Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster"

Transkript

1 Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og faks venter Samtalesperring Svare kun med tast Velg telefonlinje Justere ringevolum Ringe eller vibrere Velge ringesignal Velge ringesignal 2 Velge SMS signal Oppsett av hurtigmeny Telefonlås Justere kontrast Trenger SIM PIN-kode Endre PIN2-kode i SIM Ny sikkerhetskode Utvidede menyer Vis tid og dato Tast inn tid og dato Still tidsformat Språkvalg Batterisparfunksjon Velg tastetoner Telefonens status Vis samtalekostnad Vis samtaletid Innst. hørb. samt. tellere Angi visning i samtale Samtaletakstinnstilling Totalteller Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Ring tlf.svarer Lese meldinger Utgående meldinger Redigere melding Talebeskjed opptaker Kringkasting Meldingsinnstilling Mulige nett Søke etter nett Foretrukne nett Finn nytt nett Dempe bilradio Automatisk svar Automatisk håndsfri Sikkerhetsur Utvendig alarm Hurtigreferanse

2 Hurtigreferanse Spesialtaster S Trykk for å slå telefonen av og på. O Aksepterer samtale, innstilling, menyvalg... C Avviser samtale, innstilling, menyvalg... E Trykk for å bruke hurtigmeny-funksjonene. $ Gir tilgang til funksjons- eller telefonkatalogmenyen. <> Velger poster og menyvalg., Lagrer en post i telefonkatalogen. f Trykk på tasten for å aktivere Telefonsvar. Ringe et nummer Tast inn CO. Svare på en samtale Åpne telefonen eller trykk O, < eller > Avslutte en samtale Trykk O, C eller lukk telefonen. Nødsamtale Tast inn 112O. Samtalen vil bli sendt til en nødsentral. Hurtigfunksjoner Trykk E fulgt av den aktuelle tasten, eller trykk E, bla til funksjonen og trykk O for å velge. Ringe det siste nummeret som er oppringt 1 Trykk O for å vise det siste nummeret du har ringt. 2 Trykk O for å ringe nummeret. Hurtigoppringing Trykk og hold nede riktig tast fra 1 til 9. Lagre numre i telefonkatalogen 1 Trykk, for å få tilgang til telefonkatalogen. 2 Trykk O for å velge telefonminnet, eller < O for å velge SIM-minnet. 3 Tast inn C og trykk O, tast deretter H og trykk O, og angi til slutt G og trykk O. Ringe numre i telefonkatalogen Tast inn G>O. Stoppe samtalevarsel Trykk på en av volumknappene når telefonen ringer eller vibrerer. Dette stopper varselet uten å besvare samtalen.

3 Innledning Velkommen Gratulerer med din nye Motorola-telefon. Motorola er verdensledende innen mobiltelefonteknologi, og telefonene er fulle av funksjoner som gir deg full kontroll, samtidig som de er diskret i bruk. Kontrollfunksjoner Skreddersydd hurtigmeny E - Legg inn ni av de funksjonene du bruker mest i din egen personlige meny, slik at de er tilgjengelige med bare to tastetrykk. Ikoner gjør at det er lett å kjenne igjen funksjonene. VoiceNote -funksjon } - Gir deg mulighet til å spille inn et antall personlige talemeldinger eller deler av en telefonsamtale. Dette kan være nyttig når du ikke har penn og papir tilgjengelig for å notere beskjeder eller anvisninger. Stemmestyring - Bruk stemmekommandoer for å hente frem nummer fra telefonkatalogen og for å velge hurtigkommandoene. Diskret i bruk VibraCall L - På steder der du ikke vil at telefonen skal ringe, eller der du ikke kan høre telefonen ringe p g a støy, kan telefonen vibrere for å varsle deg om innkommende samtaler. Bæreveske til beltebruk - Ha telefonen i bæreveske i beltet. Den er liten og lett nok til at du kan ta den med nesten hvor som helst. Stopp varsling - Trykk på en av volumknappene når telefonen ringer eller vibrerer. Dette stopper varselet, men besvarer ikke samtalen. Kraftig ytelse Uovertruffen batteriytelse G - Telefonen har nok batteristrøm til flere timers samtaletid eller flere dagers standby, men de er små og lette. Tobåndsfunksjon - versjonene har tobåndsfunksjon, noe som betyr at de kan bruke både 900 og 1800 Mhz-båndene til å gi bedre samtalekvalitet og flere roam-muligheter.! Før du bruker telefonen, bør du lese under Batteriet for viktig informasjon om lading av nye batterier. Personality -funksjon Denne mobiltelefonen har Personality. Personality er unik for Motorola og gjør det lettere for deg å bruke mobiltelefonen. Du får hjelp til å finne fram blant funksjonene ved hjelp av enkle valgmuligheter. Med Personality kan du dessuten tilpasse mobiltelefonen til din personlige bruk. Du kan for eksempel velge mellom ulike ringesignaler, lage din egen telefonliste og velge ut foretrukne nett. Alt dette blir klart og lettfattelig presentert. I denne håndboka er alle Personality funksjonene merket med et j-symbol for å vise at du kan tilpasse dem til dine egne behov. Innledning 1

4 Hvordan du bruker denne håndboka Mange av telefonens funksjoner får du tilgang til gjennom et enkelt menysystem. En full beskrivelse av menyene og hvordan du beveger deg i dem, finnes i neste seksjon, Menynavigasjon. Når denne håndboka beskriver de enkelte delene av en meny, er det forutsatt at du kjenner til menysystemet. Tastetrykk I denne håndboka vises tastetrykk ved symboler, slik at du raskt kan finne fram til og bruke den sekvensen du har bruk for. En sekvens av tastetrykk kan vises slik: $OC Dette betyr at du skal trykke $, deretter O, og til slutt C, i rekkefølge, ikke samtidig. Skrive inn informasjon Når du blir bedt om å taste inn informasjon, for eksempel nummeret du vil ringe, vises dette med halvfet skrift. Eksempler: C - Tast inn ønsket telefonnummer. A - Tast inn din personlige identifikasjonskode. B - Tast inn din låsekode. G - Tast inn plassnummer. Ledetekster og meldinger Telefonen reagerer på tastetrykk ved enten å vise lettfattelige ledetekster som leder deg til neste handling, eller ved å vise enkle meldinger som bekrefter at handlingen er fullført. Ledetekster og meldinger vises i LCD-stil i denne håndboka. Eksempel: Tast PINkode eller Ferdig. Andre symboler Disse typografiske symbolene blir brukt i denne håndboka: A En merknad inneholder tilleggsinformasjon om funksjonen/ punktet.! En advarsel inneholder viktig tilleggsinformasjon om effektiv og/eller sikker bruk av telefonen. j Dette symbolet betyr at dette er en Personality -funksjon som kan tilpasses dine behov. idette symbolet betyr at det finnes en hurtigtast for funksjonen. 2 Innledning

5 Menynavigasjon Mange av telefonens funksjoner styrer du ved hjelp av menyene. I de ulike menyene bruker du samme metode når du skal velge, endre eller slette. Les dette kapittelet nøye før du prøver å få tilgang til en menyfunksjon. Når du forstår den vanlige framgangsmåten for å søke i menyene, og hvordan menyene vises på siden, vil du kunne gå til og endre funksjoner uten problemer. Gå inn i menyer To forskjellige taster (tre på deksel-telefoner) brukes til å få tilgang til menyene: $ åpner funksjonsmenyen i klar-modus. Åpner samtalemenyen under samtale. E åpner hurtigmenyen. Når menyene er åpne, bruker du tastene $, <, >, O og C til å finne, velge og endre de enkelte alternativene. Gå ut av menyer Når du vil gå ut av en meny, kan du enten trykke og holde C, eller trykke C flere ganger. Begge disse handlingene vil sette telefonen tilbake i klar-modus. i En annen og raskere måte å gå ut av menyene på, er å trykke EC. Menyer og undermenyer En meny er en enkel liste over funksjoner. Noen av disse funksjonene gir tilgang til en ny liste over funksjoner, kalt en undermeny. Når du navigerer i menyene, kan det være nyttig å tenke på menynivåer - hovedmenyen på ett nivå, og undermenyene på et lavere nivå. Gå til og velge en menyfunksjon Hvis du vil gå fra et alternativ til et annet på samme nivå, kan du bruke bla-tastene: >-tasten blar fremover og <-tasten blar bakover. Når du har funnet den funksjonen du lette etter, kan du velge den ved å trykke O. Avhengig av hvilken funksjon du velger, skjer ett av følgende: Det kommer enten en kort melding som bekrefter en handling, for eksempel Ferdig, eller det kommer fram en ledetekst som ber deg om å taste inn informasjon, for eksempel Tast PINkode eller Tast inn navn, eller den første funksjonen i en undermeny kommer fram i tegnruta. Du kan enten velge denne funksjonen med O, eller bla gjennom funksjonene i undermenyen ved hjelp av bla-tastene. Hvis du vil forlate en funksjon eller en undermeny, kan du trykke C. Dette tar deg tilbake til posten på hovedmenyen. Menyfunksjoner med sikkerhetskoder Noen av funksjonene er beskyttet mot misbruk ved hjelp av sikkerhetskoder. Når du skal bruke disse funksjonene, vil du bli bedt om å taste inn en kode før du kan fortsette. Innledning 3

6 j Korte, utvidede og tilpassede menyer Med Personality kan du velge hvilke funksjoner du vil ha lettest tilgjengelig. De funksjonene du ikke bruker så ofte, kan du gjøre usynlige. Menydiagrammene i denne håndboka viser menyinnstillingene slik de er når du får telefonen. Noen funksjoner er i den korte menyen og er vist i fet skrift. Andre funksjoner er med i den utvidede menyen, og vises med nedtonet kursiv. Du kan flytte funksjoner mellom kortmenyen og den utvidede menyen, for på den måten å tilpasse menyen til dine behov. Hvis du vil flytte en funksjon fra kortmenyen til den utvidede menyen (eller fra den utvidede menyen til kortmenyen), kan du gå til funksjonen og holde O nede til en ledetekst gir deg følgende alternativer: Tilføy gjeldende funksjon til kortmenyen/den utvidede menyen. Behold den gjeldende funksjonen i kortmenyen/den utvidede menyen. Trykk O for å velge det ønskede alternativet. For noen menyfunksjoner kan innstillingene ikke endres. Full kundetilfredshet Hos Motorola har full kundetilfredshet førsteprioritet. Hvis du har spørsmål, forslag eller vansker med din Motorola mobiltelefon, vil Motorola gjerne høre fra deg. Spørsmål kan sendes via epost til følgende adresse: 4 Innledning

7 GARANTIINFORMASJON Motorola garanterer deg, den opprinnelige kjøperen, at mobiltelefonen og tilbehøret du har kjøpt fra en autorisert Motorola- forhandler (" Produktene"), er i samsvar med Motorolas spesifikasjoner gjeldende på produksjonstidspunktet og i en periode på ett [1] år fra dato for kjøp av Produktet/ Produktene (Garantiperioden). Dersom Produktene ikke er i samsvar med nevnte spesifikasjoner, må du innen to (2) måneder fra dato for oppdagelse av for oppdagelsen av feil i materialer eller utførelse eller mangel på samsvar, og senest innen utløpet av Garantiperioden, informere Motorola om feilen ved å sende Produktet til Motorola for service. Motorola er ikke bundet av Produktrelaterte utsagn som ikke er fremsatt direkte av Motorola. Med produktet følger en liste over telefonnumre til Motorolas kundesentre. I Garantiperioden vil Motorola, etter eget skjønn og uten ekstra omkostninger, som ditt eneste krav, reparere eller erstatte Produkt som ikke samsvarer med denne garantien, eller dersom dette ikke lar seg gjøre, tilbakebetale prisen for Produktet med fradrag for et beløp beregnet utfra bruken av Produktet etter at det ble levert. Garantien utløper ved Garantiperiodens slutt. Dette utgjør den fullstendige og eneste garantien for en Motorola mobiltelefon og tilbehør, og gjelder I stedet for alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykte eller underforståtte. Dersom du ikke anskaffer produktet i egenskap av forbruker, fraskriver Motorola seg ansvaret for enhver annen garanti, bestemmelse eller vilkår, så vel uttrykt som underforstått, for eksempel for formålstjenlighet og tilfredsstillende kvalitet. I den grad preseptorisk lovgivning ikke er til hinder for det, skal Motorola ikke være erstatningsansvarlig for tap som overskrider kjøpesummen, heller ikke for eventuelle tilfeldige eller spesielle tap eller eller følgetap # som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke Produktet. Denne garantien har ingen betydning for eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha som forbruker, for eksempel garanti for tilfredsstillende kvalitet og anvendelighet for formål produkter av samme type normalt brukes for under normal bruk og drift. Garantien har heller ingen betydning for eventuelle rettigheter som du måtte ha mot selgeren av Produktet på grunnlag av kjøpet eller salgskontrakten med denne. HVORDAN FÅ GARANTISERVICE? I de fleste tilfeller vil den autoriserte Motorolaforhandleren som solgte og/ eller installerte din Motorola mobiltelefon og det opprinnelige tilbehør, innfri et garantikrav og/ eller yte garantiservice. For ytterligere informasjon om hvordan du får garantiservice, ta kontakt med kundeserviceavdelingen til din mobiltelefonoperatør eller med et av Motorolas kundesentre. For å kunne fremme krav om garantiservice, må du returnere mobiltelefonen og/ eller tilbehøret kravet gjelder, til Motorola. Unngå at tilleggselementer, som SIM- kort, følger med. Du må også sende med navn, adresse og telefonnummer, navn på mobiltelefonoperatør, samt en beskrivelse av problemet. Dersom mobiltelefonen er installert i et kjøretøy, må kjøretøyet tas med til et autorisert reparasjonssenter, da det kan være nødvendig å kontrollere installasjonen i kjøretøyet for å finne årsaken til problemet. # inkludert, uten begrensning, brukstap, tidstap, ubeleilighet, forretningsmessig tap, tapt fortjeneste eller oppsparinger. Innledning 5

8 Garantiservice er betinget av at du kan fremlegge kvittering eller tilsvarende bevis som viser dato for kjøpet. Telefonen må også tydelig vise det opprinnelige IMEI- nummeret (forenlig elektronisk serienummer) og MSN- nummeret (mekanisk serienummer). Nevnte informasjon følger med Produktet. BETINGELSER Denne garantien gjelder ikke dersom type- eller serienummeret på Produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig. Motorola forbeholder seg retten til å avvise kostnadsfri garantiservice dersom du ikke kan fremlegge anmodet dokumentasjon, eller dersom informasjonen er ufullstendig, uleselig eller uforenlig med fabrikkregistreringene. Reparasjon kan, etter Motorolas valg, omfatte utskifting av deler eller kort med funksjonsmessig tilsvarende, overhalte, eller nye deler eller kort. For skiftede deler, tilbehør, batterier eller kort gjelder garantien frem tilutløpet av den opprinnelige garantiperioden. Garantiperioden forlenges ikke. Opprinnelig( e) tilbehør, batterier, deler og mobiltelefonutstyr som blir skiftet ut, skal tilhøre Motorola. Motorola garanterer ikke for installasjon, vedlikehold eller service av produkter, tilbehør, batterier eller deler. Motorola er ikke på noen måte ansvarlig for problemer eller skader som skyldes tilleggsutstyr som ikke er levert av Motorola, og som er tilknyttet eller brukt sammen med Produktene, eller for bruken av Motorola utstyr sammen med tilleggsutstyralt slikt utstyr er uttrykkelig unntatt fra denne garantien. Når Produktet brukes sammen med tilleggs- eller periferiutstyr som ikke er levert av Motorola, garanterermotorola ikke forkombinasjonen av Produktet og periferiutstyret sin funksjonalitet, og Motorola innfrir ikke garantikrav dersom Produktet er brukt i en slik kombinasjon og Motorola fastslår at det ikke er noe feil med Produktet. Motorola fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle skader, enten skadengjelder Motorolautstyr eller ikke, som på noen måte skyldes bruk av mobiltelefon, tilbehør og periferiutstyr (spesifikke eksempler omfatter, men er ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere og strømforsyning) når slikt tilbehør og periferiutstyr ikke er produsert og levert av Motorola. HVA GARANTIEN IKKE DEKKER Denne garantien gjelder ikke dersom feilen skyldes ødeleggelse, misbruk, inngrep, forsømmelse eller uforsiktighet, eller dersom endringer eller reparasjoner er utført av uautoriserte personer. Garantien gjelder heller ikke for følgende forhold: 1 Feil eller skader som skyldes bruk av Produktet på annen måte enn vanlig og normal bruk. 2 Feil eller skader som skyldes misbruk, ulykker eller forsømmelser. 3 Feil eller skader som skyldes feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installasjon, justeringer, endringer eller modifiseringer av noe slag. 4 Brudd eller skader på antenner, med mindre dette direkte skyldes feil i materialer eller utførelse. 5 Produkter som er demontert eller reparert på en slik måte at det har negativ innvirkning på ytelse eller forhindrer tilstrekkelig undersøkelse og testing for å finne ut om et garantikrav er berettiget. 6 Feil eller skader som skyldes omfang, dekning, tilgjengelighet, servicenivå eller mobiltelefonoperatørens drift av mobilsystemet. 7 Feil eller skader som skyldes fuktighet, væske eller matsøl. 6 Innledning

9 8 Ledningsforbindelsen til kontrollenheten i Produktet er strukket, eller ledningsforbindelsens kontaktpunkter er ødelagt. 9 Plastflater og andre utvendige deler som er oppskrapt eller skadet på grunn av unormal bruk. 10 Lærhylstre (som dekkes av separat produsents garantier). 11 Produkter som leies på midlertidig basis. 12 Periodisk vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler på grunn av naturlig slitasje. ATaletiden, standbytiden og den totale livssyklusen til et oppladbart Motorolabatteri for din mobiltelefon,avhenger av bruksforhold og nettverkskonfigurasjoner. Som et forbruksprodukt angir spesifikasjonene at du bør oppnå optimal ytelse for din Motorola mobiltelefon i løpet av de seks første månedene fra innkjøpsdato og opptil (200) oppladninger. Garantien for oppladbare Motorola-batterier gjelder ikke dersom (i) batteriene lades i andre batteriladere enn ladere godkjent av Motorola for lading av batteriet, (ii) forseglingen på batteriet er brutt eller viser tegn på inngrep, (iii) batteriet brukes i annet utstyr eller til annen drift enn mobiltelefonutstyret er spesifisert for. Innledning 7

10 8 Innledning

11 Innhold Generell sikkerhetsinformasjon Viktig informasjon om sikker og effektiv bruk av telefonen...11 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Gir en presentasjon av telefonen samt informasjon om SIM-kortet og om lading og vedlikehold av batteriene...15 Ringe og motta samtaler Forklarer hvordan du ringer et nummer, hvordan du ringer et nummer på nytt, og hvordan du svarer på en samtale...23 Bruke VoiceNotes og stemmestyring Forklarer hvordan du bruker VoiceNotes og de stemmestyrte funksjonene på telefonen...35 Bruke funksjonsmenyen Gir en forklaring av funksjonsmenyen, og hvordan du bruker den...43 Bruke hurtigmenyen Gir en forklaring av hurtigmenyen, og hvordan du bruker den...81 Tilbehør Gir en oversikt over tilbehøret som er tilgjengelig for bruk sammen med telefonen...87 Hva skal du gjøre hvis... Hjelper deg å løse problemer som kan oppstå...89 Stikkordsregister Et omfattende stikkordsregister...91 Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i tekniske spesifikasjoner og produktspesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Innhold 9

12 10 Innhold

13 Generell sikkerhetsinformasjon Viktig informasjon om trygg og effektiv bruk Les denne informasjonen før du tar i bruk Personlig Communicator Informasjonen i dette dokumentet erstatter den generelle sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndbøker publisert før dato for denne utgave. For informasjon om trådløs bruk i farlig atmosfære, se Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement eller instruksjonskortet som følger med trådløse modeller ment for bruk i slike omgivelser. Driftsdata for radiofrekvensenergi Personlig Communicator inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, sender og mottar den radiofrekvensenergi (RF). Personlig Communicator opererer i frekvensområdet 1850 til 1990 MHz og bruker digitale modulasjonsteknikker. Når du bruker Personlig Communicator, blir effektnivået styrt av systemet som behandler oppringningen. Utgangseffekten er vanligvis mellom 0,063 og 1,58 watt. Eksponering for radiofrekvensenergi Motorola Personlig Communicator oppfyller kravene i følgende nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer for beskyttelse mot personlig eksponering for RF-elektromagnetisk energi. United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR, del 2, underdel J American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Edition National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 khz to 300 GHz, 1999 Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gjelder kun trådløse telefoner) Følgende retningslinjer må alltid overholdes for å sikre optimal ytelse og at den personlige eksponeringen for RFelektromagnetisk energi holdes innenfor retningslinjene i standardene ovenfor: 11

14 Bruk av bærbar Personlig Communicator og EME-eksponering Vedlikehold av antennen Bruk kun den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent kan ødelegge Personlig Communicator og være i strid med forskriftene fra Federal Communications Commission (FCC) og/eller annet gjeldende regelverk. Hold IKKE i antennen når Personlig Communicator er "I BRUK". Det kan gi dårligere kvalitet på samtalen, og Communicator kan trekke mer strøm enn nødvendig. Bruk av telefonen Personlig Communicator er utformet for bruk med hodetelefon som gjør det mulig å snakke og lytte. Communicator kan også oppbevares i hylsteret, som så kan festes til beltet, lommen, håndvesken eller annet utstyr og brukes med hodetelefonen. Bruk mot kroppen I henhold til FCCs retningslinjer for RF-eksponering må Personlig Communicator alltid være plassert i en holder, et hylster, en beholder eller en annen kroppsutrustning, levert eller godkjent av Motorala, når telefonen bæres på kroppen under bruk. Bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent av Motorola, kan være brudd på FCCs retningslinjer. Hvis du ikke bruker noe ekstrautstyr, må antennen være minst 2,5 cm fra kroppen når telefonen er i bruk. Godkjent tilbehør Du finner en liste over godkjent Motorola-tilbehør i avsnittet Tilbehør i denne håndboken. Elektromagnetisk forstyrrelse/kompatibilitet Nesten alt elektronisk utstyr er mottakelig for elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) hvis det ikke er tilfredsstillende skjermet, utformet eller på annen måte konfigurert for elektromagnetisk kompatibilitet. Bygninger For å unngå elektromagnetisk forstyrrelse og/eller konflikter med elektromagnetisk kompatibilitet, må du slå AV Personal Communicator i bygninger der det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus og helsesentre kan bruke utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvensenergi. Fly Om bord på fly må du slå AV Personlig Communicator når du blir bedt om det. All bruk av Communicator må være i samsvar med gjeldende bestemmelser, slik det blir opplyst av flypersonalet. Medisinsk utstyr Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom en håndholdt, trådløs telefon og en pacemaker. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengige undersøkelser og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør ALLTID holde Personlig Communicator minst 15 cm fra pacemakeren når Communicator er PÅ bør ikke bære Personlig Communicator i brystlommen bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser 12

15 bør straks slå AV Personlig Communicator når det er mistanke om forstyrrelser Høreapparater Noen digitale, trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I slike tilfeller anbefaler vi at du tar kontakt med produsenten av høreapparatet for å få alternative løsninger. Annet medisinsk utstyr Hvis du bruker annet medisinsk utstyr, anbefaler vi at du rådfører deg med produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot radiofrekvensenergi. Din lege vil kunne hjelpe deg med å få tak i denne informasjonen. Generell sikkerhet Bruk i kjøretøyer Gjør deg kjent med lover og forskrifter om bruk av telefon i kjøretøyer. Vi anbefaler at du alltid følger gjeldende regelverk. Dersom Personal Communicator benyttes i et kjøretøy, vennligst: Benytt handsfree utstyr dersom dette er tilgjengelig. Kjør til side og parker før du ringer eller mottar en samtale. Advarsler Biler med kollisjonsputer Kollisjonsputer utløses med voldsom kraft. Derfor må ikke Personlig Communicator plasseres i området over kollisjonsputen, eller der den utløses. Det kan føre til at Communicator blir kastet frem med stor kraft, med fare for alvorlige personskader når kollisjonsputen utløses. Mulige eksplosive atmosfærer Slå AV Personlig Communicator før du beveger deg inn i områder der det er fare for eksplosjon, med mindre telefonen er klassifisert som "egensikker" (for eksempel Factory Mutual-, CSA- eller UL-godkjent) ved bruk i slike områder. Du må ikke ta ut, sette inn eller lade batterier i områder med eksplosjonsfare. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, med fare for personskade eller til og med tap av liv. Områder med eksplosjonsfare kan være tankområder, for eksempel under dekk på båter, transportsteder eller oppbevaringsplasser for drivstoff eller kjemikalier, områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver) og alle andre områder der du normalt ville blitt bedt om å slå av bilmotoren. Områder med eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig skiltet. Fenghetter og sprengningsområder For å unngå at sprengningsarbeider forstyrres, må du slå AV Personlig Communicator når du er i nærheten av elektriske fenghetter, i sprengningsområder eller i områder skiltet med "Slå av sender-/mottakerapparater". Følg skilting og anvisninger. Forsiktighetsregler Antenner Bruk ikke Personlig Communicator hvis antennen er skadet. En skadet antenne som kommer i kontakt med huden, kan gi et lite brannsår. 13

16 Batterier Alle batterier kan føre til eiendoms- og/eller kroppsskader, for eksempel brannskader, hvis ledende materiale, som smykker, nøkler eller perlekjeder, kommer i kontakt med ubeskyttede poler. Det ledende materialet kan slutte en elektrisk krets (kortslutning) og bli svært varmt. Håndter et oppladet batteri forsiktig, spesielt hvis du har det i en lomme, veske eller annen beholder som inneholder metallgjenstander. Samsvarserklæring ifølge Europeisk Unions direktiver Dette produktet tilfredsstiller kravene til EUrådets gjeldende direktiver. Erklæringer om samsvar med kravene finnes hos: Motorola Ltd. Personal Communications Sector - Europe, Middle East and Africa Midpoint, Alençon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL United Kingdom 14

17 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Spesialtaster S Slår telefonen av og på. O Aksepterer en samtale, innstilling, funksjon. C Avviser samtale, innstilling, funksjon. E Åpne hurtigmenyen. $ Gir tilgang til funksjons- eller telefonkatalogmenyen. <> Velger poster og menyvalg., Lagrer en post i telefonkatalogen. f Trykk på tasten for å aktivere Telefonsvar. Smart-knappen Smart-knappen (=) sitter på venstre side av telefonen, mellom de to volumknappene. Du kan trykke på den for å få rask tilgang til alle oppføringer i telefonkatalogen, og enten bla gjennom oppføringene med volumknappene eller trykke på en alfanumerisk tast for å søke etter et bestemt navn. Du kan for eksempel trykke 7 for å søke etter navnet Pam, eller trykke fire ganger på 7 for å søke etter navnet Sam. A Hvis oppføringen i telefonkatalogen ikke har noe navn, vil den ikke bli vist. Hvis du bruker hodetelefon, kan du også bruke Smart-knappen til å ringe og motta samtaler: Hvis du vil motta en samtale, trykker du = i 1,5 sekunder. Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du = i 1,5 sekunder, og trykker så på = en gang til. Hvis du vil ringe, angir eller henter du et nummer og trykker ned og holder = i 1,5 sekunder. Volumknapper Volumknappene sitter på venstre side av telefonen, over og nedenfor Smart-knappen. Knappene brukes til å justere volumet for tastatur, høyttaler og ringesignal. En volummåler viser gjeldende voluminnstilling. Måleren forsvinner etter kort tid, eller hvis du trykker O eller C. Hvis du vil justere volumet for høyttaler og tastatur, trykker du på knappene når ingen andre funksjoner er valgt. Hvis du vil justere ringevolumet, velger du først Justere ringevolum i telefoninnstillingsmenyen, og bruker så knappene til å angi ønsket volum. Volumknappene kan også brukes til å bla gjennom oppføringer i telefonkatalogen når du har trykket på Smart-knappen. A Hvis du får en innkommende samtale, og ikke vil svare på den med én gang, kan du trykke på en av volumknappene for å stoppe ringingen eller vibreringen. Dette fører ikke til at samtalen blir besvart. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 15

18 Start/Stopp Innspilling-knapp Start/Stopp Innspillling-knappen (?) sitter på toppen av telefonen, ved siden av antennen. Trykk på knappen hvis du vil starte eller stoppe innstillingen av talebeskjeder (VoiceNotes ). Se Bruke VoiceNote hvis du vil ha mer informasjon. Tegnrute Displayet på telefonen kan vise alfanumeriske tegn i tillegg til nyttig informasjon og informative symboler. Her følger de ulike elementene i displayet: ABC123 rx k l n o p Tegn som viser alfanumeriske meldinger og telefonnumre. Signalstyrke. Jo flere segmenter som vises, jo bedre er signalstyrken. I bruk. Vises når en samtale er i gang. Roaming. Vises når du er registrert på et annet nett enn hjemmenettet. Hjemmesone. Tilgjengeligheten er avhengig av nettoperatøren. Kortmeldingstjeneste. Vises når telefonen har mottatt en melding. Symbolet blinker når lagringsområdet for meldinger er fullt. Telefonsvarermeldingstjeneste. Vises når telefonen har mottatt en melding. Tilgang til denne tjenesten avhenger av nettoperatøren. h q B...K z Ringesignal på. Vises når ringesignal er valgt. Hvis du velger et av alternativene Ikke ringesignal eller Kun vibrere, blir dette symbolet ikke vist. Batteriladeindikator. Jo flere segmenter som vises, jo større er ladingen. Disse ikonene vises når du er i hurtigmenyen. Angir at et menyvalg er valgt. 12:00 Klokke. Sanntidsklokka kan vise tiden i enten 12- timers eller 24-timersformat. Når det er ventet at du skal trykke O, kommer det frem en ledetekst i tegnruta, for eksempel Ferdig. Bruk i kulde LCD-tegnruta på telefonen oppfører seg annerledes ved svært lave temperaturer. Du vil legge merke til at det som vises i tegnruta reagerer sakte når du trykker på tastene. Dette er normalt, og det har ikke noen innflytelse på hvordan telefonen virker. 16 Telefonen, batteriet og SIM-kortet

19 Ta vare på telefonen Legg aldri fra deg telefonen eller batteriet på steder med svært høye temperaturer (over 60 C), for eksempel bak en glassrute i svært varmt, direkte sollys. Bruk en fuktig eller antistatisk klut når du skal rengjøre telefonen. Bruk aldri en tørr eller elektrostatisk ladet klut. Statusindikator Statusindikatoren øverst på telefonen gir denne informasjonen: Innkommende samtale I dekningsområdt Utenfor dekningsområdet Roam Vekselvis rød/grønn Blinker grønt Blinker rødt Blinker gult Batteriet Lade et nytt batteri Nye batterier leveres i helt utladet tilstand. For å oppnå best mulig batteriytelse må et nytt batteri (eller batteri som ikke har vært brukt på flere måneder) lades i minst 14 timer før bruk. A Et nytt batteri vil trenge flere fullstendige omganger med lading og utladning for å komme opp på sitt optimale ytelsesnivå. A Et nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på flere måneder, kan gi for tidlig indikasjon på full lading. Ignorer denne indikasjonen og la batteriet lades i mange timer til, fjern og sett inn igjen batteriet i laderen, og lad i ytterligere 14 timer. Viktig informasjon om batteriet! Batteriene må alltid behandles forsiktig. Se Batteriet, i begynnelsen av håndboka.! Legg aldri fra deg batteriet på steder med svært høye temperaturer (over 60 C), for eksempel bak en glassrute i svært varmt, direkte sollys.! Bare batterier som er originalt Motorola-tilbehør, kan lades i telefonen. Dette er for å beskytte deg og telefonen mot farene ved feil lading. A Ikke bruk litiumion-batterier ved svært lave temperaturer, siden maksimal beredskap/taletid ikke vil være tilgjengelig når batteriene er kalde. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 17

20 Hvis du følger punktene nedenfor, får du best mulig utnyttelse av batteriet: Lad opp batteriet ved eller nær romtemperatur. Ytelse og vedlikehold Batteriene oppnår den beste yteevnen hvis du lader og utlader batteriene regelmessig ifølge instruksjonene i denne håndboka. Dekningsgraden for mobilnettet har stor betydning for batteriytelsen. Slå Batterisparfunksjon på (se Telefoninnstillinger) og/ eller S kehyppighetpå langsom eller mellomrask (se Velge nett). Hvis et batteri blir liggende ubrukt, vil et fullt ladet batteri være helt utladet etter ca en måned. Når batteriet ikke er i bruk, bør du oppbevare det på et kjølig, mørkt og tørt sted. Varsel om dårlig batteri Når batteristyrken er lav, og det bare er noen få minutters samtaletid igjen, vil du høre et varselsignal (to doble pip), batterisymbolet begynner å blinke sakte, og meldingen Svakt Batt. vises på displayet. Når batteriet er helt utladet, slår telefonen seg av. Fjerne batteriet! Slå av telefonen før du fjerner batteriet. Hvis du ikke gjør det, kan telefonminnet bli skadet. 1 Trykk på utløserhendelen på batterilokket, og ta av dekselet. 2 Skyv batteriet mot toppen av telefonen og ta batteriet ut fra nederste ende. 18 Telefonen, batteriet og SIM-kortet

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

User.Guide.GSM.book Page 1 Monday, February 11, 2002 3:58 PM

User.Guide.GSM.book Page 1 Monday, February 11, 2002 3:58 PM User.Guide.GSM.book Page 1 Monday, February 11, 2002 3:58 PM Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon! Takk for at du valgte den trådløse Motorola V Series 66- telefonen.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerhåndbok 9351664

Brukerhåndbok 9351664 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Kom i gang med din LinCare Smartklokke med trygghetsalarm

Kom i gang med din LinCare Smartklokke med trygghetsalarm Kom i gang med din LinCare Smartklokke med trygghetsalarm Kom i gang med din LinCare Smartklokke Versjon 1.06.0 Copyright LinTech AS www.lintech.no Innholdsfortegnelse 1 OM SMARTKLOKKEN OG PORTALEN...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning for LinCare S1 Smartklokke med trygghetsalarm

Brukerveiledning for LinCare S1 Smartklokke med trygghetsalarm Brukerveiledning for LinCare S1 Smartklokke med trygghetsalarm Brukerveiledning LinCare S1 Smartklokke Versjon 1.0.3 Copyright LinTech AS www.lintech.no Innholdsfortegnelse 1 OM SMARTKLOKKEN OG PORTALEN...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer