NYE VEINAVN FOR ADRESSERING, DEL 1 - HØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE VEINAVN FOR ADRESSERING, DEL 1 - HØRING"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Jan Børre Øien Saksgang Teknisk utvalg NYE VEINAVN FOR ADRESSERING, DEL 1 - HØRING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg. Vedlegg: Dokument i saka: 34 Nye veinavn for adressering, del 1 - høring 33 Adressering - skiltstolper i fjellområdene 32 til foreslåtte navneendringer på vegnavn - Jordesli, Tømmermannstølen og Bostjernlia 31 Veinavn for adressering - Syningset og Lyseren 30 Vegnavn vedr. Bostjernlia 29 Vegnavn Gire mfl 28 VEINAVN I TRONDRUDMARKA - tilleggsmail 27 VEINAVN I TRONDRUDMARKA 26 Forslag til vegnavn på Fekjan (veg 112) 25 Forslag til vegnavn på Liaset 24 Navneforslag for veinavn på Buvasstølan og Valdresli 23 Nye veinavn for adressering i Nes nordmark (gjelder veg 70) 22 Nye veinavn for adressering i Nes Nordmark 21 Veinavn i Trondrumarka. 20 Nye Veinavn for adressering i Trondrudmarka og Jordesli 19 Vegnavn i Liemarka 18 Forslag til vegnavn på Liaset 17 Nye veinavn for adressering - Liamarka 16 Veinavn i Trondrudmarka 15 Nye veinavn for adressering i Liamorkje 14 Forslag til nye vegnavn Gire Påverud og Saupeset A1 13 Forslag til navn på veg 150: Fladalsvegen 12 Nye veinavn for adressering, Nes østmark 1

2 11 Nye veinavn for adressering, Garnåsmorkje 10 Nye veinavn for adressering; kunngjøring 9 Nye veinavn for adressering, Syningset og Lyseren 8 Nye veinavn for adressering Fekjan - Brynhildstølen. 7 Nye veinavn for adressering Gire, Påverud og Saupeset 6 Nye veinavn for adressering i Nes Nordmark 5 Nye veinavn for adressering 4 Nye veinavn for adressering på Bøgaset og Venelie. 3 Nye veinavn for adressering i Trondrudmarka og Jordesli. 2 Nye veinavn for adressering i områdene omkring Imlan, Myte og Buhovd. 1 Nye veinavn for adressering i Liamorkje Saksopplysninger: Den ble det kunngjort at Nes kommune ønsket forslag til navn på ca. 150 veier i fjellområdene. Kunngjøringen ble gjort i Hallingdølen og på Nes kommune sin hjemmeside. I tillegg ble seks personer / veistyrer tilskrevet. Fristen for navneforslag ble satt til Det kom inn ca. 58 navneforslag. Veinavnene skal nå ut på høring frem til Etter sommerferien blir det sak til Teknisk utvalg, som skal vedta veinavnene. Veiparsellene er nummerert fra 1 til 152 slik som vist på kart på Nes kommunes hjemmeside: Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Helse-/miljø og beredskapsforhold: Adresser gjør det enklere å finne frem. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: I denne omgang (del 1) tas til behandling de veier hvor det er kommet inn navneforslag. Dette for å få vedtatt en del veinavn slik at adressering og skilting kan starte i fjellområdene til høsten. FORSLAG TIL VEINAVN OG SKRIVEMÅTE STÅR ETTER VEINUMMERET (1 150): LIAMARKA 1. Tovasslivegen. 2. Heimstølvegen. 3. Mortetjernvegen. 2

3 4. Venelivegen. 5. Krørvegen. 7. Kvitevasslivegen. 8. Lauvhovdvegen. 9. Dypilvegen. 10. Fjølasetvegen. 11. Båtstjernlivegen. 12. Samfetvegen. 13. Raudtjernvegen. 14. Leinenattvegen. 15. Tverrlivegen. 15B. Kråkehaugvegen. Fra bommen ved Øyvatn og til Kråkehaugen (Vassfartoppen), endres veinavnet fra Liamarkvegen til Kråkehaugvegen. Til 8) Forslaget var Lauvhøvdvegen. Må benytte Lauvhovdvegen da det foreligger navnevedtak fra Statens kartverk. Til 10) Her er det to forslag. Det ene har Fjølasetvegen på hele strekningen. Det andre forslaget har Kroksetvegen på nørdre del og Fjølasetvegen på søre del. Foreslår Fjølasetvegen på hele. Til 11) Forslaget var Bostjernlivegen. Må benytte Båtstjernlivegen da det foreligger navnevedtak fra Statens kartverk. Til 12) På kartet skrives navnet Sandfet, men det er ikke gjort navnevedtak hos Statens kartverk. TRONDRUDMARKA 40. Driftevasshøgde. 41. Åkrefjellvegen. 42. Blåshaugvegen. 43. Bakkervegen (fra kryss 4 og sydover). 44A. Nølemannvegen (fra kryss 6 og østover). 44. Nystølberget. 45. Kulusetvegen. 46. Trollsetlie. 47. Trollsethaugen. 48. Storhalle. 49. Jordeslivegen (går til Timmermannstølen). 50. Trondrudmarka (går til kryss 2, Jordeslivegen). 50A. Båtstjernlie (fra kryss 1 til Midtre Båtstjern). 50B. Grårova (fra kryss 5 og sydvestover). Til 44) Alternativt forslag var Bankvegen, som kommer av at DNC / DNB har hytter innerst i denne vegen. Til 50) Alternativt forslag var Nystølvegen. Dette er et godt navn, men det er mange Nystøler i Nes og ellers i Hallingdal. Trondrudmarka er mer entydig. 3

4 Til 50A) Forslaget her var Bostjernlivegen. Det foreligger navnevedtak på nedre, midtre og øvre Båtstjern (ikke Bostjern). Ellers er det forslag om Båtstjernlivegen i Liamarka. Foreslår derfor Båtstjernlie. BUVASSBRENNA OG KRAFSELIEN 70. Furumoguto. 71. Krafselivegen. GRØNHOVD OG RANTEN 75. Øvre Ranten. 77. Øvre Grønhovdvegen. 78. Grasdokkvegen. 79. Olfisklivegen. 80. Såtevegen. SAUPESET 81. Saupesetvegen. 82. Bruslettguto. 83. Belgefetvegen. LIASET 84. Liasetvegen (går til kryss 3). 84B. Flåmyrvegen (fra kryss 3 til veis ende). 87. Liasethaugen. Til 84). Liasetvegen finns også i Hol kommune. Men det blir vanskelig med et annet navn da Liasetvegen «alltid» har vært brukt. MYKINGBRØTET OG NYSTØLEN 90. Mykingbrøtet. SKÅLSRUDSTØLEN OG FJELLSET 92. Fjellsetvegen. 93. Skålsrudstølvegen. NEDRESTØLEN, FOSS, VOLELIE OG ÆNAN 94. Nedrestølvegen. 95. Nedre Foss. 96. Volelivegen. 98. Brusetvegen. SKREDDARSTØLEN OG EIVINDSLIE 99. Skreddarstølen nedre Skreddarstølen øvre Eivindslivegen. 4

5 TOENMARKA 120. Toen seterveg Gampetjernvegen Syningset. 122B. Lyseren Syningsethaugen. Til 121). Forslaget var Gampetjern. Kanskje bedre med Gampetjernvegen. Til 122B). Kunne vært Lyserenvegen. Men dette navnet er brukt på veien til Lyseren i Nes Nordmark. GARNÅSMARKA 150. Flatdalsvegen. Forslaget var Fladalsvegen. Men da det foreligger navnevedtak på Flatdalen, må navnet bli Flatdalsvegen. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven 21 legges veinavnene ut på høring frem til Det annonseres i Hallingdølen og på Nes kommune sin hjemmeside. Det sendes kopi av dette vedtaket til stedsnavnansvarlig i Statens kartverk. Underskrift 5

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak3: Reg. av Mnr på Teig som mangler Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E:

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer