Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere"

Transkript

1 Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Versjon 1.0;

2 Viktig! Noter serienummeret til tilhengeren din her. Oppgi alltid serienummeret når du henvender deg til forhandleren din vedrørende service og reservedeler. Merke: Bailey Trailers Limited Type: Serienummer: Dato: Forhandlers stempel: Importør: Arvid Gimre AS Vigdelsveien TJELTA E-post: Tlf.: Faks:

3 Garanti, klargjøring før levering, overlevering I henhold til produsentens politikk vedrørende kontinuerlig produktforbedringer, kan det gjøres endringer i produktspesifikasjonene uten forhåndsvarsel. Produsenten har ikke ansvar for uoverensstemmelser som måtte forekomme mellom spesifikasjonene oppgitt i publikasjoner og på det leverte produktet. En forhandler skal utføre visse aktiviteter når en ny tilhenger leveres. Dette omfatter en fullstendig før-leverings-inspeksjon for å forsikre seg om at den leverte tilhengeren er klar for bruk, samt gjennomgå de grunnleggende prinsippene for betjening og vedlikehold av tilhengeren. Denne gjennomgangen dekker kontroll, rutinevedlikehold og sikkerhetstiltak. Alle personer som er involvert i bruken og vedlikeholdet av tilhengeren, skal være tilstede ved denne gjennomgangen. Alle Bailey tilhengere er dekket av en 2 to års garanti. Garantien gjelder i 2 år fra leveringsdato. Mangler vedrørende leveranse må varsles innen 7 dager fra leveransen er mottatt hos forhandler. Garantiprosedyrer Korrekt klargjøring sammen med jevnlig vedlikehold betyr mye for å forhindre havari. Skulle funksjonsfeil opptre i løpet av garantiperioden, skal følgende prosedyre følges: Varsle omgående forhandleren som du kjøpte tilhengeren av. Husk å oppgi tilhengertype og serienummer. Det er meget viktig at dette gjøres straks feilen oppstår. Det må presiseres at selv om den opprinnelige feilen er dekket av produktgarantien, vil følgeskader pga. forsinket reparasjon kunne falle utenfor garantidekningen. Gi så dekkende opplysninger som mulig til forhandleren din ved henvendelse om erstatning under garanti. Dette vil gjøre det enklere for forhandleren å danne seg et komplett bilde av hvordan reparasjonen skal utføres. Vanlig vedlikehold dekkes ikke av garantien. Garantireparasjon skal først utføres etter at det er godkjent av Baileys importør. Spesifisert reklamasjonsmelding sendes importør etter at arbeidet er utført. Deler som brukes til garantireparasjon faktureres til vanlige betingelser og krediteres etter at utskiftede deler er returnert sammen med utfylt reklamasjonsmelding og denne er blitt godkjent. Merknad: Bailey Trailer Limited er ikke ansvarlig for garantikrav som skyldes bruk av uoriginale deler eller ikke godkjent tilleggsutstyr eller ikke godkjente modifiseringer. Lakkering Alle våre produkter er lakkert med en antikorrosiv grunning og en blank emaljelakk. Noen stoffer vil kunne misfarge eller tære sterkt på lakken, og slik skade dekkes ikke av garantien. 2

4 Sikkerhet Brukerens sikkerhet har vært et hovedanliggende ved konstruksjon og utvikling av våre tilhengere. Det er integrert så mange sikkerhetsmidler som mulig. Likevel skjer det ulykker under bruk av våre produkter, ulykker som kunne vært unngått ved noen få sekunders omtanke og en mer aktsom håndtering av slike redskaper. Les sikkerhetsinstruksene og handle i tråd med det som sies om sikkerhet i denne instruksjonsboka. Sikkerhetsinstrukser Brukeren må gjøre seg kjent med gjeldende trafikkbestemmelser, slik at ikke traktor og tilhenger blir en fare for annen trafikk. Vær aktpågivende overfor barn! Kontroller området bak tilhengeren for å forsikre deg om at det er trygt å rygge. Dersom det må utføres arbeid under oppløftet plan eller tilhenger, må den være korrekt og stabilt avstøtta. Unngå saksing ved rygging slik at ikke traktordekkene skades i kontakt med tilhengerdraget. Ikke belast tilhengeren ut over det spesifikasjonen sier overlast gir risiko for skade både på dekk og drag. Hold korrekt lufttrykk i dekkene, kontroller dekkene regelmessig for skade og slitasje. Pass på at tilhengerbremsene er korrekt justert og kontroller at hydraulikkslanger, bremsekabler og bremsesko er i god stand. Kontroller at alle skruforbindelser er tiltrukket, særlig må hjulmutterne kontrolleres nøye etter én dags bruk av ny tilhenger og deretter hver uke. Utvis forsiktighet ved kjøring, særlig under kjøring med full last. Pass opp for elektriske luftspenn når tilhengeren tippes opp. Spesielle sikkerhetsinstrukser Uerfarne traktorførere må ikke betjene traktor og tilhenger. Ved tipping av lass må tilhengeren stå på stabilt underlag. Hold god avstand til tilhenger som tippes, også sideveis. Når tilhengerlass tippes av og lasset henger fast i planet, kan det føre til løftende belastning på trekkroken. Hydraulisk arbeidstrykk Minimum Maksimum Hydraulikkbremser 120 bar (1740 psi) 150 bar (2175 psi) Tipp 172 bar (2500 psi) 207 bar (3000 psi) 3

5 Tilkopling av tilhenger til traktor Tilhengeren er bare beregnet for tilkopling til trekkrok. Senk trekkroken: MERK: Dersom traktoren er utstyrt med en velgerventil, se til at den er satt i posisjon for operering av traktorens trekkstenger. Løft trekkstengene maksimalt. Løs ut trekkroken og senk trekkstengene og trekkroken. Rygg traktoren til trekkroken er rett under dragøyet på tilhengeren. Hev trekkroken: Løft trekkstengene og trekkroken slik at trekkroken går i inngrep i dragøyet. Fortsett å løfte til trekkroken går i lås. Senk deretter trekkstengene til trekkrokens løftestag er avlastet og trekkroken henger i låsen. Kople hydrauliske slanger og elektriske kabler til sine respektive uttak på traktoren. For mer detaljert informasjon om bruk av traktorens trekkrok, se traktorens brukermanual. 4

6 Frakopling av tilhengeren ADVARSEL: Når planet er tippet opp, er en stor mengde olje pumpet ut av traktorens hydraulikksystem. Tilhengeren må derfor ikke koples fra traktoren med planet tippet opp. Sett på parkeringsbremsen (fig. 1). Pass på at multislaghendelen beveges tilstrekkelig mange ganger slik at bremsene låses. Sett parkeringsfoten på plass under draget. Fig. 1 Parkeringsbremse Fig. 2 Svanehals - parkering av slanger Kople fra kabelen for lysutstyr. Fjern hydraulikkslangene (fig. 2) fra traktorens hydraulikuttak og fest koplingene i parkeringsposisjon på tilhengerramma. Kople fra bremseslanger etc. Det kan hende at det er trykk i systemet, noe som gjør det vanskelig å frigjøre koplingene idet lukkekuler/-tapper står under trykk. Dersom dette er tilfelle, stoppes traktormotoren før hydraulikkventilen føres i begge retninger noen få ganger for å avlaste kretsen. Løft trekkstenger og trekkrok maksimalt. Åpne trekkroklåsen og senk trekkstenger og trekkrok. Når trekkroken er fri fra dragøyet, kjøres traktoren bort fra tilhengeren. Løft trekkstengene og trekkroken slik at trekkroken går i inngrep i dragøyet. Fortsett å løfte til trekkroken går i lås. Senk deretter trekkstengene til trekkrokens løftestag er avlastet og trekkroken henger i låsen. Fig. 3 Parkeringsfoten i oppbevaringsposisjon 5

7 Hydraulisk tilkopling av tippkrets MERK: Måten tilhengerens hydraulikkslanger koples til traktoren på avhenger av traktorens hydraulikksystem. Her gis en kort beskrivelse av hvordan tippkretsen koples og betjenes. Traktorføreren oppfordres på det sterkeste til å gjøre seg kjent med traktorens instruksjonsbok for detaljert informasjon om bruk av traktorens hydraulikksystem og dets betjeningsorgan. Tilhengerens hydraulikkslanger koples til et enkeltvirkende hydraulisk uttak ved hjelp av hurtigkopling. Dersom traktoren er utstyrt med en skru-/vrikopling, må det anvendes en adapter mellom traktorens uttak og tilhengerens hurtigkopling. MERK: Tilhengeren krever stor oljemengde, og det anbefales derfor å benytte et hydraulisk uttak med stor kapasitet for å oppnå tilfredsstillende tilhastighet. ADVARSEL: Dersom traktorens hydraulikkanlegg bruker transmisjonsoljen som reservoar, må det være fylt på olje til maksimalt nivå. Koplingen må rengjøres ordentlig før tilkopling for å unngå forurensing i transmisjonsoljen. Dersom tilhengeren koples til ett av et dobbeltvirkende uttaks koplinger, bruk det øvre uttaket (ofte merket 1 eller 3) og sett ventilen til enkeltvirkende. For å tippe beveges den respektive ventilspaken bakover, og for å senke planet, beveges ventilspaken forover. For betjening av kombinert hydraulikkanlegg settes velgeren til posisjon ekstern krets ( external flow ). 6

8 Tipping MERK: Siden det kreves opptil 48 liter olje for å tippe en tilhenger med teleskopsylinder til maksimal vinkel, er det viktig å passe på at det er tilstrekkelig olje tilgjengelig i hydraulikksystemet, spesielt på traktor som benytter samme oljeforsyning til transmisjon og ekstern hydraulikk. Se traktorens instruksjonsbok for ytterligere informasjon om oljekapasitet. Oljekapasitet C911A (40,0 liter) C911B (43,8 liter) C911C (32,8 liter) C911G (37,0 liter) C900B (24,6 liter) C900E (32,1 liter) C900H (33,5 liter) 14 tonn entreprenørdumper 18 tonn lang potettilhenger 18 tonn entreprenørdumper 16 tonn potethenger 17 tonn entreprenørtilhenger 14 tonn entreprenørtilhenger 12 tonn entreprenørtilhengerr 10 tonn entreprenørdumper 12 tonn entreprenørdumper 12 tonn lang potettilhenger 14 tonn lang potethenger 16 tonn lang potethenger 10 tonn entreprenørtilhenger 4 tonn entreprenørdumper 15 tonn TB 14 tonn TB 12 tonn TB 14 tonn TAG 12 tonn TAG 12 tonn potettilhenger 16 tonn TB 16 tonn TAG 14 tonn potettilhenger C901A (20,1 liter) C909A (15,5 liter) C908A (40,7 liter) C908B (37,2 liter) C908C (40,0 liter) C906A (13,0 liter) (48,8 liter) 11 tonn TB 10 tonn TB 9 tonn TB 10 tonn TAG 10 tonn potettilhenger 9 tonn potettilhenger 6 tonn entreprenørdumper 8 tonn entreprenørtipphenger 8 tonn TB 4 tonn TB 8 tonn TAG 14 tonn landbruksdumper 12 tonn landbruksdumper 15 tonn potettilhenger 10 tonn landbruksdumper 18 tonn TB 6 tonn TB 20 tonn entreprenørtilhenger 20 tonn lang potettilhenger 22 tonn lang potettilhenger 7

9 Tilkopling av bremser Traktorføreren må studere traktorens instruksjonsbok når det gjelder detaljerte instrukser om betjening av traktorens bremser. Tilkopling av hydrauliske bremser 1. Frigjør bremseslangen fra parkeringsposisjon på tilhengeren. 2. Fjern hetta fra bremsehurtigkoplingen på traktoren. 3. Kople bremseslangen til bremseuttaket og lås koplingen. 4. Sørg for at traktorens bremsepedaler er sammenkoplet. Tilkopling av luftbremser 1. Kontroller at lufttankventilen er lukket. 2. Kople den røde bremseslangen til den tilsvarende porten på traktoren. 3. Kople til den gule bremseslangen. 4. Pass på at den hydrauliske bremseslangen ikke er tilkoplet. 5. Kontroller at bremselufttrykket er høgt nok før traktoren settes i bevegelse. Tilkopling og betjening av hydraulisk baklem 1. Frigjør baklemslangen (2 3 / 8 ) fra parkeringsposisjon på tilhengeren. 2. Kople slangen til et enkeltvirkende hydraulisk uttak ved hjelp av hurtigkoplingen, eventuelt til ett av et dobbeltvirkende uttaks koplinger (bruk det øvre uttaket (ofte merket 1 eller 3) og sett ventilen til enkeltvirkende). 3. For å åpne baklemmen beveges den respektive ventilspaken bakover, og for å lukke baklemmen beveges ventilspaken forover. NB! Alle Bailey-tilhengere er utstyrt med sikkerhetsventil slik at planet må tippes minst 25 med mer før baklemmen kan beveges. 8

10 Unngå ulykker ADVARSEL: Vær oppmerksom risikoen som kan oppstå ved bruk av tilhenger. Overhold produsentens oppgitte maksimalvekt for den aktuelle tilhenger. Tipp bare når tilhengeren står på fast, plant underlag. Kjør ikke med større hastighet enn produsentens anbefaling. For sikker og stabil manøvrering av tilhenger skal størrelse og vekt av den tilkoplede traktoren være tilpasset størrelse på tilhengeren og tilfredsstille traktorfabrikantens anbefalinger og relevante offentlige forskrifter. For å unngå skade på baklemmen må en ved tipping unngå å utsette den for belastning fra lasten. Planet skal bare tippes delvis opp når kornlass skal tømmes gjennom korntappeluke i baklemmen. Bruk passende og sikkert løfteutstyr når graskarmer, kornkarmer eller ballegrinder skal monteres eller demonteres. Bruk løftehjelpemiddel dersom komponenten som skal håndteres, veier mer enn 25 kg. Pass på at løftekrok/-sjakkel er tilstrekkelig sikret før løfting gjennomføres. Aktiver alltid parkeringsbremsen før tilhengeren koples fra traktoren. 9

11 Vedlikehold Det er viktig å inspisere dekk, fjører og bremsesystem regelmessig, og følgende punkter må kontrolleres nøye for å holde tilhengeren i god stand: Dekktrykk Dimensjon Antall lag Trykk 6.00 x bar 94 psi 10/80 x bar 45 psi 11.5/80 x bar 65 psi 12.5/80 x bar 65 psi 15/70 x bar 62 psi x bar 80 psi 340 x 18 Radial 4.8 bar 70 psi 385/65 x 22.5 Radial 4.1 bar 60 psi 435/55 x 19.5 Radial 4.5 bar 65 psi 445/65 x 22.5 Radial 4.1 bar 60 psi 400/60 x bar 60 psi 500/55 x bar 60 psi 550/45 x bar 35 psi 550/60 x bar 35 psi 600/50 x bar 35 psi 600/55 x bar 35 psi MERK: Dersom du er i tvil om anbefalt dekktrykk, kontakt forhandleren din. Vedlikehold av fjøring på hjulaksel og drag På grunn av bladfjørenes sammensetning vil en fjørpakke kunne sette seg over en tids bruk med belastning. Det er derfor viktig at U-boltene som holder bladfjørene sammen, kontrolleres og etterstrammes etter én dags bruk og deretter hyppig i løpet av første ukes bruk. Etterfølgende kontroll og etterstramming må deretter utføres minst hver tredje måned. Generelt trekkes bolter tilstrekkelig til ved at en vanlig fastnøkkel/skralle trekkes til med full manuell kraft. Tiltrekking av hjulmuttere Trekk til vekselvis motstående muttere ved hjelp av momentnøkkel. Se korrekt moment i tabellen nedenfor. 10

12 Momentnøkkelinnstilling Hjulmuttere M18 x 1,5 200 Nm M20 x 1,5 250 Nm M22 x 1,5 335 Nm U-bolter fjørende drag 27 mm U-bolt 550 Nm 30 mm U-bolt 550 Nm U-bolter hjulaksel 70 mm firkantaksel 260 Nm 80 mm firkantaksel 260 Nm 90 mm firkantaksel 370 Nm 100 mm firkantaksel 370 Nm 127 mm aksel 500 Nm Lagervedlikehold For utkjørt distanse og tidsintervall, se vedlikeholdsplan. Hjullager kontroll av slark For å kontrollere for hjullagerslark løftes hjulakselen slik at hjulet går klar av bakken. Kople ut bremsen. Sett én eller to jernstenger mellom dekket og bakken og sjekk om det er slark. Lagerjustering Dersom hjullager må justeres, fjernes navkoppen (4) (se fig. 8), fjern splinten (6), trekk til kronemutteren inntil hjulet knapt kan dreies. Skru kronemutteren ut slik at hjulet igjen roterer fritt. Sett på plass splinten og navkoppen. OBS! Pass på at kronemutteren ikke blir stående med for mye spenn. 11

13 Justering av bremser ADVARSEL! Når det er nødvendig å arbeide under oppløftet tilhenger for å justere bremsene, må ramma understøttes. Fig. 4 Hydraulisk opererte bremser, versjon I Hydraulisk operert kam Grunninnstilling av bremsene grunnet slitasje av bremsebelegget gjøres på følgende vis: a. Løsne kontramutteren på bolten som står rett bak hver bremsesylinder. b. Skru bolten medurs inntil bremsene akkurat tar. c. Skru bolten tilbake nøyaktig to omdreininger. d. Stram kontramutteren. Punktet der bremseskoene legges på, kjennes godt ved at hjulet jekkes klar av bakken slik at det kan dreies. Når justeringsområdet for skruen er oppbrukt, kan bremsearmen dreies til neste spor på bremseakselen og justeringsskruen skrues ut igjen til utgangsstilling (moturs) før bremsene igjen justeres som beskrevet ovenfor. Fig. 5 Hydraulisk opererte bremser, versjon II 12

14 Hjulaksel Fig. 6 Akseldeler 1. Bakplate 2. Navtrommel 3. Konskive 4. Navkopp 5. Kronemutter 6. Splint/R-klips 7. Ytre tetningsring 8. Ytre hjullager 9. Indre hjullager 10. Indre tetningsring 11. Hjulbolt 12. Hjulmutter 13. Bremsesko 14. Bremsefjør 15. Kamaksel 16. Kamakselfôring 17. Bremsearm 18. Låsering 19. Låsering 20. Bremseskotapp 21. Kronemutter 22. Splint 13

15 Smøring Det anbefales at alle fettnipler og bevegelige forbindelser smøres hver uke. Smørepunkt 1. 1 fettnippel på dreietappen for håndbrekkarmen fettnipler på bakre opplagringsblokker for tipp 3. For tilhenger med tandemfjører: 6 fettnipler på fjørpinnene (3 på hver side). 4. For tilhenger med boggi: 4 fettnipler på baksiden av boggiakselen. 5. For tilhenger med fjørende drag: 3 fettnipler; 2 foran på draget og 1 på fjørpinnen bak på draget. 6. For tilhenger med hydraulisk baklem: 3 fettnipler på hver ende av baklemmen; 1 på dreiebolten og 2 på den hydrauliske sylinderen. 7. For tilhenger med 127 mm aksel: 3 fettnipler på hver kamaksel. 8. Entreprenørdumper/-tilhenger, lang potettilhenger og landbruksdumper: Fettnippel i begge ender av alle sylindere. Lagring 1. Etter bruk og særlig når tilhengeren skal forbli ubenyttet i lengre tid: 2. Vask tilhengeren grundig. 3. Utbedre lakkskader. 4. Skift ut skadede eller slitte deler. 5. Kontroller og eventuelt ettertrekk alle mutrer og bolter. 6. Smør alle fettnipler. 7. Alle blankslitte deler bør påføres antirustmiddel eller fett. Olje er rusthindrende bare i noen få dager ved utendørslagring. 8. Oppbevar tilhengeren fortrinnsvis under tak, borte fra husdyr- og kunstgjødsel. 14

16 Betjening av rullepresenning (Easy sheet) Fig. 7 Fig. 8 Åpne rullepresenningen 1. MERK: Åpne ikke rullepresenningen dersom planet er tippet op. 2. Fjern spolingssveiven fra sin oppbevaringsposisjon og sett den på plass i presenningsakselen. 3. Frigjør alle stropper. 4. Sjekk at presenningsskinnen er festet. 5. Åpne rullepresenningen ved hjelp av spolingssveiven fra tilhengerens bakre ende. 6. Fjern sveiven når presenningen er rullet heilt opp. 7. Bruk spolingssveiven til å trekke ut stroppene og hekte disse fast i tilhengerens karm (fig. 7). 8. Sett sveiven tilbake til sin oppbevaringsposisjon. Lukke rullepresenningen 1. Løs stroppene. 2. Trekk i presenningsskinnen slik at presenningen føres over tilhengeren. 3. Fest stroppene i tilhengerkarmen. 4. Plasser presenningsskinnen i krokene. Dersom tilhengeren har hydraulisk baklem, må stroppene, når presenningen er strukket over tilhengeren, plasseres på innsiden av baklemmarmene, slik at baklemmen kan opereres fritt (fig. 8). 15

17 Notater 16

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Bailey 16T & 18T proff Dumper tilhenger. Stander SPESIFIKASJON proff Dumper tilhenger

Bailey 16T & 18T proff Dumper tilhenger. Stander SPESIFIKASJON proff Dumper tilhenger ARVID GIMRE AS Vigdelsvegen 539 / 4054 TJELTA, NORWAY org. nr: 989 203 290 MVA konto nr: 3206 20 34407 telefon: +47 51 65 44 86 faks: +47 51 65 20 47 mobil: +47 928 04 448 e-post: arvid@gimre.no www.gimre.no

Detaljer

Bailey 8T & 10T proff Dumper tilhenger lav bygget Leveres også som 1 AKS (406x120 Commercial High Speed Axle)

Bailey 8T & 10T proff Dumper tilhenger lav bygget Leveres også som 1 AKS (406x120 Commercial High Speed Axle) ARVID GIMRE AS Vigdelsvegen 539 / 4054 TJELTA, NORWAY org. nr: 989 203 290 MVA konto nr: 3206 20 34407 telefon: +47 51 65 44 86 faks: +47 51 65 20 47 mobil: +47 928 04 448 e-post: arvid@gimre.no www.gimre.no

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Brukerveiledning for. tilhengere fra. Denne brukerveiledning gjelder for tilhengere importert av HSS.

Brukerveiledning for. tilhengere fra. Denne brukerveiledning gjelder for tilhengere importert av HSS. Brukerveiledning for tilhengere fra Denne brukerveiledning gjelder for tilhengere importert av HSS. Innholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Gratulerer med ny

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Gratulerer med ny Hippe-henger!

Gratulerer med ny Hippe-henger! Brukerhåndbok Gratulerer med ny Hippe-henger! Du er blitt eier av en ny Hippehenger. Et produkt som preges av design og høy kvalitet, som vi er sikre på at du kommer til å få mye nytte av. Dette er en

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING For SAMI LD 100 OG LD 130 TILHENGER

BRUKSANVISNING For SAMI LD 100 OG LD 130 TILHENGER BRUKSANVISNING For SAMI LD 100 OG LD 130 TILHENGER IMPORTØR: SISU PRODUKTER AS Dyrskueveien 42, 1920 Kløfta PRODUSENT: AS SAMI Tule 20, Saue, Estonia Tef. 63 94 39 00 Tlf. +372 6 709040 Kontor@sisu.no

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 og DX 130 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

T51, T60, T85, TT100, TT130, T150, GMV

T51, T60, T85, TT100, TT130, T150, GMV BRUKSANVISNING Tilhenger Orkel T51, T60, T85, TT100, TT130, T150, GMV 9000 og GMV 13000 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei 25 N - 7320 Fannrem Tlf.: +47 72

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

SYKKEL HÅNDBOK SPORTPARTNER AS

SYKKEL HÅNDBOK SPORTPARTNER AS SYKKEL HÅNDBOK SPORTPARTNER AS 1 Girhendler, høyre for bakre gir 6 Dekk 12 Ventil 17 Pedal 23 Bakre gir 28 Sadel venstre for krankskifter foran 7 Felg 13 Skjermstiver 18 Krankgir 24 Frikrans 29 Overrør

Detaljer

BRUKSANVISNING. Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 + Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00 Fax: +47 72 48 80 11 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Innstilling. Kverneland Vendeplog

Innstilling. Kverneland Vendeplog Innstilling Kverneland Vendeplog Traktorens innvendige sporvidde Kontroller innvendig sporvidde på bakre hjul. Anbefalt sporvidde fra 120 cm til 160 cm, dette for å få den rette vidden på første får. Her

Detaljer

Brukermanual Dynalife

Brukermanual Dynalife Brukermanual Dynalife 2 ROLLATOR DYNALIFE GENERELT Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball Bardum Bruksanvisning Monoski/Snowball Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Monoski/Snowball for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Rett parkering av varehenger etter bruk.

Rett parkering av varehenger etter bruk. Rett parkering av varehenger etter bruk. På de neste sidene finner du: 1. Rett påkobling før kjøring 2. Feil påkobling før kjøring 3. Maksimum last av ulike varer 4. Ditt ansvar som leier og borettslagets

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 2005-07-07 8-0500e Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Vinsjtype:... Dato:..

Vinsjtype:... Dato:.. Vinsjtype:...... Dato:.. BRUKER INFORMASJON Denne vinsjen er primært beregnet for montering på bil. Vinsjen er IKKE sertifisert for løft. Vinsjen er IKKE beregnet for løfting eller flytting av mennesker.

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS - EIK Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Foss-Eik hengere stort utvalg i modeller og størrelser Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over

Detaljer

FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE

FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE TILHENGERE JUNKKARI JOBBER FOR DEG Junkkari har arbeidet hardt for at dine transportbehov dekkes rimeligere og mer effektivt enn tidligere. J-serien inkluderer to velkjente

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

strong basetm Norsk Bruksanvisning 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the product names are registered trademarks of R82 A/S.

strong basetm Norsk Bruksanvisning 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the product names are registered trademarks of R82 A/S. strong basetm orsk Bruksanvisning 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the product names are registered trademarks of R82 A/S. 02.2012 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet...4 Garanti...4 Verktøy...4

Detaljer

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell Bruksanvisning Triton multiregulerbart understell INNHOLDSFORTEGNELSE Garantibestemmelser 1 Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Bruk av bremsene 2 Manuell høyderegulering (hydraulisk) 3 Elektrisk høyderegulering

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Innholdsfortegnelse Bruksområde, funksjon side 3 Overflytting mellom seng og stol side 3 Sittende.. side

Detaljer

B R U K E R M A N U A L

B R U K E R M A N U A L N B R U K E R M A N U A L W W W. V E L A. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 3 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

BRUKERMANUAL 2300 SERIES GIPSPLATEHEIS VEDLIKEHOLDSLOGG. Heis modellnummer Heis serienummer Vedlikehold utført: Aksjon Dato. Aksjon Dato.

BRUKERMANUAL 2300 SERIES GIPSPLATEHEIS VEDLIKEHOLDSLOGG. Heis modellnummer Heis serienummer Vedlikehold utført: Aksjon Dato. Aksjon Dato. VEDLIKEHOLDSLOGG Heis modellnummer Heis serienummer Vedlikehold utført: NORWEGIAN BRUKERMANUAL 2300 SERIES GIPSPLATEHEIS OCTOBER 2013 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer