Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider."

Transkript

1 Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning (Fagerbergutvalget) leverte sin innstilling 2. mai Den er trykket som NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem. Innstillingen sendes med dette ut på høring. Vi ønsker høringsinstansenes syn på de problemstillinger og løsninger utvalget drøfter. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning. Utvalget framhever at indikatorene som er utviklet så langt må sees på som et pilotprosjekt, og sier at det er nødvendig at den videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt. Høringsfristen settes til 20. oktober Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Med hilsen Live Haaland (e.f.) avdelingsdirektør Vedlegg Haakon O. V. Vinje rådgiver Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Akersg. 44 Telefon * Org no Forskningsavdelingen Telefon Telefaks Saksbehandler Haakon O. V. Vinje

2 Abelia Advokatforeningen AGDER NATURMUSEUM OG BOTANISKE HAGE Agderforskning Akademikerforbundet Akademikerne Akademisk studieforbund Aker universitetssykehus HF Akershus fylkeskommune Akupunktur Høgskole AKVARIET I BERGEN ALTA MUSEUM Ambulansetenesta/MNT Ambulansetjenesten i Akershus Ambulansetjenesten i Vest-Agder ANSA - Association for Norwegian Students Abroad Ansgar Teologiske Høgskole Aof-Fredrikstad og omegn Apotekene Vest HF Apotekene Vest HF Apotekforeningen Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening Arbeiderbevegelsens presseforbund Arbeiderbevegelsesn arkiv og bibliotek Arbeidernes kommunistparti (AKP) Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge Arbeidernes Ungdomsfylking Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Arbeidsdepartementet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Arbeidsgiverforeningen Spekter Arkitektenes fagforbund Arkitektur- og designhøgskolen Arkivakademiet Artsdatabanken Atlantis Medisinske høgskole Aust-Agder fylkeskommune AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER Avinor AVYO Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon Baker-og Konditorbransjens Landsforening Barentsinstituttet AS Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Barrat Due musikkinstitutt Befalets Fellesorganisasjon Bensinforhandlernes Bransjeforening Bergen Arkitekt Skole Bergen legevakt

3 Bergen næringsråd Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Betanien diakonale høgskole Betanien Hospital BI studentsamfunn Bibliotekarforbundet Bioforsk (jordforsk/norsøk/planteforsk) Biostudentenes interesseorganisasjon Bioteknologinemnda Bjørknes høyskole Blefjell sykehus HF Blefjell sykehus, Notodden Blefjell sykehus, Rjukan Blentenborg Bokollektiv Brønnøysundregistrene Buskerud fylkeskommune Bygdefolkets studieforbund Byggenæringens Landsforening BYMUSEET I BERGEN Chr. Michelsens institutt (CMI) CICERO Senter for klimaforskning Cristin Datatilsynet DE HEIBERGSKE SAMLINGER DE SAMISKE SAMLINGER Delta Demokratene Den etiske nemnda for patentsaker Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora Den Norske Balletthøyskole Den Norske Eurytmihøyskole Den Norske Jordmorforening Den Norske Revisorforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Departementenes servicesenter Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Det Liberale Folkepartiet Det Norske Arbeiderparti Det norske diakonforbund Det Norske Maskinistforbund Det norske Nobelinstitutt Det Norske Radiumhospital HF Det norske Veritas Det norske Videnskaps-Akademi Det teologiske menighetsfakultet Diakonhjemmet høgskole Diakonhjemmets høgskolesenter

4 Diakonhjemmets sykehus Diakonissehjemmets sykehus Dir. for naturvforvaltning og Statens naturoppsyn Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Direktoratet for utviklinssamarbeid (NORAD) DnB NOR Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved veterinærmiljøene DRAMMENS MUSEUM Dronning Mauds Minne Drøbak rehabiliteringssenter Dyleksiforbundet i Norge Econa Eigersund sykehus EL & IT forbundet Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen Eltek ASA Emmali studie- og yrkesveiledning Energi Norge Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg ERGON - Norske ergoterapeuters interesseorganisasjon Europeisk Ungdom Fagbibliotekarforeningen Fagforbundet FALSTADSENTERET Farmasiforbundet Fedrelandspartiet Feiringklinikken A/S Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere FF S Voksenopplæring Finansdepartementet Finansforbundet Finanstilsynet Finnmark fylkeskommune Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet Fjellhaug Misjonshøgskole Florø sjukehus Flymedisinsk institutt FODOS Forum for doktorgradsstudenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås Folkekulturforbundet Folloklinikken Forbrukerombudet

5 Forbrukerrådet Forbundet for ledelse og teknikk Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Forskerforbundet Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning Forskerforbundets forening for lærerutdanning Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) Forskningsstiftelsen Fafo Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets høgskole Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets mikrobiologiske laboratorium Forsvarets militærgeografiske Forsvarets muséer Forsvarets skole i E- og S-tjeneste Forsvarets skolesenter Forsvarsdepartementet Fremskrittspartiet Fremskrittspartiets studieforbund Fremskrittspartiets ungdom Fridtjof Nansens Institutt Frikirkelig studieforbund Frognerlia behandlingsisenter for stoffmisbrukere Funksjonshemmedes studieforbund Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon Førde sentralsjukehus Geilomo barnesykehus Genøk - senter for biosikkerhet Glassbransjeforbundet i Norge GLOMDALSMUSÉET

6 Granheim Lungesenter Habiliteringsteamet i Buskerud Habiliteringstenesta for vaksne funksjonshemma Habiliteringstjenesten i Hedmark Hallingdal sjukestugu Hammerfest sykehus Handel og kontor i Norge Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Handelshøyskolen BI Haraldsplass diakonale høgskole HARDANGER OG VOSS MUSEUM HAUGALANDMUSEENE AS Haugesund Sanitetsforening revmatismesykehus AS Haugesund sjukehus Haukeland universitetssykehus Havforskningsinstituttet Hedmark fylkeskommune Heismontørenes fagforening HELGELAND MUSEUM Helgelandssykehuset avd. Mosjøen Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Finnmark HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Midt-Norge RHF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse- og omsorgsdepartementet Helse Stavanger HF Helse Sunnmøre HF Helsedirektoratet Helsehøgskolen HENIE ONSTAD KUNSTSENTER Hordaland fylkeskommune Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag

7 Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolestudentenes landslag Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Høgskulen i Volda Høyre Høyres studieforbund Høyskolen Diakonova Høyskolen for Ledelse og Teknologi Hålogalandssykehuet HF Hålogalandssykehuset HF Narvik sykehus Hålogalandssykehuset HF Harstad sykehus Idrettens studieforbund IKO Kirkelig-pedagogisk senter Innomed Institutt for energiteknikk (IFE) Institutt for forsvarsstudier Institutt for fredsforskning (PRIO) Institutt for samfunnsforskning (ISF) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Interesseorganisasjon for midlertidig vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo International Research Institute of Stavanger (IRIS) International Student Union ISU Jernbaneverket Jessheimklinikken Justervesenet Justis- og politidepartementet Jæren distriktspsykiatriske senter Kirkenes sykehus Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund Klima- og forurensningsdirrektoratet (Klif) Komité for kjønnsbalanse i forskning Kommunal- og regionaldepartementet Kommunikasjonsforeningen Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS Kongsberg Gruppen ASA Konkurransetilsynet

8 KON-TIKI MUSEET Kreftregisteret Krigsskolen Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Kriminalomsorgens Kriminalomsorgens Yrkesforbund Kristelig Folkeparti Kristelig folkepartis studieforbund Kristelig folkepartis ungdom Kristent Konservativt Parti Kristent Samlingsparti Kristiansund sykehus Kristne Friskolers forbund KS Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo KUNSTMUSEENE I BERGEN Kysthospitalet i Hagavik KYSTMUSÉET I SOGN OG FJORDANE Kystverket Landbruks- og matdepartementet Landsorganisasjonen i Norge Legeforeningens forskningsinstitutt Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsombudet Lillehammer Sanitetforenings revmatismesykehus LO LO Stat Lofoten sykehus Logistikk- og transportindustriens landsforening Longyearbyen sykehus Lotteri- og stiftelsestilsynet Lovisenberg diakonale høgskole Luftfartstilsynet Luftkrigsskolen Lærdal sjukehus Lærernes yrkesforbund Maler-og byggtapetsermestrenes landsforbund Markedshøgskolen Campus Kristiania Martina Hansens Hospital Mattilsynet Mediebedriftenes landsforening Mediehøgskolen Gimlekollen Medietilsynet Meteorologisk institutt Miljøpartiet De Grønne Miljøverndepartementet Misjonshøgskolen

9 MJØSMUSEET AS Modum Bad Molde sjukehus MUNCH-MUSÉET MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING MUSEENE I SØR-TRØNDELAG MUSEUM VEST MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Musikernes fellesorganisasjon Musikkens Studieforbund Møre og Romsdal fylkeskommune Møreforskning Nansen senter for miljø og fjernmåling Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger Naturlovpartiet Naturviterne NAV drift og utvikling NBFF Negotia NHO Grafisk NHO Håndverk NHO Idrett NHO Luftfart NHO Mat og Bio NHO Mat og drikke NHO Reiseliv NHO Service NHO Transport NHO Troms NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NISO Idrettsutøvernes fagforbund Nito-Skole NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus NLA Høgskolen NOFIMA NOKUT NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM Nordfjord sjukehus Nordisk Akademi for Osteopati Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Nordisk institutt for odontologiske materialer Nordland fylkeskommune Nordland Sentalsykehus Nordlandet psykiatriske senter

10 Nordlandsforskning Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Vesterålen NORDMØRE MUSEUM Nord-Trøndelag fylkeskommune Nordtun opptreningssenter Norges apotekerforening Norges Bank, forskningsavdelingen Norges Bilbransjeforbund Norges blindeforbund Norges bondelag Norges byggmesterforbund Norges døveforbund Norges Elektroentreprenørforbund Norges Farmaceutiske forening Norges Fiskarlag Norges forskningsråd Norges Fotografforbund Norges Frisørmesterforbund Norges geologiske undersøkelse Norges Geotekniske Institutt (NGI) Norges Gullsmedforbund Norges handelshøyskole Norges handikapforbund Norges idrettshøgskole Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) Norges ingeniørorganisasjon Norges Juristforbund Norges Kommunistiske Parti Norges musikkhøgskole Norges Offisersforbund Norges Optikerforbund Norges Politilederlag Norges Rederiforbund Norges Sjøoffisersforbund Norges Unge Venstre Norges Urmakerforbund Norges vassdrags- og energidirektorat Norges veterinærhøgskole NORSAR Norsk Akkreditering Norsk Arbeidsmandsforbund NORSK BERGVERKSMUSEUM Norsk biotekforum Norsk bonde- og småbrukarlag Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund Norsk folkemusem Norsk forbund for utviklingshemmede

11 Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning Norsk forskerforbund Norsk Gestaltinstitutt A/S Norsk Hydro ASA Norsk høgskole for helhetsterapi Norsk Industri NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF) Norsk Institutt for luftforskning (NILU) Norsk Institutt for naturforskning (NINA) Norsk Institutt for Skog og Landskap (Skogforsk) Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) Norsk Jernbaneforbund Norsk Journalistlag Norsk Kristelig studieråd Norsk kulturråd Norsk kulturskoleråd Norsk landbruksrådgivning Norsk Lektorlag Norsk lokalhistorisk institutt Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk lærerakademi Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Norsk maritimt museum Norsk medieforskerlag Norsk Naturforvalterforbund Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NORSK OLJEMUSEUM Norsk Olje-og Petrokjemisk fagforbund Norsk polarinstitutt Norsk Psykologforening Norsk Radiografforbund Norsk Redaktørforening Norsk Regnesentral Norsk Romsenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Norsk senter for bygdeforskning Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjøoffisersforbund NORSK SKOGMUSEUM Norsk skolelederforbund Norsk studentorganisasjon (NSO) Norsk sykepleierforbund NORSK TEKNISK MUSEUM Norsk Teknologi Norsk Tjenestemannslag

12 Norsk Tollerforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk treteknisk institutt Norsk utenrikspolitisk institutt NORSK VEGMUSEUM Norske fag- og friskolers landsforbund Norske Fysioterapeuters forbund Norske Meierifolks Landsforening Norske Murmestres Landsforening Norske Ortopediingeniørers forening Norske Radiografstudenters landslag Norske Radiografstudenters Norske Rørleggerbedrifters landsforening Norsvin Norut Alta Norut Narvik Norut Tromsø NTNU NTNU samfunnsforskning AS Nærings- og handelsdepartementet Næringslivets Hovedorganisasjon Odda sjukehus Olje- og energidepartementet Oljedirektoratet Oljeindustriens landsforening Omnia-sykehuset Oppland fylkeskommune Organisasjonen for doktorgradskandidater og postdoktorer ved Universitetet i Agder Orkdal Sanitetsforenings sjukehus Orkla ASA Oslo bygningsarbeiderforening Oslo Hospital Oslo håndverks- og industriforening Oslo kommune OSLO MUSEUM Oslo Universitetssykehus HS Papir- og fiberinstituttet AS PARAT Pasientskadenemnda Patentstyret Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pensjonistpartiet Personellforbundet Petroleumstilsynet PhD-utvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen Pil-Skolen Politidirektoratet Politiets fellesforbund Politihøgskolen Populus studieforbundet for folkeopplysning

13 Post- og Teletilsynet Postkom Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Presteforeningen Private Barnehagers landsforbund Prosessindustriens landsforening Psykiatrien i Vestfold HF Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF Psykisk helsevern Østfold HF Rana sykehus RANDSFJORDMUSEENE AS Rederienes landsforening Regionale forskningsfond - fondsregion Agder Regionale forskningsfond - fondsregion Hovedstaden Regionale forskningsfond - fondsregion Innlandet Regionale forskningsfond - fondsregion Midt-Norge Regionale forskningsfond - fondsregion Nord-Norge Regionale forskningsfond - fondsregion Vestlandet Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør Rehabiliteringstjenesten i Rogaland Reinfriftsforvaltningen Revmatiskesykehuset AS Riksantikvaren Riksarkivet Rikshospitalet HF Riksrevisjonen Riksrevisjonen Ringerike sykehus HF RINGVE MUSEUM Rogaland fylkeskommune ROMSDALSMUSÉET Rudolf Steinerhøyskolen RYFYLKEMUSÉET Rød ungdom Rødt Røros sykehus SAEMIEN SITJE SAFE SALTEN MUSEUM Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Samediggi/Sametinget Samefolkets Parti/Samealbmot Bellodat Samenes Landsforbund/Samiid Ædnansærvi Samferdselsdepartementet Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Samfunnspartiet Samfunnsviternes fagforening Samfunnsøkonomenes fagforening Samisk høgskole/sámi Allaskuvla

14 Samisk studieutvalg/sami Oahppolavdegoddi Samordna Opptak SANDEFJORDMUSÉENE Sandviken sykehus Sekretariatet for de forskningsetiske komitéer Senter for grunnforskning Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Senter for klimaforskning (Bjerknessenteret) Senter for statlig økonomistyring Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling Senter for økonomisk forskning AS Senterpartiet Senterpartiets studieforbund Senterungdommens Landsforbund Simula Research Laboratory SINTEF Energiforskning AS SINTEF Fiskeri og Havbruk SINTEF NBL AS SINTEF PETROLEUMSFORSKNING AS SINTEF teknologi og samfunn SINTEF Unimed Innovation AS Sjøfartsdirektoratet Sjøholt psykiatriske senter Sjøkrigsskolen Skattedirektoratet Skatteetatens Landsforbund Skatterevisorenes forening Ski sykehus Skolenes Landsforbund Skrivekunstakademiet Sogn og Fjordane fylkeskommune Solli Nervesanatorium Solli sykehus Sosialdemokratene Sosialistisk Opplysningsforbund Sosialistisk ungdom Sosialistisk venstreparti Sosialtjenestemennenes landsforbund Spesialsykehuset for rehabilitering Spesialsykehuset for epilepsi St. Olavs Hospital HF Stafo Standard Norge Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens bygningstekniske etat Statens helsetilsyn Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens jernbanetilsyn Statens kartverk

15 Statens klinikk for narkomane Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens råd for likestilling av Statens strålevern Statens strålevern Statens vegvesen Vegdirektoratet Statistisk sentralbyrå Statoil ASA STATSARKIVET I KRISTIANSAND STATSARKIVET I STAVANGER STATSARKIVET I TRONDHEIM Statsministerens kontor STAVANGER MUSEUM Stavanger universitetssykehus Stensby sykehus STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF) Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Stiftelsen kirkeforskning Stiftelsen Montebellosenteret Stiftelsen Norges byggskole (TO) Stiftelsen Polytec Stiftelsen Tisip STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER Stipendiatorganisasjonene i Norge Stip-HF PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen Stord sjukehus Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet Natur og miljø SUNNHORDLAND MUSEUM SUNNMØRE MUSEUM Sunnaas sykehus HF avd. NMS, Askim Sunnaas sykehus HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene ANS Sykehusapotekene ANS Sykehusapotekene i Midt-Norge HF MTFS Vest Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapoteket i Bodø Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Bærum sykehus Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Blakstad Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Asker- og Bærumklinikken Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF Lier psykiatrisk avd. Sykehuset Buskerud HF FKP Psykiatrisk avd. Lerberg Sykehuset Buskerud HF

16 Sykehuset i Vestfold - Sandefjord Sykehuset i Vestfold - Larvik Sykehuset i Vestfold - Tønsberg Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger Sykehuset Innlandet HF Sanderud Sykehuset Innlandet HF Hamar Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Elverum Sykehuset Innlandet HF Tynset Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Habiliteringstjenesten for voksne i Oppland Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF, Kragerø Sykehuset Vestfold HF Sykehuset Østfold - Moss Sykehuset Østfold - Sarpsborg Sykehuset Østfold - Fredrikstad Sykehuset Østfold - Halden Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sykepleierutdanningens faglige lederforum Syklehuset i Vestfold HF klinikk Tønsberg - Habiliteringssenteret Synshemmede Akademikere Sysselmannen på Svalbard Sørlandets sykehus HF Lister Sørlandets sykehus HF Sørlandets sykehus HF Arendal Sørlandets sykehus HF Sør-Trøndelag fylkeskommune Tandberg Tekna - Teknisk-Naturvitenskapelig forening Telemark fylkeskommune TELEMARK MUSEUM Telemark Teknisk-Industrielle Utviklingssenter (TELTEK) Telemarksforskning Bø Telemarksforskning Notodden Telenor ASA Toll- og avgiftsdirektoratet Transportøkonomisk Institutt (TØI) Troms fylkeskommune Troms militære sykehus Trøndelag Forskning og Utvikling AS Tverrpolitisk Folkevalgte UiS Doctoral Community Ullevål universitetssykehus HF

17 Ungdom mot EU Unge Høyre Uni Research AS UNINETT Uninett AS Unio Universitet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitets- og høgskolerådet Universitetsbiblioteket i Stavanger Universitets- og høgskoleutdannedes forbund Universitetssenteret på Svalbard Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utdanningsdirektoratet Utdanningsforbundet Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO) Utdanningsrådet for møbel- og innredningsbransjene Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) VALDRESMUSEA AS Valen sjukehus VARANGER MUSEUM Vegsund psykiatriske senter Venstre Venstres Opplysningsforbund Ventilasjons- og Blikkenslagerbedrfitenes landsforbund Vernepliktsverket Vest-Agder fylkeskommune VEST-AGDER-MUSEET Vestfold fylkeskommune VESTFOLDMUSEENE IKS Vestlandsforskning Vestlandske Blindeforbund Veterinærinstituttet VIGELANDSMUSEET Volda sjukehus Volvat Medisinske Senter Voss sjukehus VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Yara Industrial ASA Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat Yrkestrafikkforbundet YS Østfold fylkeskommune

18 Østfoldforskning AS ØSTFOLDMUSEET Østlandsforskning Ålesund sjukehus

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk Vitenskapsindeks (NVI) Adressater i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200806828-/HAG 12.12.2008 Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk Vitenskapsindeks (NVI) Kunnskapsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

_1I~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ n JAN. Deres ref Vår ref Dato /KOE Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 Sett under ett -

_1I~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ n JAN. Deres ref Vår ref Dato /KOE Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 Sett under ett - _1I~ DET KONGELIGE MOTTATT KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ n JAN. Høringsinstanser, jf.vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 200800545-/KOE 28.01.2008 Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 Sett under ett

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier

Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i henhold til vedlagte liste HELSE *!* MIDT-DORGE Saksduk.: Mottatt: Saksbeh: Arkiv: Deres ref Vår ref Dato 201004215 31.08.2010 Høring - utkast til endring

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Høring utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Adressater ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 201004713-/ELI 26.10.2010 Høring utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Detaljer

Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon

Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon Norges forskningsråd tildeler forskningsmidler til følgende mottakergrupper: A. Forskningsinstitusjoner og sammenslutninger

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5549-24.06.2016 Bruk av tittel professor Kunnskapsdepartementet er blitt gjort kjent med at ansatte i universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren bruker

Detaljer

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2988 Dato 14.06.2017 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring I følge liste Deres ref Vår ref Dato - 15.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ I følge vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 16/4797-22. 07.2016 Høringsbrev NOU 2016:7 - Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Kunnskapsdepartementet sender med dette Karriereveiledingsutvalgets

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 4/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet/klima- og miljødepartementet Endringer i regelverket om konsekvensutredninger Høringsinstanser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet/klima- og miljødepartementet Endringer i regelverket om konsekvensutredninger Høringsinstanser Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Høringsinstanser Offentlig sektor

Høringsinstanser Offentlig sektor Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Administrativt forskningsfond Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet.

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet. Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 12/1701-1 26.06.2012 Offentleg høyring av framlegg til endringar i inndelingslova Inndelingslova er no ti år, og departementet har gått gjennom lova og erfaringane

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø Høringsinstanser, se liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/4779 19.10.2012 Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Etter liste Deres ref Vår ref Dato 15/1647-19.03.2015 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse:

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse: Iflg liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/2989-14.09.2015 Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet sender

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Høringsinstanser Akademikerne Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bergen tingrett Bioingeniørfaglig

Detaljer

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1893-07.04.2017 Høring om endringer i barnehageloven Krav til norskspråklig kompetanse Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer

FoU-institusjoner godkjent til bruk i SkatteFUNN-prosjekter

FoU-institusjoner godkjent til bruk i SkatteFUNN-prosjekter FoU-institusjoner godkjent til bruk i SkatteFUNN-prosjekter Følgende FoU-institusjoner har begrenset godkjenningsperiode: DNV GL AS Gustav Heiberg Tlf. 46950312 Gustav.Heiberg@dnvgl.com www.dnvgl.com Godkjent

Detaljer

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Høringsinstanser Actis ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge

Detaljer

Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon

Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon Forskningsrådets definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon Norges forskningsråd tildeler forskningsmidler til følgende mottakergrupper: A. Forskningsinstitusjoner og sammenslutninger

Detaljer

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4909-08.10.14 Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/868-10.02.2017 Høring - endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår - Bestemmelsene i forskrift om ansettelser på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) medfører

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5228-1 Dato 10. november 2017 Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Høringsinstanser Forslag til forenklinger og endringer i plan- og bygningsloven (byggsaksdelen)

Høringsinstanser Forslag til forenklinger og endringer i plan- og bygningsloven (byggsaksdelen) Høringsinstanser Forslag til forenklinger og endringer i plan- og bygningsloven (byggsaksdelen) Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Helgeland Veiutvikling AS Horten bompengeselskap Rv 19 AS Huseiernes Landsforbund Hålogalandsbrua AS Jondalstunnelen AS Kollektivtrafikkforeningen

Helgeland Veiutvikling AS Horten bompengeselskap Rv 19 AS Huseiernes Landsforbund Hålogalandsbrua AS Jondalstunnelen AS Kollektivtrafikkforeningen Høyringsliste Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Klima-

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse

Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse Adressater i følge liste Deres ref Vår ref Dato 201002348-/TSL 30.06.2010 Offentlig høring av endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse

Detaljer