MATINFORMASJONSFORODNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATINFORMASJONSFORODNINGEN"

Transkript

1 MATINFORMASJONSFORODNINGEN Frokostseminar i samarbeid mellom NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og Arntzen de Besche Advokatfirma Hans Peder Hvide Bang Senioradvokat Thea Susanne Skaug Senioradvokat Arntzen de Besche

2 AGENDA REGISTRERING OG SERVERING INTRODUKSJON TIL DEN NYE MATINFORMASJONSFORORDNING 1169/2011, NYE KRAV TIL BEDRIFTENE Advokatene Thea Susanne Skaug og Hans P. Hvide Bang, Arntzen de Besche NHOS ARBEID MED DEN NYE FORORDNINGEN OG INTRODUKSJON AV BEDRIFTENE Fagsjef Jorunn Vormeland Dalen, NHO Mat og Landbruk GJENNOMFØRING AV DEN NYE FORORDNINGEN, SÆRLIGE UTFORDRINGER Kvalitetssjef Beate Folgerø, NORTURA Regulatory & Scientific Affairs Manager, Gro Aanestad Rimstad, NESTLÉ HOTEL OG RESTAURANTBRANSJENS GJENNOMFØRING AV DEN NYE FORORDNINGEN, SÆRLIGE UTFORDRINGER Daglig leder Bjørn Anskau, MILLUM AS PAUSE RAPPORT FRA DANMARK GJENNOMFØRING AV DEN NYE FORORDNINGEN I DANSKE BEDRIFTER Advokat Tanja Buch Weeke, MAQS Law Firm BETYDNINGEN AV EU/EØS HARMONISERT LOVGIVNING MATTILSYNETS VEILEDNING OG HÅNDHEVING UTFORDRINGER MHT. TIL ETTERLEVELSE AV DE NYE REGLENE Seniorrådgiver Knut Nordviken, Mattilsynet OPPSUMMERING VEIEN VIDERE Fagsjef Steinar Høie, NHO Mat og Drikke 1130 AVSLUTNING Arntzen de Besche

3 MATINFORMASJONSFORORDNINGEN I NORGE Regulation (EU) no 1169/2011 Ikrafttredelse i EU, fra 13. desember 2014 (noen unntak) Erstatter og samler tidligere regelverk EØS-harmonisert, gjennomføres i norsk rett ved henvisningsmetode Overgangsordninger Nasjonale regler om sanksjoner og håndheving Arntzen de Besche

4 MATINFORMASJONSREGELVERKET SOM DEL AV MATLOVGIVNINGEN EU/EØS samlede matlovgivning: PLANT HEALTH LAW ANIMAL HEALTH LAW ANIMAL WELLFARE FOOD LAW OFFICIAL CONTROLL Arntzen de Besche

5 FOOD LAW, INNHOLD OG INFORMASJON Hygiene Fremmedstoffer Tilsetningsstoffer Vitaminer/mineraler Genmodifisering Økologisk mat Kvalitetsregler Kontaktmaterialer Fôr Betegnelser Merking Påstander Arntzen de Besche

6 HVA BETYR DET AT FORORDNINGEN ER EN DEL AV FOOD LAW? De grunnleggende prinsippene i Food Law kommer til anvendelse. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket er ansvarlig for at matinformasjonen oppfyller lovens krav. Alle deler av et næringsmiddelet skal kunne spores i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon Arntzen de Besche

7 KONTROLLFORORDNINGEN KOMMER TIL ANVENDELSE Preambel (52) Medlemsstatene skal foreta offentlig kontroll i henhold til forordning 882/2006 Pålegger matmyndighetene plikter om at de skal kontrollere Stiller krav til hvordan matmyndighetene skal gjennomføre kontroll Gir rettigheter til næringsmiddelforetaket i forbindelse med kontroll Revidert kontrollforordning (trer i kraft 2016) pålegger bedriftene å betale denne kontrollen. Arntzen de Besche

8 OBLIGATORISK MATINFORMASJON Listen over obligatorisk matinformasjon er utvidet sammenliknet med merkeforskriften 4: varebetegnelse/navn ingredienslister ingredienser som kan forårsake allergi/intoleranse nettomengde av næringsmiddelet dato for holdbarhet veiledning om oppbevaring og bruk navn og adresse på ansvarlig næringsmiddelforetak opprinnelsesmerking bruksanvisning alkoholinnhold næringsdeklarasjon Arntzen de Besche

9 OPPLYSNING OM ALLERGI/INTOLERANSE Ingrediensen som kan forårsake allergi eller intoleranse skal fremheves visuelt i listen Hvilke ingredienser dette er fremgår at Vedlegg II eks nøtter, egg, kornprodukter, melkeprodukter Kravet gjelder også dersom produktet er unntatt fra krav om ingrediensliste (f.eks. på grunn av pakkens størrelse) Kravet gjelder også ikke-ferdigpakkede produkter (f eks restaurant/ storkjøkken) og produkter som pakkes for kunde på anmodning (typisk kjøtt/fiskebutikk) Arntzen de Besche

10 OPPRINNELSESMERKING Kravet om angivelse av opprinnelsessted/land dersom utelatelse vil være villedende videreføres. Krav om merking av opprinnelsesland for oksekjøtt videreføres Nytt krav om merking av opprinnelsesland for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe. Kommisjonen skal innen 13. desember 2014 utarbeide rapport om evt. utvidelse av dette kravet til å gjelde. andre typer kjøtt, melk, meieriprodukter osv. -Status for dette arbeidet blir kommentert av NHO Mat og Landbruk Arntzen de Besche

11 NÆRINGSDEKLARASJON Gjelder fra desember 2016 Bakgrunn, «EUs strategi om ernæring, overvekt og fedme» (Hvitebok av 30. mai 2007) Formål: gi forbrukeren mulighet til å ta informerte valg Skal oppgi energi, fett, karbohydrat, salt og proteiner Deklarasjonen skal angis i tabellform og per 100 g/ 100 ml (lettere for forbrukere å sml. produkter) Næringsdeklarasjonen skal fremstilles i bestemt format Arntzen de Besche

12 PLASSERING AV INFORMASJONEN Plassering og utforming av obligatorisk matinformasjon lett tilgjengelighet, lesbarhet, minimum skriftstørrelse plassert på et lett synlig sted Arntzen de Besche

13 FRIVILLIG INFORMASJON - OVERSIKT Markedsføringsloven Beskyttede betegnelser Matloven Markedsføring rettet mot barn Matinformasjonsfor skriften Kvalitetsforskrifter Påstandsforskriften Arntzen de Besche

14 HVORFOR BRY SEG? Risiko for kontroller og sanksjoner fra Mattilsynet /Forbrukerombudet Kan forby omsetning, pålegge tilbaketrekning Klager fra kunder/forbrukerorganisasjoner Risiko for sivile søksmål / klager fra konkurrenter og kunder Midlertidig forføyning (stansning) Erstatningssøksmål Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) og Markedsrådet Omdømmetap Redusert kundetilfredshet Kunder bytter til konkurrenters produkter Ringvirkninger også for andre produkter Compliance og opplæring er viktig føre var! En del av det etiske regelverket Arntzen de Besche

15 GENERELLE KRAV TIL ALL MATINFORMASJON «Redelig praksis for informasjon»(art. 7) Gjelder både obligatorisk og frivillig informasjon Informasjon til forbruker/storhusholdning Gjelder både merking, reklame og presentasjon Matinformasjon skal ikke villede mht: a) Beskaffenhet og art b) Tillegge egenskaper den ikke har c) Ikke gi inntrykk av at matvaren har særlige egenskaper når alle lignende matvarer har de samme egenskapene Informasjonen skal være eksakt, klar og enkel å forstå for forbrukerne (ny) Informasjonen skal ikke gi uttrykk for at næringsmidler kan behandle, forhindre eller kurerer sykdom Arntzen de Besche

16 IMITASJONSPRODUKTER (NY) Ikke ved utseende/betegnelsen/visuelle presentasjon villede ved å antyde at et produkt inneholder en spesiell ingrediens som vanligvis brukes i produktet, hvis denne er erstattet med en annen ingrediens (Art. 7 nr. 1 d) Sml. markedsføringsloven 8 (villedende utelatelser) «Det er ikke ost alt som smelter» (Pizzatopping i stedet for ost) Eksemplifisert i Bilag VI Angi ingrediens som er erstattet i umiddelbar nærhet av varebetegnelsen Kjøtt tilsatt proteiner av annen animalsk opprinnelse Kjøtt/fisk som fremstår som stykker hvis tilsatt mer enn 5 % vann Merking av «sammensatte stykker av kjøtt/fisk» Arntzen de Besche

17 NÆRMERE OM FRIVILLIG INFORMASJON Matinformasjonsforordningen Kap V Matinformasjon på frivillig basis som gjelder de samme forholdene som er regulert i Art. 9 og 10 (liste over obligatorisk angivelser, eks. varebetegnelse, ingrediensliste, næringsdeklarasjon osv) må oppfylle de nærmere kravene til denne type informasjon (Art 36 nr. 1) Annen frivillig informasjon skal ikke villede forbruker, være tvetydig eller forvirrende for forbruker, og skal der det er aktuelt være den basert på relevant vitenskapelig data (Art. 36 nr. 2) Informasjon som gis på frivillig basis må ikke fremstå på en måte som fortrenger eller gjør at plassen er tilgjengelig for obligatorisk matinformasjon blir for liten (Art. 37) sml Art. 34 om krav til presentasjon Arntzen de Besche

18 FRIVILLIGE ANGIVELSER AV ENERGIINNHOLD OG NÆRINGSSTOFFER Åpner opp for merking som kan brukes i tillegg til de obligatoriske kravene Frivillig, men regulert dersom det brukes må nærmere krav følges Energi-.og næringsinnhold uttrykt som % av referanseinntak (jf. Art. 32 nr. 5) Referanseinntak relatert til 100g/ml inntatt i Vedlegg XII (eks. fett 70 g, sukkerarter 90 g) Teksten «Referanseinntak til en gjennomsnittlig voksen (8400 kg/2000 kcal» må stå i nærheten Energi- og næringsinnhold per porsjon/konsumpsjonsenhet (Art. 33) Vilkår: Porsjons/konsumpsjonsenheten må være lett gjenkjennelige Størrelsen på enheten angitt i nærheten av til næringsdeklarasjonen Angi hvor mange enheter pakningen inneholder Hvordan fastsette størrelsen på porsjons/konsumpsjonsenheten? Arntzen de Besche

19 TUSEN TAKK FOR DELTAKELSEN Hans Peder Hvide Bang Senioradvokat Thea Susanne Skaug Senioradvokat P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norway

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen Narasinforbruk under lupen Vil bidra til produktutvikling Sunnere tråputer så langt i år 7 31 37 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 27. årgang 0314 Foto: Ellen-Margrethe Hovland Hovedsaken: Tydeligere

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51 SAKER INNKOMMET I 2010 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks: 23 08 80 01 Effektiv løsning

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Hygiene og mikrobiologi

Hygiene og mikrobiologi Hygiene og mikrobiologi Ranveig E. Prøven Hygiene og mikrobiologi Vg1 Restaurant- og matfag Bokmål 4 Mattrygghet Forord Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 ISBN-10: 82-05-35726-9 ISBN-13: 978-82-05-35726-x

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor endringene omtales i detalj.

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor endringene omtales i detalj. DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT HØringsinstansene i følge adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201002615-/PGUFJS j v.02.2011 Horing - utkast til forskrift om prisopplysning

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer