Den nye matinformasjonsforordningen utfordringer for restauranter, storkjøkken og catering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nye matinformasjonsforordningen utfordringer for restauranter, storkjøkken og catering"

Transkript

1 Den nye matinformasjonsforordningen utfordringer for restauranter, storkjøkken og catering Paul Nygaard AS - Mosjøen John Helge Selliseth

2 Matloven, innhold Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Formål, virkeområde og definisjoner Sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, Krav og forpliktelser Spesielle krav og forpliktelser Det er forbudt å omsette næringsmiddel som ikke er trygt. Et næringsmiddel skal anses for ikke å være trygt dersom det betraktes som helseskadelig eller uegnet for konsum. Avgifter, gebyrer, erstatningsordninger Administrative bestemmelser, sanksjoner og straff Andre bestemmelser Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Food Law (forordning 178/2002) 2

3 Matloven, informasjon Hygiene Fremmedstoffer Tilsetningsstoffer Vitaminer/mineraler Genmodifisering Økologisk mat Kvalitetsregler Kontaktmaterialer Fôr Betegnelser Merking Påstander Omfattende regelverk som i stor grad bygger på EU/EØS-rett 3

4 Mattrygghet og matinformasjon «I tillegg til å omfatte helsemessig trygg mat omfatter begrepet også kvalitet og redelighet» (Ot. prp. 100, side 54) PRINSIPP Det er forbudt å omsette mat som ikke er fulgt av nødvendig matinformasjon. 4

5 Matinformasjon Nytt regelverk fra 13. desember 2014 Tidligere: Merkeforskriften Næringsdeklarasjonsforskriften Nå: Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (Matinformasjonsforskriften) Utvidede obligatoriske regler for ferdigpakket mat Utvidede obligatoriske regler for ikke-ferdigpakket mat Obligatorisk fra med unntak av kravene til næringsdeklarasjon som trer i kraft 2016

6 Matinformasjon Endringer: Forskrift om ernærings- og helsepåstander Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler Behandling av næringsmidler med ioniserende stråling Forskrift om dypfryste næringsmidler

7 Matinformasjonsforskriften Oppbygning Kap I: Generelle bestemmelser Kap II: Generelle prinsipper om matinformasjon Kap III: Generelle krav til matinformasjon og virksomhetens plikter Kap IV: Obligatorisk matinformasjon Kap V: Matinformasjon som gis på frivillig basis Kap VI: Om nasjonal bestemmelser Kap VII:Gjennomførings- endrings- og avsluttende bestemmelser + 15 vedlegg med utfyllende bestemmelser 7

8 Generelle krav til matinformasjon «Redelig praksis for informasjon» Gjelder både obligatorisk og frivillig informasjon Gjelder både merking, reklame og presentasjon Matinformasjon skal ikke villede mht: a) Beskaffenhet og art (eks. «fersk», «vaniljesaus», «hjemmelaget») b) Å tillegge varen egenskaper den ikke har c) Ikke gi inntrykk av at matvaren har særlige egenskaper når alle lignende matvarer har de samme egenskapene 8

9 Generelle krav til matinformasjon forts Imitasjonsprodukter (ny) Ikke ved utseende/betegnelsen/visuelle presentasjon villede ved å antyde at et produkt inneholder en spesiell ingrediens som vanligvis brukes i produktet, hvis denne er erstattet med en annen ingrediens. Informasjonen skal plasseres på et iøynefallende sted, godt synlig, lett leselig og umulig å fjerne. (ny) Informasjonen skal ikke gi uttrykk for at næringsmidler kan behandle, forhindre eller kurere sykdom. 9

10 Obligatorisk merking Ferdigpakket Varebetegnelse (herunder om produktet har vært fryst) Ingrediensliste (i synkende rekkefølge) Ingredienser som kan forårsake allergier/intoleranse (også uemballert) Kvantitativ ingrediensmerking Nettomengde Holdbarhetsmerking (detaljert regulert) Spesielle vilkår for oppbevaring og bruk Navn/adresse Opprinnelsesmerking Bruksanvisning Alkoholinnhold (hvis mer enn 1,2 %) Næringsdeklarasjon (Nytt at dette er obligatorisk, ny rekkefølge) 10

11 Obligatorisk merking Ferdigpakket Pakket i gass: «Pakket i beskyttende atmosfære» Inneholder søtningstoff: «Inneholder søtstoff(er)» «Inneholder sukker og søtstoff(er)» presiseres i deklarasjonen «Inneholder aspartam (en phenylalaninkilde)» «Inneholder en phenylalaninkilde», skal anføres på etiketten i tilfeller hvor aspertam/ aspertamscesulfamsalt. Dypfryste næringsmidler: Nedfrysningsdato eller dato for første nedfrysning, så fremt produktet har vært fryst tidligere. 11

12 Ikke-ferdigpakkede varer Strenge obligatoriske krav om allergenmerking Ved frivillig merking må reglene også følges 12

13 Ferdigpakket» vs. «ikke ferdigpakket» Ferdigpakket Pakket i emballasje før det tilbys for salg til forbruker/storhusholdninger Ikke ferdigpakket Næringsmidler som ikke er emballert. Næringsmidler pakket på salgsstedet på anmodning kjøperen eller er ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg

14 Hvor gjelder regelverket? Regelverket for ikke-ferdigpakkede varer gjelder på alle steder hvor mat omsettes/serveres, herunder: ferskvaredisker restauranter og kantiner storkjøkken på skoler og sykehus servering fra permanent og flyttbar salgsbod servering på transportmiddel f.eks. på fly eller buss cateringvirksomhet 14

15 Unntatt fra regelverket Servering i hjemmet, Servering hvor tilberedning/servering av spiseferdige næringsmidler til sluttforbruker ikke er et ledd i virksomheten Eksempler på grensetilfeller: 15

16 Obligatorisk med allergenmerking Allergener som skal opplyses om: 1. Kornslag som inneholder gluten 2. Skalldyr eller produkter fremstilt av skalldyr 3. Egg og produkter framstilt av egg 4. Fisk og produkter framstilt av fisk 5. Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter 6. Soyabønner og produkter framstilt av soya (ikke soyaolje) 7. Melk og produkter framstilt av melk, herunder laktose 8. Nøtter og produkter framstilt av nøtter (også mandler) 9. Selleri og produkter framstilt av selleri 10.Sennep og produkter framstilt av sennep 11. Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø 12.Svoveldioksid og sulfitter 13.Lupin og produkter framstilt av lupin 14.Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr

17 Frivillig informasjon Ikke-ferdigpakket Oppfordring til å gi frivillig informasjon om næringsinnholdet også for mat som ikke er ferdigpakket Frivillig informasjon om f. eks. varebetegnelser, ingredienslister, næringsdeklarasjon osv., må oppfylle de nærmere kravene til denne type informasjon Energi- og næringsinnhold uttrykt som % av referanseinntak/per porsjon/konsumpsjonsenhet er ikke obligatorisk for noe næringsmiddel Men, skal det brukes må nærmere gitte krav/beregningsmåter følges 17

18 Næringsdeklarasjon Ikke-ferdigpakket Obligatorisk dersom man fremsetter en ernærings- eller helsepåstand Begrenset til å gi informasjon om innholdet av dette næringsstoffet Dersom frivillig næringsdeklarasjon Må følge de obligatoriske kravene, dog kan for ikke ferdigpakkede varer begrenses til bare å omfatte: energiinnholdet, eller energiinnholdet sammen med mengden av fett, mettede fettsyrer, sukkerarter og salt Energiinnholdet skal som utgangspunkt oppgis per 100 g/100 ml men kan for ikke-ferdigpakkede varer utelukkende oppgis per porsjon eller forbruksenhet 18

19 Hvorfor bry seg? Informasjonskrav fra forbrukere og kunder Risiko for kontroller og sanksjoner fra Mattilsynet/Forbrukerombudet Klager fra kunder/forbrukerorganisasjoner Omdømmetap i markedet Sivile erstatningssøksmål fra kunder 19

20 Hva bør virksomhetene gjøre? Compliance (overholdelse) og opplæring er viktig, vær forberedt! Innføre internkontroll/systemer som omfatter matinformasjon til kunden! Ha bevissthet om regelverket! 20

21 Hva hvis det går galt likevel? 21

22 Hvem har ansvaret? Food Law (forordning 178/2002) sier at den som bedriften har utpekt som «driftsansvarlige i næringsmiddelforetak» er ansvarlig for mattryggheten (artikkel 17). I realiteten innebærer dette at den øverste ansvarlige i bedriften nærmest har et personlig ansvar for å sørge for mattryggheten. Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) Artikkel 1 pkt 1. a) Hovedansvaret for næringsmiddeltrygghet ligger hos driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 22

23 Ansvaret leverandør grossist detaljist - storkjøkken I følge Food Law» skal den driftsansvarlige kunne identifisere enhver person som har levert til dem et næringsmiddel eller ethvert stoff som skal iblandes i et næringsmiddel (artikkel 18, nr. 2) I følge Food Law skal den driftsansvarlige ha ordninger som gjør at denne kan identifisere de foretakene som har mottatt deres produkter. (artikkel 18, nr. 3) 23

24 Fra jord til bord i praksis, matinformasjon Produsenten eller importøren (registrert med navn og adresse) er ansvarlig for at varen/ingrediensen er merket riktig, (1169/2011 art. 8 nr. 1) Leverandør til storkjøkken skal sørge for at den driftsansvarlige uendret får de nødvendige opplysningene som ledsager varen, (1169/2011 art. 8 nr. 6) Det storkjøkken som endrer varen/ingrediensen blir ansvarlig for at informasjonen som ledsager varen er riktig. (1169/2011 art. nr. 4)

25 Statistikk «Det fleste matallergisjokk skjer utenfor hjemmet.» «Etter analyser av 13 studier viser forskerne at det årlig inntreffer nær to dødsfall (1,81) per 1 million mennesker som skyldes matallergisk reaksjon. For barn og unge er det i overkant av tre (3,25) dødsfall.» «I Norge kjenner man ikke til at noen har dødd av matallergi, men i Sverige har det vært tilfeller med dødelig utgang...rent statistisk skal vi ha ett til to dødsfall forårsaket av allergisjokk i året i Norge, men vi har ikke registrert noen. De kan ha blitt klassifisert som astmadødsfall» Somewhere around 150 to 200 people die in the U.S. each year because of food allergies. It's estimated that around 50 percent to 62 percent of those fatal cases of anaphylaxis were caused by peanut allergies. 25

26 Hva gjelder i Norge? Offentligrettslig ansvar: Reaksjoner fra myndighetene (bot, pålegg om stengning osv.) Privatrettslig ansvar overfor kundene: Erstatningskrav (og oppreisning) 26

27 Erstatningskrav - oversikt Tre vilkår må være oppfylt: 1) Du må ha gjort noe galt/brutt en regel eller norm (ansvarsgrunnlag) 1) Subjektivt ansvar uaktsom? 2) Sikkerhetsmangel? Produkt som «ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente» 2) Noen må ha lidt et økonomisk tap: 1) Kostnader til medisinsk behandling 2) Sykefravær og uførhet 3) Tap av forsørger 4) Menerstatning og smerteerstatning 5) Forskjellen til USA 3) Feilen din, ansvarsgrunnlag, må ha forårsaket det økonomiske tapet - årsakssammenheng 27

28 Har ikke allergikerne skylda selv? «Thin skull rule» - Du må ta skadelidte som de er Skadelidtes medvirkning - Kan være relevant hvordan han forholder seg til allergien 28

29 Hvem er ansvarlig? Utsalgsstedet/restauranten/kantina (=selskapet)? De som jobber der? Leverandøren? Forsikringsselskapet? 29

30 Eksempel 1 Gjest Baardsen besøker restaurant Nøtten Nøtten har merket på helt riktig måte at det er peanøtter i maten Gjest vet ikke at han er allergisk, og spiser maten. Han får en reaksjon Kan Nøtten bli holdt ansvarlig? 30

31 Eksempel Gjest Baardsen besøker restaurant Nøtten Nøtten har ikke merket/opplyst om at det er peanøtter i maten Gjest vet ikke at han er allergisk, og hadde spist maten uansett. Han får en reaksjon Kan Nøtten bli holdt ansvarlig? 31

32 Eksempel 3 Gjest Baardsen besøker kantina i Bygdøy alle Kantina har merket på riktig måte at det er peanøtter i maten på - ved å sette et tydelig skilt ved buffeten Ved et uhell dytter en av de andre gjestene skiltet over ende, slik at det faller ned og blir borte under bordet Gjest er allergisk og vet det, man ettersom det ikke står noen advarsler spiser han maten likevel og får en reaksjon Kan kantina bli holdt ansvarlig? 32

33 Eksempel 4 Kantina har gitt sine ansatte klare instrukser og god opplæring om når og hvordan de skal opplyse/merke dersom det er allergener i maten De ansatte følger opp de første ukene, men blir etterhvert lei av å skrive og flytte rundt på informasjonsskilt Gjest Baardsen får derfor ikke informasjon om at det er peanøtter i maten, og får en allergisk reaksjon Kan kantina bli holdt ansvarlig for de ansattes feil? 33

34 Eksempel 5 Petit café følger alle regler om merking mm En dag får Petit café inn et produkt fra en leverandør, som ved en feil fra leverandørens side ikke er merket med at det inneholder allergener Petit café merker derfor heller ikke maten med at den inneholder allergener, og Gjest Baardsen får derfor (nok en gang) en allergisk reaksjon Kan caféen bli holdt ansvarlig for leverandørens feil? Kan i så fall kantina kreve regress fra leverandøren? Hva hvis det i avtalen med leverandøren står at leverandøren aldri er erstatningsansvarlig for beløp utover kr , og Gjest krever ? Kan Gjest Baardsen kreve erstatning fra leverandøren? 34

35 Eksempel 6 En dag det er usedvanlig hektisk på Petit Café, glemmer de ansatte å sette ut skilt med informasjon om at dagens rett inneholder allergener Gjest Baardsen får derfor en reaksjon I menyen, på side 2, og på et skilt mellom inngangsdøren og garderoben, har Petit café skrevet følgende: «-Avtalevilkår for Petit Cafe: Allergikere spiser på eget ansvar. Vi fraskriver oss etterhvert ansvar for allergiske reaksjoner våre gjester måtte pådra seg.» Kan caféen bli holdt ansvarlig? 35

36 Eksempel I menyen til restaurant Nøtteknekkeren står det opplyst at hovedrett nr. 5 kan inneholde noe nøtter Gjest Baardsen spør servitøren hva slags nøtter det er snakk om. Han er ny i jobben, men svarer at han tror det er snakk om hasselnøtter Beroliget av svaret bestiller Gjest retten, og får en allergisk reaksjon når det viser seg at retten inneholder peanøtter 36

37 Kontaktinformasjon John Helge Selliseth Kvalitetsleder Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo Postboks 504, 1327 Lysaker

38 Referanser Mattilsynet - Regjeringen - Lovdata Regelhjelp.no Arntzen de Besche - 38

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen Narasinforbruk under lupen Vil bidra til produktutvikling Sunnere tråputer så langt i år 7 31 37 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 27. årgang 0314 Foto: Ellen-Margrethe Hovland Hovedsaken: Tydeligere

Detaljer

Matinformasjonsforskriften 2014 INFORMASJON OM. Allergener. for ikke ferdigpakket mat

Matinformasjonsforskriften 2014 INFORMASJON OM. Allergener. for ikke ferdigpakket mat Matinformasjonsforskriften 2014 INFORMASJON OM Allergener for ikke ferdigpakket mat 1 Innhold Slik opplyser du om allergenene 3 Ofte stilte spørsmål 5 Restauranter, kantiner og hoteller 6 Catering 7 Matbutikker

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Norske krav til mattrygghet

Norske krav til mattrygghet Norske krav til mattrygghet Oktober 2012 Dette dokumentet er organisert i samsvar med kapitlene i SerfSafe Nettkurs om mattrygghet. Det angir forskjellene mellom innholdet i kurset og kravene til mattrygghet

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

Allergenguide for profesjonelle kjøkken. Din guide til ny matlovgivning

Allergenguide for profesjonelle kjøkken. Din guide til ny matlovgivning Allergenguide for profesjonelle kjøkken Din guide til ny matlovgivning Er du klar over at lovgivningen endres? Fra 13. desember 2014 vil EUs forordning om matinformasjon til forbrukerne (Matforordningen)

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

Hygiene og mikrobiologi

Hygiene og mikrobiologi Hygiene og mikrobiologi Ranveig E. Prøven Hygiene og mikrobiologi Vg1 Restaurant- og matfag Bokmål 4 Mattrygghet Forord Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 ISBN-10: 82-05-35726-9 ISBN-13: 978-82-05-35726-x

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORSAND KOMMUNE OKTOBER 2010 ForsidefotoRogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer