MYPENDIUM. mypendium INDUSTRIALISERT IT. Desember 2012 DEL 3: PRAGMATISK SIKKERHET FRA PARANOIA TIL FORNUFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MYPENDIUM. mypendium INDUSTRIALISERT IT. Desember 2012 DEL 3: PRAGMATISK SIKKERHET FRA PARANOIA TIL FORNUFT"

Transkript

1 MYPENDIUM mypendium INDUSTRIALISERT IT DEL 3: PRAGMATISK SIKKERHET FRA PARANOIA TIL FORNUFT Desember 2012 IT industrialiseres. Store muligheter, store utfordringer. Forståelse er én av dem: Industrialiseringen oppleves som truende helt til den blir forstått. Da kommer mulighetene til syne og blir inspirerende og motiverende. Forståelsen fjerner imidlertid ikke utfordringene snarere tvert imot: Når konseptet og mulighetene er forstått, har vi grunnlag for å diskutere utfordringene på saklig grunnlag. Sikkerhet er én av dem og tema for denne utgaven av mypendium. Team Mellvik as Postboks 155 NO-1556 SON T

2 Temafokus for IT-markedet mypendium er tema-orienterte samlinger av analyser og kommentarer fra mymayday.com. Konsolidert, oppdatert, utvidet og tilrettelagt for å øke nytteverdien og effektivisere bruken av innholdet i forbindelse med strategi-diskusjoner, tekniske veivalg, budsjett-prosesser og intern opplæring. Som betegnelsen indikerer et kompendium. Et verktøy som øker anvendeligheten av fagstoffet på mymayday.com. Et mypendium fra mymayday.com Av Helge Skrivervik Utgitt av Team Mellvik as, Postboks 155, 1556 SON T ISBN (pdf) ISBN (ibook) Redaksjonen avsluttet: Desember 2012 Copyright 2012 Team Mellvik as Kopiering uansett format kun etter avtale med utgiver. Et mypendium fra mymayday.com" 1 " 2012 Team Mellvik as

3 Industrialisert IT pragmatisk sikkerhet For lenge siden men ikke mer enn et par hundre år tok folk vare på sine verdier selv. Penger i madrassen, verdigjenstander innelåst eller gjemt. Naturlig og nødvendig fordi alternativer ikke fantes. Folk bodde spredt, banker fantes, men de var langt unna og manglet i stor grad folks tillit. Tilliten som etterhvert ble bygget først av bankene selv, senere av myndigheter, banker og finansielle institusjoner i fellesskap er fundamental for dagens samfunn. Ingen tenker på penger som gull eller edelstener, men som verdier. Og ingen etterlyser i det daglige en fysisk kobling mellom saldoen i banken og verdien den representerer. Bank-kollapser og finanskriser har skapt bølger, men intet forlis. Med fellesskapet som garantist er skillet mellom aktører og system opprettholdt. Aktører kommer og går, systemet består og tilliten opprettholdes. Den samme tilliten er nødvendig i mange sammenhenger. Hvem ville ta sjansen på å kjøre bil uten tillit til at møtende trafikk holder seg på riktig side? Tillits-elementet blir spesielt kritisk når tradisjonelle fysiske koblinger fjernes som i tilfellet med verdier og banker ovenfor. Og tilsvarende med data og tjenester i vår setting: Vi har alltid hatt dataene innen rekkevidde, og (temmelig) fysisk kontroll på tjenesteproduksjonen med infrastruktur, kode, klienter og brukere. De tette koblingene har vært naturlige og nødvendige. Nå er de ingen av delene snarere tvert imot: Hangen til å beholde fysiske koblinger er hemmende. Sikkerhet er ett av mange elementer i den forbindelse og et tema som får stor oppmerksomhet i nettsky-sammenheng. Tilliten er ikke etablert, skepsis er naturlig. Men skepsis må ikke overskygge interessen for å flytte fremover. Da stopper utviklingen opp. Hvordan etablerer vi den nødvendige tilliten? Historiske eksempler indikerer at det tar tid, lang tid. Den tiden har vi ikke. Tidsskalaen er komprimert godt hjulpet av blant annet nettbrett, som flyttet seg fra ikke-eksisterende til 50+% av Fortune 500 selskaper på 6 måneder. Kraftig forenklet er utfordringen todelt: Den ene siden er å demonstrere at ting fungerer i praksis. Hvilket er fullt mulig selv om nettskyen som plattform er relativt fersk. Nettskyen er ingen teknologi, men et konsept. Teknologi-delen av ligningen er kjent fra tidligere. Etablert og moden ingen rakett-forskning som det ofte kalles. Videre har nettsky-baserte tjenester og løsninger vært i bruk siden Enkelte eksempler går enda lenger tilbake. Et mypendium fra mymayday.com" 2 " 2012 Team Mellvik as

4 Den andre siden er sunn fornuft. Å møte muligheter med en offensiv innstilling gir ganske andre resultater enn det motsatte. Eller som vi ofte påpeker i foredrag og workshops: «Mulighetene er der - bruk dem i stedet for å bortforklare dem.» For eksempel: Mange, kanskje de fleste IT-miljøer holder på at de MÅ vite hvor dataene befinner seg. For 5 år siden var hvor det samme som å kunne identifisere disken eller tapen med dataene. For 2 år siden var det tilstrekkelig å identifisere riktig rack: «Dataene er her et sted.» I 2012 må vi av praktiske årsaker nøye oss med å identifisere datasenteret. «De er der inne.» Hva om datasenteret dekker flere fotballbaner, er det fortsatt nok med «der inne»? Poenget er at lokaliseringen ikke spiller noen rolle. Ikke teknisk, ikke praktisk, kun emosjonelt og for enkelte datatyper juridisk. Dessuten: Det er ikke bare IT som skal konverteres. Ledelse, brukere, kunder, et helt marked må få tillit til at lokalisering ikke lenger er en relevant parameter for dem. I profesjonelle settinger må IT ta ansvaret for denne holdningsmessige konverteringen. Hvilket bringer oss til målsettingen for denne utgaven av mypendium: Å levere ammunisjon til denne prosessen. Identifisere utfordringer og trekke frem de viktigste argumentene for at de ikke bare er håndterbare, men har potensiale til å gi forbedringer. Forbausende ofte handler slik argumentasjon om å bruke sunn fornuft. Å fjerne skylapper, trekke frem erfaringer vi allerede har og lett kan assosiere med. For eksempel og fortsatt relatert til lokalisering av data og trygghet: De fleste av oss har betalings- og kredittkort. Vi bruker dem over hele verden, og tenker aldri over hvor dataene verken flyter eller lagres. Fra tid til annen gjerne inspirert av historier i media reflekterer vi noen sekunder over trygghet og sikkerhet, før vi rister det av oss: Vi har tillit til systemet, aktørene og deres ansvarlighet. «De lever av vår tillit» er en nærliggende tanke før hele rekken blir fortrengt av mer dagsaktuelle problemstillinger. Vi vet ikke hvor dataene er, ikke hvor tjenestene produseres og ikke hvem som har innsyn, men har tillit til systemet. Derfor er eksemplet så anvendelig i diskusjoner om nettopp relevansen av lokalisering: Hvilke data og tjenester trenger bedre sikkerhet, mer sikring, strengere lokalisering enn pengetransaksjoner? En generell kjøreregel vi har markedsført i mange sammenhenger de siste årene, og som gjentas i dette mypendium, er: «Eierskap til data i 2012 er å ha retten til å regulere aksess.» Tilsvarende kan sies om tjenester. Bli med på en pragmatisk reise i sunn fornuft, tillit, erfaringer og muligheter. [Se også mypendium nr. 3 Fra Malware til Warfare for en diskusjon om situasjon og utvikling Et mypendium fra mymayday.com" 3 " 2012 Team Mellvik as

5 på sikkerhetsfronten spesielt: Trusselbilder, angrepsvektorer, trender, tiltak og holdninger.] Om innholdet Tillit baseres på tre hovedkomponenter: Pålitelighet, sikkerhet og erfaring. Vi starter med det første med selve grunnlaget: Internettet er limet som holder ikke bare nettskyen, men hele verden sammen. Selv telefonnettet er i stor grad basert på og avhengig av Internettet. In Internet we trust er en konstatering av denne virkeligheten, men kan vi stole på Internettet? Er det dette veinettet vi vil bygge fremtiden på? Spørsmålet stilles ofte, men er i realiteten feil innfallsvinkel: Hva er alternativet? Først da blir diskusjonen realistisk og havner på riktig nivå: Det er ikke Internettet, men tjenestene som skal sikres. Hvilket bringer oss til den andre av hovedkomponentene i tillit: Sikkerhet som er tema for kapittel 2: Internettet sikkert som banken? En fingeren-i-jorda øvelse i forhold til virkeligheten der vi plasserer sikkerhetsutfordringene i forhold til andre utfordringer og ikke minst i forhold til hva vi gjør på ikke-it-relaterte områder. Vi trekker inn både Wikileaks og Datalagringsdirektivet som eksempler, og viser hvor bortkastede mange av tiltakene er. Et essensielt fundament for pragmatisk sikkerhet er erkjennelsen av at sikkerhet aldri er en 100%-øvelse, men en etablering av hva som er godt nok. I Cloud Security: Bedre enn sitt rykte trekker vi den samme pragmatismen over til nettskyen, og plasserer skapet der det hører hjemme: Nettskyen leverer ikke, men kan legge til rette for god sikkerhet. Det er tjenestene og endepunktene som må ivareta sikkerheten. Ingen liten utfordring i en sfære som beveger seg raskere enn noe vi tidligere har vært med på. På den andre siden: Utfordringen blir vesentlig enklere når forvirringen rundt hvor tiltakene må settes inn, er borte. Hvilket er én av årsakene til at nettskyen og nettsky-tjenester som regel kan levere bedre sikkerhet, pålitelighet og compliance enn små og mellomstore datasentre. Vi avslutter med Myter om Cloud Security, der vi tar livet av en håndfull utbredte misforståelser som lett kan sende en god strategi sidelengs om de ikke blir avlivet. Et mypendium fra mymayday.com" 4 " 2012 Team Mellvik as

6 Innhold In Internet we trust 6 Total avhengighet 6 Pussig historie, krevende fremtid 7 Gigant-suksess: Enkelhet satt i system 8 Kontrollert upålitelighet 9 Kamp mot suksess 9 Ingen eier, ingen styring 10 Akseptabel (u)sikkerhet 11 Anarki eller demokrati? nye brukere på 2 år 12 På sammenbruddets rand? 12 Når utgangspunktet er galest 13 Utfordring 1: Adresser og IPv6 13 Utfordring 2: Kapasitet 14 The sky is the limit 16 Internettet: Sikkert som banken? 18 Bottom Line 20 Cloud Security: Bedre enn sitt rykte 21 Hvilken målestokk? 22 Diskusjoner, polarisering og etterslep 22 Fra krisemaksimering til Business as Usual? 23 Nybygg = sikrere bygg, riktigere arkitektur 24 Ny kamparena 24 Fra forvirring til oppklaring 25 Eksempel: Cloud Backup/Archiving alltid sikrere? 26 Enkelt på papiret, krevende i praksis 26 Balanse: Utfordringer og muligheter 27 Sunn fornuft 27 og viktig oppside 28 Bottom Line 29 Myter om Cloud Security 30 Tenke annerdeles 30 Myten om den usikre skyen 31 «I nettskyen vet vi ikke hvor dataene er» 31 «Tjenesteleverandørene får innsyn i våre data» 32 «Flytting til nettskyen gir alltid mindre kontroll» 33 «Nettskyen er umoden, og dermed usikker» 33 Bottom Line 33 Et mypendium fra mymayday.com" 5 " 2012 Team Mellvik as

7 Internettet er en selvmotsigelse: Det knaker i sammenføyningene, mens strømmen av nye passasjerer og tjenester vokser eksponensielt. Skuta lastes mens pumpene går. Kan den synke? 1. In Internet we trust Verden stoler på Internettet. Uten Internettet stopper verden. En enestående suksess og unik risiko: Ingen har ansvaret, ingen myndighet regulerer, ingen styrer. Vil vi bygge det neste tiåret på et slikt fundament? Total avhengighet Tenk deg om: Hvilke av funksjonene og tjenestene i IT-hverdagen (og hverdagen generelt) kan fungere uten Internettet? Og for de som kan, hvor lenge klarer de seg uten? Svaret blir omtrent som for strøm. Internettet er muliggjøreren, grunnmuren og én av hovedaktørene i industrialiseringen av IT. Tilgjengelighet. Mobilitet. Internasjonalisering. Optimalisering. Apps. Cloud. Web. NettTV. Resultater av Internettet alle sammen. Av standardene. Av ideene. Av det praktiske resultatet. Tradisjonelle kommunikasjonstjenester har havnet i baksetet. Viktige, men ikke viktigst. Det er Internettet som bærer dem. Ikke alle alltid, men ofte og stadig oftere. Dessuten er de gamle tjenestene volummessig beskjedne i forhold til datatrafikken. Som fortsetter å vokse med eksplosiv hastighet. Hele verden er digitalisert. Den samme verden forventer å kunne dele, utveksle, plassere og behandle disse dataene enorme mengder uavhengig av geografi. Et mypendium fra mymayday.com" 6 " 2012 Team Mellvik as

8 fra dette kapitlet: Hovedpunkter Internettet leverer en vanedannende tilgjengelighet. En enveiskjørt utvikling. Det er ingen vei tilbake. Internettet trenger ikke å være best i noe som helst, men godt nok til mye. Når Internettet ikke strekker til, sjekk kravene før konklusjonen trekkes. Sjansen for urimelige krav er større enn for Internettets utilstrekkelighet. Mekanismene som har gjort Internettet til historiens største teknologisuksess, bidrar til høy resistens mot politisk og økonomisk vandalisme. Internettet har vært på sammenbruddets rand i årevis. Get used to it. Samtidig: Et totalt sammenbrudd for internettet er teoretisk mulig, men praktisk umulig. Tyngdepunktet i trafikken flytter seg fra lite forsinkelses- og tidssensitive nedlastinger til strømmer sanntidskonsum av innhold og ressurser. De neste ti årene blir teknologisk roligere for Internettet enn de 10 foregående. Internettet leverer ikke, men tilrettelegger for sikkerhet. Et scenario de fleste ville betegnet som umulig for 15 år siden og urealistisk for 10 år siden. Men mulig er det. Og det er mulighetene som driver veksten. At alle kan kommunisere med alle billig, over hele verden og uten at leverandører skattlegger eller skaper blokkeringer. Det gamle visdomsordet if it ain t broken, don t fix it er erstattet med if it is possible, use it. Internettet leverer en vanedannende tilgjengelighet. En énveiskjørt utvikling. Det er ingen vei tilbake. Pussig historie, krevende fremtid Avhengigheten er total. Uten Internettet stopper verden. Men er Internettet til å stole på? Kan vi overlate vår business, våre vaner, våre penger og vår identitet til Internettet og fortsatt sove trygt? At vi de facto gjør det, betyr ikke at det er smart. Dette ufattelig store, kompliserte og raskt voksende nettverket, sammensatt av titusenvis av selvstendige små og store nettverk over hele verden, fungerer mot alle odds. Dessuten til tross for den gjengse brukers oppfatning: Internettet er ikke verken et sted eller en identifiserbar organisasjon, men en vei, en kommunikasjonskanal, en ressurs. Et mypendium fra mymayday.com" 7 " 2012 Team Mellvik as

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

DATALAGRING I EN SKY

DATALAGRING I EN SKY DATALAGRING I EN SKY Hva er sky-lagning, eller skal vi kalle det for himmellagring? Nettsky er en fellesbetegnelse for leveranse av alt fra datakraft, lagring, programvare eller komplett IT system via

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset

Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset kundeopplevelse. Ettersom selvbetjening blir mer gjennomgående, sliter

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II Figur 1 Velkommen til samling 2 av denne plandugnaden. I dag blir en utrolig hektisk dag, så la oss bare komme i gang. Figur 2 I dag skal vi utelukkende fokusere på de to strategielementene

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Framtidens helsevesen og nettbasert journal

Framtidens helsevesen og nettbasert journal Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Framtidens helsevesen og nettbasert journal Av: Per Hasvold Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001 1 Innledning Enhver uttalelse

Detaljer

Datakilder muligheter og utfordringer

Datakilder muligheter og utfordringer NUMMER 1 2015 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Datakilder muligheter og utfordringer BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF TEKNOLOGI JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 2 Tiltrekke nye kunder Vi effektiviserer

Detaljer