Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere"

Transkript

1 Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Versjon 1.0;

2 Viktig! Noter serienummeret til tilhengeren din her. Oppgi alltid serienummeret når du henvender deg til forhandleren din vedrørende service og reservedeler. Merke: Bailey Trailers Limited Type: Serienummer: Dato: Forhandlers stempel: Importør: Arvid Gimre AS Vigdelsveien TJELTA E-post: Tlf.: Faks:

3 Garanti, klargjøring før levering, overlevering I henhold til produsentens politikk vedrørende kontinuerlig produktforbedringer, kan det gjøres endringer i produktspesifikasjonene uten forhåndsvarsel. Produsenten har ikke ansvar for uoverensstemmelser som måtte forekomme mellom spesifikasjonene oppgitt i publikasjoner og på det leverte produktet. En forhandler skal utføre visse aktiviteter når en ny tilhenger leveres. Dette omfatter en fullstendig før-leverings-inspeksjon for å forsikre seg om at den leverte tilhengeren er klar for bruk, samt gjennomgå de grunnleggende prinsippene for betjening og vedlikehold av tilhengeren. Denne gjennomgangen dekker kontroll, rutinevedlikehold og sikkerhetstiltak. Alle personer som er involvert i bruken og vedlikeholdet av tilhengeren, skal være tilstede ved denne gjennomgangen. Alle Bailey tilhengere er dekket av en 2 to års garanti. Garantien gjelder i 2 år fra leveringsdato. Mangler vedrørende leveranse må varsles innen 7 dager fra leveransen er mottatt hos forhandler. Garantiprosedyrer Korrekt klargjøring sammen med jevnlig vedlikehold betyr mye for å forhindre havari. Skulle funksjonsfeil opptre i løpet av garantiperioden, skal følgende prosedyre følges: Varsle omgående forhandleren som du kjøpte tilhengeren av. Husk å oppgi tilhengertype og serienummer. Det er meget viktig at dette gjøres straks feilen oppstår. Det må presiseres at selv om den opprinnelige feilen er dekket av produktgarantien, vil følgeskader pga. forsinket reparasjon kunne falle utenfor garantidekningen. Gi så dekkende opplysninger som mulig til forhandleren din ved henvendelse om erstatning under garanti. Dette vil gjøre det enklere for forhandleren å danne seg et komplett bilde av hvordan reparasjonen skal utføres. Vanlig vedlikehold dekkes ikke av garantien. Garantireparasjon skal først utføres etter at det er godkjent av Baileys importør. Spesifisert reklamasjonsmelding sendes importør etter at arbeidet er utført. Deler som brukes til garantireparasjon faktureres til vanlige betingelser og krediteres etter at utskiftede deler er returnert sammen med utfylt reklamasjonsmelding og denne er blitt godkjent. Merknad: Bailey Trailer Limited er ikke ansvarlig for garantikrav som skyldes bruk av uoriginale deler eller ikke godkjent tilleggsutstyr eller ikke godkjente modifiseringer. Lakkering Alle våre produkter er lakkert med en antikorrosiv grunning og en blank emaljelakk. Noen stoffer vil kunne misfarge eller tære sterkt på lakken, og slik skade dekkes ikke av garantien. 2

4 Sikkerhet Brukerens sikkerhet har vært et hovedanliggende ved konstruksjon og utvikling av våre tilhengere. Det er integrert så mange sikkerhetsmidler som mulig. Likevel skjer det ulykker under bruk av våre produkter, ulykker som kunne vært unngått ved noen få sekunders omtanke og en mer aktsom håndtering av slike redskaper. Les sikkerhetsinstruksene og handle i tråd med det som sies om sikkerhet i denne instruksjonsboka. Sikkerhetsinstrukser Brukeren må gjøre seg kjent med gjeldende trafikkbestemmelser, slik at ikke traktor og tilhenger blir en fare for annen trafikk. Vær aktpågivende overfor barn! Kontroller området bak tilhengeren for å forsikre deg om at det er trygt å rygge. Dersom det må utføres arbeid under oppløftet plan eller tilhenger, må den være korrekt og stabilt avstøtta. Unngå saksing ved rygging slik at ikke traktordekkene skades i kontakt med tilhengerdraget. Ikke belast tilhengeren ut over det spesifikasjonen sier overlast gir risiko for skade både på dekk og drag. Hold korrekt lufttrykk i dekkene, kontroller dekkene regelmessig for skade og slitasje. Pass på at tilhengerbremsene er korrekt justert og kontroller at hydraulikkslanger, bremsekabler og bremsesko er i god stand. Kontroller at alle skruforbindelser er tiltrukket, særlig må hjulmutterne kontrolleres nøye etter én dags bruk av ny tilhenger og deretter hver uke. Utvis forsiktighet ved kjøring, særlig under kjøring med full last. Pass opp for elektriske luftspenn når tilhengeren tippes opp. Spesielle sikkerhetsinstrukser Uerfarne traktorførere må ikke betjene traktor og tilhenger. Ved tipping av lass må tilhengeren stå på stabilt underlag. Hold god avstand til tilhenger som tippes, også sideveis. Når tilhengerlass tippes av og lasset henger fast i planet, kan det føre til løftende belastning på trekkroken. Hydraulisk arbeidstrykk Minimum Maksimum Hydraulikkbremser 120 bar (1740 psi) 150 bar (2175 psi) Tipp 172 bar (2500 psi) 207 bar (3000 psi) 3

5 Tilkopling av tilhenger til traktor Tilhengeren er bare beregnet for tilkopling til trekkrok. Senk trekkroken: MERK: Dersom traktoren er utstyrt med en velgerventil, se til at den er satt i posisjon for operering av traktorens trekkstenger. Løft trekkstengene maksimalt. Løs ut trekkroken og senk trekkstengene og trekkroken. Rygg traktoren til trekkroken er rett under dragøyet på tilhengeren. Hev trekkroken: Løft trekkstengene og trekkroken slik at trekkroken går i inngrep i dragøyet. Fortsett å løfte til trekkroken går i lås. Senk deretter trekkstengene til trekkrokens løftestag er avlastet og trekkroken henger i låsen. Kople hydrauliske slanger og elektriske kabler til sine respektive uttak på traktoren. For mer detaljert informasjon om bruk av traktorens trekkrok, se traktorens brukermanual. 4

6 Frakopling av tilhengeren ADVARSEL: Når planet er tippet opp, er en stor mengde olje pumpet ut av traktorens hydraulikksystem. Tilhengeren må derfor ikke koples fra traktoren med planet tippet opp. Sett på parkeringsbremsen (fig. 1). Pass på at multislaghendelen beveges tilstrekkelig mange ganger slik at bremsene låses. Sett parkeringsfoten på plass under draget. Fig. 1 Parkeringsbremse Fig. 2 Svanehals - parkering av slanger Kople fra kabelen for lysutstyr. Fjern hydraulikkslangene (fig. 2) fra traktorens hydraulikuttak og fest koplingene i parkeringsposisjon på tilhengerramma. Kople fra bremseslanger etc. Det kan hende at det er trykk i systemet, noe som gjør det vanskelig å frigjøre koplingene idet lukkekuler/-tapper står under trykk. Dersom dette er tilfelle, stoppes traktormotoren før hydraulikkventilen føres i begge retninger noen få ganger for å avlaste kretsen. Løft trekkstenger og trekkrok maksimalt. Åpne trekkroklåsen og senk trekkstenger og trekkrok. Når trekkroken er fri fra dragøyet, kjøres traktoren bort fra tilhengeren. Løft trekkstengene og trekkroken slik at trekkroken går i inngrep i dragøyet. Fortsett å løfte til trekkroken går i lås. Senk deretter trekkstengene til trekkrokens løftestag er avlastet og trekkroken henger i låsen. Fig. 3 Parkeringsfoten i oppbevaringsposisjon 5

7 Hydraulisk tilkopling av tippkrets MERK: Måten tilhengerens hydraulikkslanger koples til traktoren på avhenger av traktorens hydraulikksystem. Her gis en kort beskrivelse av hvordan tippkretsen koples og betjenes. Traktorføreren oppfordres på det sterkeste til å gjøre seg kjent med traktorens instruksjonsbok for detaljert informasjon om bruk av traktorens hydraulikksystem og dets betjeningsorgan. Tilhengerens hydraulikkslanger koples til et enkeltvirkende hydraulisk uttak ved hjelp av hurtigkopling. Dersom traktoren er utstyrt med en skru-/vrikopling, må det anvendes en adapter mellom traktorens uttak og tilhengerens hurtigkopling. MERK: Tilhengeren krever stor oljemengde, og det anbefales derfor å benytte et hydraulisk uttak med stor kapasitet for å oppnå tilfredsstillende tilhastighet. ADVARSEL: Dersom traktorens hydraulikkanlegg bruker transmisjonsoljen som reservoar, må det være fylt på olje til maksimalt nivå. Koplingen må rengjøres ordentlig før tilkopling for å unngå forurensing i transmisjonsoljen. Dersom tilhengeren koples til ett av et dobbeltvirkende uttaks koplinger, bruk det øvre uttaket (ofte merket 1 eller 3) og sett ventilen til enkeltvirkende. For å tippe beveges den respektive ventilspaken bakover, og for å senke planet, beveges ventilspaken forover. For betjening av kombinert hydraulikkanlegg settes velgeren til posisjon ekstern krets ( external flow ). 6

8 Tipping MERK: Siden det kreves opptil 48 liter olje for å tippe en tilhenger med teleskopsylinder til maksimal vinkel, er det viktig å passe på at det er tilstrekkelig olje tilgjengelig i hydraulikksystemet, spesielt på traktor som benytter samme oljeforsyning til transmisjon og ekstern hydraulikk. Se traktorens instruksjonsbok for ytterligere informasjon om oljekapasitet. Oljekapasitet C911A (40,0 liter) C911B (43,8 liter) C911C (32,8 liter) C911G (37,0 liter) C900B (24,6 liter) C900E (32,1 liter) C900H (33,5 liter) 14 tonn entreprenørdumper 18 tonn lang potettilhenger 18 tonn entreprenørdumper 16 tonn potethenger 17 tonn entreprenørtilhenger 14 tonn entreprenørtilhenger 12 tonn entreprenørtilhengerr 10 tonn entreprenørdumper 12 tonn entreprenørdumper 12 tonn lang potettilhenger 14 tonn lang potethenger 16 tonn lang potethenger 10 tonn entreprenørtilhenger 4 tonn entreprenørdumper 15 tonn TB 14 tonn TB 12 tonn TB 14 tonn TAG 12 tonn TAG 12 tonn potettilhenger 16 tonn TB 16 tonn TAG 14 tonn potettilhenger C901A (20,1 liter) C909A (15,5 liter) C908A (40,7 liter) C908B (37,2 liter) C908C (40,0 liter) C906A (13,0 liter) (48,8 liter) 11 tonn TB 10 tonn TB 9 tonn TB 10 tonn TAG 10 tonn potettilhenger 9 tonn potettilhenger 6 tonn entreprenørdumper 8 tonn entreprenørtipphenger 8 tonn TB 4 tonn TB 8 tonn TAG 14 tonn landbruksdumper 12 tonn landbruksdumper 15 tonn potettilhenger 10 tonn landbruksdumper 18 tonn TB 6 tonn TB 20 tonn entreprenørtilhenger 20 tonn lang potettilhenger 22 tonn lang potettilhenger 7

9 Tilkopling av bremser Traktorføreren må studere traktorens instruksjonsbok når det gjelder detaljerte instrukser om betjening av traktorens bremser. Tilkopling av hydrauliske bremser 1. Frigjør bremseslangen fra parkeringsposisjon på tilhengeren. 2. Fjern hetta fra bremsehurtigkoplingen på traktoren. 3. Kople bremseslangen til bremseuttaket og lås koplingen. 4. Sørg for at traktorens bremsepedaler er sammenkoplet. Tilkopling av luftbremser 1. Kontroller at lufttankventilen er lukket. 2. Kople den røde bremseslangen til den tilsvarende porten på traktoren. 3. Kople til den gule bremseslangen. 4. Pass på at den hydrauliske bremseslangen ikke er tilkoplet. 5. Kontroller at bremselufttrykket er høgt nok før traktoren settes i bevegelse. Tilkopling og betjening av hydraulisk baklem 1. Frigjør baklemslangen (2 3 / 8 ) fra parkeringsposisjon på tilhengeren. 2. Kople slangen til et enkeltvirkende hydraulisk uttak ved hjelp av hurtigkoplingen, eventuelt til ett av et dobbeltvirkende uttaks koplinger (bruk det øvre uttaket (ofte merket 1 eller 3) og sett ventilen til enkeltvirkende). 3. For å åpne baklemmen beveges den respektive ventilspaken bakover, og for å lukke baklemmen beveges ventilspaken forover. NB! Alle Bailey-tilhengere er utstyrt med sikkerhetsventil slik at planet må tippes minst 25 med mer før baklemmen kan beveges. 8

10 Unngå ulykker ADVARSEL: Vær oppmerksom risikoen som kan oppstå ved bruk av tilhenger. Overhold produsentens oppgitte maksimalvekt for den aktuelle tilhenger. Tipp bare når tilhengeren står på fast, plant underlag. Kjør ikke med større hastighet enn produsentens anbefaling. For sikker og stabil manøvrering av tilhenger skal størrelse og vekt av den tilkoplede traktoren være tilpasset størrelse på tilhengeren og tilfredsstille traktorfabrikantens anbefalinger og relevante offentlige forskrifter. For å unngå skade på baklemmen må en ved tipping unngå å utsette den for belastning fra lasten. Planet skal bare tippes delvis opp når kornlass skal tømmes gjennom korntappeluke i baklemmen. Bruk passende og sikkert løfteutstyr når graskarmer, kornkarmer eller ballegrinder skal monteres eller demonteres. Bruk løftehjelpemiddel dersom komponenten som skal håndteres, veier mer enn 25 kg. Pass på at løftekrok/-sjakkel er tilstrekkelig sikret før løfting gjennomføres. Aktiver alltid parkeringsbremsen før tilhengeren koples fra traktoren. 9

11 Vedlikehold Det er viktig å inspisere dekk, fjører og bremsesystem regelmessig, og følgende punkter må kontrolleres nøye for å holde tilhengeren i god stand: Dekktrykk Dimensjon Antall lag Trykk 6.00 x bar 94 psi 10/80 x bar 45 psi 11.5/80 x bar 65 psi 12.5/80 x bar 65 psi 15/70 x bar 62 psi x bar 80 psi 340 x 18 Radial 4.8 bar 70 psi 385/65 x 22.5 Radial 4.1 bar 60 psi 435/55 x 19.5 Radial 4.5 bar 65 psi 445/65 x 22.5 Radial 4.1 bar 60 psi 400/60 x bar 60 psi 500/55 x bar 60 psi 550/45 x bar 35 psi 550/60 x bar 35 psi 600/50 x bar 35 psi 600/55 x bar 35 psi MERK: Dersom du er i tvil om anbefalt dekktrykk, kontakt forhandleren din. Vedlikehold av fjøring på hjulaksel og drag På grunn av bladfjørenes sammensetning vil en fjørpakke kunne sette seg over en tids bruk med belastning. Det er derfor viktig at U-boltene som holder bladfjørene sammen, kontrolleres og etterstrammes etter én dags bruk og deretter hyppig i løpet av første ukes bruk. Etterfølgende kontroll og etterstramming må deretter utføres minst hver tredje måned. Generelt trekkes bolter tilstrekkelig til ved at en vanlig fastnøkkel/skralle trekkes til med full manuell kraft. Tiltrekking av hjulmuttere Trekk til vekselvis motstående muttere ved hjelp av momentnøkkel. Se korrekt moment i tabellen nedenfor. 10

12 Momentnøkkelinnstilling Hjulmuttere M18 x 1,5 200 Nm M20 x 1,5 250 Nm M22 x 1,5 335 Nm U-bolter fjørende drag 27 mm U-bolt 550 Nm 30 mm U-bolt 550 Nm U-bolter hjulaksel 70 mm firkantaksel 260 Nm 80 mm firkantaksel 260 Nm 90 mm firkantaksel 370 Nm 100 mm firkantaksel 370 Nm 127 mm aksel 500 Nm Lagervedlikehold For utkjørt distanse og tidsintervall, se vedlikeholdsplan. Hjullager kontroll av slark For å kontrollere for hjullagerslark løftes hjulakselen slik at hjulet går klar av bakken. Kople ut bremsen. Sett én eller to jernstenger mellom dekket og bakken og sjekk om det er slark. Lagerjustering Dersom hjullager må justeres, fjernes navkoppen (4) (se fig. 8), fjern splinten (6), trekk til kronemutteren inntil hjulet knapt kan dreies. Skru kronemutteren ut slik at hjulet igjen roterer fritt. Sett på plass splinten og navkoppen. OBS! Pass på at kronemutteren ikke blir stående med for mye spenn. 11

13 Justering av bremser ADVARSEL! Når det er nødvendig å arbeide under oppløftet tilhenger for å justere bremsene, må ramma understøttes. Fig. 4 Hydraulisk opererte bremser, versjon I Hydraulisk operert kam Grunninnstilling av bremsene grunnet slitasje av bremsebelegget gjøres på følgende vis: a. Løsne kontramutteren på bolten som står rett bak hver bremsesylinder. b. Skru bolten medurs inntil bremsene akkurat tar. c. Skru bolten tilbake nøyaktig to omdreininger. d. Stram kontramutteren. Punktet der bremseskoene legges på, kjennes godt ved at hjulet jekkes klar av bakken slik at det kan dreies. Når justeringsområdet for skruen er oppbrukt, kan bremsearmen dreies til neste spor på bremseakselen og justeringsskruen skrues ut igjen til utgangsstilling (moturs) før bremsene igjen justeres som beskrevet ovenfor. Fig. 5 Hydraulisk opererte bremser, versjon II 12

14 Hjulaksel Fig. 6 Akseldeler 1. Bakplate 2. Navtrommel 3. Konskive 4. Navkopp 5. Kronemutter 6. Splint/R-klips 7. Ytre tetningsring 8. Ytre hjullager 9. Indre hjullager 10. Indre tetningsring 11. Hjulbolt 12. Hjulmutter 13. Bremsesko 14. Bremsefjør 15. Kamaksel 16. Kamakselfôring 17. Bremsearm 18. Låsering 19. Låsering 20. Bremseskotapp 21. Kronemutter 22. Splint 13

15 Smøring Det anbefales at alle fettnipler og bevegelige forbindelser smøres hver uke. Smørepunkt 1. 1 fettnippel på dreietappen for håndbrekkarmen fettnipler på bakre opplagringsblokker for tipp 3. For tilhenger med tandemfjører: 6 fettnipler på fjørpinnene (3 på hver side). 4. For tilhenger med boggi: 4 fettnipler på baksiden av boggiakselen. 5. For tilhenger med fjørende drag: 3 fettnipler; 2 foran på draget og 1 på fjørpinnen bak på draget. 6. For tilhenger med hydraulisk baklem: 3 fettnipler på hver ende av baklemmen; 1 på dreiebolten og 2 på den hydrauliske sylinderen. 7. For tilhenger med 127 mm aksel: 3 fettnipler på hver kamaksel. 8. Entreprenørdumper/-tilhenger, lang potettilhenger og landbruksdumper: Fettnippel i begge ender av alle sylindere. Lagring 1. Etter bruk og særlig når tilhengeren skal forbli ubenyttet i lengre tid: 2. Vask tilhengeren grundig. 3. Utbedre lakkskader. 4. Skift ut skadede eller slitte deler. 5. Kontroller og eventuelt ettertrekk alle mutrer og bolter. 6. Smør alle fettnipler. 7. Alle blankslitte deler bør påføres antirustmiddel eller fett. Olje er rusthindrende bare i noen få dager ved utendørslagring. 8. Oppbevar tilhengeren fortrinnsvis under tak, borte fra husdyr- og kunstgjødsel. 14

16 Betjening av rullepresenning (Easy sheet) Fig. 7 Fig. 8 Åpne rullepresenningen 1. MERK: Åpne ikke rullepresenningen dersom planet er tippet op. 2. Fjern spolingssveiven fra sin oppbevaringsposisjon og sett den på plass i presenningsakselen. 3. Frigjør alle stropper. 4. Sjekk at presenningsskinnen er festet. 5. Åpne rullepresenningen ved hjelp av spolingssveiven fra tilhengerens bakre ende. 6. Fjern sveiven når presenningen er rullet heilt opp. 7. Bruk spolingssveiven til å trekke ut stroppene og hekte disse fast i tilhengerens karm (fig. 7). 8. Sett sveiven tilbake til sin oppbevaringsposisjon. Lukke rullepresenningen 1. Løs stroppene. 2. Trekk i presenningsskinnen slik at presenningen føres over tilhengeren. 3. Fest stroppene i tilhengerkarmen. 4. Plasser presenningsskinnen i krokene. Dersom tilhengeren har hydraulisk baklem, må stroppene, når presenningen er strukket over tilhengeren, plasseres på innsiden av baklemmarmene, slik at baklemmen kan opereres fritt (fig. 8). 15

17 Notater 16

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Versjon nr.2.0.2 HS 140706 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer