:magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN"

Transkript

1 :magasinet Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere GEODATA KUNDEMAGASIN OKTOBER 2014

2 :leder GEODATA :magasinet 2/2014 LEDER: ArcGIS 10.3 «app» revolusjonen er i gang! Følg med på Geirs blogg Esris ArcGIS-programvare har siden (GIS) tidenes morgen vært gjenstand for stadig revisjoner, forbedringer og lanseringer av nye versjoner. Ofte har det handlet om nye og revolusjonerende funksjoner som har satt brukeren i stand til å gjøre nye ting med programvaren, eller løse oppgavene sine på en enklere måte. Noen ganger har det handlet om en total renovering av brukerfl aten, som for eksempel overgang til grafi ske brukergrensesnitt eller større teknologiskifter som overgangen fra minimaskiner til PC. I løpet av høsten vil Esri lansere ArcGIS 10.3 med nye versjoner av det som for brukerne våre er de mest kjente og sentrale komponentene, ArcGIS Desktop og ArcGIS Server. Dette er tilsynelatende en mindre oppdatering av Arc- GIS, en såkalt «minor release», men den store revolusjonen i denne versjonen omhandler først og fremst tilleggsapplikasjonene og hvordan disse spiller sammen med hverandre og ArcGIS Online. Som bruker av ArcGIS får du tilgang til en rekke nye og spennende sett med konfi gurerbare «Apps» - både på mobil, nettbrett og web. Disse «appene» er en del av ArcGIS 10.3, og som lisensierte brukere vil få tilgang til. En annen ny og revolusjonerende app er lanseringen av ArcGIS Pro som er en helt ny desktop GIS-applikasjon. ArcGIS Pro er en moderne full 3D GIS-applikasjon som utnytter alle de mulighetene som fi nnes i moderne maskinvare. I denne utgaven av GEODATA:magasinet vil vi naturligvis dekke ArcGIS 10.3 behørig, inkludert en grundig beskrivelse av ArcGIS Pro. I tillegg vil du kunne lese mer om hvordan GIS brukes innenfor en rekke bransjer, fra kommuner med IKT-samarbeidet i Agder til hvordan DnV GL og aktører i oljebransjen bruker GIS for å både fi nne olje og sørge for at det skjer med minst mulig negativ påvirkning for miljøet. Personlig synes jeg det er et fantastisk privilegium å få jobbe i en bransje i kontinuerlig endring og med teknologi som brukes til å skape vår fremtid! God høstlesning! Side 2

3 GEODATA :magasinet 2/2014 :innhold INNHOLD: 4 :hovedtema 4 ArcGIS 10.3 Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere 8 Apps 11 3D i ArcGIS 12 ArcGIS Pro ikke i stedet for, men i tillegg til :produktnytt 14 Geodatas innholds- og produktstrategi 16 Forvaltning av norske data i ArcGIS 18 Geodata Labs utvikling i Geodata :GIS-profil 20 GIS-profilen: Bjørn Nygaard Prognosesenteret 8 :GIS i din bransje 22 Geodata GIS i din bransje 26 OSL fremtidens publikumsinformasjon 28 Altibox - Tar i bruk nye metoder for å ruste opp nordmenns fibernett 30 DNV GL Innovativ miljøforvaltning 32 Grong kommune Mobiltelefonen som turguide 22 :konferanse 34 Esri norsk brukerkonferanse Map Journal Norsk BK Telenor hentet hjem Special Achievement Award Esri young scholar award 2013 :firmanytt 40 Opplæring i Geodata mer enn bare kurs 42 Nye navn i Geodata 43 Nytt traineekull i Geodata :bransjenytt 44 Esri corner 40 Side 3

4 ArcGIS 10.3 Engasjerende applikasjoner gir engasjerte brukere Av: Inge Anundskås, Geodata Snart kommer ArcGIS ut i en ny hovedversjon, 10.3, med mye nye funksjoner og muligheter. Det er en utgivelse som bør engasjere både erfarne ArcGIS-brukere eller dem som har et mer perifert forhold til GIS. For at du ikke skal gå deg vill i alle nyhetene gir jeg deg en oversikt over hva jeg mener er de mest spennende effektene av denne utgivelsen. Du vil også fi nne andre artikler som går mer i dybden på teknologien.

5 :hovedtema Neste versjon av ArcGIS inneholder et enklere og mer effektivt verktøy for proffene, full støtte for visualisering og analyse i 3D og mange nye app er som kan skape engasjement rundt dine viktigste kart og geografiske data. Det beste av alt er at du ikke trenger å vente til hele GIS-plattformen er oppgradert før du får tilgang til mye av moroa. ET BEDRE VERKTØY FOR DEG SOM KAN GIS For avansert visualisering og analyse av geografiske data er det fortsatt kraftige desktop-verktøy som gjelder. ArcGIS Pro er en helt ny, raskere og mer brukervennlig kartapplikasjon med avansert funksjonalitet. Du vil bla. kunne gjennomføre mange av oppgavene du i dag benytter ArcGIS Desktop til, både raskere og enklere. Analyser (geoprosessering), redigering, kartproduksjon (symbolisering, teksting, utskriftsmaler etc.) er noen av de sentrale arbeidsoppgavene som nå får et nytt verktøy. Med ArcGIS Pro er jeg sikker på at du blir mer effektiv, men også at flere i din organisasjon kan bidra til å skape verdifull og forståelig informasjon av innholdsrike geografiske data. EN NY DIMENSJON ArcGIS Pro setter deg i stand til å visualisere og analysere data i 2D og 3D nærmest sømløst. Videre vil du i 10.3 enkelt kunne dele 3D-innhold slik at dine kollegaer og samarbeidspartnere enkelt kan utforske og utnytte f.eks arealplaner, utbyggingsprosjekter, risikoanalyser eller annet på en enkel og intuitiv måte. I praksis betyr det at 3D-innholdet du lager i ArcGIS Pro kan strømmes fra ArcGIS Server til brukervennlige og engasjerende web- og mobilapplikasjoner. Da Esri lanserte 3D-visualisering på web i 2012, som både var enkelt i bruk og ikke krevde annet enn en nettleser, så vi en markant økning av bruk av 3D blant våre kunder. Med 10.3 kan du visualisere større områder med mer detaljer siden innholdet strømmes etter behov. Jeg gleder meg til å se hvilke spennende løsninger og applikasjoner som kommer ut av disse nyvinningene. APP ER BETYR ANVENDELSE ArcGIS-plattformen blir stadig mer omfangsrik og det er nær sagt ingen grense for hva som er mulig å få til. Likevel er utfordringen fortsatt den samme, å omsette disse mulighetene til verdi for brukerne. Jeg tror svaret ligger i de mange app ene som du nå får tilgang til gjennom ArcGIS. Side 5

6 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 NESTE VERSJON AV ARCGIS INNEHOLDER ET ENKLERE OG MER EFFEKTIVT VERKTØY FOR PROFFENE, FULL STØTTE FOR VISUALISERING OG ANALYSE I 3D OG MANGE NYE APP ER SOM KAN SKAPE ENGASJEMENT RUNDT DINE VIKTIGSTE KART OG GEOGRAFISKE DATA. OG DET BESTE AV ALT ER AT DU IKKE TRENGER Å VENTE TIL HELE GIS-PLATTFORMEN ER OPPGRADERT FØR DU FÅR TILGANG TIL MYE AV MOROA. En app søker å løse et veldefi nert problem på en enkel og rask måte. Med sin enkelhet tvinger de oss til å identifi sere kjernen av problemet vi skal løse og fokusere på funksjonalitet som gir mest verdi pr. klikk. Mye av essensen i app ene i ArcGIS handler om å skape engasjement for geografi ske data og analyser hos brukeren. Geografi ske data er ofte i seg selv ganske komplekse, og i kombinasjon med avanserte kartapplikasjoner blir brukerterskelen høy og engasjementet hos mange av brukerne tilsvarende lav. Det er viktig å huske på at verdien av våre data først realiseres når de tas i bruk, og dermed blir innpakningen like viktig som kvaliteten. Jeg oppfordrer deg derfor til å se på hvordan Operation Dashboard, Map Journal, Explorer for ArcGIS eller noen av de andre app ene kan blåse liv i og skape engasjement rundt den informasjonen som er viktigst for deg og din virksomhet. Selv om du ikke er spesielt engasjert på sosiale medier, er dette et paradigmeskifte som angår oss som er interessert i GIS. ArcGIS Online og Portal for ArcGIS er vår løsning for samhandling og informasjonsdeling basert på kart, geografi ske data og analyser. Her kan du enkelt lage kart og engasjerende applikasjoner som du kan dele med utvalgte kolleger, hele din virksomhet eller publikum. ArcGIS Online og Portal for ArcGIS blir en stadig viktigere brikke i ArcGIS-plattformen, nettopp fordi den gir brukerne et ansikt og en trygg ramme for å fi nne og dele informasjon. Derfor er ArcGIS Pro knyttet opp mot din bruker på ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS og derfor får du Portal for ArcGIS som en del av ArcGIS for Server. En av effektene av sosiale medier er lynrask spredning av informasjon som brukerne fi nner interessant eller morsomt (f.eks har videoen The Fox fra Ylvis 442 millioner visninger på YouTube). La oss håpe at de samme mekanismene bidrar til at dine viktigste kart, applikasjoner og data goes viral i din virksomhet.. KAN DU IKKE OPPGRADERE? Flere ganger opplever jeg at engasjementet med ny teknologi og muligheter drepes i møtet med virkeligheten. Bakgrunnen for dette er ofte at ikke alle virksomheter har muligheten til å oppgradere sin GIS-plattform ved hver nye versjon. Heldigvis betyr det ikke lenger at du går glipp av all moroa! GIS BLIR PERSONLIG Sosiale medier har endret hvordan vi tilegner oss og deler informasjon på internett. Fra selv å måtte søke frem informasjon, gjerne gjennom bruk av søkemotorer som Google, får vi nå servert informasjon, gjerne i en nyhetsstrøm som er tilpasset våre preferanser. LinkedIn, Facebook og liknende løsninger har gitt oss en identitet på web en og et nettverk og en arena for å samhandle og dele informasjon. Som alle andre skyløsninger oppgraderes ArcGIS Online automatisk, og det kommer en rekke nye applikasjoner og maler som ikke krever at din egen ArcGIS plattform oppgraderes til siste versjon. Applikasjoner som Explorer, Collector, Operation Dashboard eller Map Journals kan benyttes, ofte med full funksjonalitet, selv om kart og data kommer gjennom webtjenester fra en eldre versjon av ArcGIS for Server. Men kanskje den gledeligste nyheten er at du kan kjøre ArcGIS Pro parallelt med hvilken som helst versjon av ArcGIS for Desktop. Dermed begynner vi å slippe opp for unnskyldninger for ikke å levere nye og innovative løsninger til brukerne i vår virksomhet. Artiklene som kommer senere i denne utgaven av magasinet, gir deg et godt innblikk i detaljene i ArcGIS 10.3 Side 6

7 FEBRUAR 2015 I OSLO GÅ IKKE GLIPP AV DINE FAVORITTSESJONER BENYTT MULIGHETEN TIL Å VISE FREM DINE LØSNINGER DEL DINE GIS-ERFARINGER MELD DEG PÅ HER:

8 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 APPS Som en del av ArcGIS Online og Portal for ArcGIS får du tilgang til en rekke spennende «apps». Denne artikkelen skal gi deg en idé om hvordan du kan anvende Esris «apper», og til hvilke bruksområder de er tiltenkt. Vi gir deg også en oversikt over hva som er tilgjengelig nå, samt ny funksjonalitet og nye apper som kommer i tiden fremover. Av: Inge Anundskås, Geodata Side 8

9 GEODATA :magasinet 2/2014 :hovedtema FIRE ANVENDELSESOMRÅDER 1. UTFORSKE DATA 2. DATAFANGST 3. SITUASJONSBILDE 4. SAMHANDLING Esri har utviklet et stort antall «apper» med mål om å senke brukerterskelen og øke tilgangen og anvendelsen av organisasjonens data. Du fi nner «apps» innenfor fi re anvendelsesområder: 1. UTFORSKE DATA, 2. DATAFANGST, 3. SITUASJONSBILDE OG 4. SAMHANDLING OG PLANLEGGING. Denne artikkelen beskriver anvendelsesområdene og de tilhørende «appene». APPLIKASJONSMALER UTFORSKE VIRKSOMHETENS DATA I mange organisasjoner vil man fi nne en rekke ansatte som kun ønsker å få enkelt innsyn i virksomhetens data. Man trenger verken å ha erfaring med GIS, eller være ansvarlig for datainnsamling i felt for å ha nytte av en av våre apps. «Appene» i denne kategorien presenterer data slik at brukerne raskt kan få svar på spørsmål og se sammenhenger i dataene. De er tilgjengelige på de fl este plattformer; fra telefon og nettbrett, til PC-er med Windows og Mac. EXPLORER FOR ARCGIS NY APP Explorer for ArcGIS kan kombinere egne fagdata med offentlige tilgjengelige data som f.eks. fl omsoner, skredkart, kvikkleire, eiendomsgrenser/ eierinformasjon, demografi data osv. Eksempelet over viser utbedring av et ledningsbrudd. I dette tilfellet forteller fagdataene oss at det er et brudd på ledningsnettet, men ikke hva som er årsaken til feilen. Ved å legge til mer informasjon i kartet, som f.eks. grunnvannsavrenning, kvikkleire, befolkningsvekst etc. kan vi kanskje identifi sere årsaken til problemet. Dermed kan vi gjøre utbedringer som senker fremtidige vedlikeholdskostnader. Explorer for ArcGIS leveres i dag på ios plattformen til telefon og nettbrett, samt til Mac. Senere i høst vil den bli tilgjengelig for Android og Windows. Esri har store planer for Explorer for ArcGIS og det vil utvikles mange nye funksjoner fremover. Det jeg synes er mest spennende skjer allerede senere i høst, når støtte for 3D-strømming i Windows-klienten lanseres. I ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS følger det med fl ere maler som gjør det enkelt å lage webapplikasjoner. En applikasjonsmal tar utgangspunktet i webkartet og gir tilgang til funksjonalitet rettet mot et spisset anvendelseområde. F.eks. dersom brukerne kun skal ha innsyn i dataene i kartet kan du benytte en enkel mal som fjerner alle unødige funksjoner. Malene kan også benyttes til berike webkartet med funksjoner. F.eks. dersom brukeren ønsker å sammenlikne en før og etter situasjon, fi nnes det en mal som lar deg vise to kart side om side. I tillegg til de som følger med ArcGIS Online / Portal for ArcGIS kan du laste ned fl ere maler fra «http://storymaps.arcgis.com». Siden alle malene er basert på HTML/Javascript fungerer de like godt på nettbrett og smarttelefoner. WEB APPLICATION BUILDER FOR ARCGIS - BETA Dersom malene ikke gir deg ønsket funksjonalitet og fl eksibilitet, kan du skreddersy dine egne applikasjoner med Web Application Builder for ArcGIS. «Builderen» gir deg også muligheten til å gi enkel tilgang til avanserte analysefunksjoner som før var forbeholdt brukere av ArcGIS for Desktop. Web Application Builder for ArGIS ble lansert, i beta, som en del av septemberutgivelsen av ArcGIS Online. Den kan også lastes ned for intern bruk, fra betaforumet til Esri. Interne tester hos Geodata, og tilbakemeldingene fra kunder som er tidlig ute, er svært lovende. Web Application Builder for ArcGIS er allerede svært rik på funksjonalitet og fl ere funksjoner vil komme ved lansering. Tilpass utseende og funksjonalitet for ulike formfaktorer På plass Kjøre analysetjenester (geoprosessering) På plass Redigering På plass 3D-streaming og bygge 3D web «apps» for PC, nettbrett og mobil - Kommer Side 9

10 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 DATAFANGST I FELT Datafangst er en sentral og viktig del av GIS, og spesialistene har lenge benyttet Esris mobile applikasjoner for Windows PC-er og PDA-er. Datafangst med slike enheter har for mange vært ensbetydende med tungvint inntasting av data og mye fingertrøbbel. Men med smarttelefoner og nettbrett har plutselig alle tilgang til brukervennlige enheter og spissede «apps». Ved hjelp av Esris «apper» for datafangst kan alle registrere nye kartobjekter med riktig posisjon og egenskaper, endre på eksisterende egenskaper og verifisere dataenes nøyaktighet. Operational Dashboard er et fantastisk verktøy til å presentere oversikt og endringer i dine data. Her kan du enkelt vise både sanntidsdata og/eller statistikk. Brukerne kan spørre i og filtrere dataene, se terskelverdier og har mange muligheter for å oppnå en mer detaljert forståelse av situasjonen. Jeg tror Operation Dashboard kan treffe behov i de aller fleste bransjer. I dette eksempelet har vi tilgang til all informasjon om ledningsnettet i ett situasjonsbilde. Kartet gir raskt oversikten over at de nødvendige ventiler er stengt, slik at vi kan i gang sette utbedringsarbeidet. En liste over arbeidsordre gir oss en status på arbeidet og når vi kan forvente å være tilbake i normal drift. Operational Dashboard ble først lansert som en Windows klient, men nå kan dashboardet også benyttes i nettleseren. I fremtidige versjoner vil vi blant annet se støtte for 3D-visning. BRIEFING BOOK - NY COLLECTOR FOR ARCGIS Collector for ArcGIS er en brukervennlig «app» som sørger for effektiv datafangst og sømløs dataflyt mellom kontoret og felten. Så lenge du har nettdekning kan Collector oppdatere data direkte på serveren, men den gir deg også muligheten til å ta med deg data og bakgrunnskart for bruk «offline». Med Collector for ArcGIS kan du f.eks. registrere en ny ledningstrase ved hjelp av enhetens innebygde GPS. Det er også enkelt å legge til dokumentasjon som bilder, video eller andre filtyper. Esri jobber aktivt med utviklingen av Collector for ArcGIS for å støtte flere typer datafangst. Siste versjon gav oss blant annet støtte for bruk av strekkodelesere. Frem mot slipp av 10.3 er planen å få på plass støtte for relaterte tabeller, «ad-hoc» datafangst og tilkobling og bruk av laser avstandsmålere. OPPDATERT SITUASJONSBILDE Tilgangen til enkle applikasjoner for datafangst og sanntidsdata gjør at mengden informasjon som kan visualiseres i kart er stadig økende. Dermed trenger vi applikasjoner som raskt kan gi oss et overblikk over alle detaljer, endringer og oppdateringer som er utført. OPERATIONAL DASHBOARD Briefing Book er et interaktiv presentasjonsverktøy som kombinerer webkartet med video, bilder og beskrivende tekst. Dermed kan du blåse liv i årsrapporter, innspill til kommuneplan, utbyggingsprosjekt, miljørisikoanalyser etc. «Appen» gir brukerne tilgang til virksomhetens nøkkeldata på en form som bør være både mer effektiv, engasjerende og interessant enn den tradisjonelle papirrapporten. En «briefing book» kan distribueres og deles gjennom organisasjonens Portal for ArcGIS eller ArcGIS Online konto. Briefing Book kan benyttes både i PC-ens og nettbrettets nettleser. SAMHANDLING, PLANLEGGING OG ANALYSE Esri tilbyr en rekke «apps» som er en utvidelse av eksisterende verktøy for analyse av fag- og forretningsdata (BI-systemer). Dermed unngår man at brukerne må lære seg et nytt verktøy for å ta ut gevinstene med kart og geografiske analyser. Dette er også systemer som inneholder forretningskritiske data som sjelden er tilgjengelig i tradisjonelle GIS-løsninger. Disse «appene» kan kombinere virksomhetens data med andre datakilder og få frem sammenhenger få har sett eller forstått tidligere. Her er listen over forretningssystemer det finnes «apps» fra Esri for i dag: Esri Maps for Office PowerPoint og Excel Esri Maps for SharePoint Esri Maps for IBM Cognos Esri Maps for Dynamics CRM Esri Maps for MicroStrategy Esri Maps for SAP Business Objects Side 10

11 GEODATA :magasinet 2/2014 :hovedtema 3D i ArcGIS Høsten 2014 byr på nye og spennende 3D-muligheter i ArcGISplattformen. Vi vil se lanseringen av applikasjonene ArcGIS Pro, Web App Builder og den nye tjenestetypen Scene Service. ArcGIS Pro er en helt ny 64-bits desktop-applikasjon som integrerer 2D og 3D-visning. Dette vil forenkle og effektivisere hverdagen for de tradisjonelle GIS-brukerne på Desktop. Når både 2D og 3D vises samtidig, for samme område, vil f.eks. redigeringsoppgaver på 3D-objekter kunne gjøres særdeles effektivt. av: Tore Jensen, Geodata ArcGIS-plattformen har lenge hatt verktøy for å håndtere, analysere og visualisere data i 3 dimensjoner. Høsten 2014 byr på nye og spennende 3D-muligheter. Vi vil se applikasjonene ArcGIS Pro, Web App Builder og en ny tjenestetype for deling av 3D-innhold på web. Presentasjon av muligheter og utfordringer i 3D-dimensjoner kan være med å skape bedre innsikt og forståelse av problemstillinger som skal løses. Det være seg å belyse konsekvensene av reguleringsplaner, vise synlighet av inngrep i naturen, avdekke hvor vannet vil renne ved kraftig og vedvarende regnvær eller se sol/skygge-forhold av et prosjektert tiltak mulighetene er uendelige. ArcGIS-plattformen har lenge hatt verktøy for å håndtere, analysere og visualisere data i 3 dimensjoner. Utvikling av verktøy som NT 3D Bygger og tilgang til stadig mer detaljerte og komplette 3D-data gjør det enkelt å lage detaljerte og realistiske 3D-modeller basert på standard FKB-data uten behov konsulentbistand. De siste versjonene av ArcGIS har senket terskelen for å dele 3D-modeller. Gjennom å støtte web-standarder, som WebGL, kan man vise 3D-modellene i en helt vanlig nettleser uten behov for «plugins». Interaktive 3D-modeller kan også integreres i websider sammen med beskrivende tekst. I sum senker dette terskelen for å spre 3D-modeller til publikum og politikere. I løpet av høsten vil vi også se at 3D-modeller blir tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner. Det er nyvinningen Web App Builder, som sammen med den nye 3D-tjenestetypen Scene Service, gjør dette mulig. Scene Service vil dessuten gjøre det mulig å servere ut større, mer detaljerte og dynamiske 3D-modeller enn det som er mulig i dag. Det betyr at alt fra globale, nasjonale, regionale og lokale fenomener kan presenteres i en og samme 3D-modell. Eksempelvis en orkans trase og vindstyrke på globalt nivå til detaljerte, teksturerte bygningsvolumer hvor orkanen treffer i en og samme modell. På linken kan du ta turen til Grong sentrum. Alt du ser er basert på standard FKB-data, og bygningene er bygget med NT 3D Bygger. I Norge er det investert mye i detaljerte data som egner seg til 3D-analyse og -presentasjon. Med ArcGIS-plattformen vil en nå i enda større utstrekning kunne nyttiggjøre seg denne informasjonen for å identifisere muligheter og utfordringer, og enkelt kunne dele budskapet i 3D til alle interessenter på alle enheter. Side 11

12 :hovedtema GEODATA :magasinet 2/2014 ArcGIS Pro - ikke i stedet for, men i tillegg til av: Toni Mikkola, Geodata ArcGIS Pro er den største nyheten fra Esri på lang tid og skal ifølge lovnadene sørge for at jeg som GIS-bruker får en lettere hverdag. Så var det ArcGIS for Desktop da - den trofaste følgesvennen som alltid har sørget for at jeg har fått gjort jobben min. Flere av dere vil sikkert kjenne litt på følelsen av «hvorfor skal jeg ta i bruk ArcGIS Pro når jeg har ArcGIS Desktop?». Personlig begynner jeg å skjønne hvorfor, og nøkkelen er at det ikke handler om et enten eller. KJAPP, INNBYDENDE OG UTNYTTER WEBEN Noe av det første jeg la merke til er at ArcGIS Pro har et veldig innbydende og velkomment brukergrensesnitt. Verktøylinjer, knapper og menyer har fått en ny utforming og plassering, men til tross for dette fikk jeg fra første stund en følelse av at jeg finner fram. Mye skyldes at brukergrensesnittet minner meg om å navigere rundt i Microsoft Office og valgene jeg gjør i grensesnittet aktiverer mulige neste valg slik at jeg ikke roter meg bort i funksjonalitet jeg ikke trenger. Samlet gjør det at applikasjonen oppleves som veldig intuitiv i bruk. Kanskje vel så viktig, og om ikke viktigere, er respons og ytelse. ArcGIS Pro viser bakgrunnskart og kartinnhold med en imponerende hastighet. Kartet oppdateres kjapt og sømløst ved zoom og panorering, hastigheten gjør at det nesten kiler litt i magen på en entusiastisk GIS-bruker. ArcGIS Pro er utformet for å utnytte weben, som gjør at jeg umiddelbart kan utforske og ta i bruk masse spennende og nyttig innhold. På ArcGIS Online finner jeg blant annet viktige temakart som flomsoner, kulturminner, verneområder etc. fra det offentlige Norge. Kanskje har din virksomhet også forenklet tilgangen til egne fag- og forretningsdata med ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS som kan benyttes? Knytningen til weben betyr uansett at jeg kan fokusere på å forstå og analysere data, fremfor å lete etter dem, og resultatene fra arbeidet mitt kan jeg selvsagt enkelt dele tilbake til portalen. ArcGIS Pro føles med andre ord godt rustet for samhandling og utveksling av data via web. Innbydende brukergrensesnitt, imponerende ytelse og effektiv utnyttelse av weben er noe jeg tror både eksisterende og nye brukere vil ha stor glede av. NY OG UNIK FUNKSJONALITET: TO GODBITER ArcGIS Pro inneholder også mye ny funksjonalitet. Muligheten til å kombinere visning, og arbeid, med data både i 2D og 3D, er helt unik. Personlig har jeg ikke vært den som sjonglerer mest med data i 3D, men gjennom at ArcGIS Pro føles veien kortere. Det har ført til ny innsikt og 3D-visualiseringen føles mer og mer uunnværlig. Annen framtredende funksjonalitet er «prosjekter». For meg som er vant til å jobbe med kartdokumenter (mxd) føles dette mer naturlig. Et prosjekt kan inneholde flere parallelle kart og layouts, som enkelt synliggjør alle aspekter ved et prosjekt eller en oppgave. Det er lett å bytte mellom kart og layouts, uten å bekymre seg for unødvendig venting i påvente av at innhold skal laste. Side 12

13 GEODATA :magasinet 2/2014 :hovedtema Dette er bare to utvalgte nyheter, men jeg vet at fl ere der ute vil fi nne glede i andre godbiter som garantert vil vekke et velkjent: «Endelig!». INGEN GRUNN TIL Å VELGE ArcGIS Pro fungerer side om side uavhengig av gjeldende Desktop versjoner, noe som gjør at alle kan komme kjapt i gang. Samtidig kan du fortsette arbeidet du har startet i ArcGIS Desktop. Både kartdokumenter og data er lett å importere, og det uten tap av symbolisering, målestokkterskler eller spørringer. Dermed begynner du ikke med blanke ark når du starter med ArcGIS Pro. Som bruker betyr det at jeg ikke trenger å velge. Jeg kan jobbe i både Desktop og Pro uten å kaste bort tiden på tung migrering og dataimport. Jeg kan med andre ord utnytte styrkene til Desktop og Pro. FAKTA Ny 64-bits Desktop applikasjon fra Esri Unik ytelse Nytt og intuitivt brukerdesign Spisset for effektiv samhandling og utveksling av data via web 2D og 3D i samme applikasjon Støtter fl ere samtidige kartvisninger Fungerer side om side med ArcGIS for Desktop (uavhengig av versjon) ArcGIS Pro handler altså ikke om «i stedet for» eller «enten eller». Jeg vil oppfordre alle til å ta ArcGIS Pro i bruk, brukervennlighet og bedre ytelse bør være grunn nok. I tillegg får du tilgang til etterlengtet ny funksjonalitet, samt enkelt og sømløst arbeid mot web. Go Pro! Side 13

14 :produktnytt GEODATA :magasinet 2/2014 Geodatas innholds- og produktstrategi av: Rune Haddal, Geodata Side 14

15 GEODATA :magasinet 2/2014 :produktnytt I denne utgaven av magasinet har dere allerede lest flere artikler om nyhetene Esri slipper denne høsten - nemlig ArcGIS Proog ArcGIS Web App Builder.. Samtidig fortsetter frislippet av norske kartdata og utviklingen av tjenester og grensesnitt som gir tilgang til blant annet eiendomsdata (Matrikkelen), temakart (det offentlige kartgrunnlaget) og andre nøkkeldata. En av Geodatas viktigste oppgaver er å omsette disse mulighetene til nye applikasjoner og tjenester som gjør deg mer effektiv. Som Norsk distributør av Esri programvare og med vår uttalte målsetning om å være en GIS-ledestjerne, så forplikter det at vi ikke bare har innsikt i teknologien men også kunders behov, rammeverk og langsiktige muligheter. Det er ut i fra denne forståelsen at vi i Geodata har utviklet Geodata Online og Norske tilpasninger (NT) som sammen fyller ArcGIS med relevante funksjoner og innhold for det norske markedet. GEODATA ONLINE INNHOLD OG APPS FRA SKYEN TIL DIN GIS-PLATTFORM Tilgang til relevant og oppdatert innhold er en aktivitet vi vet mange bruker mye tid og energi på. Derfor ønsker vi å tilby innhold for en hel rekke bruksområder med tjenester som er skreddersydde for ArcGIS og hvor det er forutsigbarhet og kvalitet i både data og tjenester. DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET Vi opplever at det er et stort udekket behov for å kunne benytte mange ulike offentlige datasett som kilder i analyser og som deler av beslutningsunderlag og planverk. Da tenker vi spesifikt på innhold fra Geodata og Norge digitalt parter, som ved forrige og nåværende regjeringers initiativ har sørget for stort fokus på å åpne data, dele innsikt og ny viten basert på disse. Geonorge portalen og data.norge.no inneholder mye data som er relevante i alt fra bedriftsetableringer til arealplanlegging, utbygging og risikoanalyser. Vi ser det som en viktig oppgave å kunne gjøre disse dataene tilgjengelig og anvendelig for analyser i ArcGIS. MATRIKKELEN Geodata har nettopp ferdigstilt nedlastingen av en komplett matrikkel til vårt skymiljø. Vi prototyper nå en rekke karttjenester, søketjenester, rapportgrensesnitt, mulighet for offline kopier med mer, basert på denne. Disse tjenestene skal blant annet gi deg tilgang til rapporter som f.eks. gir en oversikt over alle adresseendringer eller eierskifter registrert siste uke. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill som kan være med å forme vårt tjenestetilbud fra matrikkelen. 3D I ArcGIS Server 10.3 vil det være mulig å strømme 3D modeller over web en for bruk i web- og mobile applikasjoner. Sammen med NT 3D bygger og FKB-data gir det oss muligheten til å gi deg tilgang til en oppdatert, landsdekkende 3D-modell med terreng, bygninger med mer. Tenk hvilke muligheter det gir deg til å utføre nye analyser (f.eks sol/skygge, gjenboere etc.) eller forenkle dialogen med ditt publikum, f.eks i plan- og utbyggingsprosesser. Som et resultat av mulighetene teknologien og samfunnet gir oss, jobber vi kontinuerlig med å etablere flere innholdstjenester og har allerede ca. 80 tjenester kjørende i vårt skymiljø. NORSKE TILPASNINGER NYTTIGE TJENESTER RETT INN I ARCGIS Norske tilpasninger (NT) er et verktøy for at du skal kunne bruke tjenester, enten fra Geodata Online eller andre offentlige etater, rett i ArcGIS. Dette er populære produkter som i dag setter 100-vis av norske brukere i stand til å søke i matrikkelen, eller i grunnboka, utforske historiske ortofoto, med mer i ArcGIS Desktop eller i sine webløsninger. Noen av de mer signifikante nyhetene fra Esri som ligger nært i tid er ArcGIS Pro og ArcGIS Web Application Builder, og her på produktavdelingen har vi allerede startet med å prototype NT- funksjonalitet for disse. Samtidig fortsetter arbeidet med å utnytte nye tjenester fra Geodata Online og det offentlige Norge som løpende blir tilgjengelig. «APPS-REVOLUSJONEN» Et annet forhold som påvirker vår produktutvikling er den mentalitetsendringen som har kommet med utbredelsen av «apps». Denne stiller oss foran mange muligheter, men også utfordringer. Noen av mulighetene som ligger her er at vi i større grad enn tidligere tør og kan tenke på å utvikle spesifikke applikasjoner for helt spesifikke kundegrupper og formål, der vi før var mer forventet å skulle lage generelle verktøy som var en del av en større applikasjon. Samtidig setter «apps» forventninger til hyppige releaser og gratis bruk innenfor visse avgrensninger. Du vil i tiden fremover få tilbud om nye og spennende «apps» fra Geodata som bygger på disse prinsippene for utvikling, distribusjon og prising. ArcGIS og det norske geomatikk-samfunnet gir oss utrolige spennende muligheter til å utvikle tjenester og applikasjoner for deg. NT 3D bygger og nedlastningstjenester for oppdaterte FKB-data er bare starten, og jeg oppfordrer deg til å følge godt med på produktsidene våre på web i tiden framover. Side 15

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart.

:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :nytt fra ARCen :magasinet Oktober 2013 Geodata kundemagasin Kjære ARCen- :styret medlemmer! Dette

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012?

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :konkurranse :nytt fra ARCen Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Dette årets brukerkonferanse

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens!

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens! :nytt fra ARCen :konkurranse 40 Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn

Detaljer

:magasinet. Samhandling skapes gjennom planmessige organisatoriske tiltak og ved bruk av teknologiske fasilitatorer ut over GIS

:magasinet. Samhandling skapes gjennom planmessige organisatoriske tiltak og ved bruk av teknologiske fasilitatorer ut over GIS 23. årgang :: Mai 2011 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 16 ALLMA: Skogbruksplaner på ArcGIS Server plattform Mjøsen Skog, AT-skog og Allskog tilbyr sine kunder effektiv tilgang til geografiske

Detaljer

magasinet GEODATA ArcGIS 9.3 er klar side 4 Geodata på plass i Steinkjer side 27 20. Årgang - August 2008 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS

magasinet GEODATA ArcGIS 9.3 er klar side 4 Geodata på plass i Steinkjer side 27 20. Årgang - August 2008 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS GEODATA magasinet 20. Årgang - August 2008 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS ArcGIS 9.3 er klar side 4 Geodata på plass i Steinkjer side 27 Graphtec CS500 Enkel papirmating Storformatskannere er på

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Datakilder muligheter og utfordringer

Datakilder muligheter og utfordringer NUMMER 1 2015 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Datakilder muligheter og utfordringer BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF TEKNOLOGI JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 2 Tiltrekke nye kunder Vi effektiviserer

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS. :magasinet

22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS. :magasinet 22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 4 Hovedtema: Beredskap og samfunnssikkerhet Det er få områder hvor GIS kan gjøre større nytte enn innenfor beredskap og samfunnssikkerhet.

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer