PROTOKOLL NORGES FLERIDRETTSFORBUND TINGET 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL NORGES FLERIDRETTSFORBUND TINGET 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL NORGES FLERIDRETTSFORBUND TINGET 2011 Åpning President i Norges Fleridrettsforbund, Hedi Anne Birkeland, ønsket velkommen til Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 på Scandic Asker Hotell. Ragnhild Mizda, Tor Erling Johnsen og Ellie Lein ga en kort presentasjon av de tre seksjonene i Norges Fleridrettsforbund. Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Det ble foretatt opprop over de tilstedeværende på Tinget. Følgende var til stede: Seksjon Petanque Representanter (tale-, forslags- og stemmerett) 1 Kenneth Larsen Bergen P.K 2 Oddvar Karlsen Follo P.K 3 Elin Rue Follo P.K 4 Jan Øyvind Lønn Holmestrand PK 5 Lars Bentsborg Oslo P.C. 6 Signe Hovind Oslo P.C. 7 Jean Jacques Razaka Oslo P.C. 8 Rolf Finstad PC Hølen 9 Steinar Andersen Økern P.C 10 Ronny Gudmundsen Økern P.C 11 Hanne Arnesen Økern P.C Petanque Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 Side 1

2 12 Ole Hågensen Østkanten 13 Benny Ble-Lafkih Østkanten 14 Elin Gjengstø Østkanten 15 Elisabeth Hågensen Østkanten 16 Freddy Bruu Forbundsstyret 17 Svein Woldsund Forbundsstyret Gjester Arvid Uleberg Hervé Socquet-Juglard Bergen P.K Bergen P.K Seksjon Boccia/Teppecurling Representanter (tale-, forslags- og stemmerett) 18 Gunnvor Thomassen Alta IF 19 Wenche Sætartvedt Asker HSL 20 Torbjørn Christensen Askim og Omegn HSL 21 Jan Petter Karlsen Askøy HSL 22 Arne Røberg Forsøk IL 23 Arne Spetaas Fredrikstad HIL 24 Sigbjørn Sørlie Friskus HIL 25 Sigmund Julshamn Fræna HSL 26 Ingrid L. Nilsen Futt HSL 27 Roy Sveum Gjøvik HIL 28 Anbjør U. Johnsen Helios HIL 29 Per Aanrud Horten HSL 30 Lisbeth Nielsen Kristiansand HSL 31 Willy Rasmussen Larvik HIL 32 Nina Ringstad Moss HIL 33 Egil Olsen Moss HIL 34 Jorunn Audrey Hynes Nedre Romerike HIL 35 Eddie Stefors Nedre Romerike HIL 36 David Heyerdahl Oslo HIL 37 Gerd Bøhlerengen Ringerike HSL 38 Egil Iversen Ringerike HSL 39 Thorbjørn Kristiansen SAFF 40 Egil Lundin Sarpsborg HIF 41 Grethe Osvik Sarpsborg HIF 42 Morten Didriksen Strømsgodset 43 Odd Olsen Trondheim FIL 44 Dag Østerud Tønsberg FIL 45 Ruth Lilleås Tønsberg FIL 46 Jorunn Løvdal Vestre Toten HIL 47 Bente Hansen Øvre Romerike HIL Boccia/Teppecurling Side 2 Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011

3 48 Olaf Hyldmo Øvre Romerike HIL 49 Harald Grande Ålen HSL 50 Kjell Mathisen Ås Delta HIL 51 Rudy Rodriguez Forbundsstyret 52 Hedi Anne Birkeland Forbundsstyret Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde: Arnstein Nesset Elisabeth Wilhelmsen Vigdis Mørdre Ann Kjellmann Pedersen Jarle Vordal Gjester Reidun Christensen Else Nilsen Vigdis Nesse Helge Haugen Mia Irene Nilsen Reidar Skogli Ingerid Bøe Karin Vordal Oscar Sjølie Kurt Helleberg Ann Elise Rasmussen Otto Osvik Turid Didriksen Tore Zahl Vidar Johansen Sigrid Hyldmo Solveig Ruud Reidar Mylius Askim og Omegn HSL Askim og Omegn HSL Askøy HSL Friskus HIL Futt HSL Gjøvik HIL GØIF Helios HIL Helios HIL Kristiansand HSL Larvik HIL Sarpsborg HIF Strømsgodset Trondheim FIL Tønsberg FIL Øvre Romerike HIL Ås Delta HIL Ålen HSL Seksjon Friskis&Svettis Representanter (tale-, forslags- og stemmerett) 53 Ulf Mortensen Asker og Bærum 54 Toril Magnussen Asker og Bærum 55 Sidsel Forsang Stangebye Asker og Bærum 56 Frode Meltzer Asker og Bærum 57 Claes-Göran Bernbäck Asker og Bærum 58 Grethe-Karin Lysne Bergen 59 Marianne Klever Næss Fredrikstad 60 Knut Marthinsen Fredrikstad Friskis&Svettis Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 Side 3

4 61 Øystein Olsen Fredrikstad 62 Kirstin Bruland Førde 63 Anne Mari Bjurholt Grenland 64 Carina Aalberg Hønefoss 65 Jan Tore Flodberg Lillehammer 66 Nina Hjorth Lillehammer 67 Tone Øvregård Nedre Romerike 68 Terje Jacobsen Oppegård 69 Per Pedersen Oslo 70 Ida Westgaard Oslo 71 Tom Nesje Oslo 72 Bente C. Iversen Stavanger-Sandnes 73 Trine Tenvik Tønsberg/Nøtterøy 74 Eline Oftedal Forbundsstyret Med talerett Ellie Lein Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde: Evy Ann Hagen Gjester Kathrine Sole Semb Gunn Bjerke Beate Nustad Tone Lyrstad Stefanie Rehn Inger Bjelland Generalsekretær Norges Fleridrettsforbund Valgkomiteen Asker og Bærum, ansatt Lillehammer, ansatt Lillehammer, ansatt Nedre Romerike, ansatt Oppegård, ansatt Stavanger-Sandnes, ansatt Andre/nøytrale Gjester Thor Erik Kleppe Ordstyrer Andre Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag: Forretningsorden, slik den ble gjengitt i sakslisten godkjennes. Avstemning Forretningsorden ble enstemmig godkjent Side 4 Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011

5 Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag: 1 ordstyrer Thor Erik Kleppe 1 sekretær Ellie Lein, Norges Fleridrettsforbund 2 representanter til å Signe Hovind, Oslo P.C. underskrive protokollen Øystein Olsen, Friskis&Svettis Fredrikstad 2 personer til Ragnhild Mizda, Norges Fleridrettsforbund opptellingskomiteen: Tor Erling Johnsen, Norges Fleridrettsforbund Avstemning til funksjonærer ble enstemmig valgt Sak 4 Godkjenning av saksliste Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag: Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan Sak 5 Beretning for Sak 6 Regnskap for Sak 7 Saker til Tinget Sak 8 Handlingsplan Sak 9 Langtidsbudsjett Sak 10 Valg av revisor Sak 11 Valg Sak 12 Representanter til Ting og møter Avstemning til saksliste ble enstemmig vedtatt Sak 5 Beretning Den framlagte beretning for Norges Fleridrettsforbund for godkjennes. Hedi Anne Birkeland innledet. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning Den framlagte beretning for ble enstemmig godkjent Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 Side 5

6 Sak 6 Regnskap for 2009 og 2010 De framlagte regnskapene for Norges Fleridrettsforbund for 2009 og 2010 godkjennes. Freddy S. Bruu gikk gjennom regnskapene for 2009 og 2010, samt revisors beretninger for og kontrollkomiteens rapporter for Kontrollkomiteens kommentar om at post 3-midler bør brukes til aktivitet ihht. føringene fra NIF, ikke administrasjon, ble spesielt nevnt. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning De framlagte forslagene til regnskap for 2009 og 2010 ble enstemmig godkjent. Sak 7 Saker til Tinget Det har ikke kommet inn noen saker til Tinget. Sak 8 Handlingsplan Den fremlagte Handlingsplan for perioden for Norges Fleridrettsforbund vedtas. Hedi-Anne Birkeland innledet i saken. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Følgende hadde ordet i saken: Grethe-Karin Lysne, spørsmål om opptak for evt. nye idretter inn i forbundet, besvart av Hedi Anne Birkeland og Freddy S. Bruu. Avstemning et til Handlingsplan for perioden ble enstemmig vedtatt. Side 6 Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011

7 Sak 9 Langtidsbudsjett: Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som Styret har som styringsverktøy ved budsjettbehandlingen for Norges Fleridrettsforbund i 2012 og Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre tingvedtak og vedlagte langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for året 2012 og Eline Oftedal innledet i saken. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning et til Langtidsbudsjett ble enstemmig vedtatt Sak 10 Valg av revisor Revisorfirmaet BDO får ansvaret for revisjonen av Norges Fleridrettsforbunds sitt regnskap for Tingperioden Styret gis fullmakt til å fastsette honorar. Thor Erik Kleppe innledet. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning et til ny revisor for Tingperioden ble enstemmig vedtatt Sak 11 Valg Styret i Norges Fleridrettsforbund Valgkomiteen la fram følgende forslag til Styret i Norges Fleridrettsforbund for perioden : President Hedi Anne Birkeland TC/Boccia Oslo Gjenvalg 1. visepresident Freddy S Bruu Petanque Lillestrøm Opprykk 2. visepresident Morten Richardsen Friskis&Svettis Bærum Tidl. 1.visep Styremedlem Eline Oftedal Friskis&Svettis Oslo Gjenvalg Styremedlem Rolf Hermansen Petanque Kråkerøy Ny Styremedlem Arnstein Nesset TC/Boccia Bærum Ny Personlig vara Frode Meltzer Friskis&Svettis Bærum Gjenvalg Personlig vara Signe Hovind Petanque Bærum Ny Personlig vara Jan Otto Møller TC/Boccia Stokke Ny Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 Side 7

8 Valgkomiteens medlem Evy Ann Hagen presenterte forslaget til nytt styre. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt Kontrollkomité i Norges Fleridrettsforbund Valgkomiteen la fram følgende forslag til Kontrollkomité i Norges Fleridrettsforbund for perioden :: Leder Lill Kristin M Granlund Friskis&Svettis Opprykk Medlem Trond Rekdahl Petanque Opprykk Medlem Hans Opsahl Friskis&Svettis Ny Medlem Sigrid Hyldmo TC/Boccia Opprykk Personlig vara, leder Evelyn Bjørkås Friskis&Svettis Ny Personlig vara Ellen Christine Støa Petanque Tidl. medl Personlig vara Ingunn Monsen Friskis&Svettis Gjenvalg Personlig vara Tore Smidt TC/Boccia Ny Valgkomiteens medlem Evy Ann Hagen presenterte forslaget til ny kontrollkomité. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning Valgkomiteens forslag til ny kontrollkomité ble enstemmig valgt Valgkomité i Norges Fleridrettsforbund Styret i Norges Fleridrettsforbund legger fram følgende forslag til valgkomité for perioden : Leder Grethe Fossli Nøytral Ny Medlem Evy Ann Hagen Friskis&Svettis Gjenvalg Medlem Rudy Rodriguez TC/Boccia Ny Medlem Grethe Johansen Petanque Gjenvalg Personlig vara, leder Odd-Roar Thorsen Nøytral Ny Personlig vara Eli Bell Friskis&Svettis Gjenvalg Personlig vara Ann Kjellman Pedersen TC/Boccia Ny Personlig vara Jan Øyvind Lønn Petanque Gjenvalg Svein Woldsund presenterte forslaget til ny valgkomité. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Avstemning Styrets forslag til ny valgkomité ble enstemmig valgt Side 8 Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011

9 Sak 12 Representanter til Ting og møter Norges Fleridrettsforbund deltar på blant annet på Idrettstinget og ledermøter i regi av Norges Idrettsforbund olympiske og paralympiske komité. Styret i Norges Fleridrettsforbund gis fullmakt til å utpeke representantene. Avstemning Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Avslutning Gjenvalgt president Hedi Anne Birkeland takket for tilliten, samt delte ut gaver til avgåtte styremedlemmer og andre som hadde hatt ansvar i forbindelse med Tinget. Sted/dato Signe Hovind Oslo Petanque Club Øystein Olsen Friskis&Svettis Fredrikstad Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 Side 9

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 VEKTtg FTER FO R BU N N Norwegian Weightlifting Federation ]II O RG ES PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: 1. 17. mars 2013kJ.10.00 Åpnine NVFs President

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund.

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. Protokoll Ordinært Bridgeting 15.-16. juni 2002, Bergen, kl. 11:00 Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer