PRAKTISKE ASPEKTER VED APPLIKASJONSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISKE ASPEKTER VED APPLIKASJONSUTVIKLING"

Transkript

1 Java for Web.book Page 529 Tuesday, September 24, :07 PM APPENDIKS PRAKTISKE ASPEKTER VED APPLIKASJONSUTVIKLING

2 Java for Web.book Page 530 Tuesday, September 24, :07 PM APPENDIKS A Installering av utviklingsmiljøet Overblikk Beskrivelsen i dette kapitlet baserer seg på bruk av utviklingsmiljøet Jbuilder og utviklingstjeneren Tomcat på Windows-plattformen. Det er også mulig å benytte andre kombinasjoner, for eksempel utviklingsmiljøet Forte for Java med tjeneren JRun eller Resin på en Linux-boks. Fremgangsmåten er allikevel ganske like i de fleste tilfeller. Nedlastning av Tomcat Tomcat er referanseimplementeringen for servlet- og JSP-teknologien. Tomcat støtter servlet- og JSP-standarden fullstendig, men Tomcat er ikke beregnet for produksjon og anbefales hovedsakelig til utvikling, eksperimentering og utdanning. Tomcat er fritt tilgjengelig med åpen kildekode. Den nyeste versjonen finnes på nettstedet til Apache, under Jararta-prosjektet. I skrivende stund er den siste versjonen av Tomcat JDK Tomcat er avhengig av en Java JDK (Java development kit/java utviklingsverktøy) for å kjøre. Tomcat benytter JDK når den automatisk kompilerer servleter som er generert fra JSP sider. Det er flere alternativer. Utvikleren kan velge å laste ned og benytte JDK fra nettstedet til Sun. Det er derimot populært å benytte JDK som følger med utviklingsverktøyet. Jbuilder inneholder en JDK under rotkatalogen til Jbuilder i katalogen med navn «jdk1.2», «java» eller liknende. Lesere som allerede har installert Jbuilder, har også en JDK. Tomcat 4.X krever JDK versjon 1.2 eller over. I skrivende stund er det mulig å laste ned personlige versjoner av Jbuilder og Forte for Java vederlagsfritt fra nettstedene til henholdsvis Borland og Sun. Utpakking av Tomcat Tomcat distribueres vanligvis som en gzippet tarball for Unix-utviklere og i zip-format for utviklere som arbeider på Windows-plattformen. Tomcat installeres ved å ekstrahere filene i arkivet. Man kan for eksempel benytte WinZip til denne oppgaven. Ziparkivet inneholder en katalogstruktur som kan plasseres på et vilkårlig sted på maskinen. Det er populært å plasserer denne under «Programfiler» eller «Program Files». Tomcat er skrevet i Java og benytter derfor den samme binærpakken med identisk filstruktur på alle plattformer som tilbyr en Java virtuell maskin. 530

3 Java for Web.book Page 531 Tuesday, September 24, :07 PM Installering av utviklingsmiljøet Konfigureringsfiler Etter at filene er installert på ønsket sted og JDK er lokalisert konfigureres Tomcat. Dette gjøres med enkle inngrep på én eller to filer. De to filene som skal konfigureres befinner seg i «bin»-katalogen under rotkatalogen til Tomcat. Den ene filen er «startup.bat» som starter Tomcat tjeneren, og «shutdown.bat» som stopper tjeneren. Begge filene er DOS batch-filer. Filene konfigureres ved å tilføye miljøvariablene CATALINA_HOME og JAVA_HOME som henholdsvis beskriver stiene til Tomcatinstallasjonen og JDK-installasjonen. For eksempel, på et system tilføyes følgende linjer på toppen av de to filene: set CATALINA_HOME=c:program filesjakarta-tomcat set JAVA_HOME=c:program filesjbuilder3java Merk at på Unix plattformen konfigureres «startup.sh» og «shutdown.sh» med Unix syntaks. Merk også at tidligere versjoner av Tomcat, for eksempel 3.X benytter miljøvariabelen TOMCAT_HOME i stedet for CATALINA_HOME. Miljøvariabler På enkelte versjoner av Windows får man beskjed om at det er utilstrekkelig med mine for miljøvariabler når tjeneren startes. Dette problemet løses ved å øke størrelsen på minneområdet for miljøvariabler. Størrelsen på minneområdet økes ved å høyreklikke på henholdsvis filene «startup.bat» og «shutdown.bat», og deretter velge «egenskaper» fra menyen. Deretter velges «minne» og størrelsen på «opprinnelig miljø» økes bytes bør være tilstrekkelig. Det er tilstrekkelig med minne hvis Tomcat starter uten feilmeldinger. Snarveier Det kan være nyttig å med snarveier til startskriptet og stoppeskriptet enten fra startmenyen eller arbeidsbenken, slik at tjeneren med enkelt og hurtig kan startes og stoppes. Windows-manualen beskriver hvordan man snarveier etableres i Windows-miljøet. Integrasjon med utviklingsmiljøet Etter at Tomcat er installert kan både JSP-sider og servlets benyttes umiddelbart. Denne prosessen er forklart i neste avsnitt. Hvis man ønsker å kompilere servlets må utviklingsmiljøet konfigureres. Jbuilder kan konfigureres globalt ved å endre «default project properites» eller prosjektspesifikt ved å konfigurere «project properties». To egenskaper må konfigureres importerte biblioteker og stien til katalogen hvor Jbuilder plasserer kompilerte klassefiler (*.class). Detaljene varierer fra versjon til versjon men fremgangsmåten er i hovedtrekk de samme. Under Project menyen velges «project properties» eller «default project properties». På siden «Path» modifiseres feltet «Output directory» til ønsket sti (se under). Deretter importeres servlet biblioteket. Dette spesifiseres under «Required libraries» på samme side ved å velge «Add». Servlet-biblioteket er en.jar-fil med navnet «servlet.jar» som ligger i Tomcat-installasjonen i underkatalogen «common/lib». 531

4 Java for Web.book Page 532 Tuesday, September 24, :07 PM Appendiks A Igangsetting av applikasjoner på tjeneren I motsetning til applets som kan testes direkte i uviklingsmiljøet ved å benytte «Run» fra «Run»-menyen, så starter webapplikasjoner som et resultat av en klientforespørsel. Prosedyren er derfor som følger: Utvikleren implementerer koden som kompileres og plasseres i riktig katalog. Deretter kalles applikasjonen fra en nettleser ved å oppgi applikasjonens adresse i nettleserens adressevindu. Resultatet vises i klientens nettleser. Prosessen repeteres helt til utvikleren er fornøyd med applikasjonen. JSP-standarden spesifiserer hvor forskjellige filtyper skal plasseres i filhierarkiet på tjeneren. Navnet på rotkatalogen er ikke standardisert, men på Tomcat er rotkatalogen til alle applikasjoner «webapps». «Webapps»-katalogen inneholder en rekke underkataloger. Hver underkatalog representerer en webapplikasjon og hver webapplikasjon har følgende filstruktur. JSP, HTML, bilder og andre presentasjonskomponenter plasseres vanligvis webapplikasjonens rotkatalog. Egendefinerte markørdefinisjoner plasseres i «META-INF», webapplikasjonens konfigurasjonsfil «web.xml» plasseres WEB- INF under applikasjonens rot. Alle applikasjoner må ha en «web.xml»-fil selv om den er tom og inneholder kun én rotmarkør. WEB-INF har to underkataloger «classes» og «lib». «classes»-katalogen inneholder alle klassefiler som tilhører applikasjonen. Disse klassefilene inkluderer servlets, bønner, markørhåndteringskode og ressursbunter. «lib»-katalogen inneholder applikasjonsspesifikke biblioteker som kreves av applikasjonen. Eksempler på slike.jar-biblioteker er databasedrivere og XML-parsere. Applikasjonen gjøres tilgjengelig til brukeren via applikasjonens kontekststi. JSPsider som ligger i webapplikasjonens rot, for eksempel siden «min.jsp» i applikasjonen «min_app» adresseres som følger i nettleseren: Eksemplet baserer seg på at nettleseren benytter samme maskin som tjeneren (dette er vanlig under utvikling). Hvis tjeneren sitter på en annen maskin byttes localhost ut med IP-adressen eller domenenavnet til tjeneren. JSP-filer kan organiseres i underkataloger, for eksempel «min2.jsp» i «jsp_filer»- katalogen under webapplikasjonens rot. Hensikten er å gjøre store applikasjoner mer oversiktlige. Adresser til servlets inneholder også ordet «servlet», slik at tjeneren kan skille ut servletforespørslene. For eksempel, hvis «classes»-katalogen under «WEB-INF» inneholder servleten «min.class» i «min_app»-applikasjonen, så kalles servleten fra klienten med: Man kan tenke på /servlet/ som en forkortelse for /WEB-INF/classes/. Applikasjonen «Root» har spesiell mening. Ressurser i «Root» kan kalles ved å utelate applikasjonsnavnet. Dvs at JSP filer i «Root»-applikasjonen kan kalles direkte, for eksempel «min_side.jsp» i «Root» katalogen kalles som følger: 532

5 Java for Web.book Page 533 Tuesday, September 24, :07 PM Installering av utviklingsmiljøet Og servleter kalles som følger («min_side.class» i «Root/WEB-INF/classes»): Avansert konfigurering av tomcat Tomcat kan konfigureres slik at utviklingen forenkles. Katalogen «conf» inneholder konfigureringsfilene i Tomcat. Filen «server.xml» er hovedkonfigurasjonsfilen. Dokumentasjonen som følger med Tomcat beskriver de forskjellige parameterne i server.xml. I tillegg er «server.xml»-formatet er selvforklarende. Dette avsnittet beskriver to parametere endring av portnummer og aktivering av automatisk klasseoppdatering. Standardporten i Tomcat er 8080, i motsetning til standardporten for webapplikasjoner som er 80. Porten 80 er standard og må ikke spesifiseres eksplisitt i URL-adresser. Det er enkelt å modifisere denne parameteren i Tomcat. Ved å åpne «server.xml» og søke etter 8080 lokaliseres parameteren i filen. Verdien 8080 byttes ganske enkelt ut med verdien 80 som vist i følgende eksempel: <Connector classname="org.apache.catalina.connector.http.httpconnector" port="80" minprocessors="5" maxprocessors="75" enablelookups="true" redirectport="8443" acceptcount="10" debug="0" connectiontimeout="60000"/> Port-atributten til connector-markøren spesifiserer porten hvor tjeneren skal lytte etter forespørsler. Utvikling av webapplikasjoner medfører en del prøving og feiling, hvor utvikleren skriver litt kode, kompilerer, tester og repeterer prosessen. Hver gang utvikleren rekompilerer komponenter må tjeneren restartes slik at den nye versjonen av den kompilerte koden lastes inn i minnet. Dette er tungvindt og tidkrevende. Et enklere alternativ er å konfigurere Tomcat til automatisk sjekke om noen av klassefilene er forandret, og dermed oppdatere klassefilene i minnet automatisk. Dette oppnås ved å tilføye atributten reloadable til context-markøren og verdien settes til «true», for eksempel: <Context path="" docbase="root" debug="0" reloadable="true"/> 533

6 Java for Web.book Page 534 Tuesday, September 24, :07 PM Appendiks A I dette eksemplet konfigureres standard, eller «Root»-applikasjonen. «Root» er et glimrende sted å utvikle og teste webapplikasjonskomponenter.standardintervallet mellom hver test er ett minutt. Tomcat skiller også mellom kontekststi og fysisk sti. Kontekststien som er spesifisert i path-atributten signaliserer applikasjonen som spesifiseres i nettleserens adressefelt. Den fysiske stien angir hvor applikasjonsfilene befinner seg fysisk på tjenerdisken, og beskrives av docbase-atributten. Kontekststien og den fysiske stien kan være forskjellige. «Root» er et eksempel på dette. Neste kapittel beskriver blant annet hvordan webapplikasjoner assosieres med andre URL-mønstre ved å endre «web.xml». 534

7 Java for Web.book Page 535 Tuesday, September 24, :07 PM APPENDIKS B Pakking og distribusjon av webapplikasjoner Overblikk En verdifull egenskap med servlet- og JSP-teknologien er standarden for pakking og distribusjon av applikasjoner. En webapplikasjon plasseres i et webapplikasjonsarkiv som distribueres til kunder. Webapplikasjonsarkivet kjennetegnes av endelsen.war (web archive). Kunden plasserer webapplikasjonsarkivet i «webapps»-katalogen (hvis kunden benytter Tomcat) og starter Tomcat. Tjeneren detekterer tilstedeværelsen av den nye applikasjonen og pakker denne ut i en katalog med samme navn som navnet på webapplikasjonen. Dette kapitlet beskriver hvordan webapplikasjonsarkiver komponeres og konfigureres i webapplikasjonskonfigurasjonsfilen «web.xml». Webapplikasjonsarkiver Webapplikasjonsarkiver er enkle filarkiv med filer som følger en bestemt navnkonvensjon og kataloghierarkikonvensjon. Webapplikasjonsarkivene genereres med JDK-programmet jar. Filene som skal være med i arkivet konstrueres og plasseres på riktig posisjon i kataloghierarkiet. Kataloghierarkiet er beskrevet i forrige kapittel. Deretter genereres arkivet. jar cvf arkivnavn.war /applikasjonsroten/* Resultatet «arkivnavn.war» kan distribueres på diskett, CD-ROM, e-post eller annet vis til kunden. Innholdet i et war-arkiv er komprimert og tar derfor liten plass. Webapplikasjonskonfigurasjoner En rekke parametere kontrolleres i konfigurasjonsfilen «web.xml» i katalogen «WEB- INF». I tillegg inneholder «web.xml» i «conf»-katalogen standardkonfigurasjoner som påvirker alle applikasjoner på tjeneren. Filen «web.xml» i «conf»-katalogen kan også benyttes som dokumentasjon på konfigurerbare parametere. Kapittel 7 demonstrerer hvordan initialiseringsparametere kan tilføyes «web.xml»-filen ved å benytte initparam-, param-name- og param-value-markører. Kapittel 22 demonstrerer hvordan en applikasjon kan konfigureres til å benytte klientautentifikasjon. Dette avsnittet beskriver et par andre nyttige konfigurasjonsmuligheter. Servlets assosieres med et navn ved å tilføre markørene servlet-name og servlet-class i kroppen til servlet-markøren. Her plasseres også initialiseringsparameterne med init- 535

8 Java for Web.book Page 536 Tuesday, September 24, :07 PM Appendiks B param-markørene og dets barn. Innholdet av servlet-name-markøren blir alias for klassefilen som er spesifisert i servlet-class. Servleten kan også kalles ved å benytte aliasen. For eksempel hvis «web.xml»-filen inneholder følgende oppføringer: <web-app> <servlet> <servlet-name>min</servlet-name> <servlet-name>minservlet</servlet-name> </servlet> </web-app> Så kan servleten aktiveres med adressen: i tillegg til: Ved å tilføye en servlet-mapping som er barn av web-app kan alternative måter å referere servleten defineres, for eksempel: <web-app> <servlet> <servlet-name>min</servlet-name> <servlet-name>minservlet</servlet-name> <load-on-startup/> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>min</servlet-name> <url-pattern>*.min</url-pattern> </servlet-mapping> </web-app> Markøren url-pattern definerer et adressemønster. Forespørsler som tilfredsstiller mønsteret kaller servleten. For eksempel: eller: Prefikset til.min er likegyldig. Merk at applikasjonsstien (context path) forstsatt må spesifiseres, i dette tilfellet «min_app». Merk også tilføyelsen av markøren load-on-startup. Denne er ikke nødvendig, men fører til hurtigere respons for førstemann som kaller servleten. Load-on-startup instruerer tjeneren om å laste inn servleten i minnet når tjeneren starter. Derimot hvis man spesifiserer dette for et stort antall servleter vil ressursbruken på tjeneren øke. 536

9 Java for Web.book Page 537 Tuesday, September 24, :07 PM Pakking og distribusjon av webapplikasjoner Konfigurasjon for mobile klienter Kapittel 4 beskriver ressursbegrensede terminaler, lettvektsmarkeringsspråket WML og mikronettlesere. Servlet- og JSP- tjeneren kan levere mobilt innhold med WMLsider hvis tjeneren konfigureres til å sende med riktig MIME-type når dokumenter leveres til klienten. WML-dokumenter med endelsen.wml leveres i http-beskjeder med hodefeltet «ContextType» satt til «text/vnd.wap.wml», og wbmp bilder leveres med verdien «image/vnd.wap.wbmp». WAP applikasjonen konfigureres ved å tilføye mimemapping markører i «web.xml». mime-mapping har to barn extension og mime-type. Extension beskriver endelsen på filnavnet som skal assosieres og mime-type beskriver MIME-typen som endelsen skal assosieres med. <?xml version="1.0"?> <web-app> <mime-mapping> <extension>wml</extension> <mime-type>text/vnd.wap.wml</mime-type> </mime-mapping> <mime-mapping> <extension>wbmp</extension> <mime-type>image/vnd.wap.wbmp</mime-type> </mime-mapping> </web-app> Mime-mapping-markøren er ikke begrenset til mobilt innhold. Markøren kan benyttes til å assosiere vilkårlige dokumenter med vilkårlige MIME-typer. 537

10 Java for Web.book Page 538 Tuesday, September 24, :07 PM APPENDIKS C Databaseadministrasjon Overblikk Dette kapitlet er en enkel innføring i administrasjon av databasen MySql. Ved utvikling av applikasjoner kan man velge å benytte en database på en separat maskin. For eksempel, en felles databasetjener på en høgskole eller universitet. Man kan også velge å benytte en egen database på samme maskin som utviklingsmiljøet. MySql er en fritt tilgjengelig relasjonsdatabase av høy kvalitet som også kan benyttes i produksjon. Nedlastning og installasjon Siste versjon av MySql finnes på nettstedet til MySql (»http://www.mysql.org»). Databasen leveres i binærformat for en rekke plattformer, inklusive Windows og Linux. Installeringsinstruksjoner er inkludert i de forskjellige distribusjonene. Windows-versjonen distribueres med et installeringsprogram som automatisk kopierer alle nødvendige programfiler og utfører den nødvendige konfigurasjonen. Databasedrift Programmene som utgjør MySql ligger i katalogen «bin» under rotkatalogen der MySql er installert. For å gjøre MySql-databasen operativ må databasetjeneren startes. Filen «mysqld» i «bin»-katalogen er selve databasetjeneren (deamon), og denne startes ved å klikke på «mysqld.exe» eller starte den i et DOS vindu. MySql er deretter klar til bruk. Databasetjeneren stoppes ved å skrive «mysqladmin shutdown» i et DOS-vindu i bin-katalogen. Databasen kan administreres etter at databasetjeneren er startet. Man får administrasjonstilgang via kommandolinjen ved å åpne et DOS-vindu og starte programmet «mysql.exe». Dette programmet startes ved å skrive «mysql». Kapittel 15 beskriver en rekke administrasjonsoperasjoner for tabeller. Databaseadministratoren ønsker i tillegg å administrere brukere og databaser. Databaser skapes med kommandoen «create database [databasenavn]». For eksempel, for å skape en min database skrives: create database min; Databasen slettes med setningen: drop database min; use min; For å arbeide med databasen benyttes kommandoen use som følger: 538

11 Java for Web.book Page 539 Tuesday, September 24, :07 PM use mysql; Databaseadministrasjon For å gi en bruker tilgang til databasen min må tre av de innebygde tabellene i den innebygde databasen mysql modifiseres, nemlig user, db og host. User-tabellen inneholder privilegieinformasjon for de forskjellige brukerne, db-tabellen inneholder privilegieinformasjon for de forskjellige databasene i systemet og host-tabellen inneholder privilegieinformasjon for de forskjellige klientmaskinene. For å få tilgang til mysql-databasen skriver man: Databasen min assosieres med localhost ved å utføre følgende SQL-setning: insert into host values ('localhost','min', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y'); Alle klienter får tilgang ved å benytte en tom streng '' som parameter. Brukeren meg tilføyes listen av brukere følgende måte: insert into user values ( 'localhost', 'meg', 'password('hemmelig')', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y' ); I tillegg assosieres brukeren med localhost gies passordet «hemmelig». Til slutt legges databasen og brukeren inn i mysql-databasen ved å benytte setningen: insert into db values ('localhost','min','meg', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y'); Databaseadministrasjon er et omfattende tema og utføres ofte av spesialister. Leseren bør konsultere MySql-dokumentasjonen og databaselitteratur for mer informasjon om databaseadministrasjon. Dette kapitlet er kun ment å inneholde tilstrekkelig informasjon for å komme i gang med utvikling av applikasjoner som utnytter relasjonsdatabaser. 539

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider:

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider: Fra sist JSP - 2 Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script HTML statisk Forms Tags Ønsker dynamiske nettsider: Klientside-script/programmering Javascript, vbscript, applets Tjenerside-script/programmering

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Bruk av NetBeans i JSP-delen av Web-applikasjoner med JSP og JSF

Bruk av NetBeans i JSP-delen av Web-applikasjoner med JSP og JSF Bruk av NetBeans i JSP-delen av Web-applikasjoner med JSP og JSF Else Lervik, august 2010 (Av hensyn til JSF-delen av kurset anbefaler vi at du sørger for å ha NetBeans-versjon 6.9.) I den grad denne veiledningen

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Antall oppgaver: 6. Alle trykte og skrevne hjelpemidler "..{ ~ høgskolen i oslo t:mne:--dtstribuerte informasjonssystemer Emnekode:SO I 34A ~,6ruppe(r):3AA.3AB,3AC,3AD,3AE,3Af I Dato:08. I 2.2003 Faglig veileder: Frode Eika Sandnes Eksamenstid:9-14 Eksamensoppgaven

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Forord. Brukerveiledning

Forord. Brukerveiledning Forord Dette dokumentet er ment for brukere og administratorer som vil overvåke ressursene som brukes av JVM. Det gir en rask og generisk introduksjon til installasjonen av de forskjellige verktøyene som

Detaljer

1. Installasjon av web-tjener og teori

1. Installasjon av web-tjener og teori Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av web-tjener og teori Tomas Holt 30.1.2006 Lærestoffet er utviklet for faget LV193D Web-programmering med JSP 1. Installasjon

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen. Innhold. 1.1 Innledning

1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen. Innhold. 1.1 Innledning 1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen Innhold 1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen 1 1.1 Innledning................................. 1 1.2 Enkel bruk av pakkesystemet....................... 2 1.2.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent Feilsøking i BO Olav Syse, konsulent Jan Terje Hansen, service manager Hovedfokus: Business Intelligence 900 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen 135 ansatte i

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows OS X Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Firefox Chrome Adobe Reader Silent install/msiexec OS X

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming FINALE Skatt FINALE Investor NARF Avstemming Versjon 28.0 26.11.2015

Detaljer

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon 1 MySQL MySQL kan lastes ned gratis fra Internett (dev.mysql.com/doc). Vi forklarer hvordan man laster ned og installerer verktøyet, og også hvordan man kommer i gang med å lage databaser i MySQL. Historikk

Detaljer

Dokumentasjon av Installasjon

Dokumentasjon av Installasjon Vedlegg D Dokumentasjon av Installasjon Dette dokumentet tar for seg detaljert informasjon vedrørende installasjon nødvendig for delapplikasjonene i PySniff. Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. PYTHON

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows OS X Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Firefox Chrome Adobe Reader Silent install/msiexec OS X

Detaljer

Om verktøyet. Installering av MySQL Migration Toolkit. Installer toolkitet. Brukerveiledning til Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit

Om verktøyet. Installering av MySQL Migration Toolkit. Installer toolkitet. Brukerveiledning til Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

ARCHICAD Installering av BIM-server 19

ARCHICAD Installering av BIM-server 19 1 ARCHICAD Installering av BIM-server 19 Vi anbefaler at servermaskinen er en dedikert maskin og at installering av BIM-server, rutere, nettverk og brannmur gjøres av en kompetent IT-konsulent. Operativsystem

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Java WebStart Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Innhold 1 Introduksjon... 1 2 Hva må utvikleren

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Java fra Eclipse til Evalanche

Java fra Eclipse til Evalanche Java fra Eclipse til Evalanche Dette er en veiledning for deg som lurer på hvordan du skal overføre (eller sende inn) java-filer fra et prosjekt i Eclipse til Evalanche. Nyere versjon ligger her: http://bit.ly/1e8yjji

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

1 Diverse linuxtips. Innhold

1 Diverse linuxtips. Innhold 1 Diverse linuxtips Innhold 1 Diverse linuxtips 1 1.1 Virtuelle konsoller............................ 2 1.2 Teksteditorer............................... 2 1.3 Filsystemet................................

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Tomcat på Eple. Bjarte Kileng. 19. mars, 2012. HiB. Bjarte Kileng (HiB) Tomcat på Eple 19. mars, 2012 1 / 11

Tomcat på Eple. Bjarte Kileng. 19. mars, 2012. HiB. Bjarte Kileng (HiB) Tomcat på Eple 19. mars, 2012 1 / 11 Tomcat på Eple Bjarte Kileng HiB 19. mars, 2012 Bjarte Kileng (HiB) Tomcat på Eple 19. mars, 2012 1 / 11 Deploye til tjener Deploye til webtjener Alltid bygg applikasjon for samme hovedversjon av tomcat,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

JavaServer Pages (JSP)

JavaServer Pages (JSP) JavaServer Pages (JSP) Forelesning 1 Klient/tjener-systemer, installasjon av tjener, og intro til JSP. Statisk Web = HTML Overskrift

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Logica AS. Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon LogicalPrint InnsIKT 2.0 Versjon 1.01. Godkjennelse. Forfatter: Logica. Date.

Logica AS. Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon LogicalPrint InnsIKT 2.0 Versjon 1.01. Godkjennelse. Forfatter: Logica. Date. Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon LogicalPrint InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

1. SQL datadefinisjon og manipulering

1. SQL datadefinisjon og manipulering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL datadefinisjon og manipulering Tore Mallaug 7.10.2008 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. SQL datadefinisjon og manipulering

Detaljer

ephorte Installasjon av klienter

ephorte Installasjon av klienter ephorte Installasjon av klienter Versjon 2010.1 06.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 INSTALLASJON AV EPHORTEWEB KLIENTER...4 Maskin

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i bruk av MySQL Query Browser Kjell Toft Hansen 28.02.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV338D Databaseadministrasjon 1. Innføring

Detaljer

Forelesning inf1000 - Java 1

Forelesning inf1000 - Java 1 Litt Java-historikk Forelesning inf1000 - Java 1 Tema: Javas historie Bestanddelene i et Java-program Programvariabler Ole Christian Lingjærde, 22. august 2012 The Green Team I 1991 opprettet Sun Microsystems

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Øving 0 - Xcode TDT4102

Øving 0 - Xcode TDT4102 Øving 0 - Xcode TDT4102 Frivillig Øving Mål for denne øvingen: Bli kjent med programmeringsverktøy Lage et første program kun med teksteditor og kompilator Lage et første program med Xcode Denne øvingen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Kom i gang med Python

Kom i gang med Python Kom i gang med Python Instruksjon for lærere Pål Hellesnes SYSTEMUTVIKLER paal@firstpoint.no www.bedreinnsikt.no Dette dokumentet er en del av skolematerialet for undervisning i programmering. «Alle barn

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Filer i Linux og Bourne-again shell

Filer i Linux og Bourne-again shell Filer i Linux og Bourne-again shell Filbegrepet En fil * er en grunnleggende lagringsenhet i et OS Brukes for alle data som: Lagres utenfor RAM (primærminnet) På permanente media (sekundærminne) Definisjoner

Detaljer

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning 12.08.2013 TEE/KMB AVR Studio 4 Brukermanual og installasjonsveiledning For å kunne legge inn ny boot loader på PCU-EC2 kort behøves det: 1) Programmeringsenhet av type AVRISP mkii som vist nedenfor. 2)

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU 5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU Gyldendal Norsk Forlag ASA 2000 Dette materiellet er ment som et tillegg til læreboken FrontPage 2000 ISBN 82-05-26370-1. Tillegget bør leses i sammenheng med kapittel

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

[ Drupal ] [ Kontakt ] Notes. [ Grupper ] Notes. [ Litteratur ] Notes. Notes. [ en introduksjon ] Brendan Johan Lee.

[ Drupal ] [ Kontakt ] Notes. [ Grupper ] Notes. [ Litteratur ] Notes. Notes. [ en introduksjon ] Brendan Johan Lee. [ Drupal ] [ en introduksjon ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Kontakt ] Brendan Johan Lee brendajl@simula.no Subject: inf5270...

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon.

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Oppdateringsveiledning til Gerica 7.2 (Oracle og MSSQL) Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Før installasjon SKAL det

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

FTP Info til brukerne

FTP Info til brukerne FTP Info til brukerne Ftp-serveren til Statens vegvesen er tenkt benyttet for brukere som trenger å utveksle store filer. Det presiseres at ftp-serveren kun er beregnet for utveksling av filer, ikke for

Detaljer

2 Grafisk grensesnitt 1

2 Grafisk grensesnitt 1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Grafisk grensesnitt 1 Mildrid Ljosland 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN350D Applikasjonsutvikling for mobile enheter 2 Grafisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer

HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer 24.10.2003 Side 1/13 Innholdsliste Installasjon av floppyfw - teknisk informasjon...3 Installasjon av tynnklient-tjener - teknisk informasjon...4

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET Åpning av skjemaet Logg inn på Participant services 1. Åpne internett leseren din (IE7 eller senere er den mest egnede nettleseren) 2. Skriv i adressefeltet: http://www.labquality.fi

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer