NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD"

Transkript

1 SMART- Metodistkirken i Larvik Nr PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider i 50% stilling og han er ansatt fra 15. august. Les mer om Jonathan på baksiden av bladet. VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1

2 JEG ER DEN JEG ER 1.Mos. 3,1-14 Noen mennesker synes å ha behov for å tilpasse og definere Gud slik at han blir akseptabel for folk flest. Den Gud som presenterer seg gjennom Bibelen synes ikke alltid å passe inn, og derfor må han presenteres slik vi mener Gud skal være. Da Gud i sin tid åpenbarte seg for Moses svarte han slik på spørsmålet om hvem han er: «Jeg er den jeg er!» Det er ikke vår oppgave å definere Gud. Han har definert seg selv. Han er den han er enten vi liker det eller ikke. Vår oppgave er å forholde oss til Gud slik han er. Vi er kalt til å tilbe og adlyde ham. Gud kan tilbes for sin storhet og makt, at han har skapt oss og hele universet, og holder alt oppe ved sine store makt. Gud kan også tilbes for sin hellighet. Da han åpenbarte seg for Moses i tornebusken, fikk Moses to befalinger: «Kom ikke nærmere», og «ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn.» Stedet var hellig, ikke fordi det var spesielt i seg selv, men fordi Gud var der. Gud er hellig, og Moses ble bedt om å vise respekt for Gud ved å ta av seg skoene. Det bør derfor være naturlig for alle kristne å vise respekt overfor Gud ved å tilbe ham. Gud kan også tilbes for sin godhet, for Gud er god. Da Moses tok av seg skoene var det for å vise respekt for Gud, noe som ikke var uvanlig i Egypt eller andre steder i Østen. Men dette kan også ha en annen betydning, en betydning som selv vi er kjent med. For også vi tar av oss skoene. Vi gjør det når vi kommer hjem enten det er til oss selv eller til hverandre. Moses var en fremmed i Egypt og på dette tidspunktet hadde han flyktet til Midjan, hvor han også var en fremmed. Moses var ikke hjemme noe sted, men i møte med Gud finner han, den fremmede, sitt sanne hjem. Jeg tenker at fordi Gud er den han er, fordi Gud er god, så vil det å komme til Ham være som å komme hjem, og vi kan ta av oss på beina. Det er min oppgave å tilbe Gud, men også å adlyde og tjene ham. Og Gud kaller fortsatt til tjeneste fordi han fortsatt ser nød og kjenner smerte, slik han gjorde på Mose tid. Gud har bestemt seg for at han vil gjøre noe med det i dag også. Derfor kaller han oss til tjeneste. Jeg håper du vil være med. GODT NYTT ARBEIDSÅR! Tom G. Johnsen 2

3 LIVET I KIRKEN Gode venner og godteri på sommerleir Ikke alle barn får reise til Syden eller hytta på Sørlandet i sommerferien. På sommerleir i Farris skapes det vennskap og gode historier. - Det er det beste jeg har vært med på. Skriv det, roper to av guttene mens de hopper opp og ned. Stemningen er høylytt og oppspilt hos de 12 barna mellom ni og Tom G. Johnsen og Tone M. Anderssen Foto: Mari Eia Bringedal 12 år som har deltatt på sommerleir på Trettenes. Fire dager med sommerleir skal nå ryddes, pakkes og vaskes ut. Og det har vært fire fullspekkede dager med mye moro og nye opplevelser. Leiren arrangeres av Frivilligsentralen og Metodistkirken og er for barn og unge som nødvendigvis ikke får reist til Syden eller hytta i sommerferien. Nå har også de noe å fortelle om på skolen når sommerferien er over. Ja, slik skrev ØP i sin nettavis etter en vellykket leir på Trettenes. Takk til Speiderne for veldig god hjelp og til menigheten for forbønn og økonomisk støtte. Klar for sin tredje Sommerfest Komiteen som har hatt ansvaret for Sommerfesten de to siste årene er nå klar for å gå på sitt tredje og siste år. Vi synes det hele har gått veldig greit, sier leder Esther Rolfsen. Derfor bestemte vi oss allerede før sommeren at vi ville fortsette og slik fullføre løpet med de 3 årene vi ble spurt om å ta ansvaret. Tilbakemeldingene etter Sommerfesten har vært gode til tross for noen vesentlige endringer, som at Bibeltimene ble flyttet til ettermiddagen og erstattet med familiesamlinger på morgenen. Komiteen kan enda ikke si noe om neste år, annet enn at de alle er villige til å brette opp ermene enda en gang. En av grunnene til at det har gått så bra er dyktige komitemedlemmer pluss mange andre hjelperne vi har hatt med oss, avslutter leder Esther og uttrykker en stor takk til alle! 3

4 PROGRAM August Søndag 24. Samlingssøndag. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler. «Hvor henter du din lønn?» Søndagsskolen «Sprell levende» Kirkekaffe. Mandag 25. Kl Diakoni og Evangelisering Tirsdag 26. Kl : Formiddagstreff. Andakt ved pastor Johnsen. Fredag 29. Kl : Sentrumstreff. Tone M. Andersen fra Frivillighetssentralen forteller om deres virksomhet. Husk påmelding innen tirsdag til / Søndag 31. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler. «Ikke glem hvem du er!» Lovsang. Søndagsskole. September Mandag 1. september Kl Menighetsråd September Torsdag 4. Kl : Bønn for byen sept. drar speiderne til Lifjell. Søndag 7. Kl : Bønn på kirkens kontor Kl : Gudstjeneste med nattverd. Pastor Johnsen taler. «Bønnens forunderlige verden». Søndagsskole. Kl Sammen i lovsang og bønn for Larvik i Metodistkirken. Tirsdag 9. Kl : Formiddagstreff. Søndag 14. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Familiegudstjeneste. Speiderparade Onsdag 17. Kl : Misjonsgruppa. «Vi deler med hverandre. Fredag 19. Kl : Sentrumstreffet feirer sitt 20-årsjubileum. Påmelding innen tirsdag til / HVER TIRSDAG: KL: 18.00: SPEIDERMØTER PÅ TRETTENES HVER ONSDAG: KL: 17.30: GLADELIUS ØVER. 4

5 INFO HVEM ER VI? Menigheten ble opprettet 18. mai 1873 med 16 medlemmer og møtene ble holdt på forskjellige steder i byen. Men i 1875 fikk vi kjøpt en tomt, og det ble holdt friluftsmøter på tomta. Året etter ble kirken bygget, dog uten tårn. I 1970 flyttet menigheten inn i ny kirkebygning i Haralds- gate 4 hvor vi nå holder til, 457 metodister med stort og smått. Metodistkirken i Larvik er en flergenerasjonsmenighet som møtes til gudstjeneste hver søndag, enten kl. 11 eller kl. 16. Gjennom uka er det ulike fellesskap og aktiviteter for folk i alle aldre. Metodistkirken bekjenner seg til den treenige Gud, tror på Bibelen og er åpen for samarbeid med andre kirker, noe som da også skjer i vår by. Vi tror at vi er en kirke som Gud har kalt til å forkynne de gode nyhetene om Jesu frelse til hver som vil tro, og til å utbre bibelsk hellighet. Vi tilhører en kirke som legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud, og som samtidig ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden. Vi prøver også å være en kirke med stor takhøyde, og som mener at disse ordene: «Tenk selv og la andre tenke!» er en sunn holdning. Og vi er en kirke hvor du har mulighet til å tjene Gud med de gaver og evner du har, enten du er mann eller kvinne. Menighetens VERDIER: Sannhet Vi tror at Guds ord er Sannhetens ord, og dermed veiledende for alt vi er og gjør. Vi selv må være ærlige og våge å tale sant om livet og troen. Misjon - Vi tror at vi er til for andre enn oss selv, og at Gud sendte sin sønn fordi han verdsetter alle mennesker så mye at han også kaller oss til å elske å vinne dem for ham. Adorasjon - Vi tror at alt kommer fra Gud som har skapt oss og frelst oss i Jesus Kristus, og at vi best tar vare på vårt forhold til ham ved alltid å huske på å takke og lovprise ham. Relasjoner - Vi tror at gode relasjoner til hverandre bygget på kjærlighet og respekt, best uttrykker kjernen i vår kristne tro. Alt er basert på gode relasjoner; med Gud og med hverandre. Tjeneste - Vi verdsetter tjeneste ut i fra de gaver, ressurser og erfaring vi har å tilføre hverandre, og tror at alle kristne er kalt til tjeneste, for sammen å hjelpe hverandre til vekst i eget og andres liv. «VI SKAL FORANDRE BYEN VÅR OG GJØRE DEN BEGEISTRET FOR GUD» Menighetens VISJON NYTT MENIGHETSBLAD Dette bladet har ny layout med 4 sider ekstra informasjon. Bladet har også en egen fargekode hvor blått har med informasjon å gjøre, rødt handler om møteprogrammet, grønt om livet i menigheten og oransje om stoff som har med troen vår å gjøre. 5

6 INFO Gudstjenester: Hver søndag kl. 11 er det gudstjeneste, og noen ganger kl Gudstjenestene preges av sang, lovsang, undervisning, bønn og innvielse. Etter gudstjenesten møtes vi til kirkekaffe. Cellegrupper: For å vokse og modnes som kristne, trenger vi et nærmere fellesskap enn det gudstjenesten kan gi. Derfor har menigheten cellegrupper hvor det er lettere å være åpne for hverandre, kaste maskene og bekjenne våre synder og leve synlig for hverandre. Det gir vekst. Barne- og ungdomsarbeid: I menigheten har vi et barnekor, Gladelius, og en speidertropp. Det er alltid søndagsskole under gudstjenesten. Vi har nå ansatt en barne- og musikkarbeider som skal bidra til å styrke arbeidet med barn, ungdom og musikk. Innvandrerarbeid: En lørdag i måneden møtes International Fellowship. Det er Godluck Chongolo som har ansvaret for disse møtene. Undervisningen foregår gjerne på engelsk. Misjon: Vi deltar på ulike misjonsprosjekt i regi av Metodistkirkens Misjonskontoret. Vårt siste prosjekt var latriner i Sierra Leone, og nå skal vi være med på et jordbruksprosjekt i Moyollo, det også Sierra Leone. Målet er å samle inn kr som skal gå til tørkegulv, lagerrom for avlingene og en rismølle. Vil du bli medlem? Alle, uansett hudfarge, nasjonal opprinnelse eller økonomiske vilkår har rett til å søke medlemsskap i Metodistkirken. Betingelsene er: At du bekjenner Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser. At du bekjenner deg til innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen og til Bibelen som Guds ord. At du er døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. At du ikke er medlem i noe annet kirkesamfunn. Medlemsopptakelsen skjer i nærvær av menigheten, gjerne på en gudstjeneste hvor du må avlegge et troskapsløfte til Gud og menigheten. Du må love å være trofast med ditt nærvær, dine bønner, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte menighetens pastor. 6

7 SLIK KAN DU GI DINE GAVER TIL MENIGHETEN Kollekt eller bankterminal Det samles inn kollekt på hver gudstjeneste med mulighet for også å bruke bankterminal. Du kan fremdeles bruke ukeofferkonvolutter og Ukeoffersett ligger i vestibylen. Avtalegiro Med Avtale Giro lar du banken din ordne betalingen for deg. Du finner skjema for dette i vestibylen. Du kan nå gi kr skattefritt pr år. Menighetens bankkonto er Du kan bruke dette kontonummeret når du gir din gave til menigheten og de ulike prosjektene. Husk da å merke av hva du gir til. MENIGHETENS FORPLIKTELSER: Drift av menigheten: Menigheten har forpliktet seg til å samle inn kr i året til lønninger og drift av menigheten. I tillegg har Menighetsrådet nå ansatt en person i 50%. Forpliktelsene forløper seg til 1 mill. kroner. Misjonsprosjekt Menigheten har forpliktet seg til å støtte et jordbruksprosjekt i Sierra Leone med kr fram til sommeren Vi gir så landsbyen Moyollo får tørkegulv og lagerrom for avlingene sine, samt en rismølle. Rengjøring Menigheten har også rengjøringspersonale som koster ca i året. Menighetsbladet Mange er takknemlige for å motta menighetsbladet. Dette er en viktig del av vårt utadrettede arbeid, og undersøkelser har vist at 80 % av alle som mottar et menighetsblad, også leser det. Tiende Om alle gav tiende til menigheten hadde vi bare en utfordring: Hvordan vi best skal forvalte alle midlene vi får inn? Men om 100 personer gir kr (som er skattefordelen) pr år, vil vi ha en årlig inntekt på 1,6 mill. Menigheten teller i dag litt over 200 medlemmer. Vi tror det ligger rik velsignelse i å gi tiende, både for den som gir og for det arbeid som det gis til. «Kom med hele tienden til forrådskammet så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Mal.3,10 7

8 ANSATTE/KONTAKTPERSONER: Jorunn Stølen, kontormedarbeider. Tlf Jonathan Tshimanga, barne og musikkarbeider. Tlf Karl Kristian Markman, legleder. Tlf Thomas Rolfsen, Menighetsrådets leder. Tlf Kirkekaffe Dato Navn Dato Navn 31.8 Jorunn S. og Per Frøyd 5.10 Monica og Aage Sjøblom 7.9 Marit og Tom G. Johnsen Marit Synøve & Erik Pedersen 21.9 Åse Marie og Arthur Bore Berit S. og Thore Olsen 28.9 Tone og Morten Blikstad BLOMSTERTJENESTE: August: Monica Sjøblom og Kristin Larsen Muri. September: Tone Bruun Blikstad og Jorunn Stølen Oktober: Torbjørg Kjøniksen KIRKETJENER/KIRKEVERT: Skysstelefon: (Gjelder bare for Larvik sentrum) Uke Kirketjener Kirkevert Petter Morris Blikstad Dag Harald Andersen Thomas Andersen Grethe Sandvik Andersen Daniel Nyquist Roger Lukungu Knut Bjønnes Bjørg Nauff Håkon Morris Blikstad Bjørg Møgster 8

9 PROGRAM September Søndag 21. Kl : Bønn på kirkens kontor Kl : Gudstjeneste Søndagsskole. Tirsdag 23. Kl : Formiddagstreff. Søndag 28. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste. Berit Sundet Olsen taler. Søndagsskole. Oktober Søndag 12. Kl Bønn på kirkens kontor. Kl Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler. «Skattejakt» Nattverd, søndagsskole. Kl Sammen i lovsang og bønn for Larvik i Betania. Onsdag 15. Kl : Misjonsgruppa. Vietnam og Kambodsja. Gjest Kjell Nilsen Oktober (Skolens høstferie) Torsdag 4. Kl : Bønn for byen Søndag 5. Kl : Bønn på kirkens kontor. Kl : Gudstjeneste. Tale av Godluck Chongolo. Søndagsskole. Tirsdag 7. Kl : Formiddagstreff Lørdag 11. Kl : Et døgn med bønn og faste fram til kl søndag. Liste vil bli hengt opp i vestibylen : Sangfesten, et korseminar. Søndag 19. Kl Bønn på kirkens kontor Kl Gudstjeneste. Pastor Johnsen taler. «Det kommer an på øyet som ser» Søndagsskole. Korsang. Kl : Konsert med seminarkoret. Billettsalg. Tirsdag 21. Kl : Formiddagstreff. Søndag 26. HØSTOFFERDAG Kl Bønn på kirkens kontor Kl Gudstjeneste. Tale av pastor Per Braaten. Offer, søndagsskole og lovsang. HVER TORSDAG: KL: 19.00: GOSPELKORET ØVER FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF TIL MENIGHETSBLADET ER: TIRSDAG 14. OKTOBER 9

10 LIVET I KIRKEN Gospelkoret inviterer til Gospelfest i Larvik og har fått med seg ekteparet Ruth og Emmanuel Waldron, to fantastiske mennesker som også var med på årets Sommerfest. De to blir fra i høst ansatt i Metodistkirken i Flekkefjord, og hele familien på fem flytter til Norge. De skal også gjøre tjeneste for Metodistkirken i Norge. Til Larvik kommer de altså oktober. Gospelfesten består av korøvelser fredag og lørdag, og en avsluttende konsert i kirken på søndag kveld. Påmeldingsfrist er 20. september og deltakeravgift er kr 400. For mer informasjon og påmelding, send en mail til: HØSTOFFERDAG Søndag 26. oktober markeres som Høstofferdag og vi får igjen besøk av pastor Per Braaten som for øvrig skal preke i Verningen på fredag og i Kvelde på lørdag. Vi har budsjettert med et offer på kr Det blir kirkekaffe. Dåp Søndag 29. juni ble Sander Islann døpt og tillagt menigheten. Må han bli bevart i den tro han ble døpt til. Vielse Lise Mikkelsen og Kim Andre Thorstensen ble viet i kirken 2. august. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse over brudeparet. VI GRATULERER: Anne Berit Haga med 80-års dagen den 17. september. Kari Carlson med 60-årsdagen den 9. oktober. Mitt bibelvers: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.» Mt.16,13-17 Hilsen Anne Berit Haga og jeg utfordrer Bjørg Larsen. 10

11 Støtt våre annonsører de støtter oss! Tlf Vakttlf Ledig for nye annonsører Avd Larvik Din lokale Elektriker Tlf Tlf E-post: B Ø N N F O R B Y E N L A R V I K L A R V I K L A R V I K Hver første Torsdag i måneden er det bønn for byen kl I September, Oktober og November holdes møtene i Metodistkirken. Vi ber for: Byens politiske ledelse, Barns oppvekstvilkår, Skolene, Næringslivet, Helsevesen, Politi, Kristen enhet, Aktuelle ting og personlige behov. 11

12 B-post Returadresse: Metodistkirken Postboks 151, 3251 Larvik «Gud skal sende deg til et land langt borte» Jonathan Tshimanga er nylig ansatt som barne- og musikkarbeider i menigheten. Han er 26 år gammel og kommer fra Kongo, men har nå bodd i Norge siden Da kom familien som flyktninger via Zambia. I hjemlandet fikk Jonathan en gang en profeti over livet sitt om at Gud ville sende ham til et land langt borte. Ikke visste han at han skulle havne her på berget, og ikke visste han noe om Norge heller. Fattig som han var, så han heller ikke for seg at det kunne gå i oppfyllelse. Men nå er han altså her, i et land langt borte, og Jonathan er overbevist om at Gud har hatt en hensikt med det. Jonathan har ti søsken, fem eldre og fem yngre, og han bor i Tønsberg. Ved siden av arbeidet her i menigheten vil Jonathan studere sosiologi ved Høgskolen i Vestfold. Troen på Gud har Jonathan med seg hjemmefra, men han sier samtidig at han har lært mye og vokst mye som kristen etter at han kom til Norge, ikke minst takket være sin afrikanske pastor i Tønsberg. -Jeg tror det blir bra å gjøre tjeneste her i menigheten, sier Jonathan. -Det blir sikkert mange utfordringer, men jeg er optimistisk og tror at det alltid finnes en løsning, fortsetter han og legger til at han tror han kan samarbeide godt med menigheten. Og så vil jeg jobbe mot visjonen som menigheten har om at vi skal forandre byen vår og gjøre den begeistret for Gud. Jonathan sier til menighetsbladet at han gjerne vil bruke det han har i sitt hjerte og som han tror Gud har lagt der. Slike ting som sang og musikk og lovsang. Han underviser gjerne i Guds ord og vil være med å påvirke barn og unge slik at de kan bli begeistret for Jesus og velge å følge ham gjennom livet. TGJ Metodistkirken i Larvik Besøksadresse: Haraldsgt. 4 Postadresse: Postboks Larvik Telefon kontor: Menighetens pastor: Tom G. Johnsen Kneiklia 1, 3261 Larvik. Tlf Mob: Kontortider: Tirs & Tors E-post: stkirke.no stkirke.no Bønnetelefon: Bankkonto:

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011 ÅRGANG 93, NUMMER 4 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen AV INNHOLDET Finner du Jesus. Centralen Møtekalender Sommerfesten

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer