Venator > din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring"

Transkript

1 Venator > 2007 din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

2 Innhold Introduksjon v/daglig leder Tre virksomhetsområder Vergo : Fra idé til praktisk styringsverktøy Vergo forenkler utøvelsen av internkontroll Vergo aktivitetsplan Vergo : E-læringskonsept Rådgivende tjenester Legionellakontroll Kurs og opplæring HMS Kurs og opplæring Brannvern Kursoversikt Kundereferanser Kontaktinfo

3 Litt om oss Venator as ble etablert i Gründerne er Erik Røbech, Kjell V Larsen og Billy Johansen. Gründerne som eier 92 % av aksjene, har alle fortsatt sentrale oppgaver i selskapet. Vi har nylig avsluttet selskapets tredje driftsår og er nå 11 ansatte innen rådgivning, kurs og opplæring. Vi har en sterk vekst og er stolte over våre kunder som har vist oss stor tillit. Våre rådgivere har lang og allsidig kompetanse innen fagene brann, helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Vergo er et nettbasert styringssystem for forenkling av HMS arbeidet i din virksomhet, utviklet med våre rådgiv er es fagkompetanse, sammen med flere av våre største kunder. Dette, samtidig med at vi har stor fokus på den pedagogiske delen av produktet, har gjort at Vergo har et lavt brukergrensesnitt og er et produkt som våre kunder setter stadig mer pris på. Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse, med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris. Gjennom vår kurs- og opplæringsavdeling ble HMS-Senteret kjøpt i Dermed kan vi bygge videre på mer enn 15 års erfaring innen praktisk læring. Våre mål er å forenkle hverdagen til våre kunder, gjøre hverdagen tryggere og å redusere kostnadene. Prøv oss som leverandør, vi skuffer ikke. Kjell V. Larsen Daglig leder Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse, med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris, sier Kjell V. Larsen, daglig leder i Venator. 03

4 Selskapets tre virksomhetsområder Kurs- /opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. Rådgivningstjenester Gjennomføring av risikokartlegging og analyse av bygg Internkontroll og HMS-rådgivning Etablering og revisjon av internkontrollsystemer Statusrapport med tiltaksplan og budsjettoverslag Branntekniske tjenester Kvalitetskontroll av leveranse og tjenester Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Praktiske øvelser, kurs og opplæring Kurs- /opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. Vergo det nettbaserte styringssystemet som holder orden på virksomhetens drifts- og lovpålagte dokumentasjonsbehov Avviksbehandling og historikk dokumenteres slik at leting i papirer, arkiver og dokumenter unngås. 04

5 Vergo Fra idé til praktisk styringsverktøy Det hele begynte med at tre grundere i 2001 begynte å leke med tanken om å utvikle en elektronisk brannbok. Noen måneder senere kom den første versjonen av den nettbaserte brannboken, Vergo, på markedet. En av de første eiendommene det nye systemet skulle bryne seg på, var den store eiendomsmassen til IT Fornebu Eiendom AS. Det skulle imidlertid snart vise seg at behovene var større enn bare å administrere de forskriftene som er beskrevet i brannlovgivningen. Sammen med oppdragsgivere og senere andre kunder, blant annet Linstow Eiendom AS og Storebrand Eiendom AS, ble det snart utviklet tilleggsmoduler for HMS, internkontroll og drift. Forståelsen for markedets behov har gjort Vergo til et mer brukervennlig verktøy som gjør hverdagen enklere og tryggere. Målsettingen var å utvikle et produkt som var laget på grunnlag av bransjens behov. Samtidig skulle det være så enkelt at alle aktører skulle kunne lære å bruke produktet på kort tid. En vaktmester eller en vekter kan derfor etter kort innføring gå sine inspeksjonsrunder og sende sine rapporter ved hjelp av Vergo. Med Vergo kan eier og driftsansvarlig følge med driften av bygg fra ett sted, selv om eiendommene er spredt over hele landet. Kontrollrutiner som følger lover og regler gjennomføres, og avviksmeldinger sendes umiddelbart til ansvarlige. Eventuelle avvik kan ikke slettes før mangelen er utbedret og signert. Først da går den over i historikken. Historikken fungerer for øvrig som dokumentasjon og kan i mange tilfeller fungere som et forhandlingsgrunnlag for reduksjon av forsikringspremien. I løpet av kort tid har flere bransjer, fra barnehager med fem ansatte til Storebrand Eiendom med sin eiendomsportefølje, forstått verdien av å bruke Vergo. Også miljøet blir det tatt hensyn til. Alle eiendommer har et livsløp. Material valget, ikke minst i forbindelse med den dagen en eiendom skal rehabiliteres eller saneres, vektlegges derfor i dag mer enn noen gang tidligere. Vergo gjør slutt på alle driftsansvarliges mareritt: Papirdokumentasjon som mangler. Papirer har en tendens til å bli borte, særlig ved utskifting av medarbeidere. Med Vergo blir det orden i systemet uten mange hyllemeter med papirer. Selv arkitekttegningene med spesifikasjoner ligger forsvarlig lagret. Vergo er et system som egner seg for både store og små eiendommer og virksomheter. Systemet tilpasses den enkelte virksomhet, og kompetente fagfolk bidrar med kravspesifikasjon og implementering. Det finnes en bedre måte Vergo! Vergo gjør slutt på driftsansvarliges mareritt. Dokumentasjon som sjekklister, instrukser etc. som mangler. 05

6 Vergo...forenkler utøvelsen av internkontroll Vergo fungerer i tillegg som en driftsmeldingssentral og sørger for at lovpålagte definerte oppgaver blir gjennomført og dokumentert utført. Systemet passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder, vaktmester og leietakere, samt brukers brannansvarlig, sier rådgiver Erik Røbech. Byggefasen Utbygger Vergo er et nettbasert styringsverktøy for virksomheter som ønsker å forenkle og forbedre sin internkontroll. Systemet er basert på dagens lovpålagte krav gitt gjennom gjeldende lover og forskrifter innen forvaltning, drift og vedlikehold. Kravene dekker blant annet områder som HMS, brann, legionella etc. Vergo hånd - terer alle driftsrelevante forhold i for - bindelse med byggets levetid med øvrige tekniske installasjoner. Ved hjelp av Vergo vil brukere av systemet kunne dokumentere periodiske oppgaver i gjennomføring av ettersyn, vedlikehold og kontroll for ulike fagområder i virksomheten. Intervallene er satt opp mot virksomhetens risiko, størrelse, type og art. Arkitekter Rådgivere Vergo håndterer daglige arbeidsoppgaver, avviksbehandling og samler all historikk på en enkel og effektiv måte. Tegninger, risikorapporter, krise- og beredskapsplaner, tilsynsrapporter, instrukser, prosedyrer og tillatelser gjøres enkelt tilgjengelig i systemet. Systemet passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av HMS-leder, brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder, vaktmester og leie - takere samt brukers brannansvarlig. I tillegg er systemet tildelt roller for vekter, brannvesen, vedlikeholdspartnere og andre. Aktivitetsplan I år gjennomfører Venator flere seminarer som omhandler Vergo for eksisterende og potensielle nye kunder: Måned Seminar Sted Mars: Lunsjseminar Bergen April: Lunsjseminar Stavanger Juni: Lunsjseminar Oslo September: Lunsjseminar Tromsø Oktober: Lunsjseminar Kristiansand November: Brukerseminar Oslo Ta kontakt eller se vår hjemmeside Rådgivere Myndigheter Forprosjekt Prosjektering Utførelse Ferdigstillelse Byggherre Entrepenør Leverandører 06 Lovverket legger opp til at det skal være en sammenhengende kjede med oppfyllelse av dokumentasjon fra et byggverk er på planleggingsstadiet til det er full drift med leietakere og andre.

7 Vergo e-læring E-læringskonseptet gjennom Vergo er en nettbasert, fleksibel og brukervennlig kunnskapsbasert E-læringsmodul for å teste ulike brukeres kunnskaper innen ulike fagområder, f. eks brann. Modulen er basert på teori og en tilhørende test gjennom spørsmål og ulike svaralternativer med direkte respons av resultatet til deltakeren. E-læringsmodulen passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av ulike roller som brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder og vaktmester samt brukers brannansvarlig. Modulen har en historikk og statistikkfunksjon som gir tilbakemelding på hvilke kurs som er gjennomført, hvilke grupper, hvilke deltakere og hvilket resultat. E-læringsmodulen inneholder følgende funksjoner: Lage og legge ut kundetilpassede kurs på internett Lage og legge ut kundetilpassede tester med spørsmål med ulike antall svaralternativer Tilrettelegge kurset for pålogging med eller uten brukernavn og passord avhengig av kundens behov Direkte tilbakemelding i sanntid til deltakeren på resultatet av testen Tilbakemelding med eller uten kursbevis avhengig av kundens behov Historikk og statistikk på kurs, grupper, deltakere og resultat Opplæringsmodulen kan benyttes i forkant av praktiske kurs og øvelser for å bedre standpunkt eller sjekke standpunkt, underveis for å sjekke nivå og standpunkt på kunnskapene eller avslutte en praktisk opplæring med en eller flere tester for å sjekke om målsetting etter kurset er nådd. Opplæring, for eksempel innen brann, er et viktig krav i hht. internkontrollen i branndokumentasjonen. Opplæringsmodulen gir som resultat at kunden kan dokumentere nøyaktig hva som er gjort på dette området. Disse nettbaserte kursene krever brukernavn og passord tildelt fra Venator AS. Vergo avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av krav i HMS-lovverket. Avviksbehandlingen systematiseres slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og dokumentert. Driftsfasen Forvalter Rådgivere Kontrollselskaper Ettersyn Kontroll Vedlikehold Driftsansvarlig Leietakere Vedlikeholdsselskaper 07

8 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de måtte komme på tilsyn, sier fagansvarlig brann Rune Ullerud. Sikkerhet har mange aspekter Det er mange brikker som skal på plass når det gjelder virksomhetens sikkerhetsløsninger. Uansett hvor langt du er kommet i arbeidet, kan vi gå inn i prosessen og hjelpe deg videre. For å utføre disse tjenestene har Venator erfarne og kompetente medarbeidere med allsidig relevant bakgrunn. Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de måtte komme på tilsyn. Venator AS har rådgivere med variert bakgrunn innen HMS, brannvern og lignende. Flere har blant annet bakgrunn fra praktisk brannvernarbeid ved at de har jobbet i brannvesen. Vi har også erfaring fra utførende side når det gjelder branntekniske arbeider. Venator AS innehar sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering og for kontroll av brann - teknisk utførelse. Venator AS har spesialisert seg på kompetansehevende tjenester innen sikkerhet og risikostyring. Våre tjenester omfatter oppgaver innen Helse, miljø og sikkerhet Branntekniske tjenester Forvaltning, drift og vedlikehold Tegningsproduksjon Våre leveranser omfatter følgende Helse, miljø og sikkerhet Risikoanalyser Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Beredskapsanalyser Arbeidsmiljøanalyser HMS revisjoner HMS planlegging, internkontroll og krise-/beredskapsplanlegging Forebyggende HMS arbeid Brannteknikk Brannrådgivning som fagområde består i hovedsak av to hovedområder: Eksisterende bygninger Risikovurderinger Rådgivning i forbindelse med tilsyn Utarbeidelse/revidering av branndokumentasjon. Utarbeidelse/revidering av branntekniske tegninger. Rømningsplaner Orienteringsplaner for brannvesenet Bistand i forbindelse med organisering av brannvernarbeidet Nybygg Utarbeide brannsikkerhetsstrategi ifm rammetillatelse Brannteknisk prosjektering, overordnet og/eller detaljprosjektering Brannplaner ifm bygging. 08

9 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) med fokus på drift Venator AS bistår med innsamling, maler for innsamling, kontraktsutforming fra byggherre mot entreprenør og kvalitetssikring i forbindelse med FDVdokumentasjon for nybygg og eksisterende bygg. Dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i vårt nettbaserte styrings- og dokumentasjonssystem Vergo. Våre oppgaver er som følger: Bistå med kravspesifikasjon for FDV i forbindelse med kontraktsutforming (eksempelvis krav til RIF-norm). Tegningsproduksjon Venator AS produserer tegninger på oppdrag for våre kunder. Eksempler på tegninger som kan leveres: Branntegninger Arealtegninger Leietakeroversikter Rømningsplaner Beredskapsplaner Situasjonskart Snitt og detaljer Vergo avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av krav i HMS-lovverket. Avviksbehandlingen systematiseres slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og dokumentert. Koordinere innsamling av dokumentasjon fra entreprenører, underentreprenører, leverandører, prosjekterende (arkitekt og rådgivere) osv. Kvalitetssikring av dokumentasjonen slik at bygget kan overleveres til byggherre med sikkerhet om at FDV-dokumentasjonen er i henhold til kontrakt og lover/ forskrifter. Dokumentasjonen organiseres etter TverrFaglig Merkeystem (TFM) som blant annet bygger på NS3451 (bygningsdelstabellen). Organisering og spesialtilpasning gjør at dokumentasjonen blir enkel å finne fram i for drift- og vedlikeholdspersonell. FDV-dokumentasjon som er tilrettelagt og lastet inn Vergo kan anvendes i driftsfasen uten ytterligere tilpasninger. 09

10 Legionellakontroll et fullstendig vedlikeholds- og kontrollprogram Legionellose er en alvorlig sykdom som mest sannsynlig er betydelig underrapportert, forteller Kvalitetsansvarlig i NorKjemi Dr. Scient Hanne T. Skiri. Legionella er en bakterie som finnes naturlig i ferskvann. Den vokser ved temperaturer mellom C og er farlig ved innåndning. Alle vannholdige installasjoner som sprer aerosoler (ørsmå vanndråper) skal derfor kartlegges og vurderes for potensiell risiko. Blant annet har alle dusjanlegg og kjøletårn tem p era turer som gir gode vekstvilkår for bakterier, samt produserer aerosoler som kan innåndes av mennesker. Installasjonene er videre underlagt myndighetskrav for regelmessig vedlikehold, kontroll og dokumentasjon, jf. forskrift om miljørettet helsevern og internkontrollforskriften. Spredning av legionellasmitte som følge av mangelfullt vedlikehold kan etter omstendighetene falle inn under straffelovens bestemmel - ser om uaktsom skadeforvoldelse, uaktsomt drap og drap. Både eiere og ansvarlig for driften av anleggene er ansvarlig for at innretningene driftes og vedlikeholdes forsvarlig. NorKjemi AS er en tverrfaglig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling. Vi tilbyr sammen med samarbeidspartnere et totalt vedlikeholds- og kontrollprogram for forebygging, fjerning og kontroll av Legionella. Programmet består av regelmessig ettersyn, kontroll og vedlikeholdsoppgaver for dusjanlegg, som for eksempel disse: Opplæring Sjokkoppvarming Temperaturmålinger Bakteriemålinger Rengjøring og desinfisering Avvikshåndtering Oppdatering av risikovurdering Kvalitetssikring og kontroll Loggføring Kort fortalt tilbyr NorKjemi alt som bør gjøres, kontrolleres og loggføres i forbindelse med Legionella. NorKjemi har som visjon å skape en trygg og optimal hverdag. Dette går hånd i hånd med Venator sine mål, og derfor har vi etablert et samarbeid som skal komme våre kunder til gode. Venator og NorKjemi utvikler sammen en ny modul i Vergo 2.0, som vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for de med legionellautsatte installasjoner. All loggføring og dokumentasjon vil i fremtiden bli enkelt håndtert via Vergo. Kontakt Norkjemi på tel.: eller e-post: 010

11 Kurs og opplæring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) som fagområde er omfattende og griper inn i alle deler og funksjoner i en moderne virksomhet. Fagområdene omfatter: De klassiske områdene vern mot skader og ulykker Forebygging av helsesvikt som følge av arbeidsforhold Trivsel, kommunikasjon og velvære på arbeidsplassen Ledelse og kvalitet Vern mot skader på ytre miljø og bærekraftig utnyttelse av ressurser Hovedutfordringene i dagens arbeidsliv er kanskje ikke de klassiske verneområdene, selv om disse fortsatt må vies oppmerksomhet, men de organisatoriske, psykiske og psykososiale faktorer samt en bevisst bruk av materielle ressurser. Kurs- /opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Tilegning av nødvendig kompetanse og ferdigheter til å utføre arbeidet på en sikker og effektiv måte. Kurs kan tilpasses den enkelte bedrift. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. Våre kurs er utviklet og tilrettelagt på en slik måte at kunnskap formidles gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, uttaler kursleder Kjell Kvam. 011

12 Kurs og opplæring Brannvern Kursdagene blir lagt opp med teoretisk innføring, demonstrasjoner og praktiske oppgaver i henhold til brannvernleders rolle. Vi legger vekt på praktisk opplæring i våre kurs, sier kursleder Hans Viggo Rogne. Se kurskalender side 13. Forebyggende brannvernarbeid i virksomheter krever både forståelse og kunnskaper om brann. Venator AS har lang erfaring med praktisk opplæring av både brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og andre personer med ansvar innen brann og HMS. Brannvernopplæring Våre kurs er utviklet og tilrettelagt på en slik måte at kunnskap formidles gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Målgruppen Brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og lignende. Kursene Våre kurs er lagt opp i samsvar med Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (juli 2002) og tilfredsstiller kravene til internkontroll vedrørende dokumentasjon. De ulike rollene vektlegges slik at disse vil få innføring i en praktisk metodikk for brannvernarbeidet i de ulike objekt. Kursene blir lagt opp med teoretisk innføring, demonstrasjoner og praktiske oppgaver avhengig av hvilke kurs som gjennomføres. Momenter Noe avhengig av kurstype vil følgende momenter vektlegges: Lov om brannvern og Forskrifter om systematisk helse, miljø og sikkerhet Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Særskilt brannobjekt, hvilke virksomheter har særskilte krav til brannsikring Øvrige brannobjekter Dokumentasjon av brannsikringssystem herunder kartlegging, tegninger, symboler og instrukser Branntekniske sikringstiltak og branndokumentasjon Brannmotstand, brannseksjonering, slokkeanlegg, alarmanlegg og rømningsveier Brannvernleders rolle, herunder brannvernarbeidets arbeidsmetodikk Praktiske oppgaver. Tider og mer informasjon Se kursoversikt side 13 for mer informasjon. Gå også inn på vår hjemmeside for faktaopplyninger. Forkunnskap I forbindelse med kurs, K101 grunnopplæring for brannvernleder, bør kursdeltakerne være kjent med virksomhetens sikkerhetsrutiner og instrukser. Når det gjelder K102 oppdatering for brannvernleder, bør vedkommende ha noe praktisk erfaring og ha nødvendig grunnopplæring. Kurs K103 krever ingen forkunnskaper. 012

13 Kursoversikt Kurstittel Pris pr. deltaker K101 Grunnkurs brannvernledere 4.750,- K102 Oppdatering brannvernledere 2.750,- K103 Brannvernkurs for brukers 2.750,- brannansvarlig/vaktmester/ driftspersonell K201 Grunnkurs industrivern 6.250,- personell K301 Grunnopplæring 6.250,- helse, miljø og sikkerhet (HMS) K302 HMS for ledere 4.500,- K303 Vold og trusler 3.750,- m/risikovurdering K304 Ulykke/krisehåndtering på arbeidsplass bedriftsinterne kurs Be om pris K305 Krise og beredskapsledelse 4.750,- K306 Kurs i risikovurdering 2.750,- K307 Kurs internrevisjon HMS 4.750,- K402 Brannetterforskning Trinn II ,- K501 K502 Grunnkurs Vergo bedriftsinterne kurs Oppdatering Vergo bedriftsinterne kurs For tider og lokasjoner se: Bedriftsinterne kurs på forespørsel. Alle typer kurs gjennomføres som åpne og bedriftsinterne kurs 013

14 Kundereferanser Her er noen av våre referanser innen rådgivning, kurs og opplæring samt brukere av Vergo : Alna Drift AS Arcus AS Bertel O. Steen Eiendom AS Briksdalen Eiendom AS DriftsCompagniet AS Gjensidige NOR Glitne Invest AS Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT) IT Fornebu Eiendom AS Landbruksforsikring AS Linstow Eiendom Mustad Næringspark AS Nogani Hotels Oslo kommune omsorgsbygg Oslo kommune undervisningsbygg Protector Forsikring AS Statoil Energi AS Statoil Tjelbergodden Storebrand Eiendom Telemark fylkeskommunes eiendom Terra forsikring AS Tine meierier Øst Yara ASA 014

15 Kontaktinfo Kjell V. Larsen Administrerende direktør Tel: Erik Røbech Rådgiver/salg Tel: Svein Erik Engebretsen Spesialrådgiver/Support Vergo Tel: Mats Jakobsen Key Account Manager Tel: Espen Iversen Siv.ingeniør/FDVU Tel: Rune Ullerud Fagansvarlig brann Tel: Tone Rossing Larsen Administrasjon Tel: Rolf Sveum Brannrådgiver Tel: Ingeborg Moen Teknisk tegner Tel: Hans Viggo Rogne Kursleder/branningeniør Tel: Billy Johansen Utvikler Vergo Tel: Kjell Kvam Kursleder/fagansvarlig HMS Tel: Tor Kjølberg Marketing/PR Tel:

16 Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris. Venator AS Nydalsveien 36 B 0484 Oslo Tlf.:

Venator. - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Venator. - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Venator - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Innhold Introduksjon ved daglig leder 3 Tre virksomhetsområder 4 Vergo : Fra ide til praktisk styringsverktøy 5 Vergo : Forenkler utøvelsen

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann!

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling Oslo (Nydalen)

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp.

Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp. Enkel brannvernledelse Enkel brannvernledelse 3 Vår ideologi Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp. SafetyWeb er et digitalt verktøy for brannvernledere. Det er utviklet av fagpersoner

Detaljer

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient.

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Agenda Legionellakontroll i praksis Innledning Kartlegging og risikovurdering Tekniske

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella Drift av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner - Teknisk ansvarlig vannsystemer Per Eivind Larsen GK Konsern AS Omsetning 2007 2 milliarder Antall steder Antall ansatte GK Konsern AS 1 17 GK

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport:

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport: Beskrivelse Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering Tilbud Flekkefjord kommune Dato: 13.06.2012 Oppdrag / Rapport nr. 312479 1 13.06.2012 TILBUDSUTSENDELSE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Brukermanual - PROBrann Leietakerhåndbok

Brukermanual - PROBrann Leietakerhåndbok Innhold A. PROBrann Leietakerhåndbok(LT)... 3 1. Tilgang til Probrann.no... 3 B. Menyvalg... 5 2. Egenkontroll... 5 3. Instrukser... 6 4. Branntegninger... 6 5. Avvik... 6 6. Ansatt admin... 7 7. Rapport

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Tromsø 24. november 2017

Tromsø 24. november 2017 Har du kontroll på dine eiendommer? Hvor er manglene? Hva forteller du eieren? Derfor oppsto IK-bygg Tromsø 24. november 2017 Harald Andersen 1 Mitt møte med kommunal eiendomsforvaltning? Eiendom ble samlet

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy inattika AS Astrids vei 1 1473 Lørenskog www.inattika.no e-post: post@inattika.no inattika AS ble formelt opprettet i 4. kvartal 2008 og har kontorer på Skårer i Lørenskog kommune. Vi utvikler web-baserte

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien 55 3710 SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR 2010 2o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Vår ref. 16/17797/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 16/17797/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Byneset barnehager N-7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Rye barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans-Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Einar Eilertsen Dato Rissa kommune - Rapport etter systemrettet tilsyn vedrørende

Detaljer

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole 28.11.2012 MILJØPLAN Nye Hegg skole 1 ORIENTERING 3 1.1 GENERELT 3 1.2 VISJON - MILJØAMBISJONER 3 2 MILJØSTYRING I PROSJEKTET 4 2.1 ORGANISERING OG ANSVAR 4 2.1 PROSEDYRER OG RUTINER 4 2.1.1 Oppdatering

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR)

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) ODDA KOMMUNE YT-RIBR YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Odda Kommune, Bygg og Eiendom Dato: 22.08.2016 REV: 01 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa Trøndelag brann- og redningstjeneste Forebyggende avdeling IKS M OTTATT? i q-.pt 2011 RISSA KOMMUNE 22 SEPT 2011 Saksrr.: 7 7- Vår saksbehandler Joar Ølmheim Vår

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Læreplan i Byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i Byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i Byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

ORRA/IKT Brukerveiledning FDV

ORRA/IKT Brukerveiledning FDV ORRA/IKT Brukerveiledning FDV Innhold HVA ER ORRA/IKT?... 2 Åpningsbildet... 3 Søkeresultat... 4 Brannobjekt hovedside... 4 Dokumenter... 5 Bygningsdelstabellen... 5 Hvordan laste opp... 5 Opplastningsbildet...

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1 1 FORORD Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det:

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det: 1 FDVU leveransekrav Når en bygning tas i bruk skal det foreligge FDVU dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte bygningen med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1 Forvaltning, drift

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Endring i forskrift om brannforebygging

Endring i forskrift om brannforebygging Endring i forskrift om brannforebygging Per Henning Samuelsen Jobb smartere 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og drifter

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs

Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Legionellaseminaret i Kristiansund 30.05.2012 Praktiske erfaringer fra tilsyn innen MHV Svein G. Drabløs Avdeling for miljørettet helsevern Kystlab har i dag 2 rådgivere på fagområdet Miljørettet helsevern

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID HVORDAN STYRE OG KONTROLERE EGEN RISKOPROBLEMATIKK IFT DAGENS REGELVERK KARL-HENNING LUND BRANN- OG REDNINGSETATEN OSLO JOBBER MED BRANNFOREBYGGENDE

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon avtale for brannforebyggende tiltak

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon avtale for brannforebyggende tiltak Vedlegg 1 Kravspesifikasjon avtale for brannforebyggende tiltak 1. Beskrivelse av oppdraget Boligbygg Oslo KF (BBY) ønsker å knytte til seg en ekstern tjenesteleverandør knyttet til brannforebyggende tiltak.

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom Våtromsdagene 2010 Alt henger sammen med alt Også i våtrom Kvalitetssikring i Fagrådet for våtrom Prosess startet jan 2010 Kvalitetssikre t ik alle aktiviteter it t 1 Administrasjon 2 Godkjent våtromsbedrift

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets)

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Gjennomføring av tilsynsaksjonen Tilsynsaksjonen blir gjennomført i hele landet i

Detaljer

Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner

Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner Teknisk ansvarlig Per Eivind Larsen GK Konsern 2009 Omsetting NOK 2008 2,65 milliarder Antall Antall Tilgang g Steder ansatte i 2008

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer