Presentasjonsrunde Tenketankene i DND Pause En intro til diskusjon Diskusjon rundt viktige temaer for gruppen Hva videre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjonsrunde Tenketankene i DND Pause En intro til diskusjon Diskusjon rundt viktige temaer for gruppen Hva videre?"

Transkript

1

2 Presentasjonsrunde Tenketankene i DND Pause En intro til diskusjon Diskusjon rundt viktige temaer for gruppen Hva videre?

3 Navn Firma Stilling Interesseområder/ ønsker

4 Program- og Porteføljestyring Fagseminar

5 CPM I BTECH 1. Tenketankene i 3Ps 2. Program og Porteføljestyring 3. Modelloversikt Programstyring 4. Hva har vi valgt å se nærmere på? Group Presentation

6 Tenketankene i 3Ps Mål for faggruppen Bidra til å fremme prosjekt som arbeidsform og øke kunnskap om prosjektarbeid. Følge med på internasjonale trender og modellutvikling Engasjere Målgrupper Enkeltpersoner og Virksomheter ved prosjekteiere og prosjektledere Nasjonale kompetansemiljøer Samfunnet Virkemidler Være arena for diskusjon på tvers av målgrupper Bruke temaene aktivt på konferanser og i relevante arenaer. Group Presentation

7 Tenketanker i 3Ps Prosjekteiere Prosjektledere Øvrige interessenter Porteføljestyring og gevinstrealisering Programstyring Prosjektstyring Tenketanker Portefølje Program Prosjekt 3Ps Samarbeid med universiteter og høgskoler Samarbeid med andre grupper i DnD Samarbeid med andre fagnettverk NSP Etc Samarbeid med fagmiljøer i virksomheter og bedrifter Resultater og mål: Konferanser/seminarer Medlemsmøter Kunnskapskafeer Litteraturoversikter Fremme: Best practice Modellkunskap Sjekklister Group Presentation

8 Tenketankene i 3Ps Oppstart Medlemsmøte 15. mars i år, med over 50 deltakere. Gjennomført som parallelle workshops for hvert tema, etter et open-space prinsipp. Kontaktpersoner: Portefølje Program Prosjekt Stein Rasmussen Jan Eivind Malmo Kristian Andreas Mayer Group Presentation

9 Porteføljestyring Har ca. 25 på mailinglisten Sett på MoP - Management of Portfolios fra OGC Diskuteres å etablere en studiegruppe med mål om sertifisering innen denne ordningen. Fokus fremover: Erfaringsutveksling mellom organisasjoner og personer som har erfaring fra porteføljestyring Group Presentation November Capgemini. All rights reserved. 9

10 Programstyring Ca 15 aktive. Avholdt seks møter. Samhandlingsområde på egen Sharepoint site Kontakt med NSP, IPMA, ISO Sertifisering i MSP (Samarbeid ILX group/rambøl) Sett på ulike rammeverk og modenhetsmodeller Fokus fremover: Modelloversikt / WhitePaper som sammenligner modellene? Hvordan Implementere Programstyring i en virksomhet? Group Presentation November Capgemini. All rights reserved. 10

11 Tema Hva finnes av definisjoner og hvilken vil vi velge? Forretningsperspektiv til gevinster gjennom programmer Erfaringer med realisering av gevinster Gevinstrealisering i privat- vs offentlig sektor Måling av gevinster Gevinstdefinering Kost/nytte modeller Forholdet til selskapets Styringsmodell. Hva er god programorganisering? Når er det hensiktsmessig å etablere ett eller flere program? PMO Grensesnitt til Prosjekteier Grensesnitt til Styringsgruppen Grensesnitt til Prosesseier Grensesnitt til Prosjekt linjeorganisasjonen, styring og deling av ressursene Modenhetskartlegging for Proramledelse. Hvordan Implementere Programstyring i en virksomhet? /Hvorfor er det vanskelig? Hvilke erfaringer finnes i å omsette standardene/modellene i praktisk arbeid? Hvordan virksomhetstilpasse standardene til egen virksomhet? Hvordan innføres porteføljestyring i en virksomhet, i hvilken ende starter man? Hvordan påvirkes temakomplekset rundt programstyring av vår Norske kultur?/ er det noe spesielt som gjelder for Norge (Skandinavia)? Kultur og Multikultur Hvor finner man god litteratur? Hvor finner vi aktuelle kurs? Prioritering av investeringsmidler Ressursstyring På hvilke måter kan vi gruppere prosjekter slik at det gir effekt i et program? Hvordan gjøres interessenthåndtering i et program? Risikostyring Kvantifisering av prosjektetsmålsetning Prioriteringsmekanismer Styring av prosjektscope Estimering Endringskontroll og kontraktsstyring Mekanismer for prioritering av prosjekter/tiltak, og forholdet mellom nye initiativ og daglig drift/produksjon Smidige prosjekter Iterativ prosjektstyring Verktøy for styring Programstyring - Temabank Gruppering? Definisjoner Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering Governance Governance Governance Governance Governance Governance Governance Governance Implementering Implementering Implementering Implementering Implementering Kultur Kultur Pekere Pekere Skils Skils Skils Skils Skils Skils Skils Skils Skils Skils Skils Utviklingsmodell Utviklingsmodell Verktøy Utarbeidet liste over temaer og kategorisere og prioritere Group Presentation November Capgemini. All rights reserved. 11

12 Arbeidsmåte i Programtenketanken Arrangere høringsrunde? Innhente evt uttalelser fra aktuelle enheter? Publisere resultat i øvrige tenketanker og DND... Holde foredrag? 4. Publisere 1. Valg av tema Utarbeide og vedlikeholde idé-bank med prioriterte problemstillinger. Velge hvilke problemstilling som skal behandles Velge mål/ behandlingsform: - Anbefaling - White paper - Videre observasjon... 3 Sette mål - gjennomføre 2. Fakta / Situasjon Gjøre fakta-innsamling og analysere funn. Hvilke gap ser vi? Rafinere beskrivelse av problemstilling Hvert trinn vil ha ulike aktiviteter avhengig av problemstillingen som behandles. Group Presentation 2010 Capgemini. All rights reserved. 12

13 Programstyring - Modeller/Definisjoner Referansesamling Modeller/Definisjoner for Program management Område Ansvar Program Jan Eivind Organisasjon Publication name Keywords Links HM Goverment Managing Successful Programmes (MSP ) - A basic overview Cabinet Office Published by TSO (The Stationary Office) High level Basic Overview Published by TSO (The Stationary Managing Successful Programmes Edition Office) Manual MSP Manual MSP Home PMI PMBOK Manual PMI Home ISO Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Project management Project management guidelines for terminology standardization Overview ISO/IEC/IEEE 16326:2009 ISO 15188:2001 Wikipedia Program management Overview Program_management IBM Program management: Different from project management Article (2004) IBM/Rational Michel Thiry Program management - Fundamentals of Project managment. Book Organisering av et program Roles Program process Modenhetsmodell Begreper Jan Sigurd/Terje Steinar Nina Kittil Svein Group Presentation November Capgemini. All rights reserved. 13

14 PROGRAMSTYRING - VALGTE MODELLER OGC MSP PMI PPM IPMA ICB Group Presentation

15 MSP Cabinet Office (tidligere OGC) har satset tungt over lang tid på MSP. Bygget over Prince2 Rettet mot virksomheter innenfor offentlig sektor. Types of Programmes 1. Specification-led and output driven 2. Vision-led and benefits driven 3. Vision-led and outcome driven. To vinklinger i modellen 1. Programme Management principles 2. Programme Management Lifecycle Group Presentation

16 PPM PMI standard for Programme Management Bygget over PMBOK Rettet mot privat sektor PPM is not explicitly elaborating on the different types of Programs. Fire vinklinger i modellen: 1. Themes of Program Management 2. Project Management Knowledge Areas 3. Program Management Lifecyle 4. Program Management Process Groups Group Presentation

17 IPMA ICB/NCB Kartlegging pågår. Group Presentation

18 Noen vinklinger

19 Corporate objectives Single project Portfolio Program Projects

20 Porteføljestyring er en betegnelse på metoder som benyttes av ledelsen i virksomhetene for utvelgelse og prioritering av prosjekter og programmer i en virksomhet. Choosing the right projects......and the right concept for these projects.

21 Maksimere verdi Balanse Forankring i virksomhetsstrategi Rett antall prosjekter

22

23 Good Wrong type of project Very successful Tactics Bad Complete failure Low performance Bad Strategy Good

24 Effect Relevance Viability Strategic performance Tactical performance Success Society Project Cost Quality Time

25

26

27 Hvem er med i prosessen? Hvor ofte skjer det? Hva er bakgrunnen for valget? Hvilken informasjon finnes om prosjektene? Hvilke prosjekter er med i prosessen? Brukes noe systematikk (eller verktøy)? Hvordan kommuniseres resultatene? Hvordan følges gevinstrealiseringen opp?

28 Programstyring er styring av to eller flere prosjekter som er avhengig av hverandre, og har en felles målsetning.

29

30 Hva er nytteverdien i at noen prosjekter defineres i et program? Hvor vanlig er bruken av programmer? Hvem har ansvaret for å styre programmet? Hvordan og når måles gevinsten? For hele programmet, eller for hvert prosjekt?

31 Et prosjektkontor skal støtte opp om prosjektledere i organisasjonen ved å etablere og vedlikeholde prosesser, metoder og verktøy for prosjektstyring. eller Et PMO er først og fremst ett prosjektorgan som er ment for å kunne holde god kontroll og styring på en portefølje av mange ulike prosjekter. Myndighet og ansvar?

32 Utvikle og vedlikeholde felles standard metoder og prosesser for håndtering av prosjekter i organisasjonen Kompetanseheving knyttet til prosjektledelse Praktisk prosjektstøtte Bidrag til governance-prosessene for prosjektene Kvalitetssikring av beslutningsunderlag Utvelgelse av prosjekter Kvalitetssikring av prosjekter

33 Temaer som opptar dere...

34 Lodde interesse? Samarbeid med dataforeningen? Hvordan organisere? Møtes hvor ofte? Valg av temaer? Noen frivillige?

35 Aktiviteter for felles kunnskapsutvikling Vår visjon: "Den nasjonale kunnskapsarenaen innen prosjektledelse" 35

36 Forskningsprosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter Offshoring i partnerskap Estimering, budsjettering og økonomistyring Project portfolio management in practice 36

37 NSPpuls Kommende temadager Prosjekteringsprosessen i byggeprosjekter Governance, trust and ethics Kortere gjennomføringstid Offshoring i partnerskap Estimering, budsjettering og økonomistyring Realopsjoner Faglige fokusgrupper 37

38 Prosjekt 2013 Gjennomføres i oktober Frivillige søkes Programkomité Markedskomité Sponsorkomité 38

39 PROSJEKTpuls Vår felles prosjektkalender 39

40 Verktøy Helsesjekk Prosjektevalueringsskjema Prosjektmodenhetsskjema ProsjektWiki 40

41 MinSide Registrer deg for å få de siste nyhetene og være blant de som første for beskjed om våre arrangement! 41

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Oppstart av prosjekter (Project Startup)

Oppstart av prosjekter (Project Startup) Hovedoppgave Oppstart av prosjekter (Project Startup) av stud. techn. Anders Falck Øien og stud. techn. Bjørn Jarl Fagerlund NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for produksjons- og

Detaljer

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter concept Hege Gry Solheim, Erik Dammen, Håvard O. Skaldebø, Eystein Myking, Elisabeth Krogh Svendsen, Paul Torgersen Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter Concept rapport

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre Fornye, forenkle og forbedre Standard norgen frokostmøte om prosjektledelse prosjektveiviseren.no 23.09.2014 Jens Nørve Takk Direktoratet for forvaltning og IKT HVA ER NYTT? "FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE"

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer