RF5100 Lineær algebra Leksjon 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RF5100 Lineær algebra Leksjon 2"

Transkript

1 RF5100 Lineær algebra Leksjon 2 Lars Sydnes, NITH 27.august 2013

2 I. LINEÆRE SYSTEM

3 SKJÆRINGSPUNKTET FOR TO LINJER l 1 : x + y = 1 P l 2 : x + y = 3 Geometri: (i) P ligger på linjen l 1 (ii) P ligger på linjen l 2 Algebra: (i) eq 1 : x + y = 1 (ii) eq 2 : x + y = 3

4 LØSNING eq 1 + eq 2 : 2y = 4 eq 2 : x + y = 3 eq 1 2 : y = 2 eq 2 : x + y = 3 eq 1 : y = 2 eq 2 eq 1 : x = 1 Resultat: Vi har omformet de opplysningene vi hadde om P til x = 1, y = 2. Metode: Vi dannet lineærkombinasjoner av ligningene.

5 NAIV GAUSS-JORDAN-ELIMINASJON n ligninger eq 1, eq 2,..., eq n. n variabler x 1, x 2,..., x n. Bruk eq 1 til å eliminere x 1 fra de andre ligningene. Bruk den oppdaterte versjonen av eq k til å eliminere x k fra de andre ligningene. Resultat: Siste versjon av eq k inneholder kun variabelen x k : eq 1 : a 1 x 1 = b 1 eq 2 : a 2 x 2 = b 2. eq n : a n x n = b n Altså: x i = b i /a i.

6 PIVOTERING OG AVRUNDINGSFEIL x y = x y = 1 GIVEN MATRIX: { 1.234e e e+19 } { 1.000e e e+00 } Straightforward Gauss Elimination: { 1.000e e e+11 } { 0.000e e e+01 } Error indicator: e+11 Scaled pivoting: { 1.000e e e+01 } { 0.000e e e+01 } Error indicator: e+00 METODEVALG PÅVIRKER NUMERISK STABILITET

7 PIVOTERING n ligninger eq 1, eq 2,..., eq n. n variabler x 1, x 2,..., x n. Finn fram til den ligningen eq i1 som egner seg best for eliminasjon av variabelen x 1. Utfør eliminasjonen og merk ligningen eq i1 som brukt. Steg k: Finn fram til ligningen eq ik som egner seg best for eliminasjon av variabelen x k. Let blant de oppdaterte versjonene av de ubrukte ligningene. Utfør eliminasjonen og merk eq ik som brukt. Resultat: Siste versjon av eq ik inneholder kun variabelen x k : eq ik : a k x k = b k

8 HVILKEN LIGNING EGNER SEG BEST? Svaret er ikke opplagt Tradeoff: Velegnethet vs. Ressursbruk. Absolutt verdi av koeffesienter: Velg den ligningen der x k sin koeffesient har størst absoluttverdi. (Delvis pivotering / Partial pivoting) Relativ verdi av koeffesienter: Velg den ligningen der koeffesienten til variabelen x k har størst absoluttverdi relativt til de andre variablene. (Skalert pivotering / Scaled pivoting)

9 II. LINEÆRE SYSTEM PÅ MATRISEFORM

10 KOEFFESIENTMATRISEN Lineært system: x + y + z = 1 x + 2y + 2z = 3 x + 2y + 3z = 6 Koeffesientmatrisen: (Arbeidsdata) double[][] coefficients;

11 HVA MATRISER ER 1.0 Matriser holder orden på koeffesienter. Lineært system Koeffesientmatrisen

12 RADOPERASJONER

13 III. MATRISER

14 IV. LINEÆRE SYSTEM OG MATRISELIGNINGER

15 V. INVERSJON OG TRANSPONERING

16 VI. OPPSUMMERING

17 OPPSUMMERING I ETTERKANT Eksempel: Skjæringspunktet mellom to linjer bestemmes av 2 lineære ligninger i to variabler. Eksempel: Tre ligninger med tre ukjente x, y, z. Systematikk: Gausseliminasjon (Enkelt grunnprinsipp): Eliminer variabelen x ved å kombinere ligning 1 med de to andre ligningene. Eliminer variabelen y ved å kombinere ligning 2 med de to andre ligningene. Eliminer variabelen z ved å kombinere ligning 3 med de to andre ligningene.

18 EKSEMPEL x + y + z = 1 x + 2y + 2z = 3 x + 2y + 3z = 6 Trekker ligning 1 fra de to andre, og variabelen x står igjen alene i første kolonne: x + y + z = y + z = y + 2z = 5 Trekker ligning 2 fra de to andre, og variabelen y står igjen alene i andre kolonne: x = y + z = z = 3

19 EKSEMPEL Trekker ligning 3 fra ligning 2, og variabelen z står igjen alene i tredje kolonne: x = 1 Altså må: 0 + y + 0 = z = 3 x = 1, y = 1 og z = 3 De opprinnelige ligningene bestemmer x, y, z-verdiene, vi former ligningene om og gjør dem gjennomsiktige. Vi hverken legger til eller trekker fra informasjon.

20 GAUSS-JORDAN-ELIMINASJON n ligninger e 1, e 2,..., e n. (Altså n opplysninger) n variabler x 1, x 2,..., x n. (Altså n ukjente) Bruk ligning e k til å frigjøre x k fra de andre ligninge- Steg 1: ne. Steg k: ne. Bruk ligning e 1 til å frigjøre x 1 fra de andre ligninge- Aber: Vi forutsetter her at x k forekommer i ligning k etter steg k 1. Dette kan vi ikke garantere!!

21 PROBLEMEKSEMPEL Systemet x + y + z = 1 2x + 2y + 3z = 3 3x + 3y z = 4 omformes til følgende system etter ett steg: x + y + z = z = z = 1 Vi får ikke til å eliminere y. Vi har to forslag til z-verdier: z = 1, z = 1 4. Systemet er altså selvmotsigende. Vi har utledet en absurditet av det.

22 MILDERE PROBLEMEKSEMPEL Systemet x + y + z = 1 2x + 2y + 3z = 3 2x + 3y z = 4 omformes til følgende system etter ett steg: x + y + z = z = y + 3z = 2 Her kan vi gå videre, men vi må bruke ligning 3 for å eliminere y-variabelen i de andre ligningene. Vi er tjent med svakere kobling mellom ligningene og variablene

23 VII. OPPGAVER

24 REGNEOPPGAVER Noen ligningsystem å bryne seg på: x + 2y 3z = 6 2x y + 4z = 1 x y + z = 3 x + 2y + z = 4 3x + 8y + 7z = 20 2x + 7y + 9z = 23 Den neste har en twist in the tail: 3x 8y + 10z = 22 x 3y + 2z = 5 2x 9y 8z = 11 Og: Hvorfor ikke bruke rad 2 til å eliminere x? Da blir aritmetikken enklere. Løs disse systemene med å arbeide med ligningene og/eller matriseformen til systemet.

25 LAB: MATRISER Skriv en matriseklasse i Java. Ta gjerne utgangspunkt i RF5100/kode/matLib/Matrix.java eller Denne må man vel også ha for å få koden til å kompilere: ~sydlar/rf5100/kode/matlib/dimensionerror.java Her er de lineære matriseoperasjonene allerede implementert. Studer dem og kritiser dem. Arbeid med følgende: public Matrix multiply(matrix other);

26 LAB: GAUSSELIMINASJON Arbeid med: util/solvers.java.

27 REFERANSER -Lineære system : A & R : Kap. 1 D & P: Matriser: D & P:

Vektorer og matriser

Vektorer og matriser DUMMY Vektorer og matriser Lars Sydnes 1.september 2014 OBS: UNDER UTVIKLING Oppgaver Det finnes passende oppgaver og løsningsforslag til dette notatet. 1 Innledning La oss se på et system av tre lineære

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430 MAT Vår Oblig Innleveringsfrist: Fredag 9februar kl 43 Oppgaven leveres stiftet med forsideark på ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt i 7 etg i Niels Henrik Abels hus innen fristen Oppgaven vil

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

n-te røtter av komplekse tall

n-te røtter av komplekse tall . 29. august 2011 Eksponentialform Forrige gang så vi at e iθ = cos θ + i sin θ Dette kan vi bruke til å gjøre polarfremstillingen av komplekse tall mer kompakt: z = a + ib = r(cos θ + i sin θ) = re iθ

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser

Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser (Reelle) ortogonale matriser La A være en reell, kvadratisk matrise, dvs. en (n n)-matrise hvor hvert element Da vil A være ortogonal dersom: og Med menes

Detaljer

3.9 Teori og praksis for Minste kvadraters metode.

3.9 Teori og praksis for Minste kvadraters metode. 3.9 Teori og praksis for Minste kvadraters metode. Vi fortsetter med minste kvadraters problem. Nå skal vi se nærmere på noen teoretiske spørsmål, bl.a. hvordan normallikningene utledes. Minner om MK problemstillingen:

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om FIDO

Ofte stilte spørsmål om FIDO Ofte stilte spørsmål om FIDO Versjon 1.0 / 3.7.2015 Rolle/FIDOvisning Visning av kunngjøringer for utførende enhet Spørsmål Q: Firmaet mitt finnes ikke i lista med utførende enheter. A: Visningen Utførende

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer