nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7"

Transkript

1 nr / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Lindorff-analysen viser trendene i markedet / side 3

2 Generalsekretæren Signal mottatt og tiltak iverksattéé Forrige nummer av NIFnytt ble en nedtur, ikke bare for dere, men også for oss i redaksjonen. Jeg vil derfor be dere om å la forrige nummer gå i glemmeboken, og ta vel i mot dette og kommende nummer av NIFnytt. Fra og med dette nummeret har vi forsterket redaksjonen. Vi har bedt journalist Ann-Magrit Berge hjelpe oss med det redaksjonelle, og også på andre måter bidra til at NIFnytt fremover blir et faglig interessant og spennende magasin. Arbeidet med oppfølging av merverdiavgiftsreformen er beskrevet av formannen i hans innlegg. I skrivende stund, bare noen dager før dere skal begynne å beregne merverdiavgift på tjenestene deres, har jeg fortsatt ikke fått skriftlig, offisiell tilbakemelding på våre henvendelser til Finansdepartementet og Skattedirektoratet. De notatene som er oversendt dere og programvareleverandørene, er derfor basert på de samtaler og møter som har vært gjennomført. Jeg håper og tror at vi i løpet av den siste uken i juni og de første i juli kan ha fått det meste på plass. At merverdiavgiftsreformen "kommer på plass" er viktigere for oss enn dere kanskje hadde trodd. Det varslede høringsnotatet om endringer i maksimalsatsene i Inkassoforskriftens kapitel 2 har latt vente på seg, men forventes å foreligge før 1. juli. Arbeidet med dette høringsnotatet vil bli en topprioritert oppgave for undertegnede og foreningen, i månedene som kommer. Forarbeidet er i stor grad utført og vi vil fremlegge både bransjemessige og samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser. Det samme høringsnotatet vil også ta for seg enkelte reguleringer i forhold til etableringen og driften av en inkassoklagenemnd. De første forhandlingene med Forbrukerrådet er avholdt, og et forslag til avtale ligger på bordet. Vi vil for øvrig se nærmere på hvilke type saker og problemstillinger som kan bli aktuelle, i et møte med Kredittilsynet og Forbrukerrådet i slutten av juni. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon til våre medlemmer utover høsten. Etter en hektisk vinter og vår ser jeg virkelig frem til sol, sommer og ferie. Jeg kan love dere at jeg skal gjemme meg godt bort på havet, og slå av alt som heter telefoner og ikke tenke på dere i det hele tatt! Menneskekroppen er en finurlig mekanisme som melder fra når tiden er inne for å roe ting ned. Signalet er mottatt og tiltak vil bli iverksatt HA EN FORTREFFELIG SOMMER! Foto: Ann-Magrit Berge Innholdsfortegnelse: Leder...side 2 Lindorff-analysen viser trendene...side 3 Formannens hjørne...side 4 Møtekalender...side 4 Internasjonal inkasso bare for spesialister...side 5 Merverdiavgift på inkassotjenester...side 6 Verdigjenvinning AS...side 7 NIFs 20 års jubileum...side 7 Credit Management diplomprogrammet...side 8 Årets brukersamling...side 8 Norske Inkassobyråers Forening NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord, besøksadresse Thor Dahls gt. 1, tlf.: , fax: , Redaktør: Thor A. Andersen, Redaksjonssekretær: Lise Christiansen, Journalist: Ann-Magrit Berge, mobil: Annonser: 1/4 side (bredde 8,5 cm, høyde 12,8 cm) kr 1.500,-, 1/8 side (bredde 8,5 cm, høyde 6 cm) kr 750,- Grafisk produksjon & trykk: BK Vestfold Grafisk, Sandefjord Predator er klar for mva. er du? SPN leverte Predator build 2.5 med mva. håndtering til brukerne 25. juni. Sammen med håntering av mva. på en forskriftsmessig måte, vil Predator build 2.5 ha enda flere fordeler for deg. Predator har komplett reskontro, innebygget intelligente profiler/løyper, komplett oversikt over ditt forhold til kreditorer, fleksible kreditoravtaler alt innpakket i et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Predator har naturligvis modul for Internet og PDA, samt automatisk kobling til offentlige registre og kredittinformasjonsregistre, vask av data, + mye mer

3 Lindorff-analysen Lindorff-analysen viser trendene Lindorff er med sine over 700 ansatte Nordens største og ledende aktør innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon. Det er den store markedsandelen med derav følgende store databaser, som danner grunnlaget for analysen. Man fanger på denne måten på landsbasis raskt opp trender og endringer i markedet. Samfunnsansvar - Dette er en analyse vi har utført kvartalsvis siden 1998, og vi kan derfor tydelig se hvilken vei markedet beveger seg, sier Klaus Hvidsten, juridisk direktør i Lindorff AS og nestformann i NIF. - Vi ønsker også å påta oss et samfunnsansvar, og Lindorff-analysen er et av redskapene, legger han til. av Ann-Magrit Berge Analysen viser at det er manglende vilje og ikke evne til å betale, som er skyld i at flere saker enn før går til inkasso. Det er de helt unge mellom 18 og 25 år som står for den største økningen, og de yngre kvinnene er i ferd med å overta mennenes betalingsmønster. for en ny generasjon slurvete betalere. Det har oppstått en markant generasjonskløft, og selv om verstingene fremdeles er mellom 26 og 35 år, haler de helt unge mellom 18 og 25 år innpå. Dette underbygges også av andre analyser, blant annet Nova-analysen som ble foretatt for et par år siden. Svikt i oppdragelsen - Det er generelt en stor forverring i betalingsmoralen, i viljen til å betale i tide. Når jeg sier at det skyldes manglende moral, er det fordi vi løser disse sakene, de tar bare litt lengre tid å løse. Vi løser flere saker enn noen gang tidligere, men det kommer også inn flere saker enn før. Det at det først og fremst er de unge det gjelder, tilsier at vår generasjon må ha sviktet litt i oppdragelsen her, sier Hvidsten. Kvinnene tar etter mennene - I tillegg til at det dreier seg om yngre mennesker, er det også i ferd med å bli en endring i at det først og fremst er menn som misligholder. Kvinner tar nå mer og mer over menns betalingsmønster, og det er de yngre kvinnene som først og fremst har dårlig betalingsmoral. Dette skyldes at det i yngre alderssegmenter er større likhet mellom kjønnene når det gjelder samfunnsforhold generelt, og dermed også betalingsadferd. Ekteskapets velsignelse - Et annet resultat av undersøkelsen er at det blant gifte er høy betalingsvilje, ryddige forhold, gode rutiner og lite mislighold. Men ikke overraskende, i det øyeblikket man blir separert blir det totalt kaos i økonomien med mislighold til følge. Ved separasjon blir gjerne den ene parten sittende igjen med inntektskilden og ansvar for økonomi og regnskap, mens den andre blir overlatt til seg selv, og det oppstår et vakuum før man får ordnet dette. At det å være separert, enslig far er knallhardt, er opplest og vedtatt. Klaus Hvidsten er juridisk direktør i Lindorff AS og nestformann i Norske Inkassobyråers Forening. Trender Den seneste analysen bygger på misligholdte krav mot privatpersoner og foretak registrert i Lindorffs database første kvartal i år. Disse dataene blir så sammenlignet med samme periode i fjor, og man kan se endringer og trender i betalingspraksis basert på de ulike segmentenes representasjon i forhold til den totale befolkningen. Enorme mengder data - Lindorff har en enorm datamengde som går gjennom systemet til enhver tid. Blant annet kommer en stor del av kredittopplysningsbransjens informasjon fra oss. Våre meget godt kvalifiserte statistikere lager også analyser og rapporter basert på disse dataene. Dette brukes til scorekort, scoringmodeller og analysemodeller, som igjen kan brukes i saksbehandlingen både hos oss selv og våre kunder, sier Hvidsten. Unge haler innpå - Hva er hovedtrekkene i den seneste analysen? - Trenden er at stadig flere betaler senere, og dette blir mer og mer markant. Hovedtrekkene i den siste analysen er at det ikke er manglende evne, men manglende vilje til å betale i tide. Noe som også ser ut til å være representativt Best betalingsmoral på Vestlandet - Man vet hvem de dårlige betalerne er, hvilket kjønn de har, sivilstatus, hvor de er født og hvor de bor. At vedkommende er mann, mellom 35 og 40 år og bosatt på Østlandet er ingen hemmelighet i bransjen. Geografi også er et element i denne analysen. De beste betalerne bor i Sogn og Fjordane og i Aust- og Vest-Agder, mens man finner de dårligste i Nord-Norge. Nord-Trøndelag er det eneste fylket som kan oppvise en bedre betalingsmoral enn tidligere, sier Lindorffs juridiske direktør, Klaus Hvidsten. Økningen mot foretak størst Porteføljen økte også i første kvartal i år, sett i forhold til samme periode i fjor. Kravene har økt både mot foretak og privatpersoner, men økningen mot foretak er prosentvis størst. Den totale økningen er på 14 prosent. Splitter man dette opp, viser førinkasso en økning på 30,6 prosent, mens inkasso står for 9,4 prosent. Grunnen til at førinkassomengden øker så markant antar man ligger i næringslivets strammere og mer profesjonelle kredittpolitikk, fristen fra forfall til inkasso er kortere enn før, samt økende grad av outsourcing. Ingen dårligere betalingsevne Økningen i oppdragsmengden i årets første kvartal tolkes ikke av Lindorff som tegn på dårligere betalingsevne blant folk flest. Det er lite i den norske økonomien som tyder på at privathusholdningenes betalingsevne er svekket i forhold til fjoråret. Det er derimot mye som tyder på at lønnsveksten fortsatt vil være større enn prisøkningen. 3

4 Formannens hjørne Sommer med lett skydekke Sommer og sommerferie nærmer seg med raske skritt. Vi er vel alle nå inne i en hektisk periode hvor målet er å få unna så mye som mulig, slik at vi kan ta ferie med noenlunde god samvittighet. Helt ferdig blir vi vel aldri, men blir det bedre eller verre i år? Sommer med lett skydekke har jeg valgt til overskrift og det er ikke tilfeldig. Dette fordi jeg tror det blir med noe dårligere samvittighet og noe større usikkerhet vi tar årets sommerferie. Og grunnen til dette er moms. Slik det nå ser ut, blir det mye stress og kav frem til ferien med å løse de utfordringer og problemer som reformen fører med seg. Og uansett hvor mye arbeid og flid vi legger ned i denne forbindelse, kommer vi neppe i mål. Det har vært frustrerende og på mange måter interessant å følge denne prosessen. Innføring av m.v.a. ble vedtatt på overtid i statsbudsjettprosessen. Allerede da lå det i kortene at gjennomføringen av beslutningen ville bli vanskelig. Hvordan kunne man foreta en slik beslutning, uten på forhånd å ha gjort seg opp en formening om konsekvensene? Vi må nok bare innse enten vi vil eller ikke: Staten er suveren den tar beslutninger om hva den vil, når den vil. Når momsen trer i kraft den 1. juli vil vi fremdeles sitte med en del spørsmål som vi burde hatt svar på. Vi må gjøre så godt vi kan og håpe at det ikke i ettertid kommer vedtak fra myndighetene som gjør at de forutsetningene som vil være nødvendig å legge til grunn, får store økonomiske eller arbeidsmessige konsekvenser. Når det gjelder det arbeidet foreningen har lagt ned for å få en optimal tilpasning av momsreformen, håper og tror jeg at fremtiden vil vise at dette har båret frukter. Til sist ønsker jeg alle medlemmene en riktig god sommer. De problemer og utfordringer som vi alle sliter med i skrivende stund på grunn av innføring av m.v.a. er forhåpentligvis av forbigående art, slik at solen igjen vil skinne over bransjen som tross alt har rimelige gode rammevilkår. Tiden etter dette vedtaket har fra NIFs side på mange måter vært som å sloss mot et flerhodet troll. Hva skal momsgrunnlaget være? Hva med moms mot finansnæringen? Vil det bli en brutto eller nettomodell? Når skal vi fakturere momsen? Skal det være utgående moms på alt bortsett fra rettsgebyrer? Hvem skal vi påvirke for å få nødvendige klargjøringer? Utallige spørsmål kan stilles, og få svar er blitt gitt. MØTEKALENDER 2. HALVÅR 2001 Hvorfor? Er det noen som kan lastes i denne forbindelse, og i tilfelle hvem? Fra foreningens side startet arbeidet med å få klargjort konsekvensen av momsreformen straks vedtaket var kjent. Det har vært møter, brevlige henvendelser og utallige telefoner med både Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Momsutvalget, annen ekspertise i foreningen og ikke minst generalsekretæren har vært på tå hev for å fremprovosere de nødvendige avklaringer. Men dette har ikke vært lett. Manglende beslutningsevne, manglende oversikt, varierende politiske signaler, skifte av personell i sentrale stillinger med videre, har gjort at en nærmest har følt at dette har vært skyggeboksing. Etter min oppfatning har det vært gjort det som har vært mulig fra foreningens side, for å få til nødvendige avklaringer så fort som mulig. Jeg kjenner også en del til hva Finansnæringens Hovedorganisasjon har slitt med i samme forbindelse, og selv om det er en mye større organisasjon enn vår, virker det ikke som om de har fått utrettet noe mer enn oss kanskje tvert i mot. 16. august - Momsutvalget 21. august - Styremøte 04. september - Lovutvalget - Sensorutvalget 21. september - Styremøte 10. oktober - Styremøte oktober - Jubileumsfeiring/ - Budsjettmøte 07. november - Lovutvalget - Sensorutvalget 22. november - Styremøte 06. desember - Momsutvalget - Sensorutvalget 12. desember - Styremøte 4

5 Inkasso utenlands Inkasso utenlands er bare for spesialister av Nils Petter Kapstad, Nor Økonomi AS, Oslo Internasjonal inkasso handler om å gjøre hjemmeleksene før man setter i gang inndrivelsesprosessen. Her skal man kunne sitt fag for å unngå høye kostnader og eventuelle erstatninger. I Norge har vi klare regler for hva en inkassator har tillatelse til, samt at vi må følge reglene om god inkassoskikk og retningslinjene gitt av Kredittilsynet med hensyn til innholdet av inkassovarselet, og betalingsoppfordringene som vi benytter. Inkasso i utlandet er også godt lovregulert, dette gjelder blant annet spesielt i USA. Store problemer Selv om vi som ansvarlige bevillingshavere kjenner de norske reglene fullt ut, kan dette føre til virkelig store problemer når vi beveger oss inn på andre lands områder. Som en generell regel kan man ikke belaste private forbrukere i USA renter, omkostninger og inkassosalærer, uten at dette uttrykkelig er regulert i en skriftlig avtale mellom skyldneren og kreditor. FDCPA Dersom vi kun sender en betalingsoppfordring oversatt til engelsk kan vi få store problemer ved at vi kan bli saksøkt med store erstatningskrav som resultat. I USA er det The Fair Debt Collection Praticers Act (FDCPA) som regulerer hva en tredjeperson (inkassoselskap) kan foreta seg med hensyn til å beregne renter og saksomkostninger. Kan bli saksøkt Retten til å beregne renter og saksomkostninger avhenger ikke bare av avtalen mellom partene, men også av om den enkelte stat tillater dette. Det er i USA ikke uvanlig at et inkassoselskap blir saksøkt av advokatselskaper som endog har spesialisert seg på dette feltet. Stater uten regulering Følgende stater i USA har ingen slik regulering; Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, New Jersey, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Utah og Virginia. Stater med regulering En del stater har samme regler som FDCPA. Dette betyr at nedenforstående stater forbyr inkassoselskaper å kreve renter, omkostninger og inkassosalærer i tillegg til hovedstol, dersom dette ikke er tatt med i en skriftlig avtale mellom skyldneren og kreditor, eller i henhold til statens lover. Disse statene er; Arizona, Iowa, Maine, Massachussets, Nebraska, New Hampshire, New York, Oregon, Texas og Vermont. Stater med egne regler Det finnes egne regler for de andre statene, men jeg går ikke inn på hva disse går ut på. Dette kan man få vite ved å henvende seg til undertegnede. Disse statene er; California, Colorado, Connecticut, Colombia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nevada, North Carolina, North Dakota, Tennessee, Washington, West Virginia, Wisconsin og Wyoming. Tar seg godt betalt Det er selvfølgelig svært viktig, når man skal være rådgiver for andre, at man kjenner reglene i de forskjellige landene best mulig. Dette er nødvendig for at ikke byrået og kreditor skal bli saksøkt av advokatselskaper i USA, som vanligvis tar seg godt betalt, og langt over det man er vant til i Europa. Nils Petter Kapstad i Nor Økonomi AS, sier at det er svært viktig at man kjenner reglene i de forskjellige landene når man skal drive utenlandsinkasso. Foto: Lise Christiansen Vesentlig dyrere Et annet viktig punkt er også at alle rettslige skritt skal foretas av advokater. Dersom kravet er mindre enn USD ,- må den enkelte fordring også oversendes til en lokal advokat innen den enkelte stat. Man har ikke anledning til å inndrive fordringer i andre stater, uten at man har bevilling for denne staten. Dette er hovedårsaken til at inkasso i USA er vesentlig dyrere enn i Europa. Unngå problemene Vår erfaring med krav i USA er at de fleste rettslige skritt bør tas der kravet skal oppfylles, og selv om vi ikke har noen konvensjon med USA, lar dette seg gjøre. Dette betyr at man likevel har anledning til å følge norske regler gjennom norske domstoler, og derved unngår man ovennevnte problemer. Imidlertid er denne prosessen ganske langsom i forhold til det vi vanligvis er vant med, og både innkallingen og dommen må oversettes og forkynnes for skyldneren. Nødvendig med dom Man skal også være klar over at norske gjeldsbrev ikke er tvangsgrunnlag, og at det er nødvendig med dom selv om dette kan oppfattes som smør på flesk for mange. I tillegg er det nødvendig å være klar over at USA har egne foreldelsesregler for kontrakter og dommer fra andre land, og de er ikke i samsvar med de norske foreldesesreglene. Utenlands inkasso for spesialister Selskaper som har spesialisert seg på studielån, bør være klar over at det er egne regler for slike lån i USA, spesielt gjelder dette ved konkurs. I USA finnes det egne inkassoselskaper som har spesialisert seg på denne type krav. Utenlands inkasso er for spesialister som kan sitt fag, dersom man skal unngå unødvendige høye kostnader/erstatninger for kreditor. 5

6 Merverdiavgift Merverdiavgift pœ inkassotjenester Høsten 2000 ble det vedtatt at det skulle innføres merverdiavgift på tjenester, herunder på inkassotjenester. Av Ot. prp. nr. 2 ( ) pkt Inkasso og kreditt-opplysninger, fremgikk følgende: "Departementet kan i likhet med utvalget ikke se at merverdiavgiftsplikt for virksomheter som omsetter inkassotjenester innebærer avgiftstekniske vansker. Avgiften skal beregnes av det vederlag inkassator mottar av sin oppdragsgiver. Det skal altså ikke beregnes avgift overfor skyldneren når han må dekke saksomkostninger helt eller delvis. Dette må ses som et erstatningsoppgjør og representerer ingen omsetning som utløser avgiftsplikt. Dersom oppdragsgiveren er avgiftspliktig med rett til fradrag for inngående avgift, vil avgiftsplikten ikke innebære noen økt omkostning for han." av Thor A. Andersen Dette har kanskje medført at både Finansdepartementet og Skattedirektoratet har funnet det vanskelig å foreslå forskrifter for vår bransje. NIF har derfor måttet legge ned store ressurser på å følge opp reformen. Uttallige samtaler og møter med det offentlige har skapt fokus på sentrale problemstillinger for inkassobransjen og derved gjort det mulig å utarbeide en bransjefasit. Vi velger å presentere dette i følgende rekkefølge: 1. HVA 2. NÅR 3. HVORDAN 1. Hva inngår i avgiftsgrunnlaget: I utgangspunktet skal alt som inkassobyrået "tjener penger på" inngå i grunnlaget. 1. Utenrettslige og rettslige inndrivingskostnader (salærer og tilleggssalærer) 2. Saks- og porteføljerelaterte gebyrer (avslutningsgebyr, overføringsgebyr overvåking, medlemsgebyr, stempelavgift, årsavgift med videre) 3. Resultatorienterte inntekter (provisjon av hovedstol og/eller renter) 4. Finansbaserte inntekter (for eksempel beholder beregnede og betalte renter på rettsgebyrer/saksomkostninger) 5. Purregebyrer etter Inkassoforskriftens kap. 1, der hvor inkassobyrået utfører tjenesten OG beholder gebyret/ene Det er ingen forskjell på debitorbetalte salærer/omkostninger og salærer/omkostninger som belastes i uløste saker (regresskrav). Det vil ikke være noe unntak for oppdragsgivere innenfor bank, finans og det offentlige. Disse skal derfor avregnes merverdiavgift på lik linje med andre oppdragsgivere som ikke er berørt av merverdiavgiftsreformen. Vi skylder dog å gjøre oppmerksom på følgende uttalelse fra Skattedirektoratet: "Når kreditor ikke har rett til fradrag for merverdiavgift som blir fakturert for inkassooppdraget, vil avgiftsbeløpet utgjøre en del av omkostningene ved inkassooppgjøret som skyldneren må dekke". I materiell utstedt av Skattedirektoratet, oversendt Fylkesskattesjefene fremkommer følgende: Nærmere om inkassooppgjøret: Inkassovirksomhetens oppdragsgiver er fordringshaver (kreditor), og han skal betale vederlaget for tjenesten (inkassosalæret). Kreditor har normalt krav på å få erstattet omkostningene inkl. inkassosalæret ved inndriving hos debitor. I praksis vil inkassator kreve inn fordringen med tillegg av omkostninger direkte fra skyldneren og foreta en avregning overfor kreditor. Avgiftsbehandlingen: Inkassator skal fakturere med avgift til kreditor for vederlag som mottas for oppdraget, selv om dette helt eller delvis betales direkte av debitor. Et kravbrev fra inkassator overfor debitor skal ikke fremtre som et salgsdokument som legitimerer fradragsrett for inngående avgift på debitors hånd. Konsekvenser av avgiftsbehandlingen: For kreditor: Er kreditor avgiftspliktig vil han ha rett til fradrag for avgift beregnet av inkassator. For debitor: Hvis inkassotjenesten ytes for en ikke avgiftspliktig kreditor (uten fradragsrett), vil debitor også måtte dekke den del av omkostningene som utgjør avgift beregnet av inkassator på salæret. Erstatningen representerer ikke noe vederlag for tjenester til skyldneren. Selv om han er avgiftspliktig vil han ikke kunne fradragsføre avgift som ligger i erstatningsbeløpet til ikke avgiftspliktig kreditor. Størrelsen på debitors erstatningsbeløp avhenger således av kreditors avgiftsrettslige stilling. Har kreditor fradragsrett for inngående merverdiavgift reduseres hans krav på erstatning tilsvarende. For inkassator: Inkassator må bringe på det rene om kreditor har fradragsrett for avgiften på inkassosalæret, før størrelsen av omkostningene kan fastsettes og presenteres for skyldneren. Rettsgebyrer: I forbindelse med rettslig inkasso legger inkassator ut rettsgebyr på vegne av fordringshaver. Når inkassator fakturerer kreditor for et inkassooppdrag, antas at det ikke skal beregnes avgift på rettsgebyret fordi gebyret bare er å anse som et utlegg på vegne av en fordringshaver. Forholdet mellom fordringshaver og skyldner er regulert av Inkassoloven og Inkassoforskriften. Forannevnte fortolkning medfører at inkassobyrået i saker for ikke fradragsberettigede fordringshavere må ta i bruk Inkassoforskriftens 2-5, 1. ledd (se nedenfor). Det innebærer også at man etter hvert som inkassosaken trer frem må sørge for beregning av erstatningsbeløp (merverdiavgift) på det til enhver tid gjeldende, akkumulerte omkostningskrav. Inkassoforskriften 2-5. Erstatning for faktiske kostnader Har fordringshaveren hatt utenrettslige inndrivingskostnader som overstiger det fordringshaveren kan kreve etter 2-2 til 2-4, kan fordringshaveren i særlige tilfeller i rimelig utstrekning kreve dekket sine faktiske kostnader uavhengig av begrensningene i 2-2, 2-3 og 2-4 så langt Inkassoloven 17 og 18 gir rett til det. Ved vurderingen av om faktiske kostnader skal kunne kreves erstattet etter første ledd, skal det legges vekt på hvor påkrevde og høye kostnadene var, om skyldneren kan klandres for at kostnadene påløp og ble så høye, og om skyldneren ved den fremgangsmåten fordringshaveren har valgt, er blitt spart for andre kostnader. Erstatningskrav utover 2-2 og 2-3 etter paragrafen her må begrunnes skriftlig overfor skyldneren. Når det gjelder internasjonal inkasso vil forskrift nr. 121 og 24 fra Finansdepartementet medføre at : I saker FRA utenlandsk oppdragsgiver vil avgift ikke beregnes da tjenesten i utgangspunktet KAN FJERNLEVERES. 6

7 Merverdiavgift forts. I saker TIL utlandet vil honoraret som tilfaller det norske byrået måtte avgiftsberegnes. Honoraret som tilfaller utenlandsk samarbeidspartner vil måtte avgiftsberegnes i Norge, dersom det IKKE avgiftsberegnes i mottakerlandet. 2. Tidspunktet for når avgift skal svares: I henhold til Merverdiavgiftslovens 15 kan det utstedes 1 en faktura pr. sak. Fakturaen skal utstedes når tjenesten er LEVERT. Det vil derfor være uinteressant hvor mange delbetalinger som foretas eller hvor lenge saken behandles i byrået. Det er på det tidspunktet tjenesten er levert (for eksempel i henhold til inkassoavtale) at faktura utstedes og avgift beregnes. 3. Fakturaen: Forskriftens 5-2, femte ledd: "Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor bestemmelsene i Merverdiavgiftslovens kap. IV, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes med forskjellige satser". OBS: Sørg for at tidligere beregnede og inntekstførte salærer og provisjoner spesifiseres innenfor 0-avgifts delen! 4. Overgangsordning: Det er ikke mottatt noen signaler om hva som kan forventes. Men som man ser av foregående punkt kan det ikke bli aktuelt å beregne merverdiavgift på tidligere beregnede og inntektsførte salærer og provisjoner. Særskilt ille ville dette blitt i overvåkingssaker og lignende. Mangelen på overgangsbestemmelser vil medføre at alle saker som avsluttes/avregnes med salær- og provisjonsberegning, og derved faktureres fra og med 1. juli 2001, skal det svares avgift på. 5. Generelt/Anbefaling: Inkassobransjen bør snarest gjøre følgende 3 tre ting: 1. Avslutte alle oppgjorte saker innen den 1. juli. 2. Etablere dialog med oppdragsgiverne og informere om den prosessen som man nå blir pålagt. 3. Med utgangspunkt i det foregående - reforhandle alle avtaler og tilpasse disse til merverdiavgiftsreformen, herunder best mulig (for begge parter) faktureringsrutiner. Vurder nøye hvilke motregningsmuligheter du bør forbeholde deg. 4. Fremskaffe informasjon om fordringshavernes avgiftsstatus. Sørg samtidig for at det i beskrivelsen av kreditor fremkommer vedkommendes foretaksnummer (inkl. M.V.A. anførsel). Sistnevnte kan bli meget viktig i forbindelse med rettslig pågang da man skal anføre overfor Forliksrådet/Namsmannen årsaken og hjemmelen til at man beregner det ekstra erstatningsbeløpet overfor ikke fradragsberettigede oppdragsgivere. Våre medlemmer Verdigjenvinning AS av Tore Vikhals, daglig leder Verdigjenvinning AS - gjenvinning av gamle verdier innenfor bank- og finansnæringen kombinert med felles trim i arbeidstiden. Verdigjennvinning AS har, som det ligger i navnet, ambisjoner om å gjenvinne gamle verdier. For vår del i form av avskrevne pengefordringer innenfor bank- og finansnæringen. Vi mener at finansnæringen har behov for en gjennomgang av sine avskrevne, gamle og håpløse pengefordringer. Vi vet også at med de rette rammebetingelsene, vil vi kunne tilbakeføre verdier av betydelig størrelse. Vår virksomhet kan regnes som en ren "bad-bank", og vi kjenner ingen andre som driver så spesialisert innenfor dette feltet. Best mulig resultat for kunden og for Verdigjenvinning AS tror vi kommer gjennom medeierskap i bedriften, og et utstrakt eget ansvar på den enkeltes saksportefølje. Denne filosofi, kombinert med blant annet felles trim i arbeidstiden, gjør at vi tror på fremtiden og vår måte å drive selskapet på. Våre ambisjoner er å vokse ut over de ni ansatte vi er i dag. For øvrig er vi tre år gamle og holder til i trivelige lokaler utenfor sentrum av Kristiansand. Sandefjord, 29. juni 2001 NORSKE INKASSOBYRÅERS FORENINGS 20 ÅRS JUBILEUM Markeringen av foreningens 20 års jubileum, med blant annet festmiddag, nærmer seg med stormskritt. Begivenheten vil finne sted på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo den 19. og 20. oktober. Invitasjon med påmeldingsfrist til jubileet vil bli sendt ut før ferien. Budsjettmøtet vil bli avholdt i forbindelse med jubileet. 7

8 Ny utdanning Credit Management diplomprogrammet Credit Management er et samarbeid mellom Norsk Kredittforum og Handelshøyskolen BI. Dette er et 10 vekttalls diplomprogram, hvor utdanningen er spesielt tilrettelagt for næringslivets kreditt- og fordringsmedarbeidere. Diplomprogrammet består av følgende delkurs: Informasjonsledelse 2 vekttall Risikostyring og kreditt 2 vekttall Kredittjus 2 vekttall Økonomi og psykologi 4 vekttall Oppdelt i seks moduler Programmet gjennomføres over seks moduler på tre og fire dager innenfor en ramme på ca. 150 timer med forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid/diskusjoner, blant annet knyttet til bedriftsspill og simulasjon. Programmet Credit Management retter seg mot personer som har høyskoleutdanning fra før, (bedriftsøkonom, høyskolekandidat, diplomøkonom eller lignende). Hvert delkurs avsluttes med en skriftlig, individuell eksamen, med unntak av IT-ledelse som avsluttes med en fagoppgave. I og med at jeg jobber innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon vil jeg nok si at delkursene i kredittjus, risikostyring og kreditt var de som var mest relevante i min daglige jobbsituasjon. Tore Bye, leder for Lindorffs, avdelingskontor i Tønsberg, har nylig avsluttet sitt diplomprogram i det første kullet med Credit Managere. Fine innspill og større forståelse Allikevel fikk jeg mange fine innspill, samt større forståelse av både makroøkonomi og psykologi i det siste delkurset. Dette var et delkurs som mange av oss så med spenning frem mot, da vi var litt usikre på hvordan man skulle koble sammen disse emnene, sier Bye. Foto: Lise Christiansen Stor spennvidde Kurset hadde for så vidt en stor spennvidde av deltagere, og nivået og behovet til den enkelte deltager var nok litt forskjellig, sier Tore Bye, avdelingsleder i Lindorff AS, som nylig har avsluttet sitt diplomprogram i det første kullet med Credit Managere. Veldig inspirerende Totalt sett var Credit Management-kurset veldig inspirerende, og det ga meg også mange innspill på hvordan vi skal koble sammen helheten i en bedrift/organisasjon med hensyn til de enkelte avdelinger/funksjoners ulike behov. Dette er særdeles viktig for å nå felles mål, avslutter Tore Bye. Brukersamling Meget vellykket brukersamling Vi vil takke NIF og leverandørene for en lærerik og godt planlagt brukersamling i Stavern juni. Informasjonsleverandørene kunne presentere spennende nyheter og fikk en god dialog med brukerne. Vårt inntrykk er at informasjonsleverandørene har meget god forståelse for bransjens behov, og at brukervennligheten ivaretas ved utviklingen av produktene. Samarbeidet med leverandørene av inkassosystemer og informasjonsleverandørene er viktig for oss som brukere. Vi ønsker de beste produktene til riktig pris. Alle systemleverandørene med unntak av Markus Data var tilstede. Samlinger som denne må være gull verd for en systemleverandør. Her kunne de føle bransjen "på pulsen" og få mye nyttig informasjon, samt ris og ros. Den inkassofaglige delen ble ivaretatt av Tor Ukkelberg fra Lindorff. Enkel selskapsrett var temaet. For mange av oss var det gammelt nytt, men repetisjon er alltid nyttig, og så er det vel slik med de aller fleste av oss at vi glemmer litt underveis. Vi takker Tor for en godt gjennomført og spennende presentasjon. Undertegnede kunne dessverre ikke være med på torsdagskveldens utflukt til Citadellet. Jeg har imidlertid fått referat fra turen som var meget vellykket. Tilhørerne fulgte interessant med på foredraget om Citadellets historie Ved en samling som denne er den sosiale delen viktig. Det er en åpenhet byråene mellom i dag som er meget positiv. Bransjen er nå mer opptatt av rammebetingelser, datasystemer og informasjonsflyt, enn å være konkurrenter. I hele tatt var det en meget vellykket samling i Stavern. Jeg vil anbefale alle å delta neste gang. Med hilsen TANDEM LIKVIDITET AS Kari Neste års brukersamling er allerede planlagt og vil finne sted i Strømstad, Sverige, månedsskiftet mai/juni.

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Og Regnskapsbyråer Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk integrasjon

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og heretter kalt Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1

Detaljer

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013 Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov Sp. Dato nr: inn: 1 29. 10. 2 1.11. Spørsmålet i anonymisert form: Vi er i gang med

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Utskriftsdato: 17.12.2017 08:24:27 Status: Gjeldende Dato: 13.2.2007 Nummer: 085-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Visma AutoCollect for Mamut

Visma AutoCollect for Mamut Visma AutoCollect for Mamut Produktinformasjon. Oppdatert per 04.04.2014. Hva er Visma AutoCollect for Mamut? Visma AutoCollect for Mamut er en integrert modul i Mamut One Office og Mamut One Enterprise

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA Teknologinøytralitet i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA 2 2 Teknologinøytralitet på inkassolovens område - Historikk For å unngå tolkningstvil presiseres at

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre

Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Oslo Creditservice AS Postboks 502 Sentrum 0105 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/9232 19.11.2014 Vedtak om tilbakekall av bevilling for å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Det vises

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Inkassobyråers Forening Finansdepartementet ostmottak @Fin.De.no Norske Inkassobyråers Forening Thor Dahlsgt. 1 A Postboks 311, 3201 Sandefjord Tlf.: 33 46 95 60. Fax: 33 46 93 13 Mobil: 414 37 911 E-Mail: lise@inkasso.no Bankgiro:

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE Brüssel. Generalsekretær Thor A. Andersen

Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE Brüssel. Generalsekretær Thor A. Andersen Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE 2011 Brüssel Generalsekretær Thor A. Andersen Rapport 2009-037: Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Som et ledd i Regjeringens

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008.

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato /CHA Vi viser til Kredittilsynets ekspedisjon av 8. februar 2008. JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Dok.nr,._-l Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Karl Rosen Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200801019- /CHA 30.06.2008 Klage på

Detaljer

nou 1992:35 side 1 av 6

nou 1992:35 side 1 av 6 Dokumenttype nou 1992:35 Dokumentdato 1992-11-01 Tittel Effektivisering av betalingsfordring mv Utvalgsnavn Betalingsinnfordringsutvalget Utvalgsleder Mikalsen, Geir Utgiver Finans-og tolldepartementet

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Booking og live. Trond Brandal (Forbundssekretær MFO) Marius Øvrebø-Engemoen (Advokat GramArt) Kontordagen

Booking og live. Trond Brandal (Forbundssekretær MFO) Marius Øvrebø-Engemoen (Advokat GramArt) Kontordagen Booking og live Trond Brandal (Forbundssekretær MFO) Marius Øvrebø-Engemoen (Advokat GramArt) Kontordagen 15.11.2017 Kort om temaet Hva er booking? Temaer for denne timen: avtaler med bookingbyrå booke

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER Justisdepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse'. Deres dato'. Deres referanse. 18.03.2009 øs/2009/223 22.12.2009 2008 07634 EP TFJ/mk HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer nr. 3-2000 Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom Oppdragsgiver og Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Versjon 1.0-104 - KONFIDENSIELT - Innholdsfortegnelse 1 Om avtalen... 3 2

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. november 2015: Vedtak i sak 150-2015. Klager: NN og NN2 v/adv. YY, Tromsø. Innklaget: Boligbyggelagenes Inkassoforetak AS, Postboks 384, 8001 Bodø. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet,

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

ZL G o$0. --:v. Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep OSLO

ZL G o$0. --:v. Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep OSLO The Financial Supervisory Authority of Norway Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO ZL G o$0 --:v Saksbehandler: Wilhelm Mohn Grostad Dir. tlf.: 22 93 98 02 Vårreferanse:

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN (TEKNOLOGINØYTRAL)

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN (TEKNOLOGINØYTRAL) Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 22. januar 2016 Vår ref: Nina Skalleberg/ 16-1990 HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser GOA Kontaktinformasjon: Bengt Scheldt Tlf: 22 20 64 10 Epost: goa@gjeld.org

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Unge voksne og betalingsproblemer Oslo, 21. november 2011 Inkassobransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler 1 Politiker fokus i Norden: Forbrukslån og Gjeldsoffer. Fokus i EU sentralt: Hvordan

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN REDUKSJON AV INKASSOSATSER.

ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN REDUKSJON AV INKASSOSATSER. Justis og Politidepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler: Baard Sig. Bratsberg Direkte tlf: 920 31 773 Deres ref: 2008 07634 EP TFJ/mk Arkivkode: 640.1 Dato: 31. Mars 2009. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER

HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER KpKredittPart as Justisdepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep 0300 Oslo 32 oogo -A-tA3y LAV EP Ski, 30. mars 2009 HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER Det vises til

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Merknader etter stedlig tilsyn - vedtak om tilbakekall av bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre

Merknader etter stedlig tilsyn - vedtak om tilbakekall av bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre Norkreditt AS Postboks 35 2261 KIRKENÆR VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 15/3827 23.05.2016 Merknader etter stedlig tilsyn - vedtak om tilbakekall av bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Rettsgebyrforskriften

Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrforskriften Utskriftsdato: 3.1.2018 04:46:09 Status: Gjeldende Dato: 15.2.1983 Nummer: FOR-1983-02-15-86 Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 258-2015. Klager: NN v/adv. XX Innklaget: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås. Saken gjelder: Om nemdas kompetanse. Om sammenslåing av krav. Om erstatning for

Detaljer