Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster"

Transkript

1 Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og faks venter Samtalesperring Svare kun med tast Velg telefonlinje Justere ringevolum Ringe eller vibrere Velge ringesignal Velge ringesignal 2 Velge SMS signal Oppsett av hurtigmeny Telefonlås Justere kontrast Trenger SIM PIN-kode Endre PIN2-kode i SIM Ny sikkerhetskode Utvidede menyer Vis tid og dato Tast inn tid og dato Still tidsformat Språkvalg Batterisparfunksjon Velg tastetoner Telefonens status Vis samtalekostnad Vis samtaletid Innst. hørb. samt. tellere Angi visning i samtale Samtaletakstinnstilling Totalteller Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Ring tlf.svarer Lese meldinger Utgående meldinger Redigere melding Talebeskjed opptaker Kringkasting Meldingsinnstilling Mulige nett Søke etter nett Foretrukne nett Finn nytt nett Dempe bilradio Automatisk svar Automatisk håndsfri Sikkerhetsur Utvendig alarm Hurtigreferanse

2 Hurtigreferanse Spesialtaster S Trykk for å slå telefonen av og på. O Aksepterer samtale, innstilling, menyvalg... C Avviser samtale, innstilling, menyvalg... E Trykk for å bruke hurtigmeny-funksjonene. $ Gir tilgang til funksjons- eller telefonkatalogmenyen. <> Velger poster og menyvalg., Lagrer en post i telefonkatalogen. f Trykk på tasten for å aktivere Telefonsvar. Ringe et nummer Tast inn CO. Svare på en samtale Åpne telefonen eller trykk O, < eller > Avslutte en samtale Trykk O, C eller lukk telefonen. Nødsamtale Tast inn 112O. Samtalen vil bli sendt til en nødsentral. Hurtigfunksjoner Trykk E fulgt av den aktuelle tasten, eller trykk E, bla til funksjonen og trykk O for å velge. Ringe det siste nummeret som er oppringt 1 Trykk O for å vise det siste nummeret du har ringt. 2 Trykk O for å ringe nummeret. Hurtigoppringing Trykk og hold nede riktig tast fra 1 til 9. Lagre numre i telefonkatalogen 1 Trykk, for å få tilgang til telefonkatalogen. 2 Trykk O for å velge telefonminnet, eller < O for å velge SIM-minnet. 3 Tast inn C og trykk O, tast deretter H og trykk O, og angi til slutt G og trykk O. Ringe numre i telefonkatalogen Tast inn G>O. Stoppe samtalevarsel Trykk på en av volumknappene når telefonen ringer eller vibrerer. Dette stopper varselet uten å besvare samtalen.

3 Innledning Velkommen Gratulerer med din nye Motorola-telefon. Motorola er verdensledende innen mobiltelefonteknologi, og telefonene er fulle av funksjoner som gir deg full kontroll, samtidig som de er diskret i bruk. Kontrollfunksjoner Skreddersydd hurtigmeny E - Legg inn ni av de funksjonene du bruker mest i din egen personlige meny, slik at de er tilgjengelige med bare to tastetrykk. Ikoner gjør at det er lett å kjenne igjen funksjonene. VoiceNote -funksjon } - Gir deg mulighet til å spille inn et antall personlige talemeldinger eller deler av en telefonsamtale. Dette kan være nyttig når du ikke har penn og papir tilgjengelig for å notere beskjeder eller anvisninger. Stemmestyring - Bruk stemmekommandoer for å hente frem nummer fra telefonkatalogen og for å velge hurtigkommandoene. Diskret i bruk VibraCall L - På steder der du ikke vil at telefonen skal ringe, eller der du ikke kan høre telefonen ringe p g a støy, kan telefonen vibrere for å varsle deg om innkommende samtaler. Bæreveske til beltebruk - Ha telefonen i bæreveske i beltet. Den er liten og lett nok til at du kan ta den med nesten hvor som helst. Stopp varsling - Trykk på en av volumknappene når telefonen ringer eller vibrerer. Dette stopper varselet, men besvarer ikke samtalen. Kraftig ytelse Uovertruffen batteriytelse G - Telefonen har nok batteristrøm til flere timers samtaletid eller flere dagers standby, men de er små og lette. Tobåndsfunksjon - versjonene har tobåndsfunksjon, noe som betyr at de kan bruke både 900 og 1800 Mhz-båndene til å gi bedre samtalekvalitet og flere roam-muligheter.! Før du bruker telefonen, bør du lese under Batteriet for viktig informasjon om lading av nye batterier. Personality -funksjon Denne mobiltelefonen har Personality. Personality er unik for Motorola og gjør det lettere for deg å bruke mobiltelefonen. Du får hjelp til å finne fram blant funksjonene ved hjelp av enkle valgmuligheter. Med Personality kan du dessuten tilpasse mobiltelefonen til din personlige bruk. Du kan for eksempel velge mellom ulike ringesignaler, lage din egen telefonliste og velge ut foretrukne nett. Alt dette blir klart og lettfattelig presentert. I denne håndboka er alle Personality funksjonene merket med et j-symbol for å vise at du kan tilpasse dem til dine egne behov. Innledning 1

4 Hvordan du bruker denne håndboka Mange av telefonens funksjoner får du tilgang til gjennom et enkelt menysystem. En full beskrivelse av menyene og hvordan du beveger deg i dem, finnes i neste seksjon, Menynavigasjon. Når denne håndboka beskriver de enkelte delene av en meny, er det forutsatt at du kjenner til menysystemet. Tastetrykk I denne håndboka vises tastetrykk ved symboler, slik at du raskt kan finne fram til og bruke den sekvensen du har bruk for. En sekvens av tastetrykk kan vises slik: $OC Dette betyr at du skal trykke $, deretter O, og til slutt C, i rekkefølge, ikke samtidig. Skrive inn informasjon Når du blir bedt om å taste inn informasjon, for eksempel nummeret du vil ringe, vises dette med halvfet skrift. Eksempler: C - Tast inn ønsket telefonnummer. A - Tast inn din personlige identifikasjonskode. B - Tast inn din låsekode. G - Tast inn plassnummer. Ledetekster og meldinger Telefonen reagerer på tastetrykk ved enten å vise lettfattelige ledetekster som leder deg til neste handling, eller ved å vise enkle meldinger som bekrefter at handlingen er fullført. Ledetekster og meldinger vises i LCD-stil i denne håndboka. Eksempel: Tast PINkode eller Ferdig. Andre symboler Disse typografiske symbolene blir brukt i denne håndboka: A En merknad inneholder tilleggsinformasjon om funksjonen/ punktet.! En advarsel inneholder viktig tilleggsinformasjon om effektiv og/eller sikker bruk av telefonen. j Dette symbolet betyr at dette er en Personality -funksjon som kan tilpasses dine behov. idette symbolet betyr at det finnes en hurtigtast for funksjonen. 2 Innledning

5 Menynavigasjon Mange av telefonens funksjoner styrer du ved hjelp av menyene. I de ulike menyene bruker du samme metode når du skal velge, endre eller slette. Les dette kapittelet nøye før du prøver å få tilgang til en menyfunksjon. Når du forstår den vanlige framgangsmåten for å søke i menyene, og hvordan menyene vises på siden, vil du kunne gå til og endre funksjoner uten problemer. Gå inn i menyer To forskjellige taster (tre på deksel-telefoner) brukes til å få tilgang til menyene: $ åpner funksjonsmenyen i klar-modus. Åpner samtalemenyen under samtale. E åpner hurtigmenyen. Når menyene er åpne, bruker du tastene $, <, >, O og C til å finne, velge og endre de enkelte alternativene. Gå ut av menyer Når du vil gå ut av en meny, kan du enten trykke og holde C, eller trykke C flere ganger. Begge disse handlingene vil sette telefonen tilbake i klar-modus. i En annen og raskere måte å gå ut av menyene på, er å trykke EC. Menyer og undermenyer En meny er en enkel liste over funksjoner. Noen av disse funksjonene gir tilgang til en ny liste over funksjoner, kalt en undermeny. Når du navigerer i menyene, kan det være nyttig å tenke på menynivåer - hovedmenyen på ett nivå, og undermenyene på et lavere nivå. Gå til og velge en menyfunksjon Hvis du vil gå fra et alternativ til et annet på samme nivå, kan du bruke bla-tastene: >-tasten blar fremover og <-tasten blar bakover. Når du har funnet den funksjonen du lette etter, kan du velge den ved å trykke O. Avhengig av hvilken funksjon du velger, skjer ett av følgende: Det kommer enten en kort melding som bekrefter en handling, for eksempel Ferdig, eller det kommer fram en ledetekst som ber deg om å taste inn informasjon, for eksempel Tast PINkode eller Tast inn navn, eller den første funksjonen i en undermeny kommer fram i tegnruta. Du kan enten velge denne funksjonen med O, eller bla gjennom funksjonene i undermenyen ved hjelp av bla-tastene. Hvis du vil forlate en funksjon eller en undermeny, kan du trykke C. Dette tar deg tilbake til posten på hovedmenyen. Menyfunksjoner med sikkerhetskoder Noen av funksjonene er beskyttet mot misbruk ved hjelp av sikkerhetskoder. Når du skal bruke disse funksjonene, vil du bli bedt om å taste inn en kode før du kan fortsette. Innledning 3

6 j Korte, utvidede og tilpassede menyer Med Personality kan du velge hvilke funksjoner du vil ha lettest tilgjengelig. De funksjonene du ikke bruker så ofte, kan du gjøre usynlige. Menydiagrammene i denne håndboka viser menyinnstillingene slik de er når du får telefonen. Noen funksjoner er i den korte menyen og er vist i fet skrift. Andre funksjoner er med i den utvidede menyen, og vises med nedtonet kursiv. Du kan flytte funksjoner mellom kortmenyen og den utvidede menyen, for på den måten å tilpasse menyen til dine behov. Hvis du vil flytte en funksjon fra kortmenyen til den utvidede menyen (eller fra den utvidede menyen til kortmenyen), kan du gå til funksjonen og holde O nede til en ledetekst gir deg følgende alternativer: Tilføy gjeldende funksjon til kortmenyen/den utvidede menyen. Behold den gjeldende funksjonen i kortmenyen/den utvidede menyen. Trykk O for å velge det ønskede alternativet. For noen menyfunksjoner kan innstillingene ikke endres. Full kundetilfredshet Hos Motorola har full kundetilfredshet førsteprioritet. Hvis du har spørsmål, forslag eller vansker med din Motorola mobiltelefon, vil Motorola gjerne høre fra deg. Spørsmål kan sendes via epost til følgende adresse: 4 Innledning

7 GARANTIINFORMASJON Motorola garanterer deg, den opprinnelige kjøperen, at mobiltelefonen og tilbehøret du har kjøpt fra en autorisert Motorola- forhandler (" Produktene"), er i samsvar med Motorolas spesifikasjoner gjeldende på produksjonstidspunktet og i en periode på ett [1] år fra dato for kjøp av Produktet/ Produktene (Garantiperioden). Dersom Produktene ikke er i samsvar med nevnte spesifikasjoner, må du innen to (2) måneder fra dato for oppdagelse av for oppdagelsen av feil i materialer eller utførelse eller mangel på samsvar, og senest innen utløpet av Garantiperioden, informere Motorola om feilen ved å sende Produktet til Motorola for service. Motorola er ikke bundet av Produktrelaterte utsagn som ikke er fremsatt direkte av Motorola. Med produktet følger en liste over telefonnumre til Motorolas kundesentre. I Garantiperioden vil Motorola, etter eget skjønn og uten ekstra omkostninger, som ditt eneste krav, reparere eller erstatte Produkt som ikke samsvarer med denne garantien, eller dersom dette ikke lar seg gjøre, tilbakebetale prisen for Produktet med fradrag for et beløp beregnet utfra bruken av Produktet etter at det ble levert. Garantien utløper ved Garantiperiodens slutt. Dette utgjør den fullstendige og eneste garantien for en Motorola mobiltelefon og tilbehør, og gjelder I stedet for alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykte eller underforståtte. Dersom du ikke anskaffer produktet i egenskap av forbruker, fraskriver Motorola seg ansvaret for enhver annen garanti, bestemmelse eller vilkår, så vel uttrykt som underforstått, for eksempel for formålstjenlighet og tilfredsstillende kvalitet. I den grad preseptorisk lovgivning ikke er til hinder for det, skal Motorola ikke være erstatningsansvarlig for tap som overskrider kjøpesummen, heller ikke for eventuelle tilfeldige eller spesielle tap eller eller følgetap # som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke Produktet. Denne garantien har ingen betydning for eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha som forbruker, for eksempel garanti for tilfredsstillende kvalitet og anvendelighet for formål produkter av samme type normalt brukes for under normal bruk og drift. Garantien har heller ingen betydning for eventuelle rettigheter som du måtte ha mot selgeren av Produktet på grunnlag av kjøpet eller salgskontrakten med denne. HVORDAN FÅ GARANTISERVICE? I de fleste tilfeller vil den autoriserte Motorolaforhandleren som solgte og/ eller installerte din Motorola mobiltelefon og det opprinnelige tilbehør, innfri et garantikrav og/ eller yte garantiservice. For ytterligere informasjon om hvordan du får garantiservice, ta kontakt med kundeserviceavdelingen til din mobiltelefonoperatør eller med et av Motorolas kundesentre. For å kunne fremme krav om garantiservice, må du returnere mobiltelefonen og/ eller tilbehøret kravet gjelder, til Motorola. Unngå at tilleggselementer, som SIM- kort, følger med. Du må også sende med navn, adresse og telefonnummer, navn på mobiltelefonoperatør, samt en beskrivelse av problemet. Dersom mobiltelefonen er installert i et kjøretøy, må kjøretøyet tas med til et autorisert reparasjonssenter, da det kan være nødvendig å kontrollere installasjonen i kjøretøyet for å finne årsaken til problemet. # inkludert, uten begrensning, brukstap, tidstap, ubeleilighet, forretningsmessig tap, tapt fortjeneste eller oppsparinger. Innledning 5

8 Garantiservice er betinget av at du kan fremlegge kvittering eller tilsvarende bevis som viser dato for kjøpet. Telefonen må også tydelig vise det opprinnelige IMEI- nummeret (forenlig elektronisk serienummer) og MSN- nummeret (mekanisk serienummer). Nevnte informasjon følger med Produktet. BETINGELSER Denne garantien gjelder ikke dersom type- eller serienummeret på Produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig. Motorola forbeholder seg retten til å avvise kostnadsfri garantiservice dersom du ikke kan fremlegge anmodet dokumentasjon, eller dersom informasjonen er ufullstendig, uleselig eller uforenlig med fabrikkregistreringene. Reparasjon kan, etter Motorolas valg, omfatte utskifting av deler eller kort med funksjonsmessig tilsvarende, overhalte, eller nye deler eller kort. For skiftede deler, tilbehør, batterier eller kort gjelder garantien frem tilutløpet av den opprinnelige garantiperioden. Garantiperioden forlenges ikke. Opprinnelig( e) tilbehør, batterier, deler og mobiltelefonutstyr som blir skiftet ut, skal tilhøre Motorola. Motorola garanterer ikke for installasjon, vedlikehold eller service av produkter, tilbehør, batterier eller deler. Motorola er ikke på noen måte ansvarlig for problemer eller skader som skyldes tilleggsutstyr som ikke er levert av Motorola, og som er tilknyttet eller brukt sammen med Produktene, eller for bruken av Motorola utstyr sammen med tilleggsutstyralt slikt utstyr er uttrykkelig unntatt fra denne garantien. Når Produktet brukes sammen med tilleggs- eller periferiutstyr som ikke er levert av Motorola, garanterermotorola ikke forkombinasjonen av Produktet og periferiutstyret sin funksjonalitet, og Motorola innfrir ikke garantikrav dersom Produktet er brukt i en slik kombinasjon og Motorola fastslår at det ikke er noe feil med Produktet. Motorola fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle skader, enten skadengjelder Motorolautstyr eller ikke, som på noen måte skyldes bruk av mobiltelefon, tilbehør og periferiutstyr (spesifikke eksempler omfatter, men er ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere og strømforsyning) når slikt tilbehør og periferiutstyr ikke er produsert og levert av Motorola. HVA GARANTIEN IKKE DEKKER Denne garantien gjelder ikke dersom feilen skyldes ødeleggelse, misbruk, inngrep, forsømmelse eller uforsiktighet, eller dersom endringer eller reparasjoner er utført av uautoriserte personer. Garantien gjelder heller ikke for følgende forhold: 1 Feil eller skader som skyldes bruk av Produktet på annen måte enn vanlig og normal bruk. 2 Feil eller skader som skyldes misbruk, ulykker eller forsømmelser. 3 Feil eller skader som skyldes feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installasjon, justeringer, endringer eller modifiseringer av noe slag. 4 Brudd eller skader på antenner, med mindre dette direkte skyldes feil i materialer eller utførelse. 5 Produkter som er demontert eller reparert på en slik måte at det har negativ innvirkning på ytelse eller forhindrer tilstrekkelig undersøkelse og testing for å finne ut om et garantikrav er berettiget. 6 Feil eller skader som skyldes omfang, dekning, tilgjengelighet, servicenivå eller mobiltelefonoperatørens drift av mobilsystemet. 7 Feil eller skader som skyldes fuktighet, væske eller matsøl. 6 Innledning

9 8 Ledningsforbindelsen til kontrollenheten i Produktet er strukket, eller ledningsforbindelsens kontaktpunkter er ødelagt. 9 Plastflater og andre utvendige deler som er oppskrapt eller skadet på grunn av unormal bruk. 10 Lærhylstre (som dekkes av separat produsents garantier). 11 Produkter som leies på midlertidig basis. 12 Periodisk vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler på grunn av naturlig slitasje. ATaletiden, standbytiden og den totale livssyklusen til et oppladbart Motorolabatteri for din mobiltelefon,avhenger av bruksforhold og nettverkskonfigurasjoner. Som et forbruksprodukt angir spesifikasjonene at du bør oppnå optimal ytelse for din Motorola mobiltelefon i løpet av de seks første månedene fra innkjøpsdato og opptil (200) oppladninger. Garantien for oppladbare Motorola-batterier gjelder ikke dersom (i) batteriene lades i andre batteriladere enn ladere godkjent av Motorola for lading av batteriet, (ii) forseglingen på batteriet er brutt eller viser tegn på inngrep, (iii) batteriet brukes i annet utstyr eller til annen drift enn mobiltelefonutstyret er spesifisert for. Innledning 7

10 8 Innledning

11 Innhold Generell sikkerhetsinformasjon Viktig informasjon om sikker og effektiv bruk av telefonen...11 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Gir en presentasjon av telefonen samt informasjon om SIM-kortet og om lading og vedlikehold av batteriene...15 Ringe og motta samtaler Forklarer hvordan du ringer et nummer, hvordan du ringer et nummer på nytt, og hvordan du svarer på en samtale...23 Bruke VoiceNotes og stemmestyring Forklarer hvordan du bruker VoiceNotes og de stemmestyrte funksjonene på telefonen...35 Bruke funksjonsmenyen Gir en forklaring av funksjonsmenyen, og hvordan du bruker den...43 Bruke hurtigmenyen Gir en forklaring av hurtigmenyen, og hvordan du bruker den...81 Tilbehør Gir en oversikt over tilbehøret som er tilgjengelig for bruk sammen med telefonen...87 Hva skal du gjøre hvis... Hjelper deg å løse problemer som kan oppstå...89 Stikkordsregister Et omfattende stikkordsregister...91 Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i tekniske spesifikasjoner og produktspesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Innhold 9

12 10 Innhold

13 Generell sikkerhetsinformasjon Viktig informasjon om trygg og effektiv bruk Les denne informasjonen før du tar i bruk Personlig Communicator Informasjonen i dette dokumentet erstatter den generelle sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndbøker publisert før dato for denne utgave. For informasjon om trådløs bruk i farlig atmosfære, se Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement eller instruksjonskortet som følger med trådløse modeller ment for bruk i slike omgivelser. Driftsdata for radiofrekvensenergi Personlig Communicator inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, sender og mottar den radiofrekvensenergi (RF). Personlig Communicator opererer i frekvensområdet 1850 til 1990 MHz og bruker digitale modulasjonsteknikker. Når du bruker Personlig Communicator, blir effektnivået styrt av systemet som behandler oppringningen. Utgangseffekten er vanligvis mellom 0,063 og 1,58 watt. Eksponering for radiofrekvensenergi Motorola Personlig Communicator oppfyller kravene i følgende nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer for beskyttelse mot personlig eksponering for RF-elektromagnetisk energi. United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR, del 2, underdel J American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Edition National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 khz to 300 GHz, 1999 Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gjelder kun trådløse telefoner) Følgende retningslinjer må alltid overholdes for å sikre optimal ytelse og at den personlige eksponeringen for RFelektromagnetisk energi holdes innenfor retningslinjene i standardene ovenfor: 11

14 Bruk av bærbar Personlig Communicator og EME-eksponering Vedlikehold av antennen Bruk kun den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent kan ødelegge Personlig Communicator og være i strid med forskriftene fra Federal Communications Commission (FCC) og/eller annet gjeldende regelverk. Hold IKKE i antennen når Personlig Communicator er "I BRUK". Det kan gi dårligere kvalitet på samtalen, og Communicator kan trekke mer strøm enn nødvendig. Bruk av telefonen Personlig Communicator er utformet for bruk med hodetelefon som gjør det mulig å snakke og lytte. Communicator kan også oppbevares i hylsteret, som så kan festes til beltet, lommen, håndvesken eller annet utstyr og brukes med hodetelefonen. Bruk mot kroppen I henhold til FCCs retningslinjer for RF-eksponering må Personlig Communicator alltid være plassert i en holder, et hylster, en beholder eller en annen kroppsutrustning, levert eller godkjent av Motorala, når telefonen bæres på kroppen under bruk. Bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent av Motorola, kan være brudd på FCCs retningslinjer. Hvis du ikke bruker noe ekstrautstyr, må antennen være minst 2,5 cm fra kroppen når telefonen er i bruk. Godkjent tilbehør Du finner en liste over godkjent Motorola-tilbehør i avsnittet Tilbehør i denne håndboken. Elektromagnetisk forstyrrelse/kompatibilitet Nesten alt elektronisk utstyr er mottakelig for elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) hvis det ikke er tilfredsstillende skjermet, utformet eller på annen måte konfigurert for elektromagnetisk kompatibilitet. Bygninger For å unngå elektromagnetisk forstyrrelse og/eller konflikter med elektromagnetisk kompatibilitet, må du slå AV Personal Communicator i bygninger der det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus og helsesentre kan bruke utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvensenergi. Fly Om bord på fly må du slå AV Personlig Communicator når du blir bedt om det. All bruk av Communicator må være i samsvar med gjeldende bestemmelser, slik det blir opplyst av flypersonalet. Medisinsk utstyr Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom en håndholdt, trådløs telefon og en pacemaker. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengige undersøkelser og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør ALLTID holde Personlig Communicator minst 15 cm fra pacemakeren når Communicator er PÅ bør ikke bære Personlig Communicator i brystlommen bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser 12

15 bør straks slå AV Personlig Communicator når det er mistanke om forstyrrelser Høreapparater Noen digitale, trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I slike tilfeller anbefaler vi at du tar kontakt med produsenten av høreapparatet for å få alternative løsninger. Annet medisinsk utstyr Hvis du bruker annet medisinsk utstyr, anbefaler vi at du rådfører deg med produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot radiofrekvensenergi. Din lege vil kunne hjelpe deg med å få tak i denne informasjonen. Generell sikkerhet Bruk i kjøretøyer Gjør deg kjent med lover og forskrifter om bruk av telefon i kjøretøyer. Vi anbefaler at du alltid følger gjeldende regelverk. Dersom Personal Communicator benyttes i et kjøretøy, vennligst: Benytt handsfree utstyr dersom dette er tilgjengelig. Kjør til side og parker før du ringer eller mottar en samtale. Advarsler Biler med kollisjonsputer Kollisjonsputer utløses med voldsom kraft. Derfor må ikke Personlig Communicator plasseres i området over kollisjonsputen, eller der den utløses. Det kan føre til at Communicator blir kastet frem med stor kraft, med fare for alvorlige personskader når kollisjonsputen utløses. Mulige eksplosive atmosfærer Slå AV Personlig Communicator før du beveger deg inn i områder der det er fare for eksplosjon, med mindre telefonen er klassifisert som "egensikker" (for eksempel Factory Mutual-, CSA- eller UL-godkjent) ved bruk i slike områder. Du må ikke ta ut, sette inn eller lade batterier i områder med eksplosjonsfare. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, med fare for personskade eller til og med tap av liv. Områder med eksplosjonsfare kan være tankområder, for eksempel under dekk på båter, transportsteder eller oppbevaringsplasser for drivstoff eller kjemikalier, områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver) og alle andre områder der du normalt ville blitt bedt om å slå av bilmotoren. Områder med eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig skiltet. Fenghetter og sprengningsområder For å unngå at sprengningsarbeider forstyrres, må du slå AV Personlig Communicator når du er i nærheten av elektriske fenghetter, i sprengningsområder eller i områder skiltet med "Slå av sender-/mottakerapparater". Følg skilting og anvisninger. Forsiktighetsregler Antenner Bruk ikke Personlig Communicator hvis antennen er skadet. En skadet antenne som kommer i kontakt med huden, kan gi et lite brannsår. 13

16 Batterier Alle batterier kan føre til eiendoms- og/eller kroppsskader, for eksempel brannskader, hvis ledende materiale, som smykker, nøkler eller perlekjeder, kommer i kontakt med ubeskyttede poler. Det ledende materialet kan slutte en elektrisk krets (kortslutning) og bli svært varmt. Håndter et oppladet batteri forsiktig, spesielt hvis du har det i en lomme, veske eller annen beholder som inneholder metallgjenstander. Samsvarserklæring ifølge Europeisk Unions direktiver Dette produktet tilfredsstiller kravene til EUrådets gjeldende direktiver. Erklæringer om samsvar med kravene finnes hos: Motorola Ltd. Personal Communications Sector - Europe, Middle East and Africa Midpoint, Alençon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL United Kingdom 14

17 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Spesialtaster S Slår telefonen av og på. O Aksepterer en samtale, innstilling, funksjon. C Avviser samtale, innstilling, funksjon. E Åpne hurtigmenyen. $ Gir tilgang til funksjons- eller telefonkatalogmenyen. <> Velger poster og menyvalg., Lagrer en post i telefonkatalogen. f Trykk på tasten for å aktivere Telefonsvar. Smart-knappen Smart-knappen (=) sitter på venstre side av telefonen, mellom de to volumknappene. Du kan trykke på den for å få rask tilgang til alle oppføringer i telefonkatalogen, og enten bla gjennom oppføringene med volumknappene eller trykke på en alfanumerisk tast for å søke etter et bestemt navn. Du kan for eksempel trykke 7 for å søke etter navnet Pam, eller trykke fire ganger på 7 for å søke etter navnet Sam. A Hvis oppføringen i telefonkatalogen ikke har noe navn, vil den ikke bli vist. Hvis du bruker hodetelefon, kan du også bruke Smart-knappen til å ringe og motta samtaler: Hvis du vil motta en samtale, trykker du = i 1,5 sekunder. Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du = i 1,5 sekunder, og trykker så på = en gang til. Hvis du vil ringe, angir eller henter du et nummer og trykker ned og holder = i 1,5 sekunder. Volumknapper Volumknappene sitter på venstre side av telefonen, over og nedenfor Smart-knappen. Knappene brukes til å justere volumet for tastatur, høyttaler og ringesignal. En volummåler viser gjeldende voluminnstilling. Måleren forsvinner etter kort tid, eller hvis du trykker O eller C. Hvis du vil justere volumet for høyttaler og tastatur, trykker du på knappene når ingen andre funksjoner er valgt. Hvis du vil justere ringevolumet, velger du først Justere ringevolum i telefoninnstillingsmenyen, og bruker så knappene til å angi ønsket volum. Volumknappene kan også brukes til å bla gjennom oppføringer i telefonkatalogen når du har trykket på Smart-knappen. A Hvis du får en innkommende samtale, og ikke vil svare på den med én gang, kan du trykke på en av volumknappene for å stoppe ringingen eller vibreringen. Dette fører ikke til at samtalen blir besvart. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 15

18 Start/Stopp Innspilling-knapp Start/Stopp Innspillling-knappen (?) sitter på toppen av telefonen, ved siden av antennen. Trykk på knappen hvis du vil starte eller stoppe innstillingen av talebeskjeder (VoiceNotes ). Se Bruke VoiceNote hvis du vil ha mer informasjon. Tegnrute Displayet på telefonen kan vise alfanumeriske tegn i tillegg til nyttig informasjon og informative symboler. Her følger de ulike elementene i displayet: ABC123 rx k l n o p Tegn som viser alfanumeriske meldinger og telefonnumre. Signalstyrke. Jo flere segmenter som vises, jo bedre er signalstyrken. I bruk. Vises når en samtale er i gang. Roaming. Vises når du er registrert på et annet nett enn hjemmenettet. Hjemmesone. Tilgjengeligheten er avhengig av nettoperatøren. Kortmeldingstjeneste. Vises når telefonen har mottatt en melding. Symbolet blinker når lagringsområdet for meldinger er fullt. Telefonsvarermeldingstjeneste. Vises når telefonen har mottatt en melding. Tilgang til denne tjenesten avhenger av nettoperatøren. h q B...K z Ringesignal på. Vises når ringesignal er valgt. Hvis du velger et av alternativene Ikke ringesignal eller Kun vibrere, blir dette symbolet ikke vist. Batteriladeindikator. Jo flere segmenter som vises, jo større er ladingen. Disse ikonene vises når du er i hurtigmenyen. Angir at et menyvalg er valgt. 12:00 Klokke. Sanntidsklokka kan vise tiden i enten 12- timers eller 24-timersformat. Når det er ventet at du skal trykke O, kommer det frem en ledetekst i tegnruta, for eksempel Ferdig. Bruk i kulde LCD-tegnruta på telefonen oppfører seg annerledes ved svært lave temperaturer. Du vil legge merke til at det som vises i tegnruta reagerer sakte når du trykker på tastene. Dette er normalt, og det har ikke noen innflytelse på hvordan telefonen virker. 16 Telefonen, batteriet og SIM-kortet

19 Ta vare på telefonen Legg aldri fra deg telefonen eller batteriet på steder med svært høye temperaturer (over 60 C), for eksempel bak en glassrute i svært varmt, direkte sollys. Bruk en fuktig eller antistatisk klut når du skal rengjøre telefonen. Bruk aldri en tørr eller elektrostatisk ladet klut. Statusindikator Statusindikatoren øverst på telefonen gir denne informasjonen: Innkommende samtale I dekningsområdt Utenfor dekningsområdet Roam Vekselvis rød/grønn Blinker grønt Blinker rødt Blinker gult Batteriet Lade et nytt batteri Nye batterier leveres i helt utladet tilstand. For å oppnå best mulig batteriytelse må et nytt batteri (eller batteri som ikke har vært brukt på flere måneder) lades i minst 14 timer før bruk. A Et nytt batteri vil trenge flere fullstendige omganger med lading og utladning for å komme opp på sitt optimale ytelsesnivå. A Et nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på flere måneder, kan gi for tidlig indikasjon på full lading. Ignorer denne indikasjonen og la batteriet lades i mange timer til, fjern og sett inn igjen batteriet i laderen, og lad i ytterligere 14 timer. Viktig informasjon om batteriet! Batteriene må alltid behandles forsiktig. Se Batteriet, i begynnelsen av håndboka.! Legg aldri fra deg batteriet på steder med svært høye temperaturer (over 60 C), for eksempel bak en glassrute i svært varmt, direkte sollys.! Bare batterier som er originalt Motorola-tilbehør, kan lades i telefonen. Dette er for å beskytte deg og telefonen mot farene ved feil lading. A Ikke bruk litiumion-batterier ved svært lave temperaturer, siden maksimal beredskap/taletid ikke vil være tilgjengelig når batteriene er kalde. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 17

20 Hvis du følger punktene nedenfor, får du best mulig utnyttelse av batteriet: Lad opp batteriet ved eller nær romtemperatur. Ytelse og vedlikehold Batteriene oppnår den beste yteevnen hvis du lader og utlader batteriene regelmessig ifølge instruksjonene i denne håndboka. Dekningsgraden for mobilnettet har stor betydning for batteriytelsen. Slå Batterisparfunksjon på (se Telefoninnstillinger) og/ eller S kehyppighetpå langsom eller mellomrask (se Velge nett). Hvis et batteri blir liggende ubrukt, vil et fullt ladet batteri være helt utladet etter ca en måned. Når batteriet ikke er i bruk, bør du oppbevare det på et kjølig, mørkt og tørt sted. Varsel om dårlig batteri Når batteristyrken er lav, og det bare er noen få minutters samtaletid igjen, vil du høre et varselsignal (to doble pip), batterisymbolet begynner å blinke sakte, og meldingen Svakt Batt. vises på displayet. Når batteriet er helt utladet, slår telefonen seg av. Fjerne batteriet! Slå av telefonen før du fjerner batteriet. Hvis du ikke gjør det, kan telefonminnet bli skadet. 1 Trykk på utløserhendelen på batterilokket, og ta av dekselet. 2 Skyv batteriet mot toppen av telefonen og ta batteriet ut fra nederste ende. 18 Telefonen, batteriet og SIM-kortet

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer