Venator > din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring"

Transkript

1 Venator > 2007 din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

2 Innhold Introduksjon v/daglig leder Tre virksomhetsområder Vergo : Fra idé til praktisk styringsverktøy Vergo forenkler utøvelsen av internkontroll Vergo aktivitetsplan Vergo : E-læringskonsept Rådgivende tjenester Legionellakontroll Kurs og opplæring HMS Kurs og opplæring Brannvern Kursoversikt Kundereferanser Kontaktinfo

3 Litt om oss Venator as ble etablert i Gründerne er Erik Røbech, Kjell V Larsen og Billy Johansen. Gründerne som eier 92 % av aksjene, har alle fortsatt sentrale oppgaver i selskapet. Vi har nylig avsluttet selskapets tredje driftsår og er nå 11 ansatte innen rådgivning, kurs og opplæring. Vi har en sterk vekst og er stolte over våre kunder som har vist oss stor tillit. Våre rådgivere har lang og allsidig kompetanse innen fagene brann, helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Vergo er et nettbasert styringssystem for forenkling av HMS arbeidet i din virksomhet, utviklet med våre rådgiv er es fagkompetanse, sammen med flere av våre største kunder. Dette, samtidig med at vi har stor fokus på den pedagogiske delen av produktet, har gjort at Vergo har et lavt brukergrensesnitt og er et produkt som våre kunder setter stadig mer pris på. Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse, med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris. Gjennom vår kurs- og opplæringsavdeling ble HMS-Senteret kjøpt i Dermed kan vi bygge videre på mer enn 15 års erfaring innen praktisk læring. Våre mål er å forenkle hverdagen til våre kunder, gjøre hverdagen tryggere og å redusere kostnadene. Prøv oss som leverandør, vi skuffer ikke. Kjell V. Larsen Daglig leder Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse, med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris, sier Kjell V. Larsen, daglig leder i Venator. 03

4 Selskapets tre virksomhetsområder Kurs- /opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. Rådgivningstjenester Gjennomføring av risikokartlegging og analyse av bygg Internkontroll og HMS-rådgivning Etablering og revisjon av internkontrollsystemer Statusrapport med tiltaksplan og budsjettoverslag Branntekniske tjenester Kvalitetskontroll av leveranse og tjenester Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Praktiske øvelser, kurs og opplæring Kurs- /opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. Vergo det nettbaserte styringssystemet som holder orden på virksomhetens drifts- og lovpålagte dokumentasjonsbehov Avviksbehandling og historikk dokumenteres slik at leting i papirer, arkiver og dokumenter unngås. 04

5 Vergo Fra idé til praktisk styringsverktøy Det hele begynte med at tre grundere i 2001 begynte å leke med tanken om å utvikle en elektronisk brannbok. Noen måneder senere kom den første versjonen av den nettbaserte brannboken, Vergo, på markedet. En av de første eiendommene det nye systemet skulle bryne seg på, var den store eiendomsmassen til IT Fornebu Eiendom AS. Det skulle imidlertid snart vise seg at behovene var større enn bare å administrere de forskriftene som er beskrevet i brannlovgivningen. Sammen med oppdragsgivere og senere andre kunder, blant annet Linstow Eiendom AS og Storebrand Eiendom AS, ble det snart utviklet tilleggsmoduler for HMS, internkontroll og drift. Forståelsen for markedets behov har gjort Vergo til et mer brukervennlig verktøy som gjør hverdagen enklere og tryggere. Målsettingen var å utvikle et produkt som var laget på grunnlag av bransjens behov. Samtidig skulle det være så enkelt at alle aktører skulle kunne lære å bruke produktet på kort tid. En vaktmester eller en vekter kan derfor etter kort innføring gå sine inspeksjonsrunder og sende sine rapporter ved hjelp av Vergo. Med Vergo kan eier og driftsansvarlig følge med driften av bygg fra ett sted, selv om eiendommene er spredt over hele landet. Kontrollrutiner som følger lover og regler gjennomføres, og avviksmeldinger sendes umiddelbart til ansvarlige. Eventuelle avvik kan ikke slettes før mangelen er utbedret og signert. Først da går den over i historikken. Historikken fungerer for øvrig som dokumentasjon og kan i mange tilfeller fungere som et forhandlingsgrunnlag for reduksjon av forsikringspremien. I løpet av kort tid har flere bransjer, fra barnehager med fem ansatte til Storebrand Eiendom med sin eiendomsportefølje, forstått verdien av å bruke Vergo. Også miljøet blir det tatt hensyn til. Alle eiendommer har et livsløp. Material valget, ikke minst i forbindelse med den dagen en eiendom skal rehabiliteres eller saneres, vektlegges derfor i dag mer enn noen gang tidligere. Vergo gjør slutt på alle driftsansvarliges mareritt: Papirdokumentasjon som mangler. Papirer har en tendens til å bli borte, særlig ved utskifting av medarbeidere. Med Vergo blir det orden i systemet uten mange hyllemeter med papirer. Selv arkitekttegningene med spesifikasjoner ligger forsvarlig lagret. Vergo er et system som egner seg for både store og små eiendommer og virksomheter. Systemet tilpasses den enkelte virksomhet, og kompetente fagfolk bidrar med kravspesifikasjon og implementering. Det finnes en bedre måte Vergo! Vergo gjør slutt på driftsansvarliges mareritt. Dokumentasjon som sjekklister, instrukser etc. som mangler. 05

6 Vergo...forenkler utøvelsen av internkontroll Vergo fungerer i tillegg som en driftsmeldingssentral og sørger for at lovpålagte definerte oppgaver blir gjennomført og dokumentert utført. Systemet passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder, vaktmester og leietakere, samt brukers brannansvarlig, sier rådgiver Erik Røbech. Byggefasen Utbygger Vergo er et nettbasert styringsverktøy for virksomheter som ønsker å forenkle og forbedre sin internkontroll. Systemet er basert på dagens lovpålagte krav gitt gjennom gjeldende lover og forskrifter innen forvaltning, drift og vedlikehold. Kravene dekker blant annet områder som HMS, brann, legionella etc. Vergo hånd - terer alle driftsrelevante forhold i for - bindelse med byggets levetid med øvrige tekniske installasjoner. Ved hjelp av Vergo vil brukere av systemet kunne dokumentere periodiske oppgaver i gjennomføring av ettersyn, vedlikehold og kontroll for ulike fagområder i virksomheten. Intervallene er satt opp mot virksomhetens risiko, størrelse, type og art. Arkitekter Rådgivere Vergo håndterer daglige arbeidsoppgaver, avviksbehandling og samler all historikk på en enkel og effektiv måte. Tegninger, risikorapporter, krise- og beredskapsplaner, tilsynsrapporter, instrukser, prosedyrer og tillatelser gjøres enkelt tilgjengelig i systemet. Systemet passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av HMS-leder, brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder, vaktmester og leie - takere samt brukers brannansvarlig. I tillegg er systemet tildelt roller for vekter, brannvesen, vedlikeholdspartnere og andre. Aktivitetsplan I år gjennomfører Venator flere seminarer som omhandler Vergo for eksisterende og potensielle nye kunder: Måned Seminar Sted Mars: Lunsjseminar Bergen April: Lunsjseminar Stavanger Juni: Lunsjseminar Oslo September: Lunsjseminar Tromsø Oktober: Lunsjseminar Kristiansand November: Brukerseminar Oslo Ta kontakt eller se vår hjemmeside Rådgivere Myndigheter Forprosjekt Prosjektering Utførelse Ferdigstillelse Byggherre Entrepenør Leverandører 06 Lovverket legger opp til at det skal være en sammenhengende kjede med oppfyllelse av dokumentasjon fra et byggverk er på planleggingsstadiet til det er full drift med leietakere og andre.

7 Vergo e-læring E-læringskonseptet gjennom Vergo er en nettbasert, fleksibel og brukervennlig kunnskapsbasert E-læringsmodul for å teste ulike brukeres kunnskaper innen ulike fagområder, f. eks brann. Modulen er basert på teori og en tilhørende test gjennom spørsmål og ulike svaralternativer med direkte respons av resultatet til deltakeren. E-læringsmodulen passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av ulike roller som brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder og vaktmester samt brukers brannansvarlig. Modulen har en historikk og statistikkfunksjon som gir tilbakemelding på hvilke kurs som er gjennomført, hvilke grupper, hvilke deltakere og hvilket resultat. E-læringsmodulen inneholder følgende funksjoner: Lage og legge ut kundetilpassede kurs på internett Lage og legge ut kundetilpassede tester med spørsmål med ulike antall svaralternativer Tilrettelegge kurset for pålogging med eller uten brukernavn og passord avhengig av kundens behov Direkte tilbakemelding i sanntid til deltakeren på resultatet av testen Tilbakemelding med eller uten kursbevis avhengig av kundens behov Historikk og statistikk på kurs, grupper, deltakere og resultat Opplæringsmodulen kan benyttes i forkant av praktiske kurs og øvelser for å bedre standpunkt eller sjekke standpunkt, underveis for å sjekke nivå og standpunkt på kunnskapene eller avslutte en praktisk opplæring med en eller flere tester for å sjekke om målsetting etter kurset er nådd. Opplæring, for eksempel innen brann, er et viktig krav i hht. internkontrollen i branndokumentasjonen. Opplæringsmodulen gir som resultat at kunden kan dokumentere nøyaktig hva som er gjort på dette området. Disse nettbaserte kursene krever brukernavn og passord tildelt fra Venator AS. Vergo avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av krav i HMS-lovverket. Avviksbehandlingen systematiseres slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og dokumentert. Driftsfasen Forvalter Rådgivere Kontrollselskaper Ettersyn Kontroll Vedlikehold Driftsansvarlig Leietakere Vedlikeholdsselskaper 07

8 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de måtte komme på tilsyn, sier fagansvarlig brann Rune Ullerud. Sikkerhet har mange aspekter Det er mange brikker som skal på plass når det gjelder virksomhetens sikkerhetsløsninger. Uansett hvor langt du er kommet i arbeidet, kan vi gå inn i prosessen og hjelpe deg videre. For å utføre disse tjenestene har Venator erfarne og kompetente medarbeidere med allsidig relevant bakgrunn. Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de måtte komme på tilsyn. Venator AS har rådgivere med variert bakgrunn innen HMS, brannvern og lignende. Flere har blant annet bakgrunn fra praktisk brannvernarbeid ved at de har jobbet i brannvesen. Vi har også erfaring fra utførende side når det gjelder branntekniske arbeider. Venator AS innehar sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering og for kontroll av brann - teknisk utførelse. Venator AS har spesialisert seg på kompetansehevende tjenester innen sikkerhet og risikostyring. Våre tjenester omfatter oppgaver innen Helse, miljø og sikkerhet Branntekniske tjenester Forvaltning, drift og vedlikehold Tegningsproduksjon Våre leveranser omfatter følgende Helse, miljø og sikkerhet Risikoanalyser Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Beredskapsanalyser Arbeidsmiljøanalyser HMS revisjoner HMS planlegging, internkontroll og krise-/beredskapsplanlegging Forebyggende HMS arbeid Brannteknikk Brannrådgivning som fagområde består i hovedsak av to hovedområder: Eksisterende bygninger Risikovurderinger Rådgivning i forbindelse med tilsyn Utarbeidelse/revidering av branndokumentasjon. Utarbeidelse/revidering av branntekniske tegninger. Rømningsplaner Orienteringsplaner for brannvesenet Bistand i forbindelse med organisering av brannvernarbeidet Nybygg Utarbeide brannsikkerhetsstrategi ifm rammetillatelse Brannteknisk prosjektering, overordnet og/eller detaljprosjektering Brannplaner ifm bygging. 08

9 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) med fokus på drift Venator AS bistår med innsamling, maler for innsamling, kontraktsutforming fra byggherre mot entreprenør og kvalitetssikring i forbindelse med FDVdokumentasjon for nybygg og eksisterende bygg. Dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i vårt nettbaserte styrings- og dokumentasjonssystem Vergo. Våre oppgaver er som følger: Bistå med kravspesifikasjon for FDV i forbindelse med kontraktsutforming (eksempelvis krav til RIF-norm). Tegningsproduksjon Venator AS produserer tegninger på oppdrag for våre kunder. Eksempler på tegninger som kan leveres: Branntegninger Arealtegninger Leietakeroversikter Rømningsplaner Beredskapsplaner Situasjonskart Snitt og detaljer Vergo avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av krav i HMS-lovverket. Avviksbehandlingen systematiseres slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og dokumentert. Koordinere innsamling av dokumentasjon fra entreprenører, underentreprenører, leverandører, prosjekterende (arkitekt og rådgivere) osv. Kvalitetssikring av dokumentasjonen slik at bygget kan overleveres til byggherre med sikkerhet om at FDV-dokumentasjonen er i henhold til kontrakt og lover/ forskrifter. Dokumentasjonen organiseres etter TverrFaglig Merkeystem (TFM) som blant annet bygger på NS3451 (bygningsdelstabellen). Organisering og spesialtilpasning gjør at dokumentasjonen blir enkel å finne fram i for drift- og vedlikeholdspersonell. FDV-dokumentasjon som er tilrettelagt og lastet inn Vergo kan anvendes i driftsfasen uten ytterligere tilpasninger. 09

10 Legionellakontroll et fullstendig vedlikeholds- og kontrollprogram Legionellose er en alvorlig sykdom som mest sannsynlig er betydelig underrapportert, forteller Kvalitetsansvarlig i NorKjemi Dr. Scient Hanne T. Skiri. Legionella er en bakterie som finnes naturlig i ferskvann. Den vokser ved temperaturer mellom C og er farlig ved innåndning. Alle vannholdige installasjoner som sprer aerosoler (ørsmå vanndråper) skal derfor kartlegges og vurderes for potensiell risiko. Blant annet har alle dusjanlegg og kjøletårn tem p era turer som gir gode vekstvilkår for bakterier, samt produserer aerosoler som kan innåndes av mennesker. Installasjonene er videre underlagt myndighetskrav for regelmessig vedlikehold, kontroll og dokumentasjon, jf. forskrift om miljørettet helsevern og internkontrollforskriften. Spredning av legionellasmitte som følge av mangelfullt vedlikehold kan etter omstendighetene falle inn under straffelovens bestemmel - ser om uaktsom skadeforvoldelse, uaktsomt drap og drap. Både eiere og ansvarlig for driften av anleggene er ansvarlig for at innretningene driftes og vedlikeholdes forsvarlig. NorKjemi AS er en tverrfaglig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling. Vi tilbyr sammen med samarbeidspartnere et totalt vedlikeholds- og kontrollprogram for forebygging, fjerning og kontroll av Legionella. Programmet består av regelmessig ettersyn, kontroll og vedlikeholdsoppgaver for dusjanlegg, som for eksempel disse: Opplæring Sjokkoppvarming Temperaturmålinger Bakteriemålinger Rengjøring og desinfisering Avvikshåndtering Oppdatering av risikovurdering Kvalitetssikring og kontroll Loggføring Kort fortalt tilbyr NorKjemi alt som bør gjøres, kontrolleres og loggføres i forbindelse med Legionella. NorKjemi har som visjon å skape en trygg og optimal hverdag. Dette går hånd i hånd med Venator sine mål, og derfor har vi etablert et samarbeid som skal komme våre kunder til gode. Venator og NorKjemi utvikler sammen en ny modul i Vergo 2.0, som vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for de med legionellautsatte installasjoner. All loggføring og dokumentasjon vil i fremtiden bli enkelt håndtert via Vergo. Kontakt Norkjemi på tel.: eller e-post: 010

11 Kurs og opplæring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) som fagområde er omfattende og griper inn i alle deler og funksjoner i en moderne virksomhet. Fagområdene omfatter: De klassiske områdene vern mot skader og ulykker Forebygging av helsesvikt som følge av arbeidsforhold Trivsel, kommunikasjon og velvære på arbeidsplassen Ledelse og kvalitet Vern mot skader på ytre miljø og bærekraftig utnyttelse av ressurser Hovedutfordringene i dagens arbeidsliv er kanskje ikke de klassiske verneområdene, selv om disse fortsatt må vies oppmerksomhet, men de organisatoriske, psykiske og psykososiale faktorer samt en bevisst bruk av materielle ressurser. Kurs- /opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Tilegning av nødvendig kompetanse og ferdigheter til å utføre arbeidet på en sikker og effektiv måte. Kurs kan tilpasses den enkelte bedrift. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. Våre kurs er utviklet og tilrettelagt på en slik måte at kunnskap formidles gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, uttaler kursleder Kjell Kvam. 011

12 Kurs og opplæring Brannvern Kursdagene blir lagt opp med teoretisk innføring, demonstrasjoner og praktiske oppgaver i henhold til brannvernleders rolle. Vi legger vekt på praktisk opplæring i våre kurs, sier kursleder Hans Viggo Rogne. Se kurskalender side 13. Forebyggende brannvernarbeid i virksomheter krever både forståelse og kunnskaper om brann. Venator AS har lang erfaring med praktisk opplæring av både brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og andre personer med ansvar innen brann og HMS. Brannvernopplæring Våre kurs er utviklet og tilrettelagt på en slik måte at kunnskap formidles gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Målgruppen Brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og lignende. Kursene Våre kurs er lagt opp i samsvar med Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (juli 2002) og tilfredsstiller kravene til internkontroll vedrørende dokumentasjon. De ulike rollene vektlegges slik at disse vil få innføring i en praktisk metodikk for brannvernarbeidet i de ulike objekt. Kursene blir lagt opp med teoretisk innføring, demonstrasjoner og praktiske oppgaver avhengig av hvilke kurs som gjennomføres. Momenter Noe avhengig av kurstype vil følgende momenter vektlegges: Lov om brannvern og Forskrifter om systematisk helse, miljø og sikkerhet Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Særskilt brannobjekt, hvilke virksomheter har særskilte krav til brannsikring Øvrige brannobjekter Dokumentasjon av brannsikringssystem herunder kartlegging, tegninger, symboler og instrukser Branntekniske sikringstiltak og branndokumentasjon Brannmotstand, brannseksjonering, slokkeanlegg, alarmanlegg og rømningsveier Brannvernleders rolle, herunder brannvernarbeidets arbeidsmetodikk Praktiske oppgaver. Tider og mer informasjon Se kursoversikt side 13 for mer informasjon. Gå også inn på vår hjemmeside for faktaopplyninger. Forkunnskap I forbindelse med kurs, K101 grunnopplæring for brannvernleder, bør kursdeltakerne være kjent med virksomhetens sikkerhetsrutiner og instrukser. Når det gjelder K102 oppdatering for brannvernleder, bør vedkommende ha noe praktisk erfaring og ha nødvendig grunnopplæring. Kurs K103 krever ingen forkunnskaper. 012

13 Kursoversikt Kurstittel Pris pr. deltaker K101 Grunnkurs brannvernledere 4.750,- K102 Oppdatering brannvernledere 2.750,- K103 Brannvernkurs for brukers 2.750,- brannansvarlig/vaktmester/ driftspersonell K201 Grunnkurs industrivern 6.250,- personell K301 Grunnopplæring 6.250,- helse, miljø og sikkerhet (HMS) K302 HMS for ledere 4.500,- K303 Vold og trusler 3.750,- m/risikovurdering K304 Ulykke/krisehåndtering på arbeidsplass bedriftsinterne kurs Be om pris K305 Krise og beredskapsledelse 4.750,- K306 Kurs i risikovurdering 2.750,- K307 Kurs internrevisjon HMS 4.750,- K402 Brannetterforskning Trinn II ,- K501 K502 Grunnkurs Vergo bedriftsinterne kurs Oppdatering Vergo bedriftsinterne kurs For tider og lokasjoner se: Bedriftsinterne kurs på forespørsel. Alle typer kurs gjennomføres som åpne og bedriftsinterne kurs 013

14 Kundereferanser Her er noen av våre referanser innen rådgivning, kurs og opplæring samt brukere av Vergo : Alna Drift AS Arcus AS Bertel O. Steen Eiendom AS Briksdalen Eiendom AS DriftsCompagniet AS Gjensidige NOR Glitne Invest AS Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT) IT Fornebu Eiendom AS Landbruksforsikring AS Linstow Eiendom Mustad Næringspark AS Nogani Hotels Oslo kommune omsorgsbygg Oslo kommune undervisningsbygg Protector Forsikring AS Statoil Energi AS Statoil Tjelbergodden Storebrand Eiendom Telemark fylkeskommunes eiendom Terra forsikring AS Tine meierier Øst Yara ASA 014

15 Kontaktinfo Kjell V. Larsen Administrerende direktør Tel: Erik Røbech Rådgiver/salg Tel: Svein Erik Engebretsen Spesialrådgiver/Support Vergo Tel: Mats Jakobsen Key Account Manager Tel: Espen Iversen Siv.ingeniør/FDVU Tel: Rune Ullerud Fagansvarlig brann Tel: Tone Rossing Larsen Administrasjon Tel: Rolf Sveum Brannrådgiver Tel: Ingeborg Moen Teknisk tegner Tel: Hans Viggo Rogne Kursleder/branningeniør Tel: Billy Johansen Utvikler Vergo Tel: Kjell Kvam Kursleder/fagansvarlig HMS Tel: Tor Kjølberg Marketing/PR Tel:

16 Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris. Venator AS Nydalsveien 36 B 0484 Oslo Tlf.:

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no.

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no. KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no Innhold Helse, miljø

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer