:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN"

Transkript

1 :magasinet Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN OKTOBER 2014

2 :leder GEODATA :magasinet 2/2014 LEDER: ArcGIS 10.3 «app» revolusjonen er i gang! Følg med på Geirs blogg Esris ArcGIS-programvare har siden (GIS) tidenes morgen vært gjenstand for stadig revisjoner, forbedringer og lanseringer av nye versjoner. Ofte har det handlet om nye og revolusjonerende funksjoner som har satt brukeren i stand til å gjøre nye ting med programvaren, eller løse oppgavene sine på en enklere måte. Noen ganger har det handlet om en total renovering av brukerfl aten, som for eksempel overgang til grafi ske brukergrensesnitt eller større teknologiskifter som overgangen fra minimaskiner til PC. I løpet av høsten vil Esri lansere ArcGIS 10.3 med nye versjoner av det som for brukerne våre er de mest kjente og sentrale komponentene, ArcGIS Desktop og ArcGIS Server. Dette er tilsynelatende en mindre oppdatering av Arc- GIS, en såkalt «minor release», men den store revolusjonen i denne versjonen omhandler først og fremst tilleggsapplikasjonene og hvordan disse spiller sammen med hverandre og ArcGIS Online. Som bruker av ArcGIS får du tilgang til en rekke nye og spennende sett med konfi gurerbare «Apps» - både på mobil, nettbrett og web. Disse «appene» er en del av ArcGIS 10.3, og som lisensierte brukere vil få tilgang til. En annen ny og revolusjonerende app er lanseringen av ArcGIS Pro som er en helt ny desktop GIS-applikasjon. ArcGIS Pro er en moderne full 3D GIS-applikasjon som utnytter alle de mulighetene som fi nnes i moderne maskinvare. I denne utgaven av GEODATA:magasinet vil vi naturligvis dekke ArcGIS 10.3 behørig, inkludert en grundig beskrivelse av ArcGIS Pro. I tillegg vil du kunne lese mer om hvordan GIS brukes innenfor en rekke bransjer, fra kommuner med IKT-samarbeidet i Agder til hvordan DnV GL og aktører i oljebransjen bruker GIS for å både fi nne olje og sørge for at det skjer med minst mulig negativ påvirkning for miljøet. Personlig synes jeg det er et fantastisk privilegium å få jobbe i en bransje i kontinuerlig endring og med teknologi som brukes til å skape vår fremtid! God høstlesning! Side 2

3 GEODATA :magasinet 2/2014 :innhold INNHOLD: 4 :hovedtema 4 ArcGIS 10.3 Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere 8 Apps 11 3D i ArcGIS 12 ArcGIS Pro ikke i stedet for, men i tillegg til :produktnytt 14 Geodatas innholds- og produktstrategi 16 Forvaltning av norske data i ArcGIS 18 Geodata Labs utvikling i Geodata :GIS-profil 20 GIS-profilen: Bjørn Nygaard Prognosesenteret 8 :GIS i din bransje 22 Geodata GIS i din bransje 26 OSL fremtidens publikumsinformasjon 28 Altibox - Tar i bruk nye metoder for å ruste opp nordmenns fibernett 30 DNV GL Innovativ miljøforvaltning 32 Grong kommune Mobiltelefonen som turguide 22 :konferanse 34 Esri norsk brukerkonferanse Map Journal Norsk BK Telenor hentet hjem Special Achievement Award Esri young scholar award 2013 :firmanytt 40 Opplæring i Geodata mer enn bare kurs 42 Nye navn i Geodata 43 Nytt traineekull i Geodata :bransjenytt 44 Esri corner 40 Side 3

4 ArcGIS 10.3 Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere Av: Inge Anundskås, Geodata Snart kommer ArcGIS ut i en ny hovedversjon, 10.3, med mye nye funksjoner og muligheter. Det er en utgivelse som bør engasjere både erfarne ArcGIS-brukere eller dem som har et mer perifert forhold til GIS. For at du ikke skal gå deg vill i alle nyhetene gir jeg deg en oversikt over hva jeg mener er de mest spennende effektene av denne utgivelsen. Du vil også fi nne andre artikler som går mer i dybden på teknologien.

5 :hovedtema Neste versjon av ArcGIS inneholder et enklere og mer effektivt verktøy for proffene, full støtte for visualisering og analyse i 3D og mange nye app er som kan skape engasjement rundt dine viktigste kart og geografiske data. Det beste av alt er at du ikke trenger å vente til hele GIS-plattformen er oppgradert før du får tilgang til mye av moroa. ET BEDRE VERKTØY FOR DEG SOM KAN GIS For avansert visualisering og analyse av geografiske data er det fortsatt kraftige desktop-verktøy som gjelder. ArcGIS Pro er en helt ny, raskere og mer brukervennlig kartapplikasjon med avansert funksjonalitet. Du vil bla. kunne gjennomføre mange av oppgavene du i dag benytter ArcGIS Desktop til, både raskere og enklere. Analyser (geoprosessering), redigering, kartproduksjon (symbolisering, teksting, utskriftsmaler etc.) er noen av de sentrale arbeidsoppgavene som nå får et nytt verktøy. Med ArcGIS Pro er jeg sikker på at du blir mer effektiv, men også at flere i din organisasjon kan bidra til å skape verdifull og forståelig informasjon av innholdsrike geografiske data. EN NY DIMENSJON ArcGIS Pro setter deg i stand til å visualisere og analysere data i 2D og 3D nærmest sømløst. Videre vil du i 10.3 enkelt kunne dele 3D-innhold slik at dine kollegaer og samarbeidspartnere enkelt kan utforske og utnytte f.eks arealplaner, utbyggingsprosjekter, risikoanalyser eller annet på en enkel og intuitiv måte. I praksis betyr det at 3D-innholdet du lager i ArcGIS Pro kan strømmes fra ArcGIS Server til brukervennlige og engasjerende web- og mobilapplikasjoner. Da Esri lanserte 3D-visualisering på web i 2012, som både var enkelt i bruk og ikke krevde annet enn en nettleser, så vi en markant økning av bruk av 3D blant våre kunder. Med 10.3 kan du visualisere større områder med mer detaljer siden innholdet strømmes etter behov. Jeg gleder meg til å se hvilke spennende løsninger og applikasjoner som kommer ut av disse nyvinningene. APP ER BETYR ANVENDELSE ArcGIS-plattformen blir stadig mer omfangsrik og det er nær sagt ingen grense for hva som er mulig å få til. Likevel er utfordringen fortsatt den samme, å omsette disse mulighetene til verdi for brukerne. Jeg tror svaret ligger i de mange app ene som du nå får tilgang til gjennom ArcGIS. Side 5

6 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 NESTE VERSJON AV ARCGIS INNEHOLDER ET ENKLERE OG MER EFFEKTIVT VERKTØY FOR PROFFENE, FULL STØTTE FOR VISUALISERING OG ANALYSE I 3D OG MANGE NYE APP ER SOM KAN SKAPE ENGASJEMENT RUNDT DINE VIKTIGSTE KART OG GEOGRAFISKE DATA. OG DET BESTE AV ALT ER AT DU IKKE TRENGER Å VENTE TIL HELE GIS-PLATTFORMEN ER OPPGRADERT FØR DU FÅR TILGANG TIL MYE AV MOROA. En app søker å løse et veldefi nert problem på en enkel og rask måte. Med sin enkelhet tvinger de oss til å identifi sere kjernen av problemet vi skal løse og fokusere på funksjonalitet som gir mest verdi pr. klikk. Mye av essensen i app ene i ArcGIS handler om å skape engasjement for geografi ske data og analyser hos brukeren. Geografi ske data er ofte i seg selv ganske komplekse, og i kombinasjon med avanserte kartapplikasjoner blir brukerterskelen høy og engasjementet hos mange av brukerne tilsvarende lav. Det er viktig å huske på at verdien av våre data først realiseres når de tas i bruk, og dermed blir innpakningen like viktig som kvaliteten. Jeg oppfordrer deg derfor til å se på hvordan Operation Dashboard, Map Journal, Explorer for ArcGIS eller noen av de andre app ene kan blåse liv i og skape engasjement rundt den informasjonen som er viktigst for deg og din virksomhet. Selv om du ikke er spesielt engasjert på sosiale medier, er dette et paradigmeskifte som angår oss som er interessert i GIS. ArcGIS Online og Portal for ArcGIS er vår løsning for samhandling og informasjonsdeling basert på kart, geografi ske data og analyser. Her kan du enkelt lage kart og engasjerende applikasjoner som du kan dele med utvalgte kolleger, hele din virksomhet eller publikum. ArcGIS Online og Portal for ArcGIS blir en stadig viktigere brikke i ArcGIS-plattformen, nettopp fordi den gir brukerne et ansikt og en trygg ramme for å fi nne og dele informasjon. Derfor er ArcGIS Pro knyttet opp mot din bruker på ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS og derfor får du Portal for ArcGIS som en del av ArcGIS for Server. En av effektene av sosiale medier er lynrask spredning av informasjon som brukerne fi nner interessant eller morsomt (f.eks har videoen The Fox fra Ylvis 442 millioner visninger på YouTube). La oss håpe at de samme mekanismene bidrar til at dine viktigste kart, applikasjoner og data goes viral i din virksomhet.. KAN DU IKKE OPPGRADERE? Flere ganger opplever jeg at engasjementet med ny teknologi og muligheter drepes i møtet med virkeligheten. Bakgrunnen for dette er ofte at ikke alle virksomheter har muligheten til å oppgradere sin GIS-plattform ved hver nye versjon. Heldigvis betyr det ikke lenger at du går glipp av all moroa! GIS BLIR PERSONLIG Sosiale medier har endret hvordan vi tilegner oss og deler informasjon på internett. Fra selv å måtte søke frem informasjon, gjerne gjennom bruk av søkemotorer som Google, får vi nå servert informasjon, gjerne i en nyhetsstrøm som er tilpasset våre preferanser. LinkedIn, Facebook og liknende løsninger har gitt oss en identitet på web en og et nettverk og en arena for å samhandle og dele informasjon. Som alle andre skyløsninger oppgraderes ArcGIS Online automatisk, og det kommer en rekke nye applikasjoner og maler som ikke krever at din egen ArcGIS plattform oppgraderes til siste versjon. Applikasjoner som Explorer, Collector, Operation Dashboard eller Map Journals kan benyttes, ofte med full funksjonalitet, selv om kart og data kommer gjennom webtjenester fra en eldre versjon av ArcGIS for Server. Men kanskje den gledeligste nyheten er at du kan kjøre ArcGIS Pro parallelt med hvilken som helst versjon av ArcGIS for Desktop. Dermed begynner vi å slippe opp for unnskyldninger for ikke å levere nye og innovative løsninger til brukerne i vår virksomhet. Artiklene som kommer senere i denne utgaven av magasinet, gir deg et godt innblikk i detaljene i ArcGIS 10.3 Side 6

7 FEBRUAR 2015 I OSLO GÅ IKKE GLIPP AV DINE FAVORITTSESJONER BENYTT MULIGHETEN TIL Å VISE FREM DINE LØSNINGER DEL DINE GIS-ERFARINGER MELD DEG PÅ HER:

8 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 APPS Som en del av ArcGIS Online og Portal for ArcGIS får du tilgang til en rekke spennende «apps». Denne artikkelen skal gi deg en idé om hvordan du kan anvende Esris «apper», og til hvilke bruksområder de er tiltenkt. Vi gir deg også en oversikt over hva som er tilgjengelig nå, samt ny funksjonalitet og nye apper som kommer i tiden fremover. Av: Inge Anundskås, Geodata Side 8

9 GEODATA :magasinet 2/2014 :hovedtema FIRE ANVENDELSESOMRÅDER 1. UTFORSKE DATA 2. DATAFANGST 3. SITUASJONSBILDE 4. SAMHANDLING Esri har utviklet et stort antall «apper» med mål om å senke brukerterskelen og øke tilgangen og anvendelsen av organisasjonens data. Du fi nner «apps» innenfor fi re anvendelsesområder: 1. UTFORSKE DATA, 2. DATAFANGST, 3. SITUASJONSBILDE OG 4. SAMHANDLING OG PLANLEGGING. Denne artikkelen beskriver anvendelsesområdene og de tilhørende «appene». APPLIKASJONSMALER UTFORSKE VIRKSOMHETENS DATA I mange organisasjoner vil man fi nne en rekke ansatte som kun ønsker å få enkelt innsyn i virksomhetens data. Man trenger verken å ha erfaring med GIS, eller være ansvarlig for datainnsamling i felt for å ha nytte av en av våre apps. «Appene» i denne kategorien presenterer data slik at brukerne raskt kan få svar på spørsmål og se sammenhenger i dataene. De er tilgjengelige på de fl este plattformer; fra telefon og nettbrett, til PC-er med Windows og Mac. EXPLORER FOR ARCGIS NY APP Explorer for ArcGIS kan kombinere egne fagdata med offentlige tilgjengelige data som f.eks. fl omsoner, skredkart, kvikkleire, eiendomsgrenser/ eierinformasjon, demografi data osv. Eksempelet over viser utbedring av et ledningsbrudd. I dette tilfellet forteller fagdataene oss at det er et brudd på ledningsnettet, men ikke hva som er årsaken til feilen. Ved å legge til mer informasjon i kartet, som f.eks. grunnvannsavrenning, kvikkleire, befolkningsvekst etc. kan vi kanskje identifi sere årsaken til problemet. Dermed kan vi gjøre utbedringer som senker fremtidige vedlikeholdskostnader. Explorer for ArcGIS leveres i dag på ios plattformen til telefon og nettbrett, samt til Mac. Senere i høst vil den bli tilgjengelig for Android og Windows. Esri har store planer for Explorer for ArcGIS og det vil utvikles mange nye funksjoner fremover. Det jeg synes er mest spennende skjer allerede senere i høst, når støtte for 3D-strømming i Windows-klienten lanseres. I ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS følger det med fl ere maler som gjør det enkelt å lage webapplikasjoner. En applikasjonsmal tar utgangspunktet i webkartet og gir tilgang til funksjonalitet rettet mot et spisset anvendelseområde. F.eks. dersom brukerne kun skal ha innsyn i dataene i kartet kan du benytte en enkel mal som fjerner alle unødige funksjoner. Malene kan også benyttes til berike webkartet med funksjoner. F.eks. dersom brukeren ønsker å sammenlikne en før og etter situasjon, fi nnes det en mal som lar deg vise to kart side om side. I tillegg til de som følger med ArcGIS Online / Portal for ArcGIS kan du laste ned fl ere maler fra «http://storymaps.arcgis.com». Siden alle malene er basert på HTML/Javascript fungerer de like godt på nettbrett og smarttelefoner. WEB APPLICATION BUILDER FOR ARCGIS - BETA Dersom malene ikke gir deg ønsket funksjonalitet og fl eksibilitet, kan du skreddersy dine egne applikasjoner med Web Application Builder for ArcGIS. «Builderen» gir deg også muligheten til å gi enkel tilgang til avanserte analysefunksjoner som før var forbeholdt brukere av ArcGIS for Desktop. Web Application Builder for ArGIS ble lansert, i beta, som en del av septemberutgivelsen av ArcGIS Online. Den kan også lastes ned for intern bruk, fra betaforumet til Esri. Interne tester hos Geodata, og tilbakemeldingene fra kunder som er tidlig ute, er svært lovende. Web Application Builder for ArcGIS er allerede svært rik på funksjonalitet og fl ere funksjoner vil komme ved lansering. Tilpass utseende og funksjonalitet for ulike formfaktorer På plass Kjøre analysetjenester (geoprosessering) På plass Redigering På plass 3D-streaming og bygge 3D web «apps» for PC, nettbrett og mobil - Kommer Side 9

10 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 DATAFANGST I FELT Datafangst er en sentral og viktig del av GIS, og spesialistene har lenge benyttet Esris mobile applikasjoner for Windows PC-er og PDA-er. Datafangst med slike enheter har for mange vært ensbetydende med tungvint inntasting av data og mye fingertrøbbel. Men med smarttelefoner og nettbrett har plutselig alle tilgang til brukervennlige enheter og spissede «apps». Ved hjelp av Esris «apper» for datafangst kan alle registrere nye kartobjekter med riktig posisjon og egenskaper, endre på eksisterende egenskaper og verifisere dataenes nøyaktighet. Operational Dashboard er et fantastisk verktøy til å presentere oversikt og endringer i dine data. Her kan du enkelt vise både sanntidsdata og/eller statistikk. Brukerne kan spørre i og filtrere dataene, se terskelverdier og har mange muligheter for å oppnå en mer detaljert forståelse av situasjonen. Jeg tror Operation Dashboard kan treffe behov i de aller fleste bransjer. I dette eksempelet har vi tilgang til all informasjon om ledningsnettet i ett situasjonsbilde. Kartet gir raskt oversikten over at de nødvendige ventiler er stengt, slik at vi kan i gang sette utbedringsarbeidet. En liste over arbeidsordre gir oss en status på arbeidet og når vi kan forvente å være tilbake i normal drift. Operational Dashboard ble først lansert som en Windows klient, men nå kan dashboardet også benyttes i nettleseren. I fremtidige versjoner vil vi blant annet se støtte for 3D-visning. BRIEFING BOOK - NY COLLECTOR FOR ARCGIS Collector for ArcGIS er en brukervennlig «app» som sørger for effektiv datafangst og sømløs dataflyt mellom kontoret og felten. Så lenge du har nettdekning kan Collector oppdatere data direkte på serveren, men den gir deg også muligheten til å ta med deg data og bakgrunnskart for bruk «offline». Med Collector for ArcGIS kan du f.eks. registrere en ny ledningstrase ved hjelp av enhetens innebygde GPS. Det er også enkelt å legge til dokumentasjon som bilder, video eller andre filtyper. Esri jobber aktivt med utviklingen av Collector for ArcGIS for å støtte flere typer datafangst. Siste versjon gav oss blant annet støtte for bruk av strekkodelesere. Frem mot slipp av 10.3 er planen å få på plass støtte for relaterte tabeller, «ad-hoc» datafangst og tilkobling og bruk av laser avstandsmålere. OPPDATERT SITUASJONSBILDE Tilgangen til enkle applikasjoner for datafangst og sanntidsdata gjør at mengden informasjon som kan visualiseres i kart er stadig økende. Dermed trenger vi applikasjoner som raskt kan gi oss et overblikk over alle detaljer, endringer og oppdateringer som er utført. OPERATIONAL DASHBOARD Briefing Book er et interaktiv presentasjonsverktøy som kombinerer webkartet med video, bilder og beskrivende tekst. Dermed kan du blåse liv i årsrapporter, innspill til kommuneplan, utbyggingsprosjekt, miljørisikoanalyser etc. «Appen» gir brukerne tilgang til virksomhetens nøkkeldata på en form som bør være både mer effektiv, engasjerende og interessant enn den tradisjonelle papirrapporten. En «briefing book» kan distribueres og deles gjennom organisasjonens Portal for ArcGIS eller ArcGIS Online konto. Briefing Book kan benyttes både i PC-ens og nettbrettets nettleser. SAMHANDLING, PLANLEGGING OG ANALYSE Esri tilbyr en rekke «apps» som er en utvidelse av eksisterende verktøy for analyse av fag- og forretningsdata (BI-systemer). Dermed unngår man at brukerne må lære seg et nytt verktøy for å ta ut gevinstene med kart og geografiske analyser. Dette er også systemer som inneholder forretningskritiske data som sjelden er tilgjengelig i tradisjonelle GIS-løsninger. Disse «appene» kan kombinere virksomhetens data med andre datakilder og få frem sammenhenger få har sett eller forstått tidligere. Her er listen over forretningssystemer det finnes «apps» fra Esri for i dag: Esri Maps for Office PowerPoint og Excel Esri Maps for SharePoint Esri Maps for IBM Cognos Esri Maps for Dynamics CRM Esri Maps for MicroStrategy Esri Maps for SAP Business Objects Side 10

11 GEODATA :magasinet 2/2014 :hovedtema 3D i ArcGIS Høsten 2014 byr på nye og spennende 3D-muligheter i ArcGISplattformen. Vi vil se lanseringen av applikasjonene ArcGIS Pro, Web App Builder og den nye tjenestetypen Scene Service. ArcGIS Pro er en helt ny 64-bits desktop-applikasjon som integrerer 2D og 3D-visning. Dette vil forenkle og effektivisere hverdagen for de tradisjonelle GIS-brukerne på Desktop. Når både 2D og 3D vises samtidig, for samme område, vil f.eks. redigeringsoppgaver på 3D-objekter kunne gjøres særdeles effektivt. av: Tore Jensen, Geodata ArcGIS-plattformen har lenge hatt verktøy for å håndtere, analysere og visualisere data i 3 dimensjoner. Høsten 2014 byr på nye og spennende 3D-muligheter. Vi vil se applikasjonene ArcGIS Pro, Web App Builder og en ny tjenestetype for deling av 3D-innhold på web. Presentasjon av muligheter og utfordringer i 3D-dimensjoner kan være med å skape bedre innsikt og forståelse av problemstillinger som skal løses. Det være seg å belyse konsekvensene av reguleringsplaner, vise synlighet av inngrep i naturen, avdekke hvor vannet vil renne ved kraftig og vedvarende regnvær eller se sol/skygge-forhold av et prosjektert tiltak mulighetene er uendelige. ArcGIS-plattformen har lenge hatt verktøy for å håndtere, analysere og visualisere data i 3 dimensjoner. Utvikling av verktøy som NT 3D Bygger og tilgang til stadig mer detaljerte og komplette 3D-data gjør det enkelt å lage detaljerte og realistiske 3D-modeller basert på standard FKB-data uten behov konsulentbistand. De siste versjonene av ArcGIS har senket terskelen for å dele 3D-modeller. Gjennom å støtte web-standarder, som WebGL, kan man vise 3D-modellene i en helt vanlig nettleser uten behov for «plugins». Interaktive 3D-modeller kan også integreres i websider sammen med beskrivende tekst. I sum senker dette terskelen for å spre 3D-modeller til publikum og politikere. I løpet av høsten vil vi også se at 3D-modeller blir tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner. Det er nyvinningen Web App Builder, som sammen med den nye 3D-tjenestetypen Scene Service, gjør dette mulig. Scene Service vil dessuten gjøre det mulig å servere ut større, mer detaljerte og dynamiske 3D-modeller enn det som er mulig i dag. Det betyr at alt fra globale, nasjonale, regionale og lokale fenomener kan presenteres i en og samme 3D-modell. Eksempelvis en orkans trase og vindstyrke på globalt nivå til detaljerte, teksturerte bygningsvolumer hvor orkanen treffer i en og samme modell. På linken kan du ta turen til Grong sentrum. Alt du ser er basert på standard FKB-data, og bygningene er bygget med NT 3D Bygger. I Norge er det investert mye i detaljerte data som egner seg til 3D-analyse og -presentasjon. Med ArcGIS-plattformen vil en nå i enda større utstrekning kunne nyttiggjøre seg denne informasjonen for å identifisere muligheter og utfordringer, og enkelt kunne dele budskapet i 3D til alle interessenter på alle enheter. Side 11

12 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 ArcGIS Pro - ikke i stedet for, men i tillegg til av: Toni Mikkola, Geodata ArcGIS Pro er den største nyheten fra Esri på lang tid og skal ifølge lovnadene sørge for at jeg som GIS-bruker får en lettere hverdag. Så var det ArcGIS for Desktop da - den trofaste følgesvennen som alltid har sørget for at jeg har fått gjort jobben min. Flere av dere vil sikkert kjenne litt på følelsen av «hvorfor skal jeg ta i bruk ArcGIS Pro når jeg har ArcGIS Desktop?». Personlig begynner jeg å skjønne hvorfor, og nøkkelen er at det ikke handler om et enten eller. KJAPP, INNBYDENDE OG UTNYTTER WEBEN Noe av det første jeg la merke til er at ArcGIS Pro har et veldig innbydende og velkomment brukergrensesnitt. Verktøylinjer, knapper og menyer har fått en ny utforming og plassering, men til tross for dette fikk jeg fra første stund en følelse av at jeg finner fram. Mye skyldes at brukergrensesnittet minner meg om å navigere rundt i Microsoft Office og valgene jeg gjør i grensesnittet aktiverer mulige neste valg slik at jeg ikke roter meg bort i funksjonalitet jeg ikke trenger. Samlet gjør det at applikasjonen oppleves som veldig intuitiv i bruk. Kanskje vel så viktig, og om ikke viktigere, er respons og ytelse. ArcGIS Pro viser bakgrunnskart og kartinnhold med en imponerende hastighet. Kartet oppdateres kjapt og sømløst ved zoom og panorering, hastigheten gjør at det nesten kiler litt i magen på en entusiastisk GIS-bruker. ArcGIS Pro er utformet for å utnytte weben, som gjør at jeg umiddelbart kan utforske og ta i bruk masse spennende og nyttig innhold. På ArcGIS Online finner jeg blant annet viktige temakart som flomsoner, kulturminner, verneområder etc. fra det offentlige Norge. Kanskje har din virksomhet også forenklet tilgangen til egne fag- og forretningsdata med ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS som kan benyttes? Knytningen til weben betyr uansett at jeg kan fokusere på å forstå og analysere data, fremfor å lete etter dem, og resultatene fra arbeidet mitt kan jeg selvsagt enkelt dele tilbake til portalen. ArcGIS Pro føles med andre ord godt rustet for samhandling og utveksling av data via web. Innbydende brukergrensesnitt, imponerende ytelse og effektiv utnyttelse av weben er noe jeg tror både eksisterende og nye brukere vil ha stor glede av. NY OG UNIK FUNKSJONALITET: TO GODBITER ArcGIS Pro inneholder også mye ny funksjonalitet. Muligheten til å kombinere visning, og arbeid, med data både i 2D og 3D, er helt unik. Personlig har jeg ikke vært den som sjonglerer mest med data i 3D, men gjennom at ArcGIS Pro føles veien kortere. Det har ført til ny innsikt og 3D-visualiseringen føles mer og mer uunnværlig. Annen framtredende funksjonalitet er «prosjekter». For meg som er vant til å jobbe med kartdokumenter (mxd) føles dette mer naturlig. Et prosjekt kan inneholde flere parallelle kart og layouts, som enkelt synliggjør alle aspekter ved et prosjekt eller en oppgave. Det er lett å bytte mellom kart og layouts, uten å bekymre seg for unødvendig venting i påvente av at innhold skal laste. Side 12

13 GEODATA :magasinet 2/2014 :hovedtema Dette er bare to utvalgte nyheter, men jeg vet at fl ere der ute vil fi nne glede i andre godbiter som garantert vil vekke et velkjent: «Endelig!». INGEN GRUNN TIL Å VELGE ArcGIS Pro fungerer side om side uavhengig av gjeldende Desktop versjoner, noe som gjør at alle kan komme kjapt i gang. Samtidig kan du fortsette arbeidet du har startet i ArcGIS Desktop. Både kartdokumenter og data er lett å importere, og det uten tap av symbolisering, målestokkterskler eller spørringer. Dermed begynner du ikke med blanke ark når du starter med ArcGIS Pro. Som bruker betyr det at jeg ikke trenger å velge. Jeg kan jobbe i både Desktop og Pro uten å kaste bort tiden på tung migrering og dataimport. Jeg kan med andre ord utnytte styrkene til Desktop og Pro. FAKTA Ny 64-bits Desktop applikasjon fra Esri Unik ytelse Nytt og intuitivt brukerdesign Spisset for effektiv samhandling og utveksling av data via web 2D og 3D i samme applikasjon Støtter fl ere samtidige kartvisninger Fungerer side om side med ArcGIS for Desktop (uavhengig av versjon) ArcGIS Pro handler altså ikke om «i stedet for» eller «enten eller». Jeg vil oppfordre alle til å ta ArcGIS Pro i bruk, brukervennlighet og bedre ytelse bør være grunn nok. I tillegg får du tilgang til etterlengtet ny funksjonalitet, samt enkelt og sømløst arbeid mot web. Go Pro! Side 13

14 :produktnytt GEODATA :magasinet 2/2014 Geodatas innholds- og produktstrategi av: Rune Haddal, Geodata Side 14

15 GEODATA :magasinet 2/2014 :produktnytt I denne utgaven av magasinet har dere allerede lest flere artikler om nyhetene Esri slipper denne høsten - nemlig ArcGIS Proog ArcGIS Web App Builder.. Samtidig fortsetter frislippet av norske kartdata og utviklingen av tjenester og grensesnitt som gir tilgang til blant annet eiendomsdata (Matrikkelen), temakart (det offentlige kartgrunnlaget) og andre nøkkeldata. En av Geodatas viktigste oppgaver er å omsette disse mulighetene til nye applikasjoner og tjenester som gjør deg mer effektiv. Som Norsk distributør av Esri programvare og med vår uttalte målsetning om å være en GIS-ledestjerne, så forplikter det at vi ikke bare har innsikt i teknologien men også kunders behov, rammeverk og langsiktige muligheter. Det er ut i fra denne forståelsen at vi i Geodata har utviklet Geodata Online og Norske tilpasninger (NT) som sammen fyller ArcGIS med relevante funksjoner og innhold for det norske markedet. GEODATA ONLINE INNHOLD OG APPS FRA SKYEN TIL DIN GIS-PLATTFORM Tilgang til relevant og oppdatert innhold er en aktivitet vi vet mange bruker mye tid og energi på. Derfor ønsker vi å tilby innhold for en hel rekke bruksområder med tjenester som er skreddersydde for ArcGIS og hvor det er forutsigbarhet og kvalitet i både data og tjenester. DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET Vi opplever at det er et stort udekket behov for å kunne benytte mange ulike offentlige datasett som kilder i analyser og som deler av beslutningsunderlag og planverk. Da tenker vi spesifikt på innhold fra Geodata og Norge digitalt parter, som ved forrige og nåværende regjeringers initiativ har sørget for stort fokus på å åpne data, dele innsikt og ny viten basert på disse. Geonorge portalen og data.norge.no inneholder mye data som er relevante i alt fra bedriftsetableringer til arealplanlegging, utbygging og risikoanalyser. Vi ser det som en viktig oppgave å kunne gjøre disse dataene tilgjengelig og anvendelig for analyser i ArcGIS. MATRIKKELEN Geodata har nettopp ferdigstilt nedlastingen av en komplett matrikkel til vårt skymiljø. Vi prototyper nå en rekke karttjenester, søketjenester, rapportgrensesnitt, mulighet for offline kopier med mer, basert på denne. Disse tjenestene skal blant annet gi deg tilgang til rapporter som f.eks. gir en oversikt over alle adresseendringer eller eierskifter registrert siste uke. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill som kan være med å forme vårt tjenestetilbud fra matrikkelen. 3D I ArcGIS Server 10.3 vil det være mulig å strømme 3D modeller over web en for bruk i web- og mobile applikasjoner. Sammen med NT 3D bygger og FKB-data gir det oss muligheten til å gi deg tilgang til en oppdatert, landsdekkende 3D-modell med terreng, bygninger med mer. Tenk hvilke muligheter det gir deg til å utføre nye analyser (f.eks sol/skygge, gjenboere etc.) eller forenkle dialogen med ditt publikum, f.eks i plan- og utbyggingsprosesser. Som et resultat av mulighetene teknologien og samfunnet gir oss, jobber vi kontinuerlig med å etablere flere innholdstjenester og har allerede ca. 80 tjenester kjørende i vårt skymiljø. NORSKE TILPASNINGER NYTTIGE TJENESTER RETT INN I ARCGIS Norske tilpasninger (NT) er et verktøy for at du skal kunne bruke tjenester, enten fra Geodata Online eller andre offentlige etater, rett i ArcGIS. Dette er populære produkter som i dag setter 100-vis av norske brukere i stand til å søke i matrikkelen, eller i grunnboka, utforske historiske ortofoto, med mer i ArcGIS Desktop eller i sine webløsninger. Noen av de mer signifikante nyhetene fra Esri som ligger nært i tid er ArcGIS Pro og ArcGIS Web Application Builder, og her på produktavdelingen har vi allerede startet med å prototype NT- funksjonalitet for disse. Samtidig fortsetter arbeidet med å utnytte nye tjenester fra Geodata Online og det offentlige Norge som løpende blir tilgjengelig. «APPS-REVOLUSJONEN» Et annet forhold som påvirker vår produktutvikling er den mentalitetsendringen som har kommet med utbredelsen av «apps». Denne stiller oss foran mange muligheter, men også utfordringer. Noen av mulighetene som ligger her er at vi i større grad enn tidligere tør og kan tenke på å utvikle spesifikke applikasjoner for helt spesifikke kundegrupper og formål, der vi før var mer forventet å skulle lage generelle verktøy som var en del av en større applikasjon. Samtidig setter «apps» forventninger til hyppige releaser og gratis bruk innenfor visse avgrensninger. Du vil i tiden fremover få tilbud om nye og spennende «apps» fra Geodata som bygger på disse prinsippene for utvikling, distribusjon og prising. ArcGIS og det norske geomatikk-samfunnet gir oss utrolige spennende muligheter til å utvikle tjenester og applikasjoner for deg. NT 3D bygger og nedlastningstjenester for oppdaterte FKB-data er bare starten, og jeg oppfordrer deg til å følge godt med på produktsidene våre på web i tiden framover. Side 15

16 :produktnytt GEODATA :magasinet 2/2014 Forvaltning av norske data i ArcGIS av: Erlend Råheim, Geodata Det norske geomatikkmiljøet har spesifisert geografiske dataprodukter for aktuelle fagområder som et middel for å øke samfunnsnytten av geodatainfrastrukturen. Eksempler er FKB og nasjonale kartserier. Produksjon av slike originale data må være kostnadseffektiv, sikre kvalitet og bygge på respekt for involverte parter, først og fremst brukere og redaktører. Det er definitivt web- og fokuserte applikasjoner som har størst oppmerksomhet innen GIS for tiden. Men forvaltning av originale vektordata er grunnlaget for all sluttbruk, og det vi ønsker å framheve i ArcGIS - sammenheng er geodatabasen som lagringskonsept, effektive redigeringsverktøy, topologi og kvalitetssikringsverktøy. ARCGIS OG NORSKE TILPASNINGER ArcGIS for Desktop i standardutgave inneholder det meste av nødvendig funksjonalitet, men GeoAreal og Data Reviewer (Production Mapping) er viktige tillegg for arbeid med norske dataprodukter. GeoAreal sine hovedbidrag er datamodeller som følger SOSI produktspesifikasjoner, symbolfiler, kvalitetssikring konfigurert for de samme dataproduktene og massivredigeringsverktøy som effektiviserer store datavaskjobber dramatisk. Vi ser ofte forvaltningsbaser hvor innholdet har fått forfalle kvalitetsmessig over tid. Vårt hovedmål er å tilby et system som for det første forhindrer at dette skjer ved at kvalitetssikring alltid er tilgjengelig og som dernest gjør datavask til en effektiv prosess. Dette bygger på det velkjente forhold at Esri geodatabase er som skapt for å utføre omfattende endringer av originaldata effektivt, ubyråkratisk og raskt. Geodata har brukt begrepet «norske tilpasninger» i flere år. At vi tilbyr datamodeller for norske standardprodukter og oppdaterer disse etter hvert som standardene endrer seg, skiller oss i og for seg ikke fra andre aktører. Det gjør heller ikke muligheten for å produsere feilfrie utvekslingsfiler på godt, gammelt SOSI-format. Det vi ønsker å framheve er at vi bygger et forvaltningskonsept på en konfigurerbar plattform som ikke gir unødvendige hindringer i dataflyten, med komponenter som lett lar seg oppdatere og tilpasse. Vi har for eksempel ingen strikte regler for hvordan dataene må være for å kunne bli lagt inn i basen uten å bli forkastet. I stedet for å kaste data som ikke består første prøve, fokuserer vi på kontroll og feilretting med kraftige og effektive hjelpemidler som Data Reviewer batchkjøring, topologivalidering og GeoAreal massivverktøy. KVALITETSSIKRING Data Reviewer, som er en del av Production Mapping extension, har vært en godt bevart hemmelighet i GIS-Norge. GeoAreal inneholder nå ferdig definerte batchfiler til Data Reviewer for en rekke norske datasett. Slik greier vi å kontrollere dataene mot produktspesifikasjonens krav til egenskapsinnhold. Mange geometrikontroller som i høyeste grad er relevante for norske geografiske data er også tilgjengelige. Disse støtter ikke bare godt opp under formelle kvalitetskrav i norske standarder, men gjør det mulig å gå langt videre ut fra skjønnsbaserte regler. Kartverkets SOSI-Kontroll er eksempelvis et kvalitetssikringsverktøy på SOSI-formatets premisser, mens sjekkene i DataReviewer bruker situasjonsbetingede støttedata til å avdekke en rekke alvorlige feil i dataene som SOSI-Kontroll av utvekslingsfiler ikke vil reagere på. Objekt listet i feillista kan nås og bli redigert på direkten. Slik feilliste gjør det også mulig å velge objektene og massivrette dem. Side 16

17 GEODATA :magasinet 2/2014 :produktnytt Har du opplevd at gamle feil blir som nye? Gjentakelse av rettetiltak er ikke inspirerende. Minimalisering av dette er et mål, og vi har brukt datavaskprosjekter til å utforske samspill mellom verktøy i ArcGIS for Desktop (Standard), Data Reviewer og GeoAreal. Det viser seg avgjørende hvilken rekkefølge operasjonene blir utført i. Det er også viktig å ikke bruke tid på forhold som ikke trenger å være feil. Forslagene våre til operasjoner og rekkefølge for ulike dataprodukter er tilgjengelige på våre hjemmesider som en ferdig oppskrift. Som nevnt har andre land tilsvarende rammeverk og utfordringer. Vårt nettverk av Esri-distributører er en unik kilde for å dele erfaringer og trekke det beste ut av floraen av verktøy som oppstår på ArcGIS-plattform. Vi må i denne sammenhengen nevne ProSuite QA-Framework fra Esri Schweiz, som har mange flere kontroller enn Data Reviewer samt et uovertruffent konfigurasjonsgrensesnitt. Geodata skaffer ProSuite på forespørsel. PRODUKTIVITET ArcGIS/ArcMap ut av boksen inneholder veldig sterke hjelpemidler for redigering. For en vektorarbeider er de viktigste: Topologivalidering og (massiv) feilretting. Topologisk redigering. Geodatabasen har heleid geometri. Mange er vant til å redigere formater med referert geometri. Slike formater er tunge å prosessere og egner seg ikke godt til andre formål enn redigering og overføring. Derfor anvender ledende GIS-leverandører heleid geometri/simple features også i forvaltningssystemer. For å forebygge problemer med at linjer og polygoner er separate objekter med egen geometri, redigeres disse i én og samme operasjon ved hjelp av bestemte verktøy. Template based editing. Ferdige plukklister for nye objekter blir generert ut fra tegnforklaring. Egenskapene som brukes til symbolisering blir automatisk kalkulert for nytt objekt. Dette gir effektiv redigering, hvor mye inntasting av egenskapsverdier unngås. Snappemiljøet, som kan skreddersys til formålet. Editor tracking. I praksis: Autokalkulering av datoegenskapsverdier. Nykonstruksjon og ajourhold med skisseverktøy og kontekstmeny. Spesielle og mange feil i data kan forårsake tidkrevende retting. Tilgang til verktøy som kan identifisere og massivrette feil er avgjørende for å kunne gjennomføre oppgavene på akseptabel tid. Vi har hørt på brukermiljøene når vi har supplert ArcGIS med våre egne verktøy i GeoAreal. I versjon er noen av disse tatt ett skritt videre. Den bærende tanken er at massivredigering skal være topologisk redigering og at samme operasjon skal bli brukt på alle objekter i samme topologiklasse som deler et geometrisk forløp. De to nyhetene som kan gi størst produktivitetsforbedring er: Identifikasjon og retting av buefeil i arealplaner nå med massivrettemulighet og topologisk funksjon. Rydding av tettliggende knekkpunkt samme utvidelse. Forhåpentligvis har denne artikkelen gitt deg noen nyttige innspill til hvordan du kan forvalte originale data mer kostnadseffektivt. Følg med på våre websider for mer informasjon om dette og andre relevante tema. Side 17

18 :produktnytt GEODATA :magasinet 2/2014 GEODATA LABS VISNING OG ANALYSE AV STORE DATAMENGDER Store datamengder kan være utfordrende å presentere på en brukervennlig måte. Før sommeren lagde Geodata en pilot på en webapplikasjon hvor vi lekte oss med alternative rammeverk for dette formålet. Vi lastet ned 30 år med data om trafikkulykker fra Statens Vegvesens NVDB-grensesnitt, og la dette inn i ArcGIS for Server. På klienten optimaliserte vi eksisterende eksempelkode for såkalt klumpe- og varmkart-visning, for å få tilfredsstillende ytelse på denne mengden data. Vi benyttet et JavaScript-rammeverk som heter Crossfilter, som er ekstremt raskt for filtrering av data på flere dimensjoner (egenskaper). Dette er tett koblet med dc.js, JavaScript-rammeverk for å sette opp interaktive grafer. Alt dette knyttet vi igjen opp mot visningen av dataene i kartet. Det morsomme med løsningen er at alt henger sammen, og at det går ekstremt raskt. Klikker man på noen av grafene for å filtrere dataene på en gitt egenskap oppdateres kartet fortløpende. Og beveger man seg rundt i kartet oppdateres grafene til å vise akkurat disse dataene. Man må nesten prøve løsningen for å få en smak av hvor raskt og brukervennlig dette kan være. Vi har siden dette satt opp tilsvarende demoer på mange andre typer data, slik som historiske ordre for en pizzakjede og borredata for et oljeselskap. Besøk labs.geodata.no for å se nærmere på løsningen. Menneskene bak Eg heiter Kristian S. Førde og var så heldig å vera i Traineegruppa i Eg brenner for mangfoldet og muligheitene som finnes i webplattformen. Det er fasinerande å sjå korleis alt frå enkle nettsidar til rike applikasjoner blir bygd opp. I løpet av året har eg fått jobba med mange forskjellige og artige prosjekter som «Finn nærmeste fastlege», «Kommunespel», «Analyse av solkurver», «Infokiosk på Oslo lufthavn», Fagsystem for Miljødirektoratet og intern portal for Statskog. Alle desse prosjekta er knytt opp mot webteknologi som er det eg brenner for. Her har me må me vera i bresjen gjennom å nytte smarte løysningar bl.a. basert på JavaScript og ASP. NET MVC og utvikle på toppen av teknologi frå Esri. Jeg heter Ivan Lé Hjelmeland og var en del av trainee-gruppen Jeg brenner for den mobile plattformen, både på web, android og ios. I Norge finnes det store mengder åpne data vi utviklere kan bryne oss på. Jeg synes det er gøy å leke med måten man presenterer data på, ofte finner man da helt nye bruksområder. Et eksempel på en app jeg har vært med å utvikle her hos Geodata er Hvem Eier. Hvem Eier gir deg enkel tilgang til eiendomsinformasjon gjennom både kart og et eget Augmented Reality -view. I Geodata blir jeg utfordret med spennede kundeprosjekter og ny teknologi, da er det viktig at vi utviklere er up-to-date. Dette gir oss en glimrende mulighet til å faktisk lage noe som kan publiseres i geodata. labs. Målet mitt for høsten er å lage geodata.labs sin første native app. Side 18

19 GEODATA :magasinet 2/2014 :produktnytt Geodata og Esri på GitHub GitHub er et velkjent og kraftig verktøy for samhandling og versjonskontroll som spesielt benyttes mye til Open Source-prosjekter. Esri benytter dette til å dele alle mulige slags prosjekter som hjelper deg til å utnytte ArcGIS-plattformen maksimalt. Dette er ikke snakk om supporterte produkter, men kode som alle kan benytte, videreutvikle, og bidra tilbake til. Her er en liten smakebit av hva du kan fi nne på esri.github.io: Starter-applikasjoner og rammeverk for å bruke Esris webteknologier alene eller sammen med rammeverk som Leafl et og Bootstrap. Applikasjonsmaler, scripts og verktøy for bruk i ArcGIS Online. Geoprosesseringsverktøy, script og modeller. Esri Geometry API for Java - Ren Javaimplementasjon av vanlige GIS-analyser. GIS Tools for Hadoop - Verktøy for å gjøre GIS analyse av Big Data i Hadoop. Koop - en adapter som lar deg konsumere tredjeparts datakilder som Feature Services eller GeoJSON i standard ArcGIS-klienter. Proxy-fi ler for avanserte brukstilfeller i javascript, silverlight, eller FLEX-klienter. Og mye, mye mer. Esris GitHub konto har i skrivende stund 239 repositories. Geodata har også en egen GitHub-side - geodata-no.github.io. Denne bruker vi når vi ønsker å dele konkrete kodeeksempler som er relevante for særnorske forhold. Eksempelvis kan du se her hvordan man får Leafl et til å takle norske koordinatsystemer. GitHub er ikke bare en måte å kickstarte egne GIS-prosjekter på, men også en unik mulighet til å komme med konkrete teknologiske tilbakemeldinger på. Er det noen tilpasninger som du alltid gjør når du benytter Esri-teknologi? Da kan det være nyttig å dele på GitHub, slik at andre også ser lyset. Dette kan også påvirke Esri til å inkorporere dine tilpasninger i standardprodukter. SISTE NYTT Mens vi venter på neste store versjon av ArcGIS-plattformen (10.3), kommer det stadig nye versjoner av de ulike SDK ene. ArcGIS Runtime for Qt versjon vil ha et QML API, som gjør det mulig å lage cross-plattform applikasjoner vha. QML-markup. De siste versjonene av ArcGIS API for JavaScript har hatt mye fokus på klientsidesymbolisering. Den neste store releasen blir 4.0 og kommer i Q4. Web AppBuilder for ArcGIS er det siste store fra Esri for konfi gurasjon av ferdige webapplikasjoner. Den er allerede lansert som en del av ArcGIS Online, og kommer etter hvert i en developer-edition. Vi er i gang med å utvikle skreddersømfunksjonalitet og brukergrensesnitt Microsoft MVC, Entity Framework og Esri Geodatabase Esri tilbyr fl ere rammeverk for utvkling av løsninger basert på ArcGIS Server-teknologi. Eksempler på dette er API for JavaScript og ArcGIS for Runtime SDK. For kartsentriske applikasjoner er dette gode rammeverk som vil dekke de fl este behov. For andre typer applikasjoner kan det imidlertid være naturlig å supplere med andre typer rammeverk. Microsoft ASP.NET MVC Framework er et eksempel på dette. Ved å bruke dette rammeverket får man tilgang til verktøy for å bygge robuste CRUD-baserte applikasjoner (Create, Read, Update, Delete), som f.eks. en webportal. En slik applikasjon har gjerne et kart integrert, men er ikke kartsentrisk. Dvs. det fi nnes fl ere sidetyper der kart ikke har en sentral rolle. Ofte snakker vi her om objekter som gjerne kan være stedfestet, men har i tillegg en lang rekke egenskaper som skal redigeres. Dataene i slike applikasjoner ligger som oftest i en relasjonsdatabase. Ved å benytte Entity Framework (EF) som kobling mellom (geo) database og MVC, får man en arkitektur som ivaretar data på en robust og konsistent måte. Geodata AS har benyttet denne teknikken i fl ere utviklingsprosjekter. Ved å kombinere ArcGIS for Server sitt kraftfulle REST API og MVC/EF sitt robuste rammeverk for utvikling av skalerbare CRUD-baserte applikasjoner, har vi lykkes med å lage brukervennlige fagsystemer for våre kunder. HVA ER LABS.GEODATA.NO? Geodata Labs er vår lekegrind for utprøving av nye og spennende teknologier og anvendelser. Her lager vi nye og morsomme demoer i form av applikasjoner, tjenester og data som vi fortløpende publiserer på vår webside labs.geodata.no. I tillegg publiserer vi tekniske nyheter fra Esri og andre nærliggende teknologier på vår tekniske blogg. Les mer på labs.geodata.no Dette kan du lese mer om på labs.geodata.no. Side 19

20 :GIS-profilen GEODATA :magasinet 2/2014 GIS -profilen FAKTA Navn: Bjørn Nygaard Alder: 51 Stilling: Nordisk leder Geodemografisk Analyse Arbeidssted: Prognosesenteret Du har jobbet i Prognosesenteret med ansvar for geodemografi sk analyse i ca. 1.5 år. Hva er det som gjør jobben din så spennende? Jeg har alltid vært fasinert av geografi sk teknologi, og spesielt kombinasjonen av geografi sk informasjon og analyse. På slutten av 90-tallet jobbet jeg i Geodata, hvor jeg fi kk verdifull innsikt i hvordan god forståelse av geografi sk og demografi sk informasjon kan hjelpe virksomheter å ta bedre beslutninger. I min nåværende stilling i Prognosesenteret er jeg daglig i dialog med noen av Norges største selskaper innen bygg, eiendom og handel, og opplever at den kompetansen vi har, og de løsningene vi sitter på kan være med å spille en viktig rolle i utviklingen av nye bygg i alle fasonger. Jeg får bidra til nye, spennende utviklingsprosjekter og opplever at de rådene vi gir blir lyttet til. Det er fl ere kjøpesentre i Norge som var på tegnebrettet, men aldri ble bygget fordi vi sitter på metodekunnskap, data og GIS-teknologi som gjør de det mulig å beregne omsetning med +/-15 % nøyaktighet. Dermed kunne vi fortelle investorer at de var på vei inn i et tapsprosjekt. Noe er dessverre også bygget, og driver i dag med store tap, fordi utbygger stolte mer på egen synsing. Det er også viktig å presisere at de fl este prosjekter er gode investeringer, og da bidrar analysen i hovedsak til å få inn de riktige kjedene og bransjene. Å få ta del i slike avgjørelser, og vite at de er solid fundert gjør at jeg føler jobben min er både spennende og viktig. Vi vet for eksempel at dagligvarebransjen jobber med en presisjon på ca.60 % på egne omsetningsberegninger ved nyetablering. Å løfte dette til et nivå på 85 % og bedre ser vi på som en viktig utfordring fremover. Det kan bidra til lavere priser i dagligvarebutikkene! Side 20

:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN

:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN :magasinet Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN OKTOBER 2014 :leder :innhold LEDER: INNHOLD: ArcGIS 10.3 «app» revolusjonen er i gang! 4 :hovedtema 4 ArcGIS 10.3 Engasjerende

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter MOBIL FORMIDLING teknologi og muligheter Behov for nye tekniske løsninger Erfaringene så langt Rammer - tid og penger Brukerbehov og ønsker som er avdekket Behov hos partnere og samarbeidspartnere Teknologisk

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Status fra utviklingsavdelingen. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS

Status fra utviklingsavdelingen. Rune Synnevåg, Uni Pluss AS Status fra utviklingsavdelingen Rune Synnevåg, Uni Pluss AS First Hotel Marin 27. - 28. oktober 2014 Status fra utviklingsavdelingen Hva har vi holdt på med siden sist? Hva skal vi gjøre fremover? To nye

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata Side 1 av 7 Publisert 25. februar 2014 Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Esri norsk brukerkonferanse ble gjennomført 5.-7.februar i Oslo. Konferansen samlet over 450 av de

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mgxxe

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mgxxe DIGITAL INFRASTRUKTUR Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mgxxe Hva er verdien i digital infrastruktur? Hvordan kan du og din organisasjon bruke infrastrukturen til å formidle? Norsk Teknisk

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand UTFORDRINGER FOR KARTPRODUSENTEN En bransje i trøbbel!

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser Ingunn Limstrand, sjefingeniør Miljødirektoratets rolle Skaffer og formidler miljøinformasjon Utfører og iverksetter forvaltningsmyndighet Styrer og

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Mobil Feltdagbok Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Vårt utgangspunkt Interaksjonsdesignere mest web/applikasjoner Ønsket å lære mer om hvordan

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver Analyse i ArcGIS Tore Jensen Teknisk rådgiver Innhold Betrakninger i forkant Analyseprosessen Automatisering av prosessen Presentasjon av resultat Betrakninger i forkant Hva er målet? Hvilke kriterier

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Demo - torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Demo - torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Demo - torsdag 13/9-12 Egenskaper vi skal vise Gjennom demoeksemplene skal vi bl.a. vise følgende egenskaper: Objektene har både funksjonalitet og brukergrensesnitt i tillegg

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

mellom disse, har blitt utskjelt etter noter og har hatt et betydelig forbedringspotensial.

mellom disse, har blitt utskjelt etter noter og har hatt et betydelig forbedringspotensial. DERFOR BØR DU OPPGRADERE: 10 fantastiske nyheter i Windows 10 Nå slipper vi å vente lenger Windows 10 er klar for nedlasting. Her presenterer vi de ti beste nye funksjonene i Windows 10, slik at du kan

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med!

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Bakgrunn Mange i elbransjen har i lang tid etterlyst bedre struktur på egen og andre sin informasjon om elsikkerhet Lokale initiativ

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

En kort presentasjon av

En kort presentasjon av En kort presentasjon av Axenna er leverandør av 100% Open Source Business Intelligence. Axenna Business Intelligence Server er satt sammen med de beste BIkomponentene fra de mest anerkjente Open Source

Detaljer

GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2

GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2 GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2 Skjermdump fra den ferdige nettsiden STUDENTER: Kia Simonsen Morten Kappelslåen Gjøvik 24.11.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapport... 3 Statistisk data innsamling...

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

braplan 2.6 Brukermanual

braplan 2.6 Brukermanual braplan 2.6 Brukermanual Versjon 2.6 2011-04-07 Denne brukermanualen vil gi en introduksjon til braplan og krav til planarkivet med tilhørende prosesser. Eksisterende brukere vil finne denne både nyttig

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

FORSLAG TIL NY TURKART ØSTFOLD TEKNISK LØSNING FOR. En anbefaling fra arbeidsgruppa til styringsgruppa i Turkart Østfold

FORSLAG TIL NY TURKART ØSTFOLD TEKNISK LØSNING FOR. En anbefaling fra arbeidsgruppa til styringsgruppa i Turkart Østfold FORSLAG TIL NY TEKNISK LØSNING FOR TURKART ØSTFOLD En anbefaling fra arbeidsgruppa til styringsgruppa i Turkart Østfold Bakgrunn Serveren hvor turkartet og domenet ligger, er fortsatt stasjonert hos Fylkesmannen

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer