DPG 2.0. Prosjekt i INF226 høsten Eirik Ottesen og Peder Skeidsvoll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DPG 2.0. Prosjekt i INF226 høsten 2008. Eirik Ottesen og Peder Skeidsvoll. eot005@student.uib.no psk085@student.uib.no"

Transkript

1 DPG 2.0 Prosjekt i INF226 høsten 2008 Eirik Ottesen og Peder Skeidsvoll

2 Innhold Del I: Introduksjon... 3 Teknolog ier... 3 Java EE...3 Spring Rammeverket...3 XML...3 XSLT...4 Velocity...4 Funksjonalitet... 4 Oppdeling... 5 Presentation Viewer...5 Presentation Content Editor...5 Presentation Manager...6 Del II: Statisk analyse... 6 Installering og kjøring av Fortify... 6 Mulig e sikkerhetsprob lemer... 7 Loggforfalskning...7 Trust Boundary violation...7 Dårlig feilhåndtering...8 Lekking av systeminformasjon...8 Kan disse prob lemene utnyttes av en ang riper?... 9 Loggforfalskning...9 Trust Boundary violation...9 Dårlig feilhåndtering og lekking av systeminformasjon...9 Konsekvensen av et ang rep... 9 Sikring av systemet...10 Del III: Mønstre i DPG Om Mønstre Implementering av Patterns i DPG Single access point...12 Check point...12 Security Session...13 Limited access...13 Aktuelle mønstre i DPG Risikobehandling...14 Access Control Requirements...18 Identifikasjon og Autoriseringskrav...18 Kilder

3 Del I: Introduksjon DPG (Dynamic Presentation Generator) er et innholdshåndteringssystem for internett som er utviklet på JAFU laben på UiB. DPG var i første omgang tiltenkt for bruk i institutt for informatikk sitt fjernundervisningsprosjekt som et grensesnitt mellom studenter og undervisere, men er i dag et fleksibelt system som har bruksområder som strekker seg langt sitt akademiske origo. Ideen bak DPG ble for første gang formet av Khalid A. Mughal i 2003, og går ut på å konsekvent skille struktur og innhold, og ut fra dette generere dynamisk sidene. Systemet har i all hovedsak blitt konstruert av masterstudenter på instituttet, og nyeste versjon er nå 2.0. Teknologier DPG er et komplekst system som er bygget opp av en mengde forskjellige teknologier og konsepter. Vi vil her forklare noen av teknologiene som er brukt. Java EE Java EE er en ofte brukt platform for å kunne programere Java på servere. Hovedforskjellen mellom Java SE (Java Standard Edition) og Java EE, er at Java EE inneholder flere biblioteker for lettere å kunne bygge robuste webapplikasjoner. Ved å bruke Java som platform har DPG 2.0 den fordelen med at det kan kjøres i veldig mange forskjellige servermiljøer, og at det bruker et språk alle studenter ved universitetet er kjendt med. Les mer om Java EE på Spring Rammeverket Spring rammeverket er en av de mest populære rammeverkene som brukes i Javaprosjekter per i dag (Sept. 08). Grunnen til dette er at Spring tilbyr programmererne en veldig stor grad av frihet, samtidig som det tilbyr gode løsninger på en god del vanlige problemer. Spring tvinger ikke utviklerene til å følge en bestemt programmeringsmodell, og er av flere aktører regnet som et veldig viktig rammeverk. Eksempel på funksjonalitet som er innebygget i Spring er: Funksjonalitet for å logge inn brukere i helhold til mange populære industristandarder. Et rammeverk for datatilgang. Et rammeverk for å legge til rette for Aspekt Orientert Programmering. Dette er bare et par eksempel på den funksjonaliteten Spring tilbyr. For en bedre oversikt se på hjemmesiden til Spring, XML XML står for extensible Markup Language og er et markeringsspråk som har mye til felles med HTML. I seg selv er ikke XML et språk, det er heller et sett regler som definerer hvordan vi kan markere tekst for å lagre og gi mening til data. I motsetning til et nært beslektet HTML er ikke hovedoppgaven til XML å presentere data, men å lagre dem. XML er en veldig utbredt standard som mange 3

4 andre teknologier baserer seg på. Det er og utviklet en del støtteteknologier til XML, en av disse er XSLT som også er brukt i DPG 2.0. Mer informasjon om XML finnes på XSLT XSLT står for extensible Stylesheet Language Transformation, og er et medlem av XSL språkene. XSLT brukes til å omforme et XML dokument til et annet XML dokument. XSLT bruker Xpath til å navigere i XML dokumenter og transformere deretter bestemte noder i dokumentet til et annet format. Et eksempel på bruken av XSLT er det å transformere et XML dokument til et HTML dokument, slik at de lagrede dataene lettere kan leses av en mennesklig bruker. Mer informasjon om XSLT finnes på Velocity Velocity er en templatmotor utviklet av "Apache Software Foundation". Den er laget for å klart separere Java kode og websider, og skal kunne erstatte teknologier som JSP og PHP. Tanken bak templatmotorer generelt er at de som programmerer skal kunne fokusere utelukkende på å lage god kode, mens de som designer presentasjonen (i dette tilfellet websider) utelukkende skal kunne fokusere på å lage et godt design. Som templatmotor er Velocity ikke bare i stand til å generere websider, den klarer og å generere SQL, PostScript og XML fra templater. Mer informasjon om Velocity finnes på Funksjonalitet DPG er, som tidligere nevnt, en applikasjon som i første omgang var tiltenkt å gjøre det lettere for fagansvarlige ved utdanningsinstitusjoner å gjennomføre fjernundervisning. På mange måter gjør dette det da naturlig å sammenligne systemet med populære applikasjoner som Joomla! og Wordpress. Dette er også 4

5 Oppdeling Systemet er i all hovedsak delt opp i tre forskjellige deler, som hver har sine bestemte oppgaver. Hver del står i korrelasjon til de forskjellige rollene en bruker av systemet kan ha. De forskjellige rollene er: Leser, publiserer og administrator. I tillegg til disse tre delene finner du elementer som limer de tre delene sammen, i form av en felles påloggingsside og startside. Vi vil nå presentere de tre forskjellige hoveddelene i systemet. Presentation Viewer En leser er en bruker som kun har tilgang til å lese informasjonen som er lagt ut på siden. Et eksempel på en slik bruker kan være en student som tar fag gjennom fjernundervisningsopplegget. Delen av DPG 2.0 en leser har tilgang til er Presentation Viewer, som i all hovedsak tar seg av rendringen av presentasjonene i systemet. I de fleste tilfeller er utfallet av denne rendringen en statisk HTML fil. Presentation Content Editor En publiserer har muligheten til å legge til nytt innhold, eller redigere det eksisterende, i en presentasjon. I et fjernundervisningsperspektiv vil en slik bruker typisk være en foreleser eller en undervisningsassistent. I DPG 2.0 blir innholdet editert i nettleseren vha. standard HTML skjemaer. Innhold kan også slettes, skjules eller vises i et vanlig internettsidegrensesnitt. Dette gjør det enkelt for vanlige brukere, uten mye kunnskap om systemet, å bruke systemet. 5

6 Presentation Manager Det siste delsystemet er tiltenkt administrator. Denne brukertypen som har mest rettigheter, og kan gjøre alt som leseren og publisereren kan. I tillegg kan administratoren opprette nye, redigere eksisterende samt slette gamle presentasjoner. Del II: Statisk analyse Installering og kjøring av Fortify Innstallasjonen og kjøringen av programmet som skal utføre den statiske analysen (Fortify SCA) var det første hinderet vi oppdaget når vi jobbet med oppgaven. Etter flere forsøk oppdaget vi at installasjonsprogrammet ikke er kompatibelt med operativsystemet Windows Vista. Det å fikse dette var ikke et veldig stort problem (kjør installasjonsfilen i kompabilitetsmodus for Windows XP SP2), men å finne ut akkurat hva problemet var tok ganske lang tid siden installasjonen så ut til å virke selv om den ikke gjorde det. Vi kjørte også Fortify under MacOS X Her dukket det opp mindre ploblemer, men de hadde i all hovedsak med mangel av kunnskap om systemet å gjøre. Blant annet var det nødvendig, i følge manualen, å opprette en.bash_profile fil, og legge stien til Fortify i denne. Dette fikk ikke vi til, men vi løste det ved å kopiere Fortify filene til /bin mappen. Dette er ikke en spesielt god løsning, men gjorde likevel at vi fikk det til å fungere. I motsetning til mange hadde ikke vår gruppe noen problemer med å laste ned oppdaterte definisjonsfiler. Det neste steget var å få kjørt Fortify. Siden analyseverktøyet er kommandolinjebasert tok det litt tid før vi fikk det til å virke på kildekoden til DPG2.0, men etter et par forsøk fikk vi et brukbart resultat. Det var og mulighet for å integrere kodeanalysen i Ant filen som brukes til å kompilere DPG2.0. Siden dette ikke er vårt prosjekt og vi bare skal analysere det er dette ikke noe vi benyttet oss av, men noe som kanskje utviklerene av systemet kan gjøre dersom de tar i bruk Fortify SCA. Lenker til resultatene av analysen ligger under overskriften "Kilder". Vi forsøkte også å kjøre FindBugs (findbugs.sourceforge.net) på DPG 2.0, men støtte på store problemer. FindBugs er et verktøy som bruker statisk analyse til å finne typiske "bugs" i javakode. Vi fikk FindBugs til å kjøre på andre, mindre prosjekter, men det ville ikke finne feil i DPG 2.0. Gruppen har kommet til den konkusjon at dette betyr at vi ikke klarte å kjøre det, og ikke at det ikke finnes en eneste feil i DPG 2.0. Derfor har vi beklagelig vis ikke tatt med informasjon fra FindBugs i denne rapporten. 6

7 Mulige sikkerhetsproblemer Etter å ha fått Fortify til å kjøre på DPG 2.0 åpnet vi de genererte "frp filene" (formatet som Fortify benytter seg av) i Audit Workbench (AU). Tilsammen rapporterte AU til å begynne med om 86 feil fordelt på 11 advarsler og 75 "info" i javafilene, og 14 warnings i jsp filene. Hot Warning Info Java JSP Tab le 1: Feil som Fortify fant Loggforfalskning De fleste alvorlige feilene er av typen loggforfalskning (log forging). Log forging betyr at en angriper kan skrive falske hendelser til systemloggen. Som Chess og West forklarer det "If attackers can control a value that is written to the log, they might be able to fabricate events on the system by including entire falsified log entries in the input they provide" (Chess og West, 2007: 169). Et eksempel på kode som typisk er utsatt for denne type angrep er følgende (AbstractDpgAuthenticationFilter.java): String presentationid = getpresentationidfromrequest(request); if (presentationid == null) { // Skip this request and continue the filtering chain logger.debug("no presentation id set in request. Skipping..."); filterchain.dofilter(request, response); } else { logger.debug("presentation id is set to '" + presentationid + "'"); (...) Her henter DPG et parameter fra http-requesten og sjekker kun om den finnes. Siden requesten hentes fra klientmaskinen skal slik data ikke stoles på, men må valideres, noe som ikke er skjer i dette tilfellet. Siden vi ser at presentationid er en streng kan en angriper for eksempel sette inn en linjeskift og dermed begynne å skrive sin egen logg hendelse. En enkel løsning på problemet er å sjekke om presentationid er formatert slik den skal, for eksempel ved å sjekke lengden på strengen og se om den kun inneholder lovlige tegn. Trust Boundary violation Trust boundry violation er en feil som oppstår når du setter sammen validert og ikke-validert data. "Trust boundary problems occur when a program blurs the line between what is trusted and what is untrusted" (Chess og West, 2007: 130). I DPG 2.0 fant vi denne feilen i JSP filen "_header.jsp": String presentationid = request.getparameter("pid"); 7

8 if (presentationid == null) { presentationid = request.getparameter("presentationid"); } pagecontext.setattribute("pid", presentationid); Som i forrige avsnitt hentes presentasjonsiden fra request objektet, som kommer fra brukeren. Dette settes så rett inn i koden uten noen form for validering. Løsningen er som forrige gang å lage en enkel form for validator som sjekker for lovlige tegn og strenglengde, og gjerne om presentasjonsiden eksisterer. Dårlig feilhåndtering DPG 2.0 er skrevet i Java, og Java bruker stort sett "checked exceptions" (Chess og West, 2007: 269). Dette vil si at det blir kastet et unntak hvis noe går galt i programmet, og at unntaket så må behandles ved hjelp av. try/catch eller throwes til koden som kalte metoden det skjedde noe galt i. Dette er en god idé, men kan også føre til sikkerhetsproblemer hvis ikke det blir utført på riktig måte. For eksempel kan det å catche en genrisk feiltype være en risiko: "Declaring that a method throws a generic type of exception essentially tells callers "Be prepared for anything," which is often interpreted as "Don't prepare for anything." Et eksempel fra DPG 2.0 er dette (JcrApplicationResourceDaoTest.java): try { applicationresourcedao.loadviewdetailstransformation(); fail("should have thrown exception"); } catch (Exception e) { // ok } I denne koden har programmererene forventet at loadviewdetailstransformation skal kaste et unntak, men problemet er at de ikke spesifiserer hva slags. Derfor vil alt være "ok" hvis metoden for eksempel inneholder en programmeringsfeil som i visse tilfeller produserer en nullpointerexception, noe en angriper kan utnytte. Et enkelt forlag til forbedring er å vite hva slags unntak loadviewdetailstransformation kaster, og kun catche det. Lekking av systeminformasjon All informasjon om systemet kan en angriper benytte til sin fordel. Derfor bør utviklere være nøye med å ikke gi ut mer informasjon om systemet en strengt talt nødvendig. For eksempel bør HTML kommentarer som kanskje kan være nyttige under utviklingsprosessen fjernes når systemet skal ut i produksjon. DPG 2.0 har en rekke slike kommentarer i sin jsp kode, for eksempel (listcontent.jsp): <!-- Show links to page only if page is enabled --> og (login.jsp) <!-- END CONTAINER --> I seg selv ser muligens ikke kommentarer så farlig ut, men når en angriper er på jakt etter informasjon om hvordan akkurat ditt program fungerer, kan dette være det 8

9 avgjørende. For å se disse kommentarene trenger ikke angriperen å gjøre noe annet en å gå inn på siden å velge "view source". En løsning på problemet er enten å fjerne kommentarene, eller lage kommentarene i Java kode istedenfor. Kan disse problemene utnyttes av en angriper? Loggforfalskning Konsekvensen av feilene i DPG går i hovedsak ut på at systemet sin evne til å gjøre rede for hva som har skjedd blir redusert (eng. reduced accountability). Dersom loggen sin integritet kan trekkes under tvil vil eventuelle angrep og innbrudd i systemet ikke kunne dokumenteres ved hjelp av systemloggen. I tillegg kan det se ut som om brukere har utført handlinger de i virkeligheten ikke har gjort, og en angriper vil derfor være i stand til å skule sporene sine ved å legge inn falske bevis og ledetråder. I andre systemer kan slike sårbarheter utnyttes til å få det til å se ut som om nøkkelpersoner i bedriften har drevet med ulovlige aktiviteter, eller bare til å gjøre loggen uleselig slik at administratorer ikke klarer å finne ut hva som har skjedd. Trust Boundary violation I seg selv er dette ikke et stort problem, men i utviklingsfasen av systemet kan denne typen feil lett føre til andre problemer. Grunnen til dette er at det i kildekoden ikke finnes klare skiller mellom sikre og usikre elementer. Dersom det skal legges til nye deler i systemet eller dersom det eksisterende systemet gjennomgår endringer, er det lett for at utvikleren antar at alle elementer er sikre. Dette skaper sikkerhetshull som i aller høyeste grad kan utnyttes av angripere. Dårlig feilhåndtering og lekking av systeminformasjon Dette er en type feil som heller ikke kan utnyttes direkte, men som kan føre til at en angriper får mer oversikt og informasjon om hvordan systemet kan utnyttes. Eksempel på slik informasjon er navn på bibliotek systemet bruker, hvilken platform systemet kjører på og informasjon om hvordan dataflyten i programmet er. Dersom angriperen får tilgang til denne informasjonen vil personen kunne rette angrepet mot mer spesifike deler av systemet, i tillegg til at han nå har mulighet til å utnytte kjente svakheter i bibliotekene programmet bruker. Konsekvensen av et angrep Dersom et angrep mot DPG 2.0 lykkes, vil dette sannsynligvis ikke føre store skader. Mesteparten av innholdet omhandler kurs og informasjon om dataene, og mye av dette er allerede tilgjengelig gjennom UiB. Det værst tenkelige tilfellet er dersom en angriper klarer å hente brukernavnene og passordene til både brukere og administratorer, og bruker denne informasjonen enten til å legge ut falsk informasjon eller til å misbruke brukerkontoer til å spre reklame o.l. Andre angrep som kan ha store konsekvenser for systemet er Denial Of Service-andgrep (DOS), dette er noe som ikke er nevnt i den statiske analysen, men som likevel er av stor relevanse siden det ikke nødvendigvis kreves at det finnes svakheter i koden. 9

10 Dersom et angrep er vellykket, vil dette kunne ha store konsekvenser for informasjonsflyten i DPG 2.0. Brukere av systemet vil miste tilliten sin til det, og integriteten til alle nettapplikasjonene til UiB vil bli svekket. Et DOS angrep eller dersom en angriper får administratortilgang vil og kunne gå ut over oppgaveinnleveringer og øvelser. Slik vi har forstått DPG 2.0 blir ikke oppgaveresultater og karakterer lagret i systemet, men dersom dette hadde vært tilfelle hadde en angriper, etter et vellykket angrep, også hatt mulighet til å endre karakterer og resultater på oppgaver. I tillegg til skaden det fiktive angrepet påfører institusjonen, vil det være vanskelig å finne ut hvem som står bak angrepet, hvordan de gjorde det, og akkurat hva de gjorde. Dette er på grunn av at systemet sin evne til å gjøre rede for seg er svekket (se delkapittelet om "Loggforfalskning"). Siden en angriper har mulighet til å gå inn og endre loggene til systemet, vil han, som nevnt tidligere, ha mulighet til å plante falsk informasjon og generelt gjøre at arbeidet med å analysere loggene vanskelig eller rett og slett umulig. Sikring av systemet Det er her relativt enkle og små oppdateringer som må til for at de problemene vi har funnet skal fjernes. I all hovedsak går det ut på å gå igjennom hvordan logging håndteres, og at all data som sendes til loggen valideres. Dette problemet gjennomsyrer ikke hele systemet, men er avgrenset til et lite sett av klassene i systemet. Selv om dette problemet ikke er i hele systemet, er det en ganske stor trussel mot systemet sin integritet at det i det hele tatt eksisterer problemer med loggen. Alt som trengs for å fikse dette er at de dataene som skrives til loggen sikres i de klassene hvor dette er et problem. Her er et utsnitt av kildekoden hvor Fortify har funnet et tilfelle hvor uvalidert data skrives til loggen. { public String renderview(string presentationid, String pageid, String viewid) // Locate presentation by id PresentationSpecification presentationspecification = presentationspecificationdao.getbyid(presentationid); if (presentationspecification == null) { String errormessage = "No presentation found by presentation id '" + presentationid + "'"; logger.error(errormessage); throw new PresentationContentEditorException(errorMessage); } // Locate page by id Page page = presentationspecification.getpatternspecification().getpagebyid(pageid); if (page == null) { String errormessage = "No page with name '" + pageid + "' found in presentation '" + presentationid + "'"; logger.error(errormessage); throw new PresentationContentEditorException(errorMessage); } 10

11 // Locate view by id View view = presentationspecification.getpatternspecification().getviewbyid(viewid); if (view == null) { String errormessage = "No view with name '" + viewid + "' found in presentation '" + presentationid + "'"; logger.error(errormessage); throw new PresentationContentEditorException(errorMessage); } Bare det å gå igjennom denne kodesnutten vil fikse tre av tilfellene med loggforfalskning. Noe som er en veldig god start. Problemene med informasjonslekkasjer kan fjernes meget enkelt ved å sende feilmeldinger og stabelinformasjon til loggen i stedenfor til brukeren. Et godt eksempel på ting som bør fikses er følgende kodeutsnitt. private String getnameofplugin(presentationspecification presentationspecification, String nameinpluginpattern) { String nameofplugin = ""; try { Document doc = pluginspecificationdao.getbyid(presentationspecification.getpatternspecification ().getpatternid()); Element pluginnode = (Element) XPath.selectSingleNode(doc, + nameinpluginpattern + "']"); nameofplugin = pluginnode.getattribute("plugin-name").getvalue(); logger.debug("nameofplugin " + nameofplugin); } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printstacktrace(); } return nameofplugin; } Den siste typen av problemer "Trust Boundy Violation" er ikke like enkel å gjøre noe med. For å få has på disse problemene må utvikleren gå igjennom koden der disse problemene eksisterer og definere klare skiller mellom data som er sikre og data som ikke er sikre. I tillegg må det finnes klare retningslinjer for hvilke data som regnes som sikre, og hvilke som regnes som usikre. Med andre ord kan prosessen med å rette dette problemet innebære at utviklerene først må bli enige seg i mellom om hva som regnes som sikre data, før problemene i koden kan fikses. 11

12 Del III: Mønstre i DPG 2.0 Om Mønstre Mønstre (eng. patterns) er generelle metoder og prosesser som brukes til å løse vanlige problemer i bl.a. programvaredesign. Et godt mønster presenterer en løsning av et gitt problem som er bevist at virke,r og som er av meget høy kvalitet. En god idé som kanskje virker kan ikke uten videre kalles et mønster. En av tingene som skal til for at en idé skal kunne kalles et mønster er at konseptet må ha blitt brukt flere ganger tidligere, og det må ha bevist nytten sin ved å holde stand selv etter grundig "mishandling" av kritikere (og ondsinnede brukere). I tillegg til å komme med en løsning må et mønster hjelpe oss med å forstå problemet, det å presentere et problem og en løsning er ikke nok. Et mønster gir og innblikk i hvorfor problemet er vanskelig, krav til forkunnskaper før mønsteret kan brukes, begrensningene til mønsteret, og muligens hva det ikke løser. Noe av det viktigste med et mønster er at det ikke bare er en spesiell løsning på et enkelt problem innfenfor et enkelt paradigme i et bestemt programmeringsspråk. Mønster presenterer generiske løsninger på problemer som forekommer titt og ofte i programmutvikling og som representerer lang og god erfaring med det bestemte problemet. Det eksisterer for å fortelle brukeren "mange har tidligere hatt dette problemet, og her er en god og godt utprøvd måte å løse det på". Implementering av Patterns i DPG 2.0 Siden mønster ofte er ganske så generelle, er mange mønstre allerede implimentert i DPG 2.0, sannsynligvis uten at utviklerene engang har fått det med seg at de har brukt et mønster. Av de mest tydelige mønsterene som er brukt er følgende fra SP kap. 9: Single access point Dette er ganske klart og tydelig. Du kommer ingen vei i systemet uten å logge deg inn. Om dette mønsteret er et resultat av et bevist valg fra utviklernes side, eller om det bare er et resultat av "denne måten er det vanlig å gjøre det på" tankegang vet vi ingenting om. En ting er sikkert, og det er at det er et klart definert inngangspunkt til systemet og for i det hele tatt å kunne aktivt bruke det trenger du å passere login skjemaet. Mønsteret SINGLE ACCESS POINT sier at utviklerene skal lage et klart definert inngangspunkt i systemet, og plassere alle I&A sjekker her. Resten av systemet beskyttes av en grensebeskyttelse (eng. boundry protection) som sørger for at det ikke er mulig å komme inn i systemet på andre måter enn gjennom tilgangspunktet som blir definert i SINGLE ACCESS POINT. Det er et veldig viktig punkt i dette mønsteret at grensebeskyttelsen er sterk nok til å holde unna alle anngrep som prøver å komme seg inn i systemet ved å unngå tilgangspunktet. Check point Dette mønsteret ser også ut til å ha blitt brukt under utviklingen av DPG 2.0. Grunnlaget for denne anntagelsen er at der ser ut i kildekoden som om det meste av sikkerhetsfunksjoner er samlet på en plass i koden. 12

13 Kort forklart er CHECK POINT et mønster som sier at I&A tjenester og funksjoner bør samlest på en plass og disse tjenestene skal oppfylle en kontrakt(eng. interface). Dette mulliggjør flere forskjellige implementasjoner av sikkerhetssjekker og I&A tjenester. Mønsteret vil og ha et konfigurasjonsverktøy som gjør det mulig å enkelt bytte mellom implementasjoene. Den store fordelen med CHECK POINT er at det blir veldig lett å endre sikkerhetspolisen til firmaet. Dette er nødvendig fordi trusselbildet mot organisasjonen er ikke statisk, men det endres over tid, og denne endringen krever at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg. CHECK POINT er ofte et mønster som benyttes veldig ofte i nettapplikasjoner. Selv om utviklerene ikke er klar over det er det veldig ofte dette mønsteret som blir benyttet, dette er mulig fordi det meste av det som forklares og beskrives i CHECK POINT er ting som utviklere av nettapplikasjoner ser på som den beste mulige måten å gjøre ting på for å holde systemet så enkelt og effektivt som mulig. CHECK POINT er derfor et mønster som tydelig viser hvorfor det fortjener å være et mønster og ikke bare en god idè. Security Session Mønsteret SECURITY SESSION beskriver blant annet den mest utbredte måten å løse problemet veldig mange nettapplikasjoner har, nemlig at http-protokollen er tilstandsløs. SECURITY SESSION går ut på at alle data om brukeren lagres globalt i applikasjonen og lagres mellom forespørseler fra klienten. Klienten identifiseres ved hjelp av I&A teknikker plassert i komponenten utviklet med CHECK POINT mønsteret, og får en identifikator (Session id) som klienten bruker ved fremtidige forespørseler. Ved hjelp av denne identifikatoren kan tjeneren hente frem informasjon den har lagret om klienten og tjeneren kan dermed ha en tilstand som vedvarer over flere forespørseler selv om dette ikke er tillatt i protokollen. Mønsteret gir og en del informasjon om hvordan disse sesjonsobjektene skal behandles av tjeneren, og får utvikleren til å tenke over en del sikkerhetsaspekter ved å løse problemet på denne måten. Limited access LIMITED ACCESS er et mønster som beskriver hvordan brukergrensesnittet skal oppføre seg i henhold til de handlingene brukeren har tilgang til i systemet. I DPG 2.0 er dette mønsteret implementert (igjen, muligens ubevisst). Mønsteret får utviklerene til å gjøre et bevisst valg og sier at grensesnittet skal reflektere brukeren sine rettigheter ved ikke å presentere valg og funksjoner brukeren ikke har rettigheter til å utføre. Dette mønsteret må er ikke et mønster som går på sikkerhet, for uten ekstra andre sikkerhetssjekker kan en bruker utforske strukturen i grensesnittet og utnytte denne til å utføre operasjoner som egentlig ikke er tillatt. LIMITED ACCESS er veldig nyttig i og med at en bruker ikke ser andre valg en de han kan utføre, og dette fører forhåpentligvis til mindre forvirring og frustrasjon. Det kan være forvirrende for en bruker dersom tilgangsrettighetene endrer seg ofte og elementer dukker opp og forsvinner i grensesnittet. 13

14 Aktuelle mønstre i DPG 2.0 Uten en grundig gjennomgang av dokumentasjonen til DPG 2.0 er det vanskelig å vite om andre spesifikke mønster har blitt brukt under utviklingen. De mønsterene som nevnes her kan derfor ha blitt brukt i utviklingen, desverre har vi av tidsgrunner ikke mulighet til å tråle igjennom dokumentasjonen til DPG 2.0 på jakt etter bevis på bruk av mønster. Vi har derfor valgt å presentere en del mønster her som hadde vært en god ide å bruke under utviklingen av systemet, avhengig av om de faktisk ble brukt eller ikke. Risikobehandling Risikobehandling (eng: risk management) er en generell fremgangsmetode for å redusere risikoen innenfor diverse områder til det akseptable. Risikobehandling er en svært essensiell del av ethvert utviklingsprosjekt, men utøves ofte i uformelle former. Det kan være et problem da dette kan føre til at viktige faktorer uteblir. Risikobehandlingen resulterer også ofte i verdifull dokumentasjon om systemet som kan være uvurderlig senere i utviklingen. I DPG 2.0 er det sannsynligvis utført risikobhandling, men utifra hva gruppen vet, er det ikke skjedd på formelt grunnlag. Vi vil i de neste underkapitlene gå igjennom noen aktuelle mønstre innenfor dette emnet, og foreta noen av stegene i risikobehandling. Sikkerhetsbehovidentifikasjon av et foretaks eiendeler Dette mønsteret er grunnpillaren innen risikobehandling, og brukes til å finne ut om det er nødvendig med mer sikkerhet. Hvis dette er tilfelle, og mer sikkerhet faktisk er nødvendig, hjelper mønsteret til med å finne ut hva slags sikkerhetsegenskaper (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og ansvarlighet) som er nødvendig. Dette gjøres i fem steg. Vi vil her forklare stegene, samt utføre en enkel versjon av dem for DPG Identifiser eiendelene til foretaket: I DPG 2.0: Servere, brukerdata (informasjon om admin, publiserer og leser), innhold (for eksempel prøver og oppgaver i fjernundervisningssammenheng). 2. Identifiser "business" faktorer: I DPG 2.0: Nasjonale og internasjonale lover og direktiver, universitetets mål om at alle studenter skal få lik mulighet (i fjernundervisningssammenheng) 3. Finne ut hvilke eiendeler som relaterer til hvilken business faktor: I DPG 2.0: Personvernloven (Lov av 14. april 2000 nr. 31), sikre at ingen studenter får tilgang til obligatoriske oppgaver før de skal 4. Definere hva slags type sikkerhet som kanskje må legges til (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og ansvarlighet): 14

15 I DPG 2.0: Konfidensialitet: For eksempel skal ikke karakterene ligge ute for hvem som helst. Integritet: Hvis en student har lagt inn en oppgave, er det viktig at en annen ikke kan endre den uten studentes samtykke. Tilgjengelighet: Siden må være oppe til enhver tid, og kan ikke være nede når en f.eks. oppgave skal leveres. Ansvarlighet: Alle viktige hendelser må logges 5. Bestemme hvor mye sikkerhet som er nødvendig for hver av eiendelene. I DPG 2.0: I DPG 2.0 sitt tilfelle er ikke dette så enkelt å bestemme. Siden det ikke ligger et firma bak som er nødt til å få en ferdig versjon så fort som mulig, er det ikke så enkelt å vekte de forskjellige faktorene opp mot hverandre. I et vanlig foretak ville vi derimot ha måtte vekte mot for eksempel ressurser i form av arbeidskraft og penger. Takstering av eiendeler I et foretak er det smart å vite hva dine eiendeler er verdt slik at du lettere kan prioritere hvor foretaket bør satse på sikkerhet. Tap av slike eiendeler kan føre til tap av for eksempel penger eller kundeloyalitet. Dette steget i risikobehandling består i alt av fire understeg. På grunn av oppgavens begrensning vil vi bare gjøre steg en, og bare forklare de neste stegene. 1. Fastslå sikkerhetsverdien Dette er en kort liste over hvor viktig det er å sikre eiendeler mot trusler. Viktighetsgrad Høy Medium Lav Eiendel Personopplysninger. Personopplysninger er vikitig at ikke kommer ut. Både på grunn av integriteten til systemet, og på grunn av lover. Serverene. Prøver og oppgaver bør ikke kunne bli sett av brukere som ikke skal ha tilgang til dem 2. Fastslå den økonomiske verdien Forskjellige eiendeler har forskjellig økonomisk verdi for et foretak. For eksempel kan tap av en spesiell eiendel føre til at hele foretaket går konkurs, og det er dermed veldig viktig å beskytte dette. 15

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon.

Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon. Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon. Gruppenummer 7 Av Kai Hagali Ole J. Schøn Thor Jarle Kinstad Cato Goffeng Høgskolen i Østfold 18 September 2012 1 Gruppen startet med å sette opp de tre

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: FORFATTER(E): Rune Hammersland Trond Viggo Sørbakk Håpnes John Arvid Johnskareng. Dato: 2006-05-22

HOVEDPROSJEKT: FORFATTER(E): Rune Hammersland Trond Viggo Sørbakk Håpnes John Arvid Johnskareng. Dato: 2006-05-22 HOVEDPROSJEKT: FORFATTER(E): Rune Hammersland Trond Viggo Sørbakk Håpnes John Arvid Johnskareng Dato: 2006-05-22 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: SLUT Lab Usage Tracking Nr. : 5 Dato : 2006-05-22 Deltaker(e):

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0

Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0 Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0 Bakgrunn og anbefalinger Versjon 1.0 5. juli 1999 KITH Rapport 11/99 ISBN 82-7846-069-8 KITH-rapport Tittel Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0 Bakgrunn og

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer