TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS"

Transkript

1 For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 21. mars: Kl Forhandlinger Kl Lunsj Kl Forhandlinger Kl Pause Kl Forhandlinger Kl Middag Søndag 22. mars: Kl Forhandlinger Kl Pause Kl Forhandlinger Kl Lunsj Kl Evt. forhandlinger Forside: Unge og gamle i mosjonsløp. Her Fornebuløpet. (Foto: Thore-Erik Thoresen) TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND MARS

2 Innholdsfortegnelse Representanter... 3 Sakliste... 3 Forretningsorden... 3 I Sentralstyrets beretning 2013 og Styrer, utvalg, administrasjon Sentralstyret Tingvalgte utvalg Styreoppnevnte utvalg Internasjonale verv Administrasjon Prosjekt-og arbeidsgrupper Mesterskapsarrangører Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden Toppidrett og utvikling Barn- og ungdom Ung:Leder Mosjon Integrering/funksjonshemmede Kompetanse Anlegg Marked Kommunikasjon Lisens Økonomi Administrasjon Organisasjon Styreoppnevnte utvalg Anleggsutvalget Barne-og Ungdomsutvalget FIFUK Friidrettens Ungdomskomité Forbundets Dommerutvalg Kappgangutvalget Motbakkeløpsutvalget Mosjonsutvalget Motbakkeløpsutvalget Serieutvalget Statistikk-og Rekordutvalget Toppidrettsutvalget Ultraløpsutvalget Veteranutvalget Styrets konklusjon Vedlegg til styrets beretning II Beretning tingvalgte utvalg Kontrollutvalget Lovutvalget III Regnskap Årsresultat 2014 og Balanse 2014 og Noter Sentralstyrets beretning Kontrollutvalgets uttalelse Revisjonsberetning Noter Sentralstyrets beretning Kontrollutvalgets uttalelse Revisjonsberetning Rammebudsjett 2016 og IV Tingforslag Resultater meldes så raskt som mulig etter arrangementet som e-post til Denne adressen kan om ønskelig også brukes til å sende inn endelige resultatlister og stevnerapporter. 2

3 Representanter På friidrettstinget møter med stemmerett: - Sentralstyret (7) jfr, NFIFs lov 10 pkt 11a. - 3 representanter fra hver krets. - Lederne av Lovutvalget, Kontrollutvalget, Dommerutvalget. - En representant valgt av Trenerforeningen. To representanter valgt av landslagsutøverne. En representant valgt av NFIFs ansatte. - representanter fra lagene med 1 representant for hver påbegynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum 3 representanter fra ett enkelt lag. Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med 3 representanter er at de lar seg representere med representanter av begge kjønn. Anmeldelse av representanter, samt fullmakt for disse må ha vært forbundet i hende innen fredag 6. mars Sakliste 1. Åpning. 2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 3. Godkjenning av sakliste og forretningsorden. 4. Valg av Tingets funksjonærer. 5. Sentralstyrets og utvalgenes beretninger. 6. Regnskap 2013 og Aktuell debatt: Strategidokument Rammebudsjett. 9. Innkomne forslag. 10. Fastsette arrangører av Hoved-NM 2017 og Valg. 12. Tilsetting av revisor. Forretningsorden 1. Friidrettstinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelse av møtet. Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak, replikker unntatt. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang, 3 minutter annen og tredje gang. Inntil 3 representanter kan få replikk til hvert innlegg og taleren kan gi tilsvar til replikkene. Replikken må gå direkte på talerens innlegg og taletiden er høyst 1 minutt. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Dirigenten har rett til å foreslå kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek med inntegnede talere. 3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og organisasjonens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser: Formuleringene "flertall", "alminnelig flertall" og "absolutt flertall" er synonyme og betyr "mer enn halvparten av de avgitte stemmer". Formuleringen "kvalifisert flertall" betyr "det prosentvise antall stemmer som skal til for å gjøre flertallet kvalifisert etter loven f.eks. 3/4 flertall, 2/3 flertall". Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekking. Hvis det derimot er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. 5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. Norsk friidrett på internett Nyheter informasjon resultater treningsdagbok 3

4 I Sentralstyrets beretning 2013 og Styrer, utvalg, administrasjon 1.1 Sentralstyret Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim President Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident Ansvar: Økonomi og organisasjon Anne Farseth, IL i BUL Ansvar: Kompetanse og samfunnskontakt Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL Ansvar: Anlegg og Veteran Atle Guttormsen, Ski IL Ansvar: Media, kommunikasjon og arrangement Arne-Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL Ansvar: Integrering og mosjon Stine Johannessen Haugum, Rana FIK Ansvar: FIFUKs representant Narve Heggheim, Jølster IL Ansvar: Ansattes representant og Motbakke Helga Reigstad, Osterøy IL Ansvar: Barn og Ungdom Anne Britt Skjæveland Sandberg, Sandnes IL Ansvar: Toppidrett og talentutvikling 1.2 Tingvalgte utvalg Kontrollutvalget: Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene (leder) Øivind Røraas, Moss IL Arne Skogsbakken, Søndre Land IL Hans Kr. Sætrum. KFUM-kameratene (vararepresentant) Lovutvalget: Odd Bratt, Oppsal IF (leder) Knut Alme, Oslo Politis IL Bodil Høstmælingen, IL Tyrving Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF Asgeir Thomassen, IL Gular Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (vararepresentant) Anne Britt Norø, Bodø FIK (vararepresentant) Valgkomitéen: Tony Liestøl, Haugesund IL (leder) Mari Bjone, IL i BUL Bjørg Larsen, TIF Viking Vidar Nilsen, Alta IF Marte Kristine Sørhagen, Romerike Friidrett 1.3 Styreoppnevnte utvalg Anleggsutvalget: Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL (utvalgsleder) Kjellaug Eik, Vågsbygd IL (leder kontrollvirksomheten) Ane Eikehaugen, Sandnes (Permisjon 2013) Anne Farseth, Sentralstyret/IL i BUL Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø Runar Tyssebotn, IL Bjarg Ole Petter Sandvig, Administrasjonen Barne-og Ungdomsutvalget: Helga Reigstad, Sentralstyret/Osterøy IL (leder) Atle Guttormsen, Sentralstyret/Ski IL Dag Kåshagen, Moelven IL Torbjørn Lysne, FIFUK/IL Gular Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve Lill Berit Løite Sjøsåsen, Eidanger IL Tonje L. Svenneby, Administrasjonen Charlotte Svensen, Administrasjonen FIFUK (Fri-idrettsforbundets Ungdomskomité) Christian Bue, IL Korlevoll-Odda (leder) Marte Aaltvedt, Romerike Friidrett (nestleder) Ingrid Haga, Haugesund IL Stine Johannessen Haugum, Sentralstyret/Rana FIK Jostein Holmgren, IK Hind Torbjørn Lysne, IL Gular Mari Strange Øya, IK Tjalve Forbundsdommerutvalget: Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (leder) Nina Roos Andersen, Søfteland TIL Odd Bratt, Oppsal IF Jan Olav Hay, Tønsberg FIK Jostein Holmgren, FIFUK/IK Hind Gjermund Johre, Asker Skiklubb Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF Ole Petter Sandvig, Administrasjonen Kappgangutvalget: Arild Fotland, Søfteland TIL (leder) Erling Andersen, Søfteland TIL Kristiane Rygg, Hyen IL Solfrid Utheim Rygg, Hyen IL Kompetanseutvalget: Anne Farseth, Sentralstyret/IL i BUL Einar Brynemo, Kragerø IF Henrik Carstens, Trondheim Friidrett Eystein Enoksen, IK Tjalve Håvard R. Johansen, Fredrikstad IF Matias Lavik, Administrasjonen Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve Tonje L. Svenneby, Administrasjonen Motbakkeløpsutvalget: Jostein Hatteberg, Rosendal TL (leder) May Britt Buer, IL Gular Narve Heggheim, Sentralstyret/Jølster IL Ingrid Kristiansen, IL i BUL Knut A. Maråk, Geiranger IL Serieutvalget: Bjørge Pedersen, Bergens TF (leder) Tore Bredesen, Snøgg Friidrett 4

5 Helge Brueland, IL Skjalg Stian Flo, IK Tjalve Petter Wessel, Nittedal IL Statistikk-og Rekordutvalget: Jo Nesse, IL Tyrving (leder) Trond Engevik, Nittedal IL Stein Fossen, IL Fri Morten Haave, IL Tyrving Knut Johansen, Løten IL Tore Johansen, Kjelsås IL Jan Jørgen Moe, IK Tjalve Lars Arve Røssland, IL Gneist Ole Petter Sandvig, IK Tjalve Kjerstin Santibanez, Urædd Friidrett Toppidrettsutvalget: Anne Britt S. Sandberg, Sentralstyret/Sandnes IL (leder) Hans Jørgen Borgen, Ullensaker/Kisa IL Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg Finn Kollstad, Kristiansand Løpeklubb Lars Ola Sundt, Trenerforeningen/Kolbotn IL Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve Ronny Nilsen, Administrasjonen/Oslo Politis IL Ultraløpsutvalget: Sharon Broadwell, SK Vidar (leder) Marit Berg Bjerknes, Romerike Ultraløperklubb Olav Engen, Ullensaker/Kisa IL Geir Frykholm, Sætre IF Graabein Per Lind, Åskameratene UIL Einar Cyvin, Romerike Ultraløperklubb (assosiert medlem) Veteranutvalget: Kjell Fossen, IL Fri (leder) Torrey Enoksen, Lyngdal IL Stein Fossen, IL Fri Nils Sigurd Glesnes, Lista IL Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL Harald Nygård, FIL AKS-77 Grete Rivenes, Tønsberg FIK Jan Rolstad, TIF Viking Johnny Solheimsnes, Jølster IL Anne Grete Hafstad Thorsen, IL Fri Arne Warem, Gjesdal IL Fondsstyret: Terje Hoffmann, IL i BUL (leder) Odd Bratt, Oppsal IF Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar Tore Hordnes, IL Bjarg Roar Uglem, Administrasjonen 1.4 Internasjonale verv Member European Athletics Reflection Commission Kjetil Hildeskor, IL I BUL European Athletics Honorary Life Member Hans B. Skaset, Kolbotn IL European Masters Athletics Tony Liestøl, Haugesund IL Council member og Technical Director Internasjonale tekniske funksjonærer: Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF (IAAF Race walking judges panel) Terje Hoffmann, IL i BUL (EA ITO-panel) Tore Hordnes, IL Bjarg (EA TD-panel) Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (EA ITO-panel og EA TD-panel) 1.5 Administrasjon Følgende har i perioden vært ansatt/engasjert i den sentrale administrasjonen: Kjetil Hildeskor Generalsekretær Trond Håvard Brunes Organisasjonssjef (til ) Karin Eftedal B&U-prosjekter (til ) Ståle Jan Frøynes Talentutviklingsansvarlig (Fra ) (Vikar) Dag Gaassand Rådgiver mosjon Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett Narve Heggheim Organisasjonssjef fra % Bente Holsing - Prosjektkoordinator Terje Jørgensen Særforbundskoordinator* (til ) Matias Lavik - Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse. (fra % og fra %) (Vikar) Kjetil Lorentzen Mosjonsansvarlig og lisens (fra ) Ronny Nilsen Sportssjef Berit Nøbben - Økonomisjef Ingrid Ness Rolland Utviklingsansvarlig (fra til ) (Vikar) Fredrik Samuelsen Prosjektleder DNB idrettsleker (fra ) Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent Veslemøy Hausken Sjöqvist Utviklingsansvarlig (Permisjon til og fra ) Runar Steinstad Integreringsansvarlig (fra ) 80% stilling. 100% fra Tonje L. Svenneby Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse. (Permisjon fra ) Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef Kirsti Tomassen Prosjektleder TINE-stafetten (fra ) Roar Uglem Økonomikonsulent deltid * stilling delt mellom flere særforbund. Den sentrale administrasjonen i Norges Fri-idrettsforbund består pr av: Generalsekretær: Kjetil Hildeskor Rådgiver mosjon: Dag Gaassand Administrativ leder idrett: Arnhild H. Hartvedt Talentutviklingsansvarlig: Ståle Jan Frøynes (vikar) Organisasjonssjef: Narve Heggheim Prosjektkoordinator: Bente Holsing Mosjonssnavrlig og lisens: Kjetil Lorentzen Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse: Mathias Lavik (vikar) Sportssjef: Ronny Nilsen Økonomisjef: Berit Nøbben Prosjektleder: DNB Idrettsleker: Fredrik Samuelsen Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig Utviklingsansvarlig: Veslemøy Hausken Sjöqvist (Permisjon) Integreringsansvarlig: Runar Steinstad Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse: Tonje L. Svenneby (Permisjon) 5

6 Kommunikasjonssjef: Charlotte Svensen Prosjektleder TINE-stafetten: Kirsti Tomassen Økonomikonsulent deltid: Roar Uglem Sentraladministrasjonen har 17 ansatte med 15,3 årsverk + 2,3 årsverk i prosjektstillinger. Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden: Akershus: Knut Alme (til ) (#), Kirsti Tomassen (Fra til )(#). Marit Mia Bjørnstad (fra )(#). Dag Kåshagen og Narve Heggheim i 30% vikariat fra Aust-Agder: Jon Fjeld Buskerud: Rolf Justad (til ). Mette Dale (fra ) Finnmark: Morten Trane (#) (felles med Nordland og Troms) Hedmark: Sven Amundrud (til )(#), Bård Venholen (fra )(#) og utviklingsansvarlig Dag Kåshagen (fra )(#) Hordaland: Jan-Arle Sletten (#) Møre og Romsdal: Bente Krakeli (#) Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme (#) Nordland: Morten Trane (#) (Felles med Troms og Finnmark) Oppland: Dag Kåshagen (#) til utviklingsansvarlig fra Bård Venholen (#)(fra ) Oslo: Knut Alme (til ) (#), Kirsti Tomassen (Fra , til ). Marit Mia Bjørnstad (fra ). Dag Kåshagen og Narve Heggheim i 30% vikariat fra Rogaland: Tonje Røiand til Signe Emilsen fra Sogn og Fjordane: Narve Heggheim 70% fra Sør-Trøndelag: Ola Sakshaug Telemark: Mette Dale. Troms: Morten Trane (#) (felles med Finnmark og Nordland) Vest-Agder: Jon Fjeld Vestfold: Monica Frøynes. Østfold: Kjell Adamski (# 100 % stillinger. Øvrige stillinger er deltid) Ved periodens utløp er det 14 ansatte i kretsene med til sammen 11,65 årsverk som Norges Friidrettsforbund har arbeidsgiveransvar for. 1.6 Prosjekt-og Arbeidsgrupper Ung: Leder Prosjektledelse Matias Lavik TineStafetten Prosjektledelse Karin Eftedal Friidrettens dag Prosjektledelse Karin Eftedal (2013), Fredrik Samuelsen (2014) PEAB-lekene Prosjektledelse Karin Eftedal DNB Idrettsleker Prosjektledelse Charlotte Svensen (2013), Fredrik Samuelsen (2014) Friidrett i skolen Prosjektledelse Karin Eftedal Sommerleir Prosjektledelse FIFUK Necon-klubben Prosjektledelse Trond Håvard Brunes PEAB-klubben Prosjektledelse Tonje L. Svenneby Nissemarsjen/Barnas Turmedalje Prosjektledelse Dag Gaassand Sunn Jenteidrett (samarbeidsprosjekt Ski, Orientering, Friidrett, Skiskyting) Prosjektledelse Else-Marte Sørlie Lybekk Idrettsglede i skolen (samarbeidsprosjekt Friidrett, Svømming, Orientering, Ski, Golf) Prosjektledelse En fra hvert forbund/tonje L. Svenneby Løftprosjekter 2013 Holta Invest Sprint Fagansvarlige: Kenth Olsson og Erlend Sæterstøl Fysioterapeut: Håvard Moksnes 100 m, 200 m og hekk kvinner Ezinne Okparaebo, IL i BUL Folake Akinyemi, SK Vidar Astrid Mangen Cederqvist, SK Vidar Siv Krakeli Sneen, Ranheim IL Elisabeth Slettum, IL Skjalg Alvilde Grønneberg, IK Tjalve Ida Bakke Hansen, Sandnes IL Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Christina Vukicevic, SK Vidar Christine Bjelland Jensen, IL Gular 400 m 400 m hekk kvinner Vilde J. Svortevik, IL Gular Line Kloster, SK Vidar Irene Høvik Helgesen, IL Fri Nina K. Brandt, Steinkjer FIK Tara Marie Norum, Steinkjer FIK Trine H. Mjåland, Kristiansands IF Benedicte Hauge, Kristiansands IF Martine Eikemo Borge, BFG Bergen FIK Stine Meland Tomb, SK Vidar 100 m, 200 m og hekk menn Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL Vladimir Vukicevic, SK Vidar Salumu Ageze Kashafali, IL Norna-Salhus Andres S. Andersen, Sandnes IL Karsten Warholm, Dimna IL Even Meinseth, Sørild FIK Even Pettersen, Urædd Friidrett Eric Alberto Marhaug, Bodø FIK 6

7 Henrik Overvåg, Dimna IL Samuel B. Elonga, IL i BUL Jonas Halonen, IL Tyrving Nicolai Bjerkan, IL i BUL Tromsø Øystein Klareng, Orion FIK Ousman Touray, IL i BUL Carl Emil Kåshagen, Moelven IL Amund Sjursen, IL Gneist m hekk menn Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL Anders Erlend Idås, Horten FIK Alexander Dahlstrøm Winger, IK Tjalve Håkon Solli Henriksen, Nittedal IL Torbjørn Lysne, IL Gular Øyvind S. Kjerpeset, Florø TIF Marius Bakken Støle, Sandnes IL Markus Loftås, Osterøy IL Mauritz Kåshagen, Moelven IL Sondre Nyvold Lid, IK Tjalve Team Holta Runners Fagansvarlig: Finn Kollstad Trener: Frank Brissach (mellomdistanse) Fysioterapeut: Maren Stjernen Henrik Ingebrigtsen, Sandnes Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL Frida Berge, IL Gular Thomas Solberg Eide, IL Gular Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar Sondre Nordstad Moen, SK Vidar Sindre Burås, SK Vidar Urige Buta, Haugesund IL Ørjan Grønnevig, Stavanger FIK Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL Edvard Kamperud Nygaard, IK Tjalve Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin Mathias Berntzen Engevik, Nittedal IL Sondre Dingsør Skogen, IL Gular Anders Sørensen, IK Tjalve Irene Johansen, Sørum IL Elisabeth Angell Bergh, Haugesund IL Roald Frøskeland, Steinkjer FIK Erik Udø Pedersen, Holum IL Jørgen Frost Bø, Ullensaker/Kisa IL Magnus Hjellum, Haugesund IL Aurora S. Dybedokken, IL Tyrving Heidi Mårtensson, Modum FIK Ida Meli Narbuvoll, FIK Ren-Eng Kristine Helle, IK Tjalve Veronika Undseth, Herkules Friidrett Gustav Follerås, Lillehammer IF Snorre Holtan Løken, Herkules Friidrett Kristian Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb Magnus Pettersen, IF Sturla Joakim Sødal, Kyrksæterøra IL Håkon Mushom, SK Vidar Vetle Aasland, Ullensaker/Kisa IL Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL Ida Østerås, Verdal FIK Karoline Skatteboe, IL Tyrving Marius Vedvik, IL Gular Sindre Løchting, FIK Orion Elias Ottesen, Ullensaker/Kisa IL Harald Kårbø, Stord IL Vegard Gjelsvik, Ullensaker/Kisa IL Ådne S. Dæhlin, IL Gular Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve Johannes Alnes, Bækkelagets SK Ingeborg Løvnes, SK Vidar Håkon Brox, IK Tjalve Morten K. Velde, Haugesund IL Tom Erling Kårbø, Stord IL Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve Runa Skrove Falch, Steinkjer FIK Martine Borge, BFG Bergen FIK Trine Mjåland, Kristiansands IF Yngvild Elvemo, Strindheim IL Hedda Hynne, Strindheim IL Frida Thorsås, Urædd Friidrett Ingeborg Kristine Lind, IL Gular Kristine Eikrem Engeset, SK Vidar Eirik Gramstad, SK Vidar Lars Erik Malde, IL Skjalg Silje Fjørtoft, SK Vidar Tonje Hjalmarsen, SK Vidar Christina Bus Holth, IK Tjalve Karianne Søfting, SK Vidar Marthe K. Myhre, SK Vidar Øystein Sylta, SK Vidar Håvard Haukenes, TIF Viking Ida Fillingsnes, Herkules Friidrett Veronika Blom, SK Vidar Haavard O. Herness Lien, IL Tyrving Hopp Fagansvarlig: Dan Simion Fysioterapeut: Harald Markussen Margrethe Renstrøm, IK Tjalve Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve Karsten Warholm, Dimna IL Marius Bull Hjeltnes, Ulvik IL Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett Vetle Utsi Onstad, IK Tjalve Jonas Mögenburg, IL Tyrving Oda Utsi Onstad, IK Tjalve Sindre Almsengen, IL Norna-Salhus Kast Fagansvarlig: Thomas Rosvold Landslagstrener: Åsmund Martinsen Øvrige ressurser: Teemu Pasanen, Paul Solberg, Anders Hoff, Jørund Årdal, Simon Stewart (2014) Fysioterapeut: Aleksander Killingmo Spyd Ingeborg Rønningen, Ski IL Ane Dahlen, IL Tyrving Maria Børstad Jenssen, Stjørdal FIK Kristina Kristianslund, Bækkelagets SK Andrea Enerstad Bolle, Vestby IL Sigrid Borge, Osterøy IL 7

8 Marie-Therese Obst, IK Tjalve Garder Fridriksson, Fredrikstad IF Vetle Brunvatne, Søgne IL Håkon Løvenskiold Kveseth, FIK Orion Størk Lien, Stjørdal FIK Vebjørn Bottenvik, Bryne FIK Diskos Erik Fluge, Ask Friidrett Erlend Ulvestad, IL Brodd Tarald Strømsnes, Ask Friidrett Mathilde Roe, IL Fri Mona Ekroll Jaidi, IL Norna-Salhus Ola Stunes Isene, IF Sturla Thor Olav Rosvold, Asker Skiklubb Thomas Mardal, Sandane TIL Kule Fredrik Simensen, IL Sandvin Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL Silje Nordahl Disserud, IL Sandvin Camilla Rønning, Nittedal IL Vanessa Sunde Hoel, Gloppen FIL Slegge Jon Nerdal, IL Norna-Salhus Jørgen Austnes, IL Fri Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF Rikard Villanger, Ask Friidrett Markus Villanger, Ask Friidrett Joachim Heier, Laksevåg TIL Sondre Kolbjørnsen, IL Norna-Salhus Katja Vangsnes, SK Vidar Helene Ingvaldsen, IL Norna-Salhus Marte Rygg Årdal, Gloppen FIL Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL Rekrutteringslandslaget 2014 Holta Sprint og hekk Fagansvarlige: Erlend Sæterstøl og Kenth Olsson Fysioterapeut: Håvard Moksnes Kortsprint Elisabeth Slettum, IL Skjalg Folake Akinyemi, IK Tjalve Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar Christine Bjelland Jensen, IL Gular Helene Rønningen, IL Tyrving Carl Emil Kåshagen, Moelven IL Nicolai Bjerkan, IL i BUL Tromsø Even Pettersen, Urædd Friidrett Håkon Morken, Lillehammer IF Henrik Overvåg, Dimna IL Sondre M. Nystrøm, Lillehammer IF Samuel B. Elonga, IL I BUL Colin Eriksen, Sandefjord TIF Jonas Halonen, IL Tyrving Ousman Touray, IL I BUL Even Meinseth, Sørild FIK Amund H. Sjursen, IL Gneist Jonathan Quarcoo, FIK Orion Øystein Klareng, FIK Orion Eric A. Marhaug, Bodø FIK Kristoffer Buhagen, Trondheim Friidrett Jostein Fossøy, Florø TIF Korthekk Tale Ørving, Romerike Friidrett Ida Bakke Hansen, Sandnes IL Eline Breilid, Kristiansands IF Mari F. Andersen, Kristiansands IF Kristi Strømmen Kjerpeset, Florø TIF Sidsel B. Adam, Fagernes IL Langsprint og langhekk Stine M. Tomb, SK Vidar Line Kloster, SK Vidar Trine Mjåland, Kristiansands IF Tara M. Norum, Steinkjer FIK Vilde J. Svortevik, IL Gular Sara D. Jensen, Bryne FIK Emily R. Norum, Steinkjer FIK Anders E. Idås, Horten FIK Torbjørn Lysne, IL Gular Martin Loftås Kåstad, Osterøy IL Marius B. Støle, Sandnes IL Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL Sondre Nyvold Lid, IK Tjalve Markus Loftås, Osterøy IL Kristian Berg, IL I BUL Joachim Sandberg, Sandnes IL Håkon Gaukerud Høie, FIK Orion Holta Runners Fagansvarlige Hilde Hovdenak og Erik Sakshaug Landslagsansvarlig: Honore Hoedt Fysioterapeut: Kaja Sætre Prioritert gruppe Trine H. Mjåland, Kristiansands IF Hedda Hynne, Strindheim IL Yngvild Elvemo, Strindheim IL Martine Eikemo Borge, BFG Bergen FIK Aurora Dybedokken, IL Tyrving Heidi Mårtensson, Modum FIK Ørjan Grønnevig, Stavanger FIK Sondre Nordstad Moen, SK Vidar Thomas Solberg Eide, IL Gular Erik Udø Pedersen, IK Tjalve Roald Frøskeland, Steinkjer FIK Magnus H. Pettersen, IF Sturla Sondre Dingsør Skogen, Bergens TFr Edvard Kamperud Nygaard, IK Tjalve Anders Sørensen, IK Tjalve Inviterte utøvere Kristine Eikrem Engeset, SK Vidar Martine Eikemo Borge, BFG Bergen FIK Veronika Blom, SK Vidar Ingeborg Løvnes, SK Vidar Ida Østerås, Verdal FIK Karoline Skatteboe, IL Tyrving Veronica Undseth, Herkules Friidrett Kristine Helle, IK Tjalve 8

9 Frida Berge, IL Gular Ida Meli Narbuvoll, FIK Ren-Eng Irene Johansen, Strømmen IF Elisabeth Angell Bergh, Haugesund IL Live Solheimdal, IL Molde-Olymp Mathilde Myhrvold, Raufoss IL Marius Vedvik, IL Gular Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng Harald Kårbø, Stord IL Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla Sindre Løchting, IK Tjalve Snorre Holtan Løken, Herkules Friidrett Magnus S. Hjellum, IL Gular Kristian Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb Stian M. Bekkevold, Kristiansand Løpeklubb Mathias Berntzen Engevik, IK Tjalve Joakim Sødal, Kyrksæterøra IL Haavard O. Herness Lien, IL Tyrving Abdurrahman Hir, Selsbakk IF Hopp (lengde og tresteg) Fagansvarlig: Dan Simion Fysioterapeut: Harald Markussen Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve Oda Utsi Onstad, IK Tjalve Chiamaka Okparaebo, IL i BUL Nadia Akpana Assa, IL I BUL Monika Benserud, IL Gneist Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett Marius Bull Hjeltnes, IL Gular Amund Sjursen, IL Gneist Eirik Lund, Brandbu IF Kast Fagansvarlig: Thomas Rosvold Landslagsansvarlig: Åsmund Martinsen Fysioterapeut: Jan Henning Løken Diskos Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL Ola Stunes Isene, IF Sturla Thor Olav Rosvold, Asker Skiklubb Thomas Mardal, Sandane TIL Mona Ekroll Jaidi, IL Norna-Salhus Mathilde Roe, IL Fri Mikael Andelic, Sarpsborg IL Erik Johannes Rosvold, Asker Skiklubb Kule Fredrik Simensen, IL Sandvin Camilla L. Rønning, Nittedal IL Slegge Marte Rygg Årdal, Gloppen FIL Jon Nerdal, IL Norna-Salhus Jørgen Austnes, IL Fri Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF Markus Villanger, Ask Friidrett Joachim Heier, Laksevåg TIL Hans Sande, IL Brodd Evald Osnes Devik, IL Brodd Helene Ingvaldsen, IL Norna-Salhus Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL Martin Kornerud, IL Tyrving Spyd Størk A. Lien, Stjørdal FIK Håkon Løvenskiold Kveseth, FIK Orion Gardar Fridriksson, Fredrikstad IF Vetle Brunvatne, Søgne IL Vebjørn Bottenvik, Bryne FIK Jørund Løken, Stord IL Jarl Bjørklund, Halden IL Alexander Skorpen, Halden IL Ingeborg S. Rønningen, Ski IL Maria B. Jensen, Stjørdal FIK Sigrid Borge, Osterøy IL Marie-Therese Obst, IK Tjalve Rebekka Engen, IL i BUL Støtteapparat Fagansvarlig sprint Holta Invest: Erlend Sæterstøl ( ) Kenth Olsson ( ) Fagansvarlig Team Holta Runners: Frank Brissach ( ) Finn Kollstad ( ) Erik Sakshaug og Hilde Hovdenak fra Landslagstrener utholdenhet: Honore Hoedt ( ) Fagansvarlig kast: Thomas Rosvold ( ) Landslagstrener kast: Åsmund Martinsen ( ) Fagansvarlig hopp: Dan Simion ( ) Fagansvarlig mangekamp: Hans Olav Uldal fra Fagansvarlig høyde: Adrian Proteasa fra Medisinsk gruppe: Lege: Thomas Torgalsen ( ) Mesterskapslege: Ove Talsnes ( ). Med i ETCH 2013 og 2014 og EM/VM senior. Fysioterapeut i 40 % stilling: Maren Stjernen (fra ) Fysioterapeuter tilknyttet løftprosjekter/ rekrutteringslandslag fra Hopp: Harald Markussen Utholdenhet: Maren Stjernen/Kaja Sætre i 2014 Sprint: Håvard Moksnes Kast: Aleksander Killingmo (2013) Jan Henning Løken (2014) Fysioterapeut Klas Eliasson og Jan Henning Løken: VM og ETCH i 2013 og EM i Zürich Jan Henning ETCH i 2014 Ragnhild Kvarberg (fysioterapeut) EM i Zürich i

10 Ledelse: Sportssjef: Ronny Nilsen ( ) Utviklingsansvarlig: Ingrid Næss Rolland ( ). Utviklingsansvarlig: Veslemøy Hausken Sjøqvist tilbake fra barselpermisjon Ut i barselpermisjon (tilbake ) Utviklingsansvarlig: Ståle Jan Frøynes vikar for Veslemøy Hausken Sjøqvist fra Administrativ leder: Arnhild Hartvedt ( ) 1.7 Mesterskapsarrangører Nordiske konkurranser: 2013: Nordisk Innendørslandskamp: Växjö, Sverige (Tipshallen 9.2.) Nordisk U20 landskamp og mesterskap: Espoo, Finland (Leppävarra ) Nordic 10000m challenge: Sandviken, Sverige (BJ-Arena 4.5) Nordisk juniormesterskap mangekamp: Huddinge, Sverige (Källbrinks IP ) Nordisk mesterskap terrengløp: Reykjavik, Island (Laugardalsvöll 9.11) Nordisk mesterskap kappgang: Avlyst 2014: Nordisk innendørslandskamp: Tampere, Finland (Pirkkahalli 8.2.) Nordisk U20 landskamp og mesterskap: Kristiansand, Norge (Kristiansand Stadion ) Nordic 10000m challenge: Oslo (Bislett Stadion 22.5) Nordisk U23 mesterskap: København, Danmark (Østerbro Stadion ) Nordisk juniormesterskap mangekamp: Kópavogur, Island (Kópavogsvöll ) Nordisk mesterskap terrengløp: Vantaa, Finland (Vantaa 8.11) Nordisk mesterskap kappgang: Glostrup, Danmark (Glostrup 13.9) Norske mesterskap: 2013: Hoved-NM: Tønsberg FIK (Greveskogen ) Hopp uten tilløp: Haugesund IL (Deep Ocean Arena ) NM innendørs: Haugesund IL (Deep Ocean Arena ) UM innendørs: Steinkjer FIK (Steinkjerhallen ) NM terrengløp korte løyper og stafett: Ringerike FIK (Schiongslunden ) NM/UM stafett: Sandnes IL (Sandnes Stadion ) NM/UM mangekamp: IL i BUL (Bislett Stadion ) NM motbakkeløp: Gaular IL (Storehesten Opp, Bygstad 29.6) UM Lillehammer IF (Stampesletta ) NM junior: Overhalla IL (Svenningmoen ) NM veteraner: Gloppen FIL (Byrkjelo ) NM halvmaraton: FIL AKS-77 (Knarvikmila 31.8) NM terrengløp lang løype: Frol IL (Levanger 6.10) NM maraton: Ullensaker/Kisa IL (Vintermaraton 17.11) NM Ultraløp 100 km: BFG Bergen FIK (Fana Stadion 6.4.) NM Ultraløp 24 timer: Spiridon LLL (Bislett Stadion 30.11/1.12) NM kappgang: Søfteland T&IL (Arna/Kalandseid ) 2014: Hoved-NM: Ullensaker/Kisa IL (Jessheim ) Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen ) NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen ) UM innendørs: IL Tyrving (Bærum Idrettspark ) NM terrengløp korte løyper og stafett: Stord IL (Stord Golfpark ) NM/UM stafetter: IL Sørild (Levermyr, Grimstad ) NM/UM mangekamp: Nittedal IL (Rotnes Stadion, Bergen ) NM motbakkeløp: IL Ny Von (Hovlandsnuten Opp, Sauda 14.6) UM: Haugesund IL (Haugesund Friidrettsstadion ) NM junior: Fredrikstad IF (Lisleby ) NM veteraner: Ask Friidrett (Ravnanger ) NM halvmaraton: FIL AKS-77 (Knarvik 6.9) NM terrengløp lang løype: BFG Bergen FIK (Stend 18.10) NM maraton: Tromsdalen UIL (Midnight Sun Maraton 21.6) NM Ultraløp 100km: BFG Bergen FIK (Fana Stadion 5.4) NM Ultraløp 24 timer: Romerike Ultraløperklubb (Jessheim Friidrettsstadion ) NM kappgang: IL Norna-Salhus/Søfteland TIL (Fana stadion/kalandseid ) NM kappgang langdistanse: Eskilstuna Friidrott, Sverige (Djurgården 4.10) 10

11 2. Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden 2.1 Toppidrett og utvikling Innledning Idrettsårene 2013 og 2014 viste at Norge fortsetter å få frem unge, dyktige utøvere som markerer seg godt internasjonalt. På den andre siden var det større variasjoner i seniorprestasjonene i den samme perioden. For å styrke mulighetene til forbedrede resultater på seniornivå har det blitt gjennomført grundige evalueringer, innarbeidet en utviklingsfilosofi og utarbeidet en sportslig plan i tingperioden. Vårt mål er gode prestasjoner på seniornivå og her styrkes også fokuset i den kommende tiden. Oppsummering sportslige resultater fra 2013 I U18-VM i 2013 fekk Norge ei ny friidrettsstjerne «over natta»: 17 år gamle Karsten Warholm frå Dimna IL i Ulsteinvik gjekk sensasjonelt heilt til topps i 8-kampen, og blei vår andre juniorverdsmeister i mangekamp gjennom tidene! Med poengsummen 6451 vann han til slutt med heile 191 poeng, og var berre 40 poeng frå verdsrekorden. Totalt stilte Norge med 9 aktive i Donetsk, og det blei ytterlegare tre plasseringar blant dei 8 beste, ved sleggejentene Beatrice Llano (4.), Helene Ingvaldsen (8.) og stavjenta Lene Retzius (8.). Gull blei det også i U20-EM 2013 i Rieti, ved Eirik Dolve, IL Fri i stav med 5,30! Dessuten tok Aurora Dybedokken, Tyrving, bronse på 1500m. I mesterskapet deltok det 28 aktive, mot rekordtroppen på 31 aktive frå Vi fekk 4. plassar ved Vilde Svortevik (400mh), Maria Børstad Jensen (spyd), 6. plass ved Heidi Mårtensson (3000mh) og 8. plass ved Camilla Rønning (kule). Isabelle Pedersen, Norna-Salhus og Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL sørga for to gull til Norge i EM U23 i Tampere, hhv. i 100mh og på I 2013 stilte vi med 26 aktive, og vi tok ytterlegare tre topp 8-plasseringar, ved Vladimir Vukicevic, (4. pl./110mh), Filip Ingebrigtsen (6. pl./1500m) og Øyvind Strømmen Kjerpeset (7. pl./400mh). Dette var dermed vårt nest beste U23-EM gjennom tidene. Jaysuma Saidy Ndure ble beste norske utøver under EM innendørs i Gøteborg med 4. plass på 60m, med tiden 6.61 i finalen (6.59 i semifinalen). Samman med Ezinne Okparaebo s 6. plass på 60m (7.16 i finalen) ble dette topp-8 resultatene i mesterskapet. Norge deltok i Super League (ETCH) i Gateshead og møtte som ventet sterk motstand frå de beste nasjonene i Europa. Det ble til slutt 12. plass og nedrykk på laget, saman med Hviterussland og Hellas. Jaysuma Saidy Ndure var den beste utøveren på laget med 2. plass både på 100m og 200m. Under VM i Moskva ble det ingen medaljer, men bredden var bra med hele 5 finaleplasser. Best av de norske ble Andreas Thorkildsen med 6. plass (81.06 i finalen, i kvalifiseringen). Andre finaleresultater: Jaysuma Saidy Ndure nr. 8 i finalen på 200m med tiden 20.37; Henrik Ingebrigtsen nr 8 i finalen på 1500m med tiden 3:37.52; Sindre Buraas nr. 13 i finalen på 5000m med 13:45.67 og Karoline Bjerkeli Grøvdal nr. 13 på 5000m med 15: Vi fikk oppleve flotte resultater i VM for døve i Sofia, med Trude Raad som vinner av slegge med m og under VM for funksjonshemmede i Lyon, hvor Runar Steinstad presterte ny personlig rekord med m, som holdt til 3. plass. Oppsummering sportslige resultater fra 2014 U20-VM i Eugene 2014 deltok 25 aktive, noko som er den største troppen i junior-vm nokonsinne. Vi fekk to flotte medaljer ved Nadia Akpana Assa, BUL (sølv i lengde) og Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus (bronse i diskos). Forøvrig hadde vi ytterlegare fem plasseringar blant dei 12 beste. 5. plass ved Beatrice Llano (slegge) og Ola Stunes Isene (diskos), 7. plass ved Marie-Therese Obst, 9. plass ved Eirik Dolve (stav) og 10. plass i tikamp ved Karsten Warholm. Junior-og ungdomsfriidretten har såleis gjennom tingperioden vist stabilt og høgt nivå, og det er gledeleg at vi har fått internasjonale medaljer i alle greiner (sprint/hekk, distanse, hopp, kast og mangekamp). Dette er viktige motivasjonsfaktorar for dei ca 140 aktive som utgjer rekrutteringslandslaget i neste tingperiode. Norge deltok i First League (ETCH) i Tallinn og imponerte med 300 poeng og nytt opprykk til Super League. Kun Hviterussland med 302,5 poeng klarte å holde Norge bak seg. Finland rykket også opp med 290,5 poeng. I 2015 får en dermed et historisk oppgjør mellom Norge, Finland og Sverige i Super League. Vi fikk 6 norske vinnere i Tallinn, representert ved Ezinne Okparaebo (100m), Ingvill Måkestad Bovim (1500m), Isabelle Pedersen (100m), Jaysuma Saidy Ndure (100m og 200m) og Henrik Ingebrigtsen (3000m). Under EM for funksjonshemmede i Swansea stilte med 4 utøvere, som er en hyggelig økning i troppen. Beste resultatet presterte Runar Steinstad med sølvmedalje i spyd med resultatet 47.18m. Henrik Ingebrigtsen, med sølvmedalje på 1500m (3:46.10 i finalen), ble det beste norske utøveren under EM i Zürich. Jaysuma Saidy Ndure på 100m med 6. plass (10.35 i finalen) ble den andre norske utøveren som oppnådde en topp-8 plassering i mesterskapet. Med totalt 37 utøvere i den norske troppen ble det et mesterskap med få norske toppresultater størrelsen på troppen tatt i betraktning. Juniormesterskap og rekrutteringslandslaget Foran og 2016-sesongane kan vi forvente store troppar både til dei europeiske og verdsomspennande mesterskapa. Frå 2016 vil det også arrangerast EM U18, som blir eit interessant arrangement for «mesterskapstrening» i dei yngste klassane. For 2015-sesongen har friidrettsforbundet valt å kun sende 1998-årgangen til VM U18 (Colombia), mens kun årgangen får delta i EYOF (Georgia). Dermed opprettheld vi tradisjonen med deltaking i IAAF s mesterskap, samtidig som vi også støtter opp om OLT s aktivitet. Målsettinga om idrettsleg blomstring i senioralder ligg til grunn for prioriteringane. Det tidlegare «løftprosjektet» er no omdøpt til «Rekrutteringslandslaget», og omfattar stadig fleire greiner innen friidretten. Nye lag for 2015 er høgde og mangekamp, og totalt 140 aktive er involvert i rekrutteringslandslaget NFIF s målsetting er å ha med alle øvingane i rekrutteringslandslaget i løpet av neste periode. Friidretten må fremstå som en attraktiv idrett, og hovedaktiviteten blir gjort i klubbane via den daglege treninga. Men NFIF må bistå i dette arbeidet, og her er rekrutteringslandslaget samt regionale talentutviklingsprosjekt viktige hjelpemiddel. 11

12 I 2013 var det totalt 41 slike regionale oppfølgingsprosjekt i sving, mens det i 2014 var 35 prosjekt i sving. Tendensen er at prosjekta blir meir omfattande i omfang, og at dei går over lengre tid. Fordelinga på dei ulike øvingsgruppene er som tidlegare ganske lik. Toppidrettssatsing Det er den vedtatte toppidrettsmodellen som danner basis for utvelgelsen av utøvere som blir tilbudt kontrakt med NFIF. I 2013 var det 22 utøvere på kontrakt, fordelt på 10 i Team DNB Elitegruppen, 6 utøvere i Team Jobzone Elitegruppe ungdom og 6 utøvere i mesterskapsgruppen. I 2014 var tallene henholdsvis totalt 24 utøvere på kontrakt, hvor av 12 i elitegruppen, 6 i elitegruppen ungdom og 6 i mesterskapsgruppen. Som det fremgår av forrige tingbilag ble det høsten 2012 iverksatt en endring av toppidrettsstrukturen. For å styrke den sportslige oppfølgingen av de beste utøverne og deres personlige trenere ble det engasjert tre landslagsansvarlige personer. I sprint/hopp er Leif Olav Alnes engasjert, Honore Hoedt (opprinnelig fra Nederland) er engasjert i mellom- og langdistanse, mens Åsmund Martinsen er engasjert i kast. En vesentlig funksjon ved oppfølgingen av våre beste utøvere er at de landslagsansvarlige også er bindeleddet mellom NFIF og Olympiatoppen (OLT) rundt iverksettelse av tiltak for å optimalisere opplegget rundt utøverne. Resultatene i EM i Zürich medførte en grundig evaluering av utøvernes forberedelser og gjennomføring av mesterskapet, samt organisering, forberedelser og gjennomføring i støtteapparatet. Evalueringen gav mange gode innspill til momenter som bør følges opp i kommende mesterskap. Flere av innspillene er tatt inn i NFIFs Sportslige plan, som ble utarbeidet i etterkant av EM-evalueringen og vedtatt av NFIFs sentralstyre i oktober Den sportslige planen er en handlingsplan som tydelig definerer hvordan NFIF skal organisere og utføre sin sportslige satsing i tiden fremover. Her finner vi også at vårt toppidrettssystem skal ta utgangspunkt i den ferdighetsbaserte metoden, som innebærer utvikling av ferdigheter ved å gjøre de rette tiltakene fra starten av som ung utøver, gjennom ungdomstiden og hvilke prioriteringer en foretar som toppidrettsutøver. Målet er å skape gode seniorutøvere. Filosofien skal gjelde for all vår aktivitet. Som en konsekvens av EM-evalueringen i 2014 vil det bli en sterkere kvalitetssikring av utøverne som kvalifiserer seg til mesterskap. Norge vil ha som mål å sende utøvere som har fått forberedt seg godt, er skadefrie og viser form. Medisinsk oppfølging: I 2013 og 2014 har fysioterapeut Maren Stjernen vært engasjert i 40%-stilling som medisinsk koordinator for våre kontraktsutøvere. Det innebærer iverksettelse og koordinering av forebyggende tiltak og oppfølging når skade og sykdom oppstår. Ved OLT har NFIF hatt lege Thomas Torgalsen tilgjengelig på dagtid i løpet av tingperioden. Det har vært en stor fordel med en slik ressurs i beredskap. Ove Talsnes har fungert som mesterskapslege og deltatt både i ETCH og EM/VM i 2013 og Hvert prosjekt i rekrutteringslandslaget har fast fysioterapeut som bidrar under samlinger og tiltak. Totalt inngikk NFIF avtale med 9 fysioterapeuter, utover medisinsk koordinator. NFIF bruker mye ressurser på medisinsk/fysikalsk oppfølging, men dette er også en av de viktigste faktorene NFIF kan bidra med midler til rundt optimalisering. Viktige medisinske tiltak som er iverksatt i tingperioden: - Helseregistreringsprogrammet: Et rapporteringsverktøy hvor de prioriterte utøverne innberetter den fysiske tilstanden hver 14 dag. - Helseskjema: Obligatorisk helseundersøkelse basert på mal fra OLT, hvor de beste undersøkes på OLT. Andre utøvere går til kontroll hos fastlege og sender deretter skjema til medisinsk koordinator/lege ved OLT. - Helsesertifikat: I samarbeid med Sunn Jenteidrett og OLT har NFIF innført en prøveordning hvor alle jenter/kvinner på landslagsnivå fra 800m og oppover må inn til helsesjekk for å få utskrevet er sertifikat som gir mulighet til representasjonsoppgaver. Formålet med ordningen er behovet for å gjøre tiltak som sikrer at helse alltid går foran prestasjon. - Felles dataløsning: Det er etablert en ordning med felles føring av manualer i NFIFs medisinske team. Dette medfører at behandlerne er oppdatert rundt tiltak iverksatt rundt den enkelte kontraktsutøver. - Registrering av helsepersonell utenfor Oslo for å sikre tilgang på lokalt, dyktige behandlere. - Medisinsk fagdag: Arrangeres hver høst med mål om å gi relevant oppdatering til trenere, medisinsk fagpersonell i og utenfor NFIFs helseteam. 2.2 Barn og ungdom Barn til og med 12 år Hovedmål Norsk friidrett skal rekruttere flere barn til gode aktivitetsmiljøer. Gjennom blant annet prosjektene DNB Idrettsleker, Friidrettens Dag og TINEstafetten, vektlegger vi varierte og utfordrende aktiviteter som fremmer mestring og individuell utvikling. Stadig flere barn velger å delta på de ulike prosjektene, som alle har hatt en positiv utvikling de siste årene. Flere klubber ønsker også å arrangere, som igjen betyr at flere barn vil få mulighet for å delta. Prosjektene er med på å skape sosiale miljøer preget av idrettsglede, som er viktig for at barn ønsker å være med videre. Derfor er vi opptatt av at prosjektene ikke er en engangshendelse, men noe som skjer over en lengre periode. DNB Idrettsleker og klubbens friidrettstreninger for barn er aktivitetstilbud som skaper idrettsglede for alle som deltar i aktiviteten. Det er fokus på allsidighet og mestring på barnas premisser i deres møter med våre aktiviteter. DNB Idrettsleker har hatt en god utvikling siden prosjektstart i 2013, der 3400 barn deltok i startåret og 6200 barn i TINEstafetten og Friidrettens dag er to andre spennende konsepter hvor vi når ut med konkurranseaktivitet til barn på deres egne premisser. Her møter barn friidretten på ulike måter, hvor de kan konkurrere med seg selv og på lag. Tilbudene er åpne for alle, uansett ambisjons- og funksjonsnivå. Vi markedsfører tilbudene med ekstra fokus på funksjonshemmede. Tinestafetten passerte deltakere i 2013, 20 år etter oppstart, og kan sies å være en suksesshistorie. Vi ønsker å ha tett kontakt med skolene. Derfor er i stadig utvikling, og vi forsøker å legge til rette for at flest mulig lærere bruker friidrett i kroppsøvingstimene. Friidrettsmerket er en god motivasjon og verktøy for lærere i forhold til måloppnåing. 12

13 Ungdom år Hovedmål Norsk friidrett skal arbeide målrettet for at flere ungdommer fortsetter i friidretten. For å beholde flest mulig ungdommer i friidretten er det viktig å skape attraktive trenings- og konkurransemiljøer. Ungdomslekene (tidligere PEAB-lekene) er et tiltak for 13 og 14 åringer som arrangeres tre steder i landet. Dette ser vi er et arrangement som er viktig for å beholde ungdommene i idretten vår. Ungdomslekene har hatt 770 deltakere i 2013 og 710 deltakere i I for- og etterkant arrangerer kretsene samlinger (tidligere PEAB-samlinger) for å gjøre utøverne enda mer sammensveiset før konkurransen. Det er stadig en økning i antall samlinger, og i denne tingperioden har det blir arrangert 116 samlinger. Samlingene preges i større grad enn tidligere av samarbeid på tvers av kretser. Et annet viktig moment for å beholde ungdommer, er å vektlegge det sosiale aspektet. Med økt fokus på kretssamlinger, regionale samlinger og større fokus på det sosiale rundt arrangementene vektlegger vi det sosiale aspektet. Utdanning for ungdom er et sentralt tema, og ved å gi utdanningstilbud til motiverte ungdommer kan det være med å beholde ungdommene lengre. Flere ungdommer velger å ta trenerkurs, og vi ser på deltakerne som går på kurs at mange av dem er ungdommer mellom 13 og 25 år. Ung:ledere har vært en enorm suksess. Vi er i øyeblikket i gang med fjerde kull, der det utdannes 100 nye unge ledere som vil være viktige bidragsytere for videre drift av norsk friidrett. Først og fremst på klubbnivå, men også på krets og forbundsnivå. 2.3 Ung: Leder Ung:leder er friidrettsforbundets satsning på ungdommer som ønsker å bidra i friidretten. Gjensidigestiftelsen har i fire år støttet kurset med til sammen 10 millioner kroner. Målet med prosjektet er at 100 ungdommer årlig skal gis motivasjon, kompetanse og mot til å ta lederroller, se viktigheten av frivillighet og ruste dem til å ta et samfunnsansvar i lokalmiljøet. Gjennom fire samlinger får ungdommen lære om temaene ledelse, prosjektledelse og idrett og frivillighet. Ung:leder har blitt gjennomført i 2011/12, 2012/13, 2013/14 og er nå i gang med 2014/15. Det vil si at friidretten til sommeren vil ha 400 engasjerte ungdommer som bidrar til aktivitet og utvikling i sin klubb. De unge lederne får en målrettet skolering i lederrollen gjennom fire helgesamlinger. De får møte gode foredragsholdere og veiledere, og innhente kunnskap og erfaring gjennom et variert utarbeidet fagprogram. For å gjøre de unge deltakerne trygge på seg selv, og på omgivelsene har vi fokusert på å lage sikre rammer for ungdommene. Tilbake i sitt lokalmiljø mellom samlingene har deltagerne fått personlige mentorer som har gitt dem inspirasjon og trygghet til å vokse videre som ledere. Alle deltakere skal i løpet av kurset gjennomføre lokale, aktivitetsskapende arrangementer og prosjekter som en del av egen læringsprosess. De unge lederne har arrangert alt fra DNB Idrettsleker og treningssamlinger til motbakkeløp og stevner. De 300 ungdommene som til nå har fullført har sammen aktivisert nærmere barn, ungdom og voksne. Mange unge ledere fortsetter også med ulike typer prosjekter etter de er ferdig med kurset. De ungelederne har etablert prosjektgrupper som i mange tilfeller har bestått av en annen sammensetning av frivillige enn det normalt gjør i klubbene. De har engasjert flere ungdommer til oppgaver som for eksempel trener eller leder. Vi har også sett at de har hatt en unik evne til å engasjere det lokale næringslivet gjennom sponsorer til mat og premier og de har vært svært synlige i lokalmedia. Det er vanskelig å anslå antall dugnadstimer prosjektet har generert, men evalueringene ungdommene har gitt viser at de har brukt om lag 200 timer per prosjekt. De har i tillegg hatt prosjektgrupper på ca. 5 personer, mentor og trenere underveis i arrangementet. Timeantallet kan derfor anslås til å være femsifret. Alt dette arbeidet er utført utlukkende til glede for lokalmiljøet. Ung:leder har ved flere anledninger blitt applaudert som et vellykket og nyskapende ungdomsprosjekt. I 2012 fikk prosjektet det Europeiske Friidrettsforbundets (EA) innovasjonspris. Både EA og Norges Idrettsforbund har trukket frem prosjektet som en vellykket ungdomssatsning på sine ungdomsidrettskonferanser. 2.4 Mosjon Årene 2013 og 2014 har vært preget av at det fremdeles er en mosjonsbølge over Norge. Jevn stigning i antall arrangement og deltakere på arrangement utenfor bane har vært positivt i perioden. Det aller meste av organisert gang- og løpsaktivitet i Norge skapes av medlemslag i Norges Friidrettsforbund. Ca 50 % av medlemslagene i Norges Friidrettsforbund har et eller flere mosjonsarrangement hvert år. Som en konsekvens av innføringen av ny lisensordning i 2014 har det blitt satser mer målrettet på tiltak innenfor mosjon. Nytt arrangementssystem System for opprettelse, administrasjon og approbering av arrangement utenfor bane. Godt mottatt av arrangører. Terminlistefunksjonen bekrefter at arrangementet er et NFIF arrangement, og følgelig er forsikret etc. Nye nettsider mosjon Mosjon.com er faset ut. Nye sider for mosjon er etablert under friidrett.no. Skal inneholde relavant stoff om mosjon, samt oversikt over system, rutiner og muligheter for klubber tilknyttet Norges Friidrettsforbund. Løpegruppe Utviklet konsept for klubber som hjelp til etablering av løpegrupper. Inneholder forslag til treningsprogram, øktplaner, kostholdsveiledning etc. for å lette arbeidet med oppstart av løpegrupper. Lansert ved eget kurs under Kompetansehelgen Arrangørpakker Utviklet arrangørpakker med materiell som hjelper klubber med arrangementet lokalt. Primært for mindre arrangement, men kan tilpasses større arrangører ved behov. Lavt kostnadsnivå skal sørge for at vi tilbyr best pris til våre arrangører. Arrangementshåndbok for mosjonsløp i friidrett Bok utviklet i samarbeid med Dag Vidar Hanstad(forfatter) og utgitt på Akilles forlag. Inneholder teori om arrangementsledelse initiativ, planlegging, gjennomføring og evaluering. 13

14 Støttet av gode, relevante casepresentasjoner og en «dreiebok» for arrangører er dette et kjærkomment tilskudd til mosjonsarrangører. Nissemarsjen og Barnas turmedalje har også vært gjennomført i 2013 og Nissemarsejen holder stand, mens Barnes Turmedalje er vedtatt lagt ned fra 2015 pga. lav oppslutning. Norges Friidrettsforbund ble tildelt Folkehelsemidler for 2014 i prosjektet «steg for steg». Dette har bidratt til lansering av løpegruppekonsept og andre lavterskeltilbud lokalt i klubbene. 2.5 Integrering/funksjonshemmede Friidrett for absolutt alle - i ord og gjerning. Spenstig målsetning, men dette er egentlig bare en viderføring av ansvaret vi overtok, etter at Norges Funksjonshemmedes idrettsforbund ble lagt ned i Vi skal ha trenere/ledere som er klare til å ta imot og ivareta funksjonshemmede som ønsker å delta i friidrett. Og vi skal øke fokus/eierskap på alle nivåer i forbund/krets/klubb. For å få til dette, er det et stykke arbeid som må gjøres. Bakgrunn: Etter omleggingen av idrett for funksjonshemmede i 2007, har det vært en merkbar nedgang i antall funksjonshemmede som deltar i organisert friidrett. Eksempelvis stilte Norge kun med en eneste Paralympisk deltager i 2012, i motsetning til 8 utøvere i Sydney Kartleggingen fra oktober 2013 viste 8 registrerte funksjonshemmede idrettsutøvere blant våre 850 friidrettsklubber. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Høsten 2013 ble det i administrasjonen opprettet en ny 80%-stilling som skal ivareta friidrett for funksjonshemmede. Vi er kommet godt i gang med integreringsarbeidet. Det er laget et strategidokument/handlingsplan for perioden , der målet vårt er å få kvalifisert inn flere utøvere til Paralympics Rio2016. For siste nytt og oppdatering rundt funkis-friidrett, følg med på FB-gruppa vår "Funkisfriidrett": https://www.facebook.com/groups/funkisfriidrett/ Kjerneområder: Vi har hatt noen viktige punkter som vi har jobbet med i 2014, og som vil bli videreført i perioden fram mot Synliggjøring/Networking Ufarliggjøring/Holdninger/Kursing Etablere et landslag Senke terskel for å komme igang Synliggjøring: Prioritet én er å skape oppmerksomhet og økende interesse for funkis-friidrett. FB-gruppa vår "Funkisfriidrett" fungerer bra, der det legges ut store og små nyheter. Bruker denne som hovedkanal for å nå ut til brukere. Pr i dag har vi 212 medlemmer som ønsker å bli oppdaterte hver gang vi legger ut nye saker. Fortsatt brukergrupper som er helt fraværende(f.eks kortvokste), og det vil bli satt i gang tiltak for å gjøre oss enda mere synlige overfor disse. Vi har fått profilert oss på en flott og positiv måte gjennom bl.a deltagelse i TINE-stafetten på Bislett der vi stilte to lag med funksjonshemmede mot et kjendislag, og ikke minst Oslo Maraton med 80 funksjonshemmede starter. Noe som er ny rekord. Internasjonalt: Vi er blitt 9 internasjonalt klassifiserte utøvere hos IPC - International Paralympic Committee. To amputerte, en klumpfot, to synshemmede, en rullestolbruker og to med CP som har internasjonale lisenser og deltatt på internasjonale stevner. Innenfor lettere utviklingshemming, har vi fått klassifisert vår første utøver inn på INAS masterlist. Forventes at utøver blir klassifisert i IPC i Italia i juni. Utøver vil i så fall være kandidat til Paralympics Rio Konkurranser: Vi jobber med å senke terskel for deltakelse av funksjonshemmede på norske stevner. Det ble gjennomført 3 stevner i Norge som ble approberte av IPC: Tyrving-lekene, Veidekkelekene og Spydgallaen. Resultatene fra disse stevnene er dermed offisielle på IPC-ranking list. Vi jobber med å få de samme stevnene approberte i 2015 også. Er i dialog med Tony Liestøl om funkis-deltagelse under NM i Haugesund Dette vil vi i så fall også få approbert hos IPC. Ved siden av EM i Swansea, har vi hatt deltakelse i tre int. konkurranser, Italian Open, Berlin Open og i Macedonia. Toppidrett: EM 2014 Swansea (Wales) 4 utøvere. Runar Steinstad vant sølv i spyd, i tillegg ble det satt to PB og en SB I forhold til VM 2015, ligger det an til at 3-4 utøvere vil klare kravene. Det er viktig å øke status til funksjonshemmede, slik at vi føler oss stolte over våre funkis-utøvere. Dette vil gjøre veien mye enklere ift å få med alle ledd i friidretten. Øke status gjøres ved å få flere profiler, toppidrettsutøvere med i store, synlige mesterskap, som Paralympics og VM. Og ikke minst likestille disse utøverne med funksjonsfriske, mhp kontrakter og oppfølging sentralt. Eksempelvis har vi i dag 3-4 funkis-utøvere som vil klare kravene til VM neste år. Hadde disse vært funksjonsfriske, så hadde alt blitt lagt til rette rundt disse utøverne ift ressurser, samlinger, trenere, oppfølging, medisinsk støtteapparat etc. Slik er det ikke foreløpig ikke hos oss. Jeg er enig i at veien til en VM-plass er enklere for oss, men vi skal ikke glemme de prosessene funksjonshemmede har vært i gjennom før de kom så langt. Det er en grunn til at ikke alle funksjonshemmede driver med idrett. Men når vi snakker VM, så er det uansett de beste i verden som møtes. Det er vel ikke uendelig mange nasjoner i Curling-VM heller akkurat. Rekruttering: Vi prøver å være synlige mot brukere og institusjoner, har bl.a besøkt Bakke rehabiliteringssenter i Halden og Sunnaas. Har i tillegg etablert gode kontakter med både BHSS og Valnesfjord. Vi har også vært på den årlige rekrutteringsleiren på Haraldvangen, Hurdal. Ny runde med det landsomfattende tiltaket Grenseløse Idrettsdager er blitt gjennomført, der Friidrett var tilstede på Nærbø i Rogaland og i Skien. Svært vellykket, med hinderløyper for stående og rullende. Er i tett dialog og samarbeid med de ulike fagkonsulentene til NIF som finnes rundt om i landet. Vi skal også fortsette å jobbe med å få til mere formelt sam- 14

15 arbeid med andre idretter, spesielt kjelkehockey og Funkissnowboard, som ikke kolliderer med friidretts-sesongen. Pilotklubber: Oslo-SK Vidar SK Vidar fortsetter med regelmessige samlinger på Bislett, hovedsakelig for synshemmede. Må kunne kalles en suksess så langt med rundt 20 utøvere på treningene. De mottok forøvrig Inkluderingsprisen på Idrettsgallaen i år for sitt arbeide for å inkludere funksjonshemmede. Sammen med SK Vidar har vi forøvrig søkt midler ( ,-) fra Extrastiftelsen til prosjektet "En ny vår for funkis-friidretten" Er hovedsakelig en treningsleir i sør-spania feb-2015, der vi skal samle utøvere med ulike funksjonshemminger som skal knyttes tett sammen, som vil bli "disipler" for friidretten når de kommer hjem. Trondheim-Selsbakk IF Selsbakk IF i Trondheim med Ola Sakshaug i spissen, er vår nye pilotklubb midt-norge for funkisfriidrett, som har satt i gang regelmessige friidrettstreninger i Ranheimhallen. Bergen Vi jobber med å få til en tilsvarende pilotklubb i Bergen. Har innledet samtaler med daglig leder i Hordaland Jan Arle Sletten, samt NIFs fagkonsulent i Hordaland Thea Christiansen, og prosjektleder ved OLT vest-norge, Iwonka Vik om å ta dette et steg videre i Vestfold-IL Runar Vi er for tiden to amputerte som trener regelmessig i Sandefjord, og noen ganger er vi flere funksjonshemmede som har utspring fra samme ortopedisk verksted i Sandefjord. Det jobbes med å få på plass regelmessige lørdagstreninger i samarbeid med nevnte ortopedisk verksted, der mestringsfølelse og samhold er de viktigste oppgavene. Psykisk utviklingshemmede: Av tiltak for psykisk utviklingshemmede, har vi støttet opp økonomisk om både etablerte og nye prosjekter. Vi bidro med ,- til 10 klubber med ulike friidrettsaktiviteter. For eksempel har forbundet både i 2013 og 2014 gitt støtte og samarbeidet med BUL-Tromsø om et integrerings prosjekt, FIFA (friidrett for alle). Prosjektet omfatter ungdommer både med fysiske som psykiske hemmninger. Oppstart var høsten 2012 med noen få utøvere, men gruppen har etter hvert økt i 2014 til utøvere. Gruppa trenes av BULs egne unge trenere/utøvere med trenerutdanning. Gjennom samarbeid med Tromsø Kommune er godtgjørelse til gruppas trenere finansiert gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM). Prosjektet har så langt vist hvordan samarbeid mellom ulike aktører og entusiasme i BUL har gitt et vellykket aktivitetstilbud til en gruppe ungdommer med få andre fritidstilbud. Og er til etterfølgelse for andre lag i norsk friidrett som måtte inspireres til å prøve å få til noe lignende. Utstyr: Vi har anskaffet en profilert tilhenger, med bilder og friidrettslogo, og vi har kjøpt inn 3 racingstoler og laget 2 kast-stoler for sittende kastere. Vi har som mål å kjøpe inn mere nødvendig utstyr som skal utplasseres på ulike lokasjoner. Utstyr på utlån. En racingstol er i Farsund og to er satt igjen i Ranheimhallen. En kast-stol i Ranheimhallen og en på NIH. Aktiviteter: Vi har gjennomført et løpeseminar for amputerte i Bærum, en fellessamling funkis/frisk i Bærum sammen med ungdommene fra kretsene på Østlandet og TINEstafetten på Bislett med 2 funkis-lag mot 1 kjendislag. Vi har avholdt ulike samlinger, og har regelmessig kastsamlinger. I februar 2015 drar vi 40 funkiser på treningsleir til Spania, i samarbeid med SK Vidar. Vi søkte om fra Extrastiftelsen til dette prosjektet, som vi fikk. Hensikten med prosjektet er å få økt oppmerksomhet rundt funkis-friidrett, samt at deltagerne får en smak på friidrett, og vil bli fulgt opp når de kommer hjem. Trener: Har knyttet til oss landslagsansvarlig i kast, Paul Andre Solberg, og har avholdt kastsamlinger for landslaget. Dette for å sikre oss at utøverne får bra oppfølging, uavhengig av trenerkapasitet i egen klubb. Vi er for tiden 4 kastere på IPC-rankingen. 2.6 Kompetanse Hovedmål Norsk Friidrett skal være en kompetent organisasjon som inspirerer til å ta utdanning, verv og roller. Norsk Friidrett har flere satsningsområder innen kompetanseutvikling som skal bidra til en helhetlig utvikling av organisasjonen og dens medlemmer. Dette området består av trener-, leder og klubbutvikling. Trenerutvikling Trenerne er en av friidrettens viktigste ressurs. Det er de som er i regelmessig kontakt med utøverne, og sørger for at barn, ungdom og voksne opplever idrettsglede og mestring, uansett ambisjonsnivå. Treneren må ivaretas på best mulig måte, og dette krever motiverende oppfølging og kompetanseutvikling. Når det gjelder trenerutdanning har den nye Trenerløypa fra NIF blitt fullstendig implementert i løpet av perioden. Trenerløypa er organisert slik at man kurses som trener for den aldersgruppen man er ansvarlig for, og man kan ta videre utdannelse når treningsgruppen blir eldre. Samtidig kan treneren velge å ta etterutdanning på eget nivå, slik at hun blir spesialist på for eksempel barnefriidrett. Noen etterutdanningskurs har allerede blitt arrangert, og det vil bli opprettet flere i løpet av Det tidligere aktivitetslederkurset har blitt revidert, og er i inngangen til 2015 blitt et kortere kurs som kalles Friidrett for barn. Kurset er kortet ned for å få flere deltakere på kurset, samtidig som det stilles krav til praksis for å få godkjent kurset. I 2013 ble det utdannet 201 aktivitetsledere, og i 2014 ble det utdannet 275. Trener 1-kurset er også revidert i 2014, og fremstår i ny form fra starten av Det ble utdannet 98 trenere på trener 1-kurs i 2013, og 48 i I 2015 vil det satses på å få flere deltakere på trener 1-kurs. Dette vil være et av de viktigste tiltakene for å forhindre frafall for utøvere i ungdomsårene. På trener har 2-nivå 19 gjennomført i 2013, og 37 i Trener 3-kurset er arrangert for første gang i ny form i løpet av perioden, med 26 deltakere. Kompetanseheving for trenere er viktig for at vi skal beholde ungdommene i friidretten, og derfor ønsker vi å inspirere trenere til kontinuerlig etterutdanning. Dette gjøres ved at trenere får tilbud om å ta trenerkurs, uformell kompetanseheving gjennom regionale samlinger og kompetanseoverføring i 15

16 forbindelse med rekrutteringslandslagssamlinger, samt at enkelte trenere får delta på internasjonale seminarer og konferanser. Arbeidet og samarbeidet i prosjektet Sunn Jenteidrett har videreutviklet seg gjennom tingperioden, og er nå et innarbeidet konsept i både vårt kompetansearbeid og vårt toppidrettsarbeid, på en slik måte at vi kontinuerlig setter fokus på jenters forhold til ernæring og helse. Prosjektets motto inn mot toppidretten er «Helse før prestasjon», og dette etterleves både i vår trenerutdanning og måten rekrutteringslandslaget styres. Det er pr. 1. juli 2014 innført eget helsesertifikat for kvinnelige mellom-og langdistanseløpere, som skal sikre at «Helse før prestasjon» blir oppfylt. Lederutvikling I denne tingperioden har ledelse vært et særlig satsningsområde, og da spesielt mot ungdom. Ung:leder er friidrettsforbundets satsning på ungdommer som ønsker å bidra i friidretten. Gjensidigestiftelsen har i fire år støttet kurset med til sammen 10 millioner kroner. Målet med prosjektet er at 100 ungdommer årlig skal gis motivasjon, kompetanse og mot til å ta lederroller, se viktigheten av frivillighet og ruste dem til å ta et samfunnsansvar i lokalmiljøet. Gjennom fire samlinger får ungdommen lære om temaene ledelse, prosjektledelse og idrett og frivillighet. Ung:leder har blitt gjennomført i 2011/12, 2012/13, 2013/14 og er nå i gang med 2014/15. Det vil si at friidretten til sommeren vil ha 400 engasjerte ungdommer som bidrar til aktivitet og utvikling i sin klubb. Oppfølging og videre kursing av de unge lederne har vært prioritert i perioden. Spesielt på kompetansehelgen har tidligere deltakere blitt fulgt opp med relevant kursing og erfaringsutveksling, samt at vi har hatt fire tidligere unge ledere på NIFs studie i coaching og ledelse. Årlig er det også ti teamledere på Ung:leder fra egen organisasjon som videreutvikler seg som ledere. Høsten 2014 ble startet friidrettsforbundets lederutviklingsprogram, der ledere i ti utvalgte klubber får jobbet med å utvikle sine lederegenskaper. Programmet setter fokus på hvordan ledelse kan bidra til målstyring og effektiv klubbutvikling. Dette skal sikre at ledere i klubber som tidligere har gjennomgått klubbutviklingsprosesser kan bidra til at den positive utviklingen videreføres. Det er for tidlig til å si noe om effektene av programmet, men tilbakemeldingene er utelukkende positive. Det er tenkt at programmet skal videreføres i Klubbutvikling For å drive og utvikle friidrettens klubber trengs det engasjement, kompetanse og en betydelig innsats. Norsk Friidrett drives på en enorm dugnadsinnsats, noe som er både prisverdig og avgjørende. Norges Friidrettsforbund ønsker å ha et sterkt fokus på å støtte under klubbene og miljøene med inspirasjon, kompetansehevende tiltak og tilrettelegging etter behov. Forbundet har en tydelig og vesentlig rolle, nemlig å bidra til å utvikle, inspirere og tilrettelegge som serviceinstans for medlemmene og medlemsklubbene. Satsningen på klubbutvikling har blitt betydelig i denne tingperioden gjennom prosjektene NECON-klubben og PEABklubben. NECON-klubben har til hensikt å bidra til å løfte og utvikle allerede velfungerende klubber. Det har vært 20 NECON-klubber i løpet av 2013 og 2014, der alle har gått gjennom gode utviklingsprosesser. Noen klubber har lykkes meget godt med dette, andre moderat, men vi håper og tror dette sender ringvirkninger til øvrige klubber om å sette egen utvikling på dagsorden. Grunnet stor popularitet for overnevnt prosjekt ble PEAB-klubbprosjektet opprettet. Denne klubbutviklingsprosessen retter seg i større grad mot revitalisering og aktivitet, men krever fortsatt en betydelig innsats og vilje for å lykkes. PEAB-klubben har også hatt 20 klubbutviklingsprosesser i løpet av perioden, og har med det bidratt til at klubbene som ønsker å sette fokus på utvikling har fått veiledning til dette. Norsk Friidretts Kompetansehelg Norsk Friidretts Kompetansehelg er blitt en årlig storsamling, der hele friidrettsnorge møte til kompetansepåfyll og erfaringsutveksling i motiverende rammer. Hvert år arrangeres det trenerkurs, lederkurs, organisasjon- og klubbutviklingskurs og arrangementskurs, samt mange andre spennende kompetansetiltak. I 2013 deltok det 269 medlemmer, i 2014 var vi 289 og januar 2015 var det 395 deltakere! Antall deltakere viser at ønsket om faglig påfyll i friidretten er stort, og at Kompetansehelgen blir sett på som et godt tiltak i dette formål. 2.7 Anlegg Norges Friidrettsforbund har i tingperioden hatt fokus på tre hovedfelt: - Innfri NFIFs strategiske mål om 10 Friidrettshaller innen Sikre friidrettens interesser i utviklingen av utendørs friidrett på fellesanlegg. (Kunstgressdebatten.) - Utvikle rekrutteringsanlegg i nærmiljøet og ved skoler. Styret har i perioden avholdt de to årlige Friidrettshallforum i Bærum og Haugesund. Styret har deltatt i åpning av to haller, Bærum og Ulsteinvik. Anleggsutvalget og administrasjonen har samarbeidet nært med Usteinvik, Nes og Grimstad om planlegging og gjennomføring av hallprosjektene. Nes vil åpne i april 2015,mens Grimstad blir ferdig i løpet av friidrettshaller står dermed klare til bruk. Utendørsanleggene har hatt god utvikling i antall i tingperioden, 12 nye, fullverdige anlegg er på plass. Gamle friidrettsbyer som Hamar og Sarpsborg er igjen på kartet. Flere mindre steder har fått fullverdige anlegg. Det er en styrke for rekruttering. Tilgjengelighet til gode anlegg i det daglige, er den beste motivasjon for å få nye utøvere. I tillegg er renovering av viktige anlegg vedtatt. Alta Idrettspark er et godt eksempel. Befaring av anleggsutvalget i juni 2015, med påfølgende anleggsrapport og mangelliste. Planprosess resten av året i Alta med bistand av anleggsutvalget. Spillemiddelsøknad med klar finansiering sendt i januar Renovert bane står klar til sommeren. Det er slik styret ønsker at samspillet i Norsk Friidrett skal være mellom sentralleddet og klubb. Sammen sikrer vi anleggene klubbene trenger. Norges Friidrettsforbund har i perioden innledet et samarbeid med Norges Fotballforbund om felles bruk av anlegg. Dette gjelder både fullverdige anlegg og nærmiljøanlegg ved skoler. Kunstgressdiskusjonen er en debatt der friidretten må være klarsynt og tydelig, slik at det skapes fullverdige tilbud for alle friidrettsgrener, også der indre bane får kunstgress. Friidrettsforbundet har her en god dialog med de lokale friidrettsklubber om hva som kan fungere på de ulike steder. Fortsatt har Kulturdepartementet en bestemmelse om at Norges Friidrettsforbund skal gi en anbefaling før indre bane kan omdannes fra 16

17 naturgress til kunstgress. Dette har Sentralstyret og administrasjonen vært tydelig på i alle utbyggingssaker vi har fått til behandling. Norges Friidrettsforbunds styre og administrasjon har i perioden deltatt i møter der lokale friidrettsanlegg har vært under planlegging, utbygging eller ombygging. Friidrettsforbundet ønsker å være en støtte for politiske prosesser og byggeprosesser lokalt. I Drammen har Friidrettsforbundet deltatt sammen med Idrettsrådet og lokale klubber om utviklingen rundt Marienlyst. I Bærum er Forbundet involvert i diskusjonene rundt Nadderud. Sentralstyret har besøkt utbyggere og deltatt i møter fra Grimstad i sør til Alta i nord. Mange lokale utbyggere får god teknisk oppfølging av Forbundets tekniske konsulent som har vært på og har lokalkunnskap om de fleste anlegg i landet. I møter med lokale politikere og utbyggere har Friidrettspresident, Generalsekretær og anleggsansvarlig i Sentralstyret deltatt for å understreke betydningen av at anlegg stort sett vedtas, finansieres og bygges lokalt, men at Norges Friidrettsforbund har sentral kompetanse å tilby for at anleggene skal bli så optimale som mulig innenfor de vedtatte rammer. Norges Friidrettsforbund har deltatt med innlegg på anleggskonferansene i følgende Idrettskretser i perioden: Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold. I tillegg deltok utvalget på NIFs anleggskonferanse i Trondheim høsten Norges Friidrettsforbund har hatt nær kontakt med NIF, gjennom NIFs anleggspolitiske utvalg i perioden. Utviklingen innen nærmiljøanlegg og skoleanlegg har ikke utviklet seg slik Sentralstyret har ønsket enda. Dette er derfor utpekt som et satsingsområde for neste Tingperiode. Norges Friidrettsforbund er stolt over den anleggskontroll Forbundet gjennomfører årlig. Fire rapporter er skrevet etter fire befaringer i perioden. Agder, Oppland, Finnmark og en del av Hordaland er denne periodes fylker. Dette er en unik mulighet til å knytte kontakt mellom klubbledd, kretsledd og sentralledd. Sammen tar vi vare på anleggene våre og dokumenterer det for eiere og Kulturdepartementet. 2.8 Marked I Tingperioden har sponsorinntektene vært stabile. Markedsituasjonen er krevende for 2016 da tre av våre sponsorer ikke har fornyet avtalene med Forbundet. Hovedtrenden er mer fokus på breddeaktiviteter, særlig for barn- og ungdom og mindre fokus på logoprofilering, selv om dette fortsatt er viktig dersom det knyttes opp mot et positivt budskap. En stor takk til våre samarbeidspartnere som bidratt med rundt 16 millioner kroner i året, og særlig takk til DnB som er vår mangeårige generalsponsor. Vi må også rette en ekstra stor takk til Kjetil Holta som i flere år har sponset forbundets rekrutteringslandslag innen sprint, mellom- og langdistanse med betydelige beløp uten å kreve mye profilering. Vi takker også Friidrettens Venner for støtte til prosjekter og arrangement til friidretten i mange år. I 2013 og 2014 hadde Norges Fri-idrettsforbund følgende sponsorer/samarbeidspartnere DnB Tine/YT Craft Necon Jobzone Holta Invest Peab NRK SAS Rica/Scandic Friidrettens Venner 2.9 Kommunikasjon Det har i tingperioden blitt arbeidet etter gjeldende strategidokumenter for kommunikasjon. Disse planene består av kommunikasjonsplan, medieplan og strategi for friidrett.no. Det er også utarbeidet strategier for bruk av sosiale medier. Kommunikasjonsarbeidet favner bredt. Under følger en redegjørelse for de viktigste kanalene vi har jobbet på. Media Kommunikasjon mot media har fortrinnsvis blitt gjort med pressemeldinger, nettsider og direkte kontakt med journalister. Det blir lagt stor vekt på ryddighet, åpenhet og hjelpsomhet i all kommunikasjon. Vi har hatt med egen journalist på mesterskap som har skrevet for vår nettside friidrett.no, samt levert nyheter og bilder til utøvernes lokal presse. Dette ser vi har stor effekt, og er en effektiv måte å fremheve mesterskapsutøvernes prestasjoner. Vi har også tilbudt mulighet for streaming på enkelte mesterskap til lokalmedier og NRK/TV2. På de store prosjektene eks. TINEstafetten, Peab -lekene og Ung:leder er det lagd tilpassede strategier for pressearbeid. Dette har gitt svært gode resultater i form av antall treff i både lokalpresse og nasjonal presse. Vi har i perioden hatt nyhetsovervåkning som gir oss mulighet til å følge friidrettens omtale på nett. Vi ser at mesterskap der vi setter inn ressurser til å benytte oss av sosiale medier, produserer video-intervjuer, sender bilder til lokalpresse og dekker saken på friidrett.no gir gode treff. NFIF har også produsert 3-4 sider til bladet «Friidrett» som eies av en kommersiell aktør. Tabellen viser mediestatistikk for «Norges Friidrettsforbund» fra januar 2013-januar Friidrett.no Friidrett.no er plassert på idrettens plattform «Sharepoint», og er driftet av Emergeit. Det er generalsekretær som har vært ansvarlig redaktør for siden, og kommunikasjonssjefen som har hatt ansvaret for utvikling og innhold. I 2014 ble deler av ansvaret for innholdsproduksjon på nyhetsdelen lagt til Thore Erik Thoresen, og Morten Haave har bistått på innhold. Sidene har 17

18 komplekst innhold og skal dekke manges behov. I hovedsak legges det ut aktuell informasjon fra organisasjonen, nyheter fra mesterskap og innsendte saker. Tilveksten av saker har vært bedre, og vi opplever et stadig større krav fra brukerne om hva som skal dekkes. Nettsiden friidrett.no har hatt en god vekst i tingperioden. Antall brukere av siden 2011 hatt en økning på 46% Lisens Bakgrunn Friidrettstinget 2013 vedtok innføring av ny lisensordning for deltakelse i arrangement på og utenfor bane i regi av klubber tilknyttet Norges Friidretts forbund fra året man fyller 13 år. Ordningen erstatter tidligere Friidrettskortet og trådte i kraft fra Ordningen Alle mellom år som deltar i arrangementer i regi av lag tilknyttet Norges Friidrettsforbund må ha lisens, og kan velge mellom engangslisens og helårslisens. Deltakelse på banearrangement krever helårslisens. Deltakere i arrangementer utenfor bane (mosjonsløp) kan velge mellom helårslisens og engangslisens. I motsetning til helårslisens trenger deltaker ikke å være medlem i friidrettsklubb for å benytte seg av engangslisens. Lisenser i andre idretter gjelder ikke for friidrettsarrangement. Lisenser 2014 Helårslisens Helårslisensen innehar en forsikringsdel som dekker idrettsskade innen friidrett både for organisert trening, under konkurranse og egentrening. Forsikringen er markedets beste, og gir rett til å benytte Idrettens Helse Senters tjenester med hensyn til idrettsmedisinske spørsmål for de som har løst helårslisens. Det tilbys to helårslisenser; grunn og utvidet der betingelsene i forsikringsdekningen er bedre på utvidet lisens. Prisen for de to helårslisensene har i 2014 vært kr 375,- for grunnlisens og kr 700,- for utvidet lisens. Engangslisens Forsikringen som dekkes av engangslisensen har egne vilkår, men med mange av de samme fordelene som helårslisensen. Engangslisensen gjelder kun for det arrangementet som deltakeren betaler lisens for, og dekker ikkr belastningsskader eller forsikring på trening. Prisen på engangslisensen blir beregnet ut ifra summen på startkontingenten. Arrangement uten startkontingent er gratis. I gratisarrangementer uten lisens vil ikke deltakerne være forsikret. Deltakere i gratisarrangement kan om ønskelig betale en minimumslisens på kr 20 i NFIFs arrangementsløsning. På karuseller skal det kun betales engangslisens én gang ut i fra pris for hele karusellen. Stafetter koster kr 15 pr deltager, maks kr 150. Alle deltakere på stafettlaget er da forsikret med samme vilkår som engangslisens. Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent: <50: Valgfritt for arrangør/kr 20* (vedtatt av Sentralstyret mars 2014) : kr : kr : kr <: kr 50 *Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret. Implementering av ny lisensordning Med innføring av ny lisensordning ble det etablert samarbeid for opprettelse av nytt arrangementssystem for arrangement utenfor bane, samt forvaltning av lisensordningen. Løsningen ble etablert og satt i drift høsten 2013, der Cotech as er valgt som leverandør. Løsningen inneholder terminliste, arrangementsmodul for mosjonsarrangement og salg av helårslisenser inkl. lisensregister. Fra januar 2014 har lisensansvarlig benyttet mye ressurser på oppfølgingen av løsningen. Tidligere Friidrettskortet ble liten fulgt opp fra forbundet, og det har vært en utfordring å informere alle klubber om ny ordning, og at kravet til helårslisens for banearrangement skulle innskjerpes. Det var mange klubber og utøvere som ikke hadde Friidrettskort før 2014 som nå ble nektet start i banearrangement. Lisensansvarlig bisto store arrangører i 2014 med lisenssjekk og rutiner for oppfølging. På nettsidene til forbundet ble det lagt informasjon om løsningen, i tillegg ble det opprettet en egen telefon, lisenstelefonen for spørsmål og svar om løsningen. Erfaringer i 2014 Gjennom 2014 har det vært benyttet mye ressurser fra lisensansvarlig til oppfølging av løsningen. Klubber er kontaktet via mail, brev og kretsledd med informasjon om rutiner og krav. I tillegg har oppfølging/innrapportering av mosjonsarrangement etter ny rutine vært tidkrevende å følge opp. Ved utgangen av 2014 er det fortsatt enkeltklubber som ikke har rapportert endelig sine gjennomførte arrangement i 2014, men de følges opp i januar for å få fullstendig status. I 2014 ble det solgt 475 helårslisenser og engangslisenser. Tilbakemeldinger i 2014 førte til at det ble gjort en endring i laveste intervall for engangslisens fra april. Det første intervallet ble gjort frivilling, da det kom en del tilbakemeldinger på at dette intervallet kunne virke aktivitetshemmende for en del arrangører. Utfordringer ved innføring av ny løsning Etter vedtaket om innføring av ny lisensordning ble det mye støy i markedet. Sterke miljøer var imot innføringen, og det ble blant annet oppfordret til boikott av arrangement i NFIFs regi. Det gjennomgående argumentet for motstanderne har vært at lisens på mosjon er å oppfatte som en «mosjons-skatt» og følgelig ville føre til reduksjon av deltakere i mosjonsarrangement i Det har også vært mange saker i mediene angående lisensinnføring for mosjonsarrangement, men holdningen har endret seg gjennom Det har i løpet av året kommet opp saker som støtter innføringen. All mediestøyen ved starten av innføring av ny løsning førte til at en del arrangører ikke satte seg skikkelig inn i løsningen, og følgelig ikke utnyttet de muligheter som ligger i nytt arrangementssystem og terminliste. Dette ser vi en klar bedring på etter som tiden har gått. Flere og flere arrangører melder om en positiv holdning til lisensordningen ved inngangen til

19 2.11 Økonomi Rammebudsjettene for 2013 og 2014 vedtatt på hhv tinget i Alta i 2011 og Tjøme i 2013 viste for 2013 driftskostnader på kr og ett underskudd på kr ,- og for 2014 driftskostnader på kr og et nullresultat. Regnskapene viser for 2013 driftskostnader på kr og ett underskudd på kr og for 2014 driftskostnader på kr og ett overskudd på kr Dette gir et overskudd for perioden på kr og egenkapitalen til forbundet er dermed styrket tilsvarende og er pr på kr Dette betyr at man har levert både høyere omsetning og bedre resultat enn de vedtatte rammebudsjettene. Økonomien i Norges Friidrettsforbund er med andre ord god, og regnskapet for 2014 viser den største omsetningen i forbundet noensinne. Selv om vi har mer penger til rådighet er imidlertid dette et bilde som må nyanseres. Store deler av midlene som kommer inn til forbundet er øremerket og skal benyttes til spesielle formål. Eksempler på dette er TINEstafetten, Ung:leder. Dette gjelder også deler av tilskuddet fra NIF med midler spesielt til toppidrett og aktivitetsmidler som har klare rammer for bruken. Dette gjør at vi ikke uten videre kan omprioritere midler selv om det av og til kunne vært ønskelig. Samtidig som støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjekter som Ung:leder er uvurderlig for friidrettens utvikling og helt sikkert noe vi vil se effekt av i lang tid fremover. DNB Idrettsleker er et annet tiltak som er relativt nytt på utgiftssiden og som over tid vil gi stor effekt for friidrettens rekruttering. Integrering og mosjon er også områder som vi spesielt i 2014 bruker mer ressurser på og som er svært viktig for friidretten. De gode resultatene til Norsk Friidrett spesielt innenfor ungdoms- og juniorklassene har gjort at vi de siste årene har hatt store tropper til internasjonale mesterskap i disse klassene. Paradokset er selvfølgelig at dette er kostnadskrevende, spesielt når mesterskapene går på steder som Donetsk og Eugene. Dette er imidlertid noe styret har prioritert og vi har hatt et mål om at alle som klarer å kvalifisere seg til mesterskap skal få delta. Norsk Friidrett har etter at automatinntektene forsvant mer eller mindre hatt en todelt inntektsside, fordelt på offentlige tilskudd og samarbeidspartnere. De offentlige tilskuddene som i hovedsak er tippemidler fordelt fra NIF har også økt i perioden men ikke så mye som man skulle tro etter at tippenøkkelen ble endret. Spesielt ser vi at støtten fra Olympiatoppen står på stedet hvil og til dels har en nedgang. Regionstilskuddet er et annet område hvor det også har vært liten positiv utvikling. MVA kompensasjonen derimot har utviklet seg veldig bra etter at regjeringen vedtok å øke tildelingene til dette formålet betraktelig. Norsk Friidrett har hatt en rekke trofaste samarbeidspartner gjennom de siste årene. De viktigste her er DNB, Holta Invest, TINE, JOBZONE, NECON, PEAB, CRAFT, RICA og tidligere nevnte Gjensidigestiftelsen. Disse samarbeidspartnerne har vært uvurderlig for at Norsk Friidrett har hatt den utviklingen vi har sett de siste årene. Vi ser imidlertid at samarbeidspartnerne våre har mindre fokus på logoprofilering og mer på utvikling av barne- og ungdomsfriidretten. Et eksempel her er DNB som ønsket en helt ny innretting på sin samarbeidsavtale da denne ble fornyet i DNB Idrettsleker er et resultat av dette og er en avtale som ved siden av at den gir inntekter til forbundet også genererer store inntekter til de klubbene som er med og arrangerer DNB Idrettsleker. For 2014 anslår vi dette til å være nærmere fem millioner kroner. Dessverre ser vi at noen av de trofaste samarbeidspartnerne på tampen av 2014 har valgt å avslutte sitt engasjement med Norges Friidrettsforbund. Det er et krevende marked å finne nye samarbeidspartnere, og i skrivende stund mangler vi samarbeidspartner til et viktig prosjekt som de Regionale ungdomslekene for 13 og 14 år. Det er derfor svært viktig at Norsk Friidrett i alle ledd fremstår som troverdig med gode holdninger og positive forbilder slik at vi fortsatt blir ansett som en god samarbeidspartner. Lisensen viser med inntekter på i overkant av 6 millioner kroner at dette vil være en viktig inntektskilde for Norsk Friidrett fremover, og kan bli det tredje beinet vi så sårt trenger på inntektssiden. Lisensen har selvfølgelig noen kostnader og erstatter også tidligere inntekter som Friidrettskortet og startavgiften, men har totalt sett gitt friidretten økte inntekter som vil gi økte ressurser til alle områder innenfor Norsk Friidrett. Norges Friidrettsforbund har en god økonomi med solid egenkapital, men samtidig er der mange utfordringer som gjør at vi må jobbe knallhardt for å opprettholde det nivået vi har i dag. Tilslutt må vi berømme administrasjonen for gode rapporteringsrutiner og jevnlig regnskapsoppfølgning noe som gjør at styret kan ha en god kontroll på økonomien gjennom perioden Administrasjon Norges Friidrettsforbund skal ha en kompetent og fleksibel administrasjon som løser de til enhver tid aktuelle oppgavene. Det er en målsetning å ha medarbeidere som er dedikerte og som har god forståelse og kunnskap om friidrett, og de oppgaver som må til for å løse forbundets oppgaver og forpliktelser. Med forbundet menes også kretsenes ansatte som Norges Friidrettsforbund er arbeidsgiver for. Sentraladministrasjonen er lokalisert i kostnadseffektive lokaler på Ullevaal Stadion, som en del av fellesskapet i Norsk Idrett. I denne perioden har bemanningen vært stabil med få utskiftninger. Nye prosjekter har krevd noen nyansettelser gjort som blanding av tidsbegrensede engasjementer og faste ansettelser. Kretsansatte er lokalisert primært på idrettens hus i sine fylker, noe via hjemmekontorløsninger. Lokalene til sentraladministrasjonen er på162,5 m2. Nåværende husleiekontrakt går fremt til 1.juli Samholdet og lagfølelsen mellom sentraladministrasjonen og kretsadministrasjonen oppfattes som godt og positivt. Det har i 2014 vært arrangert felles personalsamling for både sentraladministrasjon og kretsadministrasjon samlet. 19

20 Personalmessige endringer i perioden Kjetil Lorentzen startet som mosjonsansvarlig med hovedansvar for lisensordningen i et toårig engasjement. Fredrik Samuelsen tiltrådte som prosjektleder for DNB Idrettsleker i et toårig engasjement. Sven Amundrud, daglig leder i Hedmark friidrettskrets gikk av med pensjon og ny daglig leder ble Bård Venholen fra Knut Alme sluttet som daglig leder i Oslo friidrettskrets og Kirsti Tomassen har vært daglig leder i Oslo og Akershus friidrettskretser i perioden til Marit Mia Bjørnstad tiltrådte som ny daglig leder Tonje Røiland sluttet som daglig leder i Rogaland Friidrettskrets og Signe Emilsen tiltrådte som ny daglig leder Dag Kåshagen har i perioden fratrådt ( ) som daglig leder i Oppland friidrettskrets og vært utviklingsansvarlig for kretsene Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fra Runar Steinstad startet som integreringsansvarlig i 80% stilling. 100% stilling pr Narve Heggheim reduserte midlertidig sin stilling fra 100% til 70% som daglig leder i Sogn & Fjordane friidrettskrets fra for å fungere som medlem av administrasjonstemaet i Oslo og Akershus i 30% stilling. Rolf Justad gikk av med pensjon i , og ble erstattet av Mette Dale som tiltrådte (Mette Dale er også daglig leder i Telemark). Karin Eftedal, prosjektleder for TINEStafetten gikk av med pensjon og sluttet og ny prosjektleder er Kirsti Tomassen som startet Trond Håvard Brunes sluttet som organisasjonssjef og Narve Heggheim er engasjert som organisasjonssjef i 50 % stilling fra Veslemøy Hausken Sjöqvist kom tilbake fra barselspermisjon Ut i ny barselpermisjon Ingrid N. Rolland vikarierte for Veslemøy Hausken Sjöqvist i perioden til Ståle Jan Frøynes startet som vikar for Veslemøy , med avtale frem til Tonje L. Svenneby gikk ut i barselpermisjon Matias Lavik startet som vikar i 50% og i 100 % vikariat fra i 100%, som også inkluderer prosjektledelse for Ung Leder. Det har vært jobbet betydelig med rekruttering til nye stillinger i den siste perioden. Særlig i kretsapparatet har det vært gjennomført et generasjonsskifte, hvor gode krefter har oppnådd pensjonsalder, samtidig som det er rekruttert inn nye dyktige medarbeidere. Det har vært vektlagt at de som har blitt ansatt har både en kompetanse på selve idretten men også er gode administratorer Organisasjon Norsk friidretts største aktiva er alle de frivillige som hvert år legger ned tusenvis av timer for friidretten, enten som leder, trener, dommer, funksjonær på stevner eller i en annen funksjon innenfor organisasjonen vår. Uten denne frivilligheten hadde vi ikke kunnet gi et tilbud til barn og ungdom, arrangert stevner for eliteutøverne våre eller bidradd til folkehelsen ved at flere hundre tusen deltar i mosjonsløp over hele landet. Vi ser samtidig at mange klubber og kretser sliter med å rekruttere tillitsvalgte til sentrale posisjoner og at frivilligheten endrer seg fra langsiktige engasjement til at frivilligheten følger barnas interesser. Dette er utviklingstrekk vi må være bevisst og som vi må tilpasse oss, samtidig som vi ivaretar de ildsjelene som bidrar i idretten vår gjerne i livslangt engasjement. Friidretten trenger alle de frivillige som ønsker å bidra! Det er derfor viktig hedre alle de som legger ned en stor innsats både fra forbund, krets og klubb når det er mulig. Ung:Leder Ung:Leder er ett av de mest suksessrike lederutviklingsprogrammene i norsk idrett. Her har vi gjennom bidrag fra Gjensidige stiftelsen de siste fire årene utdannet nærmere 400 ungdommer som vil Norsk Friidretts fremtidige ledere. Vi håper at dette programmet fortsetter i en eller annen form, samtidig som vi sammen med klubber og kretser klarer å engasjere de som allerede er utdannet på en god og konstruktiv måte slik at de ønsker å bruke den utdanningen og inspirasjonen de har fått. Klubbutvikling har vært et viktig satsingsområde denne tingperioden. Dette har vi gjort gjennom prosjektene NECON Klubben som har vært et utviklingsprogram for allerede godt fungerende klubber og PEAB klubben. Begge prosjektene har i denne tingperioden hatt fokus på å jobbe med langsiktige prosesser der visjon, mål og tiltak slik at klubbene skal være best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer. De beste klubbene har blitt premiert på Friidrettsgallaen under kompetansehelgen. Administrasjonen Administrasjonen i Norges Friidrettsforbund består av de daglige lederne i kretsene og sentraladministrasjonen på Ullevål stadion. Vi har svært mange godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere i norsk friidrett. Det er et mål at administrasjonen i Norges Friidrettsforbund skal være mest mulig tilpasset de oppgavene som til enhver tid skal løses. Dette gjør at mange av medarbeiderne påtar seg oppgaver som ligger på siden av det som er hovedarbeidsfeltet, noe som er en stor styrke for organisasjonen og som gjør at vi kan ha en meget kostnads effektiv organisasjon. Det regionale apparatet som består av de daglige lederne i kretsene har hatt store endringer i inneværende tingperiode, og vi har fortsatt arbeidet med å så på både samarbeid og arbeidsdeling i flere av kretsene. Dette vil også være viktig fremover slik at vi utnytter den store ressursen disse medarbeiderne utgjør på en best mulig måte. Det er i perioden jevnlig avholdt samlinger for daglige ledere i kretsen og felles samlinger for daglige ledere og sentraladministrasjonen. Dette har gjort at samholdet og lagfølelsen mellom kretsadministrasjonen og sentraladministrasjonen oppfattes som god. Norges Friidrettsforbund har generelt et godt arbeidsmiljø med god trivsel og lite sykefravær. Oppsummering Samfunnet rundt oss er i konstant endring og disse endringene skjer stadig raskere, derfor er det også viktig at Norsk Friidrett til en hver tid tilpasser seg og gjør de endringene som må til både organisatorisk og administrativt. Klarer vi ikke disse endringene vil vi til syvende å sist miste både medlemmer og omdømme. 20

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt Henrik Ingebrigtsen Henrik Ingebrigtsen (f. 1991) fra Sandnes IL fikk sitt store gjennombrudd på mellomdistanse i 2012. For to år siden løp Ingebrigtsen

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

Telefon og adresselister til organisasjonen. Oppdatert sist 21.8..2013 pr. 0930 (OPS)

Telefon og adresselister til organisasjonen. Oppdatert sist 21.8..2013 pr. 0930 (OPS) Telefon og adresselister til organisasjonen Oppdatert sist 21.8..2013 pr. 0930 (OPS) Sentralstyret 2013-2015 Navn Adresse Tlf.arb. Tlf.priv. Telefax Mobil E-post Svein Arne Hansen Postboks 5098 Majorstua

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2011 ALTA 26.-27. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2011 ALTA 26.-27. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 26. mars: Kl. 10.00-13:00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2013 TJØME 16.-17. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2013 TJØME 16.-17. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 16. mars: Kl. 10.00-13:00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11 60 m - G-10 Laksevåglekene 600 m - G-11 13 Brage Dybwad Bergens TF 14 Brede Laastad Bjørykke Bergens TF 19 Fabian Filip Rimestad Bergens TF 70 Gjert Høie Sjursen Gneist,IL 72 Henrik Berger Ettrup Gneist,IL

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Resultatliste fra KM i mangekamp for Hordaland FIK på Leikvang stadion, Bergen, 15 16.05.10. Arrangør: IL Gneist, Laksevåg T&IL og IL Fri.

Resultatliste fra KM i mangekamp for Hordaland FIK på Leikvang stadion, Bergen, 15 16.05.10. Arrangør: IL Gneist, Laksevåg T&IL og IL Fri. Resultatliste fra KM i mangekamp for Hordaland FIK på Leikvang stadion, Bergen, 15 16.05.10. Arrangør: IL Gneist, Laksevåg T&IL og IL Fri. 10 kamp MS Øvelser lørdag 15.05.10 Øvelser søndag 16.05.10 (hekkehøyde:

Detaljer

TØNSBERG GRAND PRIX Resultatliste 24.05.2014

TØNSBERG GRAND PRIX Resultatliste 24.05.2014 Resultatliste.0.0 00 m Vind: +0. 80 Alvilde Grønneberg IK Tjalve,8 8 Helene Rønningen Tyrving IL, 8 Marte Pettersen Urædd Friidrett, 9 Emma Falu Suhnen IK Tjalve, 8 Astrid Mhus IL Runar,0 Heat: Vind: -0.

Detaljer

Hordaland FIK: Alle tiders beste utendørs. Jenter 13-19 år

Hordaland FIK: Alle tiders beste utendørs. Jenter 13-19 år Hordaland FIK: Alle tiders beste utendørs Jenter 13-19 år pr. 31.12.2015 (oppdatert 01.01.2016) Slegge 4.0 kg / 119.5 cm jenter 19 år (20.00) 58.39 (6)J Helene Sofie Ingvaldsen, IL Norna-Salhus (96) Espoo,

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Vinnere Jobzone Norway Games 2011

Vinnere Jobzone Norway Games 2011 Gutter Korte Løp 60 G10 Avholdt 60 G11 Luca Thompson IL i BUL 8.87 60 h 68,0 G11 Jakob Ingebrigtsen Sandnes IL 10.71 60 G12 Dag Pettersen Søndre Land IL 8.98 60 h 76,2 G12 Sondre Guttormsen Ski IL 10.98

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Tjalvelekene innendørs Resultatliste

Tjalvelekene innendørs Resultatliste G- 0 m hekk 8.0.0 Johannes Bergh (9) Tjalve, IK 9, 8 Markus Nikolai Berner (9) Tyrving IL DNS G-8/9 0 m hekk Martin Nikolai Kanestrøm (9) Tjalve, IK 8, 0 Viktor Henriksen (9) Larvik Turn og IF DNS J-8/9

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

TERMINLISTE - 2015. Dato Arrangement Sted Merknad. Januar. Februar 16. Klubbmesterskap Jægervatnet IL. Mars 18. Seriestevne 2 BUL Tromsø

TERMINLISTE - 2015. Dato Arrangement Sted Merknad. Januar. Februar 16. Klubbmesterskap Jægervatnet IL. Mars 18. Seriestevne 2 BUL Tromsø TERMINLISTE - 2015 Dato Arrangement Sted Merknad Januar 3. Mørketidsløpet Tromsø TUIL Friidrett/MSM 16.-18. Tromsø lekene/åpent NNM innendørs BUL-Tromsø Februar 16. Klubbmesterskap Jægervatnet IL Mars

Detaljer

Bassen Sprint Stevnerapport

Bassen Sprint Stevnerapport Stevnerapport Navn: Sted: Arrangør: Bærum Idrettspark IK Tjalve Dato: 1.0.01-1.0.01 Kontaktp John Ertzgaard Telefon E-Post Kommentar Bærum Idrettspark - 1.0.01 1:: FriRes - Friidrettens Resultatsystem

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Anne Britt Utheim gjenvalgt som leder på klubbens årsmøte 18. februar. Årsmeldinga viser at det har vært god aktivitet i klubben Aktiviteten i klubben har i 2009 vært noe

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Resultatliste fra regionmesterskap i Hordaland for 13 19 år i Høiehallen, Fana, lørdag 29.01.11. Arrangør: Hordaland FIK

Resultatliste fra regionmesterskap i Hordaland for 13 19 år i Høiehallen, Fana, lørdag 29.01.11. Arrangør: Hordaland FIK Resultatliste fra regionmesterskap i Hordaland for 13 19 år i Høiehallen, Fana, lørdag 29.01.11. Arrangør: Hordaland FIK 60m hekk 76.2/7.5 J13 1. Maren Haugen Lillefosse, Gneist 10.11 2. Mari Aarø, Norna

Detaljer

Klubbrekorder Jenter 10-19 år

Klubbrekorder Jenter 10-19 år Klubbrekorder Jenter 10-19 år Navn Født Sted Dato Resultat 60 m J10 Johanne Eline Larsen 96 Bislett 20.08.2006 9,24 J11 Marte Pettersen 97 Lillehammer 21.06.2008 8,82 J12 Siv Tone Melby 74 1986 8,5 J12

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

Gutter: Martin Holte Sørhaug G12 Strømstad 12.07.2008 80 m 11,22-0,1

Gutter: Martin Holte Sørhaug G12 Strømstad 12.07.2008 80 m 11,22-0,1 Gutter: Eirik Solvi G14 Kjølnes 17.09.2008 60 m 7,53 1,1 Espen Andersen G17 Skedsmohallen 19.01.2008 60 m 7,59i Anders Augestad Larsen G18 Eidangerhallen 29.03.2008 60 m 7,66i Jørgen Steffensen G17 Drammenshallen

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Fri-idrettsforbunds Ting

PROTOKOLL. Norges Fri-idrettsforbunds Ting PROTOKOLL Norges Fri-idrettsforbunds Ting Rica Maritim Hotel Haugesund 24.-25. mars 2007 LØRDAG 24. MARS 1. Åpning. Norges Fri-idrettsforbund s president Svein Arne Hansen ønsket representanter og følgende

Detaljer

Øvelse Klasse Navn Klubb Resultat. 1 Kristoffer Buhagen Trondheim Friidrett 18,13 1992. Vindstyrke: +0,8. 1 Julie A. Håskjold Trondheim Friidrett

Øvelse Klasse Navn Klubb Resultat. 1 Kristoffer Buhagen Trondheim Friidrett 18,13 1992. Vindstyrke: +0,8. 1 Julie A. Håskjold Trondheim Friidrett Øvelse Klasse Navn Klubb Resultat 110m hekk styrke: +0,8 1 Kristoffer Buhagen 18,13 1992 100m styrke: -0,1 1 Julie A. Håskjold 12,94 1993 2 Marte Jermstad Lundamo IL 13,48 1994 3 Juliane Lamvik Nidelv

Detaljer

Hoved NM 2009. Resultatliste

Hoved NM 2009. Resultatliste Hoved NM 009 KS 00 m Resultatliste.0.009 Heat: Vind: +0. Mari Gilde Brubak (90) Malvik IL,9 Elisabeth Slettum (8) Skjalg IL,0 0 Marie Hagle (8) Fredrikstad IF, 09 Trine Sjaastad (8) Trondheim Friidrett,

Detaljer

JobZone Norway Games 2009 Seniorøvelser 22.08.2009

JobZone Norway Games 2009 Seniorøvelser 22.08.2009 JbZne Nrway Games 2009 Senirøvelser 22.08.2009 KS 100 m Vind: +1,8 1 829 Siri Eritsland Vidar, Sprtsklubben 11,86 2 265 Elisabeth Slettum IL Skjalg 12,09 3 302 Benedikte Hauge Kristiansands IF-Friidrett

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

Plass Namn Årsklasse Øvelse Lag Tid

Plass Namn Årsklasse Øvelse Lag Tid SØNDAG Plass Namn Årsklasse Øvelse Lag Tid 1 Riise Hilda-Lovise Riisnes Jenter 10 200 meter Kalandseid IL - 32,91 2 Schicht Celina Jenter 10 200 meter Norna-Salhus IL - 34,82 3 Kaelo Terian Jenter 10 200

Detaljer

Norna-lekene. Stevnerekorder. Klasse Øvelse Utøver Resultat År

Norna-lekene. Stevnerekorder. Klasse Øvelse Utøver Resultat År Menn Norna-lekene Klasse Øvelse Utøver Resultat År 60m G10 60m Szymon Orlowski (06) Gneist,IL 9,69 2016 G11 60m Erik Østensen Viking, TIF 9,34 2016 G12 60 m Pål Haugen Lillefosse (01) Gneist 8,62 2013

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Veidekkestevnet Resultatliste 11.08.2015

Veidekkestevnet Resultatliste 11.08.2015 G-0 60 m Vind: +0. Resultatliste.08.05 05 Iver Brenden Skjellerud Lillehammer IF 0,0 06 Ivar Plukkerud Løten friidrett 0,60 Ole-Emil Sjøli Melven IL 9,50 5 Sander Hagen Melven IL DNS G-0 600 m Ole-Emil

Detaljer

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen 60 meter hekk Gutter 13 år; 76,2 / 7,5 1 Andreas Gjøseter Eidanger 12,22 Jenter 13 år; 68,0 / 7,5 1 Lise Sortedal Eidanger 12,01 ; 76,2 / 7,5 1 Johanne Eline Larsen

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

NM 2014 Resultatliste

NM 2014 Resultatliste NM 0.0.0 0 000 m Kristin Størmer Steira () Vidar,0, Fride Vullum-Bruer () Strindheim,, Elise Selvikvåg Mlvik () Stavanger,, Hanne Steinstø () Haugesund,, Eli Anne Dvergsdal () Gular,, Ann Kristin Msbrn

Detaljer

ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER

ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER 100 m : Ann Marit Kleive 12,37 O80789 Stjørdal Alice Ulla Berg 12,37 O10613 Trondheim/St, Hilde Røsvik 12,56 130200 Drammen(i) Elinn Devold Myklebust 12,73 O80204

Detaljer

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Menn / Men 70-74 år / years pr. 31.12.2009 (oppdatert / updated 04.01.2010) 60m (M70-74) 10.17 +2,4 (1) Aksel Rosland, Orre IL (39) Egersund 10.09.2009 11.5 (1)

Detaljer

NM 2014 Resultatliste

NM 2014 Resultatliste 00 m hekk,0,m Heat: Vind: +. NM 0.0.0 Isabelle Pedersen () IL BUL, Marthe Mjøen Berg () Dimna, Ida Bakke Hansen () Sandnes,0 Mari Frbrd Anderssen () Kristiansand, Ida Marcussen () Våg,0 0 Oda Mhus () Runar,

Detaljer

E-CO Norges raskeste 5 km

E-CO Norges raskeste 5 km K 12-13 år 1 Eril Lystad Linderud Ål 32 19:22 00:00 K 14-15 år 1 Karianne Sato Torpo 2 21:33 00:00 2 Ann Sophie Sandøy Nesbyen 81 23:17 01:44 K 16-17 år 1 Julie Marie Larsen Varteig 14 18:07 00:00 2 Malin

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Årsrapport. for friidrettsgruppa

Årsrapport. for friidrettsgruppa Årsrapport for friidrettsgruppa 1. Styret i gruppa i perioden 2014 2015 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem Repr. til hyttestyret: Henrik Biørnstad Pål Christian Evensen Trine Wisting Hansen Torgeir

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2009 FØRDE 28.-29. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2009 FØRDE 28.-29. MARS TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2009 FØRDE 28.-29. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 28. mars: Kl. 10.30-13.00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Hardanger Friidrettsfestival, Strandebarm 4. juli 2010. 60 m gutter

Hardanger Friidrettsfestival, Strandebarm 4. juli 2010. 60 m gutter Hardanger Friidrettsfestival, Strandebarm 4. juli 2010 60 m gutter Tid Vind 187 Rye Edvard Vik 60 meter Barn 7/9 Fana IL - Friidrett 13,65 200 Vik Anders 60 meter Barn 7/9 Fil Aks-77 - Friidrett 12,27

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Christian Steen Orbekk (97) L 5.91 +0.0 Haukås 23.04 Ehta Robin (97) 6.10 +2.2w Haukås 25.09 Andreas Fuglevand (97) L 7.03 +1.2 Bergen/Ny 26.

Christian Steen Orbekk (97) L 5.91 +0.0 Haukås 23.04 Ehta Robin (97) 6.10 +2.2w Haukås 25.09 Andreas Fuglevand (97) L 7.03 +1.2 Bergen/Ny 26. Gularstatistikk 2012 1.11.2011-31.10.2012 Teiknforklaring: H: Hovding, BT: Bergens Turn, S: Strandebarm, K: Korlevoll-Odda, L: Laksevåg i: innandørs, u:utandørs (hopp u/t) w: for mykje medvind +: utanlandsk

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2009 FØRDE 28.-29. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2009 FØRDE 28.-29. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 28. mars: Kl. 11.00-13:00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

Ellers så ble det 7.plass på Kristoffer Buhagen i 60m hekk, som også er en flott plassering.

Ellers så ble det 7.plass på Kristoffer Buhagen i 60m hekk, som også er en flott plassering. Gamle nyheter: 2007 Resultater fra hopp uten tilløp 22.1. Det ble mange gode hopp på vårt første stevne i år!! Da er første stevne på årets terminliste for Sør-Trøndelag unnagjort, kun med egne deltakere

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Fredrikstad-løpet 07.04.2013. Startliste. Distanse: 5km. Kvinner 12-16 år. Kvinner 17-19 år. Kvinner 20-29 år. Kvinner 30-39 år. 5km. Kvinner.

Fredrikstad-løpet 07.04.2013. Startliste. Distanse: 5km. Kvinner 12-16 år. Kvinner 17-19 år. Kvinner 20-29 år. Kvinner 30-39 år. 5km. Kvinner. Distanse: 2-6 år 9 90 66 Mia Ålerød 2-6 år GRESVIK IF Marthe Sofie Antonsen 2-6 år GRESSVIK IF Hannah Eriksen 3 7-9 år 9 32 2-6 år Annelen Henriksen 7-9 år Runa Skogvoll 7-9 år ÅS IL 2 42 3 30 7 0 4 7

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD:

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Bærum/NOR 14. februar EM innendørs,

Detaljer

Kretsstevne Resultatliste

Kretsstevne Resultatliste 0.0.0 7 år Felles 0 m 0 Sigrid Btterud Nittedal IL,7 8 Sara Gutrmsen (0) Ski IL Friidrett,9 7 år Felles Lengde 0 Sigrid Btterud Nittedal IL,77,7,77, 8 Sara Gutrmsen (0) Ski IL Friidrett,,,,0 G-0 0 m Heat:

Detaljer

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00 BANESTEVNER 2010 Ukedag Dato Tids-punkt Stevnenavn Stadion, Sted Påmeldingsfrist Klasser og øvelser Arrangør Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro 27.04 Stavkarusell/ treningsstevne

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER Utviklingen av Beste norske resultat på norsk bane 1994-2015 ( Videreføring av Utviklingen av Norske rekorder pr 1.7.1994 men f.o.m. 1994/95 KUN som bestenoteringer!! ) (Jfr. lista for NORSK REKORD som

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Revidert: JHH 01.01.2016 STEVNE-REKORDER FOR FRAMO LEKENE PR. 01.01.2015

Revidert: JHH 01.01.2016 STEVNE-REKORDER FOR FRAMO LEKENE PR. 01.01.2015 STEVNE-REKORDER FOR FRAMO LEKENE PR. 01.01.2015 40M GUTTER G.11 Cidi Nzita IL Norna-Salhus 6.34-1.7 2007 G.12 Cidi Nzita IL Norna-Salhus 5.84 +0.2 2008 60M GUTTER G.11 Torodd Lønning Hovding 8.75 +0.2

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60 MHk Hekkehøyde: 68,0 Runa Lillegård 01 J10 Alta IF 14,01

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 800m Klasse J-13 Thea Daltveit Bryne FIK 2,55,5 1 Cecilie Skeie Sandnes IL 2,57,2 2 Ane Siqveland Kalheim Bryne FIK 3,04,4 3 Andrea De Hertog Bryne

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER

UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER UTENDØRSSTATISTIKK MOSS I.L. 2015 GUTTER 40 meter Resultat Vind Navn Fødselsdato Stevnested Dato 7,07 1,4 Matheo Bræck 2005 Moss 13.mai 7,69 1,4 Jesper S. Bjerk 2005 Moss 13.mai 7,77 Melvin Tollefsen 2007

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR LAURDAG 12. SEPTEMBER 2015 Slegge laurdag 12. sept 2015 - start kl. 13:15 Kvinner veteran 45-49 Eriksen Anne Gunn Warhuus 9 Fana IL - Friidrett Kvinner

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer