Fra trauste bankfunksjonærer til innovative finansrådgivere! Pres. Bergen Næringsråd v/dagfinn Neteland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra trauste bankfunksjonærer til innovative finansrådgivere! Pres. Bergen Næringsråd 07.12.11 v/dagfinn Neteland"

Transkript

1 Fra trauste bankfunksjonærer til innovative finansrådgivere! Pres. Bergen Næringsråd v/dagfinn Neteland

2 Nordea og AFF har arbeidet sammen med Bergen Næringsråd om «kjapt og nyttig» serien i år, ledelse har vært det bærende tema på alle møtene I foredraget i dag skal jeg snakke om de store endringene som pågår i Nordea konsernet og hva det innebærer av lederutfordringer, jeg skal ha spesiell fokus på de prosessen som vi gjennomfører i region Vest!

3 Disposisjon Litt om Nordea konsernet Nordea region Vest Presentere omstillingsprosessen i region Vest Lederutfordringene i omstilling 3

4 4

5 Dannelsen av Nordea 5

6 Dannelsen av Nordea NBH Latvia PostgirotBank International Moscow Bank Bank Komunalny Lithuania LG Petro Kredyt Bank Estonia Sampo Polska Tryg Orgres Bank Vesta BWP 6

7 Nordea solid operations in nine markets 11 million customers - 9 home markets - Approx. 9.3 million active personal customers - 500,000 active corporate customers, incl. Nordic Top 500 Nordea s home markets Distribution power - 1,400 branches and 6 million e-banking customers Financial strength - EUR 9,3bn in income - EUR 671bn of assets - EUR 25bn in equity capital - AA credit rating - Core Tier 1 capital ratio of 11% EUR >20bn in market cap - One of the largest Nordic corporations - A top-10 European retail bank 7

8 Nordeas utvikling Komplekst utgangspunkt Sammenslåing av fire store banker Stabilitet og lønnsomhet En internasjonal bank med sterke resultater Harmonisering og standardisering av arbeidsmetoder Økt effektivitet Lønnsom organisk vekst mot et enda bedre Nordea Justere tempoet i vekststrategien og høyere prioritering av kostnads-, risiko- og kapitalstyring 8

9 9

10 10 Nordea i Bergen

11 : Kreditkassen åpner filial i Bergen. Ble i 1876 solgt til et nytt, selvstendig pengeinstitutt, Bergens Kreditbank. 1971: Kreditkassen åpner på ny filial i Bergen 1984: Fiskernes Bank går inn i Kreditkassen 1993: Kreditkassen kjøper Fokus Bank sin virksomhet i Bergen / Hordaland

12 Region Vest Markedsområde: Hordaland, Sunnfjord og Sogn Kontorer: 11 Bergen (regionkontor) Askøy Austevoll Fana Florø Førde Nordhordland Os Sotra Stord Åsane Nøkkeltall: Årsverk 151 Utlån 46 mrd.kr. BM 21 PM 25 + Ship/Offsh 9 mrd.kr. Innskudd 18 mrd.kr. BM 13 PM 5

13 Lokalt forankret spisskompetanse: Fiskeri / Oppdrett Shipping / Offshore Offentlig sektor Energi Næringseiendom Industri / Handel Sparing og Private Banking Cash Management Nordea Markets Nordea Investment Management Nordea Liv Nordea Finans Salg av TrygVesta forsikring

14 14 Over til omstillingsprosessen i Vest

15 Omstilling er å tenk nytt og utfordre dagens løsninger

16 Tror dere det var enkelt for en tidligere «bussjåfør/ferjeskipper» å komme til Nordea, Nordens største bank å fortelle de ansatte hvordan en skulle drive banken i vår region? HAN HAR INGEN BANKERFARING!!!!!!!!! 16

17 Jeg kom til en organisasjon som ønsket fornyelse! Men var organisasjonen klar for det? 17

18 Hvorfor omstillingsprosess i Vest? Markedsposisjonen til Nordea må styrkes i Norges nest største markedsområde Ny leder, ser på regionen med nye øyne Regionen trenger ny energi, lite endringer de siste årene Kundeadferden er i stadig endring, tilpasse organisasjonen endringer i kundeadferd Større salgsaktivitet og mer fokus på nysalg. Flere over i proaktivt salg/kundepleie. Organisere ressursene i h.t. Future Branch konseptene Redusere sårbarheten i organisasjonen (større enheter) 18

19 Hva menes med omstillingsprosessen i Vest? Som ny leder gikk tidlig ut og signaliserte ønske om en fornyelses prosess for regionen Vi gjennomførte en total evaluering/gjennomgang av regionens virkemåte og organisering Kartleggingssamtaler med ca. 25 personer Sentrale tema i evalueringen er kundefokus, fornyelse, forbedring og effektivisering av dagens region Evaluering av lederutøvelsen og selvsagt hvordan vi ønsker lederutøvelsen i fortsettelsen Samkjører prosessen i Vest med den kommende prosessen i Nordea Future Branch Nettwork&Distribusjon 19

20 Hva var statusen i region Vest, hvilke svar gav kartleggingen av regionen? Høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, stolte medarbeidere Administrasjons ledelse, leder gjennom konsepter og systemer Avmakt/resignasjon overfor stadig nye krav, konsepter/struktur fra sentralorganisasjonen, ikke eierskap til de nye konseptene Svak medarbeider engasjement, motivasjon, trivsel, (ESI undersøkelsen bekrefter dette) Ansatte gleder seg til noe nytt Satt organisasjon, holder på gamle tradisjoner, strukturer For usynlig i markedet, lav Nordea profil i markedet i Vest Manglende proaktivitet markedsfokus/salgsfokus i hverdagen Er den beste regionen i gruppen? egen opplevelse, (KPI ene viser ikke dette) 20

21 De overordnede ambisjonene til region Vest! Bli den beste regionen: Nordea skal den bli den mest attraktive banken i vårt område (profil, omdømme, kundebehandling) Den beste regionen å være medarbeider i (utvikling, trivsel, humør, oppfølging, engasjement, ledelse) Gode økonomiske resultater, sunn forretningsdrift, kvalitet i alle prosesser Kraftig markedsvekst både i høyden og i bredden Bli en mer moderne organisasjon (lokaliteter, ledelse, proaktivitet, kundefokus, fornyelse) Styrke/utvikle lederutøvelsen i regionen Styrke samspillet mellom sentralorganisasjonen og region Vest 21

22 Hvordan er omstillingsprosessen gjennomført i Vest! 1. Involvere de sentrale aktørene, skape eierskap til prosessen ( sental organisasjonen, tillitsvalgte, ledelsen, andre) 2. Tydeliggjøre verdigrunnlag og strategigrunnlag for prosessen ( strategi, verdier, etiske retningslinjer, leder prinsipper, ets.) 3. Kartla status/nå-situasjonen i bedriftens, inkl. kulturutfordringene (åpenhet ut i organisasjonen) 4. Definerte ønsket fremtids bilde for organisasjonen, målsetningene 5. Besluttet og definere de viktigste interne/eksterne driverne/rammebetingelser? 6. Utarbeidet en gjennomføringsplan og oppfølgingsplan 7. Startet eget lederprogram for å trene lederskapet på omstillingsprosessen

23 Hvordan sikre at omstillingsprosessen blir gjennomført? Kartlegge/definere og beslutte de interne og de eksterne driverne som skal gjennomføres i prosessen! 23

24 Eksempel på eksterne og interne drivere! Eksterne drivere: Markedet endrer seg Nye rammebetingelser Nye konkurrenter Ny teknologi, kompetanse Finanskrisen Interne drivere: Ny strategisk retning Nye produkter Verdier Etiske retningslinjer Kontor, lokalisering Nye medarbeidere

25 HVA ER VIKTIGSTE DRIVERNE FOR OMSTILLINGSBEHOVET I BANKNÆRINGEN? TEKNOLOGIEN, INTERNETT, TELEFONBANKEN, CALLSENTER ANTALL BESØK I KONTORNETTE FALLER DRASTISK, TRANSENE OVER DISK REDUSERES GRADVIS KUNDENE LØSER BEHOVENE SINE I NETTBANK ELLER I CALLSENTER KUNDENE HAR BEHOV FOR RÅDGIVNING UTOVER DET ORDINÆRE BANKPRODUKTET DEN FYSISKE AVSTANDEN TIL BANKKONTORET HAR IKKE SAME BETYDNING SOM TIDLIGERE KUNDENE OPPSØKER IKKE BANKEN LENGER VI MÅ OPPSØKE KUNDENE INFORMASJONSTILGANGEN, KUNDESYSTEMER FORENKLER KUNDEBEHANDLINGEN 25

26 Vi besluttet følgende drivere for vår omstillingsprosess! Gjennomførte konkrete handlinger: Besluttet ny organisering av regionen Definerte tydelige roller for alle ansatte, innplasserte på nytt Jobb rotasjon Fristilte alle lederne, søke stilling på nytt, reduserte antall ledere Flyttet 2 kontor, avviklet 5 kontorer, kritisk masse! Avvikler kassefunksjonen på alle kontorene Moderniserte/bygget om alle kontorene, innførte åpent landskap for alle Etablerte lederprogram for alle lederne Satte fokus på riktig arbeidsmetodikk, BOM Etablerte egen spareenhet

27 Status Manuelle transer totalt Norge. Manuelle transaksjoner viser en reduksjon på 54,74% fra 3. kvartal 2009 til 3.kvartal 2011.

28 Increase in relationship channels New applications for smart phones and tablets ~6.4 million e-banking customers +250,000 mobile banking customers Growing presence on Facebook 28

29 Region Vest i endring... - nye kontor i regionen: Stord 14. juni Fana 27. sept Bergen 1. nov Os 23. aug. Åsane, Arna og Osterøy under samme tak Åsane 1. nov 29

30

31

32

33

34

35

36 Hva med bedriftskulturen? Virker den inn på omstillingsprosessen vår? 36

37 Bedriftskulturens rolle i omstillingsprosesser! Ikke undervurder bedriftskulturens styring av selskapet Grundig kartlegging av bedriftskulturen, muligheter/trusler Kartlegge viktige kulturbærere, hvem har innflytelse? Hvem bestemmer i bedriften? Tydelig utad i organisasjonen om kulturutfordringene Symbolhandlinger i forhold til kulturproblemer gi tydelige signaler

38 Hva tror jeg er de viktigste forutsetningen for at omstilling/endringsprosessen skal bli vellykket! LEDELSENS EVNE TIL Å GJENNOMFØRE PROSESSEN! ENDRINGSLEDELSE! 38

39 Hva mener jeg med endringsledelse? Har grunnleggende kunnskap/forståelse for hva som skjer med en organisasjon/medarbeider som er i omstilling! Skape forståelse for behovet for endringer /omstilling, nå ut til alle medarbeiderne Skape trygghet og troverdighet til de prosessene som skal gjennomføres Klar og tydelig kommunikasjon, åpenhet om budskapet Synliggjøre beslutningsevne (ta også de vanskelige beslutningene) Bevisst forhold til sterke kultur bærere (bruke disse positivt/negativt) Bygge et godt tillitsfullt samarbeidsklima med tillitsvalgte Opptatt av å se medarbeiderne, ikke bare prosessen, prosjektene Humør/positivitet gir energi og trivsel!

40 Endringsprosessen Skape interesse Involvering Entusiasme Eierskap Lykke Fornektelse Utprøving Fremgang Frykt Bekymring Trussel Disillusjonert Aksept Hører om det Begynner å forstå det Begynner å snakke om det Nyskjerrig på å få vite mer Skyldfølelse Depresjon Forstår konsekvensene av endringen Aksepterer egen rolle i endringsprosessen Forstår egenutviklingsbehovet Fiendtlig

41 God hverdagskommunikasjon: gir eierskap til jobbutførelse og samhandling Lært / kommunisert 4.Eierskap 3.Akseptert 2.Forstått 0-kommunikasjon 1.Sett og hørt tid

42 Det gode arbeidslivet dekker mange behov Treffe andre Opplevelser og oppdagelser Bruke hode - tenke og fundere Skape noe Å bli sett (identitet) Bekreftelse og anerkjennelse Utvikling og læring Anseelse og betydning Være aktiv bruke evner og anlegg Trygghet og forutsigbarhet Rutine og faste rammer 42

43 Har vi lykkes med omstillingsprosessen i region Vest? Region Vest er første regionen i Norge som er pre-kvalifisert for BOM, bare tre regioner i hele Nordea organisasjonen! 43

44 Ledelse er en krevende men givende arbeidsutfordring. Den kan muligens læres, men en ting er helt sikkert at ingen blir en dyktig leder uten å like og forstå mennesker

45 Men, ledelse er også en spennende risikosport! Takk for meg!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as

Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as Alt for få virksomheter er tydelige nok på hvem de er og hva de står for. Det virker som om mange er redd for å ta steget ut av tilfeldighetenes

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt?

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Et lite hefte om kompetansebasert rekruttering Alle er like på forskjellige måter. Fyll på med nytt! Som bedriftsleder kan man iblant merke at det er tøft

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer