Software Prototype Document Dato: Fag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Software Prototype Document Dato: 12.12.2002 Fag:"

Transkript

1 6.2 SPD Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Versjon: 1.0 Software Prototype Document Dato: Fag: Gruppe nr: Veiledere: Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre Ludvigsen/Ky Van Ha Word 2000 SPD_gr1.doc Gruppemedlemmer: Navn: Signatur: Dato: Christian Raspotnig Kjell Gunnar Guttormsen Petter Larsen Eva Sandved Therese Røsholdt Side: 389

2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 1.1 Hensikt Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Referanser Bøker Artikler Andre Prototype 2.1 Prototypeavgjørelser Valg av prototypemetode Valg av design Valg av programmeringsspråk Javadoc og kommentering av kode Bemerkninger til prototypen Bruk av grensesnitt Forklaring av felter Forklaring av drag n drop Kode FPSS FPPSMenuBar GUIStripBoard GUIStripHeader GUIStripContainer GUIStripCreator GUIStrip GUIDepartureStrip GUITransitStrip GUIArrivalStrip StripCreator Strip DepartureStrip TransitStrip ArrivalStrip Javadoc 448 Side: 390

3 1 Introduksjon Figur 1, utsnitt av prototype FPSS 1.1 Hensikt Dette er et dokument som tar for seg prototypen som er utviklet. Dokumentet inneholder en begrunnelse for prototypen og beskrivelsen av den. 1.2 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Se punkt Forkortelser Se punkt Referanser Bøker: - Java, How to program, Deitel & Deitel, Data Structures & Problem Solving Using Java, Mark Allen Weiss, Addison Wesley, Patterns in Java vol 1, Mark Grand, Wiley, Artikler: Side: 391

4 1.3.3 Andre: - DigiStrips (video over digital stips, utviklet i samarbeid med Sentre D etudes De La Navigation Aerienne) - Javas API-documentation Side: 392

5 2 Prototype 2.1 Prototypeavgjørelser Valg av prototypemetode Prototypemetoden vi har valgt er rapid (throw-away) prototyping av det grafiske brukergrensesnittet. Rapid (throw-away) innebærer at prototypen ikke er ment for videreutvikling til et ferdig produkt. Prototypen bygger på SRS og SDS, men det ferdige produktet, fullversjonen, vil utvikles på nytt fra grunnen av. Det at prototypemetoden er rapid innebærer også at det trolig vil utvikles flere prototyper før fullversjonen blir laget. Prototypemetoden er også en Requirements animation da den er ment demonstrert for og vurdert av brukerne, og dermed hjelper til med å komme fram til klare og konsise krav, og støtter designutviklingsfasen videre. Disse prototypemetodene støttes av prosessmodellen vi har valgt å benytte oss av i dette prosjektet, en fossefallsmodell med prototyping. Da prototypemetoden er rapid og vektleggingen ligger på det grafiske brukergrensesnittet er GUI-klassene laget fleksible, så det er enkelt og raskt å forandre utseende på GUI. Dette er gjort ved å dele opp GUIet i flere klasser og i minst mulig grad bruke faste størrelser på objekter. Disse bør justeres automatisk etter dimensjonene på skjermstørrelsen. Prototypen er ment som et hjelpemiddel både til å forstå problemstillingene som er involvert når det gjelder det grafiske brukergrensesnittet, og til forståelsen av systemet som helhet Valg av design I utviklingen av FPSS bruker vi objekt orientert design. Dette fordi FPSS vil bli et system som stadig vil bli utsatt for forandringer og et objekt orientert design legger forholdene til rette for dette. Objektorientering Virkeligheten består av objekter Objekter består av attributter (data) og metoder (operasjoner) Objektene håndterer seg selv Objektene kommuniserer vha meldinger / funksjoner Objekt orienterte systemer er lettere å vedlikeholde på grunn av at objektene er uavhengige. De kan bli forstått og modifisert som stand-alone entiteter. Dersom man forandrer implementasjonen av et objekt eller legger til tilleggstjenester trenger ikke dette å forandre andre systemobjekter. Objekter er potensielt gjenbrukbare komponenter fordi tilstand og operasjoner er innkapslet uavhengig av andre objekter. Design kan bli utviklet ved bruk av objekter som har blitt laget i tidligere design. Dette reduserer design-, programmerings- og valideringskostnadene. Det kan også føre til at man benytter standard objekter (som forbedre design forståelsen) og det reduserer risikoen involvert i software utviklingen. Side: 393

6 2.1.3 Valg av programmeringsspråk Da vi har valgt et objekt orientert design på FPSS, falt det naturlig å bruke det objekt orienterte språket vi kan best til å kode prototypen, nemlig Java. Da prototypen er en throw-away prototype kan fullversjonen lages også i andre programmerings-språk enn Java Javadoc og kommentering av kode Det er laget en javadoc til prototypen, denne følger med på CD en som ligger ved sluttrapporten, i en mappe ved navn javadoc. For å åpne dokumentasjonen, se README.txt i mappen javadoc. Prototypens javadoc er skrevet på engelsk, mens kommentarer i koden for øvrig er på norsk. Mye av javadoc en og kommenteringen ellers i koden er laget etter at koden ble lagt ved dette dokumentet. For flere kommentarer til koden, se de ulike klassene på på CD en som ligger ved sluttrapporten, i mappen fpss Bemerkninger til prototypen Prototypen følger med på CD en som ligger ved sluttrapporten, i en mappe ved navn fpss. For å kjøre prototypen, se README.txt i mappen fpss. Når prototypen åpner seg første gang tar det litt tid før den åpner seg ordentelig. Dette er fordi det er laget en metode som heter rundemo () som putter en rekke strips opp på skjermen, i ulike containere. I prototypen er det dårlig brukersikring. Den benytter seg for eksempel i liten grad av exceptions. I fullversjonen vil dette selvfølgelig være viktig og bli tatt høyde for. Metaforen som det grafiske brukergrensesnittet bygger på er det manuelle stripbordet som flygeledere bruker i dag. Da prototypen kun dekker det grafiske brukergrensesnittet er det bare funksjonaliteten her som er fungerer. Prototypen kan for eksempel ikke ta imot AFTN-meldinger (dette blir simulert i metoden recievedata() i klassen FPSS.java). I fullversjonen må man velge arbeidssted ved oppstart av programmet, i prototypen er dette satt til å være Rygge flystasjon. Prototypen skriver heller ikke ut til kritisk backup eller lagrer til generell backup, men endringer man gjør på strips vil bli registrert, slik at disse beholdes selv om strips flyttes. Mellom prototypen og den designede fullversjonen er det flere forskjeller både i brukergrensesnittets utseende og funksjonalitet. Noen av disse er som følger (for forklaring av felter, se også SDS pkt. 4.3 vedlegg 2): Feltene Departureclearance, Headings og Altitudes. For å legge inn data om disse i prototypen har vi valgt å lage et felt for å legge inn data, og et annet for å vise innlagte data. I fullversjonen vil det være samme felt for å legge inn og vise disse dataene. Dessuten vil de gamle klareringene komme opp med med en strek over seg. I prototypen får noen av feltene som er mottagelige for input scrollbar når teksten i feltet overgår feltets størrelse. Dette gjelder for feltene som skal inneholde Side: 394

7 Flightroute og Remarks. I fullversjonen vil man ikke ha scrollbar, da vil en annen type funksjonalitet brukes for at ikke informasjon blir skjult for FLL. Flytting (drag n drop) av strips, se Forklaring av drag n drop. 2.2 Bruk av grensesnitt Forklaring av felter For forklaring av felter, se også SDS pkt. 4.3 vedlegg 2. I prototypen består strips av forskjellige felter som kan deles inn i tre kategorier. Kategori 1: I disse feltene kan man legge inn og manipulere data. De vil være hvite og få opp markør når man klikker på dem. De vil ha lik funksjonalitet som i en teksteditor, hvor man for eksempel kan dobbeltklikke på et ord for å markere det. Når man skriver inn ny data i disse feltene og trykker enter, vil denne dataen bli prosessert og lagt inn i enten samme felt, eller inn i felter av kategori 2. Det er derfor mulig å dele disse feltene inn i tre underkategorier. De to hvite feltene til venstre på strips kan man kalle for underkategorien legg til data, mens de som skal inneholde TAS, ETD/ATD, ETA/ATA og approach/sid manipuler data. Den siste kategorien kan man kalle for ekstra data og vil omfatte feltene som skal inneholde Flightroute og Remarks. Den sistnevnte kategorien vil få scrollbar når data overgår tekstfeltets størrelse. Se feltene som er markert med røde sirkler i figur 2 nedenfor for hvilke felter som er ment å falle inn under kategori 1. Figur 2, viser kategori 1 av felter på strip Kategori 2: Feltene som faller inn under denne kategorien vil være de som mottar data som blir lagt inn i feltene i kategori 1, underkategori legg til data. Før det blir lagt til data vil disse feltene være blanke. Når man legger til data og trykker enter for prosessering, vil dataen bli overført til disse feltene. Neste gang man legger til data, vil dette legge seg inn under data som ble lagt til før. Feltet som skal inneholde Headings (se SDS pkt. 4.3 vedlegg 2). Fargekoden for disse feltene er lys grå. Se figur 3 for hvilke felter som faller inn under kategori 2. Figur 3, viser kategori 2 av felter på strip Side: 395

8 Kategori 3: Disse feltene vil være de som skal inneholde statisk flightinformasjon. De vil ikke kunne forandres underveis. Fargekoden er mørk grå. Se figur 4 for hvilke felter som er ment. Figur 4, viser kategori 3 av felter på strip Side: 396

9 2.2.2 Forklaring av drag n drop I prototypen vil stripboard dannet av containere, på lik måte som i fullversjonen, inneholde strips. Når man ønsker å flytte strips mellom de forskjellige containerne vil prototype og det virkelige programmet være forskjellig. Fullversjonen vil være laget slik at man skal kunne ta tak i en strip på hvilket som helst sted og dra den over i en annen container (se figur 5). I prototypen vil man kun kunne ta tak i de mørkegrå feltene (se kategori 3 i pkt ) for å dra den over i en annen container. Prototypen vil kun inneholde en enkel drag n drop-funksjonalitet hvor man ikke ser at en strip flytter seg når man tar tak i den og drar den over i en annen container. Fullversjonen vil ha en drag n drop-funksjonalitet hvor en strip blir animert til å følge med når den blir tatt tak i og legge seg inn i en container når de blir sluppet over den (se figur 5). I både prototypen og fullversjonen vil transponderkode bli gitt så snart en strip flyttes fra pending-containeren. På lik linje vil transponderkode bli trukket tilbake hvis en strip legges tilbake i pending-containeren. Når man flytter på en strip i prototypen vil denne legge seg nederst i containeren den blir flyttet til. Enkelt-klikker man på en strip i prototypen (mørkegrått felt) vil den altså legge seg sist i samme container. I fullversjonen vil denne funksjonaliteten være erstattet av å kunne plassere en strip hvor som helst innen containeren. Eksempelvis muligheten til å dra en strip og legge den inn mellom to andre strips. Det er også viktig å merke seg at prototypen ikke gir fokus på en strip man flytter, når man flytter den til en container med scrollbar. Dette vil fullversjonen gjøre. Side: 397

10 Figur 5, viser drag n drop i virkelig program Side: 398

11 2.3 Kode FPSS import java.util.date; import java.util.calendar; import java.util.gregoriancalendar; import java.util.simpletimezone; import java.util.timezone; import java.util.vector; import java.util.enumeration; import java.util.stringtokenizer; import java.awt.*; import java.awt.color; import java.awt.event.*; /** * Main class of the FPSS, does the real fun. java.lang.object Gruppe 1, Software Engineering 2002, HiØ */ public class FPSS private GUIStripboard guisb = null; private Vector holdingstripsvector = null; private Vector pendingstripsvector = null; private Vector taxistripsvector = null; private Vector departurestripsvector = null; private Vector airbornestripsvector = null; private Vector inboundstripsvector = null; private Vector arrivalstripsvector = null; private Vector handoffstripsvector = null; private StripCreator stripcreator = null; /** * FPSS default constructor initializes all the necessary variables. */ public FPSS() stripcreator = new StripCreator (); holdingstripsvector = new Vector ( ); pendingstripsvector = new Vector ( ); taxistripsvector = new Vector ( ); departurestripsvector = new Vector ( ); airbornestripsvector = new Vector ( ); inboundstripsvector = new Vector ( ); arrivalstripsvector = new Vector ( ); handoffstripsvector = new Vector ( ); makegui ( ); recievedata ( ); rundemo ( ); //Det meste av det som gjøres med strippene her ville hørt hjemme Side: 399

12 + //i klassene ChangeStatus og Chan... Klokken er 2110 public void rundemo ( ) //Dette er departurestrippen til EAGLE15 Strip demostrip1 = ( Strip ) holdingstripsvector.get ( 0 ); holdingstripsvector.removeelementat ( 0 ); demostrip1.setfromstatus ( "pending" ); demostrip1.setstatus ( "departure" ); addstrip ( demostrip1 ); //Dette er arrivalstrippen til EAGLE15 Strip demostrip2 = ( Strip ) holdingstripsvector.get ( 0 ); holdingstripsvector.removeelementat ( 0 ); demostrip2.setfromstatus ( "holding" ); demostrip2.setstatus ( "pending" ); addstrip ( demostrip2 ); //Dette er SAS123 Strip demostrip3 = ( Strip ) holdingstripsvector.get ( 0 ); holdingstripsvector.removeelementat ( 0 ); demostrip3.setfromstatus ( "pending" ); demostrip3.setstatus ( "taxi" ); addstrip ( demostrip3 ); //Dette er LNTSB Strip demostrip4 = ( Strip ) holdingstripsvector.get ( 0 ); holdingstripsvector.removeelementat ( 0 ); demostrip4.setfromstatus ( "pending" ); demostrip4.setstatus ( "inbound" ); addstrip ( demostrip4 ); //Dette er KLM987 Strip demostrip5 = ( Strip ) pendingstripsvector.get ( 0 ); pendingstripsvector.removeelementat ( 0 ); guisb.pendingcontainer.removeguistripfromrundemo ( demostrip5 ); demostrip5.setfromstatus ( "pending" ); demostrip5.setstatus ( "handoff" ); addstrip ( demostrip5 ); //Dette er BRA545 Strip demostrip9 = ( Strip ) holdingstripsvector.get ( 0 ); holdingstripsvector.removeelementat ( 0 ); demostrip9.setfromstatus ( "pending" ); demostrip9.setstatus ( "arrival" ); addstrip ( demostrip9 ); // Illuderer mottak av AFTN-melding public void recievedata ( ) //Dette er AFTN-melding for EAGLE15 String stringfpd1 = "(FPL-EAGLE15-IM\n-F16/M-ILTUV/C\n-ENRY2100\n" DCT\n-ENRY0330 ENVA\n" + "-N0420F350 DCT RYG DCT ORL DCT RYG Side: 400

13 "-REG/711 OPR/NOW STS/NONRVSM RMK/REQ LOWPASS OF TWR ENOL DOF/021016)"; Vector fpdvector1 = splitfpd ( stringfpd1 ); // Dep(departure) og arr(pending) addstrips ( fpdvector1 ); //Dette er AFTN-melding for SAS123 String stringfpd2 = "(FPL-SAS123-IM\n-B738/M-0/C\n-ENRY2115\n" + "-N0350F200 DCT RG DCT TOGAT DCT ORL DCT\n-ENOL0145\n" + "-REG/SEGIB STS/HEAD)"; Vector fpdvector2 = splitfpd ( stringfpd2 ); // Dep(taxi) addstrips ( fpdvector2 ); //Dette er AFTN-melding for LNTSB String stringfpd3 = "(FPL-LNTSB-VG\n-C182/L\n-ENGM2045\n" + "-N0100VFR DCT KJELLER RYGGE DCT\n- ENRY0045 ENVA\n" + "-RMK/REQ PARADROP OVH RYGGE 2120)"; Vector fpdvector3 = splitfpd ( stringfpd3 ); // Arr(inbound) addstrips ( fpdvector3 ); //Dette er AFTN-melding for KLM987 String stringfpd4 = "(FPL-KLM987-IM\n-A310/M\n-EHAM2025\n" + "-N0450F480 DCT AMS DCT AAL DCT SOL DCT RG DCT TRM DCT\n-ENVA0545 ENFG\n" + "-RMK/REQ INSTR TRNG EKYT ENZV ENRY ENVA)"; Vector fpdvector4 = splitfpd ( stringfpd4 ); // Trans(handoff) addstrips ( fpdvector4 ); //Dette er AFTN-melding for TWA456 String stringfpd5 = "(FPL-TWA456-IM\n-DC10/H\n-ESSA2210\n" + "-N0450F350 DCT ARL DCT RG DCT AAL DCT HTR DCT\n-EGHR0145\n" + "-0)"; Vector fpdvector5 = splitfpd ( stringfpd5 ); // Trans(pending) addstrips ( fpdvector5 ); //Dette er AFTN-melding for LNTWH String stringfpd6 = "(FPL-LNTWH-IM\n-C550/M\n-EKCH2120\n" + "-N0340F200 DCT AAL DCT RG DCT GRM DCT\n-ENGM0200\n" + "-RMK/REQ LOW APCH ENRY)"; Vector fpdvector6 = splitfpd ( stringfpd6 ); // Trans(pending) addstrips ( fpdvector6 ); //Dette er AFTN-melding for AMA649 String stringfpd7 = "(FPL-AMA649-IM\n-A300/H\n-ENGM2155\n" + "-N0420F380 DCT GRM DCT AAL DCT\n- EKCH0145\n" + "-RMK/REQ A020 TO ENRY)"; Vector fpdvector7 = splitfpd ( stringfpd7 ); // Trans(pending) addstrips ( fpdvector7 ); //Dette er AFTN-melding for LNEET String stringfpd8 = "(FPL-LNEET-VM\n-C172/L\n-ENTO2140\n" + Side: 401

14 "-N0100VFR DCT RAKKESTAD DCT\n- ZZOS0145 ENRY\n" + "-0)"; Vector fpdvector8 = splitfpd ( stringfpd8 ); // Trans(pending) addstrips ( fpdvector8 ); //Dette er AFTN-melding for BRA545 String stringfpd9 = "(FPL-BRA545-IM\n-B735/M\n-ENVA2040\n" + "-N0350F410 DCT TRM UZ607 SIG DCT RG DCT\n-ENRY0055 ENGM\n" + "-REG/LNBRQ)"; Vector fpdvector9 = splitfpd ( stringfpd9 ); // Trans(pending) addstrips ( fpdvector9 ); /** * Splits the recieved Flight Plan Data strfpd the Flight Plan Data to split a Vector containing the split Flight Plan Data */ public Vector splitfpd ( String strfpd ) // Her blir stringen delt opp med StringTokenizer og de ulike elementene lagt i en vector // Første steg av oppdelingen foregår i en løkke, linjene i strfpd blir delt i separate stringer StringTokenizer tokens = new StringTokenizer ( strfpd, "()\n" ); String lines [ ] = new String [ 6 ]; for ( int i = 0; i < lines.length; i++ ) lines [ i ] = tokens.nexttoken ( ); Vector vectorfpd = new Vector ( ); // Her deles første linje opp ytterligere StringTokenizer line1 = new StringTokenizer ( lines [ 0 ], "-" ); line1.nexttoken ( ); vectorfpd.add ( line1.nexttoken ( ) ); // Callsign: String // Her deles andre linje opp ytterligere StringTokenizer line2 = new StringTokenizer ( lines [ 1 ], "-/" ); vectorfpd.add ( line2.nexttoken ( ) ); //AircraftType: String vectorfpd.add ( line2.nexttoken ( ) ); //WakeTurbulenceCategory: String 0, "Zulu" ) ); // Her deles tredje linje opp ytterligere vectorfpd.add ( lines [ 2 ].substring ( 1, 5 ) ); //ADEP: String Integer hours1 = new Integer ( lines [ 2 ].substring ( 5, 7 ) ); Integer minutes1 = new Integer ( lines [ 2 ].substring ( 7, 9 ) ); GregorianCalendar cal1 = new GregorianCalendar ( new SimpleTimeZone ( cal1.set ( Calendar.HOUR_OF_DAY, hours1.intvalue ( ) ); cal1.set ( Calendar.MINUTE, minutes1.intvalue ( ) ); cal1.set ( Calendar.SECOND, 0 ); cal1.set ( Calendar.MILLISECOND, 0 ); vectorfpd.add ( cal1 ); // ETD: GregorianCalendar Side: 402

15 // Her deles fjerde linje opp ytterligere StringTokenizer line4 = new StringTokenizer ( lines [ 3 ], "- " ); String firstpart = line4.nexttoken ( ); vectorfpd.add ( firstpart.substring ( 0, 5 ) ); // TAS: String vectorfpd.add ( firstpart.substring ( 5 ) ); // Altitude: String String secondpart = ""; while ( line4.hasmoreelements ( ) ) secondpart += line4.nexttoken ( ) + " "; vectorfpd.add ( secondpart ); // FlightRoute: String // Her deles femte linje opp ytterligere vectorfpd.add ( lines [ 4 ].substring ( 1, 5 ) ); //ADES: String Integer hours2 = new Integer ( lines [ 4 ].substring ( 5, 7 ) ); // Timer fra EET, skal plusses på ATD for å få ETA Integer minutes2 = new Integer ( lines [ 4 ].substring ( 7, 9 ) );//Min "" GregorianCalendar cal2 = new GregorianCalendar ( new SimpleTimeZone ( 0, "Zulu" ) ); //Skal settes til ETA cal2.set ( Calendar.HOUR_OF_DAY, hours1.intvalue ( ) ); //Denne og 3 neste linjer: setter det nye Cal-objektet cal2.set ( Calendar.MINUTE, minutes1.intvalue ( ) ); // til å være lik ETD cal2.set ( Calendar.SECOND, 0 ); cal2.set ( Calendar.MILLISECOND, 0 ); cal2.add ( Calendar.HOUR_OF_DAY, hours2.intvalue ( ) ); // Plusser på timene fra EET cal2.add ( Calendar.MINUTE, minutes2.intvalue ( ) ); // Plusser på minuttene fra EET vectorfpd.add ( cal2 ); // ETA: GregorianCalendar // Her deles sjette linje opp ytterligere vectorfpd.add ( lines [ 5 ].substring ( 1 ) ); // Comments: String /*System.out.println ( "YEAR : " + cal1.get ( Calendar.YEAR ) ); System.out.println ( "MONTH : " + cal1.get ( Calendar.MONTH ) ); System.out.println ( "WEEK_OF_YEAR : " + cal1.get ( Calendar.WEEK_OF_YEAR ) ); System.out.println ( "DATE : " + cal1.get ( Calendar.DATE ) ); System.out.println ( "DAY_OF_MONTH : " + cal1.get ( Calendar.DAY_OF_MONTH ) ); System.out.println ( "AM_PM : " + cal1.get ( Calendar.AM_PM ) ); System.out.println ( "HOUR : " + cal1.get ( Calendar.HOUR ) ); System.out.println ( "HOUR_OF_DAY : " + cal1.get ( Calendar.HOUR_OF_DAY ) ); System.out.println ( "MINUTE : " + cal1.get ( Calendar.MINUTE ) ); System.out.println ( "\n\nyear : " + cal2.get ( Calendar.YEAR ) ); System.out.println ( "MONTH : " + cal2.get ( Calendar.MONTH ) ); System.out.println ( "WEEK_OF_YEAR : " + cal2.get ( Calendar.WEEK_OF_YEAR ) ); System.out.println ( "DATE : " + cal2.get ( Calendar.DATE ) ); System.out.println ( "DAY_OF_MONTH : " + cal2.get ( Calendar.DAY_OF_MONTH ) ); System.out.println ( "AM_PM : " + cal2.get ( Calendar.AM_PM ) ); System.out.println ( "HOUR : " + cal2.get ( Calendar.HOUR ) ); Side: 403

16 System.out.println ( "HOUR_OF_DAY : " + cal2.get ( Calendar.HOUR_OF_DAY ) ); System.out.println ( "MINUTE : " + cal2.get ( Calendar.MINUTE ) ); System.out.println ( "\n\n" + vectorfpd.elementat ( 0 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 1 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 2 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 3 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 4 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 5 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 6 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 7 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 8 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 9 ) ); System.out.println ( vectorfpd.elementat ( 10 ) );*/ return vectorfpd; // Består av 11 elementer, String og GregorianCalendar /** * Makes and adds strips to their correct Vectors fpd the Flight Plan Data to make strips from Exception In the case of an invalid Flight Plan */ public void addstrips ( Vector fpd ) try Vector newstrips = new Vector ( ); newstrips = stripcreator.createstrip ( fpd ); Enumeration e = newstrips.elements ( ); while ( e.hasmoreelements ( ) ) Strip newstrip = ( Strip ) e.nextelement ( ); addstrip ( newstrip ); catch (Exception ex) System.out.println ( "addstrips: Beklager..." ); System.exit ( 1 ); /** * Adds a strip to its correct vector, if the strip is to be shown in a * <code>guistripcontainer</code> it makes a GUI for the strip and * shows it in the correct component striptoadd the strip to add GUIStripContainer */ public void addstrip ( Strip striptoadd ) if ( striptoadd.getstatus () == "taxi" ) taxistripsvector.addelement ( striptoadd ); Side: 404

17 guisb.taxicontainer.addguistrip ( striptoadd ); if ( striptoadd.getstatus () == "departure" ) departurestripsvector.addelement ( striptoadd ); guisb.departurecontainer.addguistrip ( striptoadd ); if ( striptoadd.getstatus () == "inbound" ) inboundstripsvector.addelement ( striptoadd ); guisb.inboundcontainer.addguistrip ( striptoadd ); if ( striptoadd.getstatus () == "arrival" ) arrivalstripsvector.addelement ( striptoadd ); guisb.arrivalcontainer.addguistrip ( striptoadd ); if ( striptoadd.getstatus () == "pending" ) pendingstripsvector.addelement ( striptoadd ); guisb.pendingcontainer.addguistrip ( striptoadd ); if ( striptoadd.getstatus () == "handoff" ) handoffstripsvector.addelement ( striptoadd ); guisb.handoffcontainer.addguistrip ( striptoadd ); if ( striptoadd.getstatus () == "holding" ) holdingstripsvector.addelement ( striptoadd ); /** * The main method of FPSS, calls the default constructor args[] not defined */ public static void main ( String args[] ) FPSS app = new FPSS(); /** * Initializes a GUIstripboard, adds a WindowListener, and shows it */ public void makegui ( ) guisb = new GUIStripboard ( ); guisb.addwindowlistener ( new WindowAdapter() Side: 405

18 public void windowclosing ( WindowEvent e ) ); exitsystem(); guisb.setvisible ( true ); /** * Makes sure the system is safely closed down */ public void exitsystem() System.exit ( 0 ); Side: 406

19 2.3.2 FPSSMenuBar import javax.swing.*; import java.awt.event.*; /** * FPSS * Prosjekt, Software Engineering 2002, HiØ * MenuBar til bruk på GUIet Gruppe 1 1.0, * FPSSMenuBar.java */ public class FPSSMenuBar extends JMenuBar implements ActionListener private JMenu closemenu; private JMenu helpmenu; //private itt controller; public FPSSMenuBar( ) makemenubar(); private void makemenubar() makeclosemenu(); makehelpmenu(); private void makeclosemenu() closemenu = new JMenu( "Close" ); closemenu.setmnemonic( 'C' ); ); JMenuItem close = new JMenuItem( "Close", new ImageIcon( "close.gif" ) close.setaccelerator( KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_F2, 0 ) ); //close.setactioncommand( "close" ); close.addactionlistener( this ); closemenu.add( close ); this.add( closemenu ); private void makehelpmenu() helpmenu = new JMenu( "Help" ); helpmenu.setmnemonic( 'H' ); JMenuItem help = new JMenuItem( "Help", new ImageIcon( "help.gif" ) ); help.setaccelerator( KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_F1, 0 ) ); //help.setactioncommand( "help" ); help.addactionlistener( this ); Side: 407

20 "info.gif" ) ); JMenuItem about = new JMenuItem( "About FPSS", new ImageIcon( //about.setactioncommand( "about" ); about.addactionlistener( this ); helpmenu.add( help ); helpmenu.add( about ); this.add( helpmenu ); public void actionperformed( ActionEvent e ) //controller.sendmenubarmessage( e ); Side: 408

21 2.3.3 GUIStripboard import javax.swing.*; import javax.swing.border.*; import java.awt.*; import java.awt.color; import java.awt.event.*; public class GUIStripboard extends JFrame private Container c; Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); private int width = dim.width; private int height = dim.height; private int sbheight = height - ( height / 15); private int numcolumns = 3; private int columnwidth = width / numcolumns; private int headerheight = 50; private Color hivory = new Color ( 255, 255, 255 ); private Color hblue = new Color ( 123, 213, 253 ); private Color hyellow = new Color ( 250, 253, 131 ); Color containertrimcolor = new Color ( 100, 100, 100 ); Border edge = null; FPSSMenuBar fpssmenubar = null; GUIStripContainer pendingcontainer = null; GUIStripContainer taxicontainer = null; GUIStripContainer departurecontainer = null; GUIStripContainer inboundcontainer = null; GUIStripContainer arrivalcontainer = null; GUIStripContainer handoffcontainer = null; ); public GUIStripboard ( ) super ( "Flight Progress Strip System" ); //setdefaultcloseoperation ( WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE setresizable ( false ); setsize ( width, height ); setbounds ( 0, 0, width, height ); fpssmenubar = new FPSSMenuBar ( ); super.setjmenubar ( fpssmenubar ); setupgui ( ); public void setupgui ( ) c = getcontentpane(); c.setlayout ( null ); edge = BorderFactory.createLineBorder ( containertrimcolor ); makecolumn1 ( ); makecolumn2 ( ); Side: 409

22 makecolumn3 ( ); public void makecolumn1 ( ) int x = 0, y = 0; GUIStripHeader taxiheader = new GUIStripHeader( "TAXI", hblue ); taxiheader.setbounds ( x, y, columnwidth, headerheight ); c.add ( taxiheader ); taxicontainer = new GUIStripContainer ( "taxi", columnwidth, sbheight ); JScrollPane scrollpanetaxi = new JScrollPane ( taxicontainer, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); scrollpanetaxi.setborder ( edge ); scrollpanetaxi.setbounds ( x, y + headerheight, columnwidth, ( sbheight / 2 ) - headerheight ); c.add ( scrollpanetaxi ); y = sbheight / 2; hblue ); GUIStripHeader departureheader = new GUIStripHeader( "DEPARTURE", departureheader.setbounds ( x, y, columnwidth, headerheight ); c.add ( departureheader ); departurecontainer = new GUIStripContainer ( "departure", columnwidth, sbheight ); JScrollPane scrollpanedeparture = new JScrollPane ( departurecontainer, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); scrollpanedeparture.setborder ( edge ); scrollpanedeparture.setbounds ( x, y + headerheight, columnwidth, ( sbheight / 2 ) - headerheight ); c.add ( scrollpanedeparture ); public void makecolumn2( ) int x = columnwidth, y = 0; hyellow ); GUIStripHeader inboundheader = new GUIStripHeader( "INBOUND", inboundheader.setbounds ( x, y, columnwidth, headerheight ); c.add ( inboundheader ); inboundcontainer = new GUIStripContainer ( "inbound", columnwidth, sbheight ); JScrollPane scrollpaneinbound = new JScrollPane ( inboundcontainer, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); scrollpaneinbound.setborder ( edge ); scrollpaneinbound.setbounds ( x, y + headerheight, columnwidth, ( sbheight / 2 ) - headerheight ); c.add ( scrollpaneinbound ); Side: 410

23 y = sbheight / 2; ); GUIStripHeader arrivalheader = new GUIStripHeader( "ARRIVAL", hyellow arrivalheader.setbounds ( x, y, columnwidth, headerheight ); c.add ( arrivalheader ); arrivalcontainer = new GUIStripContainer ( "arrival", columnwidth, sbheight ); JScrollPane scrollpanearrival = new JScrollPane ( arrivalcontainer, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); scrollpanearrival.setborder ( edge ); scrollpanearrival.setbounds ( x, y + headerheight, columnwidth, ( sbheight / 2 ) - headerheight ); c.add ( scrollpanearrival ); public void makecolumn3 ( ) int x = columnwidth * 2, y = 0; ); GUIStripHeader pendingheader = new GUIStripHeader( "PENDING", hivory pendingheader.setbounds ( x, y, columnwidth, headerheight ); c.add ( pendingheader ); pendingcontainer = new GUIStripContainer ( "pending", columnwidth, sbheight ); JScrollPane scrollpanepending = new JScrollPane ( pendingcontainer, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); scrollpanepending.setborder ( edge ); scrollpanepending.setbounds ( x, y + headerheight, columnwidth, ( sbheight / 2 ) - headerheight ); c.add ( scrollpanepending); y = sbheight / 2; ); GUIStripHeader handoffheader = new GUIStripHeader( "HANDOFF", hivory handoffheader.setbounds ( x, y, columnwidth, headerheight ); c.add ( handoffheader ); handoffcontainer = new GUIStripContainer ( "handoff", columnwidth, sbheight ); JScrollPane scrollpanehandoff = new JScrollPane ( handoffcontainer, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); scrollpanehandoff.setborder ( edge ); scrollpanehandoff.setbounds ( x, y + headerheight, columnwidth, ( sbheight / 2 ) - headerheight ); c.add ( scrollpanehandoff ); public void setcolumnwidth ( int width ) Side: 411

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel. kap. 11-18

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel. kap. 11-18 Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel. kap. 11-18 Kun til bruk sammen med læreboka Programmering i Java, Else Lervik og Vegard B. Havdal. Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Tilpasset 3.utgave

Detaljer

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18

Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18 Løsning på småoppgaver etter hvert underkapittel, kapittel 13 18 Kun til bruk sammen med læreboka Programmering i Java, Else Lervik og Vegard B. Havdal. Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk. Tilpasset

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

IMT3102 - Mappe 1 Open Source Software Development 070327 Petter Schultz 080531 Jørn André Myrland

IMT3102 - Mappe 1 Open Source Software Development 070327 Petter Schultz 080531 Jørn André Myrland IMT3102 - Mappe 1 Open Source Software Development 070327 Petter Schultz 080531 Jørn André Myrland Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Situasjonen i dag... 4 2 Infrastruktur...

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

MasterChess. av Trygve Pløhn Ståle André Nygård. Maiprosjekt (4 uker) cit269. Kandidatutdanning - SWU. Avdeling for samfunn, næring og natur

MasterChess. av Trygve Pløhn Ståle André Nygård. Maiprosjekt (4 uker) cit269. Kandidatutdanning - SWU. Avdeling for samfunn, næring og natur MasterChess av Trygve Pløhn Ståle André Nygård Maiprosjekt (4 uker) cit269 Kandidatutdanning - SWU Avdeling for samfunn, næring og natur Prosjektoppgave vår 2003 Prosjektrapport 1. Forord Denne rapporten

Detaljer

Programutvikling med "VISUAL BASIC".

Programutvikling med VISUAL BASIC. Programutvikling med "VISUAL BASIC". Av Steinar Thorvaldsen, Høgskolen i Tromsø. Copyright 24.11.94, sist rev. 28.11.2K steinar@hitos.no Del 1 Innledning. 1. Målsetting med kurset Gi en innføring i design

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer