BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG"

Transkript

1 medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ

2 Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar med 47 medlemmer tilstede. Dette var en gledelig økning i forhold til de siste årene. Årsmøte vedtok at Rifleutvalget kan kjøpe inn nye elektroniske blinker og bore etter vann, og starte planlegging for utbedringen av sanitærforholdene der. Dette innebærer at Allumbanen får en etterlengtet oppgradering. Årsfesten ble en hyggelig avslutning på foreningsåret. Dessverre var det veldig mange som hadde meldt seg på, som ikke kom. Vi har forståelse for at ting kom komme i veien, men vi forventer at det blir gitt beskjed om. Hundeforet Sportsman Pride selger bra og kommer nå i ny, litt mindre innpakning. Vi har fått en ny post på regnskapet vårt som heter Grasrotandelen. Der er nok potensialet stort og vi oppfordrer dere om å registrere Hedrum jfl som deres Grasrot-forening. Også i år holdes det Jegerprøve-kurs. 13 kandidater meldte seg på. De fleste av disse er ungdommer noe som lover bra for rekrutteringen til jegerstanden.. Jeg vil til slutt takke de tillitsvalgte som nå ga seg, for flott innsats og ønsker de nye velkommen inn. GOD PÅSKE! 2

3 Innholdsfortegnelse: Forside... side 1 Formann har ordet... side 2 Innholdsfortegnelse, redaksjonen... side 3 Årsmøte side 4 HJFL - budsjett og regnskap... side 5 Valg 2010/11... side 7 Valg 2010/11... side 8 Rifleutvalgets årsberetning side 10 Rifleutvalgets årsberetning side 11 Vaktmannskapsliste Allum elgbane side 13 Årsrapport fra Lerdueutvalget og jegerprøven side 14 Årsrapport fra Jaktutvalget... side 15 Årsrapport fra Ungdomsutvalget... side 18 Årsrapport fra Fiskeutvalget... side 19 BellyBoat i Vrangevann... side 20 Fiske og friluftsopplevelser... side 21 Leie av Myklehytta... side 23 Påskequizz... side 24 Påskequizz... side 25 Svar Påskequizz... side 26 Salg av hundefór... side 27 Redaksjonen: Stig Olafsen Telefon: E- mail: Steinar Larsen Telefon: BEHOV FOR TRYKKSAKER? Visittkort, plakater, klistremerker, brosjyrer, brevark, konvolutter, billetter, skjemaer, design, utforming av logo m.m. DESIGN OG TRYKK UNDER SAMME TAK Tlf: E-post: 3

4 Årsmøte 2009 Hedrum jeger- og fiskerlag avholdt sitt årsmøte på Skogly lørdag 13. februar 2010 klokken Det var 47 medlemmer tilstede. Årsmøtets dirigent ble Bjørn Komma og Laila Heum ble valgt som referent. Styrets og utvalgenes årsberetninger ble lest opp og godkjent. Regnskap for 2009 og budsjett for 2010 ble opplest og godkjent. Det er søkt om tippemidler til nye elektroniske skyteskiver til Allumbanen. Årsmøte vedtok å forskuttere kjøp av disse frem til søkte midler kommer. Årsmøte vedtok også at det skal bores etter vann på Allumbanen. Dette skal det også søkes midler til, men får vi ikke det så bestemte årsmøte at foreningen betaler dette. Valget ble opplest av Jan Åge Komma, og godkjent av årsmøte. Årsmøte ble hevet kl Styrets sammensetning i 2009: Leder: Kasserer: Sekretær: Nestleder: Kvinnekontakt: Styremedlem: Varamedlemmer: Dette er styret i 2010: Bjørn Komma Sigmund Ulnes Hanne - Mette Lyngseth Werner Jaerson Hanne -Mette Lyngseth Øivind Fjeldstad Geir Eriksen Laila Heum Arild Eftedal Yngvar Liverød Det er avholdt i alt 11 styremøter med utvalgs representanter til stede.hjfl er nå oppe i 620 betalende medlemmer pr Vi kan igjen se tilbake på et aktivt og godt år for Hedrum Jeger- og Fiskelag og det er all grunn til å takke tillitsvalgte i utvalgene og medlemmene for innsatsen. Det ble avholdt årsmøte og årsfest 14. februar 2009, hvor det var ca.60 av HJFL medlemmer og innbydte på årsfesten. HJFL har deltatt på et halvårsmøte i regi av fylkeslaget. 6 representanter fra styre og utvalg var med. Alle aktiviteter i HJFL er registrert på aktivitetskalenderen som ble sendt ut til alle lemmene før jul. Det har blitt t jobbet aktivt med- med tiltak for å benytte eksisterende vei til Allumbanen. Det har blitt jobbet frem nye alternativer, både i samarbeid med munen, grunneiere og landbruksjefen. Det er også søkt om midler for å anlegge kom- ny vei. HJFL har også i år solgt hundeforet Sportsman`s Pride. Det er en økning på salget med 1000 kg fra i fjor. Hedrum Jeger- og Fiskerlag har ikke egen hytte for utleie, men tilbudet fra Notodden JFF om hytteutleie e til alle HJFL sine medlemmer gjelder er satt. Hyttene ligger i Vergjedalen og fort- Notodden. Vi disponerer også en hytte ved Mykle i Siljan, kontaktpå vår hjemmeside. person ang. leien finner du Øivind Fjeldstad ble både klubbmester og fylkesmester i fiske. is- Utvalgene har jobbet særdeles godt og har hatt mange ulike aktiviteter og tilbud til interes-esserte.vi henviser til utvalgenes es egne årsrapporter for ytterligere informasjon. Formann Kasserer Sekretær Styremedlemmer Bjørn Komma Sigmund Ulnes Arne Tisjø Øivind Fjeldstad Werner Jaersen Hanne Mette Lyngseth Steinar Larsen For styret Hanne-Mette Lyngseth Sekretær 4

5 Hedrum Jeger og Fiskelag budsjett og regnskap pr Kontonr. Inntekter Budsjett Resultat Inntekter Utgifter 3160 Spillemidler Refusjon NJFF Grasrotandelen Norsk tipping Jegerprøven Tilskudd ungdommer Fiskeutv Jaktutv Rifleutv Lerdueutv Renteinntekter SUM Kontonr. Utgifter Budsjett Resultat Inntekter Utgifter 6300 Leie av hytte Til styrets disp.-salgsart Ungdomsutv PR avisa + hjemmeside Ekstrabev. Til utvalga Reise / tlf. utgifter Kurser Kontorutgifter Gebyrer Møter/fester/ husl./kjøring Gaver, representasjon Forsikringer Veiavgift Allum Damvann Leie jaktterreng opplæring Sum SUM Beholdning Beholdning pr Budsjettert underskudd Kasse Bank : driftskonto Årets overskudd: Bank : sparekonto Bank: spillemiddel Kasserer Sigmund Ulnes Inntekter Refusjon NJFF Jegerprøven Tilskudd ungdommer Fiskeutvalget Jakt-Ettersøksutvalget Rifleutvalget Grasrotandelen Renteinntekter Sum inntekter Hedrum Jeger og Fiskelag budsjett for 2010 Utgifter Leie av hytte Til styrets disp Ungdomsutvalget PR/avisa-hjemmeside Ekstrabev.utvalg Reise/telefonutgifter Kurser Kontorutgifter Gebyrer 300 Møter-Fester-Husleie Gaver,Representasjoner Forsikringer Vei Allum Damvann Leie av jaktterreng,opplæring Lerdueutvalget Sum utgifter Beregnet underskudd (8 000) HUSK GRASROT STØTTEN 5

6 de smarte sparer tid og penger Legg handelen til... KVELDESENTERET Tlf Dynamic Management Dynamic Management er et personlig tilpasset lederutviklingsverktøy, som tar utgangspunkt i lederen, personen, omgivelsene, teamet, målsetting, samt orienteringen til omverdenen. Dynamic Management programmet er målrettet og praktisk, og lar deg fokusere på de utfordringer du som leder møter. Se også vår hjemmeside : 6 tel

7 Valg 2010/11 Valgkomiteens innstilling for tillitsvalgte i Hedrum Jeger- og Fiskerlag: Hovedstyret Verv Navn Status Periode Leder Bjørn Komma Gjenvalg 10 Kasserer Sigmund Ulnes Gjenstår 10 Sekretær Arne Tisjø Ny Styremedlem Øivind Fjeldstad Gjenstår 10 Styremedlem Werner Jaerson Gjenstår 10 Styremedlem Hanne Mette Lyngseth Ny Styremedlem Steinar Larsen Ny Vara Yngvar Liverød Gjenvalg 10 Vara Geir Eriksen Ny 10 Rifleutvalget Navn Status Periode Kai Hagen Gjenvalg 10 Henning Haugen Gjenstår 10 Arnfinn Eriksen Gjenstår 10 Thor Gulbrandsen Gjenstår 10 Harald Lie Gjenstår 10 Jan Barth Jevne Gjenstår 10 Henning Solem Gjenvalg 10 Leif Magne Saga Gjenvalg Harry Bøhn Gjenvalg Leif Skaatan Gjenvalg Mai Britt Bøe Gjenvalg Tom Erik Steinnes Ny Fredrik Trollsås Ny VARA: Erling Lysnes Gjenstår 10 VARA: Arne Elvestuen Gjenstår 10 Fiskeutvalget Navn Status Periode Asbjørn Hellenes Gjenstår 10 Geir Jespersen Gjenstår 10 Tor Ivar Bjørnstad Gjenstår 10 Lisbeth Allum Bjørnstad Gjenstår 10 Atle Hansen Gjenstår 10 Tor Einar Herland Gjenstår 10 Erik Gjone Gjenstår 10 Ole Martin Allum Gjenvalg Asbjørn Lysnes Gjenvalg Jan Ivar Karlsen Gjenvalg Jan Åge Komma Gjenvalg Arnkjell Borg Gjenvalg Pål Andre Ringdal Ny Andre Hansen Ny

8 Valg 2010/11 Valgkomiteens innstilling for tillitsvalgte i Hedrum Jeger- og Fiskerlag: Jakt- Hund og ettersøksutvalget Navn Status Periode Ole Sandvig Gjenstår 10 Jan Johansen Gjenstår 10 Ole Grønnerød Gjenvalg Kåre Bryntesen Gjenvalg Geir Arne Komma(Foransvarlig) Gjenstår 10 Leirdueutvalget Navn Status Periode Stian Pedersen Gjenvalg Svein Egil Komma Gjenvalg Jan Åge Komma Gjenvalg Rune Liland Gjenstår 10 Roger Amundsen Gjenstår 10 Johan Martin Gjone Gjenstår 10 Ungdomsutvalget Navn Status Periode Per Arne Skalleberg Gjenstår 10 Lise Wessel Gjenstår 10 Øyvind Støvland Gjenstår 10 Martin Pedersen Ny Per Olav Wierød Ny PR-utvalget Navn Status Periode Kjersti Høydalsmo Ny Valgkomité Verv Navn Status Periode Formann Anita Farmen Glenna 1 år 10 Medlem Gunnar Gusland 2 år Medlem Kari Odberg Heum 3 år Revisor Navn Status Periode Leif Skaatan Gjenstår 10 Erling Foyn Gjenstår 10 8

9 GODKJENT PÅBYGGERVERKSTED GODKJENNING AV LØFTEUTSTYR REPERASJONER - SERVICE ALT INNEN PLATE - SVEIS MEKANIKK - HYDRAULIKK BEKKELUND & KNUDSEN AS Besøksadresse: Kanalkaia Larvik Jan Ivar Bekkelund Tormod Knudsen

10 Rifleutvalgets årsberetning 2009 Rifleutvalget har i 2009 avholdt 4 møter, alle på Allumbanen. Jaktfeltstevner Vi har i 2009 arrangert to jaktfeltstevner på Allumbanen. Det første stevnet ble arrangert søndag 22. februar med 86 deltakere. Stevnet var fylkesmesterskap for Vestfold. Neste stevne ble arrangert lørdag 15. mars med 87 deltakere. Dette var avslutningsstevnet i en jaktfeltkarusell i samarbeid med Lardal og Andebu og klubbmesterskap for Hedrum JFL. Dessverre er det en tilbakegang i antall deltagere i jaktfeltstevnene i år. Elgbanestevner På Allum ble det i 2009 arrangert 3 elgbanestevner. Vi åpnet sesongen lørdag 6. juni med 59 deltagere. Stevnet inngikk i en elgbanekarusell i samarbeid med Lardal og Andebu hvor alle stevnene ble skutt på samme dag. Det andre stevnet ble arrangert søndag 21. juni. med 41 deltakere. Dette var også fylkesmesterskap for Vestfold og klubbmesterskap for Hedrum JFL. Siste stevnet ble arrangert lørdag 27. juni med 56 deltakere. Dette stevnet var også en elgbanekarusell i samarbeid med Lardal og Andebu. Det er tydelig at elgbanekarusell fenger mange skyttere. Klubbmesterskap Årets klubbmesterskap i jaktfelt ble arrangert 22. februar på Allum. Det ble en beinhard konkurranse med topp resultater og omskyting før medaljene var fordelt. Resultater senior: Gull Leif M. Saga 191 poeng e.o. Sølv Henning Haugen 191 poeng e.o. Bronse Øystein Allum 191 poeng e.o. Resultater junior: Gull Johannes B. Johansen 74 poeng Fylkesmesterskap jaktfelt Årets FM ble arrangert på Allum med følgende resultater: Lagmessig gikk bronseplaketten til Andebu med 412 poeng. Sølv gikk til Lardal med 418 poeng Gullet fikk Hedrum med hele 436 poeng H. Haugen 148 Ø. Allum 146 og Leif M. Saga 142. Individuelt ble Henning Haugen fylkesmester med 148/ poeng. Sølvet gikk til Leif M. Saga med 142/ poeng. Bronsen kapret Jørgen Fjære med 140/ poeng. Rifleutvalget har i 2009 hatt følgende sammensetning: Formann: Kai Hagen Nestformann: Henning Haugen Kasserer: Leif Skaatan Sekretær: Arnfinn Eriksen Medlemmer: Thor Gulbrandsen Harald Lie Leif M. Saga Henning Solem Jan Barth Jevne Mai-Britt Bøe Harry Bøhn Varamedlemmer: Erling Lysnes Arne Elvestuen Aktiviteter på Allumbanen 2010 Rifleutvalget vil ønske jegere og skyttere velkommen til følgende aktiviteter på Allumbanen sesongen TRENING-STORVILTPRØVER Vi starter opp sesongen på elgbanen mandag 3 mai. Banen vil være åpen for trening og avleggelse av storviltprøver på mandager og torsdager unntatt når disse dager faller på helligdager. I år har vi nye elektroniske blinker. Åpningstiden blir kl. 18:00 21:00 Som foregående år vil våre naboforeninger Tjølling, Larvik og Sandefjord bistå med bemanning av fem torsdager hver. Det vil da være følgende elektroniske skiver oppe på treningene: 3 skiver for elgbaneskyting (to fasthold og en løpende), 4 skiver for trening og storviltprøver og 2 ringskiver for innskyting. Siste mulighet for trening/ storviltprøve blir Torsdag 09 september. ELGBANESTEVNER Det er i år terminlisteført 3 elgbanestevner på Allumbanen. Vi starter sesongen med Kveldstevne 26 mai 18-20, Nordiske skiver, Dette er også klubbmesterskap for Hedrum JFL. Neste stevne er Lørdag 17 juli, dette er Elgbanekarusell mellom Hedrum/Lardal/Andebu Avslutning i Lardal med premieutdeling. Det skytes i Andebu 16 juli fredagskveld 16-20, og det siste stevnet arrangeres Onsdag 21 juli og Torsdag 22 juli, 14-20, Dette er ett to dagers stevne i forbindelse med at Andebu JFL arrangerer NM Elg. Rifleutvalget håper på velvillig bistand fra medlemmene på treningsdager og stevner, noe vi er avhengig av. Rifleutvalget. 10

11 Klubbmesterskap på elg ble arrangert 21. juni på Allumbanen. Her var det spenning til siste slutt med omskyting og nerver i helspenn, med følgende resultat: Senior: Gull Leif M. Saga 96 / poeng Sølv Jørgen Fjære 97 / poeng Bronse Henning Haugen 95 / poeng Junior: Ingen deltaker. Baneanlegget på Allum Vi startet året med klargjøring til jaktfeltstevnene og fortsatte med vedlikeholdsarbeid på skiver og løpende elg så alt var klappet og klart til oppstarten av banen i mai. Gjennom året er det utført vanlige vedlikeholdsarbeider på utearealer og skiver. Anlegget fremstår som et funksjonelt skyteanlegg med et trivelig miljø som mange trofaste skyttere vet å sette pris på. Elektronikkskivene begynner å dra på årene og vi må starte utskifting og fornyelse dersom vi skal unngå store vedlikeholdsutgifter. I samråd med styret har rifleutvalget søkt om spillemidler til kjøp av 9 nye elektroskiver og til tak over skivene. Taket vil medvirke til bedre bevaring av skiveutstyret. Taket er bygd og ble ferdigstillet ultimo november. Banekiosken Kiosken har vært åpen i 35 av sesongens 36 treningskvelder. Salget har bestått av kaffe, vafler og mineralvann. Kiosksalget har vært til stor og hørbar glede for skyttere og arrangører. Overskuddet av salg ble på ca kroner. Vi vil rette en takk til den ansvarlige for innsatsen. Samarbeidsforeningene Også i 2009 har Tjølling JFF, Larvik og Omegns JFL og Sandefjord JFF bistått med mannskaper på 5 torsdager hver. Dette ser vi på som et viktig samarbeid foreningene imellom og det trekker også mange fornøyde skyttere fra disse foreningene. Statistikk elgbanen (Tall for 2008 i parentes) Stevner 3 ( 3 ) Treningskvelder 36 ( 35 ) Treningskvelder m/bistand 15 ( 15 ) Totalt antall skyttere 1619 (1483) Avlagte storviltprøver 569 (516 ) Samarbeid med ungdomsutvalget Vi har også i 2009 hatt besøk av ungdomsutvalget, og i samarbeid med lerdueutvalget har vi arrangert skytekvelder for juniorene på Allumbanen. Våre instruktører har gitt dem en innføring i sikkerhetsrutiner på skytebaner, samt at de har fått prøvd seg med rifle og hagle. Rifleutvalget håper dette samarbeidet kan fortsette og at det kan bidra til rekrutteringen på sikt. Økonomi Det har vært et aktivt år for rifleutvalget og omsetningen øker fra år til år. Vi viser i den forbindelse til regnskapet for Rifleutvalget kan se tilbake på en aktiv sesong med mange aktive rifleskyttere og 5 arrangerte stevner. Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer, samarbeidsforeninger og mannskaper som stiller opp på stevner, treningskvelder og dugnad. Uten denne innsatsen kunne vi ikke holdt det aktivitetsnivået vi gjør. TRENGER DU ELEKTRIKER? Et av Larviks eldste elektro-firmaer med byens enkleste telefonnummer: 0-MIAS (06427) Det vanlige ( ) og vårt nye ABC-nummer besvares hele døgnet. E-post: 11

12 Asbjørn Næss Kvelde - Tlf Motorsager Gressklippere Snøfresere Salg Service Verksted Maling Jernvare Hageutstyr Medisinutsalg Velkommen innom vår butikk! Asbjørn Næss Transport AS Landbrukets lokale leverandør av drivstoff og transport i Lågendalen Vi kjører: Korn Poteter Gulrøtter Flis Avfall Utleie av Containere Kontakt oss på telefon Diesel Parafin Hydraulikkolje Motorolje Tanker Vi har de billigste tilbudene! 4 biler hurtig levering Kontakt oss på telefon

13 Vaktmannskapsliste Allum elgbane 2010 ALLE DAGER FRA KL DAG DATO Påmelding i Standpl. leder Standpl. leder Standpl. Standpl. leder KIOSKEN SIMLE INNSKYTING leder sitt./ stå. ELG løpende ELG Man 03.mai Rifleutvalget Rifleutvalget Rifleutvalget Rifleutvalget Rifleutvalget Tors 06.mai T. Gulbrandsen Tjølling JFF Man 10.mai H Haugen Hå Haugen /T.E.Steinnes Arne Solem O.Hauan S.I.Gjerstad Tors 13.mai STENGT Kr.Himmelfart Man 17.mai STENGT Nasjonaldag Tors 20.mai T. Gulbrandsen Larvik JFF Man 24.mai STENGT 2.Pinsedag Tors 27.mai T. Gulbrandsen Sandefjord JFF Man 31.mai V. Gustavsen Ø Allum / J. R. Svendsen L. M. Saga L. Saga H. Stensvold Tors 03.jun T. Gulbrandsen Tjølling JFF Man 07.jun H Lie L. Skaatan/Harry Bøhn A Liverød A. Vestrum T. Smestadmoen Tors 10.jun T. Gulbrandsen Larvik JFF Man 14.jun H.M.Lyngset F.Trollsås/Ø.Grimsland M-B-Bøe J. Fjære Y. Liverød J.B.Jevne Tors 17.jun T. Gulbrandsen Sandefjord JFF Man 21.jun H Haugen Hå Haugen /T.E.Steinnes Arne Solem O.Hauan S.I.Gjerstad Tors 24.jun T. Gulbrandsen Tjølling JFF Man 28.jun V. Gustavsen Ø Allum / J. R. Svendsen L. M. Saga L. Saga H. Stensvold Tors 01.jul T. Gulbrandsen Larvik JFF Man jul Rifleutvalget Rifleutvalget Rifleutvalget Tors 29.jul T. Gulbrandsen Sandefjord JFF man 02.aug H Lie L. Skaatan/Harry Bøhn A Liverød A. Vestrum T. Smestadmoen Tors 05.aug T. Gulbrandsen Tjølling JFF Man 09.aug H.M.Lyngset F.Trollsås/Ø.Grimsland M-B-Bøe J. Fjære Y. Liverød J.B.Jevne Tors 12.aug T. Gulbrandsen Larvik JFF Man 16.aug H Haugen Hå Haugen /T.E.Steinnes Arne Solem O.Hauan S.I.Gjerstad Tors 19.aug T. Gulbrandsen Sandefjord JFF Man 23.aug V. Gustavsen Ø Allum / J. R. Svendsen L. M. Saga L. Saga H. Stensvold Tors 26.aug T. Gulbrandsen Tjølling JFF man 30.aug H Lie L. Skaatan/Harry Bøhn A Liverød A. Vestrum T. Smestadmoen Tors 26.aug T. Gulbrandsen Larvik JFF Man 06.sep H.M.Lyngset F.Trollsås/Ø.Grimsland M-B-Bøe J. Fjære Y. Liverød J.B.Jevne Tors 09.sep T. Gulbrandsen Sandefjord JFF Vaktmannskapene må møte 15 min. før skytestart for klargjøring av banen, og bytte innbyrdes hvis man ikke kan møte på oppsatt dag. Vaktmanskapene skyter for redusert pris (kr. 20) på Hedrums kvelder (mandager). Rifleutvalget Harald Lie mob:

14 Årsrapport fra Lerdueutvalget 2009 Vi begynte med dugnad 4 april der vi vasket brakka og gikk over maskiner og utstyr. Vi hadde en dugnad senere hvor vi rydda skytefeltet. Vi har til sammen hatt 15 trenings-kvelder, 2 kvelder med ungdomsutvalget og ett klubbmesterskap. 28. april skjøt vi kvalifisering for å ta ut ett lag til Tørdalcupen. Første trekning skjøt vi mot Skien på hjemmebane, vi vant med noen duer. Andre trekning måtte vi til Sannidal, etter skyting lå vi over med noen få duer. Sannidal måtte da til Løvåsbanen, der røyk vi ut. 30. juni hadde vi klubbmesterskap. Det ble vunnet av senior Roger Amundsen og junior Martin Pedersen.9. mai skjøt vi klubbmesterskap i lerduesti ute i Brunlanes. Der vant Roger Amundsen seniorklassen og Kristian Eriksen junior. Hele juli hadde vi sommer ferie, men startet opp igjen i august og skjøt helt frem til 8. september. Lerdueutvalget. Jegerprøven 2010 Hedrum JFL arrangerer også denne vinteren jegerprøve kurs. Denne gang er 14 deltakere med på kurs, herav 8 juniorer. Meget gledelig med rekruttering i jegerstanden. Kurset startet torsdag 28. januar i år kl på Kvelde Skole. Kurset inneholder 8 kvelder og 1 dag på skytebanen. Deltagerne kan ha en fraværskveld, men det må leveres arbeidsoppgave, og det er 3 kvelder som er nettbasert som de kan velge å sitte hjemme å lese og løse oppgaver over internett. Dagen på skytebanen må alle være med på. Instruktør er Jan Dalen, en erfaren kursholder som har kurs både her og i Sandefjord. Eksamen avholdes i april en gang i Rådhuset til Larvik Kommune. Bjørn Komma 14

15 Årsberetning 2009 for jakt, hund og ettersøksutvalget Fra våren og utover sommeren har det vært blodsportrening og det har blitt arrangert 33 stk. blodspor prøver og 21 stk. ferskspor prøver. Hund / Sau dressuren var det Liv Arnhild og Bjørn Myrholmen som stod for. Dette ble arrangert i slutten av august og det deltok 10 hunder totalt. Vi vil også få lov til å takke Birger Mangelrød i Kvelderønningen for samarbeidet og utlån av sauene. Ungdomsutvalget har vært invitert med på harejakt og rådyr jakt. Lørdag 14. november skulle Hedrum JFL arrangere klubbmesterskapet for harehunder og pokalkamp mot Stokke JFF. Det stilte 3 hunder fra hver forenning og vi møtte opp i et ordentlig høst regnvær. Hundene slet med å komme på fot, men en av Stokkes JFF sine hunder tok ut hare og jaget i 35 min. og hare ble sett. Dette var Stokke JFF sin tredje napp i vandrepokalen, og den ble Stokke JFF sin til odel og eie. En våt dag ble avsluttet med middag på By the Way, Holms! Vi takker dommere og kjentmenn for hjelpen, og lokale jaktforeninger for utlån av terrenger. Salget av hundefòret Sportsman`s pride går så det suser. Det har blitt solgt 4426,5 kg. i 2009.Geir Arne Komma har tatt seg av salget og bestilling av fòret og vil fortsette med det i Se egen annonse og artikkel i denne utgaven av medlemsbladet. Frode Eriksen Utvalget har i år bestått av: Leder: Frode Eriksen Sekretær: Ole Sandvig Øvrige utvalgsmedlemmer: Geir Arne Komma Jan Johansen Ole Grønnerød Kåre Bryntesen Jaktutvalget 2010 Jaktutvalget i 2010 består av leder: Kåre Bryntesen, og medlemmene Ole Sandvig, Geir Arne Komma, Ole Grønnerød. Utvalget bistår med råd, veiledning og organisering for å avlegge blod- og fersksporprøver. Dette må til for å få godkjent ettersøkshund. Godkjent ettersøkshund kreves som kjent for å kunne jakte elg, hjort og rådyr.det vil også bli avholdt hund/sau dressur med oppstart i august en gang, hvis det blir interesse nok for det. Hundefor-salget går som før med base på Berget i Farrisbygda. Kontaktperson for hundefor: Geir Arne Komma tlf Kontaktperson hund/sau dressur: Bjørn Myrholmen tlf Kontaktperson ettersøksprøver: Kåre Bryntesen tlf Vi åpner Møllebutikken igjen! 8. april åpner vi butikken på Kvelde Mølle. Vi fører alle relevante varer for yrkes, hobby og hagedyrkere. Noe utstyr og fôr til husdyr, hest, hund og katt. Åpningsdagen markeres med enkel bevertning og mange gode tilbud. Åpningstid 8-15 man-fre Åpningsdagen 9-15 Kveldes tradisjonsrike hjørnesteinsbedrift. Tlf: E-post: 15

16 Postboks 2212, Stubberød 3255 Larvik ALUMINIUM FASADER AS Vinduer - Fasader - Glasstak Torsvang 3271 Larvik Telefon: Faks: A-Vet Smådyrklinikk Larvik Tlf POLIKLINIKK RØNTGEN LABORATORIE ULTRALYD TANNBEHANDLING KIRURGI INDREMEDISINSKE UTREDNINGER SPESIAL KOMPETANSE PÅ ØYESYKDOMMER Veterinærene Elisabeth Bjørnestad og Jeanette Kristin Gulliksen A-Vet Smådyrklinikk A/S er en toppmoderne klinikk som kan tilby din hund en profesjonell behandling, alt fra vanlig poliklinikk til større utredninger og operasjoner. Vi har moderne og avansert utstyr som hjelper oss å stille eksakte diagnoser og som gjør at vi kan holde høy kvalitet. Klinikken har gode oppstallingsmuligheter, med separat oppstalling for hund og katt. Åpningstider: Man fre Lørdag

17 FELLING AV TRÆR Flising av kvist Trefelling Montering Plate/Sveis Tlf

18 Årsrapport Ungdomsutvalget 2009 Året 2009 startet vi med isfiske tur til Husvann, hvor det møtte opp 8 ungdommer. Vi hadde også pistolskyting i Bommestad hallen. Der møtte det opp 13 stykker, og denne aktiviteten var veldig populær. Vi hadde simulatorskyting hos Håkedal Jakt, hvor det var med 14 deltagere. Det var så populært at vi skal dit neste år også. Vi hadde også en tur til villmarksmessa, i samarbeid med Sandefjord jeger og fisk. Det var med hele 14 deltagere til dette arrangementet.. Vi har i 2009 bygget 2 store Gapahuker inne ved Vrangvann. De er bygget der de gamle som noen hadde brent ned for oss stod tidligere. Det var veldig populært og vi var ca 14 stykker hver gang. Ellers hadde de andre utvalgene i foreningen også forskjellige aktiviteter som var relatert til barn og ungdom. For å nevne noe: Utvalget har for 2009 bestått av: Leder: Per Arne Skalberg Øvrige medlemmer: Rikard Moen, Stian Pedersen, Øyvind Støvland, Lise Wessel, Tage Kjelstad. Skyting med rifleutvalget og lerdueutvalget Jakt etter hare med jaktutvalget Jakt etter rådyr med Kvelde jaktforening Vi var med på fiskecampene som i år ble arrangert av Sandefjord jeger og fisk, med innlandscamp oppe i Siljan. Tønsberg jeger og fisk hadde sjøcampen, hvor det møtte opp ca 14 stykker på hver av campene. I år har vi rekruttert ca 15 nye medlemmer. Jeg vil tilslutt takke styret og de andre utvalgene for all hjelp vi har fått gjennom året Takket være samarbeidet oss i mellom, får vi vist ungdommene hva foreningen driver med, som er en av hovedoppgavene til ungdomsutvalget. Per Arne Skalberg Aktivitetsplan for HJFLs Ungdomsutvalg 2010 HVA: NÅR: HVOR: Hagleskyting Tjølling Hagleskyting Tjølling Simulatorskyting 16 mars Haakedal jakt Villmarksmesse 10 april Lillestrøm Tiurleik uke 16 el.17 Leirdueskyting 18 mai Løvåsbanen Rifleskyting 2 juni Allumbanen Innlandscamp 4-6 juni Leirdueskyting 22 juni Løvåsbanen Fiskesommer 10 juli Damvann Sjøfiskecamp august Rifleskyting 11 august Allumbanen Leirdueskyting 31 august Løvåsbanen Gapahuk tur august Vrangevann Hyttetur sept. Sande Bowling 13 oktober Larvik Harejakt 14 nov. Siljan Rådyrjakt 27 nov. Hyttetur 3-5 des. Siljan 18

19 Årsrapport Fiskeutvalget 2009 Vi har i år hatt 7 utvalgsmøter som vi har hatt på Kvelde Mølle og det har fungert bra. En stor takk til Kvelde mølle for at de stiller sine lokaler til disposisjon for oss. Også i år er det blitt arrangert isfiske konkurranse på Korvika, et norgescup stevne 14 februar, og et fylkesmesterskap, klubbmesterskap og åpent stevne 23 februar. Det var i år mye snø, og en stor takk til Ståle Hellenes som brøyta vei og parkering, og vannskiklubben som låner bort hytta til oss. Fylkesmester senior ble Øyvind Fjelstad, Hedrum og fylkesmester junior ble Simen Ivar Dahl, Hedrum. For lag ble Hedrum fylkesmester og med på laget Tor Ivar Bjørnstad, Hans Terje Lindgren og Magnus Riksfjord. Klubbmester senior ble Øyvind Fjelstad og junior Simen Ivar Dahl. Det er også i år blitt gjort mye dugnad, bla. vannprøver, automattømminger, fiskekortkontroller og tømming av Movannsdammen. Det var lite fisk i dammen i år, men det skyltes trolig at det ikke var åpnet nok på den øvre dammen. Det er i år gjort forsøk med å dele arbeidsoppgaver på grupper og at hver gruppe har ansvar for sine vann. Utvalget har for 2009 bestått av: Formann Atle Hansen Nestformann Geir Jespersen Kasserer Lisbeth A. Bjørnstad Sekretær Ole Martin Allum Øvrige medlemmer: emmer: Tor Ivar Bjørnstad, Jan Ivan Karlsen, Gunnar Thorsen, Jan Åge Komma, Asbjørn Lysnes, Arnkjell Borg, Peder Kristensen, sen, Kenneth Heum Sundet, Thomas Westrum, Asbjørn Hellenes, Tor Einar Herland og Erik Gjone. Vi har også i år hatt en grillkveld, den ble lagt til Allumtjønna en kveld i august. Maten sto som vanlig Sigrid for, og det smakte aldeles nydelig, og vi koset oss i det fine været. Til slutt en stor takk til alle som gjør en stor jobb for fiskeutvalget Sekretær Ole Martin Allum Innbetaling via giro Fiskeutvalget vil fra sesongstart begynne med giroblanketter som betalingsmiddel ved alle sine fiskevann. Det vil også være mulighet for å betale kontant inntil videre. Giroen skal fylles ut med : Navn Adresse Korttype (døgnkort/sesongkort) Dato for fiske Det vil bli oppslag hvordan giroen skal fylles ut ved alle automatene. Fiskeutvalget Bruk din lokale elektriker! 3256 Larvik tlf

20 Bellyboat Bruk av bellyboat kan absolutt anbefales, dette gir deg en ny mulighet. Bellyboat også kalt flytering, finnes i flere forskjellige utgaver. Du trenger da også en god vadebukse, og svømmeføtter. Den er et utrolig godt hjelpemiddel, spesielt der hvor det er tett med skog langs land, slik at det er vanskelig å gjøre gode kast. Jeg har ofte opplevd at fisken har vaket svært nær meg når jeg bruker bellyboat. Det du skal huske på er at du skal på land etter fisketuren, altså må du ha et sikkert sted hvor du kan gå i land igjen. Vi gjør oppmerksom på at rengjøring av bellyboat og utstyr er veldig viktig, dette gjelder også til og fra andre vann / elver. Dette pga. Gyrodactylus salaris som er en fiskeparasitt. I dagligtale omtales den også som gyro eller med det generelle ordet lakseparasitten. Hos oss i fiskeutvalget har vi valgt å bruke Vrangevann til bruk av bellyboat. Ved dette vannet har vi også 2 lavoer som ungdomsutvalget satte opp på dugnad i fjor. Disse lavoene står til alles disposisjon. Skitt fiske. Atle Hansen Leder fiskeutvalget 20

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer