BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0. Innledning. Versjon 1.0. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0. Innledning. Versjon 1.0. Dato: 2009-04-17"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0 Innledning Versjon 1.0 Dato:

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Referanser...4 Side 2 av 95

3 Innledning Bærum Kommune har gjennom sitt SOA arbeid sett viktighetene av å standardisere. I den forbindelse har vi utviklet den interne standarden BKXML som består av en samling navngivings- og designregler for hvordan XML Schema 1 og WSDL 2 dokumenter skal bygges opp i Bærum kommune for å sikre utviklingen av interoperabile web services og grensesnittdefinisjoner. BKXML reglene vil også sikre økt lesbarhet og lette fortolkningen av de data som utveksles og hjelpe til med å sikre verktøystøtte for utviklede skjemaer. Typedefinisjonene som inngår i et BKXML grensesnitt skal også utvikles med tanke på gjenbrukbarhet, og skal legges inn i Bærum kommunes informasjonsmodell. Reglene sikrer da at vi hele tiden har en enhetlig informasjonsmodell som gradvis kan bygges etter hvert som nye behov oppstår, for eksempel ved at nye tjenester skal realiseres. Et viktig element i reglene er også at alltid skal gjenbruke eksisterende typer fra den eksisterende informasjonsmodellen hvis de eksisterer, fremfor å utvikle nye. Alle BKXML type- og grensesnittdefinisjonene i Bærum kommune vil bli gjort tilgjengelige i et InfoStrukturBibliotek, slik at eksterne leverandører eller andre som skal utvikle tjenester som skal samhandle med Bærum kommune vil ha tilgang på disse. Også definisjoner utviklet utenfor Bærum kommune kan etter godkjenning legges inn her, og dermed bli en del av informasjonsmodellen I utviklingen av BKXML har vi støttet oss på det arbeidet som Telestyrelsen i Danmark 3 har gjort med OIOXML 4. På bakgrunn av dette laget en begrenset utgave som heter BKXML ut i fra de behov Bærum kommune har på det nåværende tidspunkt. Danmark har benyttet OIOXML som standard for alle offentlige integrasjonsprosjekter siden 2004 og i dag inngår over 25,000 typedefinisjoner i deres InfoStrukturBase 5. BKXML standarden er under stadig utvikling. I de neste fasene vil vi blant annet fokusere mer på regler for å knytte metadata og semantikkdefinisjoner til typedefinisjonene. Det er i tillegg til denne innledningen fire dokumenter som beskriver BKXML versjon 1.0 og de tilhørende reglene. 1. BKXML Navngivings og Design Regler for Felles XML-Skjema i Bærum Kommune Er et rent oppslagsverk hvor alle reglene er listet opp. 2. BKXML Navngivings og Design Regler Veiledning Er en veiledning som inneholder utdypende forklaringer og eksempler til de reglene som omhandler typedefinisjoner og XML Schema. 3. BKWSDL Veiledning Er en veiledning som inneholder utdypende forklaringer og eksempler til de reglene som omhandler grensesnittdefinisjoner og WSDL dokumenter. 4. BKXML 1.0 Miniguide Versjonskontroll Er en veiledning som inneholder utdypende forklaringer og eksempler til de reglene som omhandler versjonskontroll i XML Schema og WSDL dokumenter Side 3 av 95

4 Referanser Alle dokumentene som omhandler BKXML 1.0 og Bærum kommunes navngivnings- og designregler, er laget med utgangspunkt i tilsvarende dokumenter for OIO Navngivnings- og Designregler, utarbeidet av IT- og Telestyrelsen - Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling i Danmark. IT- og Telestyrelsen - Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Overhold reglerne (NDR) OIOWSDL: 'Kontrakt Først'-udvikling med OIOXML Bærum kommune vil i løpet av 2009 opprette en side på hvor all informasjon og dokumentasjon tilhørende BKXML vil bli gjort tilgjengelig. Her vil man også kunne få tak i alle de godkjente BKXML XML Schema og WSDL dokumenter som inngår i Bærum kommunes informasjonsmodell. Inntil videre kan spørsmål rettes til spesialkonsulent Øystein Aanrud i Bærum kommune Side 4 av 95

5 BKXML Navngivings og Design Regler for Felles XML-Skjema i Bærum Kommune Versjon 1.0 Dato: Side 5 av 95

6 Innholdsfortegnelse Endringskontroll...7 BKXML 1.0 Referanser...7 BKXML liste over representasjonstermer...12 Toppdomener i tjenestekatalogen...13 Side 6 av 95

7 Endringskontroll Versjon Dato Utført endring Endring ØAa Dokument opprettet ØAa Utkast av regler for skjema komplett ØAa Lagt til utkast av regler for WSDL ØAa Lagt til domenenavn fra arkitekturprinsipper ØAa Lagt til regler for WSDL. Endret rekkefølgen for namespace termer ØAa Rettet skrivefeil ØAa Lagt til felt for regeltittel og tatt inn endringsforslag fra rbr RC ØAa/Lcf Release Candidate ØAa Korreksjoneer - Versjon 1.0 BKXML 1.0 Referanser Alle dokumentene som omhandler BKXML 1.0 og Bærum kommunes navngivnings- og designregler, er laget med utgangspunkt i tilsvarende dokumenter for OIO Navngivnings- og Designregler, utarbeidet av IT- og Telestyrelsen - Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling i Danmark. Referanser: IT- og Telestyrelsen - Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Overhold reglerne (NDR) OIOWSDL: 'Kontrakt Først'-udvikling med OIOXML Side 7 av 95

8 Regel Regeltittel Formulering BKXML regler BKXML-1 Gjenbruk av eksisterende BKXML elementer og typer Et BKXML-skjema SKAL, der hvor det er mulig, gjenbruke eksisterende elementer eller typer som allerede er godkjent i BKXML. BKXML-2 Gjenbruk av innebygde enkle typer Et BKXML-skjema SKAL gjenbruke innebygde enkle typer i XML Schema fremfor å definere egne typer til å representere samme informasjon. BKXML-3 Gjenbruk av element fremfor type Et BKXML-skjema BØR gjenbruke et element fremfor dets type hvis elementets navn og anvendelse er entydig i den konkrete sammenheng. BKXML-4 Gjenbruk av seneste skjemaversjon Et BKXML-skjema SKAL gjenbruke nyeste versjon av et annet eksisterende BKXML-skjema, hvis det andre skjema finnes i flere versjoner. BKXML-5 Et BKXML-skjemas innhold Et BKXML-skjema SKAL inneholde èn elementdeklarasjon, og hvis ikke elementet gjenbruker en eksisterende type fra et annet skjema, èn typedefinisjon for elementet. I tillegg kan et skjema inneholde en eller flere definisjoner av støttetyper hvis disse er nødvendige for å etablere elementets type. Hvis et skjema definerer en abstrakt type skal det ikke inneholde en elementdeklarasjon. BKXML-6 Skjemareferanser En BKXML-skjemaavlevering SKAL i sine enkelte skjema alltid referere til, enten allerede godkjente BKXML-skjema, nye skjema tilhørende den nye avleveringen eller til godkjente eksterne skjema i Adopsjonsklassen (for eksempel skjemaer som allerede er etablerte som standard) BKXML-7 BKXML-skjemaer i Et BKXML-skjema SKAL plasseres i InfoStrukturBiblioteket. InfoStrukturBiblioteket BKXML-8 Systemuavhengige BKXMLskjemaer Utformingen av et BKXML-skjema skal ikke være påvirket av struktur eller begrensninger i bakenforliggende fagsystem. BKXML-9 Klare og entydige skjemaer Et BKXML-skjema SKAL designes så enkelt og entydig som mulig, uten unødvendig kompleksitet eller overflødige konstruksjoner. Generelle XML skjema regler BKGXS-1 Valg av skjemaspråk Et BKXML-skjema SKAL defineres i overensstemmelse med W3C XML Schema anbefalingen (versjon 1.0) av 2. mai 2001: XML Schema part 1: Structures og XML Schema Part 2: Datatypes. BKGXS-2 Versjon av XML Et BKXML-skjema SKAL anvende versjon 1.0 av W3C XML anbefalingen av 4. februar 2004: Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition). BKGXS-3 Valg av encoding scheme Et BKXML-skjema SKAL anvende UTF-8 som encoding scheme. BKGXS-4 Tilknytning til namespace Et BKXML-skjema SKAL tilknyttes et namespace. BKGXS-5 Skjemareferanser Et BKXML-skjema SKAL benytte include konstruksjonen for å referere til andre skjema i samme namespace og import konstruksjonen for å referere til skjema i andre namespace enn skjemaets eget targetnamespace. BKGXS-6 Bruk av redefine Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte redefine konstruksjonen. BKGXS-7 Bruk av notation Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte notation konstruksjonen. BKGXS-8 Bruk av schemalocation Et BKXML-skjema SKAL angi alle dets schemalocation attributter med en absolutt og gyldig URL til det refererte skjemas plassering. BKGXS-9 Bruk av key, keyref eller unique Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte konstruksjonene key, keyref eller unique. Generelle navngivigsregler BKGNR-1 Unik navngiving Et BKXML-skjema SKAL navngi alle dets globale elementer og typer unikt innenfor sitt namespace, og BØR navngi unikt også innenfor alle BKXMLskjema. BKGNR-2 Navngivningsmodellen for elementer, attributter og typer Et BKXML-skjema SKAL navngi alle sine globale og lokale elementer, typer og attributter etter ObjektEgenskapRepresentasjon navngivningsmodellen som presiseres i følgende underregler. BKGNR-2a Termen Objekt Et navn SKAL i sin Objekt term beskrive det dataobjekt som et element og dets type representerer i en bestemt sammenheng. BKGNR-2b Utelatelse av termen Objekt Et navn KAN utelate sin Objekt term i de tilfeller hvor et element og dets type opptrer i kontekst av et objekt, eller der objektet er ukjent. BKGNR-2c Termen Egenskap Et navn SKAL i sin Egenskap term, ved hjelp av ett eller flere kvalifiserte ord beskrive en fremtredende egenskap ved et element og dets types Objekt term. BKGNR-2d Termen Representasjon Et navn SKAL i sin Representasjon term beskrive et element og dets types representative kategori. Representasjon termen SKAL anta en av verdiene i BKXML s liste over godkjente representasjonstermer. BKGNR-2e Synonyme termer Et navn SKAL, hvis det har en frase i termen Egenskap som er synonymt med en frase i termen Representasjon, fjerne frasen fra Egenskap og beholde den i Representasjon. BKGNR-2f Entallsform av termer Et navn SKAL angis på entallsform, med mindre navneordet er en flertallsform. BKGNR-2g Forkortelser og akronymer Et navn BØR IKKE benytte forkortelser og akronymer, med mindre disse er de vanligst brukte termer. Side 8 av 95

9 BKGNR-2h Anvendelse av tegn Et navn SKAL IKKE inneholde annet enn bokstaver og tall. Bruk av språk BKLNR-1 Bruk av norsk språk Et BKXML-skjema SKAL navngi alle sine globale og lokale elementer, attributter og typer på norsk bokmål. BKLNR-2 Språkangivelse med xml:lang Et BKXML-skjema SKAL i sitt xml:lang attributt i elementet schema ha verdien NB. BKLNR-3 Ord- og fagbøker Navngiving i et BKXML-skjema SKAL skje i henhold til Norsk rettskrivingsordbok eller relevante fagbøker. BKLNR-4 Bruk av Æ, Ø og Å Et BKXML-skjema SKAL IKKE anvende de norske spesialtegnene æ, ø, å, Æ, Ø eller Å. Som alternativ benyttes i stedet ae for æ, oe for ø, aa for å, Ae for Æ, Oe for Ø og Aa for Å. Navngiving av typer BKTPN-1 Type suffiks Et BKXML-skjema SKAL avslutte navnet til en simpletype eller complextype med suffikset Type. BKTPN-2 Navngiving for simpletype Et BKXML-skjema SKAL benytte termen Representasjon for alle sine simpletype. BKTPN-3 Navngiving for complextype Et BKXML-skjema SKAL i sin Representasjon term i typenavnet for en complextype benytte verdien Liste hvis og bare hvis innholdet er minst to forekomster av nøyaktig ett element (dvs. typen inneholder kun en element deklarasjon, og denne har maxoccurs større eller lik 2 eller lik unbounded ). I alle andre tilfeller hvor konstruksjonen sequence benyttes skal termen Representasjon være Struktur. For alle tilfeller hvor konstruksjonen choice benyttes, skal termen Representasjon være Valg. BKTPN-4 Navngiving av lister Hvis et element i en BKXML-skjema complextype har minst to forekomster (dvs. en element deklarasjon skal ha maxoccurs større eller lik 2 eller lik unbounded ), så SKALelementet legges alene inn i en ny complextype med sin Representasjon term lik Liste som beskrevet i foregående punkt. BKTPN-5 Bruk av UpperCamelcase for typer Et BKXML-skjema SKAL navngi alle sine simpletype og complextype i UpperCamelCase. BKTPN-6 Systemspesifikke navn for typer Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte termer som er system- eller leverandøravhengige i sine typenavn. Navngiving av elementer BKELN-1 Sammenheng mellom elementog typenavn Et BKXML-skjema SKAL navngi sine elementer identisk med elementets type, uten typens Type suffiks, hvis element erklæringen og type definisjonen forekommer sammen i skjema. BKELN-2 Bruk av UpperCamelCase for Et BKXML-skjema skal navngi alle sine elementer i UpperCamelCase. elementer BKELN-3 Systemspesifikke navn for elementer Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte termer som er system- eller leverandøravhengige i sine elementnavn. Navngiving av attributter BKATN-1 Bruk av lowercamelcase for Et BKXML-skjema SKAL navngi alle sine attributter i lowercamelcase. attributter BKATN-2 Systemspesifikke navn for attributter Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte termer som er system- eller leverandøravhengige i sine attributtnavn. Navngiving av skjemafiler BKFNR-1 Navngiving av BKXML skjemafil Et BKXML-skjema SKAL navngi sine skjema filer etter modellen <namespace prefiks>+ _ +<elementnavn>+ _ +<versjon>+.xsd. BKFNR-2 Bruk av elementnavn i filnavn Et BKXML-skjema SKAL i filnavnets <elementnavn> term angi navnet på skjemaets globale element. Hvis skjemaet inneholder en abstrakt type definisjon skal navnet på den definerte typen, uten suffikset Type brukes. BKFNR-3 Bruk av dato i filnavn Et BKXML-skjema SKAL i filnavnets <versjon> term benytte samme dato som er angitt som dato i filens namespace, angitt på formatet ÅÅÅÅMMDD. BKFNR-4 Bruk av namespace prefiks Et BKXML-skjema SKAL i filnavnets <namespace prefiks> term benytte en etablert og godkjent forkortelse for innholdets namespace term for forretningsområde. Forkortelsen skal være felles for alle skjema innen samme forretningsområde, og unik på tvers av alle forretningsområder. Generelle regler for typedefinisjoner BKGTD-1 Sterke datatyper Et BKXML-skjema SKAL definere alle sine simpletype og complextype sterkest mulig. BKGTD-2 Globale typedefinisjoner Et BKXML-skjema SKAL definere alle sine simpletype og complextype globalt. BKGTD-3 BKGTD-4 Ny definisjon av eksisterende type Bruk av innebygde XML Schema typer Et BKXML-skjema SKAL IKKE definere en simpletype eller complextype identisk med en type i et allerede eksisterende BKXML-skjema. Et BKXML-skjema SKAL IKKE bruke noen av de følgende innebygde enkle typer: anytype, anysimpletype, long, int, short, byte, unsignedlong, unsignedint, unsignedshort, unsignedbyte, normalizedstring, token, language, Side 9 av 95

10 name, NCName, ID, IDREF, ENTITY, ENTITIES, NMTOKEN eller NMTOKENS. BKGTD-5 Håndtering av binært innhold Et BKXML-skjema SKAL benytte de innebygde enkle typer anyuri eller base64binary for å håndtere binært innhold. BKGTD-6 Abstrakte typer Et BKXML-skjema KAN benytte attributtet abstract i simpletype og complextype til å definere abstrakte typer BKGTD-7 Begrensning av typeavledninger Et BKXML-skjema SKAL IKKE begrense typeavledninger med attributtene finaldefault og blockdefault i schema elementet, attributtet final i simpletype eller attributtene block og final i complextype. BKGTD-8 Bruk av støttetyper Et BKXML-skjema SKAL utelukkende benytte støttetyper for å etablere skjemaets ene typedefinisjon hvis denne ikke kan etableres uten støttetypene. Støttetypene skal ligge i samme fil som typedefinisjonen, og kan ikke brukes av andre skjema. BKGTD-9 Oppbygging av støttetyper Et BKXML-skjema SKAL definere alle sine støttetyper som simpletype eller som lister (complextype som inneholder nøyaktig en elementdeklarasjon hvor maxoccurs er større eller lik 2 eller lik unbounded ) Regler for simpletype definisjoner BKSTD-1 Bruk av list og union Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte konstruksjonene list eller union. BKSTD-2 Lengden av string Et BKXML-skjema BØR IKKE begrense lengden av den innebygde typen string hvis det ikke finnes en allment vedtatt lengde. BKSTD-3 Representasjon av kodelister Et BKXML-skjema SKAL uttrykke kodelister ved hjelp av konstruksjonen enumeration. BKSTD-4 Verdier i kodelister Et BKXML-skjema SKAL utelukkende uttrykke verdier i kodelister med bokstaver og tall, uttrykt i UpperCamelCase. BKSTD-5 Bruk av whitespace Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte whitespace fasetten eller de tilhørende konstruksjoner text, token eller normalizedstring. Regler for complextype definisjoner BKCTD-1 Oppbygning av complextype Et BKXML-skjema SKAL definere en complextype ved bruk av konstruksjonene sequence eller choice. BKCTD-2 Bruk av all Et BKXML-skjema SKAL IKKE definere en complextype ved hjelp av konstruksjonene all. BKCTD-3 Bruk av hjelpeattributt for choice En complextype som er definert ved hjelp av konstruksjonen choice SKAL ha et attributt for å fortelle hvilket av elementene som inneholder en verdi. BKCTD-4 Bruk av extension Et BKXML-skjema KAN definere en complextype ved hjelp av konstruksjonen extension. BKCTD-5 Bruk av restriction Et BKXML-skjema SKAL IKKE definere en complextype ved hjelp av restriction konstruksjonen. BKCTD-6 Bruk av mixed og empty content Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte blandet (mixed content) eller tom (empty content) innholdsmodell. BKCTD-7 Bruk av any og anyattribute Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte konstruksjonene any eller anyattribute i complextype. Regler for elementdeklarasjoner BKELD-1 Globale elementdeklarasjoner Et BKXML-skjema SKAL deklarere sitt element globalt. BKELD-2 Namespace for elementer Et BKXML-skjema SKAL tildele ett namespace til sitt element. Dvs. attributtet elementformdefault i elementet schema skal tildeles verdien qualified og attributtet form i element deklarasjonen skal ikke benyttes. BKELD-3 Bruk av default og fixed for elementer Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte attributtene default eller fixed i sine element deklarasjoner. BKELD-4 Bruk av nillable Et BKXML-skjema SKAL IKKE sette nillable attributtet til verdien true i sin elementdeklarasjon. BKELD-4 Bruk av substitutiongroup Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte substitutiongroup i sine elementdeklarasjoner. Regler for attributtdeklarasjoner BKATD-1 Bruk av attributter Et BKXML-skjema SKAL kun benytte sitt elements attributter til metadata for elementets verdi. BKATD-2 Lokale attributter Et BKXML-skjema SKAL deklarere alle sine attributter lokalt. BKATD-3 Namespace for attributter Et BKXML-skjema SKAL IKKE tildele et namespace til sine attributter. Dvs. attributtet attributeformdefault skal ikke spesifiseres (false er default verdi), og attributtet form i attributt deklarasjonen skal ikke benyttes. BKATD-4 Bruk av default og fixed for attributter Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte attributtene default eller fixed i sine attributt deklarasjoner. Versjoneringsregler BKVER-1 Versjonering i namespace Et BKXML-skjema SKAL angi sin versjon ved hjelp av <version> termen i sitt filnavn og i sitt namespace. BKVER-2 Bruk av dato i namespace Et BKXML-skjema SKAL i en ny versjon av et eksisterende BKXML-skjema spesifisere en datoangivelse i <versjon> termen i sitt filnavn og namespace med Side 10 av 95

11 BKNMS-1b BKNMS-1c BKNMS-1d BKNMS-1e en senere dato enn den dato som er brukt i en eventuell tidligere versjon av skjemaet. BKVER-3 Opprettelse av ny versjon Et BKXML-skjema SKAL IKKE opprettes i en ny versjon hvis skjemaets innhold er uendret. BKVER-4 Låsing av BKXML-skjema Et BKXML-skjema som er godtatt SKAL IKKE slettes eller endres i InfoStrukturBiblioteket. BKVER-5 Nye skjema i eksisterende namespace Et BKXML-skjema SKAL legges inn i et allerede eksisterende namespace (versjon) hvis det ikke endrer noe av det eksisterende innholdet. BKVER-6 Bruk av version attributtet Et BKXML-skjema BØR også angi sin nummeriske versjon i attributtet version i schema elementet. Versjoner skal her angis økende med hovedversjonsnummer før punktum og ett nivå med subversjonsnummer etter punktum. Denne versjonen angir versjonen av dette spesifikke BKXML-skjema, og trenger ikke være felles for alle BKXML-skjema innen samme namespace. Namespaceregler BKNMS-1 Navngiving av namespace Et BKXML-skjema namespace SKAL ha følgende oppbygning: <bkinngang>+ / +<bk-område>+ / +<teknikk>+ / +<versjon >. BKNMS-1a Namespace navngiving for bk- Et BKXML-skjema SKAL i sin namespace term <bk-inngang> ha verdien inngang Namespace navngiving for områder Systemspesifikke navn for namespace Namespace navngiving for versjon Namespace navngiving for teknikk Et BKXML-skjema SKAL i sin namespace term <bk-område> bruke oppbygningen <toppområde>( / <subområde>)*. Verdiene for toppområde og subområde skal hentes fra listen over områder definert under Arkitekturprinsipper. Ved behov for områder som ikke allerede er definert her, skal nye verdier godkjennes og legges til i Arkitekturprinsipper. Et BKXML-skjema SKAL IKKE benytte termer som er system- eller leverandøravhengige i sine toppområde eller subområde termer i sitt namespace. Et BKXML-skjema SKAL i sin namespace term <versjon> ha en gyldig dato på formatet ÅÅÅÅMMDD. Et BKXML-skjema SKAL i sin namespace term <teknikk> ha verdien Xml/Schema. Generelle regler for WSDL BKWSR-1 Bruk av WS-I Basic Profile 1.1 En BKWSDL SKAL følge anbefalingene til WS-I Basic Profile 1.1, og skal ikke generere feil når de testes med siste versjon av WS-I WSDL-Analyzer. BKWSR-1 Bruk av document-literal En BKWSDL SKAL benytte document-literal binding. BKWSR-3 Bruk av godkjente BKXML En BKWSDL SKAL kun benytte typer fra godkjente BKXML-skjema. typer BKWSR-4 Bruk av elementreferanser En BKWSDL SKAL i sine message elementer kun ha ett part element. Dette part elementet skal benytte element attributtet og skal referere til et globalt godkjent BKXML-element. BKWSR-5 Bruk av request-response En BKWSDL SKAL benytte request-response utveksling. BKWSR-6 Bruk av fault En BKWSDL SKAL IKKE benytte fault konstruksjonen. Alle feilmeldinger skal fanges opp i tjenesten og returneres som feilmelding i kontekstobjektet for status. BKWSR-7 Bruk av protokoller En BKWSDL SKAL definere tjenester som kommuniserer over Soap protokollen. Navngivingsregler for WSDL BKWSN-1 Bruk av BKXML navngivingsregler En BKWSDL SKAL følge navngivingsreglene for BKXML-skjema der disse gir mening. BKWSN-2 Bruk av namespace i WSDL En BKWSDL SKAL i sine namespace termer <bk-inngang>, <bk-område> og <versjon> følge reglene for BKXML-skjema. BKWSN-3 Namespace navngiving for En BKWSDL SKAL i sin namespace term <teknikk> ha verdien Xml/Wsdl teknikk i WSDL BKWSN-4 Navngiving av WSDL filer En BKWSDL SKAL navngi sine wsdl fil etter modellen <namespace prefix>+ _ +<tjenestenavn>+ _ +<versjon>+.wsdl. BKWSN-5 Navngiving av tjenester En BKWSDL SKAL navngi sin tjeneste (service) med et begrep som er dekkende for alle dens operasjoner. Et tjenestenavn BØR IKKE beskrive en handling BKWSN-6 Navngiving av operasjoner En BKWSDL SKAL navngi sine operasjoner etter HandlingObjekt navngivningsmodellen. Det er ingen faste regler for Handling eller Objekt termene, men Handling termen skal presist gjengi operasjonens oppgave. Objekt termen vil i mange tilfeller være identisk med navnet på selve tjenesten. BKWSN-7 Navngiving av meldinger En BKWSDL SKAL navngi sine meldinger (message) etter modellen <operasjonsnavn>+ In og <operasjonsnavn>+ Out for hhv. Inn og ut parameterene. BKWSN-8 Navngiving og oppbygging av En BKWSDL SKAL i sine meldinger ha nøyaktig ett part element. Dette part Side 11 av 95

12 meldingsinnhold elementet skal ha navnet body og skal referere til elementet i et gyldig BKXML-skjema som inneholder korrekte kontekst objekter samt et element som samler alle forretningsdata i inn eller ut parametrene. Nevnte BKXMLskjema skal ha som navn <operasjonsnavn>+ Request for inn parameteren og <operasjonsnavn>+ Response for ut parameteren. De tilsvarende typer skal ha samme navn, men med endelsen Type BKWSN-9 Navngiving av porttype En BKWSDL SKAL navngi sine porttype elementer etter navngivningsmodellen <tjenestenavn>+<teknikk>+ PortType. Hvor <teknikk> for eksempel er Soap, Get eller Post BKWSN-10 Navngiving av bindinger En BKWSDL SKAL navngi sine binding elementer etter navngivningsmodellen <tjenestenavn>+<teknikk>+ Binding. Hvor <teknikk> er som i punktet for porttype. BKWSN-11 Navngiving av SOAP-action En BKWSDL SKAL navngi sin SOAP-action etter modellen <namespace>+ / + # +<operasjonsnavn>. BKWSN-12 Navngiving av port En BKWSDL SKAL i sin service, navngi dens port element likt som den porttype tjenesten implementerer, men endelsen skal være Port istedenfor PortType samt at teknikken som benyttes alltid skal inkluderes i navnet. BKXML liste over representasjonstermer Representasjonsterm Beskrivelse Antall Et antall ikke-monetære enheter. Beloep Et antall monetære enheter. Data Binære data representert i base64binary Dato En dato innenfor et bestemt kalenderår, basert på ISO 8601 DatoTid Et bestemt tidspunkt, innenfor en spesifisert dato. Id(entifikator) En string som, innenfor en identifikasjonsramme, brukes til å identifisere og unikt utpeke èn instans av et objekt blant alle objekter innenfor samme ramme. Indikator En liste av nøyaktig to verdier som indikerer en tilstand. For eksempel av/på eller sann/usann. Tilsvarer boolean. Kode En enumerert kode. Maal En nummerisk verdi bestemt ved å måle et objekt. Kan angis sammen med en måleenhet fra UN/ECE Rec. 20. Navn Et ord eller en frase som inneholder den presise betegnelse for en person, et sted, ting eller konsept. Prosent En rate uttrykt som en hundrededel mellom to verdier med samme måleenhet Rate En mengde eller et antall målt i forhold til hverandre, eller en fast eller passende verdi. For eksempel kroner per time, norske kroner per EURO eller kilometer per liter. Referanse En string som brukes til å referere en bestemt objektinstans som er identifisert med en Identifikator. Tekst En generell tekststreng/tekst. Tid Tidspunkt innenfor en ikke-spesifisert dag. Url Internettadresse i form av en korrekt url Side 12 av 95

13 Toppdomener i tjenestekatalogen Område Barnehager og parker Barnevern BK Bedrifter Forurensning og renovasjon Grunnskole Helse Kemneren i Asker og Bærum Kultur, kirke, fritid Natur og idrett Plan og bygningstjenester Pleie og omsorg Sosial og bolig Vann og avløp Vei og trafikk Øvrige tjenester Støttetjenester Domenenavn Barnehage Barnevern BKB Renovasjon Grunnskole Helse Kemner Kultur Idrett Plan PLO Sosial VA Vei Diverse Stoette Side 13 av 95

14 BKXML Navngivings og Design Regler Veiledning Versjon 1.0 Dato: Side 14 av 95

15 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...15 Forord...18 BKXML grunnlaget...18 Denne publikasjon...18 Versjon...18 Målgruppe...18 Forutsetninger...18 Avgrensning...18 Kommentarer...18 Introduksjon...19 Formål...19 BKXML 1.0 Referanser...19 Terminologi og notasjoner...20 Klassifikasjon av regler...20 Regelprefiks verdier...20 InfoStrukturBiblioteket...21 BKXML klasser...21 Bruken av eksempler...22 BKXML regler...23 [BKXML-1] Gjenbruk av eksisterende BKXML elementer og typer...23 [BKXML-2] Gjenbruk av innbygde enkle typer...24 [BKXML-3] Gjenbruk av element fremfor type...24 [BKXML-4] Gjenbruk av seneste skjemaversjon...26 [BKXML-5] Et BKXML skjemas innhold...26 [BKXML-6] Skjemareferanser...28 [BKXML-7] BKXML skjemaer i InfostrukturBibliteket...28 [BKXML-8] Systemuavhengige BKXML skjemaer...28 [BKXML-9] Klare og entydige skjemaer...29 Generelle XML Skjema regler...30 [BKGXS-1] Valg av skjemaspråk...30 [BKGXS-2] Versjon av XML...30 [BKGXS-3] Valg av encoding scheme...30 [BKGXS-4] Tilknytning til namespace...30 [BKGXS-5] Skjemareferanser...30 [BKGXS-6] Bruk av redefine...31 [BKGXS-7] Bruk av notation...31 [BKGXS-8] Bruk av schemalocation...31 Generelle navngivningsregler...31 [BKGNR-1] Unik navngiving...31 [BKGNR-2] Navngivningsmodellen for elementer, attributter og typer...31 [BKGNR-2a] Termen Objekt...32 [BKGNR-2b] Utelatelse av termen Objekt...32 [BKGNR-2c] Termen Egenskap...32 [BKGNR-2d] Termen Representasjon...33 [BKGNR-2e] Synonyme termer...33 [BKGNR-2f] Entallsform av navn...33 [BKGNR-2g] Forkortelser og akronymer...34 [BKGNR-2h] Anvendelse av tegn...34 Språkvalg for et BKXML skjema...35 [BKLNR-1] Bruk av norsk språk...35 Side 15 av 95

16 [BKLNR-2] Språkangivelse med xml:lang...35 [BKLNR-3] Ord- og fagbøker for et språk...35 [BKLNR-4] Bruk av Æ, Ø og Å...35 Navngiving av typer...36 [BKTPN-1] Type suffix...36 [BKTPN-2] Navngiving for simpletype...36 [BKTPN-3] Navn for komplekse typer...36 [BKTPN-4] Navngiving av lister...36 [BKTPN-5] Bruk av UpperCamelCase for typer...37 [BKTPN-6] Systemspesifikke navn for typer...37 Navngiving av elementer...38 [BKELN-1] Sammenheng mellom element- og typenavn...38 [BKELN-2] Bruk av UpperCamelCase for elementer...38 [BKELN-3] Systemspesifikke navn for typer...38 Navngiving av attributter...39 [BKATN-1] Bruk av lowercamelcase for attributter...39 [BKATN-2] Systemspesifikke navn for typer...39 Navngiving av BKXML skjemafiler...40 [BKFNR-1] Navngiving av BKXML skjemafil...40 [BKFNR-2] Bruk av elementnavn i filnavn...40 [BKFNR-3] Bruk av dato i filnavn...40 [BKFNR-4] Bruk av namespace prefiks...40 Generelle regler for typedefinisjoner...41 [BKGTD-1] Sterke datatyper...41 [BKGTD-2] Globale typedefinisjoner...41 [BKGTD-3] Ny definisjon av en eksisterende type...41 [BKGTD-4] Bruk av innebygde XML Schema typer...41 [BKGTD-5] Håndtering av binært innhold...42 [BKGTD-6] Abstrakte typer...42 [BKGTD-7] Begrensning av typeavledninger...42 [BKGTD-8] Bruk av støttetyper...42 [BKGTD-9] Oppbygging av støttetyper...42 Regler for simpletype definisjoner...43 [BKSTD-1] Bruk av list og union...43 [BKSTD-2] Lengden av string...43 [BKSTD-3] Representasjon av kodelister...43 [BKSTD-4] Verdier i kodelister...44 [BKSTD-5] Bruk av whitespace og tilhørende typer...44 Regler for complextype definisjoner...45 [BKCTD-1] Oppbygning av complextype...45 [BKCTD-2] Bruk av all...45 [BKCTD-3] Bruk av hjelpeattributt for choice...45 [BKCTD-4] Bruk av extension...46 [BKCTD-5] Bruk av restriction...46 [BKCTD-6] Bruk av mixed content og empty content...46 [BKCTD-7] Bruk av any...46 Regler for elementdeklarasjoner...47 [BKELD-1] Globale elementdeklarasjoner...47 [BKELD-2] Namespace for elementer...47 [BKELD-3] Bruk av default og fixed for elementer...47 [BKELD-4] Bruk av nillable...47 [BKELD-5] Bruk av substitutiongroup...48 Regler for attributtdeklarasjoner...49 [BKATD-1] Bruk av attributter...49 [BKATD-2] Lokale attributter...49 Side 16 av 95

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor Semicolon rapport Status: under arbeid. Versjon 1.0 November 2011 Endringskontroll Versjon Dato Forfatter Kommentar 0.1 31.09.2011 Jens K. Mjelva (ed.)

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 01.09.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R35/03 ISBN 82-7846-199-6 i KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering - Informasjonsmodell

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Semantisk annotering av læringsmateriale

Semantisk annotering av læringsmateriale Semantisk annotering av læringsmateriale Hvordan gjenbruk av ressurser i diskusjonsforumer hjelper studenter i deres kollaborative læringsprosess Masteroppgave for Richard Persen Institutt for informasjons-

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Norsk brukerveiledning Trykk: Aktietrykkeriet i Trondhjem, 2004 ISBN 82-7846-213-5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 Hvorfor en nasjonal

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester din veiviser i det offentlige TINGLYSING BARNEHAGE SOSIALHJELP RENOVASJON BYGGEMELDING BOSTØTTE Håndbok for innføring av Los - en informasjonsstandard for offentlige tjenester www.norge.no Håndbok for

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer