MERKET FOR GOD DESIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKET FOR GOD DESIGN"

Transkript

1 MERKET FOR GOD DESIGN FØR DU FYLLER UT LAGRING Skjemaene lagres hver gang du trykker på neste. Unngå å ha to skjemaer oppe samtidig, eller å være pålogget skjemaet fra to steder. For å unngå å miste data anbefaler vi at du lagrer og logger ut før du forlater skjemaet eller datamaskinen din. BILDER Vi anbefaler søkere å gjøre klar bildene til opplasting på forhånd i RGB og webvennlig format. Bilder kan være i JPEG, PNG eller GIF format inntil 4 MB store. KUN ÉN BRUKER Kun én bruker kan være innlogget om gangen. Gjør deg derfor godt kjent med spørsmålene du vil bli stilt før du begynner å fylle inn skjema. Dersom noen andre skal svare på deler av skjema anbefaler vi at dere sammen utarbeider svarene i et tekstdokument slik at det er enkelt å kopiere inn i skjema. Sikkerhetskopi Ha alltid en kopi av informasjonen du skal fylle inn i et tekstdokument (bruk gjerne vår mal), slik at det går raskere å fylle inn skjema og i tilfelle noe skulle gå galt (data kan gå tapt om det skjer noe uforutsett underveis). Skulle du allikevel være uheldig å miste informasjon har vi laget en liste du kan lese før du eventuelt tar kontakt med oss. Listen finner du i skjema. Sett av tid Start arbeidet med søknaden din tidlig. Skulle du være uheldig underveis, er det fint å ha tid til feilretting før fristen går ut. Har du spørsmål underveis kan du kontakte prosjektleder Thea Mehl på telefon: eller epost: KONTAKTINFORMASJON Bedrift Designbyrå/designer Kontaktpersonen er den personen i bedriften/designbyrået som vil følge opp søknaden på vegne av bedriften/designbyrået. Denne personen vil få tilbakemelding om juryeringens resultat. For bedrifter som mottar Merket for god design vil kontaktpersonen ha ansvar for å godkjenne tekster og sende inn bildemateriell i samarbeid med designbyrået etter spesifikasjoner og på oppfordring fra Norsk designog arkitektursenter. Dette vil skje i desember/januar. Vedkommende må være tilgjengelig i denne perioden. Om det viser seg at en person har flere roller i bedriften/ designbyrået skal samme navn og kontaktinformasjon skrives i alle feltene. SAMARBEIDENDE DESIGNBYRÅER Har bedriften samarbeidet med flere designbyråer på dette prosjektet? FAKTURAADRESSE Faktura sendes til kontaktperson hos bedrift, hos designbyrå eller til en annen. Spesifiser hvem som skal ha fakturaen. Deltakeravgiften er på kr 6700 eks. MVA for hvert innsendte produkt eller produktserie. PROSJEKTGRUPPE List opp all som skal krediteres i designprosjektet. Fyll inn alle roller med fornavn, etternavn og firma. Hvem skal krediteres? Alle som har hatt sentrale roller i prosjektet må krediteres. Dette er alle i prosjektgruppene, i både bedriften og designbyrået samt sentrale underleverandører til utviklingsprosjektet. Denne informasjonen blir presentert på Norsk design- og arkitektursenters nettsider som en del av jurykjennelsen for mottakerne av Merket for god design. DESIGNLØSNINGEN Navn på løsning Beskrivelse Lansert Navn på løsning og beskrivelse (maks 50 tegn) Løsningens navn er det navnet produktet vil bli omtalt som i Designboken, på Norsk designog arkitektursenters nettside og i pressen. F.eks. Øveraasen Performance Line. Beskrivelse forklarer kort hva løsningen er, f.eks. Snøryddingsmaskin. Lansert på markedet (maks 50 tegn) Om en løsning ikke er lansert i søknadsperioden er det en forutsetning at det må være tilgjengelig på markedet innen Designdagen, i april Beskyttelse (maks 50 tegn) Er løsningen varmerkeregistert, deisgnbeskyttet eller patentbeskyttet. Huk av for type beskyttelse løsningen eventuelt har. 1

2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Hva var bedriftens utgangspunkt og utfordringer som initierte designprosjektet? Hva var hovedproblemstillingene til prosjektet? Hvilket marked operer løsningen i og hva kjennetegner dette markedet? Hvordan er konkurransesituasjonen og hvem er konkurrentene? Hva var forutsetningene for å jobbe med innovasjon i dette prosjektet? Bedriftens utgangspunkt og utfordringer (maks 1000 tegn) Hva var rammebetingelsene for designprosjektet? Hva var det som igangsatte designprosjektet? Var det forankret i bedriftens strategi? Var det ytre omstendigheter/hendelser som inspirerte til igangsettelse av prosjektet? Marked/Bransje/Typiske kjennetegn (maks 1000 tegn) Beskriv markedet og kundene. Hvilke behov har kundene? Hvilke utfordringer er det som blir løst? Beskriv konkurrentene og markedsposisjon/nisje produktet/ løsningen skal ha. Forutsetninger for innovasjon (maks 1000 tegn) Hvilke muligheter og/eller begrensninger la føringer for å jobbe med nyskapning og særegenhet? Stikkord: teknologi, ressurser, designmodenhet i bransjen, konvensjoner eller regler og krav. RESULTATER Hvilke resultater (om noen) har designinvesteringene og løsningen hittil gitt bedriften? Resultater kan være bedret omdømme, sterkere posisjon, bedret kjennskap/kunnskap, bedre distribusjon, fordeler for kunder/ brukere, nye leverandører, innpass i nye markeder, eksport, økt salg, mer tilfredse kunder, ny løsning til eksisterende kunder etc. Denne informasjonen kan bli brukt i Norsk design- og arkitektursenters caser, nyhetssaker og annet informasjonsarbeid. INNOVASJON Hva vil du fremheve som det nyskapende i løsningen? Beskriv kort hva som er nyskapende for løsningen. Vær nøye med å føre bevis for påstand. Hvordan har løsningen tydelig særpreg og egenart for brukeren? Hva oppfattes som nytt ved tjenesten? Hvordan oppleves merverdi for brukeren? HELHET OG KOMMUNIKASJONSVERDI Beskriv løsningens kommunikasjonsverdi og hvordan helhetsopplevelsen er ivaretatt. Hva er løsningens/bedriftens verdier? Hvordan blir disse synliggjort i løsningen? Hvilke kanaler kommuniserer den i? Hvordan skal den kommunisere til målgruppen og hvordan lykkes den i dette? FUNKSJON/ BRUKERFORDELER Beskriv løsningens funksjon og hvordan brukervennlighet og fordeler er ivaretatt. Hvordan er brukervennligheten ivaretatt i produktet? Konvensjoner, konsistens og usability prinsipper Kontekstuell tilrettelegging Størrelser og fargebruk Struktur og oversikt Titler og ledetekster Har brukerne vært involvert i designprosessen? Har målgruppene spesielle behov eller forventninger som er tatt hensyn til i løsningen? FORMUTTRYKK/ESTETIKK Beskriv forhold som har påvirket formuttrykket. Hvordan har det visuelle uttrykket/ formen oppstått? Hvilken kontekst skal løsningens/ produktets uttrykk fungere i? Hvordan har funksjon påvirket formen? Hvordan har formen oppstått? KONSTRUKSJON/MATERIALVALG (gjelder kun der en del av løsningen er et fysisk produkt) Beskriv løsningens konstruksjon, materialvalg og effektiv produksjon. Består tjenesten av konkrete produkter eller interiør? I så fall oppgi alle materialer produktet består av og er behandlet med. Forklar hvorfor de er valgt i forhold til kundeopplevelse, konstruksjon, effektiv produksjon og vedlikehold. Hvilke fordeler har man oppnådd i forhold til produksjon og produksjonskostnader? MILJØHENSYN Forklar hvordan bedriftens miljøfokus eller produktets miljøegenskaper blir synliggjort og videreført i produktet/løsningen. Dersom det ikke er tatt miljøhensyn ber vi om en redegjørelse til årsaken for dette. Det er en forutsetning at løsningen tilfredsstiller norske lover og krav ifht miljø. Vi anbefaler at en person i bedriften/hos kunden med kunnskap om bedriftens miljøstrategi svarer på jurykriteriet om miljø. Med miljøegenskaper mener vi både løsningens miljøbelastninger, miljøfordeler og forbedringer. Skriv litt om hvordan dette er gjennomført. Har bedriften en miljøstrategi? Hvordan påvirker 2

3 dette kommunikasjonsarbeid rundt løsningen? Dersom det viser det seg at løsningen har en svakere miljøprofil bør man forklare hva årsaken er til dette og eventuelt hvorfor det ikke er gjennomført konkrete tiltak for å bedre situasjonen. BILDER Last opp: Tre bilder av løsningen Tre bilder av markedsmateriell Tre bilder av konkurrerende løsninger Bildene må være i RGB-farger og i et webvennlig filformat, JPEG, PNG eller GIF. Hvert bilde kan være inntil 4 MB. Disse bildene vil vises på PDF av søknaden og være med på å danne juryens førsteinntrykk av deres prosjekt. Når det gjelder søknader som er kombinert interaktiv løsning og fysisk produkt, må det fysiske produktet leveres inn til juryering. Mottakere av priser vil i tillegg bli bedt om å sende inn flere høyoppløselige bilder i forbindelse med utvikling av Designboken ERKLÆRING Jeg bekrefter herved at søknaden er lest og godkjent av både søkende bedrift og samarbeidene designer/ designbyrå. Jeg godkjenner vilkårene for Norsk design- og arkitektursenters priser og utmerkelser. Vilkår: Bedriften og samarbeidene designer/e er likestilte søkere til Norsk design- og arkitektursenters priser og utmerkelser. De vil også være likestilte mottakere av en eventuell utmerkelse. Derfor har både bedriften og designeren ansvar for søknadens innhold og søknaden skal være godkjent av begge parter før den sendes inn til Norsk designog arkitektursenter. Alle løsninger som søker Merket for god design, må være fremstilt og produsert i tråd med norsk lov. Produktet/løsningen må ikke være involvert i en tvist. FULLFØR SØKNADEN Når alle feltene i søknaden er fylt ut, kan du sende inn søknaden ved å klikke på Send søknad. Dersom noe mangler må du gå tilbake i skjemaet og fylle inn det som mangler. 1. Når du er helt ferdig med å fylle ut søknadsskjema må du trykke på send inn søknad. 2. Søknaden vil da bli registrert hos Norsk design- og arkitektursenter. 3. Du vil i ikke ha mulighet til å endre på søknaden etter at den er sendt inn, så kontroller søknaden nøye. 4. Etter at du har sendt inn søknaden vil du få en bekreftelse med søknadsnummer på epost. Hele søknaden kan lastes ned under Mine søknader som PDF 5. Eposten fungerer som din kvittering for innsendt søknad. SPESIALPRISER Ønsker du å søke Design for alle eller Miljøprisen? Se egen veiledning. HJELP Har du spørsmål underveis kan du ta kontakt med prosjektleder Thea Mehl på telefon: eller epost: Søknadsfrist 15. oktober

4 MILJØPRISEN ØNSKER DU Å SØKE PÅ MILJØPRISEN? Vinneren av Miljøprisen skal kunne vise til at det er gjennomført spesielle tiltak med hensyn til miljø og/eller oppnådd miljøforbedringer som resultat av innsats i designfasen. Miljøforbedringer kan oppnås gjennom tiltak som: 1. økodesign og/eller bruk av livsløpsvurderinger (LCA) 2. fører til bevisstgjøring av bruker, i forhold til miljø gjennom alternative eller nye tjenester og funksjoner tilknyttet produktet 3. motiverer til endret brukeratferd gjennom nye systemer og konsepter. Det koster ikke noe ekstra å bli vurdert til Miljøprisen, men løsningen blir kun vurdert dersom den allerede tilfredsstiller kravene til Merket for god design. LIVSLØPSTANKEGANG OG MATERIALERS KRETSLØP Under utviklingsfasen, ble produktets livsløp eller anvendte materialers kretsløp vurdert i forhold til helse og miljø? Beskriv hvilken metode som er benyttet og hvilke designrelaterte miljøforbedringspunkter som ble identifisert. Er det foretatt livsløpsvurdering (LCA) i forhold til miljø av produktet? Beskriv hvilken metode som er benyttet og hvilke designrelaterte miljøforbedringspunkter som ble identifisert. Livsløpstankegang og materialers kretsløp under utvikling av produktet er vel så viktig som LCA (Life Cycle Assesemnet/Analysis). Forklar kort evt. livsløpstankegang og materialkretsløp for løsningen. MILJØBEVISSTHET OG MILJØFORBEDRINGER Er det vurdert hvilken effekt produktet har på brukernes miljøbevissthet, miljøatferd eller forbruksmønster? Beskriv hvilke effekter dere opplever løsningen har hatt på brukerne. Beskriv hva som gjør at løsningen kan sies å ha en vesentlig miljøforbedring. Brukernes miljøbevissthet og atferd Har løsningen miljøegenskaper som bruker legger merke til? Påvirker løsningen brukerens atferd ift miljø? Påvirker løsningen brukerens forbruksmønster, bruksmønster? At løsningens funksjon bidrar til å fremme en bedre miljøatferd. At produktets funksjon eliminerer eller erstatter behov for et annet løsning som er miljøbelastende. At løsningen muliggjør en mindre miljøbelastende atferd hos brukerne. For eksempel en nettbank reduserer sterkt behovet for papir, ett kvalitetsmøbel har verdi og går i arv, emballasjens materialer gjør kildesortering og resirkulering enkelt etc. Løsningens miljøforbedringer Forbedring kan være i forhold til tidligere løsninger, konkurrerende løsninger eller i forhold til bedriftens tidligere miljøstandarder. Løsningen: Beskriv de viktigste miljøforbedringer som er oppnådd. Eksempler på forbedringsforhold er økt merverdi for bruker(e) dvs. økt levetid, redusert material- eller ressursbehov, utfasing av farlige stoffer, redusert energibehov, endring i produksjonsprosess, forbedring av emballasje, transport, logistikk, endret forbruksmønster, redusert forbruk som resultat av produktfunksjoner, bedret adferd eller bevissthet, eller systemer for avfallsløsninger eller gjenvinning. MILJØKOMPETANSE OG DOKUMENTASJON Er det stilt miljøkrav til samarbeidspartnere, som leverandører, transportører eller produsent? Dersom ja, beskriv hvilke typer miljøkrav og hvordan disse følges opp. Beskriv hvilken kommunikasjonsstrategi som er valgt i forhold til å markedsføre/kommunisere resultatene av miljøtiltakene. Gir miljøinnsatsen bedriften ytterligere merverdi? Dersom ja, beskriv på hvilken måte. Miljøkrav til samarbeidspartnere Det er tilstrekkelig å vise til bedriftens etablerte styringssystem. Miljøkrav kan være i forhold til normer, klassifiseringer, miljømerking, materialdokumentasjon, Carbon footprint, dine egne miljøkrav etc. Kommunikasjonsstrategi om miljø Aktiv kommunikasjon av miljøbudskap er ingen krav i forbindelse med miljøprisen, men informasjon om dette er viktig for juryen for å forstå miljøbudskapet til produktet/bedriften. Opplevd verdi av innsatsen på miljø Beskriv her hva miljøinnsatsen har betydd for bedriften, for eksempel i markedsføring/miljøprofil, kundetilfredshet, intern motivasjon, verdi av merkevare, verdi for leverandører, omdømme/etikk eller kostnadsbesparelser. 4

5 DESIGN FOR ALLE OM DESIGN FOR ALLE PRISEN For å bli vurdert til Design for alle prisen må man kunne forklare følgende: 1. Hvilke brukerfokus som har vært i designfasen og hvordan dette har kommet til utrykk i løsningen. 2. Hvordan brukerfokuset har resultert i fordeler for hele målgruppen til produktet. Hensikten er å vise hvilke valg man har gjort for å vise omtanke for kunder med ulike behov. Man må ikke ha tatt hensyn til alle former for spesielle behov. Det holder å svare på minst ett av spørsmålssettene for å bli vurdert til Design for alle prisen. Det koster ikke noe ekstra å bli vurdert til Design for alle prisen, men løsningen blir kun vurdert dersom løsningen tilfredsstiller kravene til Merket for god design. MÅLGRUPPE/BRUKERE Beskriv bredden og de forskjellige kundetypene i målgruppen for løsningen. Kunder kan segmenteres etter sosiokulturelt, psykografisk, demografisk, bruksrelatert, brukssituasjon, brukerfordeler eller en hybrid av disse. NEDSATT FUNKSJONSEVNE () Er det tatt hensyn til behovene til brukere med nedsatt funksjonsevner? Hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? (Forklar hvordan løsningen kan benyttes av personer med ulike funksjonsevner). tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (hele målgruppen, også de funksjonsfriske). Dette kan være personer som er gravide, blinde, døve, svaksynte, allergikere, revmatikere, foreldre med barnevogn, turister med rullekoffert, personer i stressa situasjoner som gjør at man får nedsatt reaksjons og persepsjonsevne eller lignende. BARN OG ELDRE Er det tatt hensyn til at barn og/eller eldre skal kunne bruke løsningen? Hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (hele målgruppen, også de som ikke er barn eller eldre). Dette kan være på områder som tar hensyn til motorikk, kognisjon, styrke i hender, størrelse, høyde, erfaring og kunnskap. Erfaringsbakgrunn, ulike funksjonsnedsettelser, teknologisk og digital kompetanse, ergonomi, motorikk og tilgjengelighet er også relevante områder. ULIK SOSIAL BAKGRUNN Er det tatt hensyn til at personer av med ulik sosial bakgrunn skal kunne bruke løsningen? Hvis ja, hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (alle sosiale bakgrunner i målgruppen). Dette kan være personer med ulik økonomisk evne og utdannelse. Dette kan f.eks. være at løsningen er intuitivt, lett å forstå, enkelt kommunisert, enkelt språk, lett å navigere i, enkelt brukergrensesnitt som gjør løsningen tilgjengelig og brukervennlig uavhengig av utdannelse og sosial bakgrunn. ETNISITET Er det tatt hensyn til at personer av ulik etnisitet skal kunne bruke løsningen? Hvis ja, hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (alle etnisiteter i målgruppen). Norge er en multikulturell og multireligiøst samfunn med borgere med ulik språklig bakgrunn, trosretninger og kulturell bakgrunn. Dette kan være i områder som kommunikasjon, språk, ikoner, fargevalg, verdivalg, osv som inkluderer, og ikke ekskluderer brukere. HJELP Har du spørsmål underveis kan du ta kontakt med prosjektleder Thea Mehl på telefon: eller epost: Søknadsfrist 15. oktober

Om designløsningen. Informasjon om løsningen. Bakgrunn for prosjektet. Ny Visuell Identitet Gjensidige

Om designløsningen. Informasjon om løsningen. Bakgrunn for prosjektet. Ny Visuell Identitet Gjensidige Navn på prosjekt: Firma: Designbyråets navn: Søknadsnummer: Gjensidige Forsikring ASA Dinamo Design MV039 Dato innsendt: 16.10.2013 MV039 Om designløsningen Informasjon om løsningen Navn på designløsningen

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer