. Samtidig var fjoråret tidenes beste driftsår, med et resultat før skatt på 190 millioner kroner, og en vekst i senteromsetningen på 5,3 prosent. En viktig forutsetning for å utvikle og drifte et kjøpesenter er å være forutseende, bransjeorientert og kvalitetsbevisst. Hvert senter har derfor et eget team som består av en ansvarlig eiendomssjef, en driftssjef og en senterleder med et profesjonelt forhold til bransjeutvikling, konsept, miljø og trender. Sentrenes miks av bransjer og varer er helt avgjørende for omsetning og vekst. Andre suksesskriterier er tilgjengelighet og service. Vi vil at kundene skal oppleve sentrene våre som trygge, rene og trivelige. Sektors sjekkpunktprogram sikrer et kontinuerlig kvalitetsnivå som vi er stolte av, og gevinsten tilfaller leietakerne og kundene. Et senter blir aldri helt ferdig. Det må stadig skje forbedringer som tilfredsstiller forbrukernes ønsker og behov for opplevelser. Sentrene må speile forbrukerne, og det stiller store krav til oss som utviklere. Vi følger omsetningsutviklingen tett i hver eneste butikk. Service og opplæring av butikkansatte med vekt på kjøpsmønstre og kryssalg er et høyt prioritert tiltak, og en viktig del av Sjekkpunkt Sektor. Vi er lagspillere med leietakerne, og løsningsorienterte i forhold til etablering, utvikling og endring. Mange av leietakerne er kjeder som vi stadig møter igjen. Flere nye sentre Kolbotn Torg blir et nytt senter. Ved årsskiftet var nesten 90 prosent av arealene leid ut, et halvt år før åpningen. Herkules i Skien, Kilden i Stavanger og Stortorvet i Kongsberg bygges ut og forbedres, med gjenåpning i løpet av året. Ombyggingen av Hønefoss Senteret er ferdig høsten Utfordringene i byggeperioden er mange, men viktigst er sikring av byggeplasser, detaljprosjektering av konsept og kommunikasjon, og kontrakter med riktige leietakere. I 2006 signerte vi avtaler for nærmere femti tusen kvadratmeter arealer, i seg selv en omfattende og krevende oppgave. I fjor ble vi aktiv medeier av prosjektet Heiane Storsenter på Stord som blir et av Sunnhordlands største kjøpesentre på vel tjueto tusen kvadratmeter. Senteret har et kundepotensial på mer enn førti tusen vestlendinger. Heiane er et detalj- og storhandelssentrum, med tunge aktører innen elektro, møbel og matvarer på plass som leietakere. Nytt kjøpesentermarked Salto Eiendom AS er et nytt, rendyrket kjøpesenterselskap med fokus på frittstående små og mellomstore kjøpesentre. Satsingen representerer et marked som få har sett muligheter i tidligere. Med en eierandel på 34 prosent er vi aktivt med på å utvikle Salto sammen med AVA Eiendom AS. Solide resultater Fjoråret var det beste i Sektor EiendomsUtvikling AS historie. Resultatet ble 190 millioner før skatt, med en vekst i senteromsetningen på 5,3 prosent til tross for betydelig byggeaktivitet i eksisterende sentre. Blant suksesskriteriene trekker vi gjerne frem en stabil stab med erfaring, bransjekunnskap og en genuin interesse for utvikling og senterdrift. Sammen med investeringsvillige og langsiktige eiere skaper vi gode resultater. Vår stil er lett, uformell og løsningsorientert, og våre folk har ekte glød og stå på vilje. Det er vel verdt å ta godt vare på.

11 SEKTOR GRUPPEN 7 «Det må stadig skje forbedringer som tilfredsstiller forbrukernes ønsker og behov for opplevelser» Eirik Thrygg Adm. direktør SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING

12 8 SEKTOR GRUPPEN Kompetanse satt i system Kompetanse er summen av kunnskap, erfaring og evnen til å se behov og fremtidige løsninger. Vi har satt erfaringene våre i system, og fått virkningsfulle verktøy for utvikling, drift og kvalitetssikring. Sjekkpunkt Sektor er vårt strategiske instrument for lønnsom utvikling og drift av kjøpesentrene, forteller Marianne Mazarino Håkonsen, en av ni engasjerte eiendomssjefer hos Sektor EiendomsUtvikling AS. Sjekkpunktene skal være vår huskeliste. De er systematisert for å bedre senterets bransjemiks,kvalitetssikre infrastrukturen rundt sentret, sørge for trygge, rene og ryddige fellesarealer, øke servicenivået og kunnskapen om sentret, og gjennomføre nødvendige, årlige kundeundersøkelser. Flere grunner til systematisering Vi har fått et taktskifte med yngre ledere for butikkjedene som etterspør bedre dokumentasjon, og analyser av omsetningstall og verdier knyttet til hvert enkelt kjøpesenter. Et viktig poeng med Sjekkpunkt Sektor er å skaffe verktøy som forenkler hverdagen og styringen, og gjøre senterlederne synlig i landskapet. Ting går aldri helt av seg selv, og mye hviler på menneskelige faktorer. Profesjonell senterdrift tiltrekker dyktige leietakere, i likhet med beliggenhet og kundegrunnlag. Siden konkurransen øker, er utvikling og forbedring av kjøpesentrene en kontinuerlig prosess som krever tid til planlegging og gjennomføring av tiltak, delvis på bakgrunn av resultater, undersøkelser og behov vi selv opplever, forklarer eiendomssjefen. Kunnskap gir bedre service Mer informasjon til butikkansatte gir bedre kunnskap og ferdigheter, og skaper riktige holdninger, mener Håkonsen. Samtidig krever knapphet på tid og krav til objektivitet at butikkopplevelser baseres på fakta og ikke synsing. Derfor setter vi opplæring og service i system. Servicemålinger er et av kontrollpunktene i Sjekkpunkt Sektor. Grunnleggende kunnskap og graden av service blir vurdert gjennom Mystery Shopping med testkjøpere som knytter ni observasjonspunkter til hva som kan forventes. Testen skiller mellom selvbetjeningsbutikker og faghandel, og som regel er resultatet hyggelig lesing for butikksjefene. Analysen er tilgjengelig for butikker som ønsker en grundigere gjennomgang. Senterhåndboken og en ny guide til bedre kundeopplevelser er blant tiltak som skal øke servicenivået, og en gang hvert år gjennomføres en årlig evaluering for hvordan kundene oppfatter sentrene. Selv om vi er gode på å sette utvikling og drift i system, kan vi ikke sitte stille og vente på resultatene, sier eiendomssjefen ettertrykkelig. Den optimale suksessfaktoren er å være i prosessen, hele tiden.

13 SEKTOR GRUPPEN 9 Sjekkpunktene Målet er størst mulig omsetning i sentrene. Verktøyet er Sjekkpunkt Sektor. De viktigste punktene i sjekklisten er: Bransjemiks er viktig for kundens valg av senter Tilgjengelighet sikrer god infrastruktur, parkering, skilting og åpningstider Fellesarealer har regler for kommersiell bruk Senteret skal være trygt, rent og ryddig Medarbeidere skal ha gode senterkunnskaper Serviceopplæring øker mersalget for alle Egen annonsebank for å sikre en rød tråd i markedsføringen Årlige kundeundersøkelser skjerper konkurransen Kundetrender Tre faktorer avgjør hvilket senter kunden velger å handle i; Sammensetning av bransjer og varer, mangfold og tilgjengelighet. Service er ikke blant de viktigste faktorene som avgjør hvor kundene velger å handle. Det blir likevel lagt godt merke til om kunden ikke opplever forventet service. Dagens 12-åringer blir nye, sterke kunder. 11-åringene har allerede god trening i shopping. Utfordringen fremover blir å tilpasse konsepter til nye målgrupper. Kundene er ikke like lojale som før. Få melder tilbake om misnøye. I stedet velger de å ikke komme tilbake. Kjøpesentrene står for 33 prosent av all detaljhandel i Norge. Det vil stille fremtidige krav til oss som betydelig aktør. Bevisste kunder gjør at kunnskap om fair trade produkter, norsk design, miljø og produktmerking kan bli et viktig konkurransefortrinn. Det er viktig å lytte til kunder og grupperinger. Det forventes at vi evner å svare. Mediemarkedet er mer fragmentert, og sammensetningen av kommunikasjonskanaler blir vanskeligere. Nøkkelen er å vite hvordan sluttbruker helst vil samtale med oss. Sisteledds markedsføring i kjøpesenteret kan bli en lønnsom kanal. Påvirkning nær kjøpspunktet blir stadig viktigere fordi forbrukerne planlegger langt færre innkjøp. Vi har allerede registrert at denne typen markedsføring har en positiv effekt på omsetningen.

14 10 PROSJEKT NEDRE ELVEHAVN Nedre Elvehavn i Trondheim er et område med sterke tradisjoner innen verkstedindustri og skipsbygging. Opprinnelige var utbyggingen av det 160 måls store området delt inn i tretten forretningsmessige prosjekter, totalt nærmere kvadratmeter. Det første store prosjektet ble realisert i 2000, med til sammen kvadratmeter butikker, restauranter og kontorer. Byggesummen var svimlende 460 millioner kroner. Sektor EiendomsPartner AS så hvilke muligheter som lå i verkstedsområdet, og kjøpte seg inn. Samtidig fikk selskapet opsjon på halvparten av eierandelen i tre andre selskaper i området. I dag har Sektor Gruppen solgt seg ut som eier. Sektor Eiendoms- Utvikling AS har stått for den kommersielle utviklingen av Solsiden senter. Selskapet har 20 års leiekontrakt for drift av senteret som uten tvil ligger i et av Trondheims mest attraktive og besøkte områder. Jarle Lysklett er administrerende direktør i Nedre Elvehavn, og ansvarlig for utviklingen av en helt ny bydel i Trondheim. Utviklingsprosjektet er realisert i godt samarbeid med Sektor EiendomsPartner AS. Kompetansen i selskapet på utvikling, utbygging og senterdrift har betydd mye for de gode resultatene, spesielt i forbindelse med en umiddelbar utvidelse av kjøpesenteret på 6000 kvadratmeter med glassbro fra det eksisterende til det nye kjøpesentret. Idéen til utvidelsen kom fra Sektor EiendomsPartner AS, og viste seg å være strategisk riktig. Solsiden er nå det største senteret i Trondheim sentrum, med en ukeomsetning som ligger noen millioner kroner over Trondheim Torg. Det som først og fremst kjennetegner Sektor Gruppen er den seriøse og etiske normen for forretningsdrift selskapet praktiserer. Sektor EiendomsPartner AS har bidratt til å realisere visjonen til Nedre Elvehavn om å skape et sted der folk kan bo, arbeide og nyte livet i maritime omgivelser. Området har fått en ny type intelligensindustri, sosial infrastruktur som knytter den gamle bydelen til den nye, service, handel og ikke minst boliger. Bydelen er full av liv, tjuefire timer i døgnet. I prosessen var det uhyre liten uenighet mellom partene. Det er nesten enestående, men samtidig en stor fordel når investeringene handler om en milliard kroner. Sektor kan prosjektering og drift av store forretningsbygg. Bidraget fra Sektor EiendomsUtvikling AS som fortsatt drifter kjøpesenteret og parkeringsområdet i Nedre Elvehavn har vært verdifullt og fint, med god inntjening og glitrende resultater.

15 JARLE LYSKLETT PROSJEKTROLLE Adm. direktør SAMARBEIDSPARTNER SIDEN september 1999 NEDRE ELVEHAVN TRONDHEIM KJØPESENTER: kvm ÅPNINGSÅR: 2000 OMSETNING: ca 500 mill. RESTAURANTER: kvm HOTELL: kvm KONTORER: kvm PARKERING: kvm

16 12 PROSJEKT SJØFRONT UTVIKLING Kristiansand sentrum ligger i vannkanten, men i dag er det lite aktivitet i området nærmest sjøen. ROM Eiendom AS eier tomtearealene som danner sentrum for kollektivtrafikken i byen og fergetrafikken fra kontinentet. Arealene er det viktigste knutepunktet for reisende med tog, buss, drosje og båt. Når en ny terminal står klar, vil den være den eneste i sitt slag i Norge. Sammen med Sektor EiendomsPartner AS har ROM Eiendom AS stiftet selskapet Sjøfront Utvikling AS som skal lede arbeidet med byggingen av et nytt kjøpesenter på kvadratmeter i tilknytning til den nye fellesterminalen. 240 boliger ligger også i planene. Pål Berger er administrerende direktør i ROM Eiendom AS. Samarbeidet med Sektor EiendomsPartner AS startet i 2005 etter en konkurranse der de største aktørene i landet på senterutvikling var inne til vurdering. Vi søkte etter en kompetent og solid samarbeidspartner som kunne utvikle og realisere planer for et kjøpesenter, kontorer, boliger og muligens hotell ved sjøsiden i Kristiansand. Sektor var nettopp ferdig med utviklingen av Nedre Elvehavn i Trondheim, et nokså parallelt prosjekt som vårt. En avgjørende årsak til at Sektor ble valgt var fordi selskapet fremstår med personer som både er erfarne, troverdige og kompetente. Det forsterket ønsket om å samarbeide med selskapet. Vårt inntrykk er at Sektor har høy fagkunnskap og fokus på etterrettelighet. De kan kjøpesenter, har god erfaring på kontor- og boligutvikling og solid gjennomføringskompetanse som i sum åpner for en attraktiv samarbeidsform. Med prosjekthorisonter fra fem til ti år, er det viktig med god samarbeidsevne og en forretningsetikk som er forenlig med våre verdier, og der svarer Sektor godt. Dette er meget profesjonelle og gode folk, i alle linjer. Soliditet og evne til å stå i motgang er andre viktige elementer. I tillegg scorer Sektor høyt på sin bedriftskultur. Sjøfront er et stort utviklingsprosjekt som vil forme og sette sitt preg på byen Kristiansand i fremtiden. Prosjektet har lang horisont, og underveis er det nødvendig med viktige, politiske avklaringer. Vi har satt sammen et team med to personer fra Sektor og to fra ROM til å fronte prosjektet mot premissgiverne i kommunen. En av de viktigste kvalitetene et team må ha i prosjekter som dette, er politisk teft, god forståelse for hvordan planer og fremdrift presenteres for politikerer og fagetater i kommunen, men også evnen til å kommunisere planene ut mot publikum og media. Poenget blir å formidle, forstå og skape trygghet rundt utviklings prosjektet. Sektor har det løpende operative prosjekt ansvaret for Sjøfront. Et likestilt styre følger utviklingen tett.

17 SEKTOR GRUPPEN 13 PÅL BERGER PROSJEKTROLLE Styreleder SAMARBEIDSPARTNER SIDEN 2005 «Sitat» SJØFRONT KRISTIANSAND HANDEL: kvm EST. OMSETNING: ca 600 mill. BOLIGER: kvm PARKERING: kvm STATUS: Under regulering ANTATT BYGGESTART: 2008

18 14 LEIETAKER VARNER-GRUPPEN Varner-Gruppen er den største aktøren innen tekstilhandel i Norge, med mer enn 1000 butikker og til sammen ti kjedekonsepter. Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings og Vivikes er blant de største. Siste tilskudd på stammen er kjeden «WOW by Bik Bok» som retter seg mot unge jenter, og det svenske storbykonseptet Solo som Varner-Gruppen overtok i februar Konsernet har forretninger i hele Norden, i Latvia og Polen, og i Tyskland og England. Ved utgangen av fjoråret var antall butikker utenfor landegrensen passert fem hundre. De siste årene er det i snitt etablert 86 nye butikker hvert år i og utenfor Norge. Gjennom årene har Varner-Gruppen bygget opp betydelig kompetanse på internasjonal kjededrift og detaljhandel av klær. Det har resultert i solid vekst, spesielt i det nordiske markedet. Konsernet har også en betydelig eiendomsmasse og aksjeportefølje. utfordringene våre. Vi samarbeider gjerne i saker som handler om å finne nye løsninger på lokalene, oppussing, tilpassing til fellesarealer, fasadespørsmål og butikkstørrelser. Kontakten vi har går med andre ord ut på å tenke arealkreativt sammen, i en likestilt form. Det som først og fremst kjennetegner Sektor er stor grad av imøtekommenhet og gode, konstruktive løsninger. Vi har våre egne systemer og rutiner for butikkdrift i kjedene, og er derfor mindre engasjert i sentrale evalueringstiltak for å øke kvalitetsnivået i sentrene. Men vi ser hvilken innsats Sektor gjør for å skape utvikling, mersalg og gode møteplasser. Frank Lehne er etableringsansvarlig i Varner-Gruppen med ansvar for en fellesfunksjon som håndterer leiekontrakter, utvikling og bygging av butikker. Sektor EiendomsUtvikling er en god samarbeidspartner for oss. Vi har ofte kontakt med eiendomssjefene, og opplever at de er dyktige til å lytte, og raske til å se

19 SEKTOR GRUPPEN 15 FRANK LEHNE PROSJEKTROLLE Etableringsansvarlig INVOLVERT SIDEN september 2004 «Sitat»

20 16 PROSJEKT HERKULES Utbyggingen av Herkules i Skien er blant de største satsingene til Sektor, regnet i areal. Senteret dekker hele Grenlands-regionen, med rundt mennesker. Når Herkules åpner igjen i november 2007, har senteret kvadratmeter med nyoppussede butikker, legesenter, tannlege og treningssenter. Forventet omsetning blir godt over 1 milliard kroner. Området er delt i tre med kjøpesenter, storhandelspark og inntil 300 boliger. Veisystemet oppgraderes. Det blir turveier rundt Hjellevannet, og en ny bro som gjør det lettvint å spasere inn til Skien sentrum. Store områder som er asfaltert i dag blir parkområder. Michael Bowe er arkitekt og medeier i AMB Arkitekter AS: Vi har kjent Sektor og folkene der i mange år allerede. Vi var samarbeidspartnere på Sjøsiden i Horten, Strandtorget i Lillehammer og Kongssenteret i Kongsvinger som har en viss parallell til Herkules i Skien. Folkene hos Sektor er dyktige fagpersoner. Hvis jeg skal fremheve noe helt spesielt ved Sektor-kulturen, må det bli ydmykhet i forhold til oppdrag og oppgaver. Hos Sektor er langsiktighet et poeng. Det henger sammen med tankegangen i bedriftskulturen. Staben er i snitt unge, både i alder og sinn, men på samme tid visjonær. Ulemper og problemstillinger blir fort til fordeler hos Sektor, og det er et klart fortrinn. Sektor var først i Norge til å få kleskjeden Zara inn som leietaker på Kolbotn. Magefølelsen min sier at det har noe med ydmykheten å gjøre. Sektor har omtrent like lang erfaring på utvikling av kjøpesentre som AMB. Derfor ser vi at prosessene går lettere med Sektor. Vi tenker logisk og likt sammen. Sektor EiendomsUtvikling er også dyktige på å kjøre prosesser med kommunen når det gjelder krav og ønsker, i full respekt for hva som tjener området best. Entusiasmen for kjøpesenter utvikling er dyp og ekte i selskapet. Å utvikle et kjøpesenter er noe helt annet enn å utvikle et kontorbygg. Det krever mer spesialkunnskap, både fra arkitekt og prosjektstyrer. Kjøpesentre er dynamiske. Mens kontor bygninger skal vare i 50 til 60 år, er kjøpesentre i stadig endring. Utvikling av kjøpesentre betyr at svaret aldri er helt gitt.

21 SEKTOR GRUPPEN 17 MICHAEL BOWE PROSJEKTROLLE Arkitekt INVOLVERT SIDEN 1997 «Sitat» HERKULES SKIEN AREAL: kvm ÅPNINGSÅR: oktober 2007 OMSETNING: 1 milliard kr. (kalk.) BUTIKKER: 100 KUNDEMARKED: mennesker

22 18 SEKTOR GRUPPEN Årsberetning ble nok et godt år for Sektor Gruppen, preget av høykonjunktur i norsk økonomi. Gode markedsforhold og fortsatt lavt rentenivå har resultert i lav arealledighet, stigende leienivåer og lave finanskostnader. Videre har konsernet opprettholdt et høyt aktivitetsnivå på utvikling av nye eiendomsprosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre. Virksomhet Selskapet har forretningsadresse i Oslo, og har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Virksomheten er i hovedsak rettet mot det norske markedet. Sektor Gruppen AS er morselskap i gruppen, mens den forretningsmessige virksomheten er organisert i to operative enheter gjennom datterselskapene Sektor EiendomsPartner AS og Sektor EiendomsUtvikling AS. Sektor EiendomsPartner AS fokuser på større utviklingsprosjekter hvor strategien er utvikling og salg, enten i egen regi eller i samarbeid med andre. Selskapet er også engasjert med 80 % eierandel i et eiendomsutviklingsselskap i Litauen. Sektor EiendomsUtvikling AS strategi er å være en ledende og rendyrket aktør innen utvikling og forvaltning av kjøpesentre og handelseiendommer. Ved årsskiftet eide og forvaltet selskapet totalt 24 handelseiendommer med brutto omsetningsnivå på ca. 9,5 milliarder kroner. Investeringer og salg 2006 ble nok et rekordår i markedet for kjøp og salg av næringseiendom, både volum- og prismessig. Stor investeringslyst og økende vilje til å ta risiko i kombinasjon med forventninger om stigende leiepriser bidro til at yielden holdt seg lav til tross for stigende rentenivåer. Konsernet har derfor, som i foregående år, vært tilbakeholden med erverv av nye eiendommer og heller fokusert på salg av eiendom og utvikling av nye prosjekter. Konsernet har i løpet av året avhendet eiendom og aksjer for kr 300,5 mill med samlet regnskapsmessig gevinst på kr 54,2 mill: Den største transaksjonen ble gjennomført i april ved etablering av Salto Eiendom AS på 50/50 basis i samarbeid med AVA Invest AS. Salto Eiendom AS skal være et rendyrket kjøpesenterselskap med fokus på små- og mellomstore kjøpesentre. I tråd med denne strategien ble tre mindre kjøpesentre i konsernet lagt inn i Salto Eiendom AS, som også ervervet konsernets og AVAs aksjeposter i Kongsberg Utvikling AS (et selskap som eier flere handelseiendommer i Kongsberg). I løpet av året gjennomførte Salto Eiendom AS flere kapitalforhøyelser og kjøpte seg opp til 50,2 % eierandel i Kongsberg Utvikling AS. Konsernets eierandel i Salto Eiendom AS pr utgjør 33,3 %. I juli avhendet konsernet også et mindre lager-/kontorbygg, Rabekkgata 9 i Moss. Kolbotn Torg i Oppegård kommune er det største prosjektet som konsernet har under utbygging. Prosjektet med en total investeringsramme på over kr 900 mill omfatter kjøp og bygging av ca kvm handel, bolig og parkering. Av totalt 215 boliger ble første byggetrinn på 53 boliger overlevert i januar Andre byggetrinn på 64 boliger er tilnærmet utsolgt. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i flere trinn i løpet av Pr var prosjektet eiet på 50/50 basis i samarbeid med PEAB Bolig AS, men etter årsskiftet har konsernet kjøpt ut PEAB. Et annet stort prosjekt under utvikling er Sjøfront Utvikling

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

INNHOLD. I ekte Sektorånd...1 Organisasjonen...2 Hovedtall...3 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling...4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner...

INNHOLD. I ekte Sektorånd...1 Organisasjonen...2 Hovedtall...3 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling...4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner... Sektor Gruppen Årsrapport 2007 INNHOLD I ekte Sektorånd...1 Organisasjonen...2 Hovedtall...3 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling...4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner...5 Årsregnskap: Årsberetning...6

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Brusenteret. Utleie Prospekt

Brusenteret. Utleie Prospekt Brusenteret Utleie Prospekt Forvalter og eier av Brusenteret: ET senter med stort potensial KONTAKTPERSON FOR brusenteret: SJEKK- PUNKT SEKTOR Viktige tiltak som skal bidra til å styrke kjøpesentrenes

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer