Småbrukerens flukt mot berømmelsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012."

Transkript

1 1 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den Epoken Utenriksfart. Jeg dimitterte fra Den Norske Marine sommeren 1962, for å gå ombord i Osloskipet M/S Jessie Stove i England, nærmere bestemt Newcastle. Skipet var relativt nytt, en baklader med luker for bulklaster, korn, malm etc. Skipet hadde ikke kraner eller vinsjer. Besetningen var på 43 mann, mest norske. På flyet fra Oslo til Newcastle møtte jeg Sigurd Evandt, som skulle tiltre som 1.styrmann. Tittelen 1. styrmann ble samme året forandret til overstyrmann, mens tittelen 3. styrmann ble til 2. styrmann. De fikk lønnstilleggene via titler. Overstyrmannen med sin nye tittel fikk spise i salongen sammen med kapteinen og maskinsjefen. Det hette seg at skipperen ikke likte at maskinsjefen skulle spise i salongen, og at han derfor ville ha med seg overstyrmannen. Han refererte hele tiden til sine to sønner, som gikk på Marinens krigsskole. De skulle bli offiserer. Titlene var viktig for denne herremannen. Jeg synes å huske at han reiste i uniform. Vi ble innlosjert på sjømannshotellet i Newcastle, hvor det var flere norske som skulle ombord i M/S Jessie Stove. Ved frokosten ble det servert brune bønner, bacon og stekte egg. Hadde man forsynt seg og begynt å spise, så ble tallerkenen og spisebestikket fjernet så snart de mente man hadde fått i seg det nødvendigste, de passet altså på at man ikke måtte forsyne seg mere av frokostbordet. Vi hentet oss nå allikevel nytt bestikk og tallerken for å ta oss tid med frokosten. Ettersom skipet var i England, ble stort sett hele mannskapet skiftet. Regelen den gang var 18 måneders utenriksfart med gratis hjemreise. Kom skipet til Nord Europa kunne man Side 1 av 45

2 2 reise hjem noe tidligere. Engelske og franske skip skiftet den gangen mannskap hver 3. og 4. måned, og de hadde to mannskaper som byttet på. Andre nasjoner hadde også noe tilsvarende, Norge var på jumboplass den gangen også. Ett engelsk pund kostet kroner, en kurs som holdt seg slik i flere år. Jeg skulle inn i en forretning for å kjøpe med en pakke Camel sigaretter og fyrstikker, men måtte tenke meg litt om, på hva jeg skulle si. Engelskmennene var ekstremt høflige og hyggelige. Dette var vi ikke vant med. På pubene kom flere og ville høre hvor vi kom fra. Var vi norske, ble vi minnet om de norske som hadde seilt i konvoytjenesten og skaffet England det de trengte under krigen. I Norge ble sjøfolkene betraktet som lasaroner. Man fikk stort sett ikke arbeide i Norge om man hadde vært til sjøs. Sjøfolkene fikk heller ikke arbeidsledighetstrygd, slik som landkrabbene. Senere på 1980-tallet ble det bekreftet i Stortinget at sjøfolkene ikke hadde rett til gratis sykehus. Det måtte ordnes og betales av sjømannsforbundet som selvsagt ikke hadde penger. Nytt lovforslag ble selvsagt godkjent av Det Norske Storting. Bybussene var den røde toetasjestypen, med askebeger i ryggen på hvert sete. Det samme tilbudet eksisterte på kinoene, askebeger i ryggen på stolsetet foran. Taxiene var av den berømte typen vi hadde sett på bilder. Pubene var noe nytt for poden fra Kvennenget. Eggesmørbrødene fra Norge var glemt. Første dagen ombord var noe hektisk. Folk skulle mønstre av på hyrekontoret i Newcastle, mens de nye som kom ombord skulle tildeles sine lugarer og arbeidsoppgaver. Regnskapene var delvis avsluttet av den tidligere telegrafisten, men imot alle tidligere avtaler fra rederiet, reiste han hjem som en av de første. Han var lovet å bli med til neste havn for å vise meg regnskapene, kartotekene og de andre arbeidsoppgavene, der jeg manglet opplæring. Rederikontoret hadde altså lovet meg dette, men i årene fremover erfarte man at det rederiene lovet, det var ikke til å stole på. Man fikk livets erfaring den harde og ubekvemme veien, mest på grunn av uærlige og egoistiske mennesker. Side 2 av 45

3 3 Kapteinen Brændvik var nordlending og mest sikkert med erfaring fra utenriksfarten og konvoytjenesten under krigen. Han drakk en flaske whisky til dagen og han var ikke vant til å ta seg av byråkratiet. Den tidligere telegrafisten hadde tydeligvis gjort alt dette, så jeg hadde landet i vepsebolet. Han og den nye overstyrmann Sigurd Evandt gikk heller ikke i hop. Etter en tid ble løsningen den at kaptein Brændvik mønstret av og reiste sammen med sin engelske kone til hjemmet deres i Liverpool. Jeg husket han kalte henne alltid My Love. Mest sannsynlig var han en av dem som hadde giftet seg i Liverpool under krigen. Bigamiloven fra krigens dager tillot norske sjøfolk å gifte seg utenlands, samme om de var gift og hadde ektefelle og barn i Norge. En nokså merkelig lov fra den gangen, som så mye annet som ble vedtatt og utført av den norske regjering. Hva nå en gang Brændvik hadde gjort, det vet vi ikke for sikkert. Men han nevnte ved anledninger at han aldri skulle reise tilbake til Norge. Sigurd Evandt gjorde ting som ikke er menneskelig i dette tilfelle og ved å rapportere noe unøyaktig til rederikontoret, klarte han å gi Brændvik sparken. Brændvik fikk seg en stor avmønstring, han hadde vært ombord siden båten var ny. En kaptein den gangen hadde 4000 kr pr måned med ekstra fridager og feriepenger utbetalt ved avmønstring. En telegrafist hadde kr pr mnd. Jeg hadde altså 1700 kr pr måned mens jeg var på sjøtjeneste i marinen, så man kan jo lure på hvorfor man reiste i utenriks fart. Styrmennene og maskinistene hadde noe tilsvarende eller mindre, men de hadde mere overtid, så det ble mere penger i banken. En dekksgutt og maskingutt hadde 270 kr/måned, lettmatros og smører 500 kr pr måned, motormann og matros 650 kr måned. Det var matroser om bord med familie i Norge, kone og 6 barn. Ikke mye å leve av. Jeg husker den ene sendte kr. 650 i trekk hver måned hjem til kona, og da hadde han ikke noe igjen. Overtid eller noen andre tillegg var det lite av og skatt, og andre trekk skulle betales. Staten trakk besetningen for pensjon og syketrygd, men som vi fikk bekreftet senere så fikk ikke norske sjøfolk gratis legehjelp eller hospitalopphold betalt av staten før etter en ny love godkjent av Stortinget i på 1980-tallet. Båtsmann, tømmermann og reparatør hadde 800 kr pr måned. Maskinsjefen hadde kr 2000 pr måned. Stuerten kr 1200 pr måned inkludert fast overtid. Oppholdet og kosten var gratis. Postforsendelser, som brev og radiotelegrammer, Side 3 av 45

4 4 måtte betales av den enkelte, og beløpene ble trukket hver måned på hyreregnskapet. Diverse toalettartikler, brus osv. ble kjøpt i slappkisten. Det var en liten butikk som stuerten tok seg av. Han kjøpte inn forskjellige artikler fra skipshandlerne, som han solgte videre til besetningen med god fortjeneste. Beløpene ble trukket på hyreregnskapet. Om man ser for seg fortjenesten til dekksgutten, minus 35 % skatt 1. kl etter tabell, i tillegg pensjon, syketrygd og velferdsavgift, så ser man for seg en saldo lik null når han har handlet det nødvendigste i slappkisten. De olabuksene, kakibuksene og shortsene, skjortene, japseradioer, såpe, vaskepulver var ikke helt billige. Såpen og vaskepulveret tilhørte egentlig rederiet ifølge innkjøpslistene, men stuerten solgte selvsagt for egen pung. Disse stuertene var alltid flinke til å ta seg til rette, utenriks og senere i oljevirksomheten. Man kan kalle dem med store bokstaver for noen utmerkede kjeltringer. Skattetrekket var i kl 1, 35 % med trekk ekstra 10 % av brutto hyre til pensjon, syketrygden var noe mindre. Pensjonen for sjøfolkene ble i senere år, 40 år i ettertid, ikke betalt i flg sjømannens tidligere innbetaling. De la den senere inn under folketrygden og forkortet sjømannspensjonen litt ethvert, år for år. Det viste seg senere at den betalte syketrygden ikke betalte for sykehusopphold. Det ble ikke innført en lov for å dette av stortinget, men ikke før på 80-tallet, mere enn 20 år senere. De som havnet på norske sykehus, måtte håpe på ett tilskudd av det som var innsamlet fra sjømannsforbundet, om ikke den korrupte lederen for forbundet, Hr. Ingvald Haugen hadde brukt det til andre formål. Haugen var den som gikk på talerstolen i Stortinget etter krigen og anbefalte at sjøfolkene ikke fikk utbetalt sin rettmessige Notrashippensjon etter krigen. De engelske myndigheter hadde i tillegg overført til sjømennene via den norske stat og Notraship, 143 millioner kroner. Det er helt utrolig at disse pengene som var trukket av lønnen i 6 år, ble nektet utbetalt etter anbefaling fra sjømannsforbundslederen Ingvald Haugen og etter ordre fra Statsminister Gerhardsen. Sjømannsforbundets formann, Ingvald Haugen var allment kjent for å være korrupt. Hvorfor han ble sittende som formann for forbundet, er også en gåte. De stemmerettige sjømennene var spredd rundt på kloden uten forbindelse som lunne løse opp denne floken. Side 4 av 45

5 5 Under krigen var han personalsjef for Notraship med reder Øyvind Lorentzen som sjef. Sjøfolkene ble tvangsutskrevet til utenriksfart, og de ble fengslet om de ikke møtte opp. De hadde 1 dags ferie pr. måned, dvs 12 dagers ferie etter ett år ombord. Kom man ikke tilbake, ble man etterlyst av politiet i de utenlandske havnene og fengslet ved pågripelse. Den dårlige behandlingen fra statens side etter krigens slutt, og også fra redernes kontorer, bekrefter Norges holdning overfor sine landsmenn. Sverige og andre land har betalt pensjonene i følge det de hadde innbetalt. Hvorfor det norske storting i stedet har bevilget, i løpet de siste 50 år, milliarder av kroner til flere korrupte kontinenter, er en tilsvarende gåte. De givende partier i regjering og storting visste om den utbredde korrupsjonen. Men etter 1998 og utover i epoken 2000, så har det kommet frem i lyset at det var de bevilgende myndigheter og deres ansatte som tok det meste av de tildelte pengene for utviklingshjelp. De som hadde kontrakter med utviklingshjelpen og dets andre organisasjoner, brukte store beløp til kjøp av eiendommer, skoger, fjell og andre lovende arealer i Afrika, til skogbruk, olje og mineraler. Kontraktene ble tildelt flere personer, dvs at flere norske navn ble skrevet på samme kontrakten, for å gjøre det vanskelig for andre parter på ett senere tidsrom. Pengene ble plassert på kodifiserte kontoer i banker. Om man sammenligner denne traden fra stortingets side, med røveriet av sjømennenes pensjoner og sykepenger, så burde i det minste redaktørene i de subsidierte norske aviser tatt affære. Men de viste om tilstanden, men ville ikke legge seg ut med de bevilgende myndigheter. Det var norske journalister i Afrika som fortalte meg om dette i årene fra 1970 til Man stiller derfor fremdeles spørsmålet ved statsminister Bondevik og statsminister Gro Harlem Brundtlands beskjeftigelse med saken. Begge ble jo tatt for underslag av offentlige pensjoner, men gikk fri pga sin stilling. Gro Harlem Brundtland flyttet senere til Italia, som er noe påfallende, grunnet at de Italienske banker ble brukt i forbindelse med de afrikanske interesser i utviklingshjelpen, og med den omtalte korrupsjonen vedrørende tildelingen av blokker og ulovlige utvinning av olje og gass i Nordsjøen. Mye av den beste oljen ble liggende igjen da Side 5 av 45

6 6 selskaper fikk tillatelse til å ta ut gassen, uten å nyttiggjøre seg de store mengdene av olje. Det er oljen som trenger gasstrykket for å utvinnes. Med at hun bor i nærheten og samme land som bankene, trenger hun ikke bekymre seg for flytting av penger over landegrenser. Italia var det landet som var berømt som det enkleste landet når det skulle gjemmes unna skitne penger. Man kan stille spørsmålet om bevis for mine skriverier, men det skal man ikke bekymre seg om. Det var ikke uten grunn at Eva Joly ble kalt tilbake til Norge til ett liv i sus og dus. Både Bondevik og Gro har i sine karrierer bedyret at Norge er best i alt, og det gjelder ikke minst i mengden av justismord, om man tar folketallet i mente. Det er pr i dag det eneste landet som dømmer sine landsmenn og andre til lange fengselsstraffer uten bevis, kun på indisier. Det er også det eneste landet som dømmer folk til bøter og fengselsstraffer der Norge har gjort sine egne feil i skatteberegninger og utbetaling av trygder. Du blir altså straffet for det som staten gjør feil. Kun disse to nevnte statsministrene slapp unna tiltale. Arbeidstiden ombord i m/s Jessie Stove, var som på de andre norske skipene i utenriksfarten den gangen. Vaktene på dekk og i maskin var delt opp i 4 timer. Første vakten var fra kl 0800 om morgenen med 2.styrmannen og 3.maskinisten. Fra kl 1200 gikk 1. styrmannen og 2.maskinisten. Fra kl 1600 kom overstyrmannen og 1.maskinisten på vakt. Fra kl 20 var det på igjen for 2.styrmannen og 3.maskinisten. På denne måten hadde overstyrmannen og 1.maskinisten anledning til å jobbe 4 timer overtid frem til middag kl Kveldsmaten ble servert kl 1800 og frokost fra kl Overstyrmannen og 1.maskinisten hadde planlegging av arbeider på dekk og i maskin. På den tiden var det ikke noe organisert samarbeid mellom dekk og maskin. De likte heller ikke hverandre. Maskinsjefen utførte ikke produktivt arbeid. Han måtte heller ikke blande seg bort i 1.maskinistens arbeider. Maskinsjefen inspiserte maskinrommet hver lørdag. Det var sjelden at kapteinen ville se maskinrommet. Maskinsjefen hadde kontor på lugaren, og fikk besøk av 1.maskinisten hver morgen kl.0900 med Side 6 av 45

7 7 kladden eller den blyantskrevne journalen fra siste døgns hendelser i maskinen. Senere utover dagen satt maskinsjefen og skrev det som sto i kladden over i en tilsvarende journal, men med fyllepenn, om han var edru nok. 1.maskinisten var fra Vågsbygd på Sørlandet. Han var kristen og utseende som en albino med noen tjafser gult hår på hodet. Øynene satt langt inne og de var også hvite. Høyden var 2,04 cm, og sengen eller køyen var derfor forlenget. Han var edruelig, avholdsmann, og drakk bare melk som var laget av jernkuen, med melkepulver, vann og margarin som ingredienser. Han brydde seg heller ikke om å skifte til rene klær ved ankomst til måltidene i offisersmessen. Overtidsboken hans inneholdt mere overtidstimer inn det fantes timer i døgnet. Maskinsjefen hadde ikke problemer med å kvittere for hans sovende overtid. Jeg spurte om hvorfor han ikke tok seg en øl eller dram. Svaret var ganske enkelt, Det skal du være glad for! Stuertens oppgave i sjøen var å holde seg såpass edru at han ikke ble en plage for andre. 1.kokken, 2.kokken og byssegutten tok seg av matlagingen, 3 ggr pr dag. Om natten måtte de vaktgående finne seg mat selv. Provianten ble kjøpt fra skipshandlerne i de havnene man besøkte. Grunnet mye korrupsjon med stuert og skipshandlere, ble etter hvert provianten sent i konteinere fra Norge, men det ble først mange år senere. Kostøre var i underkant av kr. 1,70 pr dag. Andre rederier og stuerter kunne ha ett kostøre på kr. 4 pr dag. Det ble servert speilegg en gang i uken, hver søndag til frokost, men kun ett egg pr mann. Ellers var frokosten stekt hermetisk blodpudding, stekt hermetisk fiskepudding, stekt hermetisk rogn, brune bønner i forskjellige utgaver og til lørdag, nei det husker jeg ikke i farten, mulig det var en eller annen slags graut, nei det var nok hermetiske fiskeboller. Man trengte ikke kalender, menyen var den samme hver dag. Kostreglementet var enkelt, du hadde egentlig rett på alt i flg en tabell, men bare hvis der gives. Kapteinen hadde en unntakelse, han kunne forlange det han hadde lyst på, uten dette unntaket, eks vis grapefrukt og andre citrusfrukter, om ikke whiskyen klarte å holde sykdommer og skjørbuk på avstand. Side 7 av 45

8 8 Stuerten hadde egentlig en god utdannelse. 2.kokk, 1.kokk og stuertskolen. Andre av samme arten hadde hotellfagskolen i tillegg, så det manglet ikke på teori og praksis. På lange sjøreiser hadde ikke kapteinen noe å gjøre, om ikke annet enn å plage andre. Han måtte selvsagt kjenne til sin posisjon på havet til en hver tid, og holde seg orientert om hvor han skulle. Sigurd Evandt seilte alltid rett på lavtrykkene, og fikk den sterkeste stormen både før og etter han passerte lavtrykksenteret. Normale kapteiner brukte væremeldinger til å holde seg unna lavtrykkene, både for å spare tid og skip med besetning og last for unødvendige belastninger. Overstyrmann, maskinsjef osv. likte ikke at han eller noen andre blandet seg inn i deres arbeid. Det var en derfor en fordel om kapteinen hadde noen å drikke sammen med. Alkohol var forbudt ombord, det var bare tilgjengelig for de utvalgte. Sykdom ved landligge eller på kortere sjøturer, fikk alltid diagnosen fyllesyke. Ingen utgifter til lege. Sykdommer som kunne kureres med antibiotika, ble tildelt av overstyrmannen med hjelp av injeksjoner. Penicillin i pulverform ble blandet med vann og injisert i rumpeballen. Elektrikerne hadde en selvstendig jobb i og med at de var de eneste ombord som var sertifiserte for å arbeide med skipets elektriske anlegg og med motorer og generatorer. Dette skipet manglet vinsjer og kraner, og det var derfor ikke arbeid nok for elektrikeren til at han kunne få skrive noen overtid av betydning. Han hadde fått tildelt muntlig ett fast beløp fra rederikontoret, men maskinsjefen nektet å utbetale beløpet eller signere overtidsboken for utbetaling. Vi hadde derfor 3 forskjellige elektrikere i den tiden jeg var ombord. De betalte selv sin hjemreise og billetten til han som skulle komme ombord for å avløse. Elektrikeren spiste i offisersmessen. Telegrafisten var den eneste personen som skipet ikke fikk seile uten. Overstyrmannen kunne oppgraderes til kaptein om nødvendig. Det var historier fra de fjerne og populære havner, hvor mannskapet kidnappet telegrafisten og beholdt han, til de hadde fått unnagjort det meste. Telegrafisten hadde ansvaret for skipets radiostasjon, nødsender/mottaker, livbåtsender, vedlikehold, generatorer, batterier, Side 8 av 45

9 9 antenner osv. Besetningen skulle ha radiopresse hver dag. Hyreregnskap hver måned og ved avmønstring. Kartotek, papirer og dokumenter før ankomst til land for myndigheter, tollere måtte være klargjort, signert og i tilstrekkelig antall kopier. Man hadde bare utslitt blåpapir til kopiering i disse tider. Besetningsmedlemmer som skulle til tannlege, og enkelte ganger til lege, måtte følges i land. Telegrafisten var opptatt med besøk til de forretningsmessige- og konsulære kontorer i havnebyene. Agentkontorene utbetalte de nødvendige kontanter til skipets kasse i den valuta og mengde som var bestilt før ankomst. Det kom litt an på antall avmønstringer over tidsrommet. I tillegg var det telegrafistens jobb å ta seg av de problemer som den enkelte kunne opp i hjemme som ute. Det hendte at det kom en del ubehagelige telegrammer, og ubehagelige telegrammer skulle sendes. Den som var utenriks var isolert, om leie og personlige viktige ting kom på. Døde sjømannen, så ble han sydd in i seilduk og gravlagt i sjøen med en kort seremoni med noen få ord fra skriften. Seremonien ble bevitnet i skipets loggbok. Liket var for komplisert å ta vare på. Om han skulle i frysa, så var det ikke plass, og kostnaden fra en utenriksstasjon hjem som opptint lik, var kostbart, og ingen hadde plikt til å betale for dette. Det eneste måtte i så tilfelle være familien. Det var også komplisert eller umulig å ankomme fremmede havner med ett lik ombord. Da måtte man heise gult flagg, og tillatelse måtte bli gitt etter at skipet var klarert for uønskede sykdommer. De båtene som gikk på vestkysten av Sør Amerika og USA, hadde gjerne linjer til Østkysten av USA og over Atlanteren til Europa og Skandinavia. Denne ruten gikk vanligvis via Panama-kanalen, Balboa og Cristobal. Ett av de norske skipene, som hadde rute via Cristobal til Europa, fikk i Cristobal ombord en stor eiketønne, en spesialforsendelse fra en eller annen ambassade. Tømmermannen og båtsmannen så en liten lekkasje fra tønnen, og de bekreftet med det samme at det var sprit. Etter godkjent smaksprøve monterte tømmermannen, og på en bortgjemt side og i bunnen av tønnen, en ventil for avtapping. Eiketønnen var to meter lang med en stor diameter, så det var selvsagt tilstrekkelig med sprit for hele turen til Rotterdam, og for måneder fremover. Senere tappet de spriten over i dunker. Det ble for masete å tappe fra tønnen for hver gang behovet var der. Ved ankomst Rotterdam, ble eiketønnen lastet i land til Side 9 av 45

10 10 limousinen fra begravelsesbyrået. Om ettersmaken, fortsettelsen og begravelsen, forefinnes det ingen opplysninger. De som ikke skjønte innholdet av denne historien, behøver ikke å lese den på nytt. Mannskapet fra dekk og maskin spiste i egen messe, kalt mannskapsmessa. Tømmermannen, båtsmannen og reparatøren spiste i underoffisersmessa. Offisersmessen hadde to spisebord og noen møbler. Oppholdsrommet ved siden hadde ett par bord med tilhørende stoler og møbler. Der var plass nok til å kjøre de filmene som kom ombord fra Velferdskontoret. Skøyteløperen Hjalmar Andersen ble sjef for velferden. Filmene kom ombord i ett antall av 4 store esker og de ble byttet mellom skipene i de havnene der det var mulig. Offisersmessens to spisebord hadde plass til telegrafisten, stuerten og de to styrmennene ved det ene bordet. Bordet ved siden av hadde tre maskinister og elektrikeren. Styrmennene gikk alltid i hvit uniform, og de nektet plent å ta mat fra det samme serveringsfatet som hadde vært brukt ved maskinistbordet. Maskinistene måtte eller skulle egentlig skifte til riktig antrekk for å komme inn i offisersmessen. Det var messepiken som gikk rundt og holdt serveringsfatene mens offiserene forsynte seg. Underoffisersmessen og mannskapsmessen hadde en og to messegutter. Kokkene, messepiken og byssegutten hadde eget spiserom ved siden av byssa. Kapteinen, maskinsjefen og overstyrmannen spiste i salongen med egen salongpike. De fikk gjerne en annen meny, mere sitrusfrukter og hermetisk fruktjuice. Når det ble vist film, måtte kapteinen se denne i offisersmessen. Men ikke uten videre, han måtte sitte med ene siden mot skottet, og jeg på den andre. Han ville ikke ha noen andre ved siden av seg. Besetningsmedlemmer og offiserer, som tilhørte maskin og på dekk, fikk ikke adgang til kapteinens domener, som egentlig besto av stor lugar, stort soverom og stort bad, kontor, en større salong med spisemuligheter for 20 personer. Skottene var i de edleste tresorter, det samme var møblene. Maskinsjefen, Arthur Andersen fra Tønsberg, bodde nede på dekksnivå i Side 10 av 45

11 11 tilsvarende fasiliteter, om noe mindre. Mannskapet den gangen bodde på små dobbeltlugarer. Offiserene, dekk og maskin hadde tilsvarende små lugarer, noen uten dusj og toalett. Telegrafisten hadde blitt tildelt lugar ved siden av radioen, inne i skorsteinen. På de varme breddegrader ble det ikke mulig å bo der. Dette var også før man fikk aircondition. Det var mulig å kjøpe i land, men det elektriske anlegget ombord var 220 volt likestrøm, så man fikk ikke kjøpt slikt utstyr i land der hvor alle hadde tatt i bruk vekselstrøm. Viftene ombord brukte likestrøm, og på grunn av manglende reservedeler, var det bare kapteinen, maskinsjefen og elektrikeren som hadde vifter på lugaren. Jeg fikk da flytte til en av styrmannslugarene som var ledig. Autoalarmen fra radiostasjonen var koblet til broen, så vakthavende kunne purre meg om det ble mottatt nødsignaler fra andre skip. Det var altså ett skikkelig klasseskille ombord. Mulig at det var nødvendig for å holde styr på det hele. I ettertid tror jeg det var feil, nye systemer senere, bekreftet at det var feil måte å behandle besetningen på. Men slik hadde jo kolonimaktene holdt på i flere hundre år, husmennene hadde fått oppleve noe tilsvarende. Så det ble ikke oppfattet som noe uvanlig. Alle fikk sin rettmessige status og hadde noe å jobbe i mot. Maskinsjef Arthur Andersen prøvde å holde en god tone ombord. Han arrangerte kvelder i offisersmessens dagligrom, med dartsspill, en flaske Gordon Gin på deling osv. Gordon Gin kostet kr. 6,-/flaske, og det var bare maskinsjefen av de tilstedeværende som hadde adgang til slik luksus. Stuerten hadde selvsagt ett stort lager, men han delte ikke ut noe til andre. Han hadde heller ikke tillatelse til å selge noe til besetningen. Fra Newcastle og England ble det en tur over til USA, og bl a Philadelphia. Vi fikk mye dårlig vær. Jeg ble kastet gjennom mosquitodøren til radiorommet og ut på dekk mot rekka, hvor jeg knuste armbåndsuret og venstre øre. Jeg hadde venstre arm i bind i to uker etterpå. Kapteinen ble kastet overende i salongen og smadret en skrivemaskin. I følge radiopressen fikk vi vite at hurtigruten St. Svithun gikk ned i samme stormen når den nådde norskekysten. Etter USA ble det en tur til London med tid til besøk i land. De viktigste besøksplassene for førstereisende ble Side 11 av 45

12 12 Madame Tusauds vokskabinett, dyreparken, St. Pauls Katedralen og Buckingham Palace. Etterpå ble det som vanlig Sjømannskirken. I London mønstret det på en ny vaskeri/messejente fra Hasvik i Finmark. Hun ble senere fast inventar hos 2. maskinisten og de ble senere gift og bosatt på Østlandet. Etter London ble det New Orléans, hvor vi ankom 23/11/1962. Lastet korn for København og Aarhus. På elven utenfor New Orléans lå det 15 andre norske båter og ventet på tur. En liten flaske øl kostet 30 cents. Juleutstillingene var i full blomst. Danmarks-turen førte til at vi mistet Utenforskandinaviatillegget på kr. 300,- måned. Kapteinen skulle stenge av vannet kl 1800 da det var for dyrt å bunkre vann i land. Man kunne ikke bruke destillasjonsutstyret i maskinen når man lå på en forurenset elv, slik som Mississippi. Når man husker tilbake i året 2011, i skrivende stund, så er det klart at overstyrmannen (eller tømmermannen) og 1. maskinisten ikke har fulgt med i timen. Alle ferskvannstanker skulle ha vært fulle før ankomst kysten av New Orléans. Det er som tidligere nevnt ikke mulig å destillere forurenset vann til drikkevann. All denne oppsplittingen av ansvarsforholdene mellom de forskjellige departementene ombord var ikke bra, sett i ettertid. Egentlig var det kapteinens ansvar at det ikke var tilstrekkelig med drikkevann ved ankomst. Havnene har jo bunkringsmuligheter for ferskvann, men det er selvsagt dårligere enn det du selv lager ombord når skipet er ute i rom sjø. Som etterpåklok i året 2011 kan jeg tilføye at de som ikke ville samarbeide med kapteinen, egentlig var noen drittsekker. De var offiserer med ansvar for sine avdelinger, og burde vist mere offentlig respekt for kapteinen. I stedet gjorde de han til narr overfor sine underordnende, noe som ikke blir akseptert i dag. Det ville vært grunn til avskjedigelse. Vi hadde også styggevær på denne turen over Atlanteren. Den greske båten M/V Captain George gikk ned på så å si samme plassen som vi befant oss. Vi passerte der han hadde oppgitt posisjonen samme dagen. De 18 mann som lå i sjøen med livbelter forsvant. Kapteinen nektet å følge nødmeldingen, og etter mye mas fra meg satte han en utkikk på hver broving i 4 timer, og ga senere blanke. Det var alt for mye grekere, om man tolket han riktig. Side 12 av 45

13 13 En annen person fra Bjørlia, Einar Gundersen, var til sjøs i samme tidsrommet. Jeg tror han seilte på de store tankbåter. Han hadde en helt spesiell karriere, ett år som dekksgutt, ett år som maskingutt og ett år som byssegutt, til sammen tre år. Jeg kjenner ingen andre med samme praksis. Det forteller jo mest om sjømannen og også om hans senere liv som landkrabbe. Einar Gundersen var også oppvokst hos Torveig og Arne Klingen på hovedgården Bjørlien 80/1,2. Ekteparet hadde ingen barn, derfor hadde de tatt til seg Einar og Tove. M/S Jessie Stove kom til Baltimore den 6/1-63 og ble liggende på reia for å vente på lasteplass. Grunnet den omfattende streiken blant havnearbeiderne på østkysten av USA, lå det den 10/1-63 mere enn 60 båter og ventet på last. Meningen var å laste korn for Liverpool. Turen over fra Danmark hadde tatt 16 døgn, da vi lå noen døgn i lavtrykk med sterk storm, hvor vi ikke kom av flekken. Stuerten og 2 messepiker mønstret av i Danmark, og den danske båtsmannen hadde sagt seg opp for avmønstring i Liverpool. Han hadde vært lenge ombord, helt siden båten var ny. I Danmark hadde vi besøk av mange tollere, og bøtene var relativt høye. Byssegutten fikk bl a 350 kroner i bot for smugling av 3 kartonger sigaretter. Den 24/1-63 ligger vi fremdeles oppe i elven og venter på det skal bli slutt på streiken. Det har blitt kalt, nede i minus 12 gr C. Det har vært is på elven. To mann fra båten drev av i natt da de skulle ombord etter besøk i land. De ble heldigvis tatt ombord i en tysk båt lenger nede. Det hadde nok vært ganske mye sjørokk, de var helt nediset da de kom tilbake. Man kan kalle det ett mirakel at de ikke frøs i hjel. Julen hadde blitt feiret i sjøen. Maskinsjefen hadde med seg kona og dattera ombord fra siste havn i Europa. Julehøytiden ble feiret med god mat og det som hører til. Juleaften og nyttårsaften ble det bespisning for offiserene i salongen. Elektrikeren som var ombord i denne hellige stund, var fra Finnland, og oppførte seg som finner flest. En trivelig person, flink til å arbeide. Under middagen på juleaften ble han noe full, og kaptein Evandt satte på han handjern og låste han med det samme utstyret fast til ett gelender i gangen utenfor salongen. Dessverre ble de andre mere fulle en finnen, slik at han ble avglemt og han ble ikke frifunnet og sluppet løs Side 13 av 45

14 14 fra sitt fangenskap før 1. juledag. Jeg anbefalte han å benytte anledningen til å be kapteinen om en flaske whisky i julens anledning, og det fikk han da uten noe om og men. Finnens julefeiring med handjern til gelenderet utenfor salongen var ikke noe samtaleemne. Dattera til maskinsjefen ble innelåst på maskinsjefens lugar, hun var 18 år, og hun ble hentet fra min lugar før julemiddagen. Maskinsjef Arthur Andersen ga beskjed om at han ikke ville ha noen telegrafist i familien. Der var det bare plass til maskinister. Dattera var riktig pen, mora bekreftet sine gener fra Finnmark og det hyggelige folkeslaget som befinner seg der. Både mora og faren kunne vært tatt ut fra historieboken med bilder, fra urbefolkningen i Finnmark. Jeg kan ikke huske at maskinsjefen og hans familie var i dårlig humør eller var til problem for noen andre. Derimot var kona til kapteinen noe annerledes, hun hadde ikke noe til overs for meg, da hun fikk greie på at jeg var en husmannsønn fra Kvennenget. Det fikk jeg høre mye om, når hun var halvveis nede i whiskyflasken. Det ble imidlertid slutt på hennes væremåte, da jeg bekreftet overfor henne at begge sønnene hennes hadde fått sparken på Krigsskolen på grunn av udugelighet, eller for dårlige karakterer. Jeg benyttet anledningen til å fortelle henne at jeg forlot Den Norske Marine som bestemann i klassen og ett godt tjenestebevis med tilbud om fast ansettelse i flyvåpenet, med videre gratis utdannelse. Hun reiste etter hvert hjem, og kapteinen gikk opp 30 kg i vekt. Han måtte få seg spesialsydde klær og nye uniformer. Slik kan syken virke på folk. Finnmarkingene holdt seg slanke, men var mektig hjulbeinte, noe som var en fordel under slingring. De siste messejentene fra Østlandet som hadde kommet ombord, var kalvbeinte, og de hadde problemer med å holde seg på beina. Den 10/3-63 hadde vi kommet oss til Houston, Texas. Skiftet stuert to ganger på den korte tiden. De hadde ikke lyst til å være ombord med kapteinen, de hadde andre vaner. I Houston var det allerede 30 gr C og pent vær. Maskinsjefen og 2. maskinisten lånte seg to nye Forder, 63- modeller. Leieprisen var USD 5,-/døgn, pluss USD 0,05 for hver mile (1852m) Vi har fått beskjed om å seile til Karachi, Pakistan via Ceuta (Gibraltar) for bunkring. Beregnet turen til 30 dager i varmt og stille vær. Side 14 av 45

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

JAN's arbeidsplass i tiden 15 april til 18 juli 1950

JAN's arbeidsplass i tiden 15 april til 18 juli 1950 DS NIEUW AMSTERDAM JAN's arbeidsplass i tiden 15 april til 18 juli 1950 Så var det slutt på krigen. Hva nå? Måtte bli kjent med familien igjen etter 7 måneders fravær. Fikse litt på huset og så videre.

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015.

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Rapporten er skrevet av Stuert Rogen Monsen. Dag 27. Onsdag 4.mars 2015. Været: Regn på

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Armagh Observatory. Armagh, Nord-Irland 18.07.2005-26.08.2005. Skrevet av Marte Elisabeth Skogvoll

Armagh Observatory. Armagh, Nord-Irland 18.07.2005-26.08.2005. Skrevet av Marte Elisabeth Skogvoll Armagh Observatory Armagh, Nord-Irland 18.07.2005-26.08.2005 Forberedelser Skrevet av Marte Elisabeth Skogvoll REISE De fleste praktikanter som bor utenfor Belfast blir oppfordret til å komme til Belfast

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0495/ 2008 Prosjektnavn: På tokt med fullriggeren Sørlandet Prosjektleder: Ann Margret Støle 1 Forord

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer