Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland"

Transkript

1 Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland Reisepuls med Innsikt og Utsyn 1. mars arrangerte Virke Reise Utland og Virke Reise Norge presseseminaret Reisepuls i Oslo Spektrum. Valg av lokale skyldes ikke en akutt stormannsgalskap hos oss, men det faktum at fagdagen MeetingPoint i forkant av Reiseliv 2012 ble avviklet der. Under seminaret la vi fram vår nye folder Innsikt og Utsyn som samler det meste av tall og hovedpunkter for hele reiselivsindustrien i Norge for 2011, samt et utvalg av saker fra en befolknings- og bransjeundersøkelse vi lot Perduco foreta i februar. Virkes styrke er å se hele verdikjeden i reiselivet under ett, samt å sette utgående og innkommende reiser sammen i en fornuftig ramme. De to områdene dekkes av undertegnede for utgående reisers del (samt forbrukerjuss etc), og kollega Hilde Charlotte Solheim for innkommende og innenlands reisers del. Selv om media ikke alltid har denne ansvars- og kompetansedelingen helt klart for seg, fungerer den utmerket som en plattform for en totalkompetanse om reiselivsindustrien, etterspørsel, trender og produksjon. Presseoppslagene etter Reisepuls viser også at vi genererte svært mange oppslag og innspillene våre gjengis i forskjellige sammenhenger framdeles rundt om. Folderen Innsikt og Utsyn ajourføres hvert år. Formatet er nytt i år, og fungerer bedre enn det gamle. Vi ser det som viktig å spre mest mulig kunnskap om reiselivsindustriens mange bransjegrener, virksomheter og produksjonsområder og ikke minst: Betydningen den har med tanke på verdiskapning og arbeidsplasser. Innsikt og Utsyn finnes i en pdf-versjon, som kan lastes ned her: Rolf Forsdahl Bransjesaker: Spanair og Malev- konkursene: IATAs system for å godkjenne refundering av billettpenger fra BSP-oppgjøret mindre effektivt enn antatt. BSP har en ordning hvor omsetningen av slag på et konkursrammet flyselskap låses på en sperret konto, som er opprettet for å kunne gi reisebyråene muligheter til å refundere penger for billetter som er betalt, men ikke kan benyttes pga konkursen. Formelt er imidlertid slike penger normalt konkursboet eiendom, og det er opp til bobestyrer å godkjenne slike refusjoner som teoretisk da kan være forfordeling av konkurskreditorer. De siste konkursene viser at bobestyrer tar sin oppgave med å hente alle tilgjengelige midler herunder forskuddsbetaling for solgte tjenester som ikke kan leveres alvorlig. Dette har aktualisert de mange kravene fra forskjellige hold om en konkursbeskyttelse for flypassasjerer etter mønster fra

2 ordningene EU har innført for kjøpere av pakkereiser, se sak Nytt fra IATA/EU/ECTAA senere i brevet. Uriktig informasjon om forbrukeres rett til refusjon fra kredittkortselskap: I forbindelse med flykonkursene hadde et par kredittkortselskap lagt ut informasjon om at den retten en forbruker har til å fremme krav mot kredittkortselskapet i h t finansavtalelovens 54 b, ikke gjaldt billetter som var kjøpt fra reisebyråer. En feilaktig oppfatning av reisebyråenes juridiske ansvar for flytjenesten de formidlet, lå bak. Virke hadde selvsagt en annen oppfatning av dette, og tok kontakt med Forbrukerombudet for å sikre at FO så saken slik som vi gjorde det, før vi korrigerte kortselskapenes oppfatning av saken. Virke, FO og kortselskapene er nå på linje i denne saken. Man bør videre merke seg at det servicegebyret som betales ved kjøp av flybilletter uansett ikke kan kreves dekket, da dette er betaling for en tjeneste som er levert og konsumert (bookingen). God start på 2012 for de fleste 2012 startet bra for både ferie- og forretningsreisesektoren. Solgte flybilletter lå i januar + februar rundt 13,4% over tilsvarende periode i Salget i Sverige økte med ca 6,7% mens økningen i Danmark var på ca 9,3 %. Samtidig melder norske charterarrangører om godt sig i forhåndssalget av sommerferiereiser. Vi tror at andelen utenlandsferierende nordmenn i sommer vil fortsette å øke sier reiselivsdirektør Rolf Forsdahl i Virke. personlig tror jeg den vil ligge noe i underkant av 60%. Det har vært en jevn vekst etter at utenlandsferiene passerte 50% i 2005, og i år surfer vi på en knallsterk krone, lave strømpriser, lav rente, gode tilbud både på pakkereiser og flyseter, samt et stadig sterkere sug etter opplevelser og rekreasjon utenfor Norge, sier Forsdahl. Når forbrukerbeskyttende tanker overstyrer prinsipper: Reiselivsdirektør Rolf Forsdahl skrev dette på Virke-bloggen etter bråket etter Norwegians kanselleringer og forbrukerpolitikere som krevde at alle kundetap skulle dekkes, uansett forhold: Norwegian er i hard vær for tiden, og det har vært et sterkt engasjement rundt selskapets kanselleringer pga mannskapsmangel. Ikke alle utspillene er like gjennomtenkte. Jeg er ikke opptatt av Norwegian her de kan tale sin egen sak men av prinsipper: Vi har et lovverk som regulerer passasjerenes krav mot flyselskapet. EU s passasjerrettigheter står sentralt ved kanselleringer. Kanselleres fly mindre enn 14 dager før avreise, kan kundene ha krav på kompensasjon opp til 600 euro (avhengig av flygingens lengde) uansett påført tap. Imidlertid er det i denne type saker (kanselleringer / ruteenringer før avreise) også et sterkt innslag av avtalerettslige/kontraktsrettslige regler, som avgjør om passasjeren skal ha dekket tap de er påført utover standardkompensasjonen,

3 dersom denne skal gis. Flybillett- og pakkereisekjøpere er antagelig de forbrukergruppene som er best sikret mot tap og trøbbel når leveransen går skeis. I denne saken har det imidlertid fra politisk hold vært et sterkt krav om at Norwegian skal betale det kundene deres måtte ha tapt, uten å ta stilling til om det er rettslig grunnlag for dette. Det er her man bommer. Det er helt greit at en virksomhet velger å gi sine kunder mer enn det loven krever. Det kalles kundepleie og service, og er et viktig konkurranseelement. Men når sinte politikere presser en aktør til å hoppe over vurderingen av om kravene er rettslig holdbare, tråkker man over de kommersielle og juridiske spillereglene. Det er utfordrende og dyrt nok å skulle forholde seg til lovhjemlede forbrukerrettigheter, om man ikke skal risikere å falle i unåde hos de folkevalgte også, og bli presset til å dekke eventuelle uhjemlede krav i tillegg. Og det er et paradoks at vi, i verdens rikeste land, krever de laveste priser på alt fra tannpasta til jorden-rundt-billetter, og applauderer aktører som tar grep for å gi oss dette, men slår hardt når de verktøy de bruker for å gi oss disse lave prisene, går i vranglås et øyeblikk. Når så man forresten et slikt moralpolitisk engasjement når f.eks NSB sviker tusener av passasjerer? Det kan da ikke være slik at den politiske kundeomsorgen er mediadrevet..? Da har reiselivsaktørene en utfordrende framtid.. Jeg reagerer på at saker som vekker mediainteresse forventes å bli løftet vekk fra normal klagesaksbehandling sier Forsdahl i en kommentar. Når vi vet at reisesaker er godt mediestoff, betyr det at reisebransjens aktører får skarpere krav og forventninger mot seg enn andre grupper virksomheter, noe jeg ikke kan akseptere. Seminar om offentlige innkjøp av reisetjenester NBTA (Norwegian Business Travel Association) og forretningsreisebyråene i Virke Reise Utland ser at det offentlige har mye å vinne på å forbedre anbudsprosessene sine, samt å få bedre klargjøring av begreper i anbudene samt forståelsen av både funksjonalitet og hva man egentlig ber om anbud på. Man tar sikte på en god dialog med Direktoratet for offentlige innkjøp (DIFI) med sikte på at DIFI kan bidra til dette, og NBTA vil, med støtte av Virke, arrangere et seminar hvor offentlige innkjøpere, reisebyråer og leverandører blir invitert i slutten av april. Frustrasjon rundt konsesjonstildeling Samferdselsdepartementet har som kjent gitt danske DAT konsesjoner på ruter Wideøe hadde tidligere. Konsesjonstildelingen har ikke bare blitt mottatt med applaus: Reisebyråene registrerer at DAT ikke er inne i Amadeus med alle tilgjengelige priser, og det fører til at det ikke kan bookes gjennomgående billetter slik kundene ønsker. Dette vil fordyre og komplisere reiseaktivitetene for næringslivet, og det vil også gå ut over utenlandske turisters booking av reiser til

4 de berørte destinasjoner. Virke Reise Utland har gjort SD oppmerksom på disse forholdene, og anmodet om å få uttale seg før framtidige kortbaneruter legges ut på anbud. Videre har Widerøes begjæring om midlertidig forføyning mot konsesjonstildelingen til DAT, skapt ytterligere frustrasjon hos reisebyråene: Tas begjæringen til følge, slik at DAT ikke kan starte opp 1.4. slik planlagt, vil ombooking fra DAT til WF kreve en betydelig ekstrainnsats fra reisebyråene. Om det er byråene eller kundene som i første omgang får denne regningen er uvisst, men uansett vil man da se på hvilket ansvar departementet i tilfelle har, mener Virke. Fra IATA/ECTAA/EU: 8. mars trådte de nye amerikanske kravene til Secure Flights Passenger Data (SFPD) for overflyginger av det amerikanske luftrom i kraft. Hvilke flyginger som omfattes av de nye reglene finnes på ECTAA anbefaler at reisebyråer kontakter de utenlandske flyselskapene de måtte booke på for å undersøke om det finnes andre airport pairs som utløser krav om SFPD. Konkursene i Spanair og Malev vil få betydning for EU-kommisjonens sluttbehandling av ordninger som skal beskytte flypassasjerer mot konkurs hos flyselskapet. Så langt har man antydet en ordning hvor hvert enkelt land kan utforme garantisystemet. Selv om IATA har etablert ordninger via BSP som skulle gi reisebyråene muligheter for å refundere betalinger for billetter som ikke kan brukes pga slike konkurser, viser det seg at effekten av disse er helt avhengig av bostyrets velvilje. Paradoksalt nok er det mange år siden de internasjonale reisebransjeorganisasjonene og IATA designet et program med et lite påslag, rundt en halv euro, pr IATA- billett som skulle bygge opp et fond som skulle holde passasjerene skadesløse ved flykonkurser. Men programmet møtte motstand hos de etablerte ruteflyselskapene som selv mener de langt fra er truet av konkurs, og som ikke kunne akseptere at deres kunder skulle betale for at deres mindre solide konkurrenter skulle kunne tilby bedret sikkerhet. Ny Travel Agency Commissioner (TAC) for vårt IATA-område: IATA ansetter 4 TAC s som skal være en form for voldgiftsdommere mellom IATA og IATA-agentene i saker hvor det er tvist om forståelsen av IATAs regelverk. Stillingene skal besettes av jurister som kan reisebransjen men som ikke er ansatt i eller har oppdrag for flyselskap eller reisebyrå, snakker flere språk flytende og kan reise langt på kort varsel med andre ord, ingen lett rekrutteringsjobb. Men det er nå ansatt en ny TAC for Area 2 (Europa, Midt-Østen og Afrika). Han heter Andreas Kõrõsi, er bosatt i Sverige, opprinnelig fra Ungarn, og fyller de spesielle vilkårene godt. Småplukk fra bransjen: Sommer-OL i London kan bli blåmandag for reisebransjen: Londonhotellene har, ikke uventet, hevet prisene sine godt i forkant av De Olympiske Leker i London 27. juli 12. august i år. Store og små reisearrangører har laget OL pakker med billetter til lekene inkludert. Forhåndssalget av både pakker og rom har imidlertid gått tregere enn aktørene håpet på. Man avviser alle antydninger om krisestemning, men bransjerøster hevder at

5 interessen for å være til stede under større idrettsarrangementer generelt er overvurdert. Og flere forventer gode rabatter på usolgt kapasitet jo nærmere lekene vi kommer. Hotellpriser ned andre steder: Hotels.com og andre hotellaktører melder om generell prisnedgang på hotellrom i Egypt, Hellas og Italia. Finanskrisen i Europa og andre forhold har ført til en generell etterspørselsnedgang, og markedsmekanismene gir da et resultat som kommer ferierende til disse landene til gode. Det vil nok være regionale forskjeller innenfor disse landene, og i høysesongen vil man nok se at mange opererer på normalnivå sier Rolf Forsdahl i Virke Utland. Men med en framdeles sterk krone og kjøpers marked vil man uansett få mer for pengene på utenlandsferien i år. Hotellrom for 3 timer? Timesutleie av hotellrom har som regel vært forbeholdt en viss type hoteller som man neppe tenker på som reisebransjeaktører. Men et nytt nettsted, Dayuse-hotels.com, skal nå tilby nettopp kortidsleie av hotellrom til forretningsreisende som trenger et lite møterom, en høneblund før kveldsflyet går, eller turister som vil ha muligheter for hvile selv om de har sjekket ut fra sitt ordinære hotell. Alle aktverdige intensjoner til tross, de fleste ser vel for seg at klientellet i en viss utestrekning kommer til å bestå av par Europeere kommer til å feriere nærmere hjemstedet i 2012: Eurobarometers ferske undersøkelse forteller at 72% av Europas befolkning reiste på ferie i 2011, og over 80% sier at de vil gjøre det i 2012, men et flertall oppgir at de ikke kommer til å reise så langt i 2012 som i foregående år. 53% booket reisene selv på internett, 52% valgte destinasjon etter råd og anbefaling fra venner og kjente, og hele 78% brukte egen bil eller motorsykkel som transportmiddel under 2011-ferien, mens det i 2010 kun var 44% som stod for transporten selv. 52% av de spurte oppgir at de vil feriere i eget land. Hvilket land har flest kreditt/debetkort i omløp? It used to be the USA men nå er det Kina, med over 2,4 mrd kort i bruk. Til tross for svekket økonomisk vekst i Kina, er veksten i det private forbruk fortsatt sterk. Nordmenn er sosiale på påskeferie: Fra befolkningsundersøkelsen Virke gjennomførte i vinter, sakser vi dette om nordmenns påskeferie: o 41% sier at de skal reise bort, av disse vil 57% være borte opp til 7 dager. o Av de som reiser bort, drar 48% på hytta i Norge, mens kun 16% reiser utenlands. o Hele 85% oppgir at formålet med ferien er å være sammen med venner/familie, mens formål nr 2 er å utøve aktiviteter kun ranket på topp av 33%. Så påskeferiens sosiale profil er markant. ************************************************************************* Rolf Forsdahl Reiselivsdirektør VIRKE Utland /

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012 Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Jakten på høye seer/lesertall har sin pris. Dette preger dessverre fra tid til annen både det journalistiske

Detaljer

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel.

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel. Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland Juni 2013 Rekordsommer venter! Rundt 870.000 charterturister reiser ut av Norge i sommer. Ny rekord igjen. I Virkes store befolkningsundersøkelse på slutten av fjoråret

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

TM UPDATE. Mobilen først. NBTA Gullsponsorer. Innhold:

TM UPDATE. Mobilen først. NBTA Gullsponsorer. Innhold: TM UPDATE Mobilen først Velkommen til andre nummer av TM Update i 2012. NBTA har hatt mange spennende seminarer i 2012, og 6.november tok vi opp temaet reiseteknologi. Et tema som blir stadig viktigere

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update!

TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update! TM UPDATE Velkommen til første utgave av TM Update! Innhold: Velkommen til første utgave 1 NBTA sitt uttrykte formål er å skape større innsikt og forståelse av Travel Management og forretningsreiser som

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 inngrep mot SAS, Widerøes og Braathens bonusprogrammer, EuroBonus og Wings V2002-22

Konkurranseloven 3-10 inngrep mot SAS, Widerøes og Braathens bonusprogrammer, EuroBonus og Wings V2002-22 Konkurranseloven 3-10 inngrep mot SAS, Widerøes og Braathens bonusprogrammer, EuroBonus og Wings V2002-22 Konkurransetilsynets notat av 18. mars 2002 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning og

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene.

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene. Kundebladet Nr. 2 2012 Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet Klæbu forbereder kraftig vekst Sjøbygdmarkene mellom to permer Kundebladet Innhold Nr. 2 2012 4 Sommer, sol og ferie i trygghet. Gode

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer